Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok"

Transkript

1 Liv og Røre metodebok 1

2 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt med arbeidet har undertegnede utarbeidet prosedyre for henholdsvis overvekt og fedme for skolehelsetjenesten i Ringerike kommune. Metodeboken er tilgjengelig på Ringerike kommunes nettsider og beskriver kurset Liv og Røres innhold, gjennomføring samt utarbeidelse av resultater. Liv og Røre er et kurs for barn med overvekt og foreldrene deres. Kurset startet opp i 2007 av helsesøstrene Eirin Viktil og Lillan Tangen Bratsberg og er et kommunalt tiltak i førstelinjetjenesten. Hovedmål: Endring av levevaner i sunnere retning slik at barnet gradvis får mindre overvekt. Delmål: -At deltagerne erfarer glede ved fysisk aktivitet. -At deltagerne deltar i organisert idrett. Målgruppe: Skolebarn med overvekt i aldersgruppen trinn. Det er plass til 12 barn og deres foreldre. Ressurser: En helsesøster i 20 % stilling, en helsesøster i 10% stilling og to kommunale fysioterapeuter to timer i uka. Varighet: Ett skoleår aktivt på kurs. En time i uken, vi følger skoleruta med hensyn til fridager. Deretter følges barna opp i fire nye år med måling av vekt og lengde, og individuelle samtaler. Fire ganger år to, to ganger år tre og fire, en gang år fem. Lokaler: Vi holder til på Elixia treningssenter. Der leier vi en sal, og får tilgang på personalrommet hvor samtalegruppene foregår. Innhold: Barna trener hver gang. Foreldrene trener med barna annen hver gang. Annen hver gang kommer foreldrene til samtalegruppe. Treningen er lekbasert. Hønefoss, 2014 Lillan Tangen Bratsberg Kontaktinformasjon: 2

3 Innholdsfortegnelse Liv og Røre metodebok... 1 Innledning... 2 Påmelding og rekruttering... 4 Invitasjonsbrev... 5 Kursmateriell... 6 Halvårsplan... 7 Samtalegrupper... 9 Overvekt, årsaksfaktorer og helse... 9 Fysisk aktivitet - hverdag og helg Endringshjulet og endringsfokusert veiledning Samtale med barna «Bra mat for bedre helse» kurs Individuelle samtaler med foreldre og barn Motivasjon og endring Psykisk helse, mat og overvekt Veien videre etter endt kurs Veiing og måling Gjennomføring av trening Fravær Måling og utarbeidelse av resultater for vekt/kmi Utarbeidelse av resultater for mental helse, SDQ Måling av fysisk form Evaluering

4 Påmelding og rekruttering Helsesøstre i alle barneskoler i Ringerike kommune finner aktuelle barn etter å ha veid og målt. Foreldre kan også melde på barna selv. Barn kan delta på Liv og Røre dersom iso-kmi er over 25. Jfr. Nasjonale faglige retningslinjer- IS-1736, veies og måles barna ved skolestartundersøkelsen, i 3. trinn og ellers etter behov eller foreldrenes ønske. Ved skolestartundersøkelsen tilbys barn og foreldre å delta på liv og røre i løpet av samtalen. Invitasjonsbrev kan sendes med foreldrene hjem. Elever på 3.trinn: Veies og måles etter gjeldende retningslinjer og prosedyre. Dersom overvekt eller fedme avdekkes kan invitasjonsbrev sendes hjem til foreldre etter telefonkontakt, se neste side. Nye deltakere føres opp på deltakerlista for årets kurs. Annonsering: Kurset annonseres på Ringerike kommunes nettsider og i Ringerikes blad. 4

5 Invitasjonsbrev LIV OG RØRE Et kurs for barn med overvekt i trinn, og foreldrene deres. Kursets varighet: Ett skoleår, samt oppfølging i totalt fem år. Hovedmål: At barna skal stabilisere vekten ved at familiene endrer livsstil i positiv og helsefremmende retning. Målet skal nås gjennom et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet. Hva gjør vi? Vi trener hver mandag på Elixia Hverven fra kl Annen hver gang er en forelder med og trener, annen hver gang kommer foreldrene til samtalegruppe. Der snakker vi om å endre vaner, være fysisk aktiv, og vi holder kurset Bra mat for bedre helse. Fysioterapeut og helsesøster leder gruppene. Gruppen består av ca 12 barn med foreldre. TILBUDET ER GRATIS FOR DELTAGERNE! Ansvarlige for gjennomføringen: Helsesøster Eirin Viktil, helsesøster Lillan T. Bratsberg og fysioterapeut. 5

6 Kursmateriell Alle deltakere får utdelt en kursperm. Dette er en perm med integrerte plastlommer. Permen har en forside, deltakerliste og halvårsplan for høstsemesteret. De ledige plastlommene brukes til kursmateriell fra «Bra Mat for bedre helse»-kurset og samtalegruppene. Foreldrene tar med permen hver kurskveld Side 1: Forside med barnets navn Side 2: Deltakerliste Side 3: Halvårsplan høstsemesteret Side 4: Halvårsplan vårsemesteret Side 5 og videre: Materiell fra «Bra mat»-kurs og samtalegruppene som deles ut underveis Foreldrene får utdelt boken «Mathjelpen for foreldre»-2013, som brukes i «Bra mat»-kurset. Denne boken er valgt fremfor «Kokebok for alle» fordi den er nyere og inneholder Helsedirektoratets nyeste ernæringsråd. 6

7 Halvårsplan Alle deltakere får utdelt halvårsplan for hvert semester. HALVÅRSPLAN HØST 2013 UKE DATO AKTIVITET ANSVAR 36 2/9 Velkommen! Veie og måle barna. Alle trene. Bli kjent Alle 37 9/9 Samtale: Overvekt og helse + uteaktivitet Eirin 38 16/9 Testing av barna + uteaktivitet Hege/Eir 39 23/9 Samtale: Fysisk aktivitet hva er gøy å gjøre? Hege 40 30/9 Høstferie. Egentrening. Alle 41 7/10 Samtale: Endring Lillan 42 14/10 Alle trene aktivitetstur i skogen Hege/Eir 43 21/10 Samtale: Bra mat - kurs Eirin 44 28/10 Alle trene leke i skogen Hege/Eir 45 4/11 Samtale: Bra mat - kurs Eirin 46 11/11 Alle trene + individuelle samtaler. Alle 47 18/11 Samtale: Bra mat - kurs Lillan/Eirin 48 25/11 Alle trene + individuelle samtaler. Hege/Eir 49 2/12 Samtale: Bra mat - kurs Eirin 50 9/12 Julebord på Vang skole. Veie og måle barna. Denne dagen Alle trenger vi litt mer tid. Ta med tørr t-skjorte til barna. Eirin Viktil helsesøster Lillan T. Bratsberg, helsesøster / Trenere: kommunefysioterapeut 7

8 HALVÅRSPLAN VÅR 2014 UKE DATO AKTIVITET ANSVAR 2 6/1 Alle trene Eir/Christian 3 13/1 Alle trene + samtalegrupper Alle 4 20/1 Alle trene + samtalegrupper Alle 5 27/1 Samtale: Fysisk aktivitet Eir 6 3/2 Alle trene, ski på Ringkollen Eir/Christian 7 10/2 Samtale: Bra mat-kurs 5 Eirin 8 17/2 Alle trene, ski på Ringkollen Eir/Christian 9 24/2 Vinterferie. Egentrening Alle 10 3/3 Samtale: Motivasjon og endring Lillan 11 10/3 Alle trene: Ake på Ringkollen Eir/Christian 12 17/3 Samtale. Veie/måle Motivasjon og endring Lillan/Eirin 13 24/3 Alle trene Eir/Christian 14 31/3 Samtale: Kropp, mat og følelser Ingrid Søns. 15 7/4 Alle trene: Utetrening ved Elixia Eir/Christian 16 14/4 Påskeferie - trene på egen hånd! Alle 17 21/4 Påskeferie - en gang til Alle 18 28/4 Samtale. Veien videre etter endt kurs. Friskis og Svettis Stine L 19 5/5 Alle trene. Sykkeltur Christian 20 12/5 Alle trene. Sykkeltur Christian 21 19/5 Pinsefri. Ut og løp og lek! Alle 22 26/5 Alle trene- testing Christian 23 2/6 Samtale. Veie og måle Lillan/Eirin 24 9/6 Pinsefri. Ut og løp og lek! Alle 25 16/6 Sommertur Alle Eirin Viktil, helsesøster Lillan T. Bratsberg, helsesøster / Trenere: Kommunefysioterapeut 8

9 Samtalegrupper Samtalegruppene holdes annenhver uke med foreldrene. Samtalegruppene varer en time mens barna trener. Temaer for samtalegruppene høstsemesteret: Individuell samtale med utfylling av skjema, veie og måle barna. Overvekt, årsaksfaktorer og helse Fysisk aktivitet Endring, endringshjulet Samtale med barna Bra mat-kurs: kurskveld 1-4 Temaer for samtalegruppene vårsemesteret: Individuelle samtaler med alle barn m/foreldre. Fysisk aktivitet Bra mat kurs: Kurskveld 5 Veie/måle og vurdere resultater(før påske). Hver enkelt får se sine percentilskjemaer. Kropp, mat og følelser. Veien videre etter endt kurs Veie/måle og vurdere resultater ved kursslutt. Overvekt, årsaksfaktorer og helse Helsesøster har samtalegruppen Fakta om overvekt : Pressemelding] WHO har definert overvekt som ein ny global epidemi. Overvekt er i ferd med å verte ei av Noregs største helseutfordringar. Overvekt og fedme er ikkje lenger forbeholdt vestlege land, men er eit sterkt aukande problem også i den fattige delen av verda, seier Gunn - Elin Aa. Bjørneboe, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet. 9

10 Folk i Noreg har gått kraftig opp i vekt dei siste åra. Gjennomsnittsvekta for norske 40-årige kvinner har auka med 3,7 kilo dei siste 30 åra. I løpet av dei same åra er norske menn på 40 år blitt 9,1 kilo tyngre. Det er urovekkjande at ferske tall viser ein negativ trend blant born og unge. I følgje upubliserte tal frå nasjonale kosthaldsundersøkingar blant ungdommar i 1993 og 2000 auka prosenten 13-åringer som var overvektige og feite frå omlag 8 til 12 %, seier Bjørneboe. Selv om genetiske faktorer spiller en betydelig rolle for utviklingen av overvekt, er det gode holdepunkter for at overvekt i dagens samfunn skyldes for høyt energiinntak og for lavt energiforbruk. Stillesittende arbeid, energisparende innretninger, utstrakt bruk av motoriserte transportmidler og passiv fritid er viktige i denne sammenhengen. Økt fysisk aktivitetsnivå fører som regel til økt stoffskifte via økning i muskelmassen. Økt muskelmasse fører til økt stoffskifte, og virker bl.a positivt inn på sukkernivået i blodet. Studier viser at de som er fysisk aktive under en vektreduksjon, og som fortsetter med regelmessig fysisk aktivitet etter vektreduksjonsperioden har lettere for å opprettholde vekttapet. Folkehelseinstituttet: Fett er menneskets viktigste energilager, og fettlagrene innebærer at vi kan klare oss med lite mat i lang tid. Verdens helseorganisasjon (WHO) har publisert definisjoner for overvekt og fedme hos voksne. Disse definisjonene benyttes både i Norge og en rekke andre land. Her benyttes begrepet kroppsmasseindeks (KMI) som regnes ut ved å dividere vekten med høyden ganger høyden (kg/m2). KMI kan ikke brukes som eneste vurderingsmål for enkeltpersoners vekt, fordi kroppsform, beinmasse og muskelmasse også varierer. KMI er først og fremst interessant for å følge utviklingen i befolkningen over tid. I et samfunn vil det alltid være en spredning i ulike kroppstyper, og noen barn og voksne lagrer mer fett på kroppen enn andre. De fleste barn med overvekt er fysisk friske, men noen kan ha psykososiale plager. Svært høy vekt og fedme kan også gi fysiske helseproblemer, Etter treårsalderen er fedme hos barn forbundet med økt risiko for fedme i voksen alder. Risikoen øker med stigende alder, og er enda større hvis en eller begge foreldre har fedme. Forebyggende tiltak bør rette seg mot både kosthold og fysisk aktivitet. I voksen alder er fedme forbundet med ulike følgesykdommer, særlig hjerte- og karproblemer og stoffskifteproblemer (Ebbeling, 2002, Franks, 2010). 10

11 Mulige årsaker til vektøkning Årsaken til vektøkningen i befolkningen er en ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk. Hos den enkelte er det mange biologiske og psykologiske forhold som kan påvirke energiregnskapet. Vi vet at arvelige forhold kan ha stor betydning for den enkelte. Derfor vil noen ha større problemer enn andre med å holde vekten. Endringer i miljøforhold må forklare de betydelige endringene vi har sett i vekten i den norske befolkningen de senere tiårene, det gjelder også barn og unge. Det at dagliglivet har blitt mindre fysisk aktivt har trolig hatt betydning. Vi har ikke data som kan fortelle om det er endringer i fysisk aktivitet eller endringer i kosthold og energiinntak som spiller størst rolle. Trolig er det en kombinasjon av begge. Vanskelig tema. Tabubelagt? Dere er kommet til kurs, det er en super start! Alle her er ulike. Ulike livssituasjoner 1 eller 2 hjem? Ulik grad av overvekt Flere i familien overvektige? Ulik motivasjon? Ulike utfordringer; matglad, usunt, inaktiv, grenser? Generelle samtalegrupper. Deltagende, gi og få. Gruppeprosess. Bli trygge. Ikke moraliserende. Vi vet: Når vi blir ivrige på deres vegne, skjer det INGENTING. Bare når dere vil noe selv, skjer det noe. Vi har et avklart mål: Redusere overvekt ved å endre vaner. Hvilke(t) mål har dere for kurset? Relatert til persentilskjemaet? Har dere snakket med barna deres om hvorfor dere er her? Har barna egne mål? Passe klær de ønsker seg? Henge bedre med i gymmen? Dere har begynt på kurs for å endre vaner. Hvem trenger å endre? Bare barnet? Hele familien? Kan være vanskelig å forandre livsstil. Jeg har de vanene jeg har fordi jeg liker dem. Hvem i familien vil yte mest motstand? Dere skal øve på å begynne på noe nytt, og øve på å slutte med det gamle. Vi skal ha et helt skoleår her sammen! Dere er litt heldige gratis kurs Benytt sjansen nå som dere har den. 11

12 Det vi skal starte med nå er ganske krevende. Dere må sette av tid og krefter til å gjøre dette. Barna vil bli hjulpet, ikke bare fysisk, men også psykisk og sosialt. Dere må sette grenser. Mye god omsorg i et nei. Værra vaksin den som e det no. Bare den voksne har oversikten og kjenner konsekvenser. Derfor må den ta ansvaret. Be nettverket deres om hjelp. Inviter dem med i grensesettingen. Noe annet enn kake til kaffen? Si nei takk, fordi dere jobber med å redusere sukkerinntaket deres. Kroppen kan varsle fare ved endring: En som er vant til å spise mye pølse, og ikke får det over tid, men får mye grønsaker. Kroppen sier : Hm, blir det ikke litt mye gulrøtter nå? En som er vant til å spise mye frukt og grønt, og får bare pølser etc. Kroppen vil savne frukten! Fysisk aktivitet: En veltrent person vil oppleve FLYT ved å trene hardt. Tilsvarende vil en utrent person oppleve ubehag og vondt ved fysisk aktivitet/trening. Fysisk aktivitet - hverdag og helg Fysioterapeut har samtalegruppen Hva er fysisk aktivitet? Gi eksempler på hva som for deg er fysisk aktivitet. Definisjon: All kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå Hva sier denne definisjonen om fysisk aktivitet? Vesentlig økning energiforbruket utover hvilenivå Gi eksempler på fysisk aktivitet med definisjonen i bakhodet Hvilken virkning har fysisk aktivitet på kroppen vår? Belaster hjertet, økt krav til sirkulasjon blodet pumpes raskere, økt følsomhet for insulin, kortvarig blodtrykkssenkende, bedre immunforsvar Sterkere skjelett og muskulatur forebygger benskjørhet, høyere arbeidskapasitet Kognitivt gir fysisk aktivitet økt konsentrasjon 12

13 Effekter av fedme (forebygge hjerte og kar, diabetes type to, belastning på muskel og skjelett særlig kne og hofter, høyt blodtrykk) Fys aktivitet forebygger også enkelte krefttyper Fysisk aktivitet bedrer lungefunksjon, muskelstyrke, balanse og motorikk, forebygger ryggplager og styrker tarmfunksjonen. Økt velvære, bedre evne til å takle stress, gir mer energi og bedre søvn. Menneskekroppen er skapt for bevegelse, men mengden bevegelse har forandret seg fra vi var bønder og skogbrukere til mer stillesittende arbeid. Det anbefales at barn og unge er i fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet i minst 60 minutter hver dag Størstedelen av dagen tilbringes i ro eller i aktivitet med lav intensitet Både moderat og hard fysisk aktivitet, som kan deles i flere kortere økter i løpet av dagen Så allsidig som mulig: kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet, hurtighet, kortere reaksjonstid, koordinasjon For voksne er det anbefalt 30 minutter hver dag (Helsedirektoratet) Hvordan ser hverdagen ut? Hvordan kan den endres? Hvordan står det til med fysisk aktivitet i hverdagen? Ønsker dere å endre? Helg: fysisk aktivitet i helgen Hva er foreldrenes rolle Motivator Deltagelse/støtte Grensesetter (sette grenser på skjermtid og bruk av tlf) Oppleve glede sammen med barna Det er bedre å være overvektig og fysisk aktiv enn å ha normalvekt og være inaktiv. Bekledning/utstyr Klær ull innerst, lag på lag Skotøy Annet utstyr (informasjon om utstyrssentralen og dele ut brosjyre) Husk refleksvest når vi skal være ute 13

14 Testing, hvordan denne gjennomføres Avslutning Viktig å tenke på at dere er forbilder. I utgangspunktet er barn glad i å være i bevegelse, sjelden man ser barn som ikke gidder å røre seg, men trenger etter hvert tilrettelegging/støtte fra foreldre for å være i fysisk aktivitet. De tar gjerne etter deres vaner/uvaner. Å trene/være fysisk aktiv sammen med barna setter barna stor pris på. Det har dere kanskje observert på de få timene vi har hatt. Prøv å ikke la barna få vite så mye om deres vondter barna tar etter. Muskel og skjelettplager blir IKKE bedre av å sitte stille. Viktig med bevegelse for og blant annet få blodsirkulasjon til. Stillesittende, stivhet, lite blodsirkulasjon gir mer stivhet og smerter. Endringshjulet og endringsfokusert veiledning Helsesøster har samtalegruppen. Endringsfokusert veiledning er en velegnet metode for atferdsendring og livsstilsendring, og tar utgangspunkt i at atferdsendring er en prosess som går gjennom ulike faser. Metoden anbefales av Helsedirektoratet. Endringshjulet: Modellen legger vekt på at veiledningen må tilpasses det enkelte individ etter hvilket stadium i endringsprosessen han befinner seg på. 14

15 FASENE: Føroverveielse- Still spørsmål og gi informasjon for å sette i gang en tankeprosess om livsstilsendring. Overveielse- Finn fram til grunner for livsstilsendring. Styrk individets mestringsforventning og løs ambivalens. Forberedelse- Lag en plan for livsstilsendring sammen med foreldre/barn. Finn metoder og verktøy som passer for hver enkelt. Handling- Følg opp barn/foreldre, gi oppmuntring og informasjon. Snakk om utfordringer og problemer ved å fortsette ny livsstil. Vedlikehold- Gi positiv tilbakemelding, ha fokus på livsstilsendring og bidra til strategier som kan forhindre tilbakefall. 15

16 Samtale med barna Helsesøster har samtalegruppen. Flere foreldre uttrykker at det er vanskelig å snakke med barna om vekt og hvorfor de er på kurset. De ønsker at kursholdere har en samtale med barna alene. Samtalen holdes i begynnelsen av treningen av helsesøster og tar ca minutter. Følgende spørsmål og temaer tas opp: Hvorfor går dere på kurs? Har mamma/pappa snakket med dere om det? Dere er på kurs her for å bli sunnere, sprekere og sterkere. For å bli det så må dere gjøre noen forandringer. Har dere gjort noen forandringer? Noen må gjøre forandringer i forhold til aktivitet og trening og alle må gjøre forandringer i forhold til maten, men dere må ikke gjøre de samme forandringene alle sammen.. For å gjøre forandringer, så må kanskje mamma og pappa lage noen nye regler hjemme. Har noen av dere fått noen nye regler? Hva tenker dere om forandringer og nye regler? Blir dere sinte eller blir det mer krangel? Det er uansett mamma og pappa som må bestemme hva som er best for dere. Hvordan kan dere hjelpe mamma og pappa til å kjøpe nok frukt og grønnsaker? Hvis foreldrene ønsker det så kan samtalen gjentas mot slutten av kurset. «Bra mat for bedre helse» kurs Kurset holdes av helsesøster. Kurset holdes over 5 kvelder av 1 time i stedet for 2 timer på grunn av at treningstiden til barna er 1 time. Foreldrene får hjemmelekse til hver gang der de må lese noen sider i boken «Mathjelpen for foreldre». Kurskveld 4 er siste kurskveld før juleferien og gjennomføres som julebord. Vi låner da en skole med skolekjøkken og gymsal. Barna trener med fysioterapeut mens foreldrene lager ulike retter, pynter og dekker langbord. Når maten er klar spiser vi alle sammen. Denne 16

17 kvelden bruker vi lenger tid (ca 2,5 t). Det oppleves som en positiv avslutning på første semester og bidrar positivt til gruppeprosessen. Individuelle samtaler med foreldre og barn Familiene får tilbud om individuelle samtaler 3 ganger i løpet av kurset. Ved oppstart, på slutten av første semester og på våren før kursslutt. Første kursdag er det individuelle samtaler med barna og foreldrene samt veiing og måling av barna. Vi informerer familien om innholdet i kurset, regler for fravær og forsøker å avdekke om barna eller familiene har andre utfordringer som kan ha betydning for utviklingen av overvekt. Følgende skjema fylles ut: 17

18 Navn: OPPGAVE Dato: RESULTAT/UTFØRT Vekt, måles i lett undertøy Høyde BMI/KMI Hvordan får de til å komme hver uke? Max fravær 5 ganger, unntatt sykdom Trening/samtalegrupper, et skoleår Oppfølging i 5 år Hva vi gjør på trening Ha med ute- og innesko, vannflaske Hvilke forventninger har dere til kurset? Er det andre utfordringer i familien enn vekt? På skolen faglig/sosialt På fritiden, venner/aktiviteter I familien, konflikter mellom søsken/foreldre/foeldre og barn Sover barnet nok og godt? Utfordringer hos foreldre? Bor barnet hos begge foreldre? Velkommen, vi skal ha det gøy Motivasjon og endring Samtalegruppen holdes av helsesøster og bruker deler av foreldreveiledningsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ). Å gjøre forandringer i forhold til kost og aktivitet vil i alle familier innebære nye grenser. Dette kan være i forhold til mengde godteri, skjermtid, aktivitet og hva 18

19 og hvor mye barna får spise. Målet med samtalegruppene er å gi foreldrene støtte og styrke i endringsarbeidet. Det blir fokusert på to hovedprinsipper, oppmerksomhetsprinsippet og rollemodellprinsippet. Underveis gjøres praktiske øvelser og konkrete eksempler brukes. Rollemodellprinsippet: «Barn gjør som du gjør, ikke som du sier» Når foreldre er gode rollemodeller for endring blir endring i familien enklere. «Skal jeg som voksen spise godteri og drikke brus i uken når barna ikke får lov til det?» «Hva er å kose seg for oss? Hva bør/kan endres hjemme hos oss når vi koser oss?» «Kan jeg bli med barnet ut å leke for å øke barnets aktivitetsnivå, eller skal jeg sende barnet ut for å leke?» Oppmerksomhet: Positiv oppmerksomhet i form av ros og lek blir mest vektlagt. Barn søker oppmerksomhet fra andre, positiv(ros) eller negativ(kritikk). Barn bør få ti positive tilbakemeldinger for hver negativ tilbakemelding/beskjed. Mangel på ros og oppmerksomhet for passende adferd kan føre til mer upassende adferd hos barn. Prinsipper for effektiv ros: Lek: Vær spesifikk, f.eks: «så fint at du smaker på en ny grønnsak» Gi ros på rett sted og til rett tid, dvs at rosen skal være betinget av at barnet viser passende adferd. Vis entusiasme, smil og blikkontakt når du gir ros. Unngå å kombinere ros og irettesettelse, f.eks: «Det er fint at du smaker på grønnsakene, men du kunne gjerne spist enda fler» Gi ros straks. Den mest effektive rosen er den som gis innen 5 sekunder etter den positive adferden. Velg konkret adferd å rose. Det kan være veldig effektivt å velge ut en bestemt adferd. Leken bidrar til å bygge et varmt forhold og sterke bånd i familien og til å skape et overskudd av positive følelser og erfaringer som dere kan dra veksler på i konfliktfylte perioder. Den grunnleggende betydningen av lek er å fremme barnas følelse av mestring og selvstendighet, og gi dem muligheter til lovlig kontroll og makt. Følg barnets initiativ og la barnet styre leken. La barnet styre tempoet i leken. 19

20 Ikke konkurrer med barnet. Ros og oppmuntre barnets kreativitet og ideer. Vær en oppmerksom og støttende publikummer. Le og ha det gøy. Belønning: Håndfast belønning kan brukes som forsterker for å motivere barn til å lære nye ferdigheter eller adferd, f.eks å spise grønnsaker. Det er viktig å gi sosial belønning i tillegg, f.eks spesifikk ros for samme adferd. Håndfaste belønninger kan være tilleggsprivilegier, klistremerker eller en feiring når mål er nådd. Belønningen kan komme spontant eller den kan planlegges på forhånd sammen med barnet, f.eks belønningsskjema. Familien bør sette kortsiktige og lette mål for å oppnå mestring. Oppnådde mål bør belønnes. Psykisk helse, mat og overvekt Samtalegruppen holdes av kommunepsykologen. Temaer: - Psykisk helse og livskvalitet hos barn med overvekt - Stigmatisering - Vennskap - Kroppsbilde og selvfølelse - Forstyrret spiseatferd - Hva kan foreldre gjøre for å styrke barnas psykiske helse - Hvordan snakke med barn om overvekt på en god måte Veien videre etter endt kurs 20

21 Friskis og Svettis har gruppetreningstilbud for barn som likner treningen som gjennomføres på Liv og Røre. De kommer for å informere om tilbudet sitt. Videre motiveres foreldre til å bli fulgt opp gjennom sommeren for å oppdage eventuelle tilbakefall i endringsprosessen. Veiing og måling Jfr Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1736,s 20, veies barna med minst mulig klær, helst i undertøy (truse/bokser evt. t-skjorte). Barna veies og måles ved kursstart, før jul, påske og sommeren. Foreldrene får presentert barnas percentilskjemaer for å se vektutviklingen. Ved siste veiing/måling i juni lages avtale om oppfølging frem til oppfølgingstreff i september. Familiene anbefales oppfølging med veiing (eventuelt hjemme) i løpet av sommeren for å oppdage tilbakefall tidligst mulig. Oppfølging i løpet av sommeren kan foregå per telefon eller som konsultasjon på helsestasjonen. 21

22 Gjennomføring av trening Treningen planlegges og gjennomføres av to kommunefysioterapeuter. Helsesøster deltar ved anledning. Oppvarming: Halesisten, sprette store baller rundt og dytte bort andres ball, jogge i ring og gjøre som den første i rekka (ta i gulvet med arm, strekke arm i været, lange skritt, korte skritt) Stasjonstrening: 4 stasjoner, 1 min på hver stasjon: Hoppe over 4 hindre og løpe tilbake, jogge opp og ned på bosuball, legge seg ned på ryggen reise seg opp og legge seg ned på magen og reise seg opp, situps (kan sitte to mot hverandre og holde i hendene mens man slipper seg sakte bakover). Stafett: Løpe til andre enden av salen og hente en ertepose hver til bøtten er tom (ca 50 poser og 12 deltakere), første runde rulle seg fra en ende til en annen og tilbake, froskehopp, museskritt, lange skritt. Kortleken:4 lag, en og en løper til andre enden og snur et kort, tar det med tilbake hvis det er «sin» farge, dette er en stafett som fortsetter til alle lag har hentet alle kort i sin farge. Hoppe tau:øve på å klare det alene og som slengtau. Dette er super trening og gir enorm mestringsfølelse når de får det til. Gå på ski: Vi drar to ganger på Ringkollen og går på ski sammen, foreldre og barn. Aking: En gang i løpet av vinteren drar vi på Ringkollen og aker sammen med foreldre og barn. Sykkeltur: To ganger på våren møtes alle og vi sykler sammen eller i puljer etter ferdigheter. Avslutningstur: Siste gang på kurset går vi sammen til Kongens utsikt hvor vi spiser fylte wraps. Etter hver trening serveres oppdelt frukt til alle. Etter skitur og aking får alle varm solbærsaft. Fravær For at familiene skal ha størst mulighet for å lykkes med kurset har vi sett at høy grad av tilstedeværelse har vært avgjørende. I tillegg er det ressurskrevende å følge opp de familiene som ikke møter på kurset da de mister viktig informasjon underveis. Derfor er grensen for fravær bortsett fra sykdom satt til 5 dager for å beholde plassen på Liv og Røre. 22

23 Måling og utarbeidelse av resultater for vekt/kmi Resultater utarbeides med utgangspunkt i KMI ved kursstart. Barnet har redusert overvekt hvis differansen mellom KMI og grensen jfr. alder/kjønn (iso- KMI) er mindre etter kurset enn ved kursstart. Hvis barnet har KMI>iso-KMI 30 ved alle målinger, brukes iso-kmi 30-tallet som utgangspunkt, ellers brukes iso-kmi 25 som utgangspunkt for utregning. Vekt og høyde måles 4 ganger under kurset: ved kursstart, før jul, før påske og ved kursslutt. År to veies og måles barnet 4 ganger: september, desember, mars og juni. År tre veies og måles barnet to ganger, til jul og til sommeren. År fire veies og måles barnet to ganger, til jul og til sommeren. År fem veies og måles barnet en gang, til sommeren (5 år etter oppstart). Eksempel: Gutt 10 år, KMI 22,17 ved kursstart. Ved slutten av kurset: 10,5 år, KMI 20,22. Overvekten er redusert. Gutt 9 år, KMI 20,72 ved kursstart. Etter 4,5 års oppfølging: 13,5 år, KMI 22,85. Redusert overvekt (differansen mellom guttens KMI og iso-kmi 25 verdien i forhold til alder er mindre etter oppfølging enn før kursstart, gutt 9 år har grense 19 og gutt 13,5 år har grense 22). Resultatene publiseres slik: Resultater etter 5 år 23 barn startet på kurs. 13 fullførte oppfølging 5 år = 57 % 8/23 som startet på kurs har redusert overvekt = 35 % 8/13 som fullførte 5 år har redusert overvekt = 62 % Resultater gruppe 6 (etter endt kurs) 10 deltakere Resultater etter kurset 8 har redusert overvekt 2 har økt overvekt 23

24 KMI-tabell 2-18 år, jenter og gutter IS Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge 24

25 Skåring av mental helse med SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire - 'Sterkeogsvake sider' Gå inn på følgende side: Klikk på dette ikonet: Klikk på dette gule ikonet: The new SDQ scoring site for online scoring and report generation. Trykk continue Enter data from a parent or other carer Dette skjemaet brukes ved kursets start: Double-sided SDQ with the 25 core questions and impact supplement Standard version (4-17 year) Dette skjemaet brukes ved kursets slutt: Follow-up SDQ with 25 core questions and impact supplement including follow-up items Standard version (4-17 year) Klikk på ønsket skjema (blå farge) og kryss på svarene jfr. skjemaene foreldre har fylt ut. Fyll ut alle sidene, trykk save and continue for hver side. Deretter trykk: View, print or save report Trykk: Print or save PDF report nederst på siden. Skriv ut rapporten, trykk deretter clear data and score someone else. Skår så neste barn. Rapporten skal skannes inn i barnets journal under: ny kontakt - liv og røre - SDQ 25

26 Utarbeidelse av resultater for mental helse, SDQ SDQ, skåringsverktøy for mental helse, fylles ut av foreldre ved oppstart og avslutning av kurs. Ved oppstart brukes følgende skjema: (P SDQ and impact supplement for the parents of 4-16 year olds) Ved avslutning brukes følgende skjema: (P4-16 FOLLOW-UP - SDQ, follow-up questions and impact supplement for the parents of 4-16 year olds) Skjemaene skåres som beskrevet på forrige side( ) Eksempel på resultatsrapport etter oppstart-sdq Parent Questionnaire, completed 9th September 2012 by mother Score for overall stress Score for emotional distress Score for behavioural difficulties Score for hyperactivity and attentional difficulties Score for difficulties getting along with other children Score for kind and helpful behaviour Score for the impact of any difficulties on the child's life 19 (17-20 is high) 5 (5-7 is high) 7 (6-10 is very high) 4 (0-6 is close to average) 3 (3 is slightly raised) 5 (0-6 is very low) 5 (3-10 is very high) Eksempel på resultatsrapport etter avslutning-sdq (samme barn) Parent Questionnaire, completed 9th June 2013 by mother Score for overall stress Score for emotional distress Score for behavioural difficulties Score for hyperactivity and attentional difficulties Score for difficulties getting along with other children Score for kind and helpful behaviour Score for the impact of any difficulties on the child's life 9 (0-14 is close to average) 1 (0-4 is close to average) 3 (3 is slightly raised) 3 (0-6 is close to average) 2 (0-3 is close to average) 7 (7 is slightly low) 1 (1 is slightly raised) Hos dette barnet er alle parametre forbedret. 26

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Tren smart og effektivt. Jill Jahrmann

Tren smart og effektivt. Jill Jahrmann Tren smart og effektivt Jill Jahrmann Innhold 1) Hva trenger kroppen for å trives? 2) Hva er viktigst, hverdagsaktivitet eller trening? 3) Treningsvane Trening, mosjon eller fysisk aktivitet? Intensitet

Detaljer

Den vestlige verden opplever. en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet:

Den vestlige verden opplever. en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet: Den vestlige verden opplever en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet: Hva gjør vi for å forebygge og behandle overvekt hos barn og unge? 1. juni 2011 Henriette Øien,

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring. endring av holdninger/atferd knyttet til fedme

Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring. endring av holdninger/atferd knyttet til fedme Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring endring av holdninger/atferd knyttet til fedme Dr. Med.Grethe Støa a Birketvedt Aker Universitetssykehus Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand

Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand Frisklivsresept Frikslivssentralen i Kristiansand HELSE OG SOSIAL AVDELING 1 Bevisstgjøringsøvelse! Har du gledet deg til å komme hit i dag? Har du smilt til noen i dag? Har du snakket med noen du ikke

Detaljer

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL

Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet. Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Fysisk aktivitet når vektreduksjon er målet Jeanette Roede Fysioterapeut, kommunikasjonssjef og hjerterdame hos LHL Anbefalinger når fysisk aktivitet er middelet og vektreduksjon er målet Mengde? Intensitet?

Detaljer

HÅNDBALL SEKKEN. Vi ønsker flere barn fysisk aktiv

HÅNDBALL SEKKEN. Vi ønsker flere barn fysisk aktiv :- HÅNDBALL SEKKEN Vi ønsker flere barn fysisk aktiv Det er ingen selvfølge lenger at barn er fysisk aktive, da barns hverdag har endret seg mye. Barn har i større grad blitt en del av et organisert samfunn,

Detaljer

Persondata. Kartlegging. Kosthold. Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr. Navn foresatte. Hvem følger barnet i prosjektet?

Persondata. Kartlegging. Kosthold. Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr. Navn foresatte. Hvem følger barnet i prosjektet? Persondata Navn Adresse Navn foresatte Far: Mb: Hvem bor barnet hos til daglig? Dato for oppstart i prosjekt: Fødselsdato/personnr Postnr/Sted Mor: Mb: Viktige hendelser /belastninger nå Hvem følger barnet

Detaljer

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø E-mail: merethe.monsen@unn.no Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning av energiforbruket utover

Detaljer

Aktiv skoleveg en god investering!

Aktiv skoleveg en god investering! Enhet for fysioterapitjenester - FYSAK Aktiv skoleveg en god investering! Foto: Helén Eliassen En aktiv skoleveg kan gi: trafikkerfaring naturopplevelser sosial trening tid til undring mulighet for frisk

Detaljer

Prosjekt Friskliv 2-12

Prosjekt Friskliv 2-12 Overvekt blant barn. Resultater fra kartlegging i tre kommuner 2012 Prosjekt Friskliv 2-12 Overvekt blant barn Resultater fra en kartleggingsundersøkelse i prosjekt Friskliv 2-12 Gry Hübenthal, prosjektleder,

Detaljer

Mat og aktivitet for god helse hos barn - Hvordan kan skolen bidra?

Mat og aktivitet for god helse hos barn - Hvordan kan skolen bidra? Mat og aktivitet for god helse hos barn - Hvordan kan skolen bidra? Marte Volden Spesialfysioterapeut MSc Fedmepoliklinikken/ Senter for fedmeforskning og innovasjon (Obece) St. Olavs Hospital Tema Overvekt

Detaljer

Fysisk aktivitet for voksne personer med Prader-Willis syndrom. Fysioterapeutene Eva Elisabeth Næss og Kaja Giltvedt

Fysisk aktivitet for voksne personer med Prader-Willis syndrom. Fysioterapeutene Eva Elisabeth Næss og Kaja Giltvedt Fysisk aktivitet for voksne personer med Prader-Willis syndrom Fysioterapeutene Eva Elisabeth Næss og Kaja Giltvedt I løpet av én generasjon Fra ute til inne Fra løkker til baner til haller Fra å gå og

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

LEK - Livsstilendringskurs

LEK - Livsstilendringskurs LEK - Livsstilendringskurs LEK - livsstilendringskurs Tverrfaglig samarbeid mellom Helsestasjonstjenesten og Fysio og ergoterapitjenesten i Sandnes kommune Støtte fra Rogaland Fylkeskommune i form av RUP-

Detaljer

Overvekt og mat. Utsikten hotell Kvinesdal. Mandag 12. desember 2011

Overvekt og mat. Utsikten hotell Kvinesdal. Mandag 12. desember 2011 Overvekt og mat Utsikten hotell Kvinesdal Mandag 12. desember 2011 Det må være balanse mellom energiinntak og energiforbruk Energiforbruk = Forbrenning Forbrenning Brennbart materiale Oksygen Forbrenning

Detaljer

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Aktive voksne gir aktive barn. Barn som får mange og gode opplevelser med fysisk aktivitet i oppveksten, er også mer aktive når de blir voksne. Ta deg tid

Detaljer

LIV OG RØRE. Nettverksmøte Frisklivssentraler i Oslo og Akershus

LIV OG RØRE. Nettverksmøte Frisklivssentraler i Oslo og Akershus LIV OG RØRE Nettverksmøte Frisklivssentraler i Oslo og Akershus Frisklivssentralen Ski Annette Rud Frisklivskonsulent 100 % Fysioterapeut Mensendieck Hovedansvar: Barn og unge Lene Østby Furu Leder Frisklivssentralen

Detaljer

Hva er egentlig (god) helse?

Hva er egentlig (god) helse? 1 Hva er egentlig (god) helse? Fravær av sykdom Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære(who) Helse er overskudd til å takle (skole)hverdagens

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur som øker energiforbruk utover hvilestoffskifte

Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur som øker energiforbruk utover hvilestoffskifte Fysisk aktivitet Diskuter i grupper! Hva vil det si å være fysisk aktiv? Når er du fysisk aktiv i løpet av dagen? Hvordan oppleves det å være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur

Detaljer

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVASJON, MESTRING OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Ergoterapeut Mari Aanensen Enhet for fysikalsk medisin og forebygging Sørlandet sykehus Kristiansand HVORFOR KAN DETTE VÆRE NYTTIG FOR DERE? Større innsikt

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS

Trinn-for-trinn GUIDE. Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise. Utarbeidet av Thomas Edvardsen, Kostholdsveileder TMS Trinn-for-trinn GUIDE Gå ned i vekt med den maten du er skapt for å spise Utarbeidet av, BedreKosthold.no 2016 Om Vinteren 2010 gikk jeg ned 15 kg ved hjelp av et kosthold med mindre karbohydrater, og

Detaljer

Fysisk aktivitet og diabetes

Fysisk aktivitet og diabetes Fysisk aktivitet og diabetes Kirsti Bjerkan Klinisk ernæringsfysiolog og helse- og treningspedagog Fysisk aktivitet og diabetes Hva er hva? noen begrep og definisjoner Fysisk aktivitet en livslang medisin

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Diabetes og fysisk aktivitet. Utdanningsprogram i diabetesbehandling og- omsorg 8.sept 2006

Diabetes og fysisk aktivitet. Utdanningsprogram i diabetesbehandling og- omsorg 8.sept 2006 Diabetes og fysisk aktivitet Utdanningsprogram i diabetesbehandling og- omsorg 8.sept 2006 Fysisk aktivitet Med hovedmål : Bli komfortabel med diabetesen ift fysisk aktivitet- selv sin beste behandler

Detaljer

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring Foto: Carl Erik Eriksson Friskliv og mestring Tilbud til familier med overvektsproblematikk Tove Drilen Klinisk ernæringsfysiolog tove.drilen@trondheim.kommune.no Enhet for fysioterapitjenester Bakgrunn

Detaljer

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn 01.10.2012 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen

Detaljer

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2014 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut.

Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Samtaleverktøyet «Gode vaner for god helse» er utviklet av Kreftforeningen i 2012, i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Grunnlaget for gode helsevaner legges i oppveksten, derfor er det viktig

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Nettkurs: Hverdagslydighet

Nettkurs: Hverdagslydighet Nettkurs: Hverdagslydighet Velkommen til et kurs som ikke bare kommer til å gi deg og hunden din nye, nødvendige og viktige ferdigheter, men også kunnskap til å lære hunden din nye ting etter endt kurs.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start

UKE 1. Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start UKE 1 Mandag: Kondisjonsøkt: 1x4 minutter kick-start bør du være på rundt 85-95% av makspuls mot slutten av 4-minutters perioden. Her kan du lese om hvordan du finner makspuls. 3. 5 minutter nedtrapping

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell

RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD. Små grep, stor forskjell RÅD FOR ET SUNNERE KOSTHOLD Små grep, stor forskjell HVORFOR SPISE SUNT? Det du spiser påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Spiser

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Del 1 Motivasjon og Mål

Del 1 Motivasjon og Mål Del 1 Motivasjon og Mål Denne første måneden skal vi jobbe med motivasjon, og vi skal sette mål for å komme i form. Du kommer først og fremst til å bruke tid på å bli kjent med din egen helse, og vi skal

Detaljer

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter

Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen Pedagogisk psykologisk rådgiver Karmøy Kommune Lasse Dahl Veileder i utadrettet team Brusetkollen Skole & Ressurssenter Kjetil Andreas Hansen / Lasse Dahl 1 19.09.2011 Hva bidrar

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011)

Progresjonsplan: 3.2 Kropp, bevegelse og helse. ( april 2011) . ( april 2011) I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet.

Detaljer

EGENTRENING. Planlegging av egentreningsperioden:

EGENTRENING. Planlegging av egentreningsperioden: EGENTRENING Planlegging av egentreningsperioden: Kondisjonstrening er en grunnleggende øvelse i alle idretter. Det gir deg økt utholdenhet og bedre kondisjon, samt gjør deg raskere hvis du løper korte

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 15.03.2013 1 Helsepotensial - WHO Et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og røykfrihet kan redusere risikoen for: hjerte- og karsykdommer med 80%

Detaljer

Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger

Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger Er dagens unge trent for å trene? 2.mai seminar John Tore Vik, folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag fylkeskommune. Stigende helsekostnader

Detaljer

Fokus p å overvekt og fedme:

Fokus p å overvekt og fedme: Fokus p å overvekt og fedme: Hva er god tiln ærming til enkeltpersoner og familier med overvekt og fedme? Hva kan vi som fagfolk gj øre som monner? Praktiske erfaringer med kostholdsregulering i boliger

Detaljer

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Dere skal vite hva som skjer med kroppen ved økende alder Hvordan og hvorfor bør eldre trene Konkrete øvelser dere kan gjennomføre på arbeidsstedet bare for

Detaljer

FYSAK - en nødvendig mulighet

FYSAK - en nødvendig mulighet FYSAK - en nødvendig mulighet Tverrfaglig revmakonferanse Bodø 1. og 2.desember 2011 Jakob Joh. Djupvik rådgiver Tidligere FoU-sjef VHSS Helse Helse er å ha overskudd til hverdagens krav (PF Hjort 2000)

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Hopp i det! 4.trinn 75 minutter

Hopp i det! 4.trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Hopp i det! 4.trinn 75 minutter Hopp i det! er et undervisningsprogram om og med fysisk aktivitet! Målet er å øke kunnskapen om helsegevinstene av fysisk aktivitet,

Detaljer

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Bakgrunn: - Egen erfaring - Mentale prosesser aktivert ved naturopplevelser - Masteroppgave: Master of

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle

Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle Fire av fem nordmenn beveger seg for lite. Hva er konsekvensene? Elin Kolle Førsteamanuensis Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole NIH Fitness Fagdag 11.3.2016 Disposisjon Fysisk aktivitet

Detaljer

Mestring av ryggsmerter

Mestring av ryggsmerter Informasjon fra fysioterapeutene Mestring av ryggsmerter i hverdagen Universitetssykehuset Nord-Norge Terapeutavdelingen, Seksjon for Fysioterapi 2012 Velkommen til oss! Dette informasjonsheftet er laget

Detaljer

Fysisk aktivitet Kva er helse? 17:30 17:55. Spørsmål? Svar -stikkord. Eit val. Det at dere sjølv måtte reise dere å legge fram papiret

Fysisk aktivitet Kva er helse? 17:30 17:55. Spørsmål? Svar -stikkord. Eit val. Det at dere sjølv måtte reise dere å legge fram papiret Kva er helse? God helse definisjonar og tankar 1946: Ein tilstand av fullkommen fysisk, mentalt og sosial velvære, ikkje berre fråvær av sjukdom Fysisk aktivitet Solund 29.mars 2017 Kari Einen - Fysioterapeut

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Trening og treningsprinsipper. Kristian Hoel Kongsberg, 13. november 2016

Trening og treningsprinsipper. Kristian Hoel Kongsberg, 13. november 2016 Trening og treningsprinsipper Kristian Hoel Kongsberg, 13. november 2016 Generell utvikling i fotball - Spillet går raskere - Spillerne er bedre trent - Mer penger i fotballen / viktigere å vinne - Større

Detaljer

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming 8 Vg1 Oppvarming 1 Oppvarming Før du går i gang med et hardt fysisk arbeid, bør du varme opp. Oppvarming fra hvile til arbeid Kroppen trenger tid til å omstille seg fra hvile til arbeid. Derfor bør du

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1

Ernæring. Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1 Ernæring Kari Hege Mortensen Rådgiver ernæring 29.10.2012 1 = 29.10.2012 2 GL = 56 820 kcal 1,9 gr fiber 29.10.2012 3 En God Start 4 29.10.2012 4 De viktigeste utfordringene Redusere saltinntaket Fettkvalitet

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

Treningslære 1 BELASTNING, TILPASNING OG PROGRESJON

Treningslære 1 BELASTNING, TILPASNING OG PROGRESJON Treningslære 1 BELASTNING, TILPASNING OG PROGRESJON TRE GRUNNPILARER I ALL TRENING «Én serie igjen! Dagens program har kostet krefter. Trening av maksimal styrke er krevende. Nå gjelder det å få opp fem

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Forebyggende fysisk gruppeaktivitet

Forebyggende fysisk gruppeaktivitet Forebyggende fysisk gruppeaktivitet HVA ER QUICK CARE? Quick Care er en privat konsulentvirksomhet, som har spesialisert seg i arbeidsmarkedsrettet avklaring og oppkvalifisering av sykemeldte og dem som

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-2016 Symra barnehage

HANDLINGSPLAN 2014-2016 Symra barnehage HANDLINGSPLAN 2014-2016 Symra barnehage Bakgrunn for handlingsplanen: Symra barnehage ble med i et prosjekt kalt Atten tusen timer, høsten 2014. Det er Østfold Fylkeskommune som driver prosjektet. Prosjektet

Detaljer

sunn sterk frisk 24 timers livsstil

sunn sterk frisk 24 timers livsstil Anne Mette Rustaden Anette Skarpaas Ramm Rebekka Th. Egeland sunn sterk frisk 24 timers livsstil Foto: Daniel Sannum Lauten Copyright Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2016 Foto: Daniel Sannum Lauten Tilrettelagt

Detaljer

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius

Spis smart, prester bedre. Vind IL 2016 Pernilla Egedius Spis smart, prester bedre Vind IL 2016 Pernilla Egedius Hva du spiser betyr noe Mer overskudd og bedre humør Bedre konsentrasjonsevne Reduserer risikoen for overvekt,diabetes 2, Får en sterk og frisk kropp

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog

Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog Tilbudet for barn/unge med overvekt VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER Ragnhild Gundersen, teamsjef Ann Katrin Høve Seljeås, spesialpedagog Valnesfjord Helsesportssenter En spesialistinstitusjon innen fysikalsk

Detaljer

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy?

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Aktivitetsgrupper 1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Mål: Å bli kjent med gruppeledere, målsetninger for samlingene og andre deltagere Å begynne en felles forståelse for hva aktivitet betyr Å kjenne

Detaljer

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut.

Erfaring med bruk av mo2verende intervju. Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Erfaring med bruk av mo2verende intervju Inger Arctander Fysioterapeut og kogni2v terapeut. Motiverende Intervju (MI) Motivational Interviewing, MI Motiverende Samtale Endringsfokusert Rådgivning. MI ble

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk.

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk. Nina ble smertefri med Pust Yoga: -Jeg måtte lære å puste på nytt -Jeg pustet meg frisk 5 Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

I Norge samarbeider vi pt. med 18 private og offentlige bedrifter.

I Norge samarbeider vi pt. med 18 private og offentlige bedrifter. VEKK MED VONDTENE HVA ER QUICK CARE? Quick Care er en privat konsulentvirksomhet, som har spesialisert seg i arbeidsmarkedsrettet avklaring og oppkvalifisering av sykemeldte og dem som står i fare for

Detaljer

Presentasjon av. Skolehelsetjenesten. i Haugesund Kommune

Presentasjon av. Skolehelsetjenesten. i Haugesund Kommune Presentasjon av Skolehelsetjenesten i Haugesund Kommune Hvem er vi? 4 helsesøstre, 3 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter og lege. Skolehelsestjenesten er en fortsettelse av det forebyggende helsetilbudet

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening. GENERELL INFORMASJON: Minner alle på at det ikke er lenge igjen til seriestart. Første Bredde kamp er 4 april. Første KM kamp er 21 april. UKE 11. 4 planlagte treningsøkter. Uke 12. Vi kjører trening for

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Juni 2011 < kreftforeningen.no Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig

Detaljer

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er:

I denne e boken skal jeg ta for meg noen teknikker som kan brukes for å holde på motivasjonen. De ti teknikkene jeg skal ta for meg er: HVORDAN HOLDE KOKEN http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Det er mange årsaker til at vi mennesker ikke lykkes på ulike områder i livet. For noen er hovedproblemet at de ikke vet nok om hvordan

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Hva vet vi om effekten av høyde og vektmåling? Helsesøster fagdag i Oslo 14.1.14 Ellen Margrethe Carlsen

Hva vet vi om effekten av høyde og vektmåling? Helsesøster fagdag i Oslo 14.1.14 Ellen Margrethe Carlsen Hva vet vi om effekten av høyde og vektmåling? Helsesøster fagdag i Oslo 14.1.14 Ellen Margrethe Carlsen Refleksjon Hvis ditt barn hadde vektproblemer hvordan ønsker du at det bel møtt av helsepersonell?

Detaljer

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter

God skolestart. Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke. Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter God skolestart Oppfølgende helsefremmende tiltak etter ressursuke Tilbud til skolene fra Stavanger kommunes fysioterapeuter Gymopplegg for 1.trinn - ballaktiviteter Mål: bedre ballferdighet, forståelse

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping

Bakgrunn. England: Improvement Foundation. Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Bakgrunn England: Improvement Foundation Sverige: Sveriges kommuner og landsting + Qulturum i Jönköping Norge: Pensjonistforbundet + Kunnskapssenteret og Sandefjord kommune Lyst på livet til Norge Pilotprosjekt

Detaljer

GRØNN FRAMTID FOR SYNSHEMMEDE I ØSTFOLD

GRØNN FRAMTID FOR SYNSHEMMEDE I ØSTFOLD Forebygging Prosjektnummer: 2007/1/0060 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET GRØNN FRAMTID FOR SYNSHEMMEDE I ØSTFOLD Norges Blindeforbund Østfold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Kap. 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Detaljer

Vi ønsker å si litt om: Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv -å se hele mennesket

Vi ønsker å si litt om: Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv -å se hele mennesket Betydningen av et helhetlig og langsiktig perspektiv -å se hele mennesket Kompetansehelga Orientering 2017 Anita Rapp-Ødegaard Daglig leder Sunn Idrett Vi ønsker å si litt om: Sunn Idrett hvem vi er, hvordan

Detaljer