MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 91/15 114/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:i h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Leder Harald Tyrdal AP Medlem Halvor Bratlie SP Medlem Hege Bogfjellmo AP Medlem Ulf Oddvar Rogneby V Medlem Trygve Brandrud SP FD Medlem Bjørn Haugen Morstad H Medlem Elin Johannessen Skovly AP FO Medlem Eva Berg FRP Medlem Mette Aas-Kilstad KRF Medlem Line Jorung H Medlem Kristin Myrås H Medlem Lasse Lehre H Medlem Sigrid Helene Hammer H Medlem Geir Andre Olsen AP Medlem Mari Svenbalrud SV Medlem Andreas Mamen FRP Medlem Andreas Engen Ensrud SP Medlem Stein Buan R Medlem Halvard Klevmark MDG Medlem Nils Erik Mossing AP Medlem Gina Margrete Roen AP Medlem Terje Vestby AP Medlem Hanne Gabrielsen AP Medlem June Persdatter Martinsen AP Medlem Beate Gabrielsen AP Varamedlem Martin Fægri AP Elin J. Skovly Varamedlem Ane Hennie H Lasse Lehre i sak 109/15 Varamedlem Karl Emil Grina SP Trygve Brandrud fra sak 112/15 Varamedlem Maren Ingeborg Hurum V Ulf Rogneby i sak 114/15 Side 1 av 14

2 Antall til stede : 25 Merknader : Møteleder oppnevnte Kristin Myrås (H) og Terje Vestby (AP) som tellekorps ved de skriftlige avstemningene. Repr. Lasse Lehre ble vedtatt inhabil i behandling av sak 109/15. Vararepr. Ane Hennie tiltrådte møtet i hans sted. Repr. Trygve Brandrud Ble permittert før behandling av sak 111/15. Vararepr. Karl Emil Grina tiltrådte møtet før behandling av sak 112/15 som vara for Trygve Brandrud. Repr. Ulf Rogneby ble vedtatt inhabil i behandling av sak 114/15. Vararepr. Maren Hurum tiltrådte møtet i hans sted. Andre møtende Presse Merknader til protokoll : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Idun Eid Kommunalsjef Bente Rudrud Varamedlemmer Fagleder/utviklingskoordinator Jenny Hemstad : Hadeland v/ Kine Vik-Erstad : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald Tyrdal Bjørn Haugen Morstad Terje Vestby Møtesekretær: Jenny Hemstad Kopi av møteprotokoll legges ut på Roa, Side 2 av 14

3 91/15 Ark.: 014 Arkivsaksnr.: 15/1773 Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget for 2015 i Lunner kommune. Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 92/15 Ark.: 016 Arkivsaksnr.: 15/1852 Godkjenning av Folkeavstemningen 2015 Kommunestyret godkjenner folkeavstemningen 2015 i Lunner kommune. Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 93/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1781 Valg av underskrivere for godkjenning av kommunestyrets møteprotokoller Som protokollunderskrivere i tillegg til møteleder velges: Bjørn Haugen Morstad (H) og Terje Vestby (AP) Som varaprotokollunderskrivere velges: Kristin Myrås (H) og Hege Bogfjellmo (AP) Repr. Lasse Lehre (H) fremmet Bjørn Haugen Morstad (H) som protokollunderskriver og Kristin Myrås (H) som vara. Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet Terje Vestby (AP) som protokollunderskriver og Hege Bogfjellmo (AP) som vara. Side 3 av 14

4 94/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1784 Formannskap Valg av medlemmer og varamedlemmer Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til formannskapet i Lunner kommune for perioden : Ap/Sp/Sv/R/MDG H/Frp/Krf/V Medlem Harald Tyrdal Ap Medlem Lasse Lehre H Halvor Bratlie Sp Line Jorung H Hege Bogfjellmo Ap Mari Svenbalrud Sv Ulf Rogneby V 1. vara Andreas E. Ensrud Sp 1. vara Bjørn Haugen Morstad H 2. vara Beate Gabrielsen Ap 2. vara Andreas Mamen Frp 3. vara June P. Martinsen Ap 3. vara Sigrid H. Hammer H 4. vara Trygve Brandrud Sp 4. vara Kristin Myrås H 5. vara Halvard Klevmark MDG Ved forholdsvalg ble det levert inn to listeforslag. Ved skriftlig avstemming fikk listen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet og Venstres liste 16 stemmer og Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkepartis liste fikk 8 stemmer. En stemme var blank. Ap/Sp/Sv/R/MDG H/Frp/Krf/V Medlem Harald Tyrdal Ap Medlem Lasse Lehre H Halvor Bratlie Sp Line Jorung H Hege Bogfjellmo Ap Mari Svenbalrud Sv Ulf Rogneby V 1. vara Andreas E. Ensrud Sp 1. vara Bjørn Haugen Morstad H 2. vara Beate Gabrielsen Ap 2. vara Andreas Mamen Frp 3. vara June P. Martinsen Ap 3. vara Sigrid H. Hammer H 4. vara Trygve Brandrud Sp 4. vara Kristin Myrås H 5. vara Halvard Klevmark MDG Side 4 av 14

5 95/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1785 Valg av ordfører og varaordfører for perioden Som ordfører i Lunner kommune for perioden velges: Harald Tyrdal Som varaordfører i Lunner kommune for perioden velges: Halvor Bratlie Repr. Nils Erik Mossing (AP) fremmet følgende forslag: «Harald Tyrdal som ordfører og Halvor Bratlie som varaordfører.» Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende forslag: «Lasse Lehre som ordfører og Mette Kilstad som varaordfører.» Ved skriftlig avstemning ble Harald Tyrdal (AP) valgt som ordfører med 18 stemmer mot 7 stemmer avgitt for Lasse Lehre (H). Ved skriftlig avstemning ble Halvor Bratlie (SP) valgt som varaordfører med 17 stemmer mot 8 stemmer avgitt for Mette Aas-Kilstad (Krf) 96/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1775 Kontrollutvalg - valg av medlemmer og varamedlemmer Til Kontrollutvalget for perioden velges: Ap/Sp/Sv/R/MDG H/Frp/Krf/V Medlem Terje Vestby Ap Leder Tor Ivar Grina V Hege Heiberg Sp Nestleder Kai Roar Dahl H Medlem Synnøve Lohne-Knudsen H 1. vara Anne Berit Kolstad MDG 1. vara Jarle Krakk H 2. vara Hans L. Strømnæs Ap 2. vara Maren Hurum V 3. vara Gro Inger Maurtvedt Sp 3. vara Sten-Erik Holljen Frp Valgnemnda fremmet sin innstilling i møtet. Innstillingen var enstemmig. Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet forslag på Anne Berit Kolstad som 1. vara. Repr. Trygve Brandrud (SP) fremmet forslag på Gro Inger Maurtvedt som 3. vara. Valgnemndas innstilling med forslag fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 14

6 97/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1799 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Valgnemnda for perioden Som medlemmer til Valgnemnda for perioden velges: Som leder: Ordfører Harald Tyrdal Som nestleder: Varaordfører Halvor Bratlie Mari Svenbalrud Lasse Lehre Ulf Rogneby Andreas Mamen Halvard Klevmark Stein Buan Mette Aas-Kilstad Som varamedlemmer velges: For Høyre: Sigrid Helene Hammer For Sosialistisk Venstreparti: Ragnar Strandbakke For Venstre: Maren Hurum For Senterpartiet: Trygve Brandrud For Fremskrittspartiet: Eva Berg For Arbeiderpartiet: Nils Erik Mossing For Miljøpartiet De Grønne: Anne Berit Kolstad For Rødt: Victoria Gaarder For: Kristelig Folkeparti: Eileen Bore Repr. Stein Buan (R) fremmet forslag på Victoria Gaarder som vara for Rødt. Repr. Mette Aas-Kilstad (KRF) fremmet forslag på Eileen Bore som vara for Kristelig Folkeparti. Repr. Halvard Klevmark (MDG) fremmet forslag på Anne Berit Kolstad som vara for Miljøpartiet De Grønne. Valgnemndas innstilling med forslag fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. 98/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1787 Eldreråd - valg av medlemmer og varamedlemmer Til Lunner eldreråd for perioden velges: Som medlemmer: Merete Kühle-Hansen Gustav Sverdrup-Thygeson Karen Hagen Erik Tveit Lisbeth Auraas Olerud Tore Klevengen Arne Ruud Reum Som varamedlemmer: Inger Johanne Thaulow Jonny Jokerud Svein Olav Karlsen Side 6 av 14

7 Helene Rustad Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 99/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1800 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Valg av medlemmer og varamedlemmer Til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden velges: Som leder: Line Jorung Som nestleder: Bente Godli Som medlemmer: Ann Gøril Rustad Roy Magne Stensrud Ranveig Berge Tony Johnsrud Aage Gjesdal Som varamedlemmer: Steinar Hasselgård Kristin Myrås Torbjørg Raastad Mette Aas-Kilstad Repr. Lasse Lehre (H) fremmet forslag på Tony Robert Johnsrud som medlem og Kristin Myrås som vara. Repr. Terje Vestby (AP) fremmet forslag på Aage Gjesdal som medlem. Repr. Line Jorung (H) fremmet forslag på Ranveig Berge som medlem. Repr. Trygve Brandrud (SP) fremmet forslag på Torbjørg Raastad som varamedlem. Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet forslag på Mette Aas-Kilstad som varamedlem. Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet forslag på å øke antall representanter til 7 medlemmer. Harald Tyrdals forslag om å øke antallet representanter i rådet ble enstemmig vedtatt. Valgnemndas innstilling med forslag fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. 100/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1824 Klagenemnda Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer Til Klagenemnda for perioden velges: Som leder: Karl Emil Grina Som nestleder: Tove Brorson Som medlemmer: Hanne Gabrielsen Stig Terje Fallingen Eva Berg Side 7 av 14

8 Som varamedlemmer: Ragnar Strandbakke Hilde Anett Myklebust Lunde Geir André Olsen Ordfører Harald Tyrdal (AP) fremmet forslag på Karl Emil Grina som leder og Hanne Gabrielsen og Stig Terje Fallingen som medlem Repr. Lasse Lehre (H) fremmet forslag på Tove Brorson som nestleder og Eva Berg som medlem. Repr. Mari Svenbalrud (SV) fremmet forslag på Ragnar Strandbakke som vara. Repr. Mette Aas-Kilstad (KRF) fremmet forslag på Hilde Anett Myklebust Lunde som vara. Repr. Terje Vestby (AP) fremmet forslag på Geir André Olsen som vara Forslagene ble enstemmig vedtatt. 101/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1820 Komité for eiendom og infrastruktur valg av leder, nestleder, medlemmer og vararepresentanter Til Komité for eiendom og infrastruktur velges: Som varamedlemmer: Ap/Sp/Sv/R/MDG H/Frp/Krf/V Leder Halvor Bratlie Sp Medlem Ulf Rogneby V Nestleder Kari Didriksen Ap Eva Berg FRP Medlem Stein Buan RØDT Elin Håkonsløkken Teslow Sv Halvard Klevmark MDG 1. vara Geir André Olsen Ap 1. vara Bjørn Haugen Morstad H 2. vara Karl Emil Grina Sp 2. vara Line Jorung H 3. vara Renate Michaelsen Ap 3. vara Kristin Myrås H 4. vara Merete Kühle-Hansen Sp 5. vara Nils Erik Mossing Ap Valgnemnda fremmet sin innstilling i møtet. Innstillingen var enstemmig. Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8 av 14

9 102/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1821 Oppvekst- og kulturkomiteen valg av leder, nestleder, medlemmer og vararepresentanter Til Oppvekst- og kulturkomiteen for perioden velges: Ap/Sp/Sv/R/MDG H/Frp/Krf/V Leder Nils Erik Mossing Ap Medlem Kristin Myrås H Nestleder Andreas Ensrud Sp Mette Aas-Kilstad Krf Medlem June P. Martinsen Ap Andreas Mamen Frp Hanne Gabrielsen Ap 1. vara Anne Sigrid Frøislie Sp 1. vara Thomas Jacobsen H 2. vara Martin Fægri Ap 2. vara Lise Adriansen H 3. vara Gina Roen Ap 3. vara Bjørn Haugen Morstad H 4. vara Victoria Gaarder RØDT Valgnemnda fremmet sin innstilling i møtet. Innstillingen var enstemmig. Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 103/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1822 Helse og omsorgskomiteen valg av leder, nestleder, medlemmer og vararepresentanter Til Helse- og omsorgskomiteen velges: Ap/Sp/Sv/R/MDG H/Frp/Krf/V Leder Geir André Olsen Ap Medlem Bjørn Haugen Morstad H Nestleder Andreas Høiby Sp Ulf Rogneby V Medlem Beate Gabrielsen Ap Line Jorung H Gina Roen Ap 1. vara Elisabeth Kluften Sp 1. vara Mette Aas-Kilstad Krf 2. vara Martin Fægri Ap 2. vara Andreas Mamen Frp 3. vara Renate Michaelsen Ap 3. vara Eva Berg Frp 4. vara Vanja Stenslie Krakk Sp Valgnemnda fremmet sin innstilling i møtet. Innstillingen var enstemmig. Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 14

10 104/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1823 Næringsforum Valg av politiske representanter 1. Politiske representanter Line Jorung Trygve Brandrud Nils Erik Mossing Vara AP/SV/SP/R: Magne Raastad Renate Michaelsen Vara H/V/FRP/KRF: Bjørn Haugen Morstad Kristin Myrås 2. Representanter fra næringslivet Knut Skollerud, Roa nærings- og velforening Terje Gundersen, Grua og Harestua næringsforening Vara: Pål Nygaard, Roa nærings- og velforening Egil Waaia, Grua og Harestua næringsforening 3. Representanter fra administrasjonen Rådmann Næringsrådgiver Vara: Kommunalsjef Rådgiver politikk og samfunn 4. Som leder velges: Trygve Brandrud Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 105/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1801 Regionråd for Hadeland Valg av medlemmer og varamedlemmer Som medlemmer i Regionrådet for Hadeland velges: Ordfører Harald Tyrdal Varaordfører Halvor Bratlie Kristin Myrås Som varamedlemmer velges: For AP/SV/SP/R: 1. Mari Svenbalrud 2. Andreas Ensrud Side 10 av 14

11 For H/V/FRP/KRF: 1. Line Jorung Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 106/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1825 Valg av observatører til Lunner ungdomsråd Som observatører til Lunner ungdomsråd for perioden velges: Kristin Myrås og Mari Svenbalrud Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 107/15 Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 15/1661 Valg av representant og vararepresentanter KS Som representanter til årsmøtet KS Oppland velges: Ordfører Harald Tyrdal Line Jorung Som vararepresentanter til årsmøtet KS Oppland velges: For H/V/FRP/KRF: Lasse Lehre For AP/SP/SV/R: Varaordfører Halvor Bratlie Repr. Lasse Lehre (H) fremmet forslag på Line Jorung (H) som representant og Lasse Lehre som vararepresentant. Lasse Lehres forslag ble enstemmig vedtatt. Valgnemndas innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 108/15 Ark.: 033 &16 Arkivsaksnr.: 15/1846 Søknad om fritak fra politiske verv Elin Skovly 1. Representant Elin Johannessen Skovly gis fra dd til fritak fra sitt verv som medlem i Lunner kommunestyre. 2. For samme periode rykker Kari Didriksen inn som fast medlem. 3. Resterende varamedlemmer rykker tilsvarende en plass opp. Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 11 av 14

12 109/15 Ark.: V70 &50 Arkivsaksnr.: 15/43 Forespørsel om makebytte på Roshov Kommunen mener det vil være hensiktsmessig å tilegne seg begge adkomstveiene for å tilrettelegge for realisering av hele Roshovplanen. Rådmannen får mandat til å forhandle på nytt med en aksept for å inngå et makebytte av «Koperudskogen» og «Vanntårnet» forutsatt at grunneier går med på å makebytte hele eiendommen innenfor planområdet (9 dekar). Det bestilles takst på eiendommene og disse legges til grunn for verdisettingen. Repr. Lasse Lehre (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet som eier av tilstøtende eiendom. Repr. Lasse Lehre fratrådte møtet under vurderingen av habiliteten. Vararepresentant Ane Hennie tiltrådte møtet før behandlingen i Lasse Lehres sted. Lasse Lehre ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht Forvaltningslovens 6 2. avsnitt. Repr. Trygve Brandrud (SP) fremmet følgende endringsforslag: Følgende setning legges til: «Saken bringes frem for endelig behandling etter at takst og forhandlinger er gjennomført.» Trygves forslag falt med 14 stemmer mot 11 stemmer. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 110/15 Ark.: M30 Arkivsaksnr.: 15/1091 Tilleggsbevilgning til prosjekt 560 tilkobling vann / avløp Rema 1000 Grua 1. Det gis tilleggsbevilgning på kr til prosjekt 560 Tilknytning vann og avløp Rema Delfinansieres med bruk av bundet investeringsfond kr på prosjekt 550 Felles finansiering 3. Bruk av lån økes med kr på prosjekt 550 Felles finansiering. Låneopptak gjennomføres sammen med låneopptak for Investeringsbudsjettet justeres i henhold til vedlagte tabell. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 12 av 14

13 111/15 Ark.: 611 &50 Arkivsaksnr.: 15/1196 "Sagtomta" Grua - makeskifte 67/13 - B41 / 67/14 Rådmannen kan inngå en makeskifteavtale hvor gnr/bnr 57/85 makebyttes mot gnr/bnr 67/14. Makeskifteavtalen vil inneholde en utbyggingsplikt i tråd med reguleringsplan for området og en gjenkjøpsrett for kommunen. Repr. Lasse Lehre (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet da bestefaren eier en av eiendommene i saken. Repr. Lasse Lehre fratrådte møtet under vurderingen av habiliteten. Vararepresentant Ane Hennie tiltrådte møtet før behandlingen i Lasse Lehres sted. Lasse Lehre ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht Forvaltningslovens 6b. Trygve Brandrud ble permittert fra møtet før behandling av saken. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 112/15 Ark.: 610 Arkivsaksnr.: 15/1670 Etterbruk av Malmgruben barnehage 1. Malmgruben barnehage selges til NorgesGruppen Eiendom iht takst/verdivurdering med en forutsetning at prosjektet for gjenoppbygning etter brannen gjennomføres. 2. Salgssummen øremerkes til å legge til rette for etablering av et aktivitetshus på Grua. 3. Det arrangeres folkemøter i forbindelse med saken. 4. Stabburet på Malmgruben skal bevares ved å flytte det til egnet plass. Egnet plass kan være Gamleskolen eller Bråten/Hadeland Bergverksmuseum. 5. Lekeapparatene på Malmgruben skal flyttes til annen kommunal eiendom som trenger slikt utstyr. Vararepresentant Karl Emil Grina tiltrådte møtet før behandling av saken. Repr. Halvor Bratlie (SP) fremmet følgende endringsforslag: «Punkt 1 endres til 1. Malmgruben barnehage selges til NorgesGruppen Eiendom iht takst/verdivurdering med en forutsetning at prosjektet for gjenoppbygning etter brannen gjennomføres.» Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende tilleggsforslag: «4. Stabburet på Malmgruben skal bevares ved å flytte det til egnet plass. Egnet plass kan være Gamleskolen eller Bråten/Hadeland Bergverksmuseum. 5. Lekeapparatene på Malmgruben skal flyttes til annen kommunal eiendom som trenger slikt utstyr.» Halvor Bratlies endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Stein Buans tilleggsforslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Stein Buans tilleggsforslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Side 13 av 14

14 113/15 Ark.: 611 Arkivsaksnr.: 15/1676 avvikling av stiftelsen Harestua Gamle Skole Lunner kommune har ingen merknader til at Stiftelsen Harestua gamle skole avvikles og at virksomheten (med alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser) overføres til foreningen Gamleskolens Venner (venneforeningen). Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 114/15 Ark.: PLAN L22 Arkivsaksnr.: 15/ /198 Mindre endring av reguleringsplan for del av Roa sentrum Med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-14, jfr vedtar Lunner kommune mindre endring av arealformålet for eiendommen 59/198 innenfor reguleringsplan for Del av Roa sentrum: Underformål «industri/lager» endres til underformål «tjenesteyting» under hovedformål «Bebyggelse og anlegg». Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI, av part eller annen med rettslig klageinteresse. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Lunner kommune innen 3 tre uker fra underretning om vedtaket. Repr. Ulf Rogneby (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet da han er part i saken. Repr. Ulf Rogneby fratrådte møtet under vurderingen av habiliteten. Vararepresentant Maren Ingeborg Hurum tiltrådte møtet før behandlingen i Ulf Rognebys sted. Repr. Ulf Rogneby ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht Forvaltningslovens 6a. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer. Side 14 av 14

GODKJENNING AV KOMMUNSTYREVALGET 2015

GODKJENNING AV KOMMUNSTYREVALGET 2015 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/1773-2 Ark.: 014 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 91/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder GODKJENNING AV KOMMUNSTYREVALGET 2015 Lovhjemmel:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 07.04.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 33/16 44/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMNDA MØTEDATO: 04.09.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/14 23/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.10.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud / Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 68/11 86/11 DOKUMENT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND MØTEDATO: 10.05.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Varaordfører Halvor Bratlie BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/16 8/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Harald Tyrdal 1972 2 Elin Johannessen Skovly 1966 3 Nils Erik Mossing 1970 4 Gina Margrete Roen 1994 5 Geir André Olsen 1966 6 June Persdatter Martinsen 1978 7 Arne Ruud Reum 1936 8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 18.06.2015 MØTESTED: Granvang MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 75/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 12.02.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1 8/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsref.nr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 17.11.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 131/16 140/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 23.02.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 24.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 87/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 19.05.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Roger Tvenge BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 3/15 7/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:45-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Gina Roen

Søknad om fritak fra politiske verv - Gina Roen Møtebok Arkivsaksnr.: 15/1846-34 Ark.: 033 &16 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 30/17 Kommunestyret 09.03.2017 1/17 Valgnemnda 06.03.2017 Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder Søknad om fritak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.03.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7 13/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Vedlegg til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 27.08.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 63/15 75/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl.

Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 04.09.2014 kl. 15:30-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 20.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Nils Erik Mossing BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 14/16 18/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-310 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 03.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 76/15 89/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 88/15, sak 89/15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND

MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR VALGNEMND MØTEDATO: 04.06.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/12-11/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Møteprotokoll for oppvekst- og kulturkomiteen

Møteprotokoll for oppvekst- og kulturkomiteen Møteprotokoll for oppvekst- og kulturkomiteen Møtedato: 26.04.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Komitéleder Nils Erik Mossing Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 5/17 10/17 Dokument utdelt i møtet:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 13.11.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 132/14 138/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 09.06.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/11 15/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 24.11.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Nils Erik Mossing BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/15 13/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 22.04.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 11/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Til sak 5/10:

Detaljer

Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til konstituerende kommunestyremøte på

Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til konstituerende kommunestyremøte på Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til konstituerende kommunestyremøte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 15.10.2015 kl. 08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE IDE-DUGNAD

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE IDE-DUGNAD Arkivsaksnr.: 13/1634-6 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE IDE-DUGNAD 16.1.2014 Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 26.04.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/16 13/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 10/16 Hvordan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 17.09.2012 MØTESTED: Lunner barneskole MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 13/12 16/12 DOKUMENT

Detaljer

Til medlemmer av Valgnemnda. Møteinnkalling. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl.

Til medlemmer av Valgnemnda. Møteinnkalling. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl. Til medlemmer av Valgnemnda Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 06.03.2017 kl. 17:00-19:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall Møteprotokoll for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 25.01.2017 Møtested: Lunner rådhus, Kommunestyresalen Møteleder: Leder Line Jorung Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 1/17 2/17 Dokument

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 07.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Ordfører Harald Tyrdal Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 88/17 108/17 Dokument utdelt i møtet: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 27.05.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Anders Larmerud BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 24 30/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 10/1055-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 30.05.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Nils Erik Mossing BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/16 13/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 16.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Valgt leder for møtet Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 13/13 DOKUMENT UTDELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR HELSE OG OMSORGSKOMITEEN MØTEDATO: 10.09.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Komitéleder Hege Bogfjellmo BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 05.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 13/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 22/15 Henvendelse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.10.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 77/04-84/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 84/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN

MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR OPPVEKST- OG KULTURKOMITEEN MØTEDATO: 14.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Nestleder Vanja Stenslie Krakk BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/12 11/12 DOKUMENT UTDELT

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 25.03.04 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10-18/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 18/04.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag kl. Til medlemmer av Valgnemnd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 14.10.2013 kl. 17:00-18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyre Møtedato: 18.10.2007 Møtested: Aure Gjestegård Fra kl: 13.00 Til kl: 15.00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 23 AV 23 Forfall meldt fra følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET

MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR TREPARTSORGANET MØTEDATO: 06.06.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 8/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Valgnemnd. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Valgnemnd MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 27.09.2012 kl. 17.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 03.03.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 25/16 27/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.03.2011 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 5/11-6/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.12.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen Varaordfører Elin Håkonsløkken under sak 104/04. BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 29.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 29/12 43/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET. MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 19.02.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/15 14/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON

MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANGRUPPE KOMMUNEORGANISASJON MØTEDATO: 08.09.2011 MØTESTED: Utsikten MØTELEDER: Plangruppens leder Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4/11 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 10.03.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 19/16 32/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus, Kommunestyresalen 01.02.2012 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Rådet for mennesker

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 16.06.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 65/16 99/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referat 95/16 Møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 13.05.2014 MØTESTED: Innsikten MØTELEDER: Eldrerådets Leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 7/14 10/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 18:55 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 18.03.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ungdomsrådets leder Silje Eriksen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 1/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 21.04.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 9/15 11/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 19.05.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 45/16 64/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 09.10.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/12 20/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 06.05.2004 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 0034/04 0049/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 24.08.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 10/10-12/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Referatsak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 06.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/16 23/16 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 01.09.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 16/15 19/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling og kunngjøring:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 17.12.2009 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Varaordfører Ulf O. Rogneby BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 80-90/09 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteprotokoll

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 20.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 21.04.2005 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 18/05-27/05 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggsreferat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 28.05.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ungdomsrådets leder Petter Thormodsen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 3/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 24.04.2014 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/14 58/14 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.03.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Ordfører Harald Tyrdal Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 16/17 31/17 Dokument utdelt i møtet: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 08.10.2013 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/13 15/13 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Folder fra Statens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 14.09.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Rådgiver Oppvekst, Jan Woie BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 3/12-6/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD

MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEPROTOKOLL FOR LUNNER UNGDOMSRÅD MØTEDATO: 05.09.2016 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ungdomsrådets kontaktperson Rune Larsen/leder Elisabeth Bryhn Reitan BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2/16 6/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for Forfall MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.06.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Eldrerådets leder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 12/15 15/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 12.03.2015 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 15/15 28/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Idar Frengen MEDL RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Rissa Kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 01.10.2015 Tid: 08.30 09.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Medlem RI-HØ Benjamin Schei

Detaljer

Møteprotokoll for formannskapet

Møteprotokoll for formannskapet Møteprotokoll for formannskapet Møtedato: 23.02.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder: Ordfører Harald Tyrdal Behandlede saker f.o.m. - t.o.m.: 15/17 22/17 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 02.03.2010 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 2 5/10 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ref.nr. 7/10.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: kl. 17:00 19:20 Spørretime: Spørsmål fra Eilev Bekjorden, FRP: Fylkesmannen i Buskerud

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: , kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 27.10.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Avtroppende

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl.

Møteinnkalling. Til medlemmer av Eldrerådet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. Til medlemmer av Eldrerådet Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 21.02.2017 kl. 10:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 08.03.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 19/12 28/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen

Detaljer