Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Master bibliotek. Webteknologier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Master bibliotek. Webteknologier"

Transkript

1 Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Master bibliotek Webteknologier Dato: Tirsdag 7. juni 2011 Tid: 6 timer / Antall sider inklusive forside: 14 Antall oppgaver: 2 Tillatte hjelpemidler: Alle + PC uten nettverkstilkobling Merknad: Begynn på nytt ark for hver oppgave. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Navn må ikke skrives på eksamensbesvarelsen. Innføring med blå eller sort penn. Emnekode: LM-WEBTEKNO1 Side 1

2 BOKMÅL Nynorsk, se side 4 4 vedlegg HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsstudiene Eksamen Webteknologier Tirsdag 7. juni 2011, kl Alle hjelpemidler tillatt OPPGAVE 1 (Teller 2/3) Discogs er et nettsted som samler diskografier og artistbiografier. Hver plateutgivelse beskrives detaljert, og diskografiene kan listes per artist og plateselskap. Discogs er et sosialt nettsted, der registrerte brukere legger inn all informasjon. Discogs tilbyr sine data via en REST-orientert web service. Vedlegg 1 viser XML-dokumentet som er responsen på en forespørsel etter diskografiske opplysninger om plateselskapet Obscure (UK). a) Lag et XML Schema-dokument for XML-formatet for diskografiske opplysninger basert på dokumentinstansen i Vedlegg 1. b) Lag et XSLT-dokument som transformerer XML-dokumentet til et XHTML-dokument som presenterer utgivelsesdataene på en litt mer leservennlig måte. XHTML-dokumentet skal presentere informasjonen på følgende måte: Tittel og overskrift skal være plateselskapets navn, hentet fra XML-dokumentet. I et avsnitt skal plateselskapets logo vises sammen med en beskrivelse. Adressen til bildet hentes fra uri-attributtet til image-elementet i XML-dokumentet (kildedokumentet). Alternativ tekst er plateselsapets navn etterfulgt av teksten «logo». Beskrivelsen hentes fra profile-elementet i kildedokumentet. artist- og label-elementene skal transformeres til hyperlenker i XHTML. Her, som i alle andre lenker, er basis-url til artister mens den for plateselskap er Den fullstendige URL-en blir basis-url etterfulgt av artist- eller plateselskap-navn. Alle ordskillere i navnet blir erstattet med +-tegn. Eksempel: Discogs-URL-en til Brian Eno blir Tips: For å erstatte ordskillere med +, kan du bruke XPath 2.0-funksjonen replace, som er dokumentert i Vedlegg 4. Ignorer navneromprefikset fn. Side 2

3 Det etterfølgende avsnittet skal liste andre nettsteder som har opplysninger om plateseksapet (sites-elementet i kildedokumentet), med komma mellom. Alle utgivelser skal listes i en tabell med fire kolonner: Katalognummer, Artist, Tittel og År. Utgivelsene skal listes sortert stigende på år og katalognummer. Verdiene for katalognummer og år hentes direkte fra kildedokumentet. I kolonnen for artist skal artistene lenkes til sine respektive sider på Discogs etter samme regler som beskrevet over. På en del utgivelser samarbeider flere artister. Artistene skilles da i kildedokumentet med tegnet /. Slik skal de også skrives ut, men med lenke til hver enkelt artist. I tittelkolonnen skal tittelen på utgivelsen lenkes til mer informasjon på Discogs, mens utgivelsens format skal skrives i parentes bak. Tittellenken lages ved å sette sammen basis-url-en med verdien for idattributtet i release-elementet i kildedkokumentet. Vedlegg 2 viser resultatdokumentet i nettleseren, mens Vedlegg 3 viser kildekoden. c) Lag et XSLT-dokument som transformerer XHTML-dokumentet tilbake til det opprinnelige XML-dokumentet i Vedlegg 1 så godt det lar seg gjøre. OPPGAVE 2 (Teller 1/3) SRU og OAI-PMH er eksempler på protokoller som bygger på arkitekturen til REST-orienterte web services, og som typisk brukes innenfor ABM-domenet. Andre innholdsleverandører, slik som Amazon, Last.fm og Discogs, leverer data via egenutviklede web services eller API-er. Sammenlikne disse tilnærmingsmåtene og diskuter fordeler og ulemper ved dem. Side 3

4 NYNORSK Bokmål, sjå side 2 4 vedlegg HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Bibliotek- og informasjonsstudia Eksamen Webteknologiar Tysdag 7. juni 2011, kl Alle hjelpemiddel tillatne OPPGÅVE 1 (Tel 2/3) Discogs er ein nettstad som samlar diskografiar og artistbiografiar. Kvar plateutgjeving vert beskriven i detalj, og diskografiane kan listast per artist og plateselskap. Discogs er ein sosial nettstad, der registrerte brukarar legg inn all informasjonen. Discogs tilbyr sine data via ein REST-orientert web service. Vedlegg 1 viser XML-dokumentet som er responsen på ein førespurnad etter diskografiske opplysningar om plateselskapet Obscure (UK). a) Lag eit XML Schema-dokument for XML-formatet for diskografiske opplysningar basert på dokumentinstansen i Vedlegg 1. b) Lag eit XSLT-dokument som transformerar XML-dokumentet til eit XHTML-dokument som presenterer data om plateselskapet på ein litt meir lesarvenleg måte. XHTML-dokumentet skal presentere informasjonen på følgjande måte: Tittel og overskrift skal vere namnet på plateselskapet, henta frå XML-dokumentet. I eit avsnitt skal logoen til plateselskapet visast saman med ei beskriving. Adressa til bildet finn du i uri-attributtet til image-elementet i XML-dokumentet (kjeldedokumentet). Alternativ tekst er namnet på plateselskapet etterfølgd av teksten «logo». Beskrivinga er profile-elementet i kjelldedokumentet. artist- og label-elementa skal transformerast til hyperlenkjer i XHTML. Her, som i alle andre lenkjer, er basis-url-en til artistar mens for plateselskap er han Den fullstendige URL-en vert basis-url-en etterfølgd av namnet til artisten eller plateselskapet. Alle ordskiljar-teikna i namnet vert erstatta med +-teiknet. Eksempel: Discogs-URL-en til Brian Eno vert Tips: For å erstatte ordskiljar-teikna med +, kan du bruke XPath 2.0-funksjonen replace, som er dokumentert i Vedlegg 4. Ignorer namneromprefikset fn. Side 4

5 Det etterfølgjande avsnittet skal liste andre nettstader som har opplysningar om plateseksapet (sites-elementet i kjeldedokumentet), med komma mellom. Alle utgjevingar skal listast i ein tabell med fire kolonnar: Katalognummer, Artist, Tittel og År. Utgjevingane skal sorterast stigande på år og katalognummer. Verdiane for katalognummer og år hentast direkte frå kjeldedokumentet. I kolonnen for artist skal namna ha lenkjer til sine respektive sider på Discogs etter dei same reglane som skildra over. På ein del utgjevingar samarbeider fleire artistar. Artistane vert då skilde frå kvarandre i kjeldedokumentet med teiknet /. Slik skal dei også skrivast ut, men med ei lenkje til kvar einskild artist. I tittelkolonnen skal tittelen på utgjevinga ha ei lenkje til meir informasjon på Discogs, mens format på utgjevinga skal skrivast i parentes bak. Tittellenkja lagar du ved å sette saman basis-url-en med verdien for idattributtet i release-elementet i kjeldedkokumentet. Vedlegg 2 viser resultatdokumentet i nettlesaren, mens Vedlegg 3 viser kjeldekoden. c) Lag eit XSLT-dokument som transformerer XHTML-dokumentet tilbake til XML-dokumentet i Vedlegg 1 så godt det lar seg gjere. OPPGÅVE 2 (Tel 1/3) SRU og OAI-PMH er døme på protokollar som byggjer på arkitekturen til REST-orienterte web services, og som typisk vert nytta innanfor ABM-domenet. Andre innhaldsleverandørar, slik som Amazon, Last.fm og Discogs, leverer data via eigenutvikla web services eller API-ar. Samanlikne desse tilnærmingsmåtane og diskuter fordelar og ulemper ved dei. Side 5

6 VEDLEGG 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resp stat="ok" version="1.0" requests="4"> <label> <images> <image height="76" type="primary" uri="http://s.dsimg.com/image/l jpeg" uri150="http://s.dsimg.com/image/l jpeg" width="244"/> </images> <name>obscure (UK)</name> <profile>mid 1970s conceptual label run by <artist>brian Eno</artist>, which was initially marketed through <label>island Records</label>. During the Island period all the catalogue numbers had the prefix OBSCURE NO. When the catalogue was bought by Polydor in the late 1970s the catalogue prefix changed to OBS. All releases were later reissued by <label>editions EG</label> (EGED 21-30).</profile> <sites> <site> <name>wikipedia</name> <url>http://en.wikipedia.org/wiki/obscure_records</url> </site> <site> <name>musicbrainz</name> <url>http://musicbrainz.org/label/f43826db-ebbe b53-2de21374d537</url> </site> </sites> <releases> <release id=" " status="accepted"> <catno>obs 1</catno> <artist>gavin Bryars</artist> <title>the Sinking Of The Titanic</title> <format>lp, Album</format> <year>1975</year> <release id=" " status="accepted"> <catno>obs 10</catno> <artist>harold Budd</artist> <title>the Pavilion Of Dreams</title> <format>lp, Album</format> <year>1978</year> <release id="980558" status="accepted"> <catno>obs 7</catno> <artist>simon Jeffes</artist> <title>music From The Penguin Café - Performed By Members Of The Penguin Café Orchestra</title> <format>lp, RP</format> <year>1976</year> <release id=" " status="accepted"> <catno>obscure 4</catno> <artist>david Toop / Max Eastley</artist> <title>new And Rediscovered Musical Instruments</title> <year>1975</year> <release id=" " status="accepted"> <catno>obscure No. 1</catno> <artist>gavin Bryars</artist> Side 6

7 <title>the Sinking Of The Titanic</title> <year>1975</year> <release id="316751" status="accepted"> <catno>obscure No. 2</catno> <artist>christopher Hobbs / John Adams / Gavin Bryars</artist> <title>ensemble Pieces</title> <year>1975</year> <release id="187339" status="accepted"> <catno>obscure No. 3</catno> <artist>brian Eno</artist> <title>discreet Music</title> <year>1975</year> <release id="80037" status="accepted"> <catno>obscure No. 4</catno> <artist>david Toop / Max Eastley</artist> <title>new And Rediscovered Musical Instruments</title> <year>1975</year> <release id="349087" status="accepted"> <catno>obscure No. 5</catno> <artist>jan Steele / John Cage</artist> <title>voices And Instruments</title> <year>1976</year> <release id=" " status="accepted"> <catno>obscure No. 6</catno> <artist>michael Nyman</artist> <title>decay Music</title> <year>1976</year> <release id=" " status="accepted"> <catno>obscure No. 7</catno> <artist>penguin Café Orchestra</artist> <title>music From The Penguin Café</title> <year>1976</year> <release id=" " status="accepted"> <catno>special OBS 3</catno> <artist>brian Eno</artist> <title>discreet Music</title> <format>lp, Album, RE</format> <year>1987</year> <release id="963461" status="accepted"> <catno>special OBS 8</catno> <artist>john White / Gavin Bryars</artist> <title>machine Music</title> <format>lp, Album</format> <year>1978</year> <release id="746213" status="accepted"> Side 7

8 <catno>special OBS 9</catno> <artist>tom Phillips (3) / Gavin Bryars / Fred Orton</artist> <title>irma</title> <year>1978</year> </releases> </label> </resp> Side 8

9 VEDLEGG 2 Side 9

10 VEDLEGG 3 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="obscure+(uk).css" type="text/css" /> <title>obscure (UK)</title> </head> <body> <h1>obscure (UK)</h1> <p><img src="http://s.dsimg.com/image/l jpeg" alt="obscure (UK) logo" />Mid 1970s conceptual label run by <a href="http://www.discogs.com/artist/brian+eno">brian Eno</a>, which was initially marketed through <a href="http://www.discogs.com/label/island+records">island Records</a>. During the Island period all the catalogue numbers had the prefix OBSCURE NO. When the catalogue was bought by Polydor in the late 1970s the catalogue prefix changed to OBS. All releases were later reissued by <a href="http://www.discogs.com/label/editions+eg">editions EG</a> (EGED 21-30).</p> <p><strong>sites:</strong> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/obscure_records">wikipedia</a>, <a href="http://musicbrainz.org/label/f43826db-ebbe b53-2de21374d537">musicbrainz</a></p> <h2>releases</h2> <table> <th>cat. no.</th> <th>artist</th> <th>title</th> <th>year</th> OBS 1 <a href="http://www.discogs.com/artist/gavin+bryars">gavin Bryars</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">the Sinking Of The Titanic</a> (LP, Album) 1975 Obscure 4 <a href="http://www.discogs.com/artist/david+toop">david Toop</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/max+eastley">max Eastley</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">new And Rediscovered Musical Instruments</a> (LP) 1975 Obscure No. 1 <a href="http://www.discogs.com/artist/gavin+bryars">gavin Bryars</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">the Sinking Of The Titanic</a> (LP) Side 10

11 1975 Obscure No. 2 <a href="http://www.discogs.com/artist/christopher+hobbs">christopher Hobbs</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/john+adams">joh Adams</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/gavin+bryars">gavin Bryars</a> <a href="http://www.discogs.com/release/316751">ensemble Pieces</a> (LP) 1975 Obscure No. 3 <a href="http://www.discogs.com/artist/brian+eno">brian Eno</a> <a href="http://www.discogs.com/release/187339">discreet Music</a> (LP) 1975 Obscure No. 4 <a href="http://www.discogs.com/artist/david+toop">david Toop</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/max+eastley">max Eastley</a> <a href="http://www.discogs.com/release/80037">new And Rediscovered Musical Instruments</a> (LP) 1975 OBS 7 <a href="http://www.discogs.com/artist/simon+jeffes">simon Jeffes</a> <a href="http://www.discogs.com/release/980558">music From The Penguin Café - Performed By Members Of The Penguin Café Orchestra</a> (LP, RP) 1976 Obscure No. 5 <a href="http://www.discogs.com/artist/jan+steele">jan Steele</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/john+cage">john Cage</a> <a href="http://www.discogs.com/release/349087">voices And Instruments</a> (LP) 1976 Obscure No. 6 <a href="http://www.discogs.com/artist/michael+nyman">michael Nyman</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">decay Music</a> (LP) 1976 Side 11

12 Obscure No. 7 <a href="http://www.discogs.com/artist/penguin+café+orchestra">penguin Café Orchestra</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">music From The Penguin Café</a> (LP) 1976 OBS 10 <a href="http://www.discogs.com/artist/harold+budd">harold Budd</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">the Pavilion Of Dreams</a> (LP, Album) 1978 Special OBS 8 <a href="http://www.discogs.com/artist/john+white">john White</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/gavin+bryars">gavin Bryars</a> <a href="http://www.discogs.com/release/963461">machine Music</a> (LP, Album) 1978 Special OBS 9 <a href="http://www.discogs.com/artist/tom+phillips+(3)">tom Phillips (3)</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/gavin+bryars">gavin Bryars</a> / <a href="http://www.discogs.com/artist/fred+orton">fred Orton</a> <a href="http://www.discogs.com/release/746213">irma</a> (LP) 1978 special OBS 3 <a href="http://www.discogs.com/artist/brian+eno">brian Eno</a> <a href="http://www.discogs.com/release/ ">discreet Music</a> (LP, Album, RE) 1987 </table> </body> </html> Side 12

13 VEDLEGG fn:replace fn:replace($input as xs:string?, $pattern as xs:string, $replacement as xs:string) as xs:string fn:replace($input as xs:string?, $pattern as xs:string, $replacement as xs:string, $flags as xs:string) as xs:string Summary: The function returns the xs:string that is obtained by replacing each non-overlapping substring of $input that matches the given $pattern with an occurrence of the $replacement string. The effect of calling the first version of this function (omitting the argument $flags) is the same as the effect of calling the second version with the $flags argument set to a zero-length string. Flags are defined in Flags. The $flags argument is interpreted in the same manner as for the fn:matches() function. If $input is the empty sequence, it is interpreted as the zero-length string. If two overlapping substrings of $input both match the $pattern, then only the first one (that is, the one whose first character comes first in the $input string) is replaced. Within the $replacement string, a variable $N may be used to refer to the substring captured by the Nth parenthesized sub-expression in the regular expression. For each match of the pattern, these variables are assigned the value of the content matched by the relevant sub-expression, and the modified replacement string is then substituted for the characters in $input that matched the pattern. $0 refers to the substring captured by the regular expression as a whole. More specifically, the rules are as follows, where S is the number of parenthesized sub-expressions in the regular expression, and N is the decimal number formed by taking all the digits that consecutively follow the $ character: 1. If N=0, then the variable is replaced by the substring matched by the regular expression as a whole. 2. If 1<=N<=S, then the variable is replaced by the substring captured by the Nth parenthesized sub-expression. If the Nth parenthesized sub-expression was not matched, then the variable is replaced by the zero-length string. 3. If S<N<=9, then the variable is replaced by the zero-length string. 4. Otherwise (if N>S and N>9), the last digit of N is taken to be a literal character to be included "as is" in the replacement string, and the rules are reapplied using the number N formed by stripping off this last digit. For example, if the replacement string is "$23" and there are 5 substrings, the result contains the value Side 13

14 of the substring that matches the second sub-expression, followed by the digit "3". A literal "$" symbol must be written as "\$". A literal "\" symbol must be written as "\\". If two alternatives within the pattern both match at the same position in the $input, then the match that is chosen is the one matched by the first alternative. For example: fn:replace("abcd", "(ab) (a)", "[1=$1][2=$2]") returns "[1=ab][2=]cd" An error is raised [err:forx0002] if the value of $pattern is invalid according to the rules described in section Regular Expression Syntax. An error is raised [err:forx0001] if the value of $flags is invalid according to the rules described in section Regular Expression Syntax. An error is raised [err:forx0003] if the pattern matches a zero-length string, that is, if the expression fn:matches("", $pattern, $flags) returns true. It is not an error, however, if a captured substring is zero-length. An error is raised [err:forx0004] if the value of $replacement contains a "$" character that is not immediately followed by a digit 0-9 and not immediately preceded by a "\". An error is raised [err:forx0004] if the value of $replacement contains a "\" character that is not part of a "\\" pair, unless it is immediately followed by a "$" character Examples replace("abracadabra", "bra", "*") returns "a*cada*" replace("abracadabra", "a.*a", "*") returns "*" replace("abracadabra", "a.*?a", "*") returns "*c*bra" replace("abracadabra", "a", "") returns "brcdbr" replace("abracadabra", "a(.)", "a$1$1") returns "abbraccaddabbra" replace("abracadabra", ".*?", "$1") raises an error, because the pattern matches the zero-length string replace("aaaa", "A+", "b") returns "b" replace("aaaa", "A+?", "b") returns "bbbb" replace("darted", "^(.*?)d(.*)$", "$1c$2") returns "carted". The first d is replaced. Side 14

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad.

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad. EKSAMEN Emnekode: Emne: ITM20606 Webprogrammering med PHP Dato: Eksamenstid: 11/12-2007 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB1300 og BIB6300 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2 Bokmål og nynorsk Dato: 28. mai 2015 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider : 11 (inkl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1

Bibliotek- og informasjonsvitenskap. Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 2.1 Bokmål og nynorsk Dato: Fredag 16. desember 2011 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 9

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE Faglig kontakt under eksamen: Hans Bonesrønning Tlf.: 9 17 64

Detaljer

SAS-feil kavalkade. Viggo Skar Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

SAS-feil kavalkade. Viggo Skar Oslo Universitetssykehus HF (OUS) SAS-feil kavalkade Viggo Skar vigska@ous-hf.no Oslo Universitetssykehus HF (OUS) Litt om meg: Født 1973. Jobbet med SAS siden 1999. Begynte i forsikring, har jobbet i helse siden 2009. Kaller meg selv

Detaljer

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I)

Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Universitetet i Bergen Matematisk naturvitskapleg fakultet Institutt for informatikk Side 1 av 7 Nynorsk Eksamen i emnet INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering I) Fredag 10. desember 2004 Tid:

Detaljer

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon 3 Bokmål / Nynorsk Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Oppgavesettet består av: 11 sider Antall

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 7. juni

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN

Høgskoleni østfold EKSAMEN Høgskoleni østfold EKSAMEN 7 Emnekode:Emne: ITF10212Innføring i programmering Dato:Eksamenstid: 4. desember 2012 kl 09.00 til kl 13.00 Hjelpemidler: Faglærer: To A4-ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl.

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 1 MAT131 Bokmål Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 09-14 Oppgavesettet er 4 oppgaver fordelt på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus an linear algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus an linear algebra Eksamensag: Tirsag 3. juni 2008

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidat nr: DELVIS LØSNINGSFORSLAG (ikke fullstendig) Eksamensdato: 12. desember 2005 Varighet: 3 timer (9:00 12:00) Fagnummer: LO515D Fagnavn:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon 3

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon 3 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon 3 Bokmål og nynorsk Dato: Fredag 27. april 2012 Tid: 4 timer/ 0900-1300 Antall sider inklusive forside: 5 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene

NKKN typeforslag versjon 2.0.1. Definisjon av grunntypene NKKN typeforslag versjon 2.0.1 For å lette innsamling av typedata er det laget en importrutine i NKKN som muliggjør automatisering. Foreløpig kan en kun sende forslag via email, en webservice er planlagt

Detaljer

SAS-feil kavalkade. Viggo Skar Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

SAS-feil kavalkade. Viggo Skar Oslo Universitetssykehus HF (OUS) SAS-feil kavalkade Viggo Skar vigska@ous-hf.no Oslo Universitetssykehus HF (OUS) Litt om meg: Født 1973. Jobbet med SAS siden 1999. Begynte i forsikring, har jobbet i helse siden 2009. Kaller meg selv

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2

Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.2 Bokmål og nynorsk Dato: 10. august 2012 Tid: 6 timer/ 0900-1500 Antall sider: 8 (inkl. forside) Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Forsvunnet katt webside

Forsvunnet katt webside Lesson 3 Forsvunnet katt webside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Detaljer

Følgende endringer er gjort i denne versjonen:

Følgende endringer er gjort i denne versjonen: Maritech Regnskap versjon 9.90.00 (Endringer etter versjon 9.80.00) NB! Versjon 9.70.00 eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Rapport kredittgrense/forsikring... 1 2 Endring åpne kolonner...

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. Ny/utsatt eksamen i Bibliotek og samfunn: Bibliotekutvikling: Fagbibliotek.

Avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. Ny/utsatt eksamen i Bibliotek og samfunn: Bibliotekutvikling: Fagbibliotek. www.hio.no Avdeling for Journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag Ny/utsatt eksamen i Bibliotek og samfunn: Bibliotekutvikling: Fagbibliotek Februar 2008 Dato: Torsdag 21. februar Tid: 0900-1500 / 6

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag 8. desember

Detaljer

INF Logikk og analysemetoder Forslag til løsning på oppgave fra læreboken

INF Logikk og analysemetoder Forslag til løsning på oppgave fra læreboken INF4170 - Logikk og analysemetoder Forslag til løsning på oppgave 3.2.1 fra læreboken Joakim Hjertås, joakimh@ifi.uio.no 7. mars 2004 Sammendrag Disse sidene kommer med forslag til løsning på oppgave 3.2.1

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Ingen hjelpemiddel er tillatne. Ta med all mellomrekning som trengst for å grunngje svaret. Oppgåve 1... (4%) = 5 4 3 2 1 = 10 = 520 519

Ingen hjelpemiddel er tillatne. Ta med all mellomrekning som trengst for å grunngje svaret. Oppgåve 1... (4%) = 5 4 3 2 1 = 10 = 520 519 Eksamen 2. desember 2014 Eksamenstid 4 timar IR201712 Diskret Matematikk Ingen hjelpemiddel er tillatne. Ta med all mellomrekning som trengst for å grunngje svaret. Oppgåve 1.......................................................................................

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN EKSAMEN I FAGET STE 6243 MODERNE MATERIALER KLASSE: 5ID DATO: 7 Oktober 2005 TID: 900-200, 3 timer ANTALL SIDER: 7 (inklusiv Appendix: tabell og formler) TILLATTE

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1006 Matematikk teoretisk. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Yrkesfag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1006 Matematikk teoretisk. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Yrkesfag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MAT1006 Matematikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt ksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Eksamensdag:

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1

Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 Fakultet for samfunnsfag Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1 Bokmål/ Nynorsk Dato: Torsdag 15. desember 2011 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Oppgavesettet består

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Eksamen i: Inf-1049, Introduksjon til beregningsorientert programmering Dato: 15. desember 017 Klokkeslett: 09.00 13.00 Sted /

Detaljer

EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 13. desember kl ( 4 timer)

EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 13. desember kl ( 4 timer) EXFAC03-FIL Exfac, filosofivariant HØST 2007 Torsdag 1 desember kl 9.00-1300 ( 4 timer) Oppgavesettet består av åtte sider og er delt inn i to hoveddeler (1 og 2). I del 1 skal én av oppgavene besvares.

Detaljer

Second Order ODE's (2P) Young Won Lim 7/1/14

Second Order ODE's (2P) Young Won Lim 7/1/14 Second Order ODE's (2P) Copyright (c) 2011-2014 Young W. Lim. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or

Detaljer

BIB2200 Kunnskapsorganisasjon 2 (KONT)

BIB2200 Kunnskapsorganisasjon 2 (KONT) Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap BIB2200 Kunnskapsorganisasjon 2 (KONT) Bokmål og nynorsk Dato: Torsdag 27.februar 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 18 sider

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1010 Objektorientert programmering Eksamensdag: Onsdag 4. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-15:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230/4230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 24. mars 2006 Tid for eksamen: 13.30 16.30

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008

Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 Førebuing/ Forberedelse 28.05.2008 ENG1002/ENG1003 Engelsk Elevar/Elever Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg:

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

JDBC. Java Data Base Connec.vity

JDBC. Java Data Base Connec.vity JDBC Java Data Base Connec.vity Package java.sql Package java.sql Array Blob CallableStatement Clob Connec.on DatabaseMetaData Driver NClob ParameterMetaData PreparedStatement Ref ResultSet ResultSetMetaData

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS01000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 06/12-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer

Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Høgskolen i Buskerud Løsningsforslag til slutteksamen i SESM3401 Styring av mekatroniske systemer Utarbeidet av Finn Haugen, emnets lærer. Eksamensdato: Mandag 11. desember 2006. Varighet: 4 timer. Vekt

Detaljer

API-søk. Innholdsfortegnelse. Kort beskrivelse. Parametere:

API-søk. Innholdsfortegnelse. Kort beskrivelse. Parametere: API-søk Innholdsfortegnelse Kort beskrivelse Parametere: sokeverdi depotinstitusjonidliste treffperside digitalisert arkivniva side Sortering enhetstypeidliste samfunnsektorid landkode fylkenr kommunenr

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Gjør rede for hva som forstås med språk- og talevansker.

Gjør rede for hva som forstås med språk- og talevansker. INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK Bokmål EKSAMEN SPED1001 Onsdag 6. januar 2016 Ingen hjelpemidler tiltatt Besvar to av tre oppgaver. Oppgi numrene på de to valgte oppgavene. Oppgave 1. Gjør rede for hva

Detaljer

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT

STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT STØTTEMATERIALE TIL FORELESNINGENE OM SKATT ECON3610, H2017 Kristoffer Midttømme Eksempler på skattevridninger: Den britiske vindusskatten Fordeling av antall vinduer (1) Oates, Wallace E., and Robert

Detaljer

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1

Syntax/semantics - I INF 3110/ /29/2005 1 Syntax/semantics - I Program program execution Compiling/interpretation Syntax Classes of langauges Regular langauges Context-free langauges Scanning/Parsing Meta models INF 3/4-25 8/29/25 Program

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag

Detaljer

Ingen hjelpemiddel er tillatne. Ta med all mellomrekning som trengst for å grunngje svaret. Oppgåve 1... (4%) = = 10 =

Ingen hjelpemiddel er tillatne. Ta med all mellomrekning som trengst for å grunngje svaret. Oppgåve 1... (4%) = = 10 = Eksamen. desember 205 Eksamenstid 4 timar IR2072 Diskret Matematikk Ingen hjelpemiddel er tillatne. Ta med all mellomrekning som trengst for å grunngje svaret. Oppgåve.......................................................................................

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte. Teorifagb, hus 3, og og Adm.bygget, Aud.max og B.

EKSAMENSOPPGAVE. INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte. Teorifagb, hus 3, og og Adm.bygget, Aud.max og B. Fakultet for naturvitenskap og teknologi EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: Dato: 06.12.2016 Klokkeslett: 09:00 13:00 INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte Sted: Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11

IN 211 Programmeringsspråk. Dokumentasjon. Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Dokumentasjon Hvorfor skrive dokumentasjon? For hvem? «Lesbar programmering» Ark 1 av 11 Forelesning 8.11.1999 Dokumentasjon Med hvert skikkelig program bør det komme følgende dokumentasjon: innføring

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 4.desember 2008 Varighet: 0900-1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasser: LO347D/LN347D Web-applikasjoner med Java EE Nettstudenter

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Elektronisk vedlegg: Informasjon om oppgåva: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag

Detaljer

XSLT 2. David Massey MBIB

XSLT 2. David Massey MBIB XSLT 2 David Massey MBIB4140 21-9-2017 Demo html.xsl mondial.xsl albania 1214489 1618829

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document

BKAD-1923-BKAD-Avtalemottak-OCR Rest WS. BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document BKAD-Avtalemottak-OCR Rest Web Service Specification Document Revision Log Date Version Change Reference Author 08-12-2014 1.0 Initial document. Amit Kumar 09-12-2014 1.01 Incorporated comments of Leikny

Detaljer

Læringsmål XML. Markering av tekst. SGML-familien. Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan.

Læringsmål XML. Markering av tekst. SGML-familien. Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan. Markeringsspråk og XML Læringsmål XML Forstå prinsippene bak XML og XHTML. Forstå hva XML kan brukes til og hvordan.

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.15 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN

DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN DATAUTFORSKNING I EG, EG 7.1 OG EGENDEFINERTE FUNKSJONER SAS FANS I STAVANGER 4. MARS 2014, MARIT FISKAAEN 2 INNLEDNING TEMA I SAS Enterprise Guide versjon 5.1 (februar 2012) kom det et nytt datautforskingsverktøy,

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN I/FINAL EXAM. TDT4237 Programvaresikkerhet/Software Security. Mandag/Monday 15.12.2008. Kl. 09.00 13.00 Side 1 av 7 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL//NYNORSK/ENGLISH Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3610/4610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON3610/4610 Resource Allocation and Economic Policy Eksamensdag: Torsday 28.

Detaljer

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DTR2001Produksjon Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Standardterminologi i DDK (til bruk i Pansoft oversettelsesprogrammet)

Standardterminologi i DDK (til bruk i Pansoft oversettelsesprogrammet) Standardterminologi i DDK (til bruk i Pansoft oversettelsesprogrammet) Det finnes en del tegn i tabellen som brukes som plassholdere: emne eller klassebetegnelse @ klassenummer ( betegner det første nummeret

Detaljer

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon Våren

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer