FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter"

Transkript

1 UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 FestningsNYTT Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter

2 FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 Publikum på Fredriksten festning tester det nye digitale tilbudet. FOTO: ANNICHEN PIENE, NFV Nytt liv på historisk grunn Som mange av dere er kjent med er «Nytt liv på historisk grunn» visjonen for arbeidet med festningene. Temaet i dette Festningsnytt er nettopp det nye ny formidlingsteknologi, nye leietakere, kommandanter og forvaltere, ny båt på Oscarsborg og ikke minst en utvidet portefølje å forvalte. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) vil fra nyttår få forvaltningsansvaret for hele Akershus festning, og et utvidet ansvar på Karljohansvern (se egen sak). Vi vil styrke støttefunksjoner for å avlaste de som skal fronte kundene og sørge for faglig støtte til både drift og vedlikehold. Endring i forvaltningsansvaret vil gi kundene et tydeligere relasjonspunkt med færre aktører i NFV, og setter NFV i stand til en mer koordinert leveranse og kundekommunikasjon. QR-KODE INTRODUSERT PÅ FESTNINGENE I SOMMER har de besøkende på festningene kunnet scanne QR-koder og få informasjon om festningene direkte inn på mobilskjermen, på både norsk og engelsk. QR-kodene er et faktabasert supplement til det materiellet som allerede finnes i brosjyren Festningsløypa. Det er veldig hyggelig å kunne tilby de besøkende en ny og moderne formidlingskanal. Det er viktig å bruke både veletablerte kanaler og ta i bruk nye plattformer hvor våre besøkende er. Så langt opplever vi at publikum er fornøyd med det nye tilbudet og tar i bruk QR-kodene, sier Mirella Bodini, kommunikasjonssjef i NFV. QR-kodene på festningene har fått et delikat design, med mye billedbruk og korte spissede tekster, som tar hensyn til små mobilskjermer. På noen av festningen er det også lagt inn filmsnutter for å levendegjøre historien. Også slik skapes nytt liv på historisk grunn! Vi tror også på at nytt blod har noe nytt å tilføre. Nye kommandanter, ny leietakere og nye forvaltere kommer til festningene med unik kompetanse og nye øyne. Deres synspunkter og erfaringer skal vi lytte til og ta med oss i det forbedringsarbeidet som kontinuerlig pågår for å gjøre festningene attraktive, og ift til å ta best mulig vare på eiendommene. I neste utgave presenteres resultatene av publikumsundersøkelsen som er gjennomført i sommer, vi håper den vil gi oss alle ny inspirasjon. Det er ingen motsetning mellom ønsket om utvikling og formell fredning av flere festninger dette Grunnlovsjubileumsåret. Festningene har i alle år vært i forandring, nye behov, andre funksjoner og ny teknologi har endret både byggenes bruk og deres form og utseende. Etter at festningene ble åpnet for publikum er de tilpasset nok en ny bruk, og dette skjer i nært samarbeid med Riksantikvaren og i respekt for verneverdien. Vennlig hilsen Direktør RASK, ny båt PÅ OSCARSBORG FESTNING OSCARSBORG III BLE SJØSATT I VÅR. Med kapasitet for inntil 17 passasjerer vil den være godt tilpasset de store døgn- og sesong-svingningene i passasjergrunnlaget til festningen. I sommersesongen kan passasjertallet bli over passasjerer i måneden, mens det i skuldersesongene sjelden ligger høyere enn Vinterstid er det daglige passasjerantallet av og til så lavt som 50 og enkelte dager helt nede i null. Målet med ny båt er å redusere årlige driftskostnadene samtidig som tilbudet til publikum opprettholdes på dagens nivå. Oscarsborg III skal supplere den gamle fergen Oscarsborg II, som fortsatt vil være i drift i perioder der passasjergrunnlaget tilsier dette. Vi er veldig fornøyd med den nye båten vår, og har hatt noen transportturer med den i sommer. Denne båten er også bygget med isforsterkning i henhold til Nordisk båtstandard og vil kunne operere under forhold med lett is i fjorden, sier John-Erik Bendiksen. Han har det stedlige ansvaret for driften av fergetilbudet mellom Drøbak og Oscarsborg. Oscarsborg III vil bli satt inn i ordinær rutetrafikk fra 1. oktober i år. FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON: Mirella Bodini Redaktør Synnøve Brekke Koordinator Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK FÅR DET HELHETLIGE ANSVARET FOR KARLJOHANSVERN OG AKERSHUS FESTNING Forsvarsbygg har besluttet å gjennomføre en porteføljeoverføring av forvaltningsansvaret for Akershus festning og deler av Karljohansvern, fra Forsvarsbygg Utleie til Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV). Dette vil gi en mer samlet forvaltning av Akershus festning og Karljohansvern, og en helhetlig ivaretakelse av både militære og sivile kunder, samt publikum. Nina Eidem, direktør i NFV sier: Målet å gi leietakerne et tydeligere relasjonspunkt i Forsvarsbygg, og på sikt en enda mer koordinert leveranse og kundekommunikasjon. Én forvalter i stedet for to vil både være mer effektivt, men også til det beste for festningene ved å bedre balansere behovene til både sivile og militære kunder, 3 publikum, offisiell statlig representasjon (Akershus festning) og andre interessenter. PÅ AKERSHUS FESTNING skal NFV ha ansvaret for indre Festning som i dag, i tillegg til ytre Festning, inkl. ledelsesbygget med statsministerens kontor. Utenfor festningsmurene omfatter porteføljen Myntgata 1 og 2, bygning 25, den gamle krigsskolen i Tollbugata 10, samt Militærhospitalet. PÅ KARLJOHANSVERN vil forvaltningen av øyene Vealøs, Mellomøya og Østøya, samt byggene Forsvarets Logistikk Organisasjon (FLO) disponerer, forbli i Utleie. Endringen er gjeldende fra 1. januar FOTO: TINE POPPE

4 FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 Nye festningsforvaltere PÅ BERGENHUS FESTNING OG FREDRIKSTAD FESTNING GAMLEBYEN Vidar A. Stusdal Fyllingsnes Vidar kommer fra stillingen som sponsoransvarlig i Festspillene i Bergen der han har arbeidet med sponsing og vertskap siden Han har god og relevant erfaring fra både offentlig forvaltning, kultur og reiseliv, og fra kontraktsforhandlinger og vertskapsfunksjon. Nytt siden sist Som festningsforvalter får Vidar daglig ansvar for forvaltning, drift og utleie, økonomistyring og administrasjon av Bergenhus festning. Han blir kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og leietakere, og skal aktivt bidra til utvikling av festningen som en arena for historie- og kulturformidling, reiseliv og publikumsrettet virksomhet. Han tiltrådte stillingen i august. Vidar har studert Administrasjon og Ledelse, samt juridiske fag ved Universitet i Bergen. I tillegg har han også en rekke kurs og sertifiseringer innenfor økonomi og prosjektledelse. Han har også hatt ulike styreverv innenfor kultur- og reiseliv i Bergen. Karin-Elin Berg Karin-Elin har variert leder- og organisasjonserfaring og kommer nå fra stillingen som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet. Erfaringen spenner fra verv som leder av Studentparlamentet ved HiO, til hovedtillitsvalgt for Unio i Kunnskapsdep. og nestleder i Oslo Bispedømmeråd. Hun har også lang erfaring som frilansjournalist. Som festningsforvalter får Karin-Elin ansvar for forvaltning og drift av Fredrikstad festning Gamlebyen med tilhørende bygningsmasse, anlegg og utomhus-arealer. Hun blir kontaktpunkt mot lokalsamfunnet og skal ivareta dialogen med de over 70 leietakerne. Hun vil også ta aktivt del i utleie av arealer til både arrangementer og langsiktige leietakere. Karin-Elin Berg har juridisk utdanning som Master of Arts fra University of Cambridge. I tillegg har hun en Bachelor i journalistikk og en Master i styring og ledelse fra Høgskolen i Oslo. Hun tiltrer stillingen 1. oktober. TO nye kommandanter ØNSKES VELKOMMEN I HØST Bergenhus festning Marineoffiseren og kommandøren Åsmund Andersen har tiltrådt som den 47. kommandanten på Bergenhus. Han overtar etter kommandant Gunnar Rolland, som fast kommandant. FOTO: THOMAS VERMES, ABC-NYHETER Vardøhus festning Tidligere kommandant på Vardøhus, nå pensjonert major, Tor Arild Melby, har et engasjement som kommandant. Han overtar etter Riksantikvar Jørn Holme overleverte fredningsdokumentene til adm. dir. i Forvarsbygg, Frode Sjursen. FOTO: ANNICHEN PIENE, NFV FREDRIKSTEN FESTNING fredet 16. AUGUST I ÅR ble Fredriksten festning i Halden formelt fredet. Det ble markert med et storslått arrangement for inviterte gjester og publikum på festningen. Feiring av Grunnlovsjubileet var også en del av markeringen. Fredriksten festning er i dag en viktig arena for kultur og rekreasjon i Østfold. Festningen var lenge selve symbolet på fiendskapet mellom våre naboer. I dag er festningen åpen og brukes og oppleves av mange. Det gjør festningen til et ekstra fint sted å feire fred og godt naboskap. Bruk er det beste vern, og fredningen sikrer at stadig nye generasjoner får tilgang til anleggets rike historie, sa riksantikvar Jørn Holme. NFV har som forvaltere i alle år behandlet anlegget som fredet i nært og godt samarbeid med Riksantikvaren. Formaliseringen av fredningen er likevel viktig. Fredning av anlegget, byggene og det historiske kulturlandskapet er det sterkeste juridiske virkemiddelet som kan anvendes for å sikre langsiktig vern av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal interesse. Fredriksten festning er gjennom dette nå fredet og kulturminnet er sikret for fremtiden og tydeliggjort som nasjonal kulturarv. I vår ble Oscarsborg festning formelt fredet, og denne høsten står Kristiansten festning for tur i november, og Akershus festning i desember. Elisabeth Eikeland. FOTO: RUNE JOHANSEN, BA 4

5 @henstu <<Sommer på Fredriksvern verft fredrikstadfestninggamlebyen <<Sommer i Gamlebyen <<Sommer på Karljohansvern #karljohansvern metalizr <<Sommer på Kristiansten #Nydelige #Trondheim fredrikstadfestninggamlebyen <<Sommer i Gamlebyen #fredrikstad #gamlebyen <<Sommer på Bergenhus #ironmaiden #bergenlive #Nordens #Gibraltar på <<Sommer på Bergenhus #bergenlive Ja, vi sommer på Sommersesongen har vært fyllt av aktiviteter og arrangementer på festningene. Her er et knippe instagram-bilder fra besøkende og publikum. #fredning <<Sommer på Karljohansvern <<Sommer på Karljohansvern #fotografietsdag metalizr #fireyourguns #fredriksten #tonsofrock

6 FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER på festningen ANNE BERIT OLAUSSEN MARITA ROGNØY NICOLAS BLOMGREN FACCHIN REKTOR TOMASSKOLEN Kristiansten festning DRIVER, DEN GAMLE KOMMANDANT Fredriksten festning DAGLIG LEDER FESTNINGEN RESTAURANT Akershus festning 1. HVA ER FORDELEN MED Å HA DIN VIRKSOMHET PÅ FESTNINGSOMRÅDET? 2. HAR DU BENYTTET NOEN AV FESTNINGENS TILBUD? 1. Det er mange fordeler med å drive skole på festningsområdet. Den vakre parken benytter vi som turområde. Hvis vi har spørsmål, eller trenger hjelp, har vi god kontakt med Johnny Gylland fra Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Vi stortrives på området som både er sentralt og vakkert. 2. Vi deltar på søndagsgudstjenestene i forbindelse med advent. I tillegg har vi bestilt omvisning på området. Det er spennende å høre historier om hvordan festningen er blitt brukt opp gjennom tidene. Når det skytes med kanonene griper vi sjansen til å snakke med våre elever om hvorfor dette gjøres. 1. Som driver av en nyetablert kafe var jeg avhengig av gode rammebetingelser og fleksibilitet fra utleierne. Det har jeg absolutt fått på Fredriksten festning. De historiske omgivelsene krever et gjennomtenkt konsept og dette er utfordrende og spennende. Mange arrangementer bidrar med en tilstrøming av gjester, og det hjelper markedsføringen av Den gamle kommandant. 2. Sammen med familien benytter jeg Fredriksten festning svært mye. Den blir brukt som rekreasjonssted, vi besøker gourmetrestauranten Curtisen og går på konserter. Festningen er også et must når vi har tilreisende gjester. 1.Fordelen med å ha restaurant på festningen er beliggenheten nær byen og sentrum. Samtidig har du en av byens beste utsikter, så våre gjester kan nyte maten til fantastisk utsikt mot fjorden og Aker Brygge. 2. Vi har tatt rundturen med historikk og spennende historier. I tillegg har vi hatt noen fine rusleturer på området i det fantastiske været vi har hatt i sommer. Gi oss gjerne en tilbakemelding! NFVs viktigste prioritet er å verdibevare anleggene for å oppnå at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres, tilrettelegge for ny bruk i samarbeid med dere og gjøre festningene allment tilgjengelig. Et suksesskriterie for å gjøre en god jobb er motiverte medarbeidere. Hver dag gjør de sitt beste for møte dine forventninger til en profesjonell service og et godt vertskap. Den viktigste anerkjennelsen vi kan gi våre ansatte er å sørge for at de blir sett, og gi ros for gode prestasjoner. Derfor ber vi om din hjelp til å løfte frem medarbeiderne som utmerker seg. Hvis du ønsker å gi en av våre ansatte "et klapp på skulderen" så send en e-post til forsvarsbygg.no i løpet av høsten og si hvem du ønsker å rose og hvorfor. Du kan også ringe servicesenteret på telefon