Feriehus for aktive. Førde, 26. januar PDF created with pdffactory trial version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feriehus for aktive. Førde, 26. januar 2007. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com"

Transkript

1 Feriehus for aktive Førde, 26. januar 2007

2 Markedet for naturbasert turisme endres. Turistene er på vei bort fra tilskuerrollen, inn i deltaker- og opplevelsesrollen.

3 ivitetsferie: Kundens kjøpsmotiv er knyttet til: Det dominerende og enkle reisemotiv som bygger på en basisaktivitet, evt med flere tillegg av multikarakter Det blandede reisemotiv med flere ulike aktiviteter i kombinasjon (multiaktivitetsferie)

4 Adventure må vel defineres nærmere: En adventureferie finner sted på uvanlige, eksotiske, fjerne og villmarkspregede destinasjoner, vanligvis assosiert med høyt aktivitetsnivå blant deltakerne, det meste utendørs. Varierende grad av risiko, spenning og ro med personlige prøver. Alle er avhengige av feriehus og aktiviteter

5 Din Tur er nå en viktig incoming operatør for bygdebasert reiseliv i Norge. Den viktigste kjøpsutløsende informasjonskilde for utenlandske kunder er turoperatørene. Pakkereisedirektivet stiller krav som aller fleste enkelt-leverandør i praksis har problemer med å makte. Turistene ønsker detaljert produktinformasjon med sammenliknbare standarder som grunnlag for trygghet for feriekjøpet. Dette får de av operatørene.

6 Danske analyser konkluderer med at turoperatører og reisebyråer vil omsette en økende andel av feriereiser. Samtidig vil direktebooking (homeshopping) øke, men som oftest på operatørenes systemer. En satsning som feriehus for aktive er derfor en utfordring Din Tur vil satse på.

7 iviteter Tyskland Nederland Frankrike Sport Fjell CR1) Sport Fjell CR1) Sport Fjell ferie ferie ferie Fotturer 24% 69% 58% 57% 21% Toppturer 19% 89% 7% 73% 6% 88% Fjellklatring 9% 40% 7% 16% 1% 12% Dykking 9% 8% 36% Seiling, surfing 9% 2% 6% Kano, kajakk, 8% 10% 7% rafting Sykling 7% 16% 19% 14% 10% Off-road 3% 7% 7% 10% 2% 3% Golf 6% 4% 3% Fisking 4% 3% 7% Jakt 3% * 7% Hesteriding * 1% * VOLUM i 2,1 4,7 2,1 0,9 1,0 0,8 0,2 0,2 mill. reiser mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. 1) CR=Countryside recreation eller ferie på landet CR1) 88% 22% 0,1 mill.

8 Ser man bort fra innenlandsreiser utgjør det europeiske adventuremarkedet knapt 0,5 mill. reiser 55% er pakketurer og 45% er individuelt organisert Omlag 2/3 er myk adventure Gruppestørrelse: 6-24 deltakere Tyskland er størst med ca (23%), Storbritannia (16%), Frankrike (7%), Nederland vel (6%) Innen adventureferie nevnes områdene nord for polarsirkelen som spesielt attraktiv innen hard adventure, det største vekstpotensialet ligger innen soft adventure.

9 Norge er et meget beskjedent reisemål i denne sammenheng. Alpelandene og Spania er de store reisemålene i Europa. Kunnskapen om Norge og Skandinavia er meget mangelfull i turoperatørleddet, spesielt i Storbritannia Temasatsingen gjennom Innovasjon Norge har gitt positive effekter, spesielt innen vandring. Potensialet er ennå ikke tatt ut.

10 Norge er i liten grad med i turoperatørenes programmer for denne typen opplevelser

11 Utfordringen En kritisk suksessfaktor er å få fram flere bookbare produktpakker. Satsing på incomingoperatører vil få flere kvalitetssikrede, bookbare produktpakker solgt gjennom utenlandske turoperatører. Øke kompetansen i verdikjeden Tilføre utenlandske salgsledd og turoperatører kunnskaper om produktet Tilføre tilbyderne kunnskap om markedets krav til kvalitet.

12 Utfordringen I denne sammenhengen er det svært viktig å velge de rette turoperatørene eller samarbeidspartnerene i det enkelte markedet. Eksempel: Uten flere bookbare tilbud innen sykkel vil en egen temasatsing i utlandet ha for lite produktomfang i form av få tilbydere som igjen fører til liten interesse fra salgsleddet.

13 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Gjennomføringen av utviklingsprosjektet Reisemål Lyngen gjorde det nødvendig å vite mer om dagens besøkende mht.: Hvem de er Hvorfor de er her Hvor fant de informasjon om Lyngen Hvor tilfredse er de med dagens tilbud

14 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Hele 85 % oppga at de overnattet i Lyngen. Ferieturen deres omfattet i gjennomsnitt 12,9 døgn hvorav i gjennomsnitt 7,2 døgn skjedde i Lyngen. Lyngen kan dermed karakteriseres som et reisemål med stor grad av oppholdsturisme med lang oppholdstid.

15 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Reisemotiv (oppgi 3 viktigste) Andel av svarene Natur og landskap 77 % Muligheter for å dyrke hobby/sport 45 % Lite masseturisme 26 % Muligheter for fred og ro 25 % Oppleve/utforske nye steder 25 % Idylliske steder og byer 19 % Pris 17 % ivitetstilbudet på stedet 15 % Utfluktsmulighetene 9 % Mulighet for besøk slekt/venner 4 % Kulturtilbudet på stedet 2 %

16 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Informasjonskilder (3 viktigste) Andel av svarene Kataloger til turoperatører 31 % Anbefalinger fra venner/kjente 25 % Kjenner stedet fra tidligere 22 % Presseomtale 21 % Tilfeldig 17 % Internettsidene til turoperatørene 14 % Annen internett presentasjon 11 % 2 % Lokale og regionale brosjyrer 2 % Annonser 2 %

17 Hva er Feriehus for aktive? Den som booker feriehuset kan samtidig booke aktiviteter som man vil delta i under oppholdet. Opplysning om hvilke andre aktiviteter og attraksjoner som kan være tilgjengelig i bygda, men som på grunn av sesongavhengighet og andre forhold må sjekkes konkret. Både feriehuset og de respektive aktivitetene og attraksjonene skal være kvalitetssikret i h.h.t. de krav som markedet til enhver tid stiller.

18 Prosjektmål og strategi Overordnet mål Det overordnete målet er å styrke verdiskapingen i den bygdebaserte reiselivsnæringen gjennom effektiv produktutvikling, markedsføring og salg. Strategi : Utløse nye leverandører, dvs nye virksomheter i de respektive markedene Utvikling av eksisterende bedrifter i nye produktområder for nye markeder og lengre sesonger

19 Strategi Fra spiss til bredde Merkevaren bygges gjennom profilerende produkter av internasjonal førsteklasse innenfor de respektive spesialistsegmenter i markedet. Bredde Spiss Sjøfiske Innlandsfiske Laksefiske Jakt Vandring Natursafari Birdwatching Volumomsetningen bygges på breddeproduktene som er profilert av merkevarens førstedivisjon i markeder som søker variasjon.

20 Båter Tursti Båter Oppdrett Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Infosenter Topptur Storbåt Kultur Hest Hund Guider Naturfenomen Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Kulturminne Vandring Kajakk Safari

21 To prosjektdeler i sammenheng Sentral prosjektdel med overordnete analyser og strukturer, herunder produktstandarder, salgsorganisering, branding og pakking på verdikjeden.

22 To prosjektdeler i sammenheng Fylkesvise prosjekter med avtaler med bedrifter, produktutvikling, dokumentasjon, markedsutvikling og ferdigstillelse for distribusjon/salg.

23 Komplisert prosjektfødsel Norges ndelag og Din Tur i samarbeid med SAS, Color Line og andre forsøkte å etablere dette prosjektet i samarbeid med Innovasjon Norge sentralt. Dette mislyktes, og arbeidet stoppet opp i første omgang. Det vi nå forsøker er: Å få gjennomført de sentrale, overordnete prosjektoppgavene i samarbeid med prosjektet Naturbasert reiselivsnæring Å få gjennomført nødvendig produktutvikling og basis markedsintroduksjon i samarbeid med Innovasjon Norges fylkeskontorer.

24 Pilotprosjekt Troms Pilotprosjekt Nordland Pilotprosjekt Nord-Trøndelag Pilotprosjekt Sør-Trøndelag Fellesressurs Produkt, varemerke og -strategi Produktstandarder Salgs- og markedsarbeid Pakking på verdikjeden Pilotprosjekt Møre & Romsdal Pilotprosjekt Sogn og fjordane Pilotprosjekt Hordaland Pilotprosjekt Hedmark

25 Arbeidsplan sentral prosjektdel 1. Utvikle varemerke for satsningen Feriehus for aktive 2. Utvikle standarder for de mest aktuelle aktivitetene 3. Kartlegge salgs- og distribusjonsledd i de sentrale markedslandene 4. Legge markedsplan 5. Utvikle produktbegrep og varemerkestrategi 6. Etablere partnerskap for pakking på verdikjeden med 1. Transportselskap 2. Destinasjonsselskap 3. Sammenslutninger av aktivitetsleverandører

26 Fylkesprosjektene: Organisering av arbeidet Samtlige bedrifter tilslutter seg prosjektet gjennom skriftlig erklæring I hvert fylke påtar én bedrift seg rollen som prosjektansvarlig, herunder ansvaret for prosjektregnskap og rapportering til Innovasjon Norge. Prosjektansvarlig bedrift samarbeider med Din Tur om gjennomføringen av prosjektet i h.h.t. denne planen.

27

28 ID Task Name January February March April May June July August September 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig PROSJEKTGJENNOMF 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK Fellesdel i prosjektet ØRING 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører

29 ID Task Name 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet 3 Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK 9 Fellesdel i prosjektet 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert 13 HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert 16 HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert 20 HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt 24 HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog 28 Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare 33 HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres 36 HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører January February March April May June July August September

30 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Grunnlaget for etablering av konseptet Definisjon av hva som menes med multifunksjonelle feriehus og hvilke krav som skal stilles til et feriehus for at det skal være multifunksjonellt. Vurdering av etterspørsel i markedet for å forhåndsbestille aktivitet og feriehus i samme transaksjon samt trender blant turister som underbygger etablering av konseptet.

31 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Nødvendige tiltak innen produkttilpasning Vurdering av aktivitetsbedrifters mulighet til å kunne håndtere forhåndsbestillinger. Produkttilpasning hos bedriftene, herunder tiltak og ressursbehov for å bringe nye og etablerte leverandører inn i konseptet. Behov for utvikling av kvalitetsstandarder for aktuelle aktiviteter og kostnader for å utarbeide disse.

32 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om Markedsføring multifunksjonelle av multifunksjonelle feriehus feriehus Hvordan kommunisere multifunksjonelle feriehus til markedet, herunder behov for utvikling av trykte og digitale medier, vurdering av symbolbruk for å presentere aktiviteter m.m. Viktigste markeder. Ressursbehov for å kunne gjennomføre nødvendig markedsarbeid Nødvendig samarbeid med Innovasjon Norge om markedstiltak.

33 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Distribusjonsapparat og salg Behov for utvikling av distribusjonskanaler i prioriterte markeder. Vurdering av nødvendig teknisk utviklings-arbeid for å kunne selge feriehus og aktiviteter på nett.

34 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Kaizen AS: Forslag til distribusjonsmodell Hovedformålet naturbaserte å foreslå opplevelser en mest mulig optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser både for det norske og utenlandske markeder. Dette innebærer bl.a. : Organisering utgangspunktet er at grunneierne skal ha eierskap og innflytelse i distribusjonsleddet Samarbeid internt i verdikjeden (inkl. kompetansehevning og kvalitetssikring) Samarbeid mellom verdikjeden på den ene siden og myndighetene og virkemiddelapparatet på den andre. Definere en visjon og langsiktige mål for

35 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Forslaget Kaizen om slik AS: modell Forslag skal til bygge distribusjonsmodell på innsikt i dagens og fremtidens naturbaserte distribusjonsformer opplevelser i verdikjeden(e), dvs om distribusjonen og kjøpsadferden for å underbygge operative og konkrete forslag til markeds- og salgstiltak innenfor temaene vandring, sykling, fisking, natursafari og padling, samt underprodukter som Mountain biking, fjellklatring o.l. Derfor: kartlegge distribusjonskjedene i det norske og prioriterte utenlandske markeder (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, Polen og Tjekkia), beskrive de viktigste aktørene med dagens tilbud og kundegrupper samt avdekke de viktigste

36 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 1 Hasvik Hotell Finmark Mona Jacobsen 2 Sørværstua Finmark Mona Jacobsen Saab 3 Aga Feriehus Hordaland Erling Aga 4 Feste Brygger Hordaland Hans Jakob Valle 5 Einset Møre- og Romsdal Martha Einset og Ola H. 6 Hopen Brygge Møre- og Romsdal Oddrun Jonsen 7 Jenstad Møre- og Romsdal Kari Marie Jenstad 8 Kronborg Sveggesund Møre- og Romsdal Per Ivar Aakvik 9 Kvalvågsaga Møre- og Romsdal Thor Vuluvik 10 Kveldheim Møre- og Romsdal Gunnar Nystøl (og Erlend Røeggen) 11 Meisingset Møre- og Romsdal Bjørn Gjøvikli 12 Mulvik Sjøfiske Møre- og Romsdal Kari og Ola Mulvik 13 Otnes, rtigard Møre- og Romsdal Aud H og Ole I Otnes 14 Ratet Meisingset Møre- og Romsdal Steinar Gjersvoll 15 Råket, Smøla Møre- og Romsdal Ulf Jarl Rødsand 16 Stomsvik Møre- og Romsdal Elisabeth Stomsvik og Lars Inge Haugen 17 Sveggesundet Averøy Møre- og Romsdal Sigbjørn Brønseth 18 Sæsbøe Møre- og Romsdal Dag Ola Sæsbøe 19 Valsøy fjordcamping Møre- og Romsdal Magny Strand

37 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 20 Aldersund Rorbuer Nordland Torild og Knut Haugen 21 gen Feriehus Nordland Hilde og Magnor Dolmen 22 Dypingkaia Nordland Jarle Hanssen 23 Helnessund Brygger Nordland Arild Aasjord 24 Hillestad Feriehus- Hennes Nordland Gunnar Thomassen 25 Kobbelva, laks Nordland Ove Eliassen 26 Leines Rorbu Nordland Turid og Bernt Furre 27 Polarsirkelen Fiskecamp -Kvitbrygga AS Nordland Tor Arne Gransjøen 28 Steigen Adventure (- Båt) Nordland Kåre Gunnar Nilsen 29 Steigen Sjøhus Nordland Asle Schrøder 30 Straumfjorden Nordland Torill Edvardsen 31 Ulvang Rorbu Nordland Helge Olaisen 32 Vega Brygga Nordland Didrik Mortensen 33 Vestfjorden Brygger Nordland Bertheussen Bjørnar 34 Årsand Gård Nordland Arild Årsand 35 Aarstrand Fjordferie Nordland Sigmund Aarstrand

38 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 36 Asplia Nord-Trøndelag Steinar Aspli 37 Djupvatnet Nord-Trøndelag Erling Ness 38 Elgåa, Salsbruket Nord-Trøndelag Ellen Hennissen 39 Frosta Fjordbuer Nord-Trøndelag Per Arne Myraunet 40 Hytte Skarnsundet Nord-Trøndelag Edvin Ulvin 41 Lademo Fritidshus Nord-Trøndelag Bernt og Nina Lademo 42 Lillevik Fjordhus Nord-Trøndelag Leif Magne og Astrid Ledal 43 Løvøen Gård Nord-Trøndelag Hans W: Hansen 44 Namsen Adventure Nord-Trøndelag Morten Stene 45 Namsenfjord, Simonsaun. G Nord-Trøndelag Geir Myren 46 Rørvik Rorbuer/Nogva Eiendom AS Nord-Trøndelag Tron Nogva + Aslak Nogva 47 Sagvika Nord-Trøndelag Aage Westerhus 48 Setran Hyttegrend Nord-Trøndelag Frode og Anna Setran 49 Skarnsundet Fjordsenter Nord-Trøndelag Klaas Jan Jonkman 50 Storeval Feriehus Nord-Trøndelag Petter Stevik 51 Vikna, Skjærgårdscampingen Nord-Trøndelag Magne Valø/ Bjørn Pettersen 52 Zanzibar inn Nord-Trøndelag Pål Aakervik 53 Øvre Sanddøla Nord-Trøndelag Nils Vidar Bratlandsmo

39 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 54 Helland- Krossfjord Rogaland Sigve og Gerd Helland 55 Bremanger Sjøbuer Sogn og fjordane Ole Petter Dahl 56 Hellebust Bjarte Sogn og fjordane Hellebust Bjarte 57 Bakkan Wahl Sør-Trøndelag Ben Wahl 58 Balsnes Ferie- og fiskehus Sør-Trøndelag Alfrida Strøm Karlsen 59 Bessaker Sjøhus Sør-Trøndelag Tor Erling Pettersen 60 Bjørkøy Sjøhus Sør-Trøndelag Gunnar Bjørkøy 61 Hitra Fiskeferie Sør-Trøndelag Arne Otto Aaberg 62 Oppsal Sør-Trøndelag Ole Steinar Oppsal 63 Seter Brygge Sør-Trøndelag Rune Sæter7748 Sætervik 64 Sinnes Sør-Trøndelag Rolf Stamnestrø 65 Sula Rorbuer Sør-Trøndelag Roger Larsen Postboks Utsikten Hitra Sør-Trøndelag Bjørn Ivar Kværnø 67 Vettavika Sør-Trøndelag Asbjørn Hårstad

40 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 68 Andørja Adventure Troms Terje Hansen 69 Buvik Troms Tor Arne Nilsen 70 Ersfjord Havfiske & Fritid (på Senja) Troms Reidun og Gunnar Svendsen 71 Finjord, Anne Grete = Skatvik Troms 72 Foldvik Bryggeferie As Troms Geir Lundberg 73 Hamneidet Troms Tormod Hegglund 74 Havnnes Troms Jens Hansen 75 Jøkelfjord Troms Espen Larsen/ Robert Jørgensen 76 Koppangen Hus Troms Viggo Fagerborg 77 Lavangen, Aa-Gård Troms Karin Lind -Lavangen- 78 Lyngen Feriehus Troms Margit Eikrem 79 Lyngen Havfiske og Tursenter AS Troms Miriam Johansen,Laila Vestby 80 Lyngsalpene Fiskeferie Troms Lasse Lyngmo 81 Låvan Troms Espen Vidjeland 82 Malangen Fjordferie Troms Asta og Bjørn Sand 83 Mefjord Brygge Troms kontaktpers: Bengt Øynes 84 Oteren Troms Leif Erik Johansen 85 Senja Havsfiskesenter As Troms Karen Nygård 86 Senja Sjøfiske Troms Lisbeth og Johan Wilsgård 87 Spindaj Troms Sigrid Iversen 88 Steirud Gård Troms Gerd Alveberg og Helge Backe 89 Svensby Tursenter Troms Inge Storsteinnes 90 Torsvåg Havfiske Troms Bjørnar Fløystad, Sonja Karlsen 91 Årviksand Kystferie Troms Kato Kristiansen 92 Langesund-Stavern, Brunvall Gård Vestfold Morten Aartun

41 Kalkyle PU og markedsintro pr Produktutvikling U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører bedrift Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

42 Pr fylke Finnmark 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Troms 24 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 22 Nordland 16 Antall uten tidl PU-tilskudd 5 Antall med tidl PU-tilskudd 11 Nord-Trøndelag 18 Antall uten tidl PU-tilskudd 3 Antall med tidl PU-tilskudd 15 Sør-Trøndelag 11 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 10

43 Pr fylke Møre- og Romsdal 15 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 13 Sogn og fjordane 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 2 Hordaland 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Rogaland 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Vestfold 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1

44 Kalkyle sum Antall bedrifter Produktutvikling utviklingskostnader U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk SUM Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

45 Kalkyle søknadsgrunnlag Produktutvikling SUM Egenandel Tilskudd Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling - Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling - Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

46 Antall bedrifter DT-bedr med tidl PUtilskudd Nye bedr uten tidl PUtilskudd Budsjett Kalkyle søknadsgrunnlag pr fylke Egenandel DT og bedr Nye uten PUtilskudd Sum 50 % Søknad til Innovasjon Norge Tidl PU-tilsk Finnmark I følge liste Delsum Finnmark Troms I følge liste Delsum Troms Nordland I følge liste Delsum Nordland Nord-Trøndelag I følge liste Delsum Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag - I følge liste Delsum Sør-Trøndelag Møre og Romsdal I følge liste Delsum Møre og Romsdal Sogn og fjordane I følge liste Delsum Sogn og fjordane Hordaland I følge liste Delsum Hordaland Rogaland I følge liste Delsum Rogaland Vestfold I følge liste Delsum Vestfold Hedmark I følge liste Delsum Hedmark Sum

47 Feriehus for aktive Førde, 26. januar 2007

48 Markedet for naturbasert turisme endres. Turistene er på vei bort fra tilskuerrollen, inn i deltaker- og opplevelsesrollen.

49 ivitetsferie: Kundens kjøpsmotiv er knyttet til: Det dominerende og enkle reisemotiv som bygger på en basisaktivitet, evt med flere tillegg av multikarakter Det blandede reisemotiv med flere ulike aktiviteter i kombinasjon (multiaktivitetsferie)

50 Adventure må vel defineres nærmere: En adventureferie finner sted på uvanlige, eksotiske, fjerne og villmarkspregede destinasjoner, vanligvis assosiert med høyt aktivitetsnivå blant deltakerne, det meste utendørs. Varierende grad av risiko, spenning og ro med personlige prøver. Alle er avhengige av feriehus og aktiviteter

51 Din Tur er nå en viktig incoming operatør for bygdebasert reiseliv i Norge. Den viktigste kjøpsutløsende informasjonskilde for utenlandske kunder er turoperatørene. Pakkereisedirektivet stiller krav som aller fleste enkelt-leverandør i praksis har problemer med å makte. Turistene ønsker detaljert produktinformasjon med sammenliknbare standarder som grunnlag for trygghet for feriekjøpet. Dette får de av operatørene.

52 Danske analyser konkluderer med at turoperatører og reisebyråer vil omsette en økende andel av feriereiser. Samtidig vil direktebooking (homeshopping) øke, men som oftest på operatørenes systemer. En satsning som feriehus for aktive er derfor en utfordring Din Tur vil satse på.

53 iviteter Tyskland Nederland Frankrike Sport Fjell CR1) Sport Fjell CR1) Sport Fjell ferie ferie ferie Fotturer 24% 69% 58% 57% 21% Toppturer 19% 89% 7% 73% 6% 88% Fjellklatring 9% 40% 7% 16% 1% 12% Dykking 9% 8% 36% Seiling, surfing 9% 2% 6% Kano, kajakk, 8% 10% 7% rafting Sykling 7% 16% 19% 14% 10% Off-road 3% 7% 7% 10% 2% 3% Golf 6% 4% 3% Fisking 4% 3% 7% Jakt 3% * 7% Hesteriding * 1% * VOLUM i 2,1 4,7 2,1 0,9 1,0 0,8 0,2 0,2 mill. reiser mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. 1) CR=Countryside recreation eller ferie på landet CR1) 88% 22% 0,1 mill.

54 Ser man bort fra innenlandsreiser utgjør det europeiske adventuremarkedet knapt 0,5 mill. reiser 55% er pakketurer og 45% er individuelt organisert Omlag 2/3 er myk adventure Gruppestørrelse: 6-24 deltakere Tyskland er størst med ca (23%), Storbritannia (16%), Frankrike (7%), Nederland vel (6%) Innen adventureferie nevnes områdene nord for polarsirkelen som spesielt attraktiv innen hard adventure, det største vekstpotensialet ligger innen soft adventure.

55 Norge er et meget beskjedent reisemål i denne sammenheng. Alpelandene og Spania er de store reisemålene i Europa. Kunnskapen om Norge og Skandinavia er meget mangelfull i turoperatørleddet, spesielt i Storbritannia Temasatsingen gjennom Innovasjon Norge har gitt positive effekter, spesielt innen vandring. Potensialet er ennå ikke tatt ut.

56 Norge er i liten grad med i turoperatørenes programmer for denne typen opplevelser

57 Utfordringen En kritisk suksessfaktor er å få fram flere bookbare produktpakker. Satsing på incomingoperatører vil få flere kvalitetssikrede, bookbare produktpakker solgt gjennom utenlandske turoperatører. Øke kompetansen i verdikjeden Tilføre utenlandske salgsledd og turoperatører kunnskaper om produktet Tilføre tilbyderne kunnskap om markedets krav til kvalitet.

58 Utfordringen I denne sammenhengen er det svært viktig å velge de rette turoperatørene eller samarbeidspartnerene i det enkelte markedet. Eksempel: Uten flere bookbare tilbud innen sykkel vil en egen temasatsing i utlandet ha for lite produktomfang i form av få tilbydere som igjen fører til liten interesse fra salgsleddet.

59 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Gjennomføringen av utviklingsprosjektet Reisemål Lyngen gjorde det nødvendig å vite mer om dagens besøkende mht.: Hvem de er Hvorfor de er her Hvor fant de informasjon om Lyngen Hvor tilfredse er de med dagens tilbud

60 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Hele 85 % oppga at de overnattet i Lyngen. Ferieturen deres omfattet i gjennomsnitt 12,9 døgn hvorav i gjennomsnitt 7,2 døgn skjedde i Lyngen. Lyngen kan dermed karakteriseres som et reisemål med stor grad av oppholdsturisme med lang oppholdstid.

61 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Reisemotiv (oppgi 3 viktigste) Andel av svarene Natur og landskap 77 % Muligheter for å dyrke hobby/sport 45 % Lite masseturisme 26 % Muligheter for fred og ro 25 % Oppleve/utforske nye steder 25 % Idylliske steder og byer 19 % Pris 17 % ivitetstilbudet på stedet 15 % Utfluktsmulighetene 9 % Mulighet for besøk slekt/venner 4 % Kulturtilbudet på stedet 2 %

62 Gjesteundersøkelsen i Lyngen 2005 Informasjonskilder (3 viktigste) Andel av svarene Kataloger til turoperatører 31 % Anbefalinger fra venner/kjente 25 % Kjenner stedet fra tidligere 22 % Presseomtale 21 % Tilfeldig 17 % Internettsidene til turoperatørene 14 % Annen internett presentasjon 11 % 2 % Lokale og regionale brosjyrer 2 % Annonser 2 %

63 Hva er Feriehus for aktive? Den som booker feriehuset kan samtidig booke aktiviteter som man vil delta i under oppholdet. Opplysning om hvilke andre aktiviteter og attraksjoner som kan være tilgjengelig i bygda, men som på grunn av sesongavhengighet og andre forhold må sjekkes konkret. Både feriehuset og de respektive aktivitetene og attraksjonene skal være kvalitetssikret i h.h.t. de krav som markedet til enhver tid stiller.

64 Prosjektmål og strategi Overordnet mål Det overordnete målet er å styrke verdiskapingen i den bygdebaserte reiselivsnæringen gjennom effektiv produktutvikling, markedsføring og salg. Strategi : Utløse nye leverandører, dvs nye virksomheter i de respektive markedene Utvikling av eksisterende bedrifter i nye produktområder for nye markeder og lengre sesonger

65 Strategi Fra spiss til bredde Merkevaren bygges gjennom profilerende produkter av internasjonal førsteklasse innenfor de respektive spesialistsegmenter i markedet. Bredde Spiss Sjøfiske Innlandsfiske Laksefiske Jakt Vandring Natursafari Birdwatching Volumomsetningen bygges på breddeproduktene som er profilert av merkevarens førstedivisjon i markeder som søker variasjon.

66 Båter Tursti Båter Oppdrett Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Infosenter Topptur Storbåt Kultur Hest Hund Guider Naturfenomen Overnattingsbedrift Overnattingsbedrift Kulturminne Vandring Kajakk Safari

67 To prosjektdeler i sammenheng Sentral prosjektdel med overordnete analyser og strukturer, herunder produktstandarder, salgsorganisering, branding og pakking på verdikjeden.

68 To prosjektdeler i sammenheng Fylkesvise prosjekter med avtaler med bedrifter, produktutvikling, dokumentasjon, markedsutvikling og ferdigstillelse for distribusjon/salg.

69 Komplisert prosjektfødsel Norges ndelag og Din Tur i samarbeid med SAS, Color Line og andre forsøkte å etablere dette prosjektet i samarbeid med Innovasjon Norge sentralt. Dette mislyktes, og arbeidet stoppet opp i første omgang. Det vi nå forsøker er: Å få gjennomført de sentrale, overordnete prosjektoppgavene i samarbeid med prosjektet Naturbasert reiselivsnæring Å få gjennomført nødvendig produktutvikling og basis markedsintroduksjon i samarbeid med Innovasjon Norges fylkeskontorer.

70 Pilotprosjekt Troms Pilotprosjekt Nordland Pilotprosjekt Nord-Trøndelag Pilotprosjekt Sør-Trøndelag Fellesressurs Produkt, varemerke og -strategi Produktstandarder Salgs- og markedsarbeid Pakking på verdikjeden Pilotprosjekt Møre & Romsdal Pilotprosjekt Sogn og fjordane Pilotprosjekt Hordaland Pilotprosjekt Hedmark

71 Arbeidsplan sentral prosjektdel 1. Utvikle varemerke for satsningen Feriehus for aktive 2. Utvikle standarder for de mest aktuelle aktivitetene 3. Kartlegge salgs- og distribusjonsledd i de sentrale markedslandene 4. Legge markedsplan 5. Utvikle produktbegrep og varemerkestrategi 6. Etablere partnerskap for pakking på verdikjeden med 1. Transportselskap 2. Destinasjonsselskap 3. Sammenslutninger av aktivitetsleverandører

72 Fylkesprosjektene: Organisering av arbeidet Samtlige bedrifter tilslutter seg prosjektet gjennom skriftlig erklæring I hvert fylke påtar én bedrift seg rollen som prosjektansvarlig, herunder ansvaret for prosjektregnskap og rapportering til Innovasjon Norge. Prosjektansvarlig bedrift samarbeider med Din Tur om gjennomføringen av prosjektet i h.h.t. denne planen.

73

74 ID Task Name January February March April May June July August September 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig PROSJEKTGJENNOMF 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK Fellesdel i prosjektet ØRING 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører

75 ID Task Name 1 Prosjektplan 2 Bedrifter bekreftet 3 Foreløpig produktplan, prosjektplanlegging 4 Prosjektplan ferdig 5 Finansiering 6 Søknader pr fylke, saksbehandling, oppfølging 7 Prosjektorganisasjon, kontrakter, forberedelse 8 Prosjektfinansiering OK 9 Fellesdel i prosjektet 10 HA 1 Produktstandarder 11 Produktstandarder pr aktivitet 12 Produktstandarder konkludert 13 HA 2 Branding 14 Intern prosess DT 15 Brand konkludert 16 HA 3 Salgsorganisering, markedsplan 17 Kartlegge salgs- og distribusjonsledd 18 Konkludere distribusjonssystem 19 Salgsstruktur konkludert 20 HA 4 okingsystem for multiprodukter 21 Visok systemering 22 Prøvekjøring system 23 Multi bookingsystem operativt 24 HA 5 Pakking på verdikjeden 25 Samarbeid transport, aktivitetslev etc 26 Koord I bookingsystem 27 Klart for distribusjon/katalog 28 Fylkesvise prosjektdeler 29 HA 1 Produktutvikling, dokumentasjon 30 Dokumentasjon alle bedrifter 31 Innlegging av produkter m.v. i bookingsystem 32 Produkter bookbare 33 HA 2 Lansering 34 Katalog- og distribusjonsgrunnlag ferdigstilles 35 Prosjektet lanseres 36 HA 4 Markedsintroduksjon 37 Markedsaktiviteter 38 Agenter og operatører January February March April May June July August September

76 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Grunnlaget for etablering av konseptet Definisjon av hva som menes med multifunksjonelle feriehus og hvilke krav som skal stilles til et feriehus for at det skal være multifunksjonellt. Vurdering av etterspørsel i markedet for å forhåndsbestille aktivitet og feriehus i samme transaksjon samt trender blant turister som underbygger etablering av konseptet.

77 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Nødvendige tiltak innen produkttilpasning Vurdering av aktivitetsbedrifters mulighet til å kunne håndtere forhåndsbestillinger. Produkttilpasning hos bedriftene, herunder tiltak og ressursbehov for å bringe nye og etablerte leverandører inn i konseptet. Behov for utvikling av kvalitetsstandarder for aktuelle aktiviteter og kostnader for å utarbeide disse.

78 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om Markedsføring multifunksjonelle av multifunksjonelle feriehus feriehus Hvordan kommunisere multifunksjonelle feriehus til markedet, herunder behov for utvikling av trykte og digitale medier, vurdering av symbolbruk for å presentere aktiviteter m.m. Viktigste markeder. Ressursbehov for å kunne gjennomføre nødvendig markedsarbeid Nødvendig samarbeid med Innovasjon Norge om markedstiltak.

79 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Stein Storsul:Konkretisering av konsept om multifunksjonelle feriehus Distribusjonsapparat og salg Behov for utvikling av distribusjonskanaler i prioriterte markeder. Vurdering av nødvendig teknisk utviklings-arbeid for å kunne selge feriehus og aktiviteter på nett.

80 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Kaizen AS: Forslag til distribusjonsmodell Hovedformålet naturbaserte å foreslå opplevelser en mest mulig optimal modell for distribusjon av naturbaserte opplevelser både for det norske og utenlandske markeder. Dette innebærer bl.a. : Organisering utgangspunktet er at grunneierne skal ha eierskap og innflytelse i distribusjonsleddet Samarbeid internt i verdikjeden (inkl. kompetansehevning og kvalitetssikring) Samarbeid mellom verdikjeden på den ene siden og myndighetene og virkemiddelapparatet på den andre. Definere en visjon og langsiktige mål for

81 Prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring: Oppdrag Forslaget Kaizen om slik AS: modell Forslag skal til bygge distribusjonsmodell på innsikt i dagens og fremtidens naturbaserte distribusjonsformer opplevelser i verdikjeden(e), dvs om distribusjonen og kjøpsadferden for å underbygge operative og konkrete forslag til markeds- og salgstiltak innenfor temaene vandring, sykling, fisking, natursafari og padling, samt underprodukter som Mountain biking, fjellklatring o.l. Derfor: kartlegge distribusjonskjedene i det norske og prioriterte utenlandske markeder (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, Polen og Tjekkia), beskrive de viktigste aktørene med dagens tilbud og kundegrupper samt avdekke de viktigste

82 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 1 Hasvik Hotell Finmark Mona Jacobsen 2 Sørværstua Finmark Mona Jacobsen Saab 3 Aga Feriehus Hordaland Erling Aga 4 Feste Brygger Hordaland Hans Jakob Valle 5 Einset Møre- og Romsdal Martha Einset og Ola H. 6 Hopen Brygge Møre- og Romsdal Oddrun Jonsen 7 Jenstad Møre- og Romsdal Kari Marie Jenstad 8 Kronborg Sveggesund Møre- og Romsdal Per Ivar Aakvik 9 Kvalvågsaga Møre- og Romsdal Thor Vuluvik 10 Kveldheim Møre- og Romsdal Gunnar Nystøl (og Erlend Røeggen) 11 Meisingset Møre- og Romsdal Bjørn Gjøvikli 12 Mulvik Sjøfiske Møre- og Romsdal Kari og Ola Mulvik 13 Otnes, rtigard Møre- og Romsdal Aud H og Ole I Otnes 14 Ratet Meisingset Møre- og Romsdal Steinar Gjersvoll 15 Råket, Smøla Møre- og Romsdal Ulf Jarl Rødsand 16 Stomsvik Møre- og Romsdal Elisabeth Stomsvik og Lars Inge Haugen 17 Sveggesundet Averøy Møre- og Romsdal Sigbjørn Brønseth 18 Sæsbøe Møre- og Romsdal Dag Ola Sæsbøe 19 Valsøy fjordcamping Møre- og Romsdal Magny Strand

83 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 20 Aldersund Rorbuer Nordland Torild og Knut Haugen 21 gen Feriehus Nordland Hilde og Magnor Dolmen 22 Dypingkaia Nordland Jarle Hanssen 23 Helnessund Brygger Nordland Arild Aasjord 24 Hillestad Feriehus- Hennes Nordland Gunnar Thomassen 25 Kobbelva, laks Nordland Ove Eliassen 26 Leines Rorbu Nordland Turid og Bernt Furre 27 Polarsirkelen Fiskecamp -Kvitbrygga AS Nordland Tor Arne Gransjøen 28 Steigen Adventure (- Båt) Nordland Kåre Gunnar Nilsen 29 Steigen Sjøhus Nordland Asle Schrøder 30 Straumfjorden Nordland Torill Edvardsen 31 Ulvang Rorbu Nordland Helge Olaisen 32 Vega Brygga Nordland Didrik Mortensen 33 Vestfjorden Brygger Nordland Bertheussen Bjørnar 34 Årsand Gård Nordland Arild Årsand 35 Aarstrand Fjordferie Nordland Sigmund Aarstrand

84 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 36 Asplia Nord-Trøndelag Steinar Aspli 37 Djupvatnet Nord-Trøndelag Erling Ness 38 Elgåa, Salsbruket Nord-Trøndelag Ellen Hennissen 39 Frosta Fjordbuer Nord-Trøndelag Per Arne Myraunet 40 Hytte Skarnsundet Nord-Trøndelag Edvin Ulvin 41 Lademo Fritidshus Nord-Trøndelag Bernt og Nina Lademo 42 Lillevik Fjordhus Nord-Trøndelag Leif Magne og Astrid Ledal 43 Løvøen Gård Nord-Trøndelag Hans W: Hansen 44 Namsen Adventure Nord-Trøndelag Morten Stene 45 Namsenfjord, Simonsaun. G Nord-Trøndelag Geir Myren 46 Rørvik Rorbuer/Nogva Eiendom AS Nord-Trøndelag Tron Nogva + Aslak Nogva 47 Sagvika Nord-Trøndelag Aage Westerhus 48 Setran Hyttegrend Nord-Trøndelag Frode og Anna Setran 49 Skarnsundet Fjordsenter Nord-Trøndelag Klaas Jan Jonkman 50 Storeval Feriehus Nord-Trøndelag Petter Stevik 51 Vikna, Skjærgårdscampingen Nord-Trøndelag Magne Valø/ Bjørn Pettersen 52 Zanzibar inn Nord-Trøndelag Pål Aakervik 53 Øvre Sanddøla Nord-Trøndelag Nils Vidar Bratlandsmo

85 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 54 Helland- Krossfjord Rogaland Sigve og Gerd Helland 55 Bremanger Sjøbuer Sogn og fjordane Ole Petter Dahl 56 Hellebust Bjarte Sogn og fjordane Hellebust Bjarte 57 Bakkan Wahl Sør-Trøndelag Ben Wahl 58 Balsnes Ferie- og fiskehus Sør-Trøndelag Alfrida Strøm Karlsen 59 Bessaker Sjøhus Sør-Trøndelag Tor Erling Pettersen 60 Bjørkøy Sjøhus Sør-Trøndelag Gunnar Bjørkøy 61 Hitra Fiskeferie Sør-Trøndelag Arne Otto Aaberg 62 Oppsal Sør-Trøndelag Ole Steinar Oppsal 63 Seter Brygge Sør-Trøndelag Rune Sæter7748 Sætervik 64 Sinnes Sør-Trøndelag Rolf Stamnestrø 65 Sula Rorbuer Sør-Trøndelag Roger Larsen Postboks Utsikten Hitra Sør-Trøndelag Bjørn Ivar Kværnø 67 Vettavika Sør-Trøndelag Asbjørn Hårstad

86 Deltakende bedrifter delt.nr Anleggets navn Fylke Drivers navn 68 Andørja Adventure Troms Terje Hansen 69 Buvik Troms Tor Arne Nilsen 70 Ersfjord Havfiske & Fritid (på Senja) Troms Reidun og Gunnar Svendsen 71 Finjord, Anne Grete = Skatvik Troms 72 Foldvik Bryggeferie As Troms Geir Lundberg 73 Hamneidet Troms Tormod Hegglund 74 Havnnes Troms Jens Hansen 75 Jøkelfjord Troms Espen Larsen/ Robert Jørgensen 76 Koppangen Hus Troms Viggo Fagerborg 77 Lavangen, Aa-Gård Troms Karin Lind -Lavangen- 78 Lyngen Feriehus Troms Margit Eikrem 79 Lyngen Havfiske og Tursenter AS Troms Miriam Johansen,Laila Vestby 80 Lyngsalpene Fiskeferie Troms Lasse Lyngmo 81 Låvan Troms Espen Vidjeland 82 Malangen Fjordferie Troms Asta og Bjørn Sand 83 Mefjord Brygge Troms kontaktpers: Bengt Øynes 84 Oteren Troms Leif Erik Johansen 85 Senja Havsfiskesenter As Troms Karen Nygård 86 Senja Sjøfiske Troms Lisbeth og Johan Wilsgård 87 Spindaj Troms Sigrid Iversen 88 Steirud Gård Troms Gerd Alveberg og Helge Backe 89 Svensby Tursenter Troms Inge Storsteinnes 90 Torsvåg Havfiske Troms Bjørnar Fløystad, Sonja Karlsen 91 Årviksand Kystferie Troms Kato Kristiansen 92 Langesund-Stavern, Brunvall Gård Vestfold Morten Aartun

87 Kalkyle PU og markedsintro pr Produktutvikling U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører bedrift Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

88 Pr fylke Finnmark 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Troms 24 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 22 Nordland 16 Antall uten tidl PU-tilskudd 5 Antall med tidl PU-tilskudd 11 Nord-Trøndelag 18 Antall uten tidl PU-tilskudd 3 Antall med tidl PU-tilskudd 15 Sør-Trøndelag 11 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 10

89 Pr fylke Møre- og Romsdal 15 Antall uten tidl PU-tilskudd 2 Antall med tidl PU-tilskudd 13 Sogn og fjordane 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 2 Hordaland 2 Antall uten tidl PU-tilskudd 1 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Rogaland 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1 Vestfold 1 Antall uten tidl PU-tilskudd 0 Antall med tidl PU-tilskudd 1

90 Kalkyle sum Antall bedrifter Produktutvikling utviklingskostnader U/tidl PU-tilsk M/tidl PU-tilsk SUM Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

91 Kalkyle søknadsgrunnlag Produktutvikling SUM Egenandel Tilskudd Prosjektadministrative kostnader Kontaktarbeid, produkttilfang leverandører Prosjektledelse mv Produktutvikling - Befaring, foto etc Felles utviklingsprosess på fylkesnivå Testing, kvalitetssikring Produktbeskrivelse Gjesteperm Internettpresentasjon Markedsutvikling - Markedsutvikling, distribusjonsnettverk, katalog, introduksjon Besøk med agenter og operatører Besøk med journalister Reiser Interne leverandørkostnader (guiding, husrom, båt etc) Direkte utlegg hos leverandøren Sum pr produkt

92 Antall bedrifter DT-bedr med tidl PUtilskudd Nye bedr uten tidl PUtilskudd Budsjett Kalkyle søknadsgrunnlag pr fylke Egenandel DT og bedr Nye uten PUtilskudd Sum 50 % Søknad til Innovasjon Norge Tidl PU-tilsk Finnmark I følge liste Delsum Finnmark Troms I følge liste Delsum Troms Nordland I følge liste Delsum Nordland Nord-Trøndelag I følge liste Delsum Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag - I følge liste Delsum Sør-Trøndelag Møre og Romsdal I følge liste Delsum Møre og Romsdal Sogn og fjordane I følge liste Delsum Sogn og fjordane Hordaland I følge liste Delsum Hordaland Rogaland I følge liste Delsum Rogaland Vestfold I følge liste Delsum Vestfold Hedmark I følge liste Delsum Hedmark Sum

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as

Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014. Kjersti Lunde Din Tur as Alternativ utnyttelse av utmarka Nordland Utmarkslag Sortland 14.mars 2014 Kjersti Lunde Din Tur as Din Tur as stiftet nov. 1995 Datterselskap i Allskog DT er eid av skogeierne i Norge gjennom Allskog

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi

Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser. Forslag til strategi Grunneierbasert innflytelse i distribusjon av feriehus og naturopplevelser Forslag til strategi Forord Denne rapporten er utarbeidet av selskapet Kaizen AS på oppdrag fra prosjekt Utmarksbasert reiselivsnæring

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Din Tur, Vandring. Bergen 11.des. 2012 Gunnar Almlid

Din Tur, Vandring. Bergen 11.des. 2012 Gunnar Almlid Din Tur, Vandring Bergen 11.des. 2012 Gunnar Almlid Regjeringens reiselivsmelding fra des. 2007 sier Regjeringens reiselivsmelding fra des. 2007 sier Inngående trafikk skal dobles innen 2020 Regjeringens

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Gjesteundersøkelse Sommer 2007

Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Prosjektplan: Gjesteundersøkelse Sommer 2007 Markeds- og kundekunnskap som konkurransefortrinn for Hordaland Kaizen/HiL Side 1 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og problemstilling Konkurransen om sommerturistene

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

20 Geir-Kristian Slydahl Ski HK Knerten 5 5,980 30,980 57,917 70,000 60, Truls Mostue Ski HK Råtapinn 5 3,560 28,560 53,393 68,000 57,697

20 Geir-Kristian Slydahl Ski HK Knerten 5 5,980 30,980 57,917 70,000 60, Truls Mostue Ski HK Råtapinn 5 3,560 28,560 53,393 68,000 57,697 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT Arter VEKT POENG Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Martin Gundersen Ski HK Knerten 8 13,490 53,490 100,000 100,000 100,000 2 John Harald Haraldsen Fredriskshald HK Alida 10 1,520

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Surnadal Skytterlag. Surnadalsstevnet Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Reidar Bele Bæverdalen 49 50 50 149 120,- 2. Magne Skårild Hemne 49 50 49 148 81,- 3. Anders Magne Ormset Surnadal 50 50 48 148 50,- 4. Geir Atle Kvendset Rindal 50 49 48

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399

0,380 1,896 80,000 40, Lyder Lefstad Sarpsborg HK Knerten 0,160 0,798 78,000 39,399 NR F.NAVN E.NAVN KLUBB BÅT VEKT Vekt Poeng Plass poeng NC-poeng 1 Robin Ødegård Ski HK Quatro 2,4 1, 1, 1, 2 Knut Ole Haug Båstad HK Kvelding 19,25 96,58 98, 97,29 3 Kjetil Langvatn Båstad HK Kvelding

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer