Vi byr på ren magi også om vinteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi byr på ren magi også om vinteren"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten, en enestående reise der gjestene kommer tett på storslått natur og genuin kystkultur. Det dreier seg også om Antarktis, om spektakulære Svalbard og det eventyrlige Grønland der vi inviterer våre gjester inn i det storslagne arktiske landskapet både som tilskuere og som deltakere. Flere og flere opplever at også vinterhalvåret byr på ren magi, og det har preget Hurtigrutens satsing de siste par årene. Ikke bare i Antarktis, men også mer og mer langs Hurtigrutens led, der våre 11 skip daglig besøker 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. Den monumentale naturen på Vestlandet, Nordlands enorme kystlinje og våre to nordligste fylker, nordlysets rike byr hver for seg og sammen på en enestående meny også vinterstid. Vi har lagt ned et intenst arbeid i å formidle dette, og rundt hurtigrutereisen har vi tilrettelagt ett sett av vinteropplevelser på land. Det handler igjen om å tilby det ekte og unike, både når det gjelder natur, kultur og aktiviteter. Det som beveger og begeistrer. Sammen med blant andre den Oscar-nominerte filmskaperen Nils Gaup, har Hurtigruten tatt opp jakten på det magiske lyset i nord. Gjestene inviteres med på en helt spesiell ekspedisjon på strekningen mellom Bodø og Kirkenes, en reise som går gjennom tre akter. Dette og vår vintersatsing for øvrig, kan du lese mer om i årsrapporten. Samtidig vil du se at bildene vi har valgt i hovedsak er inspirert av vinterens magi.

3 Hovedpunkter 2007 Innhold yy Økning i rundreiser med Hurtigruten yy Viktige anbud vunnet for Kollektivtrafikk yy Emisjon gjennomført yy Vellykket første sesong med MS Fram på Grønland yy Driftsmessige utfordringer yy Olav Fjell ansatt som ny administrerende direktør yy Omfattende forbedringsprogram initiert 4 Dette er Hurtigruten ASA 8 Administrerende direktør år i kystens tjeneste 12 Virksomhetsområder 14 Hurtigruten 22 Reiseliv 30 Kollektivtrafikk 36 Øvrig virksomhet 38 Våre menneskelige ressurser 40 Helse, miljø og sikkerhet 44 Samfunnsansvar 46 Eierstyring og selskapsledelse 50 Aksje- og aksjonærinformasjon 52 Presentasjon av styret 54 Presentasjon av ledelsen 57 Proforma regnskap 61 Årsberetning 69 Årsregnskap og noter 132 Revisjonsberetning 133 Bedriftsforsamlingens uttalelse 134 Flåteoversikt 135 Adresser Finansiell kalender 15. mai 2008: Ordinær generalforsamling 29. mai 2008: 1. kvartal aug. 2008: 2. kvartal nov. 2008: 3. kvartal 2008

4 4 Dette er hurtigruten Dette er Hurtigruten Hurtigruten driver reiselivs- og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Mest kjent er selskapet for driften av hurtigruteskipene langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Selskapet har gjennom de senere år også bygget opp cruisevirksomhet i Antarktis, på Svalbard og Grønland. Videre drives det kollektiv transport i Nordland, Troms og Finnmark fylker, både til sjøs (ferge og hurtigbåter) og til lands (busstransport), foruten reiselivsorienterte aktiviteter som reisebyrå, turoperasjon og hotelldrift. HISTORIEN Både OVDS og TFDS har sin opprinnelse fra 1860-tallet. Begge har sine røtter i Nord-Norge, og fellestrekkene er mange. De startet som dampskipsselskaper med lokal rutetrafikk, og utvidet etter hvert virksomheten til et nasjonalt format ved blant annet å gå inn i Hurtigruten og i godstransport. Med utgangspunkt i Hurtigruten satset begge selskapene også på reiselivsaktiviteter både i Norge og internasjonalt. Blant annet fordi OVDS og TFDS hadde så mange fellestrekk og så identisk virksomhet, var det mange gode grunner til å forene ressursene. Derfor vedtok de to selskapenes generalforsamlinger den 19. desember 2005 å fusjonere selskapene. Etter endelig godkjennelse fra myndighetene, ble fusjonen gjennomført med virkning fra og med 1. mars TRE FORRETNINGSOMRÅDER Hurtigruten har organisert virksomheten i tre forretningsområder: Hurtigruten Hurtigruten er den største virksomheten i konsernet, og står for halvparten av gruppens samlede driftsinntekter. Hurtigruten har daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. I tillegg til sin vitale betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn, har Hurtigruten også utviklet seg til en internasjonal anerkjent cruiseoperatør. Konsernets samlede flåte innenfor forretningsområdet utgjør 13 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Reiseliv Reiseliv omfatter konsernets virksomhet som operatør innenfor explorer-cruise, samt helårlig overnattingsvirksomhet og opplevelsesprodukter på Svalbard. Årlige driftsinntekter utgjør nær 500 millioner kroner. Virksomheten omfatter hotelldrift og turoperasjoner på Svalbard drevet gjennom Spitsbergen Travel AS. I tillegg inngår cruise på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Kollektivtrafikk Kollektivtrafikk består av to hovedvirksomhetsområder; bussvirksomhet, samt ferger og hurtigbåter.

5 Dette er hurtigruten 5 Nøkkeltall proforma Resultat Driftsinntekter MNOK Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) MNOK EBITDA-margin % 11,0% 14,3% 9,6% Årsresultat MNOK (168) (136) (351) Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter MNOK Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter MNOK (482) (246) (441) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter MNOK 425 (73) 50 Balanse Rentebærende gjeld MNOK Egenkapitalandel % 23,2% 22,1% 24,6% Ansatte Totalt antall årsverk HMS Sykefravær % 6,5 6,1-1) Proformatall utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med 1. januar 2004 Bussvirksomheten Hurtigruten har betydelig bussvirksomhet gjennom 71,3 prosent eierskap i AS TIRB. I TIRB-konsernet inngår de heleide datterselskapene AS TIRB-Rutene, Tromsbuss AS, Ofotens Bilruter AS og AS TIRB Bilservice. Det tre førstnevnte selskapene ivaretar bussvirksomheten, mens den tekniske virksomheten ivaretas av AS TIRB Bilservice. TIRB eier også 49,3 prosent av aksjene i Senja Rutebil AS. Bussvirksomheten omfatter rutebil, turbil og flybuss. Virksomheten sysselsetter totalt 560 årsverk, har 293 busser og omsetter for i størrelsesorden 420 millioner kroner. Konsernet driver hovedsakelig busstrafikk i Nordland, Troms og Finnmark. Turbilvirksomheten skjer over hele landet og i våre naboland. Ferger og hurtigbåter Hurtigruten er Nord-Norges største og en av Norges største aktører i markedet for ferger og hurtigbåter. Virksomheten omfatter drift av ferger i riks- og fylkesveisamband, hurtigbåter i faste ruter, samt serveringsvirksomhet i form av kafeteria og/eller kiosksalg rettet mot passasjerene. Hurtigrutens virksomhet på dette området dekker i hovedsak Nordland og Troms. Forretningsområdet sysselsetter totalt 650 Hurtigruten ASA Reiseliv Kollektivtrafikk Øvrig virksomhet Hurtigruten maritime årsverk og driftsinntektene beløper seg til om lag 900 millioner kroner. Øvrig virksomhet Hurtigruten eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 16 godsskip (tre fryseskip og 13 tørrlasteskip) på åtte ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Konsernet skal utvikle godsvirksomheten gjennom eierskapet i Nor Lines. Konsernet eier helt eller delvis flere norske reisebyråer og driver to hoteller i Bergen. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsakelig er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter. VISJON OG AMBISJON Hurtigrutens visjon er å tilby ekte opplevelser i unike farvann, og ambisjonen er å bli anerkjent som verdensledende på explorer cruise innen 2010.

6 6 dette er hurtigruten SVALBARD GRØNLAND NORGE Ekvator ANTARKTIS

7 Dette er hurtigruten 7 Unike sjøreiser globalt og lokalt Hurtigruten har en omfattende virksomhet. Den spenner fra et 67 dagers cruise fra Arktis til Antarktis til en ferge- eller busstur på noen få minutter. Virksomheten er global og den har gitt Hurtigruten en posisjon som verdensleder på opplevelsescruise. Samtidig fyller selskapet en rolle som er vital for hverdagen i en rekke lokalsamfunn. Hurtigruten Reiseliv Kollektivtrafikk Hurtigruten anløper 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes, hver dag året rundt. 11 skip opererer ruten, og de betjener en rekke kystsamfunn med transport av passasjerer og gods. Samtidig er Hurtigruten en etablert og anerkjent cruise opplevelse, også kalt Verdens vakreste sjøreise. Innenfor reiseliv opererer Hurtigruten explorer cruise i unike farvann. Vi bringer gjestene til storslåtte opplevelser i verdens ytterkanter; Svalbard, Grønland og Antarktis. I tillegg inviterer vi med på cruise fra Arktis til Antarktis en opplevelse over 67 dager om bord på verdens nyeste og mest moderne explorerskip MS Fram. Hurtigruten er en av landets største aktører på kollektivtrafikk. Virksomheten omfatter ferger, hurtigbåter og busser. Vi har en flåte på 34 ferger, 19 hurtigbåter og omkring 293 busser. Alle disse utgjør viktige brikker i samfunnets infrastruktur, og gjennom en rekke større og mindre samband bidrar de til å knytte mennesker og lokalsamfunn sammen. Nedenfor vises et utvalg fra hurtigruteflåten: Innenfor explorer cruise opererer vi med følgende skip: Nedenfor vises eksempler fra Hurtigrutens flåte innenfor kollektivtrafikk: MS Midnatsol MS Nordstjernen (Svalbard) MS Fjordkongen (hurtigbåt) REINØY REINØY MS Finnmarken MV Polar Star (Svalbard) RICHARD WITH RICHARD WITH MS Richard With MS Fram (Antarktis/Grønland) VESTERÅLEN MS Vesterålen MS Nordnorge (Antarktis) MS Reinøy (ferge)

8 8 Administrerende direktør

9 Administrerende direktør 9 Administrerende direktør: fortsatt store utfordringer 2007 har vært et nytt krevende år for Hurtigruten. Et negativt resultat før skatt på 224 millioner kroner er en tydelig illustrasjon på at vi fortsatt har store utfordringer. De må vi ta på alvor, og derfor har vi ved inngangen til 2008 lansert et nytt og mer omfattende forbedringsprogram. Samtidig har vi påbegynt en prosess for å selge virksomheter som ikke inngår i Hurtigrutens kjerneaktivitet. Etter fusjonen mellom OVDS og TFDS for to år siden, er det gjennomført en rekke forbedringstiltak. Mange av disse har gitt god effekt, men i sum har de ikke kompensert for økte finanskostnader, høyere bunkerskostnader og innføringen av NO X - avgift. Derfor har vi iverksatt ytterligere og sterkere tiltak. Det må til for å skape lønnsom drift og for å utvikle aksjonærenes verdier. Det nye forbedringsprogrammet om - fatter hele konsernet. Samtlige medarbeidere vil bli involvert og alle vil bli utfordret, uavhengig om man jobber på land eller til sjøs og uavhengig av om man har sitt virke i Norge eller i utlandet. Programmet består av syv hovedprosjekter, hvorav fem handler om å øke inntektene. Ett skal forsterke vår innsats og våre resultater på sikkerhet og miljø. Det er vesentlig både for vårt omdømme og vår konkurransekraft, og dermed for vår inntjening. Betydningen av dette har vi fått erfare gjennom flere uønskede hendelser i Det siste prosjektet har som formål å effektivisere stabs- og støttefunksjonene slik at vi i større grad kan hente ut synergier og stordriftsfordeler. Konsernets største utfordring er å øke topplinjen for dermed å bedre resultatene. Det er grunnen til at fem av prosjektene i forbedringsprogrammet fokuserer på økte inntekter. Vi har, med litt sesongvariasjoner, stort sett de samme kostnadene hver eneste av årets tolv måneder. Inntektsbildet er vesentlig annerledes, idet vi stort sett har tre måneder med akseptabel inntjening og ni måneder der inntektene viser at vi ikke på langt nær får utnyttet den kapasiteten vi har, og som vi må betale for. Dersom inntektene i mai måned hadde vært på nivå med inntek- tene i juni måned, ville konsernets resultat for året nærmet seg pluss, og det forteller litt om potensialet. Særlig stort er potensialet i vårt absolutt største og mest kapitalkrevende forretningsområde, Hurtigruten. Vi vil fortsette innsatsen for å profesjonalisere vår markedsføring og vårt salgsarbeid. Vi skal få flere gjester om bord på skipene ved å utvikle nye tilbud og produkter. Vi må selge de spesielle opplevelsene som appellerer til moderne mennesker. Det kan vi gjøre blant annet med et attraktivt program om bord og med et eksotisk og spennende tilbud for besøk og aktiviteter på land. Vi må utnytte de enestående mulighetene vi har ved å kunne tilby unike og ekte opplevelser både sommer, vinter, høst og vår. Vi må også utvikle et opplevelsestilbud som gjør at vi på Hurtigruten kan tilby reiser over færre dager enn det den tradisjonelle rundturen krever. Samtidig må vi forbedre tilbudet om bord på skipene for å by på noe mer, og for å øke inntektene. Forbedringsprogrammet er nødvendig for å løse en krevende situasjon, og de syv prosjektene skal hver for seg og i sum bidra til å hente ut det potensialet denne virksomheten åpenbart har. Utviklingen i Hurtigruten viser også at vi er nødt til å videreføre vårt arbeid med å få endret rammevilkårene. Dagens avtale med Samferdselsdepartementet går ut i 2012, og vi er i utgangspunktet forpliktet til å betjene de 34 havnene som inngår på strekningen Bergen Kirkenes med daglige anløp. 11 skip inngår i denne avtalen, og virksomheten er økonomisk svært sårbar i forhold til blant annet økninger i offentlige avgifter. Etter at avtalen ble inngått i desember 2004, har vi blant annet fått en kraftig økning i havneavgiftene og vi har fått en betydelig merkostnad gjennom innføringen av NO X -avgift. Disse økte kostnadene vil vi søke å få kompensert gjennom en reforhandling av Hurtigruteavtalen. Vi kan ikke forsvare at det er selskapets aksjonærer som i dag faktisk subsidierer virksomheten slik at vi er i stand til å innfri avtalen. Til tross for at 2007 ikke ga oss den fremgangen vi hadde håpet, ser vi at konsernet beveger seg i riktig retning på viktige områder. Spesielt vil jeg fremheve veksten i passasjerinntektene for Hurtigruten og resultatfremgangen for Reiseliv. Utviklingen på disse områdene skal inspirere oss til en enda mer målrettet innsats gjennom vårt nye forbedringsprogram. Vi skal samle ressursene for best mulig å utnytte de mulighetene vi har vil bli nok et krevende år for konsernet, men vi skal oppnå en betydelig resultatforbedring sammenlignet med Som ny leder i Hurtigruten er jeg ambisiøs med tanke på fremtidig utvikling, men realistisk i forhold til at vi vil trenge noe tid før vi kan vise positive resultater. Derfor er prognosen for 2008 et underskudd på 50 millioner kroner. Fra og med 2009 skal vi levere overskudd. Olav Fjell Administrerende direktør

10 10 tema hurtigruten tradisjon og innovasjon Det startet med en dristig nordnorsk sjøkaptein 115 år i kystens tjeneste Klokken søndag 2. juli 1893 la DS Vesteraalen for første gang ut fra kai ved Brattøra i Trondheim med kurs for Hammerfest. 67 timer senere, 5. juli klokken 03.30, la kaptein Richard With skipet til kai - 30 minutter før annonsert rutetid. Hurtigruten var opprettet. I 115 år har Hurtigruten vært i tjeneste for kysten, og utviklingen har vært enorm. I 1893 var ferden i realiteten en risikofylt ekspedisjon. I dag er reisen en turistattraksjon, og Hurtigruten har etablert seg som en av landets desidert sterkeste merkevarer internasjonalt. En kommunikasjonsmessig revolusjon Det var Dampskibskonsulent August Kriegs mann Gran som med sitt initiativ i 1891 fikk fart på ideen om en hurtigseilende kontinuerlig rute med ansvar for postbefordring mellom Trondheim og Hammerfest. Et møte med Richard With, direktør i Vesteraalens Dampskibsselskab, i 1892 bragte Kriegsmann Gran nærmere målet. I 1893 ble det undertegnet en fireårskontrakt. Vesteraalens Dampskibsselskab forpliktet seg til å gjennomføre ukentlige seilinger mellom Trondheim og Hammerfest i sommerhalvåret, og mellom Trondheim og Tromsø om vinteren. Ruten hadde ni anløp. Dette ble starten på en kommunikasjonsmessig revolusjon. Norskekystens mange bosettinger ble knyttet sammen for første gang også vinterstid. Postgangen fra Trondheim til Hammerfest hadde i vinterhalvåret tatt opp til fem måneder, men med Hurtigruten ble den redusert til bare noe få dager. Hurtigruteleia ble en hovedpulsåre for hele kystbefolkningen. Skipene brakte mat og gods til utkantene, men også livstegn fra sårt savnede slektninger. Richard With og Vesteraalen Dampskibsselskab hadde vist vei, og andre fulgte snart på. I 1894 fikk Det Bergenske Dampskibsselskab og Nordenfjeldske Dampskibsselskab i fellesskap konsesjon. Utvidelser av ruten fulgte med flere anløp og hyppigere avganger. Bergen ble endepunkt i sør, mens Kirkenes kom inn i seilingsplanen i Siden 1936 har det vært daglig hurtigruteforbindelse mellom Bergen og Kirkenes kun avbrutt av krigsårene. Tanken på turismen har vært til stede gjennom hele utviklingen til Hurtigruten. Man gjorde unik kystkultur og urørt monumental natur tilgjengelig. Egne turistruter ble opprettet i sommerhalvåret, og Hurtigruten ble aktivt markedsført som en attraktiv reise for å oppleve Nord-Norge og midnattssolen. Antall passasjerer økte fra rundt i 1893 til over i Stadig høyere komfort Det var imidlertid ikke før på 1980-tallet at man tok konsekvensen av dette fullt ut, og bygde skip der passasjerkomfort var prioritert, i tillegg til en moderne godshåndtering. Fra 1993 og fram til 2003 ble ni av 11 skip skiftet ut i den største moderniseringen av Hurtigruten noensinne. Gode restauranter, trimrom, sauna og boblebad er i dag viktige elementer i tradisjonsrike Hurtigruten for å øke gjestenes komfort om bord. Totalt har 70 skip trofast gjort tjeneste i Hurtigruten opp gjennom årene. I dag inngår 11 skip i ruten som anløper 34 havner hver dag 365 dager i året, og Hurtigruten er internasjonalt kjent som Verdens vakreste sjøreise. Nye spennende områder Hurtigruten har over mange tiår høstet anerkjennelse for den tradisjonelle seilasen mellom Kirkenes og Bergen. Godt sjømannskap og førsteklasses skip har gitt et godt fundament for å introdusere Hurtigruten også i andre spennende områder, og derfor har selskapet gjennom de senere årene også lansert cruise i andre krevende farvann. Explorer cruise-virksomheten begynte på Svalbard, der suksessen har vært enestående. Det fortsatte i Antarktis, der Hurtigruten nå har to skip i operasjon i den norske vintersesongen. I fjor kom Grønland til med introduksjonen av MS Fram, verdens nyeste og mest avanserte cruiseskip for polare farvann. I dag er Hurtigruten internasjonalt anerkjent som en globalt ledende cruiseoperatør, og selskapet har høstet prestisjefylte priser. I 2005 kåret reiselivstidsskriftet Lonely Planet Hurtigruten til verdens beste sjøreise gjennom sin Blue List. I mars 2007 kåret det anerkjente reiselivsmagasinet Travel Weekly i England Hurtigruten som best i verden på spesialcruise. Under tildelingen fikk selskapet heder både for Hurtigruten langs norskekysten og for sine cruise på Spitsbergen og i Antarktis. Hurtigruten er posisjonert til å levere ekte opplevelser i unike polare farvann kloden over, og gjør det. Tanken på turismen har vært til stede gjennom hele utviklingen til Hurtigruten.

11 tema hurtigruten tradisjon og innovasjon 11 DS Vesteraalen det første hurtigruteskipet. MS Kong Harald et av dagens moderne og avanserte hurtigruteskip. Kaptein Richard With direktør i Vesteraalens Dampskibsselskab.

12 12 virksomheten Virksomheten 2007

13 Virksomheten 13

14 14 hurtigruten Hurtigruten Selskapets kjerne Viktige hendelser i 2007 yy Rundreiser økte med vel seks prosent yy Rammet av engangshendelser yy Fornyet innsats for å bedre rammebetingelsene Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til og fra mange lokalsamfunn. Samtidig har Hurtigruten bygget opp en posisjon som har gjort reisen langs norskekysten til en cruiseopplevelse av internasjonal klasse. Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten ASA, og står for om lag halvparten av konsernets driftsinntekter. yy Økt fokus på vinterturisme EN SPYDSPISS I NORSK REISELIV Hurtigruten har helt siden starten i 1893 vært en trofast tjener for kystbefolkningen og bidratt til å opprettholde en rekke lokalsamfunn. Våre 11 skip gjennomfører i dag hele havneanløp langs norskekysten i løpet av et år. Det er lenge siden turistene ble fascinert av det unike kystlandskapet, og ikke minst av de mange små og store kystsamfunn man gjester underveis. Hurtigruten høster anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise, og mottar stadig internasjonale priser som cruiseoperatør. Etter et betydelig investeringsprogram, består hurtigruteflåten i dag av moderne og sikre skip med høy komfort. I 2007 hadde Hurtigruten i alt nær passasjerer. Store deler av denne gruppen representerer en viktig inntektskilde for det øvrige reiselivet i Norge, blant annet gjennom besøk på forskjellige destinasjoner, hotellopphold, transport og kjøp av varer og tjenester. Produktet deles inn i to hovedkategorier; rundreiser og distansereiser. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen Kirkenes og Kirkenes Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. Kystbefolkningen som benytter Hurtigruten som kollektiv reisemåte utgjør hovedtrafikk-

15 hurtigruten 15 Nøkkeltall for hurtigruten Proforma Beløp i kroner Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Av- og nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) (21 258) ( ) 1) Proformatall utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med 1. januar 2004 ANTALL GJESTEDØGN y Gjestedøgn rundtur y Gjestedøgn distansepassasjerer ANTALL PASSASJERER y Rundreisepassasjerer y Distansepassasjerer BELEGGSFORDELING % 40% 60% 80% 100% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember grunnlaget innen distansereiser. Kortere fritids- og feriereiser er imidlertid i vekst, spesielt i kombinasjon med andre opplevelser på land langs hurtigruteleia. De 11 hurtigruteskipene har en kapasitet på til sammen køyer. Virksomheten er sesongpreget, og belegget er markert høyest i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Det samme er salgs- og markedsføringsinnsatsen. Målet er å markedsføre de ulike sesongenes særpreg. Hurtigruten vil tilby opplevelser og aktiviteter på utvalgte kortere distanser, og levere et unikt reiseprodukt fra to til fire dager. Ledelsen i Hurtigruten er lokalisert i Narvik, mens teknisk og maritim drift av skip har sin hovedlokalisering i Tromsø. Hurtigruten har salgskontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs- og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England, USA, Kina og Sverige. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. På salgskontorene utenfor Norge sysselsettes det i alt nærmere 200 årsverk. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig for å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet. Den samlede flåten innenfor forretningsområdet består ved årsskiftet av 12 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Skipene har alle gode manøvreringsegenskaper som gjør dem egnet til å ferdes i utfordrende farvann. Valg av farger, materialer og design, samt alder, gjør at hvert skip samtidig har sitt særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og flere av skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt restaurant, kafé, barer og suvenirbutikk. For å optimalisere hurtigruteflåten har selskapet gjennom flere år bygget opp en sterk posisjon på cruise i Antarktis. Dette gir en alternativ utnyttelse av ett av de større skipene gjennom vintersesongen, og dermed bedre kapasitetsutnyttelse for flåten totalt sett. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i 2007, og forretningsområdet sysselsatte i årsverk årsverk var knyttet til sjøvirksomheten, mens landorganisasjonen besto av 79 årsverk. EN UNIK REISE LANGS EN STORSLÅTT KYST Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: yy Ferie- og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. yy Kurs- og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. yy Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. yy Godstransport: Dekker primært gods- transportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for å differensiere tilbudet fra et stadig voksende antall konkurrenter. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv, og unike reiseopplevelser er viktige stikkord.

16 16 hurtigruten Hurtigruten høster anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise, og mottar stadig internasjonale priser som cruiseoperatør. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på skipene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell- og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan gå. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Innen ferie- og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner både i Norge og i utlandet. Både Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska er destinasjoner Hurtigruten ser til i arbeidet med å utvikle produktet ytterligere. For de som velger en ferie basert på sjøreise er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske cruiseselskaper har de senere år økt sin virksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. I møte- og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra norsk hotellvirksomhet. De fleste skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter, og om bord på de nye skipene er også konferansefasilitetene gode. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger kurs/møte på land i kombinasjon med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Hurtigruten har hatt en svak vekst i kurs- og konferansetrafikken. I distansetrafikksegmentet merker Hurtigruten konkurranse spesielt fra flyselskapene, samt fylkenes egne båtruter på kortere strekk langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne konkurransen med høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette vil primært være landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og Staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter helårlige seilinger mellom Bergen og Kirkenes. I tillegg kjøper staten plass for gods nord for Tromsø. I 2007 betalte Staten 265 millioner kroner for tjenestene under Hurtigruteavtalen. Dagens avtale med staten gir et betydelig underskudd for Hurtigruten. Hurtigruteavtalen har en reguleringsklausul som åpner for forhandlinger dersom virksomheten belastes med offentlige avgifter eller kostnader som ikke var påregnelige da avtalen ble inngått. På denne bakgrunn har Hurtigruten tatt initiativet til reforhandlinger. De omfatter blant annet kompensasjon for den NOxavgiften som relaterer seg til oppfyllelsen av Hurtigruteavtalen, og som for 2007 utgjør 60,5 millioner kroner. Fra og med andre halvår 2007 ble Hurtigruten inkludert i ordningen med nettolønn for den del av mannskapet på hurtigruteskipene som inngår i sikkerhetsbemanningen. Beløpet, på 48,6 millioner kroner er foreløpig ikke utbetalt fra Staten

17 hurtigruten 17 i påvente av at diskusjonen vedrørende NOx-avgiften sluttføres. ET MARKED I VEKST En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I 2007 utgjorde disse inntektene 40,1 prosent av samlede driftsinntekter for Hurtigruten. De mest sentrale markeder er Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fire landene står sammen med Norge for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har konsernet egne salgskontorer. Det er også etablert et eget kontor i Sverige, som sammen med Danmark er et satsingsområde for Hurtigruten. Det er også etablert et salgs- og markedsapparat som bearbeider Asia og Russland, markeder som Hurtigruten anser som meget interessante i de kommende årene. Satsingen på internasjonal distribusjon og salg vil være en vesentlig suksessfaktor for Hurtigrutens videre resultatutvikling. Det internasjonale markedet for opplevelsesreiser er betydelig, og i sterk vekst. Hurtigruten får jevnlig demonstrert sitt potensial for vekst i dette segmentet gjennom prestisjetunge, internasjonale pristildelinger. Senest i mars 2007 kåret det anerkjente reiselivsmagasinet Travel Weekly i England Hurtigruten som best i verden på spesialcruise. Under tildelingen fikk selskapet heder både for Hurtigruten langs norskekysten og for sine cruise på Spitsbergen og i Antarktis. Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I 2007 utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 14,1 prosent av Hurtigrutens samlede inntekter. Reisen fungerer primært som en transportetappe for den reisende, og det er en klar overvekt av personer fra kystområdene i Norge som benytter seg av denne transportmuligheten. Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, førte til vekst på 9,3 prosent i 2007 og vil bli ytterligere intensivert i tiden fremover. Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten, med Nor- Lines som operatør, med ansvar for markedsføring og salg. Konkurransen fra gods på vei er meget sterk. Det arbeides med ulike tiltak for å styrke Hurtigruten ytterligere som godstransportør. I denne forbindelse fremheves også Hurtigruten ytterligere som en miljøvennlig transportvei langs kysten. De offentlige tjenesteinnkjøp fra staten utgjorde 13,7 prosent av totale inntekter i VIRKSOMHETEN I 2007 Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2007 til millioner kroner, mot millioner kroner i Veksten på 4,2 prosent skyldes en kombinasjon av økte inntekter fra så vel rundreisepassasjerer som distansepassasjerer og økt ombordsalg. I tillegg er inntektene fra hurtigruteavtalen med Staten økt med om lag 27 millioner kroner sammenlignet med I 2006 hadde Hurtigruten betydelige inntekter fra utleie av skip til oljeindustrien, og dette markedet ble sterkt redusert i Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2007 var på , mot i Dette er en vekst på seks prosent. Gjennomsnittlig pris per gjestedøgn gikk ned fra kroner i 2006 til kroner i Det er et bevisst valg å bruke prismekanismen sammen med mer aktive opplevelsestilbud for å tiltrekke seg flere cruisegjester

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Årsrapport 2008 Global Reports LLC

Årsrapport 2008 Global Reports LLC Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 1. Kvartal Presentasjon 2007 15-05-2007 Hurtigruten Page Side 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 15-05-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fremgangen fortsetter i 1. kvartal

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006.

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Årsrapport 2005 Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Gjennom denne rapporten har vi primært ønsket å gi

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Tromsø, 19.desember 2005. Fusjon TFDS og OVDS

Ekstraordinær Generalforsamling Tromsø, 19.desember 2005. Fusjon TFDS og OVDS Ekstraordinær Generalforsamling Tromsø, 19.desember 2005 Fusjon TFDS og OVDS Fusjonen mellom OVDS og TFDS Skaper et ledende og konkurransekraftig norsk reiselivsog kollektivtransportselskap med hovedbase

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2008

Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2008 Hovedtrekk Tredje kvartal har gått som forventet. Resultatet er svakere enn i fjor, hovedsakelig av to årsaker

Detaljer

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA Hurtigruten i fem deler 1. Dagens produkter, organisasjon, visjon og verdier 2. Endringsprogrammet Svart Belte 2007-2010 3. En global merkevare 4. Infrastruktur, samfunnsaktør

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006 TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005 Presentasjon 24. februar 2006 2005 Omstilling og restrukturering for TFDS 4. kvartalsresultatet preget av fusjonskostnader Normalisert drift som forventet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse Side 2 Front page Årsrapport Side 3 4 8 Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse 20 28

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon og verdiplattform Hurtigruten ASA Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ambisjon Den beste måten å oppleve destinasjonen på Merkekjerne

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Fire produktområder fokus på kjernen Norskekysten Explorer/ MS Fram

Detaljer

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke VI TAR DEG NÆRMERE naturen, kystmiljøene og kulturen Bestill nå! PÅ REISER I 2014 Peder Sognedal Morten Sagen Elisabeth Reeson Stein J Bjørge En reise med Hurtigruten er den beste måten å oppleve norskekysten

Detaljer

Ruteplan. og priser for distansereiser. verdens vakreste sjøreise. 1. oktober 2005 30. september 2006*

Ruteplan. og priser for distansereiser. verdens vakreste sjøreise. 1. oktober 2005 30. september 2006* Ruteplan og priser for distansereiser 1. oktober 2005 30. september 2006* verdens vakreste sjøreise Innhold Hurtigruten 365 dager i året...3 Kart over anløpene...4 Ruteplan...5 Seilingsliste...6 Ruteendringer

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Tur med hurtigruten sommeren 2006

Tur med hurtigruten sommeren 2006 Tur med hurtigruten sommeren 2006 Nok en gang har vi bevilget oss den luksus det er å ta en rundtur med Hurtigruten. Denne gangen fra Trondheim til Kirkenes og tilbake til Trondheim. Været var ikke helt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008

Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2008 Hovedtrekk i fjerde kvartal Underskudd på 560 millioner kroner, preget av nedskrivninger

Detaljer

HELG HEL ELAND EN DEL

HELG HEL ELAND EN DEL HELGELAND EN DEL AV NORDNORSK O REISELIV Steinar Sæterdal Var i mange år markeds /produktdirektør d ktdi ktø i OVDS / Hurtigruten Driveret et egetlitekonsulent konsulent /utviklingsselskap Real Tourism

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Hurtigruta. Samfunnsregnskap. av Gisle Solvoll. Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS)

Hurtigruta. Samfunnsregnskap. av Gisle Solvoll. Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) Hurtigruta Samfunnsregnskap av Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1006/2008 Hurtigruta Samfunnsregnskap av Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008

Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Posten Norge Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 22/10/2008 Hovedpunkter Driftsinntektene økte med MNOK 1 352 sammenlignet med samme periode i fjor Veksten skyldes hovedsakelig oppkjøp, positiv volumutvikling

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet?

Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Hvilke muligheter gir OL Tromsø 2014 for reiselivet? Et OL i Tromsø vil gi store utviklingsmuligheter for reiselivet i byen, Nord-Norge og hele Norges kyst. Mulighetene som beskrives nærmere i dette notatet

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

Kollektivkonferansen 2012. «Hva må til for å få flere til å reise kollektivt?» Leif Øverland Administrerende direktør, Fjord1 AS

Kollektivkonferansen 2012. «Hva må til for å få flere til å reise kollektivt?» Leif Øverland Administrerende direktør, Fjord1 AS Kollektivkonferansen 2012 «Hva må til for å få flere til å reise kollektivt?» Leif Øverland Administrerende direktør, Fjord1 AS Javisst, vi vet at bruk av kollektivtransport gir lavere samfunnskostnader,

Detaljer

2. De store bedriftenes betydning for nordnorsk reiseliv

2. De store bedriftenes betydning for nordnorsk reiseliv STRATEGI FOR Å STYRKE NORDNORSK REISELIV 1. Oppdraget Utgangspunktet for dette prosjektet er et oppdrag fra statsråd Liv Signe Navarsete i Kommunal- og regionaldepartementet. Forum for Reiseliv er bedt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer