LES OM: ...og mye, mye mer! 68. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER Vilde konfirmeres. Om helgenen Frans av Assissi. Visdomsord fra gartneren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: ...og mye, mye mer! 68. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2013. Vilde konfirmeres. Om helgenen Frans av Assissi. Visdomsord fra gartneren"

Transkript

1 NR. 2 SOMMERNUMMER ÅRGANG LES OM: Ny vikarprest innsettes Besøk i gruvene på Gjellebekk Om helgenen Frans av Assissi Visdomsord fra gartneren Vilde konfirmeres...og mye, mye mer!

2 2 ANDAKTEN NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Barn har evnen til å ta imot uten forbehold. Erfaringene våre har lært oss å være kritiske til det vi vil ta imot, og kanskje går vi glipp av noe viktig allerede der, fordi våre forbehold hindrer oss i å leve. Frykten for hva andre vil si hindrer oss kanskje å lytte til våre egne tanker. Voksenopplæring av sokneprest Roar Røkeberg Det er liten tvil om at når vi er barn så ønsker vi å bli voksne. Og hele barndommen går ut på å gjøre oss klare til å kunne stå på egne ben når den tiden kommer. Konfirmantene er jo akkurat i den fasen at de står på terskelen til et liv som voksne. Den gangen jeg ble konfirmert fikk jeg hatt og frakk og barbermaskin ( det tok mange år før jeg fikk bruk for den maskinen ). Det er vel ikke slike gaver en får nå, men overgangen fra barn til voksen blir trukket fram likevel. Det er jo litt rart da, når de får høre i konfirmasjonstida at de skal bli som barn. Det er jo det Jesus sier til disiplene når de prøver å hindre mødrene i å ta med seg barna sine til Jesus: «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»(mark ) Det at barna skulle være forbilder var helt uhørt den gangen og det er vel ikke så lett å se i dag heller. Det jo mange ting ved barn som ikke er så veldig mye å se opp fra bleieskift til surmuling fordi de ikke får det de vil ha men det er i alle fall to ting som barn har og som blir borte etter hvert og det er: 2 Barn har evnen til å se på seg sjøl som en viktig person. De tar det som en selvfølge at alle synes de er enestående. Jeg tror det Jesus mente var nettopp dette at vi skulle se oss sjøl med Guds øyne. Vi er nemlig enestående. Det finnes bare en av deg/meg. Vi er verdifulle. Den gangen Whitney Houston ble begravet, ble hele begravelsen lagt ut på YouTube. Og jeg var inne der og så (som nr ). Og mens presten der var mest opptatt av at han nå kunne få litt blest om kirken sin, så var det en annen som holdt en minnetale som jeg aldri kommer til å glemme. Det var regissøren Kevin Costner, som har en mengde filmer bak seg, og som var en barndomsvenn av Whitney. Han fortalte at da han spurte henne om hun spille en av hovedrollene i filmen The Bodyguard (1992), vegret hun seg veldig. Ville hun være god nok? Ville hun klare å synge sangen bra nok? Og på tross av at den ble nominert til to Oscar for mest originale sang. Og til tross for at sangen «I Will Always Love You» har fått en mengde priser og vel har nådd hvert lille hjørne av jorda, så var hun alltid usikker på seg selv. Alltid når hun hadde konserter, sa Kevin Costner, så var hun redd for at det ikke skulle være bra nok. Gjorde jeg det riktig? Var jeg bra nok? Og så avsluttet han talen med å si: Today, when you sing before your heavenly Father, don`t you worry! You`ll be good enough! ( I dag, når du synger foran din himmelske far. Ikke vær redd! Du er god nok ) Det finnes så mange arenaer i livet der det er lett å komme til kort. Men det finnes altså et sted der vi skal få lov til å være som barn, der vi blir elsket slik vi er. Roar Røkeberg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Midt på sommeren har nå menighetsrådet tatt en velfortjent pause. Det har vært nok å ta tak i denne våren også. Vi jobber fortsatt med å få gode systemer for økonomi og drift. Prekestolsaken har vært i media igjen og vi har brukt litt tid på å diskutere den selv om vedtak er fattet i 2011 fra menighetsråd og fellesråd at den skal vekk. Vi har jobba litt med trefelling på Fredtun. Der må trærne mot skolen ned pga råte og dette blir gjort i høst en gang. Det har vært 6 konfirmasjonsgudstjenester denne våren og vi har hatt evaluering av disse; hva gikk fint og hva kan vi gjøre bedre?. Vårens store happening har vært torgmesse på Mjøndalen torg 2. juni. Dette var et felles prosjekt med Mjøndalen menighet. En flott messe med vel 250 tilstede og mange frivillige medarbeidere som gjorde en flott innsats! Dette prosjektet er også under evaluering og vi satser på ny torgmesse i Av ting vi skal jobbe videre med til høsten er bl.a å sette i gang givertjeneste igjen. Givertjeneste vil si at du kan gi et fast beløp hver måned som er øremerket et spesielt formål i menighetens arbeid. Mer info kommer når alt er på plass. Vennlig hilsen Anett Hei Nedre Eiker menighet! Jeg heter Kristoffer Schmidt og er den nye vikarpresten deres. Jeg er 28 år og nyutdannet prest fra Det teologiske menighetsfakultet. Engasjementet mitt varer til våren. Da er min søster, Margrete Schmidt Johansen, tilbake fra morspermisjon. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene her i menigheten. Som nyutdannet prest er jeg heldig og takknemlig for åpen og inkluderende mottakelse, både av stab og frivillige. Husk gjerne på meg i deres bønner. Kanskje vi sees! Kristoffer

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Eva Trogstad, kirkevergen i Nedre Eiker Margrete Schmidt Johansen i permisjon Som kanskje mange har fått med seg, er presten «vår» Margrete Schmidt Johansen, gått ut i permisjon etter at hun og hennes mann fikk en velskapt sønn 9. mai. Klokken var gutten kommet, og for de som lurer på det, var han 4670 gram og 53 cm lang. Dette er familien Schmidt Johansens andre sønn, og vi har en mistanke om at det i presteboligen er nok å henge fingrene i. Av den grunn ønsket vi å høre hvordan hverdagen arter seg. En av de stillingene i kirken som ikke er så fremtredende, men likevel blant de viktigste, er kirkevergen. I Nedre Eiker er Eva Trogstad ansatt i stillingen, og det var helt naturlig for menighetsbladet å slå av en prat med henne en travel hverdag i juni. Man må kunne si at hun har det hektisk, når hun er på jobb. Det er mye som skal samordnes, justeres og koordineres for å få en menighet til å fungere, og en av kirkevergens oppgaver er å bidra til å legge til rette for at dette kan skje på best mulig måte. Jeg ville vite mer om hva en kirkeverge egentlig er. Eva kan fortelle meg: Jeg er ansatt som daglig leder av fellesrådets virksomhet, og har på samme måte som alle de andre ansatte (bortsett fra prestene) fellesrådet som arbeidsgiver. Hvordan vil du beskrive deg selv, Eva? Jeg håper jeg blir oppfattet som en blid og hyggelig dame som er ryddig og arbeidsom, og så vet jeg at jeg kan bli oppfattet som tydelig og til og med litt sta. Jeg ønsker å være en god lytter, og er villig til å høre andres mening, men kan nok til tider også bli oppfattet som noe firkantet og bestemt. Fra tid til annen kan det være nødvendig når man skal gjøre jobben som kirkeverge. Hvorfor ville du bli kirkeverge? Jeg har utdanning og mangeårig praksis fra stillinger som økonomiansvarlig i det private næringslivet. I 1996 kom det en ny kirkelov med virkning fra 1. januar 1997, der kirken ble mer selvstendiggjort i forhold til kommunen og fikk egne ansatte til administrative funksjoner, slik at prestene kunne frigjøres fra sine administrative lederoppgaver. Da den loven trådte i kraft, fikk jeg en telefon fra soknepresten i min hjemmemenighet. Han mente at nå var tiden moden for meg å søke en stilling i Den norske kirke. Jeg bestemte meg for å følge hans anbefaling, og siden den gang har jeg jobbet i adminstrative lederstillinger i Den norske kirke, både Drammen, Modum og Kongsberg før jeg kom til Nedre Eiker. Nå er jeg ansatt her og har arbeidsgiveransvar for alle fellesrådsansatte, ansvar for økonomi og budsjetter, gravferdsforvaltning og forvalt- ning av kirkebygg, kapeller, kirkegård og gravplass. Forvaltningen av kirkene på begge sider av elva er viktig, og et stramt budsjett gir oss ikke mye slingringsmonn. I Nedre Eiker har vi en total forvaltningskapital på bortimot 50 millioner kroner, og et årlig driftsbudsjett på ca millioner kroner. Kommunens årlige rammetilskudd sett i forhold til innbyggertallet, ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, så våre økonomiske rammer er stramme i forhold til alle de oppgavene vi er pålagt å ivareta. Allikevel tror jeg Nedre Eiker kirkelige fellesråd er flinke til å få maksimalt ut av hver krone. Hvilke utfordringer ser du på som de største? Det sier seg selv at økonomien er en stor utfordring % av vår økonomi er driftstilskudd fra kommunen, mens investeringsmidlene ligger på ca 2 millioner kroner pr driftsår. Behovet for hardt tiltrengte investeringsmidler er større, rundt 10 millioner i året, og derfor er det viktig å prioritere de oppgavene som brenner mest. Jeg vil presisere at både fellesråd og stab gjør en svært god jobb i forhold til å ha forståelse for og jobbe innenfor de rammene budsjettet setter, og for meg som kirkeverge er det godt å ha så gode samarbeidspartnere. Hva med fremtiden for menighetene i Nedre Eiker? Nå arbeides det med budsjettet for 2014, og med det følger store økonomiske utfordringer. Vi er i ferd med å oppgradere gravlunden i Mjøndalen og kirkegården i Krokstadelva har som kjent et kapasitetsproblem. Det skal nå utarbeides en ny kommuneplan, og vi vil da utrede behovet for økt gravplasskapasitet i arealplandelen. Vi skulle gjerne også videreført planene for totalrehabiliteringen av Nedre Eiker kirke og kapell; det er et stort ønske å kunne sluttføre dette prosjektet. Vi sitter igjen med oppgaver som er kostnadsberegnet til ca. 6 millioner kroner og som ligger i vår økonomiplan for neste 4 års-periode. Vi har et godt samarbeid med kommunen, spesielt gjennom Turid Solberg Thomassen som er Vi gratulerer med Markus, som gutten heter, og lurer på hvordan hverdagen fortoner seg i forhold til rollen som nybakt mamma? Joda det er nok å henge fingrene i, og det er hele tiden noe å aktivisere seg med. Ètt lite barn i huset, gir en ny hverdag i motsetning til da vi var alene. Nå har vi plutselig «dobbelt» så mange barn, og nå er det blitt enda mer hektisk. Heldigvis har jeg en snill mann som hjelper og avlaster meg, og han er veldig flink med eldstemann når jeg må ta hånd om den lille. Det blir naturlig nok meg Markus må forholde seg mest til den første tiden. Det å ha permisjon er utrolig godt. Vi er priviligert i Norge, når man kan være hjemme og ta hånd om de små som kommer til oss, og i tillegg få betalt for det. Jeg trives også godt i jobben min som prest i Eikerbygda, og gleder meg til å komme tilbake i jobb på nyåret. Markus ble døpt i søndag 23. juni. Vi har en vakker kirke og dåpen er viktig for oss. Så han på en forunderlig måte blir en del av Guds store menighet, og selvsagt også medlem i menigheten vår. På spørsmål fra menighetsbladet om det kommer flere barn i presteboligen, smiler Margrete lurt: Vi er svært takknemlig for at vi har fått to barn, og det er vi opptatt av nå. Vi ønsker familien Schmidt Johansen lykke til, og alt godt i tiden fremover. Trond Grimstad lllllllllllllllll kommunens representant i fellesrådet. Hun gjør en kjempejobb, og er til god hjelp for oss. Det er viktig med dialog, og jeg mener at en god kommunikasjon er grunnlaget for et godt samarbeid med kommunen. Så får vi håpe at vår argumentasjon er god nok til å nå igjennom til de bevilgende myndigheter. Menighetsbladets representant opplever en humørfylt og trivelig dame med glimt i øyet. Mens jeg har snakket med Eva, har telefonen ringt noen ganger, og det indikerer at jeg har med en engasjert og opptatt kirkeverge å gjøre. Jeg takker for at hun tok seg tid til å prate med meg, og ønsker henne lykke til videre i Nedre Eiker. Trond Grimstad,

4 4 Konfirmanter i Krokstadelva NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Konfirmanter i Solbergelva Foto: Holden foto AS

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Møte med en superkonfirmant i Nedre Eiker Dette året ble 103 ungdommer konfirmert i kirken vår i løpet av tre flotte maidager. En av dem var Vilde Brandt. En søt og blid jente, som det er lett å bli glad i. Vilde er utviklingshemmet og går til daglig på Frydenhaug skole i Drammen. Vi tok en prat med Vilde og hennes mor Charlotte Thomsen om det å være konfirmant og konfirmantfamilie. Som alle andre 14 åringer fikk Vilde bro-sjyre i posten, både om borgelig og kirkelig konfirmasjon. Og Vilde sjekket ut! Hun så i brosjyrene, sjekket nettet og hun tok til og med konfirmanttesten på Og den bestod hun! Så var valget tatt og Vilde valgte kirkelig konfirmasjon i sin menighet, Nedre Eiker. Konfirmantene kan velge ulike grupper og konfirmanter med særskilte behov kaller vi i Nedre Eiker menighet superkonfirmanter og de inkluderes i fellesskapet Tro og Lys. (Til orientering: Tro og Lys er et fellesskap for og med utviklingshemmede og deres familier / venner. Det er en internasjonal bevegelse og i Nedre Eiker har vi fire samlinger i semesteret. Hovedsaklig møtes gruppen søndag ettermiddag til en samling med sang, bibelfortelling, samtale og måltidsfellesskap. Kl er de medvirkende i en gudstjeneste åpen for alle. Det er diakon Gudrun Klingsheim og en arbeidsgruppe som er pådrivere i dette arbeidet. Mamma til Vilde synes det var viktig at Vilde skulle få anledning til å kjenne etter hva Vilde ville og slik ta et selvstendig valg. Hun er glad for informasjonen som kom. Videre visste mor at det er viktig å finne et tilbud som kan passe for Vilde og samsvare med hennes behov: en tilrettelegging som ivaretar ro, trygghet og et riktig tempo. Vilde forteller at hun har hatt en fin konfirmasjonstid og lært mye. Hun har likt seg i Tro og Lys. For de fleste konfirmanter er dette med Gud, kirke, bønn og tro ganske fremmed. Slik var det også for Vilde forteller mor. Og etter den første samlingen med Tro og Lys tok de en prat om at konfirmasjonstiden er nettopp en tid for å lære: lære mer om Gud, kirken og gudstjenesten. Og ikke minst lære å bli delaktig selv, få bruke seg selv, sine evner og sine ord. Charlotte så læringsprosessen og utviklingen som skjedde hos Vilde fra første gang til nå før konfirmasjonsdagen. Gjennom læring ble det som var fremmed og kanskje litt skummelt, noe som de kunne ta del i på sine premisser. Alle kan noe - og dette synliggjøres veldig tydelig på gudstjenestene der Tro og Lys deltar, sier Charlotte. Tro og Lys med sin enkle formidling og sitt sterke samhold ble en god opplevelse for mor og datter. Til andre foreldre med barn med spesielle behov, sier Charlotte at det å gå på en slik samling/gudstjeneste kan være en måte å sjekke ut dette med konfirmasjon i kirken på. Trivsel og det sosiale sammen med enkel formidling gjorde dette ok for oss. Og Vilde har ytret ønske om å fortsette i Tro og Lys også etter konfirmasjonstiden. Konfirmasjonsdagen ble både flott og høytidelig. Alt var godt innøvd og Vilde var trygg i det å skulle gå fram alene og knele i kirken. Vilde var en stolt og glad konfirmant, sammen med mange andre konfirmanter og med sine nærmeste sammen med seg i feiringen på sin store festdag. Tekst: Ingeborg kateket Fotos: Charlotte Thomsen Kvinneforeningen GUSTAVAS ETTERFØLGERE 2. HALVÅR 2013 Menighetssenteret annenhver torsdag kl (oddetalls uker) August: 29. Strikkekveld September: 12. Strikkekveld 26. Bibelfortellingskveld i kirkekjelleren. Gustavas kafé. Strikketøy Oktober: 10. Strikkekveld 24. Strikkekveld November: 07. Bakekveld 21. Strikkekveld 23. Julemesse Desember: 5. Temakveld om Frans av Assisi, av Trond Bollerud i kirkekjelleren. Gustavas kafé 17. Juleavslutning Kvinneforeningen består av en gjeng med muntre damer i alle aldere. Sosialt samvær med strikketøy og snakketøy i skjønn forening. Har du lyst til å være med så er du hjertelig velkommen. Lurer du på hvem denne Gustava er? Da kan vi fortelle at Kielland er hennes etternavn. Født på Kongsberg i Startet landets første kvinneforening og skrev julesangen Å jul med din glede ; ei grepa dame. Kontaktpersoner Merete Lange Anne Aanestad Toril Schou Moe lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tro og Lys Nedre Eiker HØST 2013 Tro og Lys Nedre Eiker er et kristent tilbud for utviklingshemmede, deres venner og pårørende. Vi møtes 4-5 ganger i semesteret. Søndagene 18. august, 22. september og 8. desember møtes vi klokken i kjeller. Her synger vi, deler tanker med hverandre og lærer om en bibeltekst. Vi bruker god tid til å spise og prate sammen. Kl går vi opp i kirkerommet og feirer gudstjeneste som er åpen for alle. Vilde med Roar prest og Ingeborg kateket Tro og Lys blir også med på gudstjeneste i Mjøndalen kirke søndag 6. oktober kl Er Tro og Lys noe for deg? Vi har plass til flere. Ta kontakt med Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet. Tlf: / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Gustavadamene på tur til Kongsberg 23. mai reiste kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, på tur til Kongsberg. Målet for turen var bilde under gateskiltet Gustava Kiellands vei. Kvinneforeningen er oppkalt etter Gustava Kielland, som ble født på Kongsberg i Fra Nedre Eiker gikk turen til Kongsberg kirke. Der fikk vi en omvisning av klokker Barbro. Etterpå kjørte vi til Gustava Kiellands vei på Gamlegrendåsen og ble tatt bilde av under gateskiltet til stor glede for de 16 damene som var med på turen. To av gatens menn tok bilder av damene fra Nedre Eiker. Takk til fotografene i Gustava Kiellands vei. Siste post på kveldens program var spisestopp på Jonas B. Gundersen. Der fikk damene deilig mat og utdeling av garn til prosjekt lappeteppe som skal være gevinst på julemessen. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll INSIDE i Nedre Eiker kirke! HEI, alle i Nedre Eiker! Menighetsbladet MÅ jo bare skrive om et flunkende nytt alternativ som startet opp i april, og som er blitt mer og mer populært. Ungdomsalternativet «INSIDE» har fått en pangstart med flotte kvelder i kirkekjelleren én lørdag i måneden. Aina Beathe som er ansatt som trosopplærer, har kjørt i gang dette tilbudet til ungdom mellom 13 og 17 år. INSIDE har til og med fått et eget band som kaller seg T.C (Teen Community) som består av fem flotte ungdommer som spiller sammen. På disse kveldene syder det av liv nede i kirkekjelleren. På bordene rundt omkring i lokalet er det lagt ut tradisjonelle spill, bord-curling og andre aktiviteter som utfordrer ungdommene på mange plan. Av de andre faste innslagene på kvelden, er det en liten andakt, og «En Greie» hvor alle blir engasjert for å komme frem til et best mulig resultat. Nå lurer sikkert mange på hva «En Greie» er, men det må du møte opp på kveldene for å få rede på. I tillegg drives det kiosksalg med utrolig lave priser som ingen kan klage på. Det er viktig at det finnes et reelt alternativ til enten det å være hjemme eller å være ute på fest. Det finnes ikke mange aktiviteter for ungdom, ut over det å sitte hjemme med TV eller data, eller å drive gatelangs ute sammen med andre ungdommer. Da er INSIDE et utrolig bra alternativ. 21. april var første kvelden, og da var det praksisoppgave for deltakerne i MILK (MiniLederKurs). De var med å arrangere denne kvelden, og MILK`erne opplevde dette som svært givende og morsomt. Samtlige tolv, tretten ungdommer som har vært på disse kveldene har hatt det kjempemoro. De har gitt svært positive tilbakemeldinger, og til å være en såpass nystartet aktivitet, har oppmøtet vært godt. Tendensen peker mot at dette er noe som vil få økt antall besøkende i tiden som kommer. For å tilrettelegge kveldene, er det viktig med forberedelser. Derfor har menigheten gode ressurser gjennom flere voksne ledere av begge kjønn. Menigheten har søkt Matteus 7.7, som er Bispedømmerådets midler tiltenkt oppstart av ungdomsarbeid, og det er godt håp om å få litt økonomisk bistand. Muligens er det flere som er litt nysgjerrig på hva dette er, og da kan man få mer informasjon ved å gå inn på Facebook. Da kan man enten søke på «Aina Beathe trosopplærer», og komme inn på siden til kveldene der, eller søke på «Church and religious» hvor man også får tilgang til INSIDE. På INSIDE`s Facebookside er det mange godbiter som er verdt å sjekke nærmere. Her blir det lagt ut musikkvideoer, triks og tips mm Aina Beathe vil invitere alle, men spesielt årets konfirmanter til å ta seg en tur innom kirkekjelleren. På lørdagskveldene er dette et fullgodt alternativ, og menighetsbladet har skrevet ned datoene frem til jul: 24. august, 28. september, 26. oktober, 16. november. Det blir også en kveld i desember, men det vil bli gjort kjent senere. Dermed ønsker vi lykke til, og vil skrive litt mer om aktivitetene i kirkekjelleren ved en senere anledning. Her kan det bli full kirkekjeller, hvis det går som vi tror! Trond Grimstad

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR NYTT FRA KIRKEVERGEN I skrivende stund er sommeren i sin spede begynnelse, - når dette leses er vi på full fart inn i et nytt høstsemester. Ansatte og frivillige medarbeidere er forhåpentligvis godt uthvilt og godt motivert, slik at vi sammen kan brette opp ermene og gå løs på nye oppgaver og utfordringer til beste for kirke og menighet. Vi er privilegerte! Her i vårt nærmiljø står bygdas flotte kirkebygg som bærer med seg en 150 årig historie og flere generasjoners tradisjoner, tilhørighet og bruk. I løpet av de siste årene har kirken også fått tilført rom og funksjoner som tilfredsstiller vår tids bruksbehov og krav. Å ivareta og videreutvikle et slikt bygg, er både krevende og kostbart og ikke minst en kontinuerlig prosess. De planene som er lagt for totalrehabiliteringen av kirken i forbindelse med 150-årsjubileet, er ennå ikke ferdigstilt; - det er fortsatt mange oppgaver som gjenstår. Spesielt aktuelt er rehabiliteringen av sakristiene og kirkens korparti. Viktige detaljer i dette arbeidet er tilgjengelighet til alterring for alle mennesker uansett funksjonsnivå, belysning i og av korpartiet og tilrettelegging for noe mer fleksibilitet for menighetens musikk- og kulturliv med plassering av instrumenter, kor, sangere og musikere. Nedre Eiker kommune har stilt store økonomiske ressurser til rådighet for den jobben som allerede er gjort og fellesråd og kirkeverge jobber planmessig for å skaffe økonomisk grunnlag til å kunne videreføre arbeidet. Til tross for at vi til stadighet må minne oss selv om at tålmodighet er en dyd, så velger vi å se framover og samtidig glede oss over fremskrittene enten de er store eller små. Og ikke minst gleder vi oss over det som faktisk er oppnådd allerede. Nå i 2013 har vi fått ferdigstilt sprinkleranlegg i hele kirken og dette blir satt i drift om kort tid. Denne installasjonen har stor betydning for brannsikkerheten; - vi får allikevel håpe at det aldri blir behov for at sprinkleranlegget løses ut! På kirkegården har noen av de flotte gamle trærne måttet falle for motorsagas ubarmhjertige kraft. Disse gamle kjempene er vakre, men dessverre er noen av dem svært fall-farlige. Vi har derfor måttet prioritere sikkerhet på kirkegården slik at vi ikke risikerer ulykker og skader. Noen trær er ennå ikke fjernet, men disse er merket slik at man kan gå utom, spesielt når vindværet tar godt tak i trekroner og grener. Staben i Nedre Eiker menighet og på kirkegården står sammen med mange frivillige medarbeidere når oppgavene skal løses i dette semesteret. Takk til alle for helhjertet innsats på alle områder! Kirkeverge Når du mister noen du er glad i Sorg er noe vi alle møter før eller siden i livet. Noen er så heldige å ha et langt liv uten store tap, men dessverre opplever mange å miste noen så altfor tidlig. Noen mister en ektefelle, et barn, ungdom eller andre som stod en nær, i sykdom, i ulykker eller selvmord. Å gjennomleve en sorg er en lang prosess. Mange klarer å komme videre ved hjelp av familie og venner, men for mange er det godt å ta imot annen hjelp til sorgarbeidet. Det kan være en støtte å møtes i en gruppe og utveksle tanker og erfaringer om en felles situasjon. Samarbeid om sorggrupper i Drammen og Omegn Sorg og Omsorg, Drammen og Omegn, er et gratis sorggruppetilbud til alle som bor i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, Hurum og Røyken. Gruppene har blant annet bestått av etterlatte etter tap av ungdom, etterlatte etter selvmord, enker og en gruppe for ungdom som har mistet foreldre. Det opprettes nye grupper med jevne mellomrom. Sorggruppe er ikke terapi, men en hjelp til selvhjelp. Gruppene ledes av frivillige som selv har opplevd tap, og blant annet diakoner. Gruppene består vanligvis av 4-8 deltakere som møtes én til to ganger i mnd. Nedre Eiker menighet samarbeider nå med Sorg og Omsorg Drammen og Omegn, som er en frivillig organisasjon, og holder til på Drammen Frivillighetssentral. Dette er et samarbeid mellom Den norske kirke, Sykehuset Buskerud, Human-Etisk Forbund og Drammen kommune. Ønsker du mer informasjon, eller vil du delta i en sorggruppe: Ring Drammen Frivillighetssentral eller ta kontakt med Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet: Tlf: / Jeg tilbyr også enesamtale. Tilbudet er gratis. Gudrun Klingsheim diakon i Nedre Eiker menighet THOMAS BILDEHJØRNE

8 8 TUR TIL GJELLEBEKK I mai var 12 stykker av oss på ettermiddagstur til Marmor-bruddet på Gjellebekk i Lier. Reidar Andresen fra Geologiforeningen (han er steingæærn...) var guide på turen. Vi hadde en fantastisk vær og det var tepper av hvitveis på veien mot bruddet. Døpefonten i er laget av marmor herfra og Reidar fortalte om både kongebesøk og drift i tidligere tider. Miriam som var med kunne fortelle at hennes tippoldefar arbeidet i bruddet, noe som gav et ekstra løft på turen. Vi rastet som seg hør og bør på tilbakeveien med kaffe, solo og kvikklunch og vakker utsikt over Lierdalen. Anett NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR BABYSANG FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER PÅ NEDRE EIKER MENIGHETSSENTER Høst 2013 Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl er det sangstund. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Babysang er mer enn sang: Ta på-sanger ( Her er mine tær ) dans og bevegelse, regler og rytme, Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Tilbudet kan også benyttes av deg som hører til en annen tro. DATOER FOR HØSTEN: 9., 16., 23., 30. (høstferie) september 7., 14., 21., 28. oktober 4., 11., 18., 25. november 2. desember Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson:Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet, tlf: / Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en Bomchickabom. Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær.

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon E-post: LØRDAG 23. NOVEMBER KL på Nedre Eiker Menighetssenter Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva Kl Åpning Kl Grøt servering Kl Minikonsert Gil Bonden og hennes far Kl Loddtrekning Mange flotte håndarbeider! Og kaker! Utlodning! Kafé! Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter Ordinasjonsgudstjeneste 01. september kl Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer og ordinerer Gustav Kristoffer Schmidt til prest. kor. Dåp og nattverd. Kirkekaffe UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf lllllllllllllllllllllllllllllll Når det gjelder ordinasjonsgudstjeneste så er det en sjelden begivenhet. I løpet av de siste 30 årene (eller de 34 årene jeg har vært her) har det bare vært én slik gudstjeneste, og Gustav Kristoffer ordineres til vikartjeneste i Nedre Eiker. TLF

10 10 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Jeg er glad at jeg kan tro at Gud har skapt alt på jord!! lød det fra MikroGospel den 27. mai på huskonserten deres! Med denne sangen og mange fler, ble det fullt hus og masse glede denne kvelden. Publikum fikk også prøve seg sammen med koret på et par sanger og det også med bevegelser! Med en liten lesestund fra Bibelen under konserten og med fest og kaker i kirkekjeller`n etter konserten, ble dette en flott sommeravslutning. Tusen takk til alle dere som bidro! Jeg, som dirigent, er så stolt av koret, de er så flinke! De lærte seg til og med tre nye sanger på veldig kort tid, og det utenat! Vi i MikroGospel håper det er flere som har lyst til å være med å synge!. Vi gleder oss til å møte dere alle sammen, både nye og gamle Mikroere, på menighetssenteret mandag 26. august klokken Med ønsker om en riktig god høst med masse glede og latter Aina Beathe Øberg Framnes (dirigent og trosopplærer) llllllllllllllllllllllllll GOSPEL-KONSERT MED MOSAIC 18. OKTOBER Fredag 18. oktober inviterer vi til gospel-konsert med koret Mosaic i. Mosaic er et av de beste gospel-korene i Norge og har eksistert i snart 20 år. I starten hadde koret utgangspunkt i Drammensområdet og mange av medlemmene var bosatt i vårt distrikt. Nå er koret mer Oslobasert, men fortsatt er en av sangerne fra vårt område, ja, til og med fra vår egen menighet. Elisabeth Danielsen Haare har vært med i Mosaic i 9 år. Mosaikkbilder lages av mange fargede biter som settes sammen til en vakker helhet. Slik er det for koret også. Mange stemmer lager et vakkert uttrykk med sangen og musikken. Mosaic har gitt ut seks album fordelt på fire gospelalbum og to juleplater. Koret har opptrått sammen med flotte artister som Josh Groban, Lenny Kravitz, Jarle Bernhoft, Lidolido og Solveig Slettahjell på Nobels Fredspris-konsert, Artistgallaen og Spellemannsprisen. På konserten 18. oktober skal vårt eget NETS delta. Ungdommene våre skal etter planen synge sammen med Mosaic på et par nummer. Sett av fredagskvelden til en spennende musikkopplevelse i Nedre Eiker kirke. I mellomtiden kan du lese mer om Mosaic og lytte litt til musikken på mosaicmusic.no.

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Grønn sak fra gartneren Insekter Sommeren er blitt voksen, badetemperaturen er heller ikke for ille. Huden er ikke lenger bleik og i bedet blomstrer det i takt med Humlemor og Bietante. Nå er vi heldige. BLI MED PÅ EN FARGERIK BYVANDRING MED FOLK FRA ULIKE LIVSSYN OG RELIGIONER! Jeg er så glad for at det har kommet på moten og gjøre litt positiv innsats for humler og bier. De er truede arter og uten dem så må vi leve med et stusselig kosthold når korn, frukt, bær og grønnsaker mister evnen uten de flittige insektene. Hjemme passer jeg på å ha blomstrende planter fra tidlig vår til frosten kommer på høsten. Lager og noen insekthoteller. I dem håper jeg å få noen villbier. Disse er minimalt agressive. Jeg var uheldig en gang og kuttet et biebol i slåtteenga. Da bare summet det litt og så fløy de videre etter et nytt sted og bygge på. Godt det ikke var jordveps Jeg er blitt veldig glad i å bruke salvie i bed og i krukker fra mai og ut sommeren. På kirkegården og gravlunden tenker vi og på humler og bier. Vi håper å sette opp flere innsekthoteller, øke mengden med blomstrende karplanter i skråninger og enger der det ikke er plen. Ser stadig og bier og en sjelden humle på gravlunden og kirkegården som koser seg med blomstene ved gravminnene. Så det er allerede en tradisjon for å gi innsektene litt godsaker her. Gjødsling Gjødslet du hagen din i våres? Da er det nå på tide å ta en runde til! Jeg anbefaler gjødsling minimum 3 ganger i vekstsesongen. Det er fint å gjøre det ofte og lite. Selv tar jeg disse 3 porsjonene og deler i 2, slik at i praksis gjødsler jeg 6 ganger. Favoritten min er naturgjødsel, for det gjødsler både jord og blad. Kunstgjødsel gjødsler kun bladet og gjør at jorden vaskes ut og den blir ikke bedre. Naturgjødsel kommer både fra landkompost, sjøkompost, dyregjødsel og sjøalger. Sistnevnte er utviklet gjennom et prosjekt i Østersjøen hvor det har vært store forekomster av alger. De har funnet gode teknikker for å trekke ut algene og lage det om til granulat. Selv har jeg brukt produktet på plen og i kjøkkenhagen og det gir gode resultater både i jorda og i plantene. Har du hage med plen så er gress god næring. Enten gresset brytes ned i plenen, eller om det legges som dekke i kjøkkenhagen gir det god og gratis næring. Steinkant på gravsted Mange pynter blomsterbedene hjemme med kulestein, men de kan ikke benyttes ved gravstedene. Vedtektene er klare på dette. Om vinteren opplever vi å få kulestein i snøfreseren. Om sommeren når f.eks. kråker og skjærer er på jakt etter insekter og meitemark, så vipper de steinen til side for å se etter godsaker. Når vi kommer med gressklipperen kan følgende skje: Steinen kommer inn i klipperen, får god fart og kan treffe mennesker på kirkegården. Steinen kan ødelegge kniven eller noe annet i klipperen. Ta med kulesteinen hjem. I stedet kan du bruke gresskant, eller hele stein til bedkant. LER Nedre Eiker menighet er medlem av Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL). DOTL er blitt 5 år! DOTLs 5-årsjubileum feires 20. september (hele dagen) i rammen av Drammen Sacred Music Festival (DSMF). Jubileumsdagen inneholder følgende: * Seminar del 1 kl med foredrag av Oddbjørn Leirvik og besøk fra Leicester i England, en by der de har enda mer erfaring med religionsdialog enn vi i Drammenregionen! Det blir lunsj og kulturinnslag med barn fra Fjell skole eller kulturskole (pris for denne seminardelen og fullstendig program kan du få fra menighetskontoret i august eller på våre nettsider * BYVANDRING KL GRATIS. Vi håper på stor og fargerik oppslutning fra ledere og fotfolk i alle DOTLs medlemsorganisasjoner, kirker og forsamlinger. Poenget er at det skal sees og høres at Drammen og omegn har et stort mangfold av livssyn som vil fremme toleranse, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser. Kanskje vi får med Frelsesarmeens hornorkester og kommer du og blir med blir det enda mer fargerikt! Vandringen går fra Bragernes torg og over Ypsilon og langs elva til Strømsø torg. Det blir stopp ved kirker og moskeer og ved teateret og elva og andre steder underveis. Der vil noen lese dikt eller si noen ord som passer til stedet vi er på. * Seminar del 2 kl med bl.a. Utstilling buddhistiske relikvier, fortellinger om Abrahams barn med Svein Tindberg og dobbeltkonsert på Union scene. Svein Tindberg lager her en forkortet spesialutgave av sin forestilling «Abrahams barn» (pris for denne seminardelen og fullstendig program kan du få på menighetskontoret i august eller på våre nettsider Hele seminardagen vil være preget av religionsdialogen som IKKE er religionsblanding, men respektfull samtale på tvers av tros- og livssynsgrenser. Det handler om å kunne snakke med våre naboer her hvor vi lever og bor i Drammen og Nedre Eiker. Tormod Krogsrud Sett av dagen og følg med på masse spennende konserter og annet program på Drammen Sacred Music Festival den samme uka! La oss bli med å gjøre dette enda flottere ved selv å være med! Jan-Otto Eek DU? llllllllllllllllllllll Det var en gag to damer som skrøt av døtrene sine. Den ene sa: - Min datter er så flink at hun kan stave navnet sitt baklengs. Så sier den andre: - Hva er navnet hennes baklengs da? - Anna!

12 12 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang kl på menighetssenteret, kaffeservering fra kl Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl Mikrogospel (annenhver mandag), kl på menighetssenteret, kontaktperson trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes, Speidergruppe på menighetssenteret, kontaktperson Margrete S. Johansen, Tirsdag: Morgensang i N. Eiker kirke kl Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl for barn over 7 år. Sangkoret Omnibus på menighetssenteret kl Kontaktperson Tone Furevik, Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl , kontaktperson: G. Sviggum, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl kor på menighetssenteret kl Kontaktperson: Kantor Nils Kristian Bonden, Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solveig Henningsen, Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, menighetssenteret, annenhver torsdag kl Oddetallsuker. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, , Merete Lange, , Anne Aanestad, Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Kapellan Christine Holmsen Lindbjør, Se også vår nettside: FRANS AV ASSISI Av alle helgener er vel Frans av Assisi den best kjente i protestantiske miljøer. Hans bønn henger som hustavle i mange hjem, og svært mange av oss lærte om ham i skolen og ble fasinert av denne enkle og inderlige mannen. Fremdeles er han og hans virke til inspirasjon og ettertanke og etterfølgelse for mange. Frans ble født i Assisi i Italia 1182, faren var en rik tøyhandler. Ungdomsårene var bekymringsløse, det stod ikke på penger. Sammen med sine venner levde han i nuet. Han arbeidet i farens forretning, men en forretningskarriere var langt fra hans drømmemål. Han tenkte seg et liv som trubadur og ridder. Et par ganger tidlig i livet deltok han i militære oppdrag. Men han var ikke helsesterk og ble rammet av alvorlig sykdom. I 1205 planla han å være med på det fjerde korstog. I den anledning kjøpte han dyre klær og kostbart utstyr. Men han var ikke kommet langt før han møtte en fattig og dårlig kledd mann. Frans syntes synd på ham og byttet klær med ham. Igjen ble han syk, men så hørte han Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubiléer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. en røst som spurte: «Hvor vil du hen, Frans?» Han svarte med å fortelle sine planer. Igjen spurte røsten: «Hvem kan føre deg lengst, herren eller tjeneren?» Og Frans svarte at det var herren. På ny hørte han røsten: «Hvorfor forkaster du da herren til fordel for tjeneren?» «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» spurte Frans og fikk til svar: «Reis tilbake til din by, der skal du få vite hva du skal gjøre.» Hjemme i Assisi fortsatte Frans sitt gamle liv, men ikke med samme glede som før. Noe hadde skjedd med ham. Han innså at livet var mer enn nytelse og overflod. Ofte søkte han ensomheten utenfor byen. I en grotte tilbragte han mye tid i bønn om at Gud måtte vise ham sin vei og vilje. På en pilegrimsreise til Roma møtte han en spedalsk med stygge sår. Frans følte skrekk og vemmelse, men da den syke rakte hånden fram, vant Frans over sin avsky. Ikke bare gav han mannen penger, men han kysset hånden hans også, en stor risiko når en tenker på hvor smittsom sykdommen var. Etter Romaoppholdet hjalp han fattige og tok seg av syke, spesielt spedalske. Høsten 1205 bad han som vanlig foran et krusifiks i en lokal kirke. Da hørte han Jesu røst: «Frans, sett i stand mitt hus som du ser forfaller.» Krusifikset eksisterer fremdeles. Frans tok dette kallet bokstavelig. Fra farens tøylager hentet han tøyruller og solgte. Pengene brukte han til å sette i stand en forfallen kirke. Det kom til et kraftig oppgjør med faren som gjorde ham arveløs, det hadde Frans ikke noe imot. Til og med klærne sine tok han av og gav tilbake til faren, fordi han hadde fått dem av ham. Og han sa: «Hittil har jeg kalt Pietro Bernhardone min far, men fra nå av sier jeg bare: Fader vår, du som er i himmelen.» Ved en kirkehøytid noen få år senere ble det lest fra Matteus evangelium der Jesus sier: «Hvor dere kommer skal dere forkynne at himmelriket er kommet nær. Som en gave har dere fått det, som en gave skal dere gi det videre. Ha ikke penger i beltet, heller ikke skreppe, to kjortler, ikke sko eller stav. Jeg sender dere som får i en ulveflokk.» Også dette tok Frans bokstavelig, og grunnlaget for en ny munkeorden, Jesu små brødre, var lagt. For flere sluttet seg til Frans, også noen kvinner. Det hendte så mye i Frans liv, vi kan ikke ta med alt her. Men dette må nevnes: Frans av Assisi er nok historiens først naturverner, Guds skaperverk elsket han og hadde respekt for. Han er også den som fikk laget den første julekrybbe! Høsten 1226, ble Frans syk. Han bad sine brødre lese Jesu lidelseshistorie fra Johannesevangeliet og som bønn salme 141, så kunne han ønske «søster død» velkommen. 6. oktober forlot han denne verden. Dagen etter ble det oppdaget at han bar Jesu sårmerker på sin kropp. Vi håper at det til høsten skal la seg gjøre å ha en Frans av Assisi-kveld i vår menighet. botr Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min salme LARS GULBRANDSEN Jeg lærte sent å sette pris på våre salmeskatter. Faktisk måtte jeg nærme meg 50 og begynne som tenor i Samklang før det for alvor gikk opp for meg ikke bare hvilke musikalske skatter vi har i salmer, men hvilke musikkskatter totalt vi har i hele verden med religion og kirke som utgangspunkt. Kirken er fortsatt den flotteste og mest utbredte arena vi har for musikk. 100-åringen Samklang har gitt meg muligheten til å være med i formidlingen av vakre salmer og annen musikk i harmoni og samklang mellom alle stemmetyper av begge kjønn. Livet er jammen deilig! Jeg må innrømme at når jeg skal velge en salme, så er den første som alltid kommer til mitt hode og hjerte, Deg å få skode. Deg å få skode har for meg to viktige kvaliteter i seg. Den er tuftet på en over tusen år gammel irsk/keltisk melodi, men den er noe ganske sjeldent som oversatt til en bedre og mer givende tekst på norsk. Jeg velger meg allikevel en helt annen salme, Å leva, det er å elska. I denne nydelige salmen, med tekst av Anders Vassbotn og melodisatt av vår egen Per Steenberg fra Horgen, finnes tekstperler som setter livet i perspektiv. Jeg var nylig på et særdeles velholdt, interessant og spennende foredrag med kreftsyke Per Fugelli. Tema var Hva er god helse, og få mennesker i Norge har bedre forutsetning til å si noe om dette enn han. Bakgrunnen for at Per Fugelli brakte nettopp denne salmen inn i sitt foredrag, skyldes hans tilknytning til den vakre øya Røst i Lofoten. Hans spørsmål til blant andre mannskoret der oppe om hva de mente var god helse, ble besvart med det å synge. Og på oppfølgingsspørsmål om hvilken sang, svarte de nettopp Å leva, det er å elska. Det er en sterk og vakker melodi, men ikke sterkere enn selve teksten som går videre Å leva, det er å elska, det beste di sjel fekk nå. For meg ble opplevelsen av hans vinkling på temaet gjennom denne salmen enda sterkere, fordi Samklang på sin jubileumskonsert i kvelden før foredraget, åpnet med nettopp denne. Min datter Jenny på tolv sang første vers alene. For all ettertid vil denne salmen minne meg på at det er i sjelen selve livet ligger, kroppen er bare en container, nærmest for oppbevaringsboks å regne. God helse er mentalt velvære. Tusen takk, Per Fugelli. Og tusen takk, Samklang. Å leva, det er å elska Tekst: Anders Vassbotn. Melodi: Per Steenberg Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå. Å leva, det er i livet å finna det største verd; å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. Lars Gulbrandsen, tenor i Sangforeningen Samklang lllllllllllllll Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl Program 2. halvår september: Sangtimen med klokker Anne Aanestad og kantor Nils Krristian Bonden 31. oktober: Besøk av Trons Bollerud 28. november: Møte Allsang, andakt, bevertning lllllllllllllll GREITT Å HA! Vinnes barnehage var på kirkebesøk 12. mars Vinnes barnehage, avdeling Kardemomme, vil takke for at vi fikk komme å besøke Nedre Eiker kirke. Vi ble tatt veldig godt i mot. Både barn og voksne hadde en trivelig og lærerik stund. Med vennlig hilsen Små og store på Kardemomme Menighetsråd: Givertjenesten menighetsarbeidet: Menighetsbladet:

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: Vil du være med å gi en gave til Nedre Eiker menighet? Send ditt bidrag til kontonr AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon Arbeidergata, 3050 Mjøndalen Tlf Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Slekters gang Marie Kristine Olsen Kathrud Olufine Kahrud Gerdy Sand Olsen Inga Berget Johan Lislelid DØPTE Oscar Wiborg Brandt Markus Fawcett Rype Heine Engedal Madikken Emine Kristoffersen-Tolo Maiken Myhre Kalma Emil Damholt Nikoline Bettina Johansen Kevin Johnsen Julie Kvale Strøstad Emilio Engstrøm-Salomone Levi Alexander Morgas Jonathan Oppedal-Nedberge Martin Ovenstad Felix Mikaya Stokholm Irmelin Muhle Koppervik Whilemine Maria Wollertsen Ingrid Lie Dalby Mina Jahren Ludvigsen Odin Askim Stjernen VIGDE Bjørn Limkjær Sæthre og Kateryna Pochernina John-André Kittelsen Malnes og Tine Johnsen Kjetil Granheim Johansen og Tine Bjerke Stian Sværi Kleven og Anya Rebecca Berg DØDE Inger Marie Syvertsen Jennifer Røinås Gjertrud Bye Rolf Vidar Hansen Egil Smedshammer Ingrid Pauline Sukkestad Jon Kristen Sæther Grethe Mogen Gerd Sigrun Helgesplass Eva Oseth Hans Emil Hanssen Else Larsen Bergljoth Larsson Willy Syvertsen Marry Andersen Karsten Bråthen Steinar Tommy Borgen Arne Thorkildsen Edith Bakken Alvilde Marie Olsen STOFF-FRIST NESTE NR.: MEDIO NOVEMBER 2013 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Nettside: Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl Tirsdag kl Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: E-post: roar.rokeberg Kateket Ingeborg Skagestad Arbeid: Mobilt: E-post: ingeborg.skagestad Sekretær på kirkevergekontoret Merete Lange Arbeid: E-post: merete.lange Kirkegårdsleder Tormod Krogrud Arbeid: E-post: tormod.krogrud Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: Permisjon E-post: margrete.schmidt Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: E-post: gudrun.klingsheim Leder Nedre Eiker menighetsråd Anett Glittfjell Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider Bjørn Olaussen Arbeid: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: Trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes Arbeid: Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: E-post: nils.kristian E-post: ainabeatheoberg. framnes E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: E-post: anne.aanestad Kirkeverge Eva Trogstad Arbeid: E-post: eva.trogstad Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: Mobil: Fotograf Thomas W. Røkeberg

16 16 l 13. søndag i treenighetstiden 18. august Kl : Høymesse Sokneprest Roar Røkeberg Dåp og nattverd Kl : Kveldsgudstjeneste Tro og Lysgruppen medvirker, diakon Gudrun Klingsheim Nattverd l Vingårdssøndag 25. august Aslakane Friluftsgudstjeneste Prest Gustav Kristoffer Schmidt Oppmøte ved Kiwi Solbergelva kl Se omtale l 15. søndag i treenighetstiden 01. september Kl : Ordinasjonsgudstjeneste Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer og ordinerer Kristoffer Schmidt til prest, kor Nattverd. Kirkekaffe l 16. søndag i treenighetstiden 08. september Kl : Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter Prest Kristoffer Schmidt Kateket Ingeborg Skagestad Kl : Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter Prest Kristoffer Schmidt Kateket Ingeborg Skagestad l 17. søndag i treenighetstiden 15. september Mjøndalen kirke Kl : Jubileumsgudstjeneste Mjøndalen kirke feirer 30 årsjubileum. Menigheten støtter opp om feiringen. 18. søndag i treenighetstiden 22. september Solberg kapell Kl : Høymesse Sokneprest Roar Røkeberg Dåp og nattverd Kl : Kveldsgudstjeneste Tro og Lysgruppen og diakon Gudrun Klingsheim medvirker Nattverd l 19. søndag i treenighetstiden 29. september Kl : Høymesse GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! Prest Kristoffer Schmidt Dåp og nattverd l 20. søndag i treenighetstiden 06. oktober Kl : Høymesse Prest Kristoffer Schmidt Dåp og nattverd l 21. søndag i treenighetstiden 13. oktober Solberg kapell Kl : Høymesse Prest Kristoffer Schmidt Kl : Familiegudstjeneste Utdeling av Barnas kirkebok Prest Kristoffer Schmidt Kateket Ingeborg Skagestad og trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes medvirker Mikrogospel synger NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR l 20. søndag i treenighetstiden 20. oktober Samfunnshuset i Mjøndalen Kl : Økumenisk gudstjeneste l Bots og Bededag 27. oktober Kl : Gudstjeneste med skriftemål Sokneprest Roar Røkeberg Kl : Dåpsgudstjeneste Sokneprest Roar Røkeberg l Allehelgensdag 03. november Kl : Allehelgensmesse Menighetens prester. Diakon Gudrun Klingsheim medvirker kor Nattverd Kirkekaffe l 25. søndag i treenighetstiden 10. november Kl : Jazzmesse & misjon Sokneprest Roar Røkeberg Nattverd l Kristi kongesdag 24. november Kl : Høymesse Prest Kristoffer Schmidt Dåp og nattverd l 1. søndag i adventstiden 01. desember Kl : Familiegudstjeneste Prest Kristoffer Schmidt LysVåken medvirker Kl : Lysmesse Speiderne medvirker Arrangementer i Nedre Eiker menighet høsten 2013 Onsdag 11. september. Mjøndalen kirke kveld. Jubileumsforestilling Mjøndalen kirke Strømmer av levende vann. Tekst: Kjell Ivar Berger. Musikk: Jostein Dalebø. Utvidet N.E. kirkekor og orkester. Se nærmere annonsering. Søndag 15. september kl Mjøndalen kirke Felles festgudstjeneste i forbindelse med Mjøndalen kirke 30 år. kor og ansatte. Torsdag 26. september kl /kirkekjeller Bibelfortellingskveld. Gustava kafé. Onsdag 9. oktober kl /kirkekjeller Salmekveld m. tilhørende kaffe og vaffelservering. Fredag 18. oktober Kl Kirkekjelleren. Temakveld: Frans Av Assisi. TrondBollerud. Gustava kafé. Kl Konsert med Gospelkoret Mosaic Søndag 8. desember kl på Samfunnshuset Nedre Eiker synger. Søndag 15. desember kl Kirkekorets julekonsert. Gjester: Eiker Janitsjar Fredag 20. desember kl og Julekonsert med Collett Aalls Søndag 29. desember kl Konsert: Jul i 100 år. Sangforeningen Samklang. Se nærmere annonsering.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon)

Bente Kristiansen Bjørndalen Karin Kaldestad. Randi Marie Stubberud ( flyttet til Oslo) Ragnhild Støa( permisjon) Berit Synnøve Olaussen (permisjon) Årsrapport Nedre Eiker Menighetsråd 2014 Menighetsrådet består av soknepresten og 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer, Valgt ved kirkevalget 2011. Rådet har en funksjonstid på fire år. Kirkevalget finner

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen! Da har enda en måned gått og vi på Sølje har hatt en fantasisk fin og rolig måned hvor vi har blitt enda bedre kjent med bara deres. Det er

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010.

Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010. Årsrapport fra Nedre Eiker menighetsråd 2010. Menighetsrådets sammensetning: Nedre Eiker menighetsråd består av soknepresten, 8 valgte medlemmer og 5 varamedlemmer. Det nåværende menighetsråd ble valgt

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår:

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår: Månedsplan for Mai Hva har skjedd i April? Vår: Vi har gått endel turer i nærområde vårt. Vært på jakt etter vår tegn som er kjempe fasinerdende blandt både barna og voksne. Vi har eksripementert litt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer