Handelshøyskolen. HH Bulletinen juli/august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelshøyskolen. HH Bulletinen juli/august 2014"

Transkript

1 Handelshøyskolen HH Bulletinen juli/august 2014 Leder Grønn økonomi Grønn økonomi er en viktig satsing for Handelshøyskolen. Det betyr ikke at vi vil utvikle et alternativ til "vanlig økonomi". Det trengs ikke. En klassisk definisjon på økonomifaget er jo at det handler om å husholdere med knappe ressurser, og samspillet mellom natur og økonomisk aktivitet har vært sentralt i faget helt siden Adam Smith. Økonomifaget er en stor verktøykasse av teorier og modeller som kan brukes og misbrukes, og noe av kunsten er å vurdere hva som er riktig modell og teori i ulike sammenhenger. Men det er fortsatt behov for å utvikle og utvide verktøykassen ikke minst i forhold til langsiktig ressursforvaltning. Økonomer oppfattes av og til som bremseklosser, snarere enn pådrivere for å finne løsninger på miljø- og ressursproblemene. Det kan hende at det skyldes at mange økonomer er mer opptatt av å finne virkemidler som virker i forhold til det problemet som skal løses, snarere enn symbol-tiltak som er synlige, men som bidrar lite til å løse problemet - eller er svært kostbare. Problemene bør løses så billig som mulig fordi det er så mange problemer som krever løsning. (Noe av grunnen til at økonomer oppfattes som bremseklosser, kan også være at det finnes mange økonomer som ikke fikk med seg den biten av pensum som viser hvordan markedene alene ikke løser alle problemer.) Ved Handelshøyskolen er vi opptatt av hvordan foretakene kan og bør tilpasse sin strategi og sin virksomhet for å bidra til løsninger på miljøutfordringene for at de kan utnytte de frihetsgradene som finnes for å bidra til løsninger. Samtidig er vi opptatt av hvordan politikk og virkemidler kan utformes for å gi personer og foretak insentiver til god forvaltning av natur, miljø og ressurser. Ett eksempel er skattesystemet, som kan utformes slik at det gir personer og foretak større insentiv til å bevare miljø og natur. Vår professor Knut Einar Rosendahl er nettopp oppnevnt av Regjeringen som medlem av "Grønn skattekommisjon" som skal utrede endringer i skattesystemet som kan fremme bedre langsiktig forvaltning av naturressurser og miljø. Det er et viktig og vanskelig arbeid ikke minst å finne fram til tiltak som er politisk gjennomførbare. Ragnar Øygard Leder av Handelshøyskolen

2 Nye studenter høsten 2014 Høsten 2014 er det semesterregistrert 248 nye studenter på Handelshøyskolens studieprogrammer. Opptaksrammen til de to bachelorprogrammene er til sammen 120, mens den samlede opptaksrammen til de tre masterprogrammene er 120. Nye studenter som er semesterregistrert ("Møtt") høsten 2014 Studieprogram Antall "Møtt" Bachelor Samfunnsøkonomi 33 Bachelor Økonomi og administrasjon 88 Sum bachelor 121 Master Samfunnsøkonomi 19 Master i Økonomi og administrasjon 91 Master i Entreprenørskap og innovasjon 17 Sum master 127 Sum alle program 248 Opptak og poenggrenser Vi fikk i år en økning i antall søkere til bachelorprogrammene, samtidig som opptaksrammen var den samme som i Dette bidro til at poenggrensene for opptak til bachelorprogrammene økte noe i forhold til i fjor, og at flere søkere ikke fikk opptak. For bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon var det over 300 søkere på venteliste etter hovedopptaket. Poenggrenser Ordinær kvote 1 Kvote for førstegangsvitnemål 2 Studieprogram / Årstall Bachelor i samfunnsøkonomi 46, ,7 Bachelor i økonomi og administrasjon 46, , Ordinær kvote: Søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som konkurrerer med skolepoengene 2 Kvote for førstegangsvitnemål: Alle søkere konkurrerer med skolepoeng + tilleggspoeng + alderspoeng På master fikk vi i år en stor økning i antall søkere til masterprogrammet i økonomi og administrasjon, mens for de to andre masterprogrammene var det en nedgang i antall søkere, sammenlignet med fjoråret. Karaktergrensen for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon økte fra 3,15 til 3,20 (C=3, B=4, A=5, D= 2, E=1), samtidig som flere fikk tilbud om opptak i år enn i fjor. For masterprogrammet i samfunnsøkonomi ble opptaksgrensen satt til 3,15, som var det samme som i fjor. Entreprenørskap og innovasjon har karakterer, motivasjonsbrev og intervju som opptaksgrunnlag, og opererer ikke med karaktergrense for opptak.

3 Nye medarbeidere Nye PhD-studenter høst 2014: Navn: Menasbo Gebru Tesfay Mastegr fra: Mekelle University, Etiopia Forskningsfelt: Utviklingsøkonomi Navn: Samson P. Katendeza Mastergrad fra: Mekerere University, Uganda Forskningsfelt: Miljø- og ressursøkonomi Navn: Kidanemariam Abreha Gebretsadik Mastergrad fra: Addis Ababa University, Etiopia Forskningsfelt: Utviklingsøkonomi Navn: Abrha Megos Meressa Mastergrad fra: Mekelle University, Etiopia Forskningsfelt: Miljø- og ressursøkonomi Navn: Diana Marcela Roa Rubiano Mastergrad fra: Federal University of Rio de Janeiro, Brasil Forskningsfelt: Energiøkonomi

4 Navn: Tom Erik Henriksen Mastergrad fra: Handelshøyskolen, NMBU Forskningsfelt: Finans og råvaremarkedsanalyser Navn: Federico Cammelli Mastergrad fra: University of Florence, Italia Forskningsfelt: Ressurs- og skogøkonomi Ny Postdoc høst 2014: Navn: Arsalan Nisar Shah Phd-grad fra: Technical University of Madrid, Spania Forskningsfelt: Entreprenørskap og innovasjon Forskningsseminarer Handelshøyskolen inviterer til åpne forskningsseminarer. Ved frokostseminarer serveres mat i forkant av seminaret. Program høsten september: Steffen Kallbekken fra CICERO skal holde et foredrag på Frokostseminaret, kl.9.00, T452, Tårnbygningen, NMBU. 17. oktober: Stephen Mumford skal holde et foredrag på Frokostseminaret, kl.9.00, T452, Tårnbygningen, NMBU. 29. oktober: Anja Tolonen fra University of Gothenburg / World Bank skal holde et foredrag med tittelen "Child Health and Gold Mining in Africa", kl , T452, Tårnbygningen, NMBU. Programmet for forskningsseminarene blir oppdatert fortløpende og publisert på nettsiden til Handelshøyskolen.

5 Masteroppgaver I løpet av august 2014 ble det innlevert 19 masteroppgaver ved Handelshøyskolen. Under følger en oversikt over de oppgavene som ble levert i denne perioden. Godkjente oppgaver, som ikke er konfidensielle, blir gjort tilgjengelig i Brage NMBUs Open Research Archive når de er frigitt for publisering. Forfatter (e) Tittel Veileder Ali Raza Demand for Credit among Small Farmers A Case Study of District Mandi Bahauddin, Pakistan Mette Wik Andre B. Myrseth Norske husholdningers betalingsvillighet for reduksjon i lunge kreft risiko forårsaket av Radon - En betinget verdsettingsstudie Ståle Navrud Atle Fossum Gunn Marit Brattabø Håkon Liverød Knutsen Ingeborg M. Laukvik Finnes det en sammenheng mellom aksjekursendringer og kapitalstruktur? Den strategiske prosessen ved en offentlig institusjon. Er det samsvar mellom Strategisk plan ved Kunsthøgskolen i Oslo og strategiimplementering? Indekseffekten på Oslo Børs Fondindeks (OSEFX) Teknologi basert innovasjon i Norge: En kvalitativ Undersøkelse av utfordringer ved kommersialisering av nanoteknologi Glenn Kristiansen og Ole Gjølberg Glenn Kristiansen Glenn Kristiansen Anne Moxnes Jervell Ingvild Bakken B2B Mobile App Innovation Strategy: A value based approach Roberto Garcia Jan Erling Yri Observasjoner av balansert målstyring i et bankkonsern. Ivar Pettersen En casestudie av Sparebanken Hedmark Kari D. Røstad Prestasjonsmåling i Flytoget Kolbjørn Kristoffersen Karoline H. Amthor Krishna Dhanusk Mina Mælum Nordstrøm Fra forskning til verdiskaping: En veterinærmedisinsk bedriftsetablering i norsk oppdrettsnæring Assessing Households Demand for Improved Water Service: A Case Study of Kathmandu Valley, Nepal Etniske entreprenørers håndtering av barrierer - En kvalitativ studie av etnisk entreprenørskap i et "effectuation"-perspektiv Anders Lunnan og Bernt Aarset Ståle Navrud Elin Kubberød

6 Forfatter (e) Tittel Veileder Per Fredrik Borge Hansen Determinants of Net FDI Inflow to a Cluster of Central and Eastern European Countries Roberto Garcia Rune Haugestad B2B Mobile App Innovation Strategy: A value based approach Carl Brønn Sonam Puri High-Performance in BPO Jens Bengtsson Stian Kristiansen Sporild Thomas L. Haneborg Sinnsstemningens rolle i finansielle beslutninger Hva gjør Mosking Drift AS for å operasjonalisere sin strategi, og hvilke forbedringsområder kan avdekkes ved utviklingen av en balansert målstyringsmodell? Glenn Kristiansen Sigurd Rysstad Trygve W. Haug Observasjoner av balansert målstyring i et bankkonsern. Ivar Pettersen En casestudie av Sparebanken Hedmark Yun Walther-Zhang Effekten virkemidler har for kildesortering av småelektronisk avfall: En kvantitativ undersøkelse Bente Halvorsen og Ole Jørgen Hanssen I media Knut Einar Rosendahl ble nevnt i Vårt Land i artikkelen "Trenger mer enn økonomer til grønn omstilling" 15. august. Knut Einar Rosendahl ble intervjuet av Teknisk Ukeblad i artikkelen "Utslipp på sokkelen. Disse 5 feltene slipper ut mest på sokkelen" 22. august. Knut Einar Rosendahl ble intervjuet av Teknisk Ukeblad i artikkelen "Utslipp på sokkelen. Disse 5 feltene slipper ut mest på sokkelen" 26. august. Stein T. Holden ble intervjuet av Fosna-Folket i artikkelen "Halvparten av jorda er leid" 17. juli. Publisering Flügel, S., Ramjerdi, F., Veisten, K., Killi, M. & Elvik, R. (2014). Valuation of Cycling Facilities with and without Controlling for Casualty Risk. International Journal of Sustainable Transportation. Flügel, S., Voll, N.G., Bockemühl, F. (2014). Prøves for vegnettverket i Trondheim: Ny og bedre metode for å beregne trafikkavvikling. Samferdsel 6.

7 Joseph Mawejje and Stein T. Holden (2014). Does social network capital buy higher agricultural prices? A case of coffee in Masaka district, Uganda. International Journal of Social Economics. Vol. 41, Issue 7, pp Stein T. Holden (2014). Agricultural Household Models for Malawi:Household Heterogeneity, Market Characteristics, Agricultural Productivity, Input Subsidies, and Price Shocks. A Baseline Report. CLTS Working Paper No. 5/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. Stein T. Holden and Sosina Bezu (2014). Joint Land Certification, Gendered Preferences, and Land-related Decisions: Are Wives Getting More Involved? CLTS Working Paper No. 6/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. Sofie Waage Skjeflo and Stein T. Holden (2014). Economy-wide effects of input subsidies in Malawi: Market imperfections and household heterogeneity. CLTS Working Paper No. 7/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. Rosendahl, K.E. (2014). Elektrifisering og klimapolitikk. Samfunnsøkonomen. Nr.5, s Mitani, Y. and S. Navrud (2014). Using Ecological Information in Choice Experiments to Value Ecosystem Services Restoration Programs in East Asia. Chapter 21 (p ) in P.A.L.D. Nunes; P. Kumar and T. Dedeurwaerdere (eds.) 2014: Handbook on Economics of Biodiversity and Ecosystem Services. Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA. Magnussen, K., H. Lindhjem og S. Navrud (2014). Verdsetting av skader på marine økosystemtjenester fra oljeutslipp. Vann, 49 (1), pp Ny bok om naturressursenes økonomi Eirik Romstad og Torstein Bye fra Handelshøyskolen er to av bidragsyterne i en ny bok om bruk og forvaltning av Norges naturressurser i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad har bidratt til kapitler om miljøøkonomi og jordbruk, mens Torstein Bye har skrevet et kapittel om vannkraft og elektrisitetsøkonomi. Mer informasjon om dette finner du her. Foto: Gyldendal

8 Foredrag og presentasjoner Stein Holden holdt invitert foredrag med tittelen "Agricultural Household Models and Heterogeneity: Exploring Input Subsidy Impacts in Malawi" på CGIAR Independent Science and Partnership Council International Workshop "Measuring the Poverty Impacts of Agricultural Research" Ruttan Hall, University of Minnesota, Minneapolis, 26. juli. Stein Holden og Sosina Bezu holdt foredrag med tittelen "Joint Land Certification and Intra-household Decision-making: Towards Empowerment of Wives?" på Nordic Conference on Development Economics, Helsinki, juni. Stein Holden holdt foredrag med tittelen "High Discount Rates: An Experimental Artifact of Caused by Poverty and Vulnerability?" på Fifth World Congress of Environmental and Resource Economists (WCERE), Istanbul, 28. juni - 2. juli. Kyrre Rickertsen, Xianwen Chen og Frode Alfnes presenterte paper med tittelen "Consumer preferences, ecolabels, and effects of negative environmental information" på 2014 AAEA annual meeting i Minneapolis, juli. Kyrre Rickertsen, Xianwen Chen og Frode Alfnes presenterte paper med tittelen "Consumer preferences, ecolabels, and effects of negative environmental information" på Symposium in honor of professor Walace Huffman i Ames, Iowa, 1. august. Daumantas Bloznelis holdt foredrag med tittelen "Forecasting salmon price in the short run" på 34th International Symposium on Forecasting, Rotterdam, 30. juni Daumantas Bloznelis holdt foredrag med tittelen "Forecasting salmon price in the short run" på Annual Summer Meeting of Economists, Vilnius, Lithuania, 1. juli. Daumantas Bloznelis holdt foredrag med tittelen "Salmon price volatility: a weight-classspecific multivariate approach" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Senyonga Livingstone holdt foredrag med tittelen "Incentive regulation, efficiency improvements and productivity growth in electricity distribution utility: A Norwegian case" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Xianwen Chen presenterte paper med tittelen "Calibrate Alternative Specific Constants to Improve Market Share Forecasting in French Seafood Market" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Arnar Mar Buason holdt foredrag med tittelen "Estimated methods for a dual demand system of consumption and purchasing frequencies with an application to demand for fresh fish" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august.

9 Meron Asefa Arega holdt foredrag med tittelen "Cross-border Maize Market Integration: The case of Malawi and its Neighboring Countries" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Erik Smith-Meyer holdt foredrag med tittelen "Testing a simple trading Strategy in the Nordic Power Market: Profiting From Biased Future Prices" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Olvar Bergland var discussant i sesjon med tittelen "Nodal Pricing in a Coupled Electricity Market" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Ole Gjølberg var discussant i sesjon med tittelen "CEO turnover and social capital" på the National Research School in Business Economics and Administration Conference, Bergen, Norge, 29. august. Anita Leirfall presenterte paperet "On Absolute Space" på Kant in Progress Workshop, University of St Andrews, Scotland, 1. august. Avlagte doktorgrader Therese Dokken forsvarte PhD-avhandlingen med tittelen "Eiendomsrettigheter, bruk av skogressurser og skogvern som klimatiltak i utviklingsland (REDD+)" 21. august. Les mer her. Thabbie Chilongo forsvarte PhD-avhandlingen med tittelen "The Role of Forests in Livelihoods around Chimaliro and Liwonde Forest Reserves in Malawi" 28. august. Les mer her. Diverse aktiviteter Knut Einar Rosendahl ble oppnevnt i statsråd som medlem av Grønn skattekommisjon, 15. august. Informasjon om sammensetningen av ny grønn skattekommisjon finner du her. Paperet til Atsbeha, D., D. Kristofersson og K. Rickertsen med tittelen "Broad breeding goals and production costs in dairy farming", er akseptert for publisering i Journal of Productivity Analysis.

10 Eirik Romstad deltok på EAAE-kongressen med to presentasjoner med tittelen "Changes for learned societies of changes in publishing and access" (medforfatter Paul Caskie) og "What is it that tourists want? Supply responses to tourists' demands", Ljubljana, Slovenia, august. Eirik Romstad deltar på BioEcon-konferansen hvor han presenterte paperet med tittelen "An Auction Mechanism for optimal conservation under asymmetric information" (medforfatter Steve Polasky), Cambridge, Storbritania, september. Ståle Navrud var gjesteforsker ved Department of Economics, University of California San Diego (UCSD), 15. juni 15. august. Anita Leirfall er medlem av programkomiteen for the 8th International Philosophy of Computer Conference, Bilgi University, Istanbul, november. Eirik Romstad deltar i INREF-evaluering ved Wageningen Universitet, 9. september.