Innbyggerundersøkelse i Porsgrunn kommune høst 2008 Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innbyggerundersøkelse i Porsgrunn kommune høst 2008 Innhold:"

Transkript

1

2 Innhold: Innledning... 3 Teknisk drift... Kultur og fritid... 8 Helse og omsorg Barn og unge... 1 Medvirkning Kommunale tjenester og samfunnsutvikling Arbeidsliv og bokvaliteter Motiver for flytting ut av kommunen Motiver for flytting innen kommunens grenser Resultat fra tidligere innbyggerundersøkelser Kjennetegn ved svarerne

3 Innledning Hva mener innbyggerne i Porsgrunn kommune? I månedsskiftet september/oktober ble et spørreskjema sendt ut til ca tilfeldig valgte husstander. Den i husstanden som var 16 år eller eldre, og som sist hadde fylt år, ble anmodet om å svare på spørsmålene. Det ble stilt spørsmål om hvordan det er å bo i Porsgrunn kommune og sin egen bydel. Om en synes utviklingen i kommunen tar en god eller uheldig retning, og om en synes at politikere og administrasjon tar tak i utfordringene vi står overfor. Det ble videre stilt spørsmål om de kommunale tjenestene som ytes. De spurte ble da bedt om å avklare om deres svar var avgitt på grunnlag av deres inntrykk eller om de selv eller noen i nærmeste familie hadde direkte erfaring med tjenesten 32,6 % returnerte et utfylt skjema. Svarerne fordeler seg likt med befolkning for øvrig langs sentrale kjennetegn, og tallmaterialet anses som meget godt pålitelig. Samme undersøkelse med de samme spørsmål ble også stilt til et tilfeldig utvalg av befolkningen høsten Dette gir grunnlag for å belyse om befolkningens syn har endret seg fra året før. Også tidligere år er det gjennomført undersøkelser for å innhente innbyggernes synspunkter. Dette ble gjort i 1996, 2002 og Der hvor det er mulig å foreta sammenligner med resultat fra disse så blir dette redegjort for i denne rapporten. I undersøkelsene har svarerne gitt utfyllende kommentarer til avkryssingsmulighetene i skjemaet. Kommentarer fra 2008 er innarbeidet her. 3

4 Teknisk drift TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med: Utbyggingen av gang- og sykkelveier 3, 3, Standarden på kirkegårdene,8,8 Feiervesenet,5,5 Brannvesenet,8,6 Vegvedlikeholdet vinterstid der du bor 3 3 Vegvedlikeholdet sommerstid der du bor 3,5 3,6 De kommunale avgiftene 2,8 2,9 Kvaliteten på drikkevannet 5, 5,3 Renovasjonstjenestene,9, : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6

5 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Teknisk drift Gang- og sykkelveier Bygg ordentlige sykkelstier! Gjør deler av Storgata fri for biler! For lite sykkelveinett, og sykkelfeltet over Porsgrunnsbrua burde fortsette i begge ender. Bra gang-/sykkelveistandard. Mener gatebelysning langs Sverresgate er for dårlig - farlig mørkt mellom Hammondgården og gamle politistasjonen. På Vestsiden ved Pors stadion slutter sykkelstien midt på veien. Så er det en del 90-gradersvinkler på gangfeltet og så fortsetter gangstien på andre siden. Når du sykler i 25 km/h så er det håpløst å treffe gangfeltet uten å gå av. Vedlikeholdet av g/s veier er altfor dårlig. Vegene prioriteres fremfor g/s, det er ikke fremtidsrette med hensyn til folks helse og klimaendringer. Kirkegårder Reagerer på at gamle gravsteiner står med navnet ut på Eidanger kirkegård. Feiervesenet Feieren gir for kort varsel om når han kommer. Vedr feiervesenet så lot de være å feie flere boliger i vår gate i fjor, selv om de påstår pr tlf at det er gjort. Men ingen hadde sot i luken for uttak, og stigen var ikke brukt. De ringte heller ikke på i vår bolig selv om vi var hjemme. Bare reiste videre. Brannvesenet + feier har uteblitt. Betaler for noe en ikke får. Vintervedlikehold veg Dårlig brøyting og strøing i Granatvegen! Brøyting på småveiene i vinter var elendig. "Vi må ha flere politikere i gata, så blir det nok måkt", var det en nabo som sa. Kanskje noe i det? Meget dårlig brøyting på vinterstid (Brattås) Til tider for lite brøytekapasitet når det kommer mye snø. Snøbrøyting håpløst. Veger med hull - ikke vedlikehold. Er alene og er fortvilet over de harde skavlene som brøytes inn foran inngang. Brøytinger av hovedvei kommer veldig sent i gang ved nye snøfall. Hver vinter glemmer man å brøyte min veg som er Løkkebergvegen. Vi må ofte ringe for at det skal bli brøytet. (Øvre del). I denne delen burde det bli rensket for en del greiner som henger utover veien. Brøyting. Brøytes ofte ikke før kl på stikkveger les Skolegata. Brøyting med brøytebil med plog 30 cm over vegen. Kan vi få en med plog? På vegen? 5

6 Sommervedlikehold veg Har kontaktet kommunen flere ganger i løpet av de siste årene pga tette sluk i gata. Fortsatt like tette. Det ser ut som om ikke kommunen har noen plan på vedlikehold sommerstid. Her hvor jeg bor skulle det vært utbedring av veg for mer enn 5 år siden, men ingenting har skjedd. Heller ingen informasjon når noe blir gjort. Gate: Vestretunet Veiprosjektet i kommunen går alt for tregt. Må noen dø før det skjer noe?? Gunnigata er full av store hull Kan ikke fatte hvorfor det kommunale vedlikeholdet er så dårlig. Hull i vegene som kunne vært utbedret rask, står i flere år og utvikler seg til krater og blir dyrere å reparere. De store kassene med trær som blokkerer veiene er rett og slett stygge og er trafikklivsfarlige. Det er penger som er bortkastet. Kommunale avgifter Eiendomsskatt er uforholdsmessig høy, inklusiv avgifter til kommunen Kommunale avgifter - eiendomsskatten burde vært lavere. Men - er positiv til å betale dette hvis jeg fortsatt ser at pengene kommer byen til gode i form av reelle ting (skoler osv). Avgiftene vet jeg lite om, bor i PBBL. Feiervesen uaktuelt, har ikke pipe. Sett ned eiendomskatten Avgiftene kan godt bli høyere. Avgiftene er for høye siden jeg er alene For høye avgifter ift sammenlignbare kommuner. Taksten av min bolig er altfor høy At det skal koste nærmere 2000 kroner pr mnd å bo i enebolig, i tillegg til øvrige utgifter bør være unødvendig, og oppfattes som "melking" Renovasjon Det er mye søppel i nærmiljøet. Det virker ikke som det er noen rutiner for rydding utover en gang hver vår. Plastsortering i tynne plastposer en dårlig løsning! Bør i egen søppeltønne. Når det gjelder innsamling av plast og papir, så skjer det altfor sjelden. Det medfører at vi må oppbevare alt dette ett eller annet sted hjemme. Et eget renovasjonsrom er det snart behov for :-). Kom og tøm dette oftere! Da blir det enklere å sortere. Jeg ønsker også en egen dunk for plastavfallet, slik at jeg slipper å oppbevare det midlertidig inne. Renovasjon - en liten ting: Den grønne dunken (papir) kunne vært tømt oftere... 6

7 Plast og papir må tømmes oftere! Kvelden før tømmedag ser det ikke ut i gata. Alle har satt ut sin gjennomsiktige plastsekk - eller to. Egen dunk for dette avfallet? Grønne dunker bør tømmes oftere. Det er veldig synd at Porsgrunn kommune ikke samler inn matavfall som de andre Grenlandskommunene. Ang. renovasjon. Porsgrunn: Sorterer alt for lite søppel i forhold til nabokommunene. Får jeg en kompostbinge skal jeg sortere ut matavfallet selv. Om renovasjon: Jeg vil ha plastdunk. Å samle plast i KJEMPESTORE sekker i liten leilighet, for så å glemme å sette den ut den ene gangen i måneden er ikke en optimal løsning. Nå har jeg glemt dagen i fire måneder og oppbevarer MYE plastemballasje. Jeg vil ha plastdunk ute ved siden av papirdunken vår. Godt tilbud på Pasadalen Det burde være mer tilrettelagt for bredere sortering av søppel. Plasten bør tømmes oftere For små søpledunker. 7

8 Kultur og fritid TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med? Svømmehalltilbudet 2,6 3,1 Kinotilbudet 5 5,1 Bibliotektilbudet,9,9 Utvalget av lag og foreninger i kommunen,9,8 Kulturtilbudet i alt : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 8

9 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Kultur og fritid Svømmehalltilbudet Få ferdig svømmehallen på Stridsklev! Kjølneshallen svømmetilbudet er dårlig. Svømmehaller sees på som et viktig trimtilbud det er derfor synd at man som regel må kjøre bil for å nå de to svømmehallene som er i drift. Benytter svømmehall ukentlig i Skien fordi tilbudet i Porsgrunn er for dårlig. Jeg er reumatiker. Dette er kommentar til spørsmål 35 Ser frem til åpning av Stridsklevhallen! Flott at Stridsklevhallen blir åpnet igjen (svømming) Kan ikke bruke Kjølneshallen - gleder meg til Stridsklevhallen. Drar til Skien for å svømme Svømmehallene er for mye stengt i skoleferier Bedre svømme-/livredningsopplæring i skolene. (obligatorisk) Venter på Stridsklevhallen. Må ha ca 33 grader i vannet for å kunne bade. Kjenner mange som er fornøyd med svømmetilbudet Sist vi skulle i svømmehallen var det stengt. Svømmehallen har ikke tilbud som passer oss. Kan vi få svømmehaller med vann og utstyr Kinotilbudet Alt for høyt volum på filmene i kinoen. Foreldrene må ta barna med seg ut. Voksne synes også det er en plage. For høy lyd på kinoen!!!!!! Kino: For få filmer som viser bredden av film For mye penger til kino og bibliotek i forhold til veg. Bibliotektilbudet Biblioteket åpner for sent Bibliotekets åpningstider: Ønsker åpent til kl hver ukedag. Stridsklev bibliotek har fantastisk service og jeg låner bøker der flere ganger i måneden. Hva med søndagsåpne bibliotek? Biblioteket stenger alt for tidlig lørdager og det burde være oppe også søndager 9

10 Lag og foreninger Lag og foreninger - Bra utvalg og bredde. MEN - de fleste klubber skriker etter mer halltid. Vi trenger flere flerbrukshaller! Idrettsforeninger bør få en bedre støtte fra kommunen Kultur og fritid - generelt Savner det flerkulturelle innenfor kultursektor Kultur betyr her i kommunen SENTRUM, og det er ikke i særlig grad tilgjenglig for en del utkanter. Spesielt øyene. Utrolig mange bra kulturbegivenheter i kommunen vår. Det har skjedd mye positivt de siste årene. Byvandringene er et kjempepluss! Kulturtilbud/aktiviteter - synes Porsgrunn har blitt virkelig flinke til å arrangere diverse for beboerne. Teaterfestivalen og stedsans er fantastisk bra og er med på å gi identitet til byen. Ellers er det også bra med mindre aktiviteter i sentrum både i rådhusamfiet, i samarbeid med handelsstanden og restaurantbransjen. Her er Porsgrunn flinke. Fortsett sånn! Det er galskap å bygge nytt kulturhus i kommunal regi Kommunen har et godt tilbud på kultur og uteliv, men det er svært mye vold og bråk i sentrum i helgene! Jeg synes det er for mye såkalt kultur Jeg synes de fleste kulturarrangementer er for dyre. Det gjelder også bading i basseng og kino. Tenker spesielt på at Skien Fritidspark kan tilby så mye mer for litt ekstra betaling er jeg redd det er mange som vil kjøre over grensa for å benytte seg av det... Ellers må jeg skryte av biblioteket... kjempetrivelige ansatte. Og jeg vet om en barnehage i Skien som benytter seg av porsgrunn bibliotek i stedet for Skien! 10

11 Helse og omsorg TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med: Legedekningen i kommunen,2,5 Barnevernstjenesten i kommunen 3,5 3,8 Helsetilbudet til små barn,6,5 Helsetilbudet til ungdom Det kommunale tilbudet til personer med psykiske lidelser Det kommunale rusomsorgtilbudet Det kommunale omsorgstilbudet, alt i alt Muligheten eldre har for å flytte inn i omsorgsbolig Dekningen av sykehjemsplasser til eldre i kommunen Muligheten for å få hjemmehjelp/hjemmesykepleie ,1 2,9 3 2,8 3,1 2,9 3,2 3, 3, 3,6 3, 3,6 3, : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 11

12 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Helse og omsorg Legedekning Å bytte fastlege er ikke lett. På den måten trenger legene heller ikke å bestrebe seg med å yte den beste servicen. Legedekning: behov for flere spesialister Det ville vært fint med flere kvinnelige fastleger, per dags dato er det umulig å skaffe seg. En så stor bydel som Herøya burde kunne ha eget legekontor Legevakten i Porsgrunn bør ha legebemanning på dagtid. Legedekning: For mange pasienter pr. fastlege Psykiatritilbud Det nye psykiatriske sykehuset er svært bra!! Det kommunale omsorgstilbudet Tar for lang tid for eldre å komme seg inn i omsorgsbolig, når de virkelig trenger det. Kanskje det er for få. Ta de viktigste oppgavene først, og løs disse: Verdig alderdom. Bedre økonomistyring innenfor helse og omsorg. Det finnes eksempler på autoriserte helsearbeidere som sitter hjemme med full lønn, som gjerne vil jobbe, men kommunen har visst nok ikke stillinger ledig selv om de søker etter folk?? Helsetilbudet til ungdom På Stridsklev u-skole er en fantastisk helsesøster som nå er tilgjengelig 2,5 dager. Elevene skulle hatt helsesøster hver dag på u-skolen. Sykehjemsplasser Rehabiliteringsplasser - Flott at Porsgrunn har dette tilbudet (Geriatrisk på Porsgrunn sykehus og Borgehaven). Det må i alle fall beholdes, og helst utvides slik at de som har behov for tjenesten kan være der til de er klare for å dra hjem igjen, eller blir gitt et annet tilbud. Hjemmesykepleie Hjemmetjenester - Terskelen for å motta hjemmehjelp burde vært lavere slik at flere kan motta hjelp i eget hjem. Mer ressurser må også settes inn slik at hjemmetjenesten har bedre tid til hver enkelt kunde. Hjemmesykepleietjenesten er god, men de som kommer til brukere har for dårlig tid. 75 % må få opplæring i å behandle mennesker, omsorg. Refererer til 12

13 kommunens tjenesterklæring for de hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleien. Det er til tider en skam av noen som har blitt ansatt. Arbeidet skal være mer en å kunne vaske folk bak. Husk det er et omsorgs tilbud. 13

14 Barn og unge TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med? Grunnskolen der du bor,5,5 Barnehagedekningen i kommunen,6,8 Tilbudet til barn og ungdom, alt i alt Oppvektsmiljøet for ungdom i kommunen 3,8 Oppvektsmiljøet generelt for barn,,6 Lekeplasser og balløkker i ditt nærmiljø 3,9,2 Barnevennligheten der du bor,6, : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 1

15 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Barn og unge Grunnskole Skoletilbud - Supert at Porsgrunn har prioritert å fornye skolene. (Selv om noen gjenstår...) Har selv barn på Borge skole og er kjempefornøyd! Barnas læring er et av de viktigste områdene å prioritere. Når det gjelder spørsmål om fornøyd med grunnskoletilbudet: Skolen er altfor nedslitt. Det er på høy tid med en ny skole. Derfor er jeg ikke helt fornøyd. Tror lærerne gjør så godt de kan innenfor de mulighetene som finnes i lokalene. Forferdelige tilstander på Tveten skole. De funksjonshemmede kunne hatt det bedre Uteområdet Hovet skole med sluk på høyeste kant. Hærverk på Hovet skole uten at politiet gjør noe. Spm. 13. Kapasiteten på barneskolen i Bergsbygda er sprengt, og burdet absolutt blitt gjort noe med. Bygda MÅ få en større barneskole! Synes skole og helse blir for lite prioritert og tatt hensyn til i planlegging og administrering. Fordeling av skattepengene bør kunne fordeles annerledes Syntes at Porsgrunn satser for lite på elevene og skolene. Særskilte behov enten det gjelder bråkete elever eller elever som trenger ekstra utfordringer blir tatt alt for liten hensyn til. Enkeltelever blir lite hørt. Barnehager Lite barnehageplasser på Heistad ift all den nybebyggelsen som har vært i de senere åra. Det samme gjelder for skolen (endelig snart ny skole) Vi har muligheten til å engasjere oss, mer spørsmål om tid og lyst. Er generelt godt fornøyd med kommunen, med unntak av barnehagetilbudet 0-3 år, har ikke fått plass i barnehagen. Er svært uenig i at foreldre som har takket ja til en barnehageplass (kommunal) må benytte seg av plassen før foreldrenes barselspermisjon har gått ut. Dette fører til at fedrene ofte blir frarøvet verdifull tid med barna i sin permisjon. Hva er poenget med permisjon da? Barnehagene trenger flere personale inn i småbarns-avdelingene! Barn under 1 år øker stadig og disse trenger mye oppfølging av voksne og uten nok voksne kan barnehagene bli et oppholdssted uten et godt pedagogisk tilbud. Oppvekstmiljøet for barn Oppvekstmiljøet for små barn, for oss som har eget hus er bra. Trygt i hager og nær skoler. For ungdommen er det mye rus. Salg på skoler av narkotika. Tilfeldige blir truet / banket ved utesteder på kveldstid. Ta de viktigste oppgavene først, og løs disse: Gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. 15

16 Lekeplasser og balløkker Vedr. ballaktiviteter så er det i alle fall på Heistad - kun drevet på dugnad av foreldre!! Vi er i ferd med nå å anlegge kunstgress uten midler fra kommunen - noe dere sikkert vet! Lekeområdet i rådhusparken er et bra tilbud. Bruk gjerne hele parken til lekeapparater. Slik det er nå står jo parken tom foruten aktiviteten i lekeapparatene. Bedre vedlikehold av lekeplasser, før de må fjernes p.g.a. råte. Ønsker meg flere lekeplasser (eller en ny, stor, fin en) i eget nærmiljø Hovenga, et område med en av de største tilvekstene særlig av barn, har kun EN sliten lekeplass. (Med unntak ev et par som er lagt "inne i" leilighetskomplekser.) Lekeplassen i sentrum er flott! Håper den blir tatt vare på. Hvorfor forfaller den nye lekeplassen/parken i Salingstrand når parkene forøvrig holdes godt i stand i Brevik? Veldig trist at kommunen tok balløkka vår på Flåtten!!!!! Alt for mange løkker/lekeplasser og parkeringsplasser forsvinner. Det SKAL bygges nytt for enhver pris. Ta en byggepause - planlegg bedre! 16

17 Medvirkning TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med: Barn og unges muliget til medansvar og medinnflytelse 3, 3,3 Dine muligheter for medvirkning i samfunnsutviklingen for øvrig i kommunen 3 3,2 Kommunen som samrbeidspartner i ditt lokalmiljø 3,2 3,2 Dine muligheter for medvirkning i utviklingen av det kommunale tjenestetilbudet 3 2,9 Dine muligheter for medvirkning i utviklingen av ditt lokalmiljø 3,3 3, : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 17

18 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Medvirkning Medvirkning i samfunnsutviklingen generelt Slike undersøkelser som dette er veldig bra. Det samme var initiativet om innbyggerpanel. Godt å ha en kanal hvor en kan formidle sine meninger og ønsker. Skulle det ikke opprettes et "brukerråd" i kommunen. Synes å huske at man kunne melde seg som interessert, men hørte aldri noe mer. Kommunen har fått en slags image av å ikke lytte til innbyggerne. Det gjelder både administrasjon og politikere. Bare særinteressegrupper av typen: Redd Bjørkedalen skole, Bevar brannstasjonen i Brevik, når fram Det blir feil når en demonstrasjon med få mennesker fører til omgjøring i en sak som allerede hadde politisk oppslutning (Øya-prosjektet). Lett påvirkelige og populistiske politikere fatter avgjørelser som ikke er til det beste for Porsgrunn by. En høyst udemokratisk handling som jeg ikke aksepterer. Er politikerne i Porsgrunn så lett påvirkelige/udemokratiske at dersom jeg ikke ønsker en sak gjennomført kan jeg samle 300 mennesker utenfor rådhuset? Ingen føring fra kommunen om endringer. Ingen forespørsler eller info før endringer = diktatur. Kommunen gikk ut og sa at barn skal bli hørt, Dette ser kun ut til å gjelde når det passer kommunen. Eksempel: Bygging av Flåtten barnehage Bergsbygdinger føler seg generelt overkjørt av kommunen når det gjelder planer for utbygging av tomter uten å gjøre noe med veisikkerheten. Planene som legges fram preges av å kun ivareta de kommersielle ønskene fra utbyggere om mer tomteareal, uten å ta hensyn til beboeres krav om sikrere vei og en lav utbyggingstakt. Herøyabefolkningen blir glemt. Hydro området eser utover og verst av alt Gunneklevfjorden blir ødelagt. Vår medvirkning i utviklinga er ikke til stede og kommunen vet hva vi på Herøya ønsker, men etter møte på møte vet vi at vi ikke blir hørt. Kommunen er ofte for sterk når nabolag protesterer mot visse utbygginger. En burde komme beboerne mer i møte ang deres innvendinger. Informasjon på papir eller nett hjelper lite. Man blir overkjørt i alle fall. Det finnes utkanter som faktisk er en ressurs og som kan skape verdier. Alt utenfor sentrum blir kategorisert som kostnadssluk og plagsomme byrder. På tide å våkne og se muligheter!!!!!! 18

19 Kommunale tjenester og samfunnsutvikling TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med: I hvilken grad er du fornøyd med den politiske ledelsen av kommunen I hvilken grad er du fornøyd med den administrative ledelsen av kommunen 3,7 3,7 3,8 3,8 Servicesenteret Alt i alt, hvor fornøyd er du med det kommunale tjenestetilbudet,1 Utviklingen helhetlig sett i kommunen Informasjonen du får over kommunens nettsider,2,2 Annen informasjon fra kommunen 3, : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 19

20 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Kommunale tjenester og samfunnsutvikling Politisk ledelse Porsgrunn kommune bør jobbe mer med integreringsarbeid og ha mer fokus på dette. Vi bør få flere minoritetsspråklige inn i politikken. Vedtar "Handlingsrom 2007", men fikk kommunen bedre handlingsrom i år av den grunn? Vi har en dyktig ordfører Holder ikke alt de sier Slutt å lytt til "onkel Hydro", han er ikke det han engang var. Ta velgerne på alvor, bruk midlene der det trengs mest! Kutt ikke i kulturtilbudet, vi trenger det fullt og helt. Stor ros til parkvesenet i kommunen. Vennligst en oppgående snart 80 år gammel dame. Ensidig fokus på sparing som ansatt i kommunen blir jo en direkte involvert i dette. Finner det bl.a. provoserende med at det aldri er penger til overs, samtidig som en ønsker å gjennomføre et kulturhus til x-antall mill. Hodeløst!! Ikke enig i alle avgjørelser, men forstår at det mange vanskelige saker å løse innen spesielt skole og veg bygging f.eks. Partiene lover mange ganger mer enn de holder... Klarer ikke å forstå alle pengedelingene, altså hvorfor noen må spare småbeløp for å sløse bort store. Det er ikke alle som syntes at kommuneansatte med god lønn skal reise og spise for skattepengene. Misbruk av makt og mistillit til dette systemet utviklet seg videre med vedtak om bygging av Bratsberg brygge og Beyer-trappa. Kommunepolitikernes oppgave er å forvalte kommunens muligheter og ta vare på innbyggerne. Når kommunen er på kollisjonskurs med innbyggerne sine må de trå varsomt og ikke kun se på budsjetter for å beholde tillit. Jeg synes det virker som "pengegutta" Øygarden/Funnemark og dess like i for stor grad "styrer" våre folkevalgte for å få det som de vil. Det er mitt synspunkt. De får lov å rasere grønne områder i byen Administrasjon Jeg synes det kommunale tjenestetilbudet er dårlig og tregt på alle områder. Det er altfor mange ledd før beslutning tas, og det virker som det er lite praktisk kompetanse. Hadde vært bedre med praktisk opplæring i stedet for høyskoler. Husk det er innbyggernes hverdag som trenger hjelp ved henvendelser. Har møtt arrogante saksbehandlere i forbindelse med reguleringssaker i mitt verv i foreningsarbeid. Hvordan er saksbehandlingen når de ikke berørte blir spurt? 20

21 Mange er dårlige på administrasjon og forvaltning av midler i kommunen. Tror en del penger er sløst bort. Rådmannen kommer fra Vestfold. Burde være krav om å ha tilhørighet til Porsgrunn Administrativ leder SKAL bo i Porsgrunn Dårlig samarbeid mellom etater innad i kommunen. Fastlege - barnevern- skole f.eks. Vanskelig å evaluere resultatene av arbeidet ledelsen gjør Ikke verre en andre kommuner Ja dessverre så har jeg det. I Porsgrunn er det administrasjonen som styrer. Politikerne er mest nikkedukker som lar alt slippe ut av hendene og dermed utarmes Porsgrunn. Det hjelper ikke med noen dyre statussymbol nær rådhuset. Servicesenteret De er helt supre på servicesenteret! Det kommunale tjenestetilbudet generelt Ledelsen både politisk og administrativt virker arrogant, "Vi vet best selv". Bruker masse penger på seg selv. Virksomhetsledere, politikere, kommunalsjefer reiser rundt på kurser, møter og seminarer og møter all kritikk mot pengebruken med arrogante svar. Leier inn konsulentfirmaer for mange hundre tusen kroner pr. år, lager skolebruksplaner, men følger ikke de svarene og anbefalingene man får. Legger ned utveksling med vennskapsbyer i Norden, men drar til Afrika 3 personer for å finne en ny!!! Sløser med de store summene, men er gnitne med de små som f.eks. kulturskolen Den administrative og politiske ledelsen er mer opptatt av å bygge kulturhus o.l. enn å drive kommunen til beste for alle. Kan ikke bare tenke på stas når det er kutt, kutt og atter kutt i alt annet! Jeg er stolt av kommunen og dens styring Tradisjonelle og lite kreative, svak økonomistyring Tror vi har det bra her, samme hvem som har ledelsen. Jeg er ikke sikker om det er administrativ eller politisk ledelse som bidro til frem og-tilbake-behandlingen av øya på Bratsberg Brygge. Jeg ville ha øy. Jeg mener det hadde blitt lekkert og hevet byen enda mer enn dagens noe ufullendte byggeri i området.(jeg vil fremdeles ha øy, men antar det toget har gått.) Synes kommunen har for stor gjeld! Jeg håper de gjør så godt de kan Engasjerer meg for lite. Blir lammet av lange diskusjoner rundt kortsiktige løsninger, mye papir og lite resultater. Savner de store, lange tankene, ideene og mulighetene. Vekst i Grenland er et friskt pust! Ja til kommunesammenslåing. Det blir for mange som diskuterer småtterier og detaljer! 21

22 Kommunens hjemmesider er fornyet, men den er rotete og det er mange ting som ikke fungerer der. Det er vanskelig å finne fram på kommunen sine nettsider på enkelte spørsmål. Likeledes på servicekontoret. Jeg har ennå ikke fått svar hva jeg må betale av vann-/kloakkavgift ved å installere en vannmåler, Overraskende bra internett Ikke alle har internett, hva med en enkel brosjyre med info når noe som berører beboerne er på gang? Til alle postkasser. I Vestfold/Larvik fikk jeg brosjyre og bok om kommunen da jeg var ny innflytter. Dette synes jeg var kjempefint Administrasjon og politikere må snart skjønne at de skal "drive" en kommune og ikke bare en by!!! 22

23 Arbeidsliv og bokvaliteter TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med følgende forhold i Porsgrunn? Løsningen på hovedvegnettet i kommunen 2,6 2,6 Det kollektive transporttilbudet ut og inn av kommunen Det kollektive transporttilbudet innen kommunen 3,9 3,8 3,9 3,8 Støyforholdene der du bor,3, Forurensningssituasjonen helhetlig sett 3,8 Boligsituasjonen i kommunen Mulighetene for høyskoleutdanning i Grenland,9,8 Kommunens tilrettelegging for nye arbeidsplasser 3,7 3,8 Tryggheten i ditt arbeidsforhold,6,6 Muligheten for arbeid i Porsgrunn,2 Kommunens parker og grøntarealer : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 23

24 Arbeidsliv og bokvaliteter TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds I hvilken grad er du fornøyd med: Tryggheten med å ferdes ute der du bor Folkelivet og aktiviteter i sentrum,5,5 Tryggheten med å ferdes ute i sentrum Mulighetene for natur- og friluftsliv i kommunen 5,3 5,2 Du føler deg knyttet til din bydel,5, Du føler deg knyttet til Porsgrunn,6 Porsgrunn framstår som en attraktiv kommune i landet,2 Alt i alt, hvor godt vil du si at du trives med å bo i Porsgrunn kommune 5, : Utvalg blant tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32, : Utvalg blant 1.86 tilfeldig valgte innbyggere. Svarprosent på 32,6 2

25 Tilleggsutsagn i tilknytning til undersøkelsen vedr. Arbeidsliv og bokvaliteter Hovedvegnettet Hvis ikke ny innfartsvei. Så lag flere støyskjermer. Voldsomt økende trafikk de seneste årene. Ta en ny støymåling For dårlig veinett. Bør lages en større ringvei. Alt for mange biler i sentrum. Er det ikke snart på tide med en gågate (Storgata)? De fleste byer har klart det. Det MÅ gjøres noe med trafikkløsningen gjennom sentrum og i overgangen Vallermyrene/sentrum. Ang. hovedvegnettet: Flaskehals Vallermyrene i rushtida! Hele infrastrukturen i Porsgrunn (Grenland) er beregnet på få mennesker og liten by. Det er viktig å bygge større veier med mer kapasitet. Jobber i Skien og bruker mye tid i unødvendig køkjøring. Hovedvegnettet er altfor dårlig. Veiforholdene i Bergsbygda er en skandale med tanke på sikkerhet til barn, ungdom og voksne som ferdes langs veien. Hovedvegnett: Alt for dårlig, jfr. Sverresgt. og Lilleelvgata. Sendrektighet i å løse trafikkproblemene, og ønsker å beholde dagens parkeringsordning. Mye trafikk i flere boligområder p.g.a. køene Porsgrunn - Skien Kollektive transporttilbudet ut/ inn av kommunen Togtilbudet er under enhver kritikk mot Larvik God busstransport ut/inn av kommunen. Dårlig togtilbud. Eidangertunnelen må på plass Tog/buss er et dårlig alternativ. Direktetog Oslo Porsgrunn - Kristiansand er ønskelig Skulle ønske at vi fikk ny og sikker togforbindelse østover. Synes dagens tilbud gir usikkerhet i om hva blir det nå - tog eller buss Ønsker større fokus på togsatsing. Bedre merking og tilrettelegging for sykling. Fortsatt satsing på universell utforming - tilgjengelighet for alle Misfornøyd med togtilbudet. Tunnel mellom Larvik og Porsgrunn Dårlig kommunikasjon tog til flybuss (Torp, Oslo, Kristiansand) For lave fartsgrenser på E18 (for dårlig standard) Toget MÅ gå fra Porsgrunn. Buss til Larvik/Sandefjord er IKKE bra 25

26 Tungvint å ta "toget" når en ofte må ta buss til Larvik og så bytte til tog Toget går ikke om formiddagen, bare buss!! Ikke bra Jeg vil selvfølgelig ha Eidangertunnell og rask forbindelse til resten av verden, men vet ikke egentlig hvor skoen trykker. Kollektive transporttilbudet innen av kommunen Bussene er alltid forsinket... og jeg er nærmeste nabo til toglinja Brevik-Eidanger og E18 Bussene er fulle om morgenen og ettermiddagen, uforsvarlig for skoleelever som må stå evt. ikke kommer med i det hele tatt. Trafikksituasjonen spesielt i rushtiden må forbedres for kollektivtrafikken/bussene. Alt for enkelt å bruke bilen. For billig. En bybane hadde vært ønskelig Bra kollektiv tilbud, men bussen kommer ikke fram i rushtrafikk så det nytter ikke å ta buss fra porsgrunn til skien i perioden til bla. hvis du skal rekke noe Bussjåførene er uhøflige og det hender at bussene ikke kommer i det hele tatt. Savner buss på søndagene, f.eks. Brevik - Langesund Veldig dårlig med buss her vi bor med tanke på ungdom som må til forskjellige aktiviteter i byen som kulturskolen og trening Når det gjelder kollektivtransport innen kommunen er det veldig bra der jeg bor. Men jeg synes synd på de som bor i Bjørkedalen, Oklungen og Langangen Jeg er oppgitt over metrobussen som ikke holder tidene. Det virker ekstra meningsløst å vente i lang tid på en kort busstur.(f. eks vente i over 20 min for en tur som skal ta 8 min).hvis det gjør påliteligheten bedre, vil jeg heller ha sjeldnere buss i rute, enn busser som er lovet ofte, men ikke kommer. Syns det er dumt at kollektivtilbudet på Stridsklev/Hovet har blitt redusert. Jeg går til jobb og er derfor ikke avhengig av transport. Ellers benytter jeg sykkel/bil Buss i kommunen er alt for dyrt Kollektivtilbudet har fått fordi jeg mener ferdig skinnegang mellom Brevik og Skien forlengst burde vært benyttet til bybane. Tett befolket strekning som har mange reisende til/fra jobb. Tenk miljø - tenk nytt Transport: bussene, dyre, tungvint med kortsystem. Hvorfor går det ikke lokaltog til Skien? Toglinja er jo ikke brukende til noe likevel!! Støy Eramet kan tydeligvis bråke hele døgnet. Det er mye brøk fra Eramet. Det er også en del støy fra Herøya. 26

27 Vi er svært plaget av trafikkstøy fra E18. Dette er forhold som kan og bør gjøre noe med. Vi vurderer å flytte pga dette. Veitrafikk med støv og støy blir verre og verre og er noen ganger uholdbar. Hva med sikkerhet for påkjøringa av tunge kjøretøy ut av rundkjøring. Plutselig kan bolig bli påkjørt??? Hovedvei gjennom boligområdet, for mye trafikk, tungtransport og støy Ang støyforhold. Heftig mopedkjøring, raskt i 30 km sone m/fartsdumper + på gangstier i boligområde og i skogen. Støyforholdene i Flåttenbakken der jeg bor er blitt grusomme. Så har de økt farten fra 50 km til 60 km Trafikkstøy er også er stort miljøproblem på Eidanger. Boligsituasjonen Boligsituasjonen: Bra med utbygging, men synd at det stort sett bygges ut leiligheter/hus i rekke. Flere nye tomter burde vært forbeholdt eneboligutbygging. Har en sønn som vil flytte tilbake til Porsgrunn, men han mener at arbeid og boligsituasjon ikke er god nok Det trengs flere bolig for nyetablere og studenter. For mange nye leiligheter som har høy fellesgjeld og lite nytt innen boligbyggelag m/"normal" fellesgjeld Boligsituasjonen: Misliker alle boligkomplekser som har vært bygget og bygges i sentrum, - ser ikke lenger elva fra Storgata og mange grønne lunger langs elva er borte. NB! Det blir ikke gjort noe vedr. forurensing og støy fra biltrafikken her ved Flåttenkrysset, meget beklagelig, kommunens administrasjon følger ikke med hva som skjer vedr stor trafikkøkning. Fra vi flyttet hit i 1971, har vi hatt en økning i trafikken på 500 %!!! Mye støy fra Herøyaveien og noe fra Hydro. Hydro høres mest når det ellers er stille Synes det er nok leiligheter i sentrum. Elva bør være åpen for hele byen. Utvikling er bra, men vi må ta vare på småbyens kvaliteter. Dersom huset må selges pga arbeid med hage (77 år) håper jeg at det blir bygget en del leiligheter for enslige. Håper det blir bygget ved Sundjordet. Håper ikke Bratsberggruppen skal ha alt der nede, men at kommunen sikrer seg en del. Tror dette er aktuelt for mange i min situasjon. Høyskole Mener egentlig at Norge som et lite land er best tjent med noen færre, høgskolesentra, der de gode lærekreftene og forskermiljøene ble sentralisert! 27

28 Tilrettelegging av nye arbeidsplasser Utvikling av egen arbeidsplass ekstremt vanskelig. Vanskelig å etablere meg, har inntekt / student/ attføring. Parker og grøntareal Kommunens parker og grøntarealer er ikke så bra, Det er mye rusk og søppel til tider, Synes det er litt lite vedlikehold (gress, papir, skjeve gjerder: I det hele tatt så trekker dette ned helhetsinntrykket). Til spm om kommunens parker: Fint er det der, men jeg syns det ikke er noe særlig å sitte og se 6-8 alko/narkomane sitter og drikker og at det selges/brukes narkotika åpenlyst der. Kommunene trenger mer ressurser til ivaretakelse av grøntområder. Dugnad blant lokalbefolkningen er mangelfullt mange steder. På Breidablikk er det BRA. Parker etc.: Det eneste må være det såkalte "pissoaret Det ligner ikke mye på et kunstverk. Hadde blitt meget penere hvis det ble påkostet et blomsterarrangement i midten. På vegne av flere. Blomsterarrangementene i byen i år har vært fantastisk flotte. Koselig med en by som virker så innbydende Kommunens parker og grøntanlegg: Igjen - for mange åpne plasser og grønne lunger blir borte - parker og grøntanlegg som finnes er bra. Vi har et minimum av grønt arealer i sentrum, ingenting å miste. Blomsterbed og ampler om sommeren er supre! Parker og grøntareal: Tilrettelegge for bedre bruk av parkene i benker, lekestativ/naturlig samlingspunkt. Rådhuset er BRA! Trygghet med å ferdes i eget nærområde Negativt med "rusbolig i "samme gate" Osebrogt. Ang trygghet. Høy fart og syk kjøring av mopeder gjør det utrygt å være forgjenger/syklist både som barn og voksen. P.g.a. trafikk-kaos gjennom smale veier i boligstrøk. Vi er fortvilet over at intet gjøres. Vi har meldt problemet. Mangler gatebelysning fra Frierveien over Ødegårdveien, nødvendig for ungdom som ferdes korteste vei mellom grenda vår og Heistad ungdomsskole og Brattås! Hærverk på Hovet skole uten at politiet gjør noe. Folkeliv og aktivitet i sentrum Folkeliv begrenser seg til helgene Hvorfor skal tilbud til ungdom under 18 år stort sett være sentralisert til Porsgrunn sentrum, hvis man ser bort ifra den fabelaktige innsats til idrettslag og korps 28

29 Håper det blir øy i elva. Der har kommunen tabbet seg ut. For mye satsing på prestisjeprosjekter, samtidig forfaller skoler og sykehjem La ikke "pomp og prakt" i byutviklingen bli viktigere enn å ivareta mennesker/særlig de mest sårbare og "stille" (eldre, handicapede osv). Vern småskoler med høy kompetanse ift. barn med spesielle behov - Hovet! Porsgrunn har utviklet seg de siste 10 årene i en meget positiv retning. Vi som har små barn tenker mest på barnehage/skoleutbygging. Visuelt er Porsgrunn en flott by med prioritet på arkitektur (trappen, området rundt Bratsberg Brygge, Gamle brannstasjonen m.m.), beplantning og befolkning. Kulturelt er det ingenting Porsrunn ikke tilbyr av våre behov. Vi savner mer svømmemuligheter og et mer "yrende" liv i sentrumsgaten, som jo er så fin. Trygghet med å ferdes i sentrum Det føles ikke lenger trygt å oppholde seg i sentrum om kveldene, evt. gå hjem fra byen Ang. friluftsliv. Bra ute i marka, men ikke godt nok i nærområdene. For mange barrierer. Privatisering av stier inn til friluftsområder. Problemer med løse hunder i nærmiljøet. Alt for lite politi Utrygt å ferdes i sentrum kveld / natt Trygghet i sentrum om nettene vet jeg ikke, men om dagen føler jeg meg veldig trygg Natur og friluftsliv Flere turtilbud til handicapede, bedre tilgjengelighet og info om "fri veg" for rullestol el. barnevogn. At det opplyses om alle kor, klubber etc. som er for ungdom f.eks. i kirker, foreninger Vi må bli bedre til å selge natur- og miljøkvalitetene til Grenland Generelle utsagn Det finnes faktisk verdier og muligheter utenfor sentrum. For all del ikke begynn å fylle ut Gunneklevfjorden Industritomter bør heller legges i nærheten av E18. Jeg føler meg knyttet til GRENLAND. La oss få en kommune! Vi er fornøyd med byen vår. En plass for alle Bli flinkere til å innhente eksterne råd. Lokale politikere, som har bodd her hele livet, har vanskelig for å være åpen for visjoner, nye tanker. I Oslo er 50 % av befolkningen enslige, og tilbyr et fantastisk tilbud. I Porsgrunn snakker vi kun om tilbudet til familier og barn. Hva med alle oss andre? Porsgrunn er ikke attraktiv 29

30 for enslige og/eller par uten barn. De fleste kommuner tilbyr faktisk helt utmerkede tilbud til familie og barn. Hvorfor kan ikke Porsgrunn skille seg litt ut, og faktisk fokusere på andre ting også? Når det gjelder byutvikling er Porsgrunn så og si død. Festivaler er vel og bra. Hva med de andre dagene i året? Få attraktive butikker i sentrum, flere cafèer, bygg øya, våg å ta noen sjanser. Unngå videre utbygginger av kjøpesentra som er hovedårsaken til at byen dør ut. Dårlig interkommunalt samarbeid. Det siste eksemplet er kildesortering. Håpløst at ikke en kan ha felles opplegg med f.eks. Skien Et tema som overhodet ikke er berørt i denne undersøkelsen er parkeringsspørsmålet. Dersom den administrative og politiske ledelsen går inn for parkeringsavgift i Porsgrunn, vil dette bety så mye negativt for byens innbyggere at da vil mine kryss havne i kolonne 1 på de tre punktene ovenfor. Porsgrunn bør markedsføre seg mer. Det er en fantastisk kommune, med fjell, fjorder og skjærgård 30

31 Motiver for flytting ut av kommunen Her svarer de som i løpet av de siste fem år har hatt planer om å flytte UT av Porsgrunn kommune. 16,3 % blant innbyggere i 2007 og 1,3 % i (Her var det mulig å krysse av for flere grunner. Dvs. figuren viser prosentandelen som har svart de ulike alternativ.) Hva var den eller de viktigste grunner til dine planer om å flytte UT av kommunen? Arbeidsmarkedet her 30 9,3 Anne t 32,9 37 Endringer i egen familiesituasjon 8,7 26 Søke utdanning 8,7 13,7 Forurensninssituasjonen her 2,2 13,7 Kulturtilbudet her 0,1 Det offentlige tjenestetilbudet her 0 8,2 Natur- og friluftsmulighetene her 2,2 6,8 Flytte fra småbyen 8,7 16, Etablere egen familie ,7 2,

32 Motiver for flytting innen kommunens grenser Her svarer de som i løpet av de siste fem år har hatt planer om å flytte til et annet sted innenfor kommunens grenser. 29 % hadde planer i 2007, 28,3 % i (Her var det mulig å krysse av for flere grunner. Dvs. figuren viser prosentandelen som har svart de ulike alternativ.) Hva var den eller de viktigste grunner til dine planer om å flytte til et annet sted INNENFOR kommunens grenser? Endret familiesituasjon 25,9 36,1 Annet 20,1 28 Ønsket å bo nærmere sentrum Ønsket en mer lettstelt bolig Ønsket bedre oppvekstforhold for barna Ønsket å bo i leilighet Ønsket kortere arbeidsveg Ønsket bedre nærhet til natur- og friluftsområder Ønsket å flytte for meg selv 5,6 11,8 12,3 12,5 13,6 12,3 16,7 18,5 18,1 20,8 17, ,5 23,5 Ønsket en rimeligere bolig Ønsket et mindre forutrenset nærmiljø Ønsket å bo nærmere det offentlige tjenestetilbudet ,5 6,9 7, 6,2 8,6 9,

33 Resultat fra tidligere innbyggerundersøkelser i Porsgrunn kommune i årene TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds Innbyggernes vurdering. Tilfredshet Legedekningen Det kollektive transport-tilbudet ut/inn av kommunen Det kollektive transport-tilbudet innen kommunen Boligsituasjonen 3,7 3,8,1,2 3,7 3,1 3, 3,8 3,9 3,5 2,8 3,2 3,8 3,9,5,5,1,1 Forurensningssituasjonen 2,9 2,9 3, 3,8 Mulighetene for arbeid 2,8 2,9 3,,

34 Resultat fra tidligere innbyggerundersøkelser i Porsgrunn kommune i årene TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds Innbyggernes vurdering. Tilfredshet Utviklingen helhetlig sett i kommunen 3, 3,5 Tryggheten i eget bomiljø Barnehagedekningen 3,5 3,1 3,3,9,6,8 Folkelivet i sentrum 2,9 3,5 3,6,5,5 Tryggheten med å ferdes ute i sentrum 3,7 3,8 3,8 Oppvektsmiljøet for ungdom 3,5 3,5 3,5 3,8 Oppvekstmiljøet for barn,,

35 Resultat fra tidligere innbyggerundersøkelser i Porsgrunn kommune i årene TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds Innbyggernes vurdering. Tilfredshet Tilknytning til kommunen Vegvedlikehold sommer Veivedlikehold vinter Renovasjonstjenestene Svømmehall-tilbudet Kinotilbudet Bibliotektilbudet Dekningen av sykehjems-plasser,2,1,6 3,8 3,2 2,9 3,6 3,5 3,2 3,2 3 3,8,9,2 2,9 1,8 2,6 3,1,9,6 5 5,1,9,8,9 2,2 1,9 2,1 2,9 2,

36 Resultat fra tidligere innbyggerundersøkelser i Porsgrunn kommune i årene TILFREDSHETSSKALA: 1 = svært lite tilfreds. 6 = svært tilfreds Innbyggernes vurdering. Tilfredshet Kommunal informasjon Alt i alt, hvor godt trives du i Porsgrunn Kommunale tjenester i alt Drikkevannet 3 3,7 3,7 3,9,9,6,5 5 5,1 3,8 3,7 3,7,1,9 5,1 5,3 5, Servicesenteret Kommunen som samarbeidspartner i ditt lokalmiljø 2,8 3,2 3,2 Tilbudet til barn og unge i alt Natur- og friluftsmulighetene Kulturtilbudet i alt 3,5 3,7 3,8 3,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,

37 Kjennetegn ved svarerne Prosentandeler innenfor kjønn, alder og sivil status. Ikke gift/samboer 29,5 27,5 Samboende 15,8 12,5 Gift/registrert partner år og eldre 1-60 år 26-0 år år 3,6 3, ,3 27,2 3, 3,8 0,6 2,8 2, 22 Kvinner Menn 51 56,8 55,1 9 3,2, Svarerne 2007 Svarerne 2008 Befolkningen

38 Kjennetegn ved svarerne Prosentandeler innenfor hovedsysselsetting og medlemskap i frivillig forening Ikke medlem Andre lag Fagforening Politisk part Idrettslag Velforening 6,7 6,5 23,3 20,6 20,6 20,2 1 17,1 36, ,6 Annet Hjemmeværende Annen trygd/pensjon Alderspensjonist Elev/student Arbeidsledig I arbeid 1,2 1,5 0,8 1,9 3,1 2,2 0,8 1,2 10, 11,5 17, 20, 66,2 61, Svarerne 2007 Svarerne

39 Kjennetegn ved svarerne Hvilket parti stemte du på ved siste kommunevalg? Demokratene 0 Bylista 1 Venstre 6,5 Senterpartiet 1,2 Rødt 1,9 Kristelig Folkeparti 5 Høyre 12,5 Fremskrittspartiet 17,5 Sosialistisk Venstreparti 7,8 Arbeiderpartiet 5, Svarerne

40 0

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG

På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene? GOD SERVICE OG FLINKE ANSATTE I PLEIE OG OMSORG Engasjement gjennom miljøuke, festival og næringssamarbeid. 1814-markeringen. Jeg synes arbeidet

Detaljer

FOLKESTEMMEN 2014. 1. Kjønn: 2. Hvor gammel er du? FOLKESTEMMEN 2014 30.12.2014 11:07 100% 90% 80% 70% 60% 51.9% 48.1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2

FOLKESTEMMEN 2014. 1. Kjønn: 2. Hvor gammel er du? FOLKESTEMMEN 2014 30.12.2014 11:07 100% 90% 80% 70% 60% 51.9% 48.1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 FOLKESTEMMEN 0 0..0 :0 FOLKESTEMMEN 0. Kjønn: 0 9 8.9% 8.% Mann Kvinne Mann,9% Kvinne 8,% N 90. Hvor gammel er du? 0 9 8.% 0.%.%.8% FOLKESTEMMEN 0 0..0 :0 - -0-8 og eldre -,8% -0 0,% -,% 8 og eldre,% N

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009

Innbyggerundersøkelsen 2009 - innbyggernes kommentarer Innbyggernes kommentarer til tre åpne spørsmål: - På hvilke områder har kommunen LYKTES de siste to årene? - På hvilke områder har kommunen IKKE lyktes de siste to årene? - Har

Detaljer

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012

Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 Rapport fra innbyggerundersøkelse i Nedre Eiker kommune 2012 1 Sammendrag Nedre Eiker kommune gjennomførte i perioden 15. februar til 15. april 2012 en innbyggerundersøkelse basert på et opplegg fra bedrekommune.no.

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE

INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2012 NES KOMMUNE SAMMENDRAG Nes kommune gjennomførte for første gang en innbyggerundersøkelse i april/mai 2012. Undersøkelsen følger et standard undersøkelsesopplegg utarbeidet av

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport

Innbyggerundersøkelsen 2013. Hovedrapport Innbyggerundersøkelsen 2013 Hovedrapport August 2013 2 3 Innhold 1. Sammendrag...4 Generelt...4 Oppsummering...4 2. Innledning...5 3 Hovedfunn...6 3. Representativitet - analyse av bakgrunnsvariabler...7

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012

BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 BRUKERUNDERSØKELSEN 2012 1 Foto: fra Litteraturfestivalen 2011, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 Bakgrunn Tønsberg kommune gjennomførte en rekke brukerundersøkelser våren 2012, alle med utgangspunkt i

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Grønnere Tider. GjENNOMBRUDD. FOR DE GRØNNE i DRAMMEN! TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO. DRAMMEN kan Bli SOlCEllE-BY. ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN

Grønnere Tider. GjENNOMBRUDD. FOR DE GRØNNE i DRAMMEN! TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO. DRAMMEN kan Bli SOlCEllE-BY. ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN TiPS OSS: DRAMMEN@MDG.NO ingen CONTAiNERHAvN PÅ HOlMEN Alle byer jobber med å flytte havna ut av bykjernen, ikke omvendt. Det bør Drammen også. SIDE 9 Grønnere Tider OPPLAG 20 000 EKS. VI TAR FORBEHOLD

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det.

Og Carl I. Hagen tok stilen, han lyttet til folket, til frisørene og drosjesjåførene og han gjorde politikk ut av det. Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Slik startet forfallet i norsk politikk. Da Anders Lange kom inn på stortinget i 1973, kom han inn på andre premisser

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015

Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Bård Jystad Kopiering ikke tillatt uten kildeangivelse 1 Oppsummering Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars, dvs. like før påske 2015. Samtlige 3.088 utenbygds

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1 2012-30. ÅRGANG May-Heidi Sandvik Leder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren er her! Snøen smelter, hestehoven titter frem og dagene blir lysere.

Detaljer

Kommunen må endre holdning: Fra: «Ikke vårt ansvar» Til: «Deltakende demokrati»

Kommunen må endre holdning: Fra: «Ikke vårt ansvar» Til: «Deltakende demokrati» LOKALUTGAVE FOR NESODDEN Nr. 1 Januar 2015 Kommunen må endre holdning: Fra: «Ikke vårt ansvar» Til: «Deltakende demokrati» Asgerds vei utenfor Trollskogen barnehage i januar. Foto: Privat. Velveier er

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer