Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Trådløst Headset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Oppgavens tittel: Trådløst Headset"

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Trådløst Headset Project title: Wireless Headset Gruppedeltakere: Christian Russell Tlf Linda Kjellin Tlf Jørn Aasland Tlf Program/studieretning: Elektronikk og Teleteknikk Oppdragsgiver: Atmel Norway AS Vestre Rosten Tiller Dato: Antall sider/bilag: 15 sider/ 1 bilag Veileder (navn/ /tlf.): Jon Digernes Tlf: Mail: Prosjektnummer: 31 / 0703 Kontaktperson hos oppdragsgiver (navn/tlf.): Stig Lian Tlf: Fritt tilgjengelig X Tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver Rapporten frigitt etter (Dato) S. 1

2 SAMMENDRAG Dette er et forprosjekt som er starten på et hovedprosjekt. Forprosjektet er gjennomført for å se nytteverdien av prosjektet. Oppgaven er å lage et trådløst headset for Atmel som skal kunne brukes i åpent kontorlandskap. Atmel sitt mål er også at vi skal bli bedre kjent med deres produkter. I denne oppgaven har vi tatt for oss alle detaljene rundt prosjektet og diskutert disse. Vi har også satt en del retningslinjer for hvordan vi vil at prosjektet skal blir organisert og gjennomført. S. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Bakgrunn Oppgavetekst Definisjoner TEKNISK DEL Problemstilling Prosjektmål Effektmål Resultatmål Prosessmål Prosjektbeskrivelse Spesifikasjoner Problemområder ARBEIDSPAKKER PROSJEKTORGANISERING Prosjektdeltagere Utstyr og ressurser Prosjektleveranser Tids- og kostplan Kvalitetssikring Kilder Vedlegg...15 S. 3

4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Oppdragsgiveren vår for dette prosjektet er Atmel Norway. Atmel Norway er en av verdens ledende aktører innen design og produksjon av avanserte mikrokontrollere som blant annet benyttes i mobiltelefoner, hvitevarer, kameraer, biler, leker, datamaskiner og verktøy. Atmel Norway startet opp i 1996 og har 150 ansatte. Bedriften holder til i moderne lokaler på Vestre Rosten på Tiller (Trondheim). Atmel Norway er en del av Atmel Corporation som har hovedkontor i San Jose i California. Atmel Corporation har 8000 ansatte verden over og fabrikker i USA og Europa. Oppgaven vår blir å konstruere et trådløst headset for bruk i åpent kontorlandskap. Så langt det er mulig skal vi prøve å bruke Atmel sine produkter for å løse oppgaven. Headsettet skal ha enveis kommunikasjon; man skal kunne sende musikk fra en datamaskin (eller annet audioutstyr som MP3-spiller) igjennom lydkortet til et sett trådløse hodetelefoner gjennom en digital RF-datalink. Headsettet skal også ha volumkontroll. 1.2 Oppgavetekst Oppgaven er å konstruere et trådløst headset for bruk blant annet i åpent kontorlandskap. Systemet vil bestå av en sender og en mottaker. Senderen skal digitalisere et audiosignal og sende det til mottakeren. Mottakeren motta signalet og omforme det til et analogt signal. Mottakeren må være batteridrevet, og senderen bør kunne drives med strøm fra en USBplugg. Det er ønsket med volumkontroll på mottakeren. Ulike egenskaper som må evalueres er: Lydkvalitet: - Finne riktig dataoverføringshastighet, slik at systemet bruker billigst mulige komponenter og minst mulig strøm uten at det går nevneverdig ut over lydkvaliteten. Komprimering av audiosignalet: - Finne en god måte til å komprimere audiosignalet slik at systemet trenger minst mulig dataoverføringskapasitet og bruker minst mulig strøm. Radioløsning: - Finne en RF-chip som har stor nok overføringskapasitet og lavt nok strømforbruk. - Velge antenner med de riktige egenskaper til sender og mottaker. Mikrokontroller: - Velge riktig mikrokontroller i sender og mottaker. Viktige egenskaper for det ferdige systemet vil være: - Lydkvalitet - Rekkevidde - Strømforbruk - Immunitet mot annen RF-støy - Størrelse og form (spesielt på mottakeren) S. 4

5 1.3 Definisjoner ADC: A/D konverter, omformer fra analogt til digitalt Antennevinning er et mål for hvor retningsvirkende en antenne er i forhold til en isotrop antenne. AVR er en familie av RISC mikrokontrollere fra Atmel Bluetooth er en standard for en industriell spesifikasjon for trådløst personlig nettverk DAC: D/A konverter omformer fra digitalt til analogt EIRP er et mål for utstrålt effekt Firmware er programvare til chiper I2S: Integrated Interchip Sound IEEE , en standard for trådløse nettverk ( WLan ). Isotrop antenne er en teoretisk antenne som stråler i alle retninger PCM: Pulse-code modulation Pr: Power received, et mål for følsomheten til en mottaker Pt: Power Transmitted, et mål (i dbm) for utsendt effekt fra RF-forsterker. RF: Radio frequency RISC: Reduced Instruction Set Computing er en prossesortype som er baserte på noen få effektive instruksjoner SPI: Serial Peripheral Interface Bus UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter USB: Universal Serial Bus USART: Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter WLan : Wireless Local area network, trådløst lokalnettverk ZigBee, en spesifikasjon for høynivå kommunikasjonsprotokoller som baserer seg på laveffekts digitale radioer. S. 5

6 2 TEKNISK DEL 2.1 Problemstilling Målet for prosjektet er å lage en ferdig sender/mottaker for overføring av lyd for et trådløst headset for åpen kontorlandskap. Her skal lydkvaliteten være på et visst minimumsnivå for å kunne høre på nettradio og lignende, samt at sender skal være styrt av USB port med tanke på strøm. Her kommer vi også til å se an tiden med tanke på muligheter for overføring av lyden gjennom USB porten i stede for gjennom lydkortet. Mottakeren skal være batteridrevet og her skal vi tenke på minst mulig strømforbruk. Det er ønske om 30 meter rekkevidde for RFlinken, samt god immunitet mot annen RF-støy. Det finnes en mengde forskjellige produkter på markede i dag som benytter RF, men som sender analogt eller ved å bruke bluetooth. Vi skal bruke digitalt overføring. Her er det ønskelig å bruke Atmel sine produkter på flest mulige områder. Vi har kommet frem til å bruke Atmel sitt ATR2406-DEV-KIT2 for utvikling og demonstrasjon av denne RF-linken. Lydkvalitetsbetraktninger: Sanntidskomprimering av lyd i høy kvalitet er for ressurskrevende for 8-bits AVR. Den eneste formen for komprimering som lar seg gjøre med begrenset ressursbruk er Adaptiv Differensiel PCM, som gir dårlig kvalitet med en del kvantiseringsstøy (susing i bakgrunnen og spraking ved raske toneendringer). Dette ble testet ut med kompilert programvare fra Atmels application note AVR336 [1]. I utgangspunktet hadde vi tenkt å benytte Atmels AT86RF GHz ZigBee transciever, men med en maksimal bitrate på 250kbit/s [2] (i praksis ca. 200kbit/s [3]) har denne transcieveren kun kapasitet til å overføre stereolyd med 8bit/sample og kHz samplingsfrekvens eller 12bit/sample og 8kHz samplingsfrekvens, noe vi anser som for dårlig kvalitet, da all form for diskant må filtreres bort i henhold til Nyquists samplingsteorem (samplingsfrekvens > 2* høyeste signalfrekvens). Atmels ATR2406 har en maksimal datarate på 1.152Mbit/s [4], som er tilstrekkelig for ukomprimert lyd i tilnærmet CD-kvalitet [5] (16bit/sample, 22050Hz samplingsfrekvens = 705.6kbit/s). I tillegg fins det firmware for adaptiv frekvenshopping, som gir god støyimmunitet, noe som er essensielt på det åpne 2.4GHz ISM-båndet pga. interferens fra kraftige støykilder som trådløse nettverk (IEEE , WLan ), Bluetooth -enheter og mikrobølgeovner. Noen raske beregninger på rekkevidden til et system basert på spesifikasjoner i databladet til ATR2406 [4] (Pt = 4dBm, Pr > -93dBm) og en forenklet formel for strekningsdemping (EIRP/(4*pi*d^2)) i fritt rom gir en rekkevidde på ca. 140m ved fri sikt. I følge Atmels datablad og andre kilder som opererer med sammenlignbare tall kan en forvente en rekkevidde på ca. 30m innendørs. Dette kan økes noe ved å benytte antenner med bedre antennevinning enn kretskortantennene brukt på Atmels utviklingssett (ATR-2406-DEV- KIT2), for eksempel en WLan-antenne (ofte ca. +6dB antennevinning) på basestasjonen og en egenkonstruert kretskortantenne på mottakeren. S. 6

7 Ingen 8-bits AVR har interne A/D-konvertere med høy nok oppløsning [6] (16-bit) og samplingsfrekvens (22.050kHz) for våre spesifikasjoner, så vi må benytte eksterne A/D og D/A-konvertere koblet opp mot SPI-seriebussen. Signalkilde, stereo Strømforsyning USB +5V A/D-konverter ATR2406 Transciever Batteri 3-5V ATR2406 Transciever Stereo hodetelefoner D/A-konverter S. 7

8 2.2 Prosjektmål Effektmål Utvikle et fungerende RF trådløst headset for bruk i åpen kontorlandskap, med Atmel sine egne produkter for demonstrasjon. Veileder hos Atmel ønsker også å bruke dette på sin arbeidsplass. Atmel ønsker at vi skal bli kjent med deres produkter Resultatmål Utvikle et fungerende RF trådløst headset med volumkontroll for bruk i åpent kontorlandskap. Vi skal være ferdig til fredag ; det kommer pause i prosjektet på grunn av påskeferie samt eksamener i begynnelsen av mars. Gruppemedlemmer skal i gjennomsnitt bruke ca arbeidstimer på prosjektet. Få til fungerende lydoverføring via USB porten i stede for via analogt lydsignal hvis tiden strekker til Prosessmål Utvikle en ferdig prototyp av det trådløse headsetet, både til arbeidsgiver samt til gruppemedlemmene. Lære mer om Atmel sine produkter. Siden det er et tverrfaglig prosjekt ønsker vi lære mer fra hverandres studieretning. S. 8

9 2.3 Prosjektbeskrivelse 1. Forprosjekt 2. Utvikling RF-link Antenner USB-interface Programmere mikrokontroller 3. Testing Test funksjonalitet i forhold til målsetning 4. Utlegg Tegne kretskortutlegg for sender og mottaker 5. Utprøving 6. Klargjøring av ferdig produkt 7. Rapportskriving For nærmere beskrivelse, se under pkt Spesifikasjoner ATR2406-DEV-KIT2 er et utviklingssett som kommer ferdig konfigurert for demonstrasjon og testing av RF- kapabiliteten til ATR2406 koblet opp mot en ATmega88. Settet inkluderer firmware for ATmega88 som muliggjør adaptiv frekvenshopping. Pakken inneholder 2 kretskort med ATR2406/ATmega88, 2 batteripakker, sett med AAA batterier og CD-ROM med firmware og utviklingsverktøy. Standarder som brukes er: USB 1.1 grensesnitt UART SPI 2.5 Problemområder Vi har kommet frem til følgende problemer som kan føre til at vi blir forsinket i utførelsen av prosjektet. Vi kan få problemer med testing og programmering av Atmel ATR2406 utviklingssett. Langtids sykefravær. Feil ved utlegg av ferdig prototype. Bestilling av utstyr, lang leveringstid. Problemer med støy fra andre RF sendere. S. 9

10 3 ARBEIDSPAKKER 1. Forprosjekt 2. Utvikling - RF-link - Antenner - USB-interface - Programmere mikrokontroller-testkort 3. Testing - Teste funksjon i forhold til målsetting 4. Utlegg - Tegne kretskortutlegg til sender og mottaker - Produksjon 5. Feilsøking og testing av produkt 6. Klargjøring av ferdig produkt 7. Rapportskriving S. 10

11 4 PROSJEKTORGANISERING 4.1 Prosjektdeltagere Christian Russell Født: Mail: Bakgrunn: : VGS Allmennfageligutdanning : Voss Folkehøgskule : Bygg og miljøteknikk NTNU 2004-> Elektro HIST Ansvarsområde: - Utvikling - Testing Linda Kjellin Født: Mail: Bakgrunn: : Gk elektro : Vk1 IKT-driftsfag : Vk2 Allm. Påbygning > Elektro HIST Ansvarsområde: - Forprosjektrapport - Testing/feilsøking - Vevside Jørn Aasland Født: Mail: Bakgrunn: : VGS Allmennfageligutdanning : Forkurs ved HIST > Elektro HIST Ansvarsområde: - Rapportskriving - Utlegg + klargjøring av ferdigprodukt S. 11

12 4.2 Utstyr og ressurser STK-500 utlånt fra skolen ATR2406-DEV-KIT2 utlånt fra Atmel PC på arbeidsplassene 4.3 Prosjektleveranser Vi skal i løpet av dette prosjektet levere følgende: Forprosjekt 2 ukers rapporter Sluttrapport Kretsutlegg En stk. prototyp til Atmel, samt en til hver av gruppemedlemmene hvis mulig. Presentasjon av prosjektet april. Eksaminasjon av prosjektet uke Vevsider 4.4 Tids- og kostplan Gant diagrammet ligger som vedlegg S. 12

13 4.5 Kvalitetssikring Vi har kommet frem til følgende punkter for å kvalitetssikre arbeide for prosjektet. Morgenmøter: kort møte hver morgen for å fort gå igjennom hva den enkelte skal få gjort den dagen. 2 ukers møter: møte hver 2. uke for et mer formelt møte med veileder, her skal milepæler og generell fremdrift for prosjektet diskuteres. Standardiserte skjemaer, 2-ukersrapport, møteinnkalling og møtereferat. Journalføring og timelister Prosjektmappe S. 13

14 5 Kilder [1] [2] [3] Informasjon fra oppdragsgiver hos Atmel [4] [5] [6]http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&Order By=part_no&Direction=ASC - Informasjon om Atmel Oppgaveteksten Texas Instruments S. 14

15 6 Vedlegg Vedlegg 1: Ganttdiagram S. 15

Forprosjektrapport Gruppe 0704

Forprosjektrapport Gruppe 0704 Forprosjektrapport Gruppe 0704 av: Thang Le Nguyen, Johan L. Tresvig og Bjørn Liene Gundersen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt

Detaljer

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE

Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE Forprosjekt ELECTRONIC TROLLEY FENCE 1 Gruppe HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Dato: 20.01.07 Electronic

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM. Dato: 5/2-05 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Mikrokontrollerstyrt effekttest av alkaliske batterier Project title: Gruppedeltakere:

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro-og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Strømsparebryter Project title: Powersaving switch Gruppedeltakere: Samir

Detaljer

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen

E1020. General IO Controller. Forprosjektrapport. 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen E1020 General IO Controller Forprosjektrapport 2010 Andreas Løhre, Anders H. Norstrand, Kristoffer A. Olsen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Hovedprosjekt. Wireless EEPROM programming system. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Hovedprosjekt. Wireless EEPROM programming system. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt Oppgavens tittel: Gitt dato: 13.01.05 Trådløs EEPROM programmeringssystem Innleverings

Detaljer

Korttids energilagring I samarbeid med

Korttids energilagring I samarbeid med Forprosjektrapport 2011 Bacheloroppgave E1112 Korttids energilagring I samarbeid med HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave,

Detaljer

Prosjektoppgave. Bergen tekniske fagskole. Christian Håkonsund Åsmund Lillegraven Ronny Dammann. 2. Elektronikk

Prosjektoppgave. Bergen tekniske fagskole. Christian Håkonsund Åsmund Lillegraven Ronny Dammann. 2. Elektronikk Prosjektoppgave ved Bergen tekniske fagskole Christian Håkonsund Åsmund Lillegraven Ronny Dammann 2. Elektronikk 2005 Forord Elektronikk studiet ved Bergen Teknisk Fagskole avsluttes med et større prosjekt

Detaljer

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Forprosjekt. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Forprosjekt Oppgavens tittel: Utvikling av en ny målemetode for måling av termisk utvidelse Project title:

Detaljer

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport

Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime. Forprosjektrapport Bygging av demo-/labrigg med givere fra Kongsberg Maritime Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM

Detaljer

Bacheloroppgave, forprosjekt

Bacheloroppgave, forprosjekt HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave, forprosjekt Oppgavens tittel: Ombygging av lagerrobot Gruppedeltakere: Gitt dato: 18.12.08

Detaljer

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015

Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015 Prosjektoppgave i faget Styresystemer 2EA va ren 2015 Gruppe 4: Magnus A. Iversen Kristian Reitan Sindre Hodneland Jon Are Kolstad Filip Robøle Myhre FORPROSJEKT for prosjektoppgave i faget Styresystemer

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08

FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 FORPROSJEKTRAPPORT - H15E08 INNHOLD Prosjektinformasjon... 3 Bakgrunn... 4 Prosjektmål... 4 Problemstilling... 4 Avgrensninger... 5 Oppgave... 5 Krav fra oppdragsgiver... 5 Prosjektplan... 6 Gannt-diagram...

Detaljer

Bacheloroppgave. Utvikling av R/C-helikopter (toveis 2.4GHz) 103/18. R/C-helicopter development (two-way 2.4GHz) Nordic Semiconductor ASA

Bacheloroppgave. Utvikling av R/C-helikopter (toveis 2.4GHz) 103/18. R/C-helicopter development (two-way 2.4GHz) Nordic Semiconductor ASA HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Bacheloroppgave Oppgavens tittel: Utvikling av R/C-helikopter (toveis 2.4GHz) Project title: R/C-helicopter

Detaljer

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT

ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT ELECTRONIC TROLLEY FENCE HOVEDPROSJEKT 1. Innledning I denne rapporten defineres hvordan oppgaven skal løses uten å gå inn på detaljerte tekniske spesifikasjoner. Det skal drøftes hvordan helheten av problemet

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Produktrapport. IT-infrastruktur. Produktrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Produktrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 1 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud Avdeling for Teknologi Prosjektnummer: 2012-5 For studieåret: 2011/2012 Emnekode: SFHO-3200 Prosjektnavn VibraCut. Utført i samarbeid med: Esko-Graphics Kongsberg.

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Informasjonsteknologi: Signal- og bildebehandling Forfatter: Emir Causevic Fagansvarlig: Reggie Davidrajuh Vårsemesteret,

Detaljer

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning

Forprosjektrapport. - Konvertering fra Print til Web. av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Forprosjektrapport - Konvertering fra Print til Web av Julie Helland Eivind Brandsnes Ole Christian Rønning Innhold Sammendrag... 3 Bakgrunn... 4 Hamar Media... 4 Problemstilling... 5 Avgrensninger...

Detaljer

Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller

Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller Olav Magne Fiane-Mo Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Mai 2009 Hovedveileder: Geir Mathisen, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, 25.01.2013

Detaljer

Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00. Bacheloroppgave

Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00. Bacheloroppgave Høgskolen i Østfold Avdeling for Ingeniørfag Kråkerøy 1671 Fredrikstad Telefon: 69 21 50 00 www.hiof.no Bacheloroppgave Prosjektkategori: Fritt tilgjengelig Hovedprosjekt Omfgang i studiepoeng: 20 Fagområde:

Detaljer

Panteautomaten APPS HO2-300 Hovedprosjekt 2011

Panteautomaten APPS HO2-300 Hovedprosjekt 2011 Panteautomaten APPS HO2-300 Hovedprosjekt 2011 Espen S. Huseklepp Vegard Hammerseth Johannes Møgster Rune Sagevik Avdeling for Ingeniør og Naturfag STUDENTRAPPORT Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks:

Detaljer

1. INNLEDNING 3 2. KRAVSPESIFIKASJON 4 3. UTVIKLING AV PROTOTYP 5 4. STRØMFORSYNING 6 5. DOWNCONVERTER 8 6. USB-GRENSESNITT 22

1. INNLEDNING 3 2. KRAVSPESIFIKASJON 4 3. UTVIKLING AV PROTOTYP 5 4. STRØMFORSYNING 6 5. DOWNCONVERTER 8 6. USB-GRENSESNITT 22 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJON AV OPPGAVE 3 1.2. MÅLGRUPPE 3 1.3. ARBEIDSFORM 3 1.4. ORGANISERING AV RAPPORTEN 3 2. KRAVSPESIFIKASJON 4 3. UTVIKLING AV PROTOTYP 5 4. STRØMFORSYNING 6 4.1. KOMPONENTVALG

Detaljer

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg

Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615. B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forprosjektrapport Linjemodell distribusjonsnett med REF615 B15E03 Tommy Sargel Solberg Stian Sargel Solberg Forord Denne rapporten er en del av bacheloroppgaven, og et arbeidskrav i emnet IRE37515 Bacheloroppgave

Detaljer

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee... 12 Kilder... 14

Detaljer

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag

Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Sensur av hovedoppgaver Høgskolen i Buskerud og Vestfold Fakultet for teknologi og maritime fag Prosjektnummer: 2014-22 For studieåret: 2013/2014 Emnekode: SFHO3200 Prosjektnavn Inverted Pendulum (Invertert

Detaljer

Forprosjekt. RFID evaluering. En oversiktoveruhfog Microwave RFID teknologi. Figur 1: Illustrasjon Kilde: [1]

Forprosjekt. RFID evaluering. En oversiktoveruhfog Microwave RFID teknologi. Figur 1: Illustrasjon Kilde: [1] Forprosjekt RFID evaluering En oversiktoveruhfog Microwave RFID teknologi Figur 1: Illustrasjon Kilde: [1] RakelNilsen 31.03.2008 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse: 1757 Halden Besøksadresse:

Detaljer