Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB KAI SAGEN KS JØ RUNE OLAFSEN RO GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL ELNAN JAN HAMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstede GB KJELL ARILD KORBØL KAK GB KAI SAGEN KS JØ RUNE OLAFSEN RO GB GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL ELNAN JAN HAMMER"

Transkript

1 4196 GUS FREMDRIFTSMØTE NR. 34 Tilstede KJELL ARILD KORBØL KAK KAI SAGEN KS JØ RUNE OLAFSEN RO GEIR MATSSON GM YIT JOSTEIN LUKA JL ELNAN JAN HAMMER JH Ikke tilstede BJØRN TORP BT ROY KALFJØS RK F.SAFE TORE JOHNSEN TJ S.MOEN HARRY MYHRE HM YIT TOR JONSRUD TJ BH PER ANDERS BAKKE PAB AJ ARNE AUGUSTSSON AA EA LARS ERIK BERNTSEN LEB ELNAN SIRI DARELL SD ELNAN HENRY FORFOD HF Kopi: DELTAGERE + ADRESSELISTE. Møtedato: / Møtestart Brakkerigg GUS Neste møte: kl Brakkerigg GUS Sak nr.: Tekst: Ansv./frist: Kommentarer til forrige referat: HMS: Vernerunde ble gått kl 10:00. Krav om at en representant fra alle fag på plassen skal delta. Merknader på vernerundeprotokoll uke 32: Løpende rydding Rekkverk på gulv i B1 Fylle renne ved gamle guttegarderobe i B1 Rive stillase ved barneskole Rydde på stillaser Skifte pærer i lysrekke Protokoll vedlegges møtereferatet og henges opp på brakkeriggen. 1 av 8 /løpende /snarest / / /snarest /snarest

2 Ingen ulykker eller uønskede hendelser er rapportert i perioden. Alle som befinner seg inne på byggeplassen skal benytte jakke med refleks, min. 2 striper med 5 cm høyde, eventuelt refleksvest. Regler om bruk av refleks gjelder ikke lenger. Kravet vil komme tilbake mot høsten, da det blir mørkere igjen. Kvitteringsliste for mannskap: Alle som skal inn på byggeplassen må krysse seg inn og ut på kvitteringslisten som henger nede ved utgang av brakkerigg. Dette gjelder for alle fag. Egen liste i 2.etg brakkerigg for adm. Byggeplassinformasjon: Alle fag som utfører arbeider på byggeplassen skal inn i 2. etg brakkerigg for informasjonsgjennomgang før de starter sine arbeider. Skjemaet for gjennomgangen skal signeres og arkiveres i HMS-permen. Denne informasjon blir gjennomgått med KAK, RK eller KS. Noen fra Sandermoen/Firesafe mangler gj.gang. vurderer klistremerker (som er godkjente for hjelm) som viser hvem som har hatt gjennomgang. Det skal leveres kopi av sertifikater og kursbevis som er relevante for prosjektet.. Datablad samles i egen perm og plasseres tilgjengelig for utførende. Sortering av avfall: Det kreves større fokus på sortering av avfall. Det skal sorteres i egne containere for treverk, metall, plast, papp og en for blanding. Skilt med forklarende tekst henges opp på containere. Alle fag informerer sine ansatte om sortering. Det vil bli benyttet 6 stk sterke arvid merket med type avfall inne på bygget for å forenkle sorteringen. FAG FAG S.Moen/F.Safe v/ks Aktiviteter ved kirkegården det skal tas hensyn til: Uke 33: Tirsdag kl 10:30 Denne informasjonen er også å finne på oppslagstavlene i brakkerigg FREMDRIFT: Gjennomgang av 3 ukers planen. Se vedlagt fremdriftsplan for uke av 8

3 34.03 RØRLEGGER: Se vedlagt 3-ukers fremdrift. Venter på maling i fyrrom. Mangler ventil i A1 og føler til fyrrom. JØ Sandermoen GK ELEKTRIKER: Se vedlagt 3-ukers fremdrift Innvendige vegger i tavlerom B1 Alle må være forsiktige med nytt utstyr som er montert. Det har blitt noen riper i kanal. VENTILASJON: Mangler åpninger gjennom dekke til kjeller og ved tekn.rom. Utført. Elementer må ryddes ut av gymsal. Elnan må skaffe seg utstyrscontainer utendørs. (Noe plass for lagring i kjeller) BETONGARBEIDER: Se vedlagt 3-ukers fremdrift. Fortsetter med utvendige trapper. Tas sammen med betongarbeider ifb.m. c-fløy. Riving kjeller/tetting grøfter: Støpes igjen Komplettering brannvegg mot A1. STÅLARBEIDER: Forsterkninger gulv gymsal. Venter på tegninger. TØMRERARBEIDER: Tette utsparinger som ikke skal benyttes sammen med Nortak. Tette hull i kjeller (Game elevrådsrom) Komplettering ihht mangelliste B2 MALING/BELEGG: Belegg i D1/D2 Komplettering B2 ihht befaringsliste RIVNINGSARBEIDER Må fjerne asbestavfall + Batteriene! Riving fyrrom + barneskole. (pågår) Riving av rørgater og kjeller i D1/D2 Pynting i D2 YIT Man uke 34 ELNAN/Haster Uke 34/35 S&S RIB Uke 33 Haster Uke 33 SANDERMOEN Uke 34 Uke 33 Snarest 3 av 8

4 34.11 DIVERSE: GAMLE POSTER: : Arbeider i teknisk rom: Det vil bli flere enn Elnan som kommer til å jobbe i teknisk rom i perioden uke Det avsettes ett koordineringsmøte mellom tekniske fag i løpet av uke 21. Kommentar møte nr 27: Dette møtet vil bli avholdt etter neste fremdriftsmøte kl 12:00. Kommentar møte nr 28: Møte ble avholdt etter fr.driftsmøtet og arbeider omkring teknisk rom ble koordinert mellom tekn.fag. Kommentar møte nr 29: Gunnar Karlsen må komme hit i uke 24 med bl.a. følere til RØR. Kommentar møte nr 30: Mangler føler. CO2 mangler fortsatt. Kommentar møte nr 31: Samme status. Samme status. Må leveres ved neste oppmøte. Har levert føler-lommer. Følere mangler fortsatt. Se også kommentarer til forrige referat. Samme status GK/JØ : Gulv i fyrrom: Sparkles og males med fall mot sluk. Terskel i dør bygges opp ca 5cm. (Døråpning tilpasses) Kommentar møte nr 30: Ordnes, saken går ut. Kommentar møte nr 31: 4 av 8

5 Gjenstår å bygge terskel og tilpasse døråpning. Blir noe flekking. Døråpning tilpasses. Terskel bygges opp. Samme status. Samme status : YIT må sjekke opp vedr. låssystemet. Høybakken har kontakt med lås og beslag. Haster Kommentar møte nr 31: Mangler fortsatt, Haster! Mangler fortsatt, Jostein sjekker dette med Høybakken og Roy sjekker med Lås & Beslag. Samme status. Lås & Beslag sender sin beslagsliste til RIE. Det er avtalt ett oppklaringsmøte vedrørende Lås og Beslag på fredag 15.august På dette møtet vil både Roar Bjørndal fra Lås & Sikring og Helge Høybakken fra Elprosjekttrøndelag delta. Fre uke : Gunnar Karlsen må merke sine komponenter nå. Kommentar møte nr 31: Mangler fortsatt, Haster! Mangler fortsatt. Jørstad har merket noe med tusj. Arbeider fra andre fag som eventuelt blir gjort feil pga manglende merking, vil være GK s ansvar. Det blir avholdt ett møte mellom GK/Jørstad/YIT hvor de går over komponenter og merking. YIT kommer med dato. Se også kommentarer til forrige referat. 5 av 8

6 Møtet mellom GK/Jørstad/YIT er avholdt, saken går ut! : Spongulv ut fra tekn. rom i B1 Vedrørende kjerneborring av rør og legging av rør fra teknisk rom til hc-wc i B1, ble det stilt spørsmål omkring eksisterende spongulv. sjekker opp løsning på dette. Rives vekk. Tas i første del av rivningsperioden til AJ. Det skal nå vurderes om spongulv må rives. Rør til wc går i sjakt. Rør til radiatorene (35mm) skal opp midt i gulvet. Disse borres rett igjennom, slik at gulv beholdes slik det ligger i dag. Saken går ut : Teknisk rom: GK mener det er for mye støv i tekn.rom for å montere sitt utstyr. setter dato for når tekn.rom blir tettet. Jørstad trenger større hull til sluk. Tømring er ferdig. Klart for GK. Prov. tetting i åpninger. Sluket pigges/tilpasses. Vindu mures igjen/dør monteres. Nytt hull til sluk borres. Sprinkel i forkammer kan fryse. Ønsker vurdering av dette. AJ PAB/RIV : Gulvvarme i plan 3 inkl. snøfellerom: Utsparinger blir merket opp mandag uke 27. Løsninger omkring festing plast/iso til betong ble diskutert. GM og RO merker opp. Iso limes til betong, rør festes i arm.nett. Arbeidene pågår, posten utgår. 6 av 8

7 : Riving/hulltaking plan 1 B1: YIT merker opp, AJ tar dette fortløpende. Tas etter ferien. (Uke 31) Ok, saken går ut : Strøm tatt i C/B1: Strømmen er tatt i fløy C og B1. Legge opp provisorisk lysrekke. Gjelder i D1/B1. monterer lysrekke. Ok, saken går ut : Lysarmatur monteres D1/D2: Viktig å ikke produsere støv i disse områdene. Holde vinduene i rommene stengt. Se over provisoriske tettinger, og evt reparere/bytte disse. Dører monteres. Sjekke spesielt tetting mellom hovedinngang D1 i plan 2. Åpning tettes m/ plate. Vinduer mot korridor tettes. Dører til rom og vinduene i rom må holdes stengt! Alle fag informerer sine om dette : Innskjerping på låsing/stenging av byggeplassen: Sistemann som forlater byggeplass plikter å låse porten. går over byggegjerdet og stenger av eventuelle åpninger. Hengelås og kjetting på portåpninger. Det er hengt opp hengelås med nøkkel 14 til kontorer 2.etg brakkerigg. Det blir endret en del på inngjerding nå som B2 åpnes for skolen. Port inn ved barneskolen blir stengt. 7 av 8

8 : Ballrom ved gymsal: Ikke avklart. Ønsker tegninger og løsninger omkring dette rommet. Tas åpning fra hovedinngang. Rommet blir midlertidig lager for ELNAN. Åpning fra gymsal-siden tettes. Utføres som på tegning. Problemer med takhøyde ift. himling osv må løses. PAB/ARK : Forsterkning i gymsalgulv: Byggeleder godkjenner oppstart av rampe for amfi før stålforsterkning er på plass. Tegning mottatt. Løsing vedrørende bæring i rampen osv må løses på plassen. Saken går ut : Kommunikasjon fag imellom: Viktig med kommunikasjon mellom fagene ute på plassen, slik at bl.a. firesafe får tettet mens det ennå er mulig. Det er samtidig også viktig at Firesafe er tilstede da det er klart for branntetting. Ok, saken går ut : Kanal utfra teknisk rom: Firesafe sjekker opp denne, og varsler ELNAN. Ok, løses på plassen. Saken går ut. NYE POSTER: Ingen nye poster. Vedlagt: 3-ukers fremdriftsplan og vernerundeprotokoll For Glåma Bygg AS Kjell Arild Korbøl 8 av 8

BYGGEMØTEREFERAT. 5. Alle som arbeider på prosjektet skal signere for at de har lest og forstått HMS-planen. FB Fortløpende

BYGGEMØTEREFERAT. 5. Alle som arbeider på prosjektet skal signere for at de har lest og forstått HMS-planen. FB Fortløpende Oppdragsgiver: Prosjekt: Boligselskapet Skredbakka Rehabilitering av blokker og rekkehus Møtets formål: Byggemøte nr.16 Møtetidspunkt: Onsdag 17.10.2012 kl. 13:30 Møteleder SBBl v/ Benny Aasen Møtereferent:

Detaljer

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie

Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie INFORMASJONSSKRIV 04.03.2015 Informasjon til beboere i Vestliskrenten Sameie Dette skrivet inneholder: o Generell informasjon (Dette skrivet) o Vedlegg: «Informasjon før oppstart» av Consolvo AS o Vedlegg:

Detaljer

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012.

BEBOERMAPPE. Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG. Utarbeidet sept 2012. BEBOERMAPPE Våtromsmodernisering PYNTEN BORETTSLAG Utarbeidet sept 2012. Innhold Adresseliste for prosjektet side 3 Grunnpakken side 4 Gjennomføring av prosjektet side 5 Hva må beboer gjøre før oppstart

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

Rev utgave 01 13.10.2010. Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Rev utgave 01 13.10.2010. Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 til 24. leilihetsnr:.. Innholdsfortegnelse Kontortid og kontaktpersoner... 3 Generell informasjon om prosjektet... 3 Viktige datoer for den enkelte

Detaljer

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

Protokoll i sak 707/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 707/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 707/2013 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende leveranser og utført arbeid. Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

REFERAT ARK_02 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER

FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS RETNINGSLINJER VED BYGNINGSMESSIGE SKADER OG ENDRINGER ENQVIST EIENDOMSDRIFT AS Folkvang Boligselskap AS Brettevillesgt 17 0481 Oslo Retningslinjer ved bygningsmessige skader

Detaljer

VÅTROMSMODERNISERING. Tøyenparken

VÅTROMSMODERNISERING. Tøyenparken Denne permen er utarbeidet av: AF Gruppen VÅTROMSMODERNISERING Tøyenparken Denne folderen inneholder viktig informasjon om badet Deres, og skal følge leiligheten også ved eierskifte. Øvrig informasjon

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald TEha Harald Askautrud TEps Patrick Sundelius

Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald TEha Harald Askautrud TEps Patrick Sundelius OBOS Prosjekt A/S Postboks 6666 St.Olavs pl. BESØKSADRESSE: 0129 OSLO Vitaminveien 1 A Tlf: 22 86 55 00 0485 OSLO Fax:22 86 59 66 Hjemmeside: www.obosprosjekt.no REFERAT Byggemøte 02 Byggherre: Sameiet

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013

Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) Reklamasjoner pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Øvre Workinnmarka Eierseksjonssameie (ØWE) er pr 15. januar 2012 (Ferdigstillelse desember 2008) Revisjon 13. mars 2013 Pkt. 1 Balkongdør Draugen 163 Sjekk balkongdør, byttes eller remonteres. Balkongdør

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Møtereferat fra styremøte i Utsikten Huseierforening Dato for møte: (Møte 4) 16.10.2013 kl 18:30 20:15 (Hos Tine) Neste møte: Ekstraordinær generalforsamling 30.10.2013 kl 19:00 (I Holmsåsen Barnehage)

Detaljer

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013

Eksamen BIM-I. BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 2013 Eksamen BIM-I BIM på byggeplass» og «BIM i FDVU» Daniel Harila Fagskolen i Oslo 31.05.2013 Oppgavearket SykeBIM 31.05.2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 1 1 Oppgavearket... 3 2 Intro...

Detaljer

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5

STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 STYREMØTE I BORETTSLAGET TRONDHEIMSVEIEN 5 REFERAT FRA STYREMØTE 06-2013 DATO: Mandag 26 august 2013 TILSTEDE: AC, ØH, DL, EK, PM, IJS og KAA Sak 167. Lydutfordringene DL og KAA hadde 21august et uoffisielt

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 625/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om erstatning/prisavslag for anførte feil og mangler. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse ------------------------------------

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer