INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET"

Transkript

1 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Onsdag 02. mars 2011 kl og torsdag 03. mars 2011 kl Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Middag onsdag 02. mars kl på Restaurant Oriental i Arbeidergata 2 i Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby Ove Kvammen Kåre-Olav Stensløkken Tom Roar Eikebrokk Annelise Brox Larsen Stig Ove Hjelmevoll Sekretariatet: Sigrid Lem Frank O. Anthun Bjørn T. Berg Joar Flynn Jensen Ann Turid Opstad Eirik Rikardsen Aina Nilsen Arvid Ellingsen Unn Rognmo kl Sak 15/11 Fondsplassering strategi for plassering av midler Det vises til utsendte sakspapirer til hovedstyremøtet , sak 11/11. Det er lagt opp til 30 minutters presentasjoner fra Grieg og Griff, tid til spørsmål etter hvert innlegg og en avsluttende diskusjon i styret på om lag en time. Forslag til vedtak Fremmes i møtet.

2 kl Sak 16/11 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 27. januar 2011 Utkast til referat fra hovedstyremøte 27. januar 2011 ble sendt ut med kommentarfrist 10. februar Det kom ingen merknader til referatet. Referat fra hovedstyremøte godkjennes. Sak 17/11 Prioriterte arbeidsoppgaver 2010 oppsummering Vedlagt følger utkast til innledning til sekretariatets oppsummering av prioriterte arbeidsoppgaver med status/resultater per (jf sak 02/11). Oppsummeringen av prioriterte arbeidsoppgaver 2010 er vedlagt til orientering. Hovedstyret slutter seg til utkast til innledning med de endringer som fremkom i møtet. Sak 18/11 Prioriterte arbeidsoppgaver 2011 Vedlagt følger revidert utkast til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2011 (jf sak 03/11). Hovedstyret slutter seg til utkast til Prioriterte arbeidsoppgaver for 2011 med de endringer som fremkom i møtet. Sak 19/11 Tariff 2011 Vedlagt følger notat og utkast til kravbrev til tariffoppgjøret 2011 (jf sak 06/11). Hovedstyret slutter seg til utkast til kravbrev til mellomoppgjøret 2011 med de endringer som fremkom i møtet

3 Sak 20/11 Tildeling av prosjektmidler for 2011 Vedlagt følger notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av prosjektmidler. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument. Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag med de endringer som fremkom i møtet. Følgende lokallag/foreninger tildeles prosjektmidler for 2011:.. De berørte lokallag og foreninger underrettes om vedtaket så raskt som mulig. Sak 21/11 Tildeling av geomidler for 2011 Vedlagt følger notat med oversikt over søknadene og forslag til tildeling av geomidler. Innkomne søknader er vedlagt innkallingen i eget pdf-dokument. Hovedstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger og tildelingsforslag. Følgende lokallag tildeles reisestøtte for 2011:.. De berørte lokallag underrettes om vedtaket så raskt som mulig. Sak 22/11 Foreløpig regnskap pr Vedlagt følger notat og foreløpig driftsregnskap pr Hovedstyret tar foreløpig regnskap pr til etterretning. Sak 23/11 Justert budsjett for 2011 Vedlagt følger notat og forslag til justert budsjett for Hovedstyret slutter seg til forslag til justering av driftsbudsjettet for

4 Sak 24/11 Retningslinjer for sikringsfondet Vedlagt følger notat til retningslinjer for sikringsfondet (jf sak 10/11). Sekretariatet utarbeider forslag til vedtekter for sikringsfondet for behandling på kommende representantskapsmøte med bakgrunn i hovedstyrets drøfting. Sak 25/11 Møte i Landsrådet mars 2011 Vedlagt følger notat vedr valg av ordstyrer og arbeidsutvalg for møtet i Landsrådet i Til orientering følger utkast til dagsorden for møtet. I samsvar med Hovedstyrets drøftinger, bes sekretariatet arbeide videre med å forespørre kandidater til vervene som ordstyrer og arbeidsutvalg for landsrådet Sak 26/11 Styrets studiebesøk ved Universitetet i Agder Orientering om opplegg. Hovedstyret tar orienteringen til etterretning. Sak 27/11 Orientering om aktivitet i sekretariatet siste periode a) Medlemsutvikling per (vedlagt) b) Personalsituasjonen (muntlig orientering) c) Presseklipp for perioden januar februar oppsummering (deles ut i møtet) d) Møtevirksomhet i Unio (muntlig orientering) e) Avgitte høringsuttalelser/innspill (vedlagt) 1) Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger. 2) Innspill til statsbudsjettet for 2012 f) Arbeidsutvalget (AU) referat fra møte (vedlagt) g) Prosjekt lokallagsøkonomi (muntlig orientering) Sak 28/11 Eventuelt

5 Sak 29/11 Referatsaker Dato (fra - til) Møte/seminar etc. Hvem : LOs utdanningspolitiske konferanse Arvid, Ellingsen, Bjarne Hodne og Sigrid Lem Unio - KBS Eirik Rikardsen Grunnopplæring trinn I, Losby Gods, Tanya Nymo, Kjetil Mørk, Natasa Duric og Bjarne Hodne med innlegg KD forhandlingsmøte, omstillingsavtale UiO/HiO Eirik Rikardsen Unio: Kommunikasjonsmøte Unn Rognmo Møte med Amnesty om effektuering av samarbeidsavtale Møte med statsråd Aasland om MAARK Bjarne Hodne og Jon W. Iddeng Medlemsmøte på Norsk folkemuseum med innlegg Seminar om midlertidighet på UMB Jon Iddeng og Brita Alsos Møte med Utdanningsforbundet om tid til FoU Bjørn Berg, Bjarne Hodne og Sigrid Lem Møte med NTL Bjarne Hodne Sektorseminar for forskningsinstituttene, Gardermoen Sigrid Lem, Bjørn T. Berg, Joar Flynn Jensen, Elisabeth Tindeland, Jon Iddeng og Jan Hongslo Møte i Opphavsrettsutvalget Bjarne Hodne Styremøte Norgesuniversitetet, Gardermoen Sigrid Lem Lover og regelverk vitenskapelige stillinger, UiO Konferanse fagpolitiske foreninger, Oslo-Kø benhavn-oslo Haakon Utne Kierulf Bjarne Hodne og Sigrid Lem Unio, arbeidsgruppe HTA Eirik Rikardsen FAD, arbeidsgruppe HTA Eirik Rikardsen

6 edocs Brukerforum, Oslo Birgitte Olafsen og Kristine K. Brox Nettverkskonferanse Kif-komiteen, Trondheim. Oppdatering på likestillingsarbeidet i UH-sektoren Årsmøte for lokallaget på Norges musikkhøgskole Elin H Rekdal Brita Alsos Styreseminar Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem Styremøte Unio Bjarne Hodne og Sigrid Lem Inntektspolitisk konferanse Akademikerne Arvid Ellingsen og Sigrid Lem Grunnopplæring Trinn II Frank O. Anthun, Tanya Nymo, Eirik Rikardsen og Hildur Nilssen Årsmøte Bioforsk Bjarne Hodne med innlegg Møte med tillitsvalgte ved NTNU samfunnsforskning "Bøllekurs" HTV Universitetene, Svalbard Haakon Utne Kierulf Møte med tillitsvalgte ved SINTEF Møte med tillitsvalgte ved Muséene i Sør- Trøndelag Møte i AU Bjarne Hodne og Sigrid Lem Dialogmøte med Tora Aasland Bjarne Hodne og Sigrid Lem Seminar og årsmøte, FBF Randi Halveg Iversby Seminar 'Hvor går EUs innovasjons- og forskningspolitikk?' Unn Rognmo KBU - Spekter Eirik Rikardsen Unio, arbeidsgruppe HTA Eirik Rikardsen Møte UiB - rektor Bjarne Hodne og Sigrid Lem Møte med tillitsvalgt Uni research AS, Bergen Årsmøte Forskerforbundet ved UiB Hildur Nilssen med innlegg. Sigrid Lem og

7 Møte med tillitsvalgt Meteorologisk institutt Sektorseminar for høyskolene, Bergen Sigrid Lem,, Bjørn T. Berg og Elin Rekdal Møte Åmås, Aftenposten Bjarne Hodne og Sigrid Lem Årsmøte Forskerforbundet ved UiT Bjarne Hodne med innlegg Møte i AD Bjarne Hodne Møte Unio stat Sigrid Lem, Bjarne Hodne, Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad Konferanse NITO Bjarne Hodne Medlemsmøte på AFI Kjetil Mørk og Eirik Rikardsen Årsmøte Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styremøte onsdag 13. april 2011 kl. 15.30 18.30 i møterom Hotell Norge, Kristiansand, og torsdag 14. april 2011 kl. 13.30 14.30 i møterom

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Juleavslutning med sekretariatet samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende middag på

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl. 11.00 17.00 i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit

Detaljer

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.30, Tollbugt. 35 Påfølgende møte med fagpolitiske foreninger kl. 15.00 18.00. Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Bjarne Hodne

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje, Forskerforbundet, Tollbugata 35, Oslo Middag kl. 17:30 på Four Seasons, Rosenkrantzgate

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. september 2014 kl. 10.00 16.00 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Middag på Tabibito, Stortingsgata 20, 2.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21.

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. JANUAR 2004 LYSEBU KONFERANSESENTER, OSLO MØTET BEGYNNER MED LUNSJ KL 12 00 TIRSDAG, OG AVSLUTTES MED LUNSJ KL 12 30 ONSDAG. Hovedstyret:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland Fredag 16. sept. 2005 kl. 14.00 16.00 hos Forskarförbundet og Lørdag 17. sept. 2005 kl. 09.00 13.00 på Sokos Hotell Vaakuna Hovedstyremøtet

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 15. 16.03.10, HOTEL BRISTOL, OSLO Delegater Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Bergen Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET PROTOKOLL FRA MØTE I FORSKERFORBUNDETS REPRESENTANTSKAP HOTEL BRISTOL, OSLO 16. 17. OKTOBER 2012 ÅPNING AV REPRESENTANTSKAPSMØTET Forskerforbundets leder, professor Bjarne Hodne, åpnet representantskapsmøtet

Detaljer