Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Eline Jahre Wikan Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Kurt-Ivar Wikan Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Simon Emanuelsen Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Vilde Rushfeldt Beddari Anne Wikan SVA/SVAAWI

2 Innhold Sluttrapportering - Establishing techniques and competence for measuring enteric methane emission from sheep, instinr Respirasjonskammer for sau, forprosjekt - prosjektnr U 2012/ / TJO/TJOVHL Mottaker Landbruksdirektoratet Vibeke Lind TJO/TJOVHL Invitasjon til anbudskonkurranse - Kartlegging av arealene langs Håelva i Rogaland Jæren vannområde, Anbudskonkurranse - Kartlegging av arealene langs Håelva i Rogaland I 2015/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Jæren vannområde/rogaland fylkeskommune Melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Alstahaug kommune v/ragna Gunn Bye Annette Bär TJO/TJOABA Tilbakemelding på manglende brannverntiltak - bolig i Vollveien 7, Vollebekk Senter for bioenergi. Samarbeidsavtale om opprettelse og drift - Biogasslab Vollebekk I 2007/ / LOA/LOAHML TE JOR/JORCBR Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/jorun Andersen Ny avtale - Tilbud om fast stilling som forsker fra Stilling som forsker - Ett års engasjement i 100 % stilling - Arealbruk og tiltak U 2014/ / JOR/JORJST

3 P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Kamilla Skaalsveen Karen Dagny Evjen Johansen JOR/JORKEJ Melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Herøy kommune, landbrukskontor v/jørn Høberg Annette Bär Samarbeid mellom YSFRI og Bioforsk, instinr TJO/TJOABA Prosjekt Utvikling av samarbeid med Kina vedrørende dyrking av makroalger - Instinr I 2014/ / BOD/BODMNG BOD/BODMNG Chinese Academy of Fishery Sciences/Dr. Hui Liu Seminar i Bodø, , instinr Prosjekt Utvikling av samarbeid med Kina vedrørende dyrking av makroalger - Instinr I 2014/ / BOD/BODMNG BOD/BODMNG Zhejiang Mariculture Research Institute/Xie Qilang Ny versjon, Bioforsk Rapport, vol. 10, nr. 62, åpen, Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014, instinr Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) - Beregning av jord- og fosfortap med modellen Agricat 2, instinr Agricat 2 PURA U 2015/ / JOR/JORSIK Mottaker Vannområdet Bunnefjorden med

4 Årungen- og Gjersjøvassdraget/Anita Borge Sigrun Kværnø JOR/JORSIK Takker for oppdrag - skjøtselsplan Kvisli, instinr Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: U 2009/ / KVI/KVIEJS 620 Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder/Rune Sævre Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Tildeling av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet i Oppland - Prosjekt Utmarksbeite, biologisk mangfold og kjøttproduksjon Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Utmarksbeite, biologisk mangfold og kjøttproduksjon - Klima- og miljøprogrammet I 2015/ / LOK/LOKHAS LOK/LOKHAS Fylkesmannen i Oppland Agronomisk vurdering i forbindelse med søknader om off-label bruk av Conserve i grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker og utvidelse av virkeområde for sommerfugllarver - mot trips, purremøll og løkflue i vårløk, kepaløk, sjalottløk og purre Conserve - Off-label - div vekster - spinosad ( SK = skadedyrmiddel ) - jfr sak 2007/552, 2008/705 oa U 2006/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Endring i uttak av foreldrepermisjon Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll PLH/PLHASU U 2009/ / APE/APEPLU 221 Mottaker Till Seehusen Bjørg Selliken LOA/LOABSE

5 Ønsker kunnskapsstøtte og innspill - Grenseverdier for tungmetaller i kalk, forslag i endringsforordning fra EU Mattilsynet - Henvendelse vedrørende grenseverdier for tungmetaller i kalk - Endringer i EUs gjødselforordning I 2015/ / JOR/JOREJJ JOR/JOREJJ Mattilsynet/Torhild Tveito Compaore Melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Hemnes kommune, v/øystein Dyrlie Annette Bär TJO/TJOABA Ønsker notat fra Bioforsk - Grenseverdier for tungmetaller i kalk, forslag i endringsforordning fra EU Mattilsynet - Henvendelse vedrørende grenseverdier for tungmetaller i kalk - Endringer i EUs gjødselforordning I 2015/ / JOR/JOREJJ JOR/JOREJJ Mattilsynet/Torhild Tveito Compaore Notat - Vurdering av levert anleggsjord, Arendal idrettspark Arendal Eiendom KF - Vurdering av levert anleggsjord, Arendal idrettspark U 2015/ / JOR/JORTKH Mottaker Arendal Eiendom KF/Rune Halvorsen Trond Knapp Haraldsen Flytebrygge Kjerringstrand - Røssøya Tjøtta - Røssøya JOR/JORTKH U 2015/ / TJO/TJONMR 030.9

6 Mottaker Ståle Edvardsen Norvald Ruderaas Typebeskrivelser for NiN 2.0, instinr Naturtyper i Norge. Instinr TJO/TJONMR I 2013/ / KVI/KVIEJS 620 KVI/KVIEJS Naturhistorisk museum/rune Halvorsen Avtale om utvikling av NiN-dokumentasjon for kartlegging, instinr Naturtyper i Norge. Instinr U 2013/ / KVI/KVIEJS 620 Mottaker Artsdatabanken/Arild Lindgaard Ellen Svalheim ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Lislevand, Gry - LOA KVI/KVIEJS I 2006/ / LOA/LOABMI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOA/LOABMI Statens pensjonskasse Søknad - Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr I 2013/ / JOR/JORCFA 651 JOR/JORCFA Ildikó Fekete-Kertész

7 Innvilget tilskudd til revidering av veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet Veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann - Søknad sendt I 2015/ / JOR/JORAHA JOR/JORAHA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Invitasjon, besøkende forskerstudent - Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr U 2013/ / JOR/JORCFA 651 Mottaker Hungarian Academy of Sciences/Eszter Tóth Csilla Farkas Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Stürite, Ievina - Tjøtta JOR/JORCFA I 2008/ / TJO/TJOHSU 221 LOK/LOKREL Ievina Stürite Invitasjon, besøkende forskerstudent - Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr U 2013/ / JOR/JORCFA 651 Mottaker Hungarian Academy of Sciences/Ágota Horel Csilla Farkas JOR/JORCFA

8 Signert arbeidsavtale - gjeldende fra Personalmappe - Kamilla Skaalsveen - Seksjon Arealbruk og tiltak engasjement fra Opprinnelig timelønnet feltarbeid Seksjon MilTek I 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Kamilla Skaalsveen Oversender ferdig signert avtale - Kampflybase Ørland og Evenes, Grasfaglig rådgivning Asplan Viak AS - Kampflybase Ørland og Evenes, Grasfaglig rådgivning, instinr U 2015/ / LAN/LANTSA Mottaker Asplan Viak AS Trygve Sveen Aamlid LAN/LANTSA Signert, Enkel samarbeidsavtale - Modellverktøy for økonomisk og miljømessig vurdering ved etablering av biogassanlegg, instinr Sol- og bioenergisenter hovedprosjekt - Instinr.: U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker NLR/Jon Geirmund Lied Kristin Sørheim TIN/TINKSO Aksept av tilsegn om tilskot for Bioforsk Økologisk Møre og Romsdal fylkeskommune - Tilskot 2014, Bioforsk Økologisk U 2014/ / TIN/TINKSO 115 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Kristin Sørheim TIN/TINKSO Utkast til protokoll fra interimstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - NIBIO - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML

9 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe - Blystad, Dag-Ragnar - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHHSK Dag-Ragnar Blystad Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Rasmussen, Irene I 2008/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHHSK Irene Rasmussen Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Ørstad, Kari - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 PLH/PLHHSK Kari Ørstad Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Haugslien, Sissel Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHHSK Sissel Haugslien Kvittering for mottatt søknad - Biokull som klimatiltak

10 NFR - Biokull som klimatiltak I 2015/ / JOR/JOREJJ 631 JOR/JOREJJ Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad - Extreme climatic events, ecosystem resilience and sustainability: causes, consequences and management implications of 2014 heather dieback NFR - Extreme climatic events, ecosystem resilience and sustainability: causes, consequences and management implications of 2014 heather dieback I 2015/ / TJO/FURPTH 631 TJO/FURPTH Norges forskningsråd Bestilling av båttransport fra Son til Villa Malla - Flybåten OSCAR - møte Son - Bekreftelser U 2015/ / PLH/PLHLOB 354 Mottaker Flybåten A/S Kari Munthe PLH/PLHKMU Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Alazawy, Arkan Rezak - Hospitering på Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHAHE Arkan R. Alazawy Undertegnet brannerklæring Personalmappe - Alazawy, Arkan Rezak - Hospitering på Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE 221

11 Arkan R. Alazawy PLH/PLHAHE Kvittering på mottatt søknad - Quantifying soil redox heterogeneities by combining spatio-temporal solute flow and redox potential measurements with mathematical modelling NFR - Quantifying soil redox heterogeneities by combining spatio-temporal solute flow and redox potential measurements with mathematical modelling I 2015/ / JOR/JOREBL 631 JOR/JOREBL Norges forskningsråd Kontaktinfo - Avrenning fra komposteringsanlegg Kompostering AS - Avrenning fra komposteringsanlegg U 2015/ / JOR/JORTMA Mottaker Kompostering AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Vedtak om dispensasjon for innførsel av Steinernema carpocapsae fra Storbritannia til forskningsformål - Dispensasjon gjelder Dispensasjon fra forskrift om innførsel av nematodeart til forskningsformål. Steinernema carpocapasae I 2013/ / PLH/PLHSOH 411 PLH/PLHMBJ Mattilsynet Vedtak på søknad om bruksutvidelse av Switch 62,5 WG Switch 62.5 WG - Agronomisk uttalelse ( ny ) - fludioksonil + cyprodinil (S = soppmiddel) Ny agronomisk uttalelse (jfr. Switch-sak: 2006/139 opg 2006/500) I 2007/ / PLH/PLHAST 423 PLH/PLHAST Mattilsynet

12 Takker ja til stilling som postdoktor - jordfysikk og jordhydrologi Stilling som post-doc - Tilknyttet SoilSpace prosjekt I 2015/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Annette Dathe Korrigert vedtak på søknad om bruksutvidelse av Switch 62,5 WG Switch 62.5 WG - Agronomisk uttalelse ( ny ) - fludioksonil + cyprodinil (S = soppmiddel) Ny agronomisk uttalelse (jfr. Switch-sak: 2006/139 opg 2006/500) I 2007/ / PLH/PLHAST 423 PLH/PLHAST Mattilsynet Tilbakemelding på avløpsløsning - Hasle, Nesodden Avløpsløsning - Hasle, Nesodden U 2015/ / JOR/JORGRH Mottaker Kurt Akre Guro Hensel JOR/JORGRH Signert oppdragsavtale mellom Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS og Bioforsk, JBV - Rådgiver Sørli-Lillehammer for InterCity-prosjektet Joint Venture mellom Rambøll Norge AS og Sweco AS - Bioforsk som underleverandør - Interparsellene Tønsberg - Larvik og Porsgrunn - Skien, og Sørli - Lillehammer U 2015/ / JOR/JORTMA Mottaker Rambøll Sweco ANS/Espen Killingmo Trond Mæhlum JOR/JORTMA Undertegnet samarbeidsavtale - mou - mellom Bioversity International, Plants Forever As and Bioforsk Avtale om samarbeid - MOU - Memorandum of understanding - Bioversity International - Plants Forever AS - Bioforsk U 2015/ / PLH/PLHAHE

13 373 Mottaker Bjørnar Bjelland Arne Hermansen PLH/PLHAHE Selskapsbeskrivelse - ITAS eierdrift og Instrumenttjenesten - e-postkorrespondanse Bioforsk som aksjeeier - Bioforsk sine aksjer i selskaper - Rapportering - Spørsmål fra LMD om eierskap i aksjer - Rogaland næringspark - LOG - Inkubator - Selskapskontroll - Selskapsbeskrivelse U 2014/ / LOA/LOAOAB UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra 171 Riksrevisjonen Mottaker Riksrevisjonen Bente Midthjell LOA/LOABMI Selskapsbeskrivelse - ITAS eierdrift og Instrumenttjenesten ITAS -og ITAS Eierdrift. Generalforsamling - Innkalling og protokoller - eierskapsmelding U 2009/ / LOA/LOAHML UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra 332 Riksrevisjonen Mottaker Riksrevisjonen Bente Midthjell LOA/LOABMI Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe Holm, Anne-Kari - Plantehelse, PhD U 2012/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Til rette vedkommende Hans Tranekjer Andresen Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe Skogen, Jan Plantehelse PLH/PLHHTA U 2012/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Til rette vedkommende Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA

14 SØKNAD - Plant defence activation and host plant recognition in the strawberry - crown rot pathosystem - ES NFR SØKNAD - Plant defence activation and host plant recognition in the strawbrerry - crown rot pathosystem - FRIMEDBIO U 2013/ / PLH/PLHMBB 631 Mottaker Norges forskningsråd May Bente Brurberg PLH/PLHMBB Kvittering for mottatt søknad - Plant defence activation and host recognition in the strawberry - crown rot pathosystem NFR SØKNAD - Plant defence activation and host plant recognition in the strawbrerry - crown rot pathosystem - FRIMEDBIO I 2013/ / PLH/PLHMBB 631 PLH/PLHMBB Norges forskningsråd Avslag på søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund I 2015/ / TJO/TJOIHA TJO/TJOIHA Fylkesmannen i Finnmark Tilbakemelding - Økologiske undersøkelser i Eidsvatnet, Bjugn kommune Vannområdet Nordre Fosen - Økologiske undersøkelser i Eidsvatnet, Bjugn kommune U 2015/ / JOR/JORPST Mottaker Vannområdet Nordre Fosen/Ingrid Hjorth Per Gustav Stålnacke JOR/JORPST Offentlig høring av endring av CLP-forskriften - Miljødirektoratet Høring - CLP-forskriften

15 I 2015/ / PLH/PLHKST 008 PLH/PLHKST Mattilsynet Undertegnet collaboration agreement - consortium av TINE - OptGraze Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows - OptGraze - Instinr.: NFRnr.: /E40 I 2012/ / TIN/TINHST 631 TIN/TINHST TINE Analyserapport - Analyse av DNA-ekstrakt fra vev og ekskrement, brunbjørn Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT Mottaker Länsstyrelsen i Västerbottens län/michael Schneider Camilla Tobiassen SVA/SVACAT Innbetaling av husleie for 2015 LMD. Leiekontrakt eiendommer i Bioforsk (JF P 2005/525) (Husleiekompensasjon fra NFR, se 2006/117 A 631) I 2006/ / LOA/LOABMI LOA/LOABMI Landbruks- og matdepartementet Undertegnet kontrakt for prosjekt - Overvåking av skjøtselstiltak i Vegaøyan verdensarv Sriftelsen Vegaøyan verdensarv Overvåking av skjøtselstiltak i Vegaøyan verdensarv prosjekt I 2015/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA

16 Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Signert utbetalingsanmodning - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid, instinr INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr U 2011/ / KVI/KVIERE Mottaker Innovasjon Norge/Irene Tranung Bolette Bele KVI/KVIBOB Signert utbetalingsanmodning, Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper, instinr Forprosjekt - Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper - Instidata U 2014/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Innovasjon Norge/Irene Tranung Bolette Bele KVI/KVIBOB Undertegnet avtale om endring av leveranse av ERP system i forbindelse med fusjon NIBIO - Instidata AS - Bilag 9 nr. 1 Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 11/975 - Fusjon - NIBIO U 2010/ / LOA/LOABMI Mottaker Instidata AS Bente Midthjell Svar på henvendelse om meitemark i torvtak Meitemark i torvtak LOA/LOABMI U 2015/ / JOR/JORTKH Mottaker Lars Inge Korsfur Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Undertegnet kontrakt - Viltkartlegging i Vega Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Viltkartlegging i Vega prosjekt

17 I 2015/ / TJO/TJOTHC TJO/TJOTHC Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Svar på melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA Hemnes Kommune v/ Øystein Dyrlie Svar på søknad om importtillatelse av frø fra Tyskland - Tiriltungen av sorten Oberhaunstaedter Legumes and seaweed as alternative protein Sources for sheep - AltPro (Belgvekster og alger) - prosjektnr I 2013/ / TJO/TJOVHL TE TJO/TJOVHL Mattilsynet Oversender endelig rapport på word-format - Bioforsk Rapport, vol. 10, nr. 62, åpen, Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014, instinr Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) - Beregning av jord- og fosfortap med modellen Agricat 2, instinr Agricat 2 PURA U 2015/ / JOR/JORSIK Mottaker Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget/Anita Borge Sigrun Kværnø Signert arbeidsavtale, Personalmappe - Furset, Rune Jakob JOR/JORSIK I 2012/ / FUR/FURSOP P Off. loven 13 jf fvl ledd 221

18 Rune Jakob Furset FUR/FURSOP Sluttutbetaling for Tilsegn HNH - Verknad av drenering i grovdyrkinga på Vestlandet, frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" I 2012/ / FUR/FURSOP 321E FUR/FURSOP Hordaland fylkeskommune Søknadsskisse, Restaurering av kultivert myr - Del finansiering av ettårig videreføring av doktorgradsarbeid, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Klimagassutslipp fra dyrket myr på Smøla U 2014/ / JOR/JORAGRO Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Søknadsskisse - Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning U 2015/ / JOR/JORAFO Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Søknadsskisse - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter U 2015/ / JOR/JOREJJ Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE

19 Søknadsskisse - Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog U 2015/ / SAR/SARTEG Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Søknadsskisse- Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier U 2015/ / JOR/JORJDE Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Vedtak om støtte, Restaurering av kultivert myr - Delfinansiering av ettårig videreføring av doktorgradsarbeid, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Klimagassutslipp fra dyrket myr på Smøla I 2014/ / JOR/JORAGRO JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Avventer svar fra Landbruksdirektoratet - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter I 2015/ / JOR/JOREJJ JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

20 Avslag på skisse, Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier I 2015/ / JOR/JORJDE JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Avslag på skisse, Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog I 2015/ / SAR/SARTEG JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord og myrundersøkelser Avslag på skisse, Planert jord, status år etter planering Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Planert jord, status år etter planering I 2015/ / JOR/JORLOE JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Avslag på skisse, Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning I 2015/ / JOR/JORAFO JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

21 Søknad om 75% ulønnet permisjon, Personalmappe Engebretsen, Alexander - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 26 JOR/JOROVE Alexander Engebretsen Bekreftelse på mottatt søknad Utlysning - Stipendiat - Plantehelse - Pesticidkjemi - PhD - Smartcrop - Modellering U 2015/ / LOA/LOAGLI Mottaker Søkere Grete Lindseth LOA/LOAGLI Signert arbeidsavtale, Personalmappe - Sara Calvache Gil - Vikariat Turfgrass - Landvik I 2015/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Sara Calvache Gil Bekreftelse - regional koordinator 2015 i Buskerud, instinr Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: I 2009/ / KVI/KVIEJS 620 KVI/KVIEJS Fylkesmannen i Buskerud/Åsmund Tysse Analyserapport - Analyse av ekskrementprøver fra brunbjørn (Ursus arctos) innsamlet i Canada i 2014 Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT 621.5

22 Mottaker Gordon Stenhouse Camilla Tobiassen Signert responstidavtale - Move - Nettverksløsning Move AS - Nettverksløsning i NIBIO SVA/SVACAT I 2015/ / LOA/BODPGG LOA/LOAHML Move AS Innvilget velferdspermisjon Personalmappe Glosli, Anita Budzynska U 2009/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Anita Glosli Arne Hermansen PLH/PLHAHE Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe Belachew Asalf Tadesse - Plantehelse U 2012/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Til rette vedkommende Arne Hermansen Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe - Razzaghian, Jafar M PLH/PLHAHE U 2006/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker til rette vedkommende Arne Hermansen PLH/PLHAHE Vedrørende høringsrunde for Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskapelig og teknologisk forskning (NENT). Høringsrunde

23 I 2006/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Den nasjonale forskningsetiske komiteene Kontrakt til undertegnelse med Asplan Viak - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservai i Hamar 2015 Prosjekt - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat i Hamar Asplan Viak U 2015/ / PLH/PLHGMS Mottaker Asplan Viak Gunn Mari Strømeng PLH/PLHGMS Risikoanalyse av Xanthomonas arboricola pv. pruni (XAP) - Express Pest Risk Analysis - PRA OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen - Instipronr 8857 U 2014/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Lislevand, Gry - LOA PLH/PLHJPE I 2006/ / LOA/LOABMI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOA/LOABMI ***** Retur av signert oppdragsavtale - Statens vegvesens utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Elstad - Frya, prosjektnr , instinr Statens vegvesen - Norconsult AS - Utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Elstad - Frya - Prosjektnummer Instireg 8566 U 2015/ / JOR/JORTKH 642.3

24 Mottaker Norconsult AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Utførte brannverntiltak - Vollveien 7, Vollebekk Senter for bioenergi. Samarbeidsavtale om opprettelse og drift - Biogasslab Vollebekk I 2007/ / LOA/LOAHML BU 15 JOR/JORCBR Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/jorun Andersen

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.

Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.06.2014-15.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.06.2014 Informasjon til LMDs underliggende virksomheter

Detaljer

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11.

Dok.Type: Sak/dok.nr: Løpenr: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig (enhet/initialer): U 2009/647-12 6343/2012 19.11.2012 14.11. Journal Seleksjon: Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.11.2012 E-post Svar på søknad om

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.

Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.10.2011-14.10.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.10.2011 Søknad om støtte til forprosjekt for utvikling av

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.7.2013-21.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Tilbud på vegetasjonskartlegging i Vegaøyan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.05.2015-17.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 11.05.2015-17.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.05.2015-17.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 E-postkorrespondanse vedrørende prosjektbeskrivelse

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.

Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.04.2015-26.04.2015, Journalenhet: loa. plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.05.2015 Valg av oppdragstaker "Tjeneste 1" - Rammeavtaler

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.7.2013-28.7.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Melding om adresse endring Personalmappe Schnug,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 01.06.

Seleksjon: Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 18.05.2015-24.05.2015, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 01.06.2015 Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.02.2011 Journaldato: 31.01.2011-04.02.2011, Journalenhet: LOA - Ledelse og administrasjon, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tildeling totalentreprise Kontorbygg

Detaljer

Journaldato: 02.03.2015-08.03.2015, Journalenhet: LOA, jor. plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 02.03.2015-08.03.2015, Journalenhet: LOA, jor. plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03.2015 Journaldato: 02.03.2015-08.03.2015, Journalenhet: LOA, jor. plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Tillegg II til konsortieavtale, ny treårsperiode

Detaljer

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering:

Dok.dato: 29.09.2009. Klassering: Dok.dato: 19.11.2009. Klassering: Dok.dato: 23.02.2010. Klassering: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.02.2010-28.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.03.2010 VS: Signert avtale om Agresso time/prosjekt mm. Agresso 2010/74-4 2287/2009 29.09.2009 ORGSAM/DT

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune 2016/500-1 2758/2016 08.03.2016 29.03.2016

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune 2016/500-1 2758/2016 08.03.2016 29.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.03.2016, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.03.2016 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Bamble kommune

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.10.2014-12.10.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2014 Tilbud om 60 % fast stilling som Avdelingsingeniør

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.

Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 2.9.2013-6.9.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.09.2013 E-post vedlagt søknad om tilleggsmidler til RFF

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP

Offentlig journal. Underskrevet leieavtale. Regionkontor - Midt-Norge 2008/ / Sluttrapportering av JOP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2010 nderskrevet leieavtale Regionkontor - Midt-Norge 2008/106-2 674/2008 29.04.2008 Statsbygg Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.

Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 22.04.2013-28.04.2013, Journalenhet: LOA, JOR. PLH, SVA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.05.2013 Søknad om delfinansiering forprosjekt Tjøtta

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08.

Offentlig journal. Signert vedlikehold- og serviceavtale. Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst 2014/8-35 2162/2014 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.8.2014-31.8.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.09.2014 Signert vedlikehold- og serviceavtale Anskaffelse - Søknads- og rapporteringssystem for Geovekst

Detaljer

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010

Dok.dato: 27.04.2010. Dok.dato: 28.04.2010. Dok.dato: 30.04.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.5.2010-9.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 nformasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark - Kopi av brev til grunneiere Datafangst biomangfold

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt - Invertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 nderskrevet kontrakt - nvertebrates in oak canopies: a faunistical survey in Norway nvertebrates

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.

Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.07.2011-15.07.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.07.2011 Returnerer ett ferdig signert eksemplar av kontrakt

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.11.2013 Høring - søknad om deling gnr 1942/73/8 Søknad om deling av gnr 1942/73/8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.7.2013-4.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.08.2013 Agenda for direktørmøte 7. - 8. mai 2008 på Ullensvang.

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.

Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 21.08.2013 ******************** Personalmappe Sørdal, Lars

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02.

Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 09.02.2015-15.02.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.02.2015 Søknad om godkjennelse av lokal ansvarshavende

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.05.2014-01.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.

Seleksjon: Journaldato: 26.05.2014-01.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.05.2014-01.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2014 ***** ***** ***** Personalmappe Barlund, Astri

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til styremøte nr JUNI HOS SLU i Umeå. Styret for Skog og landskap / /

Offentlig journal. Innkalling til styremøte nr JUNI HOS SLU i Umeå. Styret for Skog og landskap / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.6.2011-19.6.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.06.2011 nnkalling til styremøte nr. 2 2011-21. JN HOS SL i meå Styret for Skog og landskap 2011 2011/49-3

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 24.11.2014-30.11.2014, Journalenhet: jor, loa, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.12.

Seleksjon: Journaldato: 24.11.2014-30.11.2014, Journalenhet: jor, loa, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 24.11.2014-30.11.2014, Journalenhet: jor, loa, sva, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.12.2014 Kopi av Vedtak om utfasing av Tomahawk - fluoroksypyr

Detaljer

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08.

Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1469657157. Dok.dato: 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2012-26.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 27.08.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Systemutvikler/applikasjonsutvikler (2 stillinger) Norsk institutt for

Detaljer

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / /

Offentlig journal. Budsjettframlegg Statsbudsjettet / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-16.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.05.2010 Budsjettframlegg 2011 Statsbudsjettet 2011 2010/9-2 995/2010 05.05.2010 Landbruks- og matdepartementet,

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.12.2013 5.1.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.01.2014 Kunngjøring Prosjektleder Norsk genressurssenter Personalmappe KimAnh Tempelman Mezzera 2014/11

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Offentlig journal Journaldato: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00009-003 U Datert: 22.01.2008 Arkiv: ***** Saksans: LED/NMHWASTE Til: Norges Forskningsråd Sak: Styringsgrupper

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av Ar5 for Tolga. DMK og Gårdskart for Tolga kommune 2009/ /

Offentlig journal. Ferdigstilling av Ar5 for Tolga. DMK og Gårdskart for Tolga kommune 2009/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.5.2010-23.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2010 Ferdigstilling av Ar5 for Tolga DMK og Gårdskart for Tolga kommune 2009/233-2 488/2010 17.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.03.2011 Avløp fra eiendommen 1942/14/133 Avløp fra eiendom 1942/14/133 2011/993-1

Detaljer

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok.

NFR-prosjekt /I10 - Accounting for carbon and GHG emissions: balancing multiple landscape functions on framland. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.5.2010-30.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.06.2010 Oversendelse av prosjektavtale til signering NFR-prosjekt 199316/10 - Accounting for carbon and

Detaljer

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02.

Offentlig journal. VS: A/CZ0046/2/0009 - November. Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLIF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1 23/2010 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012-4.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 VS: A/CZ0046/2/0009 - November Prosjekt: Karbonendring i skogsjord - KLF - Posjketnr.: 341110 2011/139-1

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Nytt om gjødselregelverket. Seniorrådgiver Torhild T. Compaore Seksjon planter Mattilsynet

Nytt om gjødselregelverket. Seniorrådgiver Torhild T. Compaore Seksjon planter Mattilsynet Nytt om gjødselregelverket Seniorrådgiver Torhild T. Compaore Seksjon planter Mattilsynet Tema Registrering av hageavfallskompost Oppdrag fra LMD i 2016: Revisjon gjødselvareforskriften Hvordan tenker

Detaljer

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012

Offentlig journal. DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR. Anskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer (NMR) 2012/54-2 1290/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.5.2012-13.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 14.05.2012 DEL 1 - Konkurransegrunnlag NMR nskaffelse - Time Domain Nuclear magnetic resonance spectrometer

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05.

Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.04.2015-19.04.2015, Journalenhet: loa, plh, sva, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 06.05.2015 Sluttattest Svanhovd. Ansatt nr. 20673 Mari

Detaljer

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato:

Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse, genetikk og skogskjøtsel. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2014-12.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.01.2014 Søknad til Skogbrukets utviklingsfond - Toppskader og stammekvalitet i unge granbestand: utbredelse,

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11.

Offentlig journal. Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012. Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 16.11.2012 01.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig arbeidsavtale - 01.11.2012-31.12.2012 Pensjonistavtaler 2007/382-35 3850/2012 01.11.2012 Retur av undertegnet

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2015-29.3.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2015 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015 Ekstrahjelp og tidsbegrenset

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.05.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune

Detaljer

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014

Offentlig journal. Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper. Dialog mellom Skog og landskap og SLF 2010/225-39 2338/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.10.2014 Samhandling og kommunikasjon, mot et felles mål og felles målgrupper Dialog mellom Skog og

Detaljer

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014

Offentlig journal. Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8. Anskaffelse - Adgangskontroll 2014/449-6 3002/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.01.2015 Diverse eposter i forbindelse med installering av låser i Høgskoleveien 8 2014/449-6 3002/2014 27.10.2014

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.

Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 19.11.2013 Forespørsel om deltakelse i brukergruppe -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK

Dok.dato: Klassering: PERSONAL/UBK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.10.2013 nnhold: Søknad og CV Prosjektleder st. ref. (1920161731) Prosjektleder Norsk genressurssenter st. ref.

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Offentlig journal. Informasjonsbrev Startlån - Tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning / /

Offentlig journal. Informasjonsbrev Startlån - Tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 nnhold: nformasjonsbrev 2017 - Startlån - Tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning - Husbanken 2017 2016/323-1

Detaljer

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01.

Offentlig journal. Tilsagn om forlengelse av kassekreditt. Forlengelse av kassekreditt 2012 2012/539-1 3326/2012 LYADM/KD 20.01.2012 25.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.1.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.02.2012 nnhold: Tilsagn om forlengelse av kassekreditt Forlengelse av kassekreditt

Detaljer

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015

Offentlig journal. Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** 2015/940-2 3861/2015 18.05.2015 22.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 Melding om vedtak spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** Barnehagemappe - ***** ***** ***** 2015/940-2 3861/2015

Detaljer

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok.

Journaldato: 17.04.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.04.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 nnhold: Vedtak - tilsetting Flyktningkonsulent 2015/186-5 2956/2015

Detaljer

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P

Offentlig journal. U.off: Offl. 25 Grad: P Offentlig journal Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00852-014 U Datert: 30.11.2011 Arkiv: 221 Saksans: PERS/ADMHJELP Til: ***** U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.12.2014-28.12.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.01.

Seleksjon: Journaldato: 15.12.2014-28.12.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.12.2014-28.12.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.01.2015 Oppmodning om at tilsegn om løyving på kr

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.12.2014-07.12.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.12.

Seleksjon: Journaldato: 01.12.2014-07.12.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.12.2014-07.12.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.12.2014 Innvilget 20 % velferdspermisjon fra 01.01.-31.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem. Høring - Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem

Offentlig journal. Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem. Høring - Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2014-12.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 13.10.2014 Forslag til revidert Norsk PEFC sertifiseringssystem Høring - Forslag til revidert Norsk

Detaljer

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok.

Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. 516016. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.6.2010-20.6.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: nvitasjon til prosjektmøte 26. mai 2010 ndicators for biodiversity in organic/low-input

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.3.2010, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2010 Ang. databriller ST-Personalmappe - 2010/1313-3 10954/2010 Torlaug

Detaljer

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok.

Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1408162838. Dok.dato: 13.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2012-20.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 22.05.2012 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt

Detaljer

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder -

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-18.08.2016 Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Samordning av arbeidet med Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk

Offentlig journal. Samordning av arbeidet med Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2014-9.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 10.02.2014 Samordning av arbeidet med Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk Nasjonal

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Offentlig journal. Endring på lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/2601-26 7941/2012 SKTEKN/GI 18.04.2012 27.02.

Offentlig journal. Endring på lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/2601-26 7941/2012 SKTEKN/GI 18.04.2012 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04.12, Journalenhet: sk*, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.04.2012 nnhold: Endring på lønn Personalmappe 2009/2601-26 7941/2012 27.02.2012 SKTEKN/G P Off.l.

Detaljer

Intelligent distributed process utilisation and blazing enviromnetal key ( /D10) - Prosjektnr tom Dok.dato:

Intelligent distributed process utilisation and blazing enviromnetal key ( /D10) - Prosjektnr tom Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.05.2010 Form C og Audit Cert vedlagt til KEY ntelligent distributed process utilisation and blazing enviromnetal

Detaljer

Protokoll fra styremøte i stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

Protokoll fra styremøte i stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser PROTOKOLL Protokoll fra styremøte i stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Møtested: Edøy, Smøla kommune Tid: Torsdag 25. juni 2009 Følgende deltok: Styremedlemmer: Rådmann Jon Ola Syrstad, leder

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4

Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.4 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.2013 Journaldato: 19.8.2013-25.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Grimstad kommune i Aust-Agder - Resistensbrytende

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer

Offentlig journal. Høring - SOSI del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon kommentarer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.10.2014-26.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Høring - SOS del 1 - Produktspesifikasjoner - krav og godkjenning versjon 5.0 - kommentarer

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.11.2014 Analyse jordprøver Jordprøver 2013/2383 2491/2014 10.10.2014 Norsk institutt for naturforskning Samarbeidsbrev

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.04.14, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.04.2014 nnhold: Høring - søknad om deling gnr 1942/29/97 Søknad om deling

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011-8.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 09.05.2011 Svarbrev, søknad mottatt - vdelingsingeniør/overingeniør/rådgjevar Norsk institutt for skog og landskap

Detaljer