Årsrapport Global Private Equity I AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Global Private Equity I AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Private Equity I AS

2 Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Til aksjonærene i Global Private Equity I AS, Global Private Equity I AS ( GPE I AS ) inviterer herved til ordinær generalforsamling den 22. mai 2013, klokken 11:30. Generalforsamlingen avholdes i Munkedamsveien 45 i Oslo, på Thon Hotel Vika Atrium. Vedlagt i dette brevet finner du innkallelsen til den ordinære generalforsamlingen, årsregnskap for Global Private Equity I AS og revisjonsberetning for regnskapsåret 2012 samt årsrapport. Årsrapporten gir en oppdatering på selskapet og på private equity ( PE ) markedet generelt. Styret har tidligere utarbeidet to slike oppdateringer årlig, forrige oppdatering ble utsendt i oktober 2012, men vil fremover ta sikte på sende ut kvartals vise rapporter. Gjennom det felles eide investeringsselskapet Auda Global Private Equity 2006 AS ( AGPE 2006 AS ) har GPE I AS og det tilsvarende svenske søsterselskapet Global Private Equity 1 AB ( GPE 1 AB ) i løpet av 2006 og 2007 kommitert 1 kapital til flere ulike private equity-fond. Det ble ikke gjennomført ytterligere emisjoner i selskapet og heller ikke ytterligere kommiteringer i løpet av perioden Fondene i porteføljen har i løpet av 2012 investert rundt 73 millioner kroner. Gjennom sine kommiteringer og underliggende investeringer har GPE I AS, gjennom AGPE 2006 AS, oppnådd en god diversifisering både når det gjelder geografisk eksponering, antall fondsforvaltere samt underliggende porteføljeselskaper. Til nå er all innbetalt egenkapital i AGPE 2006 AS investert, men selskapet har likevel en tilfredsstillende likviditetsbuffer i form av låneavtale (trekkfasilitet) med to norske sparebanker. Om lag 74 prosent av den kommiterte kapitalen er investert til nå og porteføljen nærmer seg fullinvestert. Styret i Global Private Equity I AS Oslo, april En kommitering er en forpliktelse til å investere kapital i fremtiden 2 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

3 Innhold 1. Hovedpunkter Markedsoppdatering 3. Selskapsstatus 7 4. Et par investeringseksempler fra porteføljen Hva er private equity? Nøkkeltall Årsregnskap 2012 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 3

4 1. Hovedpunkter Markedsoppdatering I Europa var det forsiktig optimisme etter krisepakken som ble lansert før jul 2011, og det amerikanske boligmarkedet så ut til å våkne til liv igjen etter mange år i dvale. Mot våren begynte usikkerheten blant investorene igjen å øke, og fokuset ble lagt på Europa og den kriserammede økonomien i Hellas. Til tross for en vanskelig start på 2012 har året sett under ett innenfor buyout-segmentet i PE vært bra, og på høyde med toppen i Spesielt har det Nord-Amerikanske markedet vært sterkt, og man opplevde en års topp som har vært den høyeste siden finanskrisen inntraff høsten Verdensøkonomien og aksjemarkedene fortsetter gjeninnhentingen etter krisen i 2008/2009, og man ser en fortsatt attraktiv risikopremie for investorer innen private equity. Nåværende markedsklima virker attraktivt for PE-investorer og utviklingen i antall porteføljesalg bør legge til rette for ytterligere realisasjoner i Porteføljeoppdatering AGPE 2006 AS har gjennom sine kommiteringer og investeringer oppnådd en god diversifisering både geografisk og i antall underliggende fond og selskaper. Rundt 74 prosent av den kommiterte kapitalen er investert til nå og porteføljen nærmer seg fullinvestert var som året før begivenhetsrikt, og AGPE 2006 AS har gjennom året mottatt omlag 170 millioner kroner i utbetalinger fra underliggende fond, noe som medfører at det vil bli foreslått utbyttebetaling på 1,10 kroner per aksje til aksjonærene i GPE I AS. Siste verdivurderingen av aksjen i GPE I AS ble gjort den 15. mars 2013 og verdien per aksje ble da satt til 9,14 kroner. Ettersom 73 øre per aksje allerede er utbetalt til aksjonærene i GPE I AS utgjør den utbyttejusterte kursen per aksje 9,87 kroner. 4 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

5 2. Markedsoppdatering I Europa var det forsiktig optimisme etter krisepakken som ble lansert før jul 2011, og det amerikanske boligmarkedet så ut til å våkne til liv igjen etter mange år i dvale. Mot våren begynte usikkerheten blant investorene å øke. Bekymringer for nye problemer i Europa, svakere tall fra USA og lavere stimulanser i Kina stoppet veksten i aksjemarkedet. Fokuset var på Europa og den kriserammede økonomien i Hellas, og valget i landet resulterte i et klart nei til ytterligere innstrammingstiltak og en frikobling fra euroen ble diskutert. Hele eurosonen har kjempet med svak vekst og høy arbeidsledighet. I løpet av høsten skiftet fokuset fra Hellas til Spania, hvor den totale gjeldsbelastningen er over 100 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Landet har en høy arbeidsledighet, særlig blant unge mennesker. Over 50 prosent av unge under 26 er ute av arbeid eller studier. Krisen i eurosonen hemmet ikke bare europeisk vekst, men også verdensøkonomien for øvrig. Det er imidlertid ikke lenger så mye snakk om hvorvidt euroen vil overleve krisen. Europeiske myndigheter har det siste året løst mange problemer og konflikter. Selv om det er mye arbeid igjen har regjeringenes redningspakker og reformer lagt grunnlaget for en mer positiv fremtid. 2 Banksektoren fortsetter å være under press og dette bidrar til et stramt lånemarked for bedrifter, men oppgang i store transaksjoner på slutten av 2012 virker å være et bevis på at gjeldsfinansiering fortsatt er mulig å få tak i. Gitt at det er visse oppmuntrende tegn i den europeiske økonomien kan forbedringen vi ser i buyoutmarkedet fortsette inn i Antall transaksjoner i 2012 var lavere enn året før, med 22 prosent reduksjon til 385 i 2012, fra 491 i Total transaksjonsverdi ble redusert med 13 prosent i 2012 til 63,3 milliarder euro, sammenlignet med 77,8 milliarder euro i Økningen i transaksjonsverdier kan i stor grad forklares med en økning i salg av store selskaper med verdi over 1 milliard euro. 3 Det ble gjort porteføljesalg (exits) globalt i 2012, med en samlet verdi på 275,2 milliarder dollar. Antallet salg representerer en svak økning fra året før, men den samlede verdien er 11 prosent lavere enn i 2011 da aggregert verdi var 310 milliarder dollar. 4 Til tross for en vanskelig start på 2012 har året sett under ett innenfor buyout-segmentet vært bra. Spesielt har det Nord-Amerikanske markedet vært sterkt, og man opplevde en års topp som har vært den høyeste siden finanskrisen inntraff høsten 2008 på 152,3 milliarder dollar fra totalt transaksjoner. På den andre siden opplevde det europeiske markedet et vanskelig år, hovedsakelig som følge av statsgjeldskrisen. Likevel ble det generert transaksjoner for totalt 24,5 milliarder dollar i regionen i fjerde kvartal 2012, og dette indikerer optimisme for Som grafen til venstre på neste side illustrerer holdt antallet transaksjoner seg jevnt i årets fire kvartaler i 2012, og man ser en oppadgående trend fra Den aggregerte verdien på transaksjoner var lav i første kvartal 2012 men økte utover i de påfølgende kvartalene, både i det nord-amerikanske og det europeiske markedet. Sistnevnte illustreres nærmere i grafen til høyre. 4 2 Kilde: Navigea Securities AS markedskommentar Kilde: EQT Annual Report 2012 Private Equity Overview 4 Kilde: Preqin Private Equity Spotlight January 2013 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 5

6 No. of Deals Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Aggregate Deal Value ($bn) Aggregate Deal Value ($bn) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q No. of Deals Aggregate Deal Value ($bn) North America Europe Asia Rest of World Kvartalsvise buyout-transaksjoner globalt Kvartalsvise buyout-transaksjoner etter region Kilde: Preqin Private Equity Spotlight January Quarterly 2013 change in value of investments Cumulative value Kilde: growth Preqin investments Private Equity Spotlight January % 20% 10% Private equity i USA og Europa fortsatte sin oppadgående trend siden finanskrisens inntreden høsten 2008, 0% gjennom generering av positiv avkastning og et økende antall porteføljerealisasjoner, samt sysselsetting av ny -10% kapital. Nyetablering av PE-fond i USA og Europa forble vanskelig, selv om den gradvise bedringen etter den store resesjonen fortsetter. Historisk gode PE-forvaltere (Top Quartile) som kan vise til bra avkastning har -20% reist nye fond på relativt kort tid, mens flere av de mindre og svakere aktørene sliter. Verdensøkonomien og -30% aksjemarkedene fortsetter gjeninnhentingen, og man ser en fortsatt attraktiv risikopremie for investorer innen private -40% equity. Nåværende markedsklima er attraktivt for private equity og utviklingen i antall porteføljesalg bør legge til rette for ytterligere realisasjoner i tiden som kommer. Forvaltningsmiljøet i Auda Private Equity er optimistiske til den videre utviklingen i ,1 % 3Q 07-5,1 % 4Q 07 5,6 % - 1Q 08-1,2 % 2Q 08-0,4 % 3Q 08-5,5 % 4Q 08-12,1 % 1Q 09-3,0 % 2Q 09 1,0 % 3Q 09 7,7 % 4Q 09 4,7 % Jun-10 11,5 % Sep-10-0,6 % Dec-10 5,6 % Mar-11 2,2 % Jun-11 1,8 % Sep-11 5,2 % Dec-11 0,8 % Mar-12 1,0 % Jun-12 4,3 % Sep-12 1,8 % Dec-12 4,1 % Mar-13 5 Kilde: Auda Private Equity Private Equity Commentary; March Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

7 3. Selskapsstatus Porteføljen er organisert slik at GPE I AS og GPE 1 AB sammen eier datterselskapet AGPE 2006 AS som igjen eier porteføljen av private equity-investeringer. GPE I AS og GPE 1 AB eier henholdsvis 35,3 prosent og 64,7 prosent av AGPE 2006 AS. Investeringsmandatet til AGPE 2006 AS er å bygge opp en portefølje av private equity-investeringer, hovedsakelig investeringer i fondsstrukturer ( Porteføljen ). Porteføljen vil også kunne inneholde direkteinvesteringer i porteføljeselskaper. Selskapets geografiske fokus er i USA og Europa, herunder i Norden, de baltiske landene og tidligere Øst-Europa. Det vil også kunne forekomme investeringer i Asia. Porteføljen er tenkt realisert i løpet av 10 år målt fra siste emisjon, med mulig utvidelse i 2 år for å gjøre realiseringen mest mulig lønnsomt for investor. Styret i både GPE I AS og AGPE 2006 AS består av de sammen personene, og deres oppgaver består i å følge opp driften- og forvaltningen av selskapene slik at aksjonærverdiene ivaretas. Styret inkluderer to representanter fra forvalteren, Obligo Investment Management AS ( Obligo ), herunder styrets leder, og to eksterne styremedlemmer. Styret representerer et bredt spekter av kompetanse, erfaring og ikke minst kunnskap om aktiva klassen. Jan Sigurd Vigmostad (f. 1971, bosted Mandal) styrets leder Vigmostad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Han ble ansatt i Agasti-konsernet ( Agasti ) ved etableringen av Kristiansandskontoret i 1997 som rådgiver og partner ved kontoret. Fra 2006 har Vigmostad hatt ulike lederstillinger knyttet til forvaltning, transaksjoner og produktutvikling i Agasti. Før han kom til Agasti hadde han erfaring fra Nomadic Shipping og Forsvaret. Vigmostad er i tråd med aksjonæravtalen omtalt ovenfor, utpekt av Obligo til å sitte i styret. Vigmostad arbeider som viseadministrerende direktør i Obligo Investment Management AS. Vigmostad eier aksjer i GPE I AS per 31. desember AGPE 2006 AS hadde per 31. desember 2012 kommitert investeringer for omlag millioner kroner basert på valutakursen ved kommiteringstidspunktet. Av det kommiterte beløpet er millioner kroner investert per 1. april Tabellen under viser en oversikt over fondene AGPE 2006 AS har kommitert kapital til og andelen av kommiteringen som fondet har trukket per 1. april Det ble investert rundt 73 millioner kroner i løpet av Fra 31. desember 2012 og frem til 1. april 2013 er det investert cirka 2,9 millioner kroner. (Alle beløp i millioner) Kommitert Trukket Andel Fond Valuta kapital kapital* trukket Auda Global Partners I Euro 82,0 60,3 74 % Auda Global Partners II Euro 95,5 62,2 65 % EQT V Euro 6,0 5,9 98 % Heidelberg Capital Euro 15,0 13,9 92 % HitecVision V Amerikanske 12,0 10,7 89 % dollar Industrikapital 2007 Euro 6,0 5,8 97 % Mid Europa Fund III Euro 6,0 4,8 81 % Norvestor V Euro 6,0 4,6 77 % Reiten VII Euro 6,0 5,3 88 % Sector Exspec Fund Euro 6,0 6,0 100 % * Brutto per 1. april 2013 Thomas Falck (f. 1966, bosted Oslo) styremedlem Thomas Falck er en norsk næringslivsleder, engelinvestor og risikokapitalist, tidligere styreleder i NVCA. Falck var fra 2001 til 2007 partner i venturefondet Four Seasons Venture III, og deretter operativ leder for Verdane Capital IV AS/Four Seasons Venture IV AS, som privatiserte SND Invest. Han har hatt styreverv og lederstillinger i en rekke noterte og unoterte selskaper som Natural ASA, Biotec Pharmacon ASA, Kongsberg Automotive ASA, Bionor Pharma ASA, Codfarmers ASA, Visma Marine ASA, Tusenfryd ASA, Maritec International AS, Exie AS, Voss of Norway ASA, Aquagen AS, Chipcon AS, Making Waves AS, First Credit Opportunity AS, Varslerinstituttet AS, Junglemap AS, Antirasistisk Senter og European Venture Capital Association. Falck ble utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen, tjenestegjorde deretter i undervannsbåt, og tok senere en MBA ved The Darden School of Business Administration ved The University of Virginia. Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 7

8 AGPE 2006 AS har gjennom sine kommiteringer og investeringer oppnådd en god diversifisering både geografisk og i antall underliggende fond og selskaper. Porteføljen har totalt en eksponering mot rundt 80 fond og derigjennom mer enn underliggende porteføljeselskaper. Tor Emil Tellefsen (f. 1954, bosted Kristiansand) - styremedlem Tor Emil Tellefsen er kunde hos Navigea Securities AS. Han er utdannet innen økonomi og shipping. Tor Emil Tellefsen har lang erfaring innen skipsmeglervirksomhet. Han har arbeidet innen internasjonal shipping i en årrekke og har siden 1999 i hovedsak drevet egen investeringsvirksomhet gjennom sitt investeringsselskap TET Invest AS. Tellefsen eier gjennom sitt investeringsselskap, TET Invest AS, aksjer i GPE I AS per 31. desember Fremover vil de underliggende fondene i AGPE 2006 AS portefølje nærme seg slutten på sin investeringsperiode, og investeringstakten forventes derfor å synke i takt med at antallet realisasjoner (tilbakebetalinger) ventes å øke. Dette vil medføre at utbyttebetalingene fremover til aksjonærene i GPE I AS ventes å øke. Siste verdivurderingen av aksjen i GPE I AS ble gjort den 15. mars 2013 og verdien per aksje ble da satt til 9,14 kroner. Ettersom 73 øre per aksje allerede er utbetalt til aksjonærene i GPE I AS utgjør den utbyttejusterte kursen per aksje 9,87 kroner, se grafen under. NAV/aksje 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 0,20 0,53 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 4Q 06 3Q 07 2Q nov-08 1Q aug-09 4Q mai-10 3Q 10 Utbytte/aksje 28-feb-11 2Q nov-11 1Q aug-12 4Q 12 Peter Lindbom (f. 1981, bosted Stockholm) styremedlem Lindbom har en siviløkonomeksamen fra Jönköping International Business School. Han har jobbet som investeringsrådgiver for Agasti fra august 2006 desember 2007 og deretter med utvikling av alternative produkter. Før han begynte i Agasti har Lindbom erfaring fra Nordea og Merrill Lynch. Lindbom er i tråd med aksjonæravtalen omtalt ovenfor, utpekt av Obligo til å sitte i styret. Lindbom arbeider som Manager Investor Relations i Obligo Investment Management AS. Utbytte Offisiell NAV Utbyttejustert NAV Figur: Aksjekursutvikling (NAV) Global Private Equity I AS Stolpediagrammet på neste side viser den kvartalsvise endringen i verdien på selve investeringsporteføljen til AGPE 2006 AS målt i lokal valuta. Som grafen illustrerer har verdiutviklingen som normalt for en PE-portefølje hatt en negativ utvikling den første tiden, men har vist en positiv utvikling helt siden midten av Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

9 No. of Deal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Aggregate Deal Va Aggregate Deal Va Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q No. of Deals Aggregate Deal Value ($bn) North America Europe Asia Rest of World Kvartalsvis verdiendring i investeringsporteføljen til Auda Global Private Equity 2006 AS Quarterly change in value of investments Cumulative value growth investments 30% 20% 10% 0% 1,0 % 7,7 % 4,7 % 11,5 % 5,6 % 2,2 % 1,8 % 5,2 % 0,8 % 1,0 % 4,3 % 1,8 % 4,1 % -10% -20% -0,1 % -5,1 % 5,6 % - - 1,2 % - 0,4 % -5,5 % -12,1 % -3,0 % - 0,6 % -30% -40% 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Geografisk fordeling Geografisk fordeling Porteføljefordeling Porteføljefordeling 11% % 12% 11% 45% 45% Europe USA Nordic Countries Asia Europe USA Nordic Countries Asia 25% 25% 40% 40% AGP II AGP Tailored Portfolio AGP II AGP Tailored Portfolio 32% 32% 35% 35% Forvaltereksponering Geografisk fordelin 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 81% Auda HitecVision EQT IK Mid Europe Reiten 12% 11% 45% Norvestor Sector 32% Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 9

10 Porteføljeoversikt AGP I - Fond American Securities Partners IV Apollo Overseas Partners VI Auda Capital TCR L.P. Bain Capital Asia Bain Capital Fund IX Bain Capital Fund VIII Bain Capital IX Coinvestment Fund Bain Capital Ventureb Fund 2007 Carlyle U.S. Growth Fund III Catterton Partners VI Court Square Capital Partners II H.I.G. Capital Partners IV H.I.G. Europe Capital Partners Hellman & Friedman Capital Partners VI Oak Hill Capital Partners II Pacific Equity Partners Fund III Pacific Equity Partners Supplementary III Quad Partners III Sterling Investment Partners II Summit Partners Private Equity Fund VII-B Summit Partners Venture Capital Fund II-B Sun Capital Partners IV Sun Capital Partners V Sun Capital Securities Offshore Fund Thomas H. Lee Parallel Fund VI TPG Star 3i India Infrastructure Fund Activa Capital Fund II Affinity Asia Pacific Fund III Aksia Capital III Arcadia II Beiteilgungen BT GmbH & Co BC European Capital VIII Bridgepoint Europe III Carlyle Europe Partners III Cognetas Fund II A CVC European Equity Partners IV CVC European Equity Partners Tandem Fund Doughty Hanson & Co. V LP2 Fourth Cinven Fund FSN Capital III GPE III Mauritius Holding Company Ltd Halder- GIMV Germany II GmbH & Co IVF III (Mauritius) Holdings Ltd. Japan Ireland Co Investment Partners Japan Ireland Investment Partners Permira IV Realza Capital Fondo, FCR Rutland Fund II TDR Capital II A Terra Firma Capital Partners III AGP II - Fond American Securities Partners V, LP Heidelberg Capital Private Equity Fund I Apollo Overseas Partners VI, LP Herkules Private Equity III (Jersey-II), LP Apollo Overseas Partners VII, LP Investindustrial IV, LP Bain Capital Fund X, LP Mid Europa Fund III, LP Bain Capital Venture Fund 2007, LP OCM European Principal Opportunities Fund II, LP Bain Capital X Coinvestment Fund, LP Risk Capital Partners II, LP Court Square Capital Partners, LP White Knights VI Bis FCPR - 1 Gores Capital Partners III, L.P. CVC Capital Partners Asia Pasific III, LP H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, LP CX Partners Fund Limited Heidelberg Capital Private Equity Fund I IDFC Private Equity (Mauritius) Fund III Kelso Investment Associates VIII, LP Infotech Pacific Ventures II-S, L.P. Oak Hill Capital Partners III, LP Jiuding China Growth Fund, L.P. Odyssey Investment Partners Fund IV, LP Pacific Equity PartnersFund IV, LP 10 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

11 Sun Capital Partners V, LP TPG Star, LP Water Street Healthcare Management II, LP AXA LBO Fund IV Feeder, LP Bain Capital Europe Fund III, LP UPC III Co-Investments (F), LP Pacific Equity Partners Supplementary Fund IV, LP Peepul Capital Fund III, LLC Samara Capital Partners Fund I Ltd. SBCVC Fund III, LP Unison Caital Partners III (F), LP AGP I - Direkteinvesteringer Clear Channel Communications, Inc Bienfaissance Holdings S.A.S. Coach America Group, Inc. Carlye AZ Partners I Direct General Corporation Carlye AZ Partners II HCA Inc. Carlyle Iberostar Partners I Heidelberg Capital Private Equity Fund I KG Carlyle Iberostar Partners II Ironshore Inc. IFA Holding Sarl Modular Space Corporation Innova GTS Holdings S.a.r.L. OneWest Bank Group LLC JIIP Toast Co-Investment A OSI Restaurant Partners, Inc. Sprint Co-Invest The Princeton Review, Inc Terra Firma Deutsche Annington Realogy Corporation TFCPII Co Investment 4 RSC Holdings, Inc. TL Holding Co-Invest Safeway Holdings LLC TPH Co Investment AIF Capital Telcom Infrastruture Ltd. Velox Holdco S.a.r.L BCV Investments S.C.A. Skreddersydd portefølje EQT V Heidelberg Capital HitecVision V Industrikapital 2007 Fund Mid Europa Fund III Norvestor V Reiten VII Sector Exspec Fund Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 11

12 4. Et par investeringseksempler fra porteføljen KMD A/S IT med innsikt Eksponering gjennom : EQT V Investeringstidspunkt : mars 2009 Salgstidspunkt : oktober 2012 I mars 2009 investerte private equity-fondet EQT V ( EQT ) i den danske software leverandøren KMD A/S ( KMD ). KMD leverer IT-løsninger til lokale og statlige etater samt privat-markedet, og er markedsleder innen sitt felt. Selskapet har for øyeblikket 400 IT-systemer som støtter sosial stønad og pensjon og hånderer milliarder av kroner hvert år som totalt utgjør 25 prosent av hele Danmarks bruttonasjonalprodukt (BNP). KMD ble stiftet i 1972 og har været en vital brikke i oppbyggningen av velferdstaten Danmark. I skrivende stund får mer enn én million dansker utbetalt lønn fra et KMD-system, og fler og fler velger også å bruke et KMD-system til administrasjon. Siden oppkjøpet i 2009 har KMD vært velykket i sin omstilling fra offentlig til privat eierskap og gjennomført flere omfattende omstillinger. Selskapet har gjennomført et stort antall forbedringer og effektiviseringer av de interne systemene og prosessene, mens de også har utviklet flere nye IT-løsninger. De har hovedkontor i Ballerup i Danmark og har cirka ansatte. Forutsetningene EQT la til grunn da de investerte i KMD var den attraktive posisjonen KMD nøt i markedet som markedsleder og at grunnet eierskapet (Danske kommuner), hadde de ikke hatt fokus på være profitabel. En annen viktig faktor var at grunnet kunnskaps grunnlaget og markeds posisjonen var KMD ideell for strategiske oppkjøp innen IT-bransjen. Strategien til EQT var å gjøre KMD til et mer kommersielt selskap, styrke dens posisjon med de danske kommunene samt ekspandere mot de sentrale statlige organer og den private sektoren. I løpet av det siste 3,5 årene har KMD investert mer en 2 milliarder danske kroner i utviklingen av nye IT-løsninger for den danske offentlige sektor som sammen med strategiske kjøp har styrket sin posisjon som danmarks største IT-leverandør til det offentlige. Siden EQT tok over som eier i 2009 har salget økt fra 3,5 til 4,3 milliarder danske kroner og driftsresultatet (EBITDA) har økt med mer en 100 prosent. Advent International kjøpte i slutten av desember 2012 samtlige aksjer i KMD. 6 6 Kilde: EQT V Press releases, 12 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

13 Jackson Square Aviation - A full service leasing platform Eksponering gjennom : Auda Global Partners II (OCM European Principal Opportunities Fund II via Auda Capital V-EU) Investeringstidspunkt : desember 2009 Salgstidspunkt : oktober 2012 Jackson Square Aviation ble etablert i desember 2009 av finansselskapet Oaktree for å utnytte de dårlige tidene i flyindusterien som følge av finanskrisen. Selskapet er basert i San Fransisco med kontorer i Seattle, London og Buenos Aires. Selskapets forretningsområder er delt inn i fire; Sale leasback transaksjoner, PDP (pre-delivery paymet) finansiering, asset management og porteføljetjenester. Ledelsen har tidligere jobbet sammen i både Pegasus Aviation og Sky Holding, har mer en 100 års samlet bransjerfaring, og har til sammen kjøpt fly for mer en 10 milliarder dollar. Jackson Square Aviation sin flåte av Boing og Airbus flymaskiner er verdsatt til 1,5 milliarder amerikanske dollar. Flåten er leaset ut til flyselskaper, og selskapet tilbyr også sale lease back løsninger til flyselskaper. Oaktree ble grunnlagt i 1995 og spesialiserer seg innen alternative investeringer, med en ekspertise innen kreditt-strategier. I dag har Oaktree mer en 700 ansatte i Los Angeles, New York, Stamford, Hong Kong, Tokyo, Luxembourg, Paris, Frankfurt, Singapore, Seoul, Bejing and Amsterdam. Oaktree sin investeringsbeslutning var basert på at økende flytrafikk, en aldrene flåte i industrilandene og ny etterspørsel i utviklingslandene ville gi økt etterspørsel for finansiering og finansielle løsninger som Jackson Square Aircraft kunne levere. Muligheten for profitt ligger i at det var en betydelig dislokasjon i kredittmarkedene, og vanskelig å få tilgang til tradisjonell bankfinansiering, noe som har stor innvirkninger på prisingen av nye fly. Dette kombinert med lav konkurranse da mange av de store utleierne av fly som AIG, ILFC, GE, GECAS, CIT og RBS Aviation er i finansielle problemer og har økonomiske begrensninger. Oaktree sin strategiske tankegang var å utnytte dette markedet og kjøpe inn en flåte av fly til gunstge priser. I oktober 2012 annonserte Oaktree at de hadde kommet til enighet med Mitsubishi UFJ Lease & Finance company, et datterselskap av Mitsubishi UFJ Financial Group om salget av Jackson Square Aviation. Salgssummen er konfidensiell, men salget genererte en utbetaling til Auda Global Partners II på 233 millioner euro. Salgsprovenyet genererte en brutto IRR på 35 prosent og en kostmultippel på 1,8x, det vil si 1,8 ganger investert beløp tilbake. 7 7 Kilde: Auda Private Equity Case Studies Q4 2012; Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 13

14 5. Hva er private equity? Private equity kan beskrives som aktiv eierkapital det vil si at eiere i et private equity-selskap involverer seg direkte inn i en bedrifts virksomhet. Private equity-forvaltere styrer virksomheten sammen med ledelsen i bedriften. Investeringen er langsiktig, typisk 3-6 år eller mer. De siste årene har private equity vokst betydelig fram som investeringsmulighet i forhold til tradisjonelle investeringsmuligheter som aksjer (børsnoterte eller unoterte) og rentepapirer (obligasjoner og banklån). Vi kan dele inn private equity-investeringer i ulike kategorier etter hva slags type investeringer det dreier seg om. 1. Såkornkapital er investeringer i de første fasene av et selskaps levetid i perioden hvor selskapet er nyetablert. 2. Ekspansjonskapital dreier seg om selskaper som har nådd positiv inntjening og betydelig omsetningsstørrelse, og som trenger å foreta investeringer for å oppnå ytterligere vekst og økt lønnsomhet. 3. Restruktureringskapital benyttes gjerne til å finansiere oppkjøp, fusjoner, forbedringsprosesser i selskapets virksomhet, eller salg av divisjoner eller datterselskaper. Private Equity Såkornkapital Ekspansjonskapital Restruktureringskapital Tidlig fase Entreprenør vekst Etablert vekst Moden syklus Produkt risiko Markedsrisiko Nøkkelpersonell og finansiell risiko Finansiell risiko 14 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

15 Hovedaktivitetene til private equity-fondene kan deles opp i tre faser. Punktene under er basert på figuren vist på forrige side. 1. Utvelgelse/investering Private equity-forvaltere ser først på hvilket selskap de skal involvere seg i. Her kan aktuelle momenter være forvalterens kompetanse og kapasitet, antakelser om framtidige markedsutsikter innen ulike bransjer og hvor i konjunktursyklusen man befinner seg. 2. Utvikling/eie Etter at investeringen er gjennomført, vil forvalteren vanligvis fokusere på å gjøre tiltak som kan øke verdien av det oppkjøpte selskapet. Dette kan typisk være; Økt omsetning gjennom vekst i eksisterende virksomhet, eller ved å foreta oppkjøp og internasjonalisering Marginforbedring fra effektivisering av produksjon Fokusere selskapets aktiviteter mot produkter og tjenester som kan forventes å ha sterkere vekst i framtiden Endre kapitalstruktur/finansiering 3. Salg Etter at forvalteren i private equity-selskapet har gjennomført tiltak og sett resultater av dette, vil det i de fleste tilfeller være mest aktuelt med et salg. Salget skjer ofte til konkurrenter eller industrielle aktører, gjennom børsnotering, eller til andre investorer eller PE-fond som har interesse. Investering i PE må sees på som en langsiktig investering. Perioden mellom investeringstidspunktet og utbetalinger fra investeringen kan være flere år, og typisk vil dette skje etter 3-7 år. I løpet av denne tiden vil det ofte ha skjedd betydelig verdiøkning i det underliggende selskapet. Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 15

16 6. Nøkkeltall GPE I AS eier 35,3 prosent av aksjene i AGPE 2006 AS. Styret mener at årsregnskapet til AGPE 2006 AS er av interesse for aksjonærene i Selskapet og velger derfor å vise nøkkeltallene fra resultatregnskapet og balansen for regnskapsåret Auda Global Private Equity 2006 AS (Alle beløp i tusen NOK) RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Nedskrivning av investeringer* Øvrige finansposter Resultat av finansposter Resultat før skatt Skatt 0 0 Resultat etter skatt BALANSE Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Innskutt egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld** Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld *Akkumulerte porteføljenedskrivninger per 31. desember 2012 er cirka 102 millioner kroner. **Inkluderer avsatt utbytte på 107,2 millioner kroner. 16 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

17 7. Årsregnskap 2012 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 17

18 18 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

19 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 19

20 20 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

21 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 21

22 22 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

23 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 23

24 24 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

25 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 25

26 26 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS

27 Årsrapport 2012 // Global Private Equity I AS 27

28

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS Årsrapport 2008 Global Private Equity I AS 1 Årsrapport 2008, Global Private Equity I AS Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Til aksjonærene i Global Private Equity I AS I forbindelse med innbydelse

Detaljer

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur I AS

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur I AS Årsrapport 2012 Global Infrastruktur I AS Aksjonærbrev Global Infrastruktur I AS Til aksjonærene i Global Infrastruktur I AS, Global Infrastruktur I AS ( GI I AS eller Selskapet ) inviterer herved til

Detaljer

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS

1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS Årsrapport 2008 Global Private Equity II AS 1 Årsrapport 2008, Global Private Equity II AS Aksjonærbrev Global Private Equity II AS Til aksjonærene i Global Private Equity II AS I forbindelse med innbydelse

Detaljer

Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS Årsrapport 2011 Nordic Secondary AS 1 Årsrapport 2011, Nordic Secondary AS Aksjonærbrev Nordic Secondary AS Til aksjonærene i Nordic Secondary AS, Nordic Secondary AS ( NS AS eller Selskapet ) inviterer

Detaljer

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Private Equity I AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 8 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries?... 6-7 Makroøkonomiske hendelser...

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport september 2014

Global Infrastruktur I AS. Kvartalsrapport september 2014 Global Infrastruktur I AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Nordic Secondary AS. Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling. 26. november 2014

Nordic Secondary AS. Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling. 26. november 2014 Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries... 6-7 Hvorfor Norden?...8-10 Porteføljeoppdatering.

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

argentum Årsrapport 2011

argentum Årsrapport 2011 argentum Årsrapport 2011 Styrets beretning 2 Året 2011 Et tilbakeblikk med blikket rettet fremover Argentum ble etablert høsten 2001, og vi ble dermed 10 år mot slutten av 2011. Gjennom årene Argentum

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Vår visjon Kort om Acta Historiske årstall Kontorer. Produkter. Organisasjon Konsernledelsen Styret

Vår visjon Kort om Acta Historiske årstall Kontorer. Produkter. Organisasjon Konsernledelsen Styret ÅRSRAPPORT 2011. INNHOLDsfortegnelse FAKTA OM ACTA Vår visjon Kort om Acta Historiske årstall Kontorer Produkter Organisasjon Konsernledelsen Styret ÅRET SOM GIKK Årets høydepunkter Konsernsjefens kommentar

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Presentasjon til ekstraordinær generalforsamling Agenda Hva er private equity?... 3-5 Mange fordeler ved secondaries... 6-7 Hvorfor Norden?... 8-10 Porteføljeoppdatering.

Detaljer

Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

Prospekt PRE II PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS PRE II Prospekt PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IX) av minimum 100 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst

2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst 2001 2011: Profesjonalisering og sterk vekst Mens optimismen fortsatt er rådende i den norske venturebransjen begynner kimen til en ny forening å spire. Jan-Erik Hæreid er tilbake i Norge etter å ha ledet

Detaljer

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2008. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2008 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport delt mellom papir og nett Hoveddelen av Ferds årsrapport for 2008 foreligger både i denne trykte versjonen og i pdf-format,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpukter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Markedskommentar

Detaljer

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681

PROSPEKT. PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 PROSPEKT PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon av minimum 1.500.000 aksjer og maksimum 10.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 10 pr

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2013 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 9 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER

Detaljer

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling)

ACTAS HISTORIE. Acta Holding ASA (konsernoppgaver) Acta Corporate Services AS (adm. tjenester) Acta Prosjektmegling AS (eiendomsmeglerbevilling) 1 ÅRSRAPPORT 2006. INNHOLD 4 6 8 10 12 14 20 22 29 33 36 39 45 46 48 49 51 65 66 68 69 76 78 81 85 86 ACTAS HISTORIE ACTAS VERDIGRUNNLAG HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 - SEGMENTINFORMASJON

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Helår 21 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai

Detaljer