«Sponsorpenger er ikke en gave» Fylkeskulturkonferansen 2015 Tore Slettvold 16. April 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Sponsorpenger er ikke en gave» Fylkeskulturkonferansen 2015 Tore Slettvold 16. April 2015"

Transkript

1 «Sponsorpenger er ikke en gave» Fylkeskulturkonferansen 2015 Tore Slettvold 16. April 2015

2

3

4 Medielandskapet 1979 Avis Ukepresse Fagpresse Kino Utendørs Kilde: OMD

5 Medielandskapet 2010 Aviser Ukepresse TV Radio Kino Boards Video Fagpresse Gratis aviser Nye seksjoner Handle vogner 3D Boards Gulv reklame Kassa lappene Rulle- bånd Stor- skjerm Tekst TV Digital TV Lokal TV PC TV Internett Lokalradio DM Kunde aviser Bilag Gratis telefon Pay TV Web TV Internett aviser Web reklame Taxi reklame WC reklame Satellitt kanaler Digital radio Uteliv postkort Digitale aviser Tunnel reklame Video spill Home shopping Skole reklame Bedrifts TV Video on Demand Sit Boards Kuber Telefon bokser Heldekor Flyplass Garderobe Air Graphics Fly Monitor Tog Monitor Nett- samfunn Blogging Mikro- blogging Book- marking Slideshare Video- deling Bilde- deling Spill

6 Kontinuerlig fragmentering Individualisering av relevans Endringen er ikke at de gamle mediene har forsvunnet, men at nye stadig blir lagt til

7

8

9

10

11

12 Sponsing en viktig del av Sparebanken Hedmarks merkevareplattform

13 Hvorfor sponsing Sparebanken Hedmark ønsker at regionen er og blir et attraktivt område å leve og virke i. Varierte muligheter for fritidstilbud, kulturopplevelser og høyere utdanning er en forutsetning for å få det til. Ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får anledning til å utvikle og utfolde seg. Kultur og idrett er et fundament for at folk skal kunne bo og trives i et samfunn. Sponsorer sees generelt på som viktige medspillere i det å kunne realisere ulike lokale og regionale kultur- og idrettsaktiviteter. Omgivelsene forventer at Sparebanken Hedmark, som en kapitalsterk lokalbank, skal være tilstede på og bidra med støtte til arenaer og aktiviteter som er viktige for regionen og lokalmiljøene.

14 Lokal verdiskaping Bedrifters primære mål er å skape overskudd for sine eiere. Det er grunnleggende i all næringsvirksomhet. Vi har enda en oppgave: å bidra til vekst der vi holder til. En positiv samfunnsutvikling og bankens resultater henger nøye sammen. Går det dårlig med hjørnesteinsbedriften, går det også dårligere med lokalbanken. Vi kan ikke skape overskudd og bidra til verdiskaping hvis ikke samfunnet rundt oss spirer og gror og folk trives og har det bra. Vi jobber for at våre regioner blir attraktive områder å bo i og å drive næringsvirksomhet i. Gode boforhold, varierte muligheter for kulturopplevelser, utdannings-/jobbmuligheter og fritidstilbud er en forutsetning for å få dette til. 14

15 Våre sponsorater er lokale Hovedmål Sponsoraktivitetene skal være med på å styrke vår profil og skape tilhørighet til merkevaren Sparebanken Hedmark. Den skal bidra til å bygge relasjoner, samt vise at banken tar samfunnsansvar og viser et genuint engasjement rundt å skape vekst og gode levekår i våre regioner. Delmål Lokal verdiskapning Bygge merkevare Attraktiv arbeidsgiver Relasjons- og nettverksbygging Grunnprinsipper Lokal forankring Bredde Felles verdier og langsiktighet 15

16 Status Sparebanken Hedmark har vært og er en av de største og mest synlige samfunnsstøttene i Hedmark. Sponsing, profilering og kunnskapsbidrag forsterker og synliggjør bankens samfunnsrolle. Banken sponser og tildeler gaver både i bredde og topp innenfor idrett, kultur og andre gode formål. Midlene gis som enkeltstående gaver, årlige gavemidler, støtte til enkeltarrangement, kunst eller som avtalefestede sponsorater. Dette gir banken økt konkurransekraft og er nyttig for bankens medarbeidere i møte med kunden.

17 Status Ca. 220 avtaler i Hedmark og Oppland Ca. 14 mill. i sponsoravtaler 30 mill. som gaver til ulike prosjekter Eget kunstfond Talentstipend +++

18 Definisjon sponsing Sponsing er assosiasjonsmarkedsføring, en forretningsmessig metode for kommunikasjon, salg og annen markedsføring. Sponsing bygger på en kommersiell avtale mellom (normalt) to parter der en virksomhet betaler for kommersielle rettigheter til å utnytte assosiasjoner til et sponsorobjekt (ofte en person, et lag, en organisasjon, et event, en institusjon, et prosjekt eller lignende). kilde : Synovate Norge

19 Bygge merkevare Våre lokale sponsorater bygger opp under vår merkevare gjennom at de er et av bevisene på vårt engasjement og nærhet. Bidra til å skape positive assosiasjoner og dybde i relasjon til mennesker, organisasjoner, institusjoner og virksomheter i lokalmiljøet Vi skal vise at vi er en samfunnsaktør som aktivt bidrar til å skape aktivitet, vekst og gode levevilkår i våre regioner Skal kunne brukes i lokal marketing 19

20 Sponsing gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver Gjennom aktivt engasjement, god informasjon og aktiviteter internt, skal våre sponsorater bidra til å gjøre Sparebanken Hedmark til en mer attraktiv arbeidsgiver Det skaper stolthet: Min arbeidsplass bidrar til et bedre og mer levende lokalsamfunn (eller en bedre og varmere by), vi viser ansvar, dette vil jeg fortelle alle om! Det viser ansvarlighet: Som innlandets største finanskonsern og en av regionens største arbeidsgiver har vi også et ansvar - det tar vi. Min arbeidsplass tar ansvar for å bidra til en positiv samfunnsutvikling i mitt nærområde Det skaper engasjement! 20

21 Relasjons- og nettverksbygging Mange sponsorer er ikke en ulempe, men en unik mulighet til å komme inn i et nettverk med aktuelle samarbeidspartnere og kunder (B2B) Skape ny forretning blant annet gjennom arenaer for relasjonsbygging med både eksisterende og potensielle kunder Må kunne omtale Sparebanken Hedmark positivt Kompetanseutveksling Foredrag/opptreden Kundeforhold Billetter 21

22 Bredde er viktig Geografisk bredde åpenbart siden våre sponsorater er lokale Sektorbredde Kunst, kultur, næringsutvikling, organisasjoner, institusjoner, idrett etc Størrelse vi er ikke først og fremst ute etter de store sponsoratene med de største kjendisene og størst mulig TVeksponering. Det er like viktig å støtte mindre og lokale aktiviteter som større prosjekter i våre regioner. Når vi tilstreber å ha et bredt engasjement innenfor idrett innebærer dette for eksempel at vi sponser både bredde og elite. Mange store vs flere små engasjementer er en kontinuerlig vurdering 22

23 Hva gjør Sparebanken Hedmark til en god sponsor Vår lokale forankring og vårt lokale ankerpunkt for våre sponsorater gir kan på den ene side synes ressurskrevende, men det skaper: Større nærhet til sponsorobjektene Større lojalitet til sponsorobjektene Bedre kjennskap til lokale forhold Mer relevante arenaer for utnyttelse Et genuint engasjement Til tross for at vi har en kommersiell inngang til våre sponsorater handler ikke ALT om kroner og øre, men det å skape aktivitet og utvikling i lokalmiljøer 23

24 Sponsing er en del av mediemixen Sponsing inngår som del av Sparebanken Hedmarks mediemix, og vurderes således etter forretningsmessige prinsipper. Når vi inngår sponsoravtaler er hensikten den samme som ved bruk av andre kommunikasjonstiltak. Vi skal sponse formål som: gjør oss synlige for publikum i vårt nedslagsfelt og forsterker vår ønskede konkurransekraft og markedsposisjon Bidra til å skape økt salg og inntjening gi oss mer tilfredse kunder gi økt preferanse for banken Sponsoratene våre skal bidra til å skape interesse, engasjement, troverdighet, sympati og lojalitet til vår merkevare internt og eksternt. 24

25 En viktig del av mediemixen, men også et ansvar Omgivelsene forventer at vi som en kapitalsterk lokalbank, skal være tilstede på og bidra med støtte til arenaer og aktiviteter som er viktige for regionen og lokalmiljøene. 25

26

27 Vi har alltid vært der... Vi er en stor bedrift i regionen regionen... Vi liker fotball.. Vi har et sponsorbudsjett... Det virket som en god idé...

28 Proaktiv vs reaktiv tilnærming til sponsing Reaktiv Proaktiv Sponsorobjekt Målgruppe Interne forslag om sponsorater Eksterne henvendelser rundt sponsorater Hvilke målgrupper har vi behov for å nå? Målgruppe Budskap Hvilke målgrupper kan vi nå gjennom dette sponsoratet Hvilket budskap har vi behov for å nå målgruppene med? Budskap Sponsorat? med hvilket budskap? Hvordan skal vi koble dette sponsoratet til vår merkevare? Gjennom hvilke kanaler kan vi nå denne målgruppen? Hvilke sponsorater kan være aktuelle ift definert målgruppe og budskap

29 Sponsing bør dreie seg om at man bevisst velger å dytte noe inn, fordi man har en klar og begrunnet forventing om å få mer ut. Det er god business.

30 PROSESS SPONSORAT OG AKTIVERING Fit Behov Rammer Aktivering Effekt Målgruppe match Populasjonens størrelse Brand preference Tid, geografi og plassering Verdi match Branding Salg Profilsmitte Relasjons bygging Effekt på intern kultur Kunnskap om målgruppene Samfunnsrolle omdømme Plattform i egen Økonomiske kommunikasjon rammer og Co-marketing og tidsperspektiv cross-marketing Overordnede mål Kvantitative og kvalitative mål Interne og eksterne ressurser Action marketing Fokusgrupper og dybdeintervjuer Kompetanseutveksling PR/Buzz Intern utnyttelse Hospitality og kundepleie Deltagelse i drift Kvantitative og kvalitative undersøkelser Evaluering av måloppnåelse Handling GRUNNLAG MÅLOPPNÅELSE

31 JEG HAR TRO PÅ INNSIKT

32

33 Modul 1 - publikumsprofil Hvem er de som besøker? Demografi & geografi Tidligere besøk Festivalbesøk konkurrenter Når planlegger man Informasjonskilder i forkant Dags/ukesbesøk/antall dager Besøksmotiv Modulen har to hovedformål: 1. Informasjon om publikum gir bedre grunnlag for innsalg til sponsorer 2. Informasjon om planleggingsprosess en og besøksmotiv gir beslutningsgrunnlag for markedsføring av festivalen med hensyn til budskapsutforming og timing.

34

35

36 JEG HAR TRO PÅ MÅLGRUPPEN

37 SPONSOROBJEKTET SKAL: Legge til rette for at sponsoren får muligheten SPONSOREN SKAL: Være bevisst at det er dette som er kjernen i sponsing Passion Gratis wifi med innholdsrik captive portal Unike sitteplasser og opplevelser Konkurranser? Kroner eller opplevelser!

38 SPONSOROBJEKTET SKAL: jobbe aktivt for dette SPONSOREN SKAL: tørre å la fans ta kontroll Folks behov for å engasjere seg Crowdsourcing Facebook dialog

39

40

41 Festivalsommer

42 Festivalsommeren Hva er festivalsommeren: Bankens sommer kampanje som tas ut i sosiale medier med fokus på festivaler og bankens samfunnsengasjement: Utdeling av gratis billetter til ulike festivaler Konkurranser Premier Mf av de ulike festivalene/sponsoratene Kampanjeperiode: mai - august Formålet er: Ta ut og synliggjøre sponsoratene Økt TOM Vise frem og løfte bankens samfunnsengasjementet Skape engasjement på sosiale medier, sponsorater og ansatte i banken Styrke Sparebanken Hedmark sin posisjon i sosiale medier. Skape intern og ekstern bevissthet og stolthet rundt Sparebanken Hedmark som samfunnsaktør Målgruppe: Ungdom Ung voksen primært år (familiesegmentet) Konseptet skal appellere til både kunder og ikke kunder.

43 Hvordan løfte Festivalsommeren: Sosial medier: Vi har utviklet en Facebook-app som skal: være informasjonskilde for festivalsommeren 2013 i markedsområdet Være en kanal hvor vi deler ut gratisbilletter Være en plattform for konkurranser tilknyttet festivalene Være en kanal for markedsføring av de ulike festivalene og aktiviteter i lokalmiljøet Appen er et virkemiddel for å nå ut i markedet Appen skal skape engasjement lokalt Appen skal gi oss flere følgere på Facebook Festivalsommeren skal etablere oss på Instagram - Instagram: #Festivalsommeren #ChillMedBanken feedes i Facebook-appen Godt innhold skaper engasjement og viral spredning i sosiale medier. Appen ser slik ut:

44 Sponsorater: Banner Artikkel - brukes på nett og i programblader Deling av Facebook poster Aktiviteter på festival: Stand (Chill Bill) Konkurranser på stand #ChillMedBanken Beachflagg, storskjermvisning, logo bannere Ungdomscrew på ulike festivaler Ta bilde ved fotovegg (legges ut på FB og IG) Ta stemningsbilder (legges ut på FB og IG) Annonsering: Print annonser i HA og Østlendingen Annonsering på Facebook (segmentert)

45

46 Kontorene: Storskjermbilde Bordplakat Flyer Egne digitale flater: Nyhetsbrev Banner SMS: Til målgruppen i Hedmark og Østerdalsregionen

47 Hvilke festivaler løfter vi Stoppested verden Middelalderfestivalen Kirsten Flagstad Festival Trysilfestivalen Volumfestivalen AnJazz Festningskonserten Tømmerstock Livestockfestivalen Audunbakkenfestivalen Festspillene i Elverum Dølajazz

48 Top of mind. Markedsområde Hedmark. PM. Hvilke banker kjenner du til eller har du hørt om? % 60 Top of mind Hedmark BN Bank DNB Fokus 50 Gjensidige Handelsb. Nordea Skandiab. SpareBank 1 Spb Vest Storebr. 30 Annen spb Q1+Q okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 aug.13

49 Resultater Festival Middelalderfestivalen 381 Kirsten Flagstad Festival 42 Volumfestivalen 418 Hamar Music Festival 927 Trysilfestivalen 102 Festningskonserten 77 Livestockfestivalen 96 Audunbakken 26 Tømmerstock 330 Festspillene i Elverum 127 Antall registrerte for billetter Konkurranser Hovedkonkurranse #festivalsommeren Ukeskonkurranse Gavekort på billettservice "Solbrilleselfie" Festivalpakken Aktivitet 633 bilder 137 stk som deltok 40 bilder 284 stk som deltok

50 Resultater Facebook: Prosentvis økning i antall følgere 2,08 % Instagram: Prosentvis økning i følgere 24.75%

51 Samfunnsengasjement Bankens profilfilm: I dette øyeblikket er alt mulig! ch%3fv%3dqfi2eqoy5_8

52 I gode og onde dager