Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid , kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid 20.8.2015, kl 10.00 15.00"

Transkript

1 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tjenester: Telefax Bankgiro nr: Protokoll fra styremøte nr 4/2015 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde. Tid , kl Navn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Ivar Aae 6530 Averøy X Nestleder Wenche Ytterli 6360 Rauma X Grete Misfjord 6390 Vestnes X Hegelin Waldal 6210 Valldal Forfall Odd Harald Solheim 6670 Smøla X Ingvild Skjørsæter 6440 Elnesvågen X Bjørn Steinar Skarbø 6402 Molde X 1. vara Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad X 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal vara Randi Varhol 6440 Elnesvågen Administrativ ledelse Avd. leder Selma Cowan 6600 Sunndalsøra Øk.ansv Marit Bjerkeset 6400 Molde X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde X I. Orienteringssaker Jordvernkonferanse Gjermundnes Lønnsoppgjør Klauvskjærer Medarbeidersamling Medarbeidersamtaler Halvårsmøte FMLA Superoffice Rådgiverskolen HMS - status Sommerhjelp Fræna - status Grovforrådgiver Avdelingsmøter Fagsenter Gjermundnes Enhetsrom intranett Milepælsplan NLR hovedavtale, kontingentsystem, vedtekter, HMS, styreledersamling, DL samlinger, styremøter NLR, ekstraordinært Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta

2 årsmøte, virksomhetsoverdragelse Første økt før lunsj ble brukt til grundig gjennomgang av O-saker, samt vedtakssak 26. II. Vedtakssaker Sak 26/15: Godkjenning av protokoller fra styremøte nr 2 og 3/2015 Utsendt Enstemmig vedtak: Styreprotokoll nr 2 og 3/2015 godkjennes. Sak 27/15: Regnskapsrapport pr Vedlegg: rapporter i word, excel og ppt pr , samt notat fra styremedlem Bjørn Steinar Skarbø. Enstemmig vedtak: Regnskapsrapport pr tas til etterretning Sak 28/15: Oppfølging av sak 23/15 Styret fattet følgende vedtak under styremøte nr 3/2015: Regnskapsrapport pr følges opp fram mot styremøte nr 4/2015 med slik bestilling til administrasjonen: Det gjennomføres ei grundig analyse av LNVs portefølje innen byggteknikk NLRs portefølje sentralt og regionalt (øvrige regioner) inntas i analysa Det utarbeides en tiltaksplan som omhandler effektivitet og oppfølging i samsvar med strategiplan, handlingsplan og budsjett Daglig leder hadde møte med bygningsrådgiverne dagen etter styremøte nr 3/2015. Tema: Orientering om styrevedtak og oppfølging. Dette i tillegg til at DL har hatt møte sammen med AL rådgiving i forkant av styremøtet i mai med samme tema. I etterkant av medarbeidersamlinga på Gjermundnes 10. juni er det ila juni / juli / august gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige rådgivere avdelingsleder og tidligere DL inklusive: Konklusjon det har vært ei omfattende medarbeideroppfølging i mai, juni, juli og august Ett av tiltakene fra samlinga på Gjermundnes har følgende ordlyd: o Bygg må bli lønnsom gjennom å arbeide betre og meir effektivt Økonomirapporten pr viser for avd bygg et negativt resultat tilsvarende kr 2

3 ,-. Fakturering i august, enda ikke regnskapsført, tilsvarer i overkant av kr ,- Detaljer henvises til vedlegg. Strategiplanen har følgende formuleringer: Virksomhetsidé: Landbruk Nordvest gjør bonden god og bidrar til å skape et framtidsretta og levedyktig landbruk. Organisasjonen tilbyr et bredt og samordna tilbud til landbruket og til næringslivet ellers i Møre og Romsdal. Dette tilbudet omfatter både avløser- og lønnsutbetalingstjenester, HMS tjenester, rådgivingstjenester og andre utviklingstjenester. Landbruk Nordvest skal levere god kvalitet på samtlige tilbud, være tilgjengelig og kostnadseffektiv Strategiske mål: Landbruk Nordvest gir medlemmene et fleksibelt, oppdatert og framtidsretta utviklings- og tjenestetilbud som bidrar til å sikre og styrke drifta og økonomien til gardbrukeren Operative mål: Landbruk Nordvest skal arbeide for å være en komplett rådgivingsorganisasjon og skal i perioden se om virksomheten skal utvides Ambisjonene i planverket er med andre ord utvidet, samordnet, mangfoldig tilbud i balanse/pluss, ikke innskrenking. Så langt (periode ) ligger vi ikke an til å levere resultater i samsvar med våre ambisjoner verken innen bygg eller økonomi i 2015 (økonomi viser pr et underskudd tilsvarende kr ,-): Regnskapsrapportene dokumenterer ei form for kryssubsidiering: rådgiving innen jord og plantekultur sørger for at totalresultatet innen rådgivingsavdelinga går i balanse «avdeling» jord og plantekultur subsidierer avdelingene økonomi og bygg Det er en klar sammenheng mellom økonomirådgiving og bygningsrådgiving denne synergien er ikke utnyttet Styremedlem Bjørn Steinar Skarbø deltok under drøfting og gjennomgang av sak 28. I sluttfasen av saksbehandlinga, beslutning og vedtak, ble han erklært inhabil og fratredde. 3

4 Enstemmig vedtak: Effektivitets- og produktivitetsforbedring skal oppnås med følgende tiltak: 1. Bedre samhandling mellom bygg og økonomi 2. Faglig oppfølging av byggrådgiver gjennom mentorordning / kollegaveiledning 3. Kartlegge og følge opp mulighet for samordning / samarbeid mellom LNV, Tine, Nortura og Felleskjøpet 4. Følge opp strategiplan og årsplan innen områdene tverrfaglighet og felles opptreden jamfør virksomhetside, strategiske og operative mål Sak 29/15: Erklæring fra styremedlem For at daglig leder skal være i stand til å foreta oppdateringer i offentlige registre, må det foreligge ei erklæring frå styret / styremedlemmene som gir fullmakter til elektronisk signatur. Enstemmig vedtak: Styret gir DL fullmakt til elektronisk signatur på vegne av Landbruk Nordvest SA i henhold til særskilt erklæringsdokument med styrets signatur i særskilt vedlegg. Sak 30/15: Daglig leder 6 mnd prøvetid for daglig leder utløper i august Medarbeidersamtale mellom daglig leder og styreleder ble gjennomført tirsdag som ei avrunding av medarbeideroppfølging i form av medarbeidersamtaler og øvrig medarbeideroppfølging ila første halvår Enstemmig vedtak: 1. Styret er enstemmig i at DL har bestått prøvetiden og ønsker ham med videre 2. Lønn DL blir uforandret Molde, Rune Sjåholm, daglig leder 4

5 Ivar Aae Wenche Ytterli Grete Misfjord Hegelin Waldal Odd Harald Solheim Liv Signe Kvamme Bjørn Skarbø Ingvild Skjørsæter 5

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. «Mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig»

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. «Mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig» MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTESTED: Quality Hotel Alexandra, Molde MØTETID: Fredag 6. og lørdag 7. februar 2015 «Mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig» 1 MØRE

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2008-2010 ONSDAG 27. MAI 2009 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2008-2010 ONSDAG 27. MAI 2009 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2008-2010 ONSDAG 27. MAI 2009 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 5/2008-2010 FREDAG 13. / LØRDAG 14. FEBRUAR 2009. STED: RICA PARKEN HOTEL, ÅLESUND.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 5/2008-2010 FREDAG 13. / LØRDAG 14. FEBRUAR 2009. STED: RICA PARKEN HOTEL, ÅLESUND. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 5/2008-2010 FREDAG 13. / LØRDAG 14. FEBRUAR 2009. STED: RICA PARKEN HOTEL, ÅLESUND. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS

Detaljer

Notat fra strukturutvalget

Notat fra strukturutvalget Notat fra strukturutvalget FOR DISKUSJON OM FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Strukturutvalget NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING Innholdsfortegnelse I Bakgrunn og mandat for arbeidet 2 II Strukturutvalgets

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 ONSDAG 23. MAI 2012 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 ONSDAG 23. MAI 2012 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2012-2014 ONSDAG 23. MAI 2012 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 9/2012-2014 ONSDAG 23. OKTOBER 2013 STED: IDRETTSSENTERET, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. Med omsorg og omtanke romslighet dristighet engasjement

MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS. Med omsorg og omtanke romslighet dristighet engasjement MØTEINNKALLING: STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTESTED: Quality Hotel, Ulsteinvik MØTETID: Fredag 22. og lørdag 23. august 2014 Med omsorg og omtanke romslighet dristighet engasjement 1 MØRE

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2012-2014 FREDAG 23. AUGUST OG LØRDAG 24. AUGUST 2013 STED: RICA SEILET HOTEL, MOLDE

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2012-2014 FREDAG 23. AUGUST OG LØRDAG 24. AUGUST 2013 STED: RICA SEILET HOTEL, MOLDE STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 8/2012-2014 FREDAG 23. AUGUST OG LØRDAG 24. AUGUST 2013 STED: RICA SEILET HOTEL, MOLDE PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 4/2008-2010 FREDAG 5. / LØRDAG 6. DESEMBER 2008. STED: RICA SEILET HOTEL, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 4/2008-2010 FREDAG 5. / LØRDAG 6. DESEMBER 2008. STED: RICA SEILET HOTEL, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 4/2008-2010 FREDAG 5. / LØRDAG 6. DESEMBER 2008. STED: RICA SEILET HOTEL, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Årsrapport 2012. Møre og Romsdal idrettskrets og Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal

Årsrapport 2012. Møre og Romsdal idrettskrets og Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal Møre og Romsdal idrettskrets og Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal Innhold: Del I: Årsberetning, side 3 Styrets årsberetning, side 4 Regnskap, side 8 Revisjonsberetning, side 16 Kontrollkomiteens

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

Våre rådgivings- og tjenestetilbud

Våre rådgivings- og tjenestetilbud Våre rådgivings- og tjenestetilbud Grovfôr Korn Potet Grønnsaker Bær Økologisk Miljøplan - SMIL Jordprøver Gjødsling Dreneringsplan Plantevern Gjødselspreder Test Møkkautstyr Byggteknisk Økonomi Maskinførerkurs

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28.august 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28.august 2013 Til stede fra: Styre : Forfall: Adm : Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Inger Johanne

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 8/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: Onsdag 20.05.2015 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 26.03.2015, kl. 09:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Kommunestyresalen, rådhuset Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 21.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel

NORGES MOTORSPORTFORBUND Seksjonsstyre motorsykkel Protokoll 0042-15 Tid : Tirsdag 3. mars 2015 kl. 16:00-20:00 Sted : Motorsportens Hus Tilstede : Emilie Westbye Ivar Gynnild Katrine S. Eriksen Harald Tufthaug Mette Nyberg Bjørn Hovden Bente Sandem Observatører:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer