PRISLISTE UTSMYKKING. FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo f.o.m. 1. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE UTSMYKKING. FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei 10 0582 Oslo +47 22 22 21 10. f.o.m. 1. januar 2015"

Transkript

1 PRISLISTE UTSMYKKING FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo f.o.m. 1. januar 2015

2 FOTO FOR UTSMYKKING Fotopapir og Duratrans, bredde inntil 125 cm 30 x x x x x 100 m²/lm Fotoforstørrelse fra ferdig fil Følgende kopi Duratrans fra ferdig fil Følgende kopi Scanning av negativ eller dias, fra kr. 250, Retusj, etter timepris (se side 7) Plater og laminering 30 x x x x x 100 m²/lm Kapa lettplate 5 mm, kapa fix, inkl. montering av bilde Kapa lettplate 10 mm, kapa fix, inkl. montering av bilde Klebefolie og montering av bilde Laminering tosidig, innbaking (varm) Laminering ensidig (kald) Innramming og oppheng 30 x x x x x 100 m²/lm Baklist 22 mm akryl, montert på akryl Baklist 20 mm aluminium, montert på aluminium Baklist 22 mm aluminium, montert på akryl Aluminiumsramme, profil 11, andre profiler på forespørsel Priseksempler komplette bilder 30 x x x x x 100 m²/lm Foto montert på 5 mm kapa, med laminat Foto montert på 10 mm kapa, med laminat Foto montert på 3 mm oppskummet PVC, med laminat Foto montert på 5 mm oppskummet PVC, med laminat Foto montert på Di- Bond 3 mm, med laminat og baklister Foto montert på aluminium 1,5 mm, med laminat og baklister Foto montert på aluminium 2 mm, med laminat og baklister Foto montert i klar akryl, 5+5 mm, med polerte kanter og baklister FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo Prisliste utsmykking Side 1

3 FOTO PÅ LERRET OG AKVARELLPAPIR Fine Art canvas, bredde inntil 220 cm 30 x x x x x 100 m² Bilde fra ferdig fil Følgende kopi Akvarellpapir, fin eller grov, bredde inntil 112 cm 30 x x x x x 100 m² Bilde fra ferdig fil Følgende kopi Blindrammer 30 x x x x x 100 m² Blindramme i tre, inkl. montering av canvas Lengde over 200 cm, be om pris Fernisering, 4 strøk Hannemuele usynlig ferniss 30 x x x x x 100 m² Priseksempler komplette bilder på lerret med fernissering og blindrammer 30 x x x x x 100 m² Bilde på canvas med blindramme, 4x1,5 cm, maks 130 cm Blindramme i tre, for montering av canvas, 7x2,5 cm, min. 50 cm Lengde over 200 cm, be om pris FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo Prisliste utsmykking Side 2

4 FOTOPRINT PÅ PLATER Fotoprint direkte på plate, inntil 200x320x5 cm* 30 x x x x x 100 m²/lm Bilde fra ferdig fil Følgende kopi Minstepris kr. 500, *Plate er ikke inkludert Fotoprint direkte på spesialmedier eller kundens egne plater, inntil 200x320x5 cm* 30 x x x x x 100 m²/lm Bilde fra ferdig fil Følgende kopi Minstepris kr. 500, *Ved print på spesialmedier eller kundens egne plater, kan vi ikke garantere holdbarhet ifht. bruk, slitasje eller fargeekthet. Plater som skades under produksjon pga. tekniske feil erstattes ikke. Priseksempler komplette bilder 30 x x x x x 100 m²/lm Fotoprint på 5 mm kapa Fotoprint på 10 mm kapa Fotoprint på 3 mm oppskummet PVC Fotoprint på 5 mm oppskummet PVC Fotoprint på Di- Bond 3 mm, hvit matt, med baklister Fotoprint på Di- Bond 3 mm, med PE kjerne, børstet aluminium, med baklister Fotoprint på aluminium 1,5 mm, med baklister Fotoprint på aluminium 2 mm, med baklister Fotoprint på akryl, 5 mm Fotoprint på glass, 6 mm klar float Hvit print bak UV print Matt lakk over UV print /2 blank lakk over UV print Primer for glass Priseksempler komplette bilder lydplate og ramme 60x60 60x x x270 Print på 4cm lydplate med aluminiumsramme Print på 4cm lydplate med treramme FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo Prisliste utsmykking Side 3

5 PLATER Produkt 30 x x x x x 100 m²/lm Kapa lettplate 5 mm, kapa fix (lim på en side), kapa mount eller kapa plast Kapa lettplate 10 mm, kapa fix (lim på en side), kapa mount eller kapa plast PVC 3 mm, oppskummet PVC 5 mm, oppskummet Di- Bond 3 mm, med PE (Polyetylen) kjerne, hvit matt Di- Bond 3 mm, med PE (Polyetylen) kjerne, børstet aluminium Aluminium 1,5 mm, hvit blank Aluminium 2 mm, hvit blank Minstepris kr. 250, Klar akryl 5 mm Polerte kanter 70 Glass, 6 mm klar float Polerte kanter Minstepris kr. 500, For montering på spesialplater, be om pris Pakking og emballasje Bobleplast og hjørner etter format, fra kr. 50, Eske for forsendelse, lages etter format, fra kr. 250, Spesial trekasser, be om pris FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo Prisliste utsmykking Side 4

6 OPPHENG OG ETTERBEHANDLING Plateholdere Pr. stk Alu budsjett, Ø13 mm, 18 mm til vegg, maks platetykkelse 11 mm 50 Alu budsjett, Ø20 mm, 20 mm til vegg, maks platetykkelse 11 mm 60 Alu budsjett, Ø30 mm, 30 mm til vegg, maks platetykkelse 21 mm 80 Steel, Ø15 mm, 15 mm til vegg, maks platetykkelse 11 mm 80 Steel, Ø20 mm, 20 mm til vegg, maks platetykkelse 11 mm 100 Steel, Ø25 mm, 25 mm til vegg, maks platetykkelse 16 mm 180 Steel, Ø50 mm, 50 mm til vegg, maks platetykkelse 40 mm 870 Border, krom, Ø25 mm, 25 mm til vegg, maks platetykkelse 15 mm 100 Konturskjæring pr. m Kutting/fresing på datastyrt skjærebord 50 Oppsett av kuttefiler, fra kr. 1500, Manuell tilskjæring, fra kr. 660, FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo Prisliste utsmykking Side 5

7 DESIGN OG ANDRE TJENESTER Scanning 94mb 124mb 150mb+ Råscan* av negativ/dias Råscan* med flatbed 370 Proscan* = Råscan* + retusj, pris etter vurdering av original Lagre bilder på minnepenn 2Gb, kr. 170, Minstepris kr. 350, *Råscan løst støv fjernes, filen etterbehandles av kunde *Proscan alt støv fjernes, manuell korrigering etter operatørens skjønn Bilderedigering og Retusj pr. 1/2 time pr. time Bilderedigering Retusj Grafisk design pr. 1/2 time pr. time Design og layout Eksponeringsdesign og løsninger pr. 1/2 time pr. time Prosjektledelse, utarbeide løsning og gjennomføring av prosjekt Montering hos kunde pr. time Montering pr. montør, kl Montering pr. montør, overtidstillegg utenom ordinær arbeidstid avtales Oppmøte servicebil Oslo, kr. 350, Oppmøte servicebil utenfor Oslo, avtales Tillegg for montasjemateriell, kjøring, parkering og bomavgift FotoPhono Imaging AS Alf Bjerckes vei Oslo Prisliste utsmykking Side 6

8 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FotoPhono Imaging AS pr. 1. januar Tilbud, avtale og kontrakt 1.1. Tilbud er bindende for FotoPhono Imaging AS i 21 dager fra datering Når FotoPhono Imaging AS har mottatt underskrevet ordre eller bekreftelse på e-post fra oppdragsgiver, er avtale inngått Tilbud er betinget av at: Oppdragsgiverens materiale samsvarer med FotoPhono Imaging AS tilbud. Varer leveres som én leveranse hvis ikke annet avtales Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder, med mindre ikke annet er avtalt. 2. Pris 2.1. Alle priser er eks. mva, emballasje og levert til én adresse. Pristilbudet bygger på gjeldende nivå for lønninger, materialpriser og øvrige omkostninger på avtaletidspunktet FotoPhono Imaging AS kan regulere prisen dersom det i tiden frem til leveransen er gjort endringer i eksterne kostnader, som lønninger, materialpriser og annet Priser i annen valuta er basert på gjeldende valutakurs på tilbudsdatoen. Ved kursendringer før betaling, vil FotoPhono Imaging AS justere prisen tilsvarende Utover avtalt pris, kan FotoPhono Imaging AS kreve betaling for: Ekstraarbeid som følge av at grunnmateriale oppdragsgiveren har gitt FotoPhono Imaging AS viser seg å være ufullstendig, uegnet eller mangelfullt. Ekstraarbeid som følge av at oppdragsgiveren rekvirerer rettelser i levert og godkjent materiale. Overtidsarbeid og andre ekstra omkostninger som er særskilt avtalt med oppdragsgiveren. Oppbevaring, utlevering, håndtering og forsendelse av oppdragsgiverens digitale eller analoge materiale etter at levering har funnet sted. Ekstraarbeid som følge av for sen levering fra oppdragsgiver eller hvis oppdragsgiver på andre måter handler slik at oppdraget ikke kan gjennomføres som en kontinuerlig produksjon ifølge avtalt fremdrift Hvis ikke annet er avtalt, er alle priser gitt under forutsetning at varene leveres Ex Works (EXW) FotoPhono Imaging AS. 3. Levering 3.1. FotoPhono Imaging AS kan, på oppdragsgiverens anmodning og for dennes regning, sørge for transport og tegne ønsket transportforsikring Levering er på avtalt tidspunkt og sted, hvis den ikke kan gjennomføres på grunn av force majeure - omstendigheter, jfr. Pkt Ved forsinkelser etter pkt har FotoPhono Imaging AS rett til en forlengelse av leveringstiden eller til å heve avtalen Dersom det ikke er bestemt et leveringstidspunkt, skjer leveringen når FotoPhono Imaging AS arbeide er ferdig. 4. Betaling 4.1. Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje innenfor de til enhver gjeldende frister fastsatt av FotoPhono Imaging AS På FotoPhono Imaging AS anmodning er oppdragsgiveren pliktig til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. 5. Opphavsrett, eiendomsrett, bruksrett m.m FotoPhono Imaging AS har opphavsretten til utviklede forarbeider, konsepter, kreative opplegg, original - materiale m.m. som FotoPhono Imaging AS har utarbeidet. Intet av dette må overlates til tredjemann uten FotoPhono Imaging AS s samtykke Det FotoPhono Imaging AS har fremskaffet eller latt frembringe av forarbeider, skisser, mellomprodukter, materialer m.m. til bruk for leveransen, er FotoPhono Imaging AS eiendom. Dette gjelder også om det er fakturert særskilt Overdragelse til oppdragsgiver av bruksrettigheter til konsepter, tekst, bilder, tegninger, design, og annet skjer kun etter særskilt avtale FotoPhono Imaging AS har intet ansvar for oppdrags giverens manglende hjemmel til reproduksjon, mangfoldig gjøring eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger, mønstre, illustrasjoner, tekster, varemerker, andre forretningskjennetegn og øvrig vareutstyr, herunder formgivning eller annet som kan være underkastet tredjemanns rettigheter. Påtar FotoPhono Imaging AS seg ansvar overfor tredjemann i anledning av oppdragsgiverens manglende hjemmel til utnyttelse av tredjemanns tilkommende rettigheter, holder oppdragsgiveren FotoPhono Imaging AS skadesløs for et slikt ansvar. 6. Forsinkelse 6.1. Inntrer forsinkelser er oppdragsgiveren, med det av paragraf 3.2. følgende forbehold, kun berettiget til kompensasjon og/eller å heve avtalen såfremt oppdragsgiveren samtidig med inngåelsen av avtalen har presisert betydningen av at levering skjer til nøyaktig bestemt tid. 7. Mangler 7.1. Før produksjonen skjer, har oppdragsgiver rett og plikt mot kostnad, til å godkjenne siste korrektur/blåkopi. FotoPhono Imaging AS plikter å fremlegge korrektur - materiale for oppdragsgiver og gi en frist for godkjenning, tilpasset produksjonen. FotoPhono Imaging AS har intet ansvar for feil i godkjente materialer, eller det oppdragsgiveren ikke skriftlig har rettet i korrektur, herunder print, digitale informasjoner, prøvetrykk eller lignende Oppdragsgiveren er ikke berettiget til prisavslag eller til å nekte å motta det bestilte med mindre det er avvikelser fra godkjent prøve eller avtalt spesifikasjon Oppdragsgiveren er ansvarlig for straks, og senest åtte dager fra mottagelsen og alltid innen varen er tatt i bruk, å reklamere på en mangelfull og/eller leveranse med feil. Hvis reklamasjonen unnlates eller kommer for sent, mister oppdragsgiveren adgang til å få rettet en mangel, såfremt dette kan skje innen rimelig tid. 8. Ansvar 8.1. Ved forsinkelse og mangel ved det leverte materiale, har FotoPhono Imaging AS intet ansvar hvis forsinkelsen eller mangelen skyldes: Arbeidskonflikter av enhver art eller i tilfelle sykdom. Enhver omstendighet som FotoPhono Imaging AS ikke er herre over, så som brann, vannskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, opprør, uroligheter, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig vareknapphet, restriksjoner på drivkraft, eksport- og importforbud og annen lignende force majeuresituasjon FotoPhono Imaging AS har intet ansvar for tap eller beskadigelse av f.eks. originaler, materialer og lignende som ikke tilhører FotoPhono Imaging AS, men som er overlatt FotoPhono Imaging AS av oppdragsgiveren med henblikk på løsning av en avtalt oppgave eller med henblikk på oppbevaring, herunder på oppbevaring av arbeider FotoPhono Imaging AS har utført. Oppdragsgiveren må selv sørge for forsikring av materiell mot skade og undergang Under alle omstendigheter kan en eventuell erstatning ikke overstige den pris som er avtalt mellom partene. 9. Underleverandører 9.1. FotoPhono Imaging AS kan, helt eller delvis, la arbeider bli utført hos underleverandører Det er FotoPhono Imaging AS ansvar å sikre underleverandørenes erklæring om at de lever opp til de krav til miljø- og arbeidsvilkår, kvalitet m.m. som oppdragsgiveren spesifiserer FotoPhono Imaging AS er ansvarlig for å kontrollere kvaliteten på underleverandørenes arbeid Ved feil begått av underleverandørene kan FotoPhono Imaging AS ikke gjøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser. FotoPhono Imaging AS plikter å gjøre oppdragsgiveren kjent med det inntrufne straks og kan ikke fakturere for ekstraarbeid i forbindelse med dette. 11. Fortolkning og tvistløsning Kjøpsloven i norsk lovgivning får anvendelse på gjeldende avtale i det omfang rettstilstanden ikke er fastlagt i avtalens tekst eller i nærværende salgsog leveringsbetingelser. En eventuell tvist om avtalens fortolkning eller vilkårenes oppfyllelse og håndhevelse kan bringes inn for norske domstoler i overensstemmelse med norske vernetingsregler.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser november 2008 1. GYLDIGHET A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for all handel mellom Expedit Norge A/S heretter kalt Expedit, og Expedits kunde,

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Betingelser, shop.constructor.no

Betingelser, shop.constructor.no Betingelser, shop.constructor.no Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra shop.constructor.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

PKS STANDARD SALGSVILKÅR

PKS STANDARD SALGSVILKÅR PKS STANDARD SALGSVILKÅR Standard salgs- og leveringsbetingelser ved kjøp fra selskap i PKS GROUP, herunder PKS Interiør AS, PKS Industri AS og Q-Railing Norge (heretter omtalt som «PKS»). Innledning Med

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.4 av 01 september 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: 991 609 407 Dronningens gate

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER

STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER STANDARD KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSGIVER 1. OM STANDARD KONTRAKTVILKÅR Standard Kontraktsvilkår for Oppdragsgiver er del av den kontrakt som er inngått med Leverandøren om kjøp av varer og/eller tjenester

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER

OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER OPTIMERAS STANDARD OPPDRAGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES KJØP AV TEKNISKE TJENESTER 2. UTGAVE 03/2014 1. PARTER I disse standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende ( Standard oppdragsbetingelser

Detaljer

Standard betingelser for O M Rakvåg A/S pr juli 2013.

Standard betingelser for O M Rakvåg A/S pr juli 2013. Standard betingelser for O M Rakvåg A/S pr juli 2013. Vår ordrebekreftelse og disse standard betingelser har forrang. Oppdragstaker/selger har påtatt seg et arbeid med å levere/ montere utstyr som er beskrevet

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS

Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS Salgs og leveringsbetingelser for Rørteft AS, heretter kalt RT AS 1. Praktiske forhold 1. Bruksområde for vilkårene. Disse alminnelige vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra RT AS, med mindre annet

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. HJEMMEBESØK OG OPPMÅLING 3. BINDENDE SALGSAVTALE 4. SALGSGJENSTANDER 5. PRISER 6. BETALINGSBETINGELSER 7. BESTILLING 8. VARER MED STANDARD MÅL

Detaljer

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår A-2.1 Generelt Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for all levering av varer og tjenester til Ringsaker kommune hvor ikke annet er avtalt. Kjøper er Ringsaker

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer