Pasientene forventer en kunnskapsbasert helsetjeneste hvordan bidrar du til det? Monica W. Nortvedt, professor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasientene forventer en kunnskapsbasert helsetjeneste hvordan bidrar du til det? Monica W. Nortvedt, professor"

Transkript

1 Pasientene forventer en kunnskapsbasert helsetjeneste hvordan bidrar du til det? Monica W. Nortvedt, professor

2 Hva skal jeg snakke om? Hva er evidensbasert/kunnskapsbasert praksis? Hva baserer vi våre avgjørelser på? Forskning - KBP Trinnene i kunnskapsbasert praksis Modellen til kunnskapsbasert praksis Mastergrad i kunnskapsbasert praksis

3 Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig behandling Ikke unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

4 Som helsearbeider Gjør alt en kan for å gi det beste tilbudet til pasientene

5 Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: Ca 2000 dødsfall Ca varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

6 Stort fokus på pasientsikkerhet

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Hvorfor? 11

12

13 Kreftsyk Trygve Hillestad

14 Utvikling av klinisk praksis helseforskning Kunnskapshull Kunnskapshull helseforskning Lårhalsbrudd Operasjon Rehabilitering Frisk Bruk av sjekklister Finnes retningslinjer for ernæring, men ikke implementert KBP Er praksis i tråd med god forskning clinical audit KBP Uoversiktlig, mange studier, skrive systematisk oversikt KBP

15 Stort behov for helsefaglig forskning

16 Helse Vests strategiske satsing Regional helsefaglig forskningssatsing Strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis innen helsefag

17

18 Stort behov for klinisk helsefaglig forskning

19 Personer med doktorgrad i Helse Vest ved oppstart Helse Førde 0 Helse Fonna 0 Helse Bergen 0 Helse Stavanger 0

20 Bakgrunn Fire innsendte søknader ble bedt om å se på muligheten for å lage en felles søknad: Marit Graue: DiaBest- forskningsgruppe Marit Solheim: Senter for helseforskning Monica Wammen Nortvedt: Senter for kunnskapsbasert praksis Hans J. og Anne Kari Aarstad: Øre/nese/halsavdeling Helse Bergen (Livskvalitet: liten del av et større prosjekt)

21 HVA ER PROFILEN?

22 Strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis innen helsefag Styringsgruppe Strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis Professor Monica W. Nortvedt Referansegruppe Delprogram 1 Implementering av en kunnskapsbasert helsefaglig praksis i Helse Vest Professor Monica W. Nortvedt Delprogram 2 Psykososial helse og livskvalitet - forsking for å fremme en kunnskapsbasert helsefaglig praksis i Helse Vest. Professor Berit Rokne/professor Marit Graue

23 Hovedmål Bidra til bedre helsetjenester gjennom å øke forskningskompetansen og evnen til å anvende forskningsbasert kunnskap i helsefagene

24 Virkemidler Ha fokus på bedre koordinering og en langsiktig strategisk planlegging Tildeling av stipend Seminarer Bedre rekruttering av yngre forskere og strategi for sikring av ettervekst

25 Samarbeid i satsingen Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger

26 Samarbeid i satsingen UH-nett Vest Høgskolen i Bergen UiB Høgskolen Stord/ Haugesund Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger Høgskolen i Sogn og Fjordane Universitet et i Stavanger 26

27 Styringsgruppen Anne Sissel Faugstad, viseadministrerende direktør, Helse Bergen Astrid Bårdgard, forskningsdirektør, Høgskolen i Bergen Marit Solheim, forskningsleder, Helse Førde Kirsten Lode, fagsjef, fag og foretaksutvikling, Helse Stavanger

28 Vitenskapelig råd Robert Bjerknes, professor, UiB Marit Kirkevold, professor, UiO

29 Ledergruppen Monica W. Nortvedt, professor Marit Graue, professor Berit Rokne, professor Bente Frisk, forskningskoordinator, administrativ leder fra Helse Bergen

30 Kontaktpersoner i helseforetakene Anita Lyssand, seksjonssjef for Seksjon for læring og kompetanse, Helse Bergen Marit Solheim, forskningsleder for Senter for helseforskning, Helse Førde Kirsten Lode, fagsjef, Helse Stavanger Merete Røthing, ph.d. kandidat, Helse Fonna

31 Prosjekter som var med fra oppstart Delprogram 1 Implementering av en kunnskapsbasert helsefaglig praksis i Helse Vest Professor Monica W. Nortvedt Delprogram 2 Psykososial helse og livskvalitet - forsking for å fremme en kunnskapsbasert helsefaglig praksis i Helse Vest Professor Berit Rokne/professor Marit Graue Trygg kirurgi Helse Bergen Ernæring Helse Bergen Kvalitet i helsetjenesten Helse Førde Samhandling om diabetes i primær- og spesialisthelsetjeneste Helse Stavanger Akutt kritisk syke sykehjemspasienter Helse Bergen/ Løvaasen undervisningssykehjem Implementering av KBP i fysioterapi Helse Bergen/ Haraldsplass Diabetes og Psykososial helse Helse Bergen/HiB Psykisk helse, diabetesrelaterte problemområder og livskvalitet Psykososial helse og livskvalitet hode/hals kreft. Helse Bergen/HiB Livskvalitet før og etter kirurgisk behandling for sykelig overvekt. Helse Førde Livsstil og sykelig overvekt. Helse Førde KOLS - livskvalitet og mestring. Helse Førde Livskvalitet hos premature Helse Bergen

32 DiaFoto Telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår et samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Marjolein M. Iversen Post doc, Helse Stavanger/ førsteamanuensis HiB

33 Safe Surgery Implementering av kirurgiske sjekklister Et samarbeidsprosjekt mellom flere sykehus nasjonalt og internasjonalt Arvid Steinar Haugen Ph.d. kandidat, Helse Bergen

34 Langtidsoppfølging av pasienter etter bariatrisk kirurgi John Roger Andersen Postdoc, Helse Førde/ førsteamanuensis HiSF

35 Kompetanseoppbygging «Søknadsskriving» «Livskvalitet, motivasjon «Prosjektdesign og og mestring» Oppbygging Kick off seminar gjennomføring av av helsefaglige «To seminarer: forskning» forskningsprogram» Akademisk skriving» «To seminarer: Forskningsformidling Avslutningsseminar Søknadsskriving

36 Personer som har fått stipend fra satsingen Marjolein Iversen John Roger Andersen Anne Kari Aarstad Arvid S. Haugen Bente Gjelsvik Signe Berit Bentsen Bente Frisk Tina Taule Janice Andersen Kjersti Oterhals Anette Storesund Heidi Markussen Elen Siglen 36

37 Vurderingskomiteen Marit Kirkevold Professor UiO Ole-Jan Iversen Professor NTNU 37

38 Stipendiater og stipendtildelinger 22 stipendiater 3 post doc Delt ut 21 stipender 53 vitenskapelige publikasjoner pr

39 Samarbeid lønner seg hvis vi er enige om hvor vi skal

40 Helse Vest brukes som eksempel nasjonalt Helseforetakene setter av forskningsmidler til helsefag Høy kvalitet på søknader Tverrfaglige forskningsgrupper etableres God rekruttering Bedre forskningssamarbeid mellom universitet/ høgskole/ HF

41 Jobb sammen Praktiser delekultur Anbefalinger Skap nettverk nasjonalt og internasjonalt Samarbeid om prosjekter Vær synlig! vis at kompetanse gjør en forskjell for pasienten

42 42

43 43

44 Nasjonal kvalitetsstrategi

45 Implementering i utdanning Undervisningspersonell Bachelor Master Phd

46

47 Implementering i helse- og omsorgstjenestene

48 Sykehusene er fellesskapets eiendom. Derfor har vi ansvar for å sikre en drift som gir mest og best helse for satsingen.

49 Shared decision making -samvalg «Ingen beslutning om meg uten med meg» skal gjennomsyre behandling 49

50 Sykepleierne er nøkkelen til suksess Målet om kunnskapsbasert praksis og SDM forutsetter en dreining fra paternalisme til autonomi i helsetjenesten, fra at helsepersonell beslutter til at pasientene blir invitert til medbestemmelse. - Sykepleierne er den største helseprofesjon i Norge - har flest pasientmøter - handler om å ta utgangspunkt i pasientenes behov - gir råd og setter i verk mange tiltak som får stor betydning for menneskers daglige liv og helse - god kompetanse i kunnskapsbasert praksis - som faggruppe har sykepleiere en sentral rolle for samhandling med kronisk syke og eldre, et område som særlig egner seg for brukermedvirkning. 50

51 Trinn I - Refleksjon

52 Hvorfor gjør vi det vi gjør i praksis?

53 Trinnene i kunnskapsbasert praksis Trinn I Refleksjon over egen praksis Hvorfor gjør vi det vi gjør? Diskuterer vi med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i vår fagutøvelse? Er det kultur på arbeidsplassene til å stille spørsmål om hva vi gjør? Legger ledere til rette for refleksjon?

54 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling. Dagens medisin

55 Hva er realiteten? prosedyrer i 30 helseforetak Fagprosedyrene ligger ikke tilgjengelig på internett Noen fagprosedyrer hadde referanser som ikke hadde noe med innholdet å gjøre 15 år gamle fagprosedyrer uten referanser Mange sykehus hadde helt ulike prosedyrer på de ulike avdelingene - for samme behandling Noen avdelinger hadde ikke prosedyrer i det hele tatt Mange hadde ikke oppdateringsrutiner, og veldig få hadde rutiner for hvordan de skal lage fagprosedyrer Det har ikke vært noen delekultur for fagprosedyrer i sykehusene Borgen K. Dagens Medisin

56 Nasjonale fagprosedyrer

57 Trinn II - Spørsmålsformulering

58 KULTURENDRING

59 Kjernespørsmål PICO

60 Hvor kan du lære mer? Boken Jobb kunnskapsbasert!

61 Huskekort

62 Trinn III - Litteratursøk

63 Hva er nytt? Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

64

65 Dyktige bibliotekarer ;-) HJELP!

66 enkeltstudier

67 Det vakte stor oppmerksomhet da Ian Chalmes og Paul Glasziou i 2009 publiserte en artikkel i The Lancet der de hevdet at 85% av all forskning er «waste» unødvendig. 67

68 Serie med artikler fra LANCET

69 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier

70 Ulike måter å lese forskning Holde deg orientert For å få svar på et konkret spørsmål fra praksis

71 S-pyramiden Systems Systemer Summaries Kunnskapsbaserte oppslagsverk og retningslinjer Synopses of syntheses Oppsummerte systematiske oversikter Syntheses Systematiske oversikter Oppslagsverk: BMJ Best Practice, UpToDate Retningslinjer: G-I-N mfl. Other Reviews (Cochrane Library) Sekundærtidsskrifter: Evidence Based Nursing m.fl. McMaster PLUS Syntheses Cochrane Reviews (Cochrane Library) mfl. Synopses of single studies Oppsummerte enkeltstudier Single studies Enkeltstudier Sekundærtidsskrifter: Evidence Based Nursing mfl. McMaster PLUS Studies, Trials (Cochrane Library) MEDLINE, CINAHL mfl. DiCenso, Bayley & Haynes. Evid Based Nurs 12(4), 2009.

72

73

74

75 Trinn IV Kritisk vurdere

76 Dette kan læres ;-)

77

78 Sjekklister kan brukes Kan du stole på resultatene? Setter metodedelen av artikkelen under lupen. Hva er resultatene? De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem. Kan resultatene brukes i din praksis? Her trenger du din fagekspertise.

79 Trinn V - Anvende

80 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Reinar LM, 2007

81 Tiger Woods vurderer sitt neste slag 60% interpretation 40% information

82

83 Trinn V - Anvende

84 February 3rd and 4th 2015 Victor Montori, US Amanda Burls, UK Brian Haynes, Canada Jennifer Yost, Canada Signe Flottorp, Norway Per Olav Vandvik, Norway

85 Hvorfor tror dere at praksis varierer så mye? Hvorfor tror dere det er så vanskelig å endre praksis?

86 PANORAMAPOSTEN

87 PANORAMAPOST Vi ønsker å gi de beste tiltakene på pasientenes behov og problem. Vi vil være eksperter innen sykepleie til vår pasientgruppe. Vi skal være en pilotpost for å se på hvordan en sengepost kan arbeide kunnskapsbasert

88 KB fagprosedyrer Implementerer systematisk Clinical audit Publiserer Formidler

89 89

90 Hva har skjedd med personalgruppen? Økt bevissthet over egen praksis Økt motivasjon for fagutvikling Stiller spørsmål ved egen praksis Annen argumentasjon i faglige diskusjoner Ser at det kommer pasienter til gode bedre praksis Konsekvenser for praksis (pasientinformasjon) Flere opplever at KBP er nyttig og praksisnært

91 DELEKULTUR 91

92 Implementering av kunnskapsbasert praksis skal også gjøres kunnskapsbasert

93 Hva viser studier? kartlegging av lokale barrierer med samhandlende tiltak synes å ha en betydning for å lykkes med implementering av kunnskapsbasert praksis betydning av å ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne lese og forstå forskning samt at forskningen bør være relevant for praksis og ha betydning for pasientpleien for å fremme bruken av kunnskapsbasert praksis fremheves positive og resultatorienterte ledere ha gode rollemodeller i praksis Sandvik, Stokke, Nortvedt Sykepleien Forskning 2011

94 Samarbeider med Undervisningssykehjem OUS, Radiumhospitalet Helse Bergen Nordlandssykehuset

95 Kompetanseheving En av hovedfaktorene som fremmer implementering er å utdanne personalet Kull 2009 Kull 2011 Kull 2013

96 Seminar etter videreutdanning OUS Skal pasienter med osteogent sarkom å ha drikkerestriksjoner under høydose Methorexat behandling? V/ Lotta Våde Når skal intravenøs preoperativ antibiotikaprofylakse administreres for å gi optimal effekt? V/ Ragnhild Fossum Hvilken innvirkning har ernæring på palliative kreftpasienters livskvalitet og opplevelse? V/ Kirsti Stray Hvordan opplever kreftpasienter i poliklinikk å ha pasientansvarlig sykepleier? V/ Hilde Ulriksen Reduseres antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner ved å vaske Klorhexidin før kateterisering? v/ Arnhild Fredriksen Trenger neutropene leukemipasienter å isoleres for å unngå infeksjon? v/ Anja Rolandsson

97 Mastergradsprogram i kunnskapsbasert praksis Hvorfor? Hva? Eksempler 97

98 Hvorfor Master i kunnskapsbasert praksis? Endringer & Utfordringer Livslang læring & kunnskapshåndtering 98

99 Hva er master i kunnskapsbasert praksis? Term Emne ECTS Credits 1 MAKP 102 Introduksjon til KBP i helsetjenesten 15 2 MAKP 202 KBP Implementering I (klinisk praksis) 15 3 MAKP 302 Vitenskapsteori, metode og etikk 15 4 MAKP 401 KBP Implementering II (organisasjon) 15 5 MAKP 501 Prosjektplan og metodefordyping MAKP 601 Mastergradsoppgave ECTS 4 år med 50 % studieprogresjon 99

100 Metodisk tilnærming 100

101 Systematiske oversikter Eksempler Systematisk oversikt resultater fra flere studier Resultater som kan sammenlignes Alle relevante enkeltstudier 101

102 Eksempler systematiske oversikter Hva er effektene av intervensjoner for å implementere kliniske retningslinjer i sykehjem? Heinz Diehl, Pleie- og omsorgssjef, Fedje kommune 102

103 Eksempler systematiske oversikter Hva er effektene av fjerntolking for minoritetspasienter i helsetjenesten? Panita Laksuktom, sykepleier og tolk 103

104 Eksempler systematiske oversikter Hva er effektene av simuleringstrening på sykepleieres kunnskaper og ferdigheter? Pål Andre Hegland, intensivsykepleier, Høgskolen Sogn- og Fjordane 104

105 Eksempler systematiske oversikter Hva er effekten av telemedisinsk oppfølging av legg- og fotsår? Effect of telemedicine follow-up care of leg and foot ulcers: a systematic review BMC HSR 2014 Marianne Tveit Haavind, sykepleier. 105

106 Klinisk audit 1. Identifiser forbedringsområde 2. Sett kriterier (og standard) 6. Undersøk praksis igjen og oppretthold endringene 5. Iverksett planen 3a. Undersøk dagens praksis 3b. Sammenlign praksis med kriterier 4. Lag en handlingsplan Seddon & Buchanan, 2006

107 Eksempel klinisk audit Marit Helen Instefjord, psykiatrisk sykepleier, DPS, Helse Møre og Romsdal 107

108 Eksempel klinisk audit Sissel Øygard, høgskolelektor, Høgskolen Sogn og Fjordane 108

109 Eksempel klinisk audit Britt Sjøbø, intensivsykepleier, Helse-Bergen 109

110 Klinisk audit Når avnavler jordmor? Sykepleien Forskning Katrine Åasekjær, høgskolektor jordmorutdanningen, Høgskolen i Bergen 110

111 Utvikling av retningslinje «Å utvikle en kunnskapsbasert retningslinje som definerer tema og struktur på opplæringen av KOLS pasienter» Sissel Oftedal, lungesykepleier, Helse-Bergen og Nasjonalt nettverk for prosedyrer 111

112 Primærstudie Hilde Valen Wæhle, rådgiver Helse-Bergen 112

113 Erfaringer ett år etter Kull 2008 og kull

114 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

115 Du trenger ikke å være dårlig for å jobbe systematisk for å bli bedre KULTURENDRING

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen?

Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Hvordan kan vi styrke ergoterapi og utvikle kvaliteten i fagutøvelsen? Abstract Kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningskunnskap, erfaringsbasert

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset

Prosjekt 2011 2014. Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet. Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Prosjekt 2011 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet Seksjonsleder Astrid Jacobsen Rådgiver Nora Frydendal Hoem Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset Nesten ikke til

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon En veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2014 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Jakten på informasjon. en veiledning fra Medisinsk bibliotek

Jakten på informasjon. en veiledning fra Medisinsk bibliotek Jakten på informasjon en veiledning fra Medisinsk bibliotek September 2015 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon Fra 1. januar 2015 blir OUS Medisinsk bibliotek på Ullevål og Radiumhospitalet en del av Universitetsbiblioteket i Oslo. Medisinsk bibliotek vil fortsette å være lokalisert på Ullevål

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag

STRATEGISK PLAN. Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag STRATEGISK PLAN Fagutvikling/kompetanseutvikling i Helse Nord-Trøndelag Levanger, juni 2007 STRATEGIPLAN, FAGUTVIKLING/ KOMPETANSEUTVIKLING I HELSE NORD-TRØNDELAG Sammendrag Denne utredningen har kommet

Detaljer

Minstekrav for fagprosedyrer.

Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Minstekrav for fagprosedyrer. Karin Borgen Klinikere trenger fagprosedyrer hver dag. Skal det være

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2008 TEMA: Lungesykepleie AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer... 2 Gratulerer....................... 4 Til lykke......................... 5.....................

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen

Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen Elzbieta Piwonska-Jaskula Liv Wergeland Sørbye Camilla Anthonisen 2013/6 Forebygging av urinveisinfeksjoner hos skrøpelige eldre kunnskapsbasert praksis Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag

Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, Bibliotek- og informasjonsfag Mariann Mathisen Kvalitet på kunnskapsoppsummeringer i helsetjenesten En evaluering av søkestrategier i systematiske oversikter fra det internasjonale Cochrane-samarbeidet Masteroppgave i bibliotek- og

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: En oversikt Ergoterapeuter bruker en rekke kunnskapskilder når de tar avgjørelser. Vanlige kilder er egen erfaring, brukerne (pasienter), etter- og videreutdanning,

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis Formålet med denne artikkelen er å presentere noen måter å implementere kunnskapsbasert praksis i eget arbeid som kan være aktuelle for ergoterapeuter

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer