Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i?"

Transkript

1 Drammen kommunes graveinstruks fra 2009 Refleksjoner basert på 2 års erfaringer. Hvilke problemstillinger vil veieier gripe fatt i? Jørn Gjennestad Drammen kommune

2 Hvorfor ny graveinstruks i Drammen? den politiske bestillingen. Mål: Bidra til reduksjon av tapt veikapital som følge av gravinger, tydeligere ansvarsforhold og tekniske bestemmelser, bedre samordning samt høyere servicenivå fra kommunen som forvalter og veiholder. Vedtak: 1. Ny graveinstruks (vedlegg 4) for Drammen kommune vedtas med ikrafttredelse fra , og med overgangsbestemmelser som framgår av vedlegg 5 til saken. 2. Nytt prisregulativ for dekning av veiholders økte kostnader vedtas med ikrafttredelse (satsene behandles i økonomiplan). 3. Det forutsettes at erfaringene med praktisering av graveinstruksen evalueres etter to år. Alle større tiltakshavere inviteres til å delta i denne vurderingen. 4. Første sak hvor det skal utvises skjønn fremlegges for politisk behandling.

3 Hva har vi lært om ansvar? Tekniske bestemmelser for entreprenøren Administrative bestemmelser for entreprenøren Tillatelsen er midlertidig overfor ledningseier Ansvar hos ledningseier

4 Antall gravetillatelser Punkt VA-grøft Kabel

5 Mangler hos entreprenør Manglende kontroll Framdriftsplan Ferdigmelding

6 Kontrollpunkter i instruksen Før oppstart Befaring for fastsettelse av krav i tillatelsen Før gjenfylling skal-bestemmelse Gravedybde og skråning Utkiling Før asfaltering skal-bestemmelse Skjæring og fortanning Skjærekant til grøftetopp Ferdigstillelse skal-bestemmelse Ferdigmelding Dokumentasjon av asfalt

7 Avvik ved ulike kontroller Dybde og utkiling Skjæring, fortanning Ferdigdokumenta sjon* Inkl asfaltdokumentasjon, jevnhet

8 Hva har vi lært? Komprimering og fraksjons valg er den store synderen. Ved samtlige kontroller avdekkes et betydelig avvik Feil utstyr For lite komprimeringsarbeid Lite kunnskap hos entreprenørene

9 Avvik ved kontroll fører til omgjøring av 835 Type omgjøring Antall Manglende utkiling 20 Feil dybde 10 Feil ved fortanning 15 Feil komprimering Bærelag eller Asfalt (masser, jevnhet) Manglende dokumentasjon med krav til omgjøring (oppgraving, ny asfalt og lignende)

10 Sanksjoner - enkeltvedtak Trinn 1: Krav om oppretting av feil ved utførelse (muntlig/skriftlig) Antall 285 Trinn 2: Advarsel mot godkjenning Antall 190 Trinn 3: Graveforbud Antall 6 (2 utestengelser)

11 Erfaringer to første år Krav om oppretting av feil - kostnadskrevende for entreprenør eller tiltakshaver Vesentlig kostnadsøkning for gravinger Stans i utbygging av fiberkabler Flere søknader om luftstrekk Vesentlig bedre utførelse av graving/istandsetting Hva vil så veiholder gripe fatt i?

12 Dybdekrav 60 cm (40) overdekning Satt som minimumskrav til overdekning Mye tidligere kabelanlegg ligger grunnere (REN) Ny grøft med grunne kryssinger Lag-på-lag fører til slutt til at øverste kabel er cm under asfalt Vurdering: Dybdekravet knyttes tettere til overbygninger Men dybden skal også sikre andres frie sone ingen grunnere enn??? (Microtrensch).

13 Nærføringskrav 30 cm utenfor asfaltkant Grøfter utenfor asfaltkant berører veikonstruksjonen og krever skikkelig forankring i innspenningssonen. Resultat reetablering av bærelag/asfalt inn til midt vei Svært sårbar sone i veikonstruksjonen veiholders område for skilt, bommer, grøfter Vurdering: Dekkes av forringelsesgebyr? Ekstra dybdekrav?

14 Utkiling 1:2 ved tversgående grøfter Kostnadskrevende for tiltakshavere øker areal for reasfaltering Svært effektivt mot setningsskader Krevende håndtering i veikryss - utkiling alle veier. Vurdering: Utkiling er svært vesentlig for veikonstruksjonen Kan diskutere helningsgrad

15 Reasfaltering til midt vei 5 meter til nærmeste skjøt Forenkler gammel bestemmelse om 1/3 eller ikke i hjulspor som ble tolket feil Tunge aksler er utgangspunktet for bestemmelsen Vurdering: Begrunnelse kun en langsgående skjøt er neppe god nok for lavtrafikkert veinett Dersom forankring og fortanning kan etableres kan kravet fravikes. Bør gjelde for tynne dekker 5 meter til nærmeste skjøt er relevant

16 Sperrefrist 3 år ny asfalt 25 meter Tillatelse blir ikke gitt men når det likevel skal tillates skal det svi. Mer en preventiv og estetisk bestemmelse enn teknisk? Vurdering Gir en utfordring til veiholder om å varsle Kan reduseres til mindre strekning uten teknisk forringelse?

17 Skjæring og fortanning Fortanning på bærelag/asfalt og fresing av fortanning i skjøt med gammel asfalt Vurdering Ikke aktuelt å endre Meget vesentlig for å hindre graveskader (sammen med utkiling mot setninger).

18 Gebyr - betaling 2 ganger??? Administrasjonsgebyret er ikke omdiskutert 2700 pr tillatelse Forringelsesgebyr 132 kr pr m2 Innkrevet beløp brukes til utvidelse av istandsetting Kan frafalles hvis dårlig tilstand Dobbeltbetaling? 3 års garanti til entreprenør Forringelsen til ledningseier - senskader

19 Veiholder må yte service og gi forutsigbarhet Når vi har en krevende instruks må vi øke service: Varsle om framtidig asfaltering Invitere ledningseiere til fellestiltak Være forutsigbare i forhold til pålegg Gi informasjon Bidra til at kommunen opptrer samlet Opptrer selv som profesjonell ledninsgeier Integrere gravesøknad og påvisning Koble VA s sanitærmelding til gravesøknad

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013

Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling. Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 Graveinstruks for Drammen 2. gangs behandling Bystyrekomite Byutvikling og kultur 9.4.2013 10.04.2013 Hva dette handler om - Veilovens 32 32. Elektrisk eller annen kraftleidning, telegraf- eller telefonleidning,

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK0-krav Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant byggesaksbehandlerne i kommunene i oktober-november 0, på oppdrag for Direktoratet

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Arbeid på og ved veg. Krav og retningslinjer til varsling og sikring Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Arbeid på og ved veg Krav og retningslinjer til varsling og sikring normal Håndbok N301 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Formål

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer