Droppet ut hanket inn. Verdimåler for planleggere. Arianna tilbake på skolebenken Side 8. Drammensbadet Norges største. Side 30.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Droppet ut hanket inn. Verdimåler for planleggere. Arianna tilbake på skolebenken Side 8. Drammensbadet Norges største. Side 30."

Transkript

1 Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Nr < For medlemmer i Fagforbundet Fotoreportasjen: Drammensbadet Norges største Side 40 Verdimåler for planleggere Side 30 Droppet ut hanket inn Arianna tilbake på skolebenken Side 8

2 Kontor og administrasjon Innhold Lønnsom satsing Fredrikstad kommune satser friskt på å tilrettelegge arbeidsforholdene best mulig slik at folk ikke blir sykmeldte. Verner verdier Kulturminner har fått en helt spesiell plass i kommuneplanleggingen i Gran kommune. Fagansvarlig Øyvind Sørlie skal blant annet sørge for at kulturminner tas vare på uten at landog skogbruket blir rammet Foto: Ingeborg Vigerust Rangul 8 TEMA: Frafall i videregående 14 Med livet på vent 17 Hva skal jeg velge? 20 PORTRETTET: Ildsjelen KONTOR OG ADMINISTRASJON 40 FOTOREPORTASJEN: Morgenstund i Drammensbadet 46 Råeste sparepakke i EU 54 Porselensmaling og profilering FASTE SPALTER 4 Siden sist 4 Jans hjørne 24 Bare spør 27 Aktuelt 36 FOKUS: Regnskap er politikk 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 GJESTESKRIBENT: Hanna Wozene Kvam 56 Kryssord 57 Petit og Quiz 58 Oss 62 ETTER JOBB: Høy på hage 8 Engasjert Granvin er en kommune med under tusen innbyggere, men ordfører Jan Ivar Rødland er opptatt av mangfold og aktivitet i bygda. Nå bruker han engasjementet sitt for å stanse planene om «monstermaster» over Hardangerfjorden. Foto: Per Flakstad Foto: Anita Arntzen Grønnere framtid Geiranger kommune ønsker en mer bærekraftig og framtidsrettet reiselivsnæring. De håper på mer hjelp fra staten for å nå målene. 36 Politisk valg Bruk av lønnsomhetsregnskap for helsetjenester svekker folkevalgt styring og demokratisk kontroll, og det er på høy tid å vurdere alternativer, mener Fanny Voldnes. ISSN Hvem skal ut? Hver tredje norske ungdom slutter skolen uten å fullføre. Men er de håpløse tilfeller av den grunn? Møt Arianna som har fått en ny start og nye mål denne høsten. Foto: Monica Schanche Lever i håpet Sabah Magid, som bodde flere år i Sandefjord før han ble utvist, håper på fred i Kurdistan, og ikke et liv i vold og kaos. Han drømmer også om å komme tilbake til Norge sammen med kona < Fagbladet 9/2010

3 Likhet lønner seg for alle De rike blir rikere og inntektsforskjellene øker. Likevel er Norge fremdeles på verdens - toppen når det gjelder økonomisk likhet. Denne likheten er en fordel for samfunnet som helhet, ifølge den britiske forskeren Richard Wilkinson, hovedtaler på årets Velferdskonferanse. Også for de mest velstående blant oss, når det kommer til stykket. I likhetssamfunnet lever vi lenger. Vi har færre fedmeproblemer og psykiske lidelser, og ikke minst har vi lavere kriminalitet. Selv om Norge ikke lenger er fullt så kardemommebyaktig som den gang det var mulig å slå av en prat med kong Olav i en liten seilbåt ved brygga, lever vi fortsatt i et trygt land. Fremdeles kan vi møte statsråder på åpen gate. I Guatemala eskorteres bedrestiltes barn av væpnede vakter når de skal kjøpe utstyr til første skoledag. Nordmenn flest setter pris på velferdsstaten, og kan godt tenke seg å bidra mer for å beholde den. Som vanlig er det noen av de aller rikeste som klager på skatten, men sju av ti mener at det bør være det offentliges oppgave å sørge for god helse- og eldreomsorg for alle, selv om det kan bety at skatter og avgifter må økes «En måte å skape et godt samfunn på, er å sørge for at ungdommene våre ikke faller ut av skolesystemet.» i årene framover. At over halvparten av oss samtidig vil stemme Høyre eller Frp, er en annen og høyst uforståelig skål. En måte å skape et godt samfunn på, er å sørge for at ungdommene våre ikke faller ut av skolesystemet. Man trenger ikke å være forsker for å skjønne at ikke alle henger med i klasser med opptil førti elever på én eneste lærer. Noen trenger også ekstratiltak for å klare seg gjennom videregående. Det har vi råd til. Og klarer vi å se litt lenger enn nesa rekker, viser det seg at det er ikke bare den enkelte elev som vil dra nytte av innsatsen. Beregninger gjort av Vista Analyse viser at frafallet fra ett årskull koster samfunnet minst 160 millioner i året. Tar vi i betraktning det samfunnet sparer når de unge blir voksne arbeidstakere i stedet for sosialklienter, er det opplagt at det lønner seg å bruke nok penger på å få ungdom til å fullføre skolegangen. Tryggere blir det også. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2009: Fagbladet 9/2010 < 3

4 Siden sist 100 stillinger kan forsvinne Driftsstyret i Sykehuspartner har vedtatt en omfattende plan for sentralisering av arbeidssteder. Ifølge Fagforbundet Oslo kan vedtaket føre til at 100 stillinger forsvinner. Det er svært alvorlig at 100 av de 800 stillingene i virksomheten kan bli borte, sier leder av Fagforbundets koordineringsledd i Helse Sør-Øst, Mari Sanden. Dårlig planlegging Sykehuspartner ansatte folk for under ett år siden, og det vitner om dårlig planlegging når stillinger nå skal bort. Igjen er det de ansatte som skal betale prisen for dårlig planlegging og dårlig økonomisk styring, skriver Fagforbundet i en pressemelding. Forbundet mener også at det er beklagelig at denne prosessen kan gjennomføres uten at helseforetakene i regionen er blitt involvert. Selv om Helse Sør-Øst har overlatt til driftsstyret i Sykehuspartner å fatte et slikt vedtak, kan ikke regionforetaket fraskrive seg ansvaret, heter det i pressemeldingen. Sikre medlemmene Fagforbundet vil nå arbeide for å sikre våre medlemmers interesser, slik at de har en jobb å gå til, uten at de må reise halve landet rundt for å nå arbeidsstedet sitt. Det krever gode og forutsigbare planer for omorganisering - ene. STILLER KRAV: Fylkesleder Mari Sanden forventer forutsigbare planer når Sykehuspartner skal omorganiseres. Vi har en omstillingsavtale i det regionale helseforetaket, og de ansatte i Sykehuspartner skal ha en omstillingsavtale som er minst like god. Helse Sør-Øst bør også sikre at stillinger ved helseforetakene først utlyses internt i regionen, slik at de ansatte i Sykehuspartner sikres fortrinnsrett ved overtallighet. Vi legger ansiennitetsprinsippet til grunn for en eventuell overtallighet, og for - venter en individuell behandling av hver enkelt ansatt, sier Mari Sanden. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: Kirsti Knudsen Velferd eller veldedighet? Partiet Høyre øker på meningsmåling - ene. Paradoksalt nok påstår de at partiets sjel ligger i velferdspolitikken, samtidig som de vil åpne opp for privat virksomhet, noe som igjen vil fragmentere det offentlige velferdssystemet. Høyre vil ikke bare åpne opp for private, de mener at velferden er avhengig av private aktører. Partiet får god støtte fra NHO som påstår at dersom private får slippe til, kan det for eksempel bli 8000 nye sykehjemsplasser gratis. Men det er langt fra gratis; private selskap skviser ansattes lønn og får store summer fra staten i tilskudd. Penger som bidrar til å øke utbyttet til selskapene. Ofte er det multinasjonale storselskap, regi - strert i skatteparadis, bak de navnene selskapene opererer med i Norge. Våre skattepenger, fellesskapets penger som blant annet skal brukes til å utvikle og levere velferdstjenester av god kvalitet, havner helt andre steder. Høyre vil ha lavere skatt for alle, men lavest for de rike. Men hvem skal betale for velferden? Høyres svar er å kutte i velferdsordninger, for eksempel sykelønnsordningen og ved å gi ansatte dårligere lønns-, pensjons- og arbeidsbetingelser. Tror de at det gir bedre velferd for flere? Si nei til Høyres velferd, den likner mistenkelig på veldedighet. Det blir lett noe klønete over Høyres argumentasjon når de forsøker å framstille seg som velferdspartiet. De stjeler sosialdemokratiets klær, men snubler i begrepene og argumentene. Partileder Erna Solberg hevder at det er bedre at de som står i helsekø får behandling i private sykehus på statens regning. Hvis Erna og Høyre hadde visst noe om velferdsstatens sjel og berettigelse, så hadde hun krevd at staten brukte pengene til å bygge ut det offentlige sykehustilbudet. Torbjørn Røe Isaksen, stortings - representant for Høyre, sier at et velferdssamfunn må hjelpe dem som trenger det. Han skiller ikke mellom rettigheter og hjelpebehov. Alle har rett på velferdstjenester, fordi de selv har vært med på å bygge velferds - staten. Si nei til Høyres velferd, den likner mistenkelig på veldedighet. Det er den norske velferdsmodellen slik vi kjenner den som må vernes og utvikles. Fagforbundet mener at det også i fram - tida er et sterkt lokalt folkestyre, en sterk offentlig sektor og sterke kommuner som er det beste virkemiddelet og garantien for velferdsstaten. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 9/2010

5 RASISMEFRITT: Kongsvinger kommune har erklært seg selv som en rasismefri sone. F.v. rådmann Bernhard Caspari, May Britt Sletten, leder i både Fag for bundet og Norsk Folkehjelp på Kongsvinger og styreleder Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp. Kongsvinger kommune rasismefri Med over 300 av sine ansatte til stede, kunne Kongsvinger kommune under byfesten 19. august erklære seg som Rasismefri sone. Etter lang tids stå-på-vilje fra Norsk Folkehjelps lokallag og Fagforbundet i Kongsvinger, var den rasismefrie sonen endelig virkelighet. Dette er en viktig symbolhand - ling som viser hva slags holdning kommunen skal ha til rasisme og diskriminering, sa rådmann Bernhard Caspari da Norsk Folkehjelps styreleder, Finn Erik Thoresen, overleverte skiltet som markerer at kommunen har sluttet seg til aksjonen. Status norsk arbeidsliv En undersøkelse gjort av Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet viser at språk og muligheten til å forsørge seg selv og sin familie er det folk flest oppfatter som viktigst for en vellykket integrering. Samtidig viser en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2009 at innvandrere i Norge sliter med å få jobber de er kvalifisert til. Innvandrere er overrepresentert i bransjer som kjennetegnes av lave lønninger og utstrakt bruk av midlertidige ansettelser. Ti prosent av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn rapporterer også at de utsettes for trakasse - ring i arbeidslivet, mot to prosent i befolkningen generelt. Kongsvinger går foran Kongsvinger er en kommune i vekst med nær innbyggere. Ti prosent har innvandrerbakgrunn. Kommunen er byens største arbeidsgiver. Bevisstgjøring er noe av det viktigste vi kan jobbe med når det gjelder å forhindre rasisme og diskriminering,sier Caspari. Det å få lære mer om hva rasisme er, og hvordan vi skal forholde oss til den, vil også gi de ansatte i kommunen en trygghet i forhold til å takle situasjoner som måtte oppstå. Nå skal Kongsvinger kommune i samarbeid med Norsk Folkehjelp legge en strategi for det videre arbeidet. Les mer om rasismefrie soner på Tekst og foto: ANNE HÅSKOLL-HAUGEN Garantilønn til arbeidsretten Partene i kommuneoppgjøret er ikke enige om virkningsdatoen for garantert minstelønn på kroner. Fagforbundet krever at den datoen som er avtalt, det vil si 1. mai, skal være startdato for ny og høyere lønn. KS, kommunenes interesse - organisasjon, mener derimot at denne lønnsøkningen ikke skal gjelde før etter at streiken i kommunesektoren var over, det vil si fra 9. juni. Uenigheten gjelder minste - lønnsgarantien til ansatte med minst 20 års ansiennitet. Partene har vært i et tviste - møte for å forsøke å løse uenigheten, men de stod like langt fra hverandre etter møtet. Dermed må saken løses i arbeidsretten. Det er ennå ikke klart når den blir berammet. PF Fagbladet 9/2010 < 5

6 Siden sist NYÅPNET: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen snakker med noen av de ansatte på landets første rusakuttmottak ved Oslo universitetssykehus Aker. Fra v: Marianne Gjerde, Hege Larsen og Kine Marie Bye. Landets første rusakuttmottak Rusakuttmottaket er en milepæl i ruspolitikken, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun åpnet landets første rusakuttmottak på Oslo universitetssykehus Aker. Dette er veldig spennende. Vi gleder oss til å komme i gang, og ser fram til at dette blir et effektivt tilbud som gjør at pasientene kan få riktig behandling til rett tid. Den første pasienten kom inn i dag, så vi er allerede i gang. Vi regner med at det blir litt slitsomt i starten, før vi får innarbeidet rutinene, sa Marianne Gjerde, Hege Larsen og Kine Marie Bye. Rask hjelp Også lederen av brukerutvalget, Rita Nilsen, som har vært en av ildsjelene bak etableringen av rusakuttmottaket, hadde en god dag. Dette betyr veldig mye for de rusavhengige. Før kunne det ta lang tid å få hjelp fordi de skulle gjennom flere ulike ledd før de fikk behandling. Med et slikt akuttmottak vil alt skje mye ras kere, og de kan få den hjelpen de trenger når de trenger den, sier hun. Mottaket har tolv sengeplasser og et felles inntaks- og vurde - rings team og fagteam. Tilbudet skal sikre de rusav hengige akutt - behandling på høyt nivå, og også sørge for videre behandling etter opp holdet. Vi må se helheten i ruspolitikken, ikke bare enkelttiltak. Forebygging, behandling og oppfølging må ses i en sammenhengende kjede, og et akutt - mottak er et viktig ledd i denne kjeden, sa helseministeren. Hun håpet på et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene som en forløper til den vedtatte samhandlingsreformen som er under utvikling. Ikke opptrapping Knut Sandli, tillitsvalgt for Fag - forbundet i Senter for rus og avhengighetsbehandling, og nest - leder i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode, er begge glade for det nye tilbudet. Men de hadde helst sett at det kom i tillegg til de tilbudene som allerede eksisterte. 23. august la Oslo universitetssykehus ned rusenheten Montebello, og disse 15 plassene er ikke erstattet. Resultatet er at rusakutten ved Aker ikke representerer noen reell opptrapping, og at noen av våre aller dårligste pasienter står uten et tilbud. Jeg syns det er alvorlig, sier Sandli. Det er disse pasientene som mest av alle trenger vår behand - ling, derfor er det grunn til å være bekymret, sier Osode. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Brudd i privat pleiesektor Fagforbundet brøt 31. august forhandlingene med NHO Service om en ny pleie- og omsorgs - overenskomst. Nå går oppgjøret for forbundets medlemmer i private pleie- og omsorgsinstitu - sjoner til mekling. Vi fikk ikke gjennomslag for et nytt lønnssystem basert på garanterte minstelønnssatser slik vi har i offentlig sektor, og derfor brøt vi, sier Fagforbundets rådgiver i forhandlingsenheten, Unni Rasmussen til Fagbladet. Vi krevde de samme tilleggene som i offentlig sektor og en omlegging til mistelønnssatser, samt de samme bestemmelsene når det gjelder lønn under sykdom og ved foreldrepermisjoner som vi har i offentlig sektor, fortsetter hun. Ifølge Rasmussen kom ikke NHO Service med noe reelt tilbud, men ønsket å beholde dagens overens - komst og de samme lønnstilleggene som frontfagene i NHO har fått. De tilleggene er langt lavere enn resultatet i offentlig sektor. Det er foreløpig ikke fastsatt noen dato for når partene møtes til mekling. Tekst: PER FLAKSTAD Mange får lavere boligskatt I slutten av august begynte skatteetaten å sende ut brev om ny likningsverdi på boliger. Ifølge Finansdepartementet får personer redusert formuesskatt, mens får økt formuesskatt etter nye regler. Samlet gir endringen en skattelette på 760 millioner kroner. 6 < Fagbladet 9/2010

7 Kjemper for jordløse Guatemala trenger en jord - reform, sier fredsprisvinner Rigoberta Menchu og roser Fagforbundets innsats for jordløse Mayaindianere. VENNSKAP: Fredsprisvinner Rigoberta Menchu var nylig gjest i Tinn kommune for å feire tiårsjubileum for vennskapssamarbeid. Fra venstre koordinatorer for Fagforbundets prosjekt i Monte Cristo Miguel Utreras og Adrian Jacinto, fylkesleder Vidar Stang, Tinn-ordfører Turid Opedal aktivist Steinar Miland. Rettighetsaktivisten Rigoberta Menchu er gjest i Tinn kommune etter invitasjon fra ordfører Turid Opedal. På en pressekonferanse i anledning besøket, får Fagforbundet i Telemark anerkjennelse for sitt store solidaritetsprosjekt i Monte Cristo. Her har fagforeningene samlet inn midler til forsamlings - hus, barnehage og kvinnesenter i samarbeid med Norad. Guatemalas største problem er skjev jordfordeling. Jorda kontrolleres av en håndfull familier. Vi trenger modeller for utvikling av jordbruk og lokalsamfunn. Derfor er det viktig å promotere gode prosjekterer som i Monte Cristo, sier fredsprisvinneren fra Hun røper at hun nå stiller seg i spissen for et nytt parti som vil ha slutt på undertrykking av Mayabefolkningen. Vi ønsker et ikke-rasistisk samfunn, et godt menneskelig liv for alle og en økonomisk utvikling i balanse med naturen, sier Rigo - berta Menchu til Fagbladet. Besøket har sammenheng med tiårsjubileet for samarbeidet mellom vennskapskommunene Tinn og Retalhuelu i Guatemala. Les mer på fagbladet.no Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Overveldende ja i uravstemning De medlemmene som tok seg bryet med å stemme, svarte et overveldende ja til tariffoppgjøret i HUK-området (helse, utdanning og kultur). Uravstemningen gjelder blant annet de som arbeider i ideelle organisasjoner, private sykehjem, legekontorer og sykehus, samt medlemmer som er ansatt ved folkehøgskoler. Deltakelsen var gjennomgående lav. Mellom 20 og 25 prosent av de stemmeberettige avga stemme. Blant de som sa sin mening, var det et overveldende ja til det anbefalte resultatet med mellom 93 og 100 prosent. Grunnen til den lave deltakelsen kan være at resultatet ble sendt ut rett før sommerferien, men det var nødvendig for å overholde fristene som partene var enige om, og for at de ansatte skal få ny lønn og etterbetaling så raskt som mulig etter ferien. PF Medlemsportalen er åpnet Medlemmene er Fagforbundet, og jeg er fornøyd med at de nå får sine egne medlemssider på nettet, sier Jan Davidsen. I dag er de fleste medlemmene aktive nettbrukere, og jeg tror at mange vil benytte seg av medlems portalen både for å hente informasjon og for å gi tilbakemelding til forbundet. Fra 15. september kan alle medlemmer som ønsker det registrere seg på og derved få tilgang til sin egen nettside med informasjon som er mer målretta og relevant enn den de får på de vanlige nettsidene til forbundet. Du skal enkelt kunne finne opplysninger om med - lemskapet ditt, om hvem som er dine tillitsvalgte og om fagforeninga di. Lønn og tariff er viktig for alle, og i portalen finner du blant annet hovedavtalen og din egen hovedtariffavtale. Du kan endre opplysninger om deg sjøl, for eksempel adresseendringer. I tillegg tilbyr vi yrkesretta sider hvor du på sikt kan finne relevante kurs og aktiviteter spesielt for deg og din yrkesgruppe. Vi håper at portalen vil bedre medlemstilbudet og for - enkle kommunikasjonen mellom med lemmene, tillitsvalgte og forbundet, sier Davidsen. Vi er avhengige av tett kontakt og av å vite medlemmenes syns - punkter og holdninger om de sakene vi arbeider med. Dette blir spennende, sier Davidsen og oppfordrer flest mulig til å registrere seg og benytte med - lems portalen. Les mer på Tekst: informasjonssjef TONE ZANDER Fagbladet 9/2010 < 7

8 Tema: Frafall i videregående skole Ny start for Arianna Arianna ga blaffen. Hun skulket skolen, ruset seg og sloss. Mors tårer, høylytte krangler og advarsler fra profesjonelle var til ingen nytte. Arianna strøk i de fleste fag og droppet ut av skolen. Nå er det ny giv med skole og jobb. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN I familien Gonzalez hyggelige stue ånder fred og fordragelighet. Fargerike blomster og familiebilder forsterker inntrykket av at her holder en harmonisk familie hus. Men for ett år siden var det andre tilstander her. Når mor Adriana løp av gårde på jobb, lå datteren og sov. Ikke så ille det kanskje, siden Adriana som renholder begynner tidlig. Verre var det at Arianna som regel også sov når mor kom hjem fra jobb. - Jeg var så fortvilet, og så bekymret for hvordan det skulle gå, sier Adriana Gonzalez og sender et kjærlig blikk mot sin 17- årige datter Arianna. Alle skal med Nesten alle norske ungdommer som går ut av grunnskolen (96 97 prosent) begynner i videregående opplæring. Og slik vil politikerne ha det. Det er et uttalt mål at flest mulig elever skal begynne i videregående. Problemet er at en av tre som begynner, ikke fullfører utdanningsløpet, og skolefolk, politikere og forskere klør seg i hodet: Hvordan skal frafallet reduseres? Det er vel ikke slik at hver tredje norske ungdom er et håpløst tilfelle? SLUTT PÅ KRANGLINGA: En slitsom periode er over for sarpsborgfamilien Gonzalez. For et år siden var det skulking og krangling. Nå er Arianna i full fart med skole og jobb, og mor Adrianas bekymringer for datteren er over. Frafall koster Prisen for frafall er høy både for den enkelte og for samfunnet. Unge som ikke fullfører videregående opplæring, er oftere arbeidsløse, sosial - hjelpsmottakere og uføretrygdede enn andre grupper. De samfunnsøkonomiske kostnadene er enorme. Beregninger gjort av Vista Analyse viser at frafallet fra ett årskull koster samfunnet 160 millioner i året og de presi - serer at dette er et forsiktig anslag. (Basert på at to prosent av årskullet er utenfor utdanning, jobb eller militærtjeneste.) Lønnsomt å bruke penger Å bruke penger på å få jenter som Arianna til å fullføre skolegangen, er derfor en god investering. Satt opp mot millionene et menneske i jobb bidrar med til samfunnet, er det for småpenger å regne om det offentlige bruker penger på for eksempel ekstraundervisning, barnevernsinnsats eller Navs kvalifiseringsprogram. Uansett løsningen ligger ikke bare i penger. Som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttalte på Velferdskonferansen i mai i år: - Hadde vi visst at frafallsproblemet kunne løses med penger, er jeg sikker på at Stortinget hadde bevilget disse pengene. Vendte det døve øret til Det manglet ikke på advarsler da Arianna begynte å skulke skolen i 10. klasse, og enda flere ble det da skulkingen økte på da hun begynte i videregående. Etter hvert droppet hun helt ut av skolen. Festing og det Arianna i dag kaller dårlige venner, var alt som betydde noe. - Jeg fikk vondt i hodet av alle som maste på meg; mamma, bestemor og eks kjæresten min. Vi kranglet hver eneste dag. < 8 < Fagbladet 9/2010

9 LÆRER I PRAKSIS: Jeg lærer mye matte her i butikken, sier Arianna. Dette skoleåret har hun tre dagers praksis og to dager på skolebenken hver uke. Fagbladet 9/2010 < 9

10 96 prosent av alle som gikk ut av grunnskolen i 2008 begynte i videregående opplæring. 68 prosent av alle som begynner i videregående opplæring, fullfører utdanningen med fagbrev eller studiekompetanse i løpet av fem år. På yrkesfag gjennomfører bare 55 prosent, men variasjonene mellom de ulike studieretningene er stor. Svake karakterer fra grunnskolen er den viktigste grunnen til at unge faller ut av videregående skole. Gjennomsnittskarakter dårligere enn : 9 av 10 slutter 2 3: 7 av 10 slutter 3 4: 3 av 10 slutter 4 5: 1 av 10 slutter 5 6: 6 av 100 slutter Elever som slutter på videregående, hadde over dobbelt så høyt fravær som elever som gjennomførte på normal tid. De som slutter tidlig i videregående, utmerker seg med særlig stort fravær på 10. trinn. DROPPET UT OG BEGYNTE IGJEN: Arianna har framtids - planene klare. Hun skal fullføre skolen, ta fagbrev og etter hvert åpne egen butikk. Og mor Adriana klandret seg selv: - Vi flyttet fra Tynset da Arianna gikk i 10., og det var da problemene begynte. Å flytte tilbake var ikke aktuelt. Ved juletider i fjor kontaktet mor barne - vernet, og like etter var Arianna inne i Sarpsborg-prosjektet Grip ungdommen. Unge som har sluttet på videregående, sier de har fått mangelfull oppfølging og støtte til små og store problemer. De er møtt med generell unnfallenhet enten de har hatt faglige problemer, psykiske pro blemer eller er mobbet eller diskriminert. Elevene selv oppgir skoletrøtthet som den viktigste årsaken til at de sluttet på skolen. Mange av dem som slutter, syns at skolen har for mye teori og for lite praktisk arbeid. Kilder: SSB, SØF, NIFU Step Forpliktende samarbeid Det er flust av gode hjelpere for ungdommen i Velferds-Norge. Spesialpedagoger, barnevernsansatte, PP-tjeneste, oppfølgingstjeneste, kvalifiseringsprogram, sosialstønader og bostøtte er bare noen av mulighetene. Likevel er det ikke alltid lett å få den støtten man trenger. Mange faller utenfor, andre fanges i en evig runddans mellom etatene. I Sarpsborg gjorde man gjennom prosjektet Grip ungdommen en kartlegging av tilbudet til unge som sto utenfor skole eller

11 GRIP UNGDOMMEN Samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Nav Sarpsborg. Startet som en del av Barne-, likestillings- og familiedepartementets satsing Unge utenfor. Målet er å tilby unge som velger bort videregående skole et skreddersydd, helhetlig tilbud på tvers av forvaltningsnivåene (kommune, fylkeskommune, stat). NY GIV Regjeringen lanserte i august tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående skole, Ny giv. Blant tiltakene er tidlig innsats, arbeidslivsfag, kartleggingsprøver og mer fleksibel opplæring. jobb. Her kom det fram at kommunen manglet et helhetlig og koordinert tilbud. Vi har brukt mye tid på å avdekke sviktsonene, sier pro sjektleder Torill Andreassen. Østfoldbyen har nå etablert forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene for unge som har valgt bort videregående skole. Ut av jenterommet - Med samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene kan vi fange opp ungdom tidligere. Utekontakten kan nå tilby hjemmebesøk med samtale til de som ikke møter til første år på videregående. Så lenge de er under 18 år er samarbeid med foreldrene en selvfølge. - Målet er å kartlegge situasjonen og deretter lage et helhetlig tilbud i samsvar med ungdommen og foreldrenes ønsker. Torill Andreassen, prosjektleder. - Hvis en ungdom har behov for hjelp fra mer enn én instans, skal saken behandles i et ressursteam der både oppfølgingstjenesten, PPT, Nav, utekontakten, rus og psykiatri og barnevern er representert. Intensjonen er å få et skreddersydd tilbud som fører den unge tilbake til jobb, sier Andreassen og legger til: - Slik unngår vi at tenåringene blir sittende på jente- eller gutterommet helt til de fyller 18 år og kommer til Nav for å søke sosialhjelp. Ny motivasjon For Arianna kom vendepunktet da hun kom i kontakt med Grip ungdommen. - Jeg forandra meg totalt. Nå fikk jeg hjelp både med norsken og med andre problemer. Og jeg fikk tilbud om praksisplass på Bianco, en skobutikk sentralt i byen. - Men livet var ikke enkelt like etter at jeg kutta ut de gamle vennene mine. Jeg satt mye hjemme og gråt. - Trøsten var familien min; mamma og lillesøster. Lærer i praksis Etter et halvt års praksis på Bianco startet Arianna i august på ny frisk i videregående. - Nå går jeg første året i studieretning service og samferdsel. Jeg går to dager på skolen, og tre dager er jeg utplassert i praksis på Bianco. - På grunn av skulkinga har jeg gått glipp av mye på skolen, ikke minst i matte. Det har jeg tatt opp med læreren som har sagt han vil hjelpe meg. Jeg vil ha mye lekser for å ta igjen det forsømte. Samtidig lærer jeg mye matte av å være i praksis. Jeg legger sammen og regner prosenter uten problemer og det har jeg lært i butikken, ikke på skolen. < Fagbladet 9/2010 < 11

12 - Jeg jobber gjerne overtid på Bianco hvis vi ikke har lekser. Da får jeg vanlig timelønn, og nå har jeg spart så mye at jeg kan reise til Cuba og besøke slektninger i høstferien, smiler Arianna. Klart mål Både mor og datter er glade over å ha lagt den vanskelige tida bak seg. - Jeg håpet hele tiden at dette bare var en fase som Arianna ville komme gjennom. Men vi trengte hjelp for å klare det, sier mor. Og Arianna fortsetter: - Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått hjelp. Nå er planene for framtida klare: Jeg skal fullføre skolen, ta fagbrev og etter hvert åpne egen butikk. Hva skal du gjøre når barnet skulker? Pøbelprosjektet i Stavanger har i løpet av de to siste årene gitt tilbud om praksisplass til 97 ungdommer som står utenfor videregående skole. Av disse er nå 92 i jobb eller på vei til jobb. Klare grenser og strenge krav er noe av nøkkelen til suksessen. - Å sette grenser for andres barn er noe helt annet enn å oppdra sine egne, understreker Arne Husjord i Pøbelprosjektet. - Vi har ingen historie med oss, og kan slå på stortromma på en helt annen måte enn foreldre. Men uansett grensesetting er nøkkelen også i foreldrerollen. Her er «fagpøbel» Arne Husjords tips til mødre og fedre som sliter med ungdommen i huset: 1. Sett grenser. 2. Sett bare grenser du vet du kan håndheve. 3. Sørg for å komme i dialog. Bruk belønning heller enn straff hvis du vil motivere ungdommen til å endre atferd. 4. Har du mot, kan du spørre en nær venn om hennes oppfatning av hva det er du selv gjør som er med på å opprettholde den negativ sirkelen i forholdet mellom deg og barnet ditt. Hvis du tør å forandre deg, er det lettere for barnet ditt å gjøre det samme. 4. Vær forberedt på å gå i strid. 5. Husk at grensesetting er smertefullt det koster å oppdra et barn! Kilde: Rambøll for Nav drift og utvikling Ny obligatorisk kartleggingsprøve i regning og lesing innføres høsten Prøven er obligatorisk for alle elever som begynte på videregående skole i høst. Prøven skal gjennomføres innen 17. september. Målet med prøven er å kartlegge den enkelte elevs kunnskapsnivå i regning og lesing. Informasjon fra prøvene skal brukes til å gi elever som har behov for det bedre oppfølging og tilrettelegging av undervisningen. Nøkkelen til å redusere frafallet i skolen er, ifølge forskerne, tidlig innsats, tett oppfølging og opplæring tilpasset den enkelte. Skoleåret deltar rundt 130 ungdomsskoler i forsøk med et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet. Elevene jobber med praktiske oppgaver hentet fra videregående opplæring tilpasset ungdomstrinnet. Opplæringen kan foregå i tett samarbeid med lokalt arbeidsliv. Faget er et tilbud til elever på 8. trinn, og elevene skal kunne ta arbeidslivsfag gjennom alle tre årene på ungdomstrinnet. Sluttkarakteren teller ved inntak til videregående opplæring. Forsøket går fram til En kartlegging fra 2009 fant 71 ulike prosjekter som skulle fange opp ungdom i overgangen mellom skole og arbeidsliv. Variasjonen mellom fylkene er stor. Innsatsen er ofte tilfeldig og lite målrettet. Kartleggingen peker på noen sentrale suksesskriterier: - Tett individuell oppfølging. - Tverrfaglighet og individuell tilpasning og tilrettelegging. - Skole, fritid og hjem må samarbeide. - Ubyråkratiske strukturer og sam - arbeid på tvers av etater er viktig.

13 FOR EN BEDRE HVERDAG! Grete Waitz sålen i alle modeller Art 211 sort str hvit str ,- * Art 213 lilla, blå, rød str sort str NY FARGE! 995,- * * 1095,- Art 314 sort str hvit str NYHET! Besøk vår nye nettbutikk: Tlf: Fax: Foot Care AS Postboks 75, 1471 Lørenskog *Porto/oppkravsgebyr kommer i tillegg Tilllat oss inntil 3 ukers leveringstid

14 Jeg hadde ikke trodd jeg skulle få se noen fra Norge her! Sabah Julil Magid (35) lyser opp i et stort smil når han møter Fagbladet i Nord-Irak. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Med livet på vent Sabah Magid har fått følge med en lokalt ansatt i Norsk Folkehjelp for å komme seg forbi veisperringene på den tre timer lange bilturen mellom den kurdiske hovedstaden Erbil til Sulaymaniyah, der Norsk Folkehjelp har kontor. Han spør etter fagforeningskameratene i Norge. Han savner dem veldig, og ser stadig på Norge som hjemme. Sabah kom som kurdisk flyktning til Sandefjord året før den amerikanske invasjonen i Irak. Hans eldre bror var forfulgt på grunn av aktiv motstand mot Saddam, men greide å flykte til Norge. Sabah ble innkalt til politiet og fikk valget: Å få broren hjem, eller gå i politiets tjeneste. Han hadde bare én ting å gjøre: Å rømme selv. Under flukten var han gjemt i en lastebil, fra land til land til han kom til Norge i juli Han søkte asyl, og med Fagforbundets hjelp fikk han etter noen år fast jobb i Sandefjord kommune. Han fikk bruk for utdannelsen sin som sosiolog, og var en godt integrert miljøarbeider i kommunen da UDI avslo asylsøknaden hans. SABAH-SAKEN Kurdiske Sabah Julil Magid kom til Norge som flyktning i Fast jobb som miljøterapeut i Sandefjord kommune fra 2005 og medlem av Fagforbundet. Fikk avslag på asylsøknad, og kommunen ble dømt for brudd på utlendingsloven Sabah reiste til Kirkuk i Nord-Irak i januar Misforsto utlendingslov Sandefjord kommune lot Sabah fortsette i jobben mens anken på asylavslaget ble behandlet, helt til utlendingspolitiet troppet opp, og norsk rett fastslo at dette var lovstridig. For å ha misforstått utlendingsloven, fikk kommunen en bot på kroner. Sabah ble straffet med utvisning fra Schengen - området. En stor underskriftskampanje, interpellasjon i Stortinget og brev fra Fagforbundet til daværende statsråd Bjarne Håkon Hanssen om en mer human asylpolitikk, førte ikke fram. Sabah ble fratatt muligheten til å brødfø seg selv, samtidig som norske myndigheter erkjente at de ikke kunne sende ham hjem til Irak, fordi det var for farlig. Sabah tok selv avgjørelsen og reiste fra Norge. Det var ikke lett. Jeg hadde ingen anelse om hvordan livet ville bli, sier Sabah når vi møter ham på irakisk jord. Møter sine Sabah landet i Nord-Irak i januar Jeg var både glad og trist. Å møte mor og søster var kjempekoselig. De hadde savnet meg veldig. Og jeg hadde savnet dem. Men hodet mitt var i Norge: Ville det bli mulig å komme til Norge igjen? På flyplassen var også hans forlovede, Dilan (28). Hun ventet på ham i seks år. Vi er gift nå, smiler Sabah. Etter tilbakekomsten, bodde Sabah først i hjembyen Kirkuk i tre fire måneder. Så flyttet han og Dilan til Erbil, hovedstaden i Retur av irakiske flyktninger Ifølge UDI har 363 irakere hittil i år benyttet seg av et frivillig returprogram til Irak. Politiets utlendingsenhet opplyser at per 1. september er 98 personer tvangs - utsendt til Irak så langt i år. Tvangsretur strider mot ønskene til selvstyremyndighetene i Nord-Irak, som støtter seg til FNs vurdering av sikkerhetssituasjonen. I Kirkuk er det for eksempel eksplo - sjoner og angrep mot kurdere og uskyldige sivile. Vi kan ikke tvinge folk til å være i områder som ikke er sikre, sier Kawa Mahmoud, talsperson for den kurdiske regionalregjeringen, til NRK. den delvis selvstyrte kurdiske regionen. Moren ble også med. Jeg ville ikke la mor være igjen alene. Det er for farlig for henne. Vi bor sammen i Erbil nå, sier han. Sabah har sett mennesker bli revet i filler. Skrekken sitter i kroppen. Bomber, drap og kidnapping preger beskrivelsen han gir av hjembyen Kirkuk. Barn blir kidnappet av kriminelle. Dersom foreldrene ikke betaler for å få dem tilbake, blir de selv drept, forteller Sabah. Han ønsker å dra tilbake til Kirkuk når 14 < Fagbladet 9/2010

15 DELT MELLOM TO LAND: Kurdiske Sabah Magid savner livet i Norge, og ønsker å bidra til et demokratisk Kurdistan der folk kan få leve i fred uten frykt for å bli drept. det blir roligere. Han syns de stridende partene gjør lite for å finne en løsning for den oljerike og multietniske byen, og er mer interessert i olje enn i folk. Vil forme framtida Sabah har skaffet seg en midlertidig jobb med veibygging. Men han håper han kan få bruke utdannelsen sin til å arbeide med mennesker. Fra Norge har han erfaring med konfliktløsning blant ungdom med ulik etnisk bakgrunn. På ønskelista står jobb i Norsk Folkehjelp eller en liknende organisasjon som arbeider for kvinner og ungdom og for å bygge opp igjen et sivilt samfunn i det krigsherjede landet. Han vil gjerne være med på å forme framtida i eget land. Han deltok i valget på nytt parlament i mars, i Kirkuk der han er innført i manntallet. Bevæpnede menn voktet valglokalene. Det var forbudt å kjøre bil i byen denne dagen. Alle måtte gå til fots på grunn av bombefrykt. Men valget gikk heldigvis fredelig for seg. Når du tenker på framtida, ønsker du deg barn? Vi venter litt. Jeg håper å komme til - bake til Norge. Det er min drøm. En drøm jeg deler med kona. Men om det noen gang skjer, aner jeg ikke, medgir Sabah. Ønsket om å studere videre og lære enda mer er også sterkt. Endret kvinnesyn Sabahs kvinnesyn er endret etter årene i Norge. Hvordan blir han nå møtt som mann i Kurdistan? < Fagbladet 9/2010 < 15

16 Når jeg går ut med Dilan, ser folk rart på oss. Jeg får telefoner fra familie og venner: Hvordan kan du ta din kone til steder der det serveres alkohol og det er andre menn? Jeg svarer: Hvorfor ikke? Hun er sammen med meg, sin mann! Jeg behandler kvinner her som jeg ville gjøre i Norge. De sier til meg at jeg er redd for kona, fordi jeg hjelper henne i huset. Hva syns Dilan? Hun trives og liker den måten jeg er på. Vi er enige om alt og gjør ting sammen. Sabah føler seg fremmed for den kvinneundertrykkende æreskulturen som fortsatt preger det kurdiske samfunnet han kommer fra. Han tar sterkt avstand fra vold mot kvinner og fra tvangsgifte. Skikken der foreldre kan gifte bort en datter mens hun ennå er et barn, og registrere det som gyldig ekteskap hos en mullah, må det også bli en slutt på, mener han. Asylskjebner Sabah blir ille til mote når vi forteller at Norge siste år har tvangsreturnert mange irakiske asylsøkere. Hva skjer med flyktninger som blir sendt hjem fra Europa? Noen av dem klarer å tilpasse seg. Andre ikke. Selv har jeg hørt om fire som har tatt livet av seg, sier Sabah. Han tror det er flere. To av dem jeg kjenner til har kommet fra Storbritannia. En ble sendt hjem fra Sverige, og en fra Tyskland. To av dem gjorde ende på livet i Erbil, de to andre i Sulaymaniyah, sier Sabah stille. Tegn til bedring Sabah drømmer om et samfunn der folk kan si meningen sin uten å bli drept. Broren til kameraten min ble drept da han skrev en kritisk artikkel om rikdommen til de nye makthaverne i Kurdistan. Han skrev om sin drøm om å få del i rikdommen så han kunne skaffe lege til moren sin i Erbil. Etter flere trusler ble han kidnappet og skutt, sier Sabah. Demokrati er også på Sabahs ønskeliste: Det blir neppe som det norske. Men tar vi tiden til hjelp, vil det bli bedre. Det har allerede blitt bedre, mye bedre. IRAKISK KURDISTAN Delvis selvstyrt region i Nord-Irak. President i Kurdistan Regional Government er Massoud Barzani. Regionen er en del av den irakiske føderasjonen. Befolkning: Om lag 6,5 millioner innbyggere. Omfatter de tre provinsene Dohuk, Erbil (hovedstad) og Sulaymaniyah. Grenser mot Syria, Tyrkia og Iran. Strid om oljebyen Kirkuk skal være provins i Irak eller Kurdistan. Hva som vil skje nå når amerikanerne har trukket ut styrkene sine, tør han ikke spå noe om. De politiske partiene i landet har ennå ikke blitt enige om regjering, et halvår etter valget i mars. Grupperingene krangler om hvem som skal bli president. Det er på tide at de blir enige. Vi trenger en regjering som kan styre landet nå, sier Sabah Julil Magid. Jeg håper på et liv i fred. At folk har det de trenger og kan leve som mennesker, og ikke i vold og kaos. «Broren til kameraten min ble drept da han skrev en kritisk artikkel om rikdommen til de nye makthaverne i Kurdistan.» 16 < Fagbladet 9/2010

17 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Hva skal jeg velge? Tikk. Takk. Klokka går mot 2011 og den nye omleggingen av pensjonene til et system de færreste forstår. Men umulig er det ikke. Dette er valgene for deg med offentlig tjeneste - pensjon som er født før Husk at systemet belønner deg for å stå i jobb. Tekst: TITTI BRUN Det er alle valgene som virker forvirrende. Fra og med neste år kan du selv velge hvor mye og når du vil ta ut folketrygden. Folketrygdens sluttsum er lik; det er når du velger å slutte i lønnet arbeid som blir avgjørende for hvor mye du får å rutte med som gammel. OBS! Hvis du begynner å ta ut pensjon før 67 år, så gjelder ikke 66 prosent fullt ut. Tenk deg at du har en folketrygdkake på tre millioner kroner. Det får du hvis du har jobbet i 30 år og sluttlønna er på knapt kr. Hvis du går av ved 62 år, blir det en lavere årlig sum fram til du er 80 år enn hvis jobber fram til du er 67 år, og så begynner å spise av kaka. Valget er tre millioner delt på 18 år ( kroner), eller 13 år ( kr). Først og fremst; for deg med offentlig tjenestepensjon, endres ikke reglene for AFP. Den muligheten forsvinner ikke med det første. Du har ingen hast med å ta den avgjørelsen. Offentlig tjenestepensjon gir fortsatt ca. 66 prosent av sluttlønn hvis du har 30 års opptjening. Fra 62 år kan du velge: Folketrygdens alderspensjon. Da kan du jobbe hvor du vil og så mye du vil ved siden av. OBS! Da gjelder ikke 66 prosent-regelen fullt ut. AFP. Den blir redusert i forhold til arbeids - inntekt hvis du tjener mer enn kr (som i dag). Det er ikke mulig å ta ut AFP i offentlig sektor og folketrygd samtidig. Fra 65 år kan du velge: Å gå av med tjenestepensjon, dersom du har særaldersgrense 65 år. Da kan du jobbe så mye du vil i privat sektor (uten offentlig tjenestepensjon). Du kan ta ut delpensjon. Eller: Du kan fortsette i lønnet arbeid uten å ta ut pensjon. Da får du lønn, fortsetter å bygge opp tjenestepensjonen fram til 67 år, og sparer opp folketrygdkaka. < Fagbladet 9/2010 < 17

18 Hvis du har tjenestepensjon, er dette noen av valgmulighetene dine: Eksemplene tar utgangspunkt i en person født i 1953, med 30 års opptjening og en sluttlønn på Folketrygd fra 67 år AFP Årsinntekt: Kan maks tjene i AFP-årene. 66% av lønna Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Alder: Folketrygd fra 62 år Årsinntekt: Kan tjene så mye du vil fra privat sektor. Folketrygd Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon samordnet Alder: Hvis du velger å jobbe som før, men begynner å ta ut av folketrygda (Tjenestepensjonen vil ikke bli helt 66 % fordi du har spist litt av folketrygden.) Årsinntekt: Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon Lønn samordnet Folketrygd Hvis du velger å fortsette å jobbe utover 67 år Årsinntekt: Lønn Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Alder: < Fagbladet 9/2010

19 Med særaldersgrense 65 år: Folketrygd fra 65 år Folketrygd fra 67 år Folketrygd fra 62 år Folketrygd fra 67 år Med offentlig tjenestepensjon kan du gå av med 66 % av lønna ved Årsinntekt: 65 år. Da har du to valg: Årsinntekt: Årsinntekt: Alder: Alder: 60 Med særaldersgrense 60 år: Årsinntekt: Lønn Årsinntekt: Lønn Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon Folketrygd Årsinntekt: Alder: Årsinntekt: Lønn Årsinntekt: Lønn 66% Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd samordnet Årsinntekt: Offentlig tjenestepensjon samordnet Folketrygd Alder: Ordliste Levealdersjustering Er avhengig av hvilket år du er født og forventet levetid for ditt årskull. Summen på pensjonen blir ikke lavere. Men den holder ikke takt med lønnsutviklingen. Økende levetid vil gi litt lavere pensjonsutbetaling. Pensjonsregulering Hvis lønnsutviklingen er på 5 prosent, så får du bare en økning på 4,25 prosent. Pensjonsgrunnlaget Er vanligvis din sluttlønn. Offentlig tjeneste - pensjon: En brutto - pensjonsordning som sikrer en samlet pensjon på minst 66 prosent av lønn ved full opptjening, som er 30 år. Særaldersgrense: Særaldersgrensene beholdes. Mulighet til å gå av med full pensjon hvis din alder pluss tjenestetid er 85 år. Samordning: Brutto - pensjonen samordnes med folketrygden. Hvis du har begynt å ta ut folketrygd før 67 år, spiser du noe av grunnlaget, og da kan samlet pensjon bli lavere enn 66 prosent. AFP er uendret for dem med offentlig tjenestepensjon, og veldig forskjellig fra den i privat sektor. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Fagbladet 9/2010 < 19

20 Portrettet Tekst og foto: Per Flakstad Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland har tre barnebarn. For å kunne se dem i øynene i framtida, måtte han reise seg og tale sin egen partiledelse midt imot. Ildsjelen Jan Ivar Rødland Alder: 49 Stilling: 60 prosent ordfører i Granvin og 40 prosent skogbruksplanlegger i Vestskog. Familie: Gift med Eldbjørg. Tre voksne barn og tre barnebarn på 4, 5, og 7 år. Aktuell: En av dem som fronter kampen mot Statnetts planlagte master i Hardanger. Det var engasjementet for bygda som gjorde at han sa ja til å stille på den lokale Arbeiderpartilista før lokalvalget i Skal fellesskapet fungere, må mange bidra med noe, slik at noen slipper å bidra med alt, er Jan Ivars filosofi, og nå var det hans tur til å ta et tak i den politiske dugnaden. Etterpå meldte han seg inn i partiet. Men jeg kunne ikke stått på en hvilken som helst liste. Jeg er sosialdemokrat av legning, og har alltid vært det. Derfor var det naturlig å stå på Ap-lista, sier han. Men 2. juli var det slutt på idyllen. Etter vedtaket om å bygge det som nå bare omtales som «monstermastene i Hardanger», vedtok lokallaget å legge ned vervene sine i protest. Slik jeg ser det, gjorde vi som sto i spissen for vedtaket partiet vårt en tjeneste. Vi hindret en massiv utmelding. I stedet utfordret vi folk til å bruke medlemskapet sitt på en positiv måte, og som et verktøy til å stoppe disse mastene som ingen av oss ønsker, forteller han. Den lokale Arbeiderparti-ordføreren er nøye med å understreke at han ikke er alene om å fronte kampen mot Statnetts planer. Han syns mange ikke minst ungdommen i regionen har gjort en strålende innsats. Dette handler om framtida vår, og hvordan denne kommunen skal utvikles. Jeg kunne ikke bare svelge regjeringens beslutning fordi jeg representerer det samme partiet som statsministeren, og samtidig sett mine egne barnebarn i øynene, sier han. Når vi rusler ned fra herredshuset i Granvin til friområdet ved fjorden, hilser ordføreren på alle han møter. Både barn og gamle tiltales med fornavn. Slik er det i en liten kommune som ifølge Statistisk sentralbyrå har 952 innbyggere. Jeg tror faktisk at vi er oppe i 964 nå, smiler Jan Ivar Rødland optimistisk. Hans store håp og inderlige ønske er at kommunen skal ha et så mangfoldig tilbud av kultur, sport og andre fritidsaktiviterer at det blir attraktivt for ungdommene å bli. Og like attraktivt for folk å komme flyttende. Siden starten på dette århundret har innbyggertallet gradvis gått nedover, derfor er tolv nye viktig for ordføreren. Det kan < 20 < Fagbladet 9/2010

21

22 Portrettet < Jan Ivar Rødland bety at kommunen er i ferd med å snu den negative trenden. Historie, og spesielt lokalhistorie, er noe som både interesserer og opptar Jan Ivar Rødland. Det første gjestene legger merke til når de kommer inn på ordførerkontoret i Granvin, er to rekker med til sammen ti gamle svart-hvitt-bilder fra Granvin. Ett av dem er fra 1935 og viser statsminister Nygaardsvold som åpner den første elektriske jernbanen i landet, mellom Voss og Granvin. Det er siste gang vi har hatt en statsminister på besøk, smiler han. Kanskje er det lokale engasjementet og interessen for Granvins historie et resultat av at ordføreren som guttunge ikke fikk mulighet til å feste ordentlig rot noe sted. Jeg er født i Bodø, men flyttet landet rundt helt til i slutten av barneskolen. Da slo familien seg ned i bergensområdet, forteller han. Selv opplever han at Granvin, der han har bodd i 22 år, er det stedet der han kjenner at han har fått et godt rotfeste. Han føler seg ikke som noen innflytter, og har ikke inntrykk av at de som er født i bygda ser slik på ordføreren heller. I en liten kommune som Granvin er det viktig at innbyggerne engasjerer seg og tar sin del av den lokale felleskapsdugnaden. Rødland er ikke den som er minst engasjert. Når han først fatter interesse for noe, ender han gjerne opp som leder etter kort tid, ifølge kona Eldbjørg. Og derfor har familien av og til «hjulpet» ham med å sile engasjementene. For Jan Ivar har et bredt interessefelt, fra skyting og annen idrett, via en gammel Volvo 144 med demontert motor, til frimerker og gamle poststempler. I ungdommen var han en lovende håndballkeeper som var med på å vinne kjempeturneringen «Partille Cup» i Gøteborg som 15-åring. Han var også inne på juniorlandslaget en liten periode. Men så var det stopp. Han ser nedover sine røslige 196 centi - meter og humrer litt: Jeg var stor og dekket mye, men så var det noen som syntes jeg var litt tung og treg, og da ble jeg fornærmet. Dessuten giftet jeg meg og fikk barn tidlig, dermed ble det andre ting å bruke tida på, forteller han. Mange år senere var det barna som fikk nyte godt av farens håndballinteresse da som trener. Skyting har han også drevet med helt siden ungdommen: Jeg likte veldig godt kombinasjonen av lagidrett, der fellesskapet var viktig og der alle var avhengig av hverandre, og skyting som en individuell idrett, der du bare hadde deg selv å stole på, sier han. Da han kom flyttende til Granvin, var det nesten som å komme til himmelen for en ivrig skytter, siden dette var en tradisjon og en idrett som sto sterkt i bygda. Og helt i tråd med Jan Ivars personlighet, har han vært leder av skytterlaget i mange år, og var en av drivkreftene bak den nye, moderne skytebanen som sto ferdig 7. juli Da jeg lå på standplass i det første laget som åpnet banen, hadde jeg virkelig følelsen av å være med på noe stort. Vi hadde arbeidet med den nye banen i mange år, og det var en lang prosess der vi måtte diskutere oss fram til felles løsninger. For meg var det en sterk opplevelse å få være med på dette. Og vi har tatt vare på de første skivene. For oss er det historisk materiale, sier han. I det siste har fritidsinteressene måttet vike plassen for engasjementet rundt de omstridte mastene. Selv om hele saken nå skal vurderes på nytt, understreker han at kampen slett ikke er vunnet. Vi har fått en time out på den ene banehalvdelen, mens spillet ser ut til å fortsette på den andre. Egentlig er situasjonen litt forvirrende akkurat nå, sier han, og sikter til debatten om hva regjeringens snuoperasjon i Hardanger egentlig innebærer. Jeg velger å tro på folk når de sier at sjøkabel skal vurderes på en seriøs måte. Derfor er jeg nå opptatt av at vi får spille inn våre synspunkter, og at de blir behandlet på en ordentlig måte, slik at vi får troverdige svar tilbake. Denne saken har to viktige symbolsider ved seg: Den ene er inngrepet i naturen, den andre minst like viktige er forholdet til lokaldemokratiet og følelsen av å bli tatt på alvor og lyttet til, sier han. Ordfører Rødland er ikke den som gir seg så lett når det er noe han har fattet interesse for. Som ivrig filatelist, startet han selvsagt en frimerkeklubb i Granvin. Fortsatt er de to medlemmer igjen, ler han. Visste du forresten at Granvin har hatt hele åtte postkontorer, alle med ulike stempler? fortsetter han ivrig. Han syns det er spennende å kombinere frimerkeinteressen med sin lokalhistoriske interesse, men mangler fortatt noen sjeldne stempler som han gjerne skulle hatt i samlingen. Så hvis noen av Fagbladets lesere skulle sitte på et poststempel fra Øvre Graven i perioden 1892 til -98 som de kunne tenke seg å kvitte seg med, så er det bare å ringe Jan Ivar Rødland. For da blir han kjempeglad! 22 < Fagbladet 9/2010