Tekst fra kandidater til valg på NGFs årsmøte 7. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekst fra kandidater til valg på NGFs årsmøte 7. mars 2013"

Transkript

1 Tekst fra kandidater til valg på NGFs årsmøte 7. mars 2013 Kandidater til Faglig etisk råd: 1. Hélène Felmann: Jeg har sittet i FER i 3 år, synes det er utfordrende og gøy. Jeg har et ønske og en intensjon om at FER skal være et fagetisk råd på linje med andre fagetiske råd, for eksempel advokatforeningens og psykologenes. Så har jeg egen praksis i Oslo, og går på 2-årig videreutdanning i Italia. 2. Birgitte Brager Melbye: Jeg ønsker å stille til gjenvalg som deltaker i Faglig Etisk Råd i en ny periode. Fra mars 2010 har jeg sittet som medlem i FER og har nå etter hvert kommet inn i rollen og ønsker å fortsette det arbeidet jeg har påbegynt her. Litt informasjon om meg; Nøkkelkvalifikasjoner; Sosionom Gestaltterapeut Veiledningskompetanse, Faglig veileder for sosionomer, FO Bred kjennskap til offentlig tjenestetilbud Erfaring og kunnskap innen krise, traume og voldsproblematikk I dag jobber jeg som teamkoordinator og veileder i Kvalifiseringsteamet i NAV, Bærum. Hovedoppgavene i min jobb pr i dag er å veilede andre ansatte i deres daglige virke med deltakere, samt å kartlegge deltakers behov og situasjon, utarbeide plan over mål og tiltak og følge opp disse for å kunne hjelpe deltakere inn i arbeidsmarkedet. Jeg har i flere år sittet i familievoldsteamet i Bærum Kommune og utarbeidet og holdt kurs bla "Egenstøtte", vold i nære relasjoner, bekymringsmelding til barnevernet, og er cogruppeleder for kvinner som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. I tillegg driver jeg egenpraksis som gestaltterapeut på Røa i Oslo. Her har jeg samtaler med menn og kvinner med ulike typer relasjons- og samlivsproblemer. 3. Kristin Borge-Hansen: Jeg ønsker å være med i FER for å bidra til arbeidet med de faglige og etiske oppgavene dette organet skal utrette. Jeg ønsker å arbeide med FERs nåværende oppgaver men også de nye utfordringene som kommer. Jeg er genuint interessert i FERs oppgaver og er noe kjent med hvordan FER arbeidet fra da jeg selv satt i styret i NGF. For tiden har jeg privatpraksis som gestaltterapeut (fra 2001-) samtidig som jeg tar veilederutdanningen ved Norsk Gestalt Institutt, NGI ( ) og organisasjon og ledelse. I 2010 ble jeg ferdig ved Senter for Somatiske Studier, Ruella Frank, New York, USA. Mastergrad i Gestaltpsykoterapi, MSc, Universitetet i Derby, UK / NGI 2005 Gestaltterapiutdanning, NGI 2001 Prosjektarbeid, organisasjon og ledelse Prosjektforum, Universitetet i Oslo, UiO 1997 Cand.mag grad samfunnsfag, UiO 1996 Jeg har arbeidet som gestaltterapeut, familieterapeut og gruppeterapeut i Voksen psykiatri Follo DPS og Barne- og Ungdomspsykiatri i mer enn ti år. Tidligere har jeg arbeidet som personalkonsulent ved NIH og sykehus samt avdelingsleder i kommune og styreleder i bolig (HVPU), miljøterapeut (HVPU).

2 Jeg ha tidligere hatt styreverv i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) i perioden og i Norsk Forening for Psykoterapi (NFP) Siri Bye: Jeg var ferdig utdannet gestaltterapeut i 2001, og har videreutdanninga fra NGF og FER har siden da vært viktig for meg. FER har gitt meg en trygghet som terapeut. Det gir faglig styrke, og ivaretakelse å vite at lover og retningslinjer blir utøvet med godt skjønn. Dette rammer inn - et trygt handlingsrom. Jeg har, siden jeg var ferdig hatt en liten praksis med egne klienter, samtidig som hovedtyngden i hva jeg har utøvet har vært i kombinasjon med at jeg er sykepleier i Spesialisthelsetjenesten. Her har jeg de siste årene hatt ansvaret for å bygge helsefaget på institusjonen jeg har jobbet. En institusjon for rus og psykiatri i Kirkens Bymisjon. Min interesse for å aktivt bruke lover og retningslinjer til å bygge et godt kvalitetssystem for helsefaget har vært mitt hjertebarn! Også tilsynsmyndigheter har vært en viktig samarbeidspartner i dette, ved å lytte til deres råd og innspill. Ved å bruke dette rammeverket vårt samfunn gir oss - på en positiv - samarbeidende måte har det vært mulig å forme en trygg praksishverdag for sykepleiere, leger og annet helsepersonell på institusjonen. Jeg har gått noen år og tenkt at det kunne vært utrolig givende å få bruke min interesse for rammeverk i FER. Jeg er 46 år, har tre flotte barn på 20,17 og 15 år. Er nå bosatt på Nesodden med samboer som også har tre barn! Det har vært mange prosesser i årenes løp, både privat og på jobb. Å få bidra med mine erfaringer i FER ville være en glede! 5. Margoth Tove Kalstad, Jeg ble ferdig utdannet gestaltterapeut i juni 2012 ved NGI. Etter endt utdannelse så har jeg jobbet tre mnd. i New York, USA som gestaltterapeut. Er nå tilbake i Norge og opparbeider igjen min praksis i Oslo, samt at jeg har noen klienter i utlandet, blant annet i Sverige. Jeg går nå på en videreutdannelse ved Istituto di Gestalt HCC Italy, International Training on Psychopathology and Contemporary Disturbances. Utdannelse går over to år med fire samlinger i løpet av de to årene, har tre samlinger igjen. Mesteparten av min arbeidserfaring har jeg fra helsevesenet, har jobbet som ufaglært pleiemedhjelper på sykehjem og sykehus som Ullevål-, Aker-, Dikemark- og revmatismesykehuset og senere som helsesekretærer (var legestudent) på forskjellige legekontor. Etikk og taushetsplikt var en viktig del av arbeidshverdagen og opplæringen.

3 Skifte utdannelse fra legestudier til journalistikk og ble som ferdigutdannet journalist ansatt som redaktør for tidsskriftet Helsesekretæren. I dette tidsskriftet innførte jeg en spalte med helseetikk og yrkesidentitet noe jeg fikk en pris for av legesekretærene. Jeg er opptatt av etikk og etiske spørsmål, derfor ønsker jeg og stille som kandidat til Fagetisk råd. Har studert etikk på Universitetet i Oslo og tatt eksamen i helse og etikk. Samt Journalistikk og etikk på JBI, Høyskolen i Oslo. Begge fagene var enkeltemner, studerte disse emnene fordi det var relevant for jobben jeg hadde men også fordi det er tema som engasjerer meg. 6. Gústaf Edilonsson Jeg ønsker å bidra til høy etisk standard i Gestalt-sammenheng og vil derfor bli med i NGF`s Faglig etisk råd. Jeg jobber som Fagkonsulent i psykisk helse i Bærum kommune, er medlem av lokalt etisk råd på mitt arbeidssted. Har oppdrag som veileder for helsepersonell på Blakstad sykehus, åpen akutt avd. Veileder for helsepersonell i bolig i kommunen, (pårørendeproblematikk). Veileder for helsepersonell på Ila fengsel for en periode. På AURA, seksjon for avrusning og utredning, har jeg jobbet jevnlig som ekstravakt siden I tillegg har jeg bidratt med undervisning i personalgruppen; faglig-etisk refleksjon i forhold til "seksualitet på jobb". Budstikka har publisert et par artikler jeg har skrevet om etikkrelaterte temaer. Erfaring med foreldregrupper (ungdomsproblematikk). Flere års erfaring som co-leder / gruppeleder i Gestaltterapeutisk gruppe. Privat har jeg praksis i lag med en annen gestaltterapeut. Siden jeg arbeider i turnus, er jeg relativt fleksibel i forhold til nødvendige møter. Se gjerne

4 Kandidater til Valgkomitéen: 1. Glenn Rolfsen: Glenn er utdannet ved den fireårige gestaltterapeututdanningen ved NGI, og har fullført den toårige etterutdanningen. Han tar nå en Master i Gestalt Therapy (MSc) ved Metanoia Institute i London (I et samarbeid med Middlesex University) Han har også et Certificate of Couples Therapy fra London. Glenn har siden 2003 hatt full praksis i sitt foretak Oslo Gestalt Terapi, sammen med Bjørnsletta legesenter på Ullern i Oslo. Hans hovedområde omhandler individualterapi samt parterapi. Han har også en utvidet virksomhet i samarbeid med Psykolog, der de jobber med konflikt, kommunikasjon og samhandlingsutfordringer i mellomstore og store bedrifter samt større offentlige organisasjoner. Glenn er også lærer ved Norsk Gestalt Institutt Høyskole. Han har vært aktiv i det gestaltterapeutiske miljøet i Norge og Europa siden Bland annet som leder av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF). Han var også den nasjonale representanten i European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European Association for Psycotherapy (EAP) gjennom NGF. Glenn har siden 2007 vært aktiv med sitt verv i den Etiske Komité i EAGT (Code of Etichs - EAGT) Samtidig med sitt lederverv i NGF, var han også styremedlem i Norsk Forening For Psykoterapi (NFP) som er den norske paraplyorganisasjonen for psykoterapi i Norge. Han sitter i valgkomiteen i NGF og er på valg iår. 2. Rolf Aspestrand: Jeg stiller til gjenvalg for Valgkomiteen. Vi er som team i gang med å bygge opp kapasitet og et nettverk som jeg mener NGF vil profitere på framover. Vårt mål er å ytterligere styrke NGF med kunnskap, erfaring og nytenkning. Mitt ønske er å bidra til at NGF gjennom en sterk organisasjon vil kunne styrke Gestaltperspektivet i det norske helsetilbudet for psykisk helse. Jeg har drevet privat gruppepraksis i Oslo siden 2006, Jeg har en master i Samfunnsmedisin, grunnutdanning og videreutdanning fra NGI, videreutdanning fra Institutt fro Psykoterapi i København, og veiledningsutdanning fra Institutt for Mentalisering, Oslo. Jeg er også Siviløkonom. 3. Ada E. Haugerud Lofstad: Jeg har sittet i Faglig etisk råd i 8 år og fikk gleden av å fortsette å jobbe for foreningen vår da jeg i fjor ble valgt inn i Valgkomitéen. Jeg synes jeg akkurat har begynt, og kjenner meg klar for en runde til i denne komitéen. Jeg var ferdig med grunnutdanningen ved NGI i 1998, og tok videreutdannelsen og Gestalt i organisasjoner rett etterpå. Jeg har kontor i Sandvika, og har drevet egen praksis der på så og si fulltid siden Jeg liker å støtte opp under driften av de aktivitetene jeg er involvert i, er tidvis litt for glad i å si "JA", arbeider strukturert og dedikert. Jeg synes jeg passer godt til organisasjonsarbeid. 4. Martin Stubberud: Jeg stiller herved til valg til valgkomiteen ved Norsk Gestaltterapeutforening.

5 Jeg jobber pt 80 % i et ettervernstiltak for ungdom i barne -og familieetaten i Oslo. Den resterende 20 % praktiserer jeg som gestaltterapeut og veileder med kontor hos Oslo Gestaltsenter i Hegdehaugsveien i Oslo. Jeg var ferdig eksaminert våren 2012 og går for tiden i 1. klasse på etterutdanningen i regi av NGI. Fra høsten av planlegger jeg å begynne å jobbe % som terapeut/veileder. Min motivasjon for å ønske å bli valgt inn i valgkomiteen er at jeg ønsker å få et større innblikk i hvordan Norsk Gestaltterapeut Forening jobber, og på sikt forhåpentligvis bli valgt inn i faglig etisk råd; evt påta meg et styreverv i foreningen. Jeg brenner for faget vårt, og mener det er viktig at vi har en organisjasjon som ivaretar både klienter og praktiserende. 5. Berith Bergheim: Høgskolelærer ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Oslo 4 årig terapeutisk utdannelse ved Norsk Gestaltintitutt 2 årig etterutdanning i gestaltterapi Organisasjonsutvikling og lederutdanning Fo-godkjent veileder Sosionomutdanning "..mitt første møte med gestaltterapi var sterkt. Helt nye spørsmål ble stilt, noe som gav helt nye svar. Gjennom å bli bevisst mine egne behov har jeg et helt annet utgangspunkt for å ta vanskelig valg i dag, enn jeg hadde tidligere. Dette har gjort livet rikere og mitt forhold til andre mennesker mindre komplisert.

6 Kandidater til Styret: 1. Per Harald Hansen: Født: 1965 Per Harald er den andre gründeren av Tromsø Gestaltsenter AS og er styreleder, veileder og terapeut. Sitter i dag i styret i NGF Kompetanseprofil Individualterapi Parterapi Gruppeterapi Team- og medarbeideutvikling Lederutvikling Omstilling Personlige utviklingsprosesser Opplæring, veiledning Utdanning 2010 Developmental Somatic Psychotherapy v/ruella Frank i New York, USA 2år deltid 2007 Etterutdanning i gestaltterapi v/norsk Gestaltinstitutt høyskole i Oslo 2år deltid 2004 Grunnutdanning i gestaltterapi v/norsk Gestaltinstitutt høyskole i Oslo 4år deltid 1996 Opplæringsprogram omstilling i Posten Erfaring 2004-nå Tromsø Gestaltsenter AS, styreleder, veileder og terapeut Omstillingsrådgiver i Posten, personal- og organisasjonsarbeid, opplæring/veiledning Rådgiver i ErgoPeople AS Han sier om seg selv: "Det er alltid mulighet for nye toner og blanke ark" 2. Tom Altmann: GESTALT PSYKOTERAPEUT, COACH, ENDRINGSRÅDGIVER Fireårig høyskoleutdannelse i gestalt psykoterapi ved Norsk Gestalt Institutt, Senter for psykoterapi, Oslo. Utdannelsen er godkjent av The European Association for Gestalt Therapy (EAGT) Toårig etterutdannelse i gestalt psykoterapi ved Norsk Gestalt Institutt, med fokus på eksistensialisme, fenomenologi, gestaltpsykologi, patologi, grupper, gestaltdiagnoser, utviklingsteori, DSM IV og forskjellige diagnoser. Ettårig spesialisering i Gestaltrettet organisasjonsutvikling, grupper og team. Norsk Gestalt Institutt-Høyskole, Oslo. Studerer nå en toårig veilederutdannelse for gestalt-psykoterapeuter ved Norsk Gestalt Institutt, Oslo. Spesialiseringsutdannelse i organisasjon og ledelse ved Norges Handelshøyskole. 20 års erfaring blant annet innenfor lederutvikling, organisasjonsutvikling og coaching i Hydro.

7 Har drevet egen praksis som psykoterapeut siden Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeutisk forening (MNGF), som er en kvalitetssikring for faglig profesjonell psykoterapi. Vi er underlagt taushetsplikt og etiske retningslinjer. Norsk Gestaltterapeutisk forening (MNGF)