Høgskolen i Hedmark Vinterkonferansen 2012 Næringsutvikling i regionene Harald Kjelstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark Vinterkonferansen 2012 Næringsutvikling i regionene Harald Kjelstad"

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark Vinterkonferansen 2012 Næringsutvikling i regionene Harald Kjelstad

2 Sør-Østerdal Næringshage Elverum, Åmodt, Stor-Elvdal, Engerdal Eierskap: Vertskommunene, Eidsiva Vekst, Smart IT, Berg&Sandboe AS, Økonomiringen Våler, SIVA, +andre. Privat andel 51 prosent Målområder: Sikkerhet-krisehåndtering Reiseliv-økte naturopplevelser.

3 SIVA startet på Kongssvinger, Verdal og Førde i 1968 Tynset; Industripark (nå sammen med NØK) Moelven; Industripark, Industri-inkubator Magnor Industri- Hydro Hamar; Kunnskapspark, FoU-inkubator Ringsaker; mat- og natur-inkubator Kongsvinger, Industripark, Kunnskapspark, FoU -inkubator, Industri-Inkubator (10 Nye) Tretorget (Grue Elverum) Næringshager på Tynset, Magnor, Odal (Skarnes), Solør (Åsnes med avd. i Grue), Sør-Østerdal Næringshage: Engerdal, Elverum, Storelvdal

4 Innovasjon Norge Tilskudd og lånekapital til næringslivet Næringsrettede programmer Bedriftsrettet rådgiving Internasjonalisering og profilering Forskningsrådet Forskningsstrategisk rådgivning Forskningsfinansiering Internasjonalt forskningssamarbeid Fylkes kommunen SIVA Tilretteleggende eierskap for industri- og innovasjonsklynger Fysisk og organisatorisk infrastruktur for industriutvikling og innovasjon Fylkeskommunene Regionalt utviklingsansvar

5 Stortingsmelding:«Verktøy for vekst» SIVA som tilretteleggende eier- kommersielle krav Forsterket mandat som industriutvikler og store industrielle satsinger. Forsterke vertskapsrollen for flernasjonale investeringer og etableringer Forsterke og konsolidere innovasjonsnettverket, Internasjonalisering Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

6 Departementene: Nærings- og handel Kommunal- og regional Kunnskap Olje og energi Samferdsle Utenriks Landbruk- og mat Fiskeri- og kyst Miljø

7 SIVAs målområder; Distrikts- og regionutvikling (hele landet) Nyskaping, kommersialisering Industrialisering SIVAs verktøy; Utviklingskompetanse Eiendomsinvesteringer Mobilisering og eierskap i innovasjonsselskap Nettverk over hele Norge og internasjonalt Programmer (KRD, NHD, LMD, UD)

8 Industriparker og industriinkubatorer

9 Forskningsparker og FoU-inkubatorer

10 Kunnskapsparker og næringshager

11

12 En nasjonal infrastruktur for industriutv. og innovasjon Industri- og innovasjonsmiljø på 100 steder i SIVAnettverket i dag 40 industri-/næringsparker (+15) 10 forskningsparker 15 kunnskapsparker 56 næringshager 25 FoU inkubatorer 25 industri-inkubatorer Industriparker Forskningspar ker Kunnskapspar ker Næringshager Inkubatorer 12 NCE 12 såkorn- og venturefond medeiere 3500 bedrifter samlokalisert ca arbeidsplasser 1000 ideer pr. år/ 400 bearbeides ca 200 nye bedrifter pr år Industriparker og innovasjonssentra i 6 land

13 Ledelsesorientert nettverksorganisering Arbeide gjennom andre selskaper: Eiendomsselskaper Ventureselskaper Forskningsselskaper Såkornselskaper Innovasjonsselskaper: forsknings- og kunnskapsparker, næringshager, Fouinkubatorer, industri-inkubatorer Selskaper for helhetlig reisemålsutvikling

14 Naturlige innovasjonsregioner Geografi og historie Identitet og særtrekk Hovedstad- akse Universitet Næringsklynger/ knutepunkt

15 SIVA utvikler og investerer i infrastruktur for nyskaping og industrialisering Framtidens industri handler om bedre ressursutnyttelse og mer bærekraftig produksjon Miljøtiltak blir bare effektive gjennom industrialisering Framtidens industri må til enhver tid ha den mest avanserte energi- og miljøteknologi for å være konkurransedyktig Kompetanseutvikling og industri henger nøye sammen

16 Statens formuesforvaltning Norges Bank Pensjonsfond utland 4000 mrd Norfund Fond u-land 5 mrd Folketrygdfond Pensjonsfond Innland 140 mrd Argentum NHD/OED Direkte eierskap 1500 mrd Fond i fond 5 mrd Investinor 3,7 mrd SIVA 1 mrd

17 Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal leve av kompetanse, ikke industri 5. Industri er ikke bærekraftig Industriens betydning for distrikts- og regionalutvikling

18

19 En ny debatt En ny debatt: Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg/utflytting av viktige industribedrifter Finanskrise Industri som medisin mot økonomisk uro? Todeling i industrien, tredeling i samfunnet Forvaltning av den norske finansformuen? Miljø og klimautslipp?

20 Hva påvirkes av negative signaler om industrien? Politikk generelt og politisk oppmerksomhet Nærings- og innovasjonspolitikk Energipolitikk Distrikt- og regionalpolitikk Opplæring, utdannelse, rekruttering Utvikling av infrastruktur Beskatning Miljødebatt og miljøtiltak Finansiering

21 Hva er de største mulighetene i Norge i framtiden? Olje- og gass Maritim Havromsteknologi Fornybar energi Sjømat Bioteknologi (marin- landbr. og skog) Mineralindustri Materialteknologi (Nano) Reiseliv Helse? Ledd i globale verdikjeder

22 Kunnskapsbasert nyskaping i hele landet: Legge til rette for morgendagens bedrifter Et kompetent Distrikts- Norge Framtidsnæringer i Nord Attraktivitet, bo og etablere - verdifulle opplevelser

23 Mobilitet: 23 Industrien velger lokalisering Kunnskapsbedriften følger Arbeiderne følger Kunnskapsarbeiderne velger bosted

24 Utfordringer: For mange utenfor arbeidslivet, kommer klasse-samfunnet tilbake? Todeling i industrien Kyst-innland, storbyer-distrikt Innovasjon i det offentlige For svake kommuner og regioner Statsmakt - mediamakt Statsselskapenes styring og monopol Manglende internasjonalisering

25 Vestens 200 årige økonomiske suksess er bygget på: Fri markedsøkonomi Rule of law Vitenskap og teknologi Utdanning for alle Målrettet utvikling av talenter Pragmatisme (med avbrudd) Fredens kultur (med avbrudd) Asia overtar disse verdiene, og erobrer hurtig økonomisk dominans, jf Afrika, Sør-Amerika Samtidig har finanskrisen ført til at Vestens økonomiske kompetanse har mistet autoritet.

26 Rural urbanitet? Muligheter Næringshagene Piloter, oppskalering, demo Finansiell risiko boliger og næringsbygg? Hvem tar prestigemessig ansvar Statlig innsats - statlige selskaper

27 Konklusjon: Kunnskap og kompetanse må være Norges sterkeste konkurransefortrinn Vi har fortsatt gode FoU-miljøer og industrikompetanse over hele landet Vi har mange naturressurser Vi må utvikle en strategi for industrialisering og investere litt av våre finansielle ressurser til å styrke norsk posisjon internasjonalt

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Industrielle muligheter og regionalt tankesett

Industrielle muligheter og regionalt tankesett Industrielle muligheter og regionalt tankesett Mini-konferanse Troms 21. august 2013 Ole Andreas Schärer / Ulf Hustad SIVAs formål St.mld 22 Verktøy for vekst SIVA som tilretteleggende eier: Forsterket

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no SIVA. beretter 2011

SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no SIVA. beretter 2011 SIVA SF Postboks 1253 Sluppen Besøksadresse: Pirsenteret 7462 Trondheim Tlf. 480 39 000 siva.no S I V A b e r e t t e r 2 0 1 1 SIVA beretter 2011 MILJØMERKET Innhold Forord 4 5 Trond Giske, nærings- og

Detaljer

SIV A beretter 2013 SIVA

SIV A beretter 2013 SIVA SIVA beretter 2013 SIVA beretter 2013 Utgiver: SIVA SF Ansvarlig utgiver: Harald Kjelstad Redaksjon: Silje Aspholm Hole Ragnhild Hjelmeland Tone Sofie Aglen Bidragsytere: Tone Egeland Mariann Krogstad

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

1. ca. 80 bedrifter med ca. 3000 ansatte omsetter for ca. 6 milliarder

1. ca. 80 bedrifter med ca. 3000 ansatte omsetter for ca. 6 milliarder HØY INDUSTRITETTHET Glåmdalsregionen (Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog) har Hedmarks største industritetthet, på linje med Raufoss-området. Glåmdalsregionen er en sterk industriregion

Detaljer

INNOVASJONSPOLITIKK I

INNOVASJONSPOLITIKK I INNOVASJONSPOLITIKK I OPPLAND FYLKESTINGETS HANDLINGSPLAKAT MÅL OG TILTAK Bilder: Bernt Tordhol 2 Innhold FYLKESTINGETS HANDLINGSPLAKAT INNOVASJONSPOLITIKK I OPPLAND... 5 1. Sammendrag... 6 2. Innledning...

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011

FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU.3.2.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 26.03.2015 Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.:

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Etablering av kunnskapspark i Levanger

Etablering av kunnskapspark i Levanger Etablering av kunnskapspark i Levanger Et forstudium Sluttrapport avsluttet 27.10.2010 Presentert for Formannskapet 9.2.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Litt om klynger 3. Næringsutviklingsaktører

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011

NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 2011 NÆRINGSHAGEPROGRAM 2011 Endelig versjon næringshageprogrammet 2011-2021 av 12.12.2011 1 Forord I Næringshageprogrammet 2011-2021 legger KRD vekt på innovasjon og nyskaping i en forsterket satsing.

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer