TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet."

Transkript

1 TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. ALDER NAVN PÅ TILTAK MÅL FOR TILTAKET Livstolkning og livsmestring TEMA/ INNHOLD Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis 0-5 år. Anslått omfang: 50 timer (55) ARBEIDSMÅTER OMFANG i hele timer KOMMENTAR VEDLEGG 0 år Invitasjon til Dåp, og dåpssamtale Gjøre et godt førsteinntrykk, særlig gjennom invitasjonen! Reflektere sammen med foreldrene om dåp og løfter. Gi informasjon om menighetens trosopplæring Bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien. Møte foreldrene og la dem fortelle om barnet, og sin tilknytning til kirken og troen. Dåpsbefalingen Dåpsliturgien Jesus og barna Trosbekjennelsen Sakramentene: -korsmerket i dåpen og hverdagen -død og oppstandelse med Kristus. Dåpsbefalingen. Matt 28, Jesus og barna. Mark Hva er da et menneske? Salme 8. Kirkerommet. Kirkens gudstjeneste og ritual. Inkludering gjennom koselig invitasjon og gave til den nyfødte. Omsorg for hele familien og deres nye livssituasjon. Be Fader vår Delta i liturgien og salmene. Delta i dåpshandlingen. Bønn for og med barnet Velsignelsen Gudstjenestefeiring. Døpt inn i menigheten. Koselig invitasjonsbrev med gave til den nye babyen. En time satt av i kirken til dåpssamtale med foreldrene og presten. Det gis informasjon om hva dåpen innebærer, både praktisk og teologisk. Deles ut informasjon om kirkens trosopplæring. Dåpsgudstjeneste hvor det deles ut bilde med velsignelsestekst. Servicekontoret Husfellesskap 1 og 2(lage til Invitasjons pakke + konvourlutter til faddere) Prest 3 Ønsker å gi tips til faddere om Tripp Trapp og mulighet for å kunne være med i trosopplærings tiltak hvor fadderbarnet er delaktig. Gi ut egen konvourlutt til faddere om dette. Forslag til gave: Body med koselig tekst som kan brukes under dåpskjolen. Velsignelsesbilde + kort til faddere Invitasjon Brev til faddere

2 0-1 år 1. BABYSANG 2. BESØK PÅ DØRA MED EN HILSEN FRA MENIGHETEN NÅR FYLTE 1ÅRS DÅPSDAG Bygge nettverk og relasjoner. Motivere til trosopplæring i hjemmet Vi bygger glede og trygghet gjennom sang og samvær med hverandre i et kirkelig fellesskap. Gi trygghet og trening til å praktisere tro hjemme og i kirken Vennskap og relasjoner, både mellom voksne og barn, mellom voksne, og mellom barna. Hvem er jeg? Kropp, selvbilde og identitet. 1.trosartikkel -Gud som skaper menneske, jorden og universet. -Guds omsorg for den skapte verden -Menneskeverd og menneskesyn -Glede og takknemlighet over skaperverket Bønn Aftenbønn Bordbønn Kirken Kirkens omsorgstjeneste Velsignelsen. 4. mos Bli kjent i den lokale kirken. Måltidsfellesskap Bønn, Sang og Musikk Gjennom lystenning og velsignelse, får barna del i ulike bønner og ritualer. Babysang deltar i en familiegudstjenest e. Lære å uttrykke seg gjennom sang og musikk. Aftenbønn, velsignesle Delta i et inkluderende fellesskap, og oppleve gjestfrihet gjennom lunsjen. Sang Lek Samtale Andakt Måltidsfellesskap Besøk på døra fra en i menigheten Kantor Diakon Diakoniutvalget (organiserer hilsen på døra) Utdeling av diplom To aldersinndelte grupper med felles lunsj 45 minutt med sangstund. Sang, bevegelse, musikk, instrumenter. 32 timer (16 samlinger) +1 time (besøk på døra) Samarbeid med helsestasjonen om temaer rundt småbarn, foreldrerolle og oppdragelse Kjøpe inn cd-er til de som er med på kurset slik at de kan bruke sangene hjemme. Forslag gave til besøk på døra: Bordbrikke Å du som metter liten fugl trykt på. À kr 20 Invitasjon til babysang 2 år Lille sau Samling med et måltid for barnet og foreldre. Gudstjeneste Utvikle fellesskap for barn og familier i menigheten og lokalmiljøet. Kontakpunkt mellom hjem og kirke. Gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet Gir familiene Selvbilde å se seg som skapt unike i Guds bilde, at barna er elsket og hører til hos Gud og i kirken. Å snakke om tro Hjelpe barna til å finne et språk for sin egen livs- og troshistorie. Bibelen: Sauen som kom bort Se, høre og gjøre evangeliet Gudstjeneste Bønn: Synge aftenbønn Synge bordvers 1.trosartikkel: Menneskeverd og Diakoni: Inkluderende fellesskap, omsorg og gjestfrihet. Sang, Musikk og kultur: Sanger fra babysang, trommer og instrumenter Hilsen med påminnelse om dåpsdag og invitasjon til gudstjeneste og mimresamling fra babysang. Fellesskapsmåltid Gudstjeneste, fortelling, 5 timer (2 samlinger) Mimresamling fra babysangtiden, men også inkluderende for de som ikke har vært på babysang. Gudstjeneste hvor babysang deltar Side 2

3 oppmuntring og støtte til å bygge nabofellesskap og menighetsfellesskap Skape gode tradisjoner i hjemmet. menneskesyn 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker -Jesus er sann Gud og sant menneske Bordbønn «O du som metter» - det er Gud som velsigner maten. Guds omsorg for den skapte verden. Glede og takknemlighet over skaperverket. Lære barn og familier å bruke bordbønn i hjemmet. Barna få delta i et inkluderende fellesskap, og opplever omsorg og gjestfrihet. involvering, kirkekaffe. Leke evangeliet. Utdeling på gudstjeneste. Lager bordgrupper ut fra adresser. Familiene får dermed mulighet til å bli bedre kjent med naboene sine. Diakon Menighetspedagog Kantor Husfelleskap 3 Forslag til gave: Boka Lille sau går seg vill til fremmøtte på Familiene får møte kirkens omsorgstjeneste gjennom dem som lager middag. 3 år Supersøndag Opprettholde kontakt med hjemmet, oppmuntre til å drive trosopplæring i hjemmet og til å ta med barnet på søndagsskolen og. Bli kjent med Jesus og sette fokus på det enkeltes barns verdi Hjelpe foreldre til gi barna et språk for sin egen livsog troshistorie i lys av troen på den treenige Gud de er døpt til. Hvem er jeg? Jeg er helt super! Skapt i Guds bilde. 1.trosartikkel -Gud som skaper menneske, jorden og universet. 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker -Jesus er sann Gud og sant menneske -Jesus åpenbarer Guds gode vilje Barnet skal lære å kjenne bibelhistoriene. Oppfordres til å lære bordbønn og aftenbønn Spesiell invitasjon til alle 3-åringene til å komme på søndagsskolen! Bruker bibelhistorier gjennom film som de får med hjem slik at vi utruster familien til å drive trosopplæring hjemme. Oppmuntring til både aftensang, bordbønn og invitasjon til å 2 timer Forslag til gave: DVD flanellanimasj on med fire bibelfortellinger Side 3

4 være med å delta fast på søndagsskolen med barnet. Menighetspedagog Søndagsskolelærer teamet 4 år GUDSTJENEST E MED UTDELING AV BARNEBIBEL INVITASJON TIL BARNAS DAG MED SPESIELT OPPLEGG FOR 4- ÅRINGER Bli kjent og trygg i kirken. Gi hjelp til bibellesning i hjemmet for barnet. Oppmuntre foreldre til å ta barna med på kor, søndagsskole og familiesamling. Legger til rette for at barna får et større eierforhold til sin kirke. Setter fokus på det enkelte barns verdi. Og lar barnet ta del i gudstjenestefelle s-skapet. Hva er en venn Reflektere over vennskap og få innsikt i at Jesus er barnas venn Barna får hjelp til å finne et eget språk for liv og tro. Gud ser alle. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Skapelse. Tegne seg selv. Hvem er jeg? Jeg er helt super! Hvor kommer jeg fra? Guds familie. Kirke og fellesskap. 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker Bibelen: -Matunderet Glede og takknemlighet over skaperverket. Misjon. Den verdensvide kirke. Vi får mulighet til å dele med andre. Lære en fast aftenbønn som kan brukes i hjemmet. Jesus tar imot barna. Mark Sang, musikk og kultur: Synge bordvers Synge sanger Opptre med koret på Bønn: Vi lager en innrammet kveldsbønn (Kjære Gud jeg har det godt) som barna får meg seg hjem. Diakoni: Få erfare kirkens diakonale virksomhet gjennom nestekjærlighet og inkluderende felleskap Gudstjenestefeiring: Få delta i og menighetens felleskap gjennom bønn, dåp, sang, bekjennelse og bruk av Guds ord Egen samling/post for 4-åringene på barnas dag hvor en lager ramme. Utdeling av bibel på Vi arrangerer pølsefest med masse aktiviteter. Klovn, hoppeslott, ansiktsmaling osv. for hele familien. Kantor (musikk) Menighetspedagog (gudstjeneste) Søndagsskoleleder e (samling på barnas dag) lager fine ting. Bl.a. en innrammet kveldsbønn Søndagen etter barnas dag deltar vi i Gudstjenesten. Utdeling av barnebibel og opptreden med barnekoret. Besøk på søndagsskolen 6 timer (2 samlinger) Forslag til gave: Utdeling av barnebibel til fremmøtte på Side 4

5 Misjon Misjonspost på barnas dag 5 år GUDSTJENEST E MED UTDELING AV MUSIKKCD INVITASJON TIL BARNAS DAG MED SPESIELT OPPLEGG FOR 5- ÅRINGER La barna lære om kirkens opprinnelse, pinsen. Opprettholde kontakt med hjemmet. Oppfordre foreldre til å sende barna på søndagsskolen, koret og familiesamling. Invitasjon til Takk-nemlighet over å være Guds barn. Glede over at Gud uttruster oss med gaver 3.trosartikkel: Bli kjent med hvordan Den hellige ånd leder inn i kirken og frelsen, og fram mot oppstandelse og evig liv. -Misjonen, den verdensvide kirke og den lokale menighet. -kirken som Jesu legeme, og det allmenne prestedømme. -Åndens frukt og åndens gaver Bibelen: Da disiplene fikk Den hellige ånd. Kirken: Kirkens verdensvide felleskap og oppdrag Sang, musikk og kultur: Barn og unge skal få anledning til å uttrykke seg selv, tro, tvil, tilbedelse, glede og klage gjennom salmer, lovsang og musikk Misjon og økumenikk: Få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av er et globalt felleskap med et verdensvidt oppdrag. Bønn: Få erfaring med ulike bønner og ritualer hvor kristen tro uttrykkes. Bordbønn og velsignelsen. Arrangere en stor gebursdagsfest i eget rom under barnas dag. Undervise om da disiplene fikk Den hellige ånd. Lære en av barnekorets sanger (som også er på cdèn de skal få) som de kan være med å synge på Vi arrangerer pølsefest med masse aktiviteter. Klovn, hoppeslott, ansiktsmaling osv. for hele familien. Egen misjonspost på barnas dag Kantor (musikk) Familiekveldkomite (geburtsdagsfest) Menighetspedago g () 6 timer (2 samlinger) Forslag til gave: cdèn Hurra for søndagsskolen år. Anslått omfang: 145 timer (109) 6 år DÅPSSKOLEN Bli bedre kjent med kirken sin. Kjenne trygghet. Arbeide med 1.trosartikkel -Gud som skaper Diakoni/tjenesteop pgave: Fortellinger Undring 12 timer (5 I kirken i SFOtid, barna hentes på Side 5

6 7 år JULE/PÅSKE- VERKSTED MED FAMILIEKVEL DS/ MIDDAG Familiegudstj eneste Barnet må få oppleve seg sett og hørt. Høre bibelfortellinger og få muligheten til å undre seg og reflektere over disse. Opprettholde kontakt med foreldre gjennom middag på siste samling La barna og foreldre bli kjent og trygg i kirken. Få lære mer om hva den kristne julen og påsken er. Opprettholde et godt forhold mellom hjem og kirke. Oppmuntre foreldre til å drive trosopplæring i hjemmet og til å ta barna sine med på søndagsskolen, selvbilde og identitet, selvstedighet og tilhørighet. Reflektere over fortellingene og se dem i lys av egne erfaringer. Utfordre til etisk refleksjon og handling. Få mulighet til å reflektere og undre seg omkring livets store spørsmål i lys av den kristne tro. Få finne et språk for sin egen livsog troshistorie i lys av treoen på den treenige Gud de er døpt til. menneske, jorden og universet. -Guds omsorg for den skapte verden -Menneskeverd og menneskesyn -Glede og takknemlighet over skaperverket 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker -Jesus åpenbarer Guds gode vilje Bibelen: -Jesus og barna -Sakkeus -Bartimeus Sakramentene: Dåp og nattverd Bønn: Velsignelsen De skal lære fri bønn og personlig bønn. Bønnelys 2.trosartikkel: Bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus er sann Gud og sant menneske -Jesus møter og elsker mennesker -Forsoning og frelse -Jesu død, oppstandelse og himmelfart Kirkeårets høytider: Advent og jul Påske Å bry seg om andre Etikk: De skal lære den gylne regel og andre uttrykk for kristne verdier i relasjon til sin hverdag. Sang, musikk og kultur: Skal få mulighet til å utrykke seg selv, tro, tvil, tilbedelse gjennom sang og musikk. Gudstjenestefeirin g: Delta i og menighetens felleskap gjennom dåp, bønn, sang, tilbedelse, bekjennelse, nattverd og bruk av Guds ord. Diakoni: Få oppleve omsorg og gjestfrihet. Bønn: Fadervår, bordbønn, takkebønn Sang, musikk og kultur: få synge kristne julesanger og påskesanger Måltidsfelleskap Medarbeidere i Utdeling av bok i Aktivitet og lek Menighetspedago g BUR-arbeider Ettåring Filmprodusent Forteller jule og påskehistoriene. Verksted Sang Mat Husfelleskap 4 Husfelleskap 5 Menighetspedago g/prosjektleder Kantor samlinger) 8 timer (3 samlinger) skolen og foreldrene henter dem i kirken. Forslag til gave: Utdeling av boka tre i et tre til deltakere av dåpsskolen Forslag til gave: Gi ut Cdèn Gjennom bibelen på 60 minutter på familie i des. Side 6

7 kor og familiesamling 8 år Tårnagenthel g Lar barna oppleve spenning og mysterier i bibelen og kirken Å kjenne at jeg hører til i kirken, og hos Gud. Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med. Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at jeg kan være med på å bety noe for andre. Min rolle i vennskap og relasjoner. Bli hørt, sett og ansvar for å se andre. Å mestre oppdrag. Guds omsorg for den skapte verden & forvalteransvaret Jesus møter og elsker mennesker, knyttes til gutten med fem brød og to små fisker. Joh. 6 Øver på Fadervår og andre liturgiske ledd. Gideon får et oppdrag fra Gud. Dom. 6-8 Kirkekunst, kirkeklokker, kirketårn Frie bønner. Synge sammen. Både en egen tårnagentsang, og sanger som skal brukes i. Sanger og salmer knyttet til pinsen. Aksjon med fokus på diakoni. Oppdragene de løser skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv! Engasjerte barn skal få dem rundt til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært. Bo-hjemme-leir i kirken. Lørdag til søndag. Gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn, løser vi sammen oppdrag og mysterier. Vi jobber med, og der blir det også gitt et nytt oppdrag til tårnagentene og til hele menigheten. 10 Medarbeider i gudstjeneste. 9 år MISJONS- AKTIVITETSDA G MED FAMILIEKVEL DS/ MIDDAG La barna og foreldre få en opplevelse sammen. Bli bedre kjent i kirka, hva misjon er og bli kjent med den store kirka! Reklamere for kor, Hjelpe barna til å få en mulighet til å reflektere omkring livets store spørsmål i lys av den kristne tro. 2.trosartikkel: Bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre. -forsoning og frelse 3.trosartikkel: -Misjonen, den verdensvide kirke og den lokale menighet -Kirken som Jesu Misjon og økumenikk: la dem få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av er et globalt felleskap med et La barna få oppleve spennende ting fra andre land sammen med foreldre. La dem få et innblikk i misjonen gjennom alle sanser, syn, følelser, lukt, hørsel 3 timer Side 7

8 10 år 5 GIVE ME 5! søndagsskole og familiesamling Bli kjent med Bibelen og den røde tråden der. Erfare at kirken er mitt hus. Kjenne trygghet og erfare og bli sett og hørt. Få inspirasjon til å være LysVåken ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflektere over hvem Jesus er for meg. legeme -Håpet om oppstandelse og evig liv Bibelen Guds ord. Misjonsoppdraget Jesus Paulus Skapelsen Bønn verdensvidt oppdrag. Diakoni: La dem få delta i kirkens dialkonale virksomhelt uttykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap og kamp for rettferdighet. Etikk: Barna skal få arbeide med etiske spørsmål i lys av kristen tro og frihet. Dette kan være spørsmål rundt forbruk, fordeling og livets ukrenkelighet Lese i Bibelen Be bønner Synge Medarbeider i Misjon Utforske Vandre og smak. Middag fra 3 forskjellige verdensdeler. Husfellesskap 6 Menighetspedago g Diakon Lørdag i kirka med musikkvideoprodu ksjon Øve inn sanger Aktiviteter og lek Samtale, oppgaver, måltid og gudstjenesteverkst ed. 16 timer, 6 samlinger Være med på en av Evig Nicekveldene. Forslag til gave: Gi boka Manga Messias til alle deltakere av Give me 5! Menighetspedago g Filmprodusent Ettåring Diakon 11 år Lys Våken Gir en bevissthet om å være lys våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Inspireres og reflekterer. Får inspirasjon til å være lys våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Jesus 12 år i tempelet Johannes 21 Sakkeus, Jakobs drøm Den gylne regel Be og lage bønner. Den gylne regel. Å se hverandre. Synge og danse 11.åringene får overnatte i kirken fra lørdag til søndag. Vi spiser sammen, leker, blir kjent, har 16 Det gis ut bibelen på dette tiltaket (Kode B). Vi bruker «konfirmant- Side 8

9 Kode B - Bli bedre kjent med Bibelen og kunne bruke bibelen på egenhånd Reflektere over hvem Jesus er for meg. - Hvor kommer jeg fra: Forholdet mellom tro og vitenskap: skapelsen og film - Godt og ondt, vennskap og relasjon: film 2 og prat om mobbing Får erfare at Kirken er mitt hus, og at Gud våker over meg. Advent. Ventetid. 1.TROSARTIKKEL: - Gud skaper. Guds første redningsplan: Israelsfolket 2.TROSARTIKKEL: - Guds andre redningsplan: Jesus - Jesus åpenbarer Guds gode vilje - Jesus møter og elsker mennesker - Forsoning og frelse - Jesu død og oppstandelse 3.TROSARTIKKEL: -Disipler på Jesu tid og i dag SAKRAMENTENE: - Nattverd sammen. Sanger til, og en egen lys-våken sang/dans. Medarbeidere i Kjenne trygghet, og oppleve å bli sett og hørt. - Fadervår - Fri bønn - Bordvers - Lystenning - Velsignelsen - Aktiv deltakelse i - Lære og kjenne bibelen og bruke den selv - Sang - Nestekjærlighet og inkluderende fellesskap: Hjelpe til med å lage måltider gudstjenesteverkst ed, danser, synger og mye gøy. Søndag er vi med på gjennomføring av som vi har jobbet med på lørdagen. - 4 tirsdager á 2 timer og aktiv deltakelse på en gudstjeneste og på kirkekaffen - Følger lokalt tilpasset variant av Kode B-ressursene. For mer utfyllende se vedlegg med program Tidspunkt: Vinter, i nærheten av såmannssøndag. Som oftest i januar/februar Menighetspedaog Kantor, prest og BU-arb, Ulønnede medarbeidere 10 timer (5 samlinger) bibelen» med egenprodusert forside med logo fra tiltaket. Vi lager nye forsider for hvert tiltak frem til konfirmantalde ren. Barn som kommer på tiltak etter 11års-tiltaket som ikke har fått bibel vil få dette. Barn som har fått bibel, men som har mistet den får mulighet til å kjøpe ny fra oss. FADERVÅR OG BØNN: - Fadervår - Bordbønn - Fri bønn BIBELEN: - 1.Mos 1: Skapelse - 1.Mos 3: Syndefall - 1.mos : Babels tårn - 2.mos.kap.1-21: Moses og utferden av Egypt - Matt : Fadervår - Jes : Side 9

10 Messiasprofeti i GT/Herrens lidende tjener - Joh 1.29: Messiasprofeti i NT - Matt : Nattverden - Rom 5.8: Jesu død=guds kjærlighet til oss - Matt : De første disiplene - Matt. 5-7: Bergprekenen - Mark : Jesus metter Joh : Jesus vasker disiplenes føtter - Joh : Peters fornektelse - Joh : Møte ved stranden etter oppstandelsen - Joh 3.16: Den lille bibel - Ordspr 21.9: Krok på taket, trettekjær kvinne KIRKEÅRETS HØYTIDER: - Såmannssøndag KIRKEN: - Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag: Delen om forfulgte kristne 12 år You Rock! Utruste 13- åringene til å takle overganger i livet og henvise til hvordan troen, kirken og storsamfunnet kan være Hvor kommer jeg fra? - Hvem er jeg/vil jeg være/bli: Bli utfordret på en nødvendig og spennende måte - Kropp, selvbilde 1.TROSARTIKKEL: - Det ondes problem - Guds omsorg for den skapte verden - Menneskeverd og mennesyn - Forvalteransvar/Gle Fri bønn i form av bønnelapper - Lystenning - Fadervår - Deler av kirkebønn - Velsignelsen - Delta på en gudstjeneste YouRock!- weekend i oktober. Vi har med oss ungdomsledere som YouRockgjengen kan bli kjente med slik at overgangen 30 Side 10

11 ressurser slike ganger og identitet - Fysisk og psykisk helse - Synd og skam - Tilgivelse og forsoning - Det ondes problem - Hvor skal jeg? - Sorg og tap - Død og håp - Mobbing - Troen på Jesus kan være en av de stabile elementene når livet rystes de og takknemlighet over skaperverket 2.TROSARTIKKEL: - Jesu død, oppstandelse og himmelfart - Jesus ved Faderens høyre hånd og hos det enkelte mennesket 3.TROSARTIKKEL: - Kirken som Jesu legeme dvs. kirkens roller i kriser - Håpet om oppstandelsen og evig liv SAKRAMENTENE: - Hvordan nattverd og dåp forkynner død og oppstandelse med Kristus FADERVÅR OG BØNN: - Bordbønn - Fri bønn BIBELEN: - 1.Mos : Josef - Jobs bok: Gjenfortelle hovedinnholdet - Salme 40: Jeg ventet og håpet - Matt : Jesus går på vannet, Peter prøver - Joh : Thomas tvileren - Matt.28.20: Jesus med alle dager - Matt.7.12: Den gyldne regel - Salme 139: Herre du ransaker... - Bruke bibelen til hjelp, trøst, veiledning og inspirasjon - Uttrykke tro, tvil, klage, håp, sorg etc. gjennom sang, musikk og kultur - Selv få oppleve omsorg i møte med temaet "You Rock", utrustet til å gi omsorg videre selv - Livets ukrenkelighet jfr. mobbing - Synliggjøre muligheten for samtale, sjelesorg og skrifte til å komme på ungdomsopplegg til høsten blir lettere. I tillegg ønsker vi at de er med å bidrar med gode tips om hvordan det er å begynne på ungdomsskolen - Møte kirkens sorgog krisearbeid - Samarbeide med helsestasjon eller annen kommunal instans om livsmestrings-delen, fortrinnsvis ved å gjennomføre deler av en samling sammen, alternativt gjennom å rådføre seg om tema og formidling På weekenden: - Har med ungdomslovsangsbandet til å introdusere gjengen for lovsang som ungdommene bruker. Aktivitetsgrupper, gruppearbeid etter undervisningen hvor ungdommer er gruppeledere. Menighetspedago ger, diakon, evt. Prosjektledere, ungdomsledere Side 11

12 - Jeremia 1: Jeg er så ung - 1.sam.16.23: David som spiller, Saul som trøst/ro - Sal.10.14: Du ser både ulykke og sorg - Fil.4.6: Vær ikke bekymret for noe. Be... KIRKENS HØYTIDER OG MERKEDAGER: - Alle Helgens søndag KIRKEN: - Gudstjeneste og ritualer: Kyrie, forbønn og "Døde minnes"-rutiner omsorgstjeneste; Sørgesamtaler, besøkstjenesten - Kirkekunst, -kultur og -musikk; når ordene mangler 12 år VM-Ungdom del 1 Utfordrer til å ta valg om identitet og tilhørighet ved å inkludere dem i et kristent fellesskap Hvem vil jeg være/bli? Hva vil jeg være med på? Hvilket miljø ønsker jeg å gå i? Språk for egen livs-og troshistorie. Vennskap og relasjoner. Bli kjent med eldre ledere / ungdomsledere. Arbeide med å styrke selvbilde og identitet. Follow me. Hvem sa dette først? Jesus kaller disipler. Bønnevandring 7. klassingene inviteres til en av de siste Lagskveldene før sommeren. Her blir de kjent med ungdomsarbeidet vårt, og vi håper de får lyst til å være med videre etter sommeren. Ungdommene fra FollowMe utfordres til å ha noe formidling år. Anslått omfang: 120 timer (146) Side 12

13 13 år VM-Ungdom del 2 Selvstendiggjør til egne valg og økt bevissthet om konsekvenser av disse ved å fortelle om forholdet mellom kristen tro og ulike religioner, og lære dem hva det betyr å velge kristen konfirmasjon. Kropp, selvbilde og identitet. Vennskap og relasjoner. Forholdet mellom kristen tro og ulike religioner. Hva kan dere fra før? Gruppearbeid hvor de får presentere noen tema for hverandre. Hvem vil jeg være/bli Menneskeverd og menneskesyn. Gud skaper mennesket, jorden og universet. Glede og takknemlighet over skaperverket. Åndens frukt og åndens gaver. Sal 139. Åndens frukt Kirkens historie. Hans Nielsen Hauge. Haugianerne. Noen tar andre valg. Hvor velger du å konfirmere deg? Jobbe med bibeltekster om Åndens frukt når vi har gruppearbeid. Etiske refleksjoner rundt de temaene vi har tatt opp. Tilgivelse, vennskap og relasjoner. Høsten i 8.klasse inviteres 13- åringene til Lagskveld med mat og annet opplegg i forkant. Her blir de kjent med noe av alt de kan være med på som ungdommer på Vardeneset. Konfirmant? Får lære litt om hva det vil si å bli konfirmant år Konfirmasjon Vekker og styrker troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn. Livs- og troshistorie Dåp og tro Personlig vekst Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen De store spørsmålene Døden Tro og tvil Sentrale dimensjoner ved menneskelivet Å gå videre med Gud Trosartiklene. Gud vår Far Jesus vår frelser DHÅ, vår hjelper Korsfestet, død og oppstått Sakramentene Nattverd Dåp og tro Fadervår og bønn Bibelen Arbeide helhetlig med bibelen, eget liv, praksiser og kirkens tro Kirkeårets høytider og merkedager: Kirken Gi en helhetlig oversikt over kristen tro og kristent liv Bønn Gudstjenestefeirin g Bibellesning Sang, musikk og kultur Diakoni Misjon og økumenikk Faste og forsakelse Deltar i Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon. Ut i all verden Etikk Ungdom og medier. Budene Gud, vår skaper Tilgivelse Vårt konfirmantoppleg g er delt i tre deler. 1. Torsdagssamlinger som (et par lørdagssamlinger) er felles undervisningssamli nger med gruppeopplegg. 2. Gudstjenestedelta kelse 3.Valgfag 60 Vedlegg 5: Konfirmant plan Side 13

14 Medarbeiderskap Er medarbeidere i. 16 år KonfReunion Ungdomswek end Fremmer trygghet og undring i valgene man tar i troen og livet. Forholdet mellom tro og vitenskap. Utdanning og yrkesvalg. Gud som skaper. Jesus kommer igjen og holder oppgjør. Jesus er sann Gud og sant menneske. Tekster fra Åpenbaringen Jesus metter 5000 Jesus går på vannet Profetier Profetiene overgår vitenskapen. Troen. Kirkens oppbygning og demokrati. Frie og korte bønner Samler gjengen som var konfirmanter året før til en liten reunion. Vi ser bilder og filmer fra konfirmantåret og spiser litt god mat sammen. Snakker om hva de husker fra konfirmantåret. Hva har de lært? Tro/vitenskap/prof etier. Troens plass i livet videre. Hva kan kirken tilby Inviterer 10.klassingene spesielt til ungdomsweekend 16 år Tro Seriøst! Øker bevissthet om eksistensielle tema knyttet til kristen etikk og trosspørsmål Det ondes problem. Kjærlighet, seksualitet og samliv Følelser og grenser Få vite at i kirken finnes hjelp til dem som har det vanskelig. De store spørsmålene. Det ondes problem. Synd og omvendelse, bekjennelse og tilgivelse. Det dobbelte kjærlighetsbudet. Kom til meg alle dere som strever. Etiske refleksjoner rundt temaene vi tar opp. Samtale med ungdom Temakveld Inndeling i samtalegrupper. Måltid. Vi ønsker også at diakonen er til stede hvert år for å fortelle om hva en diakon er, og invitere ungdommene til å ta i bruk tilbud vi har. 3 Gi boka Tro Seriøst til de som kommer på tiltaket. Side 14

15 17 år Explore Styrker vennskap og relasjoner gjennom felles opplevelser, og fremmer tilhørighet til den universelle kirke. Vennskap og relasjoner Nattverden Morgenbønn. Frie bønner. Frie korte bønner Delta i gudstjeneste der vi er. Ulike gudstjenesteforme r. Vi ønsker å reise bort på en weekend / høstferie Et poeng å reise litt langt. For eksempel til London og se forskjellige former for meinighet/kirke. Besøke St.Paul og Hillsong. 24 Vennskapsmenigh et? Overnatting enkelt og billig. Familier? Gymsal? 18 år TakeOff Fremmer bevissthet om egen identitet og tilhørighet til det kristne fellesskapet også når livet endres. Utdanning og yrkesvalg. Selvstendighet og tilhørighet. Ressursforvaltnin g og forbruk Hvilke erfaringer fra familie, oppvekst, skole og kirke tar en med seg i livet videre? Stimulere allmenndanning, personlig og åndelig vekst. Forvalteransvaret Salme 23 Apostelgjerningene. Urkirken og misjonens begynnelse Utferden fra Egypt. Å gå på løftene. Ef Frie og korte bønner. De enkle hverdagsbønnene Forbruk og fordeling. Mange flytter bort etter dette året. Hvilke valg tar de? Hvordan leve et selvstendig liv. Ta Gud med i hverdagen. Vi lager en skikkelig fest med masse god mat. Personlig økonomiseminar Standup- alvorlige tema på en morsom måte år follow me Utruste til tjeneste Skapt i Guds bilde og inn i hans plan Å finne «sin» plass på Jesu legeme/ i kirka. Bli bevisst på at det er Jesus som er hodet og vi er lemmene Follow me. Hvem sa dette først? Jesus kaller disipler. Det dobbelte kjærlighetsbudet Sal 139. Åndens frukt Guds gode vilje - Jesus møter og elsker mennesker Diakoni Misjon og økumenikk Den gylne regel. Å se hverandre. Utrustning til tjeneste. Personlig veiledning Systematisk oppfølging av ungdommer som ønsker å gå inn i en tjeneste eller som er i en tjeneste. Bygge godt miljø slik at andre ungdommer har noe å komme inn i 24 Side 15

16 Side 16

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant

Foto: T. Nordvik. Ten Sing konfirmant Foto: T. Nordvik Ten Sing konfirmant Hvordan lykkes med Ten Sing som del av konfirmantopplegget i menigheten? Dette heftet forteller om ni suksessfaktorer for Ten Singkonfirmantarbeid, utarbeidet med bakgrunn

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning

Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Organisering, rammer og ansvar Samvirke med hjemmet og familien Barn og unges medvirkning KONSMO MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i kan: - Kjenne tilhørighet til kirka. -

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21

Enheten: Medarbeidere. Informasjon om trosopplæringen i enheten. Medarbeidere og samarbeid. 1 av 21 Informasjon om trosopplæringen i enheten Trosopplæringens hjemmeside http://www.imarka.no Oppstartsår 2011 Fase enheten befinner seg i Gjennomføringsfasen (fra: 2011) Hovedmål for trosopplæringen I Madlamark

Detaljer

Sammenheng mellom Plan for trosopplæring og KFUK-KFUM-speidernes aktivitetsprogram

Sammenheng mellom Plan for trosopplæring og KFUK-KFUM-speidernes aktivitetsprogram Sammenheng mellom Plan for trosopplæring og KFUK-KFUM-speidernes aktivitetsprogram Sort skrift = Plan for trosopplæring Grønn skrift = Eksempler fra KFUK-KFUM-speidernes aktivitetsprogram. Programbøker

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Utdrag fra Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

GRINDHEIM MENIGHET. Mål, grunnlag og organisering. Sentrale dimensjoner. Hovedmål for trosopplæringen. Grunnlag og særpreg

GRINDHEIM MENIGHET. Mål, grunnlag og organisering. Sentrale dimensjoner. Hovedmål for trosopplæringen. Grunnlag og særpreg GRINDHEIM MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Visjon: Tillit tilhørighet trygghet. Mål: Troen skal formidles slik at barn og ungdom i skal: - Kjenne tilhørighet til kirka.

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes

Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes Lokal plan - TROSOPPLÆRING i Lindesnes for kirkene i Valle, og Spangereid Mål: Gi alle døpte barn og unge - tilhørighet til tro og menighet, - kjennskap til den treenige Gud deltakelse og engasjement som

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER

TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR MJØNDALEN OG NEDRE EIKER MENIGHETER Illustrasjon: Elisabeth Mose HOVEDMÅL Gjennom trosopplæringen vil vi at barn og unge i Nedre Eiker kommune skal bli kjent med bibelen og den treenige

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet

Side 1 av 16 - Plan for trosopplæring i Tveit menighet - Trosopplæring i Tveit menighet Lokal plan: Trosopplæring i Tveit menighet Sokn Tveit Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Menighetens hovedmål for trosopplæringen er å vekke og styrke kristen tro blant barn og unge i Tveit

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014

Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Årsplan i kristendom - 4. klasse 2013-2014 Antall timer pr : 3 time Lærere: Heidi M. Bråthen Grunnleggende ferdigheter i faget Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud?

Opplegg til samling. Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Opplegg til samling Tema: Hvordan kan jeg møte Gud? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008

Herrens måltid. ImF-Bryne Mai 2008 Herrens måltid ImF-Bryne Mai 2008 Bakgrunn Hvorfor Herrens måltid?! Fordi Jesus innstiftet Herrens måltid som et paktsmåltid mellom seg og sine disipler. Matt. 26,26-29; Mark. 14, 22-25; Luk. 22,15-20!

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013

Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet. Vedtatt 05.09.2013 Lokal plan for trosopplæring i Østerås menighet Vedtatt 05.09.2013 1 Grunnlagstenkning Hovedmål for trosopplæringen Grunnlag og særpreg Hovedmål for trosopplæringen i Østerås menighet er at barn og ungdom

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsplan Kristendom 2014 2015

Årsplan Kristendom 2014 2015 Årsplan Kristendom 2014 2015 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn:5. årstrinn Lærer: Hanna Guldhaug og Anlaug Laugerud Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A.

ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. ÅRSPLAN I KRLE. PLAN A. UKER INNHOLD KOMPETANSEMÅL KRITERIER Eleven skal uttrykke tanker om livet, tap Etikk og filosofi og sorg, godt og vondt og gi respons på Jeg kan sette ord på tanker om livet på

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2014 Våren 2015 Silde 1 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro.

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015)

ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015) ÅRSRAPPORT - MADLAMARK MENIGHET (2015) 1. Enhetsinformasjon Enhetens navn MADLAMARK MENIGHET Sokn i enheten menighet Fellesråd Bispedømme Ingen satt Stavanger bispedømme Antall medlemmer og tilhørende

Detaljer