Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011. Nina Lødrup, Mattilsynet HK 27. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011. Nina Lødrup, Mattilsynet HK 27. november 2014"

Transkript

1 Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011 Nina Lødrup, Mattilsynet HK 27. november 2014

2 Merking matinformasjon Mål: sikre et høyt nivå for beskyttelse av forbrukernes helse og interesser fri flyt av varer Prinsipper: info om matvarens identitet og sammensetning info for å beskytte forbrukerens helse og trygg bruk info om ernæringsmessige egenskaper Artikkel 3 og 4

3 Hvem omfattes av reglene? Alle ledd i næringsmiddelkjeden for næringsmidler beregnet på sluttforbruker Gjelder også næringsmidler levert av/til storhusholdning Alle typer utsalgssteder (kjøretøy, flyttbare salgsboder) Men gjelder ikke ved sporadisk levering, servering og salg av matvarer Artikkel 1 og fortalen pkt 15

4 Hvem har ansvaret? Se artikkel 8 Driftsansvarlige for foretaket i hvis navn eller firmanavn matvaren omsettes. Alternativt navn eller firmanavn på importør til EU. Driftsansvarlige for foretaket skal sikre at opplysningene foreligger og er korrekte. Også plikt til å hindre at feil opplysninger gis videre, ikke lov å endre opplysninger. Artikkel 8

5 Artikkel 8 nr. 7 Særlig bestemmelse om ferdigpakkede matvarer som er beregnet til sluttforbruker/storhusholdning, men som omsettes B2B. Gjelder også for ferdigpakkede som skal til storh. for videre prosessering/oppdeling. Driftsansvarlige kan velge å merke alle opplysninger som kreves i art. 9 og 10 på ferdigpakningen, på etikett eller gi opplysningene i medfølgende handelsdokumenter. Men ved bruk av handelsdokumenter, så må noe også merkes på ytterpakning -a) betegnelse -f) holdbarhetsmerking -g) vilkår for oppbevaring/anvendelse NY -h) navn/firma og adresse for driftsansvarlig Artikkel 8

6 Artikkel 8 nr. 8 Ved omsetning B2B av matvarer som på dette trinnet ikke er beregnet på sluttforbruker/ storhusholdning skal driftsansvarlige sikre at opplysningene gis videre slik at de obligatoriske opplysningene kan gis sluttforbruker. Artikkel 8

7 Grunnleggende krav - gjelder også for reklame og presentasjon: Alle næringsmidler beregnet til sluttforbruker /storhusholdning skal ha matinformasjon Skal følge redelig praksis Ikke villede Være korrekt, klar og lettforstålig Ikke tillegge egenskaper om forebygging, behandling eller helbredelse av sykdom Artikkel 6 og 7

8 Kapittelinndelingen i forordningen Matinformasjonsforordningen er delt inn i 7 kapitler med 55 artikler: kapittel I om generelle bestemmelser, kapittel II om generelle prinsipper for matinformasjon, kapittel III om generelle krav til matinformasjon og virksomhetenes plikter, kapittel IV om obligatorisk matinformasjon, kapittel V om matinformasjon som gis på frivillig basis, kapittel VI om nasjonale bestemmelser og kapittel VII om gjennomførings- endrings- og avsluttende bestemmelser. NB: Det er 15 vedlegg til matinformasjonsforordningen som inneholder mer detaljerte bestemmelser som relaterer seg til ulike artiklene i forordningen.

9 Vedleggene i forordningen I Særlige definisjoner - næringsdeklarasjon II Allergener III Krav til supplerende merking IV X-høyde V Unntak fra næringsdeklarasjon VI Betegnelser og særlige ledsagende opplysninger VII Angivelse av ingredienser vekt og kategoribetegnelser VIII Mengdeangivelse IX Nettoinnhold X Holdbarhet og frysedato XI Opprinnelse XII Alkoholinnhold XII Referanseinntak XIV Omregningsfaktorer XV Presentasjonsform for næringsdeklarasjon

10 Eksempel på systematikk Overordnet - art. 1 om formål og anvendelsesområde Målsetning generelt - art. 3 Definisjoner - art. 2 både henvisninger og egne def. Generelle prinsipper - art. 7 Ansvar - art. 8 Obligatoriske krav - art. 9, eks. (1) a betegnelse Utdyping - art. 17, samt henvisning til vedlegg VI Ytterligere presisering - vedlegg VI om betegnelse og tilleggsopplysninger

11 Obligatoriske krav a) betegnelse b) ingrediensliste c) ingredienser som forårsaker allergier/ intoleranse (også for uemballert) d) mengdeangivelse av ingredienser e) nettomengde f) holdbarhetsmerking g) spesielle vilkår for oppbevaring og bruk h) navn/adresse i) opprinnelsesmerking j) bruksanvisning k) alkoholinnhold l) næringsdeklarasjon NY Artikkel 9

12 Generelt om de obligatoriske kravene: Lett tilgjengelig informasjon Skal ikke være skjult, tildekket eller oppdelt 1,2 mm er minste skriftstørrelse 0,9 mm for forpakninger under 80 cm 2 Forpakninger under 10 cm 2 bare krav om betegnelse, allergener, nettomengde og holdbarhet Merk at det også er krav til informasjon som gis frivillig Artikkel 12, 13 og 16 nr. 2, artikkel 36

13 Overordnede krav til presentasjonen av de obligatoriske opplysningene plasseres på et iøynefallende sted være godt synlige være lett leselige ikke kunne fjernes Andre angivelser, bilder eller materialer skal ikke skjule tildekke eller dele opp opplysningene. Frivillige opplysninger: ikke på bekostning av plassen for obligatoriske Artikkel 13 og 37

14 Lesbarhet - skriftstørrelse Krav til minste bokstavhøyde (x-høyde): Generelt: 1,2 mm Små forpakninger (80 cm 2 ): 0,9 mm Artikkel 13 og vedlegg IV

15 Emballasje form og størrelse Rektangulære største overflate = største siden Sylindrisk form største overflate omfatter IKKE topp, hals, bunn Noen merkeunntak for små forpakninger Artikkel 13 nr. 3, artikkel 16 nr. 2 og vedlegg V nr. 18

16 Villedning - generelt Viderefører de generelle bestemmelsene om redelighet Matinformasjonen skal være eksakt, klar og enkel å forstå for forbrukeren Opplysninger skal ledsage betegnelsen (fysisk tilstand, særlig behandling) hvis utelatelse kan villede forbruker Artikkel 7 og vedlegg VI

17 Fysisk tilstand/behandling Varer tint før salg skal opplyse om dette, unntatt: - ingrediens som inngår i endelig produkt - hvis ledd i fremstillingsprosessen - ikke forringet kvalitet etter tining Vedlegg VI del A nr. 1 og 2

18 Kjøtt/fisk som fremstår som ett stykke Hvis mer enn 5% vann, angis i tilknytning til betegnelsen Hvis sammensatte stykker av kjøtt/fisk, angis i tilknytning til betegnelsen Hva med? Vedlegg VI del A nr. 6 og 7

19 Innfrysingsdato Frosset kjøtt, frosset tilberedt kjøtt og frosne, uforedlede fiskerivarer: Innfrysingsdato Dato for første nedfrysning med selve datoen (dag, måned, år) eller henvisning til det sted på pakningen hvor datoen er påført. Artikkel 24, vedlegg III nr. 6 og vedlegg X nr. 3

20 Ingredienser som forårsaker ALLERGIER/ intoleranse Stoffer eller produkter som forårsaker allergi/intoleranse skal angis i ingredienslisten Stoffene/produktene er angitt i vedlegg II og de skal fremheves visuelt i ingredienslisten Gjelder også om produktet er unntatt kravet om ingrediensliste. «Inneholder», Unntak hvis betegnelsen inneholder navnet Gjelder både for emballerte og uemballerte matvarer. Artikkel 21 nr. 1a) og b), 44 nr. 1 a) og nr.2

21 De 14 allergener Det er 14 kategorier ingredienser som alltid skal angis i merkingen når de brukes i en matvare fordi de kan gi allergiske reaksjoner eller intoleranser. Eksempel: Ingredienser: Vann, hvetemel, sesamfrø, hvetegluten, emulgator (E 322 fra soya), salt, laktose (fra melk). Matmerking Allergener - ferdigpakket mat

22 Obligatorisk krav ikke ferdigpakket Skal alltid angi ingredienser eller tekniske hjelpestoffer ( se vedlegg II) som forårsaker allergi eller intoleranse, når det finnes i det ferdige næringsmiddelet, evt. i endret form. Gjelder for alle næringsmidler som frembys til sluttforbruker/storhusholdning. Omfatter Ikke-ferdigpakkede næringsmidler, næringsmidler som pakkes på anmodning, næringsmidler som er pakket med henblikk på umiddelbar omsetning Artikkel 9 nr. 1 c), 6, 44 nr. 1 a)

23 Ikke ferdigpakket mat Det nye regelverket for merking av mat, matinformasjonsforskriften, krever at informasjon om allergener skal være tilgjengelig skriftlig, direkte for forbruker. Virksomheten må finne løsninger - i meny, på skilt, plakat, tavle? Eksempel Smørbrød med egg Inneholder: egg, hvete, soya og melk Matmerking Allergener - ikke ferdigpakket mat

24 Næringsdeklarasjon Opplysninger om næringsmidlers innhold av energi eller energi og næringsstoffer. Næringsinnhold Per 100 g Energi 963 kj / 232 kcal Fett 18 g - hvorav mettede fettsyrer 6,6 g Karbohydrater 5,1 g - hvorav sukkerarter 0,8 g Protein 11 g Salt 1,8 g Artikkel 30 nr. 1

25 Matinformasjonsforordningen Artikkel 9 nr. 1 bokstav l), 30-35,vedlegg I og XV Artikkel 16 og 29, vedlegg V Unntak Krav og utforming Artikkel 44 Artikkel 49 Artikkel 50 Artikkel 54 og 55 Vedlegg XIII Vedlegg XIV Matvarer som ikke er ferdigpakket Matvarer merket med ernærings- og helsepåstand Matvarer tilsatt vitaminer og mineraler Overgangsordninger Referansemengder for inntak Omregningsfaktorer Veiledning om matinformasjonsforordningens krav til næringsdeklarasjon og tilgrensende spørsmål

26 Unntak fra næringsdeklarasjonskravet (krav i annet regelverk gjelder fremdeles) Kosttilskudd, naturlig mineralvann/kildevann Alkoholholdige drikker (mer enn 1,2 vol%) Små pakninger (største overflate < 25 cm²) Vedlegg V: Frisk frukt og grønt, egg, kjøtt og fisk Krydderurter, krydder, salt Største flate mindre enn 25 cm² Småskalaprodukter-lokal mat Artikkel 29 nr. 1, 16 nr. 4 og nr. 3 og Vedlegg V

27 Obligatorisk næringsdeklarasjon Næringsinnhold Energi Fett -hvorav mettede fettsyrer Karbohydrater -hvorav sukkerarter Protein Salt Per 100 g 1044 kj 249 kcal 2,8 g 0,2 g 44,1 g 1,3 g 8,8 g 1,3 g Benevning: Energi: kj og kcal Masse: g Samme synsfelt Tabellform, eller lineært Per 100 g eller per 100 ml av varen slik den omsettes Per 100 g eller per 100 ml av spiseferdig produkt, merket med tilberedningsmåte Artikkel 30 nr. 1 Art. 34, art. 32 nr. 2 og art. 31 nr. 3

28 Utvidet næringsdeklarasjon Enumettede fettsyrer Flerumettede fettsyrer Polyoler Stivelse Kostfiber Vitaminer og mineraler Presentasjon og rekkefølge: se vedlegg XV Artikkel 30 nr. 2

29 Andre stoffer Ernærings eller helsepåstand: Stoffene skal deklareres i samme synsfelt som næringsdeklarasjonen, men kan bare settes inn i selve næringsdeklarasjonen hvis de er angitt i vedlegg XV. Vedlegg I nr.1 definisjon av næringsdeklarasjon Artikkel 49 som endrer artikkel 7 i påstandsforordningen

30 Eksempel Fiskepålegg merket med ernæringspåstanden: Kilde til Omega-3 Næringsinnhold Per 100 g Energi 738 kj / 177 kcal Fett 11,9 g hvorav - mettede fettsyrer 2,3 g - enumettede fettsyrer 5,0 g - flerumettede fettsyrer 4,1 g Karbohydrater 6,7 g hvorav - sukkerarter 6,7 g Protein 9,7 g Salt 0,9 g Omega-3 3,6 g / 100 g Artikkel 49 og vedlegg 1 nr. 1 b)

31 Gjentakelser i hovedsynsfeltet Energiinnhold eller Energiinnhold, fett, mettede fettsyrer, sukkerarter og salt kan angis på forsiden hvis matvaren ellers er merket med obligatorisk næringsdeklarasjon Artikkel 30 nr. 3

32 Frivillig angivelse Denne merkingen kan brukes i tillegg til den obligatoriske: deklarasjon som prosent av referanseinntak relatert til 100 g/ml. Da må teksten «Referanseinntak til en gjennomsnittlig voksen (8400 kj/2000 kcal)» stå i nærheten deklarasjon per porsjon eller forbrukerenhet, forutsatt størrelsen angitt. Artikkel 32 nr. 4 og nr. 5 og artikkel 33.

33 Gjennomsnittsverdi Opplysningene i næringsdeklarasjonen er gjennomsnittverdier basert på: analyser beregning Matvaretabellen er et godt hjelpemiddel. Kostholdplanleggeren kan brukes for enkle beregninger. Artikkel 31 og og

34 Matvaretabellen Matvaretabellen.no inneholder verdier for energi og næringsstoffer for nærmere 1500 matvarer, ingredienser og retter. Rekkefølgen på næringsstoffene i Matvaretabellen er den samme som i den nye obligatoriske næringsdeklarasjonen. Salt er lagt til som næringsstoff i Matvaretabellen. Eksempler: Forslag til fremgangsmåte for beregning av næringsdeklarasjon for enkle matvarer/retter. Hvordan kan vi bruke Matvaretabellen til å beregne en næringsdeklarasjon?

35 Veiledningsdokument om tolerabelt avvik for angitte verdier i næringsdeklarasjonen Kommisjonens arbeidsgruppe for matinformasjonsforordningen til tilsynsmyndigheter og produsenter Vanlig mat, kosttilskudd med vitaminer og mineraler, matvarer som er merket med påstander eller som er tilsatt vitaminer og mineraler. Ta hensyn til naturlige variasjoner Ikke være villedende december_2012.pdf

36 Obligatoriske og frivillige opplysninger Obligatorisk og frivillig Mengde per 100 g eller per 100 ml Mengde per porsjon eller forbruksenhet Energi Obligatorisk Frivillig Frivillig Fett Obligatorisk Frivillig Frivillig hvorav - mettede fettsyrer Obligatorisk Frivillig Frivillig - enumettede fettsyrer Frivillig Frivillig Ikke mulig - flerumettede fettsyrer Frivillig Frivillig Ikke mulig % RI per 100 g eller 100 ml eller per porsjon eller forbruksenhet Karbohydrater Obligatorisk Frivillig Frivillig hvorav - sukkerarter Obligatorisk Frivillig Frivillig - polyoler Frivillig Frivillig Ikke mulig - stivelse Frivillig Frivillig Ikke mulig Kostfiber Frivillig Frivillig Ikke mulig Protein Obligatorisk Frivillig Frivillig Salt Obligatorisk Frivillig Frivillig Vitaminer og mineraler Frivillig Frivillig Frivillig OBS! Kun frivillig, dersom ikke merket med påstand om stoffet, og/eller tilsatt vitaminer/mineraler. RI = Referansemengde for inntak, jf Vedlegg XIII Vedlegg 2 i Veiledning om Matinformasjonsforordningens krav til NÆRINGSDEKLARASJON og tilgrensende spørsmål

37 Materiell fra Mattilsynet Veiledning om Matinformasjonsforordningens krav til Næringsdeklarasjon og tilgrensende spørsmål Slik blir den nye matmerkingen Matmerking Næringsdeklarasjon Veiledninger er ikke rettslig bindende.

38 Opprinnelsesmerking av næringsmidler Politisk svært omstridt tema ved fastsettelsen av matinformasjonsforordningen. Forbrukernes behov for mer informasjon vs konsekvenser for det indre marked, kostnader for virksomhetene osv. Kompromissløsning. Noen nye krav om dette tatt inn i matinformasjonsforordningen. Krav om at Kommisjonen innen visse frister skal utrede og utarbeide ulike rapporter til Rådet og Europaparlamentet om eventuell innføring av ytterligere nye krav om opprinnelsesmerking.

39 Opprinnelsesmerking av næringsmidler II Per i dag gjeldende særskilte regler med krav om opprinnelsesmerking for visse næringsmidler (såkalte «vertikale» regler) skal fortsatt gjelde, og påvirkes ikke direkte av de nye bestemmelsene i matinformasjonsforordningen. Eksempler på per i dag gjeldende særskilte regler med krav om opprinnelsesmerking: storfekjøtt (delvis EØS-basert, delvis særnorsk etter mønster av EUs bestemmelser), fisk og akvakulturprodukter (særnorsk etter mønster av EUs bestemmelser), honning (EØS-basert) og frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter (særnorsk etter mønster av EUs bestemmelser).

40 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking Videreføring av det gjeldende obligatoriske og helt generelle kravet i merkeforskriften om at opprinnelsesland eller opphavssted skal angis i de tilfellene der utelatelse av slik opplysning kan villede forbrukeren med hensyn til næringsmidlets virkelige opprinnelsesland eller opphavssted. Artikkel 26 nr. 2 bokstav a)

41 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking II Nytt krav om obligatorisk merking med opprinnelsesland eller opphavssted for ferskt, kjølt og fryst kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe, jf. tollkodene i vedlegg XI. Kommisjonen har fastsatt gjennomføringsbestemmelser om dette i forordning (EU) nr. 1337/2013. Dette nye kravet i matinformasjonsforordningen med de tilhørende gjennomføringsbestemmelsene skal gjelde i EU fra (må følges fra) 1. april 2015 (NB! Ikke fra 13. desember NB!). Artikkel 26 nr. 2 bokstav b), jf. vedlegg XI

42 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking III Dette nye kravet vil først gjelde i Norge fra det tidspunktet gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EU) nr. 1337/2013 tas inn i EØS-avtaleverket og gjennomføres i norsk rett i matinformasjonsforskriften eller fra det eventuelt fastsettes særnorske bestemmelser om dette som tilsvarer EUs bestemmelser. Uvisst om dette vil skje i Norge før eller etter 1. april Artikkel 26 nr. 2 bokstav b), jf. vedlegg XI

43 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking IV Nytt obligatorisk krav om merking med opprinnelsesland eller opphavssted i tilfeller der et næringsmiddel er opprinnelsesmerket på frivillig basis, og dette stedet ikke er det samme som opprinnelseslandet eller opphavsstedet til produktets hovedingrediens. Krav om tilleggsmerking enten med: hovedingrediensens opprinnelsesland eller opphavssted eller at opprinnelseslandet eller opphavsstedet til hovedingrediensen er forskjellig fra næringsmidlets opprinnelsesland eller opphavssted. Må vurdere om et næringsmiddel kan sies å være opprinnelsesmerket (på frivillig basis). Må vurdere hva som er næringsmidlets hovedingrediens. Artikkel 26 nr. 3 og artikkel 2 nr. 2 bokstav q).

44 Matinformasjonsforordningen - obligatoriske krav om opprinnelsesmerking V Kommisjonen har foreløpig ikke fastsatt gjennomføringsbestemmelser om det nærmere innholdet i det generelle kravet i artikkel 26 nr. 3 i matinformasjonsforordningen. Det generelle kravet i matinformasjonsforordningen vil derfor ikke gjelde før tidspunktet gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt, har trådt i kraft og skal gjelde fra. Deretter EØS-prosess og gjennomføring i norsk rett i matinformasjonsforskriften av de kommende gjennomføringsbestemmelsene. Artikkel 26 nr. 3 og artikkel 2 nr. 2 bokstav q).

45 Rapporter om eventuell innføring av ytterligere nye krav om opprinnelsesmerking Kommisjonen skal innen 13. desember 2014 ha utarbeidet rapporter til Europaparlamentet og Rådet om eventuell ytterligere utvidelse av kravene om opprinnelsesmerking til: annet kjøtt, melk, melk brukt som ingrediens i melkeprodukter, uforedlede næringsmidler, næringsmidler som bare består av en ingrediens og ingredienser som utgjør mer enn 50 % av et næringsmiddel. Artikkel 26 nr. 5

46 Rapporter om eventuell innføring av ytterligere nye krav om opprinnelsesmerking II Kommisjonen utarbeidet i slutten av 2013 en rapport til Europaparlamentet og Rådet om eventuell innføring av et nytt krav om opprinnelsesmerking av kjøtt brukt som ingrediens i næringsmidler (helt generelt fra alle dyreslag). Kommisjonen har ikke foreslått innføring av krav om dette. Rapporten er nå til vurdering i Europaparlamentet og Rådet. Artikkel 26 nr. 6

47 Generelt om matinformasjonsforordningen Fastsatt i EU 25. oktober Trådte i kraft i EU 12. desember Skal i all hovedsak gjelde i EU (må følges) fra 13. desember 2014 (obligatorisk næringsdeklarasjon for de fleste næringsmidler først fra 13. desember 2016). Opphever og erstatter med virkning fra 13. desember 2014 store deler av dagens generelle EU-regelverk om merking av næringsmidler (herunder merkedirektivet og næringsdeklarasjonsdirektivet). Artikkel 53 og 55

48 Generelt om matinformasjonsforordningen II Overgangsbestemmelser om blant annet sluttsalg av lagerbeholdninger av næringsmidler som er merket/i omsetning før henholdsvis 13. desember 2014 og 13. desember 2016 (næringsdeklarasjon). Det vil derfor antagelig ta noe tid før vi ser effekten av de nye kravene i praksis. Matinformasjonsforordningen er senere endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014. Artikkel 54

49 EU-kommisjonens arbeidsgruppe om matinformasjonsforordningen Jobber blant annet med utredninger og utvikling av ny lovgivning, tolkning, veiledning og andre oppfølgingsspørsmål. Møtes jevnlig for avklaring av tolkninger - for eksempel «Q&Adokumentet» som er lagt ut på Kommisjonens internettsider (dokumentet er under stadig utvikling), jf. lenken nedenfor: d_legislation_en.htm Se lenken nedenfor til Mattilsynets referater fra møtene: er_i_eu.7277

50 EØS-prosessen og prosessen med gjennomføring av matinformasjonsforordningen i norsk rett Matinformasjonsforordningen ble tatt inn i EØS-avtaleverket med virkning fra 1. november Forslaget om gjennomføring av matinformasjonsforordningen i norsk rett - høringsfrist 12. oktober Mattilsynets innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet etter høring oversendt 30. januar Praktisk tilnærming i Norge, myndighetene har informert om at virksomhetene kan ta i bruk de nye bestemmelsene på frivillig basis. Samme overgangsbestemmelser og -tider i Norge som i EU.

51 Nærmere om matinformasjonsforskriften Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet XX. november Gjennomfører matinformasjonsforordningen (som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014) i norsk rett. 2 Videreføring av det gjeldende kravet i merkeforskriften om merking på norsk eller et språk som i stavemåten ligner norsk. 3 og 4 Videreføring av visse gjeldende særnorske bestemmelser fra merkeforskriften (henholdsvis merking av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter og merking av genmodifiserte næringsmidler).

52 Nærmere om matinformasjonsforskriften II 5 7 Tilsyn og vedtak, straff og dispensasjon. 8 Ikrafttredelse mv. oppheving av merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften med virkning fra 13. desember «Hjelpetekst» med en konsolidert og EØS-tilpasset norsk uoffisiell oversettelse av matinformasjonsforordningen (som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014). NB! «Hjelpeteksten» er formelt sett ikke en del av forskriften. NB!

53 Forskrift om endring i andre forskrifter som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet XX. november Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og andre forskrifter på matområdet som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften. Endrer i punkt I og II forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og forskrift om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

54 Forskrift om endring i andre forskrifter som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften II Overfører i punkt III de gjeldende bestemmelsene i merkeforskriften om merking av bestrålte næringsmidler til forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling. Overfører i punkt IV de gjeldende bestemmelsene i merkeforskriften om merking av dypfryste næringsmidler til forskrift om dypfryste næringsmidler. Ikrafttredelse 13. desember 2014.

55 Relevante lenker Matinformasjonsforskriften (med en konsolidert og EØS-tilpasset uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen), som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014) NB! Forskriften er ikke fastsatt per 25. november 2014 NB! Forskrift om endring i forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler og andre forskrifter på matområdet som følge av fastsettelse av matinformasjonsforskriften NB! Forskriften er ikke fastsatt per 25. november 2014 NB! Forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen) Norsk uoffisiell oversettelse (ikke konsolidert og EØS-tilpasset): atinformasjonsforordningen_i_norsk_oversettelse Engelsk tekst: Konsolidert engelsk tekst, som endret ved forordningene (EU) nr. 1155/2013 og 78/2014

56 Relevante lenker II Forordning (EU) nr. 1337/2013, gjennomføringsbestemmelser om opprinnelsesmerking av kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe Lenke til blant annet EUs såkalte «Q&A-dokument» spørsmål og svar tion_en.htm Lenke til blant annet andre relevante veiledningsdokumenter i EU Lenke til informasjon på Mattilsynets internettsider «Generelle krav til merking av mat» erking_av_mat/

57 Takk for meg