LCC kunnskapsstatus og veien videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC kunnskapsstatus og veien videre"

Transkript

1 LCC kunnskapsstatus og veien videre Dynamisk LCC, bedre beslutninger, LCC Forum Innlegg ved NBEF Årsmøte mars 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg 1 Innhold Status i dag Har vi oppnådd noe??? Dynamisk LCC En ny måte å tenke på? Bedre beslutninger LCC Forum Pådriver og arena for kunnskapsdeling og -utvikling 2

2 Status i dag - Har vi oppnådd noe??? 3 Status og hva har vi oppnådd LCC arbeidet har pågått i over 30 år Men har vi fått godt nok grep? Mye bra verktøy (LCProfit, LCCWEB, FDV-nøkkel, Holte, NBEF, Difi, etc) Men hvor mye brukes det? Bygg har gått fra statisk til dynamisk situasjon 60-års perspektivet blir for langt i praksis Konsekvens for hvordan vi skrur sammen bygget Stadige diskusjoner om Frekvenser, teknisk / økonomisk levetid Avskrivningssatser og verdifastsettelse ved ulike perioder Nye gjennomføringsmodeller OPS, PPP etc etc Hva skal vi ha i med leien? Benchmarking / benchlearning Blir det et krav? 4

3 Noen oppslag 5 Misbruk Levetidstabellen Høyesteretts dom mot takstmann Tabeller fra Byggforsk er jo vitenskaplige Tilskudd av arealer Bygg rives skal ut etter 60 år!!!!!!! Denne løsning gir lavest årskostnad Bruk av variable kan føre folk bak lyset 6

4 Livsløpsplanlegging Programerte krav Økende krav Prosjektledelse Bygningsforvaltning (FM) S&A TFP Produksjon for å bygge Byggproduksjon OT Bruk (produksjon i bygget) FDVUS OMB R Hva Hvor Når Program Krav - Miljø - levetid - LCC -TPD - funksj. Alternativskalk. Synliggjøre krav - Miljø, energi - TPD - alt. LCC FDVU-leveranser Overlevering -As built - læring - FDVU-budsjett - SLA - funksjonstest Nøkkeltall Benchmarking Aktiv TPD (U) Tilstandsbasert DV SLA, KTI Nye krav -bruker - marked - offentl. Ombruk Gjenbruk 7 Innledende kommunikasjon i TFP: (Etter spennende workshop og samtaler med Phil Nedin fra Arup) Past Experience Communication Project Leadership First Cost Current Needs High Carbon Prescriptive First SLP Decision Making Process Brief Design Whole Life Costing Future Needs Low Carbon Innovative Adaptability Procurement Non Sustainable Construction Use Sustainable 8

5 Bærekraftig Planlegging Stikkord Integrert arkitektur og ingeniørfag Eks for lav CO2 Bygnings form og orientering Passive ventilasjonsstrategi Lyskontroll Minimum luftlekkasje Eksponert termisk masse Utforming av glassarealer Økt skygge Økt isolasjon Kjeler for biomasse Volum, termodynamikk, tyngdekraft Samarbeid om detaljer 9 Klassifikasjonssystemer er basis 10

6 Utvikling av sammenheng De fleste er her fremdeles BH --- Noen offentlige er her, Få private BH + Noen få private er her BH ++ Noen få med OPS BH LCC Dynamisk modell - En ny måte å tenke på? - Bedre beslutninger 12

7 Erkjennelser LCC-modell over 60 er statisk og fjernt fra hva som skjer i praksis Fra statisk til dynamisk Bygningsdelenes / systemenes tre hovedgrupper Et kjempebra utgangspunkt Tilpasningsdyktighet Vi må tenke; hva skjer over tid? Levetid, brukstid; entydige begrep? WLT (whole life time) = byggets totale levetid SLP (service life periode) = tiden uten ombygging Nye gjennomføringsmodeller Krever mer presisjon i kontrakter Startprodukt, sluttprodukt og SLA er Vedlikeholdsoppfølging Portefølje, 5-års og 1-års planer 13 Tradisjonell modell 60 år Vedlikehold + utskiftning ~200 kr/m2 i årskostnad g 0 år 60 år 14

8 Ny modell 20 års perspektiv Vedlikehold + utskiftning ~80 kr/m2 i årskostnad Ny husleieberegning Ny husleieberegning Investering Reinvestering Reinvestering restverdi restverdi 0 år 20 år 40 år 60 år 15 Dynamisk LCC modell Dynamisk LCC -Introduksjon -NS Bruk av LCC -Etc. -Byggets levetid -funksjonell levetid 1 -funksjonell levetid 2 -etc. Velg SLP og WLT Velg ambisjonsnivå TPD Dynamisk LCC Investeringskalk. og FDV WLT: år SLP: år Ambisjonsnivå -Verktøy (excel WEB etc.) -Grupperingstabeller -Vedlikeholdstabeller H: år S: år F: år K: år Levetidsgruppe 1 Levetidsgruppe 2 Levetidsgruppe 3 16 Kostnadsdekkende husleie og restverdi

9 Ambisjonsnivå tilpasningsdyktighet TPD Gruppe 1 Monumentalbygg 2 Offentlige bygg 3 Kontorbygg, skoler 4 (sykehus) 0 Svært dynamisk 1 Ofte omrokkeringer 2 3 Ingen nødvendig TPD er funksjon av Flex, Gen og Elas, dvs i hovedsak fysiske parametere Tilbake 17 Levetidsgrupper 1. Bygningsdeler / elementer vi aldri ser igjen Må vare WLT uten vedlikehold Fundamenter, bæresystem 2. Bygningsdeler etc vi ikke kan skifte men vedlikeholde Må vare WLT med vedlikehold Deler av bæresystem, subbæresystem, hovedføringer 3. Bygningsdeler / systemer etc som kan skiftes, vedlikeholdes, flyttes God tilgjengelighet, lite friksjon Innredningssystem (himlinger, delevegger, spredenett et) Tilbake 18

10 Utvikling Legges inn som modell i app til rev NS 3454 MC utvikler en interaktiv veileder Som gir oppslag hva du skal ta stilling til WLT, SLP, TPD, frekvenser vedlikehold, BD i grupper etc Finansieres av Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg og Multiconsult Tidplan Første versjon sommer Bedre beslutningsunderlag Synliggjøre reelle kostnader i gitt bruksperiode Definerer klarer hva som er med Det som forbrukes av verdier i perioden Opprettholdelse av teknisk standard i perioden Definere SLA er i perioden Kostnader er en konsekvens av prosesser, tiltak, aktiviteter Definerer klarere hva som er forventet av situasjon ved periodens utløp Spesielt viktig ved OPS-avtaler 20

11 LCC Forum - Pådriver og arena for kunnskapsdeling og -utvikling 21 Vi har prøvd det før!!!! Tanker fra 2004 (etter LCC-Norden) 22

12 Hva er LCC Forum? Ingen ting, det må stiftes Et initiativ som fremkom under utvikling av LCCWEB Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg (Pro-Tek og MC) Et workshop møte er gjennomført (i regi av NBEF) 23 Hvorfor LCC-Forum? Nå har vi holdt på i over 30 år Men dårlig forankring Økende behov Livsløpsplanlegging kommer mer i fokus Kompetansebehov i alle ledd 24

13 Formål med LCC-Forum Øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger Lokalisering, påvirkning på kjernevirksomhet, etc Bidra til utvikling av Livsløpsplanlegging Kunnskap og erfaingsutveksling Initiere utviklingsprosjekter Styre arbeidsgruppe for koordinering av LCC innen SN, CEN og ISO samt impl i BIM 25 Hva må til? Stiftelse Interimstyre Stiftelsesmøte før sommeren Forutsetning for stiftelse av LCC-Forum Organisering Vedtekter Medlemskap Aktiviteter 26

14 Hva kan NBEF bidra til? Rolle Aktiv pådriver Koordinere mellom NBEF, NfN FN Forvaltning av nøkkeltall Etter ny struktur Samkjøring av aktører NBEF, NE, NfN Internasjonale aktiviteter Kompetanseopplegg

15 Nøkkeltallsdatabase & Benchmarkingsverktøy Organisasjon X Organisasjon Z Organisasjon Y Økonomisystem + DV-system organisasjon Y Årlig registrering Benchmarking LCC-kalkyler Kostnader og forbruk (kr, kwh) Eiendomsdata (byggtype, BTA, lokasjon Budsjett Filter Nøkkeltall Uttrekk Beregninger 29 Nøkkeltallsdatabase & Benchmarkingsverktøy HF1 Årlig rapport med sammenstilling av hovedtall fra hver hovedgruppe Hovedtall fra hver hovedgruppe Aggregerte rapporter på tvers av hovedgrupper for bygningstyper som forekommer i flere hovedgrupper for enkelte spesielt interessante kostnadskomponenter (f eks Renhold, Energi, Vedlikehold) Rapporter egne objekter Rapporter evt benchmarkings -gruppe Rapporter forhovedgruppen Helseforetak Kommuner K1 K2 K3 K4 Helseforetak Forretningsbygg/Næringseiendom (FNE) HF1 HF2 HF3 HF4 F1 F2 F3 F4 Opp til hver gruppe hvordan man organiserer arbeidet med registrering og gjennomføring av en eventuell benchmarkingsprosess Leverandører (NHO) 30 Aktuelle nivåer for registrering: Objekter Portefølje (ett objekt pr forvalter) Enkeltbygg Kostnader Nivå 1 (FDVUS) Nivå 2 (23 Adm, 31 LD, 32 Renh, 33 Energi) Nivå3 Egendefinert L1 L2 L3 L4

16 Nøkkeltallsdatabase & Benchmarkingsverktøy Organisering NHO Servic e Norsk Forum for FM og FS FNE NFN NBEF HIAK NTNU Referansegrupp e Prosjektgruppe Styre Eiendomsfagli g ekspertgruppe Administrasjon/Operatør/Systemutvikle r Operatør/ Systemutvikler Brukergrupper Brukere re Brukere 31 Utviklingsfase (2011) Driftsfase (2012 ) Vel hjem 32

FM som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Erfaringer gjennom 25 år DFM 20 års jubileumskonferanse København Januar 2011

FM som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Erfaringer gjennom 25 år DFM 20 års jubileumskonferanse København Januar 2011 FM som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester Erfaringer gjennom 25 år DFM 20 års jubileumskonferanse København Januar 2011 Professor, FoU-leder Svein Bjørberg 1 Innhold Nytt Rikshospital

Detaljer

Hva er viktig i morgendagens leiemarked?

Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Kort om NBEF Politiske føringer Lokalisering Miljø og energi Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk

Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk Stortingsmelding om bygningspolitikk, politiske mål og regelverk Litt om NBEF og BAE rådet Forvaltning av realkapitalen i usikre tider De største utfordringene og mulighetene Myndighetenes regelverk og

Detaljer

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen

LCC. praktisk bruk av. Om veiledningen. Veiledning til. Dette er LCC. Tidligfasen. Om veiledningen Dette er Denne veilederen gir en introduksjon til livssykluskostnader ( - Life Cycle Costing) i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen. Hovedfokus er, men veilederen omtaler også andre sentrale

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim

Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Helse Sør-Øst bærekraft og åpenbim Hvordan Helse Sør-Øst ser for seg at åpenbim kan bidra til oppfyllelse av myndighetskrav, styringssignaler og egne målsettinger. Steinar Frydenlund Direktør, Bygg og

Detaljer

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk

Agenda. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Teknisk vinteruke 08 Vedlikeholdsplanlegging NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Siv. ing. Øyvind Harridsleff Multiconsult AS Agenda LCC - hva og hvorfor? Definisjoner Metode oppbygging og struktur

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader

Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDVU-kostnader 1 Eiendomsforvaltning i Fauske kommune FDU kostnader; delrapport 1, okt. 2012 (oah) Bygningsmassen er en av kommunenes største utgiftsposter, men også en stor resurs, og kan utgjøre 15-20 % av det kommunale

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt

Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Livsløpskostnader som beslutningsgrunnlag i prosjekt Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Hva er livsløpskostnader Hvordan benytte åpenbim Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering( Tidligere

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat

LCC Forum. Program Deltakerliste Årsmøtepapirer LCC Forum. Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: Medlemmer: Sekretariat Velkommen til seminar og årsmøte i Oslo 15.05: LCC Forum - Livsløpsplanlegging og LCC erfaringer og overblikk - Hvordan bygge LCC-kompetanse i organisasjonen? - Kostnadsdekkende husleie råd og erfaringer

Detaljer

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging

LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging LCC i praksis et spørsmål om ledelse og integrert planlegging Frokostmøte NTNU 7 juni 2011 www.reinertsen.no Reinertsens hovedaktiviteter Reinertsen Oil & Gas Engineering Fabrication Installation Modification

Detaljer

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg!

Eystein C. Husebye. 13.30 Avslutning med avreise for dem som skal i NBEFs styremøte kl 14.00. Håper å se deg! Eystein C. Husebye Emne: Plassering: NBEFs kompetansegruppe workshop Møterom i Næringslivets Hus, NHO, Middelthuns gate 27, Majorstuen (med forbehold om endring) Start: to 17.06.2010 10:00 Slutt: to 17.06.2010

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden.

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering. Fokus og levetid fremstilt fra prosjekt Riktig løsning Riktig valg

Detaljer

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 96 Hva slagt type virksomhet arbeider du i? Vennligst angi hovedoppgaven du har i verdikjeden for

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012

Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 13. april 2012 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 3/2012 Onsdag 18. april kl 1500-1800 hos TFS, Fornebuveien

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer