Ikke bare et danseband

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke bare et danseband"

Transkript

1 Annonsebilag 21. september til 30. september 2012 Malerier og trykk av vår «danske arendalitt», Knud Haaning, vises under Viover60- ukas syvende malerutstilling. Helsa vår, et evig uutømmelig tema. Du kan møte, og kanskje få noen svar, fra den velkjente kåsøren og samfunnsdebattanten Per Fugelli under Viover60-uka på Arendal Bibliotek onsdag 26. september Ikke bare et danseband Midt på en vanlig tirsdag formiddag inntar ett av Skandinavias mest kjente og kjære danseband, Ole Ivars, scenen i Store Torungen i Arendal Kulturhus. Det skjer tirsdag 26. september un der Viover60-uka, og vi har allerede hørt at det begynner å bli trangt om publikumsplassene Mer om den populære gruppa på midtsidene i dette program-bilaget. I kjølvannet av «Pelle»...også for deg som er under Lørdag 22. september inviterer Viover60-komiteen til «øyhopping» i nære, arendalske farvann, så å si i kjølvannet av gamle «Pelle» Det blir vafler og kaffe og trekkspill ombord, og med på turen blir flere kjentfolk. De vil bidra med historier om gamle og eventuelt nye fergestoppesteder etter hvert som «Nidelv» anløper eller passerer knutepunktene. Bli med på turen! Se side 3

2 Ett år siden sist - og velkommen igjen! Per Fugelli med søkelys på helsens kilder Viover60-uka har i år vært så heldig å få tak på en av landets mest populære, og kontroversielle, kåsører innenfor det utvidete helsebegrepet. I et trolig fullsatt auditorium i Arendal Bibliotek onsdag 26. september, vil Per Fugelli i sitt foredrag skape nysgjerrighet omkring moderne helseforskning med utgangspunkt i helsekilder som verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening, trygghet og glede. Eller som han selv sier: Jeg vil sette disse helsekildene på prøve for eldre mennesker i dag Per Fugelli var distriktslege i Lofoten og Finnmark i seks år. I årene var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, og seinere professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo. Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet. Den populære kåsøren og samfunnsdebattanten har også en mangfoldig bokproduksjon. I den hittil siste boka, «Nokpunktet», har Per Fugelli laget et kampskrift for det ufullkomne mennesket og det rause samfunnet. Grunnstoffer i Nok-mentaliteten er takknemlighet, glede og måtehold ikke med sigarer fra Cuba eller italiensk iskrem, men i krav og forventninger til liv og samfunn og kjærester og guder. For høye forventninger og for strenge krav skaper en ny diagnoseliste, sier Fugelli og ramser i boka opp det han karakteriserer som pliktsykdommer, for mye vilje-sykdommer, mangel på lek-sykdommer, dårlig samvittighet-sykdommer, å ikke bli sett-sykdommer, mangel på verdighet-sykdommer, mangel på mening-sykdommer, brudd på kjærlighet-sykdommer. Tiden går fort. I år har vi det syvende året med Kulturuke Viover60 i Arendal i samarbeid med Kultur og Aktivitet i Omsorg. Arbeidsgruppen, de frivillige som er arrangørene i dette prosjektet, er en stabil gjeng, og det er jeg glad for. Det gjøres en kjempeinnsats, og det arbeides i flere måneder for å få alt på plass. En takk til dere! I tillegg har vi fortsatt et godt samarbeid med lokallaget i Stiftelsen Livsglede for Eldre. Vi får også god hjelp av Lions-klubbene i kommunen i forbindelse med de store arrangementene, og ellers er de med på de enkelte institusjoner i løpet av hele året. Vi har også gode samarbeidspartnere i Røde Kors, helselagene og frivilligsentralene bl.a. Jeg vil igjen presisere hvor viktig det er, at selv om en er gammel og trenger hjelp/ledsager for å komme på konserter, har dette en like stor betydning for denne generasjonen som de yngre. Derfor er vi svært glade for at denne festivalen fortsetter og ser til å bli et fast tilbud i kommunen. Det arrangeres også flere konserter i regi av denne festivalen i løpet av året ellers. Jeg kan nevne konserten i Arendal Kulturhus i april, siste gang med Bjøro Håland, - samarbeidet med Canal Street med utekonsertene ved Plankemyra og i parken ved Margarethe Stiftelse. Disse er med på å spre glede til den eldre generasjonen. Kulturskolen er også en viktig bidragsyter; elevene derfra har to konserter daglig gjennom hele uka, og det er moro å høre de unge musikerne. Vi har også noen konserter i institusjonene i løpet av året. Dette lar seg gjøre da vi får en del tilskudd. I år fra Den Kulturelle Spaserstokk, Kulturdepartementet, Arendal kommune v/kulturenheten og Aktivitet og Service, Norske Kvinners Sanitetsforening og Arendal Lions (med frivillig transport.) Vi er svært avhengige av hjelp til transport og ledsagere til de større arrangementene. Lionsklubbene stiller opp hvert eneste år, sammen med Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening, pårørende og frivillige ved de forskjellige institusjonene. I tillegg er de ansatte en uerstattelig hjelp med informasjon og påmeldinger og også som ledsagere. Uten denne hjelpen hadde ikke de store arrangementene vært mulige å få til. Vi vil også nevne kommunens transporttjeneste som er veldig velvillige og hjelpsomme. Tusen takk til dere alle! Livsglede for Eldre er også med på å følge eldre ved institusjonene til konsertene som foregår ved det enkelte bo- og omsorgssenter. «De gule T-skjortene» gir god hjelp og skaper stor trivsel. Årets program er spennende, og jeg vil kanskje nevne konserten med Ole Ivars i kulturhuset spesielt. Den tror jeg vil bli godt besøkt. Så har vi i år igjen invitert gruppen «SalmeKlang». Denne gang til Trefoldighetskirken. Sist de var i Arendal var det dessverre få som hørte dem. Konserten kan virkelig anbefales. Ellers har jeg lyst til å nevne at det arbeides godt ved våre institusjoner med kultur og aktiviteter til beboerne. De ansatte gjør en god innsats. På Solhaug aldershjem jobbes det med et prosjekt vi kaller Det åpne bo- og omsorgssenter. Målene er de samme her; med fokus på trivsel og gode stunder i hverdagen. Vi ønsker også at institusjonene kan være et sted hvor folk kan møtes sammen med beboerne til en hyggelig stund, enten til konsert eller bare over en hyggelig prat og en kopp kaffe. Derfor minner jeg om at dere alle på at dere er hjertelig velkomne til oss. Dette er også 4. året vi arrangerer tur til Spania for eldre. Vi reiser en gruppe på 25 personer til området ved Alicante, rullestol ingen hindring. I år har vi bestilt reisen gjennom et helt nytt reiseselskap her i Arendal, Senior Travel, som tilrettelegger reiser spesielt for eldre som har behov for tilrettelegging og ledsagerhjelp. De har også reiser for andre seniorer. Ta kontakt med dem i Grandgården på tlf De vil også ha en stand i foyeren på kulturhuset under konserten med Ole Ivars. Kulturuke Viover60 i Arendal, Livsglede for Eldre, og Kultur og Aktivitet i Omsorg ser fram til videre, spennende samarbeid! Og les ellers programmet i dette avisbilaget nøye! Her er noe for en hver smak og alle aldre! Med vennlig hilsen Inger Sørlie Kultur og Aktivitet i Omsorg. Viover60-komiteen Kari Tveite, Olav W. Christiansen, Roald Mentyjærvi, Marit Paulsen, Grete Liv Jomaas, Øyvind Ødegård, Eirik Sørsdal, Inger Sørlie (kommunens representant.) Redaksjonen: Ansvarlig redaksjonelt for dette avisbilaget: Eirik Sørsdal. Produksjon og distribusjon: Agderposten Trykk. Viover60-uka har hvert år utstilling med en utvalgt kunstner. Utstillingene på Lindvedske Hus har svært godt besøk.

3 Med trekkspill og kjentfolk på øyhopping i Pelles kjølvann Vil du være med på «øyhopping» kan du for en femtilapp slenge deg på «Nidelv» fra Tyholmen kl lørdag 22. september! Da inviterer Viover60-uka på et par timers kulturhistorisk og samferdselspolitisk tur i Arendals nære farvann, medbringende en del kjentfolk, trekkspiller, kaffe og vafler. Forhåpentligvis blir det bra vær akkurat den dagen. «Nidelv» vil i store trekk følge ruta for gamle «Pelle». Dette gjør arrangøren dels for å friske på arbeidet med å få tilbake den kjente og kjære gods- og passasjerbåten, som ble tatt ut av trafikken i Men det er også et aldri så lite samferdselspolitisk stunt der man slår et slag for fortsatt byfergetrafikk i Arendal. I så måte trekker man fram et utsagn fra fylkeskommunens og kommunens nylig presenterte forstudie for et framtidig transportsystem for byen. Her heter det bl.a.: «Byferjene bør sees i sammenheng med og integreres som en del av det totale kollektivtilbudet i Arendal. Dette betyr en gjennomgang av holdeplasser og linjer, passasjergrunnlag, båttyper og driftsopplegg. For passasjeren må det i prinsippet være likeverdig å benytte båt i stedet for/i tillegg til buss som kollektivtransport.» Derfor vil første etappe av turen legges rett østover; der «Pelle» ikke trafikerte. En sveip forbi omtalte Tollbodkaia, Dauholla og Barbubukt, videre forbi Havstad, Fluet og Vindholmen med nybygde eller planlagte leilighetskomplekser og så en sving tilbake før Tromøybroa. På babord side vil en da bl.a. passere boligfeltene på Broneset og Marisberg. Ordfører Einar Halvorsen er med om bord, og invitert er også havnesjef Rune Hvass og byplanlegger Mike Fuller Gee. Vi går ut fra at alle tre vil kunne bidra med opplysninger og synspunkter mens turen går forbi disse knutepunktene. Etter at Skilsø og Pusnes er passert, finner «Nidelv» igjen ruta til gamle «Pelle» der inviterte kjentfolk som Hans Nikolai Terjesen, Olav W. Christiansen, Randolph Endresen og Ulrik Kirkedam etter hvert (og kanskje om hverandre) orienterer fra anløpsstedene. Det dreier seg om Endresens Pensjonat, Hans Arntsens Brygge, Torjusholmen, Noen stopp vil det bli langs Pelles gamle rute Illustrasjon av Øystein Bjørløw i boka «Pelle, hele Arendals kjæledegge.» Revesand før en tar turen over til Mærdø og deretter tilbake mot Hove, Storeng og Sandum. Pelles anløpssteder Sandvigen og Slåbervik på Hisøy-sida vil også bli omtalt før en er tilbake ved utgangspunktet for den lokale øyhoppinga. Minnene og eventuelt også meningene vil nok strømme på under turen, og arrangørene understreker at det er også tillatt for andre å gripe mikrofonen. Med «Nidelv» i gamle Pelles kjølvann. Vandringer vil det også bli høve til å være med på under Viover60-uka. (Så mange at du rekker ikke å bli med på dem alle.) Foruten omtalte skulpturvandring i Arendal sentrum, inviteres det til rundtur på Tromlingene med Tromøy Historielag og kjentmann Halvor Abusland, til vandring i Kolbjørnsvik og der omkring med Per O. Selnes som guide, og til tur i Myra-området med bl.a. nye Sam Eyde Skole (bildet) som utgangspunkt. Se nærmere om tider og frammøtesteder i programmet siste side. Elever fra Arendal Kulturskole, med eller uten instruktørstøtte, vil gjennom hele Viover60-uka glede pensjonærer med intimkonserter. Det skjer både på institusjoner på Røed og Bjorbekk, Saltrød og Flosta, Tromøy og i Arendal. I samarbeid med Nasjonalforeningen og Røde Kors arrangerer Arendal Sanitetsforening som vanlig Eldredagen på Plankemyra Bo- og Omsorgssenter lørdag 29. september. Program for dagen vil bli annonsert og markedsført spesielt.

4 En midtsommernattsdrøm Det blir teater også under Viover60-uka i Arendal. De tre siste dagene, i Lille Torungen i Arendal Kulturhus, blir det ingen ringere enn William Shakespeare. Voksengruppa i Arendals Dramatiske Selskap har de siste månedene under ledelse av Anne Bjørkvik lekt fram en forestilling basert på ett av Shakespeares store, klassiske verk, «En midtsommernattsdrøm». Dette er en leken forviklingskomedie hvor kjente og kjære lokale skuespillere fra både scene og lerret boltrer seg i et ikke alltid like politisk korrekt språk, gjennom fantastiske dialoger og monologer. Velkommen til Lille Torungen i slutten av måneden! Tidenes norske danseband i Kulturhuset! Allsang med populær duo Rolf Nicolaisen (øverst) er ekspert på populærmusikk fra 50- og 60-åra, og sammen med en av Norges fremste trekkspillere, Håvard Svendsrud, øses det av overflødighetshornet når den populære duoen drar i gang allsangkonserter rundt på institusjonene i Arendalsdistriktet i løpet av Viover60- uka. Nicolaisen startet sin sangkarriere i kirkeguttekoret Olavsguttene. Som bl.a. utdannet teolog ble han på 80-tallet bl.a. landskjent for sine familiegudstjenester/kulturgudstjenester på NRK TV fra Ishavskatedralen i Tromsø. Han var også i mange år leder for Kultur Gir Helse-prosjektet for Kirkens Bymisjon i Oslo. Svendsrud er profesjonell utøver innen klassisk og folkloristisk trekkspillmusikk, og har flere ganger vært norgesmester i trekkspill. Ole Ivars ruller videre i sitt 48. år som band, og tirsdag 25. september ruller de inn på scenen i Arendal Kulturhus med formiddagskonsert i Viover60- ukas regi. Vi regner med at det blir fullt hus i byens storstue den dagen, uansett små muligheter til å ta seg en svingom akkurat der og da. Maken til karriere er det få andre band i Norge som kan vise til, om enn noen i det hele tatt, antall år med gjentagende suksess tatt i betraktning. Ole Ivars startet i Hamar-området i 1964 og har stadig mjøsbyen som base. Bandet har en tilhengerskare som omfatter folk i absolutt alle aldre. I kirke og opera Tidligere har det vært moderlandet som har vært nedslagsfelt, men etter hvert begynte virkelig svenskene å interessere seg for dette norske fenomenet; som må sies å være noe langt mer enn et danseband. I 2007 fikk de sin første svenske gullplate. De har spilt for «folket» i hele sin lange karriere, men i de siste årene har de også spilt for fulle hus i kirker, konserthus, ja, til og med på åpningen av Den Norske Opera & Ballett ble det Ole Ivars som fikk det ærefulle oppdrag å spille til dans. Da var publikummet også kongelige, ministre og andre celebriteter fra inn- og utland. Pris-grossister Ole Ivars er nærmest for grossister å regne i antall Spellemannspriser. De har 7 priser, pluss den gjeveste av alle, Årets Spellemann. Hele 11 ganger er de nominert fra 1996 til i dag. Ole Ivars har solgt over en million plater, og har et tosifret antall gull- og platina-plater, både for LP, CD og DVD. Ole Ivars vant i 1999 Årets Dansebandmelodi på NRK TV med sangen «Nei, så tjukk du er blitt!» Tidenes danseband I 2004 kåret NRK Ole Ivars til tidenes norske danseband, og bandets låtskriver og bassist, William Kristoffersen, mottok i 2009 Kongens Fortjenstmedalje i Sølv, først og fremst for alle låtene han har skrevet gjennom over 25 år. Foruten ham, som også er Ole Ivars daglige leder, består bandet av Ole Ødegaard (tangenter), Arne Willy Foss (saksofoner, klarinett, fløyte), Arild Engh (trommer), Tore Halvorsen (vokal) og Bjørn Elvestad (gitarer, trekkspill, steelgitar, fele, keyboards, kor.) Arendal Veterankorps spiller opp til en liten formiddagskonsert på Solhaug i Arendal torsdag 27. september. For øvrig vil det også under Viover60- uka bli korkonserter av Belmondo-koret (på Saltrød onsdag 26. september), og av Frikirkekoret med solister i Frikirken mandag 24. september. Og velkjente Arendalsmusikere som Frode Moltemyr og Rasmus Solem vil underholde både på Plankemyra, Margarethe Stiftelse, Elim og Myratunet i løpet av uka.

5 Den «danske arendalitten» stiller ut Viover60-uka i Arendal ønsker også publikum velkommen til sin syvende maleriutstilling, i samarbeid med Arendal Kunstforening i lokalene i Lindvedske Hus på Tyholmen. I år er det malerier og trykk av vår «danske arendalitt», Knud Haaning, vi ønsker å vise. Knud Haaning ble født i Danmark i Han fikk sin kunstneriske utdanning ved Fynske Kunstakademi. Et portrett han la ved sin søknad om opptak, kan en se på årets utstilling i Arendal. Rundt 1950 kom han til Norge og til Arendal som frisørlærling. Han så vel et behov for å ha et annet yrke enn kunsten å falle tilbake på. Han arbeidet som frisør i Risør en tid; - deretter på Eydehavn og i Arendal. Han hadde sin salong over Fiskematkjøkkenet i Friholmsgaten. Knud Haaning hadde ansatte og lærlinger i faget, og virket som frisør i Arendal helt til Men viktigere for ham var det nok at han fant en lærer og inspirator i Arendalsmaleren Kåre Tveit; en kapasitet Viover60-uka kanskje kommer til å lage en utstilling over til neste år. Haaning ble også med i et inspirerende amatørmalermiljø i Grimstad. Grimstad Kunstforening arrangerte da også en minneutstilling med mange av hans arbeider; for 12 år siden. Knud Haaning var først og fremst landskapsmaler. Han var ofte å se med sitt staffeli rundt om i distriktet, sommer som vinter. Men han reiste også andre steder for å male; til Jæren, til Setesdal og til og med til Lofoten. Han malte lyse bilder, fikk fram landskapets egenart, ikke så mye i detaljer, men i farger og fargespill. Han malte også i mer moll-stemte farger, kanskje gjenspeiler dette hans noe skiftende sinnsstemninger. Hans stil er temmelig forskjellig fra de gamle malerne fra distriktet som Viover60-uka så langt har presentert. Han kunne male detaljerte motiver, se for eksempel hans store bilde fra Lofoten, men han malte helst med bred pensel og store fargeflater. Likevel var motivene lett gjenkjennelige. Knud Haaning var svært produktiv som kunstner; ikke «Foss i Setesdal» Maleri av Knut Haaning minst i sine senere år etter at han la ned frisørsalongen og fikk Statens garanti-inntekt for kunstnere fra Han holdt en rekke separatutstillinger, han var representert på Høstutstillingen i 1979 og en rekke år på Sørlandsutstillingen og Telemarksutstillingen. Han var innkjøpt bl.a. av Norsk Kulturråd, Storebrand, Statens Vegvesen, British Petroleum og Norges Geografiske Forening. Haanings arbeider henger i mange Arendalshjem. Det har derfor ikke vært vanskelig å finne et representativt utvalg. Viover60-ukas komitemedlem, Olav W. Christiansen, som har ansvar for utvalg, sier at han er svært takknemlig for den imøtekommenhet man har møtt på innsamlingsrunden. Alle har vært villige til å låne ut sine malerier. Knud Haaning døde i Arendal i Han ligger begravet ved Engene Kirke. -En begavet kunstner Anne-Marie Falck vil få det både travelt og krevende under den arendalske Viover60- uka. Ikke bare skal hun lose oss vanlige dødelige rundt blant både godt gjemte og svært synlige skulpturer i Arendals bysentrum. Hun står også for åpninga av ukas utstilling av Knud Haanings bilder på Lindvedske Hus søndag 23. september. Og hun har gode minner om denne kunstneren, bl.a. som malervenn i tidligere tiders kanskje mer eksklusive Grimstad og Arendal Malerklubb. Hun husker ham bl.a. som en krevende mester og etter hvert også som en inspirerende «kollega» bak staffeliet. Han var en begavet kunstner og tok sitt talent og sitt arbeid veldig alvorlig, enten han var sammen med oss andre i våre samlinger eller sto ute og malte i omtrent allslags vær. I tillegg, og kanskje litt i motsetning til hans dempede palettgodt, var Knud en svært fargerik mann. Jeg husker ham med stor glede, sier hun.

6 Arendal har 50 skulpturer Hvor er de, alle sammen? Midtveis inn i Viover60-uka, tirsdag 26. september på ettermiddagstid, møtes vi foran Arendal Bibliotek som presumptivt nysgjerrige deltakere på en vandring blant sentrumsnære skulpturer. Sakkyndig omviser, kunsthistoriker Anne- Marie Falck fra Tromøy, har valgt seg en av sine favorittskulpturer, den kompakte steintorsoen av Kristian Blystad, som post 1 i dette eksklusive kunstorienteringsløpet. Og hun gir seg ikke før hun, kanskje en knapp time seinere, stopper opp foran en annen av hennes favoritter, den over 300 år gamle «Mannen på Tåga» i Rådhusgaten. Klarer vi da å fordøye mer av det som Falck da har øst ut over oss fra sitt overflødighetshorn, vil vi bl.a. få vite at det var langt fra noen tilfeldighet at Arendal på 1700-tallet var en av de aller første norske byer med bevisst skulpturell utsmykning. Og at byen, i seinere perioder med oppgang og rikdom, etter hvert fikk til sammen et halvt hundre skulpturer, spredt rundt i hele Arendal, fra Hisøy til Kilsund. Fjernet to skulpturer Man kan kanskje spørre om hvor det er blitt av alle sammen Men det var iallfall presis 50 av dem, små og store, av forskjellig materiale, frittstående eller plassert på annen måte, i byen da jeg skrev boka «Skulptur i Arendal» i Jeg kjenner ikke til at det er kommet flere skulpturer i det offentlige rom i de siste åtte årene, men noen av de femti har etter hvert fått en mer bortgjemt tilværelse, sier Anne- Marie Falck. Og hun fortsetter: I forbindelse med arbeidet på Kanalplassen nylig, ble det fjernet to skulpturer. Ikke vet jeg hvor «Seilende havfrue med flagg og vimpler» og Trygve Thorsens byste av turnnestoren Joseph Stockinger har tatt veien. Og like i nærheten, under Kirkebakken, ser det ut til at en annen skulptur er blitt «satt på lager». Det gjelder Arne Vinje Gunneruds «Seilende amorin» fra 1976 som tidligere sto i et lite basseng omkranset av et idyllisk grøntanlegg. Den samme figuren står nå ganske umotivert utenfor granittstøttene som har kommet som erstatning for grøntanlegget. Med den tilsynelatende iver alle skulpturer flyttes på, tør jeg Skulpturvandring: Utgangspunktet for Viover60s skulpturvandring tirsdag 26. september, Blystads «Torso» foran Arendal Bibliotek, er en av omviser Anne-Marie Falcks arendalske favorittskulpturer. En annen av hennes favoritter er den ytterligere modernistiske «Hus» av Jon Gundersen foran Bomuldsfabriken. Men hun trøster oss «mer alminnelige» med at hun også synes at eksempelvis de mer naturalistiske sentrumskulpturene «Meditasjon» av Trygve Dammen og «To foler» av Per Hurum «er meget vellykte arbeider». (Gudskjelov.) derfor ikke si noe eksakt antall i dag Du antyder at Arendal viser en halvsløv holdning til sin skulpturpark? I hvert fall ser det ut som at denne stadige flyttingen av skulpturer er blitt «normalen» for Arendal sentrum. Hadde bare skulpturene fått en bedre plassering! Personlig synes jeg i alle fall ikke det. Bare se på de fire-fem skulpturene som omkranser Pollen. Gabriel Scott er blitt flyttet fra sin opprinnelige plass som omhyggelig ble valgt ut fra siktlinje til Mågereiret på Tromøy. Fundamentet med Scotts elskede rullestein er også borte. Nå står en spinkel sokkel rett på gatenivå. Den står ganske alene på hjørnet på Langbryggen som et svakt og umotivert utropstegn. Rent funksjonelt kan en også undre seg. Med vinter og litt snø står skulpturen i stadig fare for å lempes ut i Pollen. Og de to små barneskulpturene av Nic Schjøll og Arne Durban er typiske parkfigurer som er skapt til å ha noe grønt rundt seg. Ved siste rokkering ble de satt på skrå mot hverandre som om de skulle være et par. Der står de på gold grus med en skrå elipseformet steinramme rundt i et rett gateløp. Om de er heldige, kommer kanskje en løvetann. Og jeg tør ikke en gang tenke på hva som vil skje når sentrumsplanleggerne slår seg i gjennom med tunnelen fra Dauholla! Spenst og dynamikk Anne-Marie Falck er for øvrig også engasjert av plasseringa av en annen av hennes arendalske favorittskulpturer. Det gjelder Nils Aass skulptur «Kraft» som til manges glede i 1996 ble skiftet ut med Skule Waksviks gyllen-lubne «Havfrue på søyle» (sistnevnte omplassert på bekostning av ei eldgammel flaggstang til ytterst på Langbryggen.) - «Kraft», som kommunen fikk i gave da Arendals Fossekompani feiret 100 år, er en fantastisk skulptur! Den har en spenst og en dynamikk som passer til navnet. Både form og materiale er meningsbærende. Men som en moderne skulptur stiller den krav til rommet rundt, og plassering på Kanalplassen er problematisk. Det blir lett en visuell duell mellom Norges høyeste kirkespir og denne skulpturen. Jeg synes nok at «Havfruen» som er bekostet av Arendals Forsikringsselskap da byen hadde 250-årsjubileum, nok var bedre i så måte. Kanskje skulle giverne, når de likevel spanderer så mange kroner, ha et ord med i laget? Jeg har oppfattet det slik at det er giverne som stort sett legger premissene for både valg av kunstverk og for den første plasseringen av skulpturgaven. Og Arendals skulpturer består jo stort sett av gaver. For givernes del og for alles beste skulle en tro at byen ville vært tjent med fortsatt å ha et estetisk råd eller utvalg, men så er det utvelgelsen av representanter i et slikt råd, da. Nei, disse tingene er ikke helt enkle. Men valg av skulptur og sted er av stor betydning for en by. I en slik sammenheng er det helt nødvendig med faglig kompetanse på flere felt. Mindre attraktivt Bysentret er jo i stadig endring. Er det så farlig at vi flytter litt på skulpturene, da? Byen må ikke forvitre. Men om skulpturer skal kunne knyttes til byen, må det være et minimum av kontinuitet. Tenk bare på om skulpturene på for eksempel Romas Piazza Navona ble skiftet ut og utformingen av plassen ble endret. Det er helt utenkelig! Denne gjenkjennelsen som gjør opplevelsen så rik i de store verdensbyene, er også viktig å ivareta i mindre miljøer. For de som flytter ut er det alltid hyggelig å kjenne seg igjen når en kommer tilbake. Endringer i den farten vi ser i Arendal, kan gjøre det mindre attraktivt å besøke byen, slik jeg ser det. Skulpturvandringas omviser «beroliger» imidlertid både seg selv, og oss, med følgende tilføyelse: Vi har jo absolutt skulpturer, sogar svært interessante skulpturer, som har stått i lang, lang tid på samme sted. Arendal har sannsynligvis landets eldste skulptur i bysammenheng! Selve skulpturen er fra I tillegg er plasseringen unik på taket av det aalholmske hus, ulikt alt vi kjenner. Skulpturen av den romerske krigsguden Mars rommer en fantastisk historie, som byens markedsførere synes å ha glemt. Helt utrolig. Og det gjelder også en annen stedsegen skulptur på Sjømandsforeningens Hus. Den har fått lov til å pryde veggen mot Pollen helt fra den ble satt her i En viss kontinuitet ville være ønskelig også med figurer i markplanet. avslutter Anne-Marie Falck.

7 Viser og ballader hele uka Det blir viser og ballader over et bredt spekter hele Viover60-uka, enten det er på bo- og omsorgsentrene, de øvrige eldresentrene eller på kulturkafe i Arendal Kulturhus. Duoen Rolf Nicolaisen og Håvard Svendsrud er vi kjent med fra tidligere opptredener, og også fra Prøysen-dagene på Tromøy. Kirsti Pedersen Haugen presenterer seg bl.a. på Kuben på Eydehavn og på Tyholmen Eldresenter, mens Evert Taube-tolkerne Jan Engervik og Peter Wemø vil sammen med Kjell Morka og Knut Heggland også vil innby til kafekonsert i Buen i Arendal Kulturhus lørdag 29. september. Engervik, Wemø, Morka, Heggland Musiker og trubadur Ei rekke institusjoner i Arendalsdistriktet vil i løpet av Viover60- uka få besøk av musikeren og trubaduren Kirsti Haugen Pedersen. Kirsti Haugen Pedersen er født i Sandefjord, men har etter mange år på Sunnmøre, der hun virket som folkehøgskolelærer og fylkesmusiker, slått seg ned på Fevik. Der arbeider hun som musikalsk leder i Fjære menighet. Kirsti har, etter at hun vant Prøysen-prisen i 79, vært en aktivt utøvende trubadur, med mye forskjellig musikalsk repertoar å by på. I tillegg til å synge, spiller hun flere ulike instrumenter, både piano, gitar, bratsj og ulike trommer. Hun liker også å involvere publikum i allsang. På noen av konsertene, har Kirsti Haugen Pedersen med seg en musikervenn; «som kommer rekende på ei fjøl». Evert Taube går aldri ut på dato, hevdet Jan Engervik med ettertrykk i et NRK Sørlandet-intervju for et par måneder siden. Uttalelsen falt i samband med at visetrubaduren fra Lindesnes sammen med en annen trubadur, Peter Wemø, la siste hånd på en dobbelt-cd med Taubes viser. Og i Viover60-uka, på flere institusjonskonserter, stiller de to sørlandske visekunstnere opp med et program der de nok hovedsakelig vil by på smakebiter fra Evert Taubes rikholdige produksjon. «Vanlige publikummere» vil også få møte Engervik og Wemø på kafekonsert på Buen i Arendal Kulturhus lørdag 29. september. Da stiller de opp sammen med velkjente arendalsmusikere, Kjell Morka og Knut Heggland. Jan Engervik, lun humorist i tillegg til å være trubadur, har turnert med Taube-viser i bagasjen i over 40 år. Han slår fast at den svenske visekunstneren er blitt en del av nordmenns musikalske felleseie. Fra Sørlandet til Evert Taubes hjemtrakter i Sverige går det Engervik og Wemø foran skipperhuset/platestudioet på Justøya. hver pinse en buss med Taubeentusiaster. Musikalsk vert og guide er Jan Engervik. Interessen er fortsatt stor, slår han fast. Dobbelt-CD`en har Engervik og svigersønn Wemø spilt inn og produsert fra nytt studio i gammelt skipperhus på Justøya, for øvrig sistnevntes bosted. Peter Wemø er egentlig svensk, men etter et kortere opphold i Arendal, fikk han smaken på Foto NRK Sørlandet Sørlandet og slo seg ned i Lillesandstraktene. Her, på Teigene, arrangerer han hvert år sin årlige visehelg. Hvis han da ikke, som f.eks i Arendal, turnerer sammen med Jan Engervik... SalmeKlang bygger bro Med helt fersk CD-produksjon, «Himmelveg», i veska, presenterer fireperson-orkestret SalmeKlang seg i konsert i Trefoldighetskirken i Arendal, som avslutning på Viover60-uka. Dette skjer søndag kveld, 30. september. SalmeKlang er et orkester som kombinerer folketoner fra hele verden med norske, religiøse tekster. Disse salmene er en viktig del av vår nordiske salmeskatt, en skatt som berører, gleder og trøster de som hører og/eller synger dem. Arbeidet med å ikle de gamle salmene «ny drakt» har resultert i to CD-utgivelser til nå, - den første i 2010 med nettopp orkestrets eget navn som tittel. SalmeKlang som består av Mari Klingen (vokal), Knut Ingolf Brenna (gitar), Per Erik Olsen (bass) og Jo-Martin Grosås Nordbø (trommer), har spilt på en rekke konserter og arrangementer på Sør- og Østlandet, alt fra Ungdommens Kirkemøte på Hamar, Kirkemøtet i Tønsberg, Skjærgårds M&M på Risøya til Eikerapens Rootsfestival. De har samarbeidet med den kjente forfatteren Gaute Heivoll, og vært på juleturne med koret MOSAIC. Denne sommeren og høsten har bandet promotert «Himmelveg» med vanlige konserter og festivalopptredener. «Himmelveg» er en sterk samling salmer om himmelhåp, glede og lengsel. Her har de også et samarbeid med folkemusiker Kim Andre Rysstad, som var gjestevokalist på «Eg er ein gjest i verda». Himmelveg bærer preg av at musikerne har vært mye på veien, det er samspilt og lekent, luftig og melankolsk. SalmeKlang legger vekt på å være musikalsk tilgjengelig både for ungdom, voksne og eldre. Med sin respekt for materialet og sin profesjonelle tilnærming, har bandet funnet en verdig måte å fortolke salmeskatten på. Det finnes ingen andre band som låter akkurat som SalmeKlang. Her er luftige partier med store klangflater, detaljrike melodier og lekne sprang. Spennende rytmer og fargerike harmonier, mollstemte folketoner med forløsende omkved. Alt bundet sammen av dyktige musikere, med en ærlig og åpen formidling. Tekstene tolkes med dyp inderlighet, aldri fordømmende, men allltid inkluderende.

8 Viover60-programmet fra dag til dag, fra time til time...også for deg som er under Fredag 21. september: Kl : Elim Bokollektiv. Kulturskolen Kl : Nyskogen BOS. Kulturskolen Lørdag 22. september: Kl : «Øyhopping» i Pelles kjølvann med «Nidelv». Start fra Tyholmen Brygge kl Pris kr. 50. Søndag 23. september: Kl : Lindvedske Hus: Åpning malerutstilling Knud Haaning. Kl : Dans. Myra Grendehus. Pris kr. 75. Mandag 25. september: Kl : Røed BOS. Kulturskolen Kl : Furuheim. Konsert med Kirsti Pedersen Haugen. Kl : Margarethe Stiftelse. Konsert med Frode Moltemyr og Rasmus Solem. Kl : Lindvedske Hus. Maleriutstilling. Kl : Bjorbekktunet. Kulturskolen Kl : Plankemyra BOS. Konsert med Frode Moltemyr og Rasmus Solem. Kl : Kuben eldresenter. Konsert med Kirsti Pedersen Haugen. Kl : Solhaug BOS. Konsert med Frode Moltemyr og Rasmus Solem. Kl : Flosta BOS. Konsert med Arendal Trekkspillklubb. Kl : Frikirken. Frikirkekoret m/solister. Tirsdag 25. september: Kl : Nyskogen BOS. Konsert med Kirsti Pedersen Haugen. Kl : Lindvedske Hus. Maleriutstilling. Kl : Nyskogen BOS. Konsert med Kirsti Pedersen Haugen. Kl : Arendal Kulturhus, Store Torungen. Konsert med Ole Ivars. Pris kr Kl : Arendal sentrum (frammøte foran biblioteket). Skulpturvandring med Anne- Marie Falck. Onsdag 26. september: Kl : Saltrød BOS. Kulturskolen Kl : Færvik BOS. Konsert med Rolf Kl : Maleriutstilling. Pris kr. 20. Kl : Tromøy Bokollektiv. Konsert med Rolf Kl : Flosta BOS. Kulturskolen Kl : Flosta BOS. Konsert med Rolf Kl : Vandring i Myra-området fra Sam Eydes Skole. Kl : Saltrød BOS. Korkonsert Belmondo. Kl : Tur til Tromlingene i samarbeid med Tromøy Historielag. Kjentmann: Halvor Abusland. Kl : Plankemyra BOS. Dans. Pris kr. 50. Kl : Arendal Bibliotek, auditoriet. «Helsens kilder», kåseri v/per Fugelli. Pris kr Kl : Bjorbekktunet. Hyggetreff Torsdag 27. september: Kl : Færvik BOS. Kulturskolen Kl : Bjorbekktunet. Konsert med Rolf Kl : Lindvedske Hus. Maleriutstilling. Kl : Elim Bokollektiv. Konsert med Frode Moltemyr og Rasmus Solem. Kl : Tromøy Bokollektiv. Kulturskolen Kl : Plankemyra BOS. Seniordans v/ Hisøy Frivillighetssentral. Kl : Røed BOS. Konsert med Rolf Kl : Myratunet. Konsert med Frode Moltemyr og Rasmus Solem. Kl : Nyskogen. Konsert med Frode Moltemyr og Rasmus Solem. Kl : Saltrød BOS. Konsert med Rolf Kl : Vandring fra fergeleiet i Kolbjørnsvik. Kjentmann: Per O. Selnes. Kl : Birkenlund skole. Linedans (påmelding.) Kl : Solhaug. Konsert med Arendal Veterankorps. Arendal Kulturhus, Lille Torungen. «En midtsommernattsdrøm». Arendals Dramatiske Selskap. Fredag 28. september: Kl : Margarethe Stiftelse. Kulturskolen Kl : Færvik BOS. Konsert med Jan Engervik og Peter Wemø. Kl : Tyholmen Eldresenter. Konsert med Kirsti Pedersen Haugen. Kl : Lindvedske Hus. Maleriutstilling. Kl : Tromøy Bokollektiv. Konsert med Jan Engervik og Peter Wemø. Kl : Solhaug. Kulturskolen Kl : Elim Bokollektiv. Konsert med Kirsti Pedersen Haugen. Arendal Kulturhus, Lille Torungen. «En midtsommernattsdrøm». Arendals Dramatiske Selskap. Lørdag 29. september Kl : Lindvedske Hus. Maleriutstilling. Kl : Plankemyra BOS. Eldredagen v/ Arendal Sanitetsforening, Nasjonalforeningen og Røde Kors. Kl : Arendal Kulturhus, Kafe Buen. Kafekonsert med Jan Engervik, Kjell Morka, Peter Wemø og Knut Heggland. Arendal Kulturhus, Lille Torungen. «En midtsommernattsdrøm». Søndag 30. september Kl : Trefoldighetskirken. Konsert med SalmeKlang. Pris kr (Forkortelsen BOS betyr Bo- og omsorgssenter.) Produksjon og distribusjon: Agderposten Trykk AS

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO

Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO Trondheim i Verden Verden i Trondheim TRONDHEIM FOLK MUSIC FESTIVAL 31. Oktober 2. November 2013 Farmers Market NO/BUL Koshka RUS/GB/IRL Danjal DAN Valkyrien Allstars NO Frode Fjellheims Dreamteam NO Hoven

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13

menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Kirke-stat hvor står vi? Fra Barbu til Cape Town Alltid beredt, Inger Lise Side 4-5 Side 12 Side 8-9 Side 13 menighetsblad Nr. 2 2012 Se hva jeg kan Side 4-5 Fra Barbu til Cape Town Side 8-9 Kirke-stat hvor står vi? Side 12 Alltid beredt, Inger Lise Side 13 «Er du helt grønn, eller?» Det er vel flere enn meg

Detaljer

Oktober 2014. Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 88. Silje på rett plass (s 2) Ladet stemning (6)

Oktober 2014. Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 88. Silje på rett plass (s 2) Ladet stemning (6) Oktober 2014 Nr 8 Årgang 88 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Silje på rett plass (s 2) Ladet stemning (6) Søndag 31. august var det utsendelse av ny menighet til

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no

nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no nr 5 2011 Livsviktige fellesskap Lys i mørket Gled en som gruer seg til jul kirsten Frigstad: Det umulige er mulig www.bymisjon.no Kirkens Bymisjon er i byen for og med mennesker som mangler nettverk.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST!

KULTURFEST. Vi feirer Arendal. - årets kulturkommune. Stor GRATIS festforestilling med allsidig program for hele familien KULTURFEST! Annonsebilag KULTURFEST I ARENDAL Annonsebilag Side 17 KULTURFEST Arendal Kulturhus lørdag 29. januar kl. 15-18 Vi feirer Arendal - årets kulturkommune Stor GRATIS festforestilling med allsidig program

Detaljer

TROMSDALEN KIRKE 50 ÅR PROGRAM

TROMSDALEN KIRKE 50 ÅR PROGRAM TROMSDALEN KIRKE 50 ÅR PROGRAM Jubileumsåret 2015 Redaktør: Kristian Paulsen Foto: Yngve Olsen Sæbbe Design: Tank Trykk: Lundblad Media Program Hilsen fra biskop og ordfører... 4 Brahms Requiem i januar...

Detaljer

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69.

enighetsblad M for Søndre Land God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Nr. 2 Sommer 2009 69. M for Søndre Land enighetsblad Nr. 2 Sommer 2009 69. årgang God sommer! Minneutstilling på Grette kulturgård. Asbjørn Fladsrud 100 år. Farvel, Landåsbygda skole. s. 14 Anders Kleven, 20 år i menighetsråd.

Detaljer

5.utg. 2009 Pris kr.; 100,- Et sabla kult møte med TERJE FORMOE. Ooo du er så skjønn. Kunstner ville bli sauebonde

5.utg. 2009 Pris kr.; 100,- Et sabla kult møte med TERJE FORMOE. Ooo du er så skjønn. Kunstner ville bli sauebonde 5.utg. 2009 Pris kr.; 100,- Et sabla kult møte med TERJE FORMOE Ooo du er så skjønn Kunstner ville bli sauebonde 1 Redaksjonen Henning K.Nilsen Dan Ruben Jacobsen Thuan Le Cong Christian Hestås Alexander

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet Nr 2/2008 Kr 35,- Bildet over disse linjer er fra Herrejordet, eller parti fra "Herre skole" som er tekst på kortet. Kortet er sendt under krigen fra Herre til en person som lå på "katolske sykehuset"

Detaljer

HaldenMagasinet. Hva er det med idretten? Purke en Halden-spesialitet. Bonderoman fra Børke EN STEMMEJUVEL TIL HALDEN KAN KARL XII HA BLITT OVERKJØRT?

HaldenMagasinet. Hva er det med idretten? Purke en Halden-spesialitet. Bonderoman fra Børke EN STEMMEJUVEL TIL HALDEN KAN KARL XII HA BLITT OVERKJØRT? HaldenMagasinet OKTOBER 2009 Purke en Halden-spesialitet Hva er det med idretten? EN STEMMEJUVEL TIL HALDEN Bonderoman fra Børke KAN KARL XII HA BLITT OVERKJØRT? 2 HaldenMagasinet Bidragsytere i dette

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND

Kirkepåske med friske blomster. Åpningsfest i Grinilund FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Kirkepåske med friske blomster Østerås kirke fylles med blomster og har program hver dag i påskeuken. Side 3 og 4 Åpningsfest i Grinilund Nyombygde Grinilund kirke

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Forskjellighet og Sammenheng

Forskjellighet og Sammenheng 1. Mai På Tangen Forskjellighet og Sammenheng 24 TIMER VAKTTELEFON 62 58 21 00 ELI KNØSEN LEDER TANGEN ARBEIDERLAG Da og nå, dem og oss, her og der, riktig og galt, skuffelse og håp, sorg og glede, alvor

Detaljer

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no

Nr 4-2012. Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine. Alle trenger Noen. www.bymisjon.no Nr 4-2012 Solfrid Molland: Ta vare på drømmene dine Tema: Alle trenger Noen www.bymisjon.no Leder Omsorg Pluss Siden 2009 har Ammerud bo- og kultursenter tilbudt sine beboere kurs i kreativ skriving. I

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti. Nå males. kirken!

MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti. Nå males. kirken! Helg i Birkeland MENIGHETSBLAD NR 4/07 ÅRGANG 44 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Nå males Birkeland akademi snart virkelighet? Birkeland akademi for seniorer er under planlegging, skriver

Detaljer

Talene i Longyearbyen 17. mai 2015

Talene i Longyearbyen 17. mai 2015 Talene i Longyearbyen 17. mai 2015 Nedenfor kan du lese de offisielle talene som ble holdt i Longyearbyen på 17. mai 2015 - Tale ved 22. juli-minnesmerket utenfor Svalbard Kirke v/kristin Furu Grøtting

Detaljer

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million!

Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Odalstidende Lysukene 2015 Slik unngår du pensjonsfella Vi gir bort 1,5 million! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 1-2015 1 Utviklingen går raskt Hva gjør oss

Detaljer

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften.

HKH Kronprins Haakon ble møtt av applaus fra gjester og ansatte da han kom inn gjennom døra til kafeen Møtestedet lille julaften. I rike Norge går diskusjonen høylydt om hvordan regjeringa bør gå fram for å fjerne fattigdommen. En er uenige om definisjoner, hvem de fattige er, samt hvilke tiltak som hjelper. De fleste er likevel

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

God jul! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner

God jul! Menighetsbladet. for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 5 2011 42. årgang God jul! for Sørum Blaker Frogner Maleri av Carl bloch Ord til deg: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Joh 1,9 Inger Kvevli om Blaker

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer