Toril Merete Ringholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toril Merete Ringholm"

Transkript

1 CV Toril Merete Ringholm Helmer Hanssens gt Tromsø Født Utdannnelse 2004 Dr. polit. Universitetet i Tromsø 1987 Cand.polit. Institutt for Planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø Øvrige fag: Planlegging storfag, Offentlig forvaltning og organisasjonslære grunnfag, sosialøkonomi grunnfag 1979 Seljord folkehøgskule, studiekurset 1978 Finnfjordbotn vidaregåande skole, samfunnsfaglig studieretning Praksis 1.juli 2002 d.d.: Seniorforsker ved NORUT Samfunnsforskning : Amanuensis ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø : Studieopphold ved University of Strathclyde, Glasgow, Scotland : Stipendiat ved IPL, UiTø, på prosjektet Kommunedelsutvalg, kommuner og lokalsamfunn : Forsker ved NORUT Samfunnsforskning, seniorforsker fra sept : Prosjektleder for Formidlingsprosjektet Formidling av kommunalforskning ved Senter for Kommunalforskning i Tromsø : Vitenskapelig assistent for Nils Aarsæther på prosjektet Beslutningsstruktur og fordelingsutfall, deltidsstilling Engasjementer 1. juli 31. desember 2009: Vikariat som førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap, Sosiologi og Samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø 1

2 2003 og 2004: Ansvarlig for innhold og koordinering av EVU-kurset Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, på oppdrag for U-vett, Universitetet i Tromsø 1989-d.d.: Forelesninger i Planleggingsteori, praktisk planlegging, politisk analyse og governance på storfags- bachelor-, hovedfags- og masternivå, på IPL d.d: Sensurarbeid for Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland, på storfags-, hovedfags-, bachelor- og masternivå : Vitenskapelig assistent på prosjektet Beslutningsstruktur og fordelingsutfall, ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, ansatt av NAVF Bedømmingskomiteer 2013: Komite for vurdering av søkere til stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer 2013: Komite for vurdering av Marie-Louise Galambas avhandling for Ph.D-graden, Roskilde Universitet 2012: Komite for vurdering av Hege Hofstads avhandling for Ph.D-graden, Oslo Universitet 2012: Komite for vurdering av søker til stipendiatstillinger ved Høgskolen i Lillehammer 2010: Komite for vurdering av Anette Aagaard Thuesens Ph.D.-avhandling, Syddansk Universitet, Esbjerg 2007: Komite for vurdering av opprykk til forsker 1, Norut Tromsø 2002: Bedømmingskomite for ansettelse av stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer Redaktøroppgaver Hovedredaktør for Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red) (2013): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Redaktør for Local government Studies, Vol. 35(5), sammen med Karl Löfgren. Dette er et temanummer om demokrati i nettverksstyring, i de nordiske landene, med vektlegging av et komparativt perspektiv. Fødselspermisjoner Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokbidrag, inkludert dr. avhandling Ringholm, T. (2013): Innovasjon for kommunesektorens utfordringer? i Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2

3 Ringholm, T. og N. Aarsæther (2013): Demokrati I kommunale innovasjonsprosesser. I Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Teigen, H., T. Ringholm og N. Aarsæther (2013): Innovatør frå alders tid. I Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Ringholm, T. og E. Angell (2012): Felles fylkesplan i Trøndelag Produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?, Kart og Plan, Vol 72, s Arbo, P., A. Iversen, M. Knool, T. Ringholm og G. Sander (2012): Arctic Futures: Conceptualizations and Images of a Changing Arctic, Polar Geography, DOI: / X Førde, A og T. Ringholm (2012): Planlegging for lokal utvikling, i Aarsæther, N., E. Falleth, T. Nyseth og R. Kristiansen (red.): Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap, bærekraft og demokrati, Oslo: Høgskoleforlaget Aarsæther, N. og T. Ringholm (2011): The Rural Municipality as developer. Entrepreneurial and Planning Modes in Local Development, Lex Localis Vol 9(4), s Löfgren, K. and T. Ringholm (2009): Introduction: New Network Modes of Nordic Local Governance? Local government Studies, Vol. 35(5) s Hall, P., P. Kettunen, K. Löfgren and T. Ringholm (2009): Is there a Nordic approach to questions of democracy in studies of network governance? Local government Studies, Vol. 35(5) s Nyseth, T. og T. Ringholm (2008): Municipal response to local diversity: Flexibility in community governance, Local Government Studies Vol 34, No 4 Ringholm, T. (2007): Tverrfaglighet en eremitt-tilværelse? Om risikoen ved tverrfaglighet, i Bærenholdt, J.O., A. Førde, S. Jentoft og T. Nyseth (red.): I disiplinenes grenseland. Diskurser om tverrfaglighet, Oslo: Fagbokforlaget Demokrati på dugnad, avhandling for dr.polit.-graden, mai 2004 Nyseth, T., T. Ringholm, A. Røiseland og N. Aarsæther: Dugnad og Demokrati, Kommuneforlaget 2000 Ringholm, T. og M. Aanesen (1995):Planlegging av kollektivtransport i strøk med lav etterspørsel. Kapittel til kompendium i transportplanlegging, Institutt for Samferdselsteknikk Trondheim: NTNU Populærvitenskapelige artikler og kronikker 3

4 Toril Ringholm (2013): Hva gjør vi med romfolket?, kronikk i Nordlys Toril Ringholm og Vigdis Nygaard (2013): Hvem skal gjøre jobben i nord? Kronikk i Nordlys, Altaposten, Avisa Nordland og Helgelands Blad Terje Skjeggedal, Toril Ringholm, Kjell Overvag og Thor Flognfelt (2013): Ti år med fjellteksten, kronikk i Nationen Ringholm, T. (2013): Det norske flernivådemokratiet, Bokanmeldelse, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 54, nr 1 Abelsen B. og Toril Ringholm (2012): Samhandlingens pris, kronikk Dagens Næringsliv Aure, M., H. Rapp Nilsen og T. Ringholm (2011): Arbeidskraftutfordringene i distrikts- Norge, Plan 6/2011, Oslo: Universitetsforlaget Ringholm, T. (2011): Innovasjonsprosesser i norske kommuner, i A. Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Ringholm, T (2011): Kommunen som samfunnsutvikler, i A. Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Ringholm, T. (2011): Kommuner i utvikling, Plan 1/2011, Oslo: Universitetsforlaget Ringholm, T. (2010): Hager i skiftende landskap fra næringshage til utviklingslandskap, Plan 1/2010, Oslo: Universitetsforlaget Ringholm, T. og N. Aarsæther (2010): Kommuner som strekker seg, kronikk, Nordlys Ringholm, T. (2009): Å telle arbeidsplasser. Kronikk, forskning.no, Ringholm, T. (2009): Næringshagene redskap for innovasjon eller regionalpolitiske altmuligarbeidere? Kronikk, Nordlys Nygaard, V. Og T. Ringholm (2008): Hvor ble det av Erna-millionene? Kronikk Nordlys 7.november, Altaposten 8. november Arbo P. og T. Ringholm (2007): Skisma i regional planlegging, Plan nr. ¾ Ringholm, T. og S. Karlstad (2007): Trenger vi et Nordområdefond?, Nordlys 14.november Arbo, P. og T. Ringholm (2006): Regionreform og samarbeid i Trøndelag, Kronikk Adresseavisen nov. Arbo, P, E.Angell og T. Ringholm (2005): Fra Plan til iverksetting, kronikk, Adresseavisen

5 T. Ringholm og J.E. Reiersen (1993) "Dårlig tilpasset dem som trenger det mest" Artikkel, Samferdsel nr.5 A.T. Lotherington, E. Johnsen, T. Ringholm og K. Tornes (1992): "Hierarki, marked og nettverk", artikkel, Plan og Arbeid nr Rapporter og notater Angell, E., M. Aure, V. Nygaard, I. Lie og T. Ringholm (2013): Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge, Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Ringholm, T., E. Angell og I. Lie (2012): Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland, rapport nr. 13/2012, Norut Tromsø Abelsen, B., T. Ringholm, P-A. Emaus og M. Aanesen (2012): Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?, Rapport 2012:9, Norut Alta Selstad, T:, T.Dølvik, A. Hompland, J. H. Lesjø og T. Ringholm (2012): Scenarier for kommunesektoren , ØF-rapport 01/2012 Ringholm, T. og T. Nilsen (2011): Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt, rapport 2011:5, Alta: Norut Alta Aure, M., H. Rapp Nilsen, E. Josefsen og T. Ringholm (2011): Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner, Rapport nr. 6/2011, Tromsø: Norut Tromsø Ringholm,T., N. Aarsæther, P. Bogason og M-B. Ellingsen (2011): Innovasjonsprosesser i norske kommuner. Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse, Rapport nr. 2/2011, Tromsø: Norut Tromsø Ringholm T., N. Aarsæther, V. Nygaard og P. Selle (2009): Kommunen som samfunnsutvikler, Rapport 8/2009, Tromsø: Norut Tromsø Nygaard, V., T. Ringholm, S. Karlstad og E. Angell (2008): Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004, Rapport 2008:10, Norut: Alta Nygaard, V., T. Ringholm, S. Karlstad og E. Angell (2008): Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004, Rapport 2008:10, Norut: Alta Ringholm, T.; E. Angell, G. Alteren, A. Buanes og M. Aanesen (2008): Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVA s næringshagesatsing, Rapport nr. 11/2008, Norut: Tromsø Ringholm, T. (2008): Demokratisk utvikling gjennom dialog. Utfordringer i KS sitt internasjonale kommunesamarbeid, Notat SN 01/2008, Tromsø: Norut Tromsø Karlstad, S. og T. Ringholm (2007): Trenger vi et nordområdefond?, rapport 2007:5, Alta: Norut NIBR 5

6 Ringholm, T. (red) (2007): Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway, Working paper 2007:8, Roskilde: Center for Democratic network Governance Ringholm T., E. Angell og A. Gjertsen (2006): Styringsdialog i regionalpolitisk samordning, notat SN , Tromsø: Norut Samfunn Arbo P. Og T. Ringholm (2006): Kreativ planlegging for en kreativ region, sluttrapport fra evalueringen av Felles fylkesplan for Trøndelag, rapport Norut NIBR 2006:9 Angell, E. og T. Ringholm (2006): Iverksetting av planprodukt og planprosess, Rapport Norut NIBR 2006:1 Arbo, P., E. Angell og T. Ringholm (2005): En plan som ikke var planlagt, rapport fra evaluering av fylkesplansamarbeidet i Trøndelag, Rapport Norut NIBR 2005:8 Ringholm T. (2004): Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer, SN 05/2004, Tromsø: Norut Samfunn Bæck, U.D. og T.Ringholm (2004): Skole og utdanning på dagsordenen?, rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. og M. Aanesen (2004): Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark, Rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. og M. Aanesen (2004): Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms, rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. (1998): Politisk styring? Evaluering av politisk styringsmodell i Tromsø kommune, Rapport NORUT Samfunn Ringholm, T. og A.G. Sandaune (1997): Den nye småskolen Evaluering av prosjektet rapport, NORUT Samfunn. Ringholm, T. (1996) Offentlig tilrettelegging for næringsutvikling.notat til arbeidsseminar i KAD Ringholm, T. og E. Johnsen (1995): Erfaringer + Resultater = Nye spørsmål.utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken, Rapport NORUT Samfunn. Ringholm, T., P. Arbo, P. Pedersen, M.B. Ellingsen (1994): Og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging, Rapport, NORUT Samfunn Aanesen, M. og T. Ringholm (1993):"Om det ikke går buss, men drosje" Rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. og G. Bye (1993): Tre ruteforsøk på Senja, Rapport, NORUT Samfunn 6

7 J.E. Reiersen og G. Bye(1993): "Hvor god for hvem? Transportperspektiv på en utkantregion" Rapport NORUT Samfunn Ringholm, T. (1993): "Kultur som prosjekt. Arbeidsform og virkemåte for Kulturprosjektet i Salangen", Rapport NORUT Samfunn Lotherington, A.T.,K. Tornes,E. Johnsen og T. Ringholm (1992): "Foran Fronten? Rapport fra DU sitt kvinneretta arbeid i fylkene" Rapport FORUT Samfunn Ringholm, T. (1992): "Ullsfjordforbindelsen - veien for næringslivet i Lyngen?" Rapport, FORUT Samfunn 1992 Pedersen, P. og T. Ringholm (1991): "Tilskudd til bedriftsbarnehager - god distriktspolitikk eller alment velferdsgode?" Rapport, FORUT Samfunn Ringholm, T.(1991):"Vei gjennom Berg", Rapport, FORUT Samfunn 1991 Ringholm, T.(1987): "Nytt Inntektssystem - virkninger og bivirkninger. En undersøkelse av organisasjonsvirkninger ved innføring av Nytt Inntekstssystem i to kommuner" Hovedoppgave, Forskningsgruppa for lokalsamfunnsstudier og samfunnsplanlegging, ISV, UiTø Prosjekterfaring av nyere dato Medvirker i prosjektet Governing the Mountain Regions, et prosjekt under Demosregprogrammet i Forskningsrådet. Prosjektet ledes av Østlandsforskning Prosjektleder for Scenarier etter Toven, på oppdrag for Helgeland regionråd, avsluttet september Medvirket i prosjektet Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? På oppdrag for KS, ledet av Norut Alta og avsluttet august 2012 Medvirket i prosjektet Scenarier for kommunesektoren, ledet av Østlandsforskning og avsluttet februar 2011 Prosjektleder for Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasjonsarbeid, på oppdrag for KS, avsluttet februar 2011 Medvirker i Følgeforskning på Goliat-utbyggingen, på oppdrag for ENI, avsluttes desember 2013 Prosjektleder for Kommunen som samfunnsutvikler, på oppdrag for KRD. Avsluttet april Prosjektleder for Evaluering av Næringshageprogrammet, på oppdrag for SIVA. Avsluttet september

8 Medvirket i Evalueringen av ekstraordinære midler til Finnmarkskommunene, på oppdrag for KRD. Evalueringen avsluttet oktober Deltaker i prosjektet Nordic network on network governance, ledet av Peter Bogason ved Roskilde universitetssenter. Prosjektperiode Ansvarlig for å koordinere den norske delen av litteraturanalysen i prosjektet. Prosjektet er finansiert av det danske forskningrådet. Medansvarlig for utredningen om behovet for et Nordområdefond, sammen med Stig Karlstad, Norut Alta, på oppdrag for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen, avsluttet høsten Medansvarlig for prosjektet Evaluering av fylkesplansamarbeidet i Trøndelag, på oppdrag fra KS, avsluttet høsten 2006 Prosjektleder for prosjektet Rammebetingelser for rolleutforming i regional utvikling, på oppdrag fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, samt LU. Avsluttet våren Medansvarlig for utforming og gjennomføring av EVU-kurset Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, i regi av UVETT, Universitetet i Tromsø, vårsemersteret 2003 og vårsemesteret 2004 Prosjektleder for evaluering av den norske delen av Interreg-prosjektet Participation in rural communities by young broadband users (PICYBU), Leder for prosjektet Governance, New Public Management og kommunale brukergarantier, finansiert av Kommunenes Sentralforbund, avsluttet september 2004 Prosjektleder for prosjektet Kommunale og fylkeskommunale topplederes oppmerksomhet om kvalitet og innhold i skole og utdanning, finansiert av Kommunenes Sentralforbund, avsluttet 15. februar 2004 Eldre prosjektledererfaring Stipendiat på prosjektet Kommunedelsutvalg, kommune og lokalsamfunn, finansiert av Forskningsrådet under Kommunelovprogrammet. Varighet Prosjektleder for Ny politisk styringsmodell i Tromsø kommune, , på oppdrag fra Tromsø kommune. Prosjektleder for prosjektet Evaluering av Den nye småskolen, på oppdrag fra Statens Utdanningskontor i Troms 1997 Prosjektleder for prosjektet Evaluering av strategisk næringsplanlegging,, utført på oppdrag fra SND i

9 Fagfellevurderinger 2012: Nordisk Administrativt Tidsskrift Scandinavian Journal of Public Administration Fjellpolitikk Planning Theory and Practice 2011: Planning Theory and Practice 2009: Local Government Studies Tillitsverv Medlem av styret for Norsk Evalueringsforening fra august 2012-d.d. Medlem av representantskapet i Sparebank1 Nord Norge, 2008-d.d. Ansattevalgt representant i styret for Norut Samfunn fra , videre i styret for Norut A/S fra 2007 til Styreleder i Tromsø Folkeskoles Musikkorps fra Tillitsvalgt i Forskerforbundet ved Norut Medlem i styret for Senter for kommunalforskning,

10 10

4.3 KOMMUNAL UTVECKLINGSPOLITIK

4.3 KOMMUNAL UTVECKLINGSPOLITIK 4.3 KOMMUNAL UTVECKLINGSPOLITIK 4.3.1 KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLER TORIL RINGHOLM Norske kommuner har en lang historie som initiativtakere, pådrivere og samarbeidspartnere i lokal samfunnsutvikling (Baldersheim

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

4.1 NÄTVERKSSTYRNING OCH DEN NYA TIDENS

4.1 NÄTVERKSSTYRNING OCH DEN NYA TIDENS 4.1 NÄTVERKSSTYRNING OCH DEN NYA TIDENS PROBLEM 4.1.1 NETTVERK I PRAKSIS ASBJØRN RØISELAND Ordet nettverk er i dag et hyppig brukt faguttrykk i samfunnsvitenskapene. Det som opprinnelig var en metafor

Detaljer

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn?

hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? østlandsforskning Eastern Norway Research Institute hvordan kan nasjonalparkene bidra til utvikling av lokalsamfunn? Terje Skjeggedal Nasjonalparkkommune; hvem, hva, hvorfor og hvordan? Konferanse 17.

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer

De regionale instituttene

De regionale instituttene De regionale forskningsinstituttene Hva kan evalueringen brukes til? Seminar i regi av TFoU 5.Mars 2013 Jørn Rangnes De regionale instituttene Institutt Organisasjon Lokalisering Inntekter*) (mill kr)

Detaljer

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene?

Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Har fjellteksten nyttet? Hva skjer med fjellbygdene? Heiplansamlinga 2016, 21. 22. september, Haukeliseter Terje Skjeggedal, Institutt for byforming og planlegging Vassdalseggi, mars 2010 1965 Basert

Detaljer

intellektuelle kapital Bente Aasjord

intellektuelle kapital Bente Aasjord Nordområdenes humane og intellektuelle kapital Bente Aasjord Største LO-organisasjon Over 300 000 medlemmer på landsbasis INordNorge Nord-Norge utgjør medlemmene våre ca 10% av befolkningen. Organiserer

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Del 1 KOMMUNEN SOM INNOVATØR... 13. Kapittel 1 Innovatør frå alders tid... 15 Håvard Teigen, Toril Ringholm og Nils Aarsæther

Innhold. Forord... 3. Del 1 KOMMUNEN SOM INNOVATØR... 13. Kapittel 1 Innovatør frå alders tid... 15 Håvard Teigen, Toril Ringholm og Nils Aarsæther Innhold Forord... 3 Del 1 KOMMUNEN SOM INNOVATØR... 13 Kapittel 1 Innovatør frå alders tid... 15 Håvard Teigen, Toril Ringholm og Nils Aarsæther Innleiing... 15 Teori om innovasjon: Entreprenørskap og

Detaljer

Innhold. Del 1 Introduksjon til planlegging og det norske plansystemet... 25

Innhold. Del 1 Introduksjon til planlegging og det norske plansystemet... 25 Innhold Kapittel 1 Utfordringer for norsk planlegging... 15 Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth og Ronny Kristiansen Bærekraft, kunnskap og demokrati... 15 Tre grunnleggende ideer... 16 Ny planlov

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014

INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 INNKALLING Felles fylkesmøte 2014 Rica Hotel, Alta 28. og 29. april KS Finnmark, KS Troms, KS Nordland Samfunnsutvikling velferd demokrati Gå mot vinden. Klyv berg Innkalling til Felles fylkesmøte 2014

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør?

Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Delplenum 6, 28.08.14 Elisabeth Fosse Lokalt folkehelsearbeid i Norge helse i alt vi gjør? Presentasjon på Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim, Elisabeth Fosse,

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Curriculum Vitae Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Forskningsassistent ved Norsk senter for bygdeforskning

Curriculum Vitae Forsker ved Norsk senter for bygdeforskning Forskningsassistent ved Norsk senter for bygdeforskning Curriculum Vitae Personlige opplysninger: Navn: Svein Frisvoll Fødselsdato 17.12.77 Stilling: Seniorforsker / Forskningsleder Adresse: Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll. 7491

Detaljer

SAMPLAN 2014-2015 PENSUM:

SAMPLAN 2014-2015 PENSUM: SAMPLAN 2014-2015 PENSUM: (Pensum for 30 ect masternivå om lag 3000 sider ) SAMLING 1, UKE 1 : SAMFUNN OG PLANLEGGING, ( 696 sider) Frønes, I. og Kjølsrød, L. (red.) 2010: Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal

Detaljer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer

Ex phil, Universitetet i Tromsø Årstudium i historie, Høgskolen i Lillehammer CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Kristian Alnes Stilling: Forsker II Telefon: 951 093 94 E-post: pa@ostforsk.no Utdanning: 1994: Cand. Oecon, Universitetet i Oslo (UiO) 1988: Sosiolologi (10 vekttall),

Detaljer

Samhandling og utvikling av byen og omlandet

Samhandling og utvikling av byen og omlandet Samhandling og utvikling av byen og omlandet Innlegg på samling faglig nettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging i storbyregionene Bergen, 3.-4. februar Hege Hofstad, NIBR Bærekraftig

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland

Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Samarbeid, samordning og ansvar Signy Irene Vabo Hege Herland Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 30. 31. oktober Spor 1 Samhandling Disposisjon To utgangspunkt Samordning og samarbeid begrepene

Detaljer

CURRICULUM VITAE Januar 2014

CURRICULUM VITAE Januar 2014 CURRICULUM VITAE Januar 2014 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tlf: 22 95 88 00. Faks: 22 60 77 74 Navn: Sigrid Stokstad Født: 22. juli 1968 Akademisk grad: Ph.D.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Kommunesektorens utvikling

Kommunesektorens utvikling Kommunesektorens utvikling styring, demokrati og tillit Jon Helge Lesjø Høgskolen i Lillehammer NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3.2.2016 Hovedpunkter Kommunal utvikling belyst med scenarier sett fra 2012

Detaljer

Stedsutvikling og folkehelse

Stedsutvikling og folkehelse Stedsutvikling og folkehelse Sammenhenger og grenseganger + forskningens rolle Vigdis Nygaard, seniorforsker SEMINAR STEDSUTVIKLING DET GODE SAMFUNN KIRKENES, 5. SEPTEMBER 2017 Disposisjon Norut og regional

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dekan Eva Falleth Fakultet for samfunnsvitenskap Dekan Eva Falleth Universitetsstyrets seminar 5-6 mars 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Samfunnsperspektiv på areal, folkehelse, klima, landskap, mat,

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER 2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER Nord-Norge har et stort potensial for metalliske ressurser i berggrunnen Betydelig økning i etterspørsel og prospektering etter malm og metalliske råstoffer både

Detaljer

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013 Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv 25.September 2013 Rock City, Namsos samfunnsutvikling Ulike perspektiv: Nasjonalt/ Regional og lokal utviklingstiltak Politisk engasjement Økonomiske partnerskap

Detaljer

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu

Bygdeskolen Det store i det lille. Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Bygdeskolen Det store i det lille Ragnhild Liland Program for lærerutdanning/ntnu Å ta den andres perspektiv For noen år siden da politikerne startet kampanjen for å legge ned skolen kom ordføreren og

Detaljer

Kommunen som utviklingsaktør. Nils Aarsæther, Institutt for sosiologi, statsvitskap og samfunnsplanlegging, UiT

Kommunen som utviklingsaktør. Nils Aarsæther, Institutt for sosiologi, statsvitskap og samfunnsplanlegging, UiT Kommunen som utviklingsaktør Nils Aarsæther, Institutt for sosiologi, statsvitskap og samfunnsplanlegging, UiT Eigen bakgrunn Cand.polit. UiB 1973 (sosiologi) Stipendiat i Samfunnsplanlegging UiT 74 SamPlan

Detaljer

Hva er fokus i utdanningene?

Hva er fokus i utdanningene? Hva er fokus i utdanningene? Eva Falleth Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø- og biovitenskap Felles nettverkssamling planlegging Lillestrøm 12. november 2012 Fokus i norsk planleggerutdanning

Detaljer

Tema 3: v/ Vigdis Espnes Landheim, Fagsjef Areal og miljø i Sør Trøndelag Fylkeskommune. Refleksjon om spørsmålstillingen

Tema 3: v/ Vigdis Espnes Landheim, Fagsjef Areal og miljø i Sør Trøndelag Fylkeskommune. Refleksjon om spørsmålstillingen Tema 3: Nye forventninger til fylkeskommunen hvilken organisasjon må fylkeskommunen bygge for å ta rollen som samfunnsutvikler, hvilke endringer må skje internt? v/ Vigdis Espnes Landheim, Fagsjef Areal

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

KOMMUNENE SOM NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLERE I ET NYTT KOMMUNE-NORGE

KOMMUNENE SOM NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLERE I ET NYTT KOMMUNE-NORGE KOMMUNENE SOM NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLERE I ET NYTT KOMMUNE-NORGE Elisabeth Angell, seniorforsker Norut IN Omstillingskonferanse, Gardermoen 21.oktober 2015 12 FORSKNINGSOMRÅDER NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLER

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Rådgivende organ for forskning og innovasjon i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Kristin Mehre, Avd.dir. Avdeling omsorgstjenester 27.10.2011 Rådgivende organ for forskning 1 Oppdrag fra HOD Foreslå

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et masterprogram ved Høgskolen i Sørøst-Norge. OPPSTART FEBRUAR 2018 Velkommen til en innovativ læringsreise Masterprogrammet

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting

Tromsø, 26.6.09. Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø, 26.6.09 Lokaliseringsmodell for skolestrukturtilpassing ved gitt grunnkretsbosetting 1 Bakgrunn for søknaden I kommuneproposisjonen

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Journaliststudiet ved Universitetet

Detaljer

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program

Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Samarbeid mellom TIK og SFE: Forslag om et felles Master program Fulvio Castellacci TIK-styret, Møte 1. september 2015

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09

Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo. Tromsø 26.6.09 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Tromsø 26.6.09 Utvikling av forslag til nye kriterier for utgiftsutjamningen relatert til grunnskoletjenestene basert på kostnadsoptimal skolelokalisering

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen

Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Videre i riktig retning med drahjelp fra FN-konvensjonen Kristiansand 20. august 2014 Inger Marie Lid, teolog, ph.d. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus Samfunnsdeltakelse, mennesket som borger

Detaljer

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i muligheter og begrensninger Et to-årig prosjekt(2013-15) i regi av Kommunenes sentralforbund(ks) i samarbeid med et utvalg nord-norske kommuner samt universitetene i Tromsø og Nordland v/ visedekan/dosent

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Avslutningskonferanse for den nasjonale småsamfunnssatsingen Scandic Tromsø 17. 18. mars 2010

Avslutningskonferanse for den nasjonale småsamfunnssatsingen Scandic Tromsø 17. 18. mars 2010 Avslutningskonferanse for den nasjonale småsamfunnssatsingen Scandic Tromsø 17. 18. mars 2010 Onsdag 17. mars: Vi fokuserer på læring Møteleder: Judith Kortgård, KRD Kl 10.30 Kl. 10.45 Kl. 12.00 Kl 13.00

Detaljer

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER TIL FAKULTETSSTYRETS MØTE 15. MARS 2010

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER TIL FAKULTETSSTYRETS MØTE 15. MARS 2010 OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER TIL FAKULTETSSTYRETS MØTE 15. MARS 2010 Sak FS-33/2010: OPPNEMNING AV MEDLEMMAR TIL PH.D.UTVALET VED HSL- FAKULTETET Arkivref. 2009/4424 "Følgjande medlemmar oppnemnast til

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Referat fra instituttstyremøte Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) 17.september 2009

Referat fra instituttstyremøte Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) 17.september 2009 MØTEREFERAT Møtedato: 17.september 2009 kl 0915. Møtet avsluttet kl 1200. Møteleder/referent: Til stede: Forfall: - Arkivref: Anne Britt Flemmen / Kari Mette P. Foslund Anne Britt Flemmen (styreleder),

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal

Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Kommunereformer: Er stort godt, men smått betre? Innlegg på folkemøte i Sør-Aurdal om kommunereformen Måndag 30.11.2015 Audun Offerdal Tal kommunar over tid År Antall 1837/38 392 1879 522 1909 630 1919

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring:

CURRICULUM VITAE. Publikasjoner. Forskningsrapporter. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Per Olav Lund Stilling: Forsker 2 Telefon: 97 67 07 11 E-post: pol@ostforsk.no Utdanning: 2009 13: Høyskolen i Hedmark. Master of Public administration 2004-05: Handelshøyskolen

Detaljer

Å rsrapport for følgeforskning 2013 - Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy

Å rsrapport for følgeforskning 2013 - Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy Å rsrapport for følgeforskning 2013 - Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy Marit Aure 1, Anniken Førde 2 og Tone Magnussen 3 1. Innledning Denne rapporten presenterer og oppsummerer arbeidet

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø

2006-2010: Post.doc, Institutt for filosofi/ Forskerskolen CEPIN, Universitetet i Tromsø CV Kjersti Fjørtoft Holtveien 14 9012 Tromsø Født: 13. 07. 1966 Email: Kjersti.fjortoft@uit.no Telefon +48159619/ +4748159619 Utdanning: 2006: Dr. art, filosofi, Universitetet i Tromsø. 1992: Cand. Phil,

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte 1. Fast ansatte Født Stilling 1955 Førsteamanuensis 1956 Førsteamanuensis 1960 Professor/Instituttleder 1949 Professor 1952

Detaljer

KS Høstkonferansen 2016, 10. november «Utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og samhandling

KS Høstkonferansen 2016, 10. november «Utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og samhandling KS Høstkonferansen 2016, 10. november 2016 «Utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og samhandling. «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 FORSKNINGSGLIMT NR 3/2013 Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) er en forskningsstiftelse som ble etablert i 2001. Bygdeforskning som forskningsmiljø

Detaljer

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet 14. mars 2016, klokken 1200 1600 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, forsker Fafo Wencke Muhleisen, uavhengig forsker ved Senter for tverrfaglig

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Prosessveiledere KS Nord-Norge

Prosessveiledere KS Nord-Norge Prosessveiledere KS Nord-Norge Torbjørn Evanger (f 1947) Tlf: 90834385 e-post: torbjorn.evanger@nordtroms.net bosted: 9152 Sørkjosen Sosialøkonomi, bedriftsøkonomi, personal/ arbeidspsykologi, næringsutvikling/

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Universitetet i Stavanger tilbyr både journalistutdanning og utdanning

Detaljer

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005

Sak 2/2005 Godkjennelse av innkalling og saksliste for 20.10.2005 Referat 2005 Referat fra Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning 2005 Møtet ble avholdt 20.10.2005, kl 12.00-18.00 Kjell Arholms Hus (Bygget for helse- og sosialfagutdanningene), møterom A-146,

Detaljer

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( )

Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg ( ) Årsrapport 2014 Demokrati, styring og regionalitet/demosreg (2005-2014) Året 2014 Året 2014 har vært det siste året for programmet DEMOSREG. Det har vært 14 aktive forskerprosjekter under programmet i

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Er forskningsmålene nådd?

Er forskningsmålene nådd? Er forskningsmålene nådd? Delprogram C: Bioøkonomi og forvaltning Arild Buanes, Norut Samfunnsforskning Hovedmål (1998): Utvikle ulike forvaltningsmodeller/strategier for vurdering av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna?

Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna? 1 Vil nasjonal fjellpolitikk få betydning for Forollhogna? Årskonferanse Forollhogna 2014 3. februar, Budal Professor Terje Skjeggedal, Institutt for byforming og planlegging 2 Bakgrunn og innhold NFR-prosjektet:

Detaljer

Last ned Hva skjer i universiteter og høgskoler? Last ned

Last ned Hva skjer i universiteter og høgskoler? Last ned Last ned Hva skjer i universiteter og høgskoler? Last ned ISBN: 9788215024349 Antall sider: 192 Format: PDF Filstørrelse:27.74 Mb En bok med et uvanlig perspektiv: Den ser på hvordan vitenskapelig ansatte

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Kulturindustrien i Tromsø

Kulturindustrien i Tromsø Kulturindustrien i Tromsø Erfaringer og muligheter presentert av Roar Dons Behov for innhold i opplevelsessamfunnet som vi i dag befinner oss i er sterkt økende og dagens og fremtidens eldre er villige

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING

FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING FOU-PROSJEKT NR.124013: SAMARBEID MELLOM KOMMUNESEKTOREN OG UH- SEKTOREN FOR ØKT KVALITET OG RELEVANS I UH-UTDANNING OM UTREDNINGEN Problemstillinger Er det forhold ved statlig styring av UH-sektoren som

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse

Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse KS personalledersamling Stjørdal 8.november Karen Havdal og Pål Ranes Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling Fylkeskommunens oppgaver og roller: Samfunnsutviklerrollen

Detaljer

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m)

Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) CV Thomas Nordahl f. 06.05.58 Høiensalgt. 52, 2317 HAMAR E-post: thomas.nordahl@hihm.no Tlf.: 62 52 60 72 (p) 62517723 (a) 95 24 47 17 (m) UTDANNING 1979 Examen Philosophicum 1980-83 Allmennlærerutdanning,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Studieplan for opplæringsdelen i PhD-programmet ved Universitetet i Bergen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet STUDIERETNING GEOGRAFI OG STUDIERETNING SYSTEMDYNAMIKK (Godkjent av dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer