Kåseri om målsettinger og utviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåseri om målsettinger og utviklingsstrategi"

Transkript

1 Kåseri om målsettinger og utviklingsstrategi Fagforbundets konferanse om IKT Knut W. Hansson Førstelektor, Høgskolen i Buskerud Knut W. Hansson Målsettinger og utviklingsstrategi Kåseri Fagforbundets konferanse om IKT november 2010 Knut W. Hansson Førstelektor, Høgskolen i Buskerud Jeg kaller dette et "kåseri", fordi mye av det jeg skal si er erfaringsbasert heller enn nøye forskningsbasert. Til gjengjeld kan jeg være litt krassere i mine utsagn. Dere får ta det med en klype salt. Jeg er mest opptatt av at dere skal bli oppmerksom på problemstillingene jeg tar opp og ha et bevisst forhold til dem. Som det fremgår, er jeg først og fremst "skolemann", og bruker ofte eksempler fra utdanningssektoren. Jeg regner med at dere selv kan relatere dette til deres egen virksomhet og situasjon. 1. Utvikling etter ad hoc -metoden Strategi: Ad hoc Når behovet melder seg. Mange organisasjoner utvikler seg og sine systemer ad hoc. Man gjør utvikling når man oppdager behovet. Det vil jo sikre at man ikke utfører utvikling som ikke er nødvendig. Oppgaver prioriteres når noe viser seg å ikke funksjonere ordentlig, det oppstår et problem, eller når noen ser en mulighet. Sålenge det oppstår nye utviklingsoppgaver, er man alltid på vei. Og nye oppgaver kommer det hele tiden, enten fordi vi oppdager noe vi ikke tidligere har opplevd eller tenkt på, eller som følge av eksterne pålegg, lover, retningslinjer osv i omgivelsene det vi ofte kaller turbulens i omgivelsene. Knut W. Hansson utviklingsstrategier.docx

2 Noen oppdager et ryddebehov. Man kan jo da hevde at man følger en plan om å utvikle ved behov, men jeg oppfatter nok det mer som en strategi/taktikk og ikke en plan. (Med plan mener jeg da en oversikt over hvilke oppgaver man har tenkt å gjøre fremover, hvilke ressurser som skal brukes og når.) Jeg mener altså at dette er planløs utvikling. Riktignok sparer man ressurser ved å unnlate planleggingsarbeidet (det kan være tungt nok!), men hvor er vi egentlig på vei? Påfunnrik leder Dette gir svært gode muligheter for de ledere som er hva min kollega Kåre Slåtten liker å kalle påfunnrike (istedenfor idérike) de som kaster ut alle idéer uten helt å tenke over konsekvensene. Dere kjenner sikkert typen? Ja, flott, vi kunne jo Metoden har også et problem med prioritering. Man vil oppleve avbruddssituasjoner i ett sett, når mer brennende oppgaver presser på. Det blir fristende med kjappe løsninger for å kunne gå løs på neste problem osv. Begrunnelse for endringer Hvorfor gjør vi dette? Hva er egentlig behovet? Hvorfor akkurat nå? Hva vil vi oppnå? Hvorfor vil vi oppnå det? Kan vi la det være? osv Altså: Er det nødvendig og er det mulig? Et problem som mange opplever, er at endringer gjøres uten nærmere eller i alle fall uten en god forklaring på hvorfor. Det mangler en analyse der man svarer på spørsmålet Hvorfor gjør vi dette? Altså: Hva er egentlig behovet? Og hva vil vi oppnå? Og hvorfor vil vi oppnå det? Og hvorfor akkurat nå? Og kan vi la det være? Osv Eller som noen har formulert det kort og konsist: "Er det nødvendig og er det mulig?" ("Is it warranted and is it feasable?") Videre er det slik at når vi utvikler ad hoc så kommer innføringen litt sent (løsningen kommer etter at behovet er blitt klart), og løsningen må innføres så snart den er ferdig og det er ikke alltid et godt tidspunkt. F.eks. er det ikke kjekt å innføre nye systemer i skolen i november/desember når Knut W. Hansson Side 2 av 13

3 lærerne er mest slitne og styrer med tentamen, karaktersetting og annet presserende. Nye systemer i skatteetaten er heller ikke særlig velkomne midt i skatteoppgjøret osv. Det er dessuten en tendens til at vi bare får utviklet det som det er direkte behov for, altså det vi må utvikle (og ikke det som kan gjøre oss bedre, men som vi også kan klare oss uten). Strategi: På bred front Alt på en gang De fleste vil nok være enige i at hvis man skal ha en god, målrettet utvikling, må den planlegges. Jeg skal nå diskutere to helt forskjellige strategier som en slik utviklingsplan kan følge. Den først har jeg kalt utvikling på bred front. 2. Utvikling på bred front Utvikling på bred front Det kan være fristende å drive mye utvikling på en gang. Man sparer jo tid ved å gjøre flere ting parallelt. Her er noen eksempler fra utdanningssektoren: IKT inn i alle fag Alle lærere skal ha god IT-kompetanse og ta kurset LærerIKT i år All informasjon skal finnes på Internett (websidene våre) All kontakt med foreldre og elever skal skje gjennom Intranettet vårt Fordelene med en slik strategi kan være flere: Man får gjort mye på én gang og blir ferdig tidligere Man kan utnytte kunnskap som man får i en del av utviklingen direkte i en annen del av utviklingen Alle blir engasjert med liknende utviklingsoppgaver hele organisasjonen får fokus på denne utviklingen og alle sider ved den Man kan koordinere utviklingsoppgavene, så man ikke tar beslutninger i én del av utviklingen som får konsekvenser (mye senere) når en annen del skal utvikles. Knut W. Hansson Side 3 av 13

4 Familieutvikling på bred front: Ultralydbilde av trillinger. I skolen er det mye utvikling som skjer på denne måten. Myndigheter, ledere eller andre med makt, er ikke fornøyd med å ta små steg, men vil forandre mye på en gang. De tenker stort og overordnet. Da finner de gjerne på et navn på det, som Reform 94, "Samhandlingsreformen" og "NAVreformen". Eksempel: NAV NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor. Arbeidsdepartementet Det lages en visjon, og visjoner er gjerne store og omfattende. Vi ser ofte at de nedfelles i 10, kanskje 20 hovedmål med en frist på to-tre år, eller fra neste år. Ansatte må ha ny kompetanse, nye rutiner skal utvikles, avdelinger og virksomheter skal slås sammen både organisatorisk og fysisk, ombygninger av bygninger må gjøres, offentligheten ("brukerne", "elevene" e.l.) skal informeres, for bare å nevne noe. Og akkurat nå utvikles helsevesenet ikke uten problemer. NAVreformen er vi neppe helt ferdig med. Omkalfatring Til sjøs, kalles slikt arbeid for omkalfatring. Det vil egentlig si å ta opp alle natene (tettingen mellom dekksplankene) og legge all nating pånytt. Mao kalte det kulturrevolusjon. Mens slik utvikling foregår, er alt kaos. Men det skal jo gå fort over, sies det! Og dessuten har det jo ingen hensikt å forandre bare på noe, fordi alt henger sammen. Entusiaster er utålmodige. Noen av dem har selv greie på det som skal gjøres, og ser ikke andres problemer. Andre har ikke greie på det, og ser ikke vanskelighetene av den grunn. I Oslo kjenner jeg en ungdomsskole la oss kalle den Ulvåsen ungdomsskole. Ungdomsskolene i Oslo konkurrerer om elevene, og pengene følger eleven. Det gjelder altså å være markedsorientert. Rektor har en klar formening om at IKT er en måte å profilere skolen på. De har laget et nettsted med noen bilder, reportasjer og presentasjon av skolen. Rektor laget dette han syntes IKT var morsomt. Imidlertid opplevde lærerne at ting ikke virket som forutsatt. F.eks. kunne det være vanskelig å få kontakt med Internett, skriverne virket ikke, maskinen hadde forskjellig oppsett hver gang de kom til den, programmer forsvant, ingen PC-er var like, for bare å nevne noe. Dette førte til svært meget frustrasjon, og det meste falt i fisk. Lenge var nettverket på skolen nede, fordi virus hadde ødelagt alt og ingen ressurser er avsatt til drift. Det er problematisk når elevene har levert på Fronter! For Knut W. Hansson Side 4 av 13

5 meg var disse vanskelighetene ingen overraskelse, jeg kjente igjen problemene og jeg kjente jo brukerne! Jeg har observert noe rart med utviklingsarbeid. Det er så lett å glemme at utvikling krever endring ja, det er jo hele poenget men dermed må også mennesker endres. De må lære noe nytt (det innebærer endret atferd). Alle vi pedagoger vet at læring krever at vi må gå fra det kjente til det ukjente, fra det konkrete til det abstrakte, bygge sten på sten, vær sikker på at de har forstått dette før du går videre til neste læremoment osv. Når det blir for mye å lære på én gang, uansett hva det er, så kommer mengden nye ting i veien for læringen. De som skal lære, gir opp og frustrasjon og misnøye brer seg. Og når de ansatte er frustrert, misfornøyd og mangler nødvendig kompetanse, går det ut over andre som skal forhold seg til dem enten vi kaller dem elever, kunder, brukere, publikum eller hva som helst ellers. Når man innfører nye edb-verktøy, så er det ofte et alvorlig problem at de har så omfattende funksjonalitet. Det er svært forvirrende når man ser det for første (og andre og tredje, ) gang. Man drukner rett og slett i mulighetene. Da er det vanskelig å innføre systemet litt etter litt, etter gode, pedagogiske prinsipper. Brukerne får alt i trynet på en gang. Når brukerne sliter med å finne ut av verktøyet, og heller ikke forstår hvorfor det skal brukes, så blir det en belastning. Gode verktøy skal være en hjelp i arbeidet, ikke en hemsko! Om dette har tidligere LO-leder Yngve Hågensen uttalt: Min mobiltelefon skal jeg ringe med. Jeg kan slå nummer og jeg kan ta telefonen når den ringer. Hvis jeg får SMS, så må kona ta seg av det!. Hågensen har bestemt seg for hva verkøyet er til, og gir blaffen i alt det andre den kan gjøre for ham. Så lett er det ikke når man er pålagt å gjøre noe og ikke finner ut hvordan. De som lager verktøyet, eller de som tilpasser det lokalt når det er mulig glemmer ofte dette forvirringsaspektet. Keep it simple er et godt designprinsipp, men leverandørene vil heller overgå hverandre i funksjonalitet, og velger nice to have. Vi vet alle at hvis man gir noen en stor, kompleks oppgave, så prøver de kanskje litt, men så blir det for vanskelig for dem, de mister oversikten, roter det til for seg selv og gir opp. Da gir de gjerne opp mye annet også, og konkluderer med at dette greier jeg ikke. Derfor vil ikke gode pedagoger gi sine elever slike oppgaver, i alle fall ikke før de er kommet riktig godt i gang med faget. Vi legger gjerne også stor vekt på at elevene skal få til noe, få følelsen av å lykkes det gir selvtillit (viktig for læringen) og motivasjon. Sjefen og jeg Vi kjenner vel også alle problemene med å gape over for mye man får problemer med å tygge, svelge og fordøye, og det ender ikke godt. Vi vet også hvordan det går når man kaster mange baller opp i luften samtidig det ender med at man ikke fanger noen av dem, og alle faller i bakken. Selv har jeg vært utsatt for en leder som kastet ut idéer raskere enn noen kunne gjøre noe med dem. Jeg opplevde det som stressende jeg fikk nedtur av alt det sjefen foreslo men som vi ikke fikk gjort noe med. Jeg tok det opp med ham en gang. Han ble ikke blid. Han hevdet at han helt bevisst kastet mange baller opp i luften bare noen av dem fanges, så får vi da noe gjort! Selv opplevde jeg det som om han slett ikke kastet opp baller, men heller egg det var ubehagelig og demotiverende å se nesten alle klaske i gulvet! Knut W. Hansson Side 5 av 13

6 Et tilleggsproblem er at svært mange virksomheter i dag er kunnskapsbedrifter. De ansatte har høy kompetanse, og de fleste er godt motiverte for arbeidsoppgaver de forstår, og som de kan se løsningen av. Høykompetente mennesker både kan og vil bestemme selv. De vil ikke pålegges, de vil overbevises. I reformiveren er det lett å glemme dette. Påleggene demotiverer. Som jeg nevnte, innbærer all utvikling slik jeg ser det også læring. Alle involverte skal lære nye ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Både for å kunne gjøre utviklingsarbeidet, men også når utviklingen er ferdig og det nye skal tas i bruk (=implementeres). Slikt bare må ta tid. Instant kaffe vet vi hva er, og Rett i kroppen, men instant learning har jeg ikke sett ennå. Alt henger sammen. En endring av ett element, krever endring av de andre tre samtidig. H. J. Leavitt var bl.a. professor i organisasjonsadferd ved Stanford. Denne figuren er fra en artikkel om organisasjonsendringer 1 og illustrerer Leavitts sosio-tekniske syn på organisasjonsendringer. Leavitt fant at det bare svært sjelden er mulig uten at det skaper problemer å endre bare ett av elementene i figuren. Dette gjelder nesten uansett hvor liten endringen er. Elementene i modellen er Technology: Her inkluderes maskiner, teknisk infrastruktur og prosesser som virksomheten anvender. Task: Rutiner og arbeidsmåter. De formelle er beskrevet gjennom rutinebeskrivelser, stående ordre o.l., men virksomheter har også mange uformelle arbeidsmåter: "Egentlig skal du søke, men snakk med Ole, så fikser han det...". People: Ja, vi vet jo hva mennesker er. I en organisasjon finnes mennesker, med sin motivasjon, preferanser, mål, kunnskaper, ferdigheter, erfaringer, sosiale nettverk osv. Structure: Virksomhetenes organisering både formelt og uformelt. Den formelle gjelder ordrer og rapportering, den uformelle er ubeskrevet innflytelse og samhandling. Leavitt så på den uformelle strukturen som nesten like viktig som det formelle hierarkiet (Leavitt mente at hierarkiske organisasjoner var det eneste riktige og nødvendig for effektiv ledelse og drift). Belønningssystemer er også inkludert her. In every modern corporation, Are channels of communication, Along which lines, from foot to crown, Reports flow up - and vetoes down Kenneth Boulding ( ) Økonom og systemteoretiker Et dikt om hierarkiske organisasjoner. 1 H.J. Leavitt ( ): "Applied organizational change in industry", Carnegie Institute of Technology, Knut W. Hansson Side 6 av 13

7 Utvikling på bred front! (Kjapt overstått) Men det er lett å glemme vanskelighetene! Animasjon Siden det er så meget som skal endres, og som må "passe sammen" før endringen er vellykket vil det ta tid. Det er lett å glemme at T 3 = Ting Tar Tid. Slik sett er utålmodighet en udyd!. Det vises ofte liten realisme i hva som er mulig å få til, med de ressurser man har, på den tiden man har, med den organiseringen man har, med den kompetansen man har og med de menneskene som er involvert. Jeg hører ofte Dette må vi bare få til!", som om det var en besvergelse som automatisk fører til at det lar seg gjøre. Selvsagt forandrer ordene Dette må vi bare få til ingenting! På Ulvåsen innførte man f.eks. et skjema for evaluering av lærer, fag og elevens egen innsats. Det skulle fylles ut i samarbeid med eleven to ganger hvert semester i alle fag. Når skal læreren kunne rekke det? For min kone ville det innebære at hver tredje undervisningstime hele året skulle brukes til evaluering og ikke til undervisning. Altså sikkert et flott tiltak, men helt urealistisk. Jeg minner om det slagordpregede uttrykket "Er det nødvendig og er det mulig?". Kastet på dypt vann og klarer seg! Det er blitt påstått at indianere hev sine nyfødte i elven. Noen klarte seg visst, de andre bukket under. Litt brutalt og risikabelt, kanskje sink or swim men på den annen side kunne visst alle indianere svømme! Det venter man av oss ansatte også så da kastes vi stadig ut på dypt vann! PIA = Post Implementation Aftershock Modellen jeg tegnet ovenfor er ikke realistisk. Når man utvikler mye på én gang, vil det bli feil og mangler som må rettes opp etterpå. Mange IT-teoretikere har observert det såkalt PIA = "Post Implementation Aftershock, det vil si det etterskjelvet som oppstår etter at et nytt system er tatt i bruk. Først da går det opp for brukerne hva de faktisk har fått, og de finner mange feil, misforståelser og mangler ved det. Knut W. Hansson Side 7 av 13

8 Animasjon Det kreves altså betydelig etterarbeid og opprydding, og dette må også ta tid. Først en god stund etter levering, faller utviklingsarbeidet til ro og blir virkelig nyttig. Skuffelsen blir gjerne stor, både hos brukerne og ledelsen planen holder jo ikke når det kommer til stykket. (Vi husker jo også at Maos kulturrevolusjon måtte oppgis etter at millioner hadde dødd av den.) Det er viktig å velge riktig strategi, fordi hver gang man mislykkes og går på et tap, synker både selvtillit og motivasjon. Dessuten er det nok helt feil at vi kan fastsette et mål, jobbe mot det over lang tid, og så nå målet. Det er ikke en fjelltopp vi går mot, men en ønsket tilstand. Fjelltopper ligger som oftest i ro, men ønskede tilstander forandrer seg på veien. Vi jobber mot bevegelig mål. Da skal man jo ifølge jaktteorien skyte litt framfor målet, men det er ikke enkelt for vi vet ikke hvilken vei målet vil bevege seg! Og kan vi egentlig noen gang si at nå er organisasjonen i mål? Utvikling på bred front, med revolusjonær levering, har nok visse fordeler, men som dere sikkert nå har forstått er det mitt syn at ulempene er meget større! Så hva er da alternativet? Følg med i neste episode som jeg har kalt Utvikling bit for bit. 3. Utvikling bit for bit Strategi: Bit for bit Litt av gangen Utvikling bit for bit Alternativet til utvikling på bred font er å utvikle litt av gangen. Det bør nok skje etter en plan, både fordi det er viktig å prioritere utviklingsoppgavene riktig, og fordi alle kan se at hver utviklingsbit bringer oss nærmere et overordnet mål. Dessuten er det nødvendig for at ledelsen skal se at man tenker å gjøre alt bare ikke alt på én gang. Knut W. Hansson Side 8 av 13

9 En kjent fagforfatter og konsulent, Tom Gilb, har formulert prinsippet om inkrementell 2 levering. Det innebærer at man utvikler en bit av gangen og leverer den til brukerne. Han fremholder at første bit må komme raskt, og oppleves som nyttig. Det skal gi brukerne tillitt til at utviklingen er på rett spor, gi dem følelsen av at det nytter, vi er i gang, dette fikk vi til osv. Det vi kan kalle quick wins. Kort sagt skal det være tillitskapende. Dessuten skal det gi appetitt på mer. Deretter utvikler man en ny, interessant bit, som gir ytterligere tillit osv. Keep the users dancing in the street, er prinsippet. Juiciest bit first Man må, ifølge Gilb, hele tiden velge en overkommelig bit som kan leveres forholdsvis raskt, og man skal alltid velge the juiciest bit. Også her vil det oppstå PIA, men hver PIA er betydelig mindre, fordi det er mye mindre som er blitt levert. Det kan man rette opp underveis, parallelt med, eller som en del av neste bit. En slik evolusjonær utvikling tar høyde for at ting skjærer seg. Man arbeider hele tiden med små utviklingsoppgaver, så det er aldri altfor mye å rydde opp i. Det gir ingen store tap, tvert om velger man hele tiden utviklingsoppgaver som er overkommelige, på samme måte som vi gir elever oppgaver som vi tror de kan klare. (Det er ikke for å være snille vi begrunner det pedagogisk.) Tilsynelatende krever en slik utviklingsstrategi lenger tid. Da glemmer man at den parallelle utviklingsmodellen revolusjonen ofte mislykkes, eller i alle fall krever mye etterslukking før ting faller på plass. Problemet med bevegelig mål, er det samme for denne utviklingsstrategien som for den revolusjonære. Likevel er inkrementell utvikling bedre, fordi man stadig lager nye småprosjekter og hver gang kan man justere det endelige målet man tenker seg. Det er lettere å gå mot et bevegelig fjell, hvis man går i etapper og kan justere kursen for hver etappe! Stafett etappe for etappe etter hverandre skaper også vinnere! Et argument for bred utvikling, er at alle blir engasjert med liknende utviklingsoppgaver hele organisasjonen får fokus på denne utviklingen, altså et argument om konsentrasjon. I virkeligheten gir en inkrementell strategi etter min erfaring minst like god konsentrasjon. Ja, faktisk vil jeg hevde at den er bedre, fordi alle i organisasjonen kan konsentrere seg om bare én utviklingsoppgave av 2 Merriam-Webster: Incremental (latin incrementum, from increscere to increase): the action or process of increasing especially in quantity or value, something gained or added, one of a series of regular consecutive additions, a minute increase in quantity. Webster: Pertaining to, or resulting from, the process of growth. Knut W. Hansson Side 9 av 13

10 gangen. Hvis man utvikler mange ting parallelt, må organisasjonen deles i forskjellige deloppgaver. Det gir mindre konsentrasjon og krever betydelig koordinering. Bit for bit en solskinnshistorie. I rollene: Lærer ved Treider videregående og (ubeskjedent) meg selv. Jeg har vært med på flere omkalfatringer og flere inkrementelle utviklinger. For eksempel var jeg i noen år ansatt på Otto Treider, en privat, videregående og postgymnasial skole i Oslo. Der var jeg fagsjef for IT med ansvar både for innføring av IKT i undervisningen og i administrasjonen. I tillegg underviste jeg IT-fag. Bare det at man ansatte en egen person til å lede utviklingen, viser for så vidt et klart ønske om å satse. De fleste skoler tildeler lærerne dette som en tilleggsoppgave. Jeg laget en utviklingsplan som satset på en inkrementell utvikling, med litt utvikling av gangen. Dette kom i skarp kontrast til Reform 94, en omfattende utvikling som var under implementering samtidig. Det første vi gjorde var å sikre at brukerne ikke skulle møte unødvendige vanskeligheter. Vi satte derfor opp PCene slik at alle (garantert) var like, og de var like hver gang. Videre fjernet vi screen savers og annet som kunne skape forvirring og unødige vanskeligheter. Alle PC-er ble tilknyttet nærmeste skriver osv. Lærerne må ha opplæring Deretter tok vi for oss første bit, som var pålogging, avlogging og web. Alle lærere ble tilbudt innføringskurs (frivillig!). På det første kurset kom mange, på det andre kurset en stund senere kom resten, fordi de følte et visst press fra kollegene (ikke fra ledelsen og ikke fra meg!), fordi kollegene fortalte om nytteverdien i undervisningssituasjonen og fordi elevene presset på (de fikk smaken på det ). Dette lot vi virke til lærerne hadde fått brukt det en stund, og behersket det. Først da kom neste kurs, som var e-post. På dette tidspunkt var jo PC-ene og Internett kjent, og da er det ikke så mye Knut W. Hansson Side 10 av 13

11 som skal til for å utvikle videre med e-post. Den største vanskeligheten er vel egentlig vedlegg, av en eller annen grunn. Vi brukte også e-posten til elektronisk oppslagstavle og diskusjonsforum, så det fikk vi på kjøpet. Også elevene må ha opplæring Også elevene måtte da ha et kort innføringskurs i vår måte å bruke e-posten på. Etter en tid sluttet administrasjonen å slå opp innkallinger, påminnelser osv, på oppslagstavlen alt fra administrasjonen gikk gjennom e-posten og de elektroniske tavlene. Lærerne oppdaget da at de gikk glipp av ting hvis de ikke sjekket e-post og elektroniske tavle. Neste bit var tekstbehandling. Vi hadde laget en mal, som gjorde det enkelt å lage pene brev fra skolen og holdt (frivillig) kurs igjen. Denne gang ble det dessverre nødvendig å lære å lagre og gjenfinne dokumenter. Det er notorisk vanskelig. Til gjengjeld er jo Word lett å bruke til enkle ting, heldigvis. Slik holdt vi på. Litt av gangen, bit for bit, med god tid til faktisk bruk imellom hver bit. Dermed kunne vi alltid jobbe fra det kjente til det ukjente, og hver enkelt oppgave var et relativt lite, inkrementelt skritt. Vi så at motivasjonen blant lærerne økte etterhvert som de erfarte nytten og at det nyttet. Etterhvert som kompetansen økte, kunne man ta stadig litt større og litt vanskeligere utviklingsoppgaver på litt kortere tid så utviklingstakten økte etterhvert. Elevene fikk også relevant kursing på samme måte (det var nødvendig den gang). Ikke for å skryte, men over noen få år brakte denne strategien Treider helt i front når det gjaldt IKTbruk. Samtidig, på andre skoler i Oslo, innførte skolesjefen bredbånd og IKT med brask og bram, men de offentlige skolene ble likevel hengende håpløst etter. Jeg tror det rett og slett ble for mye for dem på én gang. Utviklingen opplevdes som altfor rask, og mange gav i realiteten opp. Kanskje passer det her å tenke på fabelen om haren og skilpadden? De offentlige skolene fikk mye oppmerksomhet i media, men det var på Treider vi faktisk fikk det til! Sak Person Nå Fase 1 Endringstiltak 1 Sak Evaluering Person Ønsket Fremtid 1 = neste Nå 2 Fase 1 Endringstiltak 2 Sak Person Tid Ønsket Fremtid 2 Dobbelt-X for de første to faser. En svært enkel, men forbausende effektiv metode over tid I en mindre organisasjon har jeg vært med på en annen metode som viste seg forbausende effektiv. Modellen er kalt "Dobbelt-X" (etter den grafiske fremstillingen) og gjennomføres slik: 1. Man diskuterer seg frem til noen problemområder og muligheter for situasjonen nå. Man velger tre-fire områder som man mener det er "både nødvendig og mulig" å gjøre noe med. Man velger ut de viktigste først etter prinsippet om "juiciest bit". For at alle skal ha "eierskap" til utviklingen, er det viktig at alle berørte er med i denne diskusjonen. Inndelingen i "Sak" og "Person" er ikke viktig men en hjelp i diskusjonen. Områder man velger å vente med, noteres til neste gang. Knut W. Hansson Side 11 av 13

12 2. Man beskriver en ønsket fremtid for disse områdene på et gitt, senere tidspunkt. 3. Man beskriver tiltak som kan endre situasjonen fra "nå" til "ønsket fremtid". Hele organisasjonen innstiller seg på å gjennomføre disse tiltakene. For å få dette til, er det viktig at alle er med i diskusjonen. Dette vil følgelig egne seg best for små (deler av) organisasjoner. (Her kan det vise seg at noen av dem er svært store, eller vanskelige, så de må reduseres eller byttes ut.). 4. Når tidspunktet for "ønsket fremtid" er nådd, gjennomføres en evaluering. Den skal man lære av. Dette tidspunktet blir et nytt "nå" med tilsvarende beskrivelse, ny "ønsket fremtid" og nye tiltak. Problemer og muligheter som ble nevnt, men ikke valgt ut forrige gang, kommer naturligvis her med i diskusjonen (men det er ikke sikkert at de blir med nå heller). Dette gjentas for periode etter periode. Etter prinsippet om at en virksomhet aldri er ferdig utviklet, vil dette innebære at virksomheten hele tiden er under endring, nye endringstiltak iverksettes stadig. Virksomheten er således stadig under utvikling til det bedre (mener de som deltar) og lærer stadig mer om hvilke tiltak som er effektive. Et mulig problem med denne strategien, er at man ikke får noen overordnet plan for "hvor vi er på vei". På den annen side gir den ypperlige muligheter for erfaringsbasert læring om utvikling, den er enkel og krever lite kompetanse og den passer fint for utvikling mot "bevegelige mål". Siden tiltakene hver for seg er små, og har god sjanse for å lykkes, gir den også motivasjon for endring. Dette tar faktisk ikke lenger tid enn å utvikle mye på en gang, og har mye større sjanse for å lykkes. For alle involverte er det også mindre turbulent, og det er lettere for organisasjonen å konsentrere seg om utviklingsoppgaven. Min konklusjon Konklusjon 1! Små steg bit for bit Juiciest bit first! La nyheten sette seg før neste kommer Juster mål og plan for hver ny bit For små organisasjoner og mindre endringer, kan Dobbelt-X vurderes Man bør ta utviklingen i små steg, bit for bit, juiciest bit first, og la implementering av hver inkrementering sette seg før man tar neste utviklingsbit. Man kan altså gjerne ha store, langsiktige mål, men likevel arbeide med små utviklingstrinn sekvensielt. For hvert nye trinn, justerer man målet og planen. Konklusjon 2! Planlegg hele utviklingsløpet i grove trekk for å vise ledelse og andre utålmodige at man er på vei mot noe stort å utvikle delene i riktig rekkefølge For større utviklingsoppgaver, bør man lage en plan for utviklingen, fordi det er viktig å vise ledelse og andre utålmodige at man tenker seg en omfattende utvikling, selvom man tilsynelatende hele tiden har små, kortsiktige mål å utvikle delene i riktig rekkefølge Knut W. Hansson Side 12 av 13

13 Knut W. Hansson Side 13 av 13

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge?

Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Digitale verktøy eller pedagogikk kan vi velge? Førstelektor Tor Arne Wølner, Skolelederkonferansen Lillestrøm, fredag 11. november, 13:40 14:5 1 Læreren er opptatt av: Læreren at elevene skal være trygge

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

gjør mer og lær mer på kortere tid #wallinmedia - mariuswallin.com

gjør mer og lær mer på kortere tid #wallinmedia - mariuswallin.com gjør mer og lær mer på kortere tid 01. 80/20 regelen Det handler om å prioritere og planlegge for å finne ut hvilke byggesteiner som er viktigst. Noen få viktige oppgaver står for den største utviklingen

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer

Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016

Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016 Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016 Bakgrunnsmateriale Nordby og Rustad fikk første gang ipad høsten 2013 (Nordby til to trinn, Rustad til ett trinn pluss til

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Forord av Anne Davies

Forord av Anne Davies Forord av Anne Davies Anne Davies (ph.d.) er en canadisk forfatter, lærer, konsulent og forsker som har bred erfaring med kompetanseutvikling for lærere, skoleledere og kommuner både i Canada og USA. Hennes

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA

Vibeke Molandsveen 21. november 2014. Erfaringer med bruk av KIKORA Vibeke Molandsveen 21. november 2014 Erfaringer med bruk av KIKORA Kikora Digitalt læremiddel i matematikk For mellomtrinn, ungdomsskole og VG Gjør differensiering enkelt Digitale mellomregninger Fortløpende

Detaljer

Profilanalys Management

Profilanalys Management Profilanalys Management NORSK ª Ehdin & Partners AB Instruksjoner De fleste av oss mangler tid eller interesse for å virkelig fundere og reflektere over den arbeidssituasjonen vi befinner oss i.vi vet

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Hjernens måte å håndtere informasjonsoverfloden Publisert: 17. mars 2008

Hjernens måte å håndtere informasjonsoverfloden Publisert: 17. mars 2008 Hjernens måte å håndtere informasjonsoverfloden Publisert: 17. mars 2008 Denne artikkelen er en veldig forenklet modell av hvordan hjernen mottar og bearbeider inntrykk. Modellen er oversatt fra svensk

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Veiledning i bruk av RefLex

Veiledning i bruk av RefLex Veiledning i bruk av RefLex For skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Veiledning i bruk av RefLex for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Hensikt med veiledningen

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Evaluering av ipad-prosjekt

Evaluering av ipad-prosjekt Evaluering av ipad-prosjekt Oppsummering av undersøkelse blant involverte lærere ved Rustad og Nordby skole (medio april 2014) Svarstatistikk 8 av 15 lærere som fikk tilgang til undersøkelsen svarte (53

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Vurdering av læringsplattformer

Vurdering av læringsplattformer Vurdering av læringsplattformer Bruk av ulike læringsplattformer er nok kommet for å bli. Flere og flere kommuner arbeider aktivt for bruk læringsplattformer i skolene. Ofte er et også kommunene som bestemmer

Detaljer

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar

Klasseledelse. Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar Klasseledelse Professor Thomas Nordahl, Nordisk LP-konferanse, Hamar 30. 31.10.08 Forståelse av klasse- og gruppeledelse Klasse- og gruppeledelse er lærerens evne til å skape et positivt klima, etablere

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Hamar 26.10.2009 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge som visjon å skape en bedre

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. - med Klasse 10B som eksempel Kulturendring og motivasjon i klasserommet - med Klasse 10B som eksempel Den store utfordringen Det høye frafallet på videregående skole er et rop etter muligheten til å få en mer relevant og praktisk

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå!

Spesialtreningen der en god grunnteknikk blir automatisert og godfølelsen skapt, er tannpussen til alle keepere uansett alder og nivå! TEMA: Glatt Gress Grad og vekting av funksjonalitet er et av de heteste temaene når keepertrening blir diskutert når dagens og morgendagens keepere skal trenes og formes. Funksjonalitet betyr å gjøre øvelser

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF102 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Vi har alle overbevisninger. Overbevisninger er våre egne sannheter. Det er tanker, synspunkter,

Detaljer

Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk

Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk Reidar Mosvold Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk Matematikk i dagliglivet kom inn som eget emne i norske læreplaner med L97. En undersøkelse av tidligere læreplaner viser at en praktisk tilknytning

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

fra forum: LMS som pedagogisk løsningverktøy

fra forum: LMS som pedagogisk løsningverktøy fra forum: LMS som pedagogisk løsningverktøy Disse meningene er hentet fra en forum diskusjonen som var intern for ikt-2 studentene. Det er allikvel mange gode tanker som flere kan dra nytte av å lese.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fortell en god historie og du kan forandre verden

Fortell en god historie og du kan forandre verden From an instant to eternity, from the intracranial to the intergalactic, the life story of each and every character offers encyclopedic possibilities. The mark of a master is to select only a few moments

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242

Saksframlegg. FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 Saksframlegg FORSKRIFT - IKT REGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 10/20242 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar IKT- reglement for grunnskole

Detaljer

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring

KURS FOR SPRÅKHJELPERE. Innhold og gjennomføring KURS FOR SPRÅKHJELPERE Innhold og gjennomføring Organisering Spor 1-deltakernes timeplan Språkhjelperne Organisering Språkhjelperne i aksjon Hvem er språkhjelperne? Viderekomne spor 2-deltakere På nivå

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer

Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i Office programmene Flere nivåer - velg det som passer www.tekna.no/office Lær effektive hurtigtaster nå! Egen «riv ut» side til deg! Teknas IT kurs kompetanse nettverk karriere Bli superbruker i Excel Sett sammen din egen kursserie Styrk din kompetanse i

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer