LES OM: ...og mye, mye mer! 68. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER Vilde konfirmeres. Om helgenen Frans av Assissi. Visdomsord fra gartneren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LES OM: ...og mye, mye mer! 68. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2013. Vilde konfirmeres. Om helgenen Frans av Assissi. Visdomsord fra gartneren"

Transkript

1 NR. 2 SOMMERNUMMER ÅRGANG LES OM: Ny vikarprest innsettes Besøk i gruvene på Gjellebekk Om helgenen Frans av Assissi Visdomsord fra gartneren Vilde konfirmeres...og mye, mye mer!

2 2 ANDAKTEN NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Barn har evnen til å ta imot uten forbehold. Erfaringene våre har lært oss å være kritiske til det vi vil ta imot, og kanskje går vi glipp av noe viktig allerede der, fordi våre forbehold hindrer oss i å leve. Frykten for hva andre vil si hindrer oss kanskje å lytte til våre egne tanker. Voksenopplæring av sokneprest Roar Røkeberg Det er liten tvil om at når vi er barn så ønsker vi å bli voksne. Og hele barndommen går ut på å gjøre oss klare til å kunne stå på egne ben når den tiden kommer. Konfirmantene er jo akkurat i den fasen at de står på terskelen til et liv som voksne. Den gangen jeg ble konfirmert fikk jeg hatt og frakk og barbermaskin ( det tok mange år før jeg fikk bruk for den maskinen ). Det er vel ikke slike gaver en får nå, men overgangen fra barn til voksen blir trukket fram likevel. Det er jo litt rart da, når de får høre i konfirmasjonstida at de skal bli som barn. Det er jo det Jesus sier til disiplene når de prøver å hindre mødrene i å ta med seg barna sine til Jesus: «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»(mark ) Det at barna skulle være forbilder var helt uhørt den gangen og det er vel ikke så lett å se i dag heller. Det jo mange ting ved barn som ikke er så veldig mye å se opp fra bleieskift til surmuling fordi de ikke får det de vil ha men det er i alle fall to ting som barn har og som blir borte etter hvert og det er: 2 Barn har evnen til å se på seg sjøl som en viktig person. De tar det som en selvfølge at alle synes de er enestående. Jeg tror det Jesus mente var nettopp dette at vi skulle se oss sjøl med Guds øyne. Vi er nemlig enestående. Det finnes bare en av deg/meg. Vi er verdifulle. Den gangen Whitney Houston ble begravet, ble hele begravelsen lagt ut på YouTube. Og jeg var inne der og så (som nr ). Og mens presten der var mest opptatt av at han nå kunne få litt blest om kirken sin, så var det en annen som holdt en minnetale som jeg aldri kommer til å glemme. Det var regissøren Kevin Costner, som har en mengde filmer bak seg, og som var en barndomsvenn av Whitney. Han fortalte at da han spurte henne om hun spille en av hovedrollene i filmen The Bodyguard (1992), vegret hun seg veldig. Ville hun være god nok? Ville hun klare å synge sangen bra nok? Og på tross av at den ble nominert til to Oscar for mest originale sang. Og til tross for at sangen «I Will Always Love You» har fått en mengde priser og vel har nådd hvert lille hjørne av jorda, så var hun alltid usikker på seg selv. Alltid når hun hadde konserter, sa Kevin Costner, så var hun redd for at det ikke skulle være bra nok. Gjorde jeg det riktig? Var jeg bra nok? Og så avsluttet han talen med å si: Today, when you sing before your heavenly Father, don`t you worry! You`ll be good enough! ( I dag, når du synger foran din himmelske far. Ikke vær redd! Du er god nok ) Det finnes så mange arenaer i livet der det er lett å komme til kort. Men det finnes altså et sted der vi skal få lov til å være som barn, der vi blir elsket slik vi er. Roar Røkeberg llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Midt på sommeren har nå menighetsrådet tatt en velfortjent pause. Det har vært nok å ta tak i denne våren også. Vi jobber fortsatt med å få gode systemer for økonomi og drift. Prekestolsaken har vært i media igjen og vi har brukt litt tid på å diskutere den selv om vedtak er fattet i 2011 fra menighetsråd og fellesråd at den skal vekk. Vi har jobba litt med trefelling på Fredtun. Der må trærne mot skolen ned pga råte og dette blir gjort i høst en gang. Det har vært 6 konfirmasjonsgudstjenester denne våren og vi har hatt evaluering av disse; hva gikk fint og hva kan vi gjøre bedre?. Vårens store happening har vært torgmesse på Mjøndalen torg 2. juni. Dette var et felles prosjekt med Mjøndalen menighet. En flott messe med vel 250 tilstede og mange frivillige medarbeidere som gjorde en flott innsats! Dette prosjektet er også under evaluering og vi satser på ny torgmesse i Av ting vi skal jobbe videre med til høsten er bl.a å sette i gang givertjeneste igjen. Givertjeneste vil si at du kan gi et fast beløp hver måned som er øremerket et spesielt formål i menighetens arbeid. Mer info kommer når alt er på plass. Vennlig hilsen Anett Hei Nedre Eiker menighet! Jeg heter Kristoffer Schmidt og er den nye vikarpresten deres. Jeg er 28 år og nyutdannet prest fra Det teologiske menighetsfakultet. Engasjementet mitt varer til våren. Da er min søster, Margrete Schmidt Johansen, tilbake fra morspermisjon. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene her i menigheten. Som nyutdannet prest er jeg heldig og takknemlig for åpen og inkluderende mottakelse, både av stab og frivillige. Husk gjerne på meg i deres bønner. Kanskje vi sees! Kristoffer

3 3 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Eva Trogstad, kirkevergen i Nedre Eiker Margrete Schmidt Johansen i permisjon Som kanskje mange har fått med seg, er presten «vår» Margrete Schmidt Johansen, gått ut i permisjon etter at hun og hennes mann fikk en velskapt sønn 9. mai. Klokken var gutten kommet, og for de som lurer på det, var han 4670 gram og 53 cm lang. Dette er familien Schmidt Johansens andre sønn, og vi har en mistanke om at det i presteboligen er nok å henge fingrene i. Av den grunn ønsket vi å høre hvordan hverdagen arter seg. En av de stillingene i kirken som ikke er så fremtredende, men likevel blant de viktigste, er kirkevergen. I Nedre Eiker er Eva Trogstad ansatt i stillingen, og det var helt naturlig for menighetsbladet å slå av en prat med henne en travel hverdag i juni. Man må kunne si at hun har det hektisk, når hun er på jobb. Det er mye som skal samordnes, justeres og koordineres for å få en menighet til å fungere, og en av kirkevergens oppgaver er å bidra til å legge til rette for at dette kan skje på best mulig måte. Jeg ville vite mer om hva en kirkeverge egentlig er. Eva kan fortelle meg: Jeg er ansatt som daglig leder av fellesrådets virksomhet, og har på samme måte som alle de andre ansatte (bortsett fra prestene) fellesrådet som arbeidsgiver. Hvordan vil du beskrive deg selv, Eva? Jeg håper jeg blir oppfattet som en blid og hyggelig dame som er ryddig og arbeidsom, og så vet jeg at jeg kan bli oppfattet som tydelig og til og med litt sta. Jeg ønsker å være en god lytter, og er villig til å høre andres mening, men kan nok til tider også bli oppfattet som noe firkantet og bestemt. Fra tid til annen kan det være nødvendig når man skal gjøre jobben som kirkeverge. Hvorfor ville du bli kirkeverge? Jeg har utdanning og mangeårig praksis fra stillinger som økonomiansvarlig i det private næringslivet. I 1996 kom det en ny kirkelov med virkning fra 1. januar 1997, der kirken ble mer selvstendiggjort i forhold til kommunen og fikk egne ansatte til administrative funksjoner, slik at prestene kunne frigjøres fra sine administrative lederoppgaver. Da den loven trådte i kraft, fikk jeg en telefon fra soknepresten i min hjemmemenighet. Han mente at nå var tiden moden for meg å søke en stilling i Den norske kirke. Jeg bestemte meg for å følge hans anbefaling, og siden den gang har jeg jobbet i adminstrative lederstillinger i Den norske kirke, både Drammen, Modum og Kongsberg før jeg kom til Nedre Eiker. Nå er jeg ansatt her og har arbeidsgiveransvar for alle fellesrådsansatte, ansvar for økonomi og budsjetter, gravferdsforvaltning og forvalt- ning av kirkebygg, kapeller, kirkegård og gravplass. Forvaltningen av kirkene på begge sider av elva er viktig, og et stramt budsjett gir oss ikke mye slingringsmonn. I Nedre Eiker har vi en total forvaltningskapital på bortimot 50 millioner kroner, og et årlig driftsbudsjett på ca millioner kroner. Kommunens årlige rammetilskudd sett i forhold til innbyggertallet, ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, så våre økonomiske rammer er stramme i forhold til alle de oppgavene vi er pålagt å ivareta. Allikevel tror jeg Nedre Eiker kirkelige fellesråd er flinke til å få maksimalt ut av hver krone. Hvilke utfordringer ser du på som de største? Det sier seg selv at økonomien er en stor utfordring % av vår økonomi er driftstilskudd fra kommunen, mens investeringsmidlene ligger på ca 2 millioner kroner pr driftsår. Behovet for hardt tiltrengte investeringsmidler er større, rundt 10 millioner i året, og derfor er det viktig å prioritere de oppgavene som brenner mest. Jeg vil presisere at både fellesråd og stab gjør en svært god jobb i forhold til å ha forståelse for og jobbe innenfor de rammene budsjettet setter, og for meg som kirkeverge er det godt å ha så gode samarbeidspartnere. Hva med fremtiden for menighetene i Nedre Eiker? Nå arbeides det med budsjettet for 2014, og med det følger store økonomiske utfordringer. Vi er i ferd med å oppgradere gravlunden i Mjøndalen og kirkegården i Krokstadelva har som kjent et kapasitetsproblem. Det skal nå utarbeides en ny kommuneplan, og vi vil da utrede behovet for økt gravplasskapasitet i arealplandelen. Vi skulle gjerne også videreført planene for totalrehabiliteringen av Nedre Eiker kirke og kapell; det er et stort ønske å kunne sluttføre dette prosjektet. Vi sitter igjen med oppgaver som er kostnadsberegnet til ca. 6 millioner kroner og som ligger i vår økonomiplan for neste 4 års-periode. Vi har et godt samarbeid med kommunen, spesielt gjennom Turid Solberg Thomassen som er Vi gratulerer med Markus, som gutten heter, og lurer på hvordan hverdagen fortoner seg i forhold til rollen som nybakt mamma? Joda det er nok å henge fingrene i, og det er hele tiden noe å aktivisere seg med. Ètt lite barn i huset, gir en ny hverdag i motsetning til da vi var alene. Nå har vi plutselig «dobbelt» så mange barn, og nå er det blitt enda mer hektisk. Heldigvis har jeg en snill mann som hjelper og avlaster meg, og han er veldig flink med eldstemann når jeg må ta hånd om den lille. Det blir naturlig nok meg Markus må forholde seg mest til den første tiden. Det å ha permisjon er utrolig godt. Vi er priviligert i Norge, når man kan være hjemme og ta hånd om de små som kommer til oss, og i tillegg få betalt for det. Jeg trives også godt i jobben min som prest i Eikerbygda, og gleder meg til å komme tilbake i jobb på nyåret. Markus ble døpt i søndag 23. juni. Vi har en vakker kirke og dåpen er viktig for oss. Så han på en forunderlig måte blir en del av Guds store menighet, og selvsagt også medlem i menigheten vår. På spørsmål fra menighetsbladet om det kommer flere barn i presteboligen, smiler Margrete lurt: Vi er svært takknemlig for at vi har fått to barn, og det er vi opptatt av nå. Vi ønsker familien Schmidt Johansen lykke til, og alt godt i tiden fremover. Trond Grimstad lllllllllllllllll kommunens representant i fellesrådet. Hun gjør en kjempejobb, og er til god hjelp for oss. Det er viktig med dialog, og jeg mener at en god kommunikasjon er grunnlaget for et godt samarbeid med kommunen. Så får vi håpe at vår argumentasjon er god nok til å nå igjennom til de bevilgende myndigheter. Menighetsbladets representant opplever en humørfylt og trivelig dame med glimt i øyet. Mens jeg har snakket med Eva, har telefonen ringt noen ganger, og det indikerer at jeg har med en engasjert og opptatt kirkeverge å gjøre. Jeg takker for at hun tok seg tid til å prate med meg, og ønsker henne lykke til videre i Nedre Eiker. Trond Grimstad,

4 4 Konfirmanter i Krokstadelva NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Konfirmanter i Solbergelva Foto: Holden foto AS

5 5 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Møte med en superkonfirmant i Nedre Eiker Dette året ble 103 ungdommer konfirmert i kirken vår i løpet av tre flotte maidager. En av dem var Vilde Brandt. En søt og blid jente, som det er lett å bli glad i. Vilde er utviklingshemmet og går til daglig på Frydenhaug skole i Drammen. Vi tok en prat med Vilde og hennes mor Charlotte Thomsen om det å være konfirmant og konfirmantfamilie. Som alle andre 14 åringer fikk Vilde bro-sjyre i posten, både om borgelig og kirkelig konfirmasjon. Og Vilde sjekket ut! Hun så i brosjyrene, sjekket nettet og hun tok til og med konfirmanttesten på Og den bestod hun! Så var valget tatt og Vilde valgte kirkelig konfirmasjon i sin menighet, Nedre Eiker. Konfirmantene kan velge ulike grupper og konfirmanter med særskilte behov kaller vi i Nedre Eiker menighet superkonfirmanter og de inkluderes i fellesskapet Tro og Lys. (Til orientering: Tro og Lys er et fellesskap for og med utviklingshemmede og deres familier / venner. Det er en internasjonal bevegelse og i Nedre Eiker har vi fire samlinger i semesteret. Hovedsaklig møtes gruppen søndag ettermiddag til en samling med sang, bibelfortelling, samtale og måltidsfellesskap. Kl er de medvirkende i en gudstjeneste åpen for alle. Det er diakon Gudrun Klingsheim og en arbeidsgruppe som er pådrivere i dette arbeidet. Mamma til Vilde synes det var viktig at Vilde skulle få anledning til å kjenne etter hva Vilde ville og slik ta et selvstendig valg. Hun er glad for informasjonen som kom. Videre visste mor at det er viktig å finne et tilbud som kan passe for Vilde og samsvare med hennes behov: en tilrettelegging som ivaretar ro, trygghet og et riktig tempo. Vilde forteller at hun har hatt en fin konfirmasjonstid og lært mye. Hun har likt seg i Tro og Lys. For de fleste konfirmanter er dette med Gud, kirke, bønn og tro ganske fremmed. Slik var det også for Vilde forteller mor. Og etter den første samlingen med Tro og Lys tok de en prat om at konfirmasjonstiden er nettopp en tid for å lære: lære mer om Gud, kirken og gudstjenesten. Og ikke minst lære å bli delaktig selv, få bruke seg selv, sine evner og sine ord. Charlotte så læringsprosessen og utviklingen som skjedde hos Vilde fra første gang til nå før konfirmasjonsdagen. Gjennom læring ble det som var fremmed og kanskje litt skummelt, noe som de kunne ta del i på sine premisser. Alle kan noe - og dette synliggjøres veldig tydelig på gudstjenestene der Tro og Lys deltar, sier Charlotte. Tro og Lys med sin enkle formidling og sitt sterke samhold ble en god opplevelse for mor og datter. Til andre foreldre med barn med spesielle behov, sier Charlotte at det å gå på en slik samling/gudstjeneste kan være en måte å sjekke ut dette med konfirmasjon i kirken på. Trivsel og det sosiale sammen med enkel formidling gjorde dette ok for oss. Og Vilde har ytret ønske om å fortsette i Tro og Lys også etter konfirmasjonstiden. Konfirmasjonsdagen ble både flott og høytidelig. Alt var godt innøvd og Vilde var trygg i det å skulle gå fram alene og knele i kirken. Vilde var en stolt og glad konfirmant, sammen med mange andre konfirmanter og med sine nærmeste sammen med seg i feiringen på sin store festdag. Tekst: Ingeborg kateket Fotos: Charlotte Thomsen Kvinneforeningen GUSTAVAS ETTERFØLGERE 2. HALVÅR 2013 Menighetssenteret annenhver torsdag kl (oddetalls uker) August: 29. Strikkekveld September: 12. Strikkekveld 26. Bibelfortellingskveld i kirkekjelleren. Gustavas kafé. Strikketøy Oktober: 10. Strikkekveld 24. Strikkekveld November: 07. Bakekveld 21. Strikkekveld 23. Julemesse Desember: 5. Temakveld om Frans av Assisi, av Trond Bollerud i kirkekjelleren. Gustavas kafé 17. Juleavslutning Kvinneforeningen består av en gjeng med muntre damer i alle aldere. Sosialt samvær med strikketøy og snakketøy i skjønn forening. Har du lyst til å være med så er du hjertelig velkommen. Lurer du på hvem denne Gustava er? Da kan vi fortelle at Kielland er hennes etternavn. Født på Kongsberg i Startet landets første kvinneforening og skrev julesangen Å jul med din glede ; ei grepa dame. Kontaktpersoner Merete Lange Anne Aanestad Toril Schou Moe lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tro og Lys Nedre Eiker HØST 2013 Tro og Lys Nedre Eiker er et kristent tilbud for utviklingshemmede, deres venner og pårørende. Vi møtes 4-5 ganger i semesteret. Søndagene 18. august, 22. september og 8. desember møtes vi klokken i kjeller. Her synger vi, deler tanker med hverandre og lærer om en bibeltekst. Vi bruker god tid til å spise og prate sammen. Kl går vi opp i kirkerommet og feirer gudstjeneste som er åpen for alle. Vilde med Roar prest og Ingeborg kateket Tro og Lys blir også med på gudstjeneste i Mjøndalen kirke søndag 6. oktober kl Er Tro og Lys noe for deg? Vi har plass til flere. Ta kontakt med Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet. Tlf: / lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

6 6 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Gustavadamene på tur til Kongsberg 23. mai reiste kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, på tur til Kongsberg. Målet for turen var bilde under gateskiltet Gustava Kiellands vei. Kvinneforeningen er oppkalt etter Gustava Kielland, som ble født på Kongsberg i Fra Nedre Eiker gikk turen til Kongsberg kirke. Der fikk vi en omvisning av klokker Barbro. Etterpå kjørte vi til Gustava Kiellands vei på Gamlegrendåsen og ble tatt bilde av under gateskiltet til stor glede for de 16 damene som var med på turen. To av gatens menn tok bilder av damene fra Nedre Eiker. Takk til fotografene i Gustava Kiellands vei. Siste post på kveldens program var spisestopp på Jonas B. Gundersen. Der fikk damene deilig mat og utdeling av garn til prosjekt lappeteppe som skal være gevinst på julemessen. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll INSIDE i Nedre Eiker kirke! HEI, alle i Nedre Eiker! Menighetsbladet MÅ jo bare skrive om et flunkende nytt alternativ som startet opp i april, og som er blitt mer og mer populært. Ungdomsalternativet «INSIDE» har fått en pangstart med flotte kvelder i kirkekjelleren én lørdag i måneden. Aina Beathe som er ansatt som trosopplærer, har kjørt i gang dette tilbudet til ungdom mellom 13 og 17 år. INSIDE har til og med fått et eget band som kaller seg T.C (Teen Community) som består av fem flotte ungdommer som spiller sammen. På disse kveldene syder det av liv nede i kirkekjelleren. På bordene rundt omkring i lokalet er det lagt ut tradisjonelle spill, bord-curling og andre aktiviteter som utfordrer ungdommene på mange plan. Av de andre faste innslagene på kvelden, er det en liten andakt, og «En Greie» hvor alle blir engasjert for å komme frem til et best mulig resultat. Nå lurer sikkert mange på hva «En Greie» er, men det må du møte opp på kveldene for å få rede på. I tillegg drives det kiosksalg med utrolig lave priser som ingen kan klage på. Det er viktig at det finnes et reelt alternativ til enten det å være hjemme eller å være ute på fest. Det finnes ikke mange aktiviteter for ungdom, ut over det å sitte hjemme med TV eller data, eller å drive gatelangs ute sammen med andre ungdommer. Da er INSIDE et utrolig bra alternativ. 21. april var første kvelden, og da var det praksisoppgave for deltakerne i MILK (MiniLederKurs). De var med å arrangere denne kvelden, og MILK`erne opplevde dette som svært givende og morsomt. Samtlige tolv, tretten ungdommer som har vært på disse kveldene har hatt det kjempemoro. De har gitt svært positive tilbakemeldinger, og til å være en såpass nystartet aktivitet, har oppmøtet vært godt. Tendensen peker mot at dette er noe som vil få økt antall besøkende i tiden som kommer. For å tilrettelegge kveldene, er det viktig med forberedelser. Derfor har menigheten gode ressurser gjennom flere voksne ledere av begge kjønn. Menigheten har søkt Matteus 7.7, som er Bispedømmerådets midler tiltenkt oppstart av ungdomsarbeid, og det er godt håp om å få litt økonomisk bistand. Muligens er det flere som er litt nysgjerrig på hva dette er, og da kan man få mer informasjon ved å gå inn på Facebook. Da kan man enten søke på «Aina Beathe trosopplærer», og komme inn på siden til kveldene der, eller søke på «Church and religious» hvor man også får tilgang til INSIDE. På INSIDE`s Facebookside er det mange godbiter som er verdt å sjekke nærmere. Her blir det lagt ut musikkvideoer, triks og tips mm Aina Beathe vil invitere alle, men spesielt årets konfirmanter til å ta seg en tur innom kirkekjelleren. På lørdagskveldene er dette et fullgodt alternativ, og menighetsbladet har skrevet ned datoene frem til jul: 24. august, 28. september, 26. oktober, 16. november. Det blir også en kveld i desember, men det vil bli gjort kjent senere. Dermed ønsker vi lykke til, og vil skrive litt mer om aktivitetene i kirkekjelleren ved en senere anledning. Her kan det bli full kirkekjeller, hvis det går som vi tror! Trond Grimstad

7 7 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR NYTT FRA KIRKEVERGEN I skrivende stund er sommeren i sin spede begynnelse, - når dette leses er vi på full fart inn i et nytt høstsemester. Ansatte og frivillige medarbeidere er forhåpentligvis godt uthvilt og godt motivert, slik at vi sammen kan brette opp ermene og gå løs på nye oppgaver og utfordringer til beste for kirke og menighet. Vi er privilegerte! Her i vårt nærmiljø står bygdas flotte kirkebygg som bærer med seg en 150 årig historie og flere generasjoners tradisjoner, tilhørighet og bruk. I løpet av de siste årene har kirken også fått tilført rom og funksjoner som tilfredsstiller vår tids bruksbehov og krav. Å ivareta og videreutvikle et slikt bygg, er både krevende og kostbart og ikke minst en kontinuerlig prosess. De planene som er lagt for totalrehabiliteringen av kirken i forbindelse med 150-årsjubileet, er ennå ikke ferdigstilt; - det er fortsatt mange oppgaver som gjenstår. Spesielt aktuelt er rehabiliteringen av sakristiene og kirkens korparti. Viktige detaljer i dette arbeidet er tilgjengelighet til alterring for alle mennesker uansett funksjonsnivå, belysning i og av korpartiet og tilrettelegging for noe mer fleksibilitet for menighetens musikk- og kulturliv med plassering av instrumenter, kor, sangere og musikere. Nedre Eiker kommune har stilt store økonomiske ressurser til rådighet for den jobben som allerede er gjort og fellesråd og kirkeverge jobber planmessig for å skaffe økonomisk grunnlag til å kunne videreføre arbeidet. Til tross for at vi til stadighet må minne oss selv om at tålmodighet er en dyd, så velger vi å se framover og samtidig glede oss over fremskrittene enten de er store eller små. Og ikke minst gleder vi oss over det som faktisk er oppnådd allerede. Nå i 2013 har vi fått ferdigstilt sprinkleranlegg i hele kirken og dette blir satt i drift om kort tid. Denne installasjonen har stor betydning for brannsikkerheten; - vi får allikevel håpe at det aldri blir behov for at sprinkleranlegget løses ut! På kirkegården har noen av de flotte gamle trærne måttet falle for motorsagas ubarmhjertige kraft. Disse gamle kjempene er vakre, men dessverre er noen av dem svært fall-farlige. Vi har derfor måttet prioritere sikkerhet på kirkegården slik at vi ikke risikerer ulykker og skader. Noen trær er ennå ikke fjernet, men disse er merket slik at man kan gå utom, spesielt når vindværet tar godt tak i trekroner og grener. Staben i Nedre Eiker menighet og på kirkegården står sammen med mange frivillige medarbeidere når oppgavene skal løses i dette semesteret. Takk til alle for helhjertet innsats på alle områder! Kirkeverge Når du mister noen du er glad i Sorg er noe vi alle møter før eller siden i livet. Noen er så heldige å ha et langt liv uten store tap, men dessverre opplever mange å miste noen så altfor tidlig. Noen mister en ektefelle, et barn, ungdom eller andre som stod en nær, i sykdom, i ulykker eller selvmord. Å gjennomleve en sorg er en lang prosess. Mange klarer å komme videre ved hjelp av familie og venner, men for mange er det godt å ta imot annen hjelp til sorgarbeidet. Det kan være en støtte å møtes i en gruppe og utveksle tanker og erfaringer om en felles situasjon. Samarbeid om sorggrupper i Drammen og Omegn Sorg og Omsorg, Drammen og Omegn, er et gratis sorggruppetilbud til alle som bor i kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier, Hurum og Røyken. Gruppene har blant annet bestått av etterlatte etter tap av ungdom, etterlatte etter selvmord, enker og en gruppe for ungdom som har mistet foreldre. Det opprettes nye grupper med jevne mellomrom. Sorggruppe er ikke terapi, men en hjelp til selvhjelp. Gruppene ledes av frivillige som selv har opplevd tap, og blant annet diakoner. Gruppene består vanligvis av 4-8 deltakere som møtes én til to ganger i mnd. Nedre Eiker menighet samarbeider nå med Sorg og Omsorg Drammen og Omegn, som er en frivillig organisasjon, og holder til på Drammen Frivillighetssentral. Dette er et samarbeid mellom Den norske kirke, Sykehuset Buskerud, Human-Etisk Forbund og Drammen kommune. Ønsker du mer informasjon, eller vil du delta i en sorggruppe: Ring Drammen Frivillighetssentral eller ta kontakt med Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet: Tlf: / Jeg tilbyr også enesamtale. Tilbudet er gratis. Gudrun Klingsheim diakon i Nedre Eiker menighet THOMAS BILDEHJØRNE

8 8 TUR TIL GJELLEBEKK I mai var 12 stykker av oss på ettermiddagstur til Marmor-bruddet på Gjellebekk i Lier. Reidar Andresen fra Geologiforeningen (han er steingæærn...) var guide på turen. Vi hadde en fantastisk vær og det var tepper av hvitveis på veien mot bruddet. Døpefonten i er laget av marmor herfra og Reidar fortalte om både kongebesøk og drift i tidligere tider. Miriam som var med kunne fortelle at hennes tippoldefar arbeidet i bruddet, noe som gav et ekstra løft på turen. Vi rastet som seg hør og bør på tilbakeveien med kaffe, solo og kvikklunch og vakker utsikt over Lierdalen. Anett NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR BABYSANG FOR NEDRE EIKER OG MJØNDALEN MENIGHETER PÅ NEDRE EIKER MENIGHETSSENTER Høst 2013 Opplegget er beregnet på babyer sammen med mamma, pappa, besteforeldre eller dagmamma. Samlingene starter med uformelt samvær og formiddagskaffe kl Ta med nistepakke. Kaffe/te er inkludert i prisen. Kl er det sangstund. Babysang er en del av kirkens trosopplæring. Vi bruker en blanding av kjente og nyere sanger, rim og regler. Samspillet mellom barnet og den voksne er i fokus. Babysang er mer enn sang: Ta på-sanger ( Her er mine tær ) dans og bevegelse, regler og rytme, Babysang er utviklende for barnets motoriske, språklige og sosiale utvikling. Tilbudet gir mulighet for å bli bedre kjent med andre mammaer/pappaer. Tilbudet kan også benyttes av deg som hører til en annen tro. DATOER FOR HØSTEN: 9., 16., 23., 30. (høstferie) september 7., 14., 21., 28. oktober 4., 11., 18., 25. november 2. desember Det koster kr. 30,- pr gang å delta. Kontaktperson:Gudrun Klingsheim, diakon i Nedre Eiker menighet, tlf: / Ved å delta på babysang 8 ganger eller mer, får du cd-en Bomchickabom. Velkommen til sang, lek, dans, kos og hyggelig samvær.

9 9 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kirkens SOS i Buskerud trenger flere frivillige til å betjene telefon og e-post Ta kontakt med oss! Telefon E-post: LØRDAG 23. NOVEMBER KL på Nedre Eiker Menighetssenter Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva Kl Åpning Kl Grøt servering Kl Minikonsert Gil Bonden og hennes far Kl Loddtrekning Mange flotte håndarbeider! Og kaker! Utlodning! Kafé! Stiftelsen Verkstedet Nedre Eiker Industri- og kulturhistoriske senter Ordinasjonsgudstjeneste 01. september kl Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer og ordinerer Gustav Kristoffer Schmidt til prest. kor. Dåp og nattverd. Kirkekaffe UTLEIE AV VEVSTUA til dåp, konfirmasjon og familieselskap Henvendelse på tlf lllllllllllllllllllllllllllllll Når det gjelder ordinasjonsgudstjeneste så er det en sjelden begivenhet. I løpet av de siste 30 årene (eller de 34 årene jeg har vært her) har det bare vært én slik gudstjeneste, og Gustav Kristoffer ordineres til vikartjeneste i Nedre Eiker. TLF

10 10 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Jeg er glad at jeg kan tro at Gud har skapt alt på jord!! lød det fra MikroGospel den 27. mai på huskonserten deres! Med denne sangen og mange fler, ble det fullt hus og masse glede denne kvelden. Publikum fikk også prøve seg sammen med koret på et par sanger og det også med bevegelser! Med en liten lesestund fra Bibelen under konserten og med fest og kaker i kirkekjeller`n etter konserten, ble dette en flott sommeravslutning. Tusen takk til alle dere som bidro! Jeg, som dirigent, er så stolt av koret, de er så flinke! De lærte seg til og med tre nye sanger på veldig kort tid, og det utenat! Vi i MikroGospel håper det er flere som har lyst til å være med å synge!. Vi gleder oss til å møte dere alle sammen, både nye og gamle Mikroere, på menighetssenteret mandag 26. august klokken Med ønsker om en riktig god høst med masse glede og latter Aina Beathe Øberg Framnes (dirigent og trosopplærer) llllllllllllllllllllllllll GOSPEL-KONSERT MED MOSAIC 18. OKTOBER Fredag 18. oktober inviterer vi til gospel-konsert med koret Mosaic i. Mosaic er et av de beste gospel-korene i Norge og har eksistert i snart 20 år. I starten hadde koret utgangspunkt i Drammensområdet og mange av medlemmene var bosatt i vårt distrikt. Nå er koret mer Oslobasert, men fortsatt er en av sangerne fra vårt område, ja, til og med fra vår egen menighet. Elisabeth Danielsen Haare har vært med i Mosaic i 9 år. Mosaikkbilder lages av mange fargede biter som settes sammen til en vakker helhet. Slik er det for koret også. Mange stemmer lager et vakkert uttrykk med sangen og musikken. Mosaic har gitt ut seks album fordelt på fire gospelalbum og to juleplater. Koret har opptrått sammen med flotte artister som Josh Groban, Lenny Kravitz, Jarle Bernhoft, Lidolido og Solveig Slettahjell på Nobels Fredspris-konsert, Artistgallaen og Spellemannsprisen. På konserten 18. oktober skal vårt eget NETS delta. Ungdommene våre skal etter planen synge sammen med Mosaic på et par nummer. Sett av fredagskvelden til en spennende musikkopplevelse i Nedre Eiker kirke. I mellomtiden kan du lese mer om Mosaic og lytte litt til musikken på mosaicmusic.no.

11 11 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Grønn sak fra gartneren Insekter Sommeren er blitt voksen, badetemperaturen er heller ikke for ille. Huden er ikke lenger bleik og i bedet blomstrer det i takt med Humlemor og Bietante. Nå er vi heldige. BLI MED PÅ EN FARGERIK BYVANDRING MED FOLK FRA ULIKE LIVSSYN OG RELIGIONER! Jeg er så glad for at det har kommet på moten og gjøre litt positiv innsats for humler og bier. De er truede arter og uten dem så må vi leve med et stusselig kosthold når korn, frukt, bær og grønnsaker mister evnen uten de flittige insektene. Hjemme passer jeg på å ha blomstrende planter fra tidlig vår til frosten kommer på høsten. Lager og noen insekthoteller. I dem håper jeg å få noen villbier. Disse er minimalt agressive. Jeg var uheldig en gang og kuttet et biebol i slåtteenga. Da bare summet det litt og så fløy de videre etter et nytt sted og bygge på. Godt det ikke var jordveps Jeg er blitt veldig glad i å bruke salvie i bed og i krukker fra mai og ut sommeren. På kirkegården og gravlunden tenker vi og på humler og bier. Vi håper å sette opp flere innsekthoteller, øke mengden med blomstrende karplanter i skråninger og enger der det ikke er plen. Ser stadig og bier og en sjelden humle på gravlunden og kirkegården som koser seg med blomstene ved gravminnene. Så det er allerede en tradisjon for å gi innsektene litt godsaker her. Gjødsling Gjødslet du hagen din i våres? Da er det nå på tide å ta en runde til! Jeg anbefaler gjødsling minimum 3 ganger i vekstsesongen. Det er fint å gjøre det ofte og lite. Selv tar jeg disse 3 porsjonene og deler i 2, slik at i praksis gjødsler jeg 6 ganger. Favoritten min er naturgjødsel, for det gjødsler både jord og blad. Kunstgjødsel gjødsler kun bladet og gjør at jorden vaskes ut og den blir ikke bedre. Naturgjødsel kommer både fra landkompost, sjøkompost, dyregjødsel og sjøalger. Sistnevnte er utviklet gjennom et prosjekt i Østersjøen hvor det har vært store forekomster av alger. De har funnet gode teknikker for å trekke ut algene og lage det om til granulat. Selv har jeg brukt produktet på plen og i kjøkkenhagen og det gir gode resultater både i jorda og i plantene. Har du hage med plen så er gress god næring. Enten gresset brytes ned i plenen, eller om det legges som dekke i kjøkkenhagen gir det god og gratis næring. Steinkant på gravsted Mange pynter blomsterbedene hjemme med kulestein, men de kan ikke benyttes ved gravstedene. Vedtektene er klare på dette. Om vinteren opplever vi å få kulestein i snøfreseren. Om sommeren når f.eks. kråker og skjærer er på jakt etter insekter og meitemark, så vipper de steinen til side for å se etter godsaker. Når vi kommer med gressklipperen kan følgende skje: Steinen kommer inn i klipperen, får god fart og kan treffe mennesker på kirkegården. Steinen kan ødelegge kniven eller noe annet i klipperen. Ta med kulesteinen hjem. I stedet kan du bruke gresskant, eller hele stein til bedkant. LER Nedre Eiker menighet er medlem av Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum (DOTL). DOTL er blitt 5 år! DOTLs 5-årsjubileum feires 20. september (hele dagen) i rammen av Drammen Sacred Music Festival (DSMF). Jubileumsdagen inneholder følgende: * Seminar del 1 kl med foredrag av Oddbjørn Leirvik og besøk fra Leicester i England, en by der de har enda mer erfaring med religionsdialog enn vi i Drammenregionen! Det blir lunsj og kulturinnslag med barn fra Fjell skole eller kulturskole (pris for denne seminardelen og fullstendig program kan du få fra menighetskontoret i august eller på våre nettsider * BYVANDRING KL GRATIS. Vi håper på stor og fargerik oppslutning fra ledere og fotfolk i alle DOTLs medlemsorganisasjoner, kirker og forsamlinger. Poenget er at det skal sees og høres at Drammen og omegn har et stort mangfold av livssyn som vil fremme toleranse, respekt og dialog på tvers av tros- og livssynsgrenser. Kanskje vi får med Frelsesarmeens hornorkester og kommer du og blir med blir det enda mer fargerikt! Vandringen går fra Bragernes torg og over Ypsilon og langs elva til Strømsø torg. Det blir stopp ved kirker og moskeer og ved teateret og elva og andre steder underveis. Der vil noen lese dikt eller si noen ord som passer til stedet vi er på. * Seminar del 2 kl med bl.a. Utstilling buddhistiske relikvier, fortellinger om Abrahams barn med Svein Tindberg og dobbeltkonsert på Union scene. Svein Tindberg lager her en forkortet spesialutgave av sin forestilling «Abrahams barn» (pris for denne seminardelen og fullstendig program kan du få på menighetskontoret i august eller på våre nettsider Hele seminardagen vil være preget av religionsdialogen som IKKE er religionsblanding, men respektfull samtale på tvers av tros- og livssynsgrenser. Det handler om å kunne snakke med våre naboer her hvor vi lever og bor i Drammen og Nedre Eiker. Tormod Krogsrud Sett av dagen og følg med på masse spennende konserter og annet program på Drammen Sacred Music Festival den samme uka! La oss bli med å gjøre dette enda flottere ved selv å være med! Jan-Otto Eek DU? llllllllllllllllllllll Det var en gag to damer som skrøt av døtrene sine. Den ene sa: - Min datter er så flink at hun kan stave navnet sitt baklengs. Så sier den andre: - Hva er navnet hennes baklengs da? - Anna!

12 12 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR AKTIVITETER I MENIGHETEN Mandag : Babysang kl på menighetssenteret, kaffeservering fra kl Kontaktperson: Gudrun Klingsheim, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl Mikrogospel (annenhver mandag), kl på menighetssenteret, kontaktperson trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes, Speidergruppe på menighetssenteret, kontaktperson Margrete S. Johansen, Tirsdag: Morgensang i N. Eiker kirke kl Tirsdagsklubben på Krokstad bedehus kl for barn over 7 år. Sangkoret Omnibus på menighetssenteret kl Kontaktperson Tone Furevik, Onsdag: Formiddagstreff på Krokstad bedehus kl , kontaktperson: G. Sviggum, Konfirmantundervisning på menighetssenteret, kl kor på menighetssenteret kl Kontaktperson: Kantor Nils Kristian Bonden, Torsdag: Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solveig Henningsen, Kvinneforeningen Gustavas etterfølgere, menighetssenteret, annenhver torsdag kl Oddetallsuker. Kontaktpers.: Toril Schou Moe, , Merete Lange, , Anne Aanestad, Fredag: NETS i Mjøndalen kirke kl Kontaktperson: Kapellan Christine Holmsen Lindbjør, Se også vår nettside: FRANS AV ASSISI Av alle helgener er vel Frans av Assisi den best kjente i protestantiske miljøer. Hans bønn henger som hustavle i mange hjem, og svært mange av oss lærte om ham i skolen og ble fasinert av denne enkle og inderlige mannen. Fremdeles er han og hans virke til inspirasjon og ettertanke og etterfølgelse for mange. Frans ble født i Assisi i Italia 1182, faren var en rik tøyhandler. Ungdomsårene var bekymringsløse, det stod ikke på penger. Sammen med sine venner levde han i nuet. Han arbeidet i farens forretning, men en forretningskarriere var langt fra hans drømmemål. Han tenkte seg et liv som trubadur og ridder. Et par ganger tidlig i livet deltok han i militære oppdrag. Men han var ikke helsesterk og ble rammet av alvorlig sykdom. I 1205 planla han å være med på det fjerde korstog. I den anledning kjøpte han dyre klær og kostbart utstyr. Men han var ikke kommet langt før han møtte en fattig og dårlig kledd mann. Frans syntes synd på ham og byttet klær med ham. Igjen ble han syk, men så hørte han Nedre Eiker Menighetssenter Utleie av lokale. Passer ypperlig til minnesamvær, barnedåp, bryllup og jubiléer. Kontakt Gunn Zahl på eller menighetskontoret for nærmere informasjon. en røst som spurte: «Hvor vil du hen, Frans?» Han svarte med å fortelle sine planer. Igjen spurte røsten: «Hvem kan føre deg lengst, herren eller tjeneren?» Og Frans svarte at det var herren. På ny hørte han røsten: «Hvorfor forkaster du da herren til fordel for tjeneren?» «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» spurte Frans og fikk til svar: «Reis tilbake til din by, der skal du få vite hva du skal gjøre.» Hjemme i Assisi fortsatte Frans sitt gamle liv, men ikke med samme glede som før. Noe hadde skjedd med ham. Han innså at livet var mer enn nytelse og overflod. Ofte søkte han ensomheten utenfor byen. I en grotte tilbragte han mye tid i bønn om at Gud måtte vise ham sin vei og vilje. På en pilegrimsreise til Roma møtte han en spedalsk med stygge sår. Frans følte skrekk og vemmelse, men da den syke rakte hånden fram, vant Frans over sin avsky. Ikke bare gav han mannen penger, men han kysset hånden hans også, en stor risiko når en tenker på hvor smittsom sykdommen var. Etter Romaoppholdet hjalp han fattige og tok seg av syke, spesielt spedalske. Høsten 1205 bad han som vanlig foran et krusifiks i en lokal kirke. Da hørte han Jesu røst: «Frans, sett i stand mitt hus som du ser forfaller.» Krusifikset eksisterer fremdeles. Frans tok dette kallet bokstavelig. Fra farens tøylager hentet han tøyruller og solgte. Pengene brukte han til å sette i stand en forfallen kirke. Det kom til et kraftig oppgjør med faren som gjorde ham arveløs, det hadde Frans ikke noe imot. Til og med klærne sine tok han av og gav tilbake til faren, fordi han hadde fått dem av ham. Og han sa: «Hittil har jeg kalt Pietro Bernhardone min far, men fra nå av sier jeg bare: Fader vår, du som er i himmelen.» Ved en kirkehøytid noen få år senere ble det lest fra Matteus evangelium der Jesus sier: «Hvor dere kommer skal dere forkynne at himmelriket er kommet nær. Som en gave har dere fått det, som en gave skal dere gi det videre. Ha ikke penger i beltet, heller ikke skreppe, to kjortler, ikke sko eller stav. Jeg sender dere som får i en ulveflokk.» Også dette tok Frans bokstavelig, og grunnlaget for en ny munkeorden, Jesu små brødre, var lagt. For flere sluttet seg til Frans, også noen kvinner. Det hendte så mye i Frans liv, vi kan ikke ta med alt her. Men dette må nevnes: Frans av Assisi er nok historiens først naturverner, Guds skaperverk elsket han og hadde respekt for. Han er også den som fikk laget den første julekrybbe! Høsten 1226, ble Frans syk. Han bad sine brødre lese Jesu lidelseshistorie fra Johannesevangeliet og som bønn salme 141, så kunne han ønske «søster død» velkommen. 6. oktober forlot han denne verden. Dagen etter ble det oppdaget at han bar Jesu sårmerker på sin kropp. Vi håper at det til høsten skal la seg gjøre å ha en Frans av Assisi-kveld i vår menighet. botr Velkommen til en hyggelig handel på KIWI Stenseth

13 13 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Min salme LARS GULBRANDSEN Jeg lærte sent å sette pris på våre salmeskatter. Faktisk måtte jeg nærme meg 50 og begynne som tenor i Samklang før det for alvor gikk opp for meg ikke bare hvilke musikalske skatter vi har i salmer, men hvilke musikkskatter totalt vi har i hele verden med religion og kirke som utgangspunkt. Kirken er fortsatt den flotteste og mest utbredte arena vi har for musikk. 100-åringen Samklang har gitt meg muligheten til å være med i formidlingen av vakre salmer og annen musikk i harmoni og samklang mellom alle stemmetyper av begge kjønn. Livet er jammen deilig! Jeg må innrømme at når jeg skal velge en salme, så er den første som alltid kommer til mitt hode og hjerte, Deg å få skode. Deg å få skode har for meg to viktige kvaliteter i seg. Den er tuftet på en over tusen år gammel irsk/keltisk melodi, men den er noe ganske sjeldent som oversatt til en bedre og mer givende tekst på norsk. Jeg velger meg allikevel en helt annen salme, Å leva, det er å elska. I denne nydelige salmen, med tekst av Anders Vassbotn og melodisatt av vår egen Per Steenberg fra Horgen, finnes tekstperler som setter livet i perspektiv. Jeg var nylig på et særdeles velholdt, interessant og spennende foredrag med kreftsyke Per Fugelli. Tema var Hva er god helse, og få mennesker i Norge har bedre forutsetning til å si noe om dette enn han. Bakgrunnen for at Per Fugelli brakte nettopp denne salmen inn i sitt foredrag, skyldes hans tilknytning til den vakre øya Røst i Lofoten. Hans spørsmål til blant andre mannskoret der oppe om hva de mente var god helse, ble besvart med det å synge. Og på oppfølgingsspørsmål om hvilken sang, svarte de nettopp Å leva, det er å elska. Det er en sterk og vakker melodi, men ikke sterkere enn selve teksten som går videre Å leva, det er å elska, det beste di sjel fekk nå. For meg ble opplevelsen av hans vinkling på temaet gjennom denne salmen enda sterkere, fordi Samklang på sin jubileumskonsert i kvelden før foredraget, åpnet med nettopp denne. Min datter Jenny på tolv sang første vers alene. For all ettertid vil denne salmen minne meg på at det er i sjelen selve livet ligger, kroppen er bare en container, nærmest for oppbevaringsboks å regne. God helse er mentalt velvære. Tusen takk, Per Fugelli. Og tusen takk, Samklang. Å leva, det er å elska Tekst: Anders Vassbotn. Melodi: Per Steenberg Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå; å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå. Å leva, det er i livet å finna det største verd; å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd. Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav; å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av. Lars Gulbrandsen, tenor i Sangforeningen Samklang lllllllllllllll Formiddagstreff på Solberg kapell Fredtun kl Program 2. halvår september: Sangtimen med klokker Anne Aanestad og kantor Nils Krristian Bonden 31. oktober: Besøk av Trons Bollerud 28. november: Møte Allsang, andakt, bevertning lllllllllllllll GREITT Å HA! Vinnes barnehage var på kirkebesøk 12. mars Vinnes barnehage, avdeling Kardemomme, vil takke for at vi fikk komme å besøke Nedre Eiker kirke. Vi ble tatt veldig godt i mot. Både barn og voksne hadde en trivelig og lærerik stund. Med vennlig hilsen Små og store på Kardemomme Menighetsråd: Givertjenesten menighetsarbeidet: Menighetsbladet:

14 14 STØTT VÅRE ANNONSØRER DE STØTTER OSS! NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Kommunens virksomhet betyr noe for oss alle hver dag. Ansvaret for kommunens ulike tjenester og utvikling ligger først og fremst på den politiske og administrative ledelse, men vi har alle et ansvar for oss selv, vår hverdag og vårt miljø. I fellesskap kan vi klare det enda bedre. Det kan du hjelpe oss med. Ta kontakt. Vi treffes på rådhuset eller på telefon Hilsen ordføreren i Nedre Eiker GRAVSTEINER STOR UTSTILLING INNE OG UTE Omsliping, navnetilføyelser og bolting Fire generasjoners erfaring 3400 Lier, v/lierkroa Tlf ÅPNINGSTIDER: Mand fred: Torsdag: Lørdag: e-post: Vil du være med å gi en gave til Nedre Eiker menighet? Send ditt bidrag til kontonr AUT. MASKINENTREPRENØR TLF KROGSTAD INDUSTRIOMRÅDE 3055 KROKSTADELVA Alt i trykksaker! Ring Vi utfører alt innen: 8 Sorgbinderi 8 Dåp 8 Bryllup 8 Konfirmasjon Arbeidergata, 3050 Mjøndalen Tlf Fristende kaker til alle anledninger! Tlf.: Hovedkontor: Hokksund Nedre Eiker: Blomsterbutikken Opdahl, Mjøndalen Innehavere: Kari og Ole Melbø Gravferdskonsulent: Erik Wilthil For Eiker-bygdene i generasjoner!

15 15 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR Slekters gang Marie Kristine Olsen Kathrud Olufine Kahrud Gerdy Sand Olsen Inga Berget Johan Lislelid DØPTE Oscar Wiborg Brandt Markus Fawcett Rype Heine Engedal Madikken Emine Kristoffersen-Tolo Maiken Myhre Kalma Emil Damholt Nikoline Bettina Johansen Kevin Johnsen Julie Kvale Strøstad Emilio Engstrøm-Salomone Levi Alexander Morgas Jonathan Oppedal-Nedberge Martin Ovenstad Felix Mikaya Stokholm Irmelin Muhle Koppervik Whilemine Maria Wollertsen Ingrid Lie Dalby Mina Jahren Ludvigsen Odin Askim Stjernen VIGDE Bjørn Limkjær Sæthre og Kateryna Pochernina John-André Kittelsen Malnes og Tine Johnsen Kjetil Granheim Johansen og Tine Bjerke Stian Sværi Kleven og Anya Rebecca Berg DØDE Inger Marie Syvertsen Jennifer Røinås Gjertrud Bye Rolf Vidar Hansen Egil Smedshammer Ingrid Pauline Sukkestad Jon Kristen Sæther Grethe Mogen Gerd Sigrun Helgesplass Eva Oseth Hans Emil Hanssen Else Larsen Bergljoth Larsson Willy Syvertsen Marry Andersen Karsten Bråthen Steinar Tommy Borgen Arne Thorkildsen Edith Bakken Alvilde Marie Olsen STOFF-FRIST NESTE NR.: MEDIO NOVEMBER 2013 Red.komité: Trond Grimstad og Anne Aanestad. Grafisk produksjon: Typograf Bjørn Sannerhaugen, Opplag: 5300 eks. Det utgis 3 nr. pr. år Nedre Eiker menighet Postadresse: Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva Tlf: Faks: Nettside: Kontortid: Mandag, onsdag, torsdag kl Tirsdag kl Fredag stengt, ved behov ring Mjøndalen kirke Sokneprest Roar Røkeberg Arbeid: Privat: E-post: roar.rokeberg Kateket Ingeborg Skagestad Arbeid: Mobilt: E-post: ingeborg.skagestad Sekretær på kirkevergekontoret Merete Lange Arbeid: E-post: merete.lange Kirkegårdsleder Tormod Krogrud Arbeid: E-post: tormod.krogrud Kapellan Margrete Schmidt Johansen Arbeid: Permisjon E-post: margrete.schmidt Diakon Gudrun Klingsheim Arbeid: E-post: gudrun.klingsheim Leder Nedre Eiker menighetsråd Anett Glittfjell Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider Bjørn Olaussen Arbeid: Kantor Nils Kristian Bonden Arbeid: Privat: Trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes Arbeid: Kirketjener Heidi Tokle Poverud Arbeid: Redaksjonsmedarbeider Trond Grimstad Mobil: E-post: nils.kristian E-post: ainabeatheoberg. framnes E-post: Klokker/kontorleder Anne Aanestad Arbeid: Privat: E-post: anne.aanestad Kirkeverge Eva Trogstad Arbeid: E-post: eva.trogstad Kirketjener Steinar Hunnestad Arbeid: Mobil: Fotograf Thomas W. Røkeberg

16 16 l 13. søndag i treenighetstiden 18. august Kl : Høymesse Sokneprest Roar Røkeberg Dåp og nattverd Kl : Kveldsgudstjeneste Tro og Lysgruppen medvirker, diakon Gudrun Klingsheim Nattverd l Vingårdssøndag 25. august Aslakane Friluftsgudstjeneste Prest Gustav Kristoffer Schmidt Oppmøte ved Kiwi Solbergelva kl Se omtale l 15. søndag i treenighetstiden 01. september Kl : Ordinasjonsgudstjeneste Biskop Laila Riksaasen Dahl kommer og ordinerer Kristoffer Schmidt til prest, kor Nattverd. Kirkekaffe l 16. søndag i treenighetstiden 08. september Kl : Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter Prest Kristoffer Schmidt Kateket Ingeborg Skagestad Kl : Gudstjeneste med presentasjon av konfirmanter Prest Kristoffer Schmidt Kateket Ingeborg Skagestad l 17. søndag i treenighetstiden 15. september Mjøndalen kirke Kl : Jubileumsgudstjeneste Mjøndalen kirke feirer 30 årsjubileum. Menigheten støtter opp om feiringen. 18. søndag i treenighetstiden 22. september Solberg kapell Kl : Høymesse Sokneprest Roar Røkeberg Dåp og nattverd Kl : Kveldsgudstjeneste Tro og Lysgruppen og diakon Gudrun Klingsheim medvirker Nattverd l 19. søndag i treenighetstiden 29. september Kl : Høymesse GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER I KIRKEN OG SOLBERG KAPELL FREDTUN Søndag er kirkedag! Prest Kristoffer Schmidt Dåp og nattverd l 20. søndag i treenighetstiden 06. oktober Kl : Høymesse Prest Kristoffer Schmidt Dåp og nattverd l 21. søndag i treenighetstiden 13. oktober Solberg kapell Kl : Høymesse Prest Kristoffer Schmidt Kl : Familiegudstjeneste Utdeling av Barnas kirkebok Prest Kristoffer Schmidt Kateket Ingeborg Skagestad og trosopplærer Aina Beathe Øberg Framnes medvirker Mikrogospel synger NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR l 20. søndag i treenighetstiden 20. oktober Samfunnshuset i Mjøndalen Kl : Økumenisk gudstjeneste l Bots og Bededag 27. oktober Kl : Gudstjeneste med skriftemål Sokneprest Roar Røkeberg Kl : Dåpsgudstjeneste Sokneprest Roar Røkeberg l Allehelgensdag 03. november Kl : Allehelgensmesse Menighetens prester. Diakon Gudrun Klingsheim medvirker kor Nattverd Kirkekaffe l 25. søndag i treenighetstiden 10. november Kl : Jazzmesse & misjon Sokneprest Roar Røkeberg Nattverd l Kristi kongesdag 24. november Kl : Høymesse Prest Kristoffer Schmidt Dåp og nattverd l 1. søndag i adventstiden 01. desember Kl : Familiegudstjeneste Prest Kristoffer Schmidt LysVåken medvirker Kl : Lysmesse Speiderne medvirker Arrangementer i Nedre Eiker menighet høsten 2013 Onsdag 11. september. Mjøndalen kirke kveld. Jubileumsforestilling Mjøndalen kirke Strømmer av levende vann. Tekst: Kjell Ivar Berger. Musikk: Jostein Dalebø. Utvidet N.E. kirkekor og orkester. Se nærmere annonsering. Søndag 15. september kl Mjøndalen kirke Felles festgudstjeneste i forbindelse med Mjøndalen kirke 30 år. kor og ansatte. Torsdag 26. september kl /kirkekjeller Bibelfortellingskveld. Gustava kafé. Onsdag 9. oktober kl /kirkekjeller Salmekveld m. tilhørende kaffe og vaffelservering. Fredag 18. oktober Kl Kirkekjelleren. Temakveld: Frans Av Assisi. TrondBollerud. Gustava kafé. Kl Konsert med Gospelkoret Mosaic Søndag 8. desember kl på Samfunnshuset Nedre Eiker synger. Søndag 15. desember kl Kirkekorets julekonsert. Gjester: Eiker Janitsjar Fredag 20. desember kl og Julekonsert med Collett Aalls Søndag 29. desember kl Konsert: Jul i 100 år. Sangforeningen Samklang. Se nærmere annonsering.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2014. Konsert med Sveinung Hølmebakk. INSIDE den følelsen. Julen ved fronten 191414. Julen som forstørrelsesglass

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2014. Konsert med Sveinung Hølmebakk. INSIDE den følelsen. Julen ved fronten 191414. Julen som forstørrelsesglass NR. 3 JULENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Julen som forstørrelsesglass Konsert med Sveinung Hølmebakk Julen ved fronten 191414 INSIDE den følelsen Mosaikkors fra gravkapellet i gravkjelleren i Nedre Eiker

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

NR. 3 JULENUMMER 2009 62. ÅRGANG

NR. 3 JULENUMMER 2009 62. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2009 62. ÅRGANG 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD N3. 2 2009 ANDAKTEN Vi er ikke alene Det går mot vinter. Det går mot stjernestrødde nattehimler, da det er duket for filosofisk grubling over

Detaljer

LES OM: 68. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2013. Gruvebesøk i Gjellebekk i Lier...og mye, mye mer! Hagetanker og ubudne gjester

LES OM: 68. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2013. Gruvebesøk i Gjellebekk i Lier...og mye, mye mer! Hagetanker og ubudne gjester NR. 1 PÅSKENUMMER 2013 68. ÅRGANG LES OM: Å BE Påske!!!??? Mali trenger vår støtte Hagetanker og ubudne gjester Gruvebesøk i Gjellebekk i Lier...og mye, mye mer! 2 ANDAKTEN NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR.

Detaljer

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer!

NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009. Gudstjeneste på Aslakane. Vennskapstreff på Portåsen. jubilerer. ...og mye, mye mer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2009 62. ÅRGANG LES OM: Kirkevalget 2009 Vennskapstreff på Portåsen Gudstjeneste på Aslakane Babysang OMNIBUS jubilerer...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 2 2009 ANDAKTEN

Detaljer

Sør for elva. NETS og konfirmantene med monsterhiten til Ylvis «What does the fox say?»

Sør for elva. NETS og konfirmantene med monsterhiten til Ylvis «What does the fox say?» Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 18. årgang nr. 4-2013 NETS og konfirmantene med monsterhiten til Ylvis «What does the fox say?» s 6 s 4 s 5 Å leve med sorg og savn 30-årsjubileet i bilder

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Sør for elva. Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! Agentleir med ulike oppdrag nettbrett og smarttelefoner

Sør for elva. Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! Agentleir med ulike oppdrag nettbrett og smarttelefoner Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 3-2014 Topp leiropplevelse for våre konfirmanter! s 6 s 2 s 6 Har fått drømmejobben Agentleir med ulike oppdrag Ny hjemmeside tilpasset nettbrett

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Ny lokal kalender for 2012 Tilbakeblikk 2011 Har kirken utspilt sin rolle?

Ny lokal kalender for 2012 Tilbakeblikk 2011 Har kirken utspilt sin rolle? Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet Ny lokal kalender for 2012 16. årgang nr. 4-2011 Tilbakeblikk 2011 Har kirken utspilt sin rolle? Slik redaktøren ser det: «Godt liv hele livet» Mjøndalen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET

NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET NR. 4 Julen 2008 13. ÅRG. NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET Side 6-7 Kristuskransen Side 10 Mye godt julestoff å lese Kommunikasjonskurs Side 12 Foto: Knut Johan Finquist Velsignet julehøytid! Hemmeligheten

Detaljer

Sør for elva. Et historisk kirkevalg

Sør for elva. Et historisk kirkevalg Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 3-2009 Et historisk kirkevalg Samlivskurs Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Konfaction 2009 Kirkevalgstoff Redaktøren har ordet: Du er

Detaljer

Sør for elva. Det er gøy å synge i kor!

Sør for elva. Det er gøy å synge i kor! Sør for elva Informasjonsorgan for Mjøndalen menighet 14. årgang nr. 4-2009 Det er gøy å synge i kor! 2 samlivskurs Ny menighetsrådsleder Avskjed med Jan-Otto Eek Mjøndalen menighet Kirkekontoret i Mjøndalen

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014 s 6 s 2 s 4 Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år Feiring av grunnlovsjubileet Møt Terje Stykket Mjøndalen menighet Kirkekontoret

Detaljer

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon

Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Nr. 3-62. årg - september - november 2015 - informasjon Tro og Lys Sommersamling for Tro og Lys 2015, Sørlandets folkehøgskole, Birkeland. Tekst: Toril Slettner Ingrid og jeg skal på Sommersamling sammen,

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer