VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN DISCLAIMER KART MAPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN DISCLAIMER KART MAPS"

Transkript

1 VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES Valdres fra skogkledde åser i Begnadalen og Vassfaret i sør til Jotunheimens hvite tinder i nord frister deg med noen av FjellNorges flotteste fotturmuligheter. Frisk og klar luft, sunn mosjon og fantastisk utsikt får du med på kjøpet. For å gjøre det lettere for deg å velge blant de utallige mulighetene som finnes, har vi plukket ut 30 familievennlige toppturer Topp 30 rundt om i hele Valdres. Turene går i all hovedsak på godt merkede stier og er lett tilgjengelige. Noen av turene kan selv de minste tinderanglere klare, mens andre krever litt mer. From the hilly woodlands of Begnadalen and Vassfaret in the South, to the snowcapped mountains of Jotunheimen in the North Valdres can offer some of the most rewarding hiking in FjellNorway. Enjoy the fresh and clean air, stunning views and a healthy form of exercise and best of all it s for free. To make it easier for you to choose among the countless options, we recommend our selection of 30 family friendly walks all over Valdres. They are marked, easily accessible and most of them are suitable for baby carriers. Even the smallest feet can accomplish some of the walks by themselves, while others are a little more demanding. BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN Alle turene i Topp 30-programmet er i utganspunktet barnevennlige. Barnevennlighet generelt er vanskelig å angi, fordi barn er så forskjellige og motivasjonsfaktoren så avgjørende. Likevel har vi prøvd å grovt angi en barne vennlighetsfaktor på turene som pekepinn, som viser til anbefalt minstealder: Svært høy = 2 3 år, Høy = 4 5 år, Middels = 6 7 år og Lav = 8 år og oppover. På stort sett alle turene kan barn i bæremeis tas med under gode værforhold, men turer som Ørneflagg, Mugnetinden eller Gråkampen kan bli i lengste laget for de minste. Alle gåtider er angitt i vanlig voksent gåtempo uten pauser og kan fort bli flerdoblet når man går med barn. All hikes in the Topp 30 program are basically child friendly. Although all children are different and motivation is crucial on walking tours, we have tried to apply a rough child suitability factor to the walks which indicates a recommended lowest age: Very high = 2 3 yrs, High = 4 5 yrs, Medium = 6 7 yrs and Low = 8 years and older. Most of the suggested walks are suited for child carriers under good weather conditions, yet we don t recommend it on the the most demanding routes, as Mugnetinden, Gråkampen or Ørneflagg for instance, as they may turn out too far and tough. All walking times are stated for adults without rests and can quickly double up several times when walking with children. DISCLAIMER Vi i Valdres Destinasjon har gjort vårt beste for å kvalitetssikre informasjonen i denne brosjyren. Likevel kan det hende at vi har gjort feil, at forhold på stedene endrer seg eller at værforhold gjør at turer blir mer krevende. Valdres Destinasjon påtar seg på ingen måte ansvar for feil eller avvik i brosjyren. Det er du som turgåer som må vurdere din og dine barns evner og turenes vanskeligheter, og det er du som har ansvar for i tilfelle å snu i tide. We at Valdres Destinasjon have done our best to secure information given in this brochure. Anyway, we may have made mistakes, conditions at places can change and bad weather can turn otherwise easy trips into a real challenge. Valdres Destinasjon is not in any way responsible for errors or misleading information in this brochure. You yourself have to judge the suggested walks and your children s capability, and you re resposible for turning around in time. KART MAPS Kartene i brosjyren er kun grove oversiktskart som plasserer turmålene på kartet, men er ikke egnet til å navigere etter. Gode topografiske turkart (i målestokk 1:50 000) fås kjøpt på turistkontorene eller bokhandelen. Vi er gjerne behjelpelige med at du finner kartet du trenger til den planlagte turen. Vil du gå alle turene i bro sjyren, trenger du flere kart. The maps in this booklet are ment to show the location of the walking destinations only and are not suitable as navigation device. Good topographical hiking maps (scale 1:50 000) can be purchased at all tourist offices or book stores. We are happy to help you find the map you need for your trip. If you want to do all walks in this booklet, you need several maps. Vi ønsker en riktig god tur! We wish you very pleasant hiking! 1

2 Øystre Slidre kart E16 2 E16

3 1 BITIHORN 1607 moh Lengde: ca. 4 km en vei Length: ca. 4 km one way Tidsbruk: ca. 2 timer opp Duration: ca. 2 hrs up Stigning: ca. 550 høydemeter Height difference: c. 550 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high på motsatt side av sameleiren på RV51 nær Bygdin opposite the Lappish camp on road 51 near Bygdin Kjør på RV51 fra Beitostølen forbi Båtskaret med selve Bitihorn på venstre hånd og ned mot Bygdin. Stor parkeringsplass på venstre side av veien ovenfor sameleiren. Følg T-merket sti innover ca. 1 km, før stien opp mot toppen dreier til venstre (T-ruta fører rett fram mot Yksendalsbu) etter passering gjennom et reingjerde. Tydelig sti uten spesielle vanskeligheter. På toppen er det en hytte og en mast som tilhører telekommunikasjonen. Storartet utsikt innover Bygdin og Jotunheimen, men også over hele det nordlige Valdres. Take road 51 from Beitostølen past Båtskaret with the Bitihorn mountain to your left and continue downhill towards Bygdin. There s a big parking lot opposite of the Lappish camp before you reach Bygdin. From there, follow the T-marked path towards Yksendasbu for about 1 km untill you have passed through a big reindeer fence, before the route up to the summit of Bitihorn turns left and uphill. It is well marked and clear, without any particular challenges. On the summit there s a hut and a tower belonging to the telecommunications. The view, not only towards Lake Bygdin and the Jotunheimen mountains but also over most of the northern Valdres Region, is most rewarding on a clear day. 3

4 2 GRAVOLSKAMPEN (HEKLEFJELLET) 1281 moh Lengde: ca. 3 km en vei Length: ca. 3 km one way Tidsbruk: ca. 1 time opp Duration: ca. 1 hr up Stigning: ca. 180 høydemeter Height difference: 180 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high på RV51, parkeringsplass ved Båtskardstølane parking place along road 51 at Båtskardstølane Kjør på RV51 nordover til venstresvingen rett før Båtskaret. Der er parkeringsplass på høyre side av veien ved Båtskardstølane. Stien starter her med en liten kneik, før den deler seg. Til høyre går det til en utsiktspunkt ovenfor veien (10 min avstikker hver vei, en liten flott tur i seg selv), mens stien til Gravolskampen fortsetter rett fram og går for det meste flatt med noen små høydetrinn opp og ned innover Heklefjellet. Ved varmt vær er det fint å bade i tjerna på Heklefjellet. Fra Gravolskampen er det nydelig utsikt over Vinstre og mot Gausdalsfjella. Tips: Hvis du vil ha en lengre tur, anbefaler vi å starte ovenfor stolheisen på Beitostølen og gå runden via Grønekinnkampen, Gravolskampen og rundt Gravolstjernet tilbake. Runden er på ca. 15 km og 4 5 timer. Drive on road 51 north until the left curve right before Båtskaret. On the right hand side, there s a parking lot at the Båtskardstølane. The path starts with a short ascend before it parts. The path to the right leads to a nice viewpoint above the road, ca. 10 minutes walk each way, which is a nice short trip itself. Continue straight on over Heklefjellet to Gravolskampen. If the weather is warm, it is nice to take a bath in one of the ponds on Heklefjellet. From Gravolskampen there is a very nice view over the lake Vinstre and towards the mountain landscapes of the Gausdal Region to the East. Tip: If you are looking for a longer walk, we recommend to start on top of the ski slopes at Beitostølen and take a round trip via Grønekinnkampen, Gravolskampen and around Gravolstjernet back to Beitostølen. This tour is about 15 kilometers long and takes about 4 5 hours. 4

5 3 JAVNBERGET 1097 moh Lengde: ca. 1,5 km en vei Length: ca. 1,5 km one way Tidsbruk: ca. 45 min opp Duration: ca. 45 min up Stigning: ca. 240 høydemeter Height difference: 240 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved containeren m overfor bommen på Vinstervegen (bomvei, kr. 40,- i 2010) by the garbage container m after the toll station on the Vinstervegen Road (toll road, NOK 40,- in 2010) Kjør på RV51 til Skammestein og ta av på Vinstervegen. Parker ved containeren m overfor bommen (noen få plasser, alt. finn en lomme langs veien etter siste sving før bommen). Følg skogsbilveien som tar av til venstre ca. 600 m, før stien til Javnberget tar av til høyre (liten varde ved stistart, tydelig men umerket sti). Nydelig utsikt fra toppen mot bl.a. Beitostølen og resten av det nordlige Valdres, kort og fin tur. Drive on road 51 to Skammestein and turn onto road Vinstervegen (signed). Park the car meters after the toll station by the garbage container (few places, alt. find a spot along the road after the last bend before the toll station). Follow the logging road that turnes to the left for about 600 meters, where the trail to the top of Javnberget exits to the right into the forest (small cairn at trail start, clear but unmarked path). Beautiful view towards Beitostølen and the northern Valdres, among others. 5

6 4 SKAGET 1685 moh Lengde: ca. 3,5 km en vei Length: ca. 3,5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: ca. 540 høydemeter Height difference: ca. 540 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high rett før Storeskag (DNT), bomvei kr. 40,- i 2010 just before the DNT hut Storeskag, toll road NOK 40,- in 2010 Kjør på RV51 til Heggenes og følg skilting mot Yddin (automatbom). Kjør forbi Yddin Fjellstogo og videre innover helt til veiens ende ved turisthytta Storeskag. Veien kan smelte fri for snø sent og har noen ganger skader etter vårløsningen tidlig på sesongen. Parker ca. 100 meter før hytta. Bak hytta er det skilt med ruter i forskjellige retninger, og her starter også stien til toppen av Skaget. Det er et tråkk i den retningen før hytta også, men den stien blir fort borte, og da må man skrå over til man finner riktig sti. Ruta deler seg et stykke oppe i lia innunder toppen, og hovedruta tar til høyre opp østskulderen og så vestover til toppen. Alternativt kan man også følge en av de andre to variantene, som fører a) bratt midt under toppen opp og b) ut på venstre (søre) skulder og opp. Alle sammen kan kombineres til en fin rundtur, men nedover er det hovedruta som er lettest å følge. Drive on road 51 to Heggenes and follow the signs towards Yddin (automatic toll road). Go past Yddin Fjellstogo and drive on to the end of the road at Storeskag. This road can have damages after the snow melting early in summer. Park about 100 meters before the hut, on the right hand side of the road. Take the path towards the mountain Skaget that starts behind the hut (not the unmarked trail before this one is a dead end). Up in the hillside, the path splits up. The main route to the summit is the right one that leads onto the East shoulder and then westwards to the summit. The other one parts again a little further uphill, and both trails lead to the summit, one quite steep right up, the other one via the South Shoulder. All three can be combined to a nice round trip, the main route, however, is the easiest to follow on the way down. 6

7 5 RUNDEMELLEN 1345 moh Lengde: ca. 2,5 km en vei Length: ca. 2,5 km one way Tidsbruk: ca. 1 1,5 timer opp Duration: ca. 1 1,5 hrs up Stigning: ca. 340 høydemeter Height difference: ca. 340 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Turrsjøen, bomvei kr. 50,- i 2010 at Turrsjøen, troll road (NOK 50,- in 2010) Kjør på RV51 fra Fagernes ca. 11 km og ta av til høyre mot Melbybråten. I krysset etter 200 meter, ta veien rett fram oppover. Den tar en skarp høyresving og blir etter hvert til en grusvei. Følg den rett fram innover (automatbom) mot Juvike. Etter en venstresving ved østenden av Skarvemellen og en ferist tar veien mot Turrsjøen av til venstre i neste høyresving. Etter snaue 2 km er det parkeringsplass på venstre side, før veidele. Det fører sti mot venstre til Rundemellen både før parkeringslomma og ca. 50 meter etter (skilt). De fører rundt fjellet henholdsvis på sør- og nordsiden og møtes nordvest for toppen, der stien opp til toppen tar av, og kan fint kombineres til en rundtur. I øvre del mot toppen er stien vardet. Oppe på topplatået er det mange varder, men toppunktet er ikke til å ta feil av (den største varden). Postkasse og bok å skrive seg i, samt storartet utsikt. Drive on road 51 from Fagernes 11 km and turn right towards Melbybråten. In the crossing after ca. 200 meters keep straight ahead uphill and stay on this road. It takes a sharp right turn and turns to gravel soon after. Automatic toll. After ca. 7 8 km, after a left turn and a cattle grid, in the next right turn, the road towards Turrsjøen exits to the left. Follow it another ca. 1,5 2 km. Park your car at the left hand side of the road after two huts on the right side, before the next junction. There are two trails that start a) before the parking lot and b) ca. 50 m after (sign), both to the left, and circle the mountain a) to the South and b) to the North. Both can be combined to a nice round trip. They meet at the Northwestern side of the mountain, where the path to the summit starts. In the upper stony parts the path is marked with cairns. There are heaps of big cairns on the summit plateau, but the true top is not to be missed (marked with the biggest of all cairns). Summit log and a superb view. Foto: Udo Jacob Foto: Udo Jacob 7

8 E16 E16 E16 8

9 6 MUGNETINDEN 1739 moh Lengde: ca. 6 km en vei Length: ca. 6 km one way Tidsbruk: ca. 2,5 3 timer opp Duration: ca. 2,5 3 hrs up Stigning: ca. 750 høydemeter Height difference: ca. 750 meters Egnet for barn: lav, krevende men flott for barn fra ca. 8 år (ned mot 6 hvis de er turvante og motiverte) ved Mugnestølen på Slettefjellvegen (bomvei, kr. 50,- i 2010) Suitable for children: low, demanding but great for older children from ca. 6 8 yrs, depending how used to walking they are at Mugnestølen on the Slettefjell vegen Road (automatic toll road, NOK 50,- in 2010) Kjør fra Beitostølen til Beito og videre mot Slettefjell. Parker litt ovenfor Mugnestølen (stor parkeringsplass på venstre side av veien). Stien starter på andre siden av veien ved parkeringsplassen. Turen er merket med varder og hvite V er. Slakt oppover inn mot Mugnebotten og så brattere opp i et skar. Herfra to muligheter, den første som tar av til høyre er bratt og krevende, hovedruta går lengre inn over før den dreier opp og er også bratt, men mindre krevende. Gjennom steinur videre til toppen. Storartet utsikt, bl.a. mot Jotunheimen og Valdres. Drive from Beitostølen to Beito and continue towards and on the Slettefjellvegen road. Park your car appr. 300 meters after Mugnestølen, on the large parking lot on the left hand side of the road. The track starts on the other side and is marked with cairns and white V s. It leads gently uphill into the Mugnebotten and then climbs steeper up into a col. From here there are two options. The steeper and more demanding route (recommended uphill only) turns right first, while the main route, which is still steep but less demanding, continues straight ahead for another 250 meters before it too turns to the right for the climb. The last bit leads through rocky terrain to the summit with a stunning, highly rewarding view towards Jotunheimen and Valdres. 9

10 7 UTSIKTEN 1485 moh / SKJENEGGE (SKINNEGGI) 1607 moh Lengde: ca. 3 km en vei til Utsikten Length: ca. 3 km one way Tidsbruk: ca. 1 1,5 timer opp Duration: ca. 1 1,5 hrs up Stigning: 425 høydemeter til Utsikten Height difference: 425 meters to Utsikten Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Fondsbu Turisthytte, alt. ved Tyinholmen at Fondsbu at the end of road 252, alt. at Tyinholmen Kjør på E16 til Tyinkrysset og ta av på RV53 mot Øvre Årdal. Etter 4 km, ta av på FV252 mot Eidsbugarden. Kjør helt inn til Bygdin-vannet og parker nedenfor Fondsbu turisthytte. Stien oppover lia mot Utsikten er svært tydelig og går først et stykke sammen med DNT-stien mot Yksendalsbu, før de to deler seg og stien til Utsikten fortsetter mot høyre. Fra Utsikten, som virkelig bærer navnet sitt med rette, kan man fortsette videre oppover og litt mot venstre til høyeste punkt på Skjenegge. Panoramautsikten mot Jotunheimen er virkelig enestående. Også fra Tyinholmen går det merket sti til Utsikten. Drive on the E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal. After 4 km, turn right on road 252 towards Eidsbugarden. At the end of the road, beneath the Tourist hut Fondsbu, there s a big parking lot. From there, the trail uphill towards Utsikten is well visible. At first the path is the same as the DNT-track (marked with red T s) towards Yksendalsbu, before they split ca. after ca. 1,5 kilometers and the trail to Utsikten turnes to the right. From the viewpoint Utsikten, which really lives up to its name since Utsikten means view, you can continue further uphill and to the left to the highest point of the ridge Skjenegge. The panoramic view towards Jotunheimen is truely sensational. There s also a marked path to Utsikten from Tyinholmen. 10

11 8 HORNTIND (HØDNTIND) 1454 moh Lengde: ca. 5 km en vei Length: ca. 5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 timer opp Duration: ca. 1,5 hrs up Stigning: ca. 400 høydemeter Height difference: 400 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high på FV252, ca. 1 km øst for Tyin Panorama, rett ved sti start ca. 1 km East of Tyin Panorama on road 252, right across the trail head Kjør på E16 til Tyinkrysset og ta av på RV53 mot Øvre Årdal. Etter 4 km, ta av på FV252 mot Eidsbugarden. Kjør ca. 1 km og parker bilen på venstre side av veien, rett ovenfor stistart midt i svingen rundt bukta på Tyin. Følg anleggsveien opp til Yljeosen og følg skilting og varding (med hvite V er) til høyre opp mot Horntind. Det anbefales å følge ryggen et stykke videre sørøstover, med storslått utsikt ned mot Vangsmjøse. Drive on E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal. After 4 km, turn to the right on road 252 towards Eidsbugarden. After ca. 1 km park the car on the left hand side of the road, right across the trail head. Follow the construction road towards Yljeosen and turn right after ca. 3 km onto the marked (with cairns and white V s) trail up to the summit of Horntind. The view towards Jotunheimen to the North is great. However, we recommend to follow the ridge a couple kilometers further to the Southeast where the view down into the Vang valley and towards Vangsmjøse is stunning. Foto: Kjell Arne Berntsen 11

12 9 TYINSTØLSNØSE 1386 moh Lengde: ca. 2 km en vei Length: ca. 2 km one way Tidsbruk: ca min opp Duration: ca min up Stigning: ca. 300 høydemeter Height difference: 300 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Tyinstølen, avgift kr. 20,- i 2010 at Tyinstølen, fee NOK 20,- in 2010 Kjør på E16 til Tyinkrysset og ta av på RV53 mot Øvre Årdal til Tyinstølen. Parkering mot avgift. Følg DNT-løypa fra Tyinstølen mot Slettningsbu til du kommer opp på fjellryggen. Derfra tar skiltet og vardet rute (ikke sti) til Tyinstølsnøse av til høyre. På toppen er det satt opp en orienteringstavle med navn og høyde på ca meter-topper i Jotunheimen som kan sees derfra. Kort og svært familievennlig tur med nydelig utsikt over Tyin og mot Jotunheimen, Filefjell og Valdresfjella. Drive on the E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal till Tyinstølen. Parking against fee. Follow the DNT-marked path towards Slettningsbu up the hill. After one kilometer, the signed route, marked with cairns (no track), to Tyinstølsnøse turnes to the right. On the top there s an orientation plate with the names and elevation of about 50 twothousand meter summits of Jotunheimen that are visible from here. This is a short and most family friendly tour with a highly rewarding view. 12

13 10 SKJØLD 1577 moh Lengde: ca. 4,5 km en vei Length: ca. 4,5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: ca. 460 høydemeter Height difference: 460 meters Egnet for barn: middels Suitable for children: medium i Skakadalen ved stistart (bomvei, kr. 30,- i 2010) in the Skakadalen Valley (toll road, NOK 30,- in 2010) Kjør på E16 til Vang og følg skiltingen på den nørdre veien inn Skakadalen (Skakadalen 10, ikke Skakadalen 8). Det er to bomveier som begge er skiltet Skakadalen og som ikke har noen forbindelse med hverandre, så pass på at du havner på den riktige (den andre om du kommer sørfra, den første om du kommer nordfra)! En snau km før veien slutter, starter stien opp mot Skjøld. Stigningen er først temmelig kontant, før det flater ut på platået. Utsikten fra kanten av stupet er noe av det råeste Valdres har å by på og må virkelig oppleves! Drive on the E16 to Vang and follow the signs into the Skakadalen Valley (Skakadalen 10, not Skakadalen 8). There are two roads signed Skakadalen from Vang, and you need to take the northern most of them (the second if you come from the South, the first when coming from the North). Since they are not connected with each other, once on one of them, you need to return all the way to the E16 to get on the other one. Both are toll roads, so make sure you re on the right one! A little less than a kilometer before the road ends the path to Skjøld starts. It is quite steep but otherwise not demanding in the start before it flattens out on the plateau. The view from the abyss is one of the most spectacular and breathtaking Valdres has to offer, so you should not miss out on this one! 13

14 E16 E16 Vestre Slidre Kart E16 14

15 11 GILAFJELLET / KRUK 1582 moh Lengde: ca. 4 5 km en vei Length: ca. 4 5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: 600 høydemeter Height difference: 600 meters Egnet for barn: middels Suitable for children: medium På vestsiden av Pyttingen, bomvei, kr. 60,- i 2010 After the bridge over Pyttingen, toll road, NOK 60,- in 2010 Kjør på E16 nordover til et stykke forbi Lomen eller sørover til et stykke forbi Ryfoss. Ta av mot og over Riste bro. Ta til høyre etter broa og følg skiltingen mot M. Syndin (bomvei, kr. 60,- i 2010). Kjør innover, forbi Syndinstogo, på bro over Pyttingen (broen mellom Midtre og Nordre Syndin) til stølslaget Nørre Gile, parkering ved badestranda rett etter broen (alt. ved Syndinstogo, + 2 km hver vei). Ta med håndkle! Det er to ruter opp som fint kan kombineres til en liten runde. Langs den sørlige kan du finne noen botaniske skatter innunder Nonskampen så snart snøen har gått, som bl.a. den sjeldne Snøsoleia eller Rødsildre og Snøsøte (Plantevernområde). Postkasse og fin utsikt på toppen. Fortsett gjerne innover 15 min. forbi stort fangstanlegg i ura og frem til Krukknappen (utsiktspunkt). Drive on E16 from Fagernes towards Bergen, past Lomen. Coming from Tyinkrysset, drive towards Fagernes past Ryfoss. Exit towards Riste bro (Riste bridge). Hold to the right after the bridge and follow the signs towards M. Syndin (toll road, NOK 60,- in 2010). Drive past Syndinstogo, over the bridge between Nørre and Midtre Syndin. Park the car at Nørre Gile close to the beach at Midtre Syndin right after the bridge, or park at Syndinstogo (+ 2 km each way). Bring a towel on warm summer days! There are two routes up to Kruk (the highest top on Gilafjellet) that can be combined to a nice round trip. Along the southernmost route you can find some rare alpine flowers as soon as the snow has melted, normally from the middle of June to the beginning of July, like the Snow buttercup (this is a Botanical Conser vation Area). Summit log and a great view on the top. About 15 min. further on the other side of the massif, you find the viewpoint Krukknappen. On the way there you pass by an old trap pit. 15

16 12 NØSAKAMPEN 1449 moh Lengde: ca. 2,5 km en vei Length: ca. 2,5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: 550 høydemeter Height difference: 550 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high skiltet parkeringsplass med benker og bord ved enden av veien på Strø, alt. parkeringsbukt øst for fjellryggen, ca. en drøy km før Strø, bomvei kr. 60,- i 2010 at Strø at the end of the road, de signated parking with picnic tables, alt. at the eastern side of the ridge, ca. 1 km before Strø, toll road NOK 60,- in 2010 Kjør på E16 nordover til et stykke forbi Lomen eller sørover til et stykke forbi Ryfoss. Ta av mot og over Riste bro. Ta til høyre etter broa og følg skiltingen mot M. Syndin (bomvei, kr. 60,- i 2010). Kjør innover, forbi Syndinstogo, på bro over Pyttingen og videre til Strø. Følg stølsveien fra par kerings plassen enda noen hundre meter gjennom stølslaget til den blir sti og et lite stykke på denne, før skiltet sti tar av til høyre mot Nøsakampen. Bademulighet i Skardstjernet, 10 min oppover. Videre på tydelig sti, lenger oppover også varder. Nydelig utsikt over flotte fjell og vann. Fra parkeringsbukta på østsiden av fjellryggen er det skiltet sti oppover ryggen, forbi Skardstjernet på andre siden, til stiene møtes ca. 250 høydemetre under toppen. Drive on E16 from Fagernes towards Bergen, past Lomen. Coming from Tyinkrysset, drive towards Fagernes past Ryfoss. Exit towards Riste bro (Riste bridge). Hold to the right after the bridge and follow the signs towards M. Syndin (toll road, NOK 60,- in 2010). Drive past Syndinstogo, over the bridge between Nørre and Midtre Syndin and continue till the road ends at Strø. Follow the road on foot further past the summer farm cabins until it becomes a path and continue a little further before following the sign uphill to the right towards Nøsakampen. Bring a towel in warm weather for a swim in the pond Skardtjernet 10 minutes uphill. Continue uphill along the path to the summit. The upper parts are stony, look out for cairns as markings. Great view over beautiful mountains and lakes. Alternatively, from the parking lot on the eastern side of the ridge (about 1 km before Strø), there s a signed path up along the eastern side of the crest, until the two trails meet about 250 height meters below the summit. 16

17 13 GRÅKAMPEN 1595 moh Lengde: ca. 4 km en vei Length: ca. 4 km one way Tidsbruk: ca. 2 timer opp Duration: ca. 2 hrs up Stigning: 700 høydemeter Height difference: 700 meters Egnet for barn: lav middels Suitable for children: low medium Halvorstølen eller P-plass mot Mat kista, bom kr. 40,- (Pa no rama veien, automatbom ved Vaset) at Halvorstølen or at the parking place to Matkista. Toll road NOK 40,- (automatic bom at Vaset) Ta av E16 ved Ulnes kirke og følg Panoramavegen, bom kr 40,- fra Vaset, til noen hundre meter før Nøsen. Kjør mot høyre ca. 4 km til veikryss/rasteplasser ved Buaråne. Ta til venstre over bro og kjør mot Bukono/Grunke. Ta første vei til høyre til Halvorstølen, ca. 1,5 km fra brua ved Buaråne, bratt kort vei opp til stølsområdet, alt. parkeringsplass ved sti mot Matkista, 200 m før avkjøringen. Fra Halvorstølen, følg traktorvei sørover og ta så til høyre ved liten hytte på en relativt bratt sti oppover lia til et flatt parti mot Bukonofjellet. Hold nordvestover til steinvarde på toppen av Gråkampen, noe steinete den siste biten. Følg samme trasé tilbake til P-plass ved Halvorstølen. Variant: Til høyre for stien ligger Hulabakkhula, der en fredløs kar fra Hemsedal skal ha gjemt tyvegods på 1600-tallet. Hula ligger på 1320 moh, helt øverst ved Langefonn, en lang smal snøfonn, på en lett adkomst på en hylle over breen. Ta med fakkel eller lommelykt om du ønsker å utforske. Flott utsikt mot Vestfjella rundt Syndin. Drive on the E16 to Ulnes and exit towards Vaset/Panoramaveien. Keep on the Panoramaveien (toll road from Vaset onwards) until ca. 1 km before Nøsen and take to the right for ca. 4 km to the bridge over Buaråne. Take left over the bridge and keep on for another ca. 1,5 km. Take right at the first possibility, steep uphill towards Halvorstølen, or park the car at the parking place ca. 200 m before the exit (at the trail head towards Matkista). From Halvorstølen walk south for about 300 meters and then follow the path to the right uphill to Bukono fjellet and further up to the Northwest to the summit of Gråkampen. The upper parts are rocky. Return the same way. Alternative: To the right of the path there s the cavern Hulabakkhula. It is situated at the top of a steep and narrow snow field, at an altitude of 1320 meters, easily accessible on a rock gallery above the snow field. Bring torches if you want to explore the cave. Great view towards the mountains around the Syndin area. Foto: Svein Erik Ski Foto: Svein Erik Ski 17

18 14 GRØNNSENNKNIPPA 1366 moh Lengde: ca. 4 km en vei Length: ca. 4 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 time opp Duration: ca. 1,5 hr up Stigning: ca. 350 høydemeter Height difference: ca. 350 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Grønnsennhøgda (fra nord, bom kr. 40,- i 2010) eller Bjødnhøvd (fra øst, privat bom kr. 15,- i 2010) at Grønnsennhøgda (from the North, toll road NOK 40,- in 2010) or at Bjødnhovd (from the East, privat toll NOK 15,- in 2010) Fra Grønnsennhøgda: Kjør sørfra på E16 til Røn og ta av til venstre over Fosheim bru. Ta til høyre etter brua. Etter 4 5 km, ta til venstre opp bomvei mot Trollhøvd. Hold til venstre igjen når veien flater ut og til høyre mot Grønnsenn og Jaslangen ved Nørre Trollhøvd. Kommer du nordfra på E16, kan du ta til høyre over Einang bru og så rett fram på bomvei bratt oppover. Du kommer inn på samme vei mot Trollhøvd som beskrevet ovenfor ved alltid å holde på hovedveien. Ved Grønnsennhøgda, der veien begynner å gå litt nedover mot Jaslangen, er det stor parkeringsplass på høyre side av veien. Grønnsennknippa ligger nå på venstre hånd. Stistarten er skiltet og meget tydelig. Følg nordvestryggen til toppen. Postkasse ved toppvarden og flott utsikt. Fra Bjødnhøvd: Fra E16, kjør mot Vaset/Panoramaveien. Rett før bommen på Panoramaveien, ta av til høyre mot Bjødnhøvd (bomvei). Liten parkeringsplass ved enden av veien. Følg skiltet og merket sti vestover til toppen. Denne forsvinner den siste biten under toppen, så da er det bare å gå beint oppover. Begynnelsen av stien ses ovenfra ved klar sikt, hold rett ned mot denne. Ikke la deg villede av de umerkede stiene som fører sørover, du skal rett ned! 18 From Grønnsennhøgda: If coming from the South on E16, take to the left in Røn over Fosheim Bridge and to the right after the bridge. After 4 5 kilometers, take to the left towards Trollhøvd (toll road). Keep left on top of the ascent and right towards Grønnsenn and Jaslangen at Nørre Trollhøvd. Coming from the North along E16, you can exit to the right after Slidre over Einang Bridge and keep straight uphill (toll road) at the next crossing. You then join the road towards Trollhøvd as described above by always keeping on the main road. At Grønnsenn høgda, where the road starts to descend towards Jaslangen, there s a big parking place on the right hand side of the road. Grønnsennknippa now is on the left. The trail head is signed and very visible. Follow the northwestern ridge to the summit. Summit log and a great view. From Bjødnhøvd: From E16, follow the signs towards Vaset/Panoramaveien. Right before the automatic toll station on the Panoramaveien, take to the right to Bjødnhøvd (toll road). Small parking lot at the end of the road. Follow the signed and marked trail westwards to the summit (disappears somewhere under the summit). Foto: Svein Erik Ski

19 15 KINNHOLT Lengde: ca. 11 km rundtur Length: ca. 11 km total Tidsbruk: ca. 3 timer Duration: ca. 3 hrs up Stigning: ca. 200 høydemeter Height difference: ca. 200 meters Egnet for barn: lav Suitable for children: low ved Gomobu Fjellstue, kr 30,- automatbom opp til Gomobu (alt. ved Krististølen, kr. 40,- bom Panoramaveien) i 2010 at Gomobu Fjellstue (automatic toll road, NOK 30,-) or alt. at Krististølen (kr. 40,- automatic toll Panoramaveien) in 2010 Fra Gomobu følg Valtjernveien 100 m, ta sti opp til høyre og etter 100 nye meter til venstre. Ved vanntårn hold høyre til utsiktspunkt ved Sauhølen (tjern). Følg blåmerket sti i lett terreng inn mot Simlehøvda/Semlehovda (1053 moh). Rett etter denne hold stien til venstre mot Valtjern. Følg stølsveien de siste 400 meter til kiosken, ta så til høyre. Etter 200 m ta veien til venstre ned over bro og kjerrevei mot stort jord. Følg stien vestover på nordsiden av Valtjernet til du kommer til stikryss/grind. Følg sti merket Nøsen 7 km, over Gullberghøgda (1046 moh) med flott utsikt mot Kinnholt. Rett før Kinnholt tar stien av til høyre mot Langeberg. Denne snur nesten 180 grader og går tilbake rundt Storehaug. Opp mot Langeberg følger stien merket skiløype, fra Langeberg (1036 moh) følg sti østover ned mot Vaset, over Langemyre og ned til Gomobu. Flott utsikt. From Gomobu, follow the road towards Valtjern for 100 meters, take the path up to the right and after another 100 meters to the left. At the water tower, keep right to the viewpoint over the small lake Sauhølen. Follow the blue marked track towards Simlehøvda/Semlehøvda (1053 m). Right after this top, keep left towards Valtjern. Follow the gravel road 400 meters to the kiosk and turn right. After 200 meters, take the road to the left down over a bridge and keep on westwards on the path along the north bank of Valtjern to a crossing/fence. Follow the path marked Nøsen 7 km, over the ridge Gullberghøgda (1046 m) with view towards Kinn holt. Right before Kinnholt the path towards Langeberg takes a sharp right turn, around Storehaug. The path continues up and along the ridge Langeberg (1036 m). From here, follow the path down to Vaset, trough the moor Langemyre and back to Gomobu. Foto: Svein Erik Ski 19

20 E16 E16 E16 20

21 16 SYNET 1137 moh Lengde: a) ca. 2 km en vei Length: a) ca. 2 km one way Tidsbruk: a) ca. 30 min en vei Duration: a) ca. 30 min up Stigning: a) 100 høydemeter Height difference: a) 100 meters Egnet for barn: a) svært høy, b) lav middels Suitable for children: a) very high, b) low medium a) på hyttevei som tar av ca. 1 km etter Einarset, b) ved Gomobu, begge bom kr. 30 i 2010 a) about 2 km from Einarset on a dead end gravel road, b) at Gomobu. Both alternatives toll NOK 30,- in 2010 a) Fra Einarset: Kjør på E16 fra Fagernes til Ulnes og ta av til venstre mot Vaset. Følg skiltene mot Vaset/Panoramaveien til øvre Hippesbygde og ta av til venstre ved stor rød låve mot Brattåsen (bomvei, kr. 30,- i 2010). Kjør opp forbi Liaset og Einarset. Ca. 1 km etter Einarset tar en hyttevei av til venstre. Følg denne til opplagt parkeringsplass på høyre side en drøy km etter avkjørselen. Følg skilting og merking til Synet med postkasse (skriv deg inn i boka) og fantastisk utsikt over Valdres og mot Jotunheimen, en tur de minste kan gå selv. På Synet er det satt opp en orienteringstavle med navn og høyde på ca. 50 topper. b) Fra Gomobu (ca. 6 km og 1,5 2 timer en vei, mindre barnevennlig): Kjør på E16 fra Fagernes til Ulnes og ta av til venstre mot Vaset. Følg skiltene mot Vaset/Panoramaveien til Vaset og ta til venstre mot Gomobu (automatbom, kr. 30,- i 2010). Herfra vekselvis på grusvei/sti til Nystølen og videre på sti til Syni. Lett tur, men litt uryddig trasséføring og en del mer langdryg og kjedelig for barn. Kan kombineres til større rundtur via Valtjernstølan. a) From Einarset: Drive from Fagernes on E16 towards Bergen till Ulnes and exit towards Vaset. Follow the signs towards Vaset/Panoramaveien till upper Hippesbygde and take left right before a big red barn (toll road, NOK 30,- in 2010) towards Bratt åsen, past Liaset and Einarset. After a little more than 1 kilometer past Einarset, a small gravel road turns to the left. Follow it for about 1 km and park your car on the right hand side of the road, at an obvious place to park, near some cabins. From there, follow the signs and paint markings to the top of Synet. This is a very easy walk, even for the smallest children, with a great view over Valdres and towards Jotunheimen (Synet means view ). On the top there s an orientation plate with the names and elevation of about 50 mountains. b) From Gomobu (ca. 6 km and 1,5 2 hrs one way, less child friendly than alternative a): Drive from Fagernes on E16 towards Bergen till Ulnes and exit towards Vaset. Follow the signs towards Vaset/Panoramaveien till Vaset and take left to Gomobu (automatic toll road, NOK 30,- in 2010). From here the route leads partly on the gravel road, partly on a path to Nystølen and further on to the top of Synet. Easy walk, but can be a bit far and boring for children. Can be combined to a bigger loop via Valtjernstølan. 21

22 17 GRIBBE 1057 moh Lengde: ca. 12 km totalt Length: ca. 12 km total Tidsbruk: ca. 3 timer Duration: ca. 3 hrs Stigning: ca. 200 høydemeter Height difference: ca. 200 meters Egnet for barn: lav middels Suitable for children: low medium ved RV51, 200 meter etter Villmarkstunet road 51, 200 meters past Villmarkstunet (if you come from Fagernes) Rundtur dels på sti, dels på stølsveier. Kan også fint sykles med ev. noen små trillestrekninger. Koselig fjelltur i åpent terreng med utsyn til store deler av Valdres og Jotunheimen. Kjør RV51 fra Fagernes mot Gol og parker etter Villmarkstunet, alt. på Hermanstølen. Fra Villmarkstunet, ta stien opp på venstre side av Tisleidalen Skiarena, gjennom furuskog og opp til Brattstølen. Videre til venstre og mot Liaset, derfra i en nordlig bue over til Gribbehaugen og via Gjølmyr og Brattstølen tilbake. til Brattstølen og Villmarkstunet. Loop walk, partly on gravel roads, partly on tracks. Advisable with bicycle, includes some wheeling parts. Nice walk through open mountain terrain with a wide view over Valdres and towards Jotunheimen. Drive from Fagernes towards Gol on road 51 and park the car 200 m after the Villmarkstunet, alternatively start from Hermannstølen. From Villmarkstunet, take the path to the left of the Tisleidalen Skiarena uphill through pine forest to Brattstølen. Hold to the left and walk/cycle towards Liaset. From there head towards Gribbehaugen taking a northern bend and return via Gjølmyr to Brattstølen and Villmarkstunet. Ved Gaukelie. Foto: Jan Askildsen 22

23 18 KVITEBERG 542 moh Lengde: ca. 3 km totalt Length: ca. 3 km total Tidsbruk: ca. 1,5 time totalt Duration: ca. 1,5 hrs total Stigning: ca. 210 høydemeter Height difference: ca. 210 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high Fagernes sentrum, alt. Valdres Folkemuseum Fagernes centre, alternatively at Valdres Folkemuseum Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken og over gangbru. Følg skiltene først lang E meter mot Fagernes Cam ping, så lokal vei opp mot Nesjordet. Følg skiltene gjennom bebyggelsen opp til kartoppslag. Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. Nyt utsikten og signer gjesteboken. Mulig rundtur med retur på sti mot nord, forbi to kilder, senere ned til høyre mot Valdres Auto. På fortauet til Kvitvellafossen, på gangbru over elva og langs elva ned til parken. Alternativ rute: Fra Kviteberg videre oppover til Valakamben (740 moh), bratt! Well signed from Fagernes center (Tourist information): Follow the lake line towards the West, through the park and over the river. Follow the signs first 100 m along E16 to the left, then cross the road and keep uphill through the development to a forest path that leads fairly steep up to the pavilion on Kviteberg. Enjoy the view and sign the guest book. Possible round trip with return towards the North, across a small field, sign towards Fagernes, past two wells and then keeping right, reaching the gravel road ending up by a Volkswagen car dealer. Follow the sidewalk on the right side till the waterfall, cross the road and the river on the pedestrian bridge and follow the left river side back to the park in Fagernes. Alternative route: After Kviteberg you can continue very steep uphill to Valakamben (740 m). 23

24 19 A) SMØRLITOPPEN 1160 moh Lengde: 1) ca. 6 km, 2) ca. 2,5 km en vei Length: 1) ca. 6 km, 2) ca. 2,5 km one way Tidsbruk: 1) ca. 2,5 timer, 2) ca. 1 time opp Duration: 1) ca. 2,5 hrs, 2) ca. 1 hr up Stigning: 1) ca. 280 m, 2) ca. 200 m Height difference: 1) ca. 280 m, 2) ca. 200 meters Egnet for barn: 1) lav, 2) høy Suitable for children: 1) low, 2) very high 1) ved Nythun (kr. 25,- i 2010) 2) ved Pilset/Smørlie (bomvei fra Leira, kr. 40,- i 2010) 1) at Nythun (kr. 25,- i 2010) 2) at Pilset/Smørlie (toll road from Leira, kr. 40,- in 2010) 1) Fra Nythun på vei/sti innover mot Tveitastølen. Følg skilt til høyre mot Smørlie og etter hvert videre mot toppen av Smørlifjellet. 2) Fra Leira på bomvei innover mot og et stykke forbi Pilset: Noen få parkeringslommer ved siden av veien etter en krapp venstresving mellom Pilset og Smørlie. Herfra først på en liten veistubb (stengt med bom), senere sti forbi en støl, over bekk og opp mot Smørlitoppen. 1) From Nythun on the gravel road/path towards Tveitastølen. Follow the sign to the right towards Smørlie and further on to the top of Smørlifjellet. 2) From Leira on the toll road towards and a bit past Pilset. Few parking possibilities by the roadside after a sharp left turn between Pilset and Smørlie. From here at first on a road bit (closed by a toll bar), then past a summer farm hut from where a path leads over a brook and further on towards the top of Smørlifjellet. B) JUTULEN 1059 moh Lengde: drøyt 5 km en vei Length: well 5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 timer opp Duration: ca. 1,5 hrs up Stigning: ca. 200 høydemeter Height difference: ca. 200 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high ved Nythun (kr. 25,- i 2010) eller Tveitastølen (bomvei kr. 20,- i 2010) Nythun (kr. 25,- in 2010) or Tveita stølen (toll road NOK 20,- in 2010) Fra Nythun på vei/sti innover mot Tveitastølen (alt. kjør inn til Tveitastølen, der det er parkeringsplass). På sti over Tveitastølsfjellet (1043 moh) og gjennom litt myrete terreng til Jutulen med fantastisk utsikt over Steinsetfjorden, Etnedalsfjella og Synnfjell. Noe kronglete sti og glatte steiner ved nedbør. Alt. kjør helt til Jutulstølen (bom kr. 45,- in 2010), og på god sti derfra, først vestover og så østover til toppen. 24 From Nythun on the gravel road/walking trail to Tveitastølen (alt. drive to Tveitastølen, toll road). Follow the path over Tveitastølsfjellet (1043 moh) and through a moor to Jutulen with a fantastic view over Lake Steinsetfjorden and towards Synnfjell. Slightly challenging path, slippery rocks when wet. Alt., drive all the way to Jutulstølen (toll NOK 45,- in 2010) and take the path from there. This is the shortest alternative.

25 Towards Smørlitoppen (seen in the background). At Jutulknatten. Foto: Kjell Arne Berntsen Towards Fjellenden. Foto: Kjell Arne Berntsen 25

26 20 A) FJELLENDEN 1145 moh Lengde: ca. 4,5 km totalt Length: ca. 3 km round trip Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer totalt Duration: ca. 1,5 2 hrs total Stigning: ca. 150 høydemeter Height difference: ca. 150 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Danebu nedlagte skibakke (automatbom kr. 20,- i 2010) at Danebu old ski slope (automatic toll, NOK 20,- in 2010) Kjør på E16 til Aurdal og ta av mot Danebu (automatbom) og parker ved den nedlagte skibakken. På sti til nordvestbredden av Fræningen (raste- og badeplass) og videre opp til toppen av Fjellenden. Stien videre på venstre side forbi Fjelltjernet og videre sørøstover til Storstølsknatten 1124 moh er til dels utydelig. Fra Storstølsknatten følges stien greit tilbake til Danebu. Runden kan også gåes mot klokka. Drive on E16 to Aurdal and exit towards Danebu (automatic toll). Park at the old ski slope. From there, a path leads up to Lake Fræningen (picnic area and bathing place) and further on to the top of Fjellenden. The path from there via Fjelltjernet to Storstølsnatten 1124 m is partly unclear and a little bit difficult to follow. From Storstølsknatten hold towards the southern shore of Fræningen, pass along side it and return back to your car. This nice round trip can also be done anti clockwise. B) BJØRGOVARDEN 1138 moh Lengde: ca. 7 km en vei Length: ca. 7 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 time en vei Duration: ca. 1,5 hrs up Stigning: ca. 160 høydemeter Height difference: ca. 160 meters Egnet for barn: lav Suitable for children: low som A) Fjellenden as alt. A) Fjellenden Parker og start som i alt. A). På sti til nordvestbredden av Fræningen (raste- og badeplass) og videre mot høyre til Storstølsknatten 1124 moh. Stien følger et stykke langs vannet for deretter å lede kupert inn i bjørkeskogen. Etter 300 m starter stigningen opp mot Storstølsknatten. Herfra sørøstover via Kringlestølen til Bjørgovarden. Flott utsikt i alle himmelretninger. Returen går først vest- og så nordvestover langs vestsiden av Langevatnet tilbake til Kringlestølen. Noe svak sti. Fra Kringlestølen retur på samme vei. Alternativt, hold venstre til Storstølstjernet og følg grusvei tilbake til Danebu. 26 Park your car and start as in alt. A). From there, a path leads up to Lake Fræningen (picnic area and bathing place) and further on to the right towards Storstølsknatten 1124 m, first along the lake, later up and down into the birch forest. From Storstølsknatten the path continues southeastwards past Kringlestølen to the top of Bjørgovarden. Nice views in all directions. The return first leads west-, then northwestwards around Lake Langevatnet back to Kringlestølen and from here it follows the same way back. Alternatively follow the path to the left towards Storstølstjernet and the gravel road back to Danebu.

27 E16 E16 27

28 21 GOAREN 1065 moh Lengde: ca. 2 km en vei Length: ca. 2 km one way Tidsbruk: ca. 45 min en vei Duration: ca. 45 min up Stigning: ca. 180 meter (270 m fra Tangen) Height difference: ca. 180 m (270 m from Tangen) Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Klokkarlie eller Tangen (bomvei kr. 30,- i 2010) at Klokkerlie or Tangen (toll road, NOK 30,- in 2010) Kjør fra Fagernes mot Leirin Lufthavn og videre over til Steinsetbygda i Etnedal. Ta av til venstre en drøy kilometer etter Jokerbutikken og så til høyre inn på bomvei (kr. 30,- i 2010). En drøy kilometer innover er det stor parkeringsplass etter feristen. Følg stølsveien (rød merking) opp til venstre til den går over på sti og videre opp mot Goaren. Postkasse og flott utsikt. Alt. kjør videre på bomveien snaut 7 km (fra bommen) til Tangen og gå opp derfra. En fantastisk familietur for de aller minste. Drive from Fagernes towards Fagernes Airport and further on to Steinsetbygda in Etnedal. After appr. 1 km turn left and then right on a toll road (NOK 30,- in 2010). After another kilometer, the tractor road to Klokkarlie exits to the left (after a cattle grid). Park here, on the parking lot on the roadside. Walk uphill on the tractor road till it ends and continue on the walking track to the top of Goaren. Summit log and a nice view. Alternatively, continue further appr. 6 km on the toll road to Tangen and walk up from there. Fantastic family trip, even for the smallest children. 28

29 22 SPÅTIND (SYNNFJELL) 1414 moh Lengde: ca. 6 km en vei Length: ca. 6 km one way Tidsbruk: ca. 2 2,5 timer opp Duration: ca. 2 2,5 hrs up Stigning: ca. 550 høydemeter Height difference: ca. 550 meters Egnet for barn: middels Suitable for children: medium Fra vest: Sørre Lenningen eller Feplassen langs FV204 mellom Etnedal og Lillehammer. Fra sør: Fjellsætri (bomvei kr. 30,- i 2010) From the West: At Sørre Lenningen or Feplassen along road 204 between Etnedal and Lillehammer. From the South: At Fjellsætri (toll road, NOK 30,- in 2010) Spåtind er høyeste topp i Synnfjellet og i Etnedal kommune. Atkomst fra vest: A) Kjør på fjellveien fra Etnedal mot Lillehammer til Sørre Lenningen (parkering) og følg DNT-ruta mot Hugulia som fører over Spåtind til toppen. B) Parker litt lenger sør ved Feplassen og følg merket sti via høyde 1197 moh med særdeles fin utsikt til topps. Atkomst fra sør: Fra Etnedal ved Flat øyde gard, følg skilting mot Lillehammer til Rust og ta av til høyre mot Bakkebygdi og Gamlestølen. Fra Gamlestølen er det bomvei videre mot Hugulia. Kjør til Fjellsætri og parker der. Følg skiltet og merket rute til Spåtind. Stien er lett å gå og veldig tydelig. På toppen er det postkasse med bok å skrive seg inn i og et dessverre ganske stygt anleggsbygg, som heldigvis bare skjemmer selve toppen og ikke utsikten. Spåtind is the highest point on the Synnfjell massif and in the Etnedal county. From the West: A) Drive from Etnedal towards Lillehammer till Sørre Lenningen (parking) and follow the DNT-route (marked with red T s) towards Hugulia to the top of Spåtind. B) Park a few kilometers further south at the so called Feplassen and follow the marked path via height 1197 meters with a beautiful view to the top. From the South: Follow the road from Etnedal at Flatøydegard towards Lillehammer to Rust and exit to the right towards Bakkebygdi and Gamlestølen. From Gamlestølen, continue on the toll road towards Hugulia until Fjellsætri (parking). Follow the signed and marked path to Spåtind. The route is easy and the path very clear. On the summit, there s a summit log and an unfortunately quite ugly construction building, which luckily only ruins the summit itself and not the view. Foto: Ole Knut Steinset Foto: Ingjerd Thon Hagaseth 29

30 23 ESPELIFJELLET 970 moh Lengde: ca. 1 km en vei Length: ca. 1 km one way Tidsbruk: ca. 15 min en vei Duration: ca. 15 min up Stigning: ca. 30 meter Height difference: ca. 30 m Egnet for barn: svært høy Suitable for children: very high ved Turidtrøen, sør for Ølslykkja (bomvei kr. 30,- i 2010) At Turidtrøen, south of Ølslykkja (toll road, NOK 30,- in 2010) Fra Etnedal, kjør opp til Espelibygda og videre på bomvei til Ølslykkja. Ta til venstre og så første vei til venstre igjen mot hyttefelt og Turidtrøen. Parkering. Følg stien til Espelifjellet. Toppunktet er på 972 moh, mens utsikts- og trigpunktet er på 970 moh. Veldig kort og lett tur som passer til alle. Nydelig utsikt over Etnedal. From Etnedal, drive up to Espelibygda and continue on the toll road to Ølslykkja. Turn left and then at the first possibility left again towards Turidtrøen. Parking. Take the path to Espelifjellet. The highest point is 972 meters, but the viewpoint is a little further south at 970 meters. Very short and easy tour for everyone with a beautiful view over Etnedal. Foto: Ole Knut Steinset 30

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD

Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Guide HIKING/VANDRE LYNGENFJORD Photographer: Georg Sichelschmidt NATURALLY EXCITING Velkommen til Lyngenfjordregionen/Ivgu Med denne brosjyren holder du et verktøy i hånden, som skal gjøre det enkelt

Detaljer

sykling / biking www.hemsedal.com

sykling / biking www.hemsedal.com sykling / biking www.hemsedal.com Sykkel Hemsedal Biking Hemsedal Hemsedal satser på sykkel! Biking Hemsedal Vi har: We have: Sykkelutleie og verksted med et stort tilbud av forskjellige sykler (totalt

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

WANDERN «TOPP 20» FJELLVANDRING HIKING. www.hemsedal.com

WANDERN «TOPP 20» FJELLVANDRING HIKING. www.hemsedal.com FJELLVANDRING I HIKING I WANDERN «TOPP 20» www.hemsedal.com VANDRING I HEMSEDAL SKANDINAVIAS ALPER HIKING IN HEMSEDAL THE SCANDINAVIAN ALPS WANDERWEGE IN HEMSEDAL DIE SKANDINAVISCHEN ALPEN Storehødn Stolheisen

Detaljer

MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD. Unforgettable hikes in Nordfjord

MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD. Unforgettable hikes in Nordfjord MAGISKE VANDREOPPLEVINGAR I NORDFJORD Unforgettable hikes in Nordfjord SELJE VÅGSØY HORNINDAL Nordfjord er full av opplevingar. Frå havutsikta lengst vest til brear og frodige stølstun inne i fjordarmane.

Detaljer

Fjellturar. www.visithoyanger.no. Høyanger - på begge sider av Sognefjorden. Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen

Fjellturar. www.visithoyanger.no. Høyanger - på begge sider av Sognefjorden. Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen KART: Start: Skogsvegen ved Øvrebø Varighet: 3-5 timar t/r Høgdeskilnad: 550 meter Frå ferjekaia går du opp Thunevegen mot Øvrebø, fram mot skogsvegen. Følg skogsvegen

Detaljer

Hiking experiences in FjordNorway

Hiking experiences in FjordNorway Hiking experiences in FjordNorway Rogaland Haugesund Region - Destination Ryfylke - - Visit Dalane Informasjon Information Turene varierer i lengde og vanskelighetsgrad. Fra de lette, hvor barnevogn kan

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. GUIDE 2013 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

Tur/Tour Bergen Fana Os

Tur/Tour Bergen Fana Os Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen

Detaljer

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen

Foto: Arne Stubhaug. Kalvåg, med Knutholmen. 98 Foto: Hildegard Strømmen Den vestligste by i Norge er Florø i Flora kommune. Tidlig på 1800- tallet hadde havnen stor betydning for båttrafikken mellom Bergen og Ålesund, men byen Florø ble først grunnlagt i 1860. Sildefisket

Detaljer

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Høyfjellshotell, N-366o Rjukan / www.gaustablikk.no / gaustablikk@gaustablikk.no

Detaljer

Friluftsliv, fritid og friområder en presentasjon av grønne investeringer

Friluftsliv, fritid og friområder en presentasjon av grønne investeringer Oslo kommune Bymiljøetaten F R I Friluftsliv, fritid og friområder en presentasjon av grønne investeringer A presentation of green investments Oslo, Oslo, aller deiligste sted på jord Oslo, Oslo, du er

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

TAK OVER HODET: Tomannsbolig med havutsikt, helt i vannkanten. Ingen sjenerende naboer, gratis ved. På Smøla ligger drømmetomtene tett.

TAK OVER HODET: Tomannsbolig med havutsikt, helt i vannkanten. Ingen sjenerende naboer, gratis ved. På Smøla ligger drømmetomtene tett. TEXT & PHOTO ANDERS WAAGE NILSEN TAK OVER HODET: Tomannsbolig med havutsikt, helt i vannkanten. Ingen sjenerende naboer, gratis ved. På Smøla ligger drømmetomtene tett. ROOF OVERHEAD: A two-man residence

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21 GUIDE 2014/2015 Velkommen til KIWI Hemsedal Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag...7-23 Lørdag... 7-21 Søndag....9-21 INNHOLD CONTENTS Velkommen Hemsedal Turistkontor Velkomstsenter Arrangement

Detaljer

LEKEN UTFORDRENDE SPORTY EKTE

LEKEN UTFORDRENDE SPORTY EKTE SNØ KØ Ekte vinter i LILLEHAMMER Genuine winter experiences in LILLEHAMMER FOto: Esben Haakenstad LEKEN UTFORDRENDE SPORTY EKTE 1 Når du kjenner det sitrer i blodet... da er leken i gang! Barnet i deg

Detaljer

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord.

Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204 kilometer long and up to 1308 meter deep Sognefjord. guide 2011 Wild and dramatic nature - the world s best reason to visit FLÅM Foto: VisitFlåm / Morten Rakke Beautiful Flåm is situated at the innermost part of the Aurlandsfjord, a tributary of the 204

Detaljer

Geilo. - vinteropplevelser som begeistrer. Alpint for hele familien. Langrenn over gjestfrie vidder. Opplevelser for felles glede

Geilo. - vinteropplevelser som begeistrer. Alpint for hele familien. Langrenn over gjestfrie vidder. Opplevelser for felles glede Be inspired by the possibilities Vinter 2004 Alpint for hele familien Langrenn over gjestfrie vidder - vinteropplevelser som begeistrer Geilo Opplevelser for felles glede Exciting down hill and relaxing

Detaljer

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal

GUIDE 2013/2014. Online booking: www.skistar.com/hemsedal GUIDE 2013/2014 Online booking: www.skistar.com/hemsedal FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

Nasjonalpark magasinet

Nasjonalpark magasinet Nasjonalpark magasinet Årgang 3 Mars 2013 Frisk luft... Selected articles are summarised in Engslish inside the magazine. Min favorittur... side 9, 18, 29 og 36 På jakt etter kulturarven vår... side 26-27

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON

i Grenseland REISELIVSINFORMASJON KOMMUNE REISELIVSINFORMASJON AREMARK KOMMUNE K KOMMUNE i Grenseland REISELIVSINFORMASJON REISELIVSINFORMASJON Møllerens Hus VELKOMMEN TIL MØLLERENS HUS Et kultursenter i Aremark - med butikk, kafé og møteplass! Og et vareutvalg som

Detaljer

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life

Resepten på det gode liv. Prescription for the good life 1 Resepten på det gode liv I 1876 åpnet Norges første sanatorium på Skeikampen. I legeberetningene fra den gang kan vi lese at, «Høifjeldsluften er tør, ozonrig, let, ren og støvfri; den virker styrkende

Detaljer