Vi byr på ren magi også om vinteren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi byr på ren magi også om vinteren"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten, en enestående reise der gjestene kommer tett på storslått natur og genuin kystkultur. Det dreier seg også om Antarktis, om spektakulære Svalbard og det eventyrlige Grønland der vi inviterer våre gjester inn i det storslagne arktiske landskapet både som tilskuere og som deltakere. Flere og flere opplever at også vinterhalvåret byr på ren magi, og det har preget Hurtigrutens satsing de siste par årene. Ikke bare i Antarktis, men også mer og mer langs Hurtigrutens led, der våre 11 skip daglig besøker 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. Den monumentale naturen på Vestlandet, Nordlands enorme kystlinje og våre to nordligste fylker, nordlysets rike byr hver for seg og sammen på en enestående meny også vinterstid. Vi har lagt ned et intenst arbeid i å formidle dette, og rundt hurtigrutereisen har vi tilrettelagt ett sett av vinteropplevelser på land. Det handler igjen om å tilby det ekte og unike, både når det gjelder natur, kultur og aktiviteter. Det som beveger og begeistrer. Sammen med blant andre den Oscar-nominerte filmskaperen Nils Gaup, har Hurtigruten tatt opp jakten på det magiske lyset i nord. Gjestene inviteres med på en helt spesiell ekspedisjon på strekningen mellom Bodø og Kirkenes, en reise som går gjennom tre akter. Dette og vår vintersatsing for øvrig, kan du lese mer om i årsrapporten. Samtidig vil du se at bildene vi har valgt i hovedsak er inspirert av vinterens magi.

3 Hovedpunkter 2007 Innhold yy Økning i rundreiser med Hurtigruten yy Viktige anbud vunnet for Kollektivtrafikk yy Emisjon gjennomført yy Vellykket første sesong med MS Fram på Grønland yy Driftsmessige utfordringer yy Olav Fjell ansatt som ny administrerende direktør yy Omfattende forbedringsprogram initiert 4 Dette er Hurtigruten ASA 8 Administrerende direktør år i kystens tjeneste 12 Virksomhetsområder 14 Hurtigruten 22 Reiseliv 30 Kollektivtrafikk 36 Øvrig virksomhet 38 Våre menneskelige ressurser 40 Helse, miljø og sikkerhet 44 Samfunnsansvar 46 Eierstyring og selskapsledelse 50 Aksje- og aksjonærinformasjon 52 Presentasjon av styret 54 Presentasjon av ledelsen 57 Proforma regnskap 61 Årsberetning 69 Årsregnskap og noter 132 Revisjonsberetning 133 Bedriftsforsamlingens uttalelse 134 Flåteoversikt 135 Adresser Finansiell kalender 15. mai 2008: Ordinær generalforsamling 29. mai 2008: 1. kvartal aug. 2008: 2. kvartal nov. 2008: 3. kvartal 2008

4 4 Dette er hurtigruten Dette er Hurtigruten Hurtigruten driver reiselivs- og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Mest kjent er selskapet for driften av hurtigruteskipene langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Selskapet har gjennom de senere år også bygget opp cruisevirksomhet i Antarktis, på Svalbard og Grønland. Videre drives det kollektiv transport i Nordland, Troms og Finnmark fylker, både til sjøs (ferge og hurtigbåter) og til lands (busstransport), foruten reiselivsorienterte aktiviteter som reisebyrå, turoperasjon og hotelldrift. HISTORIEN Både OVDS og TFDS har sin opprinnelse fra 1860-tallet. Begge har sine røtter i Nord-Norge, og fellestrekkene er mange. De startet som dampskipsselskaper med lokal rutetrafikk, og utvidet etter hvert virksomheten til et nasjonalt format ved blant annet å gå inn i Hurtigruten og i godstransport. Med utgangspunkt i Hurtigruten satset begge selskapene også på reiselivsaktiviteter både i Norge og internasjonalt. Blant annet fordi OVDS og TFDS hadde så mange fellestrekk og så identisk virksomhet, var det mange gode grunner til å forene ressursene. Derfor vedtok de to selskapenes generalforsamlinger den 19. desember 2005 å fusjonere selskapene. Etter endelig godkjennelse fra myndighetene, ble fusjonen gjennomført med virkning fra og med 1. mars TRE FORRETNINGSOMRÅDER Hurtigruten har organisert virksomheten i tre forretningsområder: Hurtigruten Hurtigruten er den største virksomheten i konsernet, og står for halvparten av gruppens samlede driftsinntekter. Hurtigruten har daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. I tillegg til sin vitale betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn, har Hurtigruten også utviklet seg til en internasjonal anerkjent cruiseoperatør. Konsernets samlede flåte innenfor forretningsområdet utgjør 13 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Reiseliv Reiseliv omfatter konsernets virksomhet som operatør innenfor explorer-cruise, samt helårlig overnattingsvirksomhet og opplevelsesprodukter på Svalbard. Årlige driftsinntekter utgjør nær 500 millioner kroner. Virksomheten omfatter hotelldrift og turoperasjoner på Svalbard drevet gjennom Spitsbergen Travel AS. I tillegg inngår cruise på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Kollektivtrafikk Kollektivtrafikk består av to hovedvirksomhetsområder; bussvirksomhet, samt ferger og hurtigbåter.

5 Dette er hurtigruten 5 Nøkkeltall proforma Resultat Driftsinntekter MNOK Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) MNOK EBITDA-margin % 11,0% 14,3% 9,6% Årsresultat MNOK (168) (136) (351) Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter MNOK Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter MNOK (482) (246) (441) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter MNOK 425 (73) 50 Balanse Rentebærende gjeld MNOK Egenkapitalandel % 23,2% 22,1% 24,6% Ansatte Totalt antall årsverk HMS Sykefravær % 6,5 6,1-1) Proformatall utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med 1. januar 2004 Bussvirksomheten Hurtigruten har betydelig bussvirksomhet gjennom 71,3 prosent eierskap i AS TIRB. I TIRB-konsernet inngår de heleide datterselskapene AS TIRB-Rutene, Tromsbuss AS, Ofotens Bilruter AS og AS TIRB Bilservice. Det tre førstnevnte selskapene ivaretar bussvirksomheten, mens den tekniske virksomheten ivaretas av AS TIRB Bilservice. TIRB eier også 49,3 prosent av aksjene i Senja Rutebil AS. Bussvirksomheten omfatter rutebil, turbil og flybuss. Virksomheten sysselsetter totalt 560 årsverk, har 293 busser og omsetter for i størrelsesorden 420 millioner kroner. Konsernet driver hovedsakelig busstrafikk i Nordland, Troms og Finnmark. Turbilvirksomheten skjer over hele landet og i våre naboland. Ferger og hurtigbåter Hurtigruten er Nord-Norges største og en av Norges største aktører i markedet for ferger og hurtigbåter. Virksomheten omfatter drift av ferger i riks- og fylkesveisamband, hurtigbåter i faste ruter, samt serveringsvirksomhet i form av kafeteria og/eller kiosksalg rettet mot passasjerene. Hurtigrutens virksomhet på dette området dekker i hovedsak Nordland og Troms. Forretningsområdet sysselsetter totalt 650 Hurtigruten ASA Reiseliv Kollektivtrafikk Øvrig virksomhet Hurtigruten maritime årsverk og driftsinntektene beløper seg til om lag 900 millioner kroner. Øvrig virksomhet Hurtigruten eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 16 godsskip (tre fryseskip og 13 tørrlasteskip) på åtte ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Konsernet skal utvikle godsvirksomheten gjennom eierskapet i Nor Lines. Konsernet eier helt eller delvis flere norske reisebyråer og driver to hoteller i Bergen. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsakelig er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter. VISJON OG AMBISJON Hurtigrutens visjon er å tilby ekte opplevelser i unike farvann, og ambisjonen er å bli anerkjent som verdensledende på explorer cruise innen 2010.

6 6 dette er hurtigruten SVALBARD GRØNLAND NORGE Ekvator ANTARKTIS

7 Dette er hurtigruten 7 Unike sjøreiser globalt og lokalt Hurtigruten har en omfattende virksomhet. Den spenner fra et 67 dagers cruise fra Arktis til Antarktis til en ferge- eller busstur på noen få minutter. Virksomheten er global og den har gitt Hurtigruten en posisjon som verdensleder på opplevelsescruise. Samtidig fyller selskapet en rolle som er vital for hverdagen i en rekke lokalsamfunn. Hurtigruten Reiseliv Kollektivtrafikk Hurtigruten anløper 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes, hver dag året rundt. 11 skip opererer ruten, og de betjener en rekke kystsamfunn med transport av passasjerer og gods. Samtidig er Hurtigruten en etablert og anerkjent cruise opplevelse, også kalt Verdens vakreste sjøreise. Innenfor reiseliv opererer Hurtigruten explorer cruise i unike farvann. Vi bringer gjestene til storslåtte opplevelser i verdens ytterkanter; Svalbard, Grønland og Antarktis. I tillegg inviterer vi med på cruise fra Arktis til Antarktis en opplevelse over 67 dager om bord på verdens nyeste og mest moderne explorerskip MS Fram. Hurtigruten er en av landets største aktører på kollektivtrafikk. Virksomheten omfatter ferger, hurtigbåter og busser. Vi har en flåte på 34 ferger, 19 hurtigbåter og omkring 293 busser. Alle disse utgjør viktige brikker i samfunnets infrastruktur, og gjennom en rekke større og mindre samband bidrar de til å knytte mennesker og lokalsamfunn sammen. Nedenfor vises et utvalg fra hurtigruteflåten: Innenfor explorer cruise opererer vi med følgende skip: Nedenfor vises eksempler fra Hurtigrutens flåte innenfor kollektivtrafikk: MS Midnatsol MS Nordstjernen (Svalbard) MS Fjordkongen (hurtigbåt) REINØY REINØY MS Finnmarken MV Polar Star (Svalbard) RICHARD WITH RICHARD WITH MS Richard With MS Fram (Antarktis/Grønland) VESTERÅLEN MS Vesterålen MS Nordnorge (Antarktis) MS Reinøy (ferge)

8 8 Administrerende direktør

9 Administrerende direktør 9 Administrerende direktør: fortsatt store utfordringer 2007 har vært et nytt krevende år for Hurtigruten. Et negativt resultat før skatt på 224 millioner kroner er en tydelig illustrasjon på at vi fortsatt har store utfordringer. De må vi ta på alvor, og derfor har vi ved inngangen til 2008 lansert et nytt og mer omfattende forbedringsprogram. Samtidig har vi påbegynt en prosess for å selge virksomheter som ikke inngår i Hurtigrutens kjerneaktivitet. Etter fusjonen mellom OVDS og TFDS for to år siden, er det gjennomført en rekke forbedringstiltak. Mange av disse har gitt god effekt, men i sum har de ikke kompensert for økte finanskostnader, høyere bunkerskostnader og innføringen av NO X - avgift. Derfor har vi iverksatt ytterligere og sterkere tiltak. Det må til for å skape lønnsom drift og for å utvikle aksjonærenes verdier. Det nye forbedringsprogrammet om - fatter hele konsernet. Samtlige medarbeidere vil bli involvert og alle vil bli utfordret, uavhengig om man jobber på land eller til sjøs og uavhengig av om man har sitt virke i Norge eller i utlandet. Programmet består av syv hovedprosjekter, hvorav fem handler om å øke inntektene. Ett skal forsterke vår innsats og våre resultater på sikkerhet og miljø. Det er vesentlig både for vårt omdømme og vår konkurransekraft, og dermed for vår inntjening. Betydningen av dette har vi fått erfare gjennom flere uønskede hendelser i Det siste prosjektet har som formål å effektivisere stabs- og støttefunksjonene slik at vi i større grad kan hente ut synergier og stordriftsfordeler. Konsernets største utfordring er å øke topplinjen for dermed å bedre resultatene. Det er grunnen til at fem av prosjektene i forbedringsprogrammet fokuserer på økte inntekter. Vi har, med litt sesongvariasjoner, stort sett de samme kostnadene hver eneste av årets tolv måneder. Inntektsbildet er vesentlig annerledes, idet vi stort sett har tre måneder med akseptabel inntjening og ni måneder der inntektene viser at vi ikke på langt nær får utnyttet den kapasiteten vi har, og som vi må betale for. Dersom inntektene i mai måned hadde vært på nivå med inntek- tene i juni måned, ville konsernets resultat for året nærmet seg pluss, og det forteller litt om potensialet. Særlig stort er potensialet i vårt absolutt største og mest kapitalkrevende forretningsområde, Hurtigruten. Vi vil fortsette innsatsen for å profesjonalisere vår markedsføring og vårt salgsarbeid. Vi skal få flere gjester om bord på skipene ved å utvikle nye tilbud og produkter. Vi må selge de spesielle opplevelsene som appellerer til moderne mennesker. Det kan vi gjøre blant annet med et attraktivt program om bord og med et eksotisk og spennende tilbud for besøk og aktiviteter på land. Vi må utnytte de enestående mulighetene vi har ved å kunne tilby unike og ekte opplevelser både sommer, vinter, høst og vår. Vi må også utvikle et opplevelsestilbud som gjør at vi på Hurtigruten kan tilby reiser over færre dager enn det den tradisjonelle rundturen krever. Samtidig må vi forbedre tilbudet om bord på skipene for å by på noe mer, og for å øke inntektene. Forbedringsprogrammet er nødvendig for å løse en krevende situasjon, og de syv prosjektene skal hver for seg og i sum bidra til å hente ut det potensialet denne virksomheten åpenbart har. Utviklingen i Hurtigruten viser også at vi er nødt til å videreføre vårt arbeid med å få endret rammevilkårene. Dagens avtale med Samferdselsdepartementet går ut i 2012, og vi er i utgangspunktet forpliktet til å betjene de 34 havnene som inngår på strekningen Bergen Kirkenes med daglige anløp. 11 skip inngår i denne avtalen, og virksomheten er økonomisk svært sårbar i forhold til blant annet økninger i offentlige avgifter. Etter at avtalen ble inngått i desember 2004, har vi blant annet fått en kraftig økning i havneavgiftene og vi har fått en betydelig merkostnad gjennom innføringen av NO X -avgift. Disse økte kostnadene vil vi søke å få kompensert gjennom en reforhandling av Hurtigruteavtalen. Vi kan ikke forsvare at det er selskapets aksjonærer som i dag faktisk subsidierer virksomheten slik at vi er i stand til å innfri avtalen. Til tross for at 2007 ikke ga oss den fremgangen vi hadde håpet, ser vi at konsernet beveger seg i riktig retning på viktige områder. Spesielt vil jeg fremheve veksten i passasjerinntektene for Hurtigruten og resultatfremgangen for Reiseliv. Utviklingen på disse områdene skal inspirere oss til en enda mer målrettet innsats gjennom vårt nye forbedringsprogram. Vi skal samle ressursene for best mulig å utnytte de mulighetene vi har vil bli nok et krevende år for konsernet, men vi skal oppnå en betydelig resultatforbedring sammenlignet med Som ny leder i Hurtigruten er jeg ambisiøs med tanke på fremtidig utvikling, men realistisk i forhold til at vi vil trenge noe tid før vi kan vise positive resultater. Derfor er prognosen for 2008 et underskudd på 50 millioner kroner. Fra og med 2009 skal vi levere overskudd. Olav Fjell Administrerende direktør

10 10 tema hurtigruten tradisjon og innovasjon Det startet med en dristig nordnorsk sjøkaptein 115 år i kystens tjeneste Klokken søndag 2. juli 1893 la DS Vesteraalen for første gang ut fra kai ved Brattøra i Trondheim med kurs for Hammerfest. 67 timer senere, 5. juli klokken 03.30, la kaptein Richard With skipet til kai - 30 minutter før annonsert rutetid. Hurtigruten var opprettet. I 115 år har Hurtigruten vært i tjeneste for kysten, og utviklingen har vært enorm. I 1893 var ferden i realiteten en risikofylt ekspedisjon. I dag er reisen en turistattraksjon, og Hurtigruten har etablert seg som en av landets desidert sterkeste merkevarer internasjonalt. En kommunikasjonsmessig revolusjon Det var Dampskibskonsulent August Kriegs mann Gran som med sitt initiativ i 1891 fikk fart på ideen om en hurtigseilende kontinuerlig rute med ansvar for postbefordring mellom Trondheim og Hammerfest. Et møte med Richard With, direktør i Vesteraalens Dampskibsselskab, i 1892 bragte Kriegsmann Gran nærmere målet. I 1893 ble det undertegnet en fireårskontrakt. Vesteraalens Dampskibsselskab forpliktet seg til å gjennomføre ukentlige seilinger mellom Trondheim og Hammerfest i sommerhalvåret, og mellom Trondheim og Tromsø om vinteren. Ruten hadde ni anløp. Dette ble starten på en kommunikasjonsmessig revolusjon. Norskekystens mange bosettinger ble knyttet sammen for første gang også vinterstid. Postgangen fra Trondheim til Hammerfest hadde i vinterhalvåret tatt opp til fem måneder, men med Hurtigruten ble den redusert til bare noe få dager. Hurtigruteleia ble en hovedpulsåre for hele kystbefolkningen. Skipene brakte mat og gods til utkantene, men også livstegn fra sårt savnede slektninger. Richard With og Vesteraalen Dampskibsselskab hadde vist vei, og andre fulgte snart på. I 1894 fikk Det Bergenske Dampskibsselskab og Nordenfjeldske Dampskibsselskab i fellesskap konsesjon. Utvidelser av ruten fulgte med flere anløp og hyppigere avganger. Bergen ble endepunkt i sør, mens Kirkenes kom inn i seilingsplanen i Siden 1936 har det vært daglig hurtigruteforbindelse mellom Bergen og Kirkenes kun avbrutt av krigsårene. Tanken på turismen har vært til stede gjennom hele utviklingen til Hurtigruten. Man gjorde unik kystkultur og urørt monumental natur tilgjengelig. Egne turistruter ble opprettet i sommerhalvåret, og Hurtigruten ble aktivt markedsført som en attraktiv reise for å oppleve Nord-Norge og midnattssolen. Antall passasjerer økte fra rundt i 1893 til over i Stadig høyere komfort Det var imidlertid ikke før på 1980-tallet at man tok konsekvensen av dette fullt ut, og bygde skip der passasjerkomfort var prioritert, i tillegg til en moderne godshåndtering. Fra 1993 og fram til 2003 ble ni av 11 skip skiftet ut i den største moderniseringen av Hurtigruten noensinne. Gode restauranter, trimrom, sauna og boblebad er i dag viktige elementer i tradisjonsrike Hurtigruten for å øke gjestenes komfort om bord. Totalt har 70 skip trofast gjort tjeneste i Hurtigruten opp gjennom årene. I dag inngår 11 skip i ruten som anløper 34 havner hver dag 365 dager i året, og Hurtigruten er internasjonalt kjent som Verdens vakreste sjøreise. Nye spennende områder Hurtigruten har over mange tiår høstet anerkjennelse for den tradisjonelle seilasen mellom Kirkenes og Bergen. Godt sjømannskap og førsteklasses skip har gitt et godt fundament for å introdusere Hurtigruten også i andre spennende områder, og derfor har selskapet gjennom de senere årene også lansert cruise i andre krevende farvann. Explorer cruise-virksomheten begynte på Svalbard, der suksessen har vært enestående. Det fortsatte i Antarktis, der Hurtigruten nå har to skip i operasjon i den norske vintersesongen. I fjor kom Grønland til med introduksjonen av MS Fram, verdens nyeste og mest avanserte cruiseskip for polare farvann. I dag er Hurtigruten internasjonalt anerkjent som en globalt ledende cruiseoperatør, og selskapet har høstet prestisjefylte priser. I 2005 kåret reiselivstidsskriftet Lonely Planet Hurtigruten til verdens beste sjøreise gjennom sin Blue List. I mars 2007 kåret det anerkjente reiselivsmagasinet Travel Weekly i England Hurtigruten som best i verden på spesialcruise. Under tildelingen fikk selskapet heder både for Hurtigruten langs norskekysten og for sine cruise på Spitsbergen og i Antarktis. Hurtigruten er posisjonert til å levere ekte opplevelser i unike polare farvann kloden over, og gjør det. Tanken på turismen har vært til stede gjennom hele utviklingen til Hurtigruten.

11 tema hurtigruten tradisjon og innovasjon 11 DS Vesteraalen det første hurtigruteskipet. MS Kong Harald et av dagens moderne og avanserte hurtigruteskip. Kaptein Richard With direktør i Vesteraalens Dampskibsselskab.

12 12 virksomheten Virksomheten 2007

13 Virksomheten 13

14 14 hurtigruten Hurtigruten Selskapets kjerne Viktige hendelser i 2007 yy Rundreiser økte med vel seks prosent yy Rammet av engangshendelser yy Fornyet innsats for å bedre rammebetingelsene Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til og fra mange lokalsamfunn. Samtidig har Hurtigruten bygget opp en posisjon som har gjort reisen langs norskekysten til en cruiseopplevelse av internasjonal klasse. Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten ASA, og står for om lag halvparten av konsernets driftsinntekter. yy Økt fokus på vinterturisme EN SPYDSPISS I NORSK REISELIV Hurtigruten har helt siden starten i 1893 vært en trofast tjener for kystbefolkningen og bidratt til å opprettholde en rekke lokalsamfunn. Våre 11 skip gjennomfører i dag hele havneanløp langs norskekysten i løpet av et år. Det er lenge siden turistene ble fascinert av det unike kystlandskapet, og ikke minst av de mange små og store kystsamfunn man gjester underveis. Hurtigruten høster anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise, og mottar stadig internasjonale priser som cruiseoperatør. Etter et betydelig investeringsprogram, består hurtigruteflåten i dag av moderne og sikre skip med høy komfort. I 2007 hadde Hurtigruten i alt nær passasjerer. Store deler av denne gruppen representerer en viktig inntektskilde for det øvrige reiselivet i Norge, blant annet gjennom besøk på forskjellige destinasjoner, hotellopphold, transport og kjøp av varer og tjenester. Produktet deles inn i to hovedkategorier; rundreiser og distansereiser. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen Kirkenes og Kirkenes Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. Kystbefolkningen som benytter Hurtigruten som kollektiv reisemåte utgjør hovedtrafikk-

15 hurtigruten 15 Nøkkeltall for hurtigruten Proforma Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Av- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (21 258) ( ) 1) Proformatall utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med 1. januar 2004 ANTALL GJESTEDØGN y Gjestedøgn rundtur y Gjestedøgn distansepassasjerer ANTALL PASSASJERER y Rundreisepassasjerer y Distansepassasjerer BELEGGSFORDELING % 40% 60% 80% 100% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember grunnlaget innen distansereiser. Kortere fritids- og feriereiser er imidlertid i vekst, spesielt i kombinasjon med andre opplevelser på land langs hurtigruteleia. De 11 hurtigruteskipene har en kapasitet på til sammen køyer. Virksomheten er sesongpreget, og belegget er markert høyest i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Det samme er salgs- og markedsføringsinnsatsen. Målet er å markedsføre de ulike sesongenes særpreg. Hurtigruten vil tilby opplevelser og aktiviteter på utvalgte kortere distanser, og levere et unikt reiseprodukt fra to til fire dager. Ledelsen i Hurtigruten er lokalisert i Narvik, mens teknisk og maritim drift av skip har sin hovedlokalisering i Tromsø. Hurtigruten har salgskontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs- og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England, USA, Kina og Sverige. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. På salgskontorene utenfor Norge sysselsettes det i alt nærmere 200 årsverk. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet. Den samlede flåten innenfor forretningsområdet består ved årsskiftet av 12 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Skipene har alle gode manøvreringsegenskaper som gjør dem egnet til å ferdes i utfordrende farvann. Valg av farger, materialer og design, samt alder, gjør at hvert skip samtidig har sitt særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og flere av skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt restaurant, kafé, barer og suvenirbutikk. For å optimalisere hurtigruteflåten har selskapet gjennom flere år bygget opp en sterk posisjon på cruise i Antarktis. Dette gir en alternativ utnyttelse av ett av de større skipene gjennom vintersesongen, og dermed bedre kapasitetsutnyttelse for flåten totalt sett. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i 2007, og forretningsområdet sysselsatte i årsverk årsverk var knyttet til sjøvirksomheten, mens landorganisasjonen besto av 79 årsverk. EN UNIK REISE LANGS EN STORSLÅTT KYST Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: yy Ferie- og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. yy Kurs- og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. yy Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. yy Godstransport: Dekker primært gods- transportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for å differensiere tilbudet fra et stadig voksende antall konkurrenter. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv, og unike reiseopplevelser er viktige stikkord.

16 16 hurtigruten Hurtigruten høster anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise, og mottar stadig internasjonale priser som cruiseoperatør. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på skipene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell- og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan gå. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Innen ferie- og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner både i Norge og i utlandet. Både Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska er destinasjoner Hurtigruten ser til i arbeidet med å utvikle produktet ytterligere. For de som velger en ferie basert på sjøreise er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske cruiseselskaper har de senere år økt sin virksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. I møte- og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra norsk hotellvirksomhet. De fleste skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter, og om bord på de nye skipene er også konferansefasilitetene gode. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger kurs/møte på land i kombinasjon med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Hurtigruten har hatt en svak vekst i kurs- og konferansetrafikken. I distansetrafikksegmentet merker Hurtigruten konkurranse spesielt fra flyselskapene, samt fylkenes egne båtruter på kortere strekk langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne konkurransen med høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette vil primært være landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og Staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter helårlige seilinger mellom Bergen og Kirkenes. I tillegg kjøper staten plass for gods nord for Tromsø. I 2007 betalte Staten 265 millioner kroner for tjenestene under Hurtigruteavtalen. Dagens avtale med staten gir et betydelig underskudd for Hurtigruten. Hurtigruteavtalen har en reguleringsklausul som åpner for forhandlinger dersom virksomheten belastes med offentlige avgifter eller kostnader som ikke var påregnelige da avtalen ble inngått. På denne bakgrunn har Hurtigruten tatt initiativet til reforhandlinger. De omfatter blant annet kompensasjon for den NOxavgiften som relaterer seg til oppfyllelsen av Hurtigruteavtalen, og som for 2007 utgjør 60,5 millioner kroner. Fra og med andre halvår 2007 ble Hurtigruten inkludert i ordningen med nettolønn for den del av mannskapet på hurtigruteskipene som inngår i sikkerhetsbemanningen. Beløpet, på 48,6 millioner kroner er foreløpig ikke utbetalt fra Staten

17 hurtigruten 17 i påvente av at diskusjonen vedrørende NOx-avgiften sluttføres. ET MARKED I VEKST En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I 2007 utgjorde disse inntektene 40,1 prosent av samlede driftsinntekter for Hurtigruten. De mest sentrale markeder er Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fire landene står sammen med Norge for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har konsernet egne salgskontorer. Det er også etablert et eget kontor i Sverige, som sammen med Danmark er et satsingsområde for Hurtigruten. Det er også etablert et salgs- og markedsapparat som bearbeider Asia og Russland, markeder som Hurtigruten anser som meget interessante i de kommende årene. Satsingen på internasjonal distribusjon og salg vil være en vesentlig suksessfaktor for Hurtigrutens videre resultatutvikling. Det internasjonale markedet for opplevelsesreiser er betydelig, og i sterk vekst. Hurtigruten får jevnlig demonstrert sitt potensial for vekst i dette segmentet gjennom prestisjetunge, internasjonale pristildelinger. Senest i mars 2007 kåret det anerkjente reiselivsmagasinet Travel Weekly i England Hurtigruten som best i verden på spesialcruise. Under tildelingen fikk selskapet heder både for Hurtigruten langs norskekysten og for sine cruise på Spitsbergen og i Antarktis. Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I 2007 utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 14,1 prosent av Hurtigrutens samlede inntekter. Reisen fungerer primært som en transportetappe for den reisende, og det er en klar overvekt av personer fra kystområdene i Norge som benytter seg av denne transportmuligheten. Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, førte til vekst på 9,3 prosent i 2007 og vil bli ytterligere intensivert i tiden fremover. Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten, med Nor- Lines som operatør, med ansvar for markedsføring og salg. Konkurransen fra gods på vei er meget sterk. Det arbeides med ulike tiltak for å styrke Hurtigruten ytterligere som godstransportør. I denne forbindelse fremheves også Hurtigruten ytterligere som en miljøvennlig transportvei langs kysten. De offentlige tjenesteinnkjøp fra staten utgjorde 13,7 prosent av totale inntekter i VIRKSOMHETEN I 2007 Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2007 til millioner kroner, mot millioner kroner i Veksten på 4,2 prosent skyldes en kombinasjon av økte inntekter fra så vel rundreisepassasjerer som distansepassasjerer og økt ombordsalg. I tillegg er inntektene fra hurtigruteavtalen med Staten økt med om lag 27 millioner kroner sammenlignet med I 2006 hadde Hurtigruten betydelige inntekter fra utleie av skip til oljeindustrien, og dette markedet ble sterkt redusert i Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2007 var på , mot i Dette er en vekst på seks prosent. Gjennomsnittlig pris per gjestedøgn gikk ned fra kroner i 2006 til kroner i Det er et bevisst valg å bruke prismekanismen sammen med mer aktive opplevelsestilbud for å tiltrekke seg flere cruisegjester

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8

NæringsRapport. Port of Narvik. Ring han Lund med en gang - side 18 NR.4-2007. Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625. FINALE I RETTSALEN - side 8 Ring han Lund med en gang - side 18 NæringsRapport NR.4-2007 Nord-norges næringsblad ISSN 0801-0625 Ole Lund Riber FINALE I RETTSALEN - side 8 Olav Fjell Brynjar Forbergskog VOKSER I SØR - side 23 Martin

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge RAPPORT NR 2 2007 En oversikt over cruisenæringen i Norge INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 8 2 Formål 8 3 Norge som cruiseprodukt 9 3.1 Cruiserederienes vurderinger av ruteopplegg (viktige etterspørselskriterier)

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Årsrapport 2011. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Årsrapport 2011 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 4 Hovedpunkter 2011 5 Konsernsjefen har ordet 6 Industrielt

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Gode reiseopplevelser hver dag

Gode reiseopplevelser hver dag Gode reiseopplevelser hver dag tide asa 1 Innhold Gode reiseopplevelser i et rent og friskt miljø Tide har som visjon å være et ledende kollektivog reiselivsselskap i Norden og gi gode reiseopplevelser

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge

Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forstudie: Russiske turisters preferanser i forhold til reiselivsmål I Nord-Norge Forslag til for produktutvikling og markedsføring Ulrich Kreuzenbeck FLAIT Group Murmansk Februar-juni 2014 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer