BRaNSJEINDEKS. FINN DIN KOMPETENTE PaRTNER I TySKlaND. ENERgIEFFEKTIVISERINg I Bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRaNSJEINDEKS. FINN DIN KOMPETENTE PaRTNER I TySKlaND. ENERgIEFFEKTIVISERINg I Bygg"

Transkript

1 BRaNSJEINDEKS FINN DIN KOMPETENTE PaRTNER I TySKlaND ENERgIEFFEKTIVISERINg I Bygg

2 B2B Renewable Energies I forbindelse med det tyske nærings- og teknologidepartementets eksportprogram for fornybar energi, driver de tyske handelskamrene den internasjonale plattformen B2B Renewable Energies ablesb2b.com (norsk utgave: norway.renewablesb2b.com). Følgende informasjon finnes på siden: Nyheter, arrangementer og publikasjoner Informasjonsportalen tilbyr nyttig markedsinformasjon om bran sjene solenergi, vindenergi, vannkraft, geotermisk energi, bioenergi og energieffektivisering, og målet er å være oppdatert på nyheter innenfor de ulike bransjene. I tillegg vil du kunne søke blant arrangementer innenfor disse bran sjene, samt få tilgang til publikasjoner med informasjon om ramme betingelser i ulike land. Internasjonal markedsplass Den elektroniske markedsplassen som danner grunnlaget for portalen, gir firmaer fra over 80 land tilgang til et verdensomfattende marked. Med enkle grep kan man her legge ut en bedriftspresentasjon og gratis registrere seg på de interne gule sidene. For en optimalisering av presentasjonen kan man mot et lite gebyr sikre seg tilgang til direkte kommunika sjon med andre firmaer på plattformen. Med disse hjelpemidlene kan man foreta hele handelsprosessen, fra forespørsel til bestilling, noe som bidrar til en rask, effektiv og ukomplisert handel mellom bedrifter over hele verden. Banner og egenreklame for bedrifter En ytterligere mulighet med siden er å legge ut et banner med bedriftens logo på forsiden av portalen, samt på siden for den relevante bransjen. Med lave kostnader og enkle grep kan man her nå ut til et internasjonalt marked.

3 Oppdag mulighetene og kompetansen som finnes i Tyskland om energieffektivisering i bygg! Energieffektivisering i bygg er et aktuelt tema, både i Norge og internasjonalt. På det tyske markedet finnes en rekke firmaer som er spesialisert på nettopp dette området og innehar ekspertise og know-how. I denne brosjyren finner du informasjon om et utvalg bedrifter fra alle deler av Tyskland som tilbyr produkter og tjenester på ulike fagfelt i byggebransjen. Vi hjelper deg å finne den bedriften som passer dine behov. Bransjeoversikten blir utviklet og utgitt av Norsk-Tysk handelskammer. Som brobygger mellom norsk og tysk næringsliv hjelper vi i Norsk-Tysk handelskammer deg gjerne med å ta kontakt med aktuelle bedrifter og handelspartnere i Tyskland. Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor markedsføring, juss, skatt og personalsaker, samt oversettelser og tolketjenester. Mer informasjon finner du på våre hjemmesider: Innhold: Forord SINTEF 4 Forord DENA 5 BÄRO GmbH & Co. KG 6 Blower Door GmbH Presisjons Teknikk AS 8 DRYMAT Systeme 10 faktor technik GmbH & Co KG 12 Herz & Lang GmbH 14 Schöck Bauteile GmbH HauCon AS 16 Schüco International KG 18 SICC GmbH ThermoGaia AB 20 B. A. Patente und Lizenzen aristo B GROUP 22 Öko-Haustechnik inventer GmbH 23 UTgIVER BIlDER Og TEKST layout PRODUKSJON annonser Norsk-Tysk handelskammer, Drammensveien 111B, 0273 Oslo e-post: telefon: ansvaret ligger hos det til enhver tid presenterte firma Norsk-Tysk handelskammer Kursiv Media as

4 Sintef Byggforsk Norge løser klimautfordringer i byggenæringen! ForORD Bygninger og infrastruktur må tilpasses et klima i endring. De siste årene har SINTEF Byggforsk jobbet mye med lavenergi- og passivhus. Nå står nullutslippshus også på forskningsagendaen bygg som i netto ikke skal bidra med noen form for klimabelastning gjennom hele livsløpet helt fra materialene produseres til bygget avhendes. Utviklingen i norsk byggeskikk innebærer både en tilpasning til ulike bruksbetingelser og skiftende stilarter i arkitekturen, men også en tilpasning til de spesielle klimaforholdene rundt om i landet. Klimaendringer som følge av global oppvarming kan få dramatiske konse kvenser for det bygde miljø. Det bygde miljø har betydning for naturen omkring gjennom energibruk, utslipp og bruk av råmaterialer. Bygningssektoren er landets viktigste energi sektor. Selv om Norge er Europas minste land når det gjelder innbyggertall, er vi blant verdens ledende på energi eksport, og SINTEF er et av Europas største utdannings- og forskningssentre innenfor miljøvennlige løsninger. Norge bruker årlig 80 TWh til drift av bygninger, eller tilsvarende 40 prosent av netto innenlands sluttforbruk av energi. FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået slår fast at energieffektivisering i bygninger gir de største og raskeste klimagassreduksjonene. Den billigste energien er den som ikke brukes. Det uutløste potensialet i Norge er stort, og det er nødvendig med en kraftig opptrapping av innsatsen for energieffektivisering av bygg. Oppmerksomheten i energipolitikken har de siste årene vært rettet mot energiproduserende tiltak, men i praksis har det vært gjort lite for å påvirke sluttbruken av energi og elektrisitet i bygninger. Bygninger har lang levetid, og de energivalgene vi gjør i dag vil vi måtte dra med oss i mange tiår framover. Det er derfor behov for en langsiktig og helhetlig satsing for å bidra til at det velges fremtidsrettede energiløsninger i både nye og eksisterende bygninger. En slik satsing bør inkludere både kompetanse heving og utvikling og introduksjon av mer kostnadseffektive og miljøriktige energiløsninger. Våre studier viser at Norge kan spare 12 TWh i bygg innen Dette tilsvarer årlig energibruk til boliger. En kraftig satsing på energieffektivisering kan bety om lag arbeidsplasser i byggenæringen. Dette vil være viktig for en næring som er rammet av finanskrisen. Energieffektivisering er også avgjørende for å nå de forpliktelsene Norge får i EUs fornybardirektiv og bygningsenergidirektivet. Gjennom vårt nye forskningssenter for miljøvennlig energi, Zero Emission Buildings (ZEB), vil vi sammen med næringen utvikle løsninger for bygninger med svært lavt energibehov og uten netto klimabelastninger. Målet er at nye løsninger og produkter skal lede til markedsgjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending. Viktige forskningsområder er avanserte materialteknologier, teknologier for adaptive og energiproduserende klimaskall, energiforsyning og styringssystemer, energieffektiv bruk og drift, samt konsepter og strategier for nullutslippsbygg. Totalt representerer industrien innenfor senteret en årlig omsetning på over 200 milliarder kroner og mer enn ansatte. Etableringen av ZEB er en historisk satsing innenfor norsk byggsektor, og en betydelig satsing også i et internasjonalt perspektiv. I Europa representerer byggsektoren over 40 prosent av alle klimagassutslipp. Ifølge FNs klimapanel er det også i denne sektoren at utslippsreduserende tiltak er mest lønnsomt. Utvikling av nullutslippsbygg er derfor et svært viktig klimatiltak som kan bidra til å løse mange av de utfordringene vi står ovenfor. Kim Robert Lisø forskningssjef ved SINTEF Byggforsk 4

5 DENA the German Energy Agency Tysk Know-How for energieffektiviserende bygging og sanering Klimabeskyttelse og energieffektivisering er byggebransjens fremtid. Dette fordi den energibesparende teknologien reduserer skadelige utslipp, sørger for en større uavhengighet med tanke på de globale strømprisene, samtidig som den fører til en økende verdi på bygningene involvert. Jo høyere strømpriser, jo mer populært er det å investere i energieffektivisering. Bygningseiere så vel som leiemarkedet har en sterk økonomisk interesse av å senke energikostnadene sine. Et høyt energiforbruk fører til en lavere avkastning. Leieboere og huseiere har sikkerhet mot stigende ekstrautgifter. En modernisering av husstander med tanke på energieffektivisering er derfor et fornuftig svar på den økonomiske krisen og på klimaendringene vi stadig opplever. På nesten ingen andre områder har investering vært av større betydning: refinansiering av investeringen har en langsiktig sikkerhet, verdien på bygningene stiger, markedsverdien øker, og det blir skapt arbeidsplasser for håndverkere og mellomstore bedrifter. Et effektivt saneringskonsept med tanke på energi begynner med en god varmeisolasjon, altså en så komplett isolering som mulig. Det reduserte behovet for varme, vil bli dekket av et moderne varmeanlegg som også benytter seg av fornybar energi. Hvor viktig god isolering er i nettopp de skandinaviske landene, kan man se ut i fra antall fyringsdager. Disse dagene beskriver betydning klimaet har på bygningers energiforbruk. Nordmenn må fyre nesten dobbelt så mye som tyske huseiere. Ved å sanere gamle bygninger kan man i gjennomsnitt spare opptil 80 prosent av energiforbruket dersom det blir investert i moderne teknikk og god isolasjon. Som et resultat av prøveprosjektet kalt Niedrigenergiehaus im Bestand hvor et modellhus har blitt brukt, har dena - The German Energy Agency prøvd ut effektive saneringsmetoder og senere også fått disse etablert på markedet. Siden 2003 har mer enn 350 huseiere over hele Tyskland sanert husene sine. Minneverdige bindingsverkshus, eldre bygninger, klassiske eneboliger, og en elleve etasjer høy bygning var alle representert i prosjektet. I sammenligning med de moderne passivhusene, kom ikke de gamle sanerte bygninger noe dårligere ut av prosjektet. Effektive teknikker for produksjon av varmeovner og varmtvann er blitt testet og er nå tilgjengelig på markedet. Moderne solfangere, pelletsovner og varmepumper leverer kostnadsbesparende varme samtidig som miljøet ikke blir belastet. Apparater drevet med olje eller gass, ofte kombinert med solfangere, bruker også lite energi og er veldig miljøvennlig. Leiemarkedet og bygningseiere i Norge og Tyskland anbefales å sanere bygningene energieffektivt fordi dette fører til at de stiger i verdi. Når det kommer til sanering av hus, tilbyr diverse tyske firmaer kundene sine mange tjenester og god teknologi på dette feltet. Kontakt Stephan Kohler, formann i forretningsledelsen, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 5

6 Firmaprofil Hovedkontor: BÄRO GmbH & Co. KG Leichlingen (Nordrhein-Westfalen), Tyskland Steder: Verdensomspennende Etablering: 1967 Virksomhet: Belysning Samarbeidspartner i Norge: Terje Frigstad - Frizen Belysning AS, Kristiansand Riktig belysning gir økt handel! BÄRO spesialist på profesjonell lyssetting for best mulig presentasjon av varer I mer enn 40 år har BÄRO vært en anerkjent spesialist på salgsfremmende, skånsom og energieffektiv belysning av produkter, både matvarer og non-food. Intensiv forskning og utvikling, en rekke patenter og annen ekspertise på feltet belysning av matvarer har gjort BÄRO til en anerkjent belysningsspesialist. BÄROs belysningskonsepter blir individuelt utviklet, og er energieffektive og bærekraftige. BÄRO er en kompetent partner innenfor belysning, og kan tilby belysningsservice over hele verden. BÄRO er til stede under hele prosessen for å sikre en konstant god belysningskvalitet fra rådgivning om og planlegging av individuell lyssetting til prosjektutførelse, butikkåpning og nødvendig vedlikehold. benytte mindre energi. Dette har BÄRO lykkes med ved hjelp av en innovativ og stadig bedre utviklet belysningsteknikk. Ved bruk av en kombinasjon av ulike belysningstyper samt egenutviklede, effektive reflektorer som for eksempel reflektorene BÄRO-Batwing, BÄRO-Basic og BÄRO-Wallwasher sørger BÄRO for helhetlige belysningskonsepter og en levende lyssetting. Belysningsteknikk fra BÄRO toppkvalitet Made in Germany Øk din omsetning med belysning fra BÄRO Belysning er et viktig salgsfremmende tiltak. Synsinntrykk utgjør 80 prosent av informasjonen mennesker oppfatter, og riktig belysning er derfor svært viktig for et vellykket salg. Riktig lyssetting leder kundene gjennom butikken, oppmuntrer dem til å dvele ved enkelte produkter og stimulerer til økt handel. Forbedring av lyssettingen fører derfor som regel til en betydelig økning i omsetningen. Belysningen fra BÄRO er bærekraftig og energieffektiv Energieffektivisering på området belysning vil ideelt si å stadig øke lampe- og belysningskvaliteten, men samtidig 6

7 BÄRO-Batwing med belysningsavstand opptil fire meter Reflektorene BÄRO-Batwing utmerker seg med en vingelinkende lysfordeling. Reflektorene gjør at belysningen av varene blir både vertikal og horisontal, og gir dermed en jevn opplysning. Dette gjør det mulig med en belysningsavstand på inntil fire meter, noe som reduserer antall nødvendige belysningsenheter og sparer inn på kostnadene ved investering, energi og andre tilleggskostnader. Reflektorene BÄRO-Batwing er godt egnet for belysning av hyller, vegger og bord samt belysning av hele supermarkeder. BÄRO Bright Star effektive lamper gir gode belysningsløsninger BÄRO Bright Star er en nyutviklet metallhalogenlampe som gir et vakkert, hvitt lys og egner seg godt for en lyssterk varepresentasjon. Lampen er pålitelig med en gjennomsnittlig levetid på timer og en høy grad av fargegjengivelse (Ra-indeks > 90). Lampene belyser matvarer og non-foodprodukter på en slik måte at fargene fremstår naturlige og uforfalskede. BÄRO benytter seg utelukkende av lyskilder med lang levetid og høy virkningsgrad. Denne kombinasjonen gjør at BÄRO trenger færre lyskilder og lavere watt, og likevel oppnår et svært godt belysningsresultat. For kundene fører dette til lavere kostnader ved anskaffelse og installasjon av produktene samt senker utgiftene til energi, tilsyn og øvrig drift. BÄRO LED-belysningsteknikk det siste innen belysning BÄRO LED-belysningsteknikk sørger for en lys, fargetro og salgsfremmende produktbelysning. LED-belysningsteknikk har også en rekke andre fordeler: Siden teknikken er fri for UV- og infrarød stråling blir de opplyste produktene forskånet fra den oppvarmings- og strålebelastningen som kan komme som følge av annen belysning. I tillegg har lampene en levetid på inntil timer og er svært energieffektive. Med BÄRO LED-belysningsteknikk setter BÄRO en helt ny standard for belysning av ferske matvarer! Kontakt Norge Terje Frigstad Frizen Belysning AS Postboks Kristiansand Narviga Kristiansand Tlf.: E-post: Web: Kontakt internasjonal Guido Fox BÄRO GmbH & Co. KG Wolfstall D Leichlingen Tlf.: E-post: Web: 7

8 Firmaprofil Hovedkontor: BlowerDoor GmbH Springe-Eldagsen (Niedersachsen), Tyskland Etablering: 1989 Ansatte: 8 Virksomhet: Målesystemer for lufttetthet, termografering av bygg (rådgiving, utdannelse og salg) BlowerDoor GmbH har i over 20 år vært engasjert i tett hets prøving av bygninger. Gjennom en synergieffekt av ingeniørprestasjoner og produktutvikling er det Minneapolisbaserte firmaet i dag markedsførende innen tetthetsprøvingssystemer i Tyskland og blant de mest suksessrike selskapene i verden innenfor sin bransje. Modulstrukturen til BlowerDoors målingsteknikk sikrer en fleksibilitet som gjør at systemet kan brukes til alle typer bygg. Spesielt utviklet software for tetthetsprøving av bygg kompletterer produktassortimentet til BlowerDoor GmbH. Prinsippet bak en måling med BlowerDoor For å undersøke bygningsskallet blir måleinstrumentet bygd inn i ytterdøren. Etter å ha åpnet alle dører innvendig og lukket alle ytterdører og vinduer, bli luft sugd ut av bygningen ved hjelp Minneapolis BlowerDoor-moduler slik at det oppstår et negativt trykk som stabiliseres. Dette negative trykket kan tilsvare en vindstyrke på 5 Beaufort (50 Pascal). Dette kunstige negative trykket fører til at luft fra utsiden presser seg inn i huset gjennom sprekker i bygningsskallet. Luftstrømmene kan måles, og ved hjelp av termografering kan man også visualisere og dokumentere disse utilsiktede luftlekkasjene. Minneapolis BlowerDoor Standard Skisse av BlowerDoor-Vifte Prinsippet bak BlowerDoormålinger BlowerDoormåling Tetthetsmåling av luft En BlowerDoor-måling bør gjennomføres i alle bygg, deriblant bolighus, nærings og industribygg, skoler og andre offentlige bygg. Også ved sanering av bygg er bruk av tetthetsmåling viktig: bare en tilstrekkelig lufttett bygning kan oppnå god energieffektivitet og beskytte mot fuktskader. Måleområdet er m³/t, og i kombinasjon med flere vifter (multi-fan) har BlowerDoor et svært stort bruksområde. BlowerDoor-målinger i større bygg (bygg med indre volum på over 4000 m³) BlowerDoor målingssystemet er basert på moduler, og for lufttetthetsmålinger i større bygg kan 4 multiviftemoduler settes sammen slik at man til sammen har 12 BlowerDoorvifter. På denne måten kan man måle bygninger med et indre volum helt opp til m³. Alle de enkelte Blower- Door- modulene styres fra en enkelt bærbar pc. Lekkasjene blir vist i sanntid på en monitor, og totalvolum av lekka- 8

9 BlowerDoor Multivifte Skisse av BlowerDoor-vifte (3 BlowerDoor-vifter) Svømmebasseng i Norge: Indre volum m³ Kilde: Karl Grimnes, Termografi og Maleteknikk AS sjene kan når som helst bli vist ved hjelp av et museklikk. All data blir lagret i en fil, noe som gjør det mulig lokalt å se om resultatene er i overensstemmelse med kravene. A-verdi, et målingssystem for å måle lufttettheten ved skjøter og vinduer. For å realisere ønsket lufttetthet er det også viktig å unngå trekk ved dører og vinduer. I EN er det forskjeller i permeabiliteten som avgjør klassifiseringen av delene. Med A-verdisystemet, som er utviklet av BlowerDoor GmbH, kan permeabiliteten til elementer som allerede er i bygget nøyaktig bestemmes. De kan også enkelt sjekkes mot og sammenliknes med de nasjonale krav som til en hver tid er gjeldende. A-verdi målesystem: Måling av Permeabiliteten i fuger og vinduer Regulering av slukkegass bevaring med Door-Fan metoden. En stadig økende del av BlowerDoor-målinger gjøres med tanke på brannvern. Som regel blir serverrom målt, og utstyrt med en type brannvern hvor spesielle gasser kveler brannen. Høyteknologisk it-utstyr kan lett bli skadet hvis flammene bekjempes på tradisjonelt vis. En forutsetning for bekjempelse av flammer med denne type slukkegasser, er at bygningsskallet er tilstrekkelig lufttett. Med Minneapolis BlowerDoor vil luftlekkasjer ved 50 pascal og lufttetthetsmålinger i henhold til EN bli gjennomført. Dermed kan mengden slukkegasser som er nødvendig for effektiv brannbekjempelse bestemmes. Siden 1989 har BlowerDoor GmbH vært spesialister på dette fagfeltet, og i tillegg til å være markedsleder i Tyskland har vi ved hjelp av et utstrakt nettverk av samarbeidspartnere etablert oss i over 26 europeiske land. Den kontinuer lige inno vasjonen av både hardware og software og ut veksling av kompetanse, bidrar til stadige forbedringer som våre kunder, både innenlands og utenlands, drar nytte av. Bli overbevist: Vår samarbeidspartner Presisjons Teknikk AS ser frem til ditt besøk. Kontakt Presisjons Teknikk AS Grenseveien Oslo Postboks 6424 Etterstad 0605 Oslo Tlf.: Faks: E-post: Web: 9

10 Firmaprofil Hovedkontor: DRYMAT Systeme Frank Lindner Niederwiesa (Sachsen), Tyskland Etablering: 1997 Ansatte: 20 Virksomhet: Avfuktnings- og avsaltningssystemer for tørking av bygningsdeler og murer (også spesialisert på gamle bygninger) Firmaet Drymat Systems har eksistert i mer enn 13 år og er etablert innen forskning, utvikling og produksjon av effektive avfuktings- og avsaltingssystemer. Drymat Systems holder byggverk, primært av mur, tørre. Dette gjøres ved hjelp av elektrofysiske framgangsmåter med veksel- og likestrøm, lukkede elektriske strømkretser, induktiv og direkte matesystemer og termografi. Firmaet er sertifisert under DIN EN ISO 9001 (sertifisert kvalitetsstyring). Hovedfordelene med Drymat Systems er den aktive avfuktingen og avsaltingen, som dermed gir en effektiv prosess mot tørr tilstand. Siden murtverrsnitt på opp til 10 meter på denne måten lett kan bli avfuktet, er denne framgangsmåten ikke bare egnet for å tørrlegge de normale kjellerne, men også for spesielle forhold som for eksempel større murbygg. Når både like- og vekselstrøm brukes samtidig forhindrer dette på en solid måte en elektrolytisk korrosjon, som vil si en elektrolyse av de innsatte elektrodene. På grunn av en spesiell kobling er det i tillegg nødvendig med mating av den svake energien med hjelp av 2-3 veggelelektroder. Systemet arbeider dermed vedlikeholdsfritt i flere tiår, noe som også er vitenskapelig bevist (Prøveresultat GB/ RB ). Det virker helhetlig selv utilgjengelige områder kan lett nås. Med hjelp av den samtidige avsaltingen kan man stole på at også gammelt som nytt blir tørket. En av våre beste internasjonale referanser er utvilsomt den statlige Eremitasjen i St.Petersburg i Russland, som er et av de viktigste kunstmuseene i verden. I Tyskland og resten av Europa brukes det i dag ca 6500 slike anlegg. Installasjon: 10

11 Eremitasjen i St. Petersburg Kontakt DRYMAT Systeme Frank Lindner Chemnitzer Straße Niederwiesa Tlf.: Faks: E-post: Web: 11

12 Firmaprofil Hovedkontor: faktor technik GmbH & Co KG Blomberg (Nordrhein-Westfalen), Tyskland Etablering: 1998 Ansatte: ca.15 Virksomhet: Regnvannteknikk, containerbygg (plasttanker for industri), kunststoffteknikk (tilbehør til biogassanlegg), rørbygg Faktor Technik Regnvannsanlegg Utnyttelse av regnvann Utnyttelse av regnvann har i Tyskland de siste årene etablert seg som en levedyktig byggeteknikk. Siden begynnelsen på 1990-tallet har systemet blitt videreutviklet, profesjonalisert og markedsført. Ved hjelp av denne teknikken kan man i dag redusere forbruket av drikkevann med opptil 50 prosent. Drikkevann er vår viktigste næringskilde, og til mat og drikke trenger vi ca 3 liter per dag. I tillegg bruker vi ca 140 liter daglig til toalett, vask og andre gjøremål. Da prosesseringen av drikkevann blir stadig mer kostbar og komplisert, er det et godt alternativ å utnytte regnvann som en delvis erstatning for drikkevann. Regnvannet blir et substitutt for bruk av vann der drikkevannskvalitet ikke er et absolutt krav. For toalett, dusj, vask og hage kan man ved hjelp av moderne teknikk bruke prosessert regnvann uten noen reduksjon av hygiene eller komfort. Gjennom dette reduserer man bruken av drikkevann, i tillegg til at man også reduserer mengden grå - og sortvann. Hvordan fungerer et regnvannsanlegg Regnvann renner fra taket gjennom et filter (2) til en sisterne (1). Det rensede vannet blir så ført til en tank hvor det lagres kjølig og beskyttet mot lys. En pumpe (6) sender vannet fra sisternen og til det aktuelle bruksstedet (8). Om det skulle gå tom for regnvann i tanken, kobles (7) automatisk den normale vannforsyningen inn. 12

13 Firmaet Faktor Technik Faktor Technik har i mer enn 10 år vært spesialister på kunststoffteknikk og miljøvern. Vi produserer i tillegg til regnvannsanlegg, beholdere i kunststoff for industrien og tilbehør til biogassanlegg. Vi leverer komplette regnvannsanlegg, som består av en kunststoffcisterne med integrert filter og en regnvannssentral. Gjennom mange års erfaring har vi bygget opp en solid kunnskapsbase, og vår visjon er intelligente og fornuftige systemer som er kjennetegnet av optimalisert funksjon, høy driftsikkerhet og lave driftskostnader. Våre produkter finner dere i vår internettbutikk, der det også finnes et kontaktskjema for individuell oppfølgning av vårt teknikerteam. Med SIRIUS, WEGA og ANTARES har vi tre regnvannsentraler i vår produktlinje, noe som reflekterer vårt fokus på kvalitet og forholdet mellom pris og ytelse. SIRIUS er et system med en nedsenkbar trykkpumpe. På grunn av monteringen i sisternen kan pumpen ikke høres inne i huset, og den er derfor et godt alternativ for bygninger uten kjellere. Kontrollenheten blir montert inne i huset. Hvis sisternen skulle gå tom, fylles den med lik mengde drikkevann som det som til en hver tid blir brukt. WEGA blir montert inne i huset, og den selvsugende pumpen fører vannet fra sisternen til det aktuelle bruksstedet inne i huset. Denne høykvalitetspumpen og avansert tilkobling gjør WEGA svært stillegående. Ved tom sisterne blir det, som ved SIRIUS, tilkoblet normalt drikkevann for å dekke bruken. ANTARES har samme pumpe som WEGA, men tilkoblingen av drikkevann skjer via en liten ekstra tank innendørs. Dette betyr at ANTARES egner seg godt på steder med vanskelige installasjonsbetingelser eller ved installering i gamle bygg. Kontakt faktor technik GmbH & Co KG Nederlandstr Blomberg Tlf.: E-post: Web: 13

14 Firmaprofil Hovedkontor: Herz & Lang GmbH Weitnau (Bayern), Tyskland Etablering: 2002 Ansatte: ca. 15 Virksomhet: Rådgivning, passivhus og sanering faktor 10 Referanser: Neue Heimat, Innsbruck/Østerike Lodenareal und Olympisches Dorf in Innsbruck Hvem er vi Det å bygge passivhus blir ofte sett på som det å lære seg et nytt språk. I motsetning til det å bygge konvensjonelle bygg, er det å bygge passivhus noe nytt også for de mest erfarne byggspesialistene. Derfor kan vi som eksperter gi veiledning på dette området. Det vi finner fascinerende med passivhus kommer som en kombinasjon av enkel teknikk og høy bokomfort, kombinert med en ny utvikling med tanke på lufte-, oppvarmings-, og vindussystem. Energieffektiviserte hus sett under ett tilbyr kunden et helhetlig konsept når det kommer til oversiktlighet, kostnadssikkerhet, sparsommelighet, og høy bokomfort med hensyn til klima og miljøvern. Vi kombinerer fornybar energi og miljøvennlig byggemateriale med moderne teknologi, og realiserer fremtidsrettede bygg. Vi bygger ikke bare passivhus i boligstrøk, men har også mange års erfaring med å bygge passivhus i typiske ikke- boligområder. Som konsulent for passivhusstandarden har vi gjennom ført uttalige prosjekter i inn- og utland. Mange av prosjektene har funnet sted i tilknytning til skoler, barnehager, eller byggfirmaer. Hvis vi blir hentet til å utføre et prosjekt som en intern konsulent, sørger vi for at alt arbeide skjer innenfor de rammene som er blitt fastsatt av passivhusinstituttet i Darmstadt (PHI). Som ekstern konsulent, blir vi sett på som den uavhengige eksperten som gjennom kriteriene til PHI sørger for at arbeide blir gjort profesjonelt, at kvalitetsstandarden blir holdt, og at jobben blir gjort på den mest økonomiske og brukervennlige måten. For å ha en kvalitetssikring, har ingeniørene, arkitektene, og bygglederne jobbet målbevisst for å holde seg til fagplanen. Hva gjør vi Vårt ytelsesspekter omfatter: Helhetsplan Konsultasjon Undervisning Passivhussertifisering (PHI) Darmstadt Termisk byggfysikk Passivhus- og varmemonterberegninger Detaljutvikling av lufttettheten i bygg og unngåelse av dannelse av varmebroer Innovative konsepter for et effektivt luftingsanlegg med en høy bokomfort 14

15 Uansett hvilken bransje det er snakk om, ligger hovedfokuset på byggeprosjektene med å få boligene mest mulig funksjonsdyktige og lønnsomme. Dette for å oppnå sparsommelighet og sikre prosjektene i lang tid frem over. Passiv hus byr på en lav leie, garanterer enkel bruk gjennom veiledning og de har variable varme- og luftefunksjoner. På den måten blir det mulig å kombinere et enkelt vedlikehold og en høy bokomfort med lave bo utgifter. Særskilte prestasjoner: Når vi utfører et prosjekt, vil vi som konsulenter sørge for at passivhusstandarden blir nøye fulgt, og at den gamle bygningen blir bevart. Vårt omfattende kvalitetsmanagement når det gjelder energieffektivisering av bygg, støtter og veileder i både planleggings- og kunngjøringsfasen og tildelings- og byggefasen. Etter en utførelse av et prosjekt sitter vi ofte igjen med et bedre resultat enn det vi først hadde planlagt. Det beste beviset vi har som viser dette er verdens største passivhus med 354 leiligheter, som var innflytningsklare i september 2009: Lufttettheten (Blowerdoor-målingen) er blitt målt til faktor 2. Våre teknikker og tjenester Jobben vi gjør fokuserer på erfarings- og informasjonsutveksling i forhold til den jobben vi gjør innen bygg og konsul tasjon. Arkitektenes og ingeniørenes fagkunnskaper utfyller hverandre som spesialister innen bygging av passivhus. For å oppnå dette får fagpersonalet delta på forskjellige kurs, eller de kan kobles om til den eksterne konsulenten innen arkitektur, byggledelse, og ingeniør. Her er et lite utvalg av våre referanser spesielt i det europeiske markedet for passivhus: Den Olympiske landsbyen i Innsbruck, Østerike, konstruert for Ungdomsolympiaden i 2012, 450 leiligheter som følger passivhusstandarden JVA & statsadvokat Korneuburg, Østerike, sertifisert etter PHI-standarden Explorer Hotel Fischen, Tyskland, verdens første sertifiserte passivhotell, etter PHI standard Dessuten holder vi på å bygge et nytt anlegg med flere underetasjeleiligheter, samtidig som vi jobber med sanering og nyfremstilling av skoler og barnehager. Vi er også delaktige som konsulenter når det kommer til kommunalbygg. Kontakt: Dieter Herz Herz & Lang GmbH Ritzensonnenhalb 5a D Weitnau Web: Tlf.: Faks: E-post: Bilder: NeueHeimat Tirol, dina 4 architekten 15

16 Firmaprofil Hovedkontor: Schöck Bauteile GmbH Baden-Baden (Baden-Württemberg), Tyskland Etablering: 1962 Ansatte: Virksomhet: Bygningsdeler- og systemer til betong- og murbygg, løsninger for varmeisolasjon og støydemping i nybygg Energieffektive løsninger for balkonger Den økende bevisstheten omkring klimaendringer har ført til skjerpede krav når det gjelder energieffektivisering i bolighus. For å oppfylle disse nye kravene er elimineringen av kuldebroer helt essensielt, ettersom kuldebroer er et av de mest kritiske punktene i en bygning når det kommer til å begrense varmetap og dermed øke energieffektiviteten. Den viktigste grunnen til dette, er at man ved montering av balkonger og svalgang øker overflaten, og dermed også varmetapet. Samtidig blir isolasjonen i resten av fasaden punktert av festene. Dette fører til at det oppstår en stor temperaturforskjell mellom balkongplaten ute og taket inne. Uten tilstrekkelig varmeisolering er dette et typisk sted hvor mye varme går tapt. Særlig om vinteren, når temperaturen når det kritiske nivået på 9,3 grader Celsius, oppstår det mye kondensat som gir grobunn for mugg og oppsamling av kondensvann. Schöck Isokorb minimerer dannelsen av kuldebroer Ved bruk av påbygg ut fra fasaden kreves det ekstra planlegging fra utbygger for å opprettholde energibalansen i bygget og beskytte bygningsstrukturen, og dermed å unngå en mulig helserisiko. Samtidig bidrar en balkong til økt bokvalitet for beboerne, i tillegg til at den kan bidra til å høyne markedsverdien på bygget, og man ønsker derfor ikke å unngå balkonger når man bygger ut nye prosjekter. Schöck International KG tilbyr derfor Schöck Isokorb som et produkt for å sikre en effektiv termisk separasjon mellom elementene i fasaden og som øker den statiske sikkerheten i bygget. Produktet reduserer kuldebroene ved å kombinere edelstål, en pakning av fin høykvalitets betong og et isolasjonslag av Neopor, et polyesteren (EPS) i skumform tilsatt et grafittstoff fra BASF som har en varmeledningskapasitet på 0,031 W(k m). Med sin bærende funksjon bidrar produktet til at man kan feste balkongplater sikkert på fasaden, med optimal isolasjon, uavhengig av materiale og konstruksjon. For alle typer byggmateriale Om det skulle være en balkong, brystvern eller et loft, vil man ved bruk av Isokorb type K kunne ha to lag med armert betong termisk delt. Stålbjelker uten annen støtte, kan ved hjelp av type KS bli festet direkte på fasaden. For en varmeisolerende effekt ved feste av armert betong og tre anbefaler vi type KHS, og ved stålkonstruksjoner er Isokorb type KST det optimale valget. På grunn av fleksibilitet ved valg av materiale og enkel prosessering er Schöck Isokorb en velegnet løsning på en mengde forskjellige byggingsmetoder. Samtidig blir det varmeisolerende elementet ved statikken bevart. Dette gjør at fasaden kan få et individuelt preg, med lang levetid, ved bruk av byggelementer som går ut fra fasaden (f.eks. balkong). Oppfyller passivhusstandarden Med den nye Isokorb XT har byggevarespesialisten Schöck også gitt markedet i Tyskland, Østerrike og Sverits muligheten til å bygge konstruksjoner med svake kuldebroer, og som dermed oppfyller de strenge kravene for passivhus. Lenge var fritthengende balkonger en stor svakhet i varmeisoleringen av passivhus, da det ikke fantes noen sertifisert mulighet for å hindre dannelsen av kuldebroer der. Den arkitektoniske friheten ved valg av balkong var dermed vanligvis begrenset. Dette problemet ble vanligvis løst ved bruk av støttebjelker. I dag er balkonger ikke bare 16

17 en vanlig standard i større boligprosjekter, men er også den del av det arkitekturiske helhetsinntrykket av bygget. Dermed ønsker man som regel ikke å ha støttebjelker som løper over flere etasjer, samtidig som det ikke alltid er plass til fundamentet som støttebjelkene krever. Schöck har som løsning på dette problemet utviklet Isokorb XT som en strukturell enhet for å minimere varmetapet i passivhus. Takket være deres optimaliserte materialsammensetning og en isolasjonstykkelse på 120mm er dette produktet vesentlig mer varmeisolerende sammenliknet med det gamle Isokorb, med en isolasjonstykkelse på 80mm. Balkongfester som er isolert med Isokorb XT oppfyller Darmstädter Instituttet sine krav for passivhus som kuldebrofattige. Omfattende dokumentasjon Schöck tilbyr omfattende dokumentasjon og teknisk beskrivelse med alle detaljer som er viktige for selvstendige ingeniører. I tillegg vil våre lokale medarbeidere kunne bistå med ytterligere faglig assistanse på installasjonsstedet om det skulle være nødvendig. Lett forståelige instruksjoner reduserer risikoen for konstruksjonsfeil på byggeplassen, i tillegg til at de synliggjør den komplekse instruksjonen for Kontakt installasjon av bygningselementene. Den tekniske dokumentasjonen og ytterligere informasjon er tilgjengelig hos vår forretningspartner i Norge, Haucon, via eller på Om Schöck Som internasjonal byggvareprodusent utvikler, produserer og markedsfører Schöck innovative produkter for statiske konstruksjoner og med bygningsfysiske fordeler. Fokuset er på løsninger for å unngå kuldebroer og å lydisolere bygninger. Hovedproduktet er Schöck Isokorb, som er den grunnleggende varmeisolasjonen for å unngå kuldebroer ved montering av påbygg ut fra fasaden, som for eksempel balkonger. Med over 10 millioner installasjoner, 1200 standardtyper og løsninger for bruk på betong, stål og tre, har Schöck vært den ledende spesialisten innenfor dette segmentet de siste 25 år. I tillegg til fokus på et høykvalitetsprodukt, legges det også vekt på tekniske spesifikasjoner, beregningsprogrammer og aktiv assistanse på installasjonsstedet, og oppnår ved dette en forenklet planlegging og gjennomføring. Schöck Bauteile GmbH Vimbucher Straße Baden-Baden Tlf.: E-post: Web: Kontakt Norge HauCon AS Snarøyveien 67, Hangar 2, Koksa 1367 Snarøya Tlf.: Faks: E-post: Web: 17

18 Firmaprofil Hovedkontor: Schüco International KG Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), Tyskland Steder: Etablering: Ansatte: Virksomhet: Representert i 75 land 1951 i Ostwestfalen Systemutvikler og -leverandør av vinduer, dører, fasader og solenergisystemer Schüco satser på energieffektive løsninger Vårt motto: Energy 2 spar energi og produsér energi! Schüco International KG er markedsledende verden over på aluminium-, stål- kunststoff- og solenergisystemer. Mer enn medarbeidere og partnere i 75 land utvikler og leverer moderne vindus-, fasade- og solarteknologi. Vi tilbyr også individuell rådgivning til arkitekter, planleggere, investorer og byggherrer. I vårt internasjonale og anerkjente testsenter Schüco Technology Center (STC) i Bielefeld, Tyskland, utføres det tetthets-, sikkerhets-, mekaniske-, lyd-, material- og solenergitester. energieffektivitet med sikkerhet, komfort og design. Vårt mål er å oppnå bedre energibalanse i bygg og kombinere dette med det krav som stilles til moderne arkitektur. Energy 2 spar energi og produsér energi er vårt motto. Det å bygge mer energieffektivt har en stor betydning i arbeidet for å redusere klimaendringene. Vi kombinerer Vårt produktsortiment 18

19 Spar energi med vinduer, dører, fasader og solskjerming Moderne vinduer skal ha god varmeisolasjon, gode sikkerhetsfunksjoner og enkel betjening. Schüco har vinduer som oppfyller kravet til Enova Anbefaler U-verdi: U w 1,0 W/m 2 K eller lavere. Ved bruk av det skjulte beslaget Schüco TipTronic utnyttes energisparpotensialet maksimalt. Med innebygde sensorer styres luftingen automatisk og reduserer behovet for bruk av klimaanlegg. En fasad har, som overgang mellom inne og ute, viktige sentrale funksjoner i et bygg. Den skal sørge for beste varmeisolasjon, maksimal energisparing og et optimalt inneklima. I tillegg må den kunne skjerme for solen, regulere innstrålingen, sørge for behagelig romtemperatur og naturlig belysning. Schüco E 2 fasadesystem bringer på intelligent vis teknikk inn i bygningsskallet. Ved bruk av moduler med funksjoner som desentralisert ventilasjon, åpningselementer, solskjerming, solar energiproduksjon både sparer og produserer fasaden energi. Schüco fasadesystem FW 50+/60+.SI (Superisolert) har vært på markedet siden mai 2009 og har nå fått passivhussertifikat. Schüco er dermed den eneste tilbyder av aluminium fasadekonstruksjon sertifisert fra Passivhaus Institut (PHI), Darmstadt. Med sine energieffektive egenskaper har SI-løsningen blitt sertifisert under Passivhusstandarden som har et kriterium U cw 0,80 W/(m 2 K). Produsér energi med solenergisystemer Bruken av solvarmeanlegg regnes som en nøkkelteknologi for energi- og CO 2 -sparing i framtiden. Schüco tilbyr et omfattende produktsortiment av solceller og solfangere. Gjennom årelang erfaring med utvikling, tester og salg, har vi sterk kompetanse på solenergisystemer. Med solceller på taket eller integrert i fasaden produseres strøm direkte fra solens stråler. Med solfangere produseres energi til oppvarming av tappevann eller vannbåren romvarme. Schüco tilbyr passende løsninger til ethvert prosjekt. Kontakt Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester - ta kontakt! Schüco International KG, avd. Norge Olaf Helsets vei Oslo Tlf.: Faks: E-post: 19

20 high performance in paint high performance in paint blau: Pantone 301 CMYK 100 / 63 / 23 / 8 rot: Pantone 1795 CMYK 15 / 93 / 75 / 5 Firmaprofil Firmenprofil Hovedkontor: SICC GmbH ThermoShield Europe Berlin, Tyskland Etablering: 2003 Ansatte: 12 Virksomhet: SICC GmbH ThermoShield Europe har kontor i Berlin og er ledende innenfor høyteknologiske termokera miske membranlag med endotermiske effekter. I Europa opererer firmaet under produktnavnet ThermoShield. ThermoShield Keramisk overflate - kostnadseffektiv energibesparing ThermoShield består av et unikt bindemiddel med fuktregulerende egenskaper og vakuumiserte keramiske kuler. Produktet reflekterer og sprer varme, puster, men er tett når det regner. Kulene skaper kapillarkrefter som fjerner fukt fra underlaget. ThermoShield har lang levetid og er miljøvennlig. Dette medfører: dokumentert energisparing på mellom prosent forbedret u-verdi (økt varmeisolerende evne) forminsket vekst av alger og mugg forbedret inneklima uforandret utseende på boligen og gir følgende effekter: forminsket varmestråling om sommeren forminsket varmetap om vinteren gir jevn oppvarming og mindre trekk gir jevn luktfuktighet avfuktede vegger ThermoShield er en miljøvennlig måte å senke dine energikostnader på ThermoShield er miljøvennlige kvalitetsprodukter for innvendige vegger, fasader, inner- og yttertak. Produktene senker energibehovet ved oppvarming, beskytter byggematerialet, gir et sunnere levemiljø og et mer komfortabelt inneklima i alle typer boliger. Produktene kan bestilles i følge vårt eget fargesystem, RAL eller NCS. Flere ulike studier og praktiske utprøvninger over flere år har vist at ThermoShield sparer energi. Produktene Exterieur og TopShield har fått den amerikanske utmerkelsen Energy Star, som er en treårig evaluering. Resultatene viste en høy grad av varmerefleksjon, tydelig energisparing og varige effekter. ThermoShields energisparingseffekter kommer av flere ulike faktorer som virker sammen. Økt energitilgang ved oppvarming Varmen reflekteres og spres av keramiske kuler som ikke er større enn µm. Opptil 89 prosent av den nære infrarøde delen av lysspekteret reflekteres. En kvadratmeter med ThermoShield med tykkelsen 0,3 mm inneholder drøyt 12 millioner kuler. Kulene er hule og vakuumiserte. Kombinasjonen av det keramiske materialet og vakuum leder varme svært dårlig. I et rom med ThermoShield vil derfor varmen bli spredt tilbake i rommet, noe som gjør at det raskere blir varmet opp. Dette medfører et lavere energibehov til bruk i oppvarming. Regulering av temperaturen er energisparende Når ThermoShield blir benyttet utendørs på fasader og tak vil huset bli svalt om sommeren og varmt om vinteren. Om sommeren reflekteres varmen fra overflaten og gjør huset svalere. Om vinteren minsker varmeutstrålingen, i stedet lagres varmen i veggen og den tørre veggen isolerer bedre. Tørre vegger isolerer bedre ThermoShield fungerer som en variabel fuktsperre, eller en membran. Den er tett og fuktavvisende under visse omstendigheter, og åpen og puster ved andre tilfeller. Når overflaten utsettes for regn utvider bindemiddelet seg og omslutter de keramiske kulene, noe som skaper en tett overflate som beskytter det underliggende materialet mot fukt. Når fuktigheten minsker vil bindemiddelet gå tilbake 20

21 til sin opprinnelige størrelse og materialet i konstruksjonen kan puste. Kapillarkrefter i ThermoShield drar ut overskuddsfukt fra byggematerialet. På denne måten forbedrer ThermoShield den bakomliggende veggens evne til å isolere og boligens u-verdi (varmeisolerende evne) forbedres. Forbedret inneklima Inneklimaet påvirkes av lufttemperaturen, temperaturforskjeller, veggenes overflatetemperatur, luftfuktighet og trekk. Ved å bruke ThermoShield innendørs spres varmen og temperaturforskjellene mellom gulv og tak utjevnes, noe som skaper en høyere opplevd temperatur. Dessuten minsker trekken i rommet og dermed også mengden støv i luften, noe som skaper et sunnere inneklima. ThermoShield regulerer også luftfuktigheten og etterstreber idealet på 50 % luftfuktighet. Dersom luftfuktigheten er høyere vil rommet oppleves varmere. Et rom med ThermoShield kan derfor holde en lavere temperatur enn det man ellers ville hatt uten å oppleves kaldere. Dette virker energisparende. Miljøvennlig og holdbar ThermoShield er testet i flere land, inneholder ingen miljøfarlige materialer og avgir ingen gasser. Produktene har vann som løsningsmiddel. Kombinasjonen av binde- Kontakt norden: middelets høye kvalitet og de keramiske kulenes egenskaper gir lang holdbarhet. Det underliggende byggematerialet får også langsiktig beskyttelse fordi ThermoShield gjør at materialet holder jevnere temperatur og et lavt fuktnivå. For mer informasjon om ThermoShield, se se. Her finner du blant annet informasjon om hvorfor ThermoShield har høyere brannsikkerhet, er enkel å anvende, avviser smuss og støv og får mindre tilvekst av alger og mugg. I tillegg vil du finne informasjon om en rekke andre fordeler med ThermoShield. ThermoShield energisparende romteknologi Da NASA begynte arbeidet med å utvikle romskip ble det klart at de isolerende materialene som til da var tilgjengelige ikke fungerte rent praktisk til dette formålet. Isolasjonen tok for stor plass, var for tung og for ineffektiv. I stedet ble det utviklet et nytt produkt: Et keramisk materiale som reflekterer og sprer varme. I over 20 år har ThermoShield blitt suksessfullt blitt benyttet i boliger over hele verden. I 2002 startet den europeiske produksjonen i Tyskland. ThermoShield har en eksepsjonell evne til å reflektere varme, fjerne fukt og forhindre tilvekst av mugg og alger. I løpet av de siste årene har titusenvis av bygninger over hele verden blitt behandlet med ThermoShield. ThermoGaia AB Leverantörsvägen 4 SE Täby Tlf.: E-post: Web: partner norge: Celander AS Sandstuveien Oslo Tlf.: E-post: 21

22 B. A. Patente und Lizenzen Entwicklungs- und Verwertungs- GmBH Firmaprofil Hovedkontor: B. A. Patente und Lizenzen München (Bayern), Tyskland Etablering: 1997 Virksomhet: Utvikling og produksjon av kundespesifikke belysningsløsninger B.A. Patente und Lizenzen med hovedsete i Tyskland, er som partner i en firmagruppe ansvarlig for utvikling og produksjon av kundespesifikke lysløsninger. ELLA, en ny downlight med homogen lysføring Aristo B Group som er vår samarbeidspartner i Sveits, selger disse løsningene over hele verden. Konvensjonell: ELLA: Styrken vår er å omsette eksepsjonelle ideer når det gjelder lysløsninger, som vi har utarbeidet sammen med kunden. Gjennom en kombinasjon av erfaring og kompetanse, oppstår kundens spesialprodukt som er full av kreativitet og know-how. Firmaets filosofi er det å kunne integrere lys der hvor det blir brukt. Dette er den mest moderne lysteknologien på markedet. Denne måten å bruke lys på er energibesparende, samtidig som man kan se en klar sammenheng mellom økologi og økonomi. Uten å blende eller kaste skygger, lyser vårt rekkverkssystem for inne- og utendørsområder opp hele trappeoppganger. En høy lysstyrke kombinert med et minimalt strømforbruk tillater også eldre mennesker å gjenkjenne hvert enkelt trappetrinn. Lyskjegler Gulvspoter Lysarkader på veggene Homogen belysning Beroligende lysstemning Ikke noe mørk-lys-mørk effekt Lite strømforbruk SOLAR TOP tilbyr et innovativt design i forbindelse med den mest moderne lysteknikken for sidegater og fotgjengerfelt. SOLAR TOP er et selvforsynt energisystem. Energien som blir benyttet kommer fra sola. Dette skjer helt uten kostnader og er samtidig veldig miljøvennlig. Det forblåste seilet av glass har innskutte elementer som kan omgjøre solenergi til elektrisk energi ved hjelp av solceller. En tynn ramme bestående av edelstål holder dette seilet på plass. Lister av LED på toppen av seilet og på den nederste kanten lyser opp gaten. Disse listene blir ladet opp om dagen, mens om natten sørger Power-LEDs for lyset. SOLAR TOP lyser opp gaten ved et eventuelt strømbrudd. Den offentlige sikkerheten blir dermed ivaretatt. Kontakt aristo B GROUP Unterer Graben 10 CH-9000 St. Gallen, Schweiz Tlf.: Faks: E-post: Web: 22

23 Firmaprofil Hovedkontor: Öko-Haustechnik inventer GmbH Löberschütz (Thüringen), Tyskland Steder: Representert i Tyskland, med verksted i Norge Etablering: 1995 Ansatte: 50 Virksomhet: Desentralisert romventilasjon med opp til 91 prosent varmegjenvinning Firmaet Öko-Haustechnik inventer GmbH produserer det suksessrike desentralisert ventilasjonssystemet inventer med varmegjenvinning. For øyeblikket har firmaet 50 ansatte som produserer ventilatorene inventer i hovedfabrikken i Loberschütz. I tillegg finnes det ca 40 verksteder i hele Tyskland og i mange andre land i Europa og verden, som står for en kompetent veiledning og drift og som hjelper kundene i planleggingsfasen. Produktet inventer Produktene våre er høyeffektive og geniale når det kommer til betjening og montering. Derfor er vi en av de ledende tilby derne av desentralisert ventilasjonsanlegg i Tyskland. Våre produkter er godkjent av Det tyske instituttet for byggeteknikk (DIBT). Derfor bør man kontrollere stueventilasjonen Enten du holder til i nye eller sanerte eldre bygg, energisparing er ikke bare ønsket av kjøper og leietaker, men delvis til og med påbudt. Disse lovene fordrer en stadig mindre bruk av energi i bygg ved hjelp av tettere bygnings- og varmeisolasjon. Dette holder godt på varmen i bygget og sparer på varmeutgiftene, men forhindrer en naturlig utskiftning av luft. vekk gjennom en annen ventilator. Ventilasjonen med opptil 91 prosent varmegjenvinning sørger for at den forblir i bygget om vinteren og at det holder seg kjølig i huset om sommeren ( passiv kjøling ). Fordelene med inventer-ventilasjon Spar energi: Med et inventer ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, lufter du automatisk nok og reduserer i tillegg varmetapet betraktelig. Hold verdien høy: En regelmessig og kontrollert gjennomlufting er obligatorisk for å unngå muggdannelse. Når man takserer hus er det bærekraft, betraktninger rundt byggets utvikling, energieffektivitet og velvære som spiller de største og stadig viktigere rollene. Unngå allergi: Ved å åpne vinduet vil støv og andre partikler trenge seg inn sammen med den friske luften. Med inventer ventilasjon unngår du dette nærmest fullstendig. Ved hjelp av flere lag støv- og pollenfiltre, som integreres i inventer ventilasjonsanlegget, unngår du både støv og pollen. InVENTer ventilasjonsprinsipp Ventilasjonen med inventer følger prinsippet med tverrventilasjon. Det betyr at frisk luft suges inn i en ventilator der den filtreres og varmes, mens den brukte luften samtidig føres Kontakt Eksempel på passivhus, arkitekt Agnes Weber Eksempel på inventer 14, innbygg i vegg Öko-Haustechnik inventer GmbH Ortsstraße 4a D Löberschütz Tlf.: Faks: E-post: Web: 23

24 Norsk-Tysk Handelskammer Drammensveien 111 B 0273 Oslo Tlf Faks Åpningstider: Mandag-fredag: kl VÅRE TJENESTER Markedsrådgiving og forretningspartnersøk Deltagelse på messer Økonomiske tjenester Oversettelser og tolketjenester Konferanser og bedriftsreiser