_1.qxp :33 Page 1 LAVATHERM T Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "125987560_1.qxp 2007-05-25 11:33 Page 1 LAVATHERM T37840. Aftrækstørretumbler. Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION"

Transkript

1 _1.qxp :33 Page 1 LAVATHERM T37840 Aftrækstørretumbler Brugsanvisnings PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

2 _1.qxp :33 Page 2 Kære kunde, Læs venligst denne brugsanvisning nøje og vær særlig opmærksom på sikkerhedsanvisningerne på de første sider. Vi anbefaler, at De gemmer denne brugsanvisning til eventuel senere brug og overdrager den til eventuelle nye ejere. Advarselstrekanten og/eller nøgleordene (Advarsel!, Pas på!) understreger informationer, der er særligt vigtige af sikkerhedsmæssige grunde eller for korrekt betjening af apparatet. Dette symbol fører Dem, trin for trin, igennem betjeningen af apparatet. Informationer markeret med dette symbol giver Dem ekstra anvisninger og praktiske råd til betjening af apparatet. Råd og informationer om økonomisk og økologisk brug af maskinen er markeret med kløver-symbolet. Opstår der problemer, giver denne brugsanvisning Dem informationer om, hvordan man selv kan løse problemerne; se under afsnit "Er der noget der ikke virker?" Hvis disse informationer ikke er nok, bedes De venligst kontakte nærmeste servicecenter (adresser og telefonnumre står i vedlagte folder). 2 Trykt på genbrugspapir. Folk der tænker økologisk handler derefter

3 _1.qxp :33 Page 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Kassering Råd til miljøbeskyttelse Apparatets opbygning Set forfra Set bagfra Betjeningspanel Kort betjeningsvejledning Tørring Sortér tøjet Åbn døren Læg tøjet ind Vælg tørreprogram/-tid Vælg Start maskinen Fjern eller tilføj tøj Antikrøl-fase Programslut/udtagning af tøj Rens filtrene Justering af konfuktivitetsniveau Programvælgere Automatisk tørring (elektroniske programmer) Tidsindstillet tørring Resumé af stofoplysninger Behandlingssymboler Rengøring og vedligeholdelse Ydre rengøring Rengøring af døren Rengøring af filtrene Rengøring af tromlen Rengøring af panel og kontrolenheder Er der noget, der ikke virker? Tekniske specifikationer Elektrisk tilslutning Udpakning Specialtilbehør Udstyr til vaske/tørresøjle Dørvending Service Fejl og mangler / Afhjælpningsret

4 _1.qxp :33 Page 4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Det er yderst vigtigt, at denne brugsanvisning opbevares sammen med apparatet til eventuel senere brug. Sælges eller overdrages apparatet til en ny ejer, eller flytter De og efterlader apparatet, skal De sørge for, at brugsanvisningen følger med apparatet for at den nye ejer kan lære at betjene det og lære de relevante advarsler at kende. Sikkerhedsanvisningerne retter sig efter industristandarderne og efter de lovmæssige sikkerhedskrav før elapparater. Som producenter føler vi dog, at det er vores pligt at give følgende sikkerhedsbemærkninger. De SKAL læses nøjes før apparatet installeres eller tages i brug. Generel sikkerhed De må under ingen omstændigheder forsøge at reparere maskinen selv. Reparationer, der ikke er udført af autoriserede fagfolk, kan forårsage skader eller alvorlige funktionsfejl. Kontakt Deres lokale servicecenter eller Deres AEG-forhandler...Insistér altid på at få originale AEG reservedele. Før maskinen tages i brug, skal det tjekkes, at spændings- og strømkrav indikeret på datapladen stemmer overens med kravene der, hvor tørretumbleren er installeret. Sikringstypen er også angivet på mærkepladen. Start aldrig apparatet, hvis el-kablet er beskadiget eller betjeningspanelet eller toppladen er så beskadiget, at indre komponenter kan nås. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten før apparatet rengøres eller repareres. Hiv aldrig i el-kablet for at tage stikket ud af stikkontakten; Tag altid fat om selve stikket. Risiko for brønd: Tøj, som har pletter af fedtsstof, eller som er fugtigt p.g.a. fedtsstoffer, udgør en risiko for brønd, og må ikke lægges i tørretumbleren. Hvis De har behandlet Deres vasketoj med et pletfjerningsmiddel, skal De anvende et ekstra skyl i vaskemaskinen, inden tøjet lægges i tørretumbleren. Læn Dem ikke op af den åbne dør, da apparatet kan vælte. Sprøjt aldrig maskinen til med vand. Der er fare for elektrisk stød! Hvis tørreprogrammet afbrydes for at tage vasketøj ud af maskinen, kan toj og tromle være meget varme. 4

5 _1.qxp :33 Page 5 Sikkerhedsanvisninger Børnesikring Børn er ofte ikke klar over, hvor farlige el-apparater kan være. Når maskinen er i gang, bør børn holdes nøje under opsyn og ikke få lov til at lege med apparatet - der er risiko for, at de kan sidde fast inde i det. Delene fra emballagen (f.eks. plastikfilm, polystyren) kan være farlige for børn - kvælningsfare! Hold disse dele uden for børns rækkevidde. Sørg for, at børn eller kæledyr ikke kravler ind i tromlen.. Placering og tilslutning Følg de enkelte anvisninger for placering og tilslutning og følg råd fra Deres lokale skorstensfejer eller de lokale myndigheder, hvis det er nødvendigt Tjek at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Tilslut aldrig et beskadiget apparat. Hvis dette er tilfældet, kontakt Deres forhandler. Tørretumbleren må ikke installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til under 0 C eller overstige 35 C. Tørretumbleren skal placeres vandret. Tørretumbleren må ikke placeres på et tykt tæppe, da dette ville forhindre luften i at cirkulere frit gennem ventilationshullerne. Hvis apparatet installeres nær et gaskomfur, brændeovn eller en elektrisk ovn, skal der anbringes et isolerende panel af ikke-brændbart materiale mellem tørretumbleren og varmekilden (størrelse: 85x57.5 cm). Tørretumblerens stik skal altid være tilgængeligt. Tørretumblerens udblæsningrør må ikke føres ind i en emhætte eller i en skorsten eller et skorstensrør, der anvendes til at udlede udblæsningsluft fra et apparat, der bruger gas eller andre brændstoffer. For korrekt ventilation i rummet bør lavtryk undgås. En permanent tilslutning til hovedstrømforsyningen må kun udføres af en autoriseret elektriker. 5

6 _1.qxp :33 Page 6 Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Af sikkerhedsmæssige årsager må der ikke ændres på apparatet. Apparatet er kun til husholdningsbrug. Hvis tørretumbleren anvendes til andre formål eller ikke anvendes korrekt, påtager producenten sig intet ansvar for eventuelle skader. Kun artikler, der er blevet vasket med vand må tørres. Tør aldrig artikler, der har været i kontakt med brændbare stoffer (benzin, husholdningssprit, rensevæske o. lign.) Disse stoffer er flygtige og kan forårsage eksplosion eller ildebrand. Artikler der indeholder skumgummi eller lign. materialer må ikke tørres i maskinen. Brandfare! Generelle anvisninger Stoffer indeholdende stivelse efterlader spor af stivelse i tromlen og bør derfor ikke tørres i maskinen. Hvis der fyldes for meget tøj i maskinen, kan det blive krøllet. Ved tørring af specielt sarte stoffer, bør maskinen kun fyldes med max. 1,5 kg tøj. Til Deres oplysning: 70% af slid på stoffet skyldes, at man bærer tøjet, 20% at man vasker det og kun 10% at man tørrer det i tørretumbleren. Dette apparat opsamler fnug i filtret. Vasketøjet mister kun 0,03 g fnug pr. kilo, når det maskintørres. 6

7 _1.qxp :33 Page 7 Kassering Kassering Emballage Kassér emballagen fra tørretumbleren på korrekt vis. Alle materialer er miljøvenlige og kan kasseres uden nogen form for fare, eller kan brændes i en forbrændingsovn. Plastikdelene kan genbruges: Det ydre plastikdække og poserne indeni er lavet af polyethylen (>PE<). Polstringen er lavet af CFC-fri polystyrenskum (>PS<=). Papkasserne er lavet af genbrugspap og bør smides i en papircontainer.. Apparatet Advarsel! Når apparatet kasseres, tages stikket ud af kontakten, der slukkes for strømmen og stikket med det resterende kabel destrueres. Fjern døren for at forhindre, at børn kan blive fanget inde i, når de leger. Brug en godkendt losseplads til Deres gamle apparat. Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. 7

8 _1.qxp :33 Page 8 Råd til miljøbeskyttelse Råd til miljøbeskyttelse Prøv at undgå at bruge skyllemiddel, når De vasker tøj! Hvis tøjet er maskintørret, forbliver det blødt selv uden anvendelse af skyllemiddel. Ryst vasketøjet! Ryst vasketøjet før De putter det i tørretumbleren for at reducere tørretid og krølning. Centrifugér vasketøjet ordentligt inden De tørrer det! Generelt kan man sige, at jo mere tøjet er centrifugeret, jo mere økonomisk arbejder Deres tørretumbler. I nedenstående skema er der angivet forbrug i henhold til omdrejningshastighed. Tallene refererer til 7 kg tøj, der skal skabstørres. Omdrejning: Omdrejninger Kondens /min. i liter i % Tørrecyklus: Tidforbrug Energiforbrug i minutter i kwh , Vær venligst opmærksom på specifikationerne for maksimal kapacitet! Maskinen er mere økonomisk, hvis den fyldes helt op som angivet på programoversigten. 8

9 _1.qxp :33 Page 9 Råd til miljøbeskyttelse Vælg det korrekte tørreprogram! Vælg det tørreprogram, der passer til typen og mængden af tøj, således at tørretumbleren er mere økonomisk i drift. Nogle forbrugsværdier: Tøjtype Ønsket tørringsgrad Kapacitet i kg Varighed i minutter Energiforbrug i kwh Bomuld 1 Skabstørt Bomuld 1 Strygetørt Blandede stoffer 2 Skabstørt ) centrifugeret ved 1000 omdr./min. 2) centrifugeret ved 1200 omdr./min. SYNTETISK: kan kun anvendes ved kapacitet op til 3 kg! Rens fnugfilteret efter hver tørring! 9

10 _1.qxp :33 Page 10 Apparatets opbygning Apparatets opbygning Set forfra Set bagfra El-kabel Luftudtag bagpå Luftudtag på Pakningsring siden Luftindtagsrist 10

11 _1.qxp :33 Page 11 Apparatets opbygning Betjeningspanel 1 Program-/tidsvælger Gør det muligt at vælge elektronisk kontrolleret eller tidsstyret tørretumbling. Drej vælgeren til det ønskede program eller den ønskede varighed. Elektronisk kontrolleret tørretumbling (automatisk) Apparatet kører programmerne ved hjælp af sonder, som registrerer fugtigheden i vasketøjet. Vælg blot programmet, som passer til vasketøjstypen og den ønskede tørhedsgrad. Tidsstyret tørretumbling Kan eventuelt benyttes til den afsluttende tørretumbling. Vælg programmet på 90 eller 60 minutter til bomuld eller 30 minutter til syntetiske tekstiler. Drej vælgeren til O for at slette et igangværende program. Drej vælgeren til O efter tørretumblingen for at slukke apparatet, inden vasketøjet fjern 2 Start/Pause knap Vælg programmet og funktionerne og tryk herefter på denne knap for at starte tørretumbleren. Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke. Apparatet indleder nedtællingen, hvis den forsinkede start er blevet valgt. Hvis apparatets luge eller den lille klap forneden åbnes, mens programmet er i gang, er det nødvendigt at trykke på knappen på ny, når lugen/klappen er blevet lukket. Herved genstartes programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt. I begge tilfælde blinker kontrollampen i Start/Pause knappen for at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at trykke på Start/Pause knappen på ny. 11

12 _1.qxp :33 Page 12 Apparatets opbygning 3 Knap for forsinket start - FORVALG TIMER Denne knap gør det muligt at forsinke starten af programmet med op til 12 timer. Denne funktion kan vælges efter valg af program og inden tryk på Start/Pause knappen for at starte programmet. Hvert tryk på knappen forsinker starten med 30 minutter, indtil displayet viser en forsinkelse på 2 timer. Herefter fremvises forsinkelsen time for time. Det valgte antal minutter/timer for forsinkelsen fremvises i 2 sekunder. Herefter viser displayet varigheden for programmet, som er blevet valgt forudgående. Nedtællingen begynder, når der er blevet trykket på Start/Pause knappen Forsinkelsen slettes ved at holde knappen for forsinket start FOR- VALG TIMER trykket nede, indtil displayet viser 0 minutter. Tryk herefter igen på Start/Pause knappen Når forsinkelsen er blevet slettet, viser displayet programmets varighed. Det er ikke muligt at ændre programmet eller den valgte forsinkelse i løbet af nedtællingen til den forsinkede start. Dette er kun muligt ved at slukke tørretumbleren og dreje programvælgeren til position O. Vælg herefter det nye program, funktionerne og den forsinkede start. Tryk herefter på Start/Pause knappen. Sletning eller ændring af de valgte funktioner sker ved blot at indstille apparatet til Pause. Tryk igen på Start/Pause knappen, når de ønskede indgreb har fundet sted. Hvis der skal anbringes mere vasketøj i tørretumbleren i løbet af nedtællingen til den forsinkede start, sker dette ved blot at åbne lugen. Tryk på Start/Pause knappen, når lugen lukkes, for at sikre at nedtællingen genoptages. 4 Knap for lav temperatur - SKANE Når der trykkes på denne knap, finder tørretumblingen sted ved en lavere temperatur (særligt velegnet til sarte tekstiler). Den tilhørende kontrollampe tændes. Denne funktion kan også benyttes i forbindelse med tidsbegrænset tørretumbling. Denne funktionen kan ikke benyttes sammen med funktionen for hurtig tørring. 5 Knap for hurtig tørring - KORT Tørretiden afkortes i følgende programmer for bomuld, hvis der 12

13 _1.qxp :33 Page 13 Apparatets opbygning trykkes på denne knap: ekstra tort klar til brug Skåptorrt Den tilhørende kontrollampe tændes. Denne funktion kan ikke benyttes sammen med funktionen for lav temperatur. 6 Knap for afbrydelse af lydalarm - SIGNAL Lydalarmen aktiveres, når programmet vælges; når der trykkes på knapperne; når der vælges en forkert funktion; når program-/tidsvælgeren drejes til en anden position i løbet af programmet eller når der trykkes på en anden funktionsknap i løbet af programmet; når programmet er slut; når vandbeholderen er fyldt; når apparatet ikke fungerer korrekt; når apparatets luge eller den lille klap forneden står åben. Når der trykkes på knappen SIGNAL, afbrydes lydalarmen i følgende tilfælde: når programmet vælges; når der trykkes på knapperne; når program-/tidsvælgeren drejes til en anden position i løbet af programmet eller når der trykkes på en anden funktionsknap i løbet af programmet; når programmet er slut. Den tilhørende kontrollampe tændes. 7 Knap for udløsning af luge -DØR Tryk på denne knap for at åbne lugen. Kontrollampen over knappen tændes. Det er kun muligt at åbne lugen ved hjælp af denne knap, hvis tørretumbleren er tændt (programvælger indstillet til et program eller tørretid). Hvis lugen åbnes i løbet af et program, er det nødvendigt at trykke på Start/Pause knappen på ny for at starte programmet på ny efter lukning af lugen 8 Display Displayet viser følgende informationer: 13

14 _1.qxp :33 Page 14 Apparatets opbygning Varigheden for det valgte program Forsinket start Tidspunkt for afslutning af program Valg af forkert funktion Alarmkode Varigheden for det valgte program Efter valg af programmet vises programmets varighed (i timer og minutter) på displayet. Varigheden programmeres automatisk på baggrund af maks. mængden af vasketøj og den ønskede tørhedsgrad Når programmet starter, fremvises den resterende varighed hvert 5. minut. Forsinket start Hvis der er blevet indstillet en forsinkelse ved hjælp af den respektive knap, fremviser displayet forsinkelsen i 2 sekunder. Herefter viser displayet varigheden for det valgte program. Nedtællingen fremvises hvert 30. minut, indtil nedtællingen svarer til 90 minutter. Herefter fremvises forsinkelsen time for time. 3 Afslutning af program Et blinkende 0 betyder, at programmet er slut. Det blinkende 0 fremvises efter anti-krøl fasen. 14

15 _1.qxp :33 Page 15 Apparatets opbygning 0 Valg af forkert funktion Displayet fremviser teksten Err (fejl), hvis der vælges en funktion, som ikke er kompatibel med det valgte program. Denne kode vises på ny i løbet af programmet, hvis der trykkes på en af funktionsknapperne eller hvis programvælgeren drejes. Alarmkoder I tilfælde af driftsproblemer kan der blive vist nogle alarmkoder, fx E21 (se s ). E21 15

16 _1.qxp :33 Page 16 Apparatets opbygning; Kort betjeningsvejledning 9 Kontrollamper Disse kontrollamper angiver følgende funktioner: Kontrollampe for tørretumbling TØRRING Denne kontrollampe angiver, at apparatet er i gang med tørretumblingen. Kontrollampe for afkøling AFKØLING Denne kontrollampe angiver, at apparatet er i gang med afkølingen. Efter tørretumblingen indledes en afkøling på 10 min. for at afkøle vasketøjet. Kontrollampe for afslutning af program SLUT Kontrollampen tændes efter afkølingsfasen, i løbet af anti-krøl fasen og ved afslutning af programmet. Signallampe for rensning af filtre FILTER Denne signallampe tændes efter afslutning af programmet for at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at rense filtrene. Kort betjeningsvejledning Centrifugér vasketøjet så meget som muligt. Sortér vasketøjet. Put tøjet ind i tørretumbleren. Tænd for maskinen. Vælg tørreprogram/-tid. Tryk eventuelt på knappen for lav temperatur SKÅNE og/eller knappen for afbrydelse af lydalarmen SIGNAL eller knappen for hurtig tørring KORT (denne funktion kan ikke benyttes sammen med funktionen for lav temperatur) og/elle FORVALG TIMER Hold START-knappen inde i ca. 2 sek. for at starte tørretumbleren. Når programmet er i gang, kan døren åbnes for at tage tøj ud eller putte tøj ind. Til sidst i programmet: Sluk for tørretumbleren. Tag tøjet ud. Slut på tørrefase. Antikrøl-fase. Rens fnugfiltrene. 16

17 _1.qxp :33 Page 17 Tørring Tørring Sortér tøjet. For at undgå at tøjet samler sig i én stor klump: luk lynlåse, knapper i hovedpude- og dynebetræk og eventuelle bånd, så som forklædebånd. Tøm alle lommer. Fjern eventuelle metaldele (papirclips, sikkerhedsnåle osv.). Vend vrangen ud på tøj, der har flere lag (f.eks. anorakker med bomuldsfor), således at det tørrer bedre. Ryst tøjet. Åbn døren Åbn døren ved at trykke på venstre side som vist på billedet. P1104 P1108 Læg tøjet ind Advarsel! Når døren lukkes, må der ikke sidde stof i klemme! Stofferne kan blive beskadiget. Vær venligst opmærksom på, at tøjet ikke sidder i klemme mellem døren og filtret. Put det forberedte og gennemrystede tøj ind i tørretumbleren. 17

18 _1.qxp :34 Page 18 Tørring Vælg tørreprogram/-tid Vælg programmet eller varigheden. Kontrollamperne TØRRING, AFKØLING og SLUT tændes. Kontrollampen i Start/Pause knappen blinke og displayet viser programmets varighed. nexxt02 Tryk eventuelt på knappen for lav temperatur SKÅNE og/eller knappen for afbrydelse af lydalarmen SIGNAL eller knappen for hurtig tørring. Tryk eventuelt på knappen for forsinket start. Den valgte forsinkelse fremvises i 2 sekunder på displayet. Herefter fremvises varigheden for det valgte program. Start maskinen Tryk på Start/Pause knappen: Den tilhørende kontrollampe holder op med at blinke og tørretumblingen indledes. Det er kun kontrollampen TØRRING, som forbliver tændt. Apparatet indleder nedtællingen, hvis den forsinkede start er blevet valgt. Lydalarmen aktiveres, hvis program-/tidsvælgeren drejes til en anden position, mens apparatet er i gang. Kontrollamperne for programfaserne begynder at blinke og teksten Err fremvises på displayet. Tromlen drejer skiftevist i begge retninger i forbindelse med tørretumblingen. Alle programmer afsluttes med en afkølingsfase på 10 minutter (kontrollampen AFKØLING er tændt) Fjern eller tilføj tøj Det er muligt at afbryde tørringen på ethvert tidspunkt for at lægge tøj ind eller tage tøj ud af maskinen. Åbn døren Pas på! Tøj og tromle kan være varme. Tag tøj ud eller læg tøj ind. Luk døren og tryk på START-knappen for at fortsætte tørringen. 18

19 _1.qxp :34 Page 19 Tørring Anti - krøl fasen Hvis vasketøjet ikke fjernes efter dette program, udfører tørretumbleren en anti-krøl fase (maks. varighed: 30 minutter). Hvis vasketøjet ikke fjernes, afbrydes tørretumbleren automatisk efter antikrøl fasen. Kontrollamperne SLUT og FILTER forbliver tændte og lydalarmen aktiveres i 2 minutter. Kontrollampen i Start/Pause knappen slukkes og der vises et blinkende 0 på displayet.. Programslut/udtagning af tøj Drej program-/tidsvælgeren til O. Alle kontrollamper slukkes. Apparatet slukkes. Fjern vasketøjet. Hvis lugen åbnes og lukkes, inden program-/tidsvælgeren drejes til position O, tændes alle kontrollamper for faserne i det igangværende program. Hvis det er nødvendigt at stoppe tørreprogrammet, før det er færdigt, anbefales det, at. De drejer programvælgeren hen på positionen AFKØLING og venter, indtil afkølingen er afsluttet, før De tager tøjet ud. Dette forhindrer, at der bliver for varmt i maskinen. Vigtigt! Ændring af et igangværende program sker ved først at slette programmet ved at dreje program-/tidsvælgeren til position O. Vælg herefter det nye program og tryk på Start/Pause knappen. Rens filtrene. For at sikre at luften cirkulerer frit under tørringen, skal fnugfiltrene renses efter hver tørring, før tøjet tages ud. 19

20 _1.qxp :34 Page 20 Justering at konduktivitetsniveau Justering af konduktivitetsniveau Vand indeholder en variabel mængde kalksten og mineralske salte. Mængden varierer afhængigt af det konkrete geografiske område. Disse ændringer påvirker vandets konduktivitetsværdier. Markante ændringer i vandets konduktivitet i forhold til de værdier, som er fastsat af producenten, kan øve en smule indflydelse på restfugtigheden i vasketøjet ved afslutning af cyklussen. Tørretumbleren gør det muligt at indstille følsomheden i tørresensoren på baggrund af vandets konduktivitetsværdier. Benyt nedenstående fremgangsmåde. Adgang til justeringsfunktion: Drej programvælgeren for at tænde apparatet. Tryk på knap 3 og 6 samtidigt i funktionen for programvalg, indtil teksten «C0» fremvises i displayet Justering af konduktivitetsniveau: Tryk løbende på knappen 5. Konduktivitetsniveauet angives ved tænding af de vandrette streger. DISPLAY Konduktivitet Ca. værdi µs/cm (25 C) C0 Lav < 300 C0 Normal C0 Høj > 600 Normalt er apparatet ved afsendelse fra fabrikken indstillet til det højeste niveau. Enkelte modeller kan dog være konfigureret på en anden måde Lagring af den nye indstilling: Hold knapperne 3 og 6 trykket nede, indtil tidsrummet for den foregående tørretumblingscyklus atter vises på displayet og lydalarmen aktiveres.

21 _1.qxp :34 Page 21 Programvælgere Automatisk tørring (elektroniske programmer) Programvælgere Bomuld Syntetisk Tøjtype Program Max. Opfyldning kg (1) EXTRA TØRT 7 MEGET TØRT 7 SKABSTØRT 7 (*) LET TØRT 7 STRYGETØRT 7 (*) RULLETØRT 7 EXTRA TØRT 3 SKABSTØRT 3 (*) LET TØRT 3 Bluser, skjorter KORT STRYGELET 2 kg JEANS JEANS 7 (*)I overensstemmelse med CEI 1121 Standarder. Rensetumblingen Kort strygelet er udviklet til rensning og luftning af vasketøj, som kun må renses.rensetumblingen sker ved at benytte specialproduktet, som fin des på markedet.. JEANS - Specialprogram til fritidstøj, f.eks. cowboybukser, sweatshirts osv., hvor stoffet er af forskellig tykkelse (f.eks. i linninger og sømme). Tidsindstillet tørring (1) Overfyld aldrig tromlen (lad f.eks. være med at fylde den med store tæpper). Type vasketøj: Tørretid Tørretid varierer alt efter: Tøjtype Centrifugeringsgrad før tørring. Hvor meget maskinen fyldes. Den ønskede tørregrad. Mængde vasketøj (1) Program-/tidsvælgerens position Bomuld 90 min 7 kg 90 MIN Bomuld 60 min 7 kg 60 MIN Syntetisk 30 min 3 kg 30 MIN AFKØLING Denne position på Timer-knappen kan bruges til at opfriske tøjet (f.eks. til at fjerne en vedvarende lugt af mølkugler). Fyld op Det er tit svært at bedømme vægten på det tøj, der skal tørres. Vi anbefaler derfor, at De følger disse anvisninger: bomuld, linned: fyldt tromle, men ikke for tæt pakket; syntetisk: tromlen må ikke være mere end halvt fuld; sarte stoffer: tromlen må ikke være mere end en tredjedel fuld 21

22 _1.qxp :34 Page 22 Resumé af stofoplysninger Resumé af stofoplysninger Behandlingssymboler Tjek om stofferne må tørres i tørretumbler. Et af følgende symboler skal forekomme på behandlingsmærket i tøjet: Må godt tørretumbles; producenten specificerer dog ikke, om det kan tørres ved normal eller lav temperatur. Normal tørring (normal temperatur) Blid tørring (lav temperatur) Må ikke tørretumbles Hvis ingen af symbolerne forekommer: Bomuld, ligesom blandede stoffer, skal tørres ved normal temperatur. Tryk på LAV TEMP-knappen, når sarte stoffer skal tørres. Det tilrådes at være opmærksom på behandlingssymbolerne på tøjmærkerne, når man køber tøjet. Uld, edderdun Uldtøj må ikke tørres i tørretumbler! Det kan filtre sammen! Edderdun kan kun tørretumbles, hvis det tilsvarende behandlingssymbol er i tøjet. Tør tekstiler, der er sarte over for temperatur (f.eks. acryl og viskose) og tekstiler med vaskeanvisningen med aktiveret LAV TEMP.-taste. Trikot, strikvarer Trikot og strikvarer har tendens til at krympe. Sådanne artikler må ikke tørres for meget. Produkter af høj kvalitet har ikke lige så stor tendens til at krympe. Nye farvede stoffer Nye farvede stoffer må ikke tørres med tøj i lyse farver. Dette kan medføre misfarvninger! 22

23 _1.qxp :34 Page 23 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Rengøring og vedligeholdelse Advarsel! Apparatet skal frakobles strømforsyningen før De kan rengøre eller vedligeholde det. Ydre rengøring Brug kun sæbe og vand og tør apparatet grundigt af Vigtigt: brug ikke husholdningssprit, opløsningsmidler eller lign. produkter. Rengøring af døren Rengøring og vedligeholdelse Rengør dørens inderside regelmæssigt for at fjerne fnug fra tætningsanordningerne rundt om filtret. Regelmæssig rengøring garanterer korrekt tørring. A U T O R E V E R S E P1109 Rengøring af filtrene Tørretumbleren kan kun fungere optimalt, hvis filtrene er rene. Filtrene opsamler alt den fnug, der akkumuleres under tørringen og de skal derfor renses efter hvert program, før tøjet tages ud, med en fugtig klud. A U T O R E V E R S E P1110 P1111 Filtret på indersiden af døren skal tages af for at kunne blive renset. 23

24 _1.qxp :34 Page 24 kg 5 kg 2,5 800 / ' - 90' 35' - 50' 1000 / ' - 85' 30' - 45' 800 / ' - 100' 55' - 70' 1000 / ' - 95' 50' - 65' kg 2,5 kg ' - 60' 30' - 35' Rengøring og vedligeholdelse Bliv ikke forskrækket over mængden af fnug. Det er ikke forårsaget af tørretumbleren. Alle stoffer taber fnug, når de tørres, men man lægger ikke mærke til det, når de tørres på snor. I en tørretumbler opsamles fnuggene simpelthen i filtret. Om nødvendigt kan filtrene renses under rindende vand og med en børste. I dette tilfælde fjernes filtret i døråbningen som vist på billedet (det kan enten tages op fra venstre eller højre). A U T O R E V E R S E P1112 Rengøring af tromlen Advarsel! Rengør ikke tromlen der er af rustfrit stål med et skurrende rengøringsmiddel eller ståluld. Tør indersiden af tromlen af med almindeligt husholdningsmiddel (f.eks. eddikeopløsning). Rengøring af panel og kontrolenheder Advarsel! Brug ikke møbelrens eller skurrende rengøringsmidler. Tør kun panelet og kontrolenhederne af med en fugtig klud. Brug kun varmt vand. 24

25 _1.qxp :34 Page 25 Er der noget, der ikke virker? Er der noget, der ikke virker? Hvis der opstår et problem, kan De prøve at løse det selv ved at følge nedenstående anvisninger. Hvis De ringer efter en fagmand, når et af disse problemer opstår, eller for at reparere en fejl pga. ukorrekt brug, vil De skulle betale for det, selvom det sker inden for garantiperioden. Problem Mulig årsag Afhjælpning Tørretumbleren kan ikke starte. Stikket er taget ud, eller sikringen er defekt. Er der trykket på START/ PAUSEtasten Ingen program indstillet Lågen er åben. Sæt stikket i kontakten. Kontroller sikringen i ejendommens el-tavle. Tryk igen på START/PAUSE-tasten. Indstilling af program Luk lågen. Sikring eller FI-beskyttelseskontakt i sikringskassen (husinstallation) fejlagtig Sikring eller FI-beskyttelseskontakt kontrolleres. Fejl i husinstallationen afhjælper Deres elektriker. Der er valgt et forkert program. Vælg et andet program, når der tørres næste gang (se kapitlet Oversigt over programmer ). Utilfredsstillende tørring. Filter tilstoppet Forkert påfyldningsmængde Vasketøjet er ikke slynget tilstrækkeligt Filtret renses Den tilrådte påfyldningsmængde overholdes Vasketøjet slynges tilstrækkeligt forinden Belægning på indersiden af tromlen eller på tromlebladene Rens indersiden af tromlen og tromlebladene 25

26 _1.qxp :34 Page 26 Something not working? Problem Mulig årsag Afhjælpning Afgangslufttransporten er forstyrret Tørringen varer usædvanlig længe Filter tilstoppet Udluftningsslangen rettes for knæk og/eller udluftningskanaler renses Filtret renses Lågen kan ikke lukkes Filter ikke isat og/eller filterlåget er ikke i indgreb Filtret isættes og/eller filterlåget kommes i indgreb Tørretumbleren afslutter automatisk tørringen: Vælg et tidsprogram eller et højere Indikatoren SLUT lyser Til det valgte program er der påfyldt tørringstrin (f.eks. EKSTRATØRT i stedet for SKABSTØRT) et øjeblik efter programstart, ingen vis- for lidt eller for tørt vasketøje ning af tørregraden Tørringen varer usædvanlig længe. 4,5 timer efter start af tørringen: - indikatoren SLUT blinker - akustisk signal høres - afbrydelse af tørringen - indikatorerne for tørregrad og programforløbet blinkers LAV TEMPERATUR -tasten er aktiveret og for meget påfyldt For meget påfyldt Tøjet er for vådt Programvalget kontrolleres: LAV TEM- PERATUR -tasten er kun hensigtsmæssig ved tøjmængder op til 3kg Redcuer påfyldningsmængdeny Tøjet bør slynges grundigere Hvis ikke De kan finde informationer i denne brugsanvisning, der kan hjælpe Dem med at løse problemerne, så kontakt venligst nærmeste servicecenter. 26

27 _1.qxp :34 Page 27 Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Højde x Bredde x Dybde 85x60x57 cm Dybde med døren åben 107 cm Højdejustering 6 mm Vægt tom ca. 32 kg approx. Kapacitet (iht. programmet) max. 7 kg (Forskellige kapacitetsstørrelser i nogle lande skyldes forskellige målemetoder) Brug Indenlandsk Tilladt rumtemperatur +5 C to +35 C Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: - 73/23/EEC of 19/2/1973 Lavspændingsdirektiv - 89/336/EEC of 3/5/1989 EMC direktiv inklusiv ændringsdirektiv 92/31/EEC. Elektrisk tilslutning Specifikationer vedr. strømforsyning er angivet på datapladen. De spændings- og strømkrav, der er indikeret på datapladen skal stemme overens med de krav der er, hvor tørretumbleren er installeret. Permanent tilkobling skal udføres af en autoriseret elektriker. Advarsel! DETTE APPARAT SKAL JORDES. Producenten frasiger sig ethvert ansvar, såfremt denne sikkerhedsforanstaltning ikke overholdes. Før maskinen tændes, sørg for at spændingen i elforsyningen er den samme som angivet på apparatets dataplade. Apparatet er forsynet med et 10 A stik. Permanent tilslutning I tilfælde af permanent tilslutning, er det nødvendigt, at De installerer en topolet afbryder mellem apparatet og elforsyningen (lysnettet), og afstanden mellem stikkontakterne må højst være 3 mm og skal være af en type, der er egnet til belastningen i henhold til de gældende forskrifter. Afbryderen må ikke bukke og knække det gule og grønne jordede kabel på noget tidspunkt. 27

28 _1.qxp :34 Page 28 Udpakning/ Specialtilbehør/Dørvending Advarsel! Udpakning Tag polythenposen med polystyrenfyldet ud før apparatet tages i brug. Trak klæbestrimlerne af fra indersiden af tromlen. Fjern klæbestrimlen, der sidder øverst inde i tromlen. P1106 Specialtilbehør De kan få følgende specialtilbehør gennem AEG kundeservicecentret eller fra Deres forhandler Udstyr til vaske/tørresøjle Med dette udstyr kan De kombinere Deres tørretumbler med enhver LAVAMAT automatisk vaskemaskine til en vaske- og tørresøjle. Apparaterne er stablet på en rumbesparende måde i denne opstilling, vaskemaskinen nederst og tørretumbleren øverst. P1107 Dørvending For at gøre det nemmere at fylde eller tømme maskinen kan døren vendes. Dette må kun gøres af kvalificerede fagfolk. 28

29 _1.qxp :34 Page 29 Service I afsnittet "Er der noget der ikke virker?" er nogle af de problemer, som De selv kan løse, nævnt. Læs dette afsnit i tilfælde af problemer. Hvis ikke De kan finde en løsning, kontakt servicecentret. Under alle omstændigheder er det en god idé at vide, hvad man skal sige, før man ringer, da det gør problemløsningen nemmere: Elektrikeren vil være i stand til at vurdere om et servicebesøg er nødvendigt eller ej. Skriv serienummeret (Ser. No.) og produktnummeret (Prod. No.), der er angivet på datapladen, ned. Ser. No Prod. No Service Mod. xxxxxx Type xxxxxxx Prod.No. xxxxxxxxx xx xxx-xxxv~xxhz xxxxw xx A Ser.No. IPX4 Prøv så præcist som muligt at beskrive: Fejlsymptomerne. Hvornår fejlen forekommer. Hvornår kan der kræves betaling for et servicebesog i garantiperioden? - når det burde have været muligt selv at løse problemet vha. problemløsningsoversigten (se afsnittet "Er der noget der ikke virker?") - når elektrikeren er nødt til at komme ud flere gange, fordi han ikke har fået alle relevante oplysninger, og f.eks. derfor er nødt til at tage tilbage for at hente reservedele. Gentagne ture kan undgås, hvis De forbereder Deres opkald til servicecentret som beskrevet ovenfor. Service og reservedele Service bestilles hos Electrolux Service A/S på Telefon eller Fax Reservedele Private bestiller hos nærmeste forhandler eller på telefon og Forhandlere bestiller på telefon Reservedele og tilbehør kan også bestilles on-line på 29

30 _1.qxp :34 Page 30 Fejl og mangler/ Afhjalpningsret Fejl og mangler / Afhjalpningsret I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og man gler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Eletrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service" Omfang og bestemmelser Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. Før Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til v ærksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. Afhjælpningsretten omfatter ikke Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer. Afhjalpningsretten dakker ikke uberettiget tilkald af service. Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Produktansvar Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov 30

31 _1.qxp :34 Page 31 Fejl og mangler/ Afhjalpningsret gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt. Forbehold Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold: At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning. At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet. At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt. At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. At der er brugt uoriginale reservedele. At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg. At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft. 31

32 _NO.qxp :38 Page 32 Kjære kunde, Følg fremfor alt sikkerhetsinformasjonene på de første sidene i denne bruksanvisningen! Oppbevar bruksanvisningen slik at den kan konsulteres senere. Bruksanvisningen skal gis videre ved et eventuelt videresalg av apparatet.e. Ved hjelp av advarselstrekanten og/eller signalord (Advarsel!, Forsiktig!, OBS!) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller for apparatets funksjonsdyktighet. Det er absolutt nødvendig at disse overholdes. Dette tegnet leder deg frem skritt for skritt ved betjeningen av apparatet. Etter dette tegnet får du supplerende informasjoner angående betjening og praktisk bruk av apparatet. Kløverbladet kjennetegner tips og infomasjoner angående økonomisk og miljøvennlig bruk av apparatet. For eventuelle forstyrrelser som oppstår inneholder bruksanvisningen informasjoner om avhjelping som kan utføres av brukeren selv, se avsnittet "Hva må gjøres hvis...". Trykket på miljøvennlig produsert papir. Hvis man tenker økologisk, handler man økologisk også... 32

33 _NO.qxp :38 Page 33 Innhold Innhold Sikkerhetsinformasjoner Avfallsbehandling Miljøtips Apparatets oppbygning Sett forfra Sett bakfra Betjeningspanel Kort veiledning Tørking Tøyet forberedes Ileggsdøren åpnes Tøyet legges i Tørkeprogrammet stilles inn Tørkeprogrammet startes Tøy taes ut eller legges i Antikrøllfase Tørkeomgangens slutt Rense lofiltrene Justering av ledningsevnens nivå Programtabeller Automatisk tøkring (elektroniske programmer) Tidsstyrt tøkring Litt tekstilinformasjoner Pleiesymboler Rengjøring og pleie Utvendig rengjøring Rengøring av luken Rengøring av filtrene Rengøring av tørketrommelen Paneler og betjeningsdeler rengjøres Hva må gjøres hvis...? Tekniske data Oppstilling og elektrisk tilkopling Utpakking Spesialtilbehør Byggesett vaske-tørke-søyle Døranslanget Service

34 _NO.qxp :38 Page 34 Sikkerhetsinformasjoner Sikkerhetsinformasjoner Sikkerheten til AEGs elektriske apparater er i samsvar med anerkjente regler innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel synes vi som produsent det er nødvendig å gjøre deg kjent med følgende sikkerhetsinstrukser. Generell sikkerhet Reparasjoner på tørketrommelen må kun utføres av fagfolk. Ved usakkyndige reparasjoner kan det oppstå betydelige farer for brukeren. Henvend deg til vår kundeservice eller til en fagforhandler som er autorisert av AEG hvis en reparasjon er nødvendig. Før idriftsettelse skal det kontrolleres at merkespenningen og strømtypen som er oppgitt på apparatets typeskilt stemmer overens med nettspenningen og strømtypen på oppstillingsstedet. Den elektriske sikringen som er nødvendig er også oppgitt på typeskiltet. Tørketrommelen må ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis nettilkoplingskabelen er skadet eller betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet på en slik måte at apparatets indre er åpent tilgjengelig. Før rengjøring, pleie og vedlikeholdsarbeider skal tørketrommelen slåes av! For sikkerhets skyld bør nettilkoplingsstøpselet frakoples stikkontakten eller ved fasttilkopling lastskillebryteren i sikringsboksen slåes av eller skrusikringen skrues helt ut. Fare for brann! Plagg som er flekket eller gjennomtrukket av mineraloljer, matoljer, rense-bensin, alkohol ol. representerer en brannfare og må derfor ikke legges i tørketrommelen. Dersom du har vasket tøyet med flekkfjerningsmiddel, må du la maskinen utføre en ekstra skylling før tøyet legges i tørketrommelen. Nettilkoplingsstøpselet må aldri trekkes ut av stikkontakten i ledningen, men ved å holde i støpselet. Ikke støtt deg til den åpne døren, apparatet kan velte. Tørketrommelen må ikke sprøytes med vannstråle. Fare for elektrisk støt! Hettedekselet til trommelbelysningens lyspære må være skrudd på. Hvis tørkeomgangen avbrytes for å ta ut tøy: Tøyet og trommelen kan være varmt.! Multistøpsler, koplinger og forlengelseskabler må ikke brukes. Det kan forårsake brann pga. overoppheting! 34

35 _NO.qxp :38 Page 35 Sikkerhetsinformasjoner Barns sikkerhet Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen med elekriske apparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn mens tørketrommelen brukes og ikke la barn leke med tørketrommelen det er fare for at de kan lukke seg inne i maskinen. Emballasjedeler (f.eks. folier, isopor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjedeler borte fra barn. Påse at barn eller små dyr ikke klatrer inn i tørketrommelen. Hold derfor tørketrommelens dør lukket når den ikke er i bruk. Oppstilling og tilkopling Følg den separate oppstillings- og tilkoplingsveiledningen. Innhent om nødvendig informasjon fra den lokale feieren eller fra de lokale byggemyndigheter. Tørketrommelen skal kontrolleres med hensyn til transportskader. Et skadet apparat må ikke under noen omstendigheter tilkoples! Ta kontakt med leverandøren hvis det foreligger skader. Tørketrommelen kan brukes i romtemperaturer mellom +0 C og +35 C. Temperaturer som er høyere eller lavere enn dette kan påvirke tørketrommelens ytelse. Hvis tørketrommelen skal bæres må sokkelpanelet først fjernes! Tørketrommelen må plasseres horisontalt! Ved oppstilling ved siden av en gass-, kull- eller elektrokomfyr: Mellom tørketrommelen og komfyren må det plasseres en varmeisolerende, ikke brennbar plate (dimensjoner: 85x57,5cm). Apparatets tilkoplingsstøpsel må være tilgjengelig også etter oppstillingen. Tørketrommelens avluft må ikke ledes inn i en røyk- eller avgasspipe. Avluften må ikke ledes inn i en sjakt som tjener til ventilering av oppstillingsrom for fyringsanlegg. Tørketrommelen må ikke plasseres i et rom med fare for frost! Sørg for tilstrekkelig romventilasjon, slik at det ikke dannes undertrykk. Avlufttørketrommelen suger til seg romluften. I henhold til energiforsyningsselskapenes tekniske tilkoplingsbetingelser må en fasttilkopling til det elektriske nettet kun utføres av en autorisert elektroinstallatør. Avluft-tørketrommelen suger inn luft. Hold derfor apparatets omgivelser rene og ikke oppbevar innsugbare og brennbare deler foran det (f.eks. smådyr-sand, spon). Brannfare! 35

36 _NO.qxp :38 Page 36 Sikkerhetsinformasjoner Korrekt anvendelse Av sikkerhetsmessige årsaker er ombygginger og forandringer av tørketrommelen ikke tillatt. Tørketrommelen må kun benyttes til tørking av vanlig tøy i husholdningen! Hvis apparatet benyttes til andre formål eller feilbetjenes, bærer produsenten intet ansvar for eventuelle skader. Det må kun tørkes tøy som har blitt vasket i vann. Spesielt tekstiler som er behandlet med brannfarlige rengjørings- og løsemidler (bensin, alkohol, flekkfjerningsmiddel eller lignende) må ikke tørkes i tørketrommelen. Brannfare! Eksplosjonsfare! Klesplagg som inneholder skumgummi eller gummilignende materiale må ikke tørkes i tørketrommelen. Brannfare!! Generelle informasjoner Stivet tøy etterlater et belegg av stivelse i trommelen og må av denne grunn ikke tørkes i tørketrommel. Hvis påfyllingsmengdene som er oppgitt i programtabellen overskrides, må man regne med at tøyet blir krøllete! Ved svært ømfintlige stoffer skal det legges i maksimalt 1,5kg tøy. Til din informasjon: 70 prosent av slitasjen på stoffet oppstår ved bruk, 20 prosent ved vasking og kun 10 prosent ved tørking i tørketrommel. I tørketrommelen samles avslitte stoffpartikeler i lofilteret i form av lo. Ved maskinell tørking dannes det kun ca. 0,03g lo pr. kilo tøy. 36

37 _NO.qxp :38 Page 37 Avfallsbehandling Avfallsbehandling Emballasjematerialet skal avfallsbehandles! Emballasjematerialet til tørketrommelen skal avfallsbehandles på sakkyndig måte. Alt emballasjemateriale som brukes er miljøvennlig og resirkulerbart. Kunststoffdeler er kjennetegnet ved hjelp av internasjonalt standardiserte forkortelser: >PE< for polyetylen, f.eks. emballasjefolie >PS< for polystyren, f.eks. polstringsdeler (prinsipielt KFK-fri) Kartongdelene er laget av resirkulert papir og skal leveres til papirinnsamling. Den gamle tørketrommelen skal avfallsbehandles! Advarsel! Ved utrangering av tørketrommelen: Trekk ut nettilkoplingsstøpselet, skjær av den elektriske tilførselsledningen. Kast støpselet med den resterende ledningen Og ødelegg dørlåsen. På denne måten kan barn som leker ikke sperre seg inne og komme i livsfare. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. et skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 37

38 _NO.qxp :38 Page 38 Miljøtips Miljøtips Ikke bruk tøymykner ved vasking! I tørketrommelen blir tøyet mykt og fint også uten å bruke tøymykner. Prøv uten! Tøyet gjøres løst og ledig! Gjør tøyet løst og ledig før det legges i tørketrommelen. På denne måten unngås en lengre varighet og krøllete tøy. Det skal fjernes tilstrekkelig med vann fra tøyet på forhånd! Prinsipielt gjelder: Jo bedre tøyet sentrifugeres før tørking, desto mer økonomisk arbeider tørketrommelen. Konkrete opplysninger om forbruksdata avhengig av sentrifugeringsomdreiningstallet er oppført i tabellen nedenfor. Opplysningene gjelder for 7 kg tøy, tørket med programmet. Omdrejning: Omdrejninger Kondens /min. i liter i % Tørrecyklus: Tidforbrug Energiforbrug i minutter i kwh , Følg påfyllingsmengde-angivelsene! Tørketrommelen arbeider sparsommelig hvis påfyllingsmengdene som er oppført i programtabellen overholdes. Utnytt om mulig de oppgitte påfyllingsmengdene. 38

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7405 GXB2 DPS 7405 GXB2 2960311053_DA/040815.1629 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt.

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken EDPS 7404 W2 2960311051_DA/161015.1455 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber, at

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77685WD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 65371AH3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM7D5 DANSK 4 NORSK 34 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Tilpasning 12 Daglig brug - Vask 12 Daglig brug - Tørring 15 Daglig

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel TKF 7451 A 10 Tørretumbler Tørketrommel Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg og har gennemgået en

Detaljer

Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63. Brugermanualen Brukerhåndboken

Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63. Brugermanualen Brukerhåndboken Tørretumbler Tørketrommel TKF 8456 AGE63 Brugermanualen Brukerhåndboken Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/091014.2042 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 30 Vaskemaskin LFL 86806 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 7380 X 2960310985_DA/060115.1355 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Råd 13 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 24 Vaskemaskin LM 62271 F LM 62471 F LM 62671 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO IWM60 DANSK 4 NORSK 26 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Ret til ændringer

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM8 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 10 Indstillinger 11 Daglig brug 11 Programmer

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

KRW 7200 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 KRW 7200 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

FOEN FIGARO 1200/1600

FOEN FIGARO 1200/1600 FOEN FIGARO 1200/1600 Haartrockner Hairdryers Séche-cheveux Haardroger Asciugacapelli Secador de cabello Secador de cabelos Hårtork Føntørrer Hårtørrer Hiustenkuivaimet Vysoušeè vlasù Hajszáritók Suszarka

Detaljer

INSTRUCTION BOOK DYC 78132NBX. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Dutch. Français. Türkçe

INSTRUCTION BOOK DYC 78132NBX. Condenser Tumble Dryer. English. Dansk. Norsk. Svenska. Suomi. Dutch. Français. Türkçe INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer DYC 78132NBX English Dansk Norsk Svenska Suomi Dutch Français Türkçe 2 14 26 38 50 62 74 86 INDEKS Introduktion Leveringsoplysninger Udpakning af produktet Sikkerhedspåmindelser

Detaljer

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Tørretumbler Tørketrommel EDE47130W 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Vigtige sikkerhedsoplysninger 2 Beskrivelse

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EDC66150W

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EDC66150W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26

LM75470F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 LM75470F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 26 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 86589IH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 86589IH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.

Generelt om sikkerhed Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Nyttige oplysninger og råd 14 Vaskeprogrammer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 34 Kombinert vask-tørk L77696NWD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31

LM 95699 F DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 LM 95699 F DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 31 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL... 6 5. PROGRAMMER...

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Hoover-vaskemaskine. Vi er stolte af altid at kunne tilbyde nye, innovative og teknologisk avancerede produkter, med et komplet vifte af husholdningsapparater,

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Dryer User manual Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 8380 X 2960310832_KM/280814.1900

Tørretumbler Brugermanualen Dryer User manual Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 8380 X 2960310832_KM/280814.1900 Tørretumbler Brugermanualen Dryer User manual Tørketrommel Brukerhåndboken DPU 8380 X 2960310832_KM/280814.1900 Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX L16850A3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3965795 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 27 Vaskemaskin LFL 72716 L72477 FL LFL 72714 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD

DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L NWD DA Brugsanvisning 2 Vaske-tørremaskine NO Bruksanvisning 33 Kombinert vask-tørk L 76684 NWD 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald.

Indhold. Miljøbetingelser. l affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. EN NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger RENLIG DK NO FWM6 DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 13 Vaskeprogrammer 14 Ret til

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD42A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD42A96160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

LAVATHERM 76280AC DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

LAVATHERM 76280AC DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 LAVATHERM 76280AC DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE IWM60

RENLIG DK NO FI SE IWM60 RENLIG DK NO FI SE IWM60 DANSK 4 NORSK 27 SUOMI 49 SVENSKA 72 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 9 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 12 Vaskeprogrammer

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871 http://no.yourpdfguides.com/dref/3854038 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX LAVATHERM TN 95871. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32

EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 EWW 1686 HDW DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NO KOMBINERT VASK-TØRK BRUKSANVISNING 32 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPY 8506 GXB _DA/

Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPY 8506 GXB _DA/ Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPY 8506 GXB1 2960311044_DA/100415.1437 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber,

Detaljer

brugsanvisning bruksanvisning

brugsanvisning bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning Vaskemaskine Vaskemaskin EWF 168540 W 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker på www.electrolux.com Om sikkerhed 2 Produktbeskrivelse

Detaljer

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD41A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD41A84160 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EWT12420W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Betjening av maskinen

Betjening av maskinen Betjening av maskinen Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøy i henhold til vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketrommel

Detaljer

HT66K9128. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 21

HT66K9128. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 21 HT66K9128 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 21 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 24 Tørketrommel LAVATHERM 67680IH3

DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 24 Tørketrommel LAVATHERM 67680IH3 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 24 Tørketrommel LAVATHERM 67680IH3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR...

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33

WD40A DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 WD40A74140 DA Vaske-tørremaskine Brugsanvisning 2 NO Kombinert vask-tørk Bruksanvisning 33 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Tørretumbler. Brugermanualen. Tørketrommel. Brukerhåndboken DPY 8506 GXB _DA/

Tørretumbler. Brugermanualen. Tørketrommel. Brukerhåndboken DPY 8506 GXB _DA/ Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DPY 8506 GXB1 DA NO 2960311044_DA/021116.1708 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Beko produkt. Vi håber,

Detaljer

HT56K8138. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 22

HT56K8138. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 22 HT56K8138 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 22 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5.

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL

LAVAMAT 62461TL. DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL LAVAMAT 62461TL DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 25 Vaskemaskin SV Bruksanvisning 48 Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25

SW 30K4101. DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 SW 30K4101 DA Vaskemaskine Brugsanvisning 2 NO Vaskemaskin Bruksanvisning 25 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MEDELSTOR NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 9 Indstillinger 10 Før ibrugtagning 12 Daglig

Detaljer

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165

Brugsanvisning. Bruks anvisning. Vaske maskin. Vaskemaskine ZWG 6165 Bruks anvisning Brugsanvisning Vaskemaskine Vaske maskin ZWG 6165 Tak for, at du har valgt vores produkt Vi ønsker dig god fornøjelse med det nye produkt, og vi håber, du vil tænke på vores mærke igen,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

LAVATHERM 75386AH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25

LAVATHERM 75386AH3 DA NO. Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 LAVATHERM 75386AH3 DA NO Brugsanvisning 2 Bruksanvisning 25 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. TILBEHØR... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Detaljer

INSTRUCTION BOOK. Heat Pump Tumble Dryer. English 2. Deutsch Español 16. Français 30. Deutsch. Italiano. Polish 72. Porteguese 142.

INSTRUCTION BOOK. Heat Pump Tumble Dryer. English 2. Deutsch Español 16. Français 30. Deutsch. Italiano. Polish 72. Porteguese 142. INSTRUCTION BOOK Heat Pump Tumble Dryer English 2 Deutsch Español 16 Français 30 Deutsch Italiano 44 58 Polish 72 Deutsch Suomi Deutsch Dansk Deutsch Norsk Deutsch Svenska 86 100 114 128 Porteguese 142

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Før ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Råd og tip 13 Programmer 15 Forbrugsværdier

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer