IndustrNr.2i-2009 Nyheter fra Industry Solutions Trondheim SmartCity Side 2 Felleskjøpet oppgraderer Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IndustrNr.2i-2009 Nyheter fra Industry Solutions www.siemens.no/industri Trondheim SmartCity Side 2 Felleskjøpet oppgraderer Side 3"

Transkript

1 Industri Nr Nyheter fra Industry Solutions Trondheim SmartCity Side 2 n Felleskjøpet oppgraderer Side 3 n Norske Skog Skogn Side 4 n Hafslund fjernvarme Side 6 n

2 Leder Norsk industri representerer over industribedrifter med drøyt ansatte. Industrien har mange utfordringer, og med finanskrise og uro i de globale markedene er tingene satt ytterligere på spissen for vår hjemlige industri. Med basis i fakta kommuniserer norsk industri et 10 punkts program om hva som må til for at industrien skal sikres levelige vilkår og mulig - heter for fortsatt vekst. Industrien ber ikke om subsidier, men om konkurransedyktighet. Hvordan kan vi sammen snu utfordringene til noe positivt, skape merverdi og utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden? Jeg tror vi nordmenn har de beste forutsetningene for å lykkes og at dugnadsånden i den norske kulturen kan bidra til utvikling. Derfor må vi stå sammen og gjøre vårt beste for å utvikle ny teknologi og effektivisere produksjonen, slik at industrien kan blir mer konkurransedyktig. Vi må utvikle felles kompetanse og tenke nytt, alle steiner bør snus og vi må tørre å utfordre hverandre. Først da vil vi sammen komme styrket ut av denne krisen. Vi må tørre å gå utradisjonelle veier og tenke helhet, lære av andre land og ta i bruk internasjonale løsninger og tilpasse disse til norsk industri. Det er viktig at vi møtes og deler våre utfordringer, også på tvers av bransjer. Felles møteplasser vil være nyttig for både kompetanseutveksling og ny teknologi. Trondheim verdens smarteste by % innsparing i industrien Sammen skal Bellona, Trondheim kommune og Siemens gjøre Trondheim til verdens mest energi - smarte by. Bare ved hjelp av eksisterende tekno - logi kan innbyggere og bedrifter i Trondheim bidra til store energibesparelser. Et eget Energy Optimization konsept for optimalisering av prosesser i industri - bedrifter er utviklet av Siemens. Samspillet mellom norsk industri og myndig - heter kan bidra til at industrien får riktige konkurransevilkår og dermed kunne møte en stadig sterkere internasjonal konkurranse. Vi i Siemens jobber hver dag med å forbedre oss og tilpasse oss markedet, og vi har flere eksempler på hvordan vi, i samarbeid med dere kunder, kan utvikle oss sammen. Fremover må vi stadig forbedre vår daglige drift, jobbe smartere, og ikke minst tenke langsiktig. Vi må derfor fokusere på det som er viktig og styrke alle ledd i våre verdikjeder. Kompetanse er og blir en av de viktigste forutsetningene for vår konkurransedyktighet, og det er viktig at vi tar vare på den kompetansen vi har og videreutvikler den. Samtidig må vi alle bidra til å rekruttere fremtidens arbeidstagere. Daglig møter våre ansatte dere kunder i et tett samarbeid om å løse nye utfordringer i deres bedrifter, hvor våre ansattes kompetanse, ferdig - heter, holdninger, vilje, kapasitet og motivasjon er viktig for vår felles verdiskapning. Vi er derfor sterkt opptatt av hvordan denne humankapitalen kan utvikle seg og vokse. I mitt første halvår i Siemens har jeg fått gleden av å møte mange nye ansikter og mange spennende bedrifter. Jeg takker for den gode mottagelsen og at dere har satt av deres kostbare tid for samtaler om fremtiden. Jeg ser frem til å treffe flere av dere i løpet av året, gjennom felles møteplasser, industriseminar og kundebesøk. Jeg ønsker alle lykke til med fremtidens utfordringer! Are-Magne Kregnes 2 Industri nr Trondheim verdens smarteste by I midten av september blir rapporten som viser hvordan Trondheim kan bli verdens mest energismarte by lagt frem. Prosjektet er et samarbeid mellom Siemens, Bellona og Trondheim Kommune og har en målsetting om å se på potens - ialet for å spare energi i en hel by ved hjelp av eksisterende teknologi. Energy Optimization-konseptet er benyttet for å se på hva industrien i Trondheim kan bidra med for å bli mer energieffektiv. Konsept for optimalisering Siemens har videre utarbeidet et konsept kalt Energy Optimization som er en bredere vurdering av energi optimaliserings - mulighetene i prosess/produksjonsbedrifter enn bare å se på motorer og automati - sering. Selve konseptet er utviklet i Siemens Belgia og har vist seg svært vellykket flere steder i Europa % innsparing i industrien Ifølge de erfaringene Siemens har gjort, kan vi forvente % innsparing i alle typer industrier. Bygnings masse er ikke inkludert. Erfaringer viser at innen Fôr, Nærings middel, Metall og Papir er inn - sparings potensialet ofte mer enn 15 %. Energy Optimization i 4 faser Energy Optimization konseptet består av et 4 stegs program, hvor vi ser på energiøkonomiseringsmuligheter og definerer prosjekter for å realisere mulighetene. Dette inkluderer også andre fagområder enn elektro og automatisering, og hvilke støtteordninger som er tilgjengelige for bedriftene. Konseptet starter med telefon - intervju og avslutter med konkrete tiltak/prosjekt med inntjening basert på KPI-er. Kunden velger selv hvor mange steg som er interessante. Siemens og Bellona la i 2007 frem energi - effektiviseringsrapporten. Den konkluderte med et innsparingspotensiale i norsk industri på 3,6 TWh gjennom effektiv bruk av elektriske motorer og automatisering. Dette utgjør mye penger, når vi vet at 1 TWh koster 1 milliard kroner! Ta gjerne kontakt med din lokale representant i Siemens Industry Solutions for mer informasjon.

3 Felleskjøpet oppgraderer styringssystemene Felleskjøpet har flere moderne, datastyrte fabrikker og foretar stadig utvikling og forbedringer av produksjonsanlegget. Nå står oppgradering av skjermsystemet ved fabrikken på Skansen i Trondheim for tur. Skansen er den største av Felleskjøpets 12 fabrikker og produserer tonn kraftfôr i året. Alt av styringssystemer på fabrikken er levert av Siemens. Vi er en moderne, datastyrt fabrikk, og foretar stadig utvikling og forbedringer av produksjonsanlegget, sier fabrikksjef Geir Haltbrekken. Oppgraderer WinCC Nå er det oppgradering av fabrikkens skjermsystem, WinCC som står for tur. Fabrikkens eldste utstyr er fra begynnelsen av 2000 og er basert på operativsystemet Windows NT4.0 med en tidlig utgave av Siemens skjermsystem WinCC. Til denne utgaven av Windows begynner det nå å bli vanskelig med sikkerhetsoppgraderinger, kompatible PCer med tilhørende maskinvare osv. Forbedre oppetid Spesielt viktig for fabrikken er sikkerhet og opptiden på anlegget. - Derfor ønsker vi nå å oppgradere systemet fra en enkeltstående WinCC-server med fire klienter til redundante (doble) WinCCservere med samme antall klienter. Dette innebærer nye versjoner av både WinCC, Windows og tilhørende programmer. At vi får to servere som overtar for hverandre ved eventuelle feil, er en stor trygghet for fabrikken, sier Haltbrekken. Første trinn Oppgraderingen som nå er satt i gang er første trinn av en større modernisering. Pål Guldset (til venstre), Per Arne Baarden (til høyre) og Geir Haltbrekken ser frem til neste prosjekt hvor hele dette anlegget skal byttes ut. På sikt skal databasesystemet oppgraderes og en større mosaikktavle skal overføres til skjermsystemet. Prosjektet er allerede i gang, og første trinn skal ferdigstilles i løpet av desember Trinn to settes i gang på nyåret. Samarbeid gjennom 30 år - Vi er veldig godt fornøyd med sam - arbeidet med Siemens. Alt av styrings - systemer og installasjon de siste 30 årene er det Siemens som har stått for. Viktigst for oss er at Siemens er en lokal partner med avdeling i Trondheim, men ikke minst at selskapet er en aktør som vi er sikre på vil prege markedet også om år. Det er avgjørende for oss å vite at vi kan få rask hjelp, når vi trenger det, avslutter Geir Haltbrekken. Felleskjøpet Agri er en driftsmiddel leverandør til landbruket og selger landbruksmaskiner, gjødsel, såvarer og kraftfôr. FKA strekker seg fra Larvik i sør til Alta i nord. Kraftforet produseres på 12 fabrikker spredt fra Larvik i sør til Balsfjord i Troms. Omsetningen i FKA ligger på 10 mrd og antall ansatte er Industri nr

4 Bedre kvalitet og lavere forbruk Fyllstoffprosjektet til Norske Skog Skogn vil gi langt bedre kvalitet på avispapiret og ikke minst redusere energiforbruket tilsvarende husstander. Siemens bidrar med elektroleveranser til prosjektet. Ved å tilsette kalk, øke mengden med returpapir og forbedre fiberen i papiret på de to eldste papirmaskinene, vil fabrikken redusere el-energibehovet med ca 17 % og samtidig bedre trykkvaliteten på papiret. På bakgrunn av dette har prosjektet fått støtte fra Enova med 50 millioner kroner. Oppgraderer papirmaskinene De to eldste papirmaskinene har tidligere produsert papir som kun inneholder ren papirmasse. - Dagens moderne trykkpresser kan stilles inn for papir som inneholder både returpapir og fyllstoff, som består av clay (leire) eller kalsiumkarbonat (kalk). Vi har valgt kalsiumkarbonat. Med kalsiumkarbonat og returpapir i papirmassen, får vi en helt annen kjemi i papirmassen. Derfor oppgraderer vi nå utstyret i produksjonen og på papirmaskinen, sier prosjektleder Odd Hollingen i Norske Skog Skogn. Suksess Fyllstoffprosjektet gjennomføres over to faser. I fase en var det papirmaskin nr. 1 som ble oppgradert. Denne produserer nå den nye papirkvaliteten med stor suksess. Vi får gode tilbakemeldinger og papir - kvaliteten er slik våre kunder ønsker den skal være, sier Odd Hollingen. Nå er vi i gang med fase to, som skal resultere i at papirmaskin 2 produserer samme papir - kvalitet som papirmaskin 1. Også til trinn to har vi valgt Siemens som leverandør, sier Hollingen. Tavlesystemer, motorer og mellomspentfordeling Til fase to skal Siemens blant annet levere nye 500V motorfordelinger basert på tavlesystemet Sivacon S404. En rekke motorfordelinger er allerede i drift hos Norske Skog. I tillegg ble raffinørmotorer fra Siemens valgt på bakgrunn av høyere virkningsgrad enn konkurrentene. Motorene til Skogn er vannkjølte, noe som fører til en enda høyere virkningsgrad. Både i fase en og fase to benyttes 10 kv mellomspentfordelingen NXAirP fra Siemens. Den takler opp til 15 kv, har 50 ka kortslutningsytelse og yter opp til 4000 A. Oppbygning og uttrekkbare vakuumbrytere gir den et vedlikeholds - intervall på mer enn 10 år. Denne fordelingen integreres av Siemens i et eksisterende ABB SCADA-system for høyspentanlegget til Skogn. Kvalitet, pris og virkningsgrad - Valg av produksjonsutstyr er naturligvis en kombinasjon av kvalitet, pris og virkningsgrad. Utstyret fra Siemens har hittil fungert uten problemer, og vi har et godt samarbeid, sier Hollingen. Dyktig el/autoavdeling Salgssjef i Siemens, Per Arve Ekle, er også godt fornøyd med samarbeidet. - I tillegg til prosjektering og levering av ovenstående pakker, utfører vi nødvendig montasje, idriftsettelse og opplæring. Norske Skog Skogn har en dyktig el/autoavdeling som deltar aktivt i dette arbeidet, sier han. 4 Industri nr

5 Simatic mater oppdrettsfisk i Skottland Gode erfaringer med automatisering av fôrproduksjon i Norge bidro til at Skretting UK ønsket et tilsvarende anlegg i Skottland. Dermed er auto matiseringssystemet SiAutS7 for styring av fôrproduksjon nå i full drift i Skottland og gir grunnlag for like godt fôr som i Norge. Våren 2008 fikk Siemens en forespørsel om leveranse til Skrettings fabrikk i Invergordon i Skottland. -Våre erfaringer med auto - matiseringssystemet SiAutS7/Fôrkonseptet, på våre anlegg i Norge, var så gode at vi ønsket å ta med denne teknologien videre til Skottland, sier Gunnar Grøtting, prosjektansvarlig for Skretting. Fjernstyring Selskapet produserer fiskefôr til oppdretts - næringen, hovedsakelig til laks, men også til de nye oppdrettsartene. Skretting er verdens ledende fiskefôrprodusent, og har stor fokus på videreutvikling av egen produksjon. - Dette medfører ofte større eller mindre endringer i styringen, noe som gir Siemens Industry Solutions vedlike - holdsoppdrag på eksisterende anlegg. Disse utføres delvis ute på anlegget og delvis fra Siemens-kontoret ved fjern - styring av engineeringsverktøy hos Skretting. Den relativt lange avstanden fra Norge til Skottland, med hensyn til reisetid, blir derfor av mindre betydning for oss som kunde. I tillegg er responstiden og servicegraden ved behov for assistanse veldig god. Dette er svært viktig for oss, sier Gunnar Grøtting. Stor mekanisk ombygging Skretting i Invergordon hadde et eldre og uoversiktlig automatiseringsanlegg som trengte overhaling i forbindelse med en del større mekaniske ombygginger. Anlegget Siemens fikk kontrakt på styrer tre produksjonslinjer fra halvfabrikat - blanding til ferdige pellets, inklusive produksjonssporing, råvaretransport og forbehandling av flytende tilsetninger (oljer og mineralblandinger), med rapportering til overordnet system. Erfaringer fra Norge Kontrakten innebar leveranse på samme lest som tidligere levert til Skretting i Norge, det vil si standard Simatic PLSutstyr med SiAutS7-software og Wonderware InTouch/IAS som brukergrensesnitt. Prosjektet startet i oktober 2008 med utarbeidelse av en funksjonsbeskrivelse, som Skretting godkjente før programmeringen ble påbegynt. Siemens kunne derfor jobbe effektivt med en relativ stram terminplan. En viktig del av prosjektgjennomføringen inkluderte testing og simulering av software, med en avsluttende FAT og opplæring av operatører i Norge før idriftsettelsen i Skottland startet. Foran tidsskjemaet I februar 2009 startet idriftsettelses - perioden i Skottland. Allerede fra begynnelsen av hadde Skretting selv, med norsk prosjektledelse, passet på at tidsfrister fra andre underleverandører var overholdt og faktisk i noen tilfeller lå foran skjemaet. Dermed kom også Siemens tidlig i forkant og kunne sette en av de tre produksjonslinjene i drift flere dager før opprinnelig avtalt. Produksjonslinje nr. to kom også raskt i drift, og dermed kunne vi før planlagt tid kjøre hele produktspekteret til våre kunder, sier Gunnar Grøtting. Allerede de første dagene etter oppstart av produksjonen var operatørene selvdrevne på det meste av styringen, selv om det nye styresystemet både var mer omfattende i informasjonsmengde og mer moderne enn det gamle, sier Gunnar Grøtting. Det første av flere prosjekter -Dette prosjektet er den første av flere planlagte automatiseringsoppgraderinger på fabrikken i Invergordon. Allerede nå blir det av kunden sagt at de er så fornøyde med prosjektgjennomføringen og system - løsningen at de ønsker å fortsette oppgraderingene basert på vår løsning, sier kundeansvarlig i Siemens, Torill Østingsen. Industri nr

6 Oppgraderer Hafslunds fjernvarmesentraler i Oslo Store deler av Oslo sentrum får fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS. Siemens står for styring, regulering og overvåkning av flere anlegg, og startet nylig prosessen med oppgradering av Vika varmesentral. Hafslund Fjernvarme AS leverer både fjern - varme og fjernkjøling. Oslos nye stolthet, Bjørvika, får sin fjernkjøling fra Hafslund. Vann fra Akerselva benyttes til å kjøle ned fjernkjølevann som bringes ut til de nye byggene rundt Operaen. Styrings-, overvåknings- og reguleringssystemene for anlegget er levert av Siemens. Fra avfall til varme Men Hafslund er mye større på fjernvarme. Nærmere 40 prosent av all produsert fjernvarme i Norge kommer fra Hafslund Fjernvarme, og de fleste anleggene er i Oslo-området. Et av de største anleggene er avfallsforbrenningen og fjernvarmesentralen på Klemetsrud, og sammen - koblingen av fjernvarmenettet på Søndre Nordstrand med fjernvarmenettet i Oslo sentrum. Til dette anlegget er det nylig lagt en 13,2 km lang rørledning mellom Klemetsrud og Tøyen. Olje- og energi - minister Terje Riis-Johansen sto for den offisielle åpningen av rørledningen 23. juni i år. Rørledningen frakter det varme vannet fra Klemetsrud til Tøyen og bringer returvannet tilbake for ny oppvarming. Fra Tøyen bringes vannet inn på fjernvarmenettet i Oslo sentrum, der det oppvarmede vannet fraktes videre til aktuelle bygninger. Styres av Siemens-utstyr Systemer for styring og overvåkning av anlegget på Klemetsrud og på rørledningen er det Siemens som har levert. Per-Erik Nes og John-Arild Holter har installert og idriftsatt systemene. Våre systemer styrer og overvåker prosessen for vannet som strømmer frem og tilbake i rørnettet. Det gjelder å finne optimal menge vann i Vika varmesentral skal bidra med varme etter behov og driftes av bl.a. driftsingeniør Ivan Skadsdammen (t.h) og driftsoperatør Roger Brunstad. rørene og ikke minst det riktige trykket. PLSer, givere, mengdemålere, service - systemer og operatørpaneler medvirker til det, forklarer Per-Erik Nes. Oppgradering av Vika varmesentral For å sikre en jevn høy temperatur på vannet, er flere varmesentraler tilknyttet fjernvarmenettet i Oslo sentrum. Vika varme - sentral skal bidra med ekstra varme etter behov, og oppgradering av denne sentralen er neste prosjekt for Per-Erik og John-Arild. Dette er et eksisterende anlegg som trenger en teknisk oppgradering, sier John-Arild Holter. Varmesentralen i Vika fyres med strøm og olje. Tredje største anlegg Hafslunds prosjektleder for oppgraderingen i Vika er Øyvind Meier Jakobsen. Utstyret i Vika er fra 1994, og PLSen er utrangert. Vi ønsker nå en kapasitetsøkning gjennom kraftigere og raskere CPUer. Siemens gode erfaring med slike systemer, konkurransedyktig pris, og ikke minst at vi er godt fornøyd med tidligere leveranser, gjorde at de også ble tildelt kontrakten for oppgradering, sier Meier Jakobsen. Satser på fornybar energi - Vika er vår tredje største varmesentral og drives foreløpig av strøm og olje. Om sommeren trenger vi ikke ekstra varme fra sentraler som Vika, men når den er i drift blir den til enhver tid drevet av det som er billigst av strøm og olje. Dette kan vi endre på timen. Hafslunds mål er at alle sentraler skal drives av fornybar energi. På sikt skal vi bytte ut alle olje - kjeler og satse på bio og varmepumpe, forklarer Meier Jakobsen. - Kontrakten for Vika varmesentral er signert, og i løpet av oktober skal stasjonen være klar for drift med økt utnyttelse, sier kunde - ansvarlig i Siemens, Svein-Åge Henriksen. I Oslo kommer ca 60 prosent (600 mill kwh) av fjernvarmen fra avfallsforbrenning, biobrenselanlegg og varmepumpe som henter ut varme fra kloakk. Det er dokumentert at dagens fjernvarmesatsing sparer Oslo for utslippene fra tonn fyringsolje. Hafslund Fjernvarme er et heleid datterselskap av Hafslund ASA, og produserer, distribuerer og selger fjernvarme. Selskapet prioriterer bruk av varme kjøpt fra Energigjenvinningsetatens avfallsforbrenningsanlegg og benytter deretter energi fra egne fornybare anlegg med bioenergi og varmepumper. Hovedproduksjonsanleggene er plassert på Klemetsrud og Haraldrud. 6 Industri nr

7 Komplisert industriprosjekt med suksess LKABs utskipningsanlegg for malm i Narvik har gjennomgått en omfattende utbygging. Utbyggingen vil gi tolv nye siloer for lagring av ulike malm - produkter. Siloene er nedsprengt i fjell og har en diameter på 38 meter og en dybde på 60 meter. Siemens har stått for elektro- og automatiseringsleveransen. LKAB er et internasjonalt malmkonsern og transporterer jernmalm med tog fra Kiruna til Narvik, der malmen skipes ut til store internasjonale markeder. Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) har totalansvaret for utbyggingen av SILAanlegget i Narvik. Reduserer støv- og støyplager - Både havneterminalen og det tilhørende tekniske anlegget er fra midten av 70-tallet. Vi har foretatt mange opp - graderinger underveis, men nå var det nødvendig med en omfattende om - bygging. Havneterminalen ligger midt i byen og det er mange boliger tett inntil. Anlegget har dessuten store utelager av jernmalm og dette skaper miljøutfordringer. Det nye anlegget vil gi mer effektiv drift, store miljøgevinster og ikke minst reduserte støv- og støyplager for inn - byggerne i Narvik, forklarer daglig leder Svein Ivar Sivertsen i LKAB. I tillegg til bygging av tolv siloer, skal det bygges en 600 meter lang lossehall og 2,8 kilometer tunneler. Elektro- og automatiseringsleveranse Siemens står for elektro- og automati - seringsleveransen til det nye anlegget. Fem kontrakter inngår i en prosjekt - administrasjon hos Siemens, noe som ga færre grensesnitt og lettere oppfølging, og ikke minst reduserte kostnader for prosjektledelse og koordinering. Leveransen består av elektrisk kraft - forsyning, elektrotekniske arbeider, automatisering av prosess, brannalarm - anlegg og automatiseringsanlegg VVS. Styring og overvåkning av anlegget integreres i eksisterende styresystem på anlegget. Svært detaljert planlegging - Mange aktører og leverandører har medført utfordrende koordineringsarbeid med behov for svært detaljert planlegging og oppfølging, sier prosjektleder for Siemens, Øyvind Halvorsen. Siemens har gjennomført installering av kraft - transformatorer, høy- og lavspenningsfordelinger, automatisering og buss - systemer, instrumentering, kamera - systemer, brannvarsling og automati - seringsanlegg for VVS. Første prosjektet i sitt slag - Prosjektorganiseringen har gått veldig bra. Dette utviklingsprosjektet er det første i sitt slag, og vi har selvfølgelig støtt på en del uforutsette utfordringer underveis. Men vi har funnet gode løsninger på dem alle, sier Sivertsen fornøyd. Finner beste tekniske løsning sammen - Vi har hatt et godt samarbeid med Siemens helt siden den store utbyggingen av anlegget på 70-tallet. Også denne gang hadde Siemens både den beste tekniske løsningen og den laveste prisen. Samarbeidet har vært svært nyttig for oss. Sammen diskuterer vi funksjonen LKAB ønsker og hvordan den kan utvikles på best mulig måte. Jeg er imponert over personellet fra begge organisasjonene, avslutter Svein Ivar Sivertsen. Testing i full gang Første prøvekjøring gjøres i disse dager. Deretter er anlegget klart for varm - testing. Alle funksjoner skal testes med full belastning, og spesielt er LKAB opptatt av at sikkerhetsfunksjonene må være optimale. I løpet av neste kvartal skal anlegget være i normal produksjon. Industri nr

8 RETURADRESSE: Siemens Industry Solutions Postboks Oslo Compliance HelpDesk Velkommen til industriseminar Å skape merverdi til deg som jobber innen industri og infrastruktur, er viktig for oss i Siemens. Vi har mange temaer og løsninger som vi vet du og din bedrift kan dra stor nytte av i ditt daglige arbeid. Derfor vil vi utover høsten invitere til korte seminarer hvor vi tar opp aktuelle temaer. Her finner du informasjon om hvor du kan henvende deg om du har spørsmål om Compliance, eller ønsker å varsle om noe som bryter med loven eller Siemens compliance regelverk. Du finner Compliance Helpdesk på Tell us Varslingskanal som driftes av et eksternt selskap for å sikre konfidensialitet. Du vil få tilsendt informasjon med tid, sted og temaer litt senere. Foreløpig ber vi deg bare holde av datoen som passer best for deg. 21. oktober... Trondheim 22. oktober... Oslo 28. oktober... Ålesund 29. oktober... Skien 12. november... Mo i Rana 25. november... Bergen 26. november... Stavanger 27. november... Sarpsborg Industry Solutions Divisjon Industry Solutions leverer elektro- og automatiseringsanlegg, samt utstyr og tjenester til industri og skip. Med et uslåelig service- og engineeringsmiljø skaper våre 250 ingeniører energieffektive løsninger og økt produktivitet for norsk industri. Vi er til stede over hele landet, og har også tilgang til kompetanse, support og ressurser fra vårt globale Siemens-nettverk. Siemens AS, Industry Solutions Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf e-post: Ansvarlig utgiver: Siemens Industry Solutions Are-Magne Kregnes Trykk: thoresen grafisk as Forsidebilde: istockphoto, wingmar

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst

Hafslund Miljøenergi. + prosjekter under utvikling. s.1 Endres i topp-/bunntekst Hafslund Miljøenergi Bio-El Fredrikstad (HME-BEF) Borregaard Waste to Energy (HME-BWtE) Mosseporten Miljøenergi AS (MME) Slagen Energigjenvinning AS (SLEAS) + prosjekter under utvikling s.1 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel

Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel Krav til skogbruksnæringen som leverandør av biobrensel 20 august 2003 Øyvind Foyn Bio Varme AS Forretningsidé Bio Varme er et miljøorientert varmeselskap som bygger, eier og driver biobrenselbaserte varmesentraler

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord 1 Tørkehotell Ålesund 17.02.2016 Knut Arve Tafjord 2 TAFJORD Nordvestlandets største energiselskap 3 4 5 6 Tafjord Kraftvarme AS Forbrenningsanlegg Sjøvannpumper Hovednett fjernvarme 7 Energimengde produksjon

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme

Vilkår for fjernvarmen i N orge. Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme Vilkår for fjernvarmen i N orge Harstad 23. september 2010 Heidi Juhler Norsk Fjernvarme 1 Regjeringen satser på fjernvarme Enova og Energifondet investeringsstøtte Fjernet forbrenningsavgift på avfall

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Et vellykket energisamarbeid mellom industribedrifter Torbjørn Kvia

Et vellykket energisamarbeid mellom industribedrifter Torbjørn Kvia Et vellykket energisamarbeid mellom industribedrifter Torbjørn Kvia Historikk 1964 Leveranse av lavtemperaturvarme til oppvarming av svømmebasseng Nærbø Ungdomsskule. Erstattet med olje da det oppsto problemer

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo. Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme Karbonfangst og lagring fra energigjenvinning av restavfall i Oslo Pål Mikkelsen Direktør CCS, Fortum Oslo Varme 1 Klemetsrudanlegget Norges største energigjenvinningsanlegg Kapasitet: 350 000 t./år, 45

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige.

Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Norges energidager 2009. - Søppelkrigen skal norsk avfall brennes i Norge eller Sverige. Egil Evensen, Trondheim Energi Fjernvarme AS INNHOLD Energiutnyttelse av avfall i Norge Overordnete rammebetingelser

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Antall innbyggere : 19.420 innbyggere (pr. 01.10.14) Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet: 138 km2 * produktivt skogsareal:

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen

Natur- og biogass tar nye markedsandeler. styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Natur- og biogass tar nye markedsandeler styreleder Per Kragseth Gasskonferansen Disposisjon Forbruk av gass i Norge Distribusjon av gass i Norge Gasskraftverk Biogassanlegg i Norge Gass i transportsektoren

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Tromsø 14 mars 2012 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Norsk industri - potensial for energieffektivisering

Norsk industri - potensial for energieffektivisering Norsk industri - potensial for energieffektivisering EnergiRike Haugesund 8. august 2012 Øyvind Leistad, Enova SF Energibruken i Norge har vokst, men produksjonen har vokst enda mer Energibruk, GWh Produksjonsverdi,

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Nettregulering og fjernvarme

Nettregulering og fjernvarme Nettregulering og fjernvarme Trussel eller mulighet for nettselskapene? Kjetil Ingeberg kin@xrgia.no 3. des. 2009 www.xrgia.no post@xrgia.no Disposisjon Potensial for fornybar varme Aktørbildet Verdikjede

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Fornybar varme Fornybar varme skal være den foretrukne formen for oppvarming innen 2020 Aktiviteter i hele verdikjeden Fornybar

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Ofotbanen gir muligheter for næringslivet. Teknologifestivalen i Nord-Norge. Infrastruktur, mineraler og energi

Ofotbanen gir muligheter for næringslivet. Teknologifestivalen i Nord-Norge. Infrastruktur, mineraler og energi «Ofotbanen gir muligheter for næringslivet Ofotbanen En prosent av jernbanenettet 60 prosent av alt gods på bane i Norge, De siste årene har det vært betydelig trafikk på banen: I 2014 var totalbelastningen

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter)

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter) Nyhetsarkiv NVE vedtar tvangsmulkt NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet?

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Cato Kjølstad Hafslund Varme AS Avfallskonferansen Ålesund 4-6. juli 2013 s.1 DISPOSISJON: 1 minutt om Hafslund Trenger vi fjernvarme Hvorfor

Detaljer

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi.

Tilgangen til sjø som muliggjorde frakt av råvarer til og ferdigvarer fra verket. Tilgangen til store mengder vannkraft/elektrisk energi. Caseoppgave Første spadetak for å etablere fabrikken i Sauda ble tatt i 1915. Grunnene til at det amerikanske selskapet Union Carbide valgte å etablere en fabrikk i Sauda var: Tilgangen til sjø som muliggjorde

Detaljer

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen

Et driftsmiljø i utvikling. Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen Et driftsmiljø i utvikling Eivind Thorbjørnsen, plassjef Sandnessjøen BP-gruppen i tall $ Virksomhet i over 80 land Antall ansatte 83,900 Driftsresultat Kr.19,2 mrd 1..kvartal 2014 Påviste reserver 17,996

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova

Enovas støtteordninger. Kundesamling i Kristiansand Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas støtteordninger Kundesamling i Kristiansand 27.10.2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova Enovas formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Klimaarbeid i Avinor BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

Klimaarbeid i Avinor BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Klimaarbeid i Avinor Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig AVINORS SAMFUNNSOPPDRAG «Selskapets samfunnsoppdrag er å eie,

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien. IG Leder, Are Magne Kregnes, Siemens. Energiforskningskonferansen 2011

Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien. IG Leder, Are Magne Kregnes, Siemens. Energiforskningskonferansen 2011 Innsatsgruppe Energieffektivisering i industrien IG Leder, Are Magne Kregnes, Siemens. Energiforskningskonferansen 2011 Verdiskaping 1 2 3 EN - nasjonal satsing på energieffektivisering TO - utfordringer

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Utsikter for Norske Skog Skogn

Utsikter for Norske Skog Skogn Utsikter for Norske Skog Skogn Dialogseminar samkommunen, Åre 3.februar 2009 Per Anders Folladal Supply-/informasjonssjef 2 Generelle fakta Utsikter for 2009 Fyllstoffprosjektet Energi Skognæringa Næringsparken

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme

Enovas programtilbud innen fornybar varme Enovas programtilbud innen fornybar varme Installasjon av bioenergianlegg i varmesentralen 22.mai 2012 På programmet i 2012 Mulighetsstudie bio i industrien Varmerapport 2012 Videreutvikle fjernvarmetilbudet

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Markedsmuligheter Statkraft

Markedsmuligheter Statkraft LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Markedsmuligheter Statkraft PROSJEKTEIERE: Markedsmuligheter Statkraft Investeringer omlag 6 mrd kroner 2020 Drift i region nord omlag 3 mrd kroner - 2020

Detaljer

Biogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes

Biogassanlegg Grødland. v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Biogassanlegg Grødland v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes Bakgrunn Behov for å etablere et sentralt slambehandlingsanlegg i søndre del av regionen. Hå biopark ble etablert i samarbeid med Lyse i 2009 for å

Detaljer

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim ECO-City Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim Hva er ECO-City? En del av CONCERTO-prosjektet EUs hittil største satsing på bærekraftig energi 5-årig prosjekt : 2005-2010 7-årig prosjekt: 2005-2012

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Hafslund Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 18.10.2016 Varighet: 01.01.2026 Ref: 200905872-89 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer