Hvilke muligheter gir nedgangstider?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke muligheter gir nedgangstider?"

Transkript

1 Hvilke muligheter gir nedgangstider? Torstein Sanness, Styreleder Lundin Norway AS

2 Store og viktige funn som betyr noe for alle Ingen operatører på norsk sokkel vil bore flere lete- og avgrensningsbrønner (11) enn Lundin Norway i 2015 Lundin Norway har funnet over 50% av påviste ressursene på norsk sokkel i perioden (1) 2 2

3 Lundin Norway AS Etablert i 2004 Boret første letebrønn i 2007 produksjonsstart 4.kv Edvard Grieg feltet Johan Sverdrup oppdaget i 2010 produksjonsstart 2019 Brynhild-feltet, norsk undervannsutbygging knyttet til FPSO på britisk side startet produksjon i 2014 Flere andre funn som muligens blir bygget ut i nær framtid Alta/Gohta Luno II Tellus 3

4 Norsk og internasjonal oljevirksomhet fram mot 2015 Fallende oljepris De store oljeselskapene konsoliderer Færre store og mer uniforme oljeselskap Mindre konkurranse Oljeselskapene kutter kostnader Nedbemanner Reduserer letevirksomheten/færre letebrønner Reduserer investeringene/færre utbygginger Reforhandler inngåtte avtaler/ratereduksjon Kansellerer riggavtaler Leverandørene blør Pessimisme i bransjen Fall i aksjemarkedet 4

5 Status oljeindustrien fram mot 2015 Kostnadsnivået er for høyt i hele bransjen Oljeselskapene, leverandørene og rigg/fartøy Uforutsigbare leveranser Forsinkelser og kostnadsoverskridelser i milliardklassen Undervurderte mengder i fht. FEED Omfattende og krevende regelverks- og selskapskrav Myndighetskrav og detaljerte tekniske selskapskrav Norsok og internasjonale standarder trenger oppdatering ISO9001 Krav til kontinuerlig forbedring og krav til detaljerte analyser før ferdigstillelse Ressurs- og tidkrevende arbeidsprosesser Mange grensesnitt og omfattende beslutningshierarkier 5

6 Status oljeindustrien fram mot 2015 (forts.) Høy andel spesialtilpasset og dyrt utstyr/komponenter Ny generasjon preges av personell med spiss-/nisjekompetanse Ingeniørtimene i prosjektene har økt kraftig Moderne borerigger borer langsommere (m/dag) enn tidligere Høy andel spesialtilpasset og dyrt utstyr/komponenter 6

7 Kostnadsdriverne Høye timerater i Norge/Europa Høye fartøy- og riggrater Dyre seismikkinnsamlinger Økte materialkostnader Dramatisk økning av timeantallet for ingeniør- og byggearbeidene Internasjonaliserte prosjektteam - kommunikasjonsutfordringer (språk/arbeidsrutiner) Mye spisskompetanse mindre multidisiplin kompetanse Rigide og hierarkiske arbeidsprosedyrer/-prosesser Myndighetskrav og økt antall selskapsspesifikke tilleggskrav Krav til kontinuerlig forbedring bør nødvendigvis ikke føre til økte kostnader 7

8 8 Økte muligheter for kostnadsreduksjon Reforhandling av flere eksisterende kontrakter Reduksjon i timerater/dagrater Reduserte materialkostnader, f. eks. innkjøp av tubing/casing Reduserte leiepriser på fartøy Rigg-kontrakter Liten effekt på eksisterende kontrakter Forventer vesentlig reduksjon ved ny kontraktsinngåelse Målsettingen må være at også leverandører går med overskudd og at de har marginer til å leve med Løses ved å arbeide mer effektivt ved Færre særkrav fra operatørselskapene Redusert krav til dokumentasjon Økt samarbeid Egen organisasjon Fokus på kostnadseffektiv organisering og kjernevirksomhet Forenkle omfattende, rigide og lite fleksible arbeidsprosesser

9 Effektivisering Bedre prosjektplanlegging, særlig i tidlig fase for å kunne fatte bedre beslutninger Standardisere prosesser slik at det blir lettere å bruke kunnskap om igjen Vedlikehold og modifikasjoner (MMO) på installasjonene kan gjøres mer effektivt Samarbeidet og kommunikasjonen med leverandører kan forbedres gjennom standardisering av kontrakter Forenkling av tekniske krav dokumentasjon. Mye av byråkratiseringen har industrien selv utviklet, noe kommer fra myndighetene 9

10 Tiltak Strakstiltak er time- og riggrate reduksjon (den enkleste delen) Reduksjon av de andre kostnadsdriverne i prosjektene (den vanskelige delen) er utfordrende og vil kreve vilje/handling. Tilgang til erfarent personell med tverrfaglig kompetanse Frigjøre ressurser til innsats på «sekundære» oppgaver for å forenkle, standardisere og effektivisere bransjen «Nye Norsok» oppgradering (inkl. tilpassing Barentshavet/Arktis) Standardiseringsarbeid Industrisamarbeid Utviklingsarbeid Forenkle selskapenes omfattende, rigide og lite fleksible arbeidsprosesser 10

11 Tiltak (forts.) Bedre definerte prosjekt (låste forutsetninger) Større intensitet på ressursdefinering (geologi/geofysikk/subsurface) fram til DG2 Bedre spesifisering av utbyggingsforutsetningene (Design Basis) Størst intensitet i fasilitetsarbeidet (konsept studier) etter DG2 Tidligfasen (før DG2) med mindre detaljerte konsept studier med høy grad av fleksibilitet Detaljstudier inkludert FEED etter DG2 Selskapskrav (Technical Requirements) erstattes med «Guidelines» som tilpasses hvert enkelt prosjekt, mens Krav flyttes til Norsok / Regelverk Utfordre kostnadsdrivende krave («Nice to have») i Regelverk Myndighetskrav Selskapskrav Gamle «sannheter» Utvidet bruk av begrepet «Guidelines» istedenfor «Requirements» 11

12 Tiltak (forts.) Prosjektteamene og organiseringen Prosjektteam som ser totaliteten i et prosjekt Flatere prosjektorganisasjon Utføre arbeidsoppgavene mer effektivt, enklere prosesser Raske og riktige beslutninger Færre beslutningsnivå/flatere prosjektorganisasjon Øke standardisering av utstyr spesielt til ikke-prosess relaterte systemer fx. brannvann, luft kompressorer, generatorer, livbåter, rømningsveier, mobiliseringsbåt, diverse løfteutstyr, m. m. Industrisamarbeid for å forbedre strømlinjeformet grensesnittarbeid Utfordre, men sikre et høyt men fornuftig HMS-nivå Kritisk gjennomgang med fokus på «nice to have» og ny kunnskap/erfaring 12

13 Nedgangstider er en katalysator for økt samarbeid Vi kan ikke lenger ta oss råd til å sitte på hver vår tue Kan dette være en ypperlig anledning for ytterligere å styrke trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidstakere og selskaper? Økt leverandør/operatørsamarbeid Økt vilje til samarbeid operatører imellom, f.eks i nordområdene 33 operatørselskaper samarbeider om innsamling og prosessering av seismikk i 23. runde-områdene Etablering av BaSEC (Barents Sea Exploration Collaboration) Deling av logistikk- og beredskapsressurser Økt samarbeid mht bruk av flyttbare innretninger i letefasen? 13

14 Hva gjør Lundin og hvordan lykkes? Liten organisasjon med tung erfaring Moderne ledelsesfilosofi Internasjonale og NORSOK standarder = få selskapsspesifikke krav Beslutningsdyktige ansatte Effektiv gjennomføringsmodell EPC kontrakt Høy norsk andel Kompetente og erfarne leverandører 14

15 Økt tilgang på kompetent personell I Lundin Norway har vi allerede gjennomført størsteparten av ansettelsene Har fått mange søknader Kompetent personell 15

16 Hva gjør Lundin og hvordan lykkes? Lundin Norways Verdiskapnings- og modningsprosess (The Value Creation Process VCP) 16

17 Hva gjør Lundin og hvordan lykkes? Nøkkelen til suksess kan relateres tilbake til Kontraktstrategi og EPC kontrakt(ene) Godt utarbeidet kontraktformat og innhold Veletablert og kjent gjennomføringsmodell Omfattende FEED arbeid Tid og penger som skal investeres Unngå unødvendige og overdrevne selskapsspesifikke særkrav Ingeniørarbeidet baseres på Norsok og etablerte regelverk, koder og standarder Utbyggingsgrunnlaget (Design Basis) og dokumentgrunnlaget for anbudsforespørselen fryses Formalisere beslutningene som tas i FEED arbeidet Innkjøpspakkene baseres på rammeavtaler (frame agreements) og innkjøpsordre (purchase order) 17 Selskapsorganisering Lav og erfaren bemanning i en smal og flat organisasjonsmodell Utfordre operasjonelle krav Sikre et godt samarbeid med selskapets operative enhet

18 Hva gjør Lundin og hvordan lykkes? Nøkkelen til suksess kan relateres tilbake til Prosjektgjennomføring FEED entreprenøren fortsetter som detalj prosjekteringsentreprenør Sikre kontinuitet av Selskapets organisasjon gjennom alle fasene Forenkle prosjektrutinene Tett oppfølging i tidligfasen av prosjektet La entreprenøren få anledning til å utføre gjennomføringsarbeidet uten Selskapsavbrudd Tøffere fokus på informasjon som er nødvendig for framdrift i ingeniørarbeidet Spesifikasjoner og krav knyttet til HMS, arbeidsmiljø og materiell som gjennomgås med leverandørene før prosjekt oppstart Sikre godt definert og åpen atmosfære i kommunikasjonslinjene med entreprenørene Unngå endringer Unngå i størst mulig grad Selskaps gitte leveranser og at Selskapet skal være ansvarlig for grensesnitt håndtering Ukentlige disiplinmøter Fokus på gjennomføringsplanen og det å få gjort jobben 18

19 «but do not forget: It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the most responsive to change» Charles Darwin 19

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER MAGMA 0414 FAGARTIKLER 49 EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER TROND NILSEN er ph.d. og seniorforsker hos Norut Alta og arbeider med samfunns- og økonomifaglige spørsmål knyttet til rammer for

Detaljer

PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE

PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE PRODUKTIVITETSUTVIKLING I OLJEINDUSTRIEN I NORGE 10. November 2014 This document is the property of Rystad Energy. The document must not be reproduced or distributed in any forms, in parts or full without

Detaljer

1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8

1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8 Innhold 1 Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring av offshore olje/gassprosjekter... 7 3.1 Ansvarsforhold... 8 3.2 Prosjektoppfølging... 9 3.3 Kostnadsestimering... 10 3.4 Kontraktsformer...

Detaljer

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg

Hva koster det å kutte? Verdifulle valg nr1 2014 DIALOG ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET Hva koster det å kutte? Verdifulle valg Veien mot nord DIALOG INNHOLD Null aksept for svekka sikkerheit 6 Statsråden: Helt sikker 12 Verdifull vurdering

Detaljer

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet Denne rapporten er en fagrapport som er utarbeidet på grunnlag av fire tilsyn Petroleumstilsynet har gjennomført

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering

Et sammendrag av KonKraft-rapport 4. Internasjonalisering Et sammendrag av KonKraft-rapport 4 Internasjonalisering Internasjonalisering av petroleumsnæringen Internasjonalisering av den norske petroleumsnæringen har vært en prioritert oppgave det siste tiåret.

Detaljer

PETORO PERSPEKTIV 2014

PETORO PERSPEKTIV 2014 Et annonsebilag utgitt av Petoro, distribuert med Dagens Næringsliv i august 2014 og på ONS 2014 PETORO PERSPEKTIV 2014 Tord Lien forventer kostnadseffektivitet side 22 23 Johan Sverdrup revitaliserer

Detaljer

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon

Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon Anbefalinger fra KonKraft til OED innen økt utvinning og kostnadsreduksjon KonKraft viser til henvendelsen fra OED 8. februar 2011 og gjentatt i Petroleumsmeldingen, om videreføring av 16 av tiltakene

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak?

Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 1 Ny virkelighet. Tilpasning eller målrettede tiltak? 20. april 2010 oppsto det brann og eksplosjon om bord i riggen Deepwater Horizon (DH). Hendelsen medførte umiddelbart en katastrofe. 126 mennesker

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015)

Innst. 382 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Prop. 114 S (2014 2015) Innst. 382 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Prop. 114 S (2014 2015) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Norges største industriprosjekt utbygging og drift av

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren

Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Arbeidsnotat 2011:1001 Integrerte operasjoner i nord - i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth Angell Stig Karlstad Tittel : Forfatter : Integrerte operasjoner i nord i petroleums- og kraftsektoren Elisabeth

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

OLJEEVENTYRET FORTSETTER

OLJEEVENTYRET FORTSETTER OLJEEVENTYRET FORTSETTER Årsrapport 29 Oljepris Antall ansatte 16 18 14 15 12 12 1 8 6 9 6 4 3 Nøkkeltall 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Inntekter 25 26 27 28 29 Kurs Volum Millioner 7 14 29

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko?

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? - Åpen Rapport Kapasitet og kompetanse i riggnæringen Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? Forfattere Kari Skarholt, Gunnar M. Lamvik, Tor Erik Evjemo og Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Sokkelåret 2014 Pressemelding 15. januar 2015

Sokkelåret 2014 Pressemelding 15. januar 2015 Sokkelåret 2014 Pressemelding 15. januar 2015 Sokkelåret 2014 - Oppsummering Høye kostnader og fallende oljepriser kan etter Oljedirektoratets mening drive fram nødvendige omstillinger som vil styrke petroleumsnæringen

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

edrift på norsk sokkel - det tredje effektiviseringsspranget

edrift på norsk sokkel - det tredje effektiviseringsspranget edrift på norsk sokkel - det tredje effektiviseringsspranget Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...5 3 Utviklingstrekk...6 3.1 Generelt...6 3.2 Nye arbeidsprosesser og samarbeidsformer integrerte

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer