MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget Dato: 10. mai 2011 kl Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 18/11-42/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-17. Dato: 10. mai 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 18/11-42/11"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 10. mai 2011 kl Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 18/11-42/11 MØTELEDER Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg, Arve (AP) 2. Bjerkeli, Marianne (AP) 3. Lønseth, Inger (AP) 4. Lorentzen, Theres (AP) 5. Hansen, Kristian Erling (AP) 6. Nilsen, Berit Eivi (AP) 7. Høiseth, Rune (AP) 8. Olsen, Thomas (AP) 9. Hem, Anne Sollie (AP) 10. Hansen, Thor Helm (AP) 11. Gunnestad, Aud (AP) 12. Holthe, Tom E. B. (FRP) 13. Andersen, Elise (FRP) 14. Hanson, Unni (FRP) 15. Olsen, Benthe (FRP) 16. Døler, Ingar (FRP) 17. Eriksen, Ellen (FRP) 18. Andersen, Erik (FRP) 19. Nygaard, Karin Helene (FRP) 20. Smidsrød, Henry (FRP) 21. Johansen, Per-Eivind (H) 22. Kjendlie, Karen Anne (H) 23. Muri, Andreas (H) 24. Holmsen, Anne (H) 25. Andresen, Brit (H) 26. Holmelin, Erik (H) 27. Knotten, Jon Olav (H) 28. Aadne, Solveig Rød (H) 29. Waale, Svein Kristian (KRF) 30. Bøe, Trine Hasselgård (KRF) 31. Henriksen, Alf (R) 32. Hunskaar, Øyvind (SP) 33. Undem, Jill Eirin (SP) 34. Ramberg, Ivar (SV) 35. Gaalaas-Hansen, Nell (SV) FORFALL Klavenes, Kjetil Holm (AP) Hansen, Rolf (H) Standal, Roy (FrP) Forfall til kl. 1030: Elisabeth Trevland Olsen Vara : Solveig Rød Aadne

2 36. Pettersen, Kåre (V) 37. Dahl, Aina (V) 38. Carlsen, Brit Wenche (AP) 39. Berntzen, Lasse (H) Det var 39 representanter til stede ved møtestart og fylkesordfører erklærte organet for vedtaksført. Dessuten møtte Fylkesrådmann Egil Johansen Direktør Øyvind Sørensen Direktør Sverre Høifødt Direktør Åshild Egerdal Fylkestannlege Bengt Berger Direktør Arild Moen Direktør Ellen Høstmark Bustø Konsulent Marit Karlsen førte møteprotokollen Merknader til innkallingen Fylkesordfører viste til innkalling datert 12. april, 2. gangs utsending datert 27. april og 3. gangs utsending datert 6. mai Det var ingen merknader til innkallingen og fylkesordfører erklærte møtet som lovlig satt. Godkjenning av sakslisten Fylkesordfører refererte sakslisten: - FTsakene 18/11 samt eventueltsak nr 42/11 Sakslisten ble godkjent uten merknader, Godkjenning av møteprotokoll av 15. mars Møteprotokollen ble godkjent uten merknader. Undertegning av møteprotokoll Til å undertegne møteprotokollen ble Jill Eirin Undem (SP) og Brit Andresen (H) enstemmig valgt. Lagt ut på representantenes plasser: VFK Strategi for næringsutvikling Delt ut ved møtestart: Protokoll fra personalmøte ved NMU AS Orienteringer Om arbeid med regional plan for bærekraftig arealpolitikk v/rune Kippersund Fusjonsarbeidet mellom de tre høgskolene innenfor Oslofjordalliansen v/petter Aasen, høgskolerektor HIVE

3 SAKNR. 18/11 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie Fylkesutvalget Årsmelding og regnskap for 2010 for Østre Bolærne Sameie tas til etterretning. ble enstemmig vedtatt. Årsmelding og regnskap for 2010 for Østre Bolærne Sameie tas til etterretning. Representanten Solveig Rød Aadne (H) ble meddelt permisjon kl Representanten Elisabeth Trevland Olsen (H) tiltrådte møtet kl Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmelding og regnskap for 2010 for Østre Bolærne Sameie tas til etterretning. 19/11 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010 Fylkesutvalget : 1. Årsmelding og regnskap for Fond for forebyggende arbeid godkjennes. 2. Restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. Protokolltilførsel Medlemmer i Råd for forebyggende arbeid anbefaler at man i Folkehelsearbeidet fortsetter å samarbeide med frivillige organisasjoner, også med økonomisk støtte. ble enstemmig vedtatt. Uttalelse 1. Årsmelding og regnskap for Fond for forebyggende arbeid godkjennes. 2. Restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid.

4 Fylkesutvalget Til gruppemøtene var det delt ut Fylkesrådmannens endrede innstilling pkt 2. Fondet opphører fra 2011 og restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. pkt 1 og endret innstilling pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Årsmelding og regnskap for Fond for forebyggende arbeid godkjennes. 2. Fondet opphører fra 2011 og restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. Representanten Brit Wenche Carlsen (AP) fremmet flg protokolltilførsel: Arbeiderpartiet anbefaler at man i Folkehelsearbeidet fortsetter å samarbeide med frivillige organisasjoner, også med økonomisk støtte. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Årsmelding og regnskap for Fond for forebyggende arbeid godkjennes. 2. Fondet opphører fra 2011 og restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. 20/11 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010 Fylkesutvalget Vestfold Fylkeskommunes regnskap for 2010 godkjennes. 2. Fylkestinget godkjenner at sektorfondene i regnskapet pr belaster bufferfondet med netto kr Netto mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Vestfold Fylkeskommunes regnskap for 2010 godkjennes.

5 2. Fylkestinget godkjenner at sektorfondene i regnskapet pr belaster bufferfondet med netto kr Netto mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Vestfold Fylkeskommunes regnskap for 2010 godkjennes. 2. Fylkestinget godkjenner at sektorfondene i regnskapet pr belaster bufferfondet med netto kr Netto mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). 21/11 Resultatvurdering og disponering for året 2010 Fylkesutvalget Resultatvurderingen for året 2010 tas til etterretning. 2. Det settes av 14 mill til Fond premieavvik. Dette finansieres med midler fra Bufferfondet. 3. Det settes av 1 mill kroner til sektor for Fellesformål til Prosjekt Handlingsrom Dette finansieres med bruk av Bufferfondet. 4. Sektorenes avsetninger av mer- og mindreforbruk fra 2010 korrigeres slik: Regional Videregående opplæring Kultur 200 Tannhelse 550 Fellesformål 200 SUM Endringen dekkes ved bruk av Bufferfondet.

6 5. Sektorenes korrigerte mer- og mindreforbruk fra 2010 overføres i sin helhet til 2011 som endring av sektorbudsjettene, med unntak for Videregående opplæring hvor inndekning av merforbruket settes 6,0 mill kroner i Gjenstående korrigert merforbruk på 14,8 mill kroner for Videregående opplæring dekkes inn i Dette gir flg endringer av sektorbudsjettene i 2011: Regional VGO Kultur Tannhelse 956 Fellesformål 556 SUM Mindreforbruk for 2010 på Fylkesutvalgets disposisjonskonto på kroner overføres til Finansieres med bruk av Bufferfond. 7. Merinntekter fra mva- kompensasjon for av investeringer på til sammen 4,4 mill kroner, settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 8. Inntekter fra mva- justering vedrørende Larvik Arena på kroner settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 9. Det gjøres slike endringer i investeringsbudsjettet for 2011: I. Ubenyttede investeringsrammer per 2010 overføres til 2011 som vist i tabell under. II. Merforbruk per 2010 på prosjektene Utfasing oljekjeler og Fylkesveger opprustning dekkes inn gjennom trekk i investeringsrammer for III. Overført netto investeringsramme finansieres som vist i tabellen under. Utsatt låneopptak fra 2010 korrigeres fra kr til kr

7 I. Ubenyttet investeringsramme: Skiringssal forprosj, nybygg, rehab Melsom vgs oppgradering Melsom vgs stallbygg Brannsikring/HMS Re Div skoleprosjekter Sandefjord vgs 924 læringssenter Greveskogen vgs inv Greveskogen vgs inv Holmestrand vgs rehab og tilskudd Holmestrand vgs tilskudd Thor Heyerdahl vgs sluttføring Ny Færder vgs Gildehall Borre m/ vegløsning Hinderveien 9/ investeringer Østre Bolæren tidl vedtatte 415 inv IT-investeringer Tannhelsetjenesten investeringer II. Udekket investeringsramme: Utfasing av oljekjeler -10 Fylkesveger opprustning Sum ubenyttet investeringsramme III. Finansiering Spillemidler Arena Spillemidler Hinderveien Enova-tilskudd Melsom vgs -800 Ubrukte lånemidler fra Utsatt låneopptak fra Sum finansiering

8 enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Administrasjonsutvalget 1. Resultatvurderingen for året 2010 tas til etterretning. 2. Det settes av 14 mill til Fond premieavvik. Dette finansieres med midler fra Bufferfondet. 3. Det settes av 1 mill kroner til sektor for Fellesformål til Prosjekt Handlingsrom Dette finansieres med bruk av Bufferfondet. 4. Sektorenes avsetninger av mer- og mindreforbruk fra 2010 korrigeres slik: Regional Videregående opplæring Kultur 200 Tannhelse 550 Fellesformål 200 SUM Endringen dekkes ved bruk av Bufferfondet. 5. Sektorenes korrigerte mer- og mindreforbruk fra 2010 overføres i sin helhet til 2011 som endring av sektorbudsjettene, med unntak for Videregående opplæring hvor inndekning av merforbruket settes 6,0 mill kroner i Gjenstående korrigert merforbruk på 14,8 mill kroner for Videregående opplæring dekkes inn i Dette gir flg endringer av sektorbudsjettene i 2011: Regional VGO Kultur Tannhelse 956 Fellesformål 556 SUM Mindreforbruk for 2010 på Fylkesutvalgets disposisjonskonto på kroner overføres til Finansieres med bruk av Bufferfond. 7. Merinntekter fra mva- kompensasjon for av investeringer på til sammen 4,4 mill kroner, settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 8. Inntekter fra mva- justering vedrørende Larvik Arena på kroner settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 9. Det gjøres slike endringer i investeringsbudsjettet for 2011: I. Ubenyttede investeringsrammer per 2010 overføres til 2011 som vist i tabell under.

9 II. III. Merforbruk per 2010 på prosjektene Utfasing oljekjeler og Fylkesveger opprustning dekkes inn gjennom trekk i investeringsrammer for Overført netto investeringsramme finansieres som vist i tabellen under. Utsatt låneopptak fra 2010 korrigeres fra kr til kr I Ubenyttet investeringsramme: Skiringssal forprosj, nybygg, rehab Melsom vgs oppgradering Melsom vgs stallbygg Brannsikring/HMS Re Div skoleprosjekter Sandefjord vgs 924 læringssenter Greveskogen vgs inv Greveskogen vgs inv Holmestrand vgs rehab og tilskudd Holmestrand vgs tilskudd Thor Heyerdahl vgs sluttføring Ny Færder vgs Gildehall Borre m/ vegløsning Hinderveien 9/ investeringer Østre Bolæren tidl vedtatte 415 inv IT-investeringer Tannhelsetjenesten investeringer II Udekket investeringsramme: Utfasing av oljekjeler -10 Fylkesveger opprustning Sum ubenyttet investeringsramme III Finansiering Spillemidler Arena Spillemidler Hinderveien Enova-tilskudd Melsom vgs -800 Ubrukte lånemidler fra Utsatt låneopptak fra Sum finansiering

10 Fylkesutvalget pkt 1-9 ble enstemmig vedtatt. 1. Resultatvurderingen for året 2010 tas til etterretning. 2. Det settes av 14 mill til Fond premieavvik. Dette finansieres med midler fra Bufferfondet. 3. Det settes av 1 mill kroner til sektor for Fellesformål til Prosjekt Handlingsrom Dette finansieres med bruk av Bufferfondet. 4. Sektorenes avsetninger av mer- og mindreforbruk fra 2010 korrigeres slik: Regional Videregående opplæring Kultur 200 Tannhelse 550 Fellesformål 200 SUM Endringen dekkes ved bruk av Bufferfondet. 5. Sektorenes korrigerte mer- og mindreforbruk fra 2010 overføres i sin helhet til 2011 som endring av sektorbudsjettene, med unntak for Videregående opplæring hvor inndekning av merforbruket settes 6,0 mill kroner i Gjenstående korrigert merforbruk på 14,8 mill kroner for Videregående opplæring dekkes inn i Dette gir flg endringer av sektorbudsjettene i 2011: Regional VGO Kultur Tannhelse 956 Fellesformål 556 SUM Mindreforbruk for 2010 på Fylkesutvalgets disposisjonskonto på kroner overføres til Finansieres med bruk av Bufferfond. 7. Merinntekter fra mva- kompensasjon for av investeringer på til sammen 4,4 mill kroner, settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 8. Inntekter fra mva- justering vedrørende Larvik Arena på kroner settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond.

11 9. Det gjøres slike endringer i investeringsbudsjettet for 2011: I. Ubenyttede investeringsrammer per 2010 overføres til 2011 som vist i tabell under. II. Merforbruk per 2010 på prosjektene Utfasing oljekjeler og Fylkesveger opprustning dekkes inn gjennom trekk i investeringsrammer for III. Overført netto investeringsramme finansieres som vist i tabellen under. Utsatt låneopptak fra 2010 korrigeres fra kr til kr I. Ubenyttet investeringsramme: Skiringssal forprosj, nybygg, rehab Melsom vgs oppgradering Melsom vgs stallbygg Brannsikring/HMS Re Div skoleprosjekter Sandefjord vgs 924 læringssenter Greveskogen vgs inv Greveskogen vgs inv Holmestrand vgs rehab og tilskudd Holmestrand vgs tilskudd Thor Heyerdahl vgs sluttføring Ny Færder vgs Gildehall Borre m/ vegløsning Hinderveien 9/ investeringer Østre Bolæren tidl vedtatte 415 inv IT-investeringer Tannhelsetjenesten investeringer II. Udekket investeringsramme: Utfasing av oljekjeler -10 Fylkesveger opprustning Sum ubenyttet investeringsramme III. Finansiering Spillemidler Arena Spillemidler Hinderveien Enova-tilskudd Melsom vgs -800 Ubrukte lånemidler fra Utsatt låneopptak fra Sum finansiering

12 Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-9 ble enstemmig vedtatt. 1. Resultatvurderingen for året 2010 tas til etterretning. 2. Det settes av 14 mill til Fond premieavvik. Dette finansieres med midler fra Bufferfondet. 3. Det settes av 1 mill kroner til sektor for Fellesformål til Prosjekt Handlingsrom Dette finansieres med bruk av Bufferfondet. 4. Sektorenes avsetninger av mer- og mindreforbruk fra 2010 korrigeres slik: Regional Videregående opplæring Kultur 200 Tannhelse 550 Fellesformål 200 SUM Endringen dekkes ved bruk av Bufferfondet. 5. Sektorenes korrigerte mer- og mindreforbruk fra 2010 overføres i sin helhet til 2011 som endring av sektorbudsjettene, med unntak for Videregående opplæring hvor inndekning av merforbruket settes 6,0 mill kroner i Gjenstående korrigert merforbruk på 14,8 mill kroner for Videregående opplæring dekkes inn i Dette gir flg endringer av sektorbudsjettene i 2011: Regional VGO Kultur Tannhelse 956 Fellesformål 556 SUM Mindreforbruk for 2010 på Fylkesutvalgets disposisjonskonto på kroner overføres til Finansieres med bruk av Bufferfond. 7. Merinntekter fra mva- kompensasjon for av investeringer på til sammen 4,4 mill kroner, settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 8. Inntekter fra mva- justering vedrørende Larvik Arena på kroner settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond.

13 9. Det gjøres slike endringer i investeringsbudsjettet for 2011: I. Ubenyttede investeringsrammer per 2010 overføres til 2011 som vist i tabell under. II. Merforbruk per 2010 på prosjektene Utfasing oljekjeler og Fylkesveger opprustning dekkes inn gjennom trekk i investeringsrammer for III. Overført netto investeringsramme finansieres som vist i tabellen under. Utsatt låneopptak fra 2010 korrigeres fra kr til kr I. Ubenyttet investeringsramme: Skiringssal forprosj, nybygg, rehab Melsom vgs oppgradering Melsom vgs stallbygg Brannsikring/HMS Re Div skoleprosjekter Sandefjord vgs 924 læringssenter Greveskogen vgs inv Greveskogen vgs inv Holmestrand vgs rehab og tilskudd Holmestrand vgs tilskudd Thor Heyerdahl vgs sluttføring Ny Færder vgs Gildehall Borre m/ vegløsning Hinderveien 9/ investeringer Østre Bolæren tidl vedtatte 415 inv IT-investeringer Tannhelsetjenesten investeringer II. Udekket investeringsramme: Utfasing av oljekjeler -10 Fylkesveger opprustning Sum ubenyttet investeringsramme III. Finansiering Spillemidler Arena Spillemidler Hinderveien Enova-tilskudd Melsom vgs -800 Ubrukte lånemidler fra Utsatt låneopptak fra Sum finansiering

14 22/11 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011 Fylkesutvalget Vestfold fylkeskommune innvilger ekstraordinært tilskudd kr til Teater Ibsen i Dette finansieres med bruk av fylkeskommunens bufferfond. ble vedtatt med 10 stemmer (4 AP, SV, KrF, 3 H, V) mot 3 stemmer (FrP) Vestfold fylkeskommune innvilger ekstraordinært tilskudd kr til Teater Ibsen i Dette finansieres med bruk av fylkeskommunens bufferfond. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) ga ordet til jurist Kristine Palm som redegjorde for regler vedr habilitet/inhabilitet (Forvaltningsloven 6 2. ledd). Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) ba fylkestinget vurdere hans habilitet i saken og fratrådte under behandlingen. Fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe overtok som møteleder. Fylkesvaraordfører tok opp habilitetsspørsmålet til votering. Fylkestinget vedtok enstemmig å erklære fylkesordfører Per-Eivind Johansen inhabil. Representanten Kåre Pettersen (V) fremmet flg fellesforslag på vegne av H, V, FrP: Nytt pkt 2: Tilskuddet gis under forutsetning av at tilsvarende beløp bevilges fra henholdsvis Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Fylkesutvalgets innstilling ble vedtatt med 29 stemmer (8 H, 2 V, 12 AP, 2 KrF, 2 SV, 2 SP, Rødt) mot 9 stemmer (FrP) Fellesforslaget pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Vestfold fylkeskommune innvilger ekstraordinært tilskudd kr til Teater Ibsen i Dette finansieres med bruk av fylkeskommunens bufferfond. 2. Tilskuddet gis under forutsetning av at tilsvarende beløp bevilges fra henholdsvis Telemark fylkeskommune og Skien kommune.

15 Fylkesordfører Per-Eivind Johansen tiltrådte møtet etter behandling av sak 22/11. 23/11 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS Fylkesutvalget Fylkestinget tiltrer forslag til aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS. 2. Fylkestinget tiltrer forslag til reviderte vedtekter for Norges Maritime Utdanningssenter AS. 3. Fylkestinget gir sitt samtykke til at fylkeskommunens inntekt fra salg av aksjepost i Norges Maritime Utdanningssenter AS tilbakeføres selskapet til styrking av egenkapital. pkt 1-3 enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget tiltrer forslag til aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS. 2. Fylkestinget tiltrer forslag til reviderte vedtekter for Norges Maritime Utdanningssenter AS. 3. Fylkestinget gir sitt samtykke til at fylkeskommunens inntekt fra salg av aksjepost i Norges Maritime Utdanningssenter AS tilbakeføres selskapet til styrking av egenkapital. Representanten Alf Henriksen (R ) fremmet flg fellesforslag på vegne av Rødt, AP, SV og FrP: Saken utsettes. Fylkesordfører tok utsettelsesforslaget opp til votering. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 26 stemmer (12 AP, R, 2 SV, 9 FrP, 2 V) mot 13 stemmer (9 H, 2 SP, 2 KrF) avgitt for fylkesutvalgets innstilling pkt 1-3. Saken utsettes. 24/11 Larvik Arena IKS - Likviditetslån Fylkesutvalget Fylkeskommunen innvilger Larvik Arena IKS et midlertidig likviditetslån på kr ,-.

16 Representanten Anne Holmsen (H) ba fylkesutvalget vurdere hennes habilitet i saken. Fylkesvaraordfører tok opp habilitetsspørsmålet til votering. Fylkesutvalget vedtok enstemmig å erklære Anne Holmsen inhabil. Representanten Holmsen fratrådte under behandling av sak 27/11. Representanten Kåre Pettersen (V) fremmet flg alternative forslag: Vestfold fylkeskommune utbetaler Larvik Arena IKS et midlertidig likviditetslån på , forutsatt at Larvik kommune er medlångiver på 50% av lånet. ble vedtatt med 11 stemmer (2 H, 3 FrP, 4 AP, KrF, SV ) mot 1 stemme (V) avgitt for Pettersens forslag Fylkeskommunen innvilger Larvik Arena IKS et midlertidig likviditetslån på kr ,-. Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) foreslo at saken utgår. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utgår. 25/11 Holmestrandsprosjektet endring i finansiering av fellesbygg. Fylkesutvalget Investeringsbudsjettet for Holmestrandsprosjektet reduseres fra 110 mill kroner til 66,6 mill kroner, finansiert med 13,3 mill kroner i mva-kompensasjon overført fra driftsbudsjettet og 53,3 mill kroner i låneopptak. 2. Budsjettrammen for sektor Videregående opplæring styrkes med 1,2 mill kroner i 2011 og senere med 2,4 mill pr år. pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt.

17 1. Investeringsbudsjettet for Holmestrandsprosjektet reduseres fra 110 mill kroner til 66,6 mill kroner, finansiert med 13,3 mill kroner i mva-kompensasjon overført fra driftsbudsjettet og 53,3 mill kroner i låneopptak. 2. Budsjettrammen for sektor Videregående opplæring styrkes med 1,2 mill kroner i 2011 og senere med 2,4 mill pr år. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. 1. Investeringsbudsjettet for Holmestrandsprosjektet reduseres fra 110 mill kroner til 66,6 mill kroner, finansiert med 13,3 mill kroner i mva-kompensasjon overført fra driftsbudsjettet og 53,3 mill kroner i låneopptak. 2. Budsjettrammen for sektor Videregående opplæring styrkes med 1,2 mill kroner i 2011 og senere med 2,4 mill pr år. 26/11 Effektiviseringsregnskap Thor Heyerdahl videregående skole. Fylkesutvalget Effektiviseringsregnskapet for Thor Heyerdahl videregående skole tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Effektiviseringsregnskapet for Thor Heyerdahl videregående skole tas til orientering. Representanten Unni Hanson (FrP) fremmet flg tilleggsforslag/nytt pkt 2: Fylkestinget forutsetter at Thor Heyerdahl videregående skole gjennomfører nødvendige tiltak for å sikre at den forutsatte effektiviseringsgevinsten gjennomføres innen 4 år.

18 Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. FrPs forslag fikk 9 stemmer (FrP) og falt. Effektiviseringsregnskapet for Thor Heyerdahl videregående skole tas til orientering. 27/11 Tilsagn om midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag i Vestfold Fylkesutvalget Midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag fordeles til Senter for aldring og helse, Fagskolen i Vestfold, Folkeuniversitetet og NKS Nettstudier som vist i saksfremlegget. ble enstemmig vedtatt. Midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag fordeles til Senter for aldring og helse, Fagskolen i Vestfold, Folkeuniversitetet og NKS Nettstudier som vist i saksfremlegget. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag fordeles til Senter for aldring og helse, Fagskolen i Vestfold, Folkeuniversitetet og NKS Nettstudier som vist i saksfremlegget. 28/11 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2010 Fylkesordførerens innstilling Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 tas til orientering. Fylkesordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 tas til orientering.

19 29/11 Revidering av sektorovergripende resultatmål Fylkesutvalget Sektorovergripende resultatmål nr 3, 4, 5, 6 og 8 endres. Det legges til et nytt resultatmål nr 10. Formuleringen i kursiv er endringer i forhold til tidligere resultatmål. Den samlede oversikt over målformuleringer på arbeidsgiverfeltet blir: Nr Utfordring/tema Resultatmål Resultat Sykefravær Sykefravær i 6% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% organisasjonen er på et akseptabelt nivå 2 Ansatte med ikkevestlig Andel nytilsatte med ikke- 6.4% 9% 10% 10% 10% bakgrunn vestlig bakgrunn 3 Personalpolitikk Andel ansatte som utrykker at de er tilfreds med virksomhetens personalpolitikk 56% 60% 65% 65% 4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder 75% 80% 80% 80% 80% Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe 48% 50% 55% 55% 60% 5 Endringskultur Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på 55% 60% 65% 65% 6 Medarbeidertilfredshet Andel ansatt som utrykker at de er tilfreds med jobben sin 79% 80% 80% 81% 81% 7 Medarbeidersamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder 73% 95% 95% 95% 95%

20 8 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykiske arbeidsmiljøet 63% 65% 70% 80% 80% 9 Lederavtale Andel ledere tom virksomhetsledere, som siste år har inngått individuell lederavtale med sin leder. Avtalen skal være revidert hvert år og skal inneholde mål og resultatkrav til lederen 10 Aktivt engasjerte arbeidsgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 100% 100% 100% 100% 38% 45% 50% 50% 50% enstemmig vedtatt. Uttalelse fra Administrasjonsutvalget Sektorovergripende resultatmål nr 3, 4, 5, 6 og 8 endres. Det legges til et nytt resultatmål nr 10. Formuleringen i kursiv er endringer i forhold til tidligere resultatmål. Den samlede oversikt over målformuleringer på arbeidsgiverfeltet blir: Nr Utfordring/tema Resultatmål Resultat Sykefravær Sykefravær i 6% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% organisasjonen er på et akseptabelt nivå 2 Ansatte med ikkevestlig Andel nytilsatte med ikke- 6.4% 9% 10% 10% 10% bakgrunn vestlig bakgrunn 3 Personalpolitikk Andel ansatte som utrykker at de er tilfreds med virksomhetens personalpolitikk 56% 60% 65% 65% 4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder 75% 80% 80% 80% 80% Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe 48% 50% 55% 55% 60% 5 Endringskultur Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser 55% 60% 65% 65%

21 gjennomføres på 6 Medarbeidertilfredshet Andel ansatt som utrykker at de er tilfreds med jobben sin 79% 80% 80% 81% 81% 7 Medarbeidersamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder 8 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykiske arbeidsmiljøet 73% 95% 95% 95% 95% 63% 65% 70% 80% 80% 9 Lederavtale Andel ledere tom virksomhetsledere, som siste år har inngått individuell lederavtale med sin leder. Avtalen skal være revidert hvert år og skal inneholde mål og resultatkrav til lederen 10 Aktivt engasjerte arbeidsgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 100% 100% 100% 100% 38% 45% 50% 50% 50% Fylkesutvalget ble enstemmig vedtatt. Ny innstiling Sektorovergripende resultatmål nr 3, 4, 5, 6 og 8 endres. Det legges til et nytt resultatmål nr 10. Formuleringen i kursiv er endringer i forhold til tidligere resultatmål. Den samlede oversikt over målformuleringer på arbeidsgiverfeltet blir: Nr Utfordring/tema Resultatmål Resultat Sykefravær Sykefravær i 6% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% organisasjonen er på et akseptabelt nivå 2 Ansatte med ikkevestlig Andel nytilsatte med ikke- 6.4% 9% 10% 10% 10% bakgrunn vestlig bakgrunn 3 Personalpolitikk Andel ansatte som utrykker at de er tilfreds med virksomhetens personalpolitikk 56% 60% 65% 65%

22 4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder 75% 80% 80% 80% 80% Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe 48% 50% 55% 55% 60% 5 Endringskultur Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på 55% 60% 65% 65% 6 Medarbeidertilfredshet Andel ansatt som utrykker at de er tilfreds med jobben sin 79% 80% 80% 81% 81% 7 Medarbeidersamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder 8 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykiske arbeidsmiljøet 9 Lederavtale Andel ledere tom virksomhetsledere, som siste år har inngått individuell lederavtale med sin leder. Avtalen skal være revidert hvert år og skal inneholde mål og resultatkrav til lederen 10 Aktivt engasjerte arbeidsgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 73% 95% 95% 95% 95% 63% 65% 70% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 38% 45% 50% 50% 50% Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Sektorovergripende resultatmål nr 3, 4, 5, 6 og 8 endres. Det legges til et nytt resultatmål nr 10. Formuleringen i kursiv er endringer i forhold til tidligere resultatmål. Den samlede oversikt over målformuleringer på arbeidsgiverfeltet blir:

23 Nr Utfordring/tema Resultatmål Resultat Sykefravær Sykefravær i 6% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% organisasjonen er på et akseptabelt nivå 2 Ansatte med ikkevestlig Andel nytilsatte med ikke- 6.4% 9% 10% 10% 10% bakgrunn vestlig bakgrunn 3 Personalpolitikk Andel ansatte som utrykker at de er tilfreds med virksomhetens personalpolitikk 56% 60% 65% 65% 4 Tillit til ledelsen Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leder 75% 80% 80% 80% 80% Andel ansatte som utrykker at de har stor tillit til sin nærmeste leders ledergruppe 48% 50% 55% 55% 60% 5 Endringskultur Andel ansatte som utrykker at det er fornøyd med måten endringsprosesser gjennomføres på 55% 60% 65% 65% 6 Medarbeidertilfredshet Andel ansatt som utrykker at de er tilfreds med jobben sin 79% 80% 80% 81% 81% 7 Medarbeidersamtale Andel ansatte som i løpet av siste år har hatt medarbeidersamtale med sin leder 8 Psykososialt arbeidsmiljø Andel ansatte som utrykker at de tilfreds med det psykiske arbeidsmiljøet 9 Lederavtale Andel ledere tom virksomhetsledere, som siste år har inngått individuell lederavtale med sin leder. Avtalen skal være revidert hvert år og skal inneholde mål og resultatkrav til lederen 10 Aktivt engasjerte arbeidsgrupper Andel arbeidsgrupper som er aktivt engasjerte 73% 95% 95% 95% 95% 63% 65% 70% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 38% 45% 50% 50% 50%

24 30/11 FORVALTNINGSREFORMEN - NASJONALE FØRINGER FOR STANDARDEN PÅ FYLKESVEG HØRING Hovedutvalg for samferdsel og næring Vestfold fylkeskommune mener prinsipielt at det er vegeier som skal fastsette standardkrav for fylkesvegnettet. Innføring av nasjonale føringer er i direkte strid med Forvaltningsreformen og dens intensjon. Vestfold fylkeskommune er i mot at det gis nasjonale føringer på fylkesveg. 2. Statens vegvesen bes i det videre arbeidet med nasjonale føringer å utrede de økonomiske konsekvensene nærmere. Fylkeskommunen kan ikke akseptere at Staten innfører krav om minstestandarder på fylkesvegnettet uten at dette fullt ut kompenseres økonomisk, inkludert kompensasjon for mangelfull standard på det tidligere riksvegnettet som fylkeskommunen overtok gjennom Forvaltningsreformen. 3. Vestfold fylkeskommune forutsetter at vegeier har fraviksmyndighet for alle skal og bør krav i forhold til enhver tid gjeldende vegnormaler. pkt 1 ble vedtatt med 10 stemmer (2 FrP, 3 H, 1 V, 3 AP, 1 KrF) mot 1 stemme (SV). pkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 1. Vestfold fylkeskommune mener prinsipielt at det er vegeier som skal fastsette standardkrav for fylkesvegnettet. Innføring av nasjonale føringer er i direkte strid med Forvaltningsreformen og dens intensjon. Vestfold fylkeskommune er i mot at det gis nasjonale føringer på fylkesveg. 2. Statens vegvesen bes i det videre arbeidet med nasjonale føringer å utrede de økonomiske konsekvensene nærmere. Fylkeskommunen kan ikke akseptere at Staten innfører krav om minstestandarder på fylkesvegnettet uten at dette fullt ut kompenseres økonomisk, inkludert kompensasjon for mangelfull standard på det tidligere riksvegnettet som fylkeskommunen overtok gjennom Forvaltningsreformen. 3. Vestfold fylkeskommune forutsetter at vegeier har fraviksmyndighet for alle skal og bør krav i forhold til enhver tid gjeldende vegnormaler. Hovedutvalg for samferdsel og nærings innstilling pkt 1 ble vedtatt med 37 stemmer (12 AP, 2 SP, 2 KrF, Rødt, 9 H, 9 FrP, 2 V) mot 2 stemmer (2 SV) Hovedutvalg for samferdsel og nærings innstilling pkt 2-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Vestfold fylkeskommune mener prinsipielt at det er vegeier som skal fastsette standardkrav for fylkesvegnettet. Innføring av nasjonale føringer er i direkte strid med Forvaltningsreformen og dens intensjon. Vestfold fylkeskommune er i mot at det gis nasjonale føringer på fylkesveg.

25 2. Statens vegvesen bes i det videre arbeidet med nasjonale føringer å utrede de økonomiske konsekvensene nærmere. Fylkeskommunen kan ikke akseptere at Staten innfører krav om minstestandarder på fylkesvegnettet uten at dette fullt ut kompenseres økonomisk, inkludert kompensasjon for mangelfull standard på det tidligere riksvegnettet som fylkeskommunen overtok gjennom Forvaltningsreformen. 3. Vestfold fylkeskommune forutsetter at vegeier har fraviksmyndighet for alle skal og bør krav i forhold til enhver tid gjeldende vegnormaler. 31/11 Revidert Østlandspakke - høring Hovedutvalg for samferdsel og næring Fylkestinget slutter seg til den reviderte Østlandspakka og at den oversendes de statlige transportetatene og Samferdselsdepartementet som felles innspill til planfasen for NTP Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet om snarest og senest i budsjettforslaget for 2012 å fremme forslag som sikrer at Jernbaneverket får planleggingskapasitet som muliggjør tilrettelegging for en utbygging av InterCity området innen pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget slutter seg til den reviderte Østlandspakka og at den oversendes de statlige transportetatene og Samferdselsdepartementet som felles innspill til planfasen for NTP Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet om snarest og senest i budsjettforslaget for 2012 å fremme forslag som sikrer at Jernbaneverket får planleggingskapasitet som muliggjør tilrettelegging for en utbygging av InterCity området innen Hovedutvalg for samferdsel og nærings innstilling pkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget slutter seg til den reviderte Østlandspakka og at den oversendes de statlige transportetatene og Samferdselsdepartementet som felles innspill til planfasen for NTP Fylkestinget ber Samferdselsdepartementet om snarest og senest i budsjettforslaget for 2012 å fremme forslag som sikrer at Jernbaneverket får planleggingskapasitet som muliggjør tilrettelegging for en utbygging av InterCity området innen 2023.

26 32/11 Arbeidet med Regional planstrategi for Vestfold Fylkesutvalget Regional planstrategi for Vestfold avløser gjeldende fylkesplan, Regional utviklingsstrategi Vestfold , med senere forlengelse. Fylkestinget forutsetter at planstrategien også formulerer overordnede, langsiktige samfunnsmål og strategier for Vestfold-samfunnet. Forslag til regional planstrategi forutsettes fremmet til behandling høsten Fylkestinget legger til grunn at fylkesutvalget ivaretar rollen som politisk styringsgruppe for arbeidet med regional planstrategi. 3. Under planstrategiarbeidet legges det til rette for bred medvirkning fra kommuner, statlige organer og andre berørte interesser i Vestfold, og samspill med det brede partnerskapet i Verdiskaping Vestfold og forankringsarenaene for arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Regional planstrategi for Vestfold avløser gjeldende fylkesplan, Regional utviklingsstrategi Vestfold , med senere forlengelse. Fylkestinget forutsetter at planstrategien også formulerer overordnede, langsiktige samfunnsmål og strategier for Vestfold-samfunnet. Forslag til regional planstrategi forutsettes fremmet til behandling høsten Fylkestinget legger til grunn at fylkesutvalget ivaretar rollen som politisk styringsgruppe for arbeidet med regional planstrategi. 3. Under planstrategiarbeidet legges det til rette for bred medvirkning fra kommuner, statlige organer og andre berørte interesser i Vestfold, og samspill med det brede partnerskapet i Verdiskaping Vestfold og forankringsarenaene for arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt. 1. Regional planstrategi for Vestfold avløser gjeldende fylkesplan, Regional utviklingsstrategi Vestfold , med senere forlengelse. Fylkestinget forutsetter at planstrategien også formulerer overordnede, langsiktige samfunnsmål og strategier for Vestfold-samfunnet. Forslag til regional planstrategi forutsettes fremmet til behandling høsten Fylkestinget legger til grunn at fylkesutvalget ivaretar rollen som politisk styringsgruppe for arbeidet med regional planstrategi. 3. Under planstrategiarbeidet legges det til rette for bred medvirkning fra kommuner, statlige organer og andre berørte interesser i Vestfold, og samspill med det brede partnerskapet i

27 Verdiskaping Vestfold og forankringsarenaene for arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. 33/11 Fylkeskommunens deltakelse i partnerskap - Verdiskaping Vestfolds rolle Fylkesutvalget Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør forutsetter bredt samarbeid med andre aktører i og utenfor Vestfold. Ledelse av og deltakelse i partnerskapet Verdiskaping Vestfold skal fortsatt prioriteres. Arbeidsformene skal kontinuerlig forbedres og videreutvikles. 2. Fylkestinget opprettholder sitt vedtak om delegering av myndighet over statsbudsjettets kap.551 post 60 ( regionale utviklingsmidler ) til Verdiskaping Vestfold. Representanten Arve Høiberg (AP) fremmet forslag om å utsette saken. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. 34/11 Strategidokument for Sørvestbanen Hovedutvalg for samferdsel og næring Fylkestinget tiltrer Strategidokument for Sørvestbanen, slik det er vedtatt av plenumsmøtet i Jernbaneforum Sør 14. januar 2011.

28 ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget tiltrer Strategidokument for Sørvestbanen, slik det er vedtatt av plenumsmøtet i Jernbaneforum Sør 14. januar Hovedutvalg for samferdsel og nærings innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget tiltrer Strategidokument for Sørvestbanen, slik det er vedtatt av plenumsmøtet i Jernbaneforum Sør 14. januar /11 Eierskapskontroll i E18 Vestfold AS Fylkesordførers innstilling Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. Representantene Henry Smidsrød (FrP), Anne Holmsen (H) og Arve Høiberg (AP) ba fylkestinget vurdere deres habilitet i saken. Representantene fratrådte under behandlingen av sak 35/11. Fylkesordfører tok opp habilitetsspørsmålet til votering. Fylkestinget vedtok enstemmig å erklære representantene Smidsrød, Holmsen og Høiberg inhabile. Fylkesordførers innstilling ble enstemmig vedtatt med 36 stemmer. Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak. Representantene Smidsrød, Holmsen og Høiberg tiltrådte møtet igjen etter behandling av sak 35/11. Representanten Aina Dahl (V) ble meddelt permisjon fra kl

29 36/11 Revisjon av ordensreglement for de videregående skolene i Vestfold Hovedutvalg for utdanning Yrkesopplæringsnemnda Ordensreglementet vedtas. ble enstemmig vedtatt. Uttalelse Ordensreglementet vedtas. Hovedutvalg for utdanning ble enstemmig vedtatt. Ordensreglementet vedtas. Hovedutvalg for utdannings innstilling ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer. Ordensreglementet vedtas. 37/11 Referatsak. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2010 Fylkesutvalget Vestfold fylkeskommunes årsrapport 2010 tas til orientering. ble enstemmig vedtatt med 12 stemmer.

30 Vestfold fylkeskommunes årsrapport 2010 tas til orientering. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer. Vestfold fylkeskommunes årsrapport 2010 tas til orientering. 38/11 Referatsak. Årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet Fylkestinget tar årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet til orientering. ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer. Fylkestinget tar årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet til orientering. 39/11 Referatsak. Rapport om bruk av Vestfold fylkeskommunes universitetsfond i 2010 Fylkestinget tar rapporten til orientering ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer. Fylkestinget tar rapporten til orientering 40/11 Forvaltningsrevisjonsrapport "Lærlinger som går på 3-årig videregående skole"

31 1. Fylkestinget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme med tilbakemelding i løpet av høsten 2011 om hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp. Representanten Anne Sollie Hem (AP) fremmet flg forslag: Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak som er sålydende: 1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapporten Lærlinger som går på 3-årig videregående skole, datert 22. februar 2011 fra Vestfold kommunerevisjon. 2. Kontrollutvalget slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger for de problemstillingene som er gjennomgått i rapporten. 3. Kontrollutvalget ber fylkesrådmannen om å komme med en tilbakemelding i løpet av høsten 2011 på hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp. Forvaltningsrevisjonsrapporten Lærlinger som går på 3-årig videregående skole oversendes fylkestinget for videre behandling. APs forslag ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer. Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak 41/11 Oslofjordfondet; Orientering med årsrapport 2010 Fylkesutvalget Oslofjordfondets årsrapport for 2010 tas til orientering. ble enstemmig vedtatt med 12 stemmer. Oslofjordfondets årsrapport for 2010 tas til orientering. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 38 stemmer.

32 Oslofjordfondets årsrapport for 2010 tas til orientering. 42/11 Eventuelt FT 10. mai 2011 Det var ingen saker under eventuelt.

33 Møtet ble hevet kl Tønsberg, 10. mai 2011 Per-Eivind Johansen Fylkesordfører Brit Andresen Jill Eirin Undem