Oversikt. Systemutvikling vår Lærebok. Gruppeinndeling. Valg av prosjektoppgave. Lærebok Forelesningsplan Prosjekt Verktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. Systemutvikling vår 2002. Lærebok. Gruppeinndeling. Valg av prosjektoppgave. Lærebok Forelesningsplan Prosjekt Verktøy"

Transkript

1 Oversikt vår 2002 Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø Lærebok Forelesningsplan Prosjekt Verktøy Lærebok Roger S. Pressman: Software Engineering. A practitioner s Approach. Fifth edition. McGraw Hill Prosjekt Målet med prosjektet er at studentene skal anvende de viktigste metodene i faget.vanligvis vil fasene Forprosjekt Kravspesifikasjon Konstruksjon kunne gjennomføres. Systemet skal inneholde en database. Det bør også utvikles en prototype av systemet (brukergrensesnitt, database). Introduksjon 3 Gruppeinndeling Helst 4 studenter på hver gruppe Jobber godt sammen ( team ) Felles interesser (valg av prosjekt) Valg av prosjektoppgave Valg av tema: Fra en oppdragsgiver (som en eller flere i gruppa kjenner, eller som har henvendt seg til HiTø) Fra organisasjon/arbeidssted der en har jobbet Egne ideer Introduksjon 5 Introduksjon 6 1

2 Prosjekter i systemering vår Utvikling av et PC-basert system for testing av nyttelasten til Nordlysobservatoriets forskningsraketter. 2. System/database for å administrere vaktlister (ved ei avd. på sykehus) 3. Database for Tromsø Kommune 4. Databasekjerne for reiselivsbedrifter. Et hjelpe-middel for små og mellomstore overnattingssteder. 5. Probase: Innføring av IT-løsninger i en bedrift. 6. VideoBase: System for utleie av filmer (video, VD) 7. Ruteopplysninger på internett. 8. Ultimatum: The Generic Game Engine. Introduksjon 7 Prosjekter i systemutvikling vår Skytterdatabase. 2. Database for Skansen Aerobic Senter AS. 3. Internettsider for Ungdom mot EU 4. Loadsheet lastesystem for Widerøe flyselskap. 5. Søkesystem for studenters e-postadresser. 6. Registrering og lagring av data fra dataloggere. 7. Database over prosjekter. Introduksjon 8 Prosjekter i systemutvikling vår Dokumentdatabase for Spacetec. 2. Produktdatabase og prosjektdatabase forbedring av gammel database 3. Faktura Hjemmeside for Tromsø Jernvarelager AS 5. Foreningsoversikt for Alstadhaug kommune. 6. RFID-teknologi i varetransport. 7. KompetanseDB Hovedprosjekter DF3 Vår Utvikling av et Microsoft Windows program for visning av telemetridata for Forsvarets Forskningsinstitutt i samarbeid med Nordlysobservatoriet 2. Database for kunstig muterte proteiner 3. Database for Midnight Sun Maraton 4. Andøya Rakettskytefelt: Visual Magrio Presentasjon av målinger fra riometer og magnetometer 5. Konstruksjon av pasientnettverk. Samarbeid med Nasjonalt senter for Telemedisin, Regionsykehuset i Tromsø. 6. Utvikling av spill-programmer. 7. Nettbutikk for Gulltid (salg av ur og gullvarer). Introduksjon 9 Introduksjon 10 Prosjekt Egenskaper ved et prosjekt: Det er en engangsoppgave og skiller seg fra løpende eller rutinemessige oppgaver. Det har et definert mål og kan skilles ut som et eget styringsobjekt. Arbeidet skal gjennomføres innen bestemte tidsog kostnadsrammer. Arbeidet er ofte tverrfaglig og krever koordinert innsats fra flere personer eller organisasjonsenheter. Introduksjon 11 Prosjektplanlegging Prosjektplan (bruk MS-project) Aktiviteter Estimering av tidsforbruk Milepæler Møteplan Statusmøter Veiledningsmøter Introduksjon 12 2

3 juli ID Task Name Varighet Start Slutt Foregående aktiviteter Byggestart 0 dager Tor Tor Tomtearbeider 9 dager Tor Tir Grav ut tomten 1 dag Tor Tor Sprenge og rydde 5 dager Fre Tor Vann og kloakk 3 dager Fre Tir r[200%];ste 6 Fundamentering 15 dager Ons Tir Støpe såle 3 dager Ons Fre inkler;ottar Ådne Wi 8 Grunnmur 12 dager Man Tir Oppføre råbygg 26 dager Man Man Reisverk 10 dager Man Fre AS+3 dager 11 Tak 6 dager Tor Tor AS-2 dager 12 Ytterkledning 8 dager Fre Tir Vinduer 4 dager Ons Man Elektrikerarbeid 2 ukr Tir Man SS-1 dag ID Task Name 1 Byggestart 2 Tomtearbeider 3 Grav ut tomten 4 Sprenge og rydde 5 Vann og kloakk 6 Fundamentering 7 Støpe såle 8 Grunnmur 9 Oppføre råbygg 10 Reisverk 11 Tak 12 Ytterkledning 13 Vinduer 14 Elektrikerarbeid 15 Rørleggerarbeid 16 Ventilasjon juni juli august september okt Gravemaskin;Ottar Sagen;Ragnvald Graver Gravemaskin;Ottar Sagen;Ragnvald Graver;Stein Raset Rørlegger[200%];Stein Raset;Ragnvald Graver Ådne Winkler;Ottar Sagen;Ragnvald Graver;Stein Raset;Kåre Datt Ådne Winkler;Ottar Sagen;Ragnvald Graver;Stein Raset Ottar Sagen;Kåre Dattne;Ådne Win Ottar Sagen;Kåre Dattne;Ådne Ottar Sagen;Kåre Dattne; Ottar Sagen;Stein Ra Elektriker Rørlegger[200%] Ragnvald Graver 15 Rørleggerarbeid 1 uk Fre Tor Ventilasjon dager Ons Fre Murarbeid 29 dager Man Tor Kjellergulv 4 dager Man Tor Introduksjon Murarbeid 18 Kjellergulv Ragnvald Graver;Stein Raset Ragnvald 19 Våtrom Gr 20 Innvendig snekkerarbeid 21 Lettvegger Introduksjon Ottar Sagen;Kåre Da 14 Mål i prosessen og i prosjektet Mål og målinger er en selvfølge for ingeniører: Lengde, vekt, strøm spenning, effekt, temperatur, signal-til-støy-forhold osv.. Innen systemutvikling er målinger mindre vanlig. Prosessindikatorer gir organisasjonen kunnskap om effektiviteten til prosessen som anvendes. De samles fra alle prosjekter over et lengre tidsrom, og brukes til å forbedre prosessen. Mål i prosessen og i prosjektet Prosjektindikatorer gjør prosjektlederen i stand til å: 1. Kontrollere statusen til et prosjekt 2. Overvåke risikofaktorer 3. Avsløre problemområder 4. Justere/fordele arbeidsoppgaver 5. Evaluere prosjektgruppens evne til å kontrollere kvaliteten til produktene. Introduksjon 15 Introduksjon 16 Prosjektadministrasjonsprosessen Adm foregår gjennom hele prosjektet. For å gjennomføre vellykkede prosjekter er det nødvendig å forstå: formål med prosjektet omfanget av arbeidet risiki man utsettes for ressursbehov oppgaver som må utføres (aktivitetsplan) milepæler som må settes og følges opp kostnader planer som må følges Introduksjon 17 Start på et systemutviklingsprosjekt Forprosjekt Definere mål (kunde og utvikler i fellesskap) Avgrense prosjektet (scope) Utrede alternativer Brukere Sette tekniske og administrative begrensninger Dette er nødvendig for å Estimere (beregne/forutsi) kostnader Utføre realistisk oppdeling av prosjektet Lage realistisk prosjektplan Delsystem Omgivelser: System Andre system Introduksjon 18 3

4 Avgrensning av prosjektet (scope) Mål og måling ( Measures and metrics ) Identifisere de primære funksjonene systemet skal utføre og kvantifisere disse funksjonene Vurdere alternative løsninger Velge beste fremgangsmåte når følgende begrensninger (rammebetingelser) er gitt: Tidspunkt for levering ( deadline ) Budsjettmessige begrensninger Tilgjengelig personell Tekniske rammebetingelser (grensesnitt) osv... Hensikten med å måle er å forbedre: Utviklingsprosessen Kvaliteten på produktet Men: Hvilke størrelser (hva) skal måles, og hvordan skal måleresultatene brukes? Introduksjon 19 Introduksjon 20 Estimering Forutsi og beregne: Arbeidsinnsats (timer, månedsverk..) Tidsmessig varighet (kalendertid) Kostnader Introduksjon Estimering De fleste teknikker er basert på tidligere erfaringer. Det er også utviklet teknikker for estimering. De fleste teknikker er basert på at: Prosjektmål er klart definert Målinger fra tidligere prosjekter brukes som basis for estimering Prosjektet deles i mindre deler (aktiviteter) som estimeres hver for seg. Man bør bruke flere teknikker slik at man oppnår kryssjekking av teknikkene. Introduksjon 22 Risikoanalyse Kartlegge områder av prosjektet der det kan være stor usikkerhet: Er kundens behov forstått? Kan prosjektet fullføres i tide? Vil det oppstå tekniske problemer som man i utgangspunktet ikke ser? Vil endringer som vil oppstå underveis føre til at planene (ressursforbruk etc..) sprekker? Planlegging Prosjektet må ha en fremdriftsplan som: identifiserer aktiviteter avsetter tidsforbruk for aktivitetene definerer milepæler definerer kritisk vei (nettverk) viser aktivitetenes gjensidige avhengighet (rekkefølge) Personell og andre ressurser er lagt inn Dette kan gjøres i MS Project! Introduksjon 23 Introduksjon 24 4

5 Oppfølging og kontroll Gjennom hele prosjektet må det utføres oppfølging og kontroll med at planen følges. Hvis avvik (forsinkelser) oppdages (av ledelsen), må det settes i gang tiltak for å: ta igjen forsinkelsen omfordele ressurser reviderer planen utsette milepæler og levering Introduksjon 25 Prosjektoppfølging I forhold til tidsplan Dere skal føre timelister på de enkelte aktivitetene som inngår i prosjektet! Fordi: Tid er den eneste ressurs som kan styres i studentprosjekter. Dere får testet om planlagt (estimert) tidsforbruk stemmer med det reelle forbruket. Det er bedre å bomme i et skoleprosjekt enn i et reelt prosjekt når dere er i jobb! Dere vil oppdage at alle små oppgaver også tar tid! Det tar tid å skrive dokumentasjon skriv mest mulig under veis ikke vent til siste uka. Introduksjon 26 Produktet (resultatet) Systemet bør generelt inneholde: Database (Access) Brukergrensesnitt (vindusbasert) Moduler for behandling av data: Registrering Oppdateringer Søking (spørring) Rapporter Dokumentasjon Prosjektprosessen: Plandokumenter Oppfølging av planene Timelister Møter: møteinnkallinger og referater Prosjektdagbok (eventuelt i et dokument) Systemdokumentasjon Kravspesifikasjon Systemkonstruksjon Kode Brukerdokumentasjon: Håndbok, hjelpefunksjoner Introduksjon 27 Introduksjon 28 Verktøy Verktøy Dokumentasjon Officepakken (Word, Excel... Tegneverktøy Word, PowerPoint.. Presentasjonsverktøy PowerPoint Prosjektstyringsverktøy MS-Project Databasesystem Access Programmeringsmiljø Visual Basic (integrert med Access) Visual C++ C++ Builder Java 5

6 Veiledning Møter Statusmøter Møter etter avtale Evaluering Karakteren (tallkarakter) settes på grunnlag av: Prosjektrapport Resultat (program som kan demonstreres) Prosjektprosessen (gjennomføring) Presentasjon av prosjektet Muntlig (utspørring av gruppa og hvert enkelt medlem) Karakteren skal settes individuelt (men ofte vil hele gruppa få omtrent samme resultat) Introduksjon 31 Introduksjon 32 Gjennomføring av eksamen Forbered presentasjon og demonstrasjon av prosjektet på inntil 30 min. for grupper med 2-3 medlemmer, og inntil 45 min. for grupper med 4-5 medlemmer. Alle skal delta omtrent likt. En av gruppa er ordstyrer og introduserer de andre. Sensor og jeg stiller spørsmål under og etter presentasjonen. Vi kan også eventuelt eksaminere en og en kandidat. Oppgaver 1. Etabler grupper, helst 4 pr. gruppe 2. Gruppene diskuterer mulige tema (flere) for prosjektet, og prøver å velge et. 3. Prøv å formulere prosjektmål. 4. Send til meg med navn og adresse til gruppemedlemmene, hvilke oppgaver dere har vurdert og (etter hvert) valgt. 5. En fra hver gruppe legger frem målformuleringen for hele klassen. 6. Lag regneark for føring av timelister og overordnet MSproject plan. Introduksjon 33 Introduksjon 34 6

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag

Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Prosjektbasert læring i utdanning av dataingeniører Arne Gjengedal Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Ingeniør og økonomifag Sammendrag Prosjektbasert læring ble innført i ingeniørutdanningen ved Høgskolen

Detaljer

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner

Kap. 2 Prosessen. Utviklingsmodeller -2. Utviklingsmodeller. Utviklingsmodeller -4. Utviklingsmodeller - 3. Software Engineering - definisjoner Software Engineering - definisjoner Kap. 2 Prosessen Utviklingsprosessen Modeller for utvikling Bauer: Etablering og bruk av gode ingeniørmessige prinsipper for å fremskaffe økonomisk programvare som er

Detaljer

1. Prinsipper for prosjektarbeid

1. Prinsipper for prosjektarbeid Greta Hjertø 7.9.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbied 1. Resymé: Denne leksjonen tar for seg de grunnleggende og generelle

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0>

Gruppenavn. Prosjektnavn Visjonsdokument. Versjon <1.0> Gruppenavn Prosjektnavn Visjonsdokument Versjon Revisjonshistorie Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 2 Mal Visjonsdokument Informasjon om malen: - Bruk av malen

Detaljer

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11

Prosjektplan. Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe. Side 1 av 11 Prosjektplan Forprosjekt for bacheloroppgave Av Lars Christian Andersen og Andreas Moe Side 1 av 11 1 Mål og Rammer 1.1 Bakgrunn Mnemonic AS er i dag nordens største leverandør av IT- og informasjonssikkerhet.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen

1. Forstudiefasen. 1.1. Oversikt over forstudiefasen Greta Hjertø 24.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss den første fasen i systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere:

Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektplan. Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral. Forfattere: Avdeling for Ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektplan Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Bergan, Bjørn s161593 Baisa,

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Sluttdokumentasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Sluttdokumentasjon 1 Sluttdokumentasjon Hovedprosjekt 2013 Hovedprosjekttittel: ""

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Båtforening på nett. Prosjektrapport

Båtforening på nett. Prosjektrapport Båtforening på nett Hovedprosjekt våren 2009, Høgskolen i Oslo Prosjektgruppe 36 Vegard Skipnes, s141721 Rade Vuckovic, s113474 Frode Sørensen, s134704 Prosjektrapport PROSJEKT NR. 2009-36 Studieprogram:

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\

Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok i prosjektstyfri, -...1c \\ N Ç'N Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo - Kongsvinger 1995 '4*- faii77%%, \, Forord I 1991 gikk Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer