Et lite kompendium i Systemutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et lite kompendium i Systemutvikling"

Transkript

1 Et lite kmpendium i Systemutvikling Kapittel Utviklingsprsesser kapittel Fssefall... 4 Prttyping... 5 Inkrementell utvikling... 5 RAD... 5 Spiralmdellen Kapittel Nye algritmiske mdeller... 6 Walstne g Felix... 6 COCOMO... 7 Funksjnspunkter... 7 COCOMO II... 8 Kst / nytte analyse Eksempel Kalendertid Eksempel Kapittel Risikstyring Prsjektplanlegging Fwler kapittel Inceptin Elabratin Kravrisik Klassediagram Aktivitetsdiagram Interaksjnsdiagram Mer m kravrisik Pakker Tilstandsdiagrammer Mer m kravrisik Teknlgisk risik Kunnskapsrisik Plitisk risik Når er Elabratin ferdig Knstruksjnsfasen Planlegging Knstruksjn Transisjn Kapittel Partisjnstesting Testing g utvikling Manuelle testteknikker Dekningsbaserte testteknikker Feilbasert testing Nen egenskaper ved testkriterier Tp-Dwn vs. Bttm-Up kapittel Finne/ekstrahere/ppdage krav Teknikker fr å finne krav Intervju Taskanalyse Use case analyse Dmeneanalyse Prttyping Dkumentasjn av krav KS dkumentet Naturlig språk... 29

2 ER diagrammer Tilstandsdiagrammer SADT diagrammer Ikke-funksjnelle krav Rammeverk Fwler kapittel Fri frmat tekst Diagram Strukturert tekst kapitel O-O analyse g design Ntasjn Klassediagram Tilstandsdiagram Sekvensdiagram Samarbeidsdiagrammer O-O analyse g design Metder Bch metden OMT metden Fusjnsmetden Nen generelle kmmentarer Fwler kapittel Asssiasjner Attributter Operasjner Generalisering Oppsummering Fwler kapittel Sekvensdiagrammer Samarbeidsdiagrammer CRC krt Fwler kapittel Pakker Samarbeid i pakker Nen gde råd Fwler kapittel Guard g aktivitet Supertilstander Genererte hendelser Parallelle tilstandsdiagrammer Nen gde råd kapittel Evaluering av en arkitektur Endringer i data Endringer i algritmer Endringer i funksjnalitet Separat utvikling av mduler Frstålighet Ytelse Gjenbruk Beskrivelse av arkitekturer Designmønster pattern Kapittel Hva er en gd design Abstraksjn Mdularitet Infrmasjnsskjuling Kmpleksitet Systemstruktur Designmetder Funksjnsdekmpsisjn... 52

3 Dataflytbasert design Design basert på datastrukturer JSP Valg av designmetde Ntasjner Dkumentasjn av design Kapittel Reverse engineering Ledelsens rlle Vedlikehld sm en tjeneste Kntrll med vedlikehld Kapittel Perspektiver på kvalitet Kvalitetssystemer Kvalitetsystemer fr prgramvare Kapittel Bibliteker Maler Design Arkitektur Gjenbruk g livssyklus Utvikling med gjenbruk Utvikling fr gjenbruk Beskrivelsesspråk Utvikling av gjenbruk Ikke-tekniske prblemer Ledelse Øknmi Prsjektregnskap Kapittel Feiltleranse Pålitelighet Basis mdell - BM Lgaritmisk Pissn mdell LPM Bruk av mdellene Til diskusjn Kapittel Grunnleggende begreper Knfigurasjnsplan Diskusjnstema Kapittel Ledelsesstil Prsjektrganisering Hierarkisk rganisasjn Matriserganisasjn Chief prgrammer rganisasjn SWAT Åpen struktur Nen gde råd Kapittel Verktøysett - Unix Språkavhengig mgivelser Verktøybenk Prsessentrerte mgivelser Sluttkmmentarer... 82

4 01-14 Kapittel 2 Nen viktige årsaker til fr sein levering: Prgrammerer ga feilaktig status fr egen kdeutvikling Arbeidet var underestimert blir frelest Dårlig eller ufullstendig planlegging blir frelest Ingen versikt ver prsjektstatus Lavere prduktivitet enn frventet / planlagt Kunden visste ikke hva han ønsket blir frelest Viktig å være klar ver at prgramvare ikke blir utviklet alene det er alltid mer rundt sm fr eksempel brukere, prsedyrer fr bruk, maskinvare g dkumentasjn. Alt dette må være på plass fr å få gjrt de ppgavene sm systemet er tiltenkt. Husk. Ingen kjøper et datasystem frdi de gjerne vil ha et datasystem. De kjøper et datasystem frdi de ønsker å få løst et prblem eller utført en ppgave. Mister vi det av synet blir resultatet misfrnøyde kunder. Vis fig 2.1. Vi må starte med planlegging. Når prsjekter går galt g det gjør de inne imellm så ligger mye av årsaken i dårlig planlegging. Hva bør være med i planleggingen: Prsessmdell hvrdan skal vi utvikle. Dette skal vi se på senere Prsjektrganisasjn. Standarder, retningslinjer g prsedyrer. Vi skal se på ne av dette senere Ledelsesaktiviteter Risikanalyse. Dette skal vi se på senere Persnell Metder g teknikker. Vi skal se på mye av dette senere. Kvalitetssikring. Vi kmmer ikke til å si så mye m dette. Det er et eget kurs sm behandler mrådet. Arbeidspakker. Skal snakke m dette under prsjektplanlegging Budsjett g tidsplan. Blir behandlet under planlegging Endringer g endringsplanlegging Leveranse Utviklingsprsesser kapittel 3 Fr å kntrllere prsjekter deler vi de pp i faser g aktiviteter. Skal se på flere mdeller: Fssefall Prttyping Inkrementell utvikling RAD Spiralmdellen Fssefall Fig 3.1. hvedfrmålet er eventuelt var å unngå å kaste brt arbeid. Dette skulle ppnåes ved å fkusere på å ha en slid ( frsset ) kravspesifikasjn. Mdellen legger vekt på at hver fase blir avslutta med et dkumentert resultat kravspesifikasjn, verrdnet design dkument sv. Hvedprblemene sm gjør at mdellen i sin rendyrkede frm sjelden blir brukt - er at: Stre prblemer hvis kunden har tatt feil, gitt ufullstendig infrmasjn eller bare frandrer mening. Det er vanskelig å gjøre ferdig fr eksempel all design før man begynner å kde. Prsessen detaljert design kde er i seg selv iterativ. Vi ser fr eksempel at ca. 34% av design blir gjrt i kdingsfasen g ca. 10% blir gjrt under integrasjnstesting. Tegn tabellen i fig. 3.2 på tavla g kmmenter.

5 Prttyping Dette er løsningen på prblemet med ufullstendig eller misfrstått kravspesifikasjn g kunder sm frandrer mening fte sm knsekvens av at de får mer kunnskap eller erfaring med systemet. Vi kan bruke prttyper på flere måter: Fr å frstå kundens krav vis fig 3.3 Fr å eksperimentere med en algritme eller løsning Prttyping kan gjøres billig ved å gjenbruke kmpnenter man allerede har, fr eksempel Excel g Access pluss litt lim fr å lage et enkelt lagerstyringssystem. Man kan gså bruke deler av systemer man har laget før fr å lage deler av den funksjnaliteten kunden etterspør. Vanligvis vil en prttyp ha dårligere ytelse g være vanskeligere å vedlikehlde pga. at kdekvaliteten jamt ver er dårligere mer uryddig kde. Dette kan avhjelpes med streng kvalitetskntrll, men dette vil gjøre hele prsessen tyngre g langt på vei gjøre prttypingen m til inkrementell utvikling eller til xp extreme prgramming, sm bka dessverre ikke behandler. De frdelene frfatteren beskriver med evlusjnær prttyping er gså relatert til xp. Ved å bare implementere det kunden ser han har behv fr vil man i nen tilfeller lage et system med mindre, men mer brukerretta funksjnalitet. Prttyping setter vanligvis større krav til utviklerne det er en jbb sm krever en gd del erfaring hvis det ikke skal bli fullstendig skjærereir, gså kalt write nly kde. Prsjekter sm bruker prttyping må huske på at dette ikke er en unnskyldning fr å kaste alle planer ver brd. Slike prsjekter må gså planlegges g styres. Inkrementell utvikling I denne utviklingsmetden er kravene kjent ved starten av prsjektet. Når systemet likevel leveres i inkrementer er det frdi kundene erfaringsmessig: Ikke helt vet hva de vil. I nen tilfeller leder dette til at systemet får fr mye funksjnalitet. Dette gjør systemene dyre g vanskelige å vedlikehlde. Endrer ppfatning etter sm tiden går de får mer erfaring de får erfaring med de delene av systemet de har fått levert ser nye muligheter Inkrementell utvikling vil vanligvis gjøres slik at man implementerer de viktigste funksjnene først. Etter hvert legger man til ny funksjnalitet g lar kundene prøve denne fr å se m den er nyttig. Dette setter grenser fr hvr lite et inkrement kan være det må gi kunden ny funksjnalitet. RAD RAD Rapid Applicaitn Develpment - har mye til felles med evlusjnær prttyping g inkrementell utvikling. I tillegg kmmer time bxing, sm ikke finnes i de andre metdene. En metde sm bruker time bxing har følgende egenskaper: Lengden på tidsbksen blir bestemt først dermed ligger leveringstiden fast. Hvis vi ppdager at vi ikke kan bli ferdige med det vi hadde planlagt innenfr tidsbksen fjerner vi ne funksjnalitet. Denne blir da verført til en annen tidsbks. RAD har fire faser i følgende rekkefølge: 1. Kravplanlegging 2. Brukerdesign 3. Knstruksjn 4. Idriftsetting Kravplanlegging g brukerdesign blir gjrt i samarbeid ned kunden. Til det bruker vi wrkshp er. Kravplanlegging JRP (Jint Requirement Planning). Her prøver man å bli enige m så mange sm mulig av kravene slik at de ikke må endres senere. I tillegg blir krava priritert.

6 Brukerdesign JAD (Jint Applicatin Design). Det er vanlig å ha t slike wrkshper. Første JAD første, initiell design av systemet, sm er basis fr en prttyp. Brukerne får denne fr å eksperimentere med. Andre JAD brukernes evaluering av prttypen fra første JAD. Ut fra dette lager vi den endelige designbeskrivelsen. Utviklingen av systemet skjer i en sekvens av tidsbkser sm lager evlusjnære prttyper. Disse blir evaluert av brukerne g utviklerne i felleskap ved slutten av hver tidsbks. Spiralmdellen Hvedideen i spiralmdellen er å utvikle prsjektet ved å: Identifisere de prblemene i prsjektet sm fr øyeblikket har den største tilhørende risik Finne løsninger på disse prblemene. Mdellen er derfr prblem / risik-drevet. Se fig 3.6. Selve prgramvareutviklingen fregår ved å lage et sett av prttyper sm brukes til å identifisere prblemer g kartlegge risik Kapittel 7 All kstnadsestimering kan sees fra t sider: Utviklerne g prsjektleder hva vil det kst ss. Selgerne hva skal vi ta sm utgangspunkt fr salget Det er uansett viktig å vite hva det kmmer til å kste g hvr lang tid det vil ta. Hvis vi ikke vet det så blir det vanskelig å planlegge prsjektet. Lærebka mener at det har katastrfale følger å bruke plitiske beslutninger når man estimerer. Hverdagen fr mange firmaer er nk fte annerledes. Det er flere hensyn enn de reint datafaglige sm spiller inn. Det etterfølgende er nen eksempler: Hva må vi by hvis vi skal få prsjektet. Hvis vi ikke får det, hva er alternativet? Har vi ne annet prduktivt arbeid å sette flk til eller må vi si pp flk g hvilke knsekvenser har det? Hvis vi får dette prsjektet, hvilke nye muligheter gir det ss g hva er de verdt? Vi må kmme på markedet med ne før knkurrenten ellers vil han ta en str del av markedet. Eller tilsvarende vi må ha ne å demnstrere på Hannvermessa. Selv m disse punktene er viktige må vi skille skarpt mellm t ting: Det vi vil selge prduktet fr Det sm det kster å utvikle det. Tilsvarende: Hva vil det kste å lage all funksjnaliteten vi har planlagt Hva vil det kste å få til en første versjn med nk funksjnalitet til at det er interessant fr kundene Generelt gjelder at de fleste kanskje alle estimeringsmdeller er det vi kan kalle bruttmdeller. Dette innebærer at selv m de tar utgangspunkt i linjer kde, antall skjermbilder eller liknende, så er alt det andre dkumentasjn, design, testing sv inkludert i sluttestimatet. Nye algritmiske mdeller Walstne g Felix Vis generell frm E = (a + b*kloc c )*(f(x 1, X 2, X n ). Frklar parameterne g hvrdan man kan kmme fram til tallverdier fr disse lineær regresjn fra tidligere prsjekter. De enkleste frmlene er den første versjnen av Walstne g Felix frmel: E = 5.2*KLOC På denne frmen vil første knstanten vise prduktiviteten i frm av månedsverk / 1000 linjer kde. b = 5.2 betyr derfr at vi har en prduktivitet på 0.19 * 1000 linjer = 190 linjer kde pr. månedsverk eller 9 10 linjer pr. dagsverk. De fleste av dere vet at dere skriver mye mer kde enn det på en dag gjerne nen hundre linjer, fr eksempel linjer kde pr. dagsverk. I et industrielt prsjekt vil imidlertid mesteparten av tida ikke gå med til

7 kding, men til interaksjn med kunder, design, dkumentasjn, dkumentgransking sv. 250 linjer kde pr dagsverk tilsvarer 5000 linjer kde - altså 5 KSLOC - pr månedsverk. Dette gir en knstant på 0.2 i stedet fr 5.2 sm Walstne g Felix bruker. Hvedprblemet med disse metdene er å finne brukbare estimater fr KLOC tidlig i prsessen.. Det vanligste er å bryte det planlagte systemet ned i prsedyrer / mduler g bruke erfaring fra tidligere systemer til å anslå KLOC fr hver prsedyre. Denne måten å estimere på tar ikke hensyn til at frskjellige prsedyrer eller subsystemer har ulik kmpleksitet g derfr vil kreve ulike mengder ressurser. Fr å ta hensyn til dette fant Walstne g Felix et sett med faktrer sm de mente hadde str påvirkning på prduktiviteten se fig Vis g kmmenter. De definerte en prduktivitetsindeks PC definert sm Abs(maks min) g derfra en vekt W = 0.5*lg(PC). Videre innførte de en X, gitt sm X = +1 fr mindre enn nrmalt, 0 fr nrmalt g -1 fr mer enn nrmalt. På den måten gir mer enn nrmalt lavere prduktivitetsindeks, mens nrmalt (0) gir ufrandret prduktivitet. Prduktivitetsindeksen er gitt sm I = Sum(X i W i ). Eksempel: Vi har anslått at vi trenger ca linjer kde. Den enkle mdellen gir ss da E = 5.2* sm gir E lik ca. 10 månedsverk. COCOMO Tar utgangspunkt i same frmen sm Walstne g Felix, men pererer med tre typer prsjekter: Organisk lite team med mye erfaring i kjente mgivelser. Vanligvis små prsjekter, b = 2.4, c = 1.05 Embedded stre beskrankninger gitt av mgivelsene, fr eksempel maskinvare, b = 3.6, c = 1.20 Semidetached mellmfrm mellm de t frgående, b = 3.0, c = 1.12 Selv m de alle bruker samme frmel vil knstantene a g c variere. Fr å ta hensyn til frskjeller i krav g kmpleksitet fr de enkelte mdulene innfører COCOMO et sett av kstnadsdrivere Xi. Den kmplette frmelen blir E = b*kloc c * Prd(X i ). Denne tabellen har ne til felles med den vi så tidligere. Vis tabellen fra COCOMO I. Kmmenter g regn gjennm et eksempel Funksjnspunkter Basere seg på et vlummål sm kan finnes ut fra brukergrensesnittet. De bruker følgende egenskaper: Antall input typer (I) gjelder bare input sm endrer data i en datastruktur, ikke input sm bare styrer prgrammets ppførsel. Hver type sm har et nytt frmat eller blir behandlet ulikt blir regnet med. Antall utput typer (O) samme frbehld sm ver. Antall spørsmålstyper (E) frespørsler til systemet m infrmasjn. Dette er spørsmål sm ikke frandrer data i prgrammet, fr eksempel valg i menyer. Antall interne lgiske filer (L). Vi bryr ss ikke m hvrdan filene er fysisk rganisert, men bare m antall lgiske filer. Antall grensesnitt mt andre applikasjner (F) bruk eller utveksling. Ujusterte funksjnspunkter UFP = 4I + 5O + 4E + 10L + 7F. De vektene vi har brukt her er nrmalverdier. Det er mulig å i stedet bruke ulike verdier fr m fr eksempel en inputtype er enkel, nrmal (gjennmsnittlig) eller kmpleks. Se fig 7.9 g eksemplet fr input type g antall dataelementer i fig Fr å ta hensyn til en del faktrer sm påvirker prsjektet fr eksempel data kmmunikasjn, distribuert funksjnalitet g krav til ytelse blir det beregnet en justeringsfaktr. Hver påvirkningsfaktr skal graderes på en skala fra 0 til 5. Summen av disse faktrene kalles DI (Degree f Influence) g vi finner en ttal justeringsfaktr gitt sm TCF = *DI. Derfra finner vi justerte funksjnspunkter sm UP = UFP*TCF. Det finns en tilsvarende estimeringsmetde sm bygger på use case punkter. Her teller man use case enheter i stedet fr funksjnspunkter. Metden er ny g det finnes lite erfaring med å bruke den. Vi vil derfr ikke gå inn på denne metden her. Eksempel: Antall input typer (I) - 5. Alle er enkle (3)

8 Antall utput typer (O) 5. T enkle (4) g t nrmale (5) Antall spørsmålstyper (E) 12. Tre enkle (3), t nrmale (4) g fem kmplekse (6) Antall interne lgiske filer (L) 8. Alle nrmale (10) Antall grensesnitt mt andre applikasjner (F) - 0 Dette gir UFP = 5*3 + (2*4 + 2*5) + (3*3 + 2*4 + 5*6) + 8*10 = 160 Data kmmunikasjn - 3 Distribuerte funksjner - 3 Ytelse - 0 Mye brukt - 1 Transaksjnsrate - 0 Online data input - 5 Sluttbruker effektivitet - 0 On-line ppdatering - 0 Kmpleks prsessering - 0 Gjenbruk - 0 Lett å installere - 4 Lett å drive / perere - 3 Flere installasjner - 1 Lett å endre 0 DI = 20 g TCF = * 20 = 0.85 FP = 160 * 0.85 = 136 Prduktivitet 0.1 FP pr dagsverk => E = 136 / 0.1 = 1360 dagsverk = 68 månedsverk eller 6.2 årsverk COCOMO II COCOMO II er en videreutvikling av COCOMO I. Den pererer med tre detaljeringsnivåer: Applicaitn cmpsitin mdell (APM), sm hvedsakelig er beregna fr prttyping. Tidlig design mdell, sm kan brukes når vi har en arkitektur design Pst arkitektur mdell, sm brukes fr utviklingen av prgramsystemet. Det er dette sm er den mdellen sm er en videreutvikling av COCOMO I. Fr APM går vi fram sm følger: 1. Finn antall skjermbilder, rapprter g 3GL kmpnenter i systemet. 2. Fr skjermbilder g rapprter må vi bestemme kmpleksitetsgraden sm enkel, middels eller vanskelig. Fr rapprter finnes det en tabell fr å anslå kmpleksiteten. 3. Bruk tabellen i fig 7.13 fr å finnes bjektpunktene fr hvert enkelt bjekt (ikke bjekt i OO betydning) 4. Summer bjektpunktene sm gir ss OP 5. Estimer gjenbruksprsenten g finn nye bjektpunkter sm: NOP = OP*(1 gjenbruksandelen) 6. Finn prduktiviteten fr bedriften: PROD = NOP / antall månedsverk. PROD vil avhenge av erfaring, verktøy sv g kan variere fra 4 til 50. Hver bedrift må finne sin PROD verdi. 7. Nødvendig kstnad er E = NOP / PROD Tidlig designmdell bruke UFP. Deretter blir UFP knvertert til SLOC (antall kildekdelinjer). Knverteringsfaktren vil avhenge av språk, mgivelser, måten man legger ut kden på etc. Nen typiske verdier er 128 linjer C g 29 linjer C++ per funksjnspunkt. Hver bedrift må finne sin egen knverteringsfaktr. Fr å finne det endelige estimatet bruker COCOMO II sju kstnadsdrivere:

9 En kmbinasjn av kravene til pålitelighet, databasestørrelse, prduktkmpleksitet g dkumentasjnsbehv. Gjenbruk samme sm fr pst arkitektur mdellen Plattfrm sm er en kmbinasjn av krav til eksekveringstid, lagerplass g erfaring med utviklingsverktøy Utviklernes erfaring med applikasjn, plattfrm g utviklingsverktøy Utviklernes dyktighet sm systemanalytikere, prgrammerere g hvr lenge de har vært i bedriften Utviklingsverktøy g gegrafisk spredning av prsjektet. Kravene til kalendertid Hver av disse sju kstnadsdriverne graders på en sjupunkts skala fra Ekstra lav til ekstra høy. Ut fra dette finner man er verdi fr hver kstnadsdriver sm multipliseres sammen fr å justere estimatet. Pst arkitektur mdellen er den samme sm COCOMO I brtsett fra t ting: Nen av kstnadsdriverne er frandret. Isteden fr å ha tre typer utvikling har den en krreksjnsfaktr sm bygger på et sett av skaleringsfaktrer sm kan ha verdier fra 0 (svært høy) til 5 (svært lav). Kstnadsdriverne er sm vist i fig Krreksjnsfaktren b blir beregnet ut fra følgende fem skaleringsfaktrer: 1. Graden av ukjent nytt arbeid, applikasjnsmråde etc. Alt nytt = 5, ingenting nytt = 0 2. Behvet fr å være knfrm med tidligere systemer. Bundet pp av gamle systemer = 5, helt fritt = I hvr str grad vi eliminert i bende risik i utviklingen g hvr mye av arkitekturen er spesifisert. Lite (20% eller mindre) = 5, alt = I hvr str grad fungerer prsjektteamet. Dårlig kmmunikasjn g samarbeid = 5, meget gdt samarbeid = Hvr mden er rganisasjnene når det gjelder planlegging, estimering g utvikling. Helt umden = 5, meget mden = 0. COCOMO II bruker CMM her, men har gså ei egen sjekkliste til dette bruket. VI finner da b = *Sum(W i ) g E = a*ksloc b *Prd(kstdrivere). Antall kdelinjer er her det tallet vi får ved å knvertere funksjnspunkter til kdelinjer. Vi kan ta hensyn til gjenbruk ved å justere anslaget fr antall linjer kde. I COCOMO antar man at man har følgende frdeling: Design. 40% - DM Kding (utvikling) 30% - CM Integrasjn av kmpnentene 30% - IM Man må så anslå hvr mye av systemet sm må designes, kdes g integreres på nytt. Ut fra dette får,man en ny krreksjnsfaktr AAF = 0.4DM + 0.3CM + 0.3IM. I COCOMO I nøyde man seg med dette. I COCOMO II ser man i tillegg på t andre frhld. SU sm tar hensyn til graden av mdularitet i kden. Dette er et tall varierer fra 0.10 til 0.50 fr meget ustrukturert, tett kblet kde. AA sm tar hensyn til innsatsen vi trenger fr å vurdere m kmpnenten er brukbar fr det planlagte systemet.

10 Vi kan nå finne et justert antall kdelinjer gitt sm AKLOC = KLOC * (AAF + SU + AA). Vi kan nå bruke ALOC i stedet fr KLOC i de frmlene vi har sett på tidligere. Kst / nytte analyse Når man har en kstnadsmdell sm fungerer gir frnuftige svar kan den brukes til å se på nytten av endringer i prsjekt, metder eller pplæring. Fra tabellen ver kstnadsdrivere i COCOMO II ser vi at faktren fr prgrammerernes kunnskap varierer fra 1.37 (dårligst kunnskap) til 0.74 (best kunnskap). Dette vil utgjøre en faktr 1.85 fra dårligste til beste prgrammerer. Har vi fr eksempel et prsjekt på 100 årsverk med dårlige prgrammerer kan vi redusere det til 54 årsverk ved å bruke de beste prgrammererne. Ett årsverk kster ca. 1 millin krner slik at besparelsen er på 46 milliner. Tilsvarende betraktninger kan gjøre fr andre faktrer fr eksempel kstnader ved en ekstra fil eller et ekstra skjermbilde. Eksempel Vi har et system med kstnadsdrivere sm vist i fig. Ut fra de vurderingene sm er gjrt finner vi at Prd(kstnadsdrivere) = 1 * 0.93 * 1 * 0.91 * 0.95 * 1.11 * 1 * 0.87 * 1.22 * 1 * 1.10 * 1 * 1.12 * 1 * 1.12 * 1.25 * 1 = 1.63 Fr å bestemme b ser vi på skaleringsfaktrene: 1. Graden av ukjent nytt arbeid, applikasjnsmråde etc. Alt nytt = 5, ingenting nytt = Behvet fr å være knfrm med tidligere systemer. Bundet pp av gamle systemer = 5, helt fritt = I hvr str grad vi eliminert i bende risik i utviklingen g hvr mye av arkitekturen er spesifisert. Lite (20% eller mindre) = 5, alt = I hvr str grad fungerer prsjektteamet. Dårlig kmmunikasjn g samarbeid = 5, meget gdt samarbeid = Hvr mden er rganisasjnene når det gjelder planlegging, estimering g utvikling. Helt umden = 5, meget mden = 0. COCOMO II bruker CMM her, men har gså ei egen sjekkliste til dette bruket. 5 b = *( ) = 1.15 I det frrige eksemplet fant vi UFP = 160. Hvis vi skal utvikle prduktet i C finner vi at dette tilsvarer kdelinjer g KSLOC = E = a * KSLOC b * Prd(kstnadsdrivere) gir ss 3* *1.63 = månedsverk eller 14 årsverk. Hvis vi bruker a = 0.2 sm eksempel på et studentprsjekt med studentkvalitet finner vi i stedet E = 10.5 månedsverk. Kalendertid De fleste estimeringsmdeller har en frmel sm gjør at man kan utlede kalendertid fra utviklingskstnader. Det er ikke slik at prsjektet må ta denne tiden det kan gdt ta lengre tid hvis vi vil det. Det er imidlertid vanskelig å få gjennmført prsjektet på krtere tid. Walstne g Felix: T = 2.5*E 0.35 COCOMO I rgansikk prsjekt T = 2.5*E *(b 1.01) COCOMO II nminell tid T = 3.0*E

11 Det er t hvedgrunner til at vi ikke kan krte ned på tida på et pågående prsjekt ved å sette inn flere flk: Mengden av nødvendig kmmunikasjn g krdinering øker. Dette krever tid. Når vi tar inn nye flk et prsjekt må de ha pplæring. Dette betyr at de ikke er spesielt prduktive den første tiden. I tillegg tar de ressurser fra prsjektet ved at de sm kjenner prsjektet må fungere sm veiledere fr de nyansatte. Data sm er samlet inn tyder på at prduktiviteten L antall linjer pr. månedsverk er avhengig av temastørrelsen P på følgende måte: L = 777*P Mange synes nk 777 linjer per månedsverk er lite. Dette tallet inkluderer imidlertid ikke bare kding, men gså verrdna design, detaljert design, integrasjn, alle typer dkumentasjn, prsjektmøter interne g med kunde g så videre. Mange bedrifter bruker lavere tall fr eksempel 200 linjer kde pr. månedsverk ttalt ver hele prsjektet. Eksempel I frrige eksempel fant vi at det prsjektet vi så på ville kreve 158 månedsverk. Fr COCOMO II vil dette gi en gjennmføringstid på T = 3.0* *( ). Dette gir ss T = 18.4 måneder. Dette tilsvarer en bemanning på fr eksempel 8 persner på full tid g en persn på deltid. Å sette på flere persner vil antakelig ikke være effektivt. Men bare føre til større kstnader. Studentprsjektet hadde 10.5 månedsverk g den samme frmelen gir i dette tilfellet T = 7 måneder Kapittel 8 Prsjektkntrll behandler tre elementer: Det vi skal kntrllere selve prsjektet Det sm kntrllerer prsjekt prsjektleder, den rganisasjnen han har bak seg g de reglene g metdene han bruker Den infrmasjnen han bruker til å styre sine beslutninger g dermed prsjektprsessen. Denne infrmasjnen kmmer fra t kilder: Fra prsjektet fr eksempel et ntat m et prblem sm har ppstått Fra prsjektets mgivelser fr eksempel rdre m å fjerne funksjnalitet, kutte kstnader eller levere tidligere. Fr å kunne kntrllere et prsjekt effektivt er det viktig å kjenne prsjektets mål. De fleste prsjekter har flere mål. Typiske prsjektmål kan være: Krtest mulig utviklingstid Mest mulig frnøyde kunder Mest mulig frnøyde sluttbrukere Mest mulig gjenbruk Mest mulig gjenbrukbar kde Størst mulig frtjeneste Det er ikke alltid mulig å ppfylle all prsjektets mål i like str grad. Nen ganger vil t eller flere mål til g med kunne være mtstridende fr eksempel gd vedlikehldbarhet g str tidseffektivitet. Nen ganger vil ledelsen være i stand til å priritere, andre ganger er det umulig å få til Alt er like viktig. Fr å få effektiv prsjektledelse må følgende betingelser være ppfylt. vi må Kjenne målene til prsjektet Ha tilstrekkelige virkemidler sm vi kan bruke slik vi mener det er nødvendig Kjenne prsjektets tilstand ressursfrbruk, hva er gjrt. Vite hvrdan en endring i prsjektets parametere påvirker resultatene g målene. Hvis vi hadde visst alt dette kunne prsjektledelse vært en enkel, rasjnell prsess. Antakelig kunne den vært helt eller delvis autmatisert. Dessverre er de fire betingelsene ver bare delvis ppfylt. Mulige prblemer er at vi ikke: Kjenner alle målene eller hvrdan de egentlig er priritert

12 Har tilstrekkelig med virkemidler. Vi er begrenset av lver (interne g eksterne), vi har de flkene vi har g kan ikke få nen andre, det er bare 24 timer i døgnet, flk kan bli syke eller tatt av prsjektet fr å gjøre ne sm haster mer brannslukking. Kjenner prsjektets tilstand. Det er vanskelig å vite hvr langt har X kmmet med mdul Y når vi får svaret at han er snart ferdig eller er 90% ferdig med kdingen. Vet hva sm vil skje når vi endrer en grensebetingelse fr eksempel pålegger alle i prsjektet 2 timer vertid pr. dag. Nen vil prdusere fr t timeverk ekstra, nen vil jbbe langsmmere, nen vil bli småsyke sv. Mennesker er ikke maskiner selv m prsjektleder gjerne vil tr det. Tre viktige faktrer: Prduktvisshet Hvr klart er kravene spesifisert vet vi hva vi skal lage Hvr stabile er kravene har kunden bestemt seg fr hva han vil ha Prsessvisshet Kan vi endre prsessen. Dette er viktig fr våre muligheter til å styre / påvirke prsjektet Er det mulig å måle viktige parametere i prsessen. Dette er viktig fr å kjenne prsjektstatus. Hvr gdt frstå vi effekten av endringer i en eller flere prsessparametere. Dette er viktig fr våre muligheter til å påvirke prsessen i den retningen vi ønsker. Ressursvisshet Hvr gdt kjenne vi tilgangen på ressursene i prsjektet. Dette gjelder primært persnell, men i mindre grad gså maskinvare særlig viss prsjektet er avhengig av spesiell maskinvare. Hvrdan vi vil estimere avhenger av graden av ressursvisshet g prsessvisshet. Når denne er lav vil det være gunstig å gjøre en følsmhetsanalyse. Dette skjer sm følger: En hver estimering bygger på et sett av frutsetninger. Disse må identifiseres g dkumenteres. Eksempler er kvalifikasjnene til persnellet, antall utviklere, kundens krav til fr eksempel pålitelighet eller tilgjengelige verktøy. Hva skjer med estimatet hvis en av disse frutsetningene må frandres? De frutsetningene sm fører til stre endringer i estimatet er kritiske. De må derfr vurderes ekstra nøye g vervåkes under hele prsjektet slik at vi kan passe på at de hlder stikk eller freta nødvendig replanlegging av (deler av) prsjektet hvis de svikter. Fire viktige typer av prsjektsituasjner avhengig av de tre faktrene ver g hvrvidt de tre typene visshet er høy eller lav: Realisering Allkering Design Eksplrering Prduktvisshet Høy Høy Høy Lav Prsessvisshet Høy Høy Lav Lav Ressursvisshet Høy Lav Lav Lav Ved å kmbinere rimelige situasjner får vi fram fire prblemsituasjner med hvert sitt fkus: Realisering hvrdan ppnå måla på den mest effektive måten. Dette er et ønskeprsjekt g frekmmer dessverre sjelden. Vi kan bruke en enkel, lineær prsessmdell. Prsess g nødvendig kunnskap kan fastsettes på frhånd. Jbben kan deles pp i et sett av arbeidsppgaver sm kan styres g kntrllers. En av de frslåtte metdene fr kstnadsestimering kan brukes direkte. Allkering usikkerhet med hensyn til ressurser. Hvedprblemet er tilgjengelighet av persnell. Hvem vil jbbe på prsjektet, hvr mye vil de jbbe, når kan de gjøre det? Viktige mmenter her er å standardisere så mye sm mulig. Dette vil gjøre det lettere å bytte flk. Vi kan stadig bruke en enkel utviklingsmdell g en av de estimeringsmetdene vi har snakka m tidligere, men når vi ikke vet hvem sm skal gjøre jbben vil det være flere parametere sm er ukjente eller vil variere ver tid. Fr eksempel COCOMO kstnadsdrivere g hvrdan de avhenger av bemanningen til prsjektet. Design. Design refererer her til design av prsjektet ikke til design av prduktet / systemet. Krava er fastlagt, men vi har ikke bestem ss fr hvrdan vi vil realisere systemet lav visshet på prsess g ressurser. Viktige spørsmål er valg av milepæler, valg av dkumenter sm skal lages, valg av persnell g frdeling av ansvar. Vi trenger standardiserte løsninger, dkumenter g prsedyrer. Dermed er utput gitt g vi kan styre gjennm valg av prsess g ressurstilgang. Vi trenger generell verkapasitet siden det kan bli mye skifte av persner g dårlig tilgang i nen perider. Siden vi ikke kan regne med verkapasitet i persner, må vi prøve å få ekstra resurser i frm av mer tid timeverk g kalendertid.

13 Vi kan ikke bruke nen av de beskrevne estimeringsmdellene. I stedet må vi bruke det vi har av erfaringer g data fra tidligere, liknende prsjekter. Viktig med følsmhetsanalyse. Dette vil frtelle hva sm er kritisk g hvilke muligheter man har fr å endre prsjektet. Eksplrering lite kunnskap m krav, ressurser g prsess. Dette er en vanskelig, men slett ikke uvanlig situasjn. Innenfr enkelte markedssegmenter er dette nesten den mest vanlige måten å jbbe på. Dette gjelder fr eksempel SME i deler av internettmarkedet. Styring g prsess vil være ad hc. Den kritiske suksessfaktren er i hvr str grad deltakerne er engasjert i å få til et gdt prdukt. Prttyping g tett kbling mellm utviklere g kunder er abslutt nødvendig. Estimering vil strt sett måtte skje via ekspertvurderinger. Eksperter er flk sm har deltatt i slike prsjekter før. Viser til fig 8.2, sm ppsummer hele prblemstillingen. Risikstyring Risikanalyse g risikkntrll er viktig i all prsjektstyring. Det har vært en tendens i mange prgramvareprsjekter til å ignrere risik vi vil bekymre ss m det viss det hender er en vanlig respns. Praktisk erfaring viser imidlertid at det da fte er fr seint. Vanligvis vil en risikanalyse fregå sm følger: 1. Identifiser mulige risikfaktrer. Dette skjer via en eller annen frm fr idemyldring alt fra helt ufrmelt til det å følge en eller annen dkumentert prsess. Dersm det er mulig bør vi gså prøve å identifisere risikindikatrer altså ting vi kan bservere når risiken er på vei til å inntreffe. Dette vil gi ss en tidlig advarsel g gi ss bedre tid til å finne g iverksette tiltak. 2. Finn effekt (K fr kstnad) g sannsynlighet (p). Risiken (R) er da gitt sm R = K*p. I prinsippet kunne man tenke seg å finne tallverdier fr eksempel tapet er NOK g sannsyneligheten er 0.01 men dette er vanligvis vanskelig. Derfr pererer de fleste med en eller annen skåringsmekanisme, fr eksempel bruke H, M g L (høy, middels g lav) eller tallverdier, fr eksempel 10, 5 g 1. Tallverdiene gjør det lettere å beregne et risiktall. Dette gjør at man ikke kan finne nen absluttverdi fr hver risikfaktr, men må nøye seg med å gradere g rangere de. Dette er nk fr å lage ei priritert liste ver risiker g tiltak. 3. Fr alle viktige risiker må vi definere tiltak. Disse vil tilhøre en av følgende kategrier: Unngå innføre tiltak fr å fjerne risiken. Er det en spesiell funksjn vi trr det blir vanskelig å implementere kan vi ha et frprsjekt fr å frstå den bedre eller vi kan prøve å frhandle den brt med kunden. Er det prblemer med å bruke et spesielt verktøy kan vi gjøre en rådgiving g veiledningsavtale med en knsulent eller et firma sv. Overfør flytt risiken ut av prsjektet, fr eksempel til et frprsjekt vanlig måte å behandle ustabile krav på - eller et parallelt frskningsprsjekt. Aksepter dette er ne vi ikke kan gjøre ne med nå. Det må lages en plan fr hva vi skal gjøre hvis det inntreffer g sørge fr at en persn er ansvarlig fr å sette den i verk hvis risiken skulle gå ver til å bli et prblem. 4. Håndter risiken. Overvåk de viktige risiker g eventuelt deres indikatrer. Siden et prsjekt ikke er en statisk enhet er det viktig å gjenta prsessens trinn 1 3 med jevne mellmrm. Det kan dukke pp nye risiker, nen risiker vil kunne frsvinne eller deres sannsynlighet eller knsekvens vil frandre seg. Resultatet bør dkumenteres i en risiktabell sm minimum bør innehlde følgende infrmasjn: Aktivitet Kstnad (K) Sannsynlighet (P) Risik (R = K * P) Tiltak Ansvarlig Bruk et regneark. Da er det lett å ppdatere g srtere. Dersm det er mulig bør man gså ta med indikatrer fr hver enkelt risik. Prsjektplanlegging Prsjektet består av mange aktiviteter. Det er viktig å få versikt ver aktivitetene før vi begynner å planlegge. En måte å få versikt ver disse på er å lage en WBS Wrk Breakdwn Structure.

14 Det er viktig at alle i prsjektet er med på denne prsessen. Aktiviteter sm blir glemt må legges inn i prsjektet seinere fte med stre ekstrakstnader. Det kan være lurt å lage WBS i flere mganger etter at man har laget det øverste nivået hvedaktivitetene. Viktig input er: Den erfaringa hver enkelt deltaker har Resultater WBSer - fra tidligere prsjekter. Den utviklingsmdellen / prsessen vi har valgt T tmmelfingerregler fr å lage en WBS: Ingen arbeidspakke bør være større enn timeverk Bryt alltid ned til et nivå der du frstår hva sm skal gjøres, enten frdi det er pplagt eller frdi den sm skal gjøre jbben kjenner den igjen. I henhld til disse reglene vil et prsjekt på ett årsverk (1600 tv) bestå av 16 til 40 arbeidspakker. Når vi har identifisert alle arbeidspakkene må vi: Finne ut hvr mye ressurser (Dagsverk - Dv)vi trenger fr å lage hver enkelt pakke. Deretter må vi bestemme hvr mange persner (n) vi sette på jbben. Dette vil definere varigheten (T) på aktiviteten ved at T = Dv / n. Her må vi passe på t ting: Det er ikke alle Dv / n sm er meningsfylte. Fr eksempel vil det være urimelig å tr at vi kan få gjrt unna en 100 Dv jbb på en dag ved å sette på 100 persner. I tillegg er det en del aktiviteter sm er avhengige av en mdningsprsess. Slike aktiviteter er det vanskelig å gjennmføre på krt tid. Vi har gjrt en del frutsetninger under estimeringa m kvalifikasjnene til de sm skal gjøre jbbene. Disse frutsetningene må respekteres, eller må vi estimere m igjen. Fr hver arbeidspakke, bestemme hvilke andre arbeidspakker sm må være ferdige før vi kan starte arbeidet med denne pakka avhengigheter. Denne prsessen kan føre til at vi må endre WBS eller estimatene. Dette er en frdel, ikke et prblem: Eksempel på et tilfelle der vi må endre WBS er hvis vi finner ut at pakke B må starte etter pakke A, men ikke hele pakke A må være ferdig, bare nen deler. Da er det lurt å dele pakke A pp i t pakker A1 g A2 g si at B kan starte når pakke A1 er ferdig. Endring av estimatene kan være aktuelt i flere tilfeller. Vi vil se på t slike: Vi har en ferdig WBS g har kstnadssatt alle pakkene slik at summen blir lik det ttale estimatet. Det viser seg imidlertid at flere av pakkene ser ut sm de er svært mye underestimert. Løsningen på dette er å identifisere de underestimerte pakkene, gi de et realistisk estimat g summere på nytt. Vi har en frdelingsnøkkel, fr eksempel at design tar 40% - 10% på verrdna design g 30% på detaljert design - g kding g testing tar 30% hver. Da kan vi benytte samme strategi sm ver, men mer detaljert. Resultatet skal ppsummeres i en tabell med følgende frmat: Arbeidspakke Før-jbber Dagsverk (Dv) Antall persner (n) Varighet (T = Dv / n) Ut fra denne tabellen kan vi nå lage PERT diagram g Gantt diagram sm er de vanligste diagrammene fr å planlegge et prsjekt. Sm eksempel kan vi se på følgende tabell: Arbeidspakke Før-jbber Dagsverk (Dv) Antall persner (n) Varighet (T = Dv / n) Design Test plan Design Kde A Design Kde B Design 5 1 5

15 Testing Test plan Kde A Kde B Dette gir følgende PERT diagram., Se fig Dette gir ss en kritisk vei sm er 30 dager lang. Dette må sees sammen med den varigheten vi estimerte eller lvet kunden tidligere. Hvis kritisk vei er krtere enn den estimerte / lvede tiden er alt OK. Dersm dette ikke er tilfelle må vi prøve å fikse det ved å: Prøve å krte ned på varigheten til en eller flere aktiviteter på den kritiske veien ved å sette på flere flk. Prøve å fjerne avhengigheter sm gjør at vi kan ppnå en større grad av parallellitet i prsjektet. Dele pp aktiviteter slik at vi får redusert aktivitetene på den kritiske veien. De aktivitetene sm ligger på den kritiske veien i PERT diagrammet må vervåkes ekstra nøye. En hver frsinkelse på en av disse vil frsinke hele prsjektet. De andre aktivitetene har det vi kaller en slakk. Dette medfører at frsinkelser i disse aktivitetene ikke er kritiske siden de ikke påvirker den ttale varigheten av prsjektet. De kan imidlertid raskt bli så mye frsinka at vi må redefinere den kritiske veien g sluttidspunktet. Ut fra PERT diagrammet kan vi lage et Gantt-diagram se fig Ut fra Gantt-diagrammet kan vi lage ss en bemanningsprfil ved å summere antall planlagte dagsverk pr. dag eller måned. Denne prfilen er viktig frdi den kan hjelpe ss med å fretelle når vi: Trenger ekstra flk Kan avgi flk til andre prsjekter Fr det eksemplet vi så på i fig. 8.7 finner vi følgende bemanningsprfil. Aktivitet Design 1 1 Testplan 1 Kde A 1 1 Kde B Test Sum Vi ser at vi bare trenger en persn unntatt i dag 10 15, der vi trenger tre persner. Da er det viktig at det virkelig er tre persner tilgjengelig på det planlagte starttidspunktet altså etter 10 dager. Dersm de ikke er tilgjengelig vil det medføre frsinkelser i hele prsjektet en dag fr hver dag de ikke er tilgjengelig. Nen trr at det går an å ta igjen dette, men erfaring viser at det skjer bare i nen få tilfeller. WBSen, PERT diagrammet g Gantt-diagrammet bør ppdateres med jamne mellmrm. Det er derfr viktig med verktøystøtte i disse aktivitetene. Diagrammene gir ss en gd mulighet til å følge pp prsjektet. Dette kan skje på flere måter: Når nen aktiviteter er ferdige kan vi sammenlikne medgåtte resurser mt estimerte ressurser. Dersm det er en systematisk frskjell bør vi vurdere å justere resten av estimatene gså. Denne justeringa vil gi en gd pekepinn på hvrdan vi ligger an i frhld til planen. Vi kan la det estimerte ressursfrbruket fr hver pakke representere verdien av pakka. Dette er rimelig viss vi har slgt prsjektet fr den estimerte verdien. Hvis vi er ferdige med arbeidspakker sm representerer X % av estimatet vil det være rimelig å si at prsjektet er X % ferdig. Hvis det er aktiviteter på kritske vei sm ikke er ferdige når de skulle være det, bør man vurdere å flytte flk fra ikke-kritiske til kritiske aktiviteter. Pass på at de virkelig kan gjøre nytte fr seg i denne aktiviteten ellers går det bare fra galt til verre. Trenger de fr eksempel pplæring? Fwler kapittel 2 UML er et mdelleringsspråk, ikke en utviklingsmetde. RUP Ratinal Unified Prcess er en metde sm er spesielt utviklet fr å gå sammen med UML. Man kan imidlertid bruke UML uansett hva slags prsess g utviklingsmetde man velger. Fwler har definert en liten, enkel, iterativ prsess sm passer gdt fr mange små g middels stre prsjekter. Grvt sett består denne prsessen av følgende:

16 Inceptin finner ut m det freslåtte prsjektet er nyttig g mulig å realisere innenfr rimelig tid g ressursfrbruk Elabratin samle inn krav g lage en verrdnet analyse g design Knstruksjn en serie av iterasjner fr å realisere systemet Transisjn vi slipper ut første versjn betaversjnen Vi vil se på hver av disse fasene i mer detalj. Inceptin Det er mange måter å gjennmføre dette på, måten avhenger av hvem kundene er g hvr strt prsjektet er. Viktige ting å få på plass på et verrdnet nivå er: Hva skal vi lage Hvem skal ha det Hva skal det kste Trr vi at vi kan få det til Hvis det ser ut til at det er la-seg-gjørlig så går vi ver til neste fase, ellers er det bare å glemme hele greia. Elabratin Dette er primært en risikdrevet fase. Vi trenger versikt ver de risiki sm ligger i prsjektet. Det kan være praktisk å perere med fire risikkategrier: Kravrisiki analysen av kravrisiki begynner med use-case. Teknlgiske risiki Ferdighetsrisiki Plitiske risiki Kravrisik hva er krava til systemet, bygger vi det riktige systemet Teknlgisk risik har vi den riktige teknlgien fr denne jbben Kunnskapsrisik har vi den kunnskapen vi trenger tilgjengelig fr dette prsjektet Plitisk risik finnes det plitiske (her i betydningen intern bedriftsplitikk) krefter sm kan kmme i veien fr prsjektet. Vurdering g handtering av disse risiki kan gjøres slik vi har snakket m før. Kategriene g det vi sier m de her, kan brukes sm ei sjekkliste fr å øke sannsynligheten fr at vi har fått med ss alle de viktige risikfaktrene. Vi skal se litt på hver av disse kategriene. Kravrisik Før vi kan se på kravrisik må vi raskt definere et use case. Et use case er en funksjn sm brukeren trenger, sm har verdi fr han g sm er beskrevet på en måte sm han frestår. Use case er i UML den viktigste måten å kmmunisere med kundene på. På dette tidspunktet behøver ikke use casene å være detaljert nen avsnitt med tekst er nk. Det frteller hva funksjnen skal hete g hva kunden ønsker å ppnå med funksjnen. I tillegg til et sett av - de viktigste use case, trenger vi en knseptuel mdell av dmenet (fagmrådet). En av ppgavene til denne mdellen er å beskrive g definere hvrdan dette fagmrådet bruker en del viktige termer. Dette er viktig fr å frstå den verden systemet skal fungere i. Tre teknikker er viktige. Vi skal se på de i mer detalj senere. Klassediagram, tegnet fra et knseptuelt perspektiv. Aktivitetsdiagram, fr å identifisere hva sm skal gjøres. Interaksjnsdiagram, fr å identifisere hva sm skal gjøres. Fr alle disse diagrammene gjelder at man på dette stadiet i prsjektet kan g bør være svært ufrmell. I tillegg til diagrammene g den tilhørende ntasjnen kan det være lurt å ha en del frklarende, ufrmell ntasjn. Hvedpenget er å få versikt ver dmenet, ikke å lage en krrekt, rigrøs mdell. Mdellen skal være et skjellet, ikke en verrdna mdell. En verrdna mdell er en høynivå beskrivelse av systemet g innehlder derfr ingen detaljer. Et skjellett kan gdt innehlde detaljer, men bare de vi synes er viktige fr øyeblikket.

17 Fr å få til en brukbar dmenemdell er det viktig å lage mdellen sammen med kunden. Dette er nk en viktig grunn til å hlde ntasjnen enkel g ufrmell. Klassediagram Klassediagrammer beskriver typer av bjekter i systemet g de statiske relasjnene sm kan være mellm de. Det finnes t typer av relasjner: Asssiasjner, fr eksempel en kunde leier en vide Subtyper, fr eksempel und-ass er en subtype av student. Vis fig. 4-1 fra Fwler. Nen kmmentarer på en del egenskaper, i det minste generalisering, klassebetegnelse med navn, attributter g perasjner g relasjner g multiplisitet. Aktivitetsdiagram Aktivitetsdiagrammer består ikke uventa av et sett av aktiviteter g hvrdan de er kbla sammen. Aktivitetsdiagrammer kan i nen tilfeller være et gdt alternativ til interaksjnsdiagrammer. Hver aktivitet er enten en prsess nen gjør ne - eller en eksekvering av et prgram. Diagrammet viser sekvenseringen av aktivitetene. Vis fig. 9-1 fra Fwler. Kmmenter sentrale begreper sm Frk, Branch g Jin. Aktivitetsdiagrammer blir ikke behandla i kurset ut ver dette. Interaksjnsdiagram Av samarbeidsdiagrammer er det interaksjnsdiagrammer sm blir priritert i dette kurset. Disse diagrammene viser hvrdan klassene arbeider sammen g utveksler meldinger. Klassediagrammer g interaksjnsdiagrammer blir utvikla i en iterativ prsess. Vis fig 5-1 i Fwler. Kmmenter sentrale begreper sm Objekt, Message g Creatin. Mer m kravrisik - 1 Kmbinasjnen av dmenemdell g use case gir en gd kmbinasjn fr å frstå kravrisiken i prsjektet. Husk at frmålet er å frstå risik g gjøre ne med den, ikke å lage et systemdesign. Dette impliserer at vi bruker mye ufrmell ntasjn g ekstra kmmentarer i tillegg til de diagrammene vi har nevnt tidligere. Når vi har en gd dmenefrståelse kan vi ta en runde til på use casene g til slutt ta en freløpig siste runde på dmenemdellen. I dette arbeidet må vi inkludere en eller t dmeneeksperter. Dersm dmenemdellen er str kan vi prøve å dele den pp i pakker g gjerne begynne å se på tilstandsdiagrammene til klasser sm har særlig interessant eller vanskelig ppførsel. Pakker Et pakkediagram er et klassediagram sm viser bare pakker av klasser g avhengigheter mellm de. Vi har en avhengighet mellm t klasser viss endringer i definisjnen i den ene medfører endringer i den andre. Avhengighetene kan være at den ene sender en melding til den andre, en klasse bruker deler av en annen klasse sm parametere i en perasjn eller ved at den ene bruker den andres grensesnitt. Vis fig 7-1 i Fwler. Vi har avhengigheter mellm pakker viss vi har avhengigheter mellm en klasse i den ene pakka g en klasse i den andre. Tilstandsdiagrammer Et tilstandsdiagram viser alle tilstandene til et bjekt g hvrdan tilstanden til bjektet endrer seg sm resultat av hendelser. Tilstandsdiagrammet berører altså bjekter instansinerte klasser g ikke de definerte klassene. Vis fig 8-1 fra Fwler g kmmenter. Overgangene er merket med Hendelse [Betingelse] / Handling. Handling er det samme sm en tilstandsendring transisjn. Mer m kravrisik 2 Pass hele tiden på at vi lager et skjellett, ikke en verrdna høyere rdens mdell. Viss vi prøver å ta med alle detaljer ver alt på dette tidspunktet vil det ta alt fr lang tid g vi kan lett glemme hensikten, nemlig å få en versikt ver kravrisiken. Vi må passe på å hele tiden jbbe videre med use casene fr å se m de intrduserer elementer sm gjør at vi må endre nen av de andre diagrammene i skjellettet.

18 Viss vi føler ss usikre på hvrdan vi skal realisere en del av dmenemdellen, er det lurt å lage en prttyp. Ikke lag prttyper av alt, men bruk dmenemdellen til å ppdage ting sm dere føler dere usikre på. Den kritiske delen av arbeidet med kravrisik g dmenemdellen, er tilgang på dmeneekspertise. Vanligvis betyr dette tilgang på eksperter / brukere fra kunden. Vi må altså jbbe tett sammen med kunden i denne periden. Teknlgisk risik Det viktigste vi kan gjøre her er å lage en eller flere prttyper fr å prøve ut den teknlgien vi skal bruke senere i prsjektet. Eksempler på slik teknlgi kan være databaser, kmmunikasjnspakker g brukergrensesnittpakker. Den største risiken er ikke hvrdan hver pakke fungerer eller er designet, men hvrdan pakkene passer sammen med hverandre g med det du skal lage selv. Dette må derfr prøves ut så tidlig sm mulig. Vi må gså vurdere arkitekturbeslutningene på dette trinnet. Dette er særlig viktig viss vi skal lage et distribuert system. Det er viktig å se på de beslutningene sm det er vanskelige å gjøre m seinere. Tre viktige spørsmål: Hva vil skje viss en del av teknlgien ikke fungerer Hva må vi gjøre viss t dele av teknlgien ikke fungerer sammen Hvr sannsynlig er det at ne går galt her g hva kan vi gjøre viss det inntreffer. I denne prsessen er det igjen viktig å se på use case, klassediagrammene g pakkediagrammene fr å se m det er ne du har versett. Kunnskapsrisik At vi mangler ekspertise er en vanlig grunn til at prsjekter går galt. Vanligvis er årsaken at man ikke vil bruke penger på kurs rett g slett frdi det kster penger. På den andre siden ser det ikke ut til at de bryr seg m at verskridelsene vanligvis kster langt mer. Kursing av prsjektdeltakerne g av ansatte generelt er en gd investering. Prblemet er imidlertid fte at mange prsjektrienterte bedrifter mangler et investeringsbegrep g investeringspplegg. Det beste er å ha et pplegg med krte, målretta kurs etterfulgt av eget arbeid med hjelp av en mentr. I begynnelsen vil mentren være en del av prsjektet fr så seinere å trekke seg tilbake g fungere sm rakel g rådgiver. Viss man ikke kan skaffe en mentr så pass på å hld hyppige gjennmganger av det sm blir gjrt slik at man kan gi hverandre råd, diskutere prblemer g lære av hverandres tabber g suksesser. Vær på utkikk etter mråder i prsjektet der du mangler kunnskap selv. Dette er mråder der vi trenger kurs, en eller flere mentrer eller å leie inn en erfaren knsulent. Plitisk risik Dette angår risik sm ppstår internt i bedriften g i frhldet mellm bedriften g kundene. De mest vanlige knfliktene g dermed risikfaktrer er: Allkering av persnell. Vi har blitt lvet fire persner, men får bare tre, eller vi får persner med lavere eller annen kmpetanse enn den vi hadde regnet med. Tilgang til persnell. Vi må avgi flk før vi hadde tenkt pga. at et annet prsjekt blir priritert høyere av ledelsen eller frdi det brenner i et annet prsjekt eller frdi en viktig kunde har rapprtert en feil. Andre risiki sm hører til her er at vi blir lvet kurs sm så blir kutta pga. kstnader eller viss vi skal lage prdukter til et generelt marked bedriften bytter markedsstrategi. Endring i pririteter pga. at vi blir ppkjøpt er gså ne sm har blitt vanlig gså i nrsk industri. Dette er prblemer sm må løses av ledelsen, ikke av de sm jbber i prsjektene. Det kan imidlertid være lurt å vurdere de g bestemme seg fr hva man skal gjøre på et tidlig tidspunkt. Det kan være nyttig å infrmere ledelsen på et tidlig tidspunkt m at disse risiki finnes g hva sm kan bli knsekvensen viss de inntreffer. Når er Elabratin ferdig Tmmelfingerregel: Denne fasen tar ca. en femtedel av det ttale prsjektet. Det finnes t indikatrer sm sier at vi er ferdige:

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Sertifisert Tester. Pensum for grunn-nivå. ("Foundation Level")

Sertifisert Tester. Pensum for grunn-nivå. (Foundation Level) Pensum fr grunn-nivå ("Fundatin Level") Engelsk Versjn 2010 - Nrsk Versjn 2010.N1 28.09.2010 Nrwegian Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatins Bard Pensum fr grunn-nivå (Fundatin Level Syllabus)

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling

Praktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling Praktisk bruk av sikkerhetsindikatrer relatert til samhandling Utvikling g praktisk test av indikatrsett fr integrerte perasjner i lje- g gassnæringen Jn Sveinung Hant Helse, miljø g sikkerhet Oppgaven

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002

UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN. Kredittilsynet juni 2002 UTREDNING OM INTERNREVISJON OG INNFØRING AV KRAV OM SLIKE FUNKSJONER I FINANSNÆRINGEN Kredittilsynet juni 2002 1 1. INNLEDNING... 4 2. INTERNKONTROLLENS BETYDNING... 6 2.1 ØKT BEVISSTHET VEDRØRENDE INTERNKONT

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet

Virkemiddel i fornyelsesarbeidet Frrd Denne veilederen gir nen råd m interkmmunalt IKT-samarbeid, bl.a. basert på de mange erfaringene med IKT-samarbeid innenfr rammen av Frskningsrådets Høykm-prgram. Veilederen er blitt til etter et

Detaljer

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen

Kvalitetshåndbok BVS. for. Basert på ISO 9001;2008. Utgave Nr. Revisjons dato. 01 01.11.09 Første utgave F. Hinrichsen Kvalitetshåndbk fr BVS Basert på ISO 90;2008 Utgave Nr. Revisjns dat Kmmentarer Gdkjent.11.09 Første utgave Dk. nr. Nivå 1- Revisjn: BVS Kvalitets Håndbk Dat:.11.09 Gdkjent av: 1. Omfang... 4 1.1. Litt

Detaljer

Et skritt i riktig retning

Et skritt i riktig retning Ski kmmune Osl kmmune Bydel Grünerløkka Et skritt i riktig retning Evalueringsrapprt fra KOMPED Kmpetanseutviklingsprgram fr pedaggiske ledere i barnehager, et samarbeidsprsjekt mellm Utdanningsfrbundet,

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer