TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet."

Transkript

1 TROSOPPLÆRINGSTILTAK I VARDENESET MENIGHET Alle døpte (0-18 år) skal ha tilbud om 315 timer trosopplæring fra Vardeneset menighet. ALDER NAVN PÅ TILTAK MÅL FOR TILTAKET Livstolkning og livsmestring TEMA/ INNHOLD Kirkens tro og tradisjon Kristen tro i praksis 0-5 år. Anslått omfang: 50 timer (55) ARBEIDSMÅTER OMFANG i hele timer KOMMENTAR VEDLEGG 0 år Invitasjon til Dåp, og dåpssamtale Gjøre et godt førsteinntrykk, særlig gjennom invitasjonen! Reflektere sammen med foreldrene om dåp og løfter. Gi informasjon om menighetens trosopplæring Bli kjent med hverandre, kirkerommet og liturgien. Møte foreldrene og la dem fortelle om barnet, og sin tilknytning til kirken og troen. Dåpsbefalingen Dåpsliturgien Jesus og barna Trosbekjennelsen Sakramentene: -korsmerket i dåpen og hverdagen -død og oppstandelse med Kristus. Dåpsbefalingen. Matt 28, Jesus og barna. Mark Hva er da et menneske? Salme 8. Kirkerommet. Kirkens gudstjeneste og ritual. Inkludering gjennom koselig invitasjon og gave til den nyfødte. Omsorg for hele familien og deres nye livssituasjon. Be Fader vår Delta i liturgien og salmene. Delta i dåpshandlingen. Bønn for og med barnet Velsignelsen Gudstjenestefeiring. Døpt inn i menigheten. Koselig invitasjonsbrev med gave til den nye babyen. En time satt av i kirken til dåpssamtale med foreldrene og presten. Det gis informasjon om hva dåpen innebærer, både praktisk og teologisk. Deles ut informasjon om kirkens trosopplæring. Dåpsgudstjeneste hvor det deles ut bilde med velsignelsestekst. Servicekontoret Husfellesskap 1 og 2(lage til Invitasjons pakke + konvourlutter til faddere) Prest 3 Ønsker å gi tips til faddere om Tripp Trapp og mulighet for å kunne være med i trosopplærings tiltak hvor fadderbarnet er delaktig. Gi ut egen konvourlutt til faddere om dette. Forslag til gave: Body med koselig tekst som kan brukes under dåpskjolen. Velsignelsesbilde + kort til faddere Invitasjon Brev til faddere

2 0-1 år 1. BABYSANG 2. BESØK PÅ DØRA MED EN HILSEN FRA MENIGHETEN NÅR FYLTE 1ÅRS DÅPSDAG Bygge nettverk og relasjoner. Motivere til trosopplæring i hjemmet Vi bygger glede og trygghet gjennom sang og samvær med hverandre i et kirkelig fellesskap. Gi trygghet og trening til å praktisere tro hjemme og i kirken Vennskap og relasjoner, både mellom voksne og barn, mellom voksne, og mellom barna. Hvem er jeg? Kropp, selvbilde og identitet. 1.trosartikkel -Gud som skaper menneske, jorden og universet. -Guds omsorg for den skapte verden -Menneskeverd og menneskesyn -Glede og takknemlighet over skaperverket Bønn Aftenbønn Bordbønn Kirken Kirkens omsorgstjeneste Velsignelsen. 4. mos Bli kjent i den lokale kirken. Måltidsfellesskap Bønn, Sang og Musikk Gjennom lystenning og velsignelse, får barna del i ulike bønner og ritualer. Babysang deltar i en familiegudstjenest e. Lære å uttrykke seg gjennom sang og musikk. Aftenbønn, velsignesle Delta i et inkluderende fellesskap, og oppleve gjestfrihet gjennom lunsjen. Sang Lek Samtale Andakt Måltidsfellesskap Besøk på døra fra en i menigheten Kantor Diakon Diakoniutvalget (organiserer hilsen på døra) Utdeling av diplom To aldersinndelte grupper med felles lunsj 45 minutt med sangstund. Sang, bevegelse, musikk, instrumenter. 32 timer (16 samlinger) +1 time (besøk på døra) Samarbeid med helsestasjonen om temaer rundt småbarn, foreldrerolle og oppdragelse Kjøpe inn cd-er til de som er med på kurset slik at de kan bruke sangene hjemme. Forslag gave til besøk på døra: Bordbrikke Å du som metter liten fugl trykt på. À kr 20 Invitasjon til babysang 2 år Lille sau Samling med et måltid for barnet og foreldre. Gudstjeneste Utvikle fellesskap for barn og familier i menigheten og lokalmiljøet. Kontakpunkt mellom hjem og kirke. Gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet Gir familiene Selvbilde å se seg som skapt unike i Guds bilde, at barna er elsket og hører til hos Gud og i kirken. Å snakke om tro Hjelpe barna til å finne et språk for sin egen livs- og troshistorie. Bibelen: Sauen som kom bort Se, høre og gjøre evangeliet Gudstjeneste Bønn: Synge aftenbønn Synge bordvers 1.trosartikkel: Menneskeverd og Diakoni: Inkluderende fellesskap, omsorg og gjestfrihet. Sang, Musikk og kultur: Sanger fra babysang, trommer og instrumenter Hilsen med påminnelse om dåpsdag og invitasjon til gudstjeneste og mimresamling fra babysang. Fellesskapsmåltid Gudstjeneste, fortelling, 5 timer (2 samlinger) Mimresamling fra babysangtiden, men også inkluderende for de som ikke har vært på babysang. Gudstjeneste hvor babysang deltar Side 2

3 oppmuntring og støtte til å bygge nabofellesskap og menighetsfellesskap Skape gode tradisjoner i hjemmet. menneskesyn 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker -Jesus er sann Gud og sant menneske Bordbønn «O du som metter» - det er Gud som velsigner maten. Guds omsorg for den skapte verden. Glede og takknemlighet over skaperverket. Lære barn og familier å bruke bordbønn i hjemmet. Barna få delta i et inkluderende fellesskap, og opplever omsorg og gjestfrihet. involvering, kirkekaffe. Leke evangeliet. Utdeling på gudstjeneste. Lager bordgrupper ut fra adresser. Familiene får dermed mulighet til å bli bedre kjent med naboene sine. Diakon Menighetspedagog Kantor Husfelleskap 3 Forslag til gave: Boka Lille sau går seg vill til fremmøtte på Familiene får møte kirkens omsorgstjeneste gjennom dem som lager middag. 3 år Supersøndag Opprettholde kontakt med hjemmet, oppmuntre til å drive trosopplæring i hjemmet og til å ta med barnet på søndagsskolen og. Bli kjent med Jesus og sette fokus på det enkeltes barns verdi Hjelpe foreldre til gi barna et språk for sin egen livsog troshistorie i lys av troen på den treenige Gud de er døpt til. Hvem er jeg? Jeg er helt super! Skapt i Guds bilde. 1.trosartikkel -Gud som skaper menneske, jorden og universet. 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker -Jesus er sann Gud og sant menneske -Jesus åpenbarer Guds gode vilje Barnet skal lære å kjenne bibelhistoriene. Oppfordres til å lære bordbønn og aftenbønn Spesiell invitasjon til alle 3-åringene til å komme på søndagsskolen! Bruker bibelhistorier gjennom film som de får med hjem slik at vi utruster familien til å drive trosopplæring hjemme. Oppmuntring til både aftensang, bordbønn og invitasjon til å 2 timer Forslag til gave: DVD flanellanimasj on med fire bibelfortellinger Side 3

4 være med å delta fast på søndagsskolen med barnet. Menighetspedagog Søndagsskolelærer teamet 4 år GUDSTJENEST E MED UTDELING AV BARNEBIBEL INVITASJON TIL BARNAS DAG MED SPESIELT OPPLEGG FOR 4- ÅRINGER Bli kjent og trygg i kirken. Gi hjelp til bibellesning i hjemmet for barnet. Oppmuntre foreldre til å ta barna med på kor, søndagsskole og familiesamling. Legger til rette for at barna får et større eierforhold til sin kirke. Setter fokus på det enkelte barns verdi. Og lar barnet ta del i gudstjenestefelle s-skapet. Hva er en venn Reflektere over vennskap og få innsikt i at Jesus er barnas venn Barna får hjelp til å finne et eget språk for liv og tro. Gud ser alle. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Skapelse. Tegne seg selv. Hvem er jeg? Jeg er helt super! Hvor kommer jeg fra? Guds familie. Kirke og fellesskap. 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker Bibelen: -Matunderet Glede og takknemlighet over skaperverket. Misjon. Den verdensvide kirke. Vi får mulighet til å dele med andre. Lære en fast aftenbønn som kan brukes i hjemmet. Jesus tar imot barna. Mark Sang, musikk og kultur: Synge bordvers Synge sanger Opptre med koret på Bønn: Vi lager en innrammet kveldsbønn (Kjære Gud jeg har det godt) som barna får meg seg hjem. Diakoni: Få erfare kirkens diakonale virksomhet gjennom nestekjærlighet og inkluderende felleskap Gudstjenestefeiring: Få delta i og menighetens felleskap gjennom bønn, dåp, sang, bekjennelse og bruk av Guds ord Egen samling/post for 4-åringene på barnas dag hvor en lager ramme. Utdeling av bibel på Vi arrangerer pølsefest med masse aktiviteter. Klovn, hoppeslott, ansiktsmaling osv. for hele familien. Kantor (musikk) Menighetspedagog (gudstjeneste) Søndagsskoleleder e (samling på barnas dag) lager fine ting. Bl.a. en innrammet kveldsbønn Søndagen etter barnas dag deltar vi i Gudstjenesten. Utdeling av barnebibel og opptreden med barnekoret. Besøk på søndagsskolen 6 timer (2 samlinger) Forslag til gave: Utdeling av barnebibel til fremmøtte på Side 4

5 Misjon Misjonspost på barnas dag 5 år GUDSTJENEST E MED UTDELING AV MUSIKKCD INVITASJON TIL BARNAS DAG MED SPESIELT OPPLEGG FOR 5- ÅRINGER La barna lære om kirkens opprinnelse, pinsen. Opprettholde kontakt med hjemmet. Oppfordre foreldre til å sende barna på søndagsskolen, koret og familiesamling. Invitasjon til Takk-nemlighet over å være Guds barn. Glede over at Gud uttruster oss med gaver 3.trosartikkel: Bli kjent med hvordan Den hellige ånd leder inn i kirken og frelsen, og fram mot oppstandelse og evig liv. -Misjonen, den verdensvide kirke og den lokale menighet. -kirken som Jesu legeme, og det allmenne prestedømme. -Åndens frukt og åndens gaver Bibelen: Da disiplene fikk Den hellige ånd. Kirken: Kirkens verdensvide felleskap og oppdrag Sang, musikk og kultur: Barn og unge skal få anledning til å uttrykke seg selv, tro, tvil, tilbedelse, glede og klage gjennom salmer, lovsang og musikk Misjon og økumenikk: Få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av er et globalt felleskap med et verdensvidt oppdrag. Bønn: Få erfaring med ulike bønner og ritualer hvor kristen tro uttrykkes. Bordbønn og velsignelsen. Arrangere en stor gebursdagsfest i eget rom under barnas dag. Undervise om da disiplene fikk Den hellige ånd. Lære en av barnekorets sanger (som også er på cdèn de skal få) som de kan være med å synge på Vi arrangerer pølsefest med masse aktiviteter. Klovn, hoppeslott, ansiktsmaling osv. for hele familien. Egen misjonspost på barnas dag Kantor (musikk) Familiekveldkomite (geburtsdagsfest) Menighetspedago g () 6 timer (2 samlinger) Forslag til gave: cdèn Hurra for søndagsskolen år. Anslått omfang: 145 timer (109) 6 år DÅPSSKOLEN Bli bedre kjent med kirken sin. Kjenne trygghet. Arbeide med 1.trosartikkel -Gud som skaper Diakoni/tjenesteop pgave: Fortellinger Undring 12 timer (5 I kirken i SFOtid, barna hentes på Side 5

6 7 år JULE/PÅSKE- VERKSTED MED FAMILIEKVEL DS/ MIDDAG Familiegudstj eneste Barnet må få oppleve seg sett og hørt. Høre bibelfortellinger og få muligheten til å undre seg og reflektere over disse. Opprettholde kontakt med foreldre gjennom middag på siste samling La barna og foreldre bli kjent og trygg i kirken. Få lære mer om hva den kristne julen og påsken er. Opprettholde et godt forhold mellom hjem og kirke. Oppmuntre foreldre til å drive trosopplæring i hjemmet og til å ta barna sine med på søndagsskolen, selvbilde og identitet, selvstedighet og tilhørighet. Reflektere over fortellingene og se dem i lys av egne erfaringer. Utfordre til etisk refleksjon og handling. Få mulighet til å reflektere og undre seg omkring livets store spørsmål i lys av den kristne tro. Få finne et språk for sin egen livsog troshistorie i lys av treoen på den treenige Gud de er døpt til. menneske, jorden og universet. -Guds omsorg for den skapte verden -Menneskeverd og menneskesyn -Glede og takknemlighet over skaperverket 2.trosartikkel: Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus møter og elsker mennesker -Jesus åpenbarer Guds gode vilje Bibelen: -Jesus og barna -Sakkeus -Bartimeus Sakramentene: Dåp og nattverd Bønn: Velsignelsen De skal lære fri bønn og personlig bønn. Bønnelys 2.trosartikkel: Bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre. -Jesus er sann Gud og sant menneske -Jesus møter og elsker mennesker -Forsoning og frelse -Jesu død, oppstandelse og himmelfart Kirkeårets høytider: Advent og jul Påske Å bry seg om andre Etikk: De skal lære den gylne regel og andre uttrykk for kristne verdier i relasjon til sin hverdag. Sang, musikk og kultur: Skal få mulighet til å utrykke seg selv, tro, tvil, tilbedelse gjennom sang og musikk. Gudstjenestefeirin g: Delta i og menighetens felleskap gjennom dåp, bønn, sang, tilbedelse, bekjennelse, nattverd og bruk av Guds ord. Diakoni: Få oppleve omsorg og gjestfrihet. Bønn: Fadervår, bordbønn, takkebønn Sang, musikk og kultur: få synge kristne julesanger og påskesanger Måltidsfelleskap Medarbeidere i Utdeling av bok i Aktivitet og lek Menighetspedago g BUR-arbeider Ettåring Filmprodusent Forteller jule og påskehistoriene. Verksted Sang Mat Husfelleskap 4 Husfelleskap 5 Menighetspedago g/prosjektleder Kantor samlinger) 8 timer (3 samlinger) skolen og foreldrene henter dem i kirken. Forslag til gave: Utdeling av boka tre i et tre til deltakere av dåpsskolen Forslag til gave: Gi ut Cdèn Gjennom bibelen på 60 minutter på familie i des. Side 6

7 kor og familiesamling 8 år Tårnagenthel g Lar barna oppleve spenning og mysterier i bibelen og kirken Å kjenne at jeg hører til i kirken, og hos Gud. Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med. Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at jeg kan være med på å bety noe for andre. Min rolle i vennskap og relasjoner. Bli hørt, sett og ansvar for å se andre. Å mestre oppdrag. Guds omsorg for den skapte verden & forvalteransvaret Jesus møter og elsker mennesker, knyttes til gutten med fem brød og to små fisker. Joh. 6 Øver på Fadervår og andre liturgiske ledd. Gideon får et oppdrag fra Gud. Dom. 6-8 Kirkekunst, kirkeklokker, kirketårn Frie bønner. Synge sammen. Både en egen tårnagentsang, og sanger som skal brukes i. Sanger og salmer knyttet til pinsen. Aksjon med fokus på diakoni. Oppdragene de løser skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv! Engasjerte barn skal få dem rundt til å oppleve at klokkenes budskap kommer helt nært. Bo-hjemme-leir i kirken. Lørdag til søndag. Gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn, løser vi sammen oppdrag og mysterier. Vi jobber med, og der blir det også gitt et nytt oppdrag til tårnagentene og til hele menigheten. 10 Medarbeider i gudstjeneste. 9 år MISJONS- AKTIVITETSDA G MED FAMILIEKVEL DS/ MIDDAG La barna og foreldre få en opplevelse sammen. Bli bedre kjent i kirka, hva misjon er og bli kjent med den store kirka! Reklamere for kor, Hjelpe barna til å få en mulighet til å reflektere omkring livets store spørsmål i lys av den kristne tro. 2.trosartikkel: Bli kjent med Jesus som venn, frelser og Herre. -forsoning og frelse 3.trosartikkel: -Misjonen, den verdensvide kirke og den lokale menighet -Kirken som Jesu Misjon og økumenikk: la dem få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at den kirke de selv er en del av er et globalt felleskap med et La barna få oppleve spennende ting fra andre land sammen med foreldre. La dem få et innblikk i misjonen gjennom alle sanser, syn, følelser, lukt, hørsel 3 timer Side 7

8 10 år 5 GIVE ME 5! søndagsskole og familiesamling Bli kjent med Bibelen og den røde tråden der. Erfare at kirken er mitt hus. Kjenne trygghet og erfare og bli sett og hørt. Få inspirasjon til å være LysVåken ovenfor seg selv, Gud og andre. Reflektere over hvem Jesus er for meg. legeme -Håpet om oppstandelse og evig liv Bibelen Guds ord. Misjonsoppdraget Jesus Paulus Skapelsen Bønn verdensvidt oppdrag. Diakoni: La dem få delta i kirkens dialkonale virksomhelt uttykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap og kamp for rettferdighet. Etikk: Barna skal få arbeide med etiske spørsmål i lys av kristen tro og frihet. Dette kan være spørsmål rundt forbruk, fordeling og livets ukrenkelighet Lese i Bibelen Be bønner Synge Medarbeider i Misjon Utforske Vandre og smak. Middag fra 3 forskjellige verdensdeler. Husfellesskap 6 Menighetspedago g Diakon Lørdag i kirka med musikkvideoprodu ksjon Øve inn sanger Aktiviteter og lek Samtale, oppgaver, måltid og gudstjenesteverkst ed. 16 timer, 6 samlinger Være med på en av Evig Nicekveldene. Forslag til gave: Gi boka Manga Messias til alle deltakere av Give me 5! Menighetspedago g Filmprodusent Ettåring Diakon 11 år Lys Våken Gir en bevissthet om å være lys våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Inspireres og reflekterer. Får inspirasjon til å være lys våken ovenfor seg selv, Gud og andre. Jesus 12 år i tempelet Johannes 21 Sakkeus, Jakobs drøm Den gylne regel Be og lage bønner. Den gylne regel. Å se hverandre. Synge og danse 11.åringene får overnatte i kirken fra lørdag til søndag. Vi spiser sammen, leker, blir kjent, har 16 Det gis ut bibelen på dette tiltaket (Kode B). Vi bruker «konfirmant- Side 8

9 Kode B - Bli bedre kjent med Bibelen og kunne bruke bibelen på egenhånd Reflektere over hvem Jesus er for meg. - Hvor kommer jeg fra: Forholdet mellom tro og vitenskap: skapelsen og film - Godt og ondt, vennskap og relasjon: film 2 og prat om mobbing Får erfare at Kirken er mitt hus, og at Gud våker over meg. Advent. Ventetid. 1.TROSARTIKKEL: - Gud skaper. Guds første redningsplan: Israelsfolket 2.TROSARTIKKEL: - Guds andre redningsplan: Jesus - Jesus åpenbarer Guds gode vilje - Jesus møter og elsker mennesker - Forsoning og frelse - Jesu død og oppstandelse 3.TROSARTIKKEL: -Disipler på Jesu tid og i dag SAKRAMENTENE: - Nattverd sammen. Sanger til, og en egen lys-våken sang/dans. Medarbeidere i Kjenne trygghet, og oppleve å bli sett og hørt. - Fadervår - Fri bønn - Bordvers - Lystenning - Velsignelsen - Aktiv deltakelse i - Lære og kjenne bibelen og bruke den selv - Sang - Nestekjærlighet og inkluderende fellesskap: Hjelpe til med å lage måltider gudstjenesteverkst ed, danser, synger og mye gøy. Søndag er vi med på gjennomføring av som vi har jobbet med på lørdagen. - 4 tirsdager á 2 timer og aktiv deltakelse på en gudstjeneste og på kirkekaffen - Følger lokalt tilpasset variant av Kode B-ressursene. For mer utfyllende se vedlegg med program Tidspunkt: Vinter, i nærheten av såmannssøndag. Som oftest i januar/februar Menighetspedaog Kantor, prest og BU-arb, Ulønnede medarbeidere 10 timer (5 samlinger) bibelen» med egenprodusert forside med logo fra tiltaket. Vi lager nye forsider for hvert tiltak frem til konfirmantalde ren. Barn som kommer på tiltak etter 11års-tiltaket som ikke har fått bibel vil få dette. Barn som har fått bibel, men som har mistet den får mulighet til å kjøpe ny fra oss. FADERVÅR OG BØNN: - Fadervår - Bordbønn - Fri bønn BIBELEN: - 1.Mos 1: Skapelse - 1.Mos 3: Syndefall - 1.mos : Babels tårn - 2.mos.kap.1-21: Moses og utferden av Egypt - Matt : Fadervår - Jes : Side 9

10 Messiasprofeti i GT/Herrens lidende tjener - Joh 1.29: Messiasprofeti i NT - Matt : Nattverden - Rom 5.8: Jesu død=guds kjærlighet til oss - Matt : De første disiplene - Matt. 5-7: Bergprekenen - Mark : Jesus metter Joh : Jesus vasker disiplenes føtter - Joh : Peters fornektelse - Joh : Møte ved stranden etter oppstandelsen - Joh 3.16: Den lille bibel - Ordspr 21.9: Krok på taket, trettekjær kvinne KIRKEÅRETS HØYTIDER: - Såmannssøndag KIRKEN: - Kirkens verdensvide fellesskap og oppdrag: Delen om forfulgte kristne 12 år You Rock! Utruste 13- åringene til å takle overganger i livet og henvise til hvordan troen, kirken og storsamfunnet kan være Hvor kommer jeg fra? - Hvem er jeg/vil jeg være/bli: Bli utfordret på en nødvendig og spennende måte - Kropp, selvbilde 1.TROSARTIKKEL: - Det ondes problem - Guds omsorg for den skapte verden - Menneskeverd og mennesyn - Forvalteransvar/Gle Fri bønn i form av bønnelapper - Lystenning - Fadervår - Deler av kirkebønn - Velsignelsen - Delta på en gudstjeneste YouRock!- weekend i oktober. Vi har med oss ungdomsledere som YouRockgjengen kan bli kjente med slik at overgangen 30 Side 10

11 ressurser slike ganger og identitet - Fysisk og psykisk helse - Synd og skam - Tilgivelse og forsoning - Det ondes problem - Hvor skal jeg? - Sorg og tap - Død og håp - Mobbing - Troen på Jesus kan være en av de stabile elementene når livet rystes de og takknemlighet over skaperverket 2.TROSARTIKKEL: - Jesu død, oppstandelse og himmelfart - Jesus ved Faderens høyre hånd og hos det enkelte mennesket 3.TROSARTIKKEL: - Kirken som Jesu legeme dvs. kirkens roller i kriser - Håpet om oppstandelsen og evig liv SAKRAMENTENE: - Hvordan nattverd og dåp forkynner død og oppstandelse med Kristus FADERVÅR OG BØNN: - Bordbønn - Fri bønn BIBELEN: - 1.Mos : Josef - Jobs bok: Gjenfortelle hovedinnholdet - Salme 40: Jeg ventet og håpet - Matt : Jesus går på vannet, Peter prøver - Joh : Thomas tvileren - Matt.28.20: Jesus med alle dager - Matt.7.12: Den gyldne regel - Salme 139: Herre du ransaker... - Bruke bibelen til hjelp, trøst, veiledning og inspirasjon - Uttrykke tro, tvil, klage, håp, sorg etc. gjennom sang, musikk og kultur - Selv få oppleve omsorg i møte med temaet "You Rock", utrustet til å gi omsorg videre selv - Livets ukrenkelighet jfr. mobbing - Synliggjøre muligheten for samtale, sjelesorg og skrifte til å komme på ungdomsopplegg til høsten blir lettere. I tillegg ønsker vi at de er med å bidrar med gode tips om hvordan det er å begynne på ungdomsskolen - Møte kirkens sorgog krisearbeid - Samarbeide med helsestasjon eller annen kommunal instans om livsmestrings-delen, fortrinnsvis ved å gjennomføre deler av en samling sammen, alternativt gjennom å rådføre seg om tema og formidling På weekenden: - Har med ungdomslovsangsbandet til å introdusere gjengen for lovsang som ungdommene bruker. Aktivitetsgrupper, gruppearbeid etter undervisningen hvor ungdommer er gruppeledere. Menighetspedago ger, diakon, evt. Prosjektledere, ungdomsledere Side 11

12 - Jeremia 1: Jeg er så ung - 1.sam.16.23: David som spiller, Saul som trøst/ro - Sal.10.14: Du ser både ulykke og sorg - Fil.4.6: Vær ikke bekymret for noe. Be... KIRKENS HØYTIDER OG MERKEDAGER: - Alle Helgens søndag KIRKEN: - Gudstjeneste og ritualer: Kyrie, forbønn og "Døde minnes"-rutiner omsorgstjeneste; Sørgesamtaler, besøkstjenesten - Kirkekunst, -kultur og -musikk; når ordene mangler 12 år VM-Ungdom del 1 Utfordrer til å ta valg om identitet og tilhørighet ved å inkludere dem i et kristent fellesskap Hvem vil jeg være/bli? Hva vil jeg være med på? Hvilket miljø ønsker jeg å gå i? Språk for egen livs-og troshistorie. Vennskap og relasjoner. Bli kjent med eldre ledere / ungdomsledere. Arbeide med å styrke selvbilde og identitet. Follow me. Hvem sa dette først? Jesus kaller disipler. Bønnevandring 7. klassingene inviteres til en av de siste Lagskveldene før sommeren. Her blir de kjent med ungdomsarbeidet vårt, og vi håper de får lyst til å være med videre etter sommeren. Ungdommene fra FollowMe utfordres til å ha noe formidling år. Anslått omfang: 120 timer (146) Side 12

13 13 år VM-Ungdom del 2 Selvstendiggjør til egne valg og økt bevissthet om konsekvenser av disse ved å fortelle om forholdet mellom kristen tro og ulike religioner, og lære dem hva det betyr å velge kristen konfirmasjon. Kropp, selvbilde og identitet. Vennskap og relasjoner. Forholdet mellom kristen tro og ulike religioner. Hva kan dere fra før? Gruppearbeid hvor de får presentere noen tema for hverandre. Hvem vil jeg være/bli Menneskeverd og menneskesyn. Gud skaper mennesket, jorden og universet. Glede og takknemlighet over skaperverket. Åndens frukt og åndens gaver. Sal 139. Åndens frukt Kirkens historie. Hans Nielsen Hauge. Haugianerne. Noen tar andre valg. Hvor velger du å konfirmere deg? Jobbe med bibeltekster om Åndens frukt når vi har gruppearbeid. Etiske refleksjoner rundt de temaene vi har tatt opp. Tilgivelse, vennskap og relasjoner. Høsten i 8.klasse inviteres 13- åringene til Lagskveld med mat og annet opplegg i forkant. Her blir de kjent med noe av alt de kan være med på som ungdommer på Vardeneset. Konfirmant? Får lære litt om hva det vil si å bli konfirmant år Konfirmasjon Vekker og styrker troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn. Livs- og troshistorie Dåp og tro Personlig vekst Gi mot og inspirasjon til å leve som kristen De store spørsmålene Døden Tro og tvil Sentrale dimensjoner ved menneskelivet Å gå videre med Gud Trosartiklene. Gud vår Far Jesus vår frelser DHÅ, vår hjelper Korsfestet, død og oppstått Sakramentene Nattverd Dåp og tro Fadervår og bønn Bibelen Arbeide helhetlig med bibelen, eget liv, praksiser og kirkens tro Kirkeårets høytider og merkedager: Kirken Gi en helhetlig oversikt over kristen tro og kristent liv Bønn Gudstjenestefeirin g Bibellesning Sang, musikk og kultur Diakoni Misjon og økumenikk Faste og forsakelse Deltar i Kirkens nødhjelp sin fasteaksjon. Ut i all verden Etikk Ungdom og medier. Budene Gud, vår skaper Tilgivelse Vårt konfirmantoppleg g er delt i tre deler. 1. Torsdagssamlinger som (et par lørdagssamlinger) er felles undervisningssamli nger med gruppeopplegg. 2. Gudstjenestedelta kelse 3.Valgfag 60 Vedlegg 5: Konfirmant plan Side 13

14 Medarbeiderskap Er medarbeidere i. 16 år KonfReunion Ungdomswek end Fremmer trygghet og undring i valgene man tar i troen og livet. Forholdet mellom tro og vitenskap. Utdanning og yrkesvalg. Gud som skaper. Jesus kommer igjen og holder oppgjør. Jesus er sann Gud og sant menneske. Tekster fra Åpenbaringen Jesus metter 5000 Jesus går på vannet Profetier Profetiene overgår vitenskapen. Troen. Kirkens oppbygning og demokrati. Frie og korte bønner Samler gjengen som var konfirmanter året før til en liten reunion. Vi ser bilder og filmer fra konfirmantåret og spiser litt god mat sammen. Snakker om hva de husker fra konfirmantåret. Hva har de lært? Tro/vitenskap/prof etier. Troens plass i livet videre. Hva kan kirken tilby Inviterer 10.klassingene spesielt til ungdomsweekend 16 år Tro Seriøst! Øker bevissthet om eksistensielle tema knyttet til kristen etikk og trosspørsmål Det ondes problem. Kjærlighet, seksualitet og samliv Følelser og grenser Få vite at i kirken finnes hjelp til dem som har det vanskelig. De store spørsmålene. Det ondes problem. Synd og omvendelse, bekjennelse og tilgivelse. Det dobbelte kjærlighetsbudet. Kom til meg alle dere som strever. Etiske refleksjoner rundt temaene vi tar opp. Samtale med ungdom Temakveld Inndeling i samtalegrupper. Måltid. Vi ønsker også at diakonen er til stede hvert år for å fortelle om hva en diakon er, og invitere ungdommene til å ta i bruk tilbud vi har. 3 Gi boka Tro Seriøst til de som kommer på tiltaket. Side 14

15 17 år Explore Styrker vennskap og relasjoner gjennom felles opplevelser, og fremmer tilhørighet til den universelle kirke. Vennskap og relasjoner Nattverden Morgenbønn. Frie bønner. Frie korte bønner Delta i gudstjeneste der vi er. Ulike gudstjenesteforme r. Vi ønsker å reise bort på en weekend / høstferie Et poeng å reise litt langt. For eksempel til London og se forskjellige former for meinighet/kirke. Besøke St.Paul og Hillsong. 24 Vennskapsmenigh et? Overnatting enkelt og billig. Familier? Gymsal? 18 år TakeOff Fremmer bevissthet om egen identitet og tilhørighet til det kristne fellesskapet også når livet endres. Utdanning og yrkesvalg. Selvstendighet og tilhørighet. Ressursforvaltnin g og forbruk Hvilke erfaringer fra familie, oppvekst, skole og kirke tar en med seg i livet videre? Stimulere allmenndanning, personlig og åndelig vekst. Forvalteransvaret Salme 23 Apostelgjerningene. Urkirken og misjonens begynnelse Utferden fra Egypt. Å gå på løftene. Ef Frie og korte bønner. De enkle hverdagsbønnene Forbruk og fordeling. Mange flytter bort etter dette året. Hvilke valg tar de? Hvordan leve et selvstendig liv. Ta Gud med i hverdagen. Vi lager en skikkelig fest med masse god mat. Personlig økonomiseminar Standup- alvorlige tema på en morsom måte år follow me Utruste til tjeneste Skapt i Guds bilde og inn i hans plan Å finne «sin» plass på Jesu legeme/ i kirka. Bli bevisst på at det er Jesus som er hodet og vi er lemmene Follow me. Hvem sa dette først? Jesus kaller disipler. Det dobbelte kjærlighetsbudet Sal 139. Åndens frukt Guds gode vilje - Jesus møter og elsker mennesker Diakoni Misjon og økumenikk Den gylne regel. Å se hverandre. Utrustning til tjeneste. Personlig veiledning Systematisk oppfølging av ungdommer som ønsker å gå inn i en tjeneste eller som er i en tjeneste. Bygge godt miljø slik at andre ungdommer har noe å komme inn i 24 Side 15

16 Side 16

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra www.kirken.no/materiell eller

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn.

Side 1 av 19 - Plan for trosopplæring i RISKA MENIGHET - Guds barn hele livet. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn. Skisse til lokal plan: Guds barn hele livet Sokn Riska Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Barn og unge i Riska skal få lære mer om den troen de er døpt til. De skal, i en livslang prosess,

Detaljer

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet

Side 1 av 28 - Plan for trosopplæring i HØVÅG MENIGHET - Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Lokal plan: Trosopplæringsplan for Høvåg menighet Sokn Høvåg Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Hele menneske, hele menigheten, hele bygda. Å se b/u-tro skapes, vokse, fordypes og bli praktisk

Detaljer

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen

Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Oversikt over kvalitetsfaktorer, målsetninger og indikatorer for trosopplæringen Dette skjemaet viser hvordan spørreskjemaene for trosopplæring er utviklet og oppbygget for å være del av en systematisk

Detaljer

Troverdig kirke. i godt samarbeid

Troverdig kirke. i godt samarbeid Troverdig kirke i godt samarbeid Troverdighet Lokalsamfunn Gode møter Kunnskap Kirken som ressurs Bygge relasjon Trosopplæring og samarbeid med skole og barnehage Likt Religionspedagogikk Kunnskapsinnhold

Detaljer

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet.

Hovedfokus. Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige ledere i hjemmet. Hovedfokus Erfare trygghet i hjem og menighet Hjelpe barnet til å utvikle kjærlighet, tillit og mot Gud elsker meg FORSLAG TIL MÅL FOR TILTAK I HJEMMET Bidra til at foreldre får tro på seg selv som åndelige

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland

TREKLANGER. Å vokse inn i gudstjenesten. Kjell Arne Morland TREKLANGER Å vokse inn i gudstjenesten Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå det og

Detaljer

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i

Detaljer

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven

MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Gaven MER OM DÅPEN: Hvem skal være faddere? Når et barn under 15 år skal døpes, velger foreldrene faddere. De fleste foreldre er nøye med hvem de velger. De vil gjerne ha faddere som kan bety noe positivt for

Detaljer

LITURGIER Metodistkirken

LITURGIER Metodistkirken LITURGIER Metodistkirken 2009 Metodistkirken i Norge Akersbakken 37 0172 OSLO 23 33 27 00 www.metodistkirken.no Liturgikomiteen Roar G. Fotland Knut Refsdal Anne Berthling Svein J. Veland Forkortelser

Detaljer

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE

Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE Konfirmantspeiding VEILEDNINGSHEFTE 1 KONFIRMANTSPEIDING Veiledningshefte INNHOLD Utgitt av Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Fax: 22 99 15 51 post@kmspeider.no

Detaljer

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET

LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET LOKAL TROSOPPLÆRINGSPLAN FOR KOPERVIK MENIGHET Planen er utarbeidet av menighetens trosopplæringsutvalg som i dag har følgende medlemmer: Bodil Kristensen (leder), Solveig Leikvoll (sekretær),torbjørg

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

Etterfølgerne. Innhold

Etterfølgerne. Innhold Etterfølgerne Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. En glad giver tid, evner og penger 3. Vi en menighet 4. Sammen i gudstjenesten 5. Vekst til modenhet 6. Nytt liv i praksis 7. Den hellige Ånd i mitt liv Introduksjon

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen»

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Endringer av «Danielsen-planen» basert på Rundskriv Udir-02-2011 Krav til læreplaner for private skoler. Oktober 2012 I det følgende viser vi hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten.

En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. En opplevelse av livsglede i sommer eller En åndelig opplevelse i sommer Eventuelt en runde på hva dere ønsker med gruppa denne høsten. Les Salme 36 (hele salmen eller v. 6-11; les gjerne ett vers hver

Detaljer

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007

ACM. Anam Cara Medvandrer. Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne. 1 utgave mars 2007 ACM Anam Cara Medvandrer Norsk fellesskap av Community of Aidan & Hilda, Lindisfarne 1 1 utgave mars 2007 Anam Cara medvandrer (ACM) Innhold: 1. Visjon og mål s.4 2. 3 ledende prinsipper: s.6 3. Veimerkene

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland

FEM FLOMLYS. Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag. Kjell Arne Morland FEM FLOMLYS Å vokse inn i kirkens liv og oppdrag Kjell Arne Morland Å vokse i kristen tro Den kristne tro er fullverdig som barnetro! Det sentrale innholdet i kristendommen er så enkelt at man kan forstå

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår

Materiell til bønn: Praktiske tips. 17 ulike bønnetips. Utdrag fra bibelblogg. Bønnevandring. Bibelord om bønn. Å be med Fader Vår 1 Bønn bærer alt vårt arbeid. Det er knyttet sterke løfter til bønn og det er viktig at vi legger alle ting framfor Gud, slik at han kan lede oss og vise oss vei. Bønn kan åpne veien inn til menneskers

Detaljer

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002

BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 BARNEHAGE MØTER KIRKE samarbeid kirke og barnehage Kari Lilleaasen, 2002 Redigert av Anne Aicher, 2011 INNHOLD Innledning 1. Barnehagen i dagens samfunn 2. Kirken og barnehagen i historisk lys 3. Offentlig

Detaljer