Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark ephorte Sak 2006/1-7 ephorte RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST Versjon 4 Dato: Desember -09 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning 2 Fordeling av mottatt post som skilles ut ved arkivbegrensning Mottatt pr. e-post Mottatt på papir/pr. post 3 Fordeling av e-post til Avdeling AF 4 Div. oversikter HiT pr. desember 2009 (tatt fra høgskolens nettsider) 1 Arkivbegrensning Arkivbegrensning betyr å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, og som ofte har en tidsbegrenset interesse. Slike dokumenter kan oppbevares i bibliotek, rundskrivmapper, egne kurspermer eller lignende, eller slettes/makuleres/kastes. Dokumenter som ikke blir vurdert som arkivverdige, men som kan ha administrativ interesse for en begrenset periode, kan skannes inn i relevante mapper, og gjøres tilgjenglige for de som har interesse av innholdet. Eksempler på slike dokumenter kan være invitasjon til kurs, seminarer og lignende: Arkivforskriften 3-19 beskriver materiale som skal skilles ut ved arkivbegrensning: Arkivavgrensing Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller arkivlegging. Dersom dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller seinast ved avlevering til arkivdepot. Materiale som blir skilt ut ved arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast eller kastast. Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgrensing: 1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og blankettar som ikkje er utfylte. Frå dette er det følgjande unntak: a) det organet som har utferda slikt materiale, skal arkivere eitt eksemplar og dei nødvendige forarbeida, b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat, ekstra kopiar, interne meldingar o.l. som ikkje har verdi for saksbehandling eller dokumentasjon. Frå dette er det følgjande unntak: a) konsept som har noteringar og påteikningar som er nødvendige for å forstå saka og den samanhengen ho står i, skal arkiverast, b) kopi av utgåande dokument skal arkiverast, c) andre kopiar m.v. som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast. 3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett frå det som eventuelt inngår i elektronisk sakarkiv, jf Sakspapir som medlemene av offentlege utval mottek, med mindre dokumenta må reknast som saksdokument for det organet medlemen representerer. 5. Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.

2 2 Fordeling av mottatt post som skilles ut ved arkivbegrensning Mottatt pr. e-post Videresendes til: E-post til avdelingene (vedr. generelle forespørsler fra studenter o.a.): AF EFL HS TF Tove M. Kristoffersen Mona Moen Evy Olsnes Robert Immerstein/Dina L. Kleiva Mottatte kurstilbud 1. Kurstilbud som mottas på legges ikke inn i ephorte, men videresendes pr. e-post til saksfordeler på seksjonen i FA eller en person på seksjonen som saksfordeler utpeker. 2. Saksfordeler eller personen som blir utpekt sørger for viderefordeling pr. e- post til personer i FA og/eller avdelingenes saksfordelere. (Det er seksjonen som i hovedsak har oversikt over hvilke personer/avdelinger som kurstilbudet kan være relevant for og som bør ta stilling til om tilbudet skal gjøres kjent i organisasjonen). 3. Avdelingenes saksfordelere kan da viderefordele pr. e-post også til faglig personale. (Kurstilbud er ikke arkivverdige, men dersom saksbehandler ønsker at tilbudet skal registreres i ephorte, må arkivet få beskjed). Kurstilbud mottatt på papir blir fortsatt lagt direkte til den seksjon/avdeling det gjelder. Opptak Alle forespørsler om opptak, brosjyrer, vurdering av kompetanse m.v. opptakskontoret / Se også ephorte Rutine 10 som beskriver hva som skal registreres ifm. Opptak Søknader om opptak fra utenlandske søkere Gjelder også evt. Bbkreftelser på engelsk-kunnskaper eller legges til opptakskontoret Møtebøker fra andre høgskoler Videresendes: NR DKB KD BG JWV MTH - PMH AD Pressemeldinger Videresendes: NR DKB KD BG JWV MTH PMH IGS AD Dekaner på avdelingene: AHO KCA AS OR Adm.sjefer på avdelingene: EAA PGD LR RI Ut fra innholdet kan også lederne av fellestjenstene vurderes som mottakere: IT-sjef, BiB-sjef og Driftssjef. Meldingen kan lastes ned/skannes og registreres på emne/sak. Arrangementer, tilbud eller lignende (for eksempel teater, musikk) som kan være av interesse for studentsamfunnene Lånekassa Studentsamfunnet i Grenland SiG Studentsamfunnet i Bø SiB Studentsamfunnet i Notodden Studentsamfunnet Rauland Henvendelser vedr. Lånekassa videresendes ekspedisjonene se oversikt over støttetjenester ved HiT Forespørsel om karakterutskrifter Videresendes Som over Brev med ny fakturaadresse fra firmaer Registreres på samlesak 2006/534+ rettes opp i adresseregisterert i ephorte Invitasjon til disputas Sendes til: DKB/KD/NR NIVA nyhetsbrev Videresendes AF v/ TF v/ Norsk kulturråd nyhetsbrev Videresendes EFL v/

3 Mottatt på papir/pr. post Trykksaker (mangfoldiggjort og allment materiale) Rundskriv Ikke utfylte blanketter Konsept, utkast, kladder Kopier Merknader Videresendes for gjennomsyn til interesserte. Unntak: Hvis det er utarbeidet ved HiT skal det arkiveres ett eks. samt det nødvendige forarbeidet. Dokumenter som fører til saksbehandling eller som er nødvendige vedlegg i en sak skannes/lastes ned, registreres og arkiveres elektronisk. Som over Som over Konsepter som har merknader som er nødvendige for å forstå saken og den sammenhengen den står i, arkiveres elektronisk (i versjoner). Kopier skal som hovedregel ikke registreres. Unntak: Kopier som er nødvendige vedlegg i en sak skannes/lastes ned, registreres og arkiveres elektronisk. Kopier av brev fra og til andre (f.eks. fra KD til en annen høgskole) bør vurderes for registrering (har som regel informasjonsverdi) Sakspapirer som medlemmer (tilsatte ved HiT) av offentlige utvalg mottar Møteinnkallelsen har verdi inntil endelig møtereferat foreligger. Utsteder har bevaringsansvaret for møtereferatet Fakturaer, lister fra skattefogden Søknader om opptak Hotell- og reisebestillinger Innbydelser/bekreftelser på kurs, seminarer Personalmeldinger (PM) Sykemeldinger Meldinger om div. lønnstrekk Mottatt informasjonsmateriell Mottatt reklamemateriell Bøker Årsmeldinger fra andre Tidsskrifter Legges til Agresso Videresendes opptakskontoret Videresendes vedkommende som skal reise Faktura kan legges til Agresso Videresendes aktuelle deltakere. Seminarer hvor departementer, forskningsråd o.l. er arrangør, kan vurderes journalført (f.eks. seminar ifm. med et aktuelt tema) Personalseksjonen FA videresender mottatte papireksemplarer Meldingen kan skannes/lastes ned, registreres i ephorte i egen sak for "PM-meldinger" med dokumenttype Y. Videresendes personalseksjonen FA/personalansvarlig på avdelingen Videresendes Agresso Videresendes for gjennomsyn til interesserte Som over, urelevant reklame kastes Videresendes bibliotek hvis adressat ikke er påført Som hovedregel: Videresendes bibliotek Settes i egne tidsskriftshyller

4 3 Videresending av post til Avdeling AF info pr : (Oversikten er utarbeidet på grunnlag av div. mottatte e-poster fra ulike saksbehandlere på avdelingen) Gateway Eksamen Kultur, ex. fac / ex. phil Økonomi FS og Gateway FS og StudentWeb Hilde Kvålen Eline Flesjø Bergit Grivi Ralph Stålberg evt. Anette Fredly Ralph Stålberg evt. Anette Fredly Diverse FS-ansvarlig Studentweb Fronter Passord/brukerkonto Anette Fredly Anette Fredly Ralph Stålberg (også på institusjonsnivå) IT eller vis til siden: (her står det retningslinjer for hva slags informasjon IT trenger for å hjelpe med passord-problemer. Henvendelser om passord kan evt sendes til Eline el. Bergit, så kan de opplyse om nettsiden.

5 4 Div. oversikter HiT pr. desember 2009 Kan også sendes til: Henvendelser til avdelingens FS-ansvarlig eller til Hans Jacob Berntsen Problemer med e-post: Sendes Kristian Førde -

6

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012

RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Høgskolen i Telemark RUTINE 1 ARKIVBEGRENSNING / FORDELING AV POST ephorte-sak 2009/305 Versjon 7 Dato: November 2012 Utarbeidet av Jorunn Pedersen Innhold 1 Arkivbegrensning (lovverk) 2 Videresending

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune Oslo, 14. desember 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet

Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Journalføring SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Rådgiver Turid Holen Journalføring - lovgrunnlag Arkivlov 2 a Definisjon på dokument: Medium som lagrar informasjon for seinare lesing, lyding, framføring

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven

Publikasjon nr. 291-2009. Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Publikasjon nr. 291-2009 Praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven Utarbeidet av advokatfirmaet Thommessen v/gunnar

Detaljer

ARKIVRUTINER FOR STATENS

ARKIVRUTINER FOR STATENS ARKIVRUTINER FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING Arkivrutiner for Statens landbruksforvaltning side 2 1. GENERELT 5 1.1. Myndighet og regelverk 5 1.2. Arkivet i Statens Landbruksforvaltning 6 1.3. Bakgrunnen

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Dokumentbehandling og arkiv

Dokumentbehandling og arkiv Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Dokumentbehandling og arkiv Enebakk kommune 30. desember 2011 RAPPORT 5/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune

Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Dokumenthåndtering Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 28. februar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker

Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK. 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Norsk Arkivråd Frokostmøte om e-postfangst kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK 12. februar 2015 Jorunn Bødtker Arbeidsgruppens mandat Foreslå konkrete tiltak innenfor områdene kultur, organisasjon,

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Dokumenthåndtering og saksbehandling

Dokumenthåndtering og saksbehandling Dokumenthåndtering og saksbehandling Malvik kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden september-november 2006. Undersøkelsen

Detaljer

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 16.12.10 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Trine Ellefsen 10/1008 PRINSIPIELLE OG STRATEGISKE SIDER VED SAMARBEID MED GATEWAY COLLEGE OG ANDRE LIKNENDE AKTØRER

Detaljer

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger

HiOA - Retningslinjer for vurdering av utenlandsk høyere utdanning for flyktninger Page 1 of 5 Fronter og e-post StudentWeb Læringssenter og bibliotek English A A A Søk ntliv Forskning og utvikling Kontakt oss Hjem Studier og kurs Lov- og regelverk Studiested Pilestredet Retningslinjer

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1.

Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. Lovverk som skal sikre tilgjengelighet til arkiv - med fokus på offentlighetsloven - som har tilbakevirkende kraft før 1. juli 1971 I romersk mytologi var Janus guden for porter, dører, innganger, start

Detaljer