VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN DISCLAIMER KART MAPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN DISCLAIMER KART MAPS"

Transkript

1 VELKOMMEN PÅ TUR I VALDRES WELCOME TO HIKING IN VALDRES Valdres fra skogkledde åser i Begnadalen og Vassfaret i sør til Jotunheimens hvite tinder i nord frister deg med noen av FjellNorges flotteste fotturmuligheter. Frisk og klar luft, sunn mosjon og fantastisk utsikt får du med på kjøpet. For å gjøre det lettere for deg å velge blant de utallige mulighetene som finnes, har vi plukket ut 30 familievennlige toppturer Topp 30 rundt om i hele Valdres. Turene går i all hovedsak på godt merkede stier og er lett tilgjengelige. Noen av turene kan selv de minste tinderanglere klare, mens andre krever litt mer. From the hilly woodlands of Begnadalen and Vassfaret in the South, to the snowcapped mountains of Jotunheimen in the North Valdres can offer some of the most rewarding hiking in FjellNorway. Enjoy the fresh and clean air, stunning views and a healthy form of exercise and best of all it s for free. To make it easier for you to choose among the countless options, we recommend our selection of 30 family friendly walks all over Valdres. They are marked, easily accessible and most of them are suitable for baby carriers. Even the smallest feet can accomplish some of the walks by themselves, while others are a little more demanding. BARNEVENNLIGHET SUITABLILITY FOR CHILDREN Alle turene i Topp 30-programmet er i utganspunktet barnevennlige. Barnevennlighet generelt er vanskelig å angi, fordi barn er så forskjellige og motivasjonsfaktoren så avgjørende. Likevel har vi prøvd å grovt angi en barne vennlighetsfaktor på turene som pekepinn, som viser til anbefalt minstealder: Svært høy = 2 3 år, Høy = 4 5 år, Middels = 6 7 år og Lav = 8 år og oppover. På stort sett alle turene kan barn i bæremeis tas med under gode værforhold, men turer som Ørneflagg, Mugnetinden eller Gråkampen kan bli i lengste laget for de minste. Alle gåtider er angitt i vanlig voksent gåtempo uten pauser og kan fort bli flerdoblet når man går med barn. All hikes in the Topp 30 program are basically child friendly. Although all children are different and motivation is crucial on walking tours, we have tried to apply a rough child suitability factor to the walks which indicates a recommended lowest age: Very high = 2 3 yrs, High = 4 5 yrs, Medium = 6 7 yrs and Low = 8 years and older. Most of the suggested walks are suited for child carriers under good weather conditions, yet we don t recommend it on the the most demanding routes, as Mugnetinden, Gråkampen or Ørneflagg for instance, as they may turn out too far and tough. All walking times are stated for adults without rests and can quickly double up several times when walking with children. DISCLAIMER Vi i Valdres Destinasjon har gjort vårt beste for å kvalitetssikre informasjonen i denne brosjyren. Likevel kan det hende at vi har gjort feil, at forhold på stedene endrer seg eller at værforhold gjør at turer blir mer krevende. Valdres Destinasjon påtar seg på ingen måte ansvar for feil eller avvik i brosjyren. Det er du som turgåer som må vurdere din og dine barns evner og turenes vanskeligheter, og det er du som har ansvar for i tilfelle å snu i tide. We at Valdres Destinasjon have done our best to secure information given in this brochure. Anyway, we may have made mistakes, conditions at places can change and bad weather can turn otherwise easy trips into a real challenge. Valdres Destinasjon is not in any way responsible for errors or misleading information in this brochure. You yourself have to judge the suggested walks and your children s capability, and you re resposible for turning around in time. KART MAPS Kartene i brosjyren er kun grove oversiktskart som plasserer turmålene på kartet, men er ikke egnet til å navigere etter. Gode topografiske turkart (i målestokk 1:50 000) fås kjøpt på turistkontorene eller bokhandelen. Vi er gjerne behjelpelige med at du finner kartet du trenger til den planlagte turen. Vil du gå alle turene i bro sjyren, trenger du flere kart. The maps in this booklet are ment to show the location of the walking destinations only and are not suitable as navigation device. Good topographical hiking maps (scale 1:50 000) can be purchased at all tourist offices or book stores. We are happy to help you find the map you need for your trip. If you want to do all walks in this booklet, you need several maps. Vi ønsker en riktig god tur! We wish you very pleasant hiking! 1

2 Øystre Slidre kart E16 2 E16

3 1 BITIHORN 1607 moh Lengde: ca. 4 km en vei Length: ca. 4 km one way Tidsbruk: ca. 2 timer opp Duration: ca. 2 hrs up Stigning: ca. 550 høydemeter Height difference: c. 550 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high på motsatt side av sameleiren på RV51 nær Bygdin opposite the Lappish camp on road 51 near Bygdin Kjør på RV51 fra Beitostølen forbi Båtskaret med selve Bitihorn på venstre hånd og ned mot Bygdin. Stor parkeringsplass på venstre side av veien ovenfor sameleiren. Følg T-merket sti innover ca. 1 km, før stien opp mot toppen dreier til venstre (T-ruta fører rett fram mot Yksendalsbu) etter passering gjennom et reingjerde. Tydelig sti uten spesielle vanskeligheter. På toppen er det en hytte og en mast som tilhører telekommunikasjonen. Storartet utsikt innover Bygdin og Jotunheimen, men også over hele det nordlige Valdres. Take road 51 from Beitostølen past Båtskaret with the Bitihorn mountain to your left and continue downhill towards Bygdin. There s a big parking lot opposite of the Lappish camp before you reach Bygdin. From there, follow the T-marked path towards Yksendasbu for about 1 km untill you have passed through a big reindeer fence, before the route up to the summit of Bitihorn turns left and uphill. It is well marked and clear, without any particular challenges. On the summit there s a hut and a tower belonging to the telecommunications. The view, not only towards Lake Bygdin and the Jotunheimen mountains but also over most of the northern Valdres Region, is most rewarding on a clear day. 3

4 2 GRAVOLSKAMPEN (HEKLEFJELLET) 1281 moh Lengde: ca. 3 km en vei Length: ca. 3 km one way Tidsbruk: ca. 1 time opp Duration: ca. 1 hr up Stigning: ca. 180 høydemeter Height difference: 180 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high på RV51, parkeringsplass ved Båtskardstølane parking place along road 51 at Båtskardstølane Kjør på RV51 nordover til venstresvingen rett før Båtskaret. Der er parkeringsplass på høyre side av veien ved Båtskardstølane. Stien starter her med en liten kneik, før den deler seg. Til høyre går det til en utsiktspunkt ovenfor veien (10 min avstikker hver vei, en liten flott tur i seg selv), mens stien til Gravolskampen fortsetter rett fram og går for det meste flatt med noen små høydetrinn opp og ned innover Heklefjellet. Ved varmt vær er det fint å bade i tjerna på Heklefjellet. Fra Gravolskampen er det nydelig utsikt over Vinstre og mot Gausdalsfjella. Tips: Hvis du vil ha en lengre tur, anbefaler vi å starte ovenfor stolheisen på Beitostølen og gå runden via Grønekinnkampen, Gravolskampen og rundt Gravolstjernet tilbake. Runden er på ca. 15 km og 4 5 timer. Drive on road 51 north until the left curve right before Båtskaret. On the right hand side, there s a parking lot at the Båtskardstølane. The path starts with a short ascend before it parts. The path to the right leads to a nice viewpoint above the road, ca. 10 minutes walk each way, which is a nice short trip itself. Continue straight on over Heklefjellet to Gravolskampen. If the weather is warm, it is nice to take a bath in one of the ponds on Heklefjellet. From Gravolskampen there is a very nice view over the lake Vinstre and towards the mountain landscapes of the Gausdal Region to the East. Tip: If you are looking for a longer walk, we recommend to start on top of the ski slopes at Beitostølen and take a round trip via Grønekinnkampen, Gravolskampen and around Gravolstjernet back to Beitostølen. This tour is about 15 kilometers long and takes about 4 5 hours. 4

5 3 JAVNBERGET 1097 moh Lengde: ca. 1,5 km en vei Length: ca. 1,5 km one way Tidsbruk: ca. 45 min opp Duration: ca. 45 min up Stigning: ca. 240 høydemeter Height difference: 240 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved containeren m overfor bommen på Vinstervegen (bomvei, kr. 40,- i 2010) by the garbage container m after the toll station on the Vinstervegen Road (toll road, NOK 40,- in 2010) Kjør på RV51 til Skammestein og ta av på Vinstervegen. Parker ved containeren m overfor bommen (noen få plasser, alt. finn en lomme langs veien etter siste sving før bommen). Følg skogsbilveien som tar av til venstre ca. 600 m, før stien til Javnberget tar av til høyre (liten varde ved stistart, tydelig men umerket sti). Nydelig utsikt fra toppen mot bl.a. Beitostølen og resten av det nordlige Valdres, kort og fin tur. Drive on road 51 to Skammestein and turn onto road Vinstervegen (signed). Park the car meters after the toll station by the garbage container (few places, alt. find a spot along the road after the last bend before the toll station). Follow the logging road that turnes to the left for about 600 meters, where the trail to the top of Javnberget exits to the right into the forest (small cairn at trail start, clear but unmarked path). Beautiful view towards Beitostølen and the northern Valdres, among others. 5

6 4 SKAGET 1685 moh Lengde: ca. 3,5 km en vei Length: ca. 3,5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: ca. 540 høydemeter Height difference: ca. 540 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high rett før Storeskag (DNT), bomvei kr. 40,- i 2010 just before the DNT hut Storeskag, toll road NOK 40,- in 2010 Kjør på RV51 til Heggenes og følg skilting mot Yddin (automatbom). Kjør forbi Yddin Fjellstogo og videre innover helt til veiens ende ved turisthytta Storeskag. Veien kan smelte fri for snø sent og har noen ganger skader etter vårløsningen tidlig på sesongen. Parker ca. 100 meter før hytta. Bak hytta er det skilt med ruter i forskjellige retninger, og her starter også stien til toppen av Skaget. Det er et tråkk i den retningen før hytta også, men den stien blir fort borte, og da må man skrå over til man finner riktig sti. Ruta deler seg et stykke oppe i lia innunder toppen, og hovedruta tar til høyre opp østskulderen og så vestover til toppen. Alternativt kan man også følge en av de andre to variantene, som fører a) bratt midt under toppen opp og b) ut på venstre (søre) skulder og opp. Alle sammen kan kombineres til en fin rundtur, men nedover er det hovedruta som er lettest å følge. Drive on road 51 to Heggenes and follow the signs towards Yddin (automatic toll road). Go past Yddin Fjellstogo and drive on to the end of the road at Storeskag. This road can have damages after the snow melting early in summer. Park about 100 meters before the hut, on the right hand side of the road. Take the path towards the mountain Skaget that starts behind the hut (not the unmarked trail before this one is a dead end). Up in the hillside, the path splits up. The main route to the summit is the right one that leads onto the East shoulder and then westwards to the summit. The other one parts again a little further uphill, and both trails lead to the summit, one quite steep right up, the other one via the South Shoulder. All three can be combined to a nice round trip, the main route, however, is the easiest to follow on the way down. 6

7 5 RUNDEMELLEN 1345 moh Lengde: ca. 2,5 km en vei Length: ca. 2,5 km one way Tidsbruk: ca. 1 1,5 timer opp Duration: ca. 1 1,5 hrs up Stigning: ca. 340 høydemeter Height difference: ca. 340 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Turrsjøen, bomvei kr. 50,- i 2010 at Turrsjøen, troll road (NOK 50,- in 2010) Kjør på RV51 fra Fagernes ca. 11 km og ta av til høyre mot Melbybråten. I krysset etter 200 meter, ta veien rett fram oppover. Den tar en skarp høyresving og blir etter hvert til en grusvei. Følg den rett fram innover (automatbom) mot Juvike. Etter en venstresving ved østenden av Skarvemellen og en ferist tar veien mot Turrsjøen av til venstre i neste høyresving. Etter snaue 2 km er det parkeringsplass på venstre side, før veidele. Det fører sti mot venstre til Rundemellen både før parkeringslomma og ca. 50 meter etter (skilt). De fører rundt fjellet henholdsvis på sør- og nordsiden og møtes nordvest for toppen, der stien opp til toppen tar av, og kan fint kombineres til en rundtur. I øvre del mot toppen er stien vardet. Oppe på topplatået er det mange varder, men toppunktet er ikke til å ta feil av (den største varden). Postkasse og bok å skrive seg i, samt storartet utsikt. Drive on road 51 from Fagernes 11 km and turn right towards Melbybråten. In the crossing after ca. 200 meters keep straight ahead uphill and stay on this road. It takes a sharp right turn and turns to gravel soon after. Automatic toll. After ca. 7 8 km, after a left turn and a cattle grid, in the next right turn, the road towards Turrsjøen exits to the left. Follow it another ca. 1,5 2 km. Park your car at the left hand side of the road after two huts on the right side, before the next junction. There are two trails that start a) before the parking lot and b) ca. 50 m after (sign), both to the left, and circle the mountain a) to the South and b) to the North. Both can be combined to a nice round trip. They meet at the Northwestern side of the mountain, where the path to the summit starts. In the upper stony parts the path is marked with cairns. There are heaps of big cairns on the summit plateau, but the true top is not to be missed (marked with the biggest of all cairns). Summit log and a superb view. Foto: Udo Jacob Foto: Udo Jacob 7

8 E16 E16 E16 8

9 6 MUGNETINDEN 1739 moh Lengde: ca. 6 km en vei Length: ca. 6 km one way Tidsbruk: ca. 2,5 3 timer opp Duration: ca. 2,5 3 hrs up Stigning: ca. 750 høydemeter Height difference: ca. 750 meters Egnet for barn: lav, krevende men flott for barn fra ca. 8 år (ned mot 6 hvis de er turvante og motiverte) ved Mugnestølen på Slettefjellvegen (bomvei, kr. 50,- i 2010) Suitable for children: low, demanding but great for older children from ca. 6 8 yrs, depending how used to walking they are at Mugnestølen on the Slettefjell vegen Road (automatic toll road, NOK 50,- in 2010) Kjør fra Beitostølen til Beito og videre mot Slettefjell. Parker litt ovenfor Mugnestølen (stor parkeringsplass på venstre side av veien). Stien starter på andre siden av veien ved parkeringsplassen. Turen er merket med varder og hvite V er. Slakt oppover inn mot Mugnebotten og så brattere opp i et skar. Herfra to muligheter, den første som tar av til høyre er bratt og krevende, hovedruta går lengre inn over før den dreier opp og er også bratt, men mindre krevende. Gjennom steinur videre til toppen. Storartet utsikt, bl.a. mot Jotunheimen og Valdres. Drive from Beitostølen to Beito and continue towards and on the Slettefjellvegen road. Park your car appr. 300 meters after Mugnestølen, on the large parking lot on the left hand side of the road. The track starts on the other side and is marked with cairns and white V s. It leads gently uphill into the Mugnebotten and then climbs steeper up into a col. From here there are two options. The steeper and more demanding route (recommended uphill only) turns right first, while the main route, which is still steep but less demanding, continues straight ahead for another 250 meters before it too turns to the right for the climb. The last bit leads through rocky terrain to the summit with a stunning, highly rewarding view towards Jotunheimen and Valdres. 9

10 7 UTSIKTEN 1485 moh / SKJENEGGE (SKINNEGGI) 1607 moh Lengde: ca. 3 km en vei til Utsikten Length: ca. 3 km one way Tidsbruk: ca. 1 1,5 timer opp Duration: ca. 1 1,5 hrs up Stigning: 425 høydemeter til Utsikten Height difference: 425 meters to Utsikten Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Fondsbu Turisthytte, alt. ved Tyinholmen at Fondsbu at the end of road 252, alt. at Tyinholmen Kjør på E16 til Tyinkrysset og ta av på RV53 mot Øvre Årdal. Etter 4 km, ta av på FV252 mot Eidsbugarden. Kjør helt inn til Bygdin-vannet og parker nedenfor Fondsbu turisthytte. Stien oppover lia mot Utsikten er svært tydelig og går først et stykke sammen med DNT-stien mot Yksendalsbu, før de to deler seg og stien til Utsikten fortsetter mot høyre. Fra Utsikten, som virkelig bærer navnet sitt med rette, kan man fortsette videre oppover og litt mot venstre til høyeste punkt på Skjenegge. Panoramautsikten mot Jotunheimen er virkelig enestående. Også fra Tyinholmen går det merket sti til Utsikten. Drive on the E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal. After 4 km, turn right on road 252 towards Eidsbugarden. At the end of the road, beneath the Tourist hut Fondsbu, there s a big parking lot. From there, the trail uphill towards Utsikten is well visible. At first the path is the same as the DNT-track (marked with red T s) towards Yksendalsbu, before they split ca. after ca. 1,5 kilometers and the trail to Utsikten turnes to the right. From the viewpoint Utsikten, which really lives up to its name since Utsikten means view, you can continue further uphill and to the left to the highest point of the ridge Skjenegge. The panoramic view towards Jotunheimen is truely sensational. There s also a marked path to Utsikten from Tyinholmen. 10

11 8 HORNTIND (HØDNTIND) 1454 moh Lengde: ca. 5 km en vei Length: ca. 5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 timer opp Duration: ca. 1,5 hrs up Stigning: ca. 400 høydemeter Height difference: 400 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high på FV252, ca. 1 km øst for Tyin Panorama, rett ved sti start ca. 1 km East of Tyin Panorama on road 252, right across the trail head Kjør på E16 til Tyinkrysset og ta av på RV53 mot Øvre Årdal. Etter 4 km, ta av på FV252 mot Eidsbugarden. Kjør ca. 1 km og parker bilen på venstre side av veien, rett ovenfor stistart midt i svingen rundt bukta på Tyin. Følg anleggsveien opp til Yljeosen og følg skilting og varding (med hvite V er) til høyre opp mot Horntind. Det anbefales å følge ryggen et stykke videre sørøstover, med storslått utsikt ned mot Vangsmjøse. Drive on E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal. After 4 km, turn to the right on road 252 towards Eidsbugarden. After ca. 1 km park the car on the left hand side of the road, right across the trail head. Follow the construction road towards Yljeosen and turn right after ca. 3 km onto the marked (with cairns and white V s) trail up to the summit of Horntind. The view towards Jotunheimen to the North is great. However, we recommend to follow the ridge a couple kilometers further to the Southeast where the view down into the Vang valley and towards Vangsmjøse is stunning. Foto: Kjell Arne Berntsen 11

12 9 TYINSTØLSNØSE 1386 moh Lengde: ca. 2 km en vei Length: ca. 2 km one way Tidsbruk: ca min opp Duration: ca min up Stigning: ca. 300 høydemeter Height difference: 300 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Tyinstølen, avgift kr. 20,- i 2010 at Tyinstølen, fee NOK 20,- in 2010 Kjør på E16 til Tyinkrysset og ta av på RV53 mot Øvre Årdal til Tyinstølen. Parkering mot avgift. Følg DNT-løypa fra Tyinstølen mot Slettningsbu til du kommer opp på fjellryggen. Derfra tar skiltet og vardet rute (ikke sti) til Tyinstølsnøse av til høyre. På toppen er det satt opp en orienteringstavle med navn og høyde på ca meter-topper i Jotunheimen som kan sees derfra. Kort og svært familievennlig tur med nydelig utsikt over Tyin og mot Jotunheimen, Filefjell og Valdresfjella. Drive on the E16 to Tyinkrysset and exit onto road 53 towards Øvre Årdal till Tyinstølen. Parking against fee. Follow the DNT-marked path towards Slettningsbu up the hill. After one kilometer, the signed route, marked with cairns (no track), to Tyinstølsnøse turnes to the right. On the top there s an orientation plate with the names and elevation of about 50 twothousand meter summits of Jotunheimen that are visible from here. This is a short and most family friendly tour with a highly rewarding view. 12

13 10 SKJØLD 1577 moh Lengde: ca. 4,5 km en vei Length: ca. 4,5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: ca. 460 høydemeter Height difference: 460 meters Egnet for barn: middels Suitable for children: medium i Skakadalen ved stistart (bomvei, kr. 30,- i 2010) in the Skakadalen Valley (toll road, NOK 30,- in 2010) Kjør på E16 til Vang og følg skiltingen på den nørdre veien inn Skakadalen (Skakadalen 10, ikke Skakadalen 8). Det er to bomveier som begge er skiltet Skakadalen og som ikke har noen forbindelse med hverandre, så pass på at du havner på den riktige (den andre om du kommer sørfra, den første om du kommer nordfra)! En snau km før veien slutter, starter stien opp mot Skjøld. Stigningen er først temmelig kontant, før det flater ut på platået. Utsikten fra kanten av stupet er noe av det råeste Valdres har å by på og må virkelig oppleves! Drive on the E16 to Vang and follow the signs into the Skakadalen Valley (Skakadalen 10, not Skakadalen 8). There are two roads signed Skakadalen from Vang, and you need to take the northern most of them (the second if you come from the South, the first when coming from the North). Since they are not connected with each other, once on one of them, you need to return all the way to the E16 to get on the other one. Both are toll roads, so make sure you re on the right one! A little less than a kilometer before the road ends the path to Skjøld starts. It is quite steep but otherwise not demanding in the start before it flattens out on the plateau. The view from the abyss is one of the most spectacular and breathtaking Valdres has to offer, so you should not miss out on this one! 13

14 E16 E16 Vestre Slidre Kart E16 14

15 11 GILAFJELLET / KRUK 1582 moh Lengde: ca. 4 5 km en vei Length: ca. 4 5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: 600 høydemeter Height difference: 600 meters Egnet for barn: middels Suitable for children: medium På vestsiden av Pyttingen, bomvei, kr. 60,- i 2010 After the bridge over Pyttingen, toll road, NOK 60,- in 2010 Kjør på E16 nordover til et stykke forbi Lomen eller sørover til et stykke forbi Ryfoss. Ta av mot og over Riste bro. Ta til høyre etter broa og følg skiltingen mot M. Syndin (bomvei, kr. 60,- i 2010). Kjør innover, forbi Syndinstogo, på bro over Pyttingen (broen mellom Midtre og Nordre Syndin) til stølslaget Nørre Gile, parkering ved badestranda rett etter broen (alt. ved Syndinstogo, + 2 km hver vei). Ta med håndkle! Det er to ruter opp som fint kan kombineres til en liten runde. Langs den sørlige kan du finne noen botaniske skatter innunder Nonskampen så snart snøen har gått, som bl.a. den sjeldne Snøsoleia eller Rødsildre og Snøsøte (Plantevernområde). Postkasse og fin utsikt på toppen. Fortsett gjerne innover 15 min. forbi stort fangstanlegg i ura og frem til Krukknappen (utsiktspunkt). Drive on E16 from Fagernes towards Bergen, past Lomen. Coming from Tyinkrysset, drive towards Fagernes past Ryfoss. Exit towards Riste bro (Riste bridge). Hold to the right after the bridge and follow the signs towards M. Syndin (toll road, NOK 60,- in 2010). Drive past Syndinstogo, over the bridge between Nørre and Midtre Syndin. Park the car at Nørre Gile close to the beach at Midtre Syndin right after the bridge, or park at Syndinstogo (+ 2 km each way). Bring a towel on warm summer days! There are two routes up to Kruk (the highest top on Gilafjellet) that can be combined to a nice round trip. Along the southernmost route you can find some rare alpine flowers as soon as the snow has melted, normally from the middle of June to the beginning of July, like the Snow buttercup (this is a Botanical Conser vation Area). Summit log and a great view on the top. About 15 min. further on the other side of the massif, you find the viewpoint Krukknappen. On the way there you pass by an old trap pit. 15

16 12 NØSAKAMPEN 1449 moh Lengde: ca. 2,5 km en vei Length: ca. 2,5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer opp Duration: ca. 1,5 2 hrs up Stigning: 550 høydemeter Height difference: 550 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high skiltet parkeringsplass med benker og bord ved enden av veien på Strø, alt. parkeringsbukt øst for fjellryggen, ca. en drøy km før Strø, bomvei kr. 60,- i 2010 at Strø at the end of the road, de signated parking with picnic tables, alt. at the eastern side of the ridge, ca. 1 km before Strø, toll road NOK 60,- in 2010 Kjør på E16 nordover til et stykke forbi Lomen eller sørover til et stykke forbi Ryfoss. Ta av mot og over Riste bro. Ta til høyre etter broa og følg skiltingen mot M. Syndin (bomvei, kr. 60,- i 2010). Kjør innover, forbi Syndinstogo, på bro over Pyttingen og videre til Strø. Følg stølsveien fra par kerings plassen enda noen hundre meter gjennom stølslaget til den blir sti og et lite stykke på denne, før skiltet sti tar av til høyre mot Nøsakampen. Bademulighet i Skardstjernet, 10 min oppover. Videre på tydelig sti, lenger oppover også varder. Nydelig utsikt over flotte fjell og vann. Fra parkeringsbukta på østsiden av fjellryggen er det skiltet sti oppover ryggen, forbi Skardstjernet på andre siden, til stiene møtes ca. 250 høydemetre under toppen. Drive on E16 from Fagernes towards Bergen, past Lomen. Coming from Tyinkrysset, drive towards Fagernes past Ryfoss. Exit towards Riste bro (Riste bridge). Hold to the right after the bridge and follow the signs towards M. Syndin (toll road, NOK 60,- in 2010). Drive past Syndinstogo, over the bridge between Nørre and Midtre Syndin and continue till the road ends at Strø. Follow the road on foot further past the summer farm cabins until it becomes a path and continue a little further before following the sign uphill to the right towards Nøsakampen. Bring a towel in warm weather for a swim in the pond Skardtjernet 10 minutes uphill. Continue uphill along the path to the summit. The upper parts are stony, look out for cairns as markings. Great view over beautiful mountains and lakes. Alternatively, from the parking lot on the eastern side of the ridge (about 1 km before Strø), there s a signed path up along the eastern side of the crest, until the two trails meet about 250 height meters below the summit. 16

17 13 GRÅKAMPEN 1595 moh Lengde: ca. 4 km en vei Length: ca. 4 km one way Tidsbruk: ca. 2 timer opp Duration: ca. 2 hrs up Stigning: 700 høydemeter Height difference: 700 meters Egnet for barn: lav middels Suitable for children: low medium Halvorstølen eller P-plass mot Mat kista, bom kr. 40,- (Pa no rama veien, automatbom ved Vaset) at Halvorstølen or at the parking place to Matkista. Toll road NOK 40,- (automatic bom at Vaset) Ta av E16 ved Ulnes kirke og følg Panoramavegen, bom kr 40,- fra Vaset, til noen hundre meter før Nøsen. Kjør mot høyre ca. 4 km til veikryss/rasteplasser ved Buaråne. Ta til venstre over bro og kjør mot Bukono/Grunke. Ta første vei til høyre til Halvorstølen, ca. 1,5 km fra brua ved Buaråne, bratt kort vei opp til stølsområdet, alt. parkeringsplass ved sti mot Matkista, 200 m før avkjøringen. Fra Halvorstølen, følg traktorvei sørover og ta så til høyre ved liten hytte på en relativt bratt sti oppover lia til et flatt parti mot Bukonofjellet. Hold nordvestover til steinvarde på toppen av Gråkampen, noe steinete den siste biten. Følg samme trasé tilbake til P-plass ved Halvorstølen. Variant: Til høyre for stien ligger Hulabakkhula, der en fredløs kar fra Hemsedal skal ha gjemt tyvegods på 1600-tallet. Hula ligger på 1320 moh, helt øverst ved Langefonn, en lang smal snøfonn, på en lett adkomst på en hylle over breen. Ta med fakkel eller lommelykt om du ønsker å utforske. Flott utsikt mot Vestfjella rundt Syndin. Drive on the E16 to Ulnes and exit towards Vaset/Panoramaveien. Keep on the Panoramaveien (toll road from Vaset onwards) until ca. 1 km before Nøsen and take to the right for ca. 4 km to the bridge over Buaråne. Take left over the bridge and keep on for another ca. 1,5 km. Take right at the first possibility, steep uphill towards Halvorstølen, or park the car at the parking place ca. 200 m before the exit (at the trail head towards Matkista). From Halvorstølen walk south for about 300 meters and then follow the path to the right uphill to Bukono fjellet and further up to the Northwest to the summit of Gråkampen. The upper parts are rocky. Return the same way. Alternative: To the right of the path there s the cavern Hulabakkhula. It is situated at the top of a steep and narrow snow field, at an altitude of 1320 meters, easily accessible on a rock gallery above the snow field. Bring torches if you want to explore the cave. Great view towards the mountains around the Syndin area. Foto: Svein Erik Ski Foto: Svein Erik Ski 17

18 14 GRØNNSENNKNIPPA 1366 moh Lengde: ca. 4 km en vei Length: ca. 4 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 time opp Duration: ca. 1,5 hr up Stigning: ca. 350 høydemeter Height difference: ca. 350 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Grønnsennhøgda (fra nord, bom kr. 40,- i 2010) eller Bjødnhøvd (fra øst, privat bom kr. 15,- i 2010) at Grønnsennhøgda (from the North, toll road NOK 40,- in 2010) or at Bjødnhovd (from the East, privat toll NOK 15,- in 2010) Fra Grønnsennhøgda: Kjør sørfra på E16 til Røn og ta av til venstre over Fosheim bru. Ta til høyre etter brua. Etter 4 5 km, ta til venstre opp bomvei mot Trollhøvd. Hold til venstre igjen når veien flater ut og til høyre mot Grønnsenn og Jaslangen ved Nørre Trollhøvd. Kommer du nordfra på E16, kan du ta til høyre over Einang bru og så rett fram på bomvei bratt oppover. Du kommer inn på samme vei mot Trollhøvd som beskrevet ovenfor ved alltid å holde på hovedveien. Ved Grønnsennhøgda, der veien begynner å gå litt nedover mot Jaslangen, er det stor parkeringsplass på høyre side av veien. Grønnsennknippa ligger nå på venstre hånd. Stistarten er skiltet og meget tydelig. Følg nordvestryggen til toppen. Postkasse ved toppvarden og flott utsikt. Fra Bjødnhøvd: Fra E16, kjør mot Vaset/Panoramaveien. Rett før bommen på Panoramaveien, ta av til høyre mot Bjødnhøvd (bomvei). Liten parkeringsplass ved enden av veien. Følg skiltet og merket sti vestover til toppen. Denne forsvinner den siste biten under toppen, så da er det bare å gå beint oppover. Begynnelsen av stien ses ovenfra ved klar sikt, hold rett ned mot denne. Ikke la deg villede av de umerkede stiene som fører sørover, du skal rett ned! 18 From Grønnsennhøgda: If coming from the South on E16, take to the left in Røn over Fosheim Bridge and to the right after the bridge. After 4 5 kilometers, take to the left towards Trollhøvd (toll road). Keep left on top of the ascent and right towards Grønnsenn and Jaslangen at Nørre Trollhøvd. Coming from the North along E16, you can exit to the right after Slidre over Einang Bridge and keep straight uphill (toll road) at the next crossing. You then join the road towards Trollhøvd as described above by always keeping on the main road. At Grønnsenn høgda, where the road starts to descend towards Jaslangen, there s a big parking place on the right hand side of the road. Grønnsennknippa now is on the left. The trail head is signed and very visible. Follow the northwestern ridge to the summit. Summit log and a great view. From Bjødnhøvd: From E16, follow the signs towards Vaset/Panoramaveien. Right before the automatic toll station on the Panoramaveien, take to the right to Bjødnhøvd (toll road). Small parking lot at the end of the road. Follow the signed and marked trail westwards to the summit (disappears somewhere under the summit). Foto: Svein Erik Ski

19 15 KINNHOLT Lengde: ca. 11 km rundtur Length: ca. 11 km total Tidsbruk: ca. 3 timer Duration: ca. 3 hrs up Stigning: ca. 200 høydemeter Height difference: ca. 200 meters Egnet for barn: lav Suitable for children: low ved Gomobu Fjellstue, kr 30,- automatbom opp til Gomobu (alt. ved Krististølen, kr. 40,- bom Panoramaveien) i 2010 at Gomobu Fjellstue (automatic toll road, NOK 30,-) or alt. at Krististølen (kr. 40,- automatic toll Panoramaveien) in 2010 Fra Gomobu følg Valtjernveien 100 m, ta sti opp til høyre og etter 100 nye meter til venstre. Ved vanntårn hold høyre til utsiktspunkt ved Sauhølen (tjern). Følg blåmerket sti i lett terreng inn mot Simlehøvda/Semlehovda (1053 moh). Rett etter denne hold stien til venstre mot Valtjern. Følg stølsveien de siste 400 meter til kiosken, ta så til høyre. Etter 200 m ta veien til venstre ned over bro og kjerrevei mot stort jord. Følg stien vestover på nordsiden av Valtjernet til du kommer til stikryss/grind. Følg sti merket Nøsen 7 km, over Gullberghøgda (1046 moh) med flott utsikt mot Kinnholt. Rett før Kinnholt tar stien av til høyre mot Langeberg. Denne snur nesten 180 grader og går tilbake rundt Storehaug. Opp mot Langeberg følger stien merket skiløype, fra Langeberg (1036 moh) følg sti østover ned mot Vaset, over Langemyre og ned til Gomobu. Flott utsikt. From Gomobu, follow the road towards Valtjern for 100 meters, take the path up to the right and after another 100 meters to the left. At the water tower, keep right to the viewpoint over the small lake Sauhølen. Follow the blue marked track towards Simlehøvda/Semlehøvda (1053 m). Right after this top, keep left towards Valtjern. Follow the gravel road 400 meters to the kiosk and turn right. After 200 meters, take the road to the left down over a bridge and keep on westwards on the path along the north bank of Valtjern to a crossing/fence. Follow the path marked Nøsen 7 km, over the ridge Gullberghøgda (1046 m) with view towards Kinn holt. Right before Kinnholt the path towards Langeberg takes a sharp right turn, around Storehaug. The path continues up and along the ridge Langeberg (1036 m). From here, follow the path down to Vaset, trough the moor Langemyre and back to Gomobu. Foto: Svein Erik Ski 19

20 E16 E16 E16 20

21 16 SYNET 1137 moh Lengde: a) ca. 2 km en vei Length: a) ca. 2 km one way Tidsbruk: a) ca. 30 min en vei Duration: a) ca. 30 min up Stigning: a) 100 høydemeter Height difference: a) 100 meters Egnet for barn: a) svært høy, b) lav middels Suitable for children: a) very high, b) low medium a) på hyttevei som tar av ca. 1 km etter Einarset, b) ved Gomobu, begge bom kr. 30 i 2010 a) about 2 km from Einarset on a dead end gravel road, b) at Gomobu. Both alternatives toll NOK 30,- in 2010 a) Fra Einarset: Kjør på E16 fra Fagernes til Ulnes og ta av til venstre mot Vaset. Følg skiltene mot Vaset/Panoramaveien til øvre Hippesbygde og ta av til venstre ved stor rød låve mot Brattåsen (bomvei, kr. 30,- i 2010). Kjør opp forbi Liaset og Einarset. Ca. 1 km etter Einarset tar en hyttevei av til venstre. Følg denne til opplagt parkeringsplass på høyre side en drøy km etter avkjørselen. Følg skilting og merking til Synet med postkasse (skriv deg inn i boka) og fantastisk utsikt over Valdres og mot Jotunheimen, en tur de minste kan gå selv. På Synet er det satt opp en orienteringstavle med navn og høyde på ca. 50 topper. b) Fra Gomobu (ca. 6 km og 1,5 2 timer en vei, mindre barnevennlig): Kjør på E16 fra Fagernes til Ulnes og ta av til venstre mot Vaset. Følg skiltene mot Vaset/Panoramaveien til Vaset og ta til venstre mot Gomobu (automatbom, kr. 30,- i 2010). Herfra vekselvis på grusvei/sti til Nystølen og videre på sti til Syni. Lett tur, men litt uryddig trasséføring og en del mer langdryg og kjedelig for barn. Kan kombineres til større rundtur via Valtjernstølan. a) From Einarset: Drive from Fagernes on E16 towards Bergen till Ulnes and exit towards Vaset. Follow the signs towards Vaset/Panoramaveien till upper Hippesbygde and take left right before a big red barn (toll road, NOK 30,- in 2010) towards Bratt åsen, past Liaset and Einarset. After a little more than 1 kilometer past Einarset, a small gravel road turns to the left. Follow it for about 1 km and park your car on the right hand side of the road, at an obvious place to park, near some cabins. From there, follow the signs and paint markings to the top of Synet. This is a very easy walk, even for the smallest children, with a great view over Valdres and towards Jotunheimen (Synet means view ). On the top there s an orientation plate with the names and elevation of about 50 mountains. b) From Gomobu (ca. 6 km and 1,5 2 hrs one way, less child friendly than alternative a): Drive from Fagernes on E16 towards Bergen till Ulnes and exit towards Vaset. Follow the signs towards Vaset/Panoramaveien till Vaset and take left to Gomobu (automatic toll road, NOK 30,- in 2010). From here the route leads partly on the gravel road, partly on a path to Nystølen and further on to the top of Synet. Easy walk, but can be a bit far and boring for children. Can be combined to a bigger loop via Valtjernstølan. 21

22 17 GRIBBE 1057 moh Lengde: ca. 12 km totalt Length: ca. 12 km total Tidsbruk: ca. 3 timer Duration: ca. 3 hrs Stigning: ca. 200 høydemeter Height difference: ca. 200 meters Egnet for barn: lav middels Suitable for children: low medium ved RV51, 200 meter etter Villmarkstunet road 51, 200 meters past Villmarkstunet (if you come from Fagernes) Rundtur dels på sti, dels på stølsveier. Kan også fint sykles med ev. noen små trillestrekninger. Koselig fjelltur i åpent terreng med utsyn til store deler av Valdres og Jotunheimen. Kjør RV51 fra Fagernes mot Gol og parker etter Villmarkstunet, alt. på Hermanstølen. Fra Villmarkstunet, ta stien opp på venstre side av Tisleidalen Skiarena, gjennom furuskog og opp til Brattstølen. Videre til venstre og mot Liaset, derfra i en nordlig bue over til Gribbehaugen og via Gjølmyr og Brattstølen tilbake. til Brattstølen og Villmarkstunet. Loop walk, partly on gravel roads, partly on tracks. Advisable with bicycle, includes some wheeling parts. Nice walk through open mountain terrain with a wide view over Valdres and towards Jotunheimen. Drive from Fagernes towards Gol on road 51 and park the car 200 m after the Villmarkstunet, alternatively start from Hermannstølen. From Villmarkstunet, take the path to the left of the Tisleidalen Skiarena uphill through pine forest to Brattstølen. Hold to the left and walk/cycle towards Liaset. From there head towards Gribbehaugen taking a northern bend and return via Gjølmyr to Brattstølen and Villmarkstunet. Ved Gaukelie. Foto: Jan Askildsen 22

23 18 KVITEBERG 542 moh Lengde: ca. 3 km totalt Length: ca. 3 km total Tidsbruk: ca. 1,5 time totalt Duration: ca. 1,5 hrs total Stigning: ca. 210 høydemeter Height difference: ca. 210 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high Fagernes sentrum, alt. Valdres Folkemuseum Fagernes centre, alternatively at Valdres Folkemuseum Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken og over gangbru. Følg skiltene først lang E meter mot Fagernes Cam ping, så lokal vei opp mot Nesjordet. Følg skiltene gjennom bebyggelsen opp til kartoppslag. Bratt sti ca 300 meter til Kviteberg. Nyt utsikten og signer gjesteboken. Mulig rundtur med retur på sti mot nord, forbi to kilder, senere ned til høyre mot Valdres Auto. På fortauet til Kvitvellafossen, på gangbru over elva og langs elva ned til parken. Alternativ rute: Fra Kviteberg videre oppover til Valakamben (740 moh), bratt! Well signed from Fagernes center (Tourist information): Follow the lake line towards the West, through the park and over the river. Follow the signs first 100 m along E16 to the left, then cross the road and keep uphill through the development to a forest path that leads fairly steep up to the pavilion on Kviteberg. Enjoy the view and sign the guest book. Possible round trip with return towards the North, across a small field, sign towards Fagernes, past two wells and then keeping right, reaching the gravel road ending up by a Volkswagen car dealer. Follow the sidewalk on the right side till the waterfall, cross the road and the river on the pedestrian bridge and follow the left river side back to the park in Fagernes. Alternative route: After Kviteberg you can continue very steep uphill to Valakamben (740 m). 23

24 19 A) SMØRLITOPPEN 1160 moh Lengde: 1) ca. 6 km, 2) ca. 2,5 km en vei Length: 1) ca. 6 km, 2) ca. 2,5 km one way Tidsbruk: 1) ca. 2,5 timer, 2) ca. 1 time opp Duration: 1) ca. 2,5 hrs, 2) ca. 1 hr up Stigning: 1) ca. 280 m, 2) ca. 200 m Height difference: 1) ca. 280 m, 2) ca. 200 meters Egnet for barn: 1) lav, 2) høy Suitable for children: 1) low, 2) very high 1) ved Nythun (kr. 25,- i 2010) 2) ved Pilset/Smørlie (bomvei fra Leira, kr. 40,- i 2010) 1) at Nythun (kr. 25,- i 2010) 2) at Pilset/Smørlie (toll road from Leira, kr. 40,- in 2010) 1) Fra Nythun på vei/sti innover mot Tveitastølen. Følg skilt til høyre mot Smørlie og etter hvert videre mot toppen av Smørlifjellet. 2) Fra Leira på bomvei innover mot og et stykke forbi Pilset: Noen få parkeringslommer ved siden av veien etter en krapp venstresving mellom Pilset og Smørlie. Herfra først på en liten veistubb (stengt med bom), senere sti forbi en støl, over bekk og opp mot Smørlitoppen. 1) From Nythun on the gravel road/path towards Tveitastølen. Follow the sign to the right towards Smørlie and further on to the top of Smørlifjellet. 2) From Leira on the toll road towards and a bit past Pilset. Few parking possibilities by the roadside after a sharp left turn between Pilset and Smørlie. From here at first on a road bit (closed by a toll bar), then past a summer farm hut from where a path leads over a brook and further on towards the top of Smørlifjellet. B) JUTULEN 1059 moh Lengde: drøyt 5 km en vei Length: well 5 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 timer opp Duration: ca. 1,5 hrs up Stigning: ca. 200 høydemeter Height difference: ca. 200 meters Egnet for barn: middels høy Suitable for children: medium high ved Nythun (kr. 25,- i 2010) eller Tveitastølen (bomvei kr. 20,- i 2010) Nythun (kr. 25,- in 2010) or Tveita stølen (toll road NOK 20,- in 2010) Fra Nythun på vei/sti innover mot Tveitastølen (alt. kjør inn til Tveitastølen, der det er parkeringsplass). På sti over Tveitastølsfjellet (1043 moh) og gjennom litt myrete terreng til Jutulen med fantastisk utsikt over Steinsetfjorden, Etnedalsfjella og Synnfjell. Noe kronglete sti og glatte steiner ved nedbør. Alt. kjør helt til Jutulstølen (bom kr. 45,- in 2010), og på god sti derfra, først vestover og så østover til toppen. 24 From Nythun on the gravel road/walking trail to Tveitastølen (alt. drive to Tveitastølen, toll road). Follow the path over Tveitastølsfjellet (1043 moh) and through a moor to Jutulen with a fantastic view over Lake Steinsetfjorden and towards Synnfjell. Slightly challenging path, slippery rocks when wet. Alt., drive all the way to Jutulstølen (toll NOK 45,- in 2010) and take the path from there. This is the shortest alternative.

25 Towards Smørlitoppen (seen in the background). At Jutulknatten. Foto: Kjell Arne Berntsen Towards Fjellenden. Foto: Kjell Arne Berntsen 25

26 20 A) FJELLENDEN 1145 moh Lengde: ca. 4,5 km totalt Length: ca. 3 km round trip Tidsbruk: ca. 1,5 2 timer totalt Duration: ca. 1,5 2 hrs total Stigning: ca. 150 høydemeter Height difference: ca. 150 meters Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Danebu nedlagte skibakke (automatbom kr. 20,- i 2010) at Danebu old ski slope (automatic toll, NOK 20,- in 2010) Kjør på E16 til Aurdal og ta av mot Danebu (automatbom) og parker ved den nedlagte skibakken. På sti til nordvestbredden av Fræningen (raste- og badeplass) og videre opp til toppen av Fjellenden. Stien videre på venstre side forbi Fjelltjernet og videre sørøstover til Storstølsknatten 1124 moh er til dels utydelig. Fra Storstølsknatten følges stien greit tilbake til Danebu. Runden kan også gåes mot klokka. Drive on E16 to Aurdal and exit towards Danebu (automatic toll). Park at the old ski slope. From there, a path leads up to Lake Fræningen (picnic area and bathing place) and further on to the top of Fjellenden. The path from there via Fjelltjernet to Storstølsnatten 1124 m is partly unclear and a little bit difficult to follow. From Storstølsknatten hold towards the southern shore of Fræningen, pass along side it and return back to your car. This nice round trip can also be done anti clockwise. B) BJØRGOVARDEN 1138 moh Lengde: ca. 7 km en vei Length: ca. 7 km one way Tidsbruk: ca. 1,5 time en vei Duration: ca. 1,5 hrs up Stigning: ca. 160 høydemeter Height difference: ca. 160 meters Egnet for barn: lav Suitable for children: low som A) Fjellenden as alt. A) Fjellenden Parker og start som i alt. A). På sti til nordvestbredden av Fræningen (raste- og badeplass) og videre mot høyre til Storstølsknatten 1124 moh. Stien følger et stykke langs vannet for deretter å lede kupert inn i bjørkeskogen. Etter 300 m starter stigningen opp mot Storstølsknatten. Herfra sørøstover via Kringlestølen til Bjørgovarden. Flott utsikt i alle himmelretninger. Returen går først vest- og så nordvestover langs vestsiden av Langevatnet tilbake til Kringlestølen. Noe svak sti. Fra Kringlestølen retur på samme vei. Alternativt, hold venstre til Storstølstjernet og følg grusvei tilbake til Danebu. 26 Park your car and start as in alt. A). From there, a path leads up to Lake Fræningen (picnic area and bathing place) and further on to the right towards Storstølsknatten 1124 m, first along the lake, later up and down into the birch forest. From Storstølsknatten the path continues southeastwards past Kringlestølen to the top of Bjørgovarden. Nice views in all directions. The return first leads west-, then northwestwards around Lake Langevatnet back to Kringlestølen and from here it follows the same way back. Alternatively follow the path to the left towards Storstølstjernet and the gravel road back to Danebu.

27 E16 E16 27

28 21 GOAREN 1065 moh Lengde: ca. 2 km en vei Length: ca. 2 km one way Tidsbruk: ca. 45 min en vei Duration: ca. 45 min up Stigning: ca. 180 meter (270 m fra Tangen) Height difference: ca. 180 m (270 m from Tangen) Egnet for barn: høy Suitable for children: high ved Klokkarlie eller Tangen (bomvei kr. 30,- i 2010) at Klokkerlie or Tangen (toll road, NOK 30,- in 2010) Kjør fra Fagernes mot Leirin Lufthavn og videre over til Steinsetbygda i Etnedal. Ta av til venstre en drøy kilometer etter Jokerbutikken og så til høyre inn på bomvei (kr. 30,- i 2010). En drøy kilometer innover er det stor parkeringsplass etter feristen. Følg stølsveien (rød merking) opp til venstre til den går over på sti og videre opp mot Goaren. Postkasse og flott utsikt. Alt. kjør videre på bomveien snaut 7 km (fra bommen) til Tangen og gå opp derfra. En fantastisk familietur for de aller minste. Drive from Fagernes towards Fagernes Airport and further on to Steinsetbygda in Etnedal. After appr. 1 km turn left and then right on a toll road (NOK 30,- in 2010). After another kilometer, the tractor road to Klokkarlie exits to the left (after a cattle grid). Park here, on the parking lot on the roadside. Walk uphill on the tractor road till it ends and continue on the walking track to the top of Goaren. Summit log and a nice view. Alternatively, continue further appr. 6 km on the toll road to Tangen and walk up from there. Fantastic family trip, even for the smallest children. 28

29 22 SPÅTIND (SYNNFJELL) 1414 moh Lengde: ca. 6 km en vei Length: ca. 6 km one way Tidsbruk: ca. 2 2,5 timer opp Duration: ca. 2 2,5 hrs up Stigning: ca. 550 høydemeter Height difference: ca. 550 meters Egnet for barn: middels Suitable for children: medium Fra vest: Sørre Lenningen eller Feplassen langs FV204 mellom Etnedal og Lillehammer. Fra sør: Fjellsætri (bomvei kr. 30,- i 2010) From the West: At Sørre Lenningen or Feplassen along road 204 between Etnedal and Lillehammer. From the South: At Fjellsætri (toll road, NOK 30,- in 2010) Spåtind er høyeste topp i Synnfjellet og i Etnedal kommune. Atkomst fra vest: A) Kjør på fjellveien fra Etnedal mot Lillehammer til Sørre Lenningen (parkering) og følg DNT-ruta mot Hugulia som fører over Spåtind til toppen. B) Parker litt lenger sør ved Feplassen og følg merket sti via høyde 1197 moh med særdeles fin utsikt til topps. Atkomst fra sør: Fra Etnedal ved Flat øyde gard, følg skilting mot Lillehammer til Rust og ta av til høyre mot Bakkebygdi og Gamlestølen. Fra Gamlestølen er det bomvei videre mot Hugulia. Kjør til Fjellsætri og parker der. Følg skiltet og merket rute til Spåtind. Stien er lett å gå og veldig tydelig. På toppen er det postkasse med bok å skrive seg inn i og et dessverre ganske stygt anleggsbygg, som heldigvis bare skjemmer selve toppen og ikke utsikten. Spåtind is the highest point on the Synnfjell massif and in the Etnedal county. From the West: A) Drive from Etnedal towards Lillehammer till Sørre Lenningen (parking) and follow the DNT-route (marked with red T s) towards Hugulia to the top of Spåtind. B) Park a few kilometers further south at the so called Feplassen and follow the marked path via height 1197 meters with a beautiful view to the top. From the South: Follow the road from Etnedal at Flatøydegard towards Lillehammer to Rust and exit to the right towards Bakkebygdi and Gamlestølen. From Gamlestølen, continue on the toll road towards Hugulia until Fjellsætri (parking). Follow the signed and marked path to Spåtind. The route is easy and the path very clear. On the summit, there s a summit log and an unfortunately quite ugly construction building, which luckily only ruins the summit itself and not the view. Foto: Ole Knut Steinset Foto: Ingjerd Thon Hagaseth 29

30 23 ESPELIFJELLET 970 moh Lengde: ca. 1 km en vei Length: ca. 1 km one way Tidsbruk: ca. 15 min en vei Duration: ca. 15 min up Stigning: ca. 30 meter Height difference: ca. 30 m Egnet for barn: svært høy Suitable for children: very high ved Turidtrøen, sør for Ølslykkja (bomvei kr. 30,- i 2010) At Turidtrøen, south of Ølslykkja (toll road, NOK 30,- in 2010) Fra Etnedal, kjør opp til Espelibygda og videre på bomvei til Ølslykkja. Ta til venstre og så første vei til venstre igjen mot hyttefelt og Turidtrøen. Parkering. Følg stien til Espelifjellet. Toppunktet er på 972 moh, mens utsikts- og trigpunktet er på 970 moh. Veldig kort og lett tur som passer til alle. Nydelig utsikt over Etnedal. From Etnedal, drive up to Espelibygda and continue on the toll road to Ølslykkja. Turn left and then at the first possibility left again towards Turidtrøen. Parking. Take the path to Espelifjellet. The highest point is 972 meters, but the viewpoint is a little further south at 970 meters. Very short and easy tour for everyone with a beautiful view over Etnedal. Foto: Ole Knut Steinset 30

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Sommervandring 2012 Nord-Aurdal

Sommervandring 2012 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Lengde: ca. 3 km tur-retur / ca. 1,5 time Stigning: 210 høydemeter Barnevennlighet: middels Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen):

Detaljer

Sommervandring 2011 Nord-Aurdal

Sommervandring 2011 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Lengde: ca. 3 km tur-retur / ca. 1,5 time Stigning: 210 høydemeter Barnevennlighet: middels Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen):

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh)

Turmål 2010 - Vestre Slidre. 1 Kvithøvd (1001 moh) 1 Kvithøvd (1001 moh) Parkerer ned for Finneberg, følg stølsvegen opp til Slidrestøladn. Vidare følgjer du traktorvegen som går over til Volbu til denne flatar ut. Her står det skilta til Kvithøvd inn

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga

Foto: Åse Huse HOLMØYVIK SKAUSET. Fjellvettregel nr. 3. Vis respekt for veret og vermeldinga Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 3 Vis respekt for veret og vermeldinga TORHEIM Turar i området frå Holmøyvik til Skauset er omtalte av Lars Birger Holmøyvik 21. RANDASAGA Holmøyvik ved Hjelle Snikkerverksted,

Detaljer

Turmål. Kvithøvd. Vil du legg inn koordinatane på GPS er dei: Nord: Aust: kartformat EUREF89 (WGS84)

Turmål. Kvithøvd. Vil du legg inn koordinatane på GPS er dei: Nord: Aust: kartformat EUREF89 (WGS84) Turmål Kvithøvd Her har du og mange startmulegheiter. Dersom du parkerer nedanfor Finneberg, fylgjer du stølsvegen opp til Slidrestølane, vidare traktorvegen som går over til Volbu. NB! Sjå etter små turmålpiler.

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Sommervandring 2017 Vi har rydda, skilta og lagd kart! God tur alle sammen

Sommervandring 2017 Vi har rydda, skilta og lagd kart! God tur alle sammen Sommervandring 2017 Vi har rydda, skilta og lagd kart! God tur alle sammen Skreolægerkampen I år er det valgt ut 10 turmål rundt om i kommunen, der 4 stk er tilrettelagt som trillemål (2 av dem også for

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh)

Turmål 2009 - Vestre Slidre kommune. 1 Bergstjednet (856 moh) 1 Bergstjednet (856 moh) Posten er sett opp ved nordenden av Bergstjednet (856 m.o.h.), som er det einaste tjednet på Slidreåsen/Magistadåsen. Parker ved fylkesvegen over Magistadåsen der skogsbilvegen

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2012 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng 1. Eggjiåsen 910 moh 10 poeng Kjør vegen over Eggjiåsen mot Beitostølen. På toppen av Eggjiåsen parkerar du ved lysløpeanlegget og følgjer turmålskilt derifrå mot kommunegrensa til Vang kommune. GPS-koordinatar:

Detaljer

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar

På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen HEGGJABYGDA. Fjellvettregel nr. 4. Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar På veg til Blåfjellet. Foto: Odd Harald Heggen Fjellvettregel nr. 4 Ver rusta mot uver og kulde sjølv på korte turar TORHEIM Turar i Heggjadalen er omtalte av Olav Heggen 27. FUREFJERDING / STRANDASETRA

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Sommervandring 2015 - Nord-Aurdal

Sommervandring 2015 - Nord-Aurdal Sommervandring 2015 - Nord-Aurdal I år er det valgt ut 13 turmål rundt om i kommunen vår, der 10 stk er ordinære turer, og 3 stk er trillemål. Du henter poeng på hver tur du går. Du kan gå flere turer

Detaljer

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng

Turmål Vestre Slidre kommune - 2014. 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng 1. Kvithøvd 1001 moh 25 poeng Her har du og mange startmulegheiter. Dersom du parkerer nedanfor Finneberg, fylgjer du stølsvegen opp til Slidrestølane, vidare traktorvegen som går over til Volbu. NB! Sjå

Detaljer

12 K R E M T O P P E R I V A L D R E S Kremtoppjakten. 15. juni 5. oktober

12 K R E M T O P P E R I V A L D R E S Kremtoppjakten. 15. juni 5. oktober 12 K R E M T O P P E R I V A L D R E S 2 0 1 7 Kremtoppjakten 2017 15. juni 5. oktober Kremtopper i Valdres 2017 Kremtopper i Valdres 2017 er vårt tilbud til alle som liker en turkarusell og et mål for

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM

NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM TORHEIM NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM Fjellvettregel nr. 7 Gå ikkje aleine 1 NORD FOR NORDFJORDEID SENTRUM The walk starts on forest track from the gate at the carpark. The track takes you to a river (300

Detaljer

Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue.

Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue. 1 Fjellsenden (920 moh) Parkering ved søppelcontainer v/sølvsmia. Følg stølsvegen til det høgste punktet på vegen. Kasse på open varmestue. Nord: 6782865 Aust: 493101 kartformat EUREF89 (WGS84) 2 Kvithøvd

Detaljer

Furunebba. Sunndalsøra

Furunebba. Sunndalsøra Furunebba Sunndalsøra Furunebba (1516 moh) er et av de store fjellene som henger over Sunndalsøra. De tunge stigningene i solsiden tilsier at turen bør gjøres i kjølig høstluft. Underveis passerer du fylkets

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen.

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen. Bispen Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av. Her sett fra Isterdalen. En flott alpin topp med fantastisk utsikt. I topp-partiet er det luftig og mye ur,

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Sommervandring Trillemål

Sommervandring Trillemål Sommervandring 2014 - Trillemål På oppfordring fra entusiastiske turgåere har vi valgt å utvide årets sommervandring, og har nå tilrettelagt en egen sommervandringskonkurranse med 5 trillemål. Dette er

Detaljer

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt Ti-på-topp 10 -topper Gapahuken på Brunåsen 1 poeng Næring Tyttebærfjellet Kjelleren Himmelrike Langmyrheia Braknesheia Nås-nibben Toskefjell Fiskeplass ved Korsvann dato dato dato dato dato dato dato

Detaljer

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m

Mountains in Norway over 2000m with a prominence of at least 100m Introduction Information and names are taken from the Norwegian Statens Kartverk topografisk hovedkartserie M711, which is a series of 1:50 000 maps covering the entire country and also from the latest

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

10 på Topp i Nordreisa

10 på Topp i Nordreisa Foto: Inger Lill Løkås Pedersen 10 på Topp i ordreisa Ten great Walks in ordreisa Velkommen inn i ordreisanaturen! 10 på Topp ordreisa er ment å være et tiltak som gir alle brukere gode naturopplevelser

Detaljer

Sommervandring Nord-Aurdal

Sommervandring Nord-Aurdal Sommervandring 2014 - Nord-Aurdal I år er det valgt ut 12 turmål rundt om i kommunen vår. «Flott utsikt» er et stikkord i årets sommervandring. Du henter poeng på hver tur du går. Du kan gå flere turer

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km

Madeira MD4 MD1 MD5 MD3 MD6 MD2. 5 km MD4 Madeira MD2 MD6 MD1 MD5 MD3 5 km MD1 00 Til Santana 00 1600 Fjellformasjoner 10 9 Archada do Teixeira Kafé 1600 ico Ruivo 00 00 00 ico Ruivo fra Achada do Teixeira Følg den steinsatte turveien. Denne

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Bernia rundtur. Benidorm CB6

Bernia rundtur. Benidorm CB6 Bernia rundtur Benidorm Turen rundt Berniafjellene går i spennende natur. En naturlig hule tar oss fra den ene siden av fjellkjeden til den andre. Du kan også ta en avstikker til en naturlig fjellbro eller

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Kreta Innhold: Kjørekart KT1 Samariaravinen KT2 Gingilos KT3 Psiloritis KT Kyststi til Loutro KT5 Loutro til Marmarastranden KT Marmarastranden til

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Rundløype, 7,5 km, 1 t. 45 min. Parkeringsplass ved Vikestranda badeplass. Følg Vikeveien over elva og ta til høyre ved første veikryss. Ta av til

Detaljer

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING

SKI (Pris etter avtale) FREESKIING SKI (Pris etter avtale) Offpistguiding, frikjøring og toppturer i og rund Sommerskisenter. Unike muligheter for bratte nedkjøringer på snø og bre. Bergtatt Stryn disponerer Vølkl freerideski, randoneeutstyr

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Store Trolltind. Trollstigen

Store Trolltind. Trollstigen Store Trolltind Trollstigen Store Trolltind (1788 moh) er en av de høyeste toppene blant Romsdalsalpene. På vei opp passerer vi Bruraskaret, der det er 800 meter loddrett rett ned i Romsdalen. Mye av turen

Detaljer

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig

Foto: Jorunn Breiteig. KJØLSDALEN. Fjellvettregel nr. 9. Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig Foto: Jorunn Breiteig. Fjellvettregel nr. 9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig 2 65. EIKÅS - MYRANE - SVARTEVATNET - BLÅFJELLET Turar frå Kjølsdalen er omtalte av Jorunn Breiteig og

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006

ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 ONSDAGSTURER I HOLLEIA SOMMEREN 2006 For tredje år på rad inviterer ski-/trimgruppa i Tyristubben denne høsten til seks turer i Holleia. Alle turene er lagt til onsdager kl 1800, og vil med vanlig gangfart

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2016

TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2016 TURORIENTERING SKIGRUPPA T.I.L. 2016 Det er i år lagt ut 6 nye poster. Postene består av en hvit/oransje orienteringspost i plast, samt en rød klippetang. Pass på å klippe i rett rute. Du trenger bare

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september

GRATIS! God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje. Ut på tur. i Iveland mai september God tur på jakt etter våre postkasser! Hilsen Tonje og Finn Terje GRATIS! Ut på tur i Iveland 2017 15. mai - 30. september I år består prosjektet av 9 postkasser. To av dem finner du i Birkenes kommune.

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd KJENTMANNSPOSTER I NESSET 2010 Turmål: Vistdal - Svarttinden Koordinat: Alle opplysningene ble oversendt i 2009 - Høyde 1094 m : 1. Følg skogsvei fra lunningsplassen på Nerland ca 400 meter frem til veikryss.

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Landmannalaugar Innlandet

Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar Innlandet Landmannalaugar danner sentrum i et fantastisk område mellom de store isbreene på Island. Her kan du kose deg med grus og flotte fjell i alle farger, lavamasser, drikkevann, svovelrøyk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Half Dome. Yosemite National Park, California,

Half Dome. Yosemite National Park, California, Half Dome Yosemite National Park, California, USA Half Dome (2695 moh), halvkulen i enden av Yosemite National Park, tilbyr en av verdens fineste fjellturer. Er vi heldige er det også vann i de mange fossene

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 www.stf.no/sandnesturlag «10 på topp» i Sandnes 2014 1. Bynuten 671 moh. dato: 2. Dalsnuten 323 moh. dato : 3. Bjørndalsfjellet 362 moh. dato: 4. Lifjell 282 moh. dato: 5. Vedafjell

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet.

Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Løypebeskrivelser for turløyper i Kåfjord: Spåkenes og Nordmannvik Kystfort. 1 km Start ved parkeringa oppe ved Storbakken. Følg traktorveien etter pekerne til kystfortet. Fugleutkikk. 1,9 km Start ved

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Tenerife. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Tenerife Innhold: Kjørekart TR1 Chayofita TR2 Volcan de la Botija TR Roques de Garcia TR Teide med bane TR Roque del Conde TR Barranco del Infierno

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2017

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2017 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2017 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim-opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold:

Costa del Sol. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no. Innhold: Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Costa del Sol Innhold: Kjørekart (vestlig og østlig del) CS1 Cruz del Juanar CS2 La concha CS3 uerto illones CS4 Torrecilla CS5 Venta radillos CS6

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer