Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seleksjon: Journaldato: 25.05.2015-31.05.2015, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: , Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Eline Jahre Wikan Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Kurt-Ivar Wikan Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Simon Emanuelsen Anne Wikan SVA/SVAAWI Tilbud om sommerjobb og ferdig signert arbeidsavtale Sommerjobber - Svanhovd 2015 U 2015/ / SVA/SVAAWI P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Vilde Rushfeldt Beddari Anne Wikan SVA/SVAAWI

2 Innhold Sluttrapportering - Establishing techniques and competence for measuring enteric methane emission from sheep, instinr Respirasjonskammer for sau, forprosjekt - prosjektnr U 2012/ / TJO/TJOVHL Mottaker Landbruksdirektoratet Vibeke Lind TJO/TJOVHL Invitasjon til anbudskonkurranse - Kartlegging av arealene langs Håelva i Rogaland Jæren vannområde, Anbudskonkurranse - Kartlegging av arealene langs Håelva i Rogaland I 2015/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Jæren vannområde/rogaland fylkeskommune Melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Alstahaug kommune v/ragna Gunn Bye Annette Bär TJO/TJOABA Tilbakemelding på manglende brannverntiltak - bolig i Vollveien 7, Vollebekk Senter for bioenergi. Samarbeidsavtale om opprettelse og drift - Biogasslab Vollebekk I 2007/ / LOA/LOAHML TE JOR/JORCBR Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/jorun Andersen Ny avtale - Tilbud om fast stilling som forsker fra Stilling som forsker - Ett års engasjement i 100 % stilling - Arealbruk og tiltak U 2014/ / JOR/JORJST

3 P Off. loven 13 jf fvl ledd Mottaker Kamilla Skaalsveen Karen Dagny Evjen Johansen JOR/JORKEJ Melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Herøy kommune, landbrukskontor v/jørn Høberg Annette Bär Samarbeid mellom YSFRI og Bioforsk, instinr TJO/TJOABA Prosjekt Utvikling av samarbeid med Kina vedrørende dyrking av makroalger - Instinr I 2014/ / BOD/BODMNG BOD/BODMNG Chinese Academy of Fishery Sciences/Dr. Hui Liu Seminar i Bodø, , instinr Prosjekt Utvikling av samarbeid med Kina vedrørende dyrking av makroalger - Instinr I 2014/ / BOD/BODMNG BOD/BODMNG Zhejiang Mariculture Research Institute/Xie Qilang Ny versjon, Bioforsk Rapport, vol. 10, nr. 62, åpen, Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014, instinr Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) - Beregning av jord- og fosfortap med modellen Agricat 2, instinr Agricat 2 PURA U 2015/ / JOR/JORSIK Mottaker Vannområdet Bunnefjorden med

4 Årungen- og Gjersjøvassdraget/Anita Borge Sigrun Kværnø JOR/JORSIK Takker for oppdrag - skjøtselsplan Kvisli, instinr Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: U 2009/ / KVI/KVIEJS 620 Mottaker Fylkesmannen i Aust-Agder/Rune Sævre Ellen Svalheim KVI/KVIEJS Tildeling av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet i Oppland - Prosjekt Utmarksbeite, biologisk mangfold og kjøttproduksjon Landbruksdirektoratet - SØKNAD - Utmarksbeite, biologisk mangfold og kjøttproduksjon - Klima- og miljøprogrammet I 2015/ / LOK/LOKHAS LOK/LOKHAS Fylkesmannen i Oppland Agronomisk vurdering i forbindelse med søknader om off-label bruk av Conserve i grønnkål, babyleaf og bladgrønnsaker og utvidelse av virkeområde for sommerfugllarver - mot trips, purremøll og løkflue i vårløk, kepaløk, sjalottløk og purre Conserve - Off-label - div vekster - spinosad ( SK = skadedyrmiddel ) - jfr sak 2007/552, 2008/705 oa U 2006/ / PLH/PLHASU 423 Mottaker Mattilsynet Anette Sundbye Endring i uttak av foreldrepermisjon Personalmappe - Seehusen, Till - Apelsvoll PLH/PLHASU U 2009/ / APE/APEPLU 221 Mottaker Till Seehusen Bjørg Selliken LOA/LOABSE

5 Ønsker kunnskapsstøtte og innspill - Grenseverdier for tungmetaller i kalk, forslag i endringsforordning fra EU Mattilsynet - Henvendelse vedrørende grenseverdier for tungmetaller i kalk - Endringer i EUs gjødselforordning I 2015/ / JOR/JOREJJ JOR/JOREJJ Mattilsynet/Torhild Tveito Compaore Melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr U 2015/ / TJO/TJOABA Mottaker Hemnes kommune, v/øystein Dyrlie Annette Bär TJO/TJOABA Ønsker notat fra Bioforsk - Grenseverdier for tungmetaller i kalk, forslag i endringsforordning fra EU Mattilsynet - Henvendelse vedrørende grenseverdier for tungmetaller i kalk - Endringer i EUs gjødselforordning I 2015/ / JOR/JOREJJ JOR/JOREJJ Mattilsynet/Torhild Tveito Compaore Notat - Vurdering av levert anleggsjord, Arendal idrettspark Arendal Eiendom KF - Vurdering av levert anleggsjord, Arendal idrettspark U 2015/ / JOR/JORTKH Mottaker Arendal Eiendom KF/Rune Halvorsen Trond Knapp Haraldsen Flytebrygge Kjerringstrand - Røssøya Tjøtta - Røssøya JOR/JORTKH U 2015/ / TJO/TJONMR 030.9

6 Mottaker Ståle Edvardsen Norvald Ruderaas Typebeskrivelser for NiN 2.0, instinr Naturtyper i Norge. Instinr TJO/TJONMR I 2013/ / KVI/KVIEJS 620 KVI/KVIEJS Naturhistorisk museum/rune Halvorsen Avtale om utvikling av NiN-dokumentasjon for kartlegging, instinr Naturtyper i Norge. Instinr U 2013/ / KVI/KVIEJS 620 Mottaker Artsdatabanken/Arild Lindgaard Ellen Svalheim ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Lislevand, Gry - LOA KVI/KVIEJS I 2006/ / LOA/LOABMI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOA/LOABMI Statens pensjonskasse Søknad - Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr I 2013/ / JOR/JORCFA 651 JOR/JORCFA Ildikó Fekete-Kertész

7 Innvilget tilskudd til revidering av veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann Landbruksdirektoratet, Klima- og miljøprogrammet Veileder for drift og vedlikehold av planeringer, lukkingsanlegg og anlegg for kontroll av overflatevann - Søknad sendt I 2015/ / JOR/JORAHA JOR/JORAHA Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Invitasjon, besøkende forskerstudent - Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr U 2013/ / JOR/JORCFA 651 Mottaker Hungarian Academy of Sciences/Eszter Tóth Csilla Farkas Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Stürite, Ievina - Tjøtta JOR/JORCFA I 2008/ / TJO/TJOHSU 221 LOK/LOKREL Ievina Stürite Invitasjon, besøkende forskerstudent - Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr Terra Preta - Green Industry Innovation Hungary - HU A Combined application of biochar and microbial inoculant for deteriorated soils, instinr U 2013/ / JOR/JORCFA 651 Mottaker Hungarian Academy of Sciences/Ágota Horel Csilla Farkas JOR/JORCFA

8 Signert arbeidsavtale - gjeldende fra Personalmappe - Kamilla Skaalsveen - Seksjon Arealbruk og tiltak engasjement fra Opprinnelig timelønnet feltarbeid Seksjon MilTek I 2010/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Kamilla Skaalsveen Oversender ferdig signert avtale - Kampflybase Ørland og Evenes, Grasfaglig rådgivning Asplan Viak AS - Kampflybase Ørland og Evenes, Grasfaglig rådgivning, instinr U 2015/ / LAN/LANTSA Mottaker Asplan Viak AS Trygve Sveen Aamlid LAN/LANTSA Signert, Enkel samarbeidsavtale - Modellverktøy for økonomisk og miljømessig vurdering ved etablering av biogassanlegg, instinr Sol- og bioenergisenter hovedprosjekt - Instinr.: U 2012/ / TIN/TINKSO Mottaker NLR/Jon Geirmund Lied Kristin Sørheim TIN/TINKSO Aksept av tilsegn om tilskot for Bioforsk Økologisk Møre og Romsdal fylkeskommune - Tilskot 2014, Bioforsk Økologisk U 2014/ / TIN/TINKSO 115 Mottaker Møre og Romsdal fylkeskommune Kristin Sørheim TIN/TINKSO Utkast til protokoll fra interimstyrets møte Interimsstyret - Fusjon - NILF, Bioforsk og Skog og landskap - NIBIO - styredokumenter I 2014/ / LOA/LOAHML

9 009 LOA/LOAHML Landbruks- og matdepartementet v/jan Martinsen Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe - Blystad, Dag-Ragnar - Plantehelse I 2006/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHHSK Dag-Ragnar Blystad Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Rasmussen, Irene I 2008/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHHSK Irene Rasmussen Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Ørstad, Kari - Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 PLH/PLHHSK Kari Ørstad Plan for uttak av ikke avviklet ferie Personalmappe Haugslien, Sissel Plantehelse I 2010/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHHSK Sissel Haugslien Kvittering for mottatt søknad - Biokull som klimatiltak

10 NFR - Biokull som klimatiltak I 2015/ / JOR/JOREJJ 631 JOR/JOREJJ Norges forskningsråd Kvittering på mottatt søknad - Extreme climatic events, ecosystem resilience and sustainability: causes, consequences and management implications of 2014 heather dieback NFR - Extreme climatic events, ecosystem resilience and sustainability: causes, consequences and management implications of 2014 heather dieback I 2015/ / TJO/FURPTH 631 TJO/FURPTH Norges forskningsråd Bestilling av båttransport fra Son til Villa Malla - Flybåten OSCAR - møte Son - Bekreftelser U 2015/ / PLH/PLHLOB 354 Mottaker Flybåten A/S Kari Munthe PLH/PLHKMU Undertegnet taushetserklæring Personalmappe - Alazawy, Arkan Rezak - Hospitering på Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE 221 PLH/PLHAHE Arkan R. Alazawy Undertegnet brannerklæring Personalmappe - Alazawy, Arkan Rezak - Hospitering på Plantehelse I 2015/ / PLH/PLHAHE 221

11 Arkan R. Alazawy PLH/PLHAHE Kvittering på mottatt søknad - Quantifying soil redox heterogeneities by combining spatio-temporal solute flow and redox potential measurements with mathematical modelling NFR - Quantifying soil redox heterogeneities by combining spatio-temporal solute flow and redox potential measurements with mathematical modelling I 2015/ / JOR/JOREBL 631 JOR/JOREBL Norges forskningsråd Kontaktinfo - Avrenning fra komposteringsanlegg Kompostering AS - Avrenning fra komposteringsanlegg U 2015/ / JOR/JORTMA Mottaker Kompostering AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Vedtak om dispensasjon for innførsel av Steinernema carpocapsae fra Storbritannia til forskningsformål - Dispensasjon gjelder Dispensasjon fra forskrift om innførsel av nematodeart til forskningsformål. Steinernema carpocapasae I 2013/ / PLH/PLHSOH 411 PLH/PLHMBJ Mattilsynet Vedtak på søknad om bruksutvidelse av Switch 62,5 WG Switch 62.5 WG - Agronomisk uttalelse ( ny ) - fludioksonil + cyprodinil (S = soppmiddel) Ny agronomisk uttalelse (jfr. Switch-sak: 2006/139 opg 2006/500) I 2007/ / PLH/PLHAST 423 PLH/PLHAST Mattilsynet

12 Takker ja til stilling som postdoktor - jordfysikk og jordhydrologi Stilling som post-doc - Tilknyttet SoilSpace prosjekt I 2015/ / JOR/JORPST JOR/JORPST Annette Dathe Korrigert vedtak på søknad om bruksutvidelse av Switch 62,5 WG Switch 62.5 WG - Agronomisk uttalelse ( ny ) - fludioksonil + cyprodinil (S = soppmiddel) Ny agronomisk uttalelse (jfr. Switch-sak: 2006/139 opg 2006/500) I 2007/ / PLH/PLHAST 423 PLH/PLHAST Mattilsynet Tilbakemelding på avløpsløsning - Hasle, Nesodden Avløpsløsning - Hasle, Nesodden U 2015/ / JOR/JORGRH Mottaker Kurt Akre Guro Hensel JOR/JORGRH Signert oppdragsavtale mellom Rambøll Norge AS/Sweco Norge AS og Bioforsk, JBV - Rådgiver Sørli-Lillehammer for InterCity-prosjektet Joint Venture mellom Rambøll Norge AS og Sweco AS - Bioforsk som underleverandør - Interparsellene Tønsberg - Larvik og Porsgrunn - Skien, og Sørli - Lillehammer U 2015/ / JOR/JORTMA Mottaker Rambøll Sweco ANS/Espen Killingmo Trond Mæhlum JOR/JORTMA Undertegnet samarbeidsavtale - mou - mellom Bioversity International, Plants Forever As and Bioforsk Avtale om samarbeid - MOU - Memorandum of understanding - Bioversity International - Plants Forever AS - Bioforsk U 2015/ / PLH/PLHAHE

13 373 Mottaker Bjørnar Bjelland Arne Hermansen PLH/PLHAHE Selskapsbeskrivelse - ITAS eierdrift og Instrumenttjenesten - e-postkorrespondanse Bioforsk som aksjeeier - Bioforsk sine aksjer i selskaper - Rapportering - Spørsmål fra LMD om eierskap i aksjer - Rogaland næringspark - LOG - Inkubator - Selskapskontroll - Selskapsbeskrivelse U 2014/ / LOA/LOAOAB UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra 171 Riksrevisjonen Mottaker Riksrevisjonen Bente Midthjell LOA/LOABMI Selskapsbeskrivelse - ITAS eierdrift og Instrumenttjenesten ITAS -og ITAS Eierdrift. Generalforsamling - Innkalling og protokoller - eierskapsmelding U 2009/ / LOA/LOAHML UO Off. loven 5 Dokumenter til/fra 332 Riksrevisjonen Mottaker Riksrevisjonen Bente Midthjell LOA/LOABMI Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe Holm, Anne-Kari - Plantehelse, PhD U 2012/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Til rette vedkommende Hans Tranekjer Andresen Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe Skogen, Jan Plantehelse PLH/PLHHTA U 2012/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker Til rette vedkommende Hans Tranekjer Andresen PLH/PLHHTA

14 SØKNAD - Plant defence activation and host plant recognition in the strawberry - crown rot pathosystem - ES NFR SØKNAD - Plant defence activation and host plant recognition in the strawbrerry - crown rot pathosystem - FRIMEDBIO U 2013/ / PLH/PLHMBB 631 Mottaker Norges forskningsråd May Bente Brurberg PLH/PLHMBB Kvittering for mottatt søknad - Plant defence activation and host recognition in the strawberry - crown rot pathosystem NFR SØKNAD - Plant defence activation and host plant recognition in the strawbrerry - crown rot pathosystem - FRIMEDBIO I 2013/ / PLH/PLHMBB 631 PLH/PLHMBB Norges forskningsråd Avslag på søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund Kartlegging av effektivitet i kadaversøk med hund I 2015/ / TJO/TJOIHA TJO/TJOIHA Fylkesmannen i Finnmark Tilbakemelding - Økologiske undersøkelser i Eidsvatnet, Bjugn kommune Vannområdet Nordre Fosen - Økologiske undersøkelser i Eidsvatnet, Bjugn kommune U 2015/ / JOR/JORPST Mottaker Vannområdet Nordre Fosen/Ingrid Hjorth Per Gustav Stålnacke JOR/JORPST Offentlig høring av endring av CLP-forskriften - Miljødirektoratet Høring - CLP-forskriften

15 I 2015/ / PLH/PLHKST 008 PLH/PLHKST Mattilsynet Undertegnet collaboration agreement - consortium av TINE - OptGraze Optimal Grazing Strategy for Dairy Cows - OptGraze - Instinr.: NFRnr.: /E40 I 2012/ / TIN/TINHST 631 TIN/TINHST TINE Analyserapport - Analyse av DNA-ekstrakt fra vev og ekskrement, brunbjørn Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT Mottaker Länsstyrelsen i Västerbottens län/michael Schneider Camilla Tobiassen SVA/SVACAT Innbetaling av husleie for 2015 LMD. Leiekontrakt eiendommer i Bioforsk (JF P 2005/525) (Husleiekompensasjon fra NFR, se 2006/117 A 631) I 2006/ / LOA/LOABMI LOA/LOABMI Landbruks- og matdepartementet Undertegnet kontrakt for prosjekt - Overvåking av skjøtselstiltak i Vegaøyan verdensarv Sriftelsen Vegaøyan verdensarv Overvåking av skjøtselstiltak i Vegaøyan verdensarv prosjekt I 2015/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA

16 Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Signert utbetalingsanmodning - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid, instinr INTERREG - Utmarksbeite, en biologisk kulturarv som ressurs for ei bærekraftig framtid. Instinr U 2011/ / KVI/KVIERE Mottaker Innovasjon Norge/Irene Tranung Bolette Bele KVI/KVIBOB Signert utbetalingsanmodning, Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper, instinr Forprosjekt - Natur- og kulturarv som en bærekraftig verdiskaper - Instidata U 2014/ / KVI/KVIBOB 620 Mottaker Innovasjon Norge/Irene Tranung Bolette Bele KVI/KVIBOB Undertegnet avtale om endring av leveranse av ERP system i forbindelse med fusjon NIBIO - Instidata AS - Bilag 9 nr. 1 Nytt økonomisystem i Bioforsk - ERP-system -sigillering - Riksrevisjonen - Instidata AS. Se også Revisjon av regnskap 2011 saksnr 11/975 - Fusjon - NIBIO U 2010/ / LOA/LOABMI Mottaker Instidata AS Bente Midthjell Svar på henvendelse om meitemark i torvtak Meitemark i torvtak LOA/LOABMI U 2015/ / JOR/JORTKH Mottaker Lars Inge Korsfur Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Undertegnet kontrakt - Viltkartlegging i Vega Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Viltkartlegging i Vega prosjekt

17 I 2015/ / TJO/TJOTHC TJO/TJOTHC Stiftelsen Vegaøyan verdensarv Svar på melding om tiltak som berører forekomster av utvalgte naturtyper Effekten av mekanisert slått for artsmangfoldet i verdifull slåttemark - prosjektnr I 2015/ / TJO/TJOABA TJO/TJOABA Hemnes Kommune v/ Øystein Dyrlie Svar på søknad om importtillatelse av frø fra Tyskland - Tiriltungen av sorten Oberhaunstaedter Legumes and seaweed as alternative protein Sources for sheep - AltPro (Belgvekster og alger) - prosjektnr I 2013/ / TJO/TJOVHL TE TJO/TJOVHL Mattilsynet Oversender endelig rapport på word-format - Bioforsk Rapport, vol. 10, nr. 62, åpen, Agricat2-beregninger av jord- og fosfortap i Vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2014, instinr Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) - Beregning av jord- og fosfortap med modellen Agricat 2, instinr Agricat 2 PURA U 2015/ / JOR/JORSIK Mottaker Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget/Anita Borge Sigrun Kværnø Signert arbeidsavtale, Personalmappe - Furset, Rune Jakob JOR/JORSIK I 2012/ / FUR/FURSOP P Off. loven 13 jf fvl ledd 221

18 Rune Jakob Furset FUR/FURSOP Sluttutbetaling for Tilsegn HNH - Verknad av drenering i grovdyrkinga på Vestlandet, frå Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 NFR-prosjekt nr Drenering og "Drenerings- og jordfysisk tilstand, innverknad på arealproduktivitet" I 2012/ / FUR/FURSOP 321E FUR/FURSOP Hordaland fylkeskommune Søknadsskisse, Restaurering av kultivert myr - Del finansiering av ettårig videreføring av doktorgradsarbeid, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Klimagassutslipp fra dyrket myr på Smøla U 2014/ / JOR/JORAGRO Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Søknadsskisse - Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning U 2015/ / JOR/JORAFO Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Søknadsskisse - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter U 2015/ / JOR/JOREJJ Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE

19 Søknadsskisse - Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog U 2015/ / SAR/SARTEG Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Søknadsskisse- Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier U 2015/ / JOR/JORJDE Mottaker Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser/ellen Pongo Øistein Vethe JOR/JOROVE Vedtak om støtte, Restaurering av kultivert myr - Delfinansiering av ettårig videreføring av doktorgradsarbeid, 2015 Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Klimagassutslipp fra dyrket myr på Smøla I 2014/ / JOR/JORAGRO JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Avventer svar fra Landbruksdirektoratet - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biokull som miljø- og klimavennlig tilsetning i torvbaserte jordprodukter I 2015/ / JOR/JOREJJ JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

20 Avslag på skisse, Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Grøftesystemforsøk Kvithamar - Bedre grunnlag for dreneringskriterier I 2015/ / JOR/JORJDE JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Avslag på skisse, Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Karakterisering av tungt-plantetilgjengelig organiske fosforforbindelser og frigjøring av orto-p i husdyrgjødsel, jord med høy P-AL, myr, skog I 2015/ / SAR/SARTEG JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord og myrundersøkelser Avslag på skisse, Planert jord, status år etter planering Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Planert jord, status år etter planering I 2015/ / JOR/JORLOE JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser Avslag på skisse, Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser - Skisse - Biotilgjengelighet av fosfor i jordbruksavrenning I 2015/ / JOR/JORAFO JOR/JOROVE Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser

21 Søknad om 75% ulønnet permisjon, Personalmappe Engebretsen, Alexander - Jord og miljø I 2008/ / JOR/JOROVE P Off. loven 13 jf fvl ledd BU 26 JOR/JOROVE Alexander Engebretsen Bekreftelse på mottatt søknad Utlysning - Stipendiat - Plantehelse - Pesticidkjemi - PhD - Smartcrop - Modellering U 2015/ / LOA/LOAGLI Mottaker Søkere Grete Lindseth LOA/LOAGLI Signert arbeidsavtale, Personalmappe - Sara Calvache Gil - Vikariat Turfgrass - Landvik I 2015/ / JOR/JORTMA P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 JOR/JORKEJ Sara Calvache Gil Bekreftelse - regional koordinator 2015 i Buskerud, instinr Oppfølging handlingsplan for slåttemark. Macnr: I 2009/ / KVI/KVIEJS 620 KVI/KVIEJS Fylkesmannen i Buskerud/Åsmund Tysse Analyserapport - Analyse av ekskrementprøver fra brunbjørn (Ursus arctos) innsamlet i Canada i 2014 Prosjekt DNA-analyse brunbjørn - betalte oppdrag U 2009/ / SVA/SVACAT 621.5

22 Mottaker Gordon Stenhouse Camilla Tobiassen Signert responstidavtale - Move - Nettverksløsning Move AS - Nettverksløsning i NIBIO SVA/SVACAT I 2015/ / LOA/BODPGG LOA/LOAHML Move AS Innvilget velferdspermisjon Personalmappe Glosli, Anita Budzynska U 2009/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Anita Glosli Arne Hermansen PLH/PLHAHE Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe Belachew Asalf Tadesse - Plantehelse U 2012/ / PLH/PLHAHE P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 Mottaker Til rette vedkommende Arne Hermansen Bekreftelse på behov for sprøytesertifikat Personalmappe - Razzaghian, Jafar M PLH/PLHAHE U 2006/ / PLH/PLHAHE 221 Mottaker til rette vedkommende Arne Hermansen PLH/PLHAHE Vedrørende høringsrunde for Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskapelig og teknologisk forskning (NENT). Høringsrunde

23 I 2006/ / LOA/LOANVA 008 LOA/LOANVA Den nasjonale forskningsetiske komiteene Kontrakt til undertegnelse med Asplan Viak - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservai i Hamar 2015 Prosjekt - Kartlegging av Phytophthora-arter i Åkersvika naturreservat i Hamar Asplan Viak U 2015/ / PLH/PLHGMS Mottaker Asplan Viak Gunn Mari Strømeng PLH/PLHGMS Risikoanalyse av Xanthomonas arboricola pv. pruni (XAP) - Express Pest Risk Analysis - PRA OK-program Xanthomonas arboricola pv pruni - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen - Instipronr 8857 U 2014/ / PLH/PLHHSK Mottaker Mattilsynet Juliana Perminow ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe Lislevand, Gry - LOA PLH/PLHJPE I 2006/ / LOA/LOABMI P Off. loven 13 jf fvl ledd 221 LOA/LOABMI ***** Retur av signert oppdragsavtale - Statens vegvesens utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Elstad - Frya, prosjektnr , instinr Statens vegvesen - Norconsult AS - Utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Elstad - Frya - Prosjektnummer Instireg 8566 U 2015/ / JOR/JORTKH 642.3

24 Mottaker Norconsult AS Trond Knapp Haraldsen JOR/JORTKH Utførte brannverntiltak - Vollveien 7, Vollebekk Senter for bioenergi. Samarbeidsavtale om opprettelse og drift - Biogasslab Vollebekk I 2007/ / LOA/LOAHML BU 15 JOR/JORCBR Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/jorun Andersen

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.

Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.06.2015-07.06.2015, Journalenhet: jor, plh, sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 12.06.2015 Tilbudsbrev for Tematiske etterundersøkelser

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5

Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A 621.5 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.03.2015 Journaldato: 09.03.2015-15.03.2015, Journalenhet: jor, sva, plh, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bioforsk Rapport_ Kyr i løsdrift med tilgang

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.

Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.11.2014-16.11.2014, Journalenhet: jor, plh,sva, loa, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 17.11.2014 Agronomisk vurdering av nytt yrkespreparat

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.

Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.05.2013-26.05.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.06.2013 Tilbud - Naturtypekartlegging av Blomsøya

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.

Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 07.11.2011-11.11.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.11.2011 Anmodning om utbetaling i forbindelse med gjennomføring

Detaljer

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2013. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013

FOKUS. Bioforsk-konferansen 2013. Erling Fløistad og Morten Günther (red.) www.bioforsk.no. Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013 www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 8 I Nr. 2 I 2013 Bioforsk-konferansen 2013 Erling Fløistad og Morten Günther (red.) Bioforsk FOKUS 8(2) Bioforsk-konferansen 2013 Sammendrag av presentasjoner Erling

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01.

Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2012 Referansegruppe - MS - Norskog - jan 08.pdf Referansegruppe for evaluering av MS-prosessen 2008/1-2

Detaljer