OPPTAK TIL 2-ÅRIG MASTERPROGRAMMER HØSTEN 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPTAK TIL 2-ÅRIG MASTERPROGRAMMER HØSTEN 2010"

Transkript

1 OPPTAK TIL 2-ÅRIG MASTERPROGRAMMER HØSTEN 2010 INNLEDNING Opptak av studenter til 2-årig masterprogrammer ved NTNU foregår 2 ganger i løpet av året. Søknadsfrist for opptak til de ordinære masterstudiene, høst- og vårsemesteret, er henholdsvis 15.april og 15.november. Søknadsfristen for de internasjonale masterprogrammene for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn er også 15. april. Disse er med i denne rapporten. Rapporten inneholder kun tall for opptaket høstsemesteret De internasjonale masterprogrammene har fått en egen tabell i årets rapport. Historie er delt i to studieretninger. Den ene er historie, den andre er klassiske fag. Kjemi, ikke opptak til studieretningen biokjemi. Studieretningen er nedlagt. De helse- og sosialfaglig programmene hører nå inn under ordinær master, men søknadsfrist 15. april. Det var 74 ulike søknadsalternativer å søke på for de ordinære masterstudiene. På de internasjonale masterprogrammene, for søkere med norsk eller nordisk utdanningsbakgrunn, var tallet 36. Søkerne søkte på søknadsweb med prioritering av søknadsalternativene. Vi benyttet omslagsark for å innhente ytterligere opplysninger fra studentene. GENERELLE OPPTAKSKRAV TIL 2-ÅRIG MASTER STUDIER VED NTNU For å bli tatt opp til et masterprogram som bygger på en lavere grad, må følgende krav være oppfylt: oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende bestått vurderinger i minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle mastergraden, spesifisert i studieplanen for det aktuelle masterprogrammet oppfylt øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet Fakultetet kan fastsette særlige faglige minstekrav for opptak til enkelte masterprogram. Der det er opprettet et overfakultært styre for en gruppe studieprogram, kan dette styret fastsette slike faglige minstekrav. Slike krav skal stå i studieplanen. 1

2 STUDIETILBUD Høsten 2010 ble det tilbudt 53 ulike masterprogrammer ved NTNU. Tar vi med opptaket til de internasjonale masterprogrammene som er 29, er totaltallet 82 masterstudier. Noen masterprogrammer har flere studieretninger slik at studentene hadde 74 søknadsalternativer på ordinær master og 35 på internasjonal master, totalt 109 ulike søknadsalternativer å søke på. Fakultetsvis fordeling: (Antall studieretninger innenfor hvert fag er ikke tatt med her) FAKULTET ANTALL MASTERSTUDIER HF 24 IME 3 NT 5 SVT 16 DMF 1 AB 3 IVT 1 INTERNASJONALE MASTERSTUDIER 29 (for søkere med norsk/nordisk utdanning) AB: Arkitektur, Eiendomsutvilking og forvaltning, Fysisk planlegging IVT: Geologi DMF: Klinisk Helsevitenskap TALL SØKERE Det har vært en stor økning av antall søkere til masterprogrammene de siste årene. Høsten 2010 var det 15 færre søkere, disse hadde til gjengjeld 412 flere søknadsalternativer enn høsten At det er færre søkere skyldes at helse- og sosialfaglige programmene nå hører inn under ordinær master. Høsten 2009 var det 695 flere søkere med 1104 flere søknadsalternativ i 2009, i forhold til For 2008 var tallene nesten det samme som 2007, mens det var en markant økning fra 2005 til Oversikt over antall søknadsalternativer søkerne har hatt de siste 10 årene Opptaksår Antall søknader Høsten 2010 (master) 5441 Høsten 2009 (master) 5029 Høsten 2008 (master) 3925 Høsten 2007 (master) 3837 Høsten 2006 (master) 3830 Høsten 2005 (master) 3110 Høsten 2004 (master) 3022 Høsten 2003 (master)

3 Høsten 2002 (hovedfag) 695 Høsten 2001 (hovedfag) 340 Fakultetsvis fordeling: FAKULTET Antall søknadsalternativer SVT 24 HF 26 IME 7 NT 12 AB 3 IVT 1 DMF 1 INTERNASJONALE MASTER 36 SUM TOTALT 110 SVT-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Bevegelsesvitenskap (4) Alle kvalifiserte fikk tilbud Fagdidaktikk s.retn. naturfag C-kravgaranti 20 7 (5) Tilbud til alle med C-krav Fagdidaktikk s.retn. samfunnsfag C-kravgaranti (6) Tilbud til alle med C-krav Fagdidaktikk s.retn. fremmedspråk C-kravgaranti 16 3 (1) Tilbud til alle med C-krav Fagdidaktikk s.retn. estetiske fag C-kravgaranti (12) Tilbud til alle med C-krav Finansiell økonomi (3) 3,8 Funksjonshemming og samf. u/snitt* 10 Totalt 55 2 (2) Alle kvalifiserte fikk tilbud Funksjonshemming og samf. m/snitt* søker 7 (6) Alle kvalifiserte fikk tilbud Geografi C-kravgaranti (9) Tilbud til alle med C-krav Helsevitenskap med snitt* 30 Totalt (18) 3,5 og 0 og 0, loddtrekning Helsevitenskap bestått* søkere 6 (6) 4,3 (på de 30 beste stp) Idrettsvitenskap C-kravgaranti (4) Tilbud til alle med C-krav Medier, kommunikasjon og inf.tek (6) Alle kvalifiserte fikk tilbud Ped. fordypning førskoleped C-kravgaranti (9) Tilbud til alle med C-krav Ped. fordypning spes.ped C-kravgaranti (68) Tilbud til alle med C-krav Ped.fordypning utdanning og oppv. C-kravgaranti (18) Tilbud til alle med C-krav Ped.fordypning rådgivning (18) 4,2 Psykologi,helse,org- og komm.psy (18) 3,5 Psykologi, sosial og samf.psy (14) 3,2 Psykologi, kognitiv og biologisk (6) 3,0 og 195 stp 3

4 Samfunnsøkonomi C-kravgaranti (4) Tilbud til alle med C-krav Sosialantropologi C-kravgaranti (10) Tilbud til alle med C-krav Sosialt arbeid med snitt* 25 Totalt (14) 3,0 Sosialt arbeid bestått* 5 (3) 120 tilleggspoeng Sosiologi C-kravgaranti (16) Tilbud til alle med C-krav Statsvitenskap C-kravgaranti (21) Tilbud til alle med C-krav Voksne i læring (7) Tilbud til alle med C-krav Samarbeidsmasterne i pedagogikk Spes.ped., samarbeid Hint Alle kvalifiserte fikk tilbud Spes.ped., samarbeid Hist (7) Alle kvalifiserte fikk tilbud Spes.ped., samarbeid DMMH C-kravgaranti (10) Tilbud til alle med C-krav Rådgivning, samarbeid HiL/HiG Tilbud til alle kvalifiserte 430 Totalt SVT, inkl. samarbeidsmasterne SVT-fakultetet hadde totalt 473 studieplasser til fordeling på de ulike masterprogrammene. Av de 453 som takket ja til studieplass, er 423 studenter registrert som møtt. * Søkerne til Funksjonshemming og samfunn, Helsevitenskap og Sosialt arbeid fordeles i to grupper med prosentvis andel av studieplassene avhengig av om de har en grunnutdanning det er mulig å poengberegne eller ikke. Antall søkere er totalt i begge gruppene. Antall plasser for disse 3 programmene er totaltallet for begge gruppene på hvert program. Alle masterprogrammene på SVT-fakultetet har karaktergrense C for opptak. HF-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Allmenn litteraturvitenskap (3) Tilbud til alle kvalifiserte Arkeologi (4) 3,5 Dansevitenskap (1) Tilbud til alle kvalifiserte Drama teater (3) Tilbud til alle kvalifiserte Engelsk (9) Tilbud til alle kvalifiserte Europastudier (9) 3,4 Filosofi (1) Tilbud til alle kvalifiserte Filmvitenskap (1) Tilbud til alle kvalifiserte 4

5 Fonetikk Ingen tilbud, alle bortfall Fransk Tilbud til alle kvalifiserte Historie, studieretning historie (6) Tilbud til alle kvalifiserte Historie, studieretning klassiske fag (2) Tilbud til alle kvalifiserte Kulturminneforvaltning** (9) Tilbud til alle kvalifiserte Kunsthistorie (5) Tilbud til alle kvalifiserte Kunstkritikk og kulturformidling*** (10) Tilbud til alle kvalifiserte Lingvistikk* (1) Tilbud til alle kvalifiserte Medieproduksjon Ingen tilbud, alle bortfall Medievitenskap visuell kultur (5) Tilbud til alle kvalifiserte Musikkteknologi (0) Tilbud til alle kvalifiserte Musikkvitenskap (8) Tilbud til alle kvalifiserte Nordisk språk og litteratur (11) Tilbud til alle kvalifiserte Religionsvitenskap (1) Tilbud til alle kvalifiserte Språklig kommunikasjon (1) Tilbud til alle kvalifiserte Tverrfaglige kulturstudier (STS) (7) Tilbud til alle kvalifiserte Tverrfaglige kulturstudier (KKS) (6) Tilbud til alle kvalifiserte Tysk (1) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt HF Av de 190 som takket ja til studieplass, er 177 studenter registrert som møtt. ** To grupper hvor den ene er for søkere med Bachelor i kulturminneforvaltning, 8 plasser. Den andre er for søkere med annen relevant faglig bakgrunn, 8 plasser *** De fleste av plassene er forbeholdt studenter med høyere utdanning innen programmets fagområde. Hvilke fagområder som kvalifiserer fremgår av studiehåndboka til HF-fakultetet. 1/3 av plassene holdes åpne for utøvende kunstnere eller studenter med høyskoleutsanning i journalistikk, kulturkunnskap eller lignende. Alle masterprogrammene på HF-fakultetet har karaktergrense C for opptak. IME-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Informatikk - informasjonsforvaltning* (0) 3,2 og 217,5 stp - komplekse datasystemer* (0) Tilbud til alle kvalifisere - kunstig intelligens og læring* (0) 3,5 - systemarbeid og MMI* (1) 3,9 - spillteknologi* (0) 3,2 Matematikk (3) Tilbud til alle kvalifiserte Statistikk (0) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt IME Av de 32 som takket ja til studieplass, er 31 registrert som møtt * Totalt 27 studieplasser på de 5 studieretningene i informatikk. Alle masterprogrammene på IME-fakultetet har karaktergrense C for opptak. 5

6 NT - fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Bioteknologi (4) 4,0 og 262,5 stp Biologi, opptak til studieretninger 40 - celle- og molekylærbiologi** 51 2 (2) Tilbud til alle kvalifiserte - etologi** 17 1 (0) Tilbud til alle kvalifiserte - evolusjonsbiologi og systemat./taks** 16 2 (1) Tilbud til alle kvalifiserte - fysiologi** (8) Tilbud til alle kvalifiserte - økologi** 36 9 (6) Tilbud til alle kvalifiserte Cellebiologi for med/teknisk personell (5) 3,1 Fysikk (2) Tilbud til alle kvalifiserte Kjemi, opptak til studieretninger 20 - kjemididaktikk-kjemiformidling* 7 0 Ingen tilbud ingen kval. - naturmiljøkjemi og analytisk kjemi* 29 7 (5) Tilbud til alle kvalifiserte - organisk kjemi* 17 3 (1) Tilbud til alle kvalifiserte - strukturkjemi* 17 2 (2) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt NT Av de 58 som takket ja til studieplass, er 53 studenter registrert som møtt. *Samlet totalt 20 plasser på de 4 studieretningene i kjemi Studieretningen biokjemi er lagt ned. ** Samlet totalt 40 plasser på de 5 studieretningene i biologi AB-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Studieretning Arkitektur (5) Tilbud til alle kvalifiserte Eiendomsutvikling og forvaltning (3) Tilbud til alle kvalifiserte Fysisk planlegging (6) 3,4 og 202,5 stp Totalt AB Av de 34 som takket ja til studieplass, er 30 studenter registrert som møtt. IVT-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Geologi* (5) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt IVT 18 8 Av de 8 som takket ja til studieplass, er 8 studenter registrert som møtt. *Geologi har karaktergrense C for opptak. 6

7 DMF Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Klinisk Helsevitenskap m/snitt 20 Totalt (17) 3,2 Klinisk Helsevitenskap u/snitt plasser 5 (5) 4,0 571 stp og 20 mnd pra Totalt DMF (22) Av de 24 som takket ja til studieplass, er 22 studenter registrert som møtt. * Søkerne til Klinisk Helsevitenskap fordeles i to grupper med prosentvis andel av studieplassene avhengig av om de har en grunnutdanning det er mulig å poengberegne eller ikke. Antall søkere er totalt i begge gruppene. Ved rangering av søkerne forholder vi oss til Forskrift om opptak til studier ved NTNU, 21. Rangering til adgangsregulerte masterprogram som bygger på fullført lavere grad De kvalifiserte søkerne rangeres etter følgende kriterier: 1. Gjennomsnittskarakteren for emnene som utgjør hovedprofilen i bachelorgraden, eventuelt i cand.mag.-graden, og som er det faglige grunnlaget for opptak til masterprogrammet. (Hver bokstav erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. For de som har tallkarakterer benyttes eksisterende omregningstabell). 2. Studieansiennitet målt i antall studiepoeng. 3. Alder, der eldste rangeres først, basert på fødselsdato. Det er punkt 1 og ev. punkt 2 som fremgår under snitt hovedopptak i tabellene ovenfor. Funksjonshemming og samfunn, Helsevitenskap, Klinisk Helsevitenskap og Sosialt arbeid har egne rangeringsregler. Internasjonale programmer Ant. Ja svar Snitt hovedopptak søkere (jenter) MSc in Environmental Toxicology and Chemistry (9) Tilbud til alle kvalifiserte Gruppe A: 3,5 MSc in Molecular Medicine (9) Gruppe B: 3,5 MSc in Globalization, Global Politics and Culture 93 4 (1) 4,4 MSc in Globalization, Global Technology Management ,0 MSc in Natural Resources Management 44 3 (1) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Exercise Physiology/Sport Sciences 51 9 (5) 3,6 og 255 stp Gruppe A: 4,2 MSc in Neuroscience (10) Gruppe B: 3,9 MPhil in Development Studies, specializing in Geography 36 3 (3) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Geotechnics and Geohazards 29 6 (3) 3,4 MSc in Industrial Ecology 50 8 (7) 3,2 MSc in Reliability, Availability, Maintainability and Safety 46 2 (0) Tilbud til alle kvalifiserte MPhil in Human Development 54 3 (3) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Petroleum Engineering 42 1 (0) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Petroleum Geoscience 13 0 Ingen tilbud alle bortfall 7

8 MSc in Hydropower development 43 5 (0) 3,5 MSc in Coastal and Marine Civil Engineering 0 0 Ingen søkere MPhil in English Linguistics and Language Acquisition 2 0 Ingen kvalifiserte MSc in Marine Technology - Nautical Science 12 0 Ingen kvalifiserte MPhil in Risk Psychology, Environment and Safety 55 5 (3) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Telematics - Communication Networks and Networked Tilbud til alle kvalifiserte Services 26 5 (0) MSc in Marine Coastal Development 29 7 (4) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Silicon and Ferroalloy Production 4 0 Ingen kvalifiserte MSc in Chemical Engineering 20 0 Tilbud til alle kvalifiserte MPil in Linguistics 2 0 Ingen kvalifiserte MSc in Medical Technology - Biophysics and Medical Physics 4 0 Ingen kvalifiserte MSc in Medical Technology - Bioinformatics 9 0 Ingen tilbud alle bortfall MSc in Medical Technology - Healthcare Informatics 9 0 Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Medical Technology - Medical Signal Processing and Tilbud til alle kvalifiserte Imaging 11 0 MSc in Urban Ecological Planning 0 0 Ingen søkere MSc in Natural Gas Technology 29 2 (0) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Innovative Sustainable Energy Engineering 12 0 Ingen kvalifiserte MPhil in Development Studies - Urban Challenges in East Tilbud til alle kvalifiserte Africa 22 0 MSc in Electric Power Engineering (1) 3,7 MSc in Medical Technology - Medical Biotechnology 34 1 (1) 3,2 og 270 stp MPhil in Childhood Studies 44 6 (6) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Project Management 88 6 (1) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Condensed Matter Physics and Biophysics 2 0 Ingen kvalifiserte MSc in Light Metals Production 4 0 Ingen tilbud alle bortfall Sum Av de som 132 takket ja til studieplass, er 116 studenter registrert som møtt. Kjønnsmessigfordeling Det er overvekt av kvinnelige søkere til masterstudiene. Kvinnene hadde 3336 søknadsalternativer og de mannlige hadde Kvinnene utgjør 61 % av søkermassen til de 2-årige masterstudiene høsten Til master i informatikk var det en stor overvekt av mannlige søkere. Av de totalt 334 søknadsalternativene til master i informatikk, var kun 35 av søknadsalternativene kvinner. Kvinnene utgjorde kun 9 % av søkermassen. Det ble sendt ut omslagsark i mange runder. Alle fikk ca. 14 dager på seg til å returnere omslagsarkene. For de som ikke returnerte omslagsarket til Opptakskontoret innen opprinnelig frist, sendte vi en purr med ny frist for retur av omslagsark. Det ble sendt omslagsark til 2804 søkere returnerte omslagsarket mens 548 søkere ikke returnerte omslagsarket. Det er 19,5% av søkermassen. 8

9 2871 søknadsalternativer var kvalifisert/ble rangert for opptak til masterstudiet 2570 var ikke kvalifisert. 926 masterstudenter takket ja til plassen på et masterstudium høsten søkere har fått innvilget utsatt studiestart til høsten