Handelshøyskolen. HH Bulletinen juli/august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelshøyskolen. HH Bulletinen juli/august 2014"

Transkript

1 Handelshøyskolen HH Bulletinen juli/august 2014 Leder Grønn økonomi Grønn økonomi er en viktig satsing for Handelshøyskolen. Det betyr ikke at vi vil utvikle et alternativ til "vanlig økonomi". Det trengs ikke. En klassisk definisjon på økonomifaget er jo at det handler om å husholdere med knappe ressurser, og samspillet mellom natur og økonomisk aktivitet har vært sentralt i faget helt siden Adam Smith. Økonomifaget er en stor verktøykasse av teorier og modeller som kan brukes og misbrukes, og noe av kunsten er å vurdere hva som er riktig modell og teori i ulike sammenhenger. Men det er fortsatt behov for å utvikle og utvide verktøykassen ikke minst i forhold til langsiktig ressursforvaltning. Økonomer oppfattes av og til som bremseklosser, snarere enn pådrivere for å finne løsninger på miljø- og ressursproblemene. Det kan hende at det skyldes at mange økonomer er mer opptatt av å finne virkemidler som virker i forhold til det problemet som skal løses, snarere enn symbol-tiltak som er synlige, men som bidrar lite til å løse problemet - eller er svært kostbare. Problemene bør løses så billig som mulig fordi det er så mange problemer som krever løsning. (Noe av grunnen til at økonomer oppfattes som bremseklosser, kan også være at det finnes mange økonomer som ikke fikk med seg den biten av pensum som viser hvordan markedene alene ikke løser alle problemer.) Ved Handelshøyskolen er vi opptatt av hvordan foretakene kan og bør tilpasse sin strategi og sin virksomhet for å bidra til løsninger på miljøutfordringene for at de kan utnytte de frihetsgradene som finnes for å bidra til løsninger. Samtidig er vi opptatt av hvordan politikk og virkemidler kan utformes for å gi personer og foretak insentiver til god forvaltning av natur, miljø og ressurser. Ett eksempel er skattesystemet, som kan utformes slik at det gir personer og foretak større insentiv til å bevare miljø og natur. Vår professor Knut Einar Rosendahl er nettopp oppnevnt av Regjeringen som medlem av "Grønn skattekommisjon" som skal utrede endringer i skattesystemet som kan fremme bedre langsiktig forvaltning av naturressurser og miljø. Det er et viktig og vanskelig arbeid ikke minst å finne fram til tiltak som er politisk gjennomførbare. Ragnar Øygard Leder av Handelshøyskolen

2 Nye studenter høsten 2014 Høsten 2014 er det semesterregistrert 248 nye studenter på Handelshøyskolens studieprogrammer. Opptaksrammen til de to bachelorprogrammene er til sammen 120, mens den samlede opptaksrammen til de tre masterprogrammene er 120. Nye studenter som er semesterregistrert ("Møtt") høsten 2014 Studieprogram Antall "Møtt" Bachelor Samfunnsøkonomi 33 Bachelor Økonomi og administrasjon 88 Sum bachelor 121 Master Samfunnsøkonomi 19 Master i Økonomi og administrasjon 91 Master i Entreprenørskap og innovasjon 17 Sum master 127 Sum alle program 248 Opptak og poenggrenser Vi fikk i år en økning i antall søkere til bachelorprogrammene, samtidig som opptaksrammen var den samme som i Dette bidro til at poenggrensene for opptak til bachelorprogrammene økte noe i forhold til i fjor, og at flere søkere ikke fikk opptak. For bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon var det over 300 søkere på venteliste etter hovedopptaket. Poenggrenser Ordinær kvote 1 Kvote for førstegangsvitnemål 2 Studieprogram / Årstall Bachelor i samfunnsøkonomi 46, ,7 Bachelor i økonomi og administrasjon 46, , Ordinær kvote: Søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som konkurrerer med skolepoengene 2 Kvote for førstegangsvitnemål: Alle søkere konkurrerer med skolepoeng + tilleggspoeng + alderspoeng På master fikk vi i år en stor økning i antall søkere til masterprogrammet i økonomi og administrasjon, mens for de to andre masterprogrammene var det en nedgang i antall søkere, sammenlignet med fjoråret. Karaktergrensen for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon økte fra 3,15 til 3,20 (C=3, B=4, A=5, D= 2, E=1), samtidig som flere fikk tilbud om opptak i år enn i fjor. For masterprogrammet i samfunnsøkonomi ble opptaksgrensen satt til 3,15, som var det samme som i fjor. Entreprenørskap og innovasjon har karakterer, motivasjonsbrev og intervju som opptaksgrunnlag, og opererer ikke med karaktergrense for opptak.

3 Nye medarbeidere Nye PhD-studenter høst 2014: Navn: Menasbo Gebru Tesfay Mastegr fra: Mekelle University, Etiopia Forskningsfelt: Utviklingsøkonomi Navn: Samson P. Katendeza Mastergrad fra: Mekerere University, Uganda Forskningsfelt: Miljø- og ressursøkonomi Navn: Kidanemariam Abreha Gebretsadik Mastergrad fra: Addis Ababa University, Etiopia Forskningsfelt: Utviklingsøkonomi Navn: Abrha Megos Meressa Mastergrad fra: Mekelle University, Etiopia Forskningsfelt: Miljø- og ressursøkonomi Navn: Diana Marcela Roa Rubiano Mastergrad fra: Federal University of Rio de Janeiro, Brasil Forskningsfelt: Energiøkonomi

4 Navn: Tom Erik Henriksen Mastergrad fra: Handelshøyskolen, NMBU Forskningsfelt: Finans og råvaremarkedsanalyser Navn: Federico Cammelli Mastergrad fra: University of Florence, Italia Forskningsfelt: Ressurs- og skogøkonomi Ny Postdoc høst 2014: Navn: Arsalan Nisar Shah Phd-grad fra: Technical University of Madrid, Spania Forskningsfelt: Entreprenørskap og innovasjon Forskningsseminarer Handelshøyskolen inviterer til åpne forskningsseminarer. Ved frokostseminarer serveres mat i forkant av seminaret. Program høsten september: Steffen Kallbekken fra CICERO skal holde et foredrag på Frokostseminaret, kl.9.00, T452, Tårnbygningen, NMBU. 17. oktober: Stephen Mumford skal holde et foredrag på Frokostseminaret, kl.9.00, T452, Tårnbygningen, NMBU. 29. oktober: Anja Tolonen fra University of Gothenburg / World Bank skal holde et foredrag med tittelen "Child Health and Gold Mining in Africa", kl , T452, Tårnbygningen, NMBU. Programmet for forskningsseminarene blir oppdatert fortløpende og publisert på nettsiden til Handelshøyskolen.

5 Masteroppgaver I løpet av august 2014 ble det innlevert 19 masteroppgaver ved Handelshøyskolen. Under følger en oversikt over de oppgavene som ble levert i denne perioden. Godkjente oppgaver, som ikke er konfidensielle, blir gjort tilgjengelig i Brage NMBUs Open Research Archive når de er frigitt for publisering. Forfatter (e) Tittel Veileder Ali Raza Demand for Credit among Small Farmers A Case Study of District Mandi Bahauddin, Pakistan Mette Wik Andre B. Myrseth Norske husholdningers betalingsvillighet for reduksjon i lunge kreft risiko forårsaket av Radon - En betinget verdsettingsstudie Ståle Navrud Atle Fossum Gunn Marit Brattabø Håkon Liverød Knutsen Ingeborg M. Laukvik Finnes det en sammenheng mellom aksjekursendringer og kapitalstruktur? Den strategiske prosessen ved en offentlig institusjon. Er det samsvar mellom Strategisk plan ved Kunsthøgskolen i Oslo og strategiimplementering? Indekseffekten på Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Teknologi basert innovasjon i Norge: En kvalitativ Undersøkelse av utfordringer ved kommersialisering av nanoteknologi Glenn Kristiansen og Ole Gjølberg Glenn Kristiansen Glenn Kristiansen Anne Moxnes Jervell Ingvild Bakken B2B Mobile App Innovation Strategy: A value based approach Roberto Garcia Jan Erling Yri Observasjoner av balansert målstyring i et bankkonsern. Ivar Pettersen En casestudie av Sparebanken Hedmark Kari D. Røstad Prestasjonsmåling i Flytoget Kolbjørn Kristoffersen Karoline H. Amthor Krishna Dhanusk Mina Mælum Nordstrøm Fra forskning til verdiskaping: En veterinærmedisinsk bedriftsetablering i norsk oppdrettsnæring Assessing Households Demand for Improved Water Service: A Case Study of Kathmandu Valley, Nepal Etniske entreprenørers håndtering av barrierer - En kvalitativ studie av etnisk entreprenørskap i et "effectuation"-perspektiv Anders Lunnan og Bernt Aarset Ståle Navrud Elin Kubberød

6 Forfatter (e) Tittel Veileder Per Fredrik Borge Hansen Determinants of Net FDI Inflow to a Cluster of Central and Eastern European Countries Roberto Garcia Rune Haugestad B2B Mobile App Innovation Strategy: A value based approach Carl Brønn Sonam Puri High-Performance in BPO Jens Bengtsson Stian Kristiansen Sporild Thomas L. Haneborg Sinnsstemningens rolle i finansielle beslutninger Hva gjør Mosking Drift AS for å operasjonalisere sin strategi, og hvilke forbedringsområder kan avdekkes ved utviklingen av en balansert målstyringsmodell? Glenn Kristiansen Sigurd Rysstad Trygve W. Haug Observasjoner av balansert målstyring i et bankkonsern. Ivar Pettersen En casestudie av Sparebanken Hedmark Yun Walther-Zhang Effekten virkemidler har for kildesortering av småelektronisk avfall: En kvantitativ undersøkelse Bente Halvorsen og Ole Jørgen Hanssen I media Knut Einar Rosendahl ble nevnt i Vårt Land i artikkelen "Trenger mer enn økonomer til grønn omstilling" 15. august. Knut Einar Rosendahl ble intervjuet av Teknisk Ukeblad i artikkelen "Utslipp på sokkelen. Disse 5 feltene slipper ut mest på sokkelen" 22. august. Knut Einar Rosendahl ble intervjuet av Teknisk Ukeblad i artikkelen "Utslipp på sokkelen. Disse 5 feltene slipper ut mest på sokkelen" 26. august. Stein T. Holden ble intervjuet av Fosna-Folket i artikkelen "Halvparten av jorda er leid" 17. juli. Publisering Flügel, S., Ramjerdi, F., Veisten, K., Killi, M. & Elvik, R. (2014). Valuation of Cycling Facilities with and without Controlling for Casualty Risk. International Journal of Sustainable Transportation. Flügel, S., Voll, N.G., Bockemühl, F. (2014). Prøves for vegnettverket i Trondheim: Ny og bedre metode for å beregne trafikkavvikling. Samferdsel 6.

7 Joseph Mawejje and Stein T. Holden (2014). Does social network capital buy higher agricultural prices? A case of coffee in Masaka district, Uganda. International Journal of Social Economics. Vol. 41, Issue 7, pp Stein T. Holden (2014). Agricultural Household Models for Malawi:Household Heterogeneity, Market Characteristics, Agricultural Productivity, Input Subsidies, and Price Shocks. A Baseline Report. CLTS Working Paper No. 5/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. Stein T. Holden and Sosina Bezu (2014). Joint Land Certification, Gendered Preferences, and Land-related Decisions: Are Wives Getting More Involved? CLTS Working Paper No. 6/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. Sofie Waage Skjeflo and Stein T. Holden (2014). Economy-wide effects of input subsidies in Malawi: Market imperfections and household heterogeneity. CLTS Working Paper No. 7/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. Rosendahl, K.E. (2014). Elektrifisering og klimapolitikk. Samfunnsøkonomen. Nr.5, s Mitani, Y. and S. Navrud (2014). Using Ecological Information in Choice Experiments to Value Ecosystem Services Restoration Programs in East Asia. Chapter 21 (p ) in P.A.L.D. Nunes; P. Kumar and T. Dedeurwaerdere (eds.) 2014: Handbook on Economics of Biodiversity and Ecosystem Services. Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA. Magnussen, K., H. Lindhjem og S. Navrud (2014). Verdsetting av skader på marine økosystemtjenester fra oljeutslipp. Vann, 49 (1), pp Ny bok om naturressursenes økonomi Eirik Romstad og Torstein Bye fra Handelshøyskolen er to av bidragsyterne i en ny bok om bruk og forvaltning av Norges naturressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad har bidratt til kapitler om miljøøkonomi og jordbruk, mens Torstein Bye har skrevet et kapittel om vannkraft og elektrisitetsøkonomi. Mer informasjon om dette finner du her. Foto: Gyldendal

8 Foredrag og presentasjoner Stein Holden holdt invitert foredrag med tittelen "Agricultural Household Models and Heterogeneity: Exploring Input Subsidy Impacts in Malawi" på CGIAR Independent Science and Partnership Council International Workshop "Measuring the Poverty Impacts of Agricultural Research" Ruttan Hall, University of Minnesota, Minneapolis, 26. juli. Stein Holden og Sosina Bezu holdt foredrag med tittelen "Joint Land Certification and Intra-household Decision-making: Towards Empowerment of Wives?" på Nordic Conference on Development Economics, Helsinki, juni. Stein Holden holdt foredrag med tittelen "High Discount Rates: An Experimental Artifact of Caused by Poverty and Vulnerability?" på Fifth World Congress of Environmental and Resource Economists (WCERE), Istanbul, 28. juni - 2. juli. Kyrre Rickertsen, Xianwen Chen og Frode Alfnes presenterte paper med tittelen "Consumer preferences, ecolabels, and effects of negative environmental information" på 2014 AAEA annual meeting i Minneapolis, juli. Kyrre Rickertsen, Xianwen Chen og Frode Alfnes presenterte paper med tittelen "Consumer preferences, ecolabels, and effects of negative environmental information" på Symposium in honor of professor Walace Huffman i Ames, Iowa, 1. august. Daumantas Bloznelis holdt foredrag med tittelen "Forecasting salmon price in the short run" på 34th International Symposium on Forecasting, Rotterdam, 30. juni Daumantas Bloznelis holdt foredrag med tittelen "Forecasting salmon price in the short run" på Annual Summer Meeting of Economists, Vilnius, Lithuania, 1. juli. Daumantas Bloznelis holdt foredrag med tittelen "Salmon price volatility: a weight-classspecific multivariate approach" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Senyonga Livingstone holdt foredrag med tittelen "Incentive regulation, efficiency improvements and productivity growth in electricity distribution utility: A Norwegian case" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Xianwen Chen presenterte paper med tittelen "Calibrate Alternative Specific Constants to Improve Market Share Forecasting in French Seafood Market" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Arnar Mar Buason holdt foredrag med tittelen "Estimated methods for a dual demand system of consumption and purchasing frequencies with an application to demand for fresh fish" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august.

9 Meron Asefa Arega holdt foredrag med tittelen "Cross-border Maize Market Integration: The case of Malawi and its Neighboring Countries" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Erik Smith-Meyer holdt foredrag med tittelen "Testing a simple trading Strategy in the Nordic Power Market: Profiting From Biased Future Prices" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Olvar Bergland var discussant i sesjon med tittelen "Nodal Pricing in a Coupled Electricity Market" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Ole Gjølberg var discussant i sesjon med tittelen "CEO turnover and social capital" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Anita Leirfall presenterte paperet "On Absolute Space" på Kant in Progress Workshop, University of St Andrews, Scotland, 1. august. Avlagte doktorgrader Therese Dokken forsvarte PhD-avhandlingen med tittelen "Eiendomsrettigheter, bruk av skogressurser og skogvern som klimatiltak i utviklingsland (REDD+)" 21. august. Les mer her. Thabbie Chilongo forsvarte PhD-avhandlingen med tittelen "The Role of Forests in Livelihoods around Chimaliro and Liwonde Forest Reserves in Malawi" 28. august. Les mer her. Diverse aktiviteter Knut Einar Rosendahl ble oppnevnt i statsråd som medlem av Grønn skattekommisjon, 15. august. Informasjon om sammensetningen av ny grønn skattekommisjon finner du her. Paperet til Atsbeha, D., D. Kristofersson og K. Rickertsen med tittelen "Broad breeding goals and production costs in dairy farming", er akseptert for publisering i Journal of Productivity Analysis.

10 Eirik Romstad deltok på EAAE-kongressen med to presentasjoner med tittelen "Changes for learned societies of changes in publishing and access" (medforfatter Paul Caskie) og "What is it that tourists want? Supply responses to tourists' demands", Ljubljana, Slovenia, august. Eirik Romstad deltar på BioEcon-konferansen hvor han presenterte paperet med tittelen "An Auction Mechanism for optimal conservation under asymmetric information" (medforfatter Steve Polasky), Cambridge, Storbritania, september. Ståle Navrud var gjesteforsker ved Department of Economics, University of California San Diego (UCSD), 15. juni 15. august. Anita Leirfall er medlem av programkomiteen for the 8th International Philosophy of Computer Conference, Bilgi University, Istanbul, november. Eirik Romstad deltar i INREF-evaluering ved Wageningen Universitet, 9. september.

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Curriculum Vitae. Sofie Waage Skjeflo

Curriculum Vitae. Sofie Waage Skjeflo Curriculum Vitae Sofie Waage Skjeflo Doktorgrad i samfunnsøkonomi (PhD) Nasjonalitet: norsk Tlf.: +47 41 29 37 24 E-post: sofie.skjeflo@vista-analyse.no Kontoradresse: Vista Analyse AS, Meltzersgate 4,

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Curriculum Vitae. Sofie Waage Skjeflo

Curriculum Vitae. Sofie Waage Skjeflo Curriculum Vitae Sofie Waage Skjeflo Doktorgrad i samfunnsøkonomi (PhD) Nasjonalitet: norsk Tlf.: +47 41 29 37 24 E-post: sofie.skjeflo@vista-analyse.no Kontoradresse: Vista Analyse AS, Meltzersgate 4,

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking

Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Jakten på effektive og akseptable virkemidler: Nudging og øremerking Sluttkonferanse 17.-18.6.2014 Forskningsparken, Oslo Steffen Kallbekken, CICERO Populær eller effektiv Mer restriktive virkemidler

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon WWF IN SHORT +100 WWF is in over 100 countries, on 5 continents +5,000 WWF has over 5,000 staff worldwide 1961 WWF was founded In 1961 +5M WWF has over 5 million supporters

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Photo: Øyvind Knoph Askeland/Norsk Olje og Gass (CC BY-SA)

Photo: Øyvind Knoph Askeland/Norsk Olje og Gass (CC BY-SA) Photo: Øyvind Knoph Askeland/Norsk Olje og Gass (CC BY-SA) Klimapolitikk på tilbudssiden? Bård Lahn 09.02.2017 Karbonbudsjett og fossile energireserver 2500 2000 1500 Gass (ukonv.) Gass (konv.) Olje (ukonv.)

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG

IØR har lagt større vekt på å profilere økonomi og ressursforvaltning som et samfunnsøkonomisk studium. STUDIEPOENG 1302 1901 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR ØKONOMI OG RESSURSFORVALTNING RED: INGER-LISE LABUGT IØR-stud Nr 3/06 Studierevisjonen 2006 flere detaljer: Det er foretatt omfattende gjennomgang

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) FAO initiativ innen eksponert havbruk 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Strategic tematisk satsingsområde ved NTNU FAO initiativ innen eksponert havbruk Yngvar Olsen NTNU Marint strategisk satsingsområde 2 Bakgrunn: Globale

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Bærekraftige bedriftsmodeller og det grønne skiftet

Bærekraftige bedriftsmodeller og det grønne skiftet Bærekraftige bedriftsmodeller og det grønne skiftet Sunniva Bratt Slette, MSc Industriell økonomi og teknologiledelse Forskningsassistent, NTNU Sustainability Standard Norges miljøkonferanse 3. mai 2016

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Yrkeserfaring. Utdannelse. Publikasjon i tidsskrift

CURRICULUM VITAE. Yrkeserfaring. Utdannelse. Publikasjon i tidsskrift CURRICULUM VITAE Navn: Geir Christian Helgesen Godager Adresse: Åsenveien 64, 1400 Ski. Telefon: 91 73 69 60 E-post: geir.godager@medisin.uio.no Født: 1978, Oslo Sivil status: Gift, fire barn Yrkeserfaring

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

EcoManage Improved development and management of energy and water resources

EcoManage Improved development and management of energy and water resources EcoManage Improved development and management of energy and water resources www.cedren.no/projects/ecomanage.aspx EcoManage Hovedmål Teste, evaluere and tilpasse nye konsepter og indikatorer > Verktøy

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar #miljødesign Hvorfor oppstår det klimaendringer? For å stoppe endringene må utslippene ned Fossile energikilder må erstattes med fornybare CEDREN - Skapt pga bekymring

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Transport- og Logistikkdagen

Transport- og Logistikkdagen Transport- og Logistikkdagen A Competitive and Sustainable Future for Transport? Hvor går EU og Norge? Kan teknologien redde oss? Statlig underfinansiering: fakta eller myte? En konferanse om morgendagens

Detaljer

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen

NMBUs arbeid med Open Science. Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science Solveig Fossum-Raunehaug Seniorrådgiver Forsknings- og innovasjonsavdelingen NMBUs arbeid med Open Science- 26. okt 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hva

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04-09.04 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2010 nvitasjon til halvårlig samarbeidsmøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt nvitasjon til møte

Detaljer

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017

BUS. Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management. Endre Bjørndal 21. april 2017 BUS Økonomisk Styring / Business Analysis and Performance Management Endre Bjørndal 21. april 2017 Hva er økonomisk styring? 1. Forstå / analysere verdiskaping - Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Exam: ECON2915 Economic Growth Date of exam: 25.11.2014 Grades will be given: 16.12.2014 Time for exam: 09.00 12.00 The problem set covers 3 pages Resources

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth Fakultet for samfunnsvitenskap Dekan Eva Falleth Universitetsstyrets seminar 5-6 mars 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Samfunnsperspektiv på areal, folkehelse, klima, landskap, mat,

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS

EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE I SØK2007 UTVIKLINGSØKONOMI DEVELOPMENT ECONOMICS Faglig kontakt under eksamen: Hildegunn E. Stokke Tlf.:

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø 01.06.2017 EØS-midler - aktuell bakgrunn Økonomisk krise, voksende arbeidsledighet i mange land, velferdsordninger blir

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015 Kronikk fra EcoManage i Aftenposten 14. september 2015 EcoManage Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser Brukermøte november 2015 www.cedren.no/projects/ecomanage "I

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Hvordan kan internasjonal klimapolitikk påvirke teknologisk endring? Michael Hoel

Hvordan kan internasjonal klimapolitikk påvirke teknologisk endring? Michael Hoel Hvordan kan internasjonal klimapolitikk påvirke teknologisk endring? Michael Hoel Disposisjon: I. Hvorfor fokus på teknologiendring? II. Årsaker til teknologiendring III. Incentiver til å utvikle ny teknologi

Detaljer

Fish Pool Priser Hva Forteller de oss om Fremtidige Laksepriser?

Fish Pool Priser Hva Forteller de oss om Fremtidige Laksepriser? Fish Pool Priser Hva Forteller de oss om Fremtidige Laksepriser? Frank Asche 1 Bård Misund 2 Atle Øglend 3 Publisert i Norsk Fiskeoppdrett nr.8 2016, p.74-77. Sammendrag I denne artikkelen diskuterer vi

Detaljer

Horisont 2020 Sikker, ren og effektiv energi- Workshop utlysninger Energy efficiency. Mari Lyseid Authen NCP Energi, Forskningsrådet

Horisont 2020 Sikker, ren og effektiv energi- Workshop utlysninger Energy efficiency. Mari Lyseid Authen NCP Energi, Forskningsrådet Horisont 2020 Sikker, ren og effektiv energi- Workshop utlysninger Energy efficiency Mari Lyseid Authen NCP Energi, Forskningsrådet The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science Industrial Leadership

Detaljer

Norwegian Supply Chain Windcluster Norway

Norwegian Supply Chain Windcluster Norway Norwegian Supply Chain Windcluster Norway Stavanger, 31 October 2017 Purpose Windcluster Norway is a technology, industry and supplier cluster. The members of the cluster cooperate to mutually strengthen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43/11 13.09.2011 Dato: 02.09.2011 Arkivsaksnr: 2011/4586-EIDA Orientering om opptak

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft

Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Internasjonaliseringskonferansen Trondheim, 6. mars 2014 Bjørn Arne Skogstad, NCE Programleder - Klyngene har satset på kompetanse for å styrke konkurransekraften

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer