IndustrNr.2i-2009 Nyheter fra Industry Solutions Trondheim SmartCity Side 2 Felleskjøpet oppgraderer Side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IndustrNr.2i-2009 Nyheter fra Industry Solutions www.siemens.no/industri Trondheim SmartCity Side 2 Felleskjøpet oppgraderer Side 3"

Transkript

1 Industri Nr Nyheter fra Industry Solutions Trondheim SmartCity Side 2 n Felleskjøpet oppgraderer Side 3 n Norske Skog Skogn Side 4 n Hafslund fjernvarme Side 6 n

2 Leder Norsk industri representerer over industribedrifter med drøyt ansatte. Industrien har mange utfordringer, og med finanskrise og uro i de globale markedene er tingene satt ytterligere på spissen for vår hjemlige industri. Med basis i fakta kommuniserer norsk industri et 10 punkts program om hva som må til for at industrien skal sikres levelige vilkår og mulig - heter for fortsatt vekst. Industrien ber ikke om subsidier, men om konkurransedyktighet. Hvordan kan vi sammen snu utfordringene til noe positivt, skape merverdi og utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden? Jeg tror vi nordmenn har de beste forutsetningene for å lykkes og at dugnadsånden i den norske kulturen kan bidra til utvikling. Derfor må vi stå sammen og gjøre vårt beste for å utvikle ny teknologi og effektivisere produksjonen, slik at industrien kan blir mer konkurransedyktig. Vi må utvikle felles kompetanse og tenke nytt, alle steiner bør snus og vi må tørre å utfordre hverandre. Først da vil vi sammen komme styrket ut av denne krisen. Vi må tørre å gå utradisjonelle veier og tenke helhet, lære av andre land og ta i bruk internasjonale løsninger og tilpasse disse til norsk industri. Det er viktig at vi møtes og deler våre utfordringer, også på tvers av bransjer. Felles møteplasser vil være nyttig for både kompetanseutveksling og ny teknologi. Trondheim verdens smarteste by % innsparing i industrien Sammen skal Bellona, Trondheim kommune og Siemens gjøre Trondheim til verdens mest energi - smarte by. Bare ved hjelp av eksisterende tekno - logi kan innbyggere og bedrifter i Trondheim bidra til store energibesparelser. Et eget Energy Optimization konsept for optimalisering av prosesser i industri - bedrifter er utviklet av Siemens. Samspillet mellom norsk industri og myndig - heter kan bidra til at industrien får riktige konkurransevilkår og dermed kunne møte en stadig sterkere internasjonal konkurranse. Vi i Siemens jobber hver dag med å forbedre oss og tilpasse oss markedet, og vi har flere eksempler på hvordan vi, i samarbeid med dere kunder, kan utvikle oss sammen. Fremover må vi stadig forbedre vår daglige drift, jobbe smartere, og ikke minst tenke langsiktig. Vi må derfor fokusere på det som er viktig og styrke alle ledd i våre verdikjeder. Kompetanse er og blir en av de viktigste forutsetningene for vår konkurransedyktighet, og det er viktig at vi tar vare på den kompetansen vi har og videreutvikler den. Samtidig må vi alle bidra til å rekruttere fremtidens arbeidstagere. Daglig møter våre ansatte dere kunder i et tett samarbeid om å løse nye utfordringer i deres bedrifter, hvor våre ansattes kompetanse, ferdig - heter, holdninger, vilje, kapasitet og motivasjon er viktig for vår felles verdiskapning. Vi er derfor sterkt opptatt av hvordan denne humankapitalen kan utvikle seg og vokse. I mitt første halvår i Siemens har jeg fått gleden av å møte mange nye ansikter og mange spennende bedrifter. Jeg takker for den gode mottagelsen og at dere har satt av deres kostbare tid for samtaler om fremtiden. Jeg ser frem til å treffe flere av dere i løpet av året, gjennom felles møteplasser, industriseminar og kundebesøk. Jeg ønsker alle lykke til med fremtidens utfordringer! Are-Magne Kregnes 2 Industri nr Trondheim verdens smarteste by I midten av september blir rapporten som viser hvordan Trondheim kan bli verdens mest energismarte by lagt frem. Prosjektet er et samarbeid mellom Siemens, Bellona og Trondheim Kommune og har en målsetting om å se på potens - ialet for å spare energi i en hel by ved hjelp av eksisterende teknologi. Energy Optimization-konseptet er benyttet for å se på hva industrien i Trondheim kan bidra med for å bli mer energieffektiv. Konsept for optimalisering Siemens har videre utarbeidet et konsept kalt Energy Optimization som er en bredere vurdering av energi optimaliserings - mulighetene i prosess/produksjonsbedrifter enn bare å se på motorer og automati - sering. Selve konseptet er utviklet i Siemens Belgia og har vist seg svært vellykket flere steder i Europa % innsparing i industrien Ifølge de erfaringene Siemens har gjort, kan vi forvente % innsparing i alle typer industrier. Bygnings masse er ikke inkludert. Erfaringer viser at innen Fôr, Nærings middel, Metall og Papir er inn - sparings potensialet ofte mer enn 15 %. Energy Optimization i 4 faser Energy Optimization konseptet består av et 4 stegs program, hvor vi ser på energiøkonomiseringsmuligheter og definerer prosjekter for å realisere mulighetene. Dette inkluderer også andre fagområder enn elektro og automatisering, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelige for bedriftene. Konseptet starter med telefon - intervju og avslutter med konkrete tiltak/prosjekt med inntjening basert på KPI-er. Kunden velger selv hvor mange steg som er interessante. Siemens og Bellona la i 2007 frem energi - effektiviseringsrapporten. Den konkluderte med et innsparingspotensiale i norsk industri på 3,6 TWh gjennom effektiv bruk av elektriske motorer og automatisering. Dette utgjør mye penger, når vi vet at 1 TWh koster 1 milliard kroner! Ta gjerne kontakt med din lokale representant i Siemens Industry Solutions for mer informasjon.

3 Felleskjøpet oppgraderer styringssystemene Felleskjøpet har flere moderne, datastyrte fabrikker og foretar stadig utvikling og forbedringer av produksjonsanlegget. Nå står oppgradering av skjermsystemet ved fabrikken på Skansen i Trondheim for tur. Skansen er den største av Felleskjøpets 12 fabrikker og produserer tonn kraftfôr i året. Alt av styringssystemer på fabrikken er levert av Siemens. Vi er en moderne, datastyrt fabrikk, og foretar stadig utvikling og forbedringer av produksjonsanlegget, sier fabrikksjef Geir Haltbrekken. Oppgraderer WinCC Nå er det oppgradering av fabrikkens skjermsystem, WinCC som står for tur. Fabrikkens eldste utstyr er fra begynnelsen av 2000 og er basert på operativsystemet Windows NT4.0 med en tidlig utgave av Siemens skjermsystem WinCC. Til denne utgaven av Windows begynner det nå å bli vanskelig med sikkerhetsoppgraderinger, kompatible PCer med tilhørende maskinvare osv. Forbedre oppetid Spesielt viktig for fabrikken er sikkerhet og opptiden på anlegget. - Derfor ønsker vi nå å oppgradere systemet fra en enkeltstående WinCC-server med fire klienter til redundante (doble) WinCCservere med samme antall klienter. Dette innebærer nye versjoner av både WinCC, Windows og tilhørende programmer. At vi får to servere som overtar for hverandre ved eventuelle feil, er en stor trygghet for fabrikken, sier Haltbrekken. Første trinn Oppgraderingen som nå er satt i gang er første trinn av en større modernisering. Pål Guldset (til venstre), Per Arne Baarden (til høyre) og Geir Haltbrekken ser frem til neste prosjekt hvor hele dette anlegget skal byttes ut. På sikt skal databasesystemet oppgraderes og en større mosaikktavle skal overføres til skjermsystemet. Prosjektet er allerede i gang, og første trinn skal ferdigstilles i løpet av desember Trinn to settes i gang på nyåret. Samarbeid gjennom 30 år - Vi er veldig godt fornøyd med sam - arbeidet med Siemens. Alt av styrings - systemer og installasjon de siste 30 årene er det Siemens som har stått for. Viktigst for oss er at Siemens er en lokal partner med avdeling i Trondheim, men ikke minst at selskapet er en aktør som vi er sikre på vil prege markedet også om år. Det er avgjørende for oss å vite at vi kan få rask hjelp, når vi trenger det, avslutter Geir Haltbrekken. Felleskjøpet Agri er en driftsmiddel leverandør til landbruket og selger landbruksmaskiner, gjødsel, såvarer og kraftfôr. FKA strekker seg fra Larvik i sør til Alta i nord. Kraftforet produseres på 12 fabrikker spredt fra Larvik i sør til Balsfjord i Troms. Omsetningen i FKA ligger på 10 mrd og antall ansatte er Industri nr

4 Bedre kvalitet og lavere forbruk Fyllstoffprosjektet til Norske Skog Skogn vil gi langt bedre kvalitet på avispapiret og ikke minst redusere energiforbruket tilsvarende husstander. Siemens bidrar med elektroleveranser til prosjektet. Ved å tilsette kalk, øke mengden med returpapir og forbedre fiberen i papiret på de to eldste papirmaskinene, vil fabrikken redusere el-energibehovet med ca 17 % og samtidig bedre trykkvaliteten på papiret. På bakgrunn av dette har prosjektet fått støtte fra Enova med 50 millioner kroner. Oppgraderer papirmaskinene De to eldste papirmaskinene har tidligere produsert papir som kun inneholder ren papirmasse. - Dagens moderne trykkpresser kan stilles inn for papir som inneholder både returpapir og fyllstoff, som består av clay (leire) eller kalsiumkarbonat (kalk). Vi har valgt kalsiumkarbonat. Med kalsiumkarbonat og returpapir i papirmassen, får vi en helt annen kjemi i papirmassen. Derfor oppgraderer vi nå utstyret i produksjonen og på papirmaskinen, sier prosjektleder Odd Hollingen i Norske Skog Skogn. Suksess Fyllstoffprosjektet gjennomføres over to faser. I fase en var det papirmaskin nr. 1 som ble oppgradert. Denne produserer nå den nye papirkvaliteten med stor suksess. Vi får gode tilbakemeldinger og papir - kvaliteten er slik våre kunder ønsker den skal være, sier Odd Hollingen. Nå er vi i gang med fase to, som skal resultere i at papirmaskin 2 produserer samme papir - kvalitet som papirmaskin 1. Også til trinn to har vi valgt Siemens som leverandør, sier Hollingen. Tavlesystemer, motorer og mellomspentfordeling Til fase to skal Siemens blant annet levere nye 500V motorfordelinger basert på tavlesystemet Sivacon S404. En rekke motorfordelinger er allerede i drift hos Norske Skog. I tillegg ble raffinørmotorer fra Siemens valgt på bakgrunn av høyere virkningsgrad enn konkurrentene. Motorene til Skogn er vannkjølte, noe som fører til en enda høyere virkningsgrad. Både i fase en og fase to benyttes 10 kv mellomspentfordelingen NXAirP fra Siemens. Den takler opp til 15 kv, har 50 ka kortslutningsytelse og yter opp til 4000 A. Oppbygning og uttrekkbare vakuumbrytere gir den et vedlikeholds - intervall på mer enn 10 år. Denne fordelingen integreres av Siemens i et eksisterende ABB SCADA-system for høyspentanlegget til Skogn. Kvalitet, pris og virkningsgrad - Valg av produksjonsutstyr er naturligvis en kombinasjon av kvalitet, pris og virkningsgrad. Utstyret fra Siemens har hittil fungert uten problemer, og vi har et godt samarbeid, sier Hollingen. Dyktig el/autoavdeling Salgssjef i Siemens, Per Arve Ekle, er også godt fornøyd med samarbeidet. - I tillegg til prosjektering og levering av ovenstående pakker, utfører vi nødvendig montasje, idriftsettelse og opplæring. Norske Skog Skogn har en dyktig el/autoavdeling som deltar aktivt i dette arbeidet, sier han. 4 Industri nr

5 Simatic mater oppdrettsfisk i Skottland Gode erfaringer med automatisering av fôrproduksjon i Norge bidro til at Skretting UK ønsket et tilsvarende anlegg i Skottland. Dermed er auto matiseringssystemet SiAutS7 for styring av fôrproduksjon nå i full drift i Skottland og gir grunnlag for like godt fôr som i Norge. Våren 2008 fikk Siemens en forespørsel om leveranse til Skrettings fabrikk i Invergordon i Skottland. -Våre erfaringer med auto - matiseringssystemet SiAutS7/Fôrkonseptet, på våre anlegg i Norge, var så gode at vi ønsket å ta med denne teknologien videre til Skottland, sier Gunnar Grøtting, prosjektansvarlig for Skretting. Fjernstyring Selskapet produserer fiskefôr til oppdretts - næringen, hovedsakelig til laks, men også til de nye oppdrettsartene. Skretting er verdens ledende fiskefôrprodusent, og har stor fokus på videreutvikling av egen produksjon. - Dette medfører ofte større eller mindre endringer i styringen, noe som gir Siemens Industry Solutions vedlike - holdsoppdrag på eksisterende anlegg. Disse utføres delvis ute på anlegget og delvis fra Siemens-kontoret ved fjern - styring av engineeringsverktøy hos Skretting. Den relativt lange avstanden fra Norge til Skottland, med hensyn til reisetid, blir derfor av mindre betydning for oss som kunde. I tillegg er responstiden og servicegraden ved behov for assistanse veldig god. Dette er svært viktig for oss, sier Gunnar Grøtting. Stor mekanisk ombygging Skretting i Invergordon hadde et eldre og uoversiktlig automatiseringsanlegg som trengte overhaling i forbindelse med en del større mekaniske ombygginger. Anlegget Siemens fikk kontrakt på styrer tre produksjonslinjer fra halvfabrikat - blanding til ferdige pellets, inklusive produksjonssporing, råvaretransport og forbehandling av flytende tilsetninger (oljer og mineralblandinger), med rapportering til overordnet system. Erfaringer fra Norge Kontrakten innebar leveranse på samme lest som tidligere levert til Skretting i Norge, det vil si standard Simatic PLSutstyr med SiAutS7-software og Wonderware InTouch/IAS som brukergrensesnitt. Prosjektet startet i oktober 2008 med utarbeidelse av en funksjonsbeskrivelse, som Skretting godkjente før programmeringen ble påbegynt. Siemens kunne derfor jobbe effektivt med en relativ stram terminplan. En viktig del av prosjektgjennomføringen inkluderte testing og simulering av software, med en avsluttende FAT og opplæring av operatører i Norge før idriftsettelsen i Skottland startet. Foran tidsskjemaet I februar 2009 startet idriftsettelses - perioden i Skottland. Allerede fra begynnelsen av hadde Skretting selv, med norsk prosjektledelse, passet på at tidsfrister fra andre underleverandører var overholdt og faktisk i noen tilfeller lå foran skjemaet. Dermed kom også Siemens tidlig i forkant og kunne sette en av de tre produksjonslinjene i drift flere dager før opprinnelig avtalt. Produksjonslinje nr. to kom også raskt i drift, og dermed kunne vi før planlagt tid kjøre hele produktspekteret til våre kunder, sier Gunnar Grøtting. Allerede de første dagene etter oppstart av produksjonen var operatørene selvdrevne på det meste av styringen, selv om det nye styresystemet både var mer omfattende i informasjonsmengde og mer moderne enn det gamle, sier Gunnar Grøtting. Det første av flere prosjekter -Dette prosjektet er den første av flere planlagte automatiseringsoppgraderinger på fabrikken i Invergordon. Allerede nå blir det av kunden sagt at de er så fornøyde med prosjektgjennomføringen og system - løsningen at de ønsker å fortsette oppgraderingene basert på vår løsning, sier kundeansvarlig i Siemens, Torill Østingsen. Industri nr

6 Oppgraderer Hafslunds fjernvarmesentraler i Oslo Store deler av Oslo sentrum får fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. Siemens står for styring, regulering og overvåkning av flere anlegg, og startet nylig prosessen med oppgradering av Vika varmesentral. Hafslund Fjernvarme AS leverer både fjern - varme og fjernkjøling. Oslos nye stolthet, Bjørvika, får sin fjernkjøling fra Hafslund. Vann fra Akerselva benyttes til å kjøle ned fjernkjølevann som bringes ut til de nye byggene rundt Operaen. Styrings-, overvåknings- og reguleringssystemene for anlegget er levert av Siemens. Fra avfall til varme Men Hafslund er mye større på fjernvarme. Nærmere 40 prosent av all produsert fjernvarme i Norge kommer fra Hafslund Fjernvarme, og de fleste anleggene er i Oslo-området. Et av de største anleggene er avfallsforbrenningen og fjernvarmesentralen på Klemetsrud, og sammen - koblingen av fjernvarmenettet på Søndre Nordstrand med fjernvarmenettet i Oslo sentrum. Til dette anlegget er det nylig lagt en 13,2 km lang rørledning mellom Klemetsrud og Tøyen. Olje- og energi - minister Terje Riis-Johansen sto for den offisielle åpningen av rørledningen 23. juni i år. Rørledningen frakter det varme vannet fra Klemetsrud til Tøyen og bringer returvannet tilbake for ny oppvarming. Fra Tøyen bringes vannet inn på fjernvarmenettet i Oslo sentrum, der det oppvarmede vannet fraktes videre til aktuelle bygninger. Styres av Siemens-utstyr Systemer for styring og overvåkning av anlegget på Klemetsrud og på rørledningen er det Siemens som har levert. Per-Erik Nes og John-Arild Holter har installert og idriftsatt systemene. Våre systemer styrer og overvåker prosessen for vannet som strømmer frem og tilbake i rørnettet. Det gjelder å finne optimal menge vann i Vika varmesentral skal bidra med varme etter behov og driftes av bl.a. driftsingeniør Ivan Skadsdammen (t.h) og driftsoperatør Roger Brunstad. rørene og ikke minst det riktige trykket. PLSer, givere, mengdemålere, service - systemer og operatørpaneler medvirker til det, forklarer Per-Erik Nes. Oppgradering av Vika varmesentral For å sikre en jevn høy temperatur på vannet, er flere varmesentraler tilknyttet fjernvarmenettet i Oslo sentrum. Vika varme - sentral skal bidra med ekstra varme etter behov, og oppgradering av denne sentralen er neste prosjekt for Per-Erik og John-Arild. Dette er et eksisterende anlegg som trenger en teknisk oppgradering, sier John-Arild Holter. Varmesentralen i Vika fyres med strøm og olje. Tredje største anlegg Hafslunds prosjektleder for oppgraderingen i Vika er Øyvind Meier Jakobsen. Utstyret i Vika er fra 1994, og PLSen er utrangert. Vi ønsker nå en kapasitetsøkning gjennom kraftigere og raskere CPUer. Siemens gode erfaring med slike systemer, konkurransedyktig pris, og ikke minst at vi er godt fornøyd med tidligere leveranser, gjorde at de også ble tildelt kontrakten for oppgradering, sier Meier Jakobsen. Satser på fornybar energi - Vika er vår tredje største varmesentral og drives foreløpig av strøm og olje. Om sommeren trenger vi ikke ekstra varme fra sentraler som Vika, men når den er i drift blir den til enhver tid drevet av det som er billigst av strøm og olje. Dette kan vi endre på timen. Hafslunds mål er at alle sentraler skal drives av fornybar energi. På sikt skal vi bytte ut alle olje - kjeler og satse på bio og varmepumpe, forklarer Meier Jakobsen. - Kontrakten for Vika varmesentral er signert, og i løpet av oktober skal stasjonen være klar for drift med økt utnyttelse, sier kunde - ansvarlig i Siemens, Svein-Åge Henriksen. I Oslo kommer ca 60 prosent (600 mill kwh) av fjernvarmen fra avfallsforbrenning, biobrenselanlegg og varmepumpe som henter ut varme fra kloakk. Det er dokumentert at dagens fjernvarmesatsing sparer Oslo for utslippene fra tonn fyringsolje. Hafslund Fjernvarme er et heleid datterselskap av Hafslund ASA, og produserer, distribuerer og selger fjernvarme. Selskapet prioriterer bruk av varme kjøpt fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg og benytter deretter energi fra egne fornybare anlegg med bioenergi og varmepumper. Hovedproduksjonsanleggene er plassert på Klemetsrud og Haraldrud. 6 Industri nr

7 Komplisert industriprosjekt med suksess LKABs utskipningsanlegg for malm i Narvik har gjennomgått en omfattende utbygging. Utbyggingen vil gi tolv nye siloer for lagring av ulike malm - produkter. Siloene er nedsprengt i fjell og har en diameter på 38 meter og en dybde på 60 meter. Siemens har stått for elektro- og automatiseringsleveransen. LKAB er et internasjonalt malmkonsern og transporterer jernmalm med tog fra Kiruna til Narvik, der malmen skipes ut til store internasjonale markeder. Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) har totalansvaret for utbyggingen av SILAanlegget i Narvik. Reduserer støv- og støyplager - Både havneterminalen og det tilhørende tekniske anlegget er fra midten av 70-tallet. Vi har foretatt mange opp - graderinger underveis, men nå var det nødvendig med en omfattende om - bygging. Havneterminalen ligger midt i byen og det er mange boliger tett inntil. Anlegget har dessuten store utelager av jernmalm og dette skaper miljøutfordringer. Det nye anlegget vil gi mer effektiv drift, store miljøgevinster og ikke minst reduserte støv- og støyplager for inn - byggerne i Narvik, forklarer daglig leder Svein Ivar Sivertsen i LKAB. I tillegg til bygging av tolv siloer, skal det bygges en 600 meter lang lossehall og 2,8 kilometer tunneler. Elektro- og automatiseringsleveranse Siemens står for elektro- og automati - seringsleveransen til det nye anlegget. Fem kontrakter inngår i en prosjekt - administrasjon hos Siemens, noe som ga færre grensesnitt og lettere oppfølging, og ikke minst reduserte kostnader for prosjektledelse og koordinering. Leveransen består av elektrisk kraft - forsyning, elektrotekniske arbeider, automatisering av prosess, brannalarm - anlegg og automatiseringsanlegg VVS. Styring og overvåkning av anlegget integreres i eksisterende styresystem på anlegget. Svært detaljert planlegging - Mange aktører og leverandører har medført utfordrende koordineringsarbeid med behov for svært detaljert planlegging og oppfølging, sier prosjektleder for Siemens, Øyvind Halvorsen. Siemens har gjennomført installering av kraft - transformatorer, høy- og lavspenningsfordelinger, automatisering og buss - systemer, instrumentering, kamera - systemer, brannvarsling og automati - seringsanlegg for VVS. Første prosjektet i sitt slag - Prosjektorganiseringen har gått veldig bra. Dette utviklingsprosjektet er det første i sitt slag, og vi har selvfølgelig støtt på en del uforutsette utfordringer underveis. Men vi har funnet gode løsninger på dem alle, sier Sivertsen fornøyd. Finner beste tekniske løsning sammen - Vi har hatt et godt samarbeid med Siemens helt siden den store utbyggingen av anlegget på 70-tallet. Også denne gang hadde Siemens både den beste tekniske løsningen og den laveste prisen. Samarbeidet har vært svært nyttig for oss. Sammen diskuterer vi funksjonen LKAB ønsker og hvordan den kan utvikles på best mulig måte. Jeg er imponert over personellet fra begge organisasjonene, avslutter Svein Ivar Sivertsen. Testing i full gang Første prøvekjøring gjøres i disse dager. Deretter er anlegget klart for varm - testing. Alle funksjoner skal testes med full belastning, og spesielt er LKAB opptatt av at sikkerhetsfunksjonene må være optimale. I løpet av neste kvartal skal anlegget være i normal produksjon. Industri nr

8 RETURADRESSE: Siemens Industry Solutions Postboks Oslo Compliance HelpDesk Velkommen til industriseminar Å skape merverdi til deg som jobber innen industri og infrastruktur, er viktig for oss i Siemens. Vi har mange temaer og løsninger som vi vet du og din bedrift kan dra stor nytte av i ditt daglige arbeid. Derfor vil vi utover høsten invitere til korte seminarer hvor vi tar opp aktuelle temaer. Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg om du har spørsmål om Compliance, eller ønsker å varsle om noe som bryter med loven eller Siemens compliance regelverk. Du finner Compliance Helpdesk på Tell us Varslingskanal som driftes av et eksternt selskap for å sikre konfidensialitet. Du vil få tilsendt informasjon med tid, sted og temaer litt senere. Foreløpig ber vi deg bare holde av datoen som passer best for deg. 21. oktober... Trondheim 22. oktober... Oslo 28. oktober... Ålesund 29. oktober... Skien 12. november... Mo i Rana 25. november... Bergen 26. november... Stavanger 27. november... Sarpsborg Industry Solutions Divisjon Industry Solutions leverer elektro- og automatiseringsanlegg, samt utstyr og tjenester til industri og skip. Med et uslåelig service- og engineeringsmiljø skaper våre 250 ingeniører energieffektive løsninger og økt produktivitet for norsk industri. Vi er til stede over hele landet, og har også tilgang til kompetanse, support og ressurser fra vårt globale Siemens-nettverk. Siemens AS, Industry Solutions Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf e-post: Ansvarlig utgiver: Siemens Industry Solutions Are-Magne Kregnes Trykk: thoresen grafisk as Forsidebilde: istockphoto, wingmar

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Fjernvarme kan bli merkevare FJERNVARME NOVEMBER 2009

Fjernvarme kan bli merkevare FJERNVARME NOVEMBER 2009 FJERNVARME NOVEMBER 2009 Fjernvarme kan bli merkevare Gjør deg klar til møtet med Grevlingen Greta og Reven Rune. I den flerårige svenske fjernvarmekampanjen «Fjärrvarme, ja tack!» brukes koselige dyr

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer

Industri. Nytt kompetanse senter for analyser. Norskutviklet system brukes verden over. Raskere feil retting med fjernoppkobling

Industri. Nytt kompetanse senter for analyser. Norskutviklet system brukes verden over. Raskere feil retting med fjernoppkobling Industri Nr. 1-2009 Nyheter fra Industry Solutions www.siemens.no/industri Nytt kompetanse senter for analyser Side 3 Norskutviklet system brukes verden over Side 4 Raskere feil retting med fjernoppkobling

Detaljer

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS 11 125 TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var

Detaljer

Levende opptatt av det

Levende opptatt av det Levende opptatt av det Innhold Adm. direktør har ordet........... 3 Styreleiar har ordet................ 4 Green om grønt.................... 5 Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere.................

Detaljer

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE Nr. 1 2009 Et kundemagasin fra YIT Building Systems ServiFlex - Service satt i system ET FORSVAR FOR SERVICE En tredje periode for StatoilHydro og YIT LEDER INNHOLD NR 1-2009 GJESTESKRIBENT Arne Malonæs

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER

5TIPS TIL EFFEKTIVE LØSNINGER Kunnskap Ingeniørene blir våre bærebjelker i fremtiden DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi Sats på innovative og nyskapende løsninger Kompetanse Still sterkere med tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36

Varme under jorda. LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Fikk fjernvarme-fritak Side 4 Nordisk perspektiv i Jönköping Side 8 ESA-beslutning gir nye muligheter Side 16 Utelot fjernvarme i energistrategi Side 18 LEVERANDØRTORGET Side 33 36 Utgave 3 AUGUST 2011

Detaljer

Industry@pps. Revolusjon i generatorteknologien. Verdenspremiere på SPS-messen. Ruggedcom. side 3. side 4-5. side 12-14 industry@pps nr 2/2012 1

Industry@pps. Revolusjon i generatorteknologien. Verdenspremiere på SPS-messen. Ruggedcom. side 3. side 4-5. side 12-14 industry@pps nr 2/2012 1 Industry@pps nr. 2/2012 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Revolusjon i generatorteknologien side 3 Verdenspremiere på SPS-messen side 4-5 Ruggedcom

Detaljer

Åtte tonn kontanter om dagen!

Åtte tonn kontanter om dagen! Returadresse: Nokas AS, Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg Kundemagasin for Nokas Nr 1 2o12 cash HANDLING SIDER Satser i sverige Åtte tonn kontanter om dagen! Kontantene forblir et viktig betalingsmiddel,

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Vi vil satse industrielt og markedsrettet

Vi vil satse industrielt og markedsrettet Vi vil satse industrielt og markedsrettet Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter slår fast at Hafslund framover skal være et energiselskap med en tydelig industriell og markedsrettet profil, hvor finansielt

Detaljer

Rekordstor aktivitet i vannkraftbransjen

Rekordstor aktivitet i vannkraftbransjen www.voltmag.no mars 2010 nr. 2 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rekordstor aktivitet i vannkraftbransjen Les også: Viktig å vente med smarte målere, Eliaden

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING

7TIPS OM VERDIKJEDE- STYRING Suksesshistorie Kjedebedrift tjente stort på retail-system DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kysttransport Etterlyser politisk vilje til å satse på havner Innsikt Gode råd for logistikkløsninger

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013

24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 SAMFUNNS- OG ÅRSRAPPORT 2013 24/7/365 Lyse leverer infrastruktur og tjenester som er viktige for samfunnet døgnet rundt. 3 Lyse og samfunnsansvar STYRELEDER Utålmodig langsiktighet yses oppdrag

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer