Feriehus for aktive. Førde, 26. januar PDF created with pdffactory trial version

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feriehus for aktive. Førde, 26. januar 2007. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 Feriehus for aktive Førde, 26. januar 2007

2 Markedet for naturbasert turisme endres. Turistene er på vei bort fra tilskuerrollen, inn i deltaker- og opplevelsesrollen.

3 ivitetsferie: Kundens kjøpsmotiv er knyttet til: Det dominerende og enkle reisemotiv som bygger på en basisaktivitet, evt med flere tillegg av multikarakter Det blandede reisemotiv med flere ulike aktiviteter i kombinasjon (multiaktivitetsferie)

4 Adventure må vel defineres nærmere: En adventureferie finner sted på uvanlige, eksotiske, fjerne og villmarkspregede destinasjoner, vanligvis assosiert med høyt aktivitetsnivå blant deltakerne, det meste utendørs. Varierende grad av risiko, spenning og ro med personlige prøver. Alle er avhengige av feriehus og aktiviteter

5 Din Tur er nå en viktig incoming operatør for bygdebasert reiseliv i Norge. Den viktigste kjøpsutløsende informasjonskilde for utenlandske kunder er turoperatørene. Pakkereisedirektivet stiller krav som aller fleste enkelt-leverandør i praksis har problemer med å makte. Turistene ønsker detaljert produktinformasjon med sammenliknbare standarder som grunnlag for trygghet for feriekjøpet. Dette får de av operatørene.

6 Danske analyser konkluderer med at turoperatører og reisebyråer vil omsette en økende andel av feriereiser. Samtidig vil direktebooking (homeshopping) øke, men som oftest på operatørenes systemer. En satsning som feriehus for aktive er derfor en utfordring Din Tur vil satse på.

7 iviteter Tyskland Nederland Frankrike Sport Fjell CR1) Sport Fjell CR1) Sport Fjell ferie ferie ferie Fotturer 24% 69% 58% 57% 21% Toppturer 19% 89% 7% 73% 6% 88% Fjellklatring 9% 40% 7% 16% 1% 12% Dykking 9% 8% 36% Seiling, surfing 9% 2% 6% Kano, kajakk, 8% 10% 7% rafting Sykling 7% 16% 19% 14% 10% Off-road 3% 7% 7% 10% 2% 3% Golf 6% 4% 3% Fisking 4% 3% 7% Jakt 3% * 7% Hesteriding * 1% * VOLUM i 2,1 4,7 2,1 0,9 1,0 0,8 0,2 0,2 mill. reiser mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. 1) CR=Countryside recreation eller ferie på landet CR1) 88% 22% 0,1 mill.

8 Ser man bort fra innenlandsreiser utgjør det europeiske adventuremarkedet knapt 0,5 mill. reiser 55% er pakketurer og 45% er individuelt organisert Omlag 2/3 er myk adventure Gruppestørrelse: 6-24 deltakere Tyskland er størst med ca (23%), Storbritannia (16%), Frankrike (7%), Nederland vel (6%) Innen adventureferie nevnes områdene nord for polarsirkelen som spesielt attraktiv innen hard adventure, det største vekstpotensialet ligger innen soft adventure.

9 Norge er et meget beskjedent reisemål i denne sammenheng. Alpelandene og Spania er de store reisemålene i Europa. Kunnskapen om Norge og Skandinavia er meget mangelfull i turoperatørleddet, spesielt i Storbritannia Temasatsingen gjennom Innovasjon Norge har gitt positive effekter, spesielt innen vandring. Potensialet er ennå ikke tatt ut.

10 Norge er i liten grad med i turoperatørenes programmer for denne typen opplevelser

11 Utfordringen En kritisk suksessfaktor er å få fram flere bookbare produktpakker. Satsing på incomingoperatører vil få flere kvalitetssikrede, bookbare produktpakker solgt gjennom utenlandske turoperatører. Øke kompetansen i verdikjeden Tilføre utenlandske salgsledd og turoperatører kunnskaper om produktet Tilføre tilbyderne kunnskap om markedets krav til kvalitet.

12 Utfordringen I denne sammenhengen er det svært viktig å velge de rette turoperatørene eller samarbeidspartnerene i det enkelte markedet. Eksempel: Uten flere bookbare tilbud innen sykkel vil en egen temasatsing i utlandet ha for lite produktomfang i form av få tilbydere som igjen fører til liten interesse fra salgsleddet.

13 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Gjennomføringen av utviklingsprosjektet Reisemål Lyngen gjorde det nødvendig å vite mer om dagens besøkende mht.: Hvem de er Hvorfor de er her Hvor fant de informasjon om Lyngen Hvor tilfredse er de med dagens tilbud

14 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Hele 85 % oppga at de overnattet i Lyngen. Ferieturen deres omfattet i gjennomsnitt 12,9 døgn hvorav i gjennomsnitt 7,2 døgn skjedde i Lyngen. Lyngen kan dermed karakteriseres som et reisemål med stor grad av oppholdsturisme med lang oppholdstid.

15 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Reisemotiv (oppgi 3 viktigste) Andel av svarene Natur og landskap 77 % Muligheter for å dyrke hobby/sport 45 % Lite masseturisme 26 % Muligheter for fred og ro 25 % Oppleve/utforske nye steder 25 % Idylliske steder og byer 19 % Pris 17 % ivitetstilbudet på stedet 15 % Utfluktsmulighetene 9 % Mulighet for besøk slekt/venner 4 % Kulturtilbudet på stedet 2 %

16 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Informasjonskilder (3 viktigste) Andel av svarene Kataloger til turoperatører 31 % Anbefalinger fra venner/kjente 25 % Kjenner stedet fra tidligere 22 % Presseomtale 21 % Tilfeldig 17 % Internettsidene til turoperatørene 14 % Annen internett presentasjon 11 % 2 % Lokale og regionale brosjyrer 2 % Annonser 2 %

17 Hva er Feriehus for aktive? Den som booker feriehuset kan samtidig booke aktiviteter som man vil delta i under oppholdet. Opplysning om hvilke andre aktiviteter og attraksjoner som kan være tilgjengelig i bygda, men som på grunn av sesongavhengighet og andre forhold må sjekkes konkret. Både feriehuset og de respektive aktivitetene og attraksjonene skal være kvalitetssikret i h.h.t. de krav som markedet til enhver tid stiller.

18 Prosjektmål og strategi Overordnet mål Det overordnete målet er å styrke verdiskapingen i den bygdebaserte reiselivsnæringen gjennom effektiv produktutvikling, markedsføring og salg. Strategi : Utløse nye leverandører, dvs nye virksomheter i de respektive markedene Utvikling av eksisterende bedrifter i nye produktområder for nye markeder og lengre sesonger

19 Strategi Fra spiss til bredde Merkevaren bygges gjennom profilerende produkter av internasjonal førsteklasse innenfor de respektive spesialistsegmenter i markedet. Bredde Spiss Sjøfiske Innlandsfiske Laksefiske Jakt Vandring Natursafari Birdwatching Volumomsetningen bygges på breddeproduktene som er profilert av merkevarens førstedivisjon i markeder som søker variasjon.

20 Båter Tursti Båter Oppdrett Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Infosenter Topptur Storbåt Kultur Hest Hund Guider Naturfenomen Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Kulturminne Vandring Kajakk Safari

21 To prosjektdeler i sammenheng Sentral prosjektdel med overordnete analyser og strukturer, herunder produktstandarder, salgsorganisering, branding og pakking på verdikjeden.

22 To prosjektdeler i sammenheng Fylkesvise prosjekter med avtaler med bedrifter, produktutvikling, dokumentasjon, markedsutvikling og ferdigstillelse for distribusjon/salg.

23 Komplisert prosjektfødsel Norges ndelag og Din Tur i samarbeid med SAS, Color Line og andre forsøkte å etablere dette prosjektet i samarbeid med Innovasjon Norge sentralt. Dette mislyktes, og arbeidet stoppet opp i første omgang. Det vi nå forsøker er: Å få gjennomført de sentrale, overordnete prosjektoppgavene i samarbeid med prosjektet Naturbasert reiselivsnæring Å få gjennomført nødvendig produktutvikling og basis markedsintroduksjon i samarbeid med Innovasjon Norges fylkeskontorer.

24 Pilotprosjekt Troms Pilotprosjekt Nordland Pilotprosjekt Nord-Trøndelag Pilotprosjekt Sør-Trøndelag Fellesressurs Produkt, varemerke og -strategi Produktstandarder Salgs- og markedsarbeid Pakking på verdikjeden Pilotprosjekt Møre & Romsdal Pilotprosjekt Sogn og fjordane Pilotprosjekt Hordaland Pilotprosjekt Hedmark

25 Arbeidsplan sentral prosjektdel 1. Utvikle varemerke for satsningen Feriehus for aktive 2. Utvikle standarder for de mest aktuelle aktivitetene 3. Kartlegge salgs- og distribusjonsledd i de sentrale markedslandene 4. Legge markedsplan 5. Utvikle produktbegrep og varemerkestrategi 6. Etablere partnerskap for pakking på verdikjeden med 1. Transportselskap 2. Destinasjonsselskap 3. Sammenslutninger av aktivitetsleverandører

26 Fylkesprosjektene: Organisering av arbeidet Samtlige bedrifter tilslutter seg prosjektet gjennom skriftlig erklæring I hvert fylke påtar én bedrift seg rollen som prosjektansvarlig, herunder ansvaret for prosjektregnskap og rapportering til Innovasjon Norge. Prosjektansvarlig bedrift samarbeider med Din Tur om gjennomføringen av prosjektet i h.h.t. denne planen.

27

28 ID Task Name January February March April May June July August September 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig PROSJEKTGJENNOMF 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK Fellesdel i prosjektet ØRING 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører

29 ID Task Name 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet 3 Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK 9 Fellesdel i prosjektet 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert 13 HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert 16 HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert 20 HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt 24 HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog 28 Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare 33 HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres 36 HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører January February March April May June July August September

30 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Grunnlaget for etablering av konseptet Definisjon av hva som menes med multifunksjonelle feriehus og hvilke krav som skal stilles til et feriehus for at det skal være multifunksjonellt. Vurdering av etterspørsel i markedet for å forhåndsbestille aktivitet og feriehus i samme transaksjon samt trender blant turister som underbygger etablering av konseptet.

31 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Nødvendige tiltak innen produkttilpasning Vurdering av aktivitetsbedrifters mulighet til å kunne håndtere forhåndsbestillinger. Produkttilpasning hos bedriftene, herunder tiltak og ressursbehov for å bringe nye og etablerte leverandører inn i konseptet. Behov for utvikling av kvalitetsstandarder for aktuelle aktiviteter og kostnader for å utarbeide disse.

32 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om Markedsføring multifunksjonelle av multifunksjonelle feriehus feriehus Hvordan kommunisere multifunksjonelle feriehus til markedet, herunder behov for utvikling av trykte og digitale medier, vurdering av symbolbruk for å presentere aktiviteter m.m. Viktigste markeder. Ressursbehov for å kunne gjennomføre nødvendig markedsarbeid Nødvendig samarbeid med Innovasjon Norge om markedstiltak.

33 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Distribusjonsapparat og salg Behov for utvikling av distribusjonskanaler i prioriterte markeder. Vurdering av nødvendig teknisk utviklings-arbeid for å kunne selge feriehus og aktiviteter på nett.

34 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Kaizen AS: Forslag til distribusjonsmodell Hovedformålet naturbaserte å foreslå opplevelser en mest mulig optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser både for det norske og utenlandske markeder. Dette innebærer bl.a. : Organisering utgangspunktet er at grunneierne skal ha eierskap og innflytelse i distribusjonsleddet Samarbeid internt i verdikjeden (inkl. kompetansehevning og kvalitetssikring) Samarbeid mellom verdikjeden på den ene siden og myndighetene og virkemiddelapparatet på den andre. Definere en visjon og langsiktige mål for

35 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Forslaget Kaizen om slik AS: modell Forslag skal til bygge distribusjonsmodell på innsikt i dagens og fremtidens naturbaserte distribusjonsformer opplevelser i verdikjeden(e), dvs om distribusjonen og kjøpsadferden for å underbygge operative og konkrete forslag til markeds- og salgstiltak innenfor temaene vandring, sykling, fisking, natursafari og padling, samt underprodukter som Mountain biking, fjellklatring o.l. Derfor: kartlegge distribusjonskjedene i det norske og prioriterte utenlandske markeder (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, Polen og Tjekkia), beskrive de viktigste aktørene med dagens tilbud og kundegrupper samt avdekke de viktigste

36 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 1 Hasvik Hotell Finmark Mona Jacobsen 2 Sørværstua Finmark Mona Jacobsen Saab 3 Aga Feriehus Hordaland Erling Aga 4 Feste Brygger Hordaland Hans Jakob Valle 5 Einset Møre- og Romsdal Martha Einset og Ola H. 6 Hopen Brygge Møre- og Romsdal Oddrun Jonsen 7 Jenstad Møre- og Romsdal Kari Marie Jenstad 8 Kronborg Sveggesund Møre- og Romsdal Per Ivar Aakvik 9 Kvalvågsaga Møre- og Romsdal Thor Vuluvik 10 Kveldheim Møre- og Romsdal Gunnar Nystøl (og Erlend Røeggen) 11 Meisingset Møre- og Romsdal Bjørn Gjøvikli 12 Mulvik Sjøfiske Møre- og Romsdal Kari og Ola Mulvik 13 Otnes, rtigard Møre- og Romsdal Aud H og Ole I Otnes 14 Ratet Meisingset Møre- og Romsdal Steinar Gjersvoll 15 Råket, Smøla Møre- og Romsdal Ulf Jarl Rødsand 16 Stomsvik Møre- og Romsdal Elisabeth Stomsvik og Lars Inge Haugen 17 Sveggesundet Averøy Møre- og Romsdal Sigbjørn Brønseth 18 Sæsbøe Møre- og Romsdal Dag Ola Sæsbøe 19 Valsøy fjordcamping Møre- og Romsdal Magny Strand

37 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 20 Aldersund Rorbuer Nordland Torild og Knut Haugen 21 gen Feriehus Nordland Hilde og Magnor Dolmen 22 Dypingkaia Nordland Jarle Hanssen 23 Helnessund Brygger Nordland Arild Aasjord 24 Hillestad Feriehus- Hennes Nordland Gunnar Thomassen 25 Kobbelva, laks Nordland Ove Eliassen 26 Leines Rorbu Nordland Turid og Bernt Furre 27 Polarsirkelen Fiskecamp -Kvitbrygga AS Nordland Tor Arne Gransjøen 28 Steigen Adventure (- Båt) Nordland Kåre Gunnar Nilsen 29 Steigen Sjøhus Nordland Asle Schrøder 30 Straumfjorden Nordland Torill Edvardsen 31 Ulvang Rorbu Nordland Helge Olaisen 32 Vega Brygga Nordland Didrik Mortensen 33 Vestfjorden Brygger Nordland Bertheussen Bjørnar 34 Årsand Gård Nordland Arild Årsand 35 Aarstrand Fjordferie Nordland Sigmund Aarstrand

38 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 36 Asplia Nord-Trøndelag Steinar Aspli 37 Djupvatnet Nord-Trøndelag Erling Ness 38 Elgåa, Salsbruket Nord-Trøndelag Ellen Hennissen 39 Frosta Fjordbuer Nord-Trøndelag Per Arne Myraunet 40 Hytte Skarnsundet Nord-Trøndelag Edvin Ulvin 41 Lademo Fritidshus Nord-Trøndelag Bernt og Nina Lademo 42 Lillevik Fjordhus Nord-Trøndelag Leif Magne og Astrid Ledal 43 Løvøen Gård Nord-Trøndelag Hans W: Hansen 44 Namsen Adventure Nord-Trøndelag Morten Stene 45 Namsenfjord, Simonsaun. G Nord-Trøndelag Geir Myren 46 Rørvik Rorbuer/Nogva Eiendom AS Nord-Trøndelag Tron Nogva + Aslak Nogva 47 Sagvika Nord-Trøndelag Aage Westerhus 48 Setran Hyttegrend Nord-Trøndelag Frode og Anna Setran 49 Skarnsundet Fjordsenter Nord-Trøndelag Klaas Jan Jonkman 50 Storeval Feriehus Nord-Trøndelag Petter Stevik 51 Vikna, Skjærgårdscampingen Nord-Trøndelag Magne Valø/ Bjørn Pettersen 52 Zanzibar inn Nord-Trøndelag Pål Aakervik 53 Øvre Sanddøla Nord-Trøndelag Nils Vidar Bratlandsmo

39 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 54 Helland- Krossfjord Rogaland Sigve og Gerd Helland 55 Bremanger Sjøbuer Sogn og fjordane Ole Petter Dahl 56 Hellebust Bjarte Sogn og fjordane Hellebust Bjarte 57 Bakkan Wahl Sør-Trøndelag Ben Wahl 58 Balsnes Ferie- og fiskehus Sør-Trøndelag Alfrida Strøm Karlsen 59 Bessaker Sjøhus Sør-Trøndelag Tor Erling Pettersen 60 Bjørkøy Sjøhus Sør-Trøndelag Gunnar Bjørkøy 61 Hitra Fiskeferie Sør-Trøndelag Arne Otto Aaberg 62 Oppsal Sør-Trøndelag Ole Steinar Oppsal 63 Seter Brygge Sør-Trøndelag Rune Sæter7748 Sætervik 64 Sinnes Sør-Trøndelag Rolf Stamnestrø 65 Sula Rorbuer Sør-Trøndelag Roger Larsen Postboks Utsikten Hitra Sør-Trøndelag Bjørn Ivar Kværnø 67 Vettavika Sør-Trøndelag Asbjørn Hårstad

40 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 68 Andørja Adventure Troms Terje Hansen 69 Buvik Troms Tor Arne Nilsen 70 Ersfjord Havfiske & Fritid (på Senja) Troms Reidun og Gunnar Svendsen 71 Finjord, Anne Grete = Skatvik Troms 72 Foldvik Bryggeferie As Troms Geir Lundberg 73 Hamneidet Troms Tormod Hegglund 74 Havnnes Troms Jens Hansen 75 Jøkelfjord Troms Espen Larsen/ Robert Jørgensen 76 Koppangen Hus Troms Viggo Fagerborg 77 Lavangen, Aa-Gård Troms Karin Lind -Lavangen- 78 Lyngen Feriehus Troms Margit Eikrem 79 Lyngen Havfiske og Tursenter AS Troms Miriam Johansen,Laila Vestby 80 Lyngsalpene Fiskeferie Troms Lasse Lyngmo 81 Låvan Troms Espen Vidjeland 82 Malangen Fjordferie Troms Asta og Bjørn Sand 83 Mefjord Brygge Troms kontaktpers: Bengt Øynes 84 Oteren Troms Leif Erik Johansen 85 Senja Havsfiskesenter As Troms Karen Nygård 86 Senja Sjøfiske Troms Lisbeth og Johan Wilsgård 87 Spindaj Troms Sigrid Iversen 88 Steirud Gård Troms Gerd Alveberg og Helge Backe 89 Svensby Tursenter Troms Inge Storsteinnes 90 Torsvåg Havfiske Troms Bjørnar Fløystad, Sonja Karlsen 91 Årviksand Kystferie Troms Kato Kristiansen 92 Langesund-Stavern, Brunvall Gård Vestfold Morten Aartun

41 Kalkyle PU og markedsintro pr Produktutvikling U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører bedrift Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

42 Pr fylke Finnmark 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Troms 24 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 22 Nordland 16 Antall uten tidl PU-tilskudd 5 Antall med tidl PU-tilskudd 11 Nord-Trøndelag 18 Antall uten tidl PU-tilskudd 3 Antall med tidl PU-tilskudd 15 Sør-Trøndelag 11 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 10

43 Pr fylke Møre- og Romsdal 15 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 13 Sogn og fjordane 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 2 Hordaland 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Rogaland 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Vestfold 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1

44 Kalkyle sum Antall bedrifter Produktutvikling utviklingskostnader U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk SUM Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

45 Kalkyle søknadsgrunnlag Produktutvikling SUM Egenandel Tilskudd Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling - Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling - Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

46 Antall bedrifter DT-bedr med tidl PUtilskudd Nye bedr uten tidl PUtilskudd Budsjett Kalkyle søknadsgrunnlag pr fylke Egenandel DT og bedr Nye uten PUtilskudd Sum 50 % Søknad til Innovasjon Norge Tidl PU-tilsk Finnmark I følge liste Delsum Finnmark Troms I følge liste Delsum Troms Nordland I følge liste Delsum Nordland Nord-Trøndelag I følge liste Delsum Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag - I følge liste Delsum Sør-Trøndelag Møre og Romsdal I følge liste Delsum Møre og Romsdal Sogn og fjordane I følge liste Delsum Sogn og fjordane Hordaland I følge liste Delsum Hordaland Rogaland I følge liste Delsum Rogaland Vestfold I følge liste Delsum Vestfold Hedmark I følge liste Delsum Hedmark Sum

47 Feriehus for aktive Førde, 26. januar 2007

48 Markedet for naturbasert turisme endres. Turistene er på vei bort fra tilskuerrollen, inn i deltaker- og opplevelsesrollen.

49 ivitetsferie: Kundens kjøpsmotiv er knyttet til: Det dominerende og enkle reisemotiv som bygger på en basisaktivitet, evt med flere tillegg av multikarakter Det blandede reisemotiv med flere ulike aktiviteter i kombinasjon (multiaktivitetsferie)

50 Adventure må vel defineres nærmere: En adventureferie finner sted på uvanlige, eksotiske, fjerne og villmarkspregede destinasjoner, vanligvis assosiert med høyt aktivitetsnivå blant deltakerne, det meste utendørs. Varierende grad av risiko, spenning og ro med personlige prøver. Alle er avhengige av feriehus og aktiviteter

51 Din Tur er nå en viktig incoming operatør for bygdebasert reiseliv i Norge. Den viktigste kjøpsutløsende informasjonskilde for utenlandske kunder er turoperatørene. Pakkereisedirektivet stiller krav som aller fleste enkelt-leverandør i praksis har problemer med å makte. Turistene ønsker detaljert produktinformasjon med sammenliknbare standarder som grunnlag for trygghet for feriekjøpet. Dette får de av operatørene.

52 Danske analyser konkluderer med at turoperatører og reisebyråer vil omsette en økende andel av feriereiser. Samtidig vil direktebooking (homeshopping) øke, men som oftest på operatørenes systemer. En satsning som feriehus for aktive er derfor en utfordring Din Tur vil satse på.

53 iviteter Tyskland Nederland Frankrike Sport Fjell CR1) Sport Fjell CR1) Sport Fjell ferie ferie ferie Fotturer 24% 69% 58% 57% 21% Toppturer 19% 89% 7% 73% 6% 88% Fjellklatring 9% 40% 7% 16% 1% 12% Dykking 9% 8% 36% Seiling, surfing 9% 2% 6% Kano, kajakk, 8% 10% 7% rafting Sykling 7% 16% 19% 14% 10% Off-road 3% 7% 7% 10% 2% 3% Golf 6% 4% 3% Fisking 4% 3% 7% Jakt 3% * 7% Hesteriding * 1% * VOLUM i 2,1 4,7 2,1 0,9 1,0 0,8 0,2 0,2 mill. reiser mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. 1) CR=Countryside recreation eller ferie på landet CR1) 88% 22% 0,1 mill.

54 Ser man bort fra innenlandsreiser utgjør det europeiske adventuremarkedet knapt 0,5 mill. reiser 55% er pakketurer og 45% er individuelt organisert Omlag 2/3 er myk adventure Gruppestørrelse: 6-24 deltakere Tyskland er størst med ca (23%), Storbritannia (16%), Frankrike (7%), Nederland vel (6%) Innen adventureferie nevnes områdene nord for polarsirkelen som spesielt attraktiv innen hard adventure, det største vekstpotensialet ligger innen soft adventure.

55 Norge er et meget beskjedent reisemål i denne sammenheng. Alpelandene og Spania er de store reisemålene i Europa. Kunnskapen om Norge og Skandinavia er meget mangelfull i turoperatørleddet, spesielt i Storbritannia Temasatsingen gjennom Innovasjon Norge har gitt positive effekter, spesielt innen vandring. Potensialet er ennå ikke tatt ut.

56 Norge er i liten grad med i turoperatørenes programmer for denne typen opplevelser

57 Utfordringen En kritisk suksessfaktor er å få fram flere bookbare produktpakker. Satsing på incomingoperatører vil få flere kvalitetssikrede, bookbare produktpakker solgt gjennom utenlandske turoperatører. Øke kompetansen i verdikjeden Tilføre utenlandske salgsledd og turoperatører kunnskaper om produktet Tilføre tilbyderne kunnskap om markedets krav til kvalitet.

58 Utfordringen I denne sammenhengen er det svært viktig å velge de rette turoperatørene eller samarbeidspartnerene i det enkelte markedet. Eksempel: Uten flere bookbare tilbud innen sykkel vil en egen temasatsing i utlandet ha for lite produktomfang i form av få tilbydere som igjen fører til liten interesse fra salgsleddet.

59 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Gjennomføringen av utviklingsprosjektet Reisemål Lyngen gjorde det nødvendig å vite mer om dagens besøkende mht.: Hvem de er Hvorfor de er her Hvor fant de informasjon om Lyngen Hvor tilfredse er de med dagens tilbud

60 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Hele 85 % oppga at de overnattet i Lyngen. Ferieturen deres omfattet i gjennomsnitt 12,9 døgn hvorav i gjennomsnitt 7,2 døgn skjedde i Lyngen. Lyngen kan dermed karakteriseres som et reisemål med stor grad av oppholdsturisme med lang oppholdstid.

61 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Reisemotiv (oppgi 3 viktigste) Andel av svarene Natur og landskap 77 % Muligheter for å dyrke hobby/sport 45 % Lite masseturisme 26 % Muligheter for fred og ro 25 % Oppleve/utforske nye steder 25 % Idylliske steder og byer 19 % Pris 17 % ivitetstilbudet på stedet 15 % Utfluktsmulighetene 9 % Mulighet for besøk slekt/venner 4 % Kulturtilbudet på stedet 2 %

62 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Informasjonskilder (3 viktigste) Andel av svarene Kataloger til turoperatører 31 % Anbefalinger fra venner/kjente 25 % Kjenner stedet fra tidligere 22 % Presseomtale 21 % Tilfeldig 17 % Internettsidene til turoperatørene 14 % Annen internett presentasjon 11 % 2 % Lokale og regionale brosjyrer 2 % Annonser 2 %

63 Hva er Feriehus for aktive? Den som booker feriehuset kan samtidig booke aktiviteter som man vil delta i under oppholdet. Opplysning om hvilke andre aktiviteter og attraksjoner som kan være tilgjengelig i bygda, men som på grunn av sesongavhengighet og andre forhold må sjekkes konkret. Både feriehuset og de respektive aktivitetene og attraksjonene skal være kvalitetssikret i h.h.t. de krav som markedet til enhver tid stiller.

64 Prosjektmål og strategi Overordnet mål Det overordnete målet er å styrke verdiskapingen i den bygdebaserte reiselivsnæringen gjennom effektiv produktutvikling, markedsføring og salg. Strategi : Utløse nye leverandører, dvs nye virksomheter i de respektive markedene Utvikling av eksisterende bedrifter i nye produktområder for nye markeder og lengre sesonger

65 Strategi Fra spiss til bredde Merkevaren bygges gjennom profilerende produkter av internasjonal førsteklasse innenfor de respektive spesialistsegmenter i markedet. Bredde Spiss Sjøfiske Innlandsfiske Laksefiske Jakt Vandring Natursafari Birdwatching Volumomsetningen bygges på breddeproduktene som er profilert av merkevarens førstedivisjon i markeder som søker variasjon.

66 Båter Tursti Båter Oppdrett Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Infosenter Topptur Storbåt Kultur Hest Hund Guider Naturfenomen Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Kulturminne Vandring Kajakk Safari

67 To prosjektdeler i sammenheng Sentral prosjektdel med overordnete analyser og strukturer, herunder produktstandarder, salgsorganisering, branding og pakking på verdikjeden.

68 To prosjektdeler i sammenheng Fylkesvise prosjekter med avtaler med bedrifter, produktutvikling, dokumentasjon, markedsutvikling og ferdigstillelse for distribusjon/salg.

69 Komplisert prosjektfødsel Norges ndelag og Din Tur i samarbeid med SAS, Color Line og andre forsøkte å etablere dette prosjektet i samarbeid med Innovasjon Norge sentralt. Dette mislyktes, og arbeidet stoppet opp i første omgang. Det vi nå forsøker er: Å få gjennomført de sentrale, overordnete prosjektoppgavene i samarbeid med prosjektet Naturbasert reiselivsnæring Å få gjennomført nødvendig produktutvikling og basis markedsintroduksjon i samarbeid med Innovasjon Norges fylkeskontorer.

70 Pilotprosjekt Troms Pilotprosjekt Nordland Pilotprosjekt Nord-Trøndelag Pilotprosjekt Sør-Trøndelag Fellesressurs Produkt, varemerke og -strategi Produktstandarder Salgs- og markedsarbeid Pakking på verdikjeden Pilotprosjekt Møre & Romsdal Pilotprosjekt Sogn og fjordane Pilotprosjekt Hordaland Pilotprosjekt Hedmark

71 Arbeidsplan sentral prosjektdel 1. Utvikle varemerke for satsningen Feriehus for aktive 2. Utvikle standarder for de mest aktuelle aktivitetene 3. Kartlegge salgs- og distribusjonsledd i de sentrale markedslandene 4. Legge markedsplan 5. Utvikle produktbegrep og varemerkestrategi 6. Etablere partnerskap for pakking på verdikjeden med 1. Transportselskap 2. Destinasjonsselskap 3. Sammenslutninger av aktivitetsleverandører

72 Fylkesprosjektene: Organisering av arbeidet Samtlige bedrifter tilslutter seg prosjektet gjennom skriftlig erklæring I hvert fylke påtar én bedrift seg rollen som prosjektansvarlig, herunder ansvaret for prosjektregnskap og rapportering til Innovasjon Norge. Prosjektansvarlig bedrift samarbeider med Din Tur om gjennomføringen av prosjektet i h.h.t. denne planen.

73

74 ID Task Name January February March April May June July August September 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig PROSJEKTGJENNOMF 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK Fellesdel i prosjektet ØRING 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører

75 ID Task Name 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet 3 Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK 9 Fellesdel i prosjektet 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert 13 HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert 16 HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert 20 HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt 24 HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog 28 Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare 33 HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres 36 HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører January February March April May June July August September

76 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Grunnlaget for etablering av konseptet Definisjon av hva som menes med multifunksjonelle feriehus og hvilke krav som skal stilles til et feriehus for at det skal være multifunksjonellt. Vurdering av etterspørsel i markedet for å forhåndsbestille aktivitet og feriehus i samme transaksjon samt trender blant turister som underbygger etablering av konseptet.

77 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Nødvendige tiltak innen produkttilpasning Vurdering av aktivitetsbedrifters mulighet til å kunne håndtere forhåndsbestillinger. Produkttilpasning hos bedriftene, herunder tiltak og ressursbehov for å bringe nye og etablerte leverandører inn i konseptet. Behov for utvikling av kvalitetsstandarder for aktuelle aktiviteter og kostnader for å utarbeide disse.

78 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om Markedsføring multifunksjonelle av multifunksjonelle feriehus feriehus Hvordan kommunisere multifunksjonelle feriehus til markedet, herunder behov for utvikling av trykte og digitale medier, vurdering av symbolbruk for å presentere aktiviteter m.m. Viktigste markeder. Ressursbehov for å kunne gjennomføre nødvendig markedsarbeid Nødvendig samarbeid med Innovasjon Norge om markedstiltak.

79 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Distribusjonsapparat og salg Behov for utvikling av distribusjonskanaler i prioriterte markeder. Vurdering av nødvendig teknisk utviklings-arbeid for å kunne selge feriehus og aktiviteter på nett.

80 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Kaizen AS: Forslag til distribusjonsmodell Hovedformålet naturbaserte å foreslå opplevelser en mest mulig optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser både for det norske og utenlandske markeder. Dette innebærer bl.a. : Organisering utgangspunktet er at grunneierne skal ha eierskap og innflytelse i distribusjonsleddet Samarbeid internt i verdikjeden (inkl. kompetansehevning og kvalitetssikring) Samarbeid mellom verdikjeden på den ene siden og myndighetene og virkemiddelapparatet på den andre. Definere en visjon og langsiktige mål for

81 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Forslaget Kaizen om slik AS: modell Forslag skal til bygge distribusjonsmodell på innsikt i dagens og fremtidens naturbaserte distribusjonsformer opplevelser i verdikjeden(e), dvs om distribusjonen og kjøpsadferden for å underbygge operative og konkrete forslag til markeds- og salgstiltak innenfor temaene vandring, sykling, fisking, natursafari og padling, samt underprodukter som Mountain biking, fjellklatring o.l. Derfor: kartlegge distribusjonskjedene i det norske og prioriterte utenlandske markeder (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, Polen og Tjekkia), beskrive de viktigste aktørene med dagens tilbud og kundegrupper samt avdekke de viktigste

82 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 1 Hasvik Hotell Finmark Mona Jacobsen 2 Sørværstua Finmark Mona Jacobsen Saab 3 Aga Feriehus Hordaland Erling Aga 4 Feste Brygger Hordaland Hans Jakob Valle 5 Einset Møre- og Romsdal Martha Einset og Ola H. 6 Hopen Brygge Møre- og Romsdal Oddrun Jonsen 7 Jenstad Møre- og Romsdal Kari Marie Jenstad 8 Kronborg Sveggesund Møre- og Romsdal Per Ivar Aakvik 9 Kvalvågsaga Møre- og Romsdal Thor Vuluvik 10 Kveldheim Møre- og Romsdal Gunnar Nystøl (og Erlend Røeggen) 11 Meisingset Møre- og Romsdal Bjørn Gjøvikli 12 Mulvik Sjøfiske Møre- og Romsdal Kari og Ola Mulvik 13 Otnes, rtigard Møre- og Romsdal Aud H og Ole I Otnes 14 Ratet Meisingset Møre- og Romsdal Steinar Gjersvoll 15 Råket, Smøla Møre- og Romsdal Ulf Jarl Rødsand 16 Stomsvik Møre- og Romsdal Elisabeth Stomsvik og Lars Inge Haugen 17 Sveggesundet Averøy Møre- og Romsdal Sigbjørn Brønseth 18 Sæsbøe Møre- og Romsdal Dag Ola Sæsbøe 19 Valsøy fjordcamping Møre- og Romsdal Magny Strand

83 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 20 Aldersund Rorbuer Nordland Torild og Knut Haugen 21 gen Feriehus Nordland Hilde og Magnor Dolmen 22 Dypingkaia Nordland Jarle Hanssen 23 Helnessund Brygger Nordland Arild Aasjord 24 Hillestad Feriehus- Hennes Nordland Gunnar Thomassen 25 Kobbelva, laks Nordland Ove Eliassen 26 Leines Rorbu Nordland Turid og Bernt Furre 27 Polarsirkelen Fiskecamp -Kvitbrygga AS Nordland Tor Arne Gransjøen 28 Steigen Adventure (- Båt) Nordland Kåre Gunnar Nilsen 29 Steigen Sjøhus Nordland Asle Schrøder 30 Straumfjorden Nordland Torill Edvardsen 31 Ulvang Rorbu Nordland Helge Olaisen 32 Vega Brygga Nordland Didrik Mortensen 33 Vestfjorden Brygger Nordland Bertheussen Bjørnar 34 Årsand Gård Nordland Arild Årsand 35 Aarstrand Fjordferie Nordland Sigmund Aarstrand

84 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 36 Asplia Nord-Trøndelag Steinar Aspli 37 Djupvatnet Nord-Trøndelag Erling Ness 38 Elgåa, Salsbruket Nord-Trøndelag Ellen Hennissen 39 Frosta Fjordbuer Nord-Trøndelag Per Arne Myraunet 40 Hytte Skarnsundet Nord-Trøndelag Edvin Ulvin 41 Lademo Fritidshus Nord-Trøndelag Bernt og Nina Lademo 42 Lillevik Fjordhus Nord-Trøndelag Leif Magne og Astrid Ledal 43 Løvøen Gård Nord-Trøndelag Hans W: Hansen 44 Namsen Adventure Nord-Trøndelag Morten Stene 45 Namsenfjord, Simonsaun. G Nord-Trøndelag Geir Myren 46 Rørvik Rorbuer/Nogva Eiendom AS Nord-Trøndelag Tron Nogva + Aslak Nogva 47 Sagvika Nord-Trøndelag Aage Westerhus 48 Setran Hyttegrend Nord-Trøndelag Frode og Anna Setran 49 Skarnsundet Fjordsenter Nord-Trøndelag Klaas Jan Jonkman 50 Storeval Feriehus Nord-Trøndelag Petter Stevik 51 Vikna, Skjærgårdscampingen Nord-Trøndelag Magne Valø/ Bjørn Pettersen 52 Zanzibar inn Nord-Trøndelag Pål Aakervik 53 Øvre Sanddøla Nord-Trøndelag Nils Vidar Bratlandsmo

85 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 54 Helland- Krossfjord Rogaland Sigve og Gerd Helland 55 Bremanger Sjøbuer Sogn og fjordane Ole Petter Dahl 56 Hellebust Bjarte Sogn og fjordane Hellebust Bjarte 57 Bakkan Wahl Sør-Trøndelag Ben Wahl 58 Balsnes Ferie- og fiskehus Sør-Trøndelag Alfrida Strøm Karlsen 59 Bessaker Sjøhus Sør-Trøndelag Tor Erling Pettersen 60 Bjørkøy Sjøhus Sør-Trøndelag Gunnar Bjørkøy 61 Hitra Fiskeferie Sør-Trøndelag Arne Otto Aaberg 62 Oppsal Sør-Trøndelag Ole Steinar Oppsal 63 Seter Brygge Sør-Trøndelag Rune Sæter7748 Sætervik 64 Sinnes Sør-Trøndelag Rolf Stamnestrø 65 Sula Rorbuer Sør-Trøndelag Roger Larsen Postboks Utsikten Hitra Sør-Trøndelag Bjørn Ivar Kværnø 67 Vettavika Sør-Trøndelag Asbjørn Hårstad

86 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 68 Andørja Adventure Troms Terje Hansen 69 Buvik Troms Tor Arne Nilsen 70 Ersfjord Havfiske & Fritid (på Senja) Troms Reidun og Gunnar Svendsen 71 Finjord, Anne Grete = Skatvik Troms 72 Foldvik Bryggeferie As Troms Geir Lundberg 73 Hamneidet Troms Tormod Hegglund 74 Havnnes Troms Jens Hansen 75 Jøkelfjord Troms Espen Larsen/ Robert Jørgensen 76 Koppangen Hus Troms Viggo Fagerborg 77 Lavangen, Aa-Gård Troms Karin Lind -Lavangen- 78 Lyngen Feriehus Troms Margit Eikrem 79 Lyngen Havfiske og Tursenter AS Troms Miriam Johansen,Laila Vestby 80 Lyngsalpene Fiskeferie Troms Lasse Lyngmo 81 Låvan Troms Espen Vidjeland 82 Malangen Fjordferie Troms Asta og Bjørn Sand 83 Mefjord Brygge Troms kontaktpers: Bengt Øynes 84 Oteren Troms Leif Erik Johansen 85 Senja Havsfiskesenter As Troms Karen Nygård 86 Senja Sjøfiske Troms Lisbeth og Johan Wilsgård 87 Spindaj Troms Sigrid Iversen 88 Steirud Gård Troms Gerd Alveberg og Helge Backe 89 Svensby Tursenter Troms Inge Storsteinnes 90 Torsvåg Havfiske Troms Bjørnar Fløystad, Sonja Karlsen 91 Årviksand Kystferie Troms Kato Kristiansen 92 Langesund-Stavern, Brunvall Gård Vestfold Morten Aartun

87 Kalkyle PU og markedsintro pr Produktutvikling U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører bedrift Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

88 Pr fylke Finnmark 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Troms 24 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 22 Nordland 16 Antall uten tidl PU-tilskudd 5 Antall med tidl PU-tilskudd 11 Nord-Trøndelag 18 Antall uten tidl PU-tilskudd 3 Antall med tidl PU-tilskudd 15 Sør-Trøndelag 11 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 10

89 Pr fylke Møre- og Romsdal 15 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 13 Sogn og fjordane 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 2 Hordaland 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Rogaland 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Vestfold 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1

90 Kalkyle sum Antall bedrifter Produktutvikling utviklingskostnader U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk SUM Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

91 Kalkyle søknadsgrunnlag Produktutvikling SUM Egenandel Tilskudd Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling - Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling - Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

92 Antall bedrifter DT-bedr med tidl PUtilskudd Nye bedr uten tidl PUtilskudd Budsjett Kalkyle søknadsgrunnlag pr fylke Egenandel DT og bedr Nye uten PUtilskudd Sum 50 % Søknad til Innovasjon Norge Tidl PU-tilsk Finnmark I følge liste Delsum Finnmark Troms I følge liste Delsum Troms Nordland I følge liste Delsum Nordland Nord-Trøndelag I følge liste Delsum Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag - I følge liste Delsum Sør-Trøndelag Møre og Romsdal I følge liste Delsum Møre og Romsdal Sogn og fjordane I følge liste Delsum Sogn og fjordane Hordaland I følge liste Delsum Hordaland Rogaland I følge liste Delsum Rogaland Vestfold I følge liste Delsum Vestfold Hedmark I følge liste Delsum Hedmark Sum

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer www.kaizen.no Forord har utført denne mulighetsanalysen på oppdrag for Innovasjon Norge. Analysen er en del av et større

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle!

Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! VinterTroms AS Hjalmar Johansensgt 12 9296 Tromsø Lønnsomme vinteropplevelser - ved å dele, utfordre og samhandle! Lønnsomme Vinteropplevelser skal utvikle området til et unikt og foretrukket reisemål

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

Standard og veiledning vandring

Standard og veiledning vandring 1 Innhold 2 Standard og veiledning vandring Vandring er ett av de største produktområdene i internasjonalt reiseliv. I Norge er vandring en friluftsaktivitet for befolkningen, og praktisk talt all tilrettelegging

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG

RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG RAPPORT 2007 5-ÅRIG PILOTPROSJEKT I NORD-TRØNDELAG Nord-Trøndelag Fylkeskommune 01.03.2008 INNHOLDSOVERSIKT: 1. Innledning 3 2. Organisering/oppstart 3 3. Organisering av de 4 testområder 4 4. Kostnader

Detaljer

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014 Innhold Forord... 3 1. Bakgrunn

Detaljer