Bruk av IKT i dialog med innbyggerne. Hole e-kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av IKT i dialog med innbyggerne. Hole e-kommune"

Transkript

1 Bruk av IKT i dialog med innbyggerne Hole e-kommune Vestregionen 6.febr 07 - Per Aa. Mandt - Hole kommune

2 Hole er kjent for denne karen... og for denne...

3 Settet av sensuren

4 Og sås har Hole markert seg i IT-landskapet i Norge...

5 Program 4. HOLE.NO 1. Litt om strategi og planleggeing 2. Mål l med IKT-satsingen 3. Presentasjon av Holes nettsider - med vekt påp Åpenhet - tilgjengelighet e-demokrati 4. Hva måm til - kritiske suksessfaktorer

6 2 Litt om IKT-strategi

7 2 IKT-strategi Lagde en i 1995 visjonær r IT-strategi egen BBS som viktigste infokanal Masse om holdninger, kompetanseoppbygging og plikt til å holde seg oppdatert. Det meste som stod der gjelder fortsatt Ny strategi i 2006 ekommune tro Digitale tjenester Digital forvaltning Infrastruktur og standardisering IKT- og lokaldemokrati Planlegging og styring Finnes påp nett under <Om Hole> - < IKT>

8 2 IKT-strategiprosessen Her har vi lite å lære bort Denne siste strategien er laget av undertegnede og IT- ansvarlig etter mal fra KS ekommune 2009 Pga tidsnød d har det vært v lite prosess og noe uro i ettertid særlig s pga forpliktelse påp åpne standarder. Her må vi bli flinkere neste gang. Resultatet påp papiret tror jeg ble bra og det er ihvertfall politisk korrekt Politikere skjerpet kravene til at ledere skulle være v kompetente påp IT-strategi, men fant ingen penger i budsjettet til å iverksette tiltak. Jeg tror det er urealistisk at alle skal kunne alt. Oppfølging av IKT og forståelse av de utfordringer vi står r ovenfor og hva det krever, bekymrer meg litt.

9 Prosesser er tidkrevende og ikke alltid nødvendige. Det meste vi har gjort i årenes løp l dreier seg om bare å gjøre det uten alt for lange prosesser. Som regel går g r det bra Til nån vært lettere med tilgivelse enn tillatelse Det går g r i en organisasjon hvor det er lov å feile og hvor rådmann/politikere forstår r viktigheten av IKT God PR og positivt mediefokus gjør r også at organisasjonen kommer etter og får f eieforhold til strategien. Vi har lite sensur lar de 1000 blomstrer blomstre Den som vil får f r lov den som ikke...

10 2 Strategi og planlegging Ja vi har en strategi Nei vi har ikke planlagt mye Kjekt sagt: Det handler om å vite hva man vil ville det og sås gjøre det.

11 3 Mål for kommunens nettsider Bidra Bidra til døgnd gnåpen forvaltning hvor innbyggeren gjør r mye av jobben. Ikke Ikke bare informere, men bli informert. Dialog går g r begge veier. Skape Skape lokalpolitiske arenaer, nye møtepunkter m mellom folkevalgt og innbygger Skape Skape engasjement og bygdeidentitet

12 4 Åpenhet - tilgjengelig e-demokrati Åpenhet er Holes merkevare Når r det oppstår r en tanke... Klikkbar postliste siden 1997, alt ut påp nett som er lovlig Ordfører rer - rådmannsmøter på nett I tillegg forer vi media med stoff Strategien har vært v å være proaktiv og ikke skjule noe også når r ting går g r galt.. dere pirrer ikke den journalistiske nysgjerrighet

13 4 Åpenhet - tilgjengelig e-demokrati Tilgjengelighet for alle mer en teknikk - WAI rettsaker i USA... EU-direktiv... Blinde Hvordan står r det til i Vestregionen?

14 Hvordan står det til i regionen? Asker Hole Hurum Nedre Eiker Akershus f.k Resten av kommunene har fra 15 til 200 feil påp sin forside 2 kommuner kan ikke måles m da de ikke holder standarden

15 Tilgjengelighet er mer enn WAI... Språk - popularisering forenkling Lyd, bilde, film PDA mobiltlefon SMS Podcast Abonnementsordninger, nyhebrev tema Personlig side med det jeg trenger

16 Tilgjengelighet Døgnåpen forvaltning Telefonportal som svarer påp spørsm rsmål l døgnet d rundt - OSS Tilgjengelig langt utover stengetid påp e- Dialog24 Heldigitale skjema inn i saksbehandlings- systemet Alle Alle dokumenter tilgjengelig

17 Tilgjengelighet - telefonportal Telefonportal med talegjenkjenning som Leser nyheter svarer på spørsm rsmål oppgir telefonnummer.

18 4 Åpenhet - tilgjengelig e-demokrati Dialog med innbyggere Chat, Chat, SMS, høringer, h diskusjonsfora, telefonportal, epost,, elektroniske skjema, avstemminger, meningsmålinger, påmeldinger, egen beredskaps / kriseweb, bygdebøker påp nett, store fotoarkiv, aktivitetskalender, barnehagewebber med stor aktivitet

19 Tilgjenglighet / edialog24 Dialog / chat med ordfører, rer, rådmann, r servicetorg og saksbehandlere direkte fra forsiden (e-dialog24)

20 Tilgjenglighet talende nettsider LeseWEB som leser nettsiden for deg Uttale Uttale forbedret uttale (Universell utforming - Miljøverndep verndep,, NTNU 17 norge.no xx Hole) Flerspråklig Enkel Enkel installasjon

21 Avstemminger høringsuttalelser - kommuneplaninnspill Høringer, meningsmålinger, avstemminger påp nett

22 Kommuneplaninnspill - visjon På jakt etter ny visjon

23 Litt om hva vi har gjort ad åpenhet og innbyggerdialog Diskusjonsfora, skjemaer mv av mange slag

24 Tilgjenglighet sakspapirerpolitiske møter Direkte videosendinger fra politiske møter m

25 4 Åpenhet - tilgjengelig e-demokrati Spørretimen Innbyggerinitiativ e-initiativ Politikerchat Politisk forum Nettmøter, ter, video-overf overføringring fra politiske møterm Egne partisider Elektroniske meningsmålinger valg?

26

27

28 Spørretimen Hvem benytter den Barn Foreldre Velforeninger Politikere Hva spør r de om Trafikksikring Bredbånd Busstilbud Tjenestetilbud mm Hva fører f det til Oppklaring der og da At nye saker kommer påp dagsorden til neste møtem At vedtak endres Store debatter i media Klare avisninger med gode begrunnelser

29 Innbyggerinitiativ e-initiativ

30 Haga åpner e-initiativ

31

32 Poltikerchat edialog24

33 Politisk forum

34 Alle partier har egne nettsider

35 Hva gjenstår (mye) 4. HOLE.NO Helsenett integrasjon helseprogram - sykehus leger apotek Mobile enheter i hjemmesykepleie Heldigitale skjemaer som snakker med fagsystemer Digital signatur Interkommunale / nasjonale vaktordninger via e-dialog24 Byggesøknad og byggplan påp nett (rett før) f Mye mer bruk av SMS Opplæring i IT-strategi politikere / ledere

36 Kritiske suksessfaktorer hva kreves Forankring i toppledelsen Forankring i politisk ledelse Eget intranett med automatisk replikkering til web Dedikerte infoarbeidere webansvarlig Klare målm Nyhetsorientert aktualitet oppdatert Lokaldemokratitankegang Lokal tjener ikke bare kommunal tjener? Moderne publiseringsverktøy databaseorientert - lett å vedlikeholde Ildsjel med kreativitet, mot, frihet og fullmakter

37 Oppskrift Ha en rådmann r som har forståelse for arbeidet Skaff tilveie en ildsjel med vide fullmakter Vite hvor dere vil Sørg for å ville det Gjør r det! (kast ikke bort tid påp store planer, lange prosesser og dyre konsulenter stjel fra andre og gåg i gang)

38 Norsk Gallup sa... det innbyggerne i Hole var mest fornøyd med var at kommunen lyttet til dem Norsk Gallups brukerundersøkelse kelse da har vi til en viss grad lykkes i dialogen med våre v innbyggere...

39 Hole fortsatt i forkant??? 1995 Visjonær r IT-strategi 1996 Ute med egne nettsider første med klikkbar postliste 2000 Årets nettkommune (Pris for interaktivitet) 2001 Årets nettkommune (Pris for interaktivitet 2001 Røyse skole vant europeisk finale e-læringsprosjekt 2003 Årets nettkommune (Pris for åpenhet) 2005 I finalen Årets nettkommune 2005 Eneste kommune med ****** påp norge.no 2006 En av fire med ****** påp norge.no 2006 Røyse skole i finalen om Rosingprisen kompetanse 2006 Årets servicekommune (bare nettsider vurdert) 2007??? Takk for meg interaktivitet) (innstilt til 3 priser) norge.no bl.a. sammen med Asker

40 SLUTT