Toril Merete Ringholm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toril Merete Ringholm"

Transkript

1 CV Toril Merete Ringholm Helmer Hanssens gt Tromsø Født Utdannnelse 2004 Dr. polit. Universitetet i Tromsø 1987 Cand.polit. Institutt for Planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø Øvrige fag: Planlegging storfag, Offentlig forvaltning og organisasjonslære grunnfag, sosialøkonomi grunnfag 1979 Seljord folkehøgskule, studiekurset 1978 Finnfjordbotn vidaregåande skole, samfunnsfaglig studieretning Praksis 1.juli 2002 d.d.: Seniorforsker ved NORUT Samfunnsforskning : Amanuensis ved Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø : Studieopphold ved University of Strathclyde, Glasgow, Scotland : Stipendiat ved IPL, UiTø, på prosjektet Kommunedelsutvalg, kommuner og lokalsamfunn : Forsker ved NORUT Samfunnsforskning, seniorforsker fra sept : Prosjektleder for Formidlingsprosjektet Formidling av kommunalforskning ved Senter for Kommunalforskning i Tromsø : Vitenskapelig assistent for Nils Aarsæther på prosjektet Beslutningsstruktur og fordelingsutfall, deltidsstilling Engasjementer 1. juli 31. desember 2009: Vikariat som førsteamanuensis ved Institutt for Statsvitenskap, Sosiologi og Samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø 1

2 2003 og 2004: Ansvarlig for innhold og koordinering av EVU-kurset Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, på oppdrag for U-vett, Universitetet i Tromsø 1989-d.d.: Forelesninger i Planleggingsteori, praktisk planlegging, politisk analyse og governance på storfags- bachelor-, hovedfags- og masternivå, på IPL d.d: Sensurarbeid for Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nordland, på storfags-, hovedfags-, bachelor- og masternivå : Vitenskapelig assistent på prosjektet Beslutningsstruktur og fordelingsutfall, ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, ansatt av NAVF Bedømmingskomiteer 2013: Komite for vurdering av søkere til stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer 2013: Komite for vurdering av Marie-Louise Galambas avhandling for Ph.D-graden, Roskilde Universitet 2012: Komite for vurdering av Hege Hofstads avhandling for Ph.D-graden, Oslo Universitet 2012: Komite for vurdering av søker til stipendiatstillinger ved Høgskolen i Lillehammer 2010: Komite for vurdering av Anette Aagaard Thuesens Ph.D.-avhandling, Syddansk Universitet, Esbjerg 2007: Komite for vurdering av opprykk til forsker 1, Norut Tromsø 2002: Bedømmingskomite for ansettelse av stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer Redaktøroppgaver Hovedredaktør for Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red) (2013): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Redaktør for Local government Studies, Vol. 35(5), sammen med Karl Löfgren. Dette er et temanummer om demokrati i nettverksstyring, i de nordiske landene, med vektlegging av et komparativt perspektiv. Fødselspermisjoner Publikasjoner Vitenskapelige artikler og bokbidrag, inkludert dr. avhandling Ringholm, T. (2013): Innovasjon for kommunesektorens utfordringer? i Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2

3 Ringholm, T. og N. Aarsæther (2013): Demokrati I kommunale innovasjonsprosesser. I Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Teigen, H., T. Ringholm og N. Aarsæther (2013): Innovatør frå alders tid. I Ringholm T., H. Teigen og N. Aarsæther (red): Innovative kommuner. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget Ringholm, T. og E. Angell (2012): Felles fylkesplan i Trøndelag Produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?, Kart og Plan, Vol 72, s Arbo, P., A. Iversen, M. Knool, T. Ringholm og G. Sander (2012): Arctic Futures: Conceptualizations and Images of a Changing Arctic, Polar Geography, DOI: / X Førde, A og T. Ringholm (2012): Planlegging for lokal utvikling, i Aarsæther, N., E. Falleth, T. Nyseth og R. Kristiansen (red.): Utfordringer for norsk planlegging. Kunnskap, bærekraft og demokrati, Oslo: Høgskoleforlaget Aarsæther, N. og T. Ringholm (2011): The Rural Municipality as developer. Entrepreneurial and Planning Modes in Local Development, Lex Localis Vol 9(4), s Löfgren, K. and T. Ringholm (2009): Introduction: New Network Modes of Nordic Local Governance? Local government Studies, Vol. 35(5) s Hall, P., P. Kettunen, K. Löfgren and T. Ringholm (2009): Is there a Nordic approach to questions of democracy in studies of network governance? Local government Studies, Vol. 35(5) s Nyseth, T. og T. Ringholm (2008): Municipal response to local diversity: Flexibility in community governance, Local Government Studies Vol 34, No 4 Ringholm, T. (2007): Tverrfaglighet en eremitt-tilværelse? Om risikoen ved tverrfaglighet, i Bærenholdt, J.O., A. Førde, S. Jentoft og T. Nyseth (red.): I disiplinenes grenseland. Diskurser om tverrfaglighet, Oslo: Fagbokforlaget Demokrati på dugnad, avhandling for dr.polit.-graden, mai 2004 Nyseth, T., T. Ringholm, A. Røiseland og N. Aarsæther: Dugnad og Demokrati, Kommuneforlaget 2000 Ringholm, T. og M. Aanesen (1995):Planlegging av kollektivtransport i strøk med lav etterspørsel. Kapittel til kompendium i transportplanlegging, Institutt for Samferdselsteknikk Trondheim: NTNU Populærvitenskapelige artikler og kronikker 3

4 Toril Ringholm (2013): Hva gjør vi med romfolket?, kronikk i Nordlys Toril Ringholm og Vigdis Nygaard (2013): Hvem skal gjøre jobben i nord? Kronikk i Nordlys, Altaposten, Avisa Nordland og Helgelands Blad Terje Skjeggedal, Toril Ringholm, Kjell Overvag og Thor Flognfelt (2013): Ti år med fjellteksten, kronikk i Nationen Ringholm, T. (2013): Det norske flernivådemokratiet, Bokanmeldelse, Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 54, nr 1 Abelsen B. og Toril Ringholm (2012): Samhandlingens pris, kronikk Dagens Næringsliv Aure, M., H. Rapp Nilsen og T. Ringholm (2011): Arbeidskraftutfordringene i distrikts- Norge, Plan 6/2011, Oslo: Universitetsforlaget Ringholm, T. (2011): Innovasjonsprosesser i norske kommuner, i A. Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Ringholm, T (2011): Kommunen som samfunnsutvikler, i A. Ivarsson (red): Nordisk kommunforskning, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Ringholm, T. (2011): Kommuner i utvikling, Plan 1/2011, Oslo: Universitetsforlaget Ringholm, T. (2010): Hager i skiftende landskap fra næringshage til utviklingslandskap, Plan 1/2010, Oslo: Universitetsforlaget Ringholm, T. og N. Aarsæther (2010): Kommuner som strekker seg, kronikk, Nordlys Ringholm, T. (2009): Å telle arbeidsplasser. Kronikk, forskning.no, Ringholm, T. (2009): Næringshagene redskap for innovasjon eller regionalpolitiske altmuligarbeidere? Kronikk, Nordlys Nygaard, V. Og T. Ringholm (2008): Hvor ble det av Erna-millionene? Kronikk Nordlys 7.november, Altaposten 8. november Arbo P. og T. Ringholm (2007): Skisma i regional planlegging, Plan nr. ¾ Ringholm, T. og S. Karlstad (2007): Trenger vi et Nordområdefond?, Nordlys 14.november Arbo, P. og T. Ringholm (2006): Regionreform og samarbeid i Trøndelag, Kronikk Adresseavisen nov. Arbo, P, E.Angell og T. Ringholm (2005): Fra Plan til iverksetting, kronikk, Adresseavisen

5 T. Ringholm og J.E. Reiersen (1993) "Dårlig tilpasset dem som trenger det mest" Artikkel, Samferdsel nr.5 A.T. Lotherington, E. Johnsen, T. Ringholm og K. Tornes (1992): "Hierarki, marked og nettverk", artikkel, Plan og Arbeid nr Rapporter og notater Angell, E., M. Aure, V. Nygaard, I. Lie og T. Ringholm (2013): Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge, Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Ringholm, T., E. Angell og I. Lie (2012): Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland, rapport nr. 13/2012, Norut Tromsø Abelsen, B., T. Ringholm, P-A. Emaus og M. Aanesen (2012): Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?, Rapport 2012:9, Norut Alta Selstad, T:, T.Dølvik, A. Hompland, J. H. Lesjø og T. Ringholm (2012): Scenarier for kommunesektoren , ØF-rapport 01/2012 Ringholm, T. og T. Nilsen (2011): Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt, rapport 2011:5, Alta: Norut Alta Aure, M., H. Rapp Nilsen, E. Josefsen og T. Ringholm (2011): Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner, Rapport nr. 6/2011, Tromsø: Norut Tromsø Ringholm,T., N. Aarsæther, P. Bogason og M-B. Ellingsen (2011): Innovasjonsprosesser i norske kommuner. Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse, Rapport nr. 2/2011, Tromsø: Norut Tromsø Ringholm T., N. Aarsæther, V. Nygaard og P. Selle (2009): Kommunen som samfunnsutvikler, Rapport 8/2009, Tromsø: Norut Tromsø Nygaard, V., T. Ringholm, S. Karlstad og E. Angell (2008): Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004, Rapport 2008:10, Norut: Alta Nygaard, V., T. Ringholm, S. Karlstad og E. Angell (2008): Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004, Rapport 2008:10, Norut: Alta Ringholm, T.; E. Angell, G. Alteren, A. Buanes og M. Aanesen (2008): Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVA s næringshagesatsing, Rapport nr. 11/2008, Norut: Tromsø Ringholm, T. (2008): Demokratisk utvikling gjennom dialog. Utfordringer i KS sitt internasjonale kommunesamarbeid, Notat SN 01/2008, Tromsø: Norut Tromsø Karlstad, S. og T. Ringholm (2007): Trenger vi et nordområdefond?, rapport 2007:5, Alta: Norut NIBR 5

6 Ringholm, T. (red) (2007): Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway, Working paper 2007:8, Roskilde: Center for Democratic network Governance Ringholm T., E. Angell og A. Gjertsen (2006): Styringsdialog i regionalpolitisk samordning, notat SN , Tromsø: Norut Samfunn Arbo P. Og T. Ringholm (2006): Kreativ planlegging for en kreativ region, sluttrapport fra evalueringen av Felles fylkesplan for Trøndelag, rapport Norut NIBR 2006:9 Angell, E. og T. Ringholm (2006): Iverksetting av planprodukt og planprosess, Rapport Norut NIBR 2006:1 Arbo, P., E. Angell og T. Ringholm (2005): En plan som ikke var planlagt, rapport fra evaluering av fylkesplansamarbeidet i Trøndelag, Rapport Norut NIBR 2005:8 Ringholm T. (2004): Demokratiaspekt ved brukergarantier og serviceerklæringer, SN 05/2004, Tromsø: Norut Samfunn Bæck, U.D. og T.Ringholm (2004): Skole og utdanning på dagsordenen?, rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. og M. Aanesen (2004): Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Finnmark, Rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. og M. Aanesen (2004): Sårbare lokalsamfunn og dagligvareforsyning i Troms, rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. (1998): Politisk styring? Evaluering av politisk styringsmodell i Tromsø kommune, Rapport NORUT Samfunn Ringholm, T. og A.G. Sandaune (1997): Den nye småskolen Evaluering av prosjektet rapport, NORUT Samfunn. Ringholm, T. (1996) Offentlig tilrettelegging for næringsutvikling.notat til arbeidsseminar i KAD Ringholm, T. og E. Johnsen (1995): Erfaringer + Resultater = Nye spørsmål.utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken, Rapport NORUT Samfunn. Ringholm, T., P. Arbo, P. Pedersen, M.B. Ellingsen (1994): Og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging, Rapport, NORUT Samfunn Aanesen, M. og T. Ringholm (1993):"Om det ikke går buss, men drosje" Rapport, NORUT Samfunn Ringholm, T. og G. Bye (1993): Tre ruteforsøk på Senja, Rapport, NORUT Samfunn 6

7 J.E. Reiersen og G. Bye(1993): "Hvor god for hvem? Transportperspektiv på en utkantregion" Rapport NORUT Samfunn Ringholm, T. (1993): "Kultur som prosjekt. Arbeidsform og virkemåte for Kulturprosjektet i Salangen", Rapport NORUT Samfunn Lotherington, A.T.,K. Tornes,E. Johnsen og T. Ringholm (1992): "Foran Fronten? Rapport fra DU sitt kvinneretta arbeid i fylkene" Rapport FORUT Samfunn Ringholm, T. (1992): "Ullsfjordforbindelsen - veien for næringslivet i Lyngen?" Rapport, FORUT Samfunn 1992 Pedersen, P. og T. Ringholm (1991): "Tilskudd til bedriftsbarnehager - god distriktspolitikk eller alment velferdsgode?" Rapport, FORUT Samfunn Ringholm, T.(1991):"Vei gjennom Berg", Rapport, FORUT Samfunn 1991 Ringholm, T.(1987): "Nytt Inntektssystem - virkninger og bivirkninger. En undersøkelse av organisasjonsvirkninger ved innføring av Nytt Inntekstssystem i to kommuner" Hovedoppgave, Forskningsgruppa for lokalsamfunnsstudier og samfunnsplanlegging, ISV, UiTø Prosjekterfaring av nyere dato Medvirker i prosjektet Governing the Mountain Regions, et prosjekt under Demosregprogrammet i Forskningsrådet. Prosjektet ledes av Østlandsforskning Prosjektleder for Scenarier etter Toven, på oppdrag for Helgeland regionråd, avsluttet september Medvirket i prosjektet Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? På oppdrag for KS, ledet av Norut Alta og avsluttet august 2012 Medvirket i prosjektet Scenarier for kommunesektoren, ledet av Østlandsforskning og avsluttet februar 2011 Prosjektleder for Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasjonsarbeid, på oppdrag for KS, avsluttet februar 2011 Medvirker i Følgeforskning på Goliat-utbyggingen, på oppdrag for ENI, avsluttes desember 2013 Prosjektleder for Kommunen som samfunnsutvikler, på oppdrag for KRD. Avsluttet april Prosjektleder for Evaluering av Næringshageprogrammet, på oppdrag for SIVA. Avsluttet september

8 Medvirket i Evalueringen av ekstraordinære midler til Finnmarkskommunene, på oppdrag for KRD. Evalueringen avsluttet oktober Deltaker i prosjektet Nordic network on network governance, ledet av Peter Bogason ved Roskilde universitetssenter. Prosjektperiode Ansvarlig for å koordinere den norske delen av litteraturanalysen i prosjektet. Prosjektet er finansiert av det danske forskningrådet. Medansvarlig for utredningen om behovet for et Nordområdefond, sammen med Stig Karlstad, Norut Alta, på oppdrag for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen, avsluttet høsten Medansvarlig for prosjektet Evaluering av fylkesplansamarbeidet i Trøndelag, på oppdrag fra KS, avsluttet høsten 2006 Prosjektleder for prosjektet Rammebetingelser for rolleutforming i regional utvikling, på oppdrag fra Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, samt LU. Avsluttet våren Medansvarlig for utforming og gjennomføring av EVU-kurset Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, i regi av UVETT, Universitetet i Tromsø, vårsemersteret 2003 og vårsemesteret 2004 Prosjektleder for evaluering av den norske delen av Interreg-prosjektet Participation in rural communities by young broadband users (PICYBU), Leder for prosjektet Governance, New Public Management og kommunale brukergarantier, finansiert av Kommunenes Sentralforbund, avsluttet september 2004 Prosjektleder for prosjektet Kommunale og fylkeskommunale topplederes oppmerksomhet om kvalitet og innhold i skole og utdanning, finansiert av Kommunenes Sentralforbund, avsluttet 15. februar 2004 Eldre prosjektledererfaring Stipendiat på prosjektet Kommunedelsutvalg, kommune og lokalsamfunn, finansiert av Forskningsrådet under Kommunelovprogrammet. Varighet Prosjektleder for Ny politisk styringsmodell i Tromsø kommune, , på oppdrag fra Tromsø kommune. Prosjektleder for prosjektet Evaluering av Den nye småskolen, på oppdrag fra Statens Utdanningskontor i Troms 1997 Prosjektleder for prosjektet Evaluering av strategisk næringsplanlegging,, utført på oppdrag fra SND i

9 Fagfellevurderinger 2012: Nordisk Administrativt Tidsskrift Scandinavian Journal of Public Administration Fjellpolitikk Planning Theory and Practice 2011: Planning Theory and Practice 2009: Local Government Studies Tillitsverv Medlem av styret for Norsk Evalueringsforening fra august 2012-d.d. Medlem av representantskapet i Sparebank1 Nord Norge, 2008-d.d. Ansattevalgt representant i styret for Norut Samfunn fra , videre i styret for Norut A/S fra 2007 til Styreleder i Tromsø Folkeskoles Musikkorps fra Tillitsvalgt i Forskerforbundet ved Norut Medlem i styret for Senter for kommunalforskning,

10 10

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00.

CURRICULUM VITAE. Juni 2013. Norsk institutt for by- og regionforskning. Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. CURRICULUM VITAE Juni 2013 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: 22 95 88 00. Faks 22 60 77 74 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Februar 2015

CURRICULUM VITAE Februar 2015 CURRICULUM VITAE Februar 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE September 2015

CURRICULUM VITAE September 2015 CURRICULUM VITAE September 2015 Norsk institutt for by- og regionforskning Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tel: +47 97537362 Navn: Gro Sandkjær Hanssen Født: 14.05 1973 Akademisk grad: PhD i statsvitenskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen

CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen CURRICULUM VITAE Jan Erling Klausen PERSONALIA: Født: 28. Februar 1967 Stilling: Forsker I Akademisk grad : Dr.polit. Sivilstand: Gift, tre barn Arbeidsgiver: Norsk institutt for by- og regionforskning

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Torhild Andersen Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 911 62 441 E post: tan@ostforsk.no Utdanning: 2010 11: 2007 08: 2005 06: 1994 96: Årsstudiet i skrivekunst, Nansenskolen

Detaljer

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen

Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Curriculum Vitae Einar Lier Madsen Kontoradresse: Privatadresse: Nordlandsforskning, Universitetsalleen 11 Fridthjov Anderssens vei 2, Universitetet i Nordland, 8049 Bodø 8005 Bodø Tlf: (+47) 75 41 18

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2011 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fornying av fylkeskommunal forvaltning- og samhandlingspraksis for bærekraftig havbruk (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES493685 Prosjektnummer: -1 Søker Prosjektansvarlig

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40

CURRICULUM VITAE. Jan Andersen. Født: 12. august 1957. Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 CURRICULUM VITAE Jan Andersen Født: 12. august 1957 Arbeidssted: Boligadresse: Høgskolen i Lillehammer Storgata 40 Gudbrandsdalsvegen 350 2609 Lillehammer 2624 Lillehammer Mob 97 16 59 36 Tlf 61 28 82

Detaljer

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER

4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER 4.1.9 INNOVASJONSPROSESSER I NORSKE KOMMUNER TORIL RINGHOLM Innovasjonsbegrepet kjenner vi først og fremst som en beskrivelse av industriell utvikling og nyskaping. Etter hvert ble det også tatt i bruk

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger

CURRICULUM VITAE. Personlige opplysninger Personlige opplysninger CURRICULUM VITAE Navn: Bernt Aardal Født: 9. oktober 1950 Privatadresse: Skollerudveien 55, 1353 Bærums Verk Jobbadresse: Institutt for samfunnsforskning, Munthesgt. 31, 0260 Oslo

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse Årsberetning 2006 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i innlandets innovasjons- og kompetansesystem og utvikle nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor sine satsingsområder. 2

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner:

Publikasjoner og presentasjoner: Navn: Guro Ødegård Fødselsdato: 6. desember 1967 Hjemmeadresse: Bredo Stabells vei 5, 0853 Oslo Telefon: 99 02 49 22 (mobil) 23 08 61 23 (arbeid) E-post: god@samfunnsforskning.no CURRICULUM VITAE Utdannelse:

Detaljer

Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005-2010

Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005-2010 Hilde Zeiner Gro Sandkjær Hanssen Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005-2010 Demokrati, styring og planlegging funn fra forskningen i Forskningsrådets

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013

Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre. Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Innovasjonsforskningen i VRI status og veien videre Notat utarbeidet på oppdrag for Norges forskningsråd 7. januar 2013 Olav R. Spilling og Svein Erik Moen Arbeidsnotat 1/2013 Innovasjonsforskningen i

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2013 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 PROSJEKTAKTIVITETER

Detaljer

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.

senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online. Årsmelding 2013 KONTAKTINFORMASJON senter for omsorgsforskning, østlandet Leder: Maren Sogstad, maren.sogstad@hig.no Faglig ansvarlig: Tor Inge Romøren, tromoren@online.no senter for omsorgsforskning,

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Innovasjonsprosesser i norske kommuner

Innovasjonsprosesser i norske kommuner Toril Ringholm, Nils Aarsæther, Peter Bogason og May-Britt Ellingsen Innovasjonsprosesser i norske kommuner Åpninger, pådrivere og mellomromskompetanse Roy Mangersnes / NN / Samfoto Norut Tromsø Rapport

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

Publikasjoner/formidling

Publikasjoner/formidling Publikasjoner/formidling Årsberetning 2002 NIFU-rapporter Wiers-Jenssen, Jannecke og Per Olaf Aamodt: Trivsel og innsats. Studenters tilfredshet med lærested og tid brukt til studier. Resultater fra Stud.mag.

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Trude Hella Eide Stilling: Forskningsleder / Forsker 2, Østlandsforskning Telefon: 959 23 283 E post: trude.eide@ostforsk.no Utdanning: 1992 95: Cand. Philol. i Sosialantropologi,

Detaljer

Nasjonalt senter for distriktsmedisin Årsmelding 2014

Nasjonalt senter for distriktsmedisin Årsmelding 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Årsmelding 2014 2 INNHOLD Oppsummering... 4 Bakgrunn og formål... 5 Bakgrunn... 5 Formål... 5 Verdier... 5 Oppgaver for NSDM... 5 1. Kunnskapsutvikling, kunnskapsoppbygging

Detaljer