Kåseri om målsettinger og utviklingsstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kåseri om målsettinger og utviklingsstrategi"

Transkript

1 Kåseri om målsettinger og utviklingsstrategi Fagforbundets konferanse om IKT Knut W. Hansson Førstelektor, Høgskolen i Buskerud Knut W. Hansson Målsettinger og utviklingsstrategi Kåseri Fagforbundets konferanse om IKT november 2010 Knut W. Hansson Førstelektor, Høgskolen i Buskerud Jeg kaller dette et "kåseri", fordi mye av det jeg skal si er erfaringsbasert heller enn nøye forskningsbasert. Til gjengjeld kan jeg være litt krassere i mine utsagn. Dere får ta det med en klype salt. Jeg er mest opptatt av at dere skal bli oppmerksom på problemstillingene jeg tar opp og ha et bevisst forhold til dem. Som det fremgår, er jeg først og fremst "skolemann", og bruker ofte eksempler fra utdanningssektoren. Jeg regner med at dere selv kan relatere dette til deres egen virksomhet og situasjon. 1. Utvikling etter ad hoc -metoden Strategi: Ad hoc Når behovet melder seg. Mange organisasjoner utvikler seg og sine systemer ad hoc. Man gjør utvikling når man oppdager behovet. Det vil jo sikre at man ikke utfører utvikling som ikke er nødvendig. Oppgaver prioriteres når noe viser seg å ikke funksjonere ordentlig, det oppstår et problem, eller når noen ser en mulighet. Sålenge det oppstår nye utviklingsoppgaver, er man alltid på vei. Og nye oppgaver kommer det hele tiden, enten fordi vi oppdager noe vi ikke tidligere har opplevd eller tenkt på, eller som følge av eksterne pålegg, lover, retningslinjer osv i omgivelsene det vi ofte kaller turbulens i omgivelsene. Knut W. Hansson utviklingsstrategier.docx

2 Noen oppdager et ryddebehov. Man kan jo da hevde at man følger en plan om å utvikle ved behov, men jeg oppfatter nok det mer som en strategi/taktikk og ikke en plan. (Med plan mener jeg da en oversikt over hvilke oppgaver man har tenkt å gjøre fremover, hvilke ressurser som skal brukes og når.) Jeg mener altså at dette er planløs utvikling. Riktignok sparer man ressurser ved å unnlate planleggingsarbeidet (det kan være tungt nok!), men hvor er vi egentlig på vei? Påfunnrik leder Dette gir svært gode muligheter for de ledere som er hva min kollega Kåre Slåtten liker å kalle påfunnrike (istedenfor idérike) de som kaster ut alle idéer uten helt å tenke over konsekvensene. Dere kjenner sikkert typen? Ja, flott, vi kunne jo Metoden har også et problem med prioritering. Man vil oppleve avbruddssituasjoner i ett sett, når mer brennende oppgaver presser på. Det blir fristende med kjappe løsninger for å kunne gå løs på neste problem osv. Begrunnelse for endringer Hvorfor gjør vi dette? Hva er egentlig behovet? Hvorfor akkurat nå? Hva vil vi oppnå? Hvorfor vil vi oppnå det? Kan vi la det være? osv Altså: Er det nødvendig og er det mulig? Et problem som mange opplever, er at endringer gjøres uten nærmere eller i alle fall uten en god forklaring på hvorfor. Det mangler en analyse der man svarer på spørsmålet Hvorfor gjør vi dette? Altså: Hva er egentlig behovet? Og hva vil vi oppnå? Og hvorfor vil vi oppnå det? Og hvorfor akkurat nå? Og kan vi la det være? Osv Eller som noen har formulert det kort og konsist: "Er det nødvendig og er det mulig?" ("Is it warranted and is it feasable?") Videre er det slik at når vi utvikler ad hoc så kommer innføringen litt sent (løsningen kommer etter at behovet er blitt klart), og løsningen må innføres så snart den er ferdig og det er ikke alltid et godt tidspunkt. F.eks. er det ikke kjekt å innføre nye systemer i skolen i november/desember når Knut W. Hansson Side 2 av 13

3 lærerne er mest slitne og styrer med tentamen, karaktersetting og annet presserende. Nye systemer i skatteetaten er heller ikke særlig velkomne midt i skatteoppgjøret osv. Det er dessuten en tendens til at vi bare får utviklet det som det er direkte behov for, altså det vi må utvikle (og ikke det som kan gjøre oss bedre, men som vi også kan klare oss uten). Strategi: På bred front Alt på en gang De fleste vil nok være enige i at hvis man skal ha en god, målrettet utvikling, må den planlegges. Jeg skal nå diskutere to helt forskjellige strategier som en slik utviklingsplan kan følge. Den først har jeg kalt utvikling på bred front. 2. Utvikling på bred front Utvikling på bred front Det kan være fristende å drive mye utvikling på en gang. Man sparer jo tid ved å gjøre flere ting parallelt. Her er noen eksempler fra utdanningssektoren: IKT inn i alle fag Alle lærere skal ha god IT-kompetanse og ta kurset LærerIKT i år All informasjon skal finnes på Internett (websidene våre) All kontakt med foreldre og elever skal skje gjennom Intranettet vårt Fordelene med en slik strategi kan være flere: Man får gjort mye på én gang og blir ferdig tidligere Man kan utnytte kunnskap som man får i en del av utviklingen direkte i en annen del av utviklingen Alle blir engasjert med liknende utviklingsoppgaver hele organisasjonen får fokus på denne utviklingen og alle sider ved den Man kan koordinere utviklingsoppgavene, så man ikke tar beslutninger i én del av utviklingen som får konsekvenser (mye senere) når en annen del skal utvikles. Knut W. Hansson Side 3 av 13

4 Familieutvikling på bred front: Ultralydbilde av trillinger. I skolen er det mye utvikling som skjer på denne måten. Myndigheter, ledere eller andre med makt, er ikke fornøyd med å ta små steg, men vil forandre mye på en gang. De tenker stort og overordnet. Da finner de gjerne på et navn på det, som Reform 94, "Samhandlingsreformen" og "NAVreformen". Eksempel: NAV NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor. Arbeidsdepartementet Det lages en visjon, og visjoner er gjerne store og omfattende. Vi ser ofte at de nedfelles i 10, kanskje 20 hovedmål med en frist på to-tre år, eller fra neste år. Ansatte må ha ny kompetanse, nye rutiner skal utvikles, avdelinger og virksomheter skal slås sammen både organisatorisk og fysisk, ombygninger av bygninger må gjøres, offentligheten ("brukerne", "elevene" e.l.) skal informeres, for bare å nevne noe. Og akkurat nå utvikles helsevesenet ikke uten problemer. NAVreformen er vi neppe helt ferdig med. Omkalfatring Til sjøs, kalles slikt arbeid for omkalfatring. Det vil egentlig si å ta opp alle natene (tettingen mellom dekksplankene) og legge all nating pånytt. Mao kalte det kulturrevolusjon. Mens slik utvikling foregår, er alt kaos. Men det skal jo gå fort over, sies det! Og dessuten har det jo ingen hensikt å forandre bare på noe, fordi alt henger sammen. Entusiaster er utålmodige. Noen av dem har selv greie på det som skal gjøres, og ser ikke andres problemer. Andre har ikke greie på det, og ser ikke vanskelighetene av den grunn. I Oslo kjenner jeg en ungdomsskole la oss kalle den Ulvåsen ungdomsskole. Ungdomsskolene i Oslo konkurrerer om elevene, og pengene følger eleven. Det gjelder altså å være markedsorientert. Rektor har en klar formening om at IKT er en måte å profilere skolen på. De har laget et nettsted med noen bilder, reportasjer og presentasjon av skolen. Rektor laget dette han syntes IKT var morsomt. Imidlertid opplevde lærerne at ting ikke virket som forutsatt. F.eks. kunne det være vanskelig å få kontakt med Internett, skriverne virket ikke, maskinen hadde forskjellig oppsett hver gang de kom til den, programmer forsvant, ingen PC-er var like, for bare å nevne noe. Dette førte til svært meget frustrasjon, og det meste falt i fisk. Lenge var nettverket på skolen nede, fordi virus hadde ødelagt alt og ingen ressurser er avsatt til drift. Det er problematisk når elevene har levert på Fronter! For Knut W. Hansson Side 4 av 13

5 meg var disse vanskelighetene ingen overraskelse, jeg kjente igjen problemene og jeg kjente jo brukerne! Jeg har observert noe rart med utviklingsarbeid. Det er så lett å glemme at utvikling krever endring ja, det er jo hele poenget men dermed må også mennesker endres. De må lære noe nytt (det innebærer endret atferd). Alle vi pedagoger vet at læring krever at vi må gå fra det kjente til det ukjente, fra det konkrete til det abstrakte, bygge sten på sten, vær sikker på at de har forstått dette før du går videre til neste læremoment osv. Når det blir for mye å lære på én gang, uansett hva det er, så kommer mengden nye ting i veien for læringen. De som skal lære, gir opp og frustrasjon og misnøye brer seg. Og når de ansatte er frustrert, misfornøyd og mangler nødvendig kompetanse, går det ut over andre som skal forhold seg til dem enten vi kaller dem elever, kunder, brukere, publikum eller hva som helst ellers. Når man innfører nye edb-verktøy, så er det ofte et alvorlig problem at de har så omfattende funksjonalitet. Det er svært forvirrende når man ser det for første (og andre og tredje, ) gang. Man drukner rett og slett i mulighetene. Da er det vanskelig å innføre systemet litt etter litt, etter gode, pedagogiske prinsipper. Brukerne får alt i trynet på en gang. Når brukerne sliter med å finne ut av verktøyet, og heller ikke forstår hvorfor det skal brukes, så blir det en belastning. Gode verktøy skal være en hjelp i arbeidet, ikke en hemsko! Om dette har tidligere LO-leder Yngve Hågensen uttalt: Min mobiltelefon skal jeg ringe med. Jeg kan slå nummer og jeg kan ta telefonen når den ringer. Hvis jeg får SMS, så må kona ta seg av det!. Hågensen har bestemt seg for hva verkøyet er til, og gir blaffen i alt det andre den kan gjøre for ham. Så lett er det ikke når man er pålagt å gjøre noe og ikke finner ut hvordan. De som lager verktøyet, eller de som tilpasser det lokalt når det er mulig glemmer ofte dette forvirringsaspektet. Keep it simple er et godt designprinsipp, men leverandørene vil heller overgå hverandre i funksjonalitet, og velger nice to have. Vi vet alle at hvis man gir noen en stor, kompleks oppgave, så prøver de kanskje litt, men så blir det for vanskelig for dem, de mister oversikten, roter det til for seg selv og gir opp. Da gir de gjerne opp mye annet også, og konkluderer med at dette greier jeg ikke. Derfor vil ikke gode pedagoger gi sine elever slike oppgaver, i alle fall ikke før de er kommet riktig godt i gang med faget. Vi legger gjerne også stor vekt på at elevene skal få til noe, få følelsen av å lykkes det gir selvtillit (viktig for læringen) og motivasjon. Sjefen og jeg Vi kjenner vel også alle problemene med å gape over for mye man får problemer med å tygge, svelge og fordøye, og det ender ikke godt. Vi vet også hvordan det går når man kaster mange baller opp i luften samtidig det ender med at man ikke fanger noen av dem, og alle faller i bakken. Selv har jeg vært utsatt for en leder som kastet ut idéer raskere enn noen kunne gjøre noe med dem. Jeg opplevde det som stressende jeg fikk nedtur av alt det sjefen foreslo men som vi ikke fikk gjort noe med. Jeg tok det opp med ham en gang. Han ble ikke blid. Han hevdet at han helt bevisst kastet mange baller opp i luften bare noen av dem fanges, så får vi da noe gjort! Selv opplevde jeg det som om han slett ikke kastet opp baller, men heller egg det var ubehagelig og demotiverende å se nesten alle klaske i gulvet! Knut W. Hansson Side 5 av 13

6 Et tilleggsproblem er at svært mange virksomheter i dag er kunnskapsbedrifter. De ansatte har høy kompetanse, og de fleste er godt motiverte for arbeidsoppgaver de forstår, og som de kan se løsningen av. Høykompetente mennesker både kan og vil bestemme selv. De vil ikke pålegges, de vil overbevises. I reformiveren er det lett å glemme dette. Påleggene demotiverer. Som jeg nevnte, innbærer all utvikling slik jeg ser det også læring. Alle involverte skal lære nye ferdigheter, kunnskaper og holdninger. Både for å kunne gjøre utviklingsarbeidet, men også når utviklingen er ferdig og det nye skal tas i bruk (=implementeres). Slikt bare må ta tid. Instant kaffe vet vi hva er, og Rett i kroppen, men instant learning har jeg ikke sett ennå. Alt henger sammen. En endring av ett element, krever endring av de andre tre samtidig. H. J. Leavitt var bl.a. professor i organisasjonsadferd ved Stanford. Denne figuren er fra en artikkel om organisasjonsendringer 1 og illustrerer Leavitts sosio-tekniske syn på organisasjonsendringer. Leavitt fant at det bare svært sjelden er mulig uten at det skaper problemer å endre bare ett av elementene i figuren. Dette gjelder nesten uansett hvor liten endringen er. Elementene i modellen er Technology: Her inkluderes maskiner, teknisk infrastruktur og prosesser som virksomheten anvender. Task: Rutiner og arbeidsmåter. De formelle er beskrevet gjennom rutinebeskrivelser, stående ordre o.l., men virksomheter har også mange uformelle arbeidsmåter: "Egentlig skal du søke, men snakk med Ole, så fikser han det...". People: Ja, vi vet jo hva mennesker er. I en organisasjon finnes mennesker, med sin motivasjon, preferanser, mål, kunnskaper, ferdigheter, erfaringer, sosiale nettverk osv. Structure: Virksomhetenes organisering både formelt og uformelt. Den formelle gjelder ordrer og rapportering, den uformelle er ubeskrevet innflytelse og samhandling. Leavitt så på den uformelle strukturen som nesten like viktig som det formelle hierarkiet (Leavitt mente at hierarkiske organisasjoner var det eneste riktige og nødvendig for effektiv ledelse og drift). Belønningssystemer er også inkludert her. In every modern corporation, Are channels of communication, Along which lines, from foot to crown, Reports flow up - and vetoes down Kenneth Boulding ( ) Økonom og systemteoretiker Et dikt om hierarkiske organisasjoner. 1 H.J. Leavitt ( ): "Applied organizational change in industry", Carnegie Institute of Technology, Knut W. Hansson Side 6 av 13

7 Utvikling på bred front! (Kjapt overstått) Men det er lett å glemme vanskelighetene! Animasjon Siden det er så meget som skal endres, og som må "passe sammen" før endringen er vellykket vil det ta tid. Det er lett å glemme at T 3 = Ting Tar Tid. Slik sett er utålmodighet en udyd!. Det vises ofte liten realisme i hva som er mulig å få til, med de ressurser man har, på den tiden man har, med den organiseringen man har, med den kompetansen man har og med de menneskene som er involvert. Jeg hører ofte Dette må vi bare få til!", som om det var en besvergelse som automatisk fører til at det lar seg gjøre. Selvsagt forandrer ordene Dette må vi bare få til ingenting! På Ulvåsen innførte man f.eks. et skjema for evaluering av lærer, fag og elevens egen innsats. Det skulle fylles ut i samarbeid med eleven to ganger hvert semester i alle fag. Når skal læreren kunne rekke det? For min kone ville det innebære at hver tredje undervisningstime hele året skulle brukes til evaluering og ikke til undervisning. Altså sikkert et flott tiltak, men helt urealistisk. Jeg minner om det slagordpregede uttrykket "Er det nødvendig og er det mulig?". Kastet på dypt vann og klarer seg! Det er blitt påstått at indianere hev sine nyfødte i elven. Noen klarte seg visst, de andre bukket under. Litt brutalt og risikabelt, kanskje sink or swim men på den annen side kunne visst alle indianere svømme! Det venter man av oss ansatte også så da kastes vi stadig ut på dypt vann! PIA = Post Implementation Aftershock Modellen jeg tegnet ovenfor er ikke realistisk. Når man utvikler mye på én gang, vil det bli feil og mangler som må rettes opp etterpå. Mange IT-teoretikere har observert det såkalt PIA = "Post Implementation Aftershock, det vil si det etterskjelvet som oppstår etter at et nytt system er tatt i bruk. Først da går det opp for brukerne hva de faktisk har fått, og de finner mange feil, misforståelser og mangler ved det. Knut W. Hansson Side 7 av 13

8 Animasjon Det kreves altså betydelig etterarbeid og opprydding, og dette må også ta tid. Først en god stund etter levering, faller utviklingsarbeidet til ro og blir virkelig nyttig. Skuffelsen blir gjerne stor, både hos brukerne og ledelsen planen holder jo ikke når det kommer til stykket. (Vi husker jo også at Maos kulturrevolusjon måtte oppgis etter at millioner hadde dødd av den.) Det er viktig å velge riktig strategi, fordi hver gang man mislykkes og går på et tap, synker både selvtillit og motivasjon. Dessuten er det nok helt feil at vi kan fastsette et mål, jobbe mot det over lang tid, og så nå målet. Det er ikke en fjelltopp vi går mot, men en ønsket tilstand. Fjelltopper ligger som oftest i ro, men ønskede tilstander forandrer seg på veien. Vi jobber mot bevegelig mål. Da skal man jo ifølge jaktteorien skyte litt framfor målet, men det er ikke enkelt for vi vet ikke hvilken vei målet vil bevege seg! Og kan vi egentlig noen gang si at nå er organisasjonen i mål? Utvikling på bred front, med revolusjonær levering, har nok visse fordeler, men som dere sikkert nå har forstått er det mitt syn at ulempene er meget større! Så hva er da alternativet? Følg med i neste episode som jeg har kalt Utvikling bit for bit. 3. Utvikling bit for bit Strategi: Bit for bit Litt av gangen Utvikling bit for bit Alternativet til utvikling på bred font er å utvikle litt av gangen. Det bør nok skje etter en plan, både fordi det er viktig å prioritere utviklingsoppgavene riktig, og fordi alle kan se at hver utviklingsbit bringer oss nærmere et overordnet mål. Dessuten er det nødvendig for at ledelsen skal se at man tenker å gjøre alt bare ikke alt på én gang. Knut W. Hansson Side 8 av 13

9 En kjent fagforfatter og konsulent, Tom Gilb, har formulert prinsippet om inkrementell 2 levering. Det innebærer at man utvikler en bit av gangen og leverer den til brukerne. Han fremholder at første bit må komme raskt, og oppleves som nyttig. Det skal gi brukerne tillitt til at utviklingen er på rett spor, gi dem følelsen av at det nytter, vi er i gang, dette fikk vi til osv. Det vi kan kalle quick wins. Kort sagt skal det være tillitskapende. Dessuten skal det gi appetitt på mer. Deretter utvikler man en ny, interessant bit, som gir ytterligere tillit osv. Keep the users dancing in the street, er prinsippet. Juiciest bit first Man må, ifølge Gilb, hele tiden velge en overkommelig bit som kan leveres forholdsvis raskt, og man skal alltid velge the juiciest bit. Også her vil det oppstå PIA, men hver PIA er betydelig mindre, fordi det er mye mindre som er blitt levert. Det kan man rette opp underveis, parallelt med, eller som en del av neste bit. En slik evolusjonær utvikling tar høyde for at ting skjærer seg. Man arbeider hele tiden med små utviklingsoppgaver, så det er aldri altfor mye å rydde opp i. Det gir ingen store tap, tvert om velger man hele tiden utviklingsoppgaver som er overkommelige, på samme måte som vi gir elever oppgaver som vi tror de kan klare. (Det er ikke for å være snille vi begrunner det pedagogisk.) Tilsynelatende krever en slik utviklingsstrategi lenger tid. Da glemmer man at den parallelle utviklingsmodellen revolusjonen ofte mislykkes, eller i alle fall krever mye etterslukking før ting faller på plass. Problemet med bevegelig mål, er det samme for denne utviklingsstrategien som for den revolusjonære. Likevel er inkrementell utvikling bedre, fordi man stadig lager nye småprosjekter og hver gang kan man justere det endelige målet man tenker seg. Det er lettere å gå mot et bevegelig fjell, hvis man går i etapper og kan justere kursen for hver etappe! Stafett etappe for etappe etter hverandre skaper også vinnere! Et argument for bred utvikling, er at alle blir engasjert med liknende utviklingsoppgaver hele organisasjonen får fokus på denne utviklingen, altså et argument om konsentrasjon. I virkeligheten gir en inkrementell strategi etter min erfaring minst like god konsentrasjon. Ja, faktisk vil jeg hevde at den er bedre, fordi alle i organisasjonen kan konsentrere seg om bare én utviklingsoppgave av 2 Merriam-Webster: Incremental (latin incrementum, from increscere to increase): the action or process of increasing especially in quantity or value, something gained or added, one of a series of regular consecutive additions, a minute increase in quantity. Webster: Pertaining to, or resulting from, the process of growth. Knut W. Hansson Side 9 av 13

10 gangen. Hvis man utvikler mange ting parallelt, må organisasjonen deles i forskjellige deloppgaver. Det gir mindre konsentrasjon og krever betydelig koordinering. Bit for bit en solskinnshistorie. I rollene: Lærer ved Treider videregående og (ubeskjedent) meg selv. Jeg har vært med på flere omkalfatringer og flere inkrementelle utviklinger. For eksempel var jeg i noen år ansatt på Otto Treider, en privat, videregående og postgymnasial skole i Oslo. Der var jeg fagsjef for IT med ansvar både for innføring av IKT i undervisningen og i administrasjonen. I tillegg underviste jeg IT-fag. Bare det at man ansatte en egen person til å lede utviklingen, viser for så vidt et klart ønske om å satse. De fleste skoler tildeler lærerne dette som en tilleggsoppgave. Jeg laget en utviklingsplan som satset på en inkrementell utvikling, med litt utvikling av gangen. Dette kom i skarp kontrast til Reform 94, en omfattende utvikling som var under implementering samtidig. Det første vi gjorde var å sikre at brukerne ikke skulle møte unødvendige vanskeligheter. Vi satte derfor opp PCene slik at alle (garantert) var like, og de var like hver gang. Videre fjernet vi screen savers og annet som kunne skape forvirring og unødige vanskeligheter. Alle PC-er ble tilknyttet nærmeste skriver osv. Lærerne må ha opplæring Deretter tok vi for oss første bit, som var pålogging, avlogging og web. Alle lærere ble tilbudt innføringskurs (frivillig!). På det første kurset kom mange, på det andre kurset en stund senere kom resten, fordi de følte et visst press fra kollegene (ikke fra ledelsen og ikke fra meg!), fordi kollegene fortalte om nytteverdien i undervisningssituasjonen og fordi elevene presset på (de fikk smaken på det ). Dette lot vi virke til lærerne hadde fått brukt det en stund, og behersket det. Først da kom neste kurs, som var e-post. På dette tidspunkt var jo PC-ene og Internett kjent, og da er det ikke så mye Knut W. Hansson Side 10 av 13

11 som skal til for å utvikle videre med e-post. Den største vanskeligheten er vel egentlig vedlegg, av en eller annen grunn. Vi brukte også e-posten til elektronisk oppslagstavle og diskusjonsforum, så det fikk vi på kjøpet. Også elevene må ha opplæring Også elevene måtte da ha et kort innføringskurs i vår måte å bruke e-posten på. Etter en tid sluttet administrasjonen å slå opp innkallinger, påminnelser osv, på oppslagstavlen alt fra administrasjonen gikk gjennom e-posten og de elektroniske tavlene. Lærerne oppdaget da at de gikk glipp av ting hvis de ikke sjekket e-post og elektroniske tavle. Neste bit var tekstbehandling. Vi hadde laget en mal, som gjorde det enkelt å lage pene brev fra skolen og holdt (frivillig) kurs igjen. Denne gang ble det dessverre nødvendig å lære å lagre og gjenfinne dokumenter. Det er notorisk vanskelig. Til gjengjeld er jo Word lett å bruke til enkle ting, heldigvis. Slik holdt vi på. Litt av gangen, bit for bit, med god tid til faktisk bruk imellom hver bit. Dermed kunne vi alltid jobbe fra det kjente til det ukjente, og hver enkelt oppgave var et relativt lite, inkrementelt skritt. Vi så at motivasjonen blant lærerne økte etterhvert som de erfarte nytten og at det nyttet. Etterhvert som kompetansen økte, kunne man ta stadig litt større og litt vanskeligere utviklingsoppgaver på litt kortere tid så utviklingstakten økte etterhvert. Elevene fikk også relevant kursing på samme måte (det var nødvendig den gang). Ikke for å skryte, men over noen få år brakte denne strategien Treider helt i front når det gjaldt IKTbruk. Samtidig, på andre skoler i Oslo, innførte skolesjefen bredbånd og IKT med brask og bram, men de offentlige skolene ble likevel hengende håpløst etter. Jeg tror det rett og slett ble for mye for dem på én gang. Utviklingen opplevdes som altfor rask, og mange gav i realiteten opp. Kanskje passer det her å tenke på fabelen om haren og skilpadden? De offentlige skolene fikk mye oppmerksomhet i media, men det var på Treider vi faktisk fikk det til! Sak Person Nå Fase 1 Endringstiltak 1 Sak Evaluering Person Ønsket Fremtid 1 = neste Nå 2 Fase 1 Endringstiltak 2 Sak Person Tid Ønsket Fremtid 2 Dobbelt-X for de første to faser. En svært enkel, men forbausende effektiv metode over tid I en mindre organisasjon har jeg vært med på en annen metode som viste seg forbausende effektiv. Modellen er kalt "Dobbelt-X" (etter den grafiske fremstillingen) og gjennomføres slik: 1. Man diskuterer seg frem til noen problemområder og muligheter for situasjonen nå. Man velger tre-fire områder som man mener det er "både nødvendig og mulig" å gjøre noe med. Man velger ut de viktigste først etter prinsippet om "juiciest bit". For at alle skal ha "eierskap" til utviklingen, er det viktig at alle berørte er med i denne diskusjonen. Inndelingen i "Sak" og "Person" er ikke viktig men en hjelp i diskusjonen. Områder man velger å vente med, noteres til neste gang. Knut W. Hansson Side 11 av 13

12 2. Man beskriver en ønsket fremtid for disse områdene på et gitt, senere tidspunkt. 3. Man beskriver tiltak som kan endre situasjonen fra "nå" til "ønsket fremtid". Hele organisasjonen innstiller seg på å gjennomføre disse tiltakene. For å få dette til, er det viktig at alle er med i diskusjonen. Dette vil følgelig egne seg best for små (deler av) organisasjoner. (Her kan det vise seg at noen av dem er svært store, eller vanskelige, så de må reduseres eller byttes ut.). 4. Når tidspunktet for "ønsket fremtid" er nådd, gjennomføres en evaluering. Den skal man lære av. Dette tidspunktet blir et nytt "nå" med tilsvarende beskrivelse, ny "ønsket fremtid" og nye tiltak. Problemer og muligheter som ble nevnt, men ikke valgt ut forrige gang, kommer naturligvis her med i diskusjonen (men det er ikke sikkert at de blir med nå heller). Dette gjentas for periode etter periode. Etter prinsippet om at en virksomhet aldri er ferdig utviklet, vil dette innebære at virksomheten hele tiden er under endring, nye endringstiltak iverksettes stadig. Virksomheten er således stadig under utvikling til det bedre (mener de som deltar) og lærer stadig mer om hvilke tiltak som er effektive. Et mulig problem med denne strategien, er at man ikke får noen overordnet plan for "hvor vi er på vei". På den annen side gir den ypperlige muligheter for erfaringsbasert læring om utvikling, den er enkel og krever lite kompetanse og den passer fint for utvikling mot "bevegelige mål". Siden tiltakene hver for seg er små, og har god sjanse for å lykkes, gir den også motivasjon for endring. Dette tar faktisk ikke lenger tid enn å utvikle mye på en gang, og har mye større sjanse for å lykkes. For alle involverte er det også mindre turbulent, og det er lettere for organisasjonen å konsentrere seg om utviklingsoppgaven. Min konklusjon Konklusjon 1! Små steg bit for bit Juiciest bit first! La nyheten sette seg før neste kommer Juster mål og plan for hver ny bit For små organisasjoner og mindre endringer, kan Dobbelt-X vurderes Man bør ta utviklingen i små steg, bit for bit, juiciest bit first, og la implementering av hver inkrementering sette seg før man tar neste utviklingsbit. Man kan altså gjerne ha store, langsiktige mål, men likevel arbeide med små utviklingstrinn sekvensielt. For hvert nye trinn, justerer man målet og planen. Konklusjon 2! Planlegg hele utviklingsløpet i grove trekk for å vise ledelse og andre utålmodige at man er på vei mot noe stort å utvikle delene i riktig rekkefølge For større utviklingsoppgaver, bør man lage en plan for utviklingen, fordi det er viktig å vise ledelse og andre utålmodige at man tenker seg en omfattende utvikling, selvom man tilsynelatende hele tiden har små, kortsiktige mål å utvikle delene i riktig rekkefølge Knut W. Hansson Side 12 av 13

13 Knut W. Hansson Side 13 av 13