mot Skjærgaardsøen Innholdsliste Visdomsord Eldre mennesker er som museer: fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mot Skjærgaardsøen Innholdsliste Visdomsord Eldre mennesker er som museer: fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni."

Transkript

1 Årgang Skjærgaardsø Innholdsliste s.01. Maleri av Liv Sandor og Dikt av Knut Hamsun s.02. NAV-nytt, s.03. Studier med støtte s.04. Creative Art No.19 s.05. Morgenuniversitetet s.06. Dikt og humor s.07. Visjon for KIM s.08. Åpningstider Kafe No.19 og Hobbyrommet. Nr 1 Nu glider baaten mot Skjærgaardsøen en Ø i havet med grønne Strande. Her lever Blomster for ingens Øine, de staar saa fremmed og ser mig lande. Her var jeg kanske i Tidens Morgen som hvit Spiræa engang at finde. Mit Hjærte blir som en Fabelhave med samme Blomster som Øen eier. De taler sammen og hvisker sælsomt, som børn de møtes og ler og neier. Mit Øie lukkes, en fjærn Erindring har lagt mit Hode ned til min skulder. Saa tætner Natten ind over Øen, kun Havet buldrernirvanas Bulder. Visdomsord Eldre mennesker er som museer: fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni. Jeanne Moreau Maleriet er laget av Liv Sandor. Jeg kjender Duften igjen fra fordum, jeg skjælver midt i et gammelt Minde.

2 NAV - Nytt Studier med støtte = SMS Pilotprosjektet Studier med støtte gir individuell oppfølging for psykisk syke som vil fullføre høyere utdannelse. Erfaringene så langt er svært gode. - Det vi gjør er tilsynelatende lite, men avgjørende for dem det gjelder. De endrer syn på seg selv, og vokser som mennesker. Å bevitne tilfriskning for en gruppe som så ofte blir gitt opp, gir håp, sier psykologspesialist Evan Toft. - Målet er å legge til rette for individuell praktisk støtte og veiledning for mennesker med psykiske lidelser, som ønsker å fullføre universitets- eller høyskolestudier. Målgruppen er personer med en moderat til alvorlig psykisk lidelse, som har studiekompetanse. SMS er kommet i gang som et resultat av opptrappingsplan i psykiatri, Storbysatsningen, og er finansiert av NAV: Individuell oppfølging Prosjektleder Mette Kolbjørnsen og Evan Toft begynte med to tomme hender, og et kontor som skulle males. I august samme år ble de første studentene tatt inn i prosjektet. - Vi profilerte oss i rehabiliteringsmiljøene, der folk har et team rundt seg. Vi fikk raskt 15 til pilotprosjektet, forteller toft. Vi satte stopp ved tredve. Skal vi være fleksible og møte hver enkelt individuelt, så kan vi ikke ta inn flere, sier Kolbjørnsen. Hun er sykepleier med mastergrad i Helsefremmende arbeid og Helsepsykologi, og er ansatt i hel stilling i SMS. Hver enkelt av studentene i prosjektet blir fulgt opp med individuelle samtaler. - Vi har ukentlig kontakt med de fleste. Spesielt i eksamensperioden, sier Kolbjørnsen. Manglende struktur i hverdagen, og konsentrasjonsproblemer er noe mange sliter med. - Vi prøver å hjelpe dem å finne nye måter å strukturere hverdagen på. Motivasjon er også tema, sier hun. Oppfølgingen varierer fra enkle praktiske ting og studietekniske problemer, til å støtte dem når de kommer i en psykisk krise. - Krisen er sjelden en konsekvens av hva som skjer under studiene, men generelt har mange det vanskelig med seg selv. De er strenge med seg selv, og er selvkritiske. De blir fortvilet når de måler seg opp mot andre, som de antar er perfekte, sier Toft. Imponert Studier på universtets- og høyskolenivå krever stramme rutiner og det stilles høye krav for å fullføre. De blir også målt opp og ned, for å se om de er egnet til yrket. Erfaring med psykisk sykdom betyr ikke at de er uegnet. Mange har tanker om å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre. Noen av studentene har permisjon i perioder, og de fleste bruker lengre tid enn normert. Men erfaringen så langt er at de fleste gjennomfører sine studiemål. Våre studenter har flere utfordringer enn andre. Noen stryker så klart. Det er tøft, med opp og nedturer. Jeg er imponert over hvordan de har bitt tennene sammen og fullført, sier prosjektlederen. Studentene i prosjektet studerer på ulikt nivå, ved forskjellig utdanningsinstitusjoner i Bergen. Fagområdene er fysikk, journalistikk, teatervitenskap og sykepleie. - Snart skal en av dem disputere ved universitetet, forteller Toft. En indirekte konsekvens er at det er identitetstyrkende å studere. Det bidrar til tilfriskning. - Studenter skal likestilles, om de har fysiske eller psykiske lidelser. - Kolbjørsen forteller om en student som ble innlagt tre dager før eksamen. Fast bestemt på å fullføre, tok hun taxi fra sykehuset. Da hun var ferdig ble hun som et helt nytt menneske. Det gjorde mye med henne at hun klarte å gjennomføre til tross for at hun var svært syk, sier Kolbjørnsen. De fleste forteller ikke medstudenter og lærere at de er i SMS. Jeg tror det er mest på grunn av redsel for hva andre vil synes. De stigmatiserer seg selv mer enn andre gjør, sier Toft. Fakta om: Studier med støtte (SMS) SMS er tilbud om utdanning i et integrert miljø for personer med moderat til alvorlig sykdom. I tillegg til å ha en diagnose, må studentene oppfylle krav til studiekompetanse, og ha gjevnlig med en ekstern behandler. Studentene i SMS får individuell oppfølging. Alle studentene får tilbud om gruppesamling, der de kan treffe andre deltagere i prosjektet. I tillegg skal SMS være den enkelte students talerør vis av vis utdanningsinstitusjonen. SMS fokuserer på studentrollen, ikke pasientrollen. Men studentene møter stor forståelse for at det å ha en psykisk lidelse kan komplisere utfordringene man møter som student. SMS er finansiert av NAV, storbysatsningen videreføres nå gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse SMS holder til i studentsamskipnaden i Bergen, og drives i samarbeid med ALF as. SMS bygger på erfaringer med Supporting Eduacation (Sed) i andre land, og som fikk sitt gjennombrudd i Boston på 1980-tallet. I Europa er flere byer i gang etter ulike modeller. Bergen er først ute i Norden.

3 Talerør - Vi er studietilretteleggere, og SMS er en innstans som sikrer rettigheter. Vi er talerør vis à vis fakultetene på vegne av studentene, og vi knytter kontakt med studieveilederne ved de ulike institutt og høyskoler, forteller Kolbjørnsen. Det kan dreie seg om små tilretteleggelser, som å få en time ekstra til eksamen, eller få skriflig istedenfor munlig eksamen. - Våre studenter kan i likhet med andre delta på kurs. Det kan være kurs om eksamensangst, trening på å ta ordet i forsamlinger og grupper, eller effektiv studieteknikk. flere har benyttet seg av dette, sier hun. Gode evalueringer - Det er inspirerende å være med på å bygge opp og forme prosjektet. Jeg jobber tett med studentene og får følge dem gjennom en spennende prosses. Jeg har lært mye sier prosjektlederen. - Økt trygghet og styrket selvtillit. Bedre livskvalitet og mening i hverdagen. Ut av isolasjon og tilbake til samfunnet. Et langsiktig mål å jobbe mot. Studentenes evalueringer så langt har vært overveiende gode. - Vi har sett at det nytter, også med dem som er langvarige syke. Vi ser mestring og tilfriskning, sier Toft. Mange av studentene har sagt det ville være vanskelig, om ikke umulig å fullføre studiene uten SMS. Sykdom og diagnoser er ikke et tema annet enn på opptaksintervjuet, med mindre de ønsker det selv. Studentene skal likestilles, om de har fysiske eller psykiske lidelser. Utdanning en rettighet. SMS er nevnt i nasjonal strategiplan for arbeid med psykisk helse. Det sier Toft. Den som har vært syk lenge har ofte møtt folk i helsevesenet som påstår de vet så mye bedre enn deg, din diagnose og dine begrensninger, enn du gjør selv. Å være avhengig av at andre tar avgjørelser for deg gagner ikke tilfriskning, sier Toft. Han så at flere hadde kapasitet og var studiekompetente.. Men de fikk ikke noe bistand utover attføring. De fikk heller ikke noen individuell støtte og oppfølging, sier han. Andre byer kommer etter -Det som i dag er SMS begynte på tankeplanet for flere år siden. Nå ser Tromsø, Kristiansand, Trondheim, Oslo, Bodø og Stavanger på mulighetene for oppstart av noe lignende, med utgangspunkt i lokale ressurser og muligheter. -Sammendrag og referert fra Sinn og samfunn Nr Denne saken viderefølges hos NAV Trondheim og vil komme i neste nummer eller en senere utgivelse av KIM-intern. Av Lisbeth T Erstad. Visdomsord Vismannen har sagt meg at livet bare er en duggdråpe på et lotusblad Rabindranath Tagore Hovmod Hovmod hugger sin vrede i stein, kjærligheten dekker den med blomster. Rabindranath Tagore

4 Hobbyrommet ved Kafé no. 19 i Fjordgata 19 er i drift, og det har fått navnet Creative Art No. 19. Hobbyrommet er åpent for alle, i kafeens åpningstid mandag til fredag (kl ), og tirsdager kl Det er mulighet for å utfolde seg kreativt med forskjellige maleteknikker og tegning (bl.a. akvarell, akryl kullstift) og håndarbeide (bl.a. strikking, hekling og søm) og annen forming. Et utvalg malerier laget ved Hobbyrommet. Ann Kristin i arbeid med sitt maleri. Vi er 10 som benytter hobbyrommet, men vi er som regel 3-4 stykker der samtidig, og vi har plass til flere. Vi ønsker alle nye deltagere hjertelig velkommen! 10% av salgsprisen på arbeidene går til innkjøp av materiell til videredrift av hobbyrommet. Vi minner om at det holdes utstilling den i Trondheim folkebibliotek. På bildet fra venstre Bjørn, Ann Kristin og Raymond. Ann Kristin Nordheim og Liv Sandor deler på ansvaret for hobbyrommet, og de er her hver tirsdag kl , og hver fredag kl , og de er kreative sammen med de andre deltagerne. Tilbudet er gratis, og hobbyrommets materiell står til fri disposisjon for alle. Og her viser hun stolt frem sin Skjønne Helene. Velkommen! Vi har hatt malekurs i sommer/ høst. Vi har hatt kunstutstilling med arbeider fra kurset, både i kafeen og hos Østerlie kunst og farve AS. Ved Rita og Lisbeth Vi har en løpende maleri- og fotoutstilling i Kafé No. 19, der alle som deltar ved hobbyrommet kan stille ut sine arbeider (også for salg.) Deltakerne står fritt til å velge hva de vil holde på med på hobbyrommet, og de som er aktive trives svært godt. Løpende utstilling i Kafe no.19.

5 Morgenuniversitetet i januar Morgenuniversitetet i KIMsenteret skal være et møtested for alle medarbeidere og ansatte i bedriften. - Vi ønsker at dette skal være et forum der alle kan møtes, siden vi har vår arbeidsdag fordelt på tre forskjellige adresser (hus). - Vi ønsker at Morgenuniversitetet skal brukes til informasjon om saker medarbeiderne våre har bruk for/har interesse for. - Morgenuniversitetet skal være en arena for diskusjon og debatt, der alle skal kunne komme med sine meninger og synspunkter - og det er også lov å komme med innlegg for dem som måtte ha lyst til det. - Morgenuniversitetet finner sted hver dag i Fjordgata 40 fra kl til Det er et ønske at så mange som mulig deltar, og kommer med sine ytringer og ønsker. Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få til et miljø som både er lærerikt og inkluderende. I januar 2009 har vi hatt flere tema. - På fredager har vi hatt dikt som tema. Høres det utfordrende ut? Det er ikke slik at en må skrive dikt selv, eller ha god kjennskap til dikt, men det viser seg at mange har et dikt som en eller annen gang har hatt betydning for dem, og det er disse diktene vi gjerne vil at dere skal dele med oss andre. - Vi har allerede vært innom mange typer dikt, nye og gamle, lange og korte, men felles for dem alle at de har sagt noe til noen av oss som har vært viktig. - Ennå er det mange mange dikt vi ikke har vært borti, så de av dere som har et dikt som har betydd noe, ta det med og kom på Morgenuniversitetet på fredager! Dikt er mye mer variert og spennende enn det mange av oss tror! - Hver onsdag er det frokost på kafeen. den koster 30 kroner, men da kan du også forsyne deg med det du måtte ønske! Og frokosten på Kafé nr 19 kan måle seg med de beste hoteller! - På torsdager, der hovedoverskriften er hverdagsmestring, har temaet i år vært visjonen for KIMsenteret. Det er med andre ord KIM-senterets hverdag vi har tatt for oss, og med god hjelp av medarbeidere og ansatte har vi kommet ganske langt i å jobbe med en visjon for KIM-senteret. - Mer om dette annet sted i avisa. På mandager og tirsdager skal vi ha informasjon om ulike yrker, vi har hatt orienteringer og opplæring fra de enkelte avdelingene i KIM. - Her vil vi gjerne ha innspill og forslag til hva vi skal ta for oss senere i semesteret. Dersom du har forslag til foredragsholder, til tema vi kan ta opp, eller emner som kan være spennende, vil vi gjerne ha tilbakemelding. Du kan godt si fra til arbeidsleder eller koordinator dersom du har forslag - Til sist vil vi si at Tonje har hatt en orientering om sertifiseringen av KIM. Hun fortalte da om de ni overskriftene der vi skal sertifiseres. De ni områdene er: Lederskap, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatorientering og Kontinuerlig forbedring. - Dette blir et spennende arbeid, og vi vil nok bruke flere Morgenuniversiteter til dette. Se bak på avisa hva som er kommende tema for Morgenuniversitetet. Det vil også komme oppslag på hver avdeling for hver uke. Elisabeth I redaksjonen: Jostein K. Eriksen Elisabeth Paulsen Lisbeth T. Erstad Rita Hopstad Produksjon og ansvarlig utgiver: Grafisk avdeling, medansvarllig redaktør Elisabeth Paulsen Jostein K. Eriksen Opplæring InDesign: Rune Bentz Høgseth Telefon: Adresse: Fjordagata 40 Boks Trondheim Redaksjonsmøte kl hver onsdag E-post:

6 Bordets gleder og sorger Da venninnen min Eva og jeg var en tur på landet, fikk vi øye på masse fin matsopp. Vi fylte en kurv og stekte soppen samme kveld. Men mannen min nektet å spise dem, fordi han mente de kunne være giftige. To uker senere samlet Eva og jeg mer sopp, og denne gangen spiste mannen min dem sammen med oss. Hvordan har det seg at du spiser sopp i dag, når du ikke ville røre dem forrige gang) spurte jeg. Jeg har tenkt litt på det, svarte mannen min alvorlig. Og jeg fant ut at det er bedre å bli funnet død sammen med dere to enn å skulle forklare hvorfor det er to døde kvinner i huset mitt. Bereist Katt Min tantes nabo i New York hadde en vakker, sort katt kalt Viliam, som tilbrakte dagen ute, men sov inne hver natt. En kjørlig oktobernatt ble Viliam borte. Naboene lette og lette, men fant ham ikke. Neste vår dukket imidlertid Viliam plutselig opp igjen, og virket sunn og ren. Naboen regnet med at den hadde vært på vift. Alt vendte tilbake til det normale, helt til høsten kom og Viliam forsvant på nytt. Våren etter var den imidlertid tilbake igjen akkurat som sist. Min tantes venn visste ikke hva hun skulle tro, og begynte å ringe på hos naboene for å høre om de visste noe. Til slutt, ringte hun på hos et eldre par. En sort katt? sa kvinnen. Jo da, sa mannen min og jeg orket ikke se den ute i kulden, så vi kjøpte et kattebur til den. Vi tar den med til Florida hver vinter. En dame averterte i lokalavisen Har tatt av 20 kilo. Selger de store kjolene rimelig i god stand. Størrelse Hun ble bombardert med telefonoppringinger, men ingen ville kjøpe de gamle klærne. Alle ville vite hvordan hun hadde klart å ta av 20 kilo. Kraftkaren Bill satt i stamkafèen og skrøt av de enorme kreftene sine. Ingen av de faste gjestene gadd å ta til motmæle, men en utenbygds kar sa han tvilte på at Bill var så fenomenal som han ville ha det til. Jeg er ikke redd for å utfordre deg, sa han. Jeg vedder femti dollar på at jeg kan kjøre en trillebår herfra til posthuset, og at ikke klarer å kjøre det samme lasset tilbake. Bill så på den skinnmagre fremmede karen og syntes ikke han så ut som noen konkurrent av betydning. Jeg vedder imot, sa han bryskt. De to mennene og flere stamgjester gikk utenfor og fikk tak i en trillebår Nå får du vise hva du er til kar! sa Bill. Gjerne det, svarte den andre. Sett deg oppi! Kilde Det Beste Alle vitser funnet av Sigrund Den lyse og mørke siden Røre ved noe på innsiden Fylle mennesker med glede Oppstemthet Gode følelser Det er viktig Men ikke glem det negative Mørket Den mørke siden Frustrasjonen Sinnet Det er også viktig Vi må ha begge deler for å føle oss i live For å vite at vi er hele mennesker Marit Anita

7 Visjon for KIM-senteret KIM intern - I KIM-senteret jobber vi nå med en såkalt sertifisering. Det betyr at vi skal skrive ned alle våre arbeidsoppgaver, rutiner og arbeidsmåter. - Dette vil gjøre arbeidet i KIMsenteret mer forutsigbart for alle, både medarbeidere og ansatte. Men det er et stort arbeid, og vi regner med å måtte bruke et år på å komme i mål. - Problemstillinger rundt dette arbeidet vil vi komme nærmere tilbake til etter hvert. Se også referat fra Morgenuniversitetet der Tonje la fram hovedutfordringene i sertifiseringsarbeidet. - I forbindelse med denne sertifiseringen er det ønskelig at KIM-senteret utarbeider en egen visjon for oss. De som har vært til stede på Morgenuniversitetet de siste torsdagene vil vite at vi har holdt på med dette tre torsdager nå. - Vi har jobbet med å finne ut hva som er KIM-senterets hovedoppgaver, hva som er bra med oss og noe om hva som er våre utfordringer. - Stikkord som har kommet fram i diskusjonen er for eksempel: aksept trygghet en forutsetning for blomstring ny start nytt håp nye muligheter personlig utvikling inkludering ta ressurser i bruk Ut fra disse stikkordene har vi nå forsøkt å jobbe fram et utkast til en visjon for KIM-senteret. En visjon skal være kort og konsis, allikevel skal den kunne uttrykke det vi mener KIM-senteret skal være og skal strekke seg mot. - Vi har foreløpig kommet fram til følgende utkast: Mestring er målet - eller meningsfull mestring er målet - Hilde på kontoret har kommet med følgende forslag: Vårt mål er at hver enkelt medarbeider skal få prøve ut sine ressurser gjennom arbeid i et positivt miljø. - Vi har knadd litt på denne, fordi vi kanskje mener det går an å korte den noe inn og samtidig beholde innholdet - Vårt morgenuniversitetet 29. januar er følgende Hver enkelt medarbeider utvikler sine ressurser i et inkluderende arbeidsmiljø - Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva dere synes om denne, og eventuelle forslag til forandringer eller nye forslag. - Vi var inne på at det skulle stå positivt arbeidsmiljø men ordet positivt sier ikke så mye. - En foreslo også at det skal stå utfordrer sine ressurser i stedet for utvikler? Ta kontakt om det er flere forslag! Elisabeth Nå skal vi fortsette å lage KIMintern. Målet i starten er at det skal komme et nummer hver 14. dag. For at det skal bli spennende lesning for alle, ønsker vi at så mange som mulig kan komme med bidrag, enten det er dikt, eller annet dere har lyst til å skrive om/fortelle. Planen er at KIM-intern i tiden fremover skal ha noen faste spalter. En side om hva som skjer i KIM; hva som er tema på morgenuniversitetet ( ), hva som er menyen på kafeen og andre aktuelle saker. Videre skal det etter hvert komme referat fra morgenuniversitetet. Det kan være nyttig både for dere som var til stede og dere som av ulike årsaker ikke har mulighet til å være til stede. Vi vil ha en spalte (siden) om hva som skjer i den enkelte avdeling, vi vil ha en side med vitser og annet morostoff, og vi skal holde dere oppdatert om hva som skjer i NAV. Forslag til tema dere kan skrive om: Filmer dere har sett Bøker dere har lest Mat Reiser Kunst, kultur Hobbyer Dikt etc. Redaksjon har møte hver onsdag, som vil sete sammen det enkelte nummer. Stoff til avisen kan i første omgang ta kontakt med Elisabeth Paulsen er i fjordgt. 40 alle dager unntatt tirsdag. Lisbeth Erstad er i fjordgt 40 tirsdag, onsdag, og torsdag. Jostein Eriksen, tidligere medarbeider og redaktør av KIMintern vil bistå oss med å få dette til. Vi håper Vi kan få til en spennende internavis! -hjelp oss med å få den slik at vi får lyst til

8 Åpningstider : Mandag - Fredag Tirsdag Middag serveres fra Torsdag sent Morgenuniversitetet UKEDAG : Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag TEMA : Avdelingsvis opplæring Avdelingsvis opplæring Frokost Hverdagsmestring Kultur