Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011. Nina Lødrup, Mattilsynet HK 27. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011. Nina Lødrup, Mattilsynet HK 27. november 2014"

Transkript

1 Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011 Nina Lødrup, Mattilsynet HK 27. november 2014

2 Merking matinformasjon Mål: sikre et høyt nivå for beskyttelse av forbrukernes helse og interesser fri flyt av varer Prinsipper: info om matvarens identitet og sammensetning info for å beskytte forbrukerens helse og trygg bruk info om ernæringsmessige egenskaper Artikkel 3 og 4

3 Hvem omfattes av reglene? Alle ledd i næringsmiddelkjeden for næringsmidler beregnet på sluttforbruker Gjelder også næringsmidler levert av/til storhusholdning Alle typer utsalgssteder (kjøretøy, flyttbare salgsboder) Men gjelder ikke ved sporadisk levering, servering og salg av matvarer Artikkel 1 og fortalen pkt 15

4 Hvem har ansvaret? Se artikkel 8 Driftsansvarlige for foretaket i hvis navn eller firmanavn matvaren omsettes. Alternativt navn eller firmanavn på importør til EU. Driftsansvarlige for foretaket skal sikre at opplysningene foreligger og er korrekte. Også plikt til å hindre at feil opplysninger gis videre, ikke lov å endre opplysninger. Artikkel 8

5 Artikkel 8 nr. 7 Særlig bestemmelse om ferdigpakkede matvarer som er beregnet til sluttforbruker/storhusholdning, men som omsettes B2B. Gjelder også for ferdigpakkede som skal til storh. for videre prosessering/oppdeling. Driftsansvarlige kan velge å merke alle opplysninger som kreves i art. 9 og 10 på ferdigpakningen, på etikett eller gi opplysningene i medfølgende handelsdokumenter. Men ved bruk av handelsdokumenter, så må noe også merkes på ytterpakning -a) betegnelse -f) holdbarhetsmerking -g) vilkår for oppbevaring/anvendelse NY -h) navn/firma og adresse for driftsansvarlig Artikkel 8

6 Artikkel 8 nr. 8 Ved omsetning B2B av matvarer som på dette trinnet ikke er beregnet på sluttforbruker/ storhusholdning skal driftsansvarlige sikre at opplysningene gis videre slik at de obligatoriske opplysningene kan gis sluttforbruker. Artikkel 8

7 Grunnleggende krav - gjelder også for reklame og presentasjon: Alle næringsmidler beregnet til sluttforbruker /storhusholdning skal ha matinformasjon Skal følge redelig praksis Ikke villede Være korrekt, klar og lettforstålig Ikke tillegge egenskaper om forebygging, behandling eller helbredelse av sykdom Artikkel 6 og 7

8 Kapittelinndelingen i forordningen Matinformasjonsforordningen er delt inn i 7 kapitler med 55 artikler: kapittel I om generelle bestemmelser, kapittel II om generelle prinsipper for matinformasjon, kapittel III om generelle krav til matinformasjon og virksomhetenes plikter, kapittel IV om obligatorisk matinformasjon, kapittel V om matinformasjon som gis på frivillig basis, kapittel VI om nasjonale bestemmelser og kapittel VII om gjennomførings- endrings- og avsluttende bestemmelser. NB: Det er 15 vedlegg til matinformasjonsforordningen som inneholder mer detaljerte bestemmelser som relaterer seg til ulike artiklene i forordningen.

9 Vedleggene i forordningen I Særlige definisjoner - næringsdeklarasjon II Allergener III Krav til supplerende merking IV X-høyde V Unntak fra næringsdeklarasjon VI Betegnelser og særlige ledsagende opplysninger VII Angivelse av ingredienser vekt og kategoribetegnelser VIII Mengdeangivelse IX Nettoinnhold X Holdbarhet og frysedato XI Opprinnelse XII Alkoholinnhold XII Referanseinntak XIV Omregningsfaktorer XV Presentasjonsform for næringsdeklarasjon

10 Eksempel på systematikk Overordnet - art. 1 om formål og anvendelsesområde Målsetning generelt - art. 3 Definisjoner - art. 2 både henvisninger og egne def. Generelle prinsipper - art. 7 Ansvar - art. 8 Obligatoriske krav - art. 9, eks. (1) a betegnelse Utdyping - art. 17, samt henvisning til vedlegg VI Ytterligere presisering - vedlegg VI om betegnelse og tilleggsopplysninger

11 Obligatoriske krav a) betegnelse b) ingrediensliste c) ingredienser som forårsaker allergier/ intoleranse (også for uemballert) d) mengdeangivelse av ingredienser e) nettomengde f) holdbarhetsmerking g) spesielle vilkår for oppbevaring og bruk h) navn/adresse i) opprinnelsesmerking j) bruksanvisning k) alkoholinnhold l) næringsdeklarasjon NY Artikkel 9

12 Generelt om de obligatoriske kravene: Lett tilgjengelig informasjon Skal ikke være skjult, tildekket eller oppdelt 1,2 mm er minste skriftstørrelse 0,9 mm for forpakninger under 80 cm 2 Forpakninger under 10 cm 2 bare krav om betegnelse, allergener, nettomengde og holdbarhet Merk at det også er krav til informasjon som gis frivillig Artikkel 12, 13 og 16 nr. 2, artikkel 36

13 Overordnede krav til presentasjonen av de obligatoriske opplysningene plasseres på et iøynefallende sted være godt synlige være lett leselige ikke kunne fjernes Andre angivelser, bilder eller materialer skal ikke skjule tildekke eller dele opp opplysningene. Frivillige opplysninger: ikke på bekostning av plassen for obligatoriske Artikkel 13 og 37

14 Lesbarhet - skriftstørrelse Krav til minste bokstavhøyde (x-høyde): Generelt: 1,2 mm Små forpakninger (80 cm 2 ): 0,9 mm Artikkel 13 og vedlegg IV

15 Emballasje form og størrelse Rektangulære største overflate = største siden Sylindrisk form største overflate omfatter IKKE topp, hals, bunn Noen merkeunntak for små forpakninger Artikkel 13 nr. 3, artikkel 16 nr. 2 og vedlegg V nr. 18

16 Villedning - generelt Viderefører de generelle bestemmelsene om redelighet Matinformasjonen skal være eksakt, klar og enkel å forstå for forbrukeren Opplysninger skal ledsage betegnelsen (fysisk tilstand, særlig behandling) hvis utelatelse kan villede forbruker Artikkel 7 og vedlegg VI

17 Fysisk tilstand/behandling Varer tint før salg skal opplyse om dette, unntatt: - ingrediens som inngår i endelig produkt - hvis ledd i fremstillingsprosessen - ikke forringet kvalitet etter tining Vedlegg VI del A nr. 1 og 2

18 Kjøtt/fisk som fremstår som ett stykke Hvis mer enn 5% vann, angis i tilknytning til betegnelsen Hvis sammensatte stykker av kjøtt/fisk, angis i tilknytning til betegnelsen Hva med? Vedlegg VI del A nr. 6 og 7

19 Innfrysingsdato Frosset kjøtt, frosset tilberedt kjøtt og frosne, uforedlede fiskerivarer: Innfrysingsdato Dato for første nedfrysning med selve datoen (dag, måned, år) eller henvisning til det sted på pakningen hvor datoen er påført. Artikkel 24, vedlegg III nr. 6 og vedlegg X nr. 3

20 Ingredienser som forårsaker ALLERGIER/ intoleranse Stoffer eller produkter som forårsaker allergi/intoleranse skal angis i ingredienslisten Stoffene/produktene er angitt i vedlegg II og de skal fremheves visuelt i ingredienslisten Gjelder også om produktet er unntatt kravet om ingrediensliste. «Inneholder», Unntak hvis betegnelsen inneholder navnet Gjelder både for emballerte og uemballerte matvarer. Artikkel 21 nr. 1a) og b), 44 nr. 1 a) og nr.2

21 De 14 allergener Det er 14 kategorier ingredienser som alltid skal angis i merkingen når de brukes i en matvare fordi de kan gi allergiske reaksjoner eller intoleranser. Eksempel: Ingredienser: Vann, hvetemel, sesamfrø, hvetegluten, emulgator (E 322 fra soya), salt, laktose (fra melk). Matmerking Allergener - ferdigpakket mat

22 Obligatorisk krav ikke ferdigpakket Skal alltid angi ingredienser eller tekniske hjelpestoffer ( se vedlegg II) som forårsaker allergi eller intoleranse, når det finnes i det ferdige næringsmiddelet, evt. i endret form. Gjelder for alle næringsmidler som frembys til sluttforbruker/storhusholdning. Omfatter Ikke-ferdigpakkede næringsmidler, næringsmidler som pakkes på anmodning, næringsmidler som er pakket med henblikk på umiddelbar omsetning Artikkel 9 nr. 1 c), 6, 44 nr. 1 a)

23 Ikke ferdigpakket mat Det nye regelverket for merking av mat, matinformasjonsforskriften, krever at informasjon om allergener skal være tilgjengelig skriftlig, direkte for forbruker. Virksomheten må finne løsninger - i meny, på skilt, plakat, tavle? Eksempel Smørbrød med egg Inneholder: egg, hvete, soya og melk Matmerking Allergener - ikke ferdigpakket mat

24 Næringsdeklarasjon Opplysninger om næringsmidlers innhold av energi eller energi og næringsstoffer. Næringsinnhold Per 100 g Energi 963 kj / 232 kcal Fett 18 g - hvorav mettede fettsyrer 6,6 g Karbohydrater 5,1 g - hvorav sukkerarter 0,8 g Protein 11 g Salt 1,8 g Artikkel 30 nr. 1

25 Matinformasjonsforordningen Artikkel 9 nr. 1 bokstav l), 30-35,vedlegg I og XV Artikkel 16 og 29, vedlegg V Unntak Krav og utforming Artikkel 44 Artikkel 49 Artikkel 50 Artikkel 54 og 55 Vedlegg XIII Vedlegg XIV Matvarer som ikke er ferdigpakket Matvarer merket med ernærings- og helsepåstand Matvarer tilsatt vitaminer og mineraler Overgangsordninger Referansemengder for inntak Omregningsfaktorer Veiledning om matinformasjonsforordningens krav til næringsdeklarasjon og tilgrensende spørsmål

26 Unntak fra næringsdeklarasjonskravet (krav i annet regelverk gjelder fremdeles) Kosttilskudd, naturlig mineralvann/kildevann Alkoholholdige drikker (mer enn 1,2 vol%) Små pakninger (største overflate < 25 cm²) Vedlegg V: Frisk frukt og grønt, egg, kjøtt og fisk Krydderurter, krydder, salt Største flate mindre enn 25 cm² Småskalaprodukter-lokal mat Artikkel 29 nr. 1, 16 nr. 4 og nr. 3 og Vedlegg V

27 Obligatorisk næringsdeklarasjon Næringsinnhold Energi Fett -hvorav mettede fettsyrer Karbohydrater -hvorav sukkerarter Protein Salt Per 100 g 1044 kj 249 kcal 2,8 g 0,2 g 44,1 g 1,3 g 8,8 g 1,3 g Benevning: Energi: kj og kcal Masse: g Samme synsfelt Tabellform, eller lineært Per 100 g eller per 100 ml av varen slik den omsettes Per 100 g eller per 100 ml av spiseferdig produkt, merket med tilberedningsmåte Artikkel 30 nr. 1 Art. 34, art. 32 nr. 2 og art. 31 nr. 3

28 Utvidet næringsdeklarasjon Enumettede fettsyrer Flerumettede fettsyrer Polyoler Stivelse Kostfiber Vitaminer og mineraler Presentasjon og rekkefølge: se vedlegg XV Artikkel 30 nr. 2

29 Andre stoffer Ernærings eller helsepåstand: Stoffene skal deklareres i samme synsfelt som næringsdeklarasjonen, men kan bare settes inn i selve næringsdeklarasjonen hvis de er angitt i vedlegg XV. Vedlegg I nr.1 definisjon av næringsdeklarasjon Artikkel 49 som endrer artikkel 7 i påstandsforordningen

30 Eksempel Fiskepålegg merket med ernæringspåstanden: Kilde til Omega-3 Næringsinnhold Per 100 g Energi 738 kj / 177 kcal Fett 11,9 g hvorav - mettede fettsyrer 2,3 g - enumettede fettsyrer 5,0 g - flerumettede fettsyrer 4,1 g Karbohydrater 6,7 g hvorav - sukkerarter 6,7 g Protein 9,7 g Salt 0,9 g Omega-3 3,6 g / 100 g Artikkel 49 og vedlegg 1 nr. 1 b)

31 Gjentakelser i hovedsynsfeltet Energiinnhold eller Energiinnhold, fett, mettede fettsyrer, sukkerarter og salt kan angis på forsiden hvis matvaren ellers er merket med obligatorisk næringsdeklarasjon Artikkel 30 nr. 3

32 Frivillig angivelse Denne merkingen kan brukes i tillegg til den obligatoriske: deklarasjon som prosent av referanseinntak relatert til 100 g/ml. Da må teksten «Referanseinntak til en gjennomsnittlig voksen (8400 kj/2000 kcal)» stå i nærheten deklarasjon per porsjon eller forbrukerenhet, forutsatt størrelsen angitt. Artikkel 32 nr. 4 og nr. 5 og artikkel 33.

33 Gjennomsnittsverdi Opplysningene i næringsdeklarasjonen er gjennomsnittverdier basert på: analyser beregning Matvaretabellen er et godt hjelpemiddel. Kostholdplanleggeren kan brukes for enkle beregninger. Artikkel 31 og og

34 Matvaretabellen Matvaretabellen.no inneholder verdier for energi og næringsstoffer for nærmere 1500 matvarer, ingredienser og retter. Rekkefølgen på næringsstoffene i Matvaretabellen er den samme som i den nye obligatoriske næringsdeklarasjonen. Salt er lagt til som næringsstoff i Matvaretabellen. Eksempler: Forslag til fremgangsmåte for beregning av næringsdeklarasjon for enkle matvarer/retter. Hvordan kan vi bruke Matvaretabellen til å beregne en næringsdeklarasjon?

35 Veiledningsdokument om tolerabelt avvik for angitte verdier i næringsdeklarasjonen Kommisjonens arbeidsgruppe for matinformasjonsforordningen til tilsynsmyndigheter og produsenter Vanlig mat, kosttilskudd med vitaminer og mineraler, matvarer som er merket med påstander eller som er tilsatt vitaminer og mineraler. Ta hensyn til naturlige variasjoner Ikke være villedende december_2012.pdf

36 Obligatoriske og frivillige opplysninger Obligatorisk og frivillig Mengde per 100 g eller per 100 ml Mengde per porsjon eller forbruksenhet Energi Obligatorisk Frivillig Frivillig Fett Obligatorisk Frivillig Frivillig hvorav - mettede fettsyrer Obligatorisk Frivillig Frivillig - enumettede fettsyrer Frivillig Frivillig Ikke mulig - flerumettede fettsyrer Frivillig Frivillig Ikke mulig % RI per 100 g eller 100 ml eller per porsjon eller forbruksenhet Karbohydrater Obligatorisk Frivillig Frivillig hvorav - sukkerarter Obligatorisk Frivillig Frivillig - polyoler Frivillig Frivillig Ikke mulig - stivelse Frivillig Frivillig Ikke mulig Kostfiber Frivillig Frivillig Ikke mulig Protein Obligatorisk Frivillig Frivillig Salt Obligatorisk Frivillig Frivillig Vitaminer og mineraler Frivillig Frivillig Frivillig OBS! Kun frivillig, dersom ikke merket med påstand om stoffet, og/eller tilsatt vitaminer/mineraler. RI = Referansemengde for inntak, jf Vedlegg XIII Vedlegg 2 i Veiledning om Matinformasjonsforordningens krav til NÆRINGSDEKLARASJON og tilgrensende spørsmål

37 Materiell fra Mattilsynet Veiledning om Matinformasjonsforordningens krav til Næringsdeklarasjon og tilgrensende spørsmål Slik blir den nye matmerkingen Matmerking Næringsdeklarasjon Veiledninger er ikke rettslig bindende.

38 Opprinnelsesmerking av næringsmidler Politisk svært omstridt tema ved fastsettelsen av matinformasjonsforordningen. Forbrukernes behov for mer informasjon vs konsekvenser for det indre marked, kostnader for virksomhetene osv. Kompromissløsning. Noen nye krav om dette tatt inn i matinformasjonsforordningen. Krav om at Kommisjonen innen visse frister skal utrede og utarbeide ulike rapporter til Rådet og Europaparlamentet om eventuell innføring av ytterligere nye krav om opprinnelsesmerking.

39 Opprinnelsesmerking av næringsmidler II Per i dag gjeldende særskilte regler med krav om opprinnelsesmerking for visse næringsmidler (såkalte «vertikale» regler) skal fortsatt gjelde, og påvirkes ikke direkte av de nye bestemmelsene i matinformasjonsforordningen. Eksempler på per i dag gjeldende særskilte regler med krav om opprinnelsesmerking: storfekjøtt (delvis EØS-basert, delvis særnorsk etter mønster av EUs bestemmelser), fisk og akvakulturprodukter (særnorsk etter mønster av EUs bestemmelser), honning (EØS-basert) og frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter (særnorsk etter mønster av EUs bestemmelser).

40 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking Videreføring av det gjeldende obligatoriske og helt generelle kravet i merkeforskriften om at opprinnelsesland eller opphavssted skal angis i de tilfellene der utelatelse av slik opplysning kan villede forbrukeren med hensyn til næringsmidlets virkelige opprinnelsesland eller opphavssted. Artikkel 26 nr. 2 bokstav a)

41 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking II Nytt krav om obligatorisk merking med opprinnelsesland eller opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe, jf. tollkodene i vedlegg XI. Kommisjonen har fastsatt gjennomføringsbestemmelser om dette i forordning (EU) nr. 1337/2013. Dette nye kravet i matinformasjonsforordningen med de tilhørende gjennomføringsbestemmelsene skal gjelde i EU fra (må følges fra) 1. april 2015 (NB! Ikke fra 13. desember NB!). Artikkel 26 nr. 2 bokstav b), jf. vedlegg XI

42 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking III Dette nye kravet vil først gjelde i Norge fra det tidspunktet gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EU) nr. 1337/2013 tas inn i EØS-avtaleverket og gjennomføres i norsk rett i matinformasjonsforskriften eller fra det eventuelt fastsettes særnorske bestemmelser om dette som tilsvarer EUs bestemmelser. Uvisst om dette vil skje i Norge før eller etter 1. april Artikkel 26 nr. 2 bokstav b), jf. vedlegg XI

43 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking IV Nytt obligatorisk krav om merking med opprinnelsesland eller opphavssted i tilfeller der et næringsmiddel er opprinnelsesmerket på frivillig basis, og dette stedet ikke er det samme som opprinnelseslandet eller opphavsstedet til produktets hovedingrediens. Krav om tilleggsmerking enten med: hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted eller at opprinnelseslandet eller opphavsstedet til hovedingrediensen er forskjellig fra næringsmidlets opprinnelsesland eller opphavssted. Må vurdere om et næringsmiddel kan sies å være opprinnelsesmerket (på frivillig basis). Må vurdere hva som er næringsmidlets hovedingrediens. Artikkel 26 nr. 3 og artikkel 2 nr. 2 bokstav q).

44 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking V Kommisjonen har foreløpig ikke fastsatt gjennomføringsbestemmelser om det nærmere innholdet i det generelle kravet i artikkel 26 nr. 3 i matinformasjonsforordningen. Det generelle kravet i matinformasjonsforordningen vil derfor ikke gjelde før tidspunktet gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt, har trådt i kraft og skal gjelde fra. Deretter EØS-prosess og gjennomføring i norsk rett i matinformasjonsforskriften av de kommende gjennomføringsbestemmelsene. Artikkel 26 nr. 3 og artikkel 2 nr. 2 bokstav q).

45 Rapporter om eventuell innføring av ytterligere nye krav om opprinnelsesmerking Kommisjonen skal innen 13. desember 2014 ha utarbeidet rapporter til Europaparlamentet og Rådet om eventuell ytterligere utvidelse av kravene om opprinnelsesmerking til: annet kjøtt, melk, melk brukt som ingrediens i melkeprodukter, uforedlede næringsmidler, næringsmidler som bare består av en ingrediens og ingredienser som utgjør mer enn 50 % av et næringsmiddel. Artikkel 26 nr. 5

46 Rapporter om eventuell innføring av ytterligere nye krav om opprinnelsesmerking II Kommisjonen utarbeidet i slutten av 2013 en rapport til Europaparlamentet og Rådet om eventuell innføring av et nytt krav om opprinnelsesmerking av kjøtt brukt som ingrediens i næringsmidler (helt generelt fra alle dyreslag). Kommisjonen har ikke foreslått innføring av krav om dette. Rapporten er nå til vurdering i Europaparlamentet og Rådet. Artikkel 26 nr. 6

47 Generelt om matinformasjonsforordningen Fastsatt i EU 25. oktober Trådte i kraft i EU 12. desember Skal i all hovedsak gjelde i EU (må følges) fra 13. desember 2014 (obligatorisk næringsdeklarasjon for de fleste næringsmidler først fra 13. desember 2016). Opphever og erstatter med virkning fra 13. desember 2014 store deler av dagens generelle EU-regelverk om merking av næringsmidler (herunder merkedirektivet og næringsdeklarasjonsdirektivet). Artikkel 53 og 55

48 Generelt om matinformasjonsforordningen II Overgangsbestemmelser om blant annet sluttsalg av lagerbeholdninger av næringsmidler som er merket/i omsetning før henholdsvis 13. desember 2014 og 13. desember 2016 (næringsdeklarasjon). Det vil derfor antagelig ta noe tid før vi ser effekten av de nye kravene i praksis. Matinformasjonsforordningen er senere endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014. Artikkel 54

49 EU-kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen Jobber blant annet med utredninger og utvikling av ny lovgivning, tolkning, veiledning og andre oppfølgingsspørsmål. Møtes jevnlig for avklaring av tolkninger - for eksempel «Q&Adokumentet» som er lagt ut på Kommisjonens internettsider (dokumentet er under stadig utvikling), jf. lenken nedenfor: d_legislation_en.htm Se lenken nedenfor til Mattilsynets referater fra møtene: er_i_eu.7277

50 EØS-prosessen og prosessen med gjennomføring av matinformasjonsforordningen i norsk rett Matinformasjonsforordningen ble tatt inn i EØS-avtaleverket med virkning fra 1. november Forslaget om gjennomføring av matinformasjonsforordningen i norsk rett - høringsfrist 12. oktober Mattilsynets innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet etter høring oversendt 30. januar Praktisk tilnærming i Norge, myndighetene har informert om at virksomhetene kan ta i bruk de nye bestemmelsene på frivillig basis. Samme overgangsbestemmelser og -tider i Norge som i EU.

51 Nærmere om matinformasjonsforskriften Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet XX. november Gjennomfører matinformasjonsforordningen (som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014) i norsk rett. 2 Videreføring av det gjeldende kravet i merkeforskriften om merking på norsk eller et språk som i stavemåten ligner norsk. 3 og 4 Videreføring av visse gjeldende særnorske bestemmelser fra merkeforskriften (henholdsvis merking av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter og merking av genmodifiserte næringsmidler).

52 Nærmere om matinformasjonsforskriften II 5 7 Tilsyn og vedtak, straff og dispensasjon. 8 Ikrafttredelse mv. oppheving av merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften med virkning fra 13. desember «Hjelpetekst» med en konsolidert og EØS-tilpasset norsk uoffisiell oversettelse av matinformasjonsforordningen (som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014). NB! «Hjelpeteksten» er formelt sett ikke en del av forskriften. NB!

53 Forskrift om endring i andre forskrifter som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet XX. november Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og andre forskrifter på matområdet som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften. Endrer i punkt I og II forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og forskrift om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

54 Forskrift om endring i andre forskrifter som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften II Overfører i punkt III de gjeldende bestemmelsene i merkeforskriften om merking av bestrålte næringsmidler til forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling. Overfører i punkt IV de gjeldende bestemmelsene i merkeforskriften om merking av dypfryste næringsmidler til forskrift om dypfryste næringsmidler. Ikrafttredelse 13. desember 2014.

55 Relevante lenker Matinformasjonsforskriften (med en konsolidert og EØS-tilpasset uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen), som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014) NB! Forskriften er ikke fastsatt per 25. november 2014 NB! Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og andre forskrifter på matområdet som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften NB! Forskriften er ikke fastsatt per 25. november 2014 NB! Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen) Norsk uoffisiell oversettelse (ikke konsolidert og EØS-tilpasset): atinformasjonsforordningen_i_norsk_oversettelse Engelsk tekst: Konsolidert engelsk tekst, som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014

56 Relevante lenker II Forordning (EU) nr. 1337/2013, gjennomføringsbestemmelser om opprinnelsesmerking av kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe Lenke til blant annet EUs såkalte «Q&A-dokument» spørsmål og svar tion_en.htm Lenke til blant annet andre relevante veiledningsdokumenter i EU Lenke til informasjon på Mattilsynets internettsider «Generelle krav til merking av mat» erking_av_mat/

57 Takk for meg

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

MATINFORMASJONSFORODNINGEN

MATINFORMASJONSFORODNINGEN MATINFORMASJONSFORODNINGEN Frokostseminar i samarbeid mellom NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og Arntzen de Besche Advokatfirma Hans Peder Hvide Bang Senioradvokat Thea Susanne Skaug Senioradvokat

Detaljer

Sporing og merking. Merking

Sporing og merking. Merking Sporing og merking Mange forbrukere i vår del av verden blir mer og mer bevisste på hva de spiser og drikker. De vet hvilke næringsstoffer de trenger, og ønsker enkelt og raskt å få nødvendig informasjon

Detaljer

SALTO. SALTreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien. Low Salt Products avslutningsseminar 31.10.

SALTO. SALTreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien. Low Salt Products avslutningsseminar 31.10. SALTO SALTreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien Low Salt Products avslutningsseminar 31.10.2012 SALTO (BIONÆR 2011 2014) SALTreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering

Detaljer

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket.

3. Nøkkelhullets utforming Nøkkelhullets grafiske utforming fremgår av vedlegg 1. Symbolet skal etterfølges av merket. Utkast til forskrift om endring i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

Utfordringer fra et forbrukerperspektiv

Utfordringer fra et forbrukerperspektiv Utfordringer fra et forbrukerperspektiv Gunstein Instefjord Fagdirektør Mat og handel 20.11.13 Forbrukerrettigheter og mat Forbrukerinteressen for mat er stor. Matfeltet berører en rekke av de grunnleggende

Detaljer

Den nye matinformasjonsforordningen utfordringer for restauranter, storkjøkken og catering

Den nye matinformasjonsforordningen utfordringer for restauranter, storkjøkken og catering Den nye matinformasjonsforordningen utfordringer for restauranter, storkjøkken og catering Paul Nygaard AS - Mosjøen 26.11.2014 John Helge Selliseth Matloven, innhold 26.11.2014 Lov om matproduksjon og

Detaljer

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011

Når kan en påstå at. Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Når kan en påstå at sjømat er sunt? Gunn Harriet Knutsen FHF seminar sjømat og helse 13.12.2011 Regelverksutfordringer for markedsføring av helse- og ernæringspåstander Merkebestemmelser Påstandsforordningen

Detaljer

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) 220911 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander

Detaljer

Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen. Seksjon for forbrukerhensyn. 08. mars 2012

Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen. Seksjon for forbrukerhensyn. 08. mars 2012 Referat fra møte i Kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen Seksjon for forbrukerhensyn 08. mars 2012 Forum: Generaldirektoratet for helse- og forbrukerbeskyttelse (DG SANCO), Kommisjonens

Detaljer

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ;:;;"ISKERIDIREKTØREN Bergen, 21.12.1976 LAa/MBM MJ::LOING FRA FISKERIDIREKTØREN """""""""""""uuu nooonnuøunnn J.93/76 Forskrifter for merking av ferdigpakkede fiskevarer for omsetning til innenlandsk

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel I. Gjennomføring i norsk rett av EØS-forpliktelser. 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1169/2011

Kapitteloversikt: Kapittel I. Gjennomføring i norsk rett av EØS-forpliktelser. 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1169/2011 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Dato FOR-2014-11-28-1497 Departement Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Merkesjekken 2015 Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter Revidert rapport 29. januar 2016

Merkesjekken 2015 Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter Revidert rapport 29. januar 2016 Merkesjekken 2015 Mattilsynet ser på kjøtt og kjøttprodukter Revidert rapport 29. januar 2016 Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje for merking av ferdigpakkede matvarer 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...

Detaljer

NOR/311R1169.pm OJ L 304/11, p. 18-63 REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision

NOR/311R1169.pm OJ L 304/11, p. 18-63 REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision NOR/311R1169.pm OJ L 304/11, p. 18-63 REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar

70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar 1 70 % av sukkerinntaket kommer fra saft, brus, godteri, kaker, sukker og is ( lørdagsprodukter ). Dette er «tomme kalorier», som vil si at det bidrar med sukker og energi, men få eller ingen andre næringsstoffer

Detaljer

GJENNOMGANG AV MERKING PÅ JULEMAT Forbrukerrådet, 19. desember 2014

GJENNOMGANG AV MERKING PÅ JULEMAT Forbrukerrådet, 19. desember 2014 GJENNOMGANG AV MERKING PÅ JULEMAT Forbrukerrådet, 19. desember 2014 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sjekkpunkter... 3 2.1 Varebetegnelse... 4 2.2 Kvantitativ mengdeangivelse... 4 2.3 Næringsdeklarasjon...

Detaljer

Rett bruk av Nøkkelhullet

Rett bruk av Nøkkelhullet Rett bruk av Nøkkelhullet Oslo, 17. juni 2009 Atle Wold, Seksjonssjef Tilsynsavdelingen, Mattilsynet Innhold Forskrift Veileder Tilsynsplaner Forskriften Matloven 10.2 om merking, presentasjon og reklame

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5

NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 NOR/309R0041.00T OJ L 16/09, p. 3-5 COMMISSION REGULATION (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Norsk kosthold 1950-2011

Norsk kosthold 1950-2011 Norsk kosthold 1950-2011 Lars Johansson Helsedirektoratet Avdeling for nasjonalt folkehelsearbeid HOD 12.12.12 Statistikkgrunnlag? Matforsyningsstatistikk, NILF 1975-2011 Forbruk i privathusholdninger,

Detaljer

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods NOR/306R1924.00T OJ L 404/06, p. 9-25 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C 1 Fôrblandingens betegnelse: "Fullfôr", "Tilskuddsfôr", "", "Melassefôr", "Melkeerstatning som fullfôr" eller "Melkeerstatning som tilskuddsfôr" 2 Dyreart eller dyregruppe som fôrblandingen er beregnet

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder

Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder Hygiene - hvilke regler gjelder for servering i skolekantiner/matboder 5. Februar 2015 Mattilsynet ved seniorinspektør Merete Christiansen Dette skal jeg si noe om: Fokus på hvilke rutiner det er viktig

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

Sporing og merking. Merking

Sporing og merking. Merking Sporing og merking Mange forbrukarar i vår del av verda blir meir og meir bevisste på kva dei et og drikk. Dei veit kva næringsstoff dei treng, og ønskjer enkelt og raskt å få nødvendig informasjon anten

Detaljer

Trenger jeg å følge regelverket for ernærings- og helsepåstander? Veileder til påstandsforskriften og påstandsforordningen

Trenger jeg å følge regelverket for ernærings- og helsepåstander? Veileder til påstandsforskriften og påstandsforordningen Trenger jeg å følge regelverket for ernærings- og helsepåstander? Veileder til påstandsforskriften og påstandsforordningen Innholdsfortegnelse 1 Veilederens innhold, formål og målgruppe... 5 1.1 1.2 Formål

Detaljer

Hygienepakken - innledning

Hygienepakken - innledning Hygienepakken - innledning Felles hygieneregelverk for all næringsmiddelproduksjon i EØS 11. Februar 2008 Nytt hygieneregelverk Food Law forordningen forordning nr.178/2002 Kontrollforordningen forordning

Detaljer

Regelverksutvikling kosttilskudd

Regelverksutvikling kosttilskudd Regelverksutvikling kosttilskudd Quality-dagen Legemiddelindustriforeningen 17. april 2012 Svanhild Vaskinn, Mattilsynet, Regelverksavdelingen Eksisterende regler for kosttilskudd Kosttilskuddforskriften

Detaljer

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C

+ Vedr. diettfôr jf vedlegg 5 C pkt 3.0 kolonne 1, 3, 5 og 6 og vedlegg 8 C Nr Vareopplysninger i innrammet felt: Dyr til konsum og pelsdyr Hund og katt Andre selskapsdyr enn hund og katt 1 Fôrblandingens betegnelse: "Fullfôr", "Tilskuddsfôr", "Diettfôr", "Melassefôr", "Melkeerstatning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010 Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010 2015/EØS/76/02 av 22. oktober 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler

Detaljer

Ernærings- og helsepåstander på karbohydrater

Ernærings- og helsepåstander på karbohydrater Ernærings- og helsepåstander på karbohydrater 25. september 2012 Rønnaug Aarflot Fagerli Mattilsynet, TA, Seksjon for omsetning til forbruker Formålet med påstandsforordningen Sikre at påstander er sannferdige,

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015

Referansegruppen for Solvens II. Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Referansegruppen for Solvens II Møte i Finanstilsynet 8. januar 2015 Agenda Status i Solvens II-prosessen internasjonalt og i Norge Forslaget til forskrift om gjennomføring av Solvens II Kommisjonens forordning

Detaljer

Næringsstoffer i mat

Næringsstoffer i mat Næringsstoffer i mat 4 Behov Maten vi spiser skal dekke flere grunnleggende behov: 1. 2. 3. Energi Vitaminer Mineraler 4. Væske Energi: Vi har tre næringsstoffer som gir energi: Karbohydrat Fett Protein

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996

KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF. av 16. februar 1996 Nr. 31/53 KOMMISJONSDIREKTIV 96/4/EF 2001/EØS/31/10 av 16. februar 1996 om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

2.5.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/35/EF. av 30. juni 1994

2.5.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/35/EF. av 30. juni 1994 2.5.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 23/127 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/35/EF 2002/EØS/23/06 av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Nordisk tilsynsprosjekt allergenmerking Bakgrunnsinformasjon

Nordisk tilsynsprosjekt allergenmerking Bakgrunnsinformasjon Nordisk tilsynsprosjekt allergenmerking Bakgrunnsinformasjon Nordisk tilsynskonferanse 9 10 februar 2012 Nådendal, Finland, Siri B. Svinddal Rådgiver, Mattilsynet, Hovedkontoret Hva er et Nordisk tilsynsprosjekt

Detaljer

Nr. 23/212 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/13/EF. av 20. mars 2000

Nr. 23/212 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/13/EF. av 20. mars 2000 Nr. 23/212 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2.5.2002 NORSK utgave EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske

Detaljer

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003

Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF. av 22. desember 2003 Nr. 26/294 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/115/EF 2007/EØS/26/31 av 22. desember 2003 om endring av direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler(*)

Detaljer

Merkejungelen hvor er Tarzan?

Merkejungelen hvor er Tarzan? Merkejungelen hvor er Tarzan? Hvordan skal industrien merke maten og hvordan i all verden skal forbrukeren skjønne det? Steinar Høie Forbrukeren: Påstand: De fleste forbrukere vil i overskuelig fremtid

Detaljer

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000

25.7.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF. av 23. juni 2000 Nr. 37/82 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/36/EF 2002/EØS/37/28 av 23. juni 2000 om kakao- og sjokoladeprodukter beregnet på konsum (*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO- PEISKE UNION HAR under

Detaljer

Innst. S. nr. 231. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:44 (2005-2006)

Innst. S. nr. 231. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:44 (2005-2006) Innst. S. nr. 231 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:44 (2005-2006) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

JIPPI produktinformasjon

JIPPI produktinformasjon JIPPI produktinformasjon Oversikten viser produkter med bilde Ingrediensliste Næringsinnhold Allergener er uthevet i ingredienslisten Husk: Produktsammensetningen kan endres. Les derfor alltid ingredienslisten

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

LEMON SENSATION MIX. Tips; Kan fryses inn før stek, og stekes etter behov. Lemon Sensation Mix Varenr. 59212 Pakning: 12,5 kg. - for de profesjonelle

LEMON SENSATION MIX. Tips; Kan fryses inn før stek, og stekes etter behov. Lemon Sensation Mix Varenr. 59212 Pakning: 12,5 kg. - for de profesjonelle Lemon Sensation Mix Varenr. 59212 LEMON SENSATION MIX Førsteklasses kakemiks med biter av sitron. Gir deg en frisk og fruktig kake med saftig krumme. En garantert bestselger for enhver baker! Helmiks til

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014. Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger

RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014. Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger RAPPORT Nasjonalt tilsynsprosjekt 2014 Ernærings- og helsepåstander om næringsmidler - Forbrukerpakninger 1 Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor

Detaljer

Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet anbefaler innføring av nøkkelhullet

Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet anbefaler innføring av nøkkelhullet Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet anbefaler innføring av nøkkelhullet Joakim Lystad, Administrerende direktør, Mattilsynet Knut Inge Klepp, Divisjonsdirektør, Sosial- og helsedirektoratet Pressekonferanse

Detaljer

Allergener i mat. Ernæringsfysiolog Vibeke Bugge vibeke.ann.bugge@gmail.com

Allergener i mat. Ernæringsfysiolog Vibeke Bugge vibeke.ann.bugge@gmail.com Allergener i mat Ernæringsfysiolog Vibeke Bugge vibeke.ann.bugge@gmail.com Allergi kommer av gresk og betyr endret reaksjonsmønster Forekomst: Barn under 3 år mellom 5-8 % Voksne ca 5 % Hva er allergi

Detaljer

SOFTICE-MIKS DEKOR ICING TROPIC SUGAR PASTE. Kjøl ned, fyll på maskinen. Server!

SOFTICE-MIKS DEKOR ICING TROPIC SUGAR PASTE. Kjøl ned, fyll på maskinen. Server! DEKOR ICING TROPIC SUGAR PASTE Decor Icing Tropic Varenr. 30007 Pakning: 7,5kg (3X2,5kg) SOFTICE-MIKS Kjøl ned, fyll på maskinen. Server! Softice-miks Varenr. 27415 Pakning: 15 literl (3x5l) Sukkerpasta

Detaljer

Decor Icing Tropic Varenr. 30007 Pakning: 1 x 6 kg

Decor Icing Tropic Varenr. 30007 Pakning: 1 x 6 kg DEKOR ICING TROPIC SUGAR PASTE Sukkerpasta til overtrekk og dekor av kaker Modelleringsvillig Smak av vanilje Kjølestabil Decor Icing Tropic Varenr. 30007 Pakning: 1 x 6 kg SOFTICE-MIKS Kjøl ned, fyll

Detaljer

Matmerking En redegjørelse for graden av korrekt matmerking i Norge. Food labeling A thesis about the level of adequate food labeling in Norway

Matmerking En redegjørelse for graden av korrekt matmerking i Norge. Food labeling A thesis about the level of adequate food labeling in Norway STUDIESTED KJELLER Matmerking En redegjørelse for graden av korrekt matmerking i Norge Food labeling A thesis about the level of adequate food labeling in Norway Bacheloroppgave Samfunnsernæring Va r 2015

Detaljer

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No

NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No NOR/311R1131.grbo OJ L 295 /11, p. 205-211 COMMISSION REGULATION (EU) No 1131/2011 of 11 November 2011 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with

Detaljer

Side 1 av 43 VEILEDER. forskrift 17. juni 2009 nr 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Side 1 av 43 VEILEDER. forskrift 17. juni 2009 nr 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Side 1 av 43 VEILEDER forskrift 17. juni 2009 nr 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Side 2 av 43 Innhold 1 Innledning 4 2 Bakgrunn og hensikt 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Hensikt 6 3 Bruk

Detaljer

Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst på arket.

Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst på arket. OPPGAVER UNGDOMSTRINNET 1 (3) Hvor mye energi? Hvor mye energi gir de ulike næringsstoffene Før du løser oppgavene under, bør du lese faktaarket om energi og se godt på eksemplet med utregnet E % nederst

Detaljer

KVALITET SKAL MERKES. Gullrekka. Norske brødfavoritter! Gullrekka l 1

KVALITET SKAL MERKES. Gullrekka. Norske brødfavoritter! Gullrekka l 1 KVALITET SKAL MERKES Gullrekka Norske brødfavoritter! Gullrekka l 1 GULLREKKA er basert på be brød i Norge gjennom flere 10 som vi vet det norske folk like Gullrekka 2013 startet med 3 brødbaser for å

Detaljer

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet

Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og. Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Offentlige rammebetingelser Mattrygghet og næringsmiddelproduksjon Gunn Harriet Knutsen rådgiver helse og kvalitet Generalforsamlingen FHL Styret Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag Nordnorsk Havbrukslag

Detaljer

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS

Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS E n t e r a L E R N Æ R I N G Fresubin YOcrème FRISK OG SYRLIG OG MED KREMET KONSISTENS Høy energitetthet: 150 kcal / 100 g Proteinrik: 7.5 g / 100 g = 20 energi % Høy andel myseprotein: 76 % av det totale

Detaljer

Kjøttbransjen er under press

Kjøttbransjen er under press Kjøttbransjen er under press Kosthold hottere enn noen gang Sunnhetsbølgen er over oss To hovedfiender: sukker og mettet fett Kjøtt oppfattes som viktig kilde til mettet fett Begrepet rødt kjøtt mer og

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003. av 10. juli 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1234/2003 av 10. juli 2003 om endring av vedlegg I, IV og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 og forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til overførbar

Detaljer

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD

HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD FOTO: Aina C.Hole HELSEDIREKTORATETS KOSTRÅD 1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,

Detaljer

MAT for aktive. ved. Therese Fostervold Mathisen. - Ernæringsfysiolog - SUNN VEKT! HVERDAG! HELSE FOR LIVET

MAT for aktive. ved. Therese Fostervold Mathisen. - Ernæringsfysiolog - SUNN VEKT! HVERDAG! HELSE FOR LIVET MAT for aktive ved Therese Fostervold Mathisen - Ernæringsfysiolog - SUNN HVERDAG! HELSE FOR LIVET VEKT! 1 Sunn hverdag er: Overskudd og humør Mage som fungerer Forstoppelse, hemorider Løs mage Oppblåsthet

Detaljer

KILDE TIL KALSIUM. Stolt hovedsponser av:

KILDE TIL KALSIUM. Stolt hovedsponser av: KILDE TIL KALSIUM Stolt hovedsponser av: Å spise sunt, godt og variert er viktig for en god og livskraftig hverdag. Møllerens Vital er en serie med konsentrater og baser som, i tillegg til å være sunn,

Detaljer

KRAV TIL BRUK VEDLEGG I-III AVTALE

KRAV TIL BRUK VEDLEGG I-III AVTALE Versjon: 01.01.2015 KRAV TIL BRUK VEDLEGG I-III AVTALE Nyt Norge kan brukes som et opprinnelsesmerke på næringsmidler som er produsert i Norge av norske råvarer jf. kravene i dette dokumentet. Merkeordningen

Detaljer

IKKE SÅ GROVT SOM DU TROR

IKKE SÅ GROVT SOM DU TROR forbrukerrådet.no IKKE SÅ GROVT SOM DU TROR En gjennomgang av merkingen på brød Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Forbruk av brød... 3 2.2 Brød og helse... 3 2.3 Merking av brød...

Detaljer

KVALITET SKAL MERKES. Deli Cheese Cake. En ostemasse mange muligheter! Rik på smak - 30 % frisk kremost naturlige fargestoffer. Deli Cheese cake l 1

KVALITET SKAL MERKES. Deli Cheese Cake. En ostemasse mange muligheter! Rik på smak - 30 % frisk kremost naturlige fargestoffer. Deli Cheese cake l 1 KVALITET SKAL MERKES Deli Cheese Cake En ostemasse mange muligheter! Rik på smak - 30 % frisk kremost naturlige fargestoffer Deli Cheese cake l 1 Deli Cheese Cake Fristende amerikanske ostekaker basert

Detaljer

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88

NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 NOR/305R2076.00T OJ L 338/05, p. 83-88 Commission Regulation (EC) No 2076/2005 of 5 December 2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004

Detaljer

Anbefalinger Stor&Sterk

Anbefalinger Stor&Sterk Stor& Sterk2012 Anbefalinger Stor&Sterk Matvettregler Sitt til bords når du spiser, og sett av god tid til måltidene Unngå å gjøre andre ting samtidig som du spiser (lese, se på TV mm) Ikke bruk eller

Detaljer

God gammeldags VÅRT MÅL ER Å VÆRE EN GOD PARTNER FOR DITT KJØKKEN

God gammeldags VÅRT MÅL ER Å VÆRE EN GOD PARTNER FOR DITT KJØKKEN VÅRT MÅL ER Å VÆRE EN GOD PARTNER FOR DITT KJØKKEN Spør oss gjerne om råd og idéer i forbindelse med menyvalg, aktiviteter, kalkulasjoner og lignende. God gammeldags I snart 40 år har God Gammeldags Fiskegrateng

Detaljer

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen Narasinforbruk under lupen Vil bidra til produktutvikling Sunnere tråputer så langt i år 7 31 37 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 27. årgang 0314 Foto: Ellen-Margrethe Hovland Hovedsaken: Tydeligere

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

Nokkel rad. for et sunt kosthold. www.helsedirektoratet.no

Nokkel rad. for et sunt kosthold. www.helsedirektoratet.no Nokkel rad for et sunt kosthold www.helsedirektoratet.no Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter

Detaljer

Fettets funksjon. Energikilde. Beskytte indre organer. Viktig for cellene i kroppen. Noen vitaminer trenger fett når de fraktes i kroppen

Fettets funksjon. Energikilde. Beskytte indre organer. Viktig for cellene i kroppen. Noen vitaminer trenger fett når de fraktes i kroppen Kurstreff 3 Fettkvalitet Energikilde Fettets funksjon Beskytte indre organer Viktig for cellene i kroppen Noen vitaminer trenger fett når de fraktes i kroppen Gir smak til maten Ofte stilte spørsmål på

Detaljer

Næringsstoffer og matvaregrupper

Næringsstoffer og matvaregrupper Næringsstoffer og matvaregrupper 3. 29 Nedenfor gis en kort orientering om næringsstoffene og de ulike matvaregruppene (1-4) 30Næringsstoffer og matvaregrupper Næringsstoffer Næringsstoffene har ulike

Detaljer

22.10.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1334/2008. av 16.

22.10.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1334/2008. av 16. Nr. 64/207 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1334/2008 2015/EØS/64/08 av 16. desember 2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler

Detaljer

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold SMÅ GREP, STOR FORSKJELL Råd for et sunnere kosthold www.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen

Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk. FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Marine ingredienser Smakebiter på aktuelt regelverk FHF Marint restråstoff Gardermoen 28. november 2013 Gunn Harriet Knutsen Smakebiter på aktuelt regelverk Ny fiskekvalitetsforskrift Ny biproduktforskrift

Detaljer

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås

Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Mat for et langt liv er det mulig? Ida Synnøve Grini, ernæringsrådgiver/prosjektleder ved forskningsinstituttet Nofima, Ås Nofima driver forskning og teknologioverføring i verdikjeden fra råvare til konsum

Detaljer

Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapitteloversikt:

Kapittel I. Innledende bestemmelser. Kapitteloversikt: 1 of 9 3/29/2016 2:05 PM Dato FOR-2003-02-06-141 Departement Helse- og omsorgsdepartementet Publisert I 2003 hefte 3 Ikrafttredelse 06.02.2003, 30.09.2003, 01.01.2004 Sist endret FOR-2009-09-24-1245 fra

Detaljer

FOR 1993-12-21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler INNHOLD

FOR 1993-12-21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler INNHOLD FOR 1993-12-21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler FOR 1993-12-21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler DATO: FOR-1993-12-21-1385 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

KVALITET SKAL MERKES. Sjokolade. Ekte belgisk sjokolade! Belcolade Coverture Dråper Chunks. Sjokolade - Belcolade l 1

KVALITET SKAL MERKES. Sjokolade. Ekte belgisk sjokolade! Belcolade Coverture Dråper Chunks. Sjokolade - Belcolade l 1 KVALITET SKAL MERKES Sjokolade Ekte belgisk sjokolade! Belcolade Coverture Dråper Chunks Sjokolade - Belcolade l 1 Belcolade Ekte belgisk sjokolade for de kresne! Nyhet! Hvit 29,5 % kakao Lys 35 % kakao

Detaljer

Innst. 164 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:29 S (2014 2015)

Innst. 164 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:29 S (2014 2015) Innst. 164 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:29 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Manitoba. Canadisk kvalitetsmel. Canadisk urtradisjon - Fantastisk smak - Unik saftig krumme - Sprø skorpe - Meget god holdbarhet KVALITET SKAL MERKES

Manitoba. Canadisk kvalitetsmel. Canadisk urtradisjon - Fantastisk smak - Unik saftig krumme - Sprø skorpe - Meget god holdbarhet KVALITET SKAL MERKES Canadian Spirit KVALITET SKAL MERKES Manitoba Canadisk kvalitetsmel Canadian Spirit Canadisk urtradisjon - Fantastisk smak - Unik saftig krumme - Sprø skorpe - Meget god holdbarhet Manitoba l 1 Canadian

Detaljer

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Marin functional food Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Oversikt Hva er (marin) funksjonell mat? Pådrivere og barrierer til aksept av funksjonell mat Hvordan oppfatter forbrukere (marin) funksjonell

Detaljer

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov Helsedirektoratets kostråd bygger på rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring, 2011. Kostrådene er ment som veiledning og inspirasjon

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60

NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 NOR/311R0189.grbo OJ L 53/11, p. 56-60 COMMISSION REGULATION (EU) No 189/2011 of 25 February 2011 amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål

3.0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige ernæringsformål .0 Liste over bruksområder for fôrblandinger med særlige Særlige Støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt ) Lavt innhold av fosfor og redusert innhold av proteiner med høy kvalitet eller redusert

Detaljer

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell

ET SUNT SKOLEMÅLTID. Små grep, stor forskjell ET SUNT SKOLEMÅLTID Små grep, stor forskjell ANBEFALINGER FOR ET SUNT KOSTHOLD Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet, er bra for kropp og helse og kan forebygge en rekke sykdommer. Overordnede

Detaljer

STUDIEÅRET 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14.

STUDIEÅRET 2010/2011. Utsatt individuell skriftlig eksamen. IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet. Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14. STUDIEÅRET 2010/2011 Utsatt individuell skriftlig eksamen IBI 217- Ernæring og fysisk aktivitet i Torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 7 sider inkludert

Detaljer

KVALITET SKAL MERKES. I tiden... Uten tilsatt sukker - uten tilsatt gluten - energibarer (mellommåltid) I tiden l 1

KVALITET SKAL MERKES. I tiden... Uten tilsatt sukker - uten tilsatt gluten - energibarer (mellommåltid) I tiden l 1 KVALITET SKAL MERKES I tiden... Uten tilsatt sukker - uten tilsatt gluten - energibarer (mellommåltid) I tiden l 1 Fruktterte med vaniljekrem og friske bær - uten tilsatt sukker En frisk kake - med naturlig

Detaljer