Samarbeid utdanning og arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeid utdanning og arbeidsliv"

Transkript

1 Samarbeid utdanning og arbeidsliv Erfaringer fra IP-prosjektet "Serious Games on Safety Procedures in Industrial Plants" Grethe Sandstrak Høgskolelektor

2 Grethe Sandstrak MSc, Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Informatikk og e-læring, Ansatt siden 1998 Underviser mye programmering, web-applikasjoner, team, systemutvikling, prosjekt++ Mye FoU deltar bla i FoU -prosjektet R3DCV Høypresisjons, lavkost og portabelt videobasert system som integrerer sanntids 3D bevegelsesfangst med sanntidsvisualisering Intensive Programme Involvert siden 2008/ side 2

3 Agenda Bakgrunn for IP v/ AITeL Mine erfaringer med IP Søknadsskriving 2009 Arrangør 2010 i Trondheim IP Serious Games(«vaktmester») Prosjektleder IP Serious Games i , (Amsterdam, Vorarlberg, Carlow) Serious Games on Safety Procedures in Industrial Plants Deltaker på IP SaSeRos (Bonn, Valencia, Espoo) Samarbeid med industrien i IPen Serious Games Staoil (Norge) Deltares (Nederland) Vorarlberg Kraftwerke (Østerrike) Irish Defence Force (Irland) side 3

4 Tidslinje, IP Serious Games Industripartnere: 2010: Statoil ASA 2012: Deltares 2013: Illwerke Kraftwerke 2014: Irish Defence Force

5 IP Serious Games safety procedures on Industrial Plants Historikk: 2007: Sabbathalvår på Statoil HiST ansatt Jan H. Nilsen Visualisering/ behov for opplæring i trygge omgivelser 2008: R3DCV-prosjekt - tettere kontakt med industri Statoil ansatt inn i 2 er stilling på HiST, AIteL Partner i IP DeSErT (Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Science) 2009: Søknadsskriving i samarbeid med HvA 2010: Trondheim, partner Statoil og Kongsberg SIM 2012: Amsterdam, partner Deltares 2013: Vorarlberg, partner Illwerke Kraftwerke 2014: Carlow, partner Irish Defence Force base side 5

6 Bakgrunn Dr Ing Jan Nilsen, HiST sabbatsår 2007 på Statoil i Trondheim Viktige relasjoner knyttes/ pleies Nærhet til industrien/ menneskene/ beslutningstakerne Interesse for visualisering/ opplæring seriøse spill Innsikt i behov Bjørn Sæther, Statoil, ansatt i 2 er stilling på HiST (2008) R3DCV-prosjekt (2008->)

7 R3DCV prosjektet (2008 -) Utvikle et høypresisjons, lavkost og portabelt videobasert målesystem. Dette systemet integrerer sanntids-3dbevegelsesfangst og sanntidsvisualisering Videreføring Dr. Ing Samarbeidspartnere Statoil Metronor Kongsberg SIM Board Games Online Støtte fra bla Økonomisk Administrativt Forskningsfond Midt-Norge Ny bedrift 3D Motion Technologies AS Vinner av HiST Gründer-stipend

8 Deltakelse i andre IP er IP DeSeRT 3 år ( ), IP SaSeRoS 3 år ( ) utvikle en rengjøringsrobot med fokus på sikkerhet Bedriftsbesøk til en industripartner Partnere Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Science (koordinator) Hogeschool van Amsterdam Universitat Politècnica de València Metropolia University of Applied Science Høgskolen i Sør-Trøndelag

9 IP - hvorfor? Intensive program Kort Vi kan tilby studentene noe vi ikke er i stand til på egen hånd Verdifullt samarbeid med andre institusjoner og deling av erfaringer og kunnskap Erfaring med å jobbe i internasjonale team Språkutvikling og kulturell forståelse Studiepoengproduksjon

10 IP Serious Games Idé oppstår bla etter sabbatsår på Statoil, R3DCV-prosjektet og deltakelse på en annen IP Tema: Serious Games on Safety Procedures in Industrial Plants Statoil har behov for opplæring/ 3D simulatorer brukes mye Kongsberg SIM (leverandør av simulatorene) kan stille med ressurser Valg av partner Hogeschool van Amsterdam (HvA) Game Technology & Design IP Søknad skrevet i samarbeid med HvA To partnere til kontaktes og forespurt om deltakelse Institute of Technology Carlow (ITC) : Games Development Fachhochschule Vorarlberg(FhV): Software and Information Engineering

11 IP Serious Games The aim of the IP is to teach the students how to create a serious game for an international target group. the students will create a serious game to educate future employees about safety regulations in a plant typical for the host country. The Defence Forces (Ireland) The game will incorporate the cultural aspects of each participating European country so the game will be educational to European citizens. Students will learn how to use modern software development methods, SCRUM and Concurrent Design (CCD) work in an international team work with computer graphics work on their programming skills and working with open source API have closer contact with industry. Learning more about safety regulations in their own country and abroad

12 Involvering av partner-institusjonene Viktige parametere for et godt samarbeid: - Kommuniser tydelige krav til ressursbruk og arbeidsfordeling - Tett oppfølging før, underveis og etter IP bla mtp utføring av pålagte oppgaver - Tett oppfølging av arrangør spesielt i forkant av IP - Under IP - Daglige evalueringsmøter (lærere) - Undervisning - Ansvar for egne studenter - Delta på sosiale arrangement - Ansvarlig for prosess og produkt for hver sine internasjonale team - Ansvarlig for å forberede studentene på IP-deltakelse side 12

13 Contribution from each partner, ITC Number of lecturers: 4 Responsible for industrial contact 3. year, when IP is run in Ireland. Game Assignment 3. year Social Programme student and teachers 3. year Steer the pitch and feedback session (Thursday week 1) Writing an article on IP for promotional purposes Specific task: Lecture on Fast prototyping. Lecture on Culture 3. year Help with admin stuff.. Facilitate 4 student groups during intensive weeks, according to the Concurrent Design method. (Scrum master and/or Product owner.

14 Involvering av industripartner Hvordan få til samarbeid: Bekjentskap/ prosjektsamarbeid/ bachelor-oppgaver/ jobb Hjelper å bruke allerede etablerte forbindelser Gjensidig motivasjon Samfunnsansvar Viktige parametere for et godt samarbeid: - Formidle tydelig hva industripartner kan forvente som sluttresultat og hva vi forventer/ønsker av involvering: - Grundig presentasjon av problemområdet - Pitch ideer gi tilbakemeldinger på studentenes idèer - Testing av første prototype underveis - Teste sluttresultatet - Utføre kåringer side 14

15 Gjennomføring 3 uker totalt for studentene + litt etterarbeid 1 uke med forberedelser på eget studiested 2 intensive uker sammen med studentene fra alle de fire skolene Tidlig i oktober arrangeres et planleggingsmøte med representanter fra alle partnere tilstede

16 Hjemmeuke All students/ teachers must know the system development model to be used in the IP (SCRUM / CCD) Introduction to the Problem area Serious Games Ireland in general The Defence force, the industrial partner Introduction to software Blender (modelling tool) Unity3D + JavaScript/ C# Develop a game prototype and make a Poster to present in Ireland Make a poster presentation introducing the team, game concept and a live demo

17 Gjennomføring, Intensive uker (1)

18 Gjennomføring, Intensive uker (2)

19 Problemer? Administrativt Finne datoer som passer alle 4 partnerne Egnede rom som passer prosessen Vanskelig å være borte 2 uker i strekk krever organisering Grad av engasjement fra deltakende lærere Industripartner Kan være krevende å få i stand samarbeid på våre premisser Lite involvering underveis Urealistiske forventninger til resultat Kulturelle forskjeller mellom de ulike nasjonene Språkproblemer

20 Trondheim Industripartner Statoil og Kongsberg SIM HiST har god kontakt med Statoil- uproblematisk å få til et samarbeid En statoil-ansatt ansatt i 2er stilling på HiST, AITeL partner i R3DCV-prosjektet Mange bachelor/ studentoppgaver Oppgave: Lag et seriøst spill om en «sikkerhets-situasjon» på en av Statoils installasjoner (ala Melkeøya) Involvering: Omvisning på Statoil forskningssenter på Rotvoll m/ forelesing Forelesing og veiledning om COIN3D (Kongsberg SIM) Tilgjengeliggjøring av 3D modeller til bruk i spillene (Melkeøya) Pitch av ide noen dager etter omvisningen (uformelt) Tilstede under endelige presentasjoner side 20

21 Trondheim

22 Amsterdam Industripartner Deltares Et uavhengig institutt for anvendt forskning, som jobber med å gjøre livet i deltaer, kystområder og vassdrag trygt, rent og bærekraftig HvA har god kontakt med Deltares - ikke problematisk å få til et samarbeid med de, brukte dog litt lang tid før det var på plass Litt problematisk å enes om oppgave som studentene skulle løse Ble til slutt enig om at de fikk velge litt fritt: Lag et seriøst spill om en «sikkerhets-situasjon» spesielt for Nederland, eller videreutvikle et eksisterende simuleringsprogram for værmelding/ vannstand/ vannføring Involvering: Omvisning m/ idè pitch og tilstede siste dag Ikke involvert underveis => ikke mulighet til å korrigere teamene i ønsket retning side 22

23 IP 2012 Amsterdam

24 2013 Vorarlberg, Østerrike Industripartner: Vorarlberg Kraftwerke Illwerke Industrikontakt: En ansatt i VKW (Jörg Petrasch) har også professorstilling på FhV Moderne vannkraftverk (2007) Kraftverket har som arbeidsoppgave å stabilisere det europeiske nettverket av kraftlinjer, slik at man til enhver tid produserer like mye kraft som det er forbrukt. Oppgave: Lag et seriøst spill om en «sikkerhets-situasjon» på kraftstasjonen Kopswerke II Involvering Omvisning m/ detaljert forelesing Pitch av ide noen dager etter omvisningen Testspilling av første prototype Testspilling av endelig prototype side 24

25 2013 Vorarlberg

26 2014 Carlow, Irland Industripartner: The Defence Force Industrikontakt; Forsvaret, har mye samarbeid med ITC Oppgave How to operate the Casement Air Base Team på 4 personer med ulik kompetanse jobber sammen Involvering: ser ikke ut til å by på noen problemer Informasjon (video/ forelesning/ dokumentasjon) tilgjengelig før Ipen til bruk i hjemmeuka Omvisning m/ forelesing i starten av de to intensive ukene Pitch av ide noen dager etter omvisningen Testspilling av første prototype Testspilling av endelig prototype side 26

27 Nytte/ Spinoffs Nytt grafikkurs (etter IP i Trondheim 2010) Peder Blekken (Kongsberg SIM) Nærmere kontakt med Statoil via bla student og Bachelorprosjekter Oppbygging av kompetanse internt Styrket kontakt med HvA side 27

28 Hva sier studentene? Evalueringer fra studentene har vært meget gode Fun fun fun For kort tid ønsker å jobbe enda mer Lærerikt, artig og utviklende Så hva nå?

29 Vil du vite mer? Nettside: Blogg: Epost: