NAMDALSKONFERANSEN 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAMDALSKONFERANSEN 2011"

Transkript

1 Etterutdanningsnettverket i Namdalen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, kommunene i Namdalen v/overhalla kommune, Helse Nord-Trøndelag HF, Mental Helse og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer til NAMDALSKONFERANSEN 2011 Midt-Nordisk konferanse i psykisk helse Namsos, oktober 2011 Nye tider Nye forventninger. Samhandling den enkleste kunst? Målgruppe: Ansatte i helse og sosialtjenesten i kommunene, NAV, ansatte i spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten, fastleger, barnehagepersonell, ansatte i kultursektoren, PPT, barnevernsinstitusjoner, ansatte i grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universitet, politi, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, folkehelsekomiteer Påmeldingsfrist 18. september 2011 (mer informasjon under praktiske opplysninger)

2 Presentasjon av hovedforelesere / tema: Anders Smith: Seniorrådgiver / lege, Helsedirektoratet. Anders Smith vil i sitt foredrag snakke om de nye helselovene; Folkehelseloven og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og hvilke muligheter og utfordringer disse lovene vil gi arbeidet inne psykisk helse. Ellen Brodtkorb: Forfatter, foredragsholder og utdannet brukerlærer fra Sykehuset Asker og Bærum Helseforetak, Lærings- og mestringssenteret. Brodkorb vil i sitt foredrag si noe om sine erfaringer som bruker av psykisk helsetjeneste. Spesielt med et fokus på samarbeid og samhandling mellom de ulike tjenesteutøverene og nivåene. Hun vil også fokusere på hvilke utfordringer hun mener fagfeltet står ovenfor for å kunne gi et tilnærmet sømløst tjenestetilbud til brukere av psykisk helsetjeneste. Trond Aarre: Spesialist i psykiatri og arbeider som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatriske senter og fagsjef ved Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen. Med utgangspunkt i erfaringer fra Nordfjord psykiatriske senter har Aarre nylig gitt ut boka Manifest for psykisk helsevern. Aarre vil i sitt foredrag ha fokus på fremtidsperspektiver innen psykisk helsevern. Hvilke utfordringer står vi overfor? Per Fugelli: Professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo/lege. Fugelli vil i sitt foredrag gi noen betraktninger rundt hvor mye endring og omstilling brukere og tjenesteytere tåler med tanke på nye reformer, lovverk, sykehusstruktur mv. Hvordan håndterer vi det stadige kravet til endring og omstilling?

3 PROGRAM 18. oktober Klokkeslett Tema Foreleser Registrerning i Vrimlehallen, kaffeservering Åpning Aina H. Lio, dekan avd. for helsefag, HINT Praktiske opplysninger Kulturelt innslag Nytt lovverk hvilke faglige og organisatoriske muligheter og utfordringer får det for arbeidet innen psykisk helse Pause med frukt og grønt Spekkhoggeren og psykiatrien Det sømløse tjenestetilbudet. Hva må til for å nå dette målet sett fra brukernes ståsted? Lunsj i kantina Fremtidsperspektiver på psykisk helsevern - Hva er utfordringene? Konferanseleder Anders Smith, seniorrådgiver og lege, Helsedirektoratet Ellen Brodkorp, brukerlærer Trond Aarre, overlege, Nordfjord psykiatriske senter 19. oktober Klokkeslett Tema Registrering av nye deltakere i Vrimlehallen, kaffeservering Parallellseminar med innledningsforedrag til hvert tema Tema: Eldre/samhandling Auditorium: Folda Innledende foredrag til tema Eldres psykiske helse utelatt og glemt? v/kenneth Ledang, seksjonsleder for Alderspsykiatri, Sykehuset Tema: Barn og unge /samhandling Auditorium: Kjelvika Innledende foredrag til tema Barn, ungdom og familiene deres. Hva er god samhandling og god hjelp til å få det bedre sammen? Erfaringer fra Tema: Nivå-system /samhandling Auditorium: Juvika Innledende foredrag til tema Det handler om mennesker v/ Toril Bakke, seniorrådgiver Nasjonalt kunnskapssenter for

4 Namsos en kommunepsykologs hverdag i Namsos kommune. v/ Lotte Fossland, kommunepsykolog Namsos kommune helsetjenesten Pause med frukt og grønt Tema: Angst i den eldre del av befolkningen Foreleser: Anne Følstad, spesialergoterapeut, Seksjon Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos Tema: Smerte hos eldre demente med demens uten språk Foreleser: Karin Torvik førsteamanuensis Høgskolen i Nord- Trøndelag/forsker Senter for Omsorgsforskning, Midt-Norge Tema: Personfokusert omsorg og Demethia Tema: Samhandling rundt barn og unge med sammensatte behov Foreleser: Ingun Skjesol Bulling, vernepleier og høgskolelektor, Høgskolen i Nord- Trøndelag Tema: Muligheter finnes i ei brei samhandling Samarbeid mellom videregående skole, kommune og stat rundt elever som står i fare for å falle utenfor skolen. Foreleser: Geir Olsen, klinisk miljøterapeut Verdal videregående skole Tema: Kvellomodellen - Tidlig innsats i barnehagen. Prosjekt for Tema: Hvordan velger kommunen i Midtre Namdal å møte utfordringene i samhandlingsreformen Foreleser: Eva Fiskum, prosjektleder Samhandlingsreformen, Midtre Namdal samkommune Tema: Skitpraten broen til verdighet og samfunnsdeltakelse. Bygger på studien Helhet og sammenheng som belyser den daglige hjelpen som ansatte og brukere i to ambulante team erfarer som god Foreleser: Arve Almvik, førstelektor og faglig rådgiver/psykiatrisk sykepleier, Høgskolen i Sør-Trøndelag/Nasjonalt kompetansesenter i psykisk helsearbeid (NAPHA) Tema: Samhandling om tjenestetilbud til psykisk syke med behov for akutte

5 Care Mapping (DCM) Forelesere: Ellen Lund Stordal, spesialsykepleier og Ellen Jorunn Leithe, spesialsykepleier, Seksjon Alderspsykiatri, Sykehuset Namsos Tema: Erfaringer fra forebyggingsprosjektet Ambulant Alderspsykiatri Sykehuset Levanger. Forelesere: Representanter fra Alderspsykiatrisk team Sykehuset Levanger. Indre Namdal barnevern, PPT, helsesøstre og barnehagene Foreleser: Trine Gartland Gåsbakk, prosjektleder Kvellomodellen Indre Namdal Tema: Informasjon kommer Foreleser: Informasjon kommer tjenester Et samhandlingsprosjekt mellom Sarpsborg/Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold Divisjon for psykisk helsevern. Foreleser: Astrid Rødseth, prosjektleder/avdelingssjef DPS sør, divisjon for psykisk helsevern Sykehuset Østfold (SØ) Tema: Bedre samhandling med samtidig samhandling Ansattes erfaringer rundt samarbeid mellom DPS og bolig med base i kommuner. Foreleser: Tove Kristin Steen, Tiller DPS, Trondheim Lunsj i kantina Helsetjenestens grunnstoff: TILLIT Høyere - raskere - sterkere = friskere? VEL HJEM! Per Fugelli, professor /lege, Universitetet i Oslo Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs: NSF Norsk psykologforening Den norske legeforening Norsk ergoterapiforbund

6 Praktiske opplysninger Tid og sted: Konferansen arrangeres i Namsos oktober 2011 Arrangementsted: Høgskolen i Nord-Trøndelag, studiested Namsos Påmeldingsfrist 18. september 2011 Link til elektronisk påmeldingsskjema: https://intern2.hint.no/ekstern/skjema.php?id=9773 (bekreftelse på registrert påmelding kommer automatisk opp på skjermen): Spørsmål vedr. påmelding rettes til: Anne M. Sandberg Tlf: / E-post: Konferanseavgift Ordinære deltakere hele konferansen Påmelding innen 31. august Kr ,- Kr ,- Ordinære deltakere 1 dag Kr ,- Kr ,- Personlige medlemmer i Mental Helse/studenter hele konferansen Personlige medlemmer i Mental Helse/studenter 1 dag Tapasbuffet på Tinos Restaurant 18. oktober Kr ,- Kr ,- Kr. 625,- Kr. 750,- Kr. 350,- Kr. 350,- Påmelding etter 31. august Dette er inkludert i konferanseavgiften: Deltakelse på konferansen Kaffe/te ved registrering, og i oppsatte pauser Lunsj Frukt og grønt i en pause pr. dag Konferansemateriell Betaling: Giro for innbetaling av konferanseavgift evt. middag sendes i posten i etterkant av konferansen. Avmeldingsregler: Avmelding i tidsrommet 19. september tom. 5. oktober 2011, belastes med et administrasjonsgebyr pålydende kr. 500,- Ved avmelding etter 5.oktober 2011, refunderes ikke konferanseavgiften.

7 Overnatting NB! Tilreisende deltakere, som ønsker overnatting i Namsos, må besørge dette selv. Det er reservert rom på Børstad Hotell tlf , og Tinos Hotell tlf Disse rommene er reservert for deltakere på Namdalskonferansen 2011 fram til 18. september Ledige rom vil etter 18. september kunne benyttes av andre gjester. Ved bestilling av overnatting må du informere om at du skal delta på Namdalskonferansen Programkomite: Eystein Stordal NTNU/Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Tlf: E-post: Ove Hellzèn - Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: E-post: Oddbjørn Johansen - Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: E-post: Heidi Haug Fjone Høgskolen i Nord-Trøndelag Tlf: E-post: Olav Bremnes - Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos, Psykiatrisk klinikk Tlf: E-post: Kenneth Ledang - Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos, Psykiatrisk klinikk Tlf: E-post: Bente Brauten - Overhalla kommune Tlf: E-post: Mariann Gladsø Mental Helse, E-post: Anne M. Sandberg - Etterutdanningsnettverket i Namdalen/HINT Tlf: E-post:

NAMDALSKONFERANSEN 2013

NAMDALSKONFERANSEN 2013 Etterutdanningsnettverket i Namdalen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, kommunene i Namdalen v/overhalla kommune, Helse Nord-Trøndelag HF, Mental Helse og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer til NAMDALSKONFERANSEN

Detaljer

NAMDALSKONFERANSEN 2012

NAMDALSKONFERANSEN 2012 Etterutdanningsnettverket i Namdalen, Høgskolen i Nord-Trøndelag, kommunene i Namdalen v/overhalla kommune, Helse Nord-Trøndelag HF, Mental Helse og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag inviterer til NAMDALSKONFERANSEN

Detaljer

Landskonferansen 2012

Landskonferansen 2012 NSFs LANDSGRUPPE AV PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort Landskonferansen 2012 Myriad Pro Regular: Tekst

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige:

Nettverkskonferanse 2010. Mot til å se - evne til å handle. inviterer til sin 5. årlige: R ogalandsnettverket er et bredt faglig nettverk der også brukere er inkludert med sin livserfaring som fag. Gjennom nettverkstilknytningen er målet at det felles arbeidet styrkes og utvikles gjennom:

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 23. januar torsdag 24. januar 2013 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) v/

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 22. januar torsdag 23. januar 2014 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus) v/

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 8. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk } Fra sykehus til kommune } Medisinfri behandling, hvor og hvordan? } Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER HOS PERSONER MED ASPERGER SYNDROM

BEHANDLING AV PSYKISKE LIDELSER HOS PERSONER MED ASPERGER SYNDROM Klinikk psykisk helse og rusbehandling Nasjonal kompetanseenhet for autisme v/oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme v/sykehuset i Vestfold HF og Regionalt fagmiljø for autisme,

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune

PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE. Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 1 PROSJEKTRAPPORT KOORDINATORSKOLE Koordinatorskole og digitale verktøy i Steinkjer kommune 2 Innhold 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 3 1.3. Mandat... 4 1.4. Målgruppa...

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 7. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk - RoP lidelser og tvang For hvem, når og hvordan? - Medisinfri behandlingsenhet For hvem, når og hvordan? Scandic

Detaljer

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere

Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Invitasjon til SAMSPILLKONFERANSEN 2012 Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere Rica Nidelven Hotel, Trondheim, tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2012 Fagforbundet

Detaljer