Offentlig journal. Tilbud på vikariat Medisinsk avd. post B. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilbud på vikariat Medisinsk avd. post B. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2102-7 21903/2012 30.08."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud på vikariat Medisinsk avd. post B ***** 2012/ / Elisabeth F. Vandvik Søknad om Nrd nummer fra stillingsbanken Regional stillingsbank - legehjemler 2012/ / Helse Midt-Norge v/ fagdirektør nnkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. oktober 2012 Styresaker / /2012 Styrets medlemmer Søknad om redusert stilling ***** 2012/ / Alice Tveit Wang Side: 1 av 23

2 Søknad om permisjon ***** 2012/ /2012 Karin Anita Haug Søknad om permisjon ***** 2012/ /2012 Per Arne Flått Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorarer 2012 Regnskapssaker - diverse / / /2012 Crawford & Company AS Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorar 2012 Regnskapssaker - diverse / / /2012 Kco Advokater Side: 2 av 23

3 Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorar 2012 Regnskapssaker - diverse / / /2012 Advokatfirmaet Ness Lundin DA Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorar 2012 Regnskapssaker - diverse / / /2012 Advokat Edmund Asbøll Betalingspåminnelse - journalopplysninger - ikke innbetalt honorar 2012 Regnskapssaker - diverse / / /2012 Advokatfirma nneland & Co Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Audun Jakobsen Side: 3 av 23

4 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Merete Haugom Arbeidsavtale datert / /2012 Randi Aakervik Arbeidsavtale datert / /2012 Camilla Aleksandersen Arbeidsavtale datert / /2012 Elin S Mæhla Side: 4 av 23

5 Arbeidsavtale datert / /2012 Bente Myhre Arbeidsavtale datert / /2012 Ester Hamstad Arbeidsavtale datert / /2012 Rattanaporn Rattana Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Line B. Dreier Side: 5 av 23

6 Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Else Rigmor Bostad Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 sabelle G Helgås Arbeidsavtale datert / /2012 Anniken Munkebye Arbeidsavtale datert / /2012 nger Høli Side: 6 av 23

7 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Grete Noem Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Christine Sletteås Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Lene Gustavsen Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Steinkjer kommune Side: 7 av 23

8 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Christina S. Ranheim Anmodning om pasientopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Steinkjer kommune Arbeidsavtale datert / /2012 Branislav Azanjac Tjenesteplan / /2012 Avdelingsleder Kirurgisk avdeling Side: 8 av 23

9 Tjenesteplan Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ / Klinikkleder Medisinsk klinikk Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Bente Heimstad Arbeidsavtale datert / /2012 Maria Strømmen Takker ja til stilling som sykepleierstudent ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Merete Vada Side: 9 av 23

10 Mottak av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ / Verdal Kommune, Ressurssenter Oppvekst Søknad om permisjon ***** 2012/ / Torbjørg Vestgøte Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Merete Vada Bekreftelse på mottatt melding Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Levanger Kommune Side: 10 av 23

11 Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** ***** 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk - ***** Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 25958/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Permisjonssøknad 2012/ / Dag-Erik Sørmo Høringsutkast Høring - endringer i psykisk helsevernloven 2012/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk - ***** Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 25965/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 11 av 23

12 Avslutning av sak - lokal avklaring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tvidelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Avdeling for laboratoriemedisin Orientering vedrørende spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler til behandling av- ***** ***** ***** 2012 Spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler - Barne og Familieklinikken - ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Foreløpig tilbakemelding nfarktregisteret 2012/ / NTN Side: 12 av 23

13 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Mercedes Alcocer Skedsmo tvidelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Avdeling for laboratoriemedisin Avslutning av tilsynssak Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Søker på stilling Stilling: Operasjonssykepleiere Operasjonsavdelingen Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Laila Nøstdal Side: 13 av 23

14 Søker på stilling Stilling: Operasjonssykepleiere Operasjonsavdelingen Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Jaime Jr. Cauilan nternrevisjonens aktivitetsplan - eventuelle nye innspill til revisjonstemaer for 2013 nternrevisjonens aktivitetsplan / /2012 Helse Midt-Norge RHF Mottak av bekymringsmelding Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ / Verdal Kommune, Ressurssenter oppvekst Overføring av ferie til 2013 ***** 2012/ / Kari Østgaard Side: 14 av 23

15 Takker ja til tilleggsvilkår ved tilsetting ved Føde/Gyn, Sykehuset Namsos ***** 2012/ /2012 Grete Magni Øien Tilbud om utvidet fast stilling ***** 2012/ /2012 Heidi Austad Sandnes Takker ja til stilling Bioingeniør 100 % stilling vikariat, Avdeling for Laboratoriemedisin, Sykehuset Namsos Stilling Bioingeniør 100 % stilling vikariat, Avdeling for Laboratoriemedisin, Sykehuset Namsos 2012/ / Gøril Kvitvang Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Side: 15 av 23

16 Vedrørende mandat for spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 DNB Livsforsikring ASA Forhåndsvarsel - rapport etter kontroll i leilighet 007, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Forhåndsvarsel - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 005, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Forhåndsvarsel - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 007, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Side: 16 av 23

17 Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 NAV Levanger Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 005, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 005, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Forhåndsvarsel - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 005, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Side: 17 av 23

18 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt - ***** ***** ***** ***** 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Namsos ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Forhåndsvarsel - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 003, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Rapport av kontroll av elektrisk anlegg leilighet 003. Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Svar på spørsmål om skifte av behandler Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 18 av 23

19 Forhåndsvarsel - rapport etter kontroll av elektrisk anlegg i leilighet 007, Bjørumsalleen Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg / / Det lokale eltilsyn Oppheving av taushetsplikt Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Anmoding om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** Side: 19 av 23

20 Avvent betaling av pensjonspremie 4. kvartal KLP - Premiesatser i pensjonsordningen / /2012 Helse Midt-Norge RHF HbA1c som diagnostikum for diabetes Diagnostisering av diabetes 2012/ / NOKLS Søknad om fortsatt midlertidig reduksjon i stilling 2012/ / Mariann Brekkan Takker ja til helgestilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Jørgen Kaspersen Side: 20 av 23

21 Arbeidsavtale datert Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Jørgen Kaspersen Forespørsel om helseopplysninger - purring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 f Skadeforsikring NF Søknad om permisjon ***** 2012/ / Liv Anita Heggvik Henvendelse angående betalingsvarsel Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Terra Forsikring, Skadeavdelingen Side: 21 av 23

22 Oversender legeerklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Politimesteren i Nord-Trøndelag HMN LØ Kvalitetssikring av hovedprosesser. QA hovedprosess: Salg og andre inntekter HMN LØ Kvalitetssikring av hovedprosesser. Hovedprosess periodeavslutning og anmodning 2012/ /2012 Helse Midt-Norge RHF Søknad om nr D nummer fra stillingsbanken Regional stillingsbank - legehjemler 2012/ / Helse Midt-Norge RHF nnvilgelse av attføringspensjon P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Side: 22 av 23

23 nnvilgelse av attføringspensjon P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP nnvilgelse av alderspensjon P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP nnvilgelse av uførepensjon ***** P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 KLP Side: 23 av 23

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012

Offentlig journal. Ønske om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 28.09.2012 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 Ønske om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/6400-2 22240/2012 Hommelvik legekontor 04.09.2012

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013.

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 Anmodning om helseopplysninger 2013/2240-2 14850/2013 Advokatfirmaet Welde Oppsigelse Arbeidsforhold *****

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11.

Offentlig journal. Forespørsel angående klokkeslett for fødsel. Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 24.11.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.11.2014 Forespørsel angående klokkeslett for fødsel Pasient ***** ***** ***** 2014/3992-2 30684/2014 ***** 18.11.2014

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 25.01.2011. Utfylling av spørreskjema Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.02.2011 Anmodning om helseopplysninger 2010/3801-3 30921/2010 22.12.2010 f Skadeforsikring NF, Helseteamet Privat tfylling

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02.

Offentlig journal. Leger under spesialisering- Egenerklæring. Personal ***** ***** ***** 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 Leger under spesialisering- Egenerklæring 2009/469-11 17843/2010 29.07.2010 Hilde Solem Egenerklæring - registrering

Detaljer

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014

Offentlig journal. Hendelse under pasienttransport. Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 16.03.2015 19.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.03.2015 nnhold: Hendelse under pasienttransport Klage på pasientreiser 2014/3385-5 31033/2014 19.11.2014 nnhold: Bruk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012

Offentlig journal. Tilbud om vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 26.09.2012 08.08.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.09.2012 Tilbud om vikariat Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/4891-9 19808/2012 08.08.2012 Mari Ringen Stormo

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2014 Tilbud om midlertidig 25% stilling ved Med A Sykehuset Levanger 2012/2589-15 2786/2014 24.01.2014 Sumaiya

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03.

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Anmodning om journalopplysninger ang. ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1054-2 7833/2012 ***** 16.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11.

Offentlig journal. Ny årslønn fra 1.10.2014. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 13.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.11.2014 Ny årslønn fra 1.10.2014 2012/3405-4 26436/2014 09.10.2014 Torstein Rønningen Begjæring om journalinnsyn

Detaljer

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013

Dok.dato: 05.04.2013. Dok.dato: 22.04.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Anmodning om pasientopplysninger - påminnelse Pasient ***** ***** ***** 2012/7242-10 9396/2013 Crawford and

Detaljer

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013

Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H. Dok.dato: 27.12.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2014 Tilbud om 16 % helgestilling i perioden 06.01.14-01.03.15 og ferievikariat ved Medisinsk avdeling post H

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om legeuttalelse ang ***** ***** ***** ***** ***** Pasient - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6937-2 27453/2012

Offentlig journal. Anmodning om legeuttalelse ang ***** ***** ***** ***** ***** Pasient - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6937-2 27453/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2012 Anmodning om legeuttalelse ang ***** ***** ***** ***** ***** Pasient - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6937-2

Detaljer

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012

Dok.dato: 08.08.2012. Dok.dato: 31.08.2012. Dok.dato: 04.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Arbeidsavtale datert 010812 2012/2351-7 19830/2012 08.08.2012 Bård Voldsund Tilbud om midlertidig stilling

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08.

Offentlig journal. Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS. Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2013 Vedrørende gjennomgang av oppgjør, Namsos Taxi AS Namsos Taxi - fremmøtetakst 2013/1640-1 10938/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04.

Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2012 Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2012 Svar på anmodning om pasientopplysninger 2012/683-2 5177/2012 Advokatfirmaet Nidaros DA 17.02.2012 Svar vedrørende

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09.

Offentlig journal. MRSA screening i forbindelse med svangerskap. MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2015 MRSA screening i forbindelse med svangerskap MRSA screening i svangerskapet 2015/2611-1 21489/2015 14.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011

Offentlig journal. Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2011 Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011 25.11.2011 Advokatfirma

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 140211. 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.02.2011 nnkalling til møte i Brukerutvalget 140211 2011 Brukerutvalget - Møter 2011/56-3 2876/2011 09.02.2011 Øystein Bjørnes

Detaljer

Offentlig journal. Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning ***** ***** ***** ***** ***** Gjeldsordning 2013 2013/287-35 26999/2013

Offentlig journal. Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning ***** ***** ***** ***** ***** Gjeldsordning 2013 2013/287-35 26999/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.11.2013 Kravforespørsel i forbindelse med søknad om gjeldsordning ***** ***** ***** ***** ***** Gjeldsordning 2013

Detaljer