Innsalg og Vik$g samfunnsoppdrag relasjonsbygging i a/øringsarbeidet Bedre Attføring Per Ivar Seljes eth Forening av to fag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsalg og Vik$g samfunnsoppdrag relasjonsbygging i a/øringsarbeidet Bedre Attføring Per Ivar Seljes eth Forening av to fag:"

Transkript

1 Innsalg og relasjonsbygging i a/øringsarbeidet Vik$g samfunnsoppdrag Store menneskelige konsekvenser: - Livskvalitet Store samfunnsøkonomiske konsekvenser Te7ere og bedre analyser av jobbsøker Bedre Attføring 1 2 Forening av to fag: Sosialt arbeid Innsalg og - attføring relasjonsbygging 3 Hva slags salgsarbeid er innsalg av a=øringskandidater? B2B; Business- to- business Salg mot bedri5er/offentlige virksomheter. Færre kunder oversiktlig, lea å finne. Direkte kontakt; telefon, møter, relasjonsbygging Arbeidskra5 er et komplisert produkt, med styrker og svakheter. Skreddersøm løsninger. Mye service rundt leveransen. 4 Bedre a3øring: Hva er A=ørings- salg? A=ørings- strategier Hvordan lykkes el. mislykkes Kontaktmetoder og Innsalgsprosessen Møtebooking og Salgsmøtet Personlighet for godt salg BAKTEPPET Teamarbeid rundt jobbsøker Tillit og Closing Relasjon- og omdømmebygging 5 6 1

2 Omdømme målt av Synovate (Mdl. MMI) Norske etater og organisasjoner: 1015 personer spørres om 83 off. etater. Disse skal representere hele befolkningen; kan både ha kjennskap/ikke kjennskap. Tilfredshet: Norsk Kunde- Barometer Kun brukere spørres NAV TVINGES MOT NÆRINGSLIVET: der vi allerede er. En vikmg kommunikasjons- mulighet. DN: April 2012 Trenger vi å arbeide med salg og relasjonsbygging? Hvordan står det Ml med a=øringsarbeidet i Norge i dag? 11 2

3 Aftenposten 20. April 2012 Attføringsbedriftene/NHO AB-Suksessrate Store forskjeller: Verken Arbeidsdep. eller Nav fører stamsmkk - vet hvilke a=øringsbedri\er som lykkes. Men A3øringsbedriIene ved NHO fører stamsmkk for Arbeid med Bistand - hvor mange kom i ordinær jobb: Fylkesstopp: Telemark 67 % Fylkesbunn: Sogn og Fordane 15 % BedriIstopp: 90 % BedriIsbunn: 10 % A=øringsbedri\ene/NHO sier store forbedringer er mulig på kort $d. 15 Dir. Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO Service sier:»variasjonene er alt for store, og skyldes ikke fylkesvise forskjeller i arbeidsmarkedet. «Det skyldes at enkelte fylker har et mer pågående og kompetent Nav, som samarbeider godt med asøringsbedri5ene og næringslivet. I løpet av 1-2 år vil deae kunne forbedres vesentlig i hele landet, hvis Nav og asøringsbedri5ene jobber som de beste fylkene. 16 Suksesshistorien Grep og Nav Telemark Grep i 2009: AB- suksessrate på 24 %. Så ga Nav marsordren: Minst 8 av 10 skulle ut i jobb eaer gjennomført Xltak. (50 % av inntektene kom fra Nav) Virkemidler: Nav og Grep pleier te7 kontakt med næringslivet. Fleksibilitet i\ regelverket. Nav tøyer grensene. Fjerning av ventemd mellom Mltak. Belønninger Ml gode saksbehandlerne. Tre år senere: nesten 80 % AB- suksessrate (ordinær jobb, hel/delmd). 17 Grep forteller: Før var vi så omsorgsfulle. Vi visste ikke hva godt vi kunne gjøre for de som kom hit med sine vonde historier Nå snur vi alle steiner, for å få svaret på kun to spm: Hvordan kan vi få i jobb, - hva er dine ressurser? 18 3

4 TØFT ARBEIDSLIV: NY KUNNSKAP: Uhordringene ser ikke ut Ml å minske fremover. (20. feb. 2014) 19 Information.dk Konklusjon: MYE SKJER: ALLE vil ha flere i arbeid Nav trenger hjelp PoliMsk ønske om sterkere samarbeid mellom Nav og næringsliv 22 Målgrupper og strategier Jobbsøker Arbeidsgiver A=øringsstrategier Nav Publikum A=ørings- bedri\ens MÅLGRUPPER

5 A3ørings- Strategier Satsing, mål og læring Salgsstø7e På jobbsøkers premisser Salgsverktøy Fornøyde arbeidsgivere Match- re7 mann Ml re7 jobb Ne7verk Relasjonsbygging arbeidsgivere Personlig salg Kommunikasjon og omdømme Innsalg mot Nav Volum på salgsmøter Teamarbeid rundt søker Resultat fra salgsarbeid - Enkel - Egodrive, pågående - Enkel teknikk - Ekspederende - Teknikk, manipulerende - Svak e$kk 27 Utgjør 95 % av oms. + 40% i omsetning 28 Selger anno 2014 Øker inntekten Ansikt utad Kundeekspert Kunnskapsmegler Relasjonsbygger Problemløser Klagebehandler Hvordan mislykkes i salg?

6 Marginalisert fag - Kan ikke verktøy. Svak refleksjon og selvinnsikt Ikke- fag Fødte selger (Intuisjon) Dårlig salg Dårlig ledelse og selvledelse Hvordan lykkes i salg? Sales Performance Kunnskap Holdninger Erfaring Refleksjon Selvinnsikt Salgsprosessen Prestasjonsorientert Hva er profesjonelt salg? Salgsverktøy; finne, ringe, skrive, møte, selge inn. Hvordan vinne / tape salg. Egenutvikling Kundeforståelse; spørretekniker og analyse Egne sterke og svake sider. Relasjonsbygging og ne7verksbygging Læring Hva du må bli bedre Ml. 33 NOV Holdinger Ønske å prestere. Ønske læring/egenutvikling. Motivere seg, spesielt etter «nei». Innsalgsprosessen i a=øringsarbeidet

7 1. FINNE Salgsprosessen i attføringsarbeidet 2. INNSALG - Salgsmøte 4. RELASJON - Overvåk +forsterk - Salgsmøte 3. AVTALE - Kandidat, kommuniser. - Salgsmøte - Vis gevinster, overvinn skepsis. - Grader vikmghet. Hvem er ansvarlig? Booke møte. - Telefon. PRIMÆR: Kontaktmetoder Salgsmøter (SM) Telefoner (TM) STØTTE: Direct Mail (DM) LinkedIn/Facebook PR Avisomtale Foreninger/sosialt Messer & konferanser Fremdri\ + ikke brenne kunder Spesialiser/organiser salgskorpset Neste salgssteg har større kra\: Salgstreningens største fokus: Hvordan komme $l neste steg? BRANSJER: Dagligvare Faghandel Kjøkken Hotell Helse Bygg/anlegg Etc. ARBEIDSTYPE: KanMne Kundemo7ak Vedlikehold Data Salg Bud Etc Møtebooking Møtebooking Ikke selg inn løsning eller kandidat(- er) - selg inn møtet! Presenterer du en komplisert tjeneste, - kan du få nei. Fortell at du har noe posimvt å Mlby, - så re7 fokus på kalenderen. Er kundens kalender full, inviter på lunch

8 En selger og salgsmøter må bygge Mllit, og Mllit bygges av Kunde- forståelse Jobbsøker- innsikt Forberedelse Kompetanse Ærlighet & pålitelighet Bidrag TILLIT Likeability Bedri\skultur: - Hvem er beslutningstaker? Dress like a professional Futrell, 2011 Klær snakker - de er symboler. Ta hensyn Xl kunden, kulturen og bransjen ikke vær individualisxsk. Profesjonelt, enkelt, rea dose autoritet. Et antrekk som kunden liker. Det gode salgsmøtet

9 Intro Analyse 1 Analyse 2 Presentasjon Innvendinger Closing Avslutning Førsteinntrykk Kultur, personlighet, Mllit Behov, preferanser, KBF KBF, annullere innvendinger Annullere, forsterke, Mllit Kjøpssignaler, del- /hel- close Oppsummere, takke, Mllit 49 Få innsikt i: Bedri\skultur ANALYSE 1 Personlighet Faglig fokus (KBF) (Øk/marked/HR?). Bygge Mllit og posimvitet. Ha ferdige åpne gullspørsmål Vær en god ly7er (95 %) The customer is the king 50 En vanlig svakhet hos selgere: - de ikke har lært seg skikkelige spørreteknikker. De kommer ikke under huden på kunden, og forstår ikke kundens egentlige preferanser. En god selger gode spørsmål og er å lyee. Start allmd med: Gullspørsmål Jeg leste at dere, hvordan greide dere å? Hva fokuserer dere spesielt på? Hva er vanskelig i? Lederadferd I. 30 lederadferdsbegreper fra Mdl. forskn. testet mot 300 ledere. II. 200 ledere og mange hundre underord/overord/kollegaer. (MarMnsen, 2003 og 2005) HØY Arbeidsmoral, punktlig, prestasjon, orden Lederpersonlighet Big Five Personlighetstrekk Samvifghetsfull LAV Avslappet, rotete Fantasi- og iderik, liberal Åpen for nyh KonservaMv, jordnær, prakmsk Sosial, akmv Utadvendt Tilbaketrukket, uavhengig Vennlig, empam, hjelpsom, samarbeid, føyelig Omgjengelig Kynisk, tøff og direkte 53 SensiMv, emosjonell, svingninger, bekymret, nedstemt Emosjonell Sensi$vitet Robust, stresstoleranse, avbalansert 54 9

10 ANALYSE 2 - Den fasen i salgsmøtet. Avdekk behov og preferanser/key Buying Factors: > salgsargumenter Hva vektlegger dere Mindre åpne og mer direkte spørsmål. Arbeidsgiver verdseher (KBF) - er kri$sk kunnskap Arbeidsgiver verdsetter: Pålitelighet Nyøyaktighet Selvstendighet Servicevennlig Kommunikativ Passe inn i miljøet Exit på dagen PRESENTASJON AV VÅR VIRKSOMHET: PRESENTASJON Kan jeg få vise deg Ta frem materiell. Re7 på sak! KBF Vær konkret!, konsis! EFU: Egenskap, fordel, utby7e. BFU: Behov, fordel, utby7e. Entusiasme, smil, snakk fri7, øyekontakt INNVENDINGER E7er, eller i løpet av PF. Kunden har spørsmål el er skepmsk naturlig. MÅL: Bygge $llit, oppklare og forsterke USPs Krevende trening er avgjørende. Møt disse posimvt. Vanlige innvendinger bør annulleres i presentasjonsfasen. BESLUTNING/CLOSING MÅL: beslutning, delbeslutning, intensjonsavtale. Let e7er kjøpssignaler Detaljer Ved kjøpssignaler - be om avtale. Ikke for Mdlig, ikke for seint

11 Kjøpssignaler / Closing leads Fordel- respons - delclose Direkte appell - close Bordet er dekket close Verbal Spørsmål Anerkjennelser Krav Non- verbal Ansikt/øyne Nikking Ly7ende Studie av materiell Oppsummere fordeler - close Salgsutløser close Finn beste alternamv close Ulemper ved å vente - close Toppleder - close Sukre Mlbudet - close NegaMv Ml posimve - close Selgers personlighet Steve W. Mar$n kjørte 1000 personlighets- tester av de aller dyk$gste selgerne, vha Big Five Personality Traits Forklare adferd. Basert på en rekke uavhengige studier, og store utvalg, siden IdenMfiserer fem faktorer HØY Arbeidsmoral, punktlig, prestasjon, orden Fantasi- og iderik, liberal Sosial, akmv Vennlig, empam, hjelpsom, samarbeid, føyelig Big Five Personlighetstrekk Samvifghetsfull Åpen for nyh Utadvendt Medgjørlig LAV Avslappet, rotete KonservaMv, jordnær, prakmsk Tilbaketrukket, uavhengig Kynisk, tøff og direkte 91% Ydmyk og selvbeskjeden SMl: Se7e kunde og team i fokus 90% Sjelden motløs/trist SMl: Må takle og slå Mlbake e7er tap/skuffelser. 85% Ansvarlig/Samvifghetsfull SMl: Tar kontroll i salgsprosessen 84% Prestasjons- /målorientert SMl: Forstå kundens beslutningsprosess (salgssyklusen), finne beslutningstaker og fokusere på kundens behov, fremfor produkhordeler. SensiMv, emosjonell, svingninger, bekymret, nedstemt Emosjonell Sensi$vitet Robust, stresstoleranse, avbalansert

12 Arbeidsgiver verdsetter: Pålitelighet Nyøyaktighet Selvstendighet Servicevennlig Kommunikativ Passe inn i miljøet Exit på dagen 82% Nysgjerrig (kunnskap/info) (Ekstrem høy skåre) SMl: Nysgjerrighet vs kunder, gode spm, vite raskt om du får avtalen. Lav sosial orientering SMl: Høy vennlighet gjør at du kommer for te7 på kunden, og de7e hemmer Mlstrekkelig dominans. 5% Høy selvbevissthet Bieffekt av selvbevissthet er beskjedenhet/hemming. SMl: Sterk drive, prioritere kunder, le7 for å ringe høyt og ringe kaldt. Oppsummert: Ydmyk Lærevillig (salg/ kunder ) Prestasjonsorientert Ansvarlig Takle motgang A3øringsbudskap posimv momvasjon Drilling Innsalgsargumenter Trygg/risikofri anse7else. Re7 person Ml jobben søker pos egenskaper. Lojal medarbeider. Forsikre kvalitet vi har langsikmg fokus. Sosial ansvarlighet omdømme. Berike arbeidsmiljøet. Gi referanse Skreddersydd te7 stø7e/oppfølging. Opplæring/utstyr. Lønnsfri periode. DelMdsmedarbeider. Vi gjør alt papirarbeid. Lykkes i å gi noen jobb A3øringsbudskap negamv momvasjon Fjern frykt/skepsis. Prøvekjøp med angrere7 exit på dagen. Null jus, byråkram og papirarbeid. Vi gjør alt! Forklare vår relasjon Ml Nav. 71 Appeller til ulike kontaktpersoner Daglig leder - Bra for lederskapet, og dets status internt/eksternt. Personal - Berike arbeidsmiljøet. Meningsfullt for medarb. Økonomi - Redusere lønnskostnader. Marked - Godt omdømme, hjelper medmennesker, gir noe Mlbake. Teknisk/produksjon - Jobben blir bedre gjort. Samfunnsøkonomi 72 12

13 Ledermo$vasjon fra Maslow 5. Selvrealisering: Realisere si7 maksimale potensial: Veldedighet Hjelpe noen andre. Gi noe Mlbake Ml samfunnet. 4. Ego: Internt: Selvaksept, selvrespekt, uavhengighet, suksess og gleden av godt uhørt arbeide. Eksternt: Omdømme, anerkjennelse, status, presmsje. Drilling Innvendingsbehandling IB- Guide - eksempler: Vi har de ansatte vi trenger Driften krever 110% Vi har dårlig erfaring Vi tør ikke Vinninga går opp i spinninga Har ikke tid til opplæring Ser ikke fordelene Vi er så spesielle Kom tilbake Vår kandidat kan jobbe "på topp" Vår kandidat kan jobbe med internservice/lave perioder Nå kan du få en positiv erfaring! Exit på dagen - uten diskusjon Fleksible finansieringsordriner Vi kan gi opplæring - serviceoppgaver uten behov for opplæring Økonomi, kvalitet, drift, trivsel, CSR, osv. Vi har formidlet til din bransje før. Det er nå vi har en god kandidat - når kan vi kontakte deg igjen? Fokus rundt jobbsøker Individuell handlingsplan Handlingsplan hvor individuell oppfølging av arbeidstaker og arbeidsgiver hjemles. Konkrete Mltak. Dag Ml dag uke for uke. 77 Kandidatens premisser: - Få kandidaten Ml å tro på seg selv Bli kjent med kandidatens; behov, interesser, drømmer og ambisjoner. Dialog, dialog, dialog momver! Snakk om fremmden: Hus, hjem, kjæreste, barn, bil, ferier, etc. Snakk også med arbeidsgiver om hvordan momvere kandidaten; variasjon, anerkjennelse, mestringsfølelse, frihet, belønning, etc

14 Arbeidsgivers premisser: Selg inn og samarbeid godt. Te7 oppfølging og evaluering. Være ærlig og skap åpenhet rundt vanskelige tema. Umiddelbar exit. Belønn og bygg relasjonen. Jobb med arbeidsgivers oppfatning av a=øringsvirksomheter og a=øringskandidater. Pleie av arbeidsgiverne Relasjonsbygging i attføringsarbeidet Relasjonsbyggere 4. RELASJON/LOJALITET - SM, overvåk. - Forsterkninger Profesjonelle Sosiale Formalitet 1. FINNE 3. AVTALEOPPSTART 2. INNSALG - SM - Kandidat, kommuniser. - SM - Vis gevinster, overvinn skepsis. - TM - Grader vikmghet. Hvem er ansvarlig? Gode medarbeidere. Kompetanse. Service og dialog. Problemløsning. Sosialisering. Kunde- arrangementer. Belønning. Avtaler. Kontrakter CSR- Diplom Gjør heder på verdifulle arbeidsgivere Arbeidsgiver AS har samarbeidet med asøringsbedri5en Aski i arbeidet med å skaffe medmennesker en god jobb. Arbeidsgiver AS har dermed vist at de også greier å gi bidrag utover sin egen krevende forretningsdri5. De har utvist sosialt ansvar. ASøringsbedri5en Aski takker for et givende samarbeid

15 Kick off: - Hvordan komme skikkelig i gang? Start- up: Forstå at øving gjør mester. Tillat deg selv å være nervøs og gjøre feil. Lag en ambisiøs plan. Bevisst dørstokkmila start og ring presis kl Ring 15 arbeidsgiver pr. Dag. Reis 2 dager sammen med en kollega, forsøk å ha 3-5 møter pr. dag. Diskuter og reflekter du blir aldri ferdig utlært Facebook bedri\: Per Ivar Seljeseth & Co LinkedIn: Per Ivar Seljeseth Takk for meg! 89 15

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

Innhold. Forord... 11. Forord til 5. utgave... 13. 1 Hvordan anvendes boken?... 15

Innhold. Forord... 11. Forord til 5. utgave... 13. 1 Hvordan anvendes boken?... 15 Innhold Forord... 11 Forord til 5. utgave... 13 1 Hvordan anvendes boken?... 15 2 Salgets prosesser... 20 Lokalisere... 21 Kontakte... 24 Bearbeide... 29 Avslutte... 29 Ordre vunne/tapte salg... 30 Internetts

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Hva slags evner er nødvendig for å bygge opp et team med engasjerte medlemmer som jobber godt sammen?

Hva slags evner er nødvendig for å bygge opp et team med engasjerte medlemmer som jobber godt sammen? Hva er min styrke og mine svakheter som leder? På hvilke område trenger jeg å forbedre meg? Hvordan kan jeg inspirere og motivere andre mot et felles mål? Hva slags evner er nødvendig for å bygge opp et

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Invitasjon til kurs i salgsutvikling. Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS

Invitasjon til kurs i salgsutvikling. Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS Invitasjon til kurs i salgsutvikling Tor Holdø, TotAl-gruppen Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling AS Salgsutvikling for TotAl-gruppen Innhold et med kursserien er at alle bedriftene skal få nødvendig

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium. - Gode salgsmøter 43 foiler. Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS

BizTools Salg. Kompendium. - Gode salgsmøter 43 foiler. Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS BizTools Salg Kompendium - Gode salgsmøter 43 foiler Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet: Gode salgsmøter Dette kompendiet er for deg som brenner etter å bli

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Intervjuets faser. Åpning Informasjon om bedriften Intervju etter CV Informasjon om stilling Mer inngående spørsmål Avslutning

Intervjuets faser. Åpning Informasjon om bedriften Intervju etter CV Informasjon om stilling Mer inngående spørsmål Avslutning Intervjuets faser Åpning Informasjon om bedriften Intervju etter CV Informasjon om stilling Mer inngående spørsmål Avslutning Åpning Etabler god kontakt og tillit - snakk med kandidaten om hverdagslige

Detaljer

4/29/14. omsorg. mot optimisme integritet ressurser. flyt. utholdenhet. interesse glede humor. lykke selvkontroll

4/29/14. omsorg. mot optimisme integritet ressurser. flyt. utholdenhet. interesse glede humor. lykke selvkontroll 4/29/14 MainTech Konferansen Positiv psykologi: Mennesker på sitt beste Lisa Vivoll Straume Ph.D* / Faglig leder i Mind: AS respekt ekspertise utholdenhet kjærlighet trygghet interesse glede humor omsorg

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

19.10.2015. Hensikten med stillingsannonsen? Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes. Rekrutteringsprosessen

19.10.2015. Hensikten med stillingsannonsen? Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes. Rekrutteringsprosessen Stillingsannonser - Resultatorientert gjennomfører søkes Ole I. Iversen (Dr. BA) oii@assessit.no Twitter: @OIIversen www.assessit.no Transparentene kan lastes ned fra www.oleiversen.no Rekrutteringsprosessen

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Mål for kurset. www.dialogic.no

Mål for kurset. www.dialogic.no Salg og mersalg Re Mål for kurset! Hvorfor det er vik7g å være en ak7v rådgivende selger?! Hva er egentlig salg?! Ulike selgers7ler! Salgssamtalen i praksis - EFU! Omtankesalg og oppsalg! Behandling av

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

Lederskap og Enneagrammet

Lederskap og Enneagrammet Lederskap og Enneagrammet En leders jobb er å Type 1..sette klare mål og inspirere andre til å nå dem 2..vurdere styrken og svakheten til teammedlemmer og motivere og fasilitere mennesker mot å oppnå organisasjonens

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

«Tett på» Lederutviklingsprogram i NTE HR konferansen Energi Norge 2.2.2012 HR direktør Rita Bettina Fjerstad Ajer

«Tett på» Lederutviklingsprogram i NTE HR konferansen Energi Norge 2.2.2012 HR direktør Rita Bettina Fjerstad Ajer Lederutviklingsprogram i NTE HR konferansen Energi Norge 2.2.2012 HR direktør Rita Bettina Fjerstad Ajer Konsernsjefens visjon med Målet med -programmet er å gi ledere i NTE muligheten til å videreutvikle

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0

BizTools Salg. Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler. Mars 2010. Versjon 1.0 BizTools Salg Kompendium: - Prospektering og møtebooking 32 foiler Mars 2010 Versjon 1.0 Utviklet av Jens T. Kanden, BizTools AS Copyright BizTools AS Hvorfor kompendiet Prospektering og møtebooking Dette

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos

BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID. Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos BETINGELSER FOR Å LYKKES MED UTVIKLINGSARBEID Rudi Kirkhaug Professor, dr. philos HVA ER UTVIKLINGSARBEID Forbedring av eksisterende rutiner/ løsninger Introduksjon av nye rutiner/løsninger Rudi Kirkhaug

Detaljer

Tjene publikum når de trenger det som mest

Tjene publikum når de trenger det som mest Gardermoen 29.9.14 Tjene publikum når de trenger det som mest Trygghet gjennom forutsigbarhet KOMMUNIKASJON «KOMMUNIKASJON KAN BLI EN LEDERS BESTE VÅPEN, OM HAN ELLER HUN MESTRER KUNSTEN GODT» Ref. Opperud

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no)

Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) Linda Lai, Dr.Oecon/PhD Førsteamanuensis i beslutningspsykologi, Handelshøyskolen BI (linda.lai@bi.no) 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk, målbasert og langsiktig satsing på tiltak for å sikre

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012)

05.11.15. Hva har vi oversett? (Keyes, 2005;2009) Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes, 2012) Regional Nettverkskonferanse Bodø, 05-06.11.15 Helsefremmende arbeid: Med fokus på styrker og ressurser Lisa Vivoll Straume Ph.D / Faglig leder Psykisk sykdom vs psykisk helse? Vitenskapelig galskap? (Keyes,

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Vurderingskriterier i Resepsjonsfaget

Vurderingskriterier i Resepsjonsfaget Kandidatens navn: Dato for prøve: Bedrift: Prøvenemnd, leder: Resepsjonsfaget Vertskapsrollen Medlem: Nr. 1 Utføre service i vertskapsrollen og tilpasse kommunikasjon, adferd og bekledning i møte med gjester.

Detaljer

Informasjonsark - Intervjuer

Informasjonsark - Intervjuer Informasjonsark - Intervjuer Innledning Et jobbintervju starter ofte med at arbeidsgiver forteller litt om bedriften, avdelingen og den aktuelle jobben. Lytt nøye og ta gjerne notater som du kan bruke

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Helgelandssykehuset Mosjøen

Helgelandssykehuset Mosjøen Helgelandssykehuset Mosjøen Pasientfokus og samhandling Medarbeiderskap i omstilling noen erfaringer Hva er medarbeiderskap? Ledelse og lederskap handler om lederens evne til å utføre sitt oppdrag å lede

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Fra ord til handling - Ledelse i praksis Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Hva gjør ledere som ser ut til å få det til, selv i krevende tider? 05.05.2010 s. 2 Ingen supermann eller kvinne 05.05.2010

Detaljer

Agenda: Annonsering på print og nett. Hvordan lage gode stillingsannonser. Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen

Agenda: Annonsering på print og nett. Hvordan lage gode stillingsannonser. Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen FINN JOBB Agenda: Annonsering på print og nett Tall Hva gjør andre (case) Hvordan enkelt øke annonseverdien Digitalskolen Hvordan lage gode stillingsannonser Attention Interest Desire Action Hva gjør andre

Detaljer

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen

PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN. Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen PEDAGOGDAGENE 2014 DANS I MØTE MED BARN Kunsthøgskolen i Oslo: Heidi Marian Haraldsen Veslemøy Ellefsen Dans i møte med barn - Hva tar dansen med seg inn i møtet med barnet? Barn i møte med dans - Hva

Detaljer

Det perfekte møte av!

Det perfekte møte av! Det perfekte møte av! Roar Petajamaa & Odin Johansen www.petajamaa.no Agenda! Dette skal vi gjennom på 45 min: Prospektering Møtebooking Forberedelse Det perfekte møte Closing Referansekilder, teknikker

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer