mot Skjærgaardsøen Innholdsliste Visdomsord Eldre mennesker er som museer: fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mot Skjærgaardsøen Innholdsliste Visdomsord Eldre mennesker er som museer: fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni."

Transkript

1 Årgang Skjærgaardsø Innholdsliste s.01. Maleri av Liv Sandor og Dikt av Knut Hamsun s.02. NAV-nytt, s.03. Studier med støtte s.04. Creative Art No.19 s.05. Morgenuniversitetet s.06. Dikt og humor s.07. Visjon for KIM s.08. Åpningstider Kafe No.19 og Hobbyrommet. Nr 1 Nu glider baaten mot Skjærgaardsøen en Ø i havet med grønne Strande. Her lever Blomster for ingens Øine, de staar saa fremmed og ser mig lande. Her var jeg kanske i Tidens Morgen som hvit Spiræa engang at finde. Mit Hjærte blir som en Fabelhave med samme Blomster som Øen eier. De taler sammen og hvisker sælsomt, som børn de møtes og ler og neier. Mit Øie lukkes, en fjærn Erindring har lagt mit Hode ned til min skulder. Saa tætner Natten ind over Øen, kun Havet buldrernirvanas Bulder. Visdomsord Eldre mennesker er som museer: fasaden spiller ingen rolle, bare skattene inni. Jeanne Moreau Maleriet er laget av Liv Sandor. Jeg kjender Duften igjen fra fordum, jeg skjælver midt i et gammelt Minde.

2 NAV - Nytt Studier med støtte = SMS Pilotprosjektet Studier med støtte gir individuell oppfølging for psykisk syke som vil fullføre høyere utdannelse. Erfaringene så langt er svært gode. - Det vi gjør er tilsynelatende lite, men avgjørende for dem det gjelder. De endrer syn på seg selv, og vokser som mennesker. Å bevitne tilfriskning for en gruppe som så ofte blir gitt opp, gir håp, sier psykologspesialist Evan Toft. - Målet er å legge til rette for individuell praktisk støtte og veiledning for mennesker med psykiske lidelser, som ønsker å fullføre universitets- eller høyskolestudier. Målgruppen er personer med en moderat til alvorlig psykisk lidelse, som har studiekompetanse. SMS er kommet i gang som et resultat av opptrappingsplan i psykiatri, Storbysatsningen, og er finansiert av NAV: Individuell oppfølging Prosjektleder Mette Kolbjørnsen og Evan Toft begynte med to tomme hender, og et kontor som skulle males. I august samme år ble de første studentene tatt inn i prosjektet. - Vi profilerte oss i rehabiliteringsmiljøene, der folk har et team rundt seg. Vi fikk raskt 15 til pilotprosjektet, forteller toft. Vi satte stopp ved tredve. Skal vi være fleksible og møte hver enkelt individuelt, så kan vi ikke ta inn flere, sier Kolbjørnsen. Hun er sykepleier med mastergrad i Helsefremmende arbeid og Helsepsykologi, og er ansatt i hel stilling i SMS. Hver enkelt av studentene i prosjektet blir fulgt opp med individuelle samtaler. - Vi har ukentlig kontakt med de fleste. Spesielt i eksamensperioden, sier Kolbjørnsen. Manglende struktur i hverdagen, og konsentrasjonsproblemer er noe mange sliter med. - Vi prøver å hjelpe dem å finne nye måter å strukturere hverdagen på. Motivasjon er også tema, sier hun. Oppfølgingen varierer fra enkle praktiske ting og studietekniske problemer, til å støtte dem når de kommer i en psykisk krise. - Krisen er sjelden en konsekvens av hva som skjer under studiene, men generelt har mange det vanskelig med seg selv. De er strenge med seg selv, og er selvkritiske. De blir fortvilet når de måler seg opp mot andre, som de antar er perfekte, sier Toft. Imponert Studier på universtets- og høyskolenivå krever stramme rutiner og det stilles høye krav for å fullføre. De blir også målt opp og ned, for å se om de er egnet til yrket. Erfaring med psykisk sykdom betyr ikke at de er uegnet. Mange har tanker om å bruke egne erfaringer til å hjelpe andre. Noen av studentene har permisjon i perioder, og de fleste bruker lengre tid enn normert. Men erfaringen så langt er at de fleste gjennomfører sine studiemål. Våre studenter har flere utfordringer enn andre. Noen stryker så klart. Det er tøft, med opp og nedturer. Jeg er imponert over hvordan de har bitt tennene sammen og fullført, sier prosjektlederen. Studentene i prosjektet studerer på ulikt nivå, ved forskjellig utdanningsinstitusjoner i Bergen. Fagområdene er fysikk, journalistikk, teatervitenskap og sykepleie. - Snart skal en av dem disputere ved universitetet, forteller Toft. En indirekte konsekvens er at det er identitetstyrkende å studere. Det bidrar til tilfriskning. - Studenter skal likestilles, om de har fysiske eller psykiske lidelser. - Kolbjørsen forteller om en student som ble innlagt tre dager før eksamen. Fast bestemt på å fullføre, tok hun taxi fra sykehuset. Da hun var ferdig ble hun som et helt nytt menneske. Det gjorde mye med henne at hun klarte å gjennomføre til tross for at hun var svært syk, sier Kolbjørnsen. De fleste forteller ikke medstudenter og lærere at de er i SMS. Jeg tror det er mest på grunn av redsel for hva andre vil synes. De stigmatiserer seg selv mer enn andre gjør, sier Toft. Fakta om: Studier med støtte (SMS) SMS er tilbud om utdanning i et integrert miljø for personer med moderat til alvorlig sykdom. I tillegg til å ha en diagnose, må studentene oppfylle krav til studiekompetanse, og ha gjevnlig med en ekstern behandler. Studentene i SMS får individuell oppfølging. Alle studentene får tilbud om gruppesamling, der de kan treffe andre deltagere i prosjektet. I tillegg skal SMS være den enkelte students talerør vis av vis utdanningsinstitusjonen. SMS fokuserer på studentrollen, ikke pasientrollen. Men studentene møter stor forståelse for at det å ha en psykisk lidelse kan komplisere utfordringene man møter som student. SMS er finansiert av NAV, storbysatsningen videreføres nå gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse SMS holder til i studentsamskipnaden i Bergen, og drives i samarbeid med ALF as. SMS bygger på erfaringer med Supporting Eduacation (Sed) i andre land, og som fikk sitt gjennombrudd i Boston på 1980-tallet. I Europa er flere byer i gang etter ulike modeller. Bergen er først ute i Norden.

3 Talerør - Vi er studietilretteleggere, og SMS er en innstans som sikrer rettigheter. Vi er talerør vis à vis fakultetene på vegne av studentene, og vi knytter kontakt med studieveilederne ved de ulike institutt og høyskoler, forteller Kolbjørnsen. Det kan dreie seg om små tilretteleggelser, som å få en time ekstra til eksamen, eller få skriflig istedenfor munlig eksamen. - Våre studenter kan i likhet med andre delta på kurs. Det kan være kurs om eksamensangst, trening på å ta ordet i forsamlinger og grupper, eller effektiv studieteknikk. flere har benyttet seg av dette, sier hun. Gode evalueringer - Det er inspirerende å være med på å bygge opp og forme prosjektet. Jeg jobber tett med studentene og får følge dem gjennom en spennende prosses. Jeg har lært mye sier prosjektlederen. - Økt trygghet og styrket selvtillit. Bedre livskvalitet og mening i hverdagen. Ut av isolasjon og tilbake til samfunnet. Et langsiktig mål å jobbe mot. Studentenes evalueringer så langt har vært overveiende gode. - Vi har sett at det nytter, også med dem som er langvarige syke. Vi ser mestring og tilfriskning, sier Toft. Mange av studentene har sagt det ville være vanskelig, om ikke umulig å fullføre studiene uten SMS. Sykdom og diagnoser er ikke et tema annet enn på opptaksintervjuet, med mindre de ønsker det selv. Studentene skal likestilles, om de har fysiske eller psykiske lidelser. Utdanning en rettighet. SMS er nevnt i nasjonal strategiplan for arbeid med psykisk helse. Det sier Toft. Den som har vært syk lenge har ofte møtt folk i helsevesenet som påstår de vet så mye bedre enn deg, din diagnose og dine begrensninger, enn du gjør selv. Å være avhengig av at andre tar avgjørelser for deg gagner ikke tilfriskning, sier Toft. Han så at flere hadde kapasitet og var studiekompetente.. Men de fikk ikke noe bistand utover attføring. De fikk heller ikke noen individuell støtte og oppfølging, sier han. Andre byer kommer etter -Det som i dag er SMS begynte på tankeplanet for flere år siden. Nå ser Tromsø, Kristiansand, Trondheim, Oslo, Bodø og Stavanger på mulighetene for oppstart av noe lignende, med utgangspunkt i lokale ressurser og muligheter. -Sammendrag og referert fra Sinn og samfunn Nr Denne saken viderefølges hos NAV Trondheim og vil komme i neste nummer eller en senere utgivelse av KIM-intern. Av Lisbeth T Erstad. Visdomsord Vismannen har sagt meg at livet bare er en duggdråpe på et lotusblad Rabindranath Tagore Hovmod Hovmod hugger sin vrede i stein, kjærligheten dekker den med blomster. Rabindranath Tagore

4 Hobbyrommet ved Kafé no. 19 i Fjordgata 19 er i drift, og det har fått navnet Creative Art No. 19. Hobbyrommet er åpent for alle, i kafeens åpningstid mandag til fredag (kl ), og tirsdager kl Det er mulighet for å utfolde seg kreativt med forskjellige maleteknikker og tegning (bl.a. akvarell, akryl kullstift) og håndarbeide (bl.a. strikking, hekling og søm) og annen forming. Et utvalg malerier laget ved Hobbyrommet. Ann Kristin i arbeid med sitt maleri. Vi er 10 som benytter hobbyrommet, men vi er som regel 3-4 stykker der samtidig, og vi har plass til flere. Vi ønsker alle nye deltagere hjertelig velkommen! 10% av salgsprisen på arbeidene går til innkjøp av materiell til videredrift av hobbyrommet. Vi minner om at det holdes utstilling den i Trondheim folkebibliotek. På bildet fra venstre Bjørn, Ann Kristin og Raymond. Ann Kristin Nordheim og Liv Sandor deler på ansvaret for hobbyrommet, og de er her hver tirsdag kl , og hver fredag kl , og de er kreative sammen med de andre deltagerne. Tilbudet er gratis, og hobbyrommets materiell står til fri disposisjon for alle. Og her viser hun stolt frem sin Skjønne Helene. Velkommen! Vi har hatt malekurs i sommer/ høst. Vi har hatt kunstutstilling med arbeider fra kurset, både i kafeen og hos Østerlie kunst og farve AS. Ved Rita og Lisbeth Vi har en løpende maleri- og fotoutstilling i Kafé No. 19, der alle som deltar ved hobbyrommet kan stille ut sine arbeider (også for salg.) Deltakerne står fritt til å velge hva de vil holde på med på hobbyrommet, og de som er aktive trives svært godt. Løpende utstilling i Kafe no.19.

5 Morgenuniversitetet i januar Morgenuniversitetet i KIMsenteret skal være et møtested for alle medarbeidere og ansatte i bedriften. - Vi ønsker at dette skal være et forum der alle kan møtes, siden vi har vår arbeidsdag fordelt på tre forskjellige adresser (hus). - Vi ønsker at Morgenuniversitetet skal brukes til informasjon om saker medarbeiderne våre har bruk for/har interesse for. - Morgenuniversitetet skal være en arena for diskusjon og debatt, der alle skal kunne komme med sine meninger og synspunkter - og det er også lov å komme med innlegg for dem som måtte ha lyst til det. - Morgenuniversitetet finner sted hver dag i Fjordgata 40 fra kl til Det er et ønske at så mange som mulig deltar, og kommer med sine ytringer og ønsker. Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få til et miljø som både er lærerikt og inkluderende. I januar 2009 har vi hatt flere tema. - På fredager har vi hatt dikt som tema. Høres det utfordrende ut? Det er ikke slik at en må skrive dikt selv, eller ha god kjennskap til dikt, men det viser seg at mange har et dikt som en eller annen gang har hatt betydning for dem, og det er disse diktene vi gjerne vil at dere skal dele med oss andre. - Vi har allerede vært innom mange typer dikt, nye og gamle, lange og korte, men felles for dem alle at de har sagt noe til noen av oss som har vært viktig. - Ennå er det mange mange dikt vi ikke har vært borti, så de av dere som har et dikt som har betydd noe, ta det med og kom på Morgenuniversitetet på fredager! Dikt er mye mer variert og spennende enn det mange av oss tror! - Hver onsdag er det frokost på kafeen. den koster 30 kroner, men da kan du også forsyne deg med det du måtte ønske! Og frokosten på Kafé nr 19 kan måle seg med de beste hoteller! - På torsdager, der hovedoverskriften er hverdagsmestring, har temaet i år vært visjonen for KIMsenteret. Det er med andre ord KIM-senterets hverdag vi har tatt for oss, og med god hjelp av medarbeidere og ansatte har vi kommet ganske langt i å jobbe med en visjon for KIM-senteret. - Mer om dette annet sted i avisa. På mandager og tirsdager skal vi ha informasjon om ulike yrker, vi har hatt orienteringer og opplæring fra de enkelte avdelingene i KIM. - Her vil vi gjerne ha innspill og forslag til hva vi skal ta for oss senere i semesteret. Dersom du har forslag til foredragsholder, til tema vi kan ta opp, eller emner som kan være spennende, vil vi gjerne ha tilbakemelding. Du kan godt si fra til arbeidsleder eller koordinator dersom du har forslag - Til sist vil vi si at Tonje har hatt en orientering om sertifiseringen av KIM. Hun fortalte da om de ni overskriftene der vi skal sertifiseres. De ni områdene er: Lederskap, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatorientering og Kontinuerlig forbedring. - Dette blir et spennende arbeid, og vi vil nok bruke flere Morgenuniversiteter til dette. Se bak på avisa hva som er kommende tema for Morgenuniversitetet. Det vil også komme oppslag på hver avdeling for hver uke. Elisabeth I redaksjonen: Jostein K. Eriksen Elisabeth Paulsen Lisbeth T. Erstad Rita Hopstad Produksjon og ansvarlig utgiver: Grafisk avdeling, medansvarllig redaktør Elisabeth Paulsen Jostein K. Eriksen Opplæring InDesign: Rune Bentz Høgseth Telefon: Adresse: Fjordagata 40 Boks Trondheim Redaksjonsmøte kl hver onsdag E-post:

6 Bordets gleder og sorger Da venninnen min Eva og jeg var en tur på landet, fikk vi øye på masse fin matsopp. Vi fylte en kurv og stekte soppen samme kveld. Men mannen min nektet å spise dem, fordi han mente de kunne være giftige. To uker senere samlet Eva og jeg mer sopp, og denne gangen spiste mannen min dem sammen med oss. Hvordan har det seg at du spiser sopp i dag, når du ikke ville røre dem forrige gang) spurte jeg. Jeg har tenkt litt på det, svarte mannen min alvorlig. Og jeg fant ut at det er bedre å bli funnet død sammen med dere to enn å skulle forklare hvorfor det er to døde kvinner i huset mitt. Bereist Katt Min tantes nabo i New York hadde en vakker, sort katt kalt Viliam, som tilbrakte dagen ute, men sov inne hver natt. En kjørlig oktobernatt ble Viliam borte. Naboene lette og lette, men fant ham ikke. Neste vår dukket imidlertid Viliam plutselig opp igjen, og virket sunn og ren. Naboen regnet med at den hadde vært på vift. Alt vendte tilbake til det normale, helt til høsten kom og Viliam forsvant på nytt. Våren etter var den imidlertid tilbake igjen akkurat som sist. Min tantes venn visste ikke hva hun skulle tro, og begynte å ringe på hos naboene for å høre om de visste noe. Til slutt, ringte hun på hos et eldre par. En sort katt? sa kvinnen. Jo da, sa mannen min og jeg orket ikke se den ute i kulden, så vi kjøpte et kattebur til den. Vi tar den med til Florida hver vinter. En dame averterte i lokalavisen Har tatt av 20 kilo. Selger de store kjolene rimelig i god stand. Størrelse Hun ble bombardert med telefonoppringinger, men ingen ville kjøpe de gamle klærne. Alle ville vite hvordan hun hadde klart å ta av 20 kilo. Kraftkaren Bill satt i stamkafèen og skrøt av de enorme kreftene sine. Ingen av de faste gjestene gadd å ta til motmæle, men en utenbygds kar sa han tvilte på at Bill var så fenomenal som han ville ha det til. Jeg er ikke redd for å utfordre deg, sa han. Jeg vedder femti dollar på at jeg kan kjøre en trillebår herfra til posthuset, og at ikke klarer å kjøre det samme lasset tilbake. Bill så på den skinnmagre fremmede karen og syntes ikke han så ut som noen konkurrent av betydning. Jeg vedder imot, sa han bryskt. De to mennene og flere stamgjester gikk utenfor og fikk tak i en trillebår Nå får du vise hva du er til kar! sa Bill. Gjerne det, svarte den andre. Sett deg oppi! Kilde Det Beste Alle vitser funnet av Sigrund Den lyse og mørke siden Røre ved noe på innsiden Fylle mennesker med glede Oppstemthet Gode følelser Det er viktig Men ikke glem det negative Mørket Den mørke siden Frustrasjonen Sinnet Det er også viktig Vi må ha begge deler for å føle oss i live For å vite at vi er hele mennesker Marit Anita

7 Visjon for KIM-senteret KIM intern - I KIM-senteret jobber vi nå med en såkalt sertifisering. Det betyr at vi skal skrive ned alle våre arbeidsoppgaver, rutiner og arbeidsmåter. - Dette vil gjøre arbeidet i KIMsenteret mer forutsigbart for alle, både medarbeidere og ansatte. Men det er et stort arbeid, og vi regner med å måtte bruke et år på å komme i mål. - Problemstillinger rundt dette arbeidet vil vi komme nærmere tilbake til etter hvert. Se også referat fra Morgenuniversitetet der Tonje la fram hovedutfordringene i sertifiseringsarbeidet. - I forbindelse med denne sertifiseringen er det ønskelig at KIM-senteret utarbeider en egen visjon for oss. De som har vært til stede på Morgenuniversitetet de siste torsdagene vil vite at vi har holdt på med dette tre torsdager nå. - Vi har jobbet med å finne ut hva som er KIM-senterets hovedoppgaver, hva som er bra med oss og noe om hva som er våre utfordringer. - Stikkord som har kommet fram i diskusjonen er for eksempel: aksept trygghet en forutsetning for blomstring ny start nytt håp nye muligheter personlig utvikling inkludering ta ressurser i bruk Ut fra disse stikkordene har vi nå forsøkt å jobbe fram et utkast til en visjon for KIM-senteret. En visjon skal være kort og konsis, allikevel skal den kunne uttrykke det vi mener KIM-senteret skal være og skal strekke seg mot. - Vi har foreløpig kommet fram til følgende utkast: Mestring er målet - eller meningsfull mestring er målet - Hilde på kontoret har kommet med følgende forslag: Vårt mål er at hver enkelt medarbeider skal få prøve ut sine ressurser gjennom arbeid i et positivt miljø. - Vi har knadd litt på denne, fordi vi kanskje mener det går an å korte den noe inn og samtidig beholde innholdet - Vårt morgenuniversitetet 29. januar er følgende Hver enkelt medarbeider utvikler sine ressurser i et inkluderende arbeidsmiljø - Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva dere synes om denne, og eventuelle forslag til forandringer eller nye forslag. - Vi var inne på at det skulle stå positivt arbeidsmiljø men ordet positivt sier ikke så mye. - En foreslo også at det skal stå utfordrer sine ressurser i stedet for utvikler? Ta kontakt om det er flere forslag! Elisabeth Nå skal vi fortsette å lage KIMintern. Målet i starten er at det skal komme et nummer hver 14. dag. For at det skal bli spennende lesning for alle, ønsker vi at så mange som mulig kan komme med bidrag, enten det er dikt, eller annet dere har lyst til å skrive om/fortelle. Planen er at KIM-intern i tiden fremover skal ha noen faste spalter. En side om hva som skjer i KIM; hva som er tema på morgenuniversitetet ( ), hva som er menyen på kafeen og andre aktuelle saker. Videre skal det etter hvert komme referat fra morgenuniversitetet. Det kan være nyttig både for dere som var til stede og dere som av ulike årsaker ikke har mulighet til å være til stede. Vi vil ha en spalte (siden) om hva som skjer i den enkelte avdeling, vi vil ha en side med vitser og annet morostoff, og vi skal holde dere oppdatert om hva som skjer i NAV. Forslag til tema dere kan skrive om: Filmer dere har sett Bøker dere har lest Mat Reiser Kunst, kultur Hobbyer Dikt etc. Redaksjon har møte hver onsdag, som vil sete sammen det enkelte nummer. Stoff til avisen kan i første omgang ta kontakt med Elisabeth Paulsen er i fjordgt. 40 alle dager unntatt tirsdag. Lisbeth Erstad er i fjordgt 40 tirsdag, onsdag, og torsdag. Jostein Eriksen, tidligere medarbeider og redaktør av KIMintern vil bistå oss med å få dette til. Vi håper Vi kan få til en spennende internavis! -hjelp oss med å få den slik at vi får lyst til

8 Åpningstider : Mandag - Fredag Tirsdag Middag serveres fra Torsdag sent Morgenuniversitetet UKEDAG : Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag TEMA : Avdelingsvis opplæring Avdelingsvis opplæring Frokost Hverdagsmestring Kultur

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET# MARIE KRONQUIST ETMENNESKEENMINDFULNESSINSTRUKTØR OMÅMISTEFOTFESTET OGÅFINNESTILLHETIKAOSET SkrevetavEliJohannessenMinge Foto:AndrèAndersen/copyrightMarieKronquist Iminverdenersorg, smerteogvredeogså mindfulness.kerneni

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0280 Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst Søkerorganisasjon: Forord MUV Mestring, Utvikling og Vekst er et sett av aktiviteter

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring Erfaring med helgesamlinger for yngre personer med demens og deres pårørende Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as 14.10.2014 1 Møteplass for mestring Helgesamling

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer)

Skriftlig eksamen (Written Exam) (3 timer) NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0110

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor.

CLAUDIA og SOPHIE møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. HONOUR Av Joanna Murray-Smith og møtes for å diskutere det faktum at Claudia har et forhold til Sophies far, noe Sophie mener er destruktivt for sin mor. EKST. PARK. DAG. Jeg kjenner deg igjen. Jeg gikk

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig

Fossumkollektivet. Et godt sted å ha det vanskelig Fossumkollektivet Et godt sted å ha det vanskelig Fri fra avhengighet Mange med et rusproblem tror de er et problem. Slik er det ikke. De har et problem og det kan løses. Rusen starter for mange som en

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2. 3. 4. 5. 6. Gymsal Gymsal Vi markerer same-folkets dag og innvier den nye bålpanna til barnehagen 7 9. 10. 11. 12.

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer