Datakurs på oslokurset, sommeren 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datakurs på oslokurset, sommeren 2015"

Transkript

1 Datakurs på oslokurset, sommeren økt, : Innføring i grunnleggende datakunnskap, 7. kl. Mandag 1. Presentasjoner og innledning 2. Generell innledning: syvårsperioder, sanselære + mediet er budskapet 3. Datafagets tilknytning til menneskets tre sjelsområder: 1. Tenkning: Forståelse, logikk, sammenhenger Å forstå verden og det som omgir oss (teknologi) 2. Følelse: Kunstfag 3. Vilje: Øvelser, lang vilje. Å arbeide, klare seg i verden (livsdugelighet) 4. Samtale: Hva er datafagets egenart? Hva appellerer faget til? Tirsdag 1. Om Touch og tastaturets historie. 2. Øvelse: Touch: eller https://www.tipp10.com/en/ Onsdag 1. Nettvett. Samtale: Hvordan lærer man elevene til å bruke sitt eget hode? Hvilke utfordringer kan de bli utsatt for? 2. Inn- og utganger Øvelse: Hvilke av dem kjenner du til? Skriv eller tegn ned de du kjenner til. Samtale etterpå. Torsdag 1. Kort om skrivebordsmetaforen (vinduer, menyer, ikoner og andre grafiske elementer) Mac/Windows/Linux, vis bilde 2. Tastaturet Grunnleggende overblikk 1. Tall, bokstaver, talltastatur, spesialtaster, F-taster, bevegelsestaster m.m. 2. Valgtaster og dødtaster 3. Øvelse: Eget brev. Fredag 1. Enkel tekstbehandling + stavekontroll Øvelse: Bruk ulike stiler og formateringsvalg. Bruk stavekontroll til slutt. Se også mer detaljert program på neste side : Lunsj Side 1 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

2 Detaljert program (mellomtrinnet) Generell innledning om data og barn (7 årsperioder) Kort om barnets utvikling ifølge Steiner 1. Gjenfødelse: Fra den åndelige verden og ned hit, hva er min livsoppgave? 2. Spedbarn (0 7 år): Gjennomtrenge, erobre, den fysiske verden, kroppen. Sanser, oppdagelser. (Gå Snakke Tenke.) 3. Barn (7 14): Etterligning og naturlig autoritet, gode forbilder. Hukommelse, rytme og lek. (Livslegemet) 4. Ungdom (14 21): Følelser, seg selv som sosialt- og følelsesvesen. Tanke, årsak virkning, logikk. (Sjel/Astrallegemet) 5. Voksne (21+): Jeget Spørsmål til lærerne (samtale): 1. Hva er det spesielle ved en datamaskin? a. Hva kan den gi oss av nytteverdier? b. Hva kan den gi oss av begrensninger og ulemper? c. Hvordan endrer den vårt samfunn og vår måte å være på? d. Er mediet budskapet? (jfr post/e-post/sms/tale, e-bok/papirbok/internett) e. 2. Elementer i undervisningen Teknologifaget / Lebenskunde Fenomenologi Forståelse, ikke etteraping Levende/smidig tenkning Verden i dag, ungdom Sanselære + mediet er budskapet Laget oversikt over ulike kommunikasjonsmedier og hvor rike de er på informasjonskanaler (sanser): E-post, sms Papirbrev Telefon Videotelefoni Fysisk møte Hva kan man bruke datamaskinene til, hvor finnes de? Samtale? 7. klasse-pensum + øvelser Innføring i touch-metoden og tastaturets historie og variasjoner Vi øver litt NB: Last ned Typefaster på forhånd til minnepinner i fall nettet er tregt. Nettversjon: Nettvett og sikkerhet Samtale (etikk, folkeskikk) Om passord og brukernavn Knapper, inn- og utganger på våre bærbare datamaskiner Grunnleggende overblikk Side 2 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

3 2. økt, : Skoleavis (norsk og data) 8. kl. (Se eget dokument for detaljer.) Mandag Presentasjoner og innledning Generell innledning om data og barn (syvårsperioder) Om norsk og data, tverrfaglighet Øvelse: Hjemmelekser: Finn et kort dikt, en vits e.l. Tirsdag Øvelse: Framfør et dikt, en vits e.l. Sjangerlære: Om ulike sjangeres egenart. Øvelse: Finn fortellertekniske grep og sjangertypiske trekk (se detaljer nedenfor). Avisens egenart, hvilke sjangere forventer vi der? Onsdag Øvelse: Framfør et dikt, en vits e.l. Vi arbeider videre med sjangrene. Torsdag Øvelse: Framfør et dikt, en vits e.l. Hva er det dataspesifikke? Tekstbehandling Stavekontroll Enkel bildebehandling Oppløsning Utsnitt Rettigheter! Kvalitetssikring av tekster, kildehenvisninger, rettskrivning m.m. Øvelse: Finn tekstens drivkraft (se detaljer nedenfor). Fredag Øvelse: Framfør et dikt, en vits e.l. Sammenfatning: Hva er det typiske ved denne perioden? Hva har dere lært av denne perioden? Hva gjorde mest inntrykk? Hva gjorde lite inntrykk? Noe du kunne trengt mer om? Takk for nå... Side 3 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

4 Øvelser til norsk og skoleavis Finn fortellertekniske grep og sjangertypiske trekk To og to: Fortell kort (5 min.) fra din favorittfortelling. Bytt så og la den andre fortelle. Deretter gjenforteller hver fra den andres fortelling. Til slutt forteller dere hva som gjør at dere liker akkurat denne fortellingen. Samle stikkord som oppsummerer hva som gjør begge historiene gode. Finner dere fellestrekk? Hva skiller dem? Finn tekstens drivkraft Lag en gruppesamtale (først to og to, deretter i plenum) der vi prøver å finne ut hva som er det som driver oss til å lese og/eller skrive en tekst. Hvilken motivasjon har vi? Hvem er leserne, hvem henvender vi oss til? Hvordan ville vi ha skrevet om vi skrev for en annen? Jfr. voksenromaner og barne- og ungdomslitteratur. Sammenlign ulike tekster Jeg leser høyt utdrag fra en roman og en kort fortelling, f.eks. et eventyr eller en vits. Deretter ser vi på forskjeller og likheter. Eksempel:Verdens korteste novelle (lynfiksjon): «For sale: baby shoes, never worn» (Tilskrevet Ernest Hemingway). Inspirert av dette finnes det også samlinger med andre historier (eller biografier) på bare få ord. Andre øvelser Læreren leser høyt fra en bok og elevene gjetter på tittelen. Lese et dikt og utelate slutten, den får elevene lage. Skriveøvelser 1. Tenk tilbake på en hendelse som skapte sterke følelser i deg, for eksempel glede, sorg, sinne eller overraskelse. Sett deg tilbake i denne situasjonen og husk hvordan det var. Forsøk så å dikte videre på denne hendelsen ved å legge til eller trekke fra elementer, uten å fjerne det som er unikt og opplevd ved den. Endre gjerne personnavn, steder o.l. og skriv gjerne også i tredje person. 2. Etter å ha fått en introduksjon/samtale om hva som er det typiske for en bestem sjanger, prøver vi selv å formulere en tekst innen f.eks. dokumentar, en novelle eller en vits. Eller en lynhistorie, på seks ord? Lekser Lese i avisen. Hva slags sjangere finner dere der? Finn en yndlingshistorie innen en bestemt sjanger (kan gis flere ganger for ulike sjangere). Side 4 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

5 : Pause 3. økt: : Ingenting om data :-) : Pause 4. økt, : Data på ungdomstrinnet (økt 4) Mandag Presentasjoner og innledning Generell innledning om data og barn (syvårsperioder) Samtale: Spørsmål til lærerne 3. Hva er det spesielle ved en datamaskin? a. Hva kan den gi oss av nytteverdier? b. Hva kan den gi oss av begrensninger og ulemper? c. Hvordan endrer den vårt samfunn og vår måte å være på? d. Er mediet budskapet? (jfr post/e-post/sms/tale, e-bok/papirbok/internett) e. 4. Elementer i undervisningen Teknologifaget / Lebenskunde Fenomenologi Forståelse, ikke etteraping Levende/smidig tenkning Verden i dag, ungdom Tirsdag Geografi (digitale kart, 8. kl.) Øvelse: bruk ulike karttjenester, hva er de gode til? Hva passer de ulike best til? (Finn, Ruter, Googlemaps, Gulesider m.m.) Onsdag Matematikk (regneark, 9. kl.) Øvelse: enkelt regnskap Torsdag Datamaskinens indre og virkemåte (10. kl.) Øvelse: Tegn en enkel modell i Draw. Fredag Innledning om bilderedigering, ulike formater og redigeringsmetoder. (8. kl.) Øvelse: Bruk noen grunnleggende redigeringsmetoder i GIMP. Ekstraoppgave Nettsider: Kort om hvordan de er laget, html og css. Øvelse: Lag en enkel nettside. Side 5 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

6 Menneskets 12 sanser Kort skisse, som samtalegrunnlag... Forestillingsbeslektet Ytre Jegsansen Tja. I den grad jeg gjenkjenner noe personlig i det jeg leser, bruker, ser. Tankesansen Ja, i stor grad. Alt av maskine bærer på andres tanker! Ordsansen Ofte, via tekst, video, kanskje også andre mennesker Hørselen Ja: høyttalere, andre mennesker, kanskje maskinstøy. Følelsesbeslektet Ytre og indre Varmesansen Avhengig av temperaturen i rommet. Begrenset stimulering Synssansen I stor grad Smakssansen Nei Luktesansen Neppe Viljesbeslektet Indre Likevektssansen Sitter jeg i balanse på stolen? Begrenset stimulering Livssansen Ja. Kjenner om jeg føler meg vel, sulten/tørst/sliten (Å tenke krever mye energi) Bevegelsessansen Rører armene og øynene, i liten grad resten av kroppen Berøringssansen Berører tastaturet, begrenset stimulering Side 6 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

7 Overblikk: Fagplan og hensikt Hensikten er her å gi elevene en første innføring i data, og jeg prøver å favne så bredt som mulig for å vise spennvidden av dette. Det er meningen å få elevene til å reflektere over datamaskinen både som redskap og som fenomen i samtiden, noe som omgir oss til daglig. Dermed vil jeg inspirere til et mer bevisst forhold til hverdagens teknikk. Hvert årstrinn har en hovedfagsperiode på en uke, dessuten tverrfaglig tilsvarende ca. det samme. Samlet altså rundt 20 skoletimer. I 7. klasse har vi dessuten en time hver uke til touch og andre dataoppgaver. I 8. klasse har vi skoleavis, der mye av datakunnskapen kommer praktisk til nytte. Tverrfagligher kan f.eks. være geografi (digitale kart), matematikk (regneark), norsk (kildekritikk og stavekontroll) og historie (den teknologiske revolusjonen). Det jeg til nå har undervist har vært: I 7. kl.: Nettvett og sikkerhet Om passord og brukernavn Hva kan man bruke datamaskinene til, hvor finnes de? Knapper, inn- og utganger på våre bærbare datamaskiner Om alle tastene på tastaturet og dødtaster og aksenttegn Innføring i touch-metoden og tastaturets historie og variasjoner Om skrivebordsmetaforen (vinduer, menyer, ikoner og andre grafiske elementer) Tekstbehandling med ren tekst og formatering (stiler) I 8. kl.: Øvelser i touch Snarveier og hurtigtaster Grunnleggende bruk av filbehandling og mapper Grunnleggende om bruk av stavekontroll og hva den kan og ikke kan Mer om tekstbehandling og formatering (stiler) Om datastørrelser og filformater I 9. kl.: Øvelser i touch Skoleavis Bildebehandling; punktbilder, vektorbilder og ulike bildeformater om ASCII-art (å tegne med bokstaver) Om datamaskinens historie I 10. kl.: Øvelser i touch Øvelser i søking på Internett Oversikt over datamaskinens indre (maskinvaren) Grunnleggende bruk av regneark (et enkelt regnskap) Grunnleggende om å lage nettsider med html og css (stilsett) Mye av dette kan ved behov flyttes litt fra en klasse til en annen. Side 7 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

8 Nyttige lenker LibreOffice LibreOffice, gratis for Linux, Windows og Mac (kjører fra en minnepinne) Touch test/norwegian Bildeprogram Annet Kstars Kalzium M+ Lage nettsider: Kate / Notepad++ Egne arbeider Nettartikler (1 A4-side) («Hjernen blir annerledes i fremtiden») (3 A4-sider) (Lenker til flere hefter som kan bestilles gratis som klassesett) (ca 12 A4-sider) 7-failure-to-connect.html (Jane M Healy) (1 A4-side, engelsk) («Technos quarterly winter 1999 vol. 8 No. 4». Intervju med Jane M Healy) (5 A4-sider, engelsk) («A silicon valley school that doesn't compute») (3 A4-sider, engelsk) Side 8 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

9 Artikler fra «Steinerskolen» Papirkilder Fra nr : Frode Barkved i samtale med Gottfried Straube Fjeldså: Steinerskolen og datateknologien (8 A4-sider) Eevi E. Beck: Tanker rundt elevers erfaring med å mestre og påvirke datateknologi (3 A4-sider) Jakob Bønløkke: Nattergalen et billede på teknologiens væsen. (5 A4-sider) Marianne Kleimann Sevaag: Levende teknologi. (3 A4-sider) Eli Tronsmo: Barn, skole og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. (4 A4-sider) Eli Tronsmo: Mobiltelefonen i hverdagen. (4 A4-sider) Fra nr : Gitte B. Rose: Kold som en computer. (4 A4-sider) Fra nr : Marilyn B. Benoit: Dot.com-børn og frustrationstolerancens bortgang (3 A4-sider) Fra nr : Gottfried Straube: Informasjons-teknologi i steinerskolen (5 A4-sider) Side 9 av 10 Av Axel Bojer Sist endret:

10 Oslokurset 2015: Oversikt over kurs av Axel Bojer Kurs 16 Innføring i grunnleggende datakunnskap 7. kl. (økt 1) Kursleder: Axel Bojer Kurset vil vise hvordan man kan gi en innføring i grunnleggende datakunnskap. Det vil inkludere temaer som: Innganger og utganger Tastaturet: Snarveier og sammensatte tegn Touch Enkel tekstbehandling + stavekontroll Det er ment å gi plass til både teori, praksis og samtale. Kurs 37 Skoleavis (norsk og data) 8. kl. (økt 2) Kursleder: Axel Bojer Et tverrfaglig opplegg for data og norsk. Målet for perioden er å lage en skoleavis, som elevene leverer inn elektronisk. Temaer jeg vil ta opp berører både data og norsk, ut fra egne erfaringer. Hovedtemaer: Sjangerlære Viktige tekstlige virkemidler Fortellertekniske grep og skriveøvelser Grunnleggende skriveregler Enkel tekstbehandling. Det vil bli rom for både det reflekterende og det øvende samt samtaler. Kurs 59 IKT på ungdomstrinnet (økt 4) Kursleder: Axel Bojer Kurset vil vise hvordan man kan gi videreførende datakunnskaper. Det vil inkludere temaer som: Nettsider (kort om oppbygningen: Html og css) Datamaskinens indre (hvilke deler den består av og hvordan de samarbeider) Bildebehandling Hvis tiden strekker til kan vi også se på regneark og datamaskinens historie. Det er ment å gi plass til både teori, praksis og samtale. Side 10 av 10 Av Axel Bojer Sist endret: