OPPTAK TIL 2-ÅRIG MASTERPROGRAMMER HØSTEN 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPTAK TIL 2-ÅRIG MASTERPROGRAMMER HØSTEN 2010"

Transkript

1 OPPTAK TIL 2-ÅRIG MASTERPROGRAMMER HØSTEN 2010 INNLEDNING Opptak av studenter til 2-årig masterprogrammer ved NTNU foregår 2 ganger i løpet av året. Søknadsfrist for opptak til de ordinære masterstudiene, høst- og vårsemesteret, er henholdsvis 15.april og 15.november. Søknadsfristen for de internasjonale masterprogrammene for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn er også 15. april. Disse er med i denne rapporten. Rapporten inneholder kun tall for opptaket høstsemesteret De internasjonale masterprogrammene har fått en egen tabell i årets rapport. Historie er delt i to studieretninger. Den ene er historie, den andre er klassiske fag. Kjemi, ikke opptak til studieretningen biokjemi. Studieretningen er nedlagt. De helse- og sosialfaglig programmene hører nå inn under ordinær master, men søknadsfrist 15. april. Det var 74 ulike søknadsalternativer å søke på for de ordinære masterstudiene. På de internasjonale masterprogrammene, for søkere med norsk eller nordisk utdanningsbakgrunn, var tallet 36. Søkerne søkte på søknadsweb med prioritering av søknadsalternativene. Vi benyttet omslagsark for å innhente ytterligere opplysninger fra studentene. GENERELLE OPPTAKSKRAV TIL 2-ÅRIG MASTER STUDIER VED NTNU For å bli tatt opp til et masterprogram som bygger på en lavere grad, må følgende krav være oppfylt: oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende bestått vurderinger i minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle mastergraden, spesifisert i studieplanen for det aktuelle masterprogrammet oppfylt øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for masterprogrammet Fakultetet kan fastsette særlige faglige minstekrav for opptak til enkelte masterprogram. Der det er opprettet et overfakultært styre for en gruppe studieprogram, kan dette styret fastsette slike faglige minstekrav. Slike krav skal stå i studieplanen. 1

2 STUDIETILBUD Høsten 2010 ble det tilbudt 53 ulike masterprogrammer ved NTNU. Tar vi med opptaket til de internasjonale masterprogrammene som er 29, er totaltallet 82 masterstudier. Noen masterprogrammer har flere studieretninger slik at studentene hadde 74 søknadsalternativer på ordinær master og 35 på internasjonal master, totalt 109 ulike søknadsalternativer å søke på. Fakultetsvis fordeling: (Antall studieretninger innenfor hvert fag er ikke tatt med her) FAKULTET ANTALL MASTERSTUDIER HF 24 IME 3 NT 5 SVT 16 DMF 1 AB 3 IVT 1 INTERNASJONALE MASTERSTUDIER 29 (for søkere med norsk/nordisk utdanning) AB: Arkitektur, Eiendomsutvilking og forvaltning, Fysisk planlegging IVT: Geologi DMF: Klinisk Helsevitenskap TALL SØKERE Det har vært en stor økning av antall søkere til masterprogrammene de siste årene. Høsten 2010 var det 15 færre søkere, disse hadde til gjengjeld 412 flere søknadsalternativer enn høsten At det er færre søkere skyldes at helse- og sosialfaglige programmene nå hører inn under ordinær master. Høsten 2009 var det 695 flere søkere med 1104 flere søknadsalternativ i 2009, i forhold til For 2008 var tallene nesten det samme som 2007, mens det var en markant økning fra 2005 til Oversikt over antall søknadsalternativer søkerne har hatt de siste 10 årene Opptaksår Antall søknader Høsten 2010 (master) 5441 Høsten 2009 (master) 5029 Høsten 2008 (master) 3925 Høsten 2007 (master) 3837 Høsten 2006 (master) 3830 Høsten 2005 (master) 3110 Høsten 2004 (master) 3022 Høsten 2003 (master)

3 Høsten 2002 (hovedfag) 695 Høsten 2001 (hovedfag) 340 Fakultetsvis fordeling: FAKULTET Antall søknadsalternativer SVT 24 HF 26 IME 7 NT 12 AB 3 IVT 1 DMF 1 INTERNASJONALE MASTER 36 SUM TOTALT 110 SVT-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Bevegelsesvitenskap (4) Alle kvalifiserte fikk tilbud Fagdidaktikk s.retn. naturfag C-kravgaranti 20 7 (5) Tilbud til alle med C-krav Fagdidaktikk s.retn. samfunnsfag C-kravgaranti (6) Tilbud til alle med C-krav Fagdidaktikk s.retn. fremmedspråk C-kravgaranti 16 3 (1) Tilbud til alle med C-krav Fagdidaktikk s.retn. estetiske fag C-kravgaranti (12) Tilbud til alle med C-krav Finansiell økonomi (3) 3,8 Funksjonshemming og samf. u/snitt* 10 Totalt 55 2 (2) Alle kvalifiserte fikk tilbud Funksjonshemming og samf. m/snitt* søker 7 (6) Alle kvalifiserte fikk tilbud Geografi C-kravgaranti (9) Tilbud til alle med C-krav Helsevitenskap med snitt* 30 Totalt (18) 3,5 og 0 og 0, loddtrekning Helsevitenskap bestått* søkere 6 (6) 4,3 (på de 30 beste stp) Idrettsvitenskap C-kravgaranti (4) Tilbud til alle med C-krav Medier, kommunikasjon og inf.tek (6) Alle kvalifiserte fikk tilbud Ped. fordypning førskoleped C-kravgaranti (9) Tilbud til alle med C-krav Ped. fordypning spes.ped C-kravgaranti (68) Tilbud til alle med C-krav Ped.fordypning utdanning og oppv. C-kravgaranti (18) Tilbud til alle med C-krav Ped.fordypning rådgivning (18) 4,2 Psykologi,helse,org- og komm.psy (18) 3,5 Psykologi, sosial og samf.psy (14) 3,2 Psykologi, kognitiv og biologisk (6) 3,0 og 195 stp 3

4 Samfunnsøkonomi C-kravgaranti (4) Tilbud til alle med C-krav Sosialantropologi C-kravgaranti (10) Tilbud til alle med C-krav Sosialt arbeid med snitt* 25 Totalt (14) 3,0 Sosialt arbeid bestått* 5 (3) 120 tilleggspoeng Sosiologi C-kravgaranti (16) Tilbud til alle med C-krav Statsvitenskap C-kravgaranti (21) Tilbud til alle med C-krav Voksne i læring (7) Tilbud til alle med C-krav Samarbeidsmasterne i pedagogikk Spes.ped., samarbeid Hint Alle kvalifiserte fikk tilbud Spes.ped., samarbeid Hist (7) Alle kvalifiserte fikk tilbud Spes.ped., samarbeid DMMH C-kravgaranti (10) Tilbud til alle med C-krav Rådgivning, samarbeid HiL/HiG Tilbud til alle kvalifiserte 430 Totalt SVT, inkl. samarbeidsmasterne SVT-fakultetet hadde totalt 473 studieplasser til fordeling på de ulike masterprogrammene. Av de 453 som takket ja til studieplass, er 423 studenter registrert som møtt. * Søkerne til Funksjonshemming og samfunn, Helsevitenskap og Sosialt arbeid fordeles i to grupper med prosentvis andel av studieplassene avhengig av om de har en grunnutdanning det er mulig å poengberegne eller ikke. Antall søkere er totalt i begge gruppene. Antall plasser for disse 3 programmene er totaltallet for begge gruppene på hvert program. Alle masterprogrammene på SVT-fakultetet har karaktergrense C for opptak. HF-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Allmenn litteraturvitenskap (3) Tilbud til alle kvalifiserte Arkeologi (4) 3,5 Dansevitenskap (1) Tilbud til alle kvalifiserte Drama teater (3) Tilbud til alle kvalifiserte Engelsk (9) Tilbud til alle kvalifiserte Europastudier (9) 3,4 Filosofi (1) Tilbud til alle kvalifiserte Filmvitenskap (1) Tilbud til alle kvalifiserte 4

5 Fonetikk Ingen tilbud, alle bortfall Fransk Tilbud til alle kvalifiserte Historie, studieretning historie (6) Tilbud til alle kvalifiserte Historie, studieretning klassiske fag (2) Tilbud til alle kvalifiserte Kulturminneforvaltning** (9) Tilbud til alle kvalifiserte Kunsthistorie (5) Tilbud til alle kvalifiserte Kunstkritikk og kulturformidling*** (10) Tilbud til alle kvalifiserte Lingvistikk* (1) Tilbud til alle kvalifiserte Medieproduksjon Ingen tilbud, alle bortfall Medievitenskap visuell kultur (5) Tilbud til alle kvalifiserte Musikkteknologi (0) Tilbud til alle kvalifiserte Musikkvitenskap (8) Tilbud til alle kvalifiserte Nordisk språk og litteratur (11) Tilbud til alle kvalifiserte Religionsvitenskap (1) Tilbud til alle kvalifiserte Språklig kommunikasjon (1) Tilbud til alle kvalifiserte Tverrfaglige kulturstudier (STS) (7) Tilbud til alle kvalifiserte Tverrfaglige kulturstudier (KKS) (6) Tilbud til alle kvalifiserte Tysk (1) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt HF Av de 190 som takket ja til studieplass, er 177 studenter registrert som møtt. ** To grupper hvor den ene er for søkere med Bachelor i kulturminneforvaltning, 8 plasser. Den andre er for søkere med annen relevant faglig bakgrunn, 8 plasser *** De fleste av plassene er forbeholdt studenter med høyere utdanning innen programmets fagområde. Hvilke fagområder som kvalifiserer fremgår av studiehåndboka til HF-fakultetet. 1/3 av plassene holdes åpne for utøvende kunstnere eller studenter med høyskoleutsanning i journalistikk, kulturkunnskap eller lignende. Alle masterprogrammene på HF-fakultetet har karaktergrense C for opptak. IME-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Informatikk - informasjonsforvaltning* (0) 3,2 og 217,5 stp - komplekse datasystemer* (0) Tilbud til alle kvalifisere - kunstig intelligens og læring* (0) 3,5 - systemarbeid og MMI* (1) 3,9 - spillteknologi* (0) 3,2 Matematikk (3) Tilbud til alle kvalifiserte Statistikk (0) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt IME Av de 32 som takket ja til studieplass, er 31 registrert som møtt * Totalt 27 studieplasser på de 5 studieretningene i informatikk. Alle masterprogrammene på IME-fakultetet har karaktergrense C for opptak. 5

6 NT - fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Bioteknologi (4) 4,0 og 262,5 stp Biologi, opptak til studieretninger 40 - celle- og molekylærbiologi** 51 2 (2) Tilbud til alle kvalifiserte - etologi** 17 1 (0) Tilbud til alle kvalifiserte - evolusjonsbiologi og systemat./taks** 16 2 (1) Tilbud til alle kvalifiserte - fysiologi** (8) Tilbud til alle kvalifiserte - økologi** 36 9 (6) Tilbud til alle kvalifiserte Cellebiologi for med/teknisk personell (5) 3,1 Fysikk (2) Tilbud til alle kvalifiserte Kjemi, opptak til studieretninger 20 - kjemididaktikk-kjemiformidling* 7 0 Ingen tilbud ingen kval. - naturmiljøkjemi og analytisk kjemi* 29 7 (5) Tilbud til alle kvalifiserte - organisk kjemi* 17 3 (1) Tilbud til alle kvalifiserte - strukturkjemi* 17 2 (2) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt NT Av de 58 som takket ja til studieplass, er 53 studenter registrert som møtt. *Samlet totalt 20 plasser på de 4 studieretningene i kjemi Studieretningen biokjemi er lagt ned. ** Samlet totalt 40 plasser på de 5 studieretningene i biologi AB-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Studieretning Arkitektur (5) Tilbud til alle kvalifiserte Eiendomsutvikling og forvaltning (3) Tilbud til alle kvalifiserte Fysisk planlegging (6) 3,4 og 202,5 stp Totalt AB Av de 34 som takket ja til studieplass, er 30 studenter registrert som møtt. IVT-fakultetet Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Geologi* (5) Tilbud til alle kvalifiserte Totalt IVT 18 8 Av de 8 som takket ja til studieplass, er 8 studenter registrert som møtt. *Geologi har karaktergrense C for opptak. 6

7 DMF Ant.plasser Ant.søkere JA svar (jenter) Snitt hovedopptak Klinisk Helsevitenskap m/snitt 20 Totalt (17) 3,2 Klinisk Helsevitenskap u/snitt plasser 5 (5) 4,0 571 stp og 20 mnd pra Totalt DMF (22) Av de 24 som takket ja til studieplass, er 22 studenter registrert som møtt. * Søkerne til Klinisk Helsevitenskap fordeles i to grupper med prosentvis andel av studieplassene avhengig av om de har en grunnutdanning det er mulig å poengberegne eller ikke. Antall søkere er totalt i begge gruppene. Ved rangering av søkerne forholder vi oss til Forskrift om opptak til studier ved NTNU, 21. Rangering til adgangsregulerte masterprogram som bygger på fullført lavere grad De kvalifiserte søkerne rangeres etter følgende kriterier: 1. Gjennomsnittskarakteren for emnene som utgjør hovedprofilen i bachelorgraden, eventuelt i cand.mag.-graden, og som er det faglige grunnlaget for opptak til masterprogrammet. (Hver bokstav erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. For de som har tallkarakterer benyttes eksisterende omregningstabell). 2. Studieansiennitet målt i antall studiepoeng. 3. Alder, der eldste rangeres først, basert på fødselsdato. Det er punkt 1 og ev. punkt 2 som fremgår under snitt hovedopptak i tabellene ovenfor. Funksjonshemming og samfunn, Helsevitenskap, Klinisk Helsevitenskap og Sosialt arbeid har egne rangeringsregler. Internasjonale programmer Ant. Ja svar Snitt hovedopptak søkere (jenter) MSc in Environmental Toxicology and Chemistry (9) Tilbud til alle kvalifiserte Gruppe A: 3,5 MSc in Molecular Medicine (9) Gruppe B: 3,5 MSc in Globalization, Global Politics and Culture 93 4 (1) 4,4 MSc in Globalization, Global Technology Management ,0 MSc in Natural Resources Management 44 3 (1) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Exercise Physiology/Sport Sciences 51 9 (5) 3,6 og 255 stp Gruppe A: 4,2 MSc in Neuroscience (10) Gruppe B: 3,9 MPhil in Development Studies, specializing in Geography 36 3 (3) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Geotechnics and Geohazards 29 6 (3) 3,4 MSc in Industrial Ecology 50 8 (7) 3,2 MSc in Reliability, Availability, Maintainability and Safety 46 2 (0) Tilbud til alle kvalifiserte MPhil in Human Development 54 3 (3) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Petroleum Engineering 42 1 (0) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Petroleum Geoscience 13 0 Ingen tilbud alle bortfall 7

8 MSc in Hydropower development 43 5 (0) 3,5 MSc in Coastal and Marine Civil Engineering 0 0 Ingen søkere MPhil in English Linguistics and Language Acquisition 2 0 Ingen kvalifiserte MSc in Marine Technology - Nautical Science 12 0 Ingen kvalifiserte MPhil in Risk Psychology, Environment and Safety 55 5 (3) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Telematics - Communication Networks and Networked Tilbud til alle kvalifiserte Services 26 5 (0) MSc in Marine Coastal Development 29 7 (4) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Silicon and Ferroalloy Production 4 0 Ingen kvalifiserte MSc in Chemical Engineering 20 0 Tilbud til alle kvalifiserte MPil in Linguistics 2 0 Ingen kvalifiserte MSc in Medical Technology - Biophysics and Medical Physics 4 0 Ingen kvalifiserte MSc in Medical Technology - Bioinformatics 9 0 Ingen tilbud alle bortfall MSc in Medical Technology - Healthcare Informatics 9 0 Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Medical Technology - Medical Signal Processing and Tilbud til alle kvalifiserte Imaging 11 0 MSc in Urban Ecological Planning 0 0 Ingen søkere MSc in Natural Gas Technology 29 2 (0) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Innovative Sustainable Energy Engineering 12 0 Ingen kvalifiserte MPhil in Development Studies - Urban Challenges in East Tilbud til alle kvalifiserte Africa 22 0 MSc in Electric Power Engineering (1) 3,7 MSc in Medical Technology - Medical Biotechnology 34 1 (1) 3,2 og 270 stp MPhil in Childhood Studies 44 6 (6) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Project Management 88 6 (1) Tilbud til alle kvalifiserte MSc in Condensed Matter Physics and Biophysics 2 0 Ingen kvalifiserte MSc in Light Metals Production 4 0 Ingen tilbud alle bortfall Sum Av de som 132 takket ja til studieplass, er 116 studenter registrert som møtt. Kjønnsmessigfordeling Det er overvekt av kvinnelige søkere til masterstudiene. Kvinnene hadde 3336 søknadsalternativer og de mannlige hadde Kvinnene utgjør 61 % av søkermassen til de 2-årige masterstudiene høsten Til master i informatikk var det en stor overvekt av mannlige søkere. Av de totalt 334 søknadsalternativene til master i informatikk, var kun 35 av søknadsalternativene kvinner. Kvinnene utgjorde kun 9 % av søkermassen. Det ble sendt ut omslagsark i mange runder. Alle fikk ca. 14 dager på seg til å returnere omslagsarkene. For de som ikke returnerte omslagsarket til Opptakskontoret innen opprinnelig frist, sendte vi en purr med ny frist for retur av omslagsark. Det ble sendt omslagsark til 2804 søkere returnerte omslagsarket mens 548 søkere ikke returnerte omslagsarket. Det er 19,5% av søkermassen. 8

9 2871 søknadsalternativer var kvalifisert/ble rangert for opptak til masterstudiet 2570 var ikke kvalifisert. 926 masterstudenter takket ja til plassen på et masterstudium høsten søkere har fått innvilget utsatt studiestart til høsten

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Opptak, fordelt på fakultet, studieprogram og nivå. Nivå Ramme 2014 Hvorav int.plasser 2014 Ramme vår 2015 Opptak med C garanti Fakultet for arkitektur og

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 59/12, Opptaksrammer for studieåret 2013/

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 59/12, Opptaksrammer for studieåret 2013/ Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 59/12, Opptaksrammer for studieåret 2013/14 21.11.12 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen Status Høst 2013

Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen Status Høst 2013 Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen 2014-15 Status Høst 2013 Forklaring til grafisk framstilling Fig. 1 Navn på utdanningsområde Nivå på utdanning.(bachelor, 5-årig master, 2-årig master osv.)

Detaljer

Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen med foreslåtte endringer

Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen med foreslåtte endringer Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen med foreslåtte endringer 2014-15 Forklaring til grafisk framstilling Fig. 1 Navn på utdanningsområde Nivå på utdanning.(, 5-årig master, osv.) Navn på studieprogram.

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Foto: Sven Veine/NTNU EiT. Studenter våren Eksperter i team

Foto: Sven Veine/NTNU EiT. Studenter våren Eksperter i team Foto: Sven Veine/NTNU EiT Eksperter i team Studenter våren 2011 Eksperter i team Eksperter i team Eksperter i team (EiT) er et emne (7,5 sp) som er obligatorisk i alle mastergradsstudier og profesjonsstudier

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Studieporteføljen med forslag til endringer studieåret 2016/17

Studieporteføljen med forslag til endringer studieåret 2016/17 Studieporteføljen med forslag til endringer studieåret 2016/17 Status juni 2015 Forklaring til grafisk framstilling Fig. 1 Navn på utdanningsområde Blå ramme viser foreslåtte nedleggelser. Nivå på utdanning.(bachelor,

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll /BKR Blir godkjent av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll /BKR Blir godkjent av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 03.12.2009/BKR Blir godkjent av Styret 25.01. 2010 P R O T O K O L L fra møte i Styret 3.12.2009 kl. 08.30 12.15 Møtested: Møterom

Detaljer

Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen med foreløpige forslag til endringer Status September 2014

Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen med foreløpige forslag til endringer Status September 2014 Grafisk framstilling av studieprogramporteføljen med foreløpige forslag til endringer 2015-16 Status September 2014 Forklaring til grafisk framstilling Fig. 1 Navn på utdanningsområde Blå ramme viser foreslåtte

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte mandag 23. november, kl

PROTOKOLL. Styrets møte mandag 23. november, kl NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.11. 2015 /BKR PROTOKOLL Styrets møte mandag 23. november, kl. 16.00 18.00 Møtested: Lerchendal Gård Deltakere: Styret: Styreleder, konsernsjef Svein

Detaljer

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall:

Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Sak NRT-NFmR 2/14 Kunnskapsministerens 7 punkter for høyere kvalitet, og tildelingsbrevets kandidatmåltall: Strategisk utvikling av studietilbudsporteføljen ved NTNU Geir Øien 14.05.14 Bakgrunn (1) Regjeringens

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /BKR Endelig protokoll Godkjent uendret av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet /BKR Endelig protokoll Godkjent uendret av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.12.2011 /BKR Endelig protokoll Godkjent uendret av Styret 23.01. 2012 P R O T O K O L L fra møte onsdag 7. desember 2011, kl. 12.00 17.15 Møtested:

Detaljer

NTNU S-sak 75/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato SA/EL Arkiv: 2006/12546

NTNU S-sak 75/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato SA/EL Arkiv: 2006/12546 NTNU S-sak 75/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet dato 27.11.07 SA/EL Arkiv: 2006/12546 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptak til studieprogram og emner studieåret 2008/09 Tilråding

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll /RE/KJ Blir godkjent av Styret P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll /RE/KJ Blir godkjent av Styret P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll 06.12.2007/RE/KJ Blir godkjent av Styret 29.01.08 P R O T O K O L L fra møte i Styret torsdag 6. desember 2007, kl. 10.00 15.30 Møtested:

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 249 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 14.09.2010 med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Opptak 2010 for IVT-fakultetet. Endelige tall pr Randi Sæther

Opptak 2010 for IVT-fakultetet. Endelige tall pr Randi Sæther Opptak 2010 for IVT-fakultetet Endelige tall pr. 03.11.2010 Randi Sæther Poenggrenser IVT 2002-2010 Studieprogram 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ord/primær ord/primær ord/primær ord/primær

Detaljer

Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger).

Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger). Fakultetenes forslag til endringer innenfor studieprogramporteføljen 2014/2015 Runde 1 V-2013: Opprettelser - Mulige opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgning) - Nedleggelser - Omlegginger (sammenslåinger).

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 NT Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi KANDIDATENE ER Per-Dimitri B. Sønderland, Eirik D. Neerland og Haakon Hammarbeck studenttinget.no/stem Antall som skal

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Foto: Sven Veine. Studenter våren 2013. Eksperter i team

Foto: Sven Veine. Studenter våren 2013. Eksperter i team Foto: Sven Veine Eksperter i team Studenter våren 2013 Eksperter i team Eksperter i team Eksperter i team (EiT) er et emne hvor studentene utvikler samarbeidskompetanse og får erfaring med å anvende sin

Detaljer

Studieporteføljen ved NTNU studieåret 2017/18. Status juni 2016 Ken Stebergløkken

Studieporteføljen ved NTNU studieåret 2017/18. Status juni 2016 Ken Stebergløkken Studieporteføljen ved NTNU studieåret 2017/18 Status juni 2016 Ken Stebergløkken Kandidatproduksjon for NTNU høst 2015 Oversikten viser kandidatproduksjon for NTNU før og etter fusjonen. Det vil si tall

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 235 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Oppsummering av foreslåtte endringer i studieplanen for sivilingeniørstudiet 2017/18

Oppsummering av foreslåtte endringer i studieplanen for sivilingeniørstudiet 2017/18 Oppsummering av foreslåtte endringer i studieplanen for sivilingeniørstudiet 2017/18 Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk Generelt: FRIKT ( Fremtidens IKT-studium ) vil for studieåret 2017/18

Detaljer

NTNU S-sak 75/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2009/10759 N O T A T

NTNU S-sak 75/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2009/10759 N O T A T NTNU S-sak 75/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.11.09 SA/ELI Arkiv: 2009/10759 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for studieåret 2010/11 N O T A T Tilråding: 1. NTNU har i studieåret

Detaljer

NTNU S-sak 64/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (SA/ELI) Arkiv: 2011/12361 N O T A T

NTNU S-sak 64/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (SA/ELI) Arkiv: 2011/12361 N O T A T NTNU S-sak 64/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.11.11 (SA/ELI) Arkiv: 2011/12361 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for studieåret 2012/13 Tilråding: 1. NTNU har i studieåret

Detaljer

Søkertall

Søkertall Søkertall 2016 25.05.16 Medisinstudiet Studieplasser Søkere totalt studieplass NTNU 135 2486 (2303) 802 (727) 5,94 (6,06) UiB 165 2699 (2674) 676 (636) 4,10 (3,98) UiO (høst) 110 2658 (2414) 964 (856)

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte torsdag 5. desember 2013, kl Møtested: Styrerommet, møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

P R O T O K O L L. fra møte torsdag 5. desember 2013, kl Møtested: Styrerommet, møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 05.12. 2013 /BKR P R O T O K O L L fra møte torsdag 5. desember 2013, kl. 09.00 13.45 Møtested: Styrerommet, møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

Detaljer

Forslag FUS 2014/15. Forslag FUS 2014/15 (fra 30/ )

Forslag FUS 2014/15. Forslag FUS 2014/15 (fra 30/ ) Ordinære 5-årige norske studieprogram (Bearbeidet i møte 21/5) (basert på forslag 30/10-2014) (basert på revidert forslag 21/5-2015) Fakultet Stprognavn 2013 2014 2013 2014 2014 2015 laveste plasser laveste

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 28.03.2007/BKR Midlertidig protokoll Blir godkjent av Styret 09.05.07 P R O T O K O L L fra møte i Styret 28.03.2007, kl. 10.00 16.00 Møtested: Møterom

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS)

5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) SIDE 275 5. UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD (UNIS) 5.1 GENERELT Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og inmasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse:

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieavdelingen Gløshaugen Seniorrådgiver Per Stene Telefon 73 59 19 04 E-post per.stene@svt.ntnu.no

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte torsdag 6. desember 2012, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte torsdag 6. desember 2012, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.12.2012 /BKR Godkjent uendret av Styret 21.01. 2013 P R O T O K O L L fra møte torsdag 6. desember 2012, kl. 09.00 14.30 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.09.2006 SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: ETABLERING AV INTERNASJONALT MASTERPROGRAM I NATURRESSURSFORVALTNING

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT

NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 NOTAT NTNU S-sak 52/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.08.2010 SA/AMS Arkiv: 2008/3424 Til: Styret Fra: Rektor Om: Endringer i NTNUs opptaksforskrift NOTAT Tilråding: Styret fastsetter ny forskrift

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte i Styret , kl og kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte i Styret , kl og kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU S-sak 1/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 08.12. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 24.01. 2011 P R O T O K O L L fra møte i Styret 07.12.2010, kl. 13.00 16.30 og

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for naturvitenskap. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK)

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (Ex. fac.) Emnene som inngår under examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke, og er lagt til første semester.

EXAMEN FACULTATUM (Ex. fac.) Emnene som inngår under examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke, og er lagt til første semester. FELLESEMNER 27 FELLESEMNER Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU. De utgjør til sammen 22,5 studiepoeng (sp), og skal fortrinnsvis avlegges tidlig i studiet.

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige

N O T A T. Styret viser til saksnotat av og vedtar Forskrift om opptak til studier ved Norges teknisknaturvitenskapelige NTNU S-sak 51/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.07.2016 Arkiv: 2016/10205 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Forslag

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

www.umb.no NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 1 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES Hva er trenden i utdanningsvalgene blant studiesøkende ungdom? Trine Hvoslef-Eide 2111 2005 TRENDER - STUDIESØKENDE UNGDOM Topp 10 studier i Norge: Medisin Fotojournalistikk

Detaljer

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge

Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge Merknader til forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge TIL 1 Virkeområde Forskriften regulerer alle opptak til nevnte områder og listen er uttømmende. Områdene som ikke er dekket av denne forskrift

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10.

NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. NTNU S-sak 62/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Foreløpig protokoll 14.09. 2010 /BKR Blir godkjent av Styret 08.10. 2010 fra møte i Styret 14.09.2010, kl. 10.00 12.00 Møtested: Lerchendal

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk

Søkerstatistikk Alle studier -sluttstatistikk Søkerstatistikk 2009-2010 Alle studier -sluttstatistikk 01.10.2009 STUDIEPROGRAM: Møtt Opptaks- Søknader Søknader pr. Frafall Frafall Møtt HUMANISTISK FAKULTET plasser 1.prio studieplass fra % 2008 2009

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Søkerstatistikk Alle studier

Søkerstatistikk Alle studier Søkerstatistikk -2017 Alle studier oppdatert 15.09. STUDIEPROGRAM: Opptaks- Søknader Søknader Tilbud Jasvar RegistrerRegistrert Registrert Registrert HUMANISTISK FAKULTET Bachelor i historie 20 277 30

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll /BKR Blir godkjent av Styret 26./

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll /BKR Blir godkjent av Styret 26./ NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Foreløpig protokoll 05.12.2008/BKR Blir godkjent av Styret 26./27.01. 2009 P R O T O K O L L fra møte i Styret 04.12.08, kl. 10 14.30 og 05.12.08, kl.

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Marte Eik Isaksen, Emilie Lund Johnsrud, Svein Sunde, Brynjulf Owren, Ole Kristian Berg, Jørn Olav Løkken

Marte Eik Isaksen, Emilie Lund Johnsrud, Svein Sunde, Brynjulf Owren, Ole Kristian Berg, Jørn Olav Løkken 1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtereferat Til stede: Anne Borg, Libeth Aune, Gudmund Skjåk-Bræk, Ingjald Øverbø, Jon Adreas Støvneng, Trond Peder Flaten, Lillian Hanssen, Jens-Petter

Detaljer

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT)

3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) SIDE 131 3.3 TO-ÅRIG MASTERPROGRAM I BIOTEKNOLOGI (MBIOT) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Institutt for bioteknologi Studieprogrammet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007

A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Barreth Jacobsen, Botten, Omdal Dato: 18.10.04 A39/04 Studieprogram for studieåret 2005/2006 og foreløpig studieprogram for studieåret 2006/2007 Vedlegg:

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet For emneforkortelsene i oversikten og utdypende informasjon viser vi til http://www.hf.uio.no/studier/programmer/

Detaljer

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 IVT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER

V A L G A V I S. Studenttingsvalget 2015 IVT. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 IVT Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi KANDIDATENE ER Karen Ane Skjenum, Elisa Elmies, Douglas Chukwuekwe, Lars Flå, Asle Joachim Tomstad, Markus Log, DAI

Detaljer

Master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap Master i klinisk helsevitenskap Bakgrunn - Økt behov for kompetansebygging ut over den helsefaglige grunnutdanningen - St. Olavs strategi 20 % av ansatte med høgskolebakgrunn skal ha en mastergrad innen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/15 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2015/11358-INC Orientering om opptak

Detaljer

Fakultetenes endelige forslag til endringer innenfor studieprogramporteføljen for studieåret 2014/2015 Runde 2 H-2013:

Fakultetenes endelige forslag til endringer innenfor studieprogramporteføljen for studieåret 2014/2015 Runde 2 H-2013: Fakultetenes endelige forslag til endringer innenfor studieprogramporteføljen for studieåret 2014/2015 Runde 2 H-2013: Opprettelser - Evt. opprettelser (avh. av f.eks. ekstern innvilgn.) - Nedleggelser

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER

MASTERPROGRAMMER. 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER 27.April 2017/JER MASTERPROGRAMMER KJEMI MATERIALVITENSKAP FOR ENERGI- OG NANOTEKNOLOGI «COMPUTATIONAL SCIENCE» studieretning «CHEMISTRY» OVERGANGSORDNING OPPTAK TIL MASTERPROGRAM For

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK Innhold Mandat:... 3 Noen overordnende tall:... 4 Forklaring på grafene:... 5 Frafall bachelorprogram ved HSL-fak 29-213... 7 Arkeologi... 8 Barnehagelærerutdanningen Tromsø... 13 Barnehagelærerutdanningen

Detaljer

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010 Stemmerett stedkode Stemmerettsted Tilknytningskodenavn Antall 194.12.1.0 Rektor stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt 1 194.13.1.0 Forskning og nyskaping stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt

Detaljer

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013 Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 3 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 27.10.2011 Notatdato: 18.10.2011 Arkivsaksnr.: 2011/8393 Saksbehandler: STA/SSO/AEL STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

Detaljer

KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING

KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 KUNSTKRITIKK OG KULTURFORMIDLING MASTER Kort om kunstkritikk og kulturformidling Kunstkritikk og kulturformidling er et yrkesforberedende, tverrestetisk

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG BACHELORPROGRAM BIOLOGI Vi leter etter deg som vil studere og forstå livet på jorda Hvordan vil klimaendringer påvirke framtiden

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 26. september 2013 Notatdato: 16. september 2013

Detaljer

Trondheim Gjøvik Ålesund. Samarbeidsforum. Årsmøte 8. februar 2017 Sted: Realfagbygget, møterom E

Trondheim Gjøvik Ålesund. Samarbeidsforum. Årsmøte 8. februar 2017 Sted: Realfagbygget, møterom E Samarbeidsforum Årsmøte 8. februar 2017 Sted: Realfagbygget, møterom E1-118 www.ntnu.no/nt/sf Trondheim Gjøvik Ålesund Agenda for Årsmøte Åpen del av årsmøtet: Kl. 09.00-09.10: Velkommen og innledning

Detaljer

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Vi leter etter deg som vil se hele bildet. Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil se hele bildet Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi OM STUDIEPROGRAMMET Mastergradsstudiet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi (MKI) er et høyere

Detaljer

NTNU S-sak 57/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.09.2007 RE/JW Arkiv: 2006/12546 N O T A T

NTNU S-sak 57/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.09.2007 RE/JW Arkiv: 2006/12546 N O T A T NTNU S-sak 57/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.09.2007 RE/JW Arkiv: 2006/12546 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs internasjonale studieprogramportefølje 2008/2009 Tilråding:

Detaljer