Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge"

Transkript

1 Velkommen til kurs om seksuelle overgrep mot barn og unge Ved Margrete Wiede Aasland Spesialist i sexologisk rådgivning og daglig leder ved Institutt for klinisk sexologi og terapi -Oslo

2 Omfang Tvang til seksualitet Holter, Jebsen og Sætre, Marit Hoem Kvam. Før fylte 18 år fra blotting til voldtekter. 14 % gutter 19 % jenter 5 % av alle barn 28 % av fysisk psykisk utv. hemmede

3 Omfang:Steffansen og Mossige, % jenter 7% gutter Utsettes for alvorlige seksuelle overgrep 9 % jenter 1 % gutter Utsettes for svært alvorlig overgrep/voldtekt

4 Jeg var så redd, var deprimert, hadde angst, jeg var som en kameleon, jeg var stille, jeg var så veldig redd, det var så skummelt det var så mye jeg ikke forsto Kvinne fortalte om seg selv som liten og incestutsatt fra hun gikk barnehagen

5 Barn tror at vi vet Barn tror at vi vet hvordan de har det.. Vi må fortelle barn at vi ikke vet hvordan de har det når du og jeg ikke er i nærheten De må si det til noen.. Telefon for barn

6 Barn har ikke hørt om det Barn må få vite om seksuelle overgrep, om vold fra noen foreldre, psykisk og fysiske overgrep. Barn som utsettes for ulike typer overgrep, i særdeles seksuelle overgrep - har aldri hørt noen voksne fortelle om det. De forstår ikke hva de utsettes for.

7 Hvem begår seksuelle overgrep Begås av: Kvinner Menn Søsken, venner, slektninger etc Av hvem som helst Over 80% begås av noen barnet kjenner og har tillit til.

8 Hvem begår seksuelle overgrep Ca % begås av kvinner Ca % begås av menn

9

10 Hva er seksuelle overgrep Når en person tvinger, truer eller lokker, manipulerer en annen til å delta i seksuelle aktiviteter den andre ikke er moden til / ikke vil.

11 Hva er seksuelle overgrep Når en person ikke er i stand til å vurdere eller forstå rekkevidden av det som skjer

12 Hva er seksuelle overgrep Enhver form for seksuell kontakt en person ikke er i stand til å si ja eller nei til på grunn av alder, evne, beruselse, redsel, frykt eller trusler

13 Hjemme verst

14 Barn lyver ikke Barn lyver om noe som er kjent for dem Barn lyver seg ikke inn i vanskeligheter Barn lyver seg ut av vanskeligheter Barn føler seg medskyldige, de holder det hemmelig Barn kan tro at andre voksne vet hva som skjer Det er hvordan barnet ER som bekymrer

15 Signaler barn kan gi: Yngre barn kan regredere Kan ha mareritt Kan isolere seg eller bli plagsomt kontaktsøkende Adekvat oppførsel

16 Signaler barn kan gi: Det svært aktive/aggressive barnet du ikke forstår deg på Det triste eller det veldig blide barnet du ikke kommer inn på Jeg gikk rundt og smilte hele tiden

17 Signaler barn kan gi.. Barnets forhold til egen kropp kan være en pekepinn Redd for av og påklednings situasjoner, gym, dusjing

18 Signaler fortsetter: Det barnet du får en uro følelse i magen av når du tenker på det og ser på det HVA ER DET MED DEN UNGEN.. Kan opptre på en ny måte (atferdsendring)

19 Signaler fortsetter: Aggressiv seksuell atferd Kan opptre seksuelt utprøvende - forførerisk atferd og kan tilby avanserte seksuelle tjenester

20 Signaler.. Kan ønske å komme bort fra denne verden ønske om å dø. Selvskading Konsentrasjonsvansker Dissosiering Skulking

21 Undersøkelse av somatiske forhold som kan underbygge mistanker Magesmerter Hodepine Stramme spente muskler Søvnvansker Smerter i tissen

22 Undersøkelse av somatiske forhold som kan underbygge mistanker Hyppig urinlating Urinveisinfeksjoner Seksuelt overførbare infeksjoner Blåmerker

23 Undersøkelse av somatiske forhold som kan underbygge mistanker Dårlige tenner, gulpe, kaste opp etter s.o Problemer hos tannlege

24 Senskader/senvirkninger Tap av tillit Kroppen ødelagt/negativt selvbilde Føler skyld / skam

25 Problemer i fht egen seksualitet Forvirring knyttet til seksuell preferanse Vansker med intime relasjoner Destruktive par forhold Prostitusjon

26 Orgasmeproblemer, lyst, ulyst, bare å forsyne seg, vansker med å sette egne grenser, vansker med å vite hvor sine/mine grenser er, er i forhold til andres behov, flash back, felleshølet,.osv

27 Senskader forts. Sinne /aggresjon / vold Spiseforstyrrelser Rusmisbruk Kriminalitet

28 Senskader forts. Atferdsproblemer Depresjon og angst

29 Senskade / senvirkninger forts. Selvskading Selvmord / selvmordsforsøk Psykose / nevrose Destruktive par forhold Store humørsvingninger

30 Senskade / senvirkninger forts. Skjuler overgrep / hemmeligholdelse Søvnproblemer Mareritt Sosial angst

31 Om samtaler med barn Gjenta det siste barnet sier uten å legge noe til eller trekke noe fra. Ikke avbryt og flytt oppmerksomheten over på noe annet. Tål pauser vær avventende og oppmerksom Vær der barnet er i det barnet sier

32 Gjør barna kompetente BARNEMISHANDLING hva er det? LA BARNA FORTELLE HVA DE VET OM BARNEMISHANDLING.. Og lær barn om seksualitet hvordan barn kommer inn og ut av mors mage

33 Forebygge Gode hemmeligheter Vonde hemmeligheter Gode berøringer/lovlige/riktige Vonde berøringer/ulovlige/gale Kartlegg/ bevisstgjør barna på deres sosiale nettverk. Hvem kan de si vonde hemmeligheter til?

34 Barn tror av vi voksne kan se hvordan de har det. Vi må snakke med barna om hva de kan gjøre når de voksne ikke ser eller forstår at de har det vondt

35 Hva gjør jeg. Sett på kaffen Skynd deg langsomt Innhent kompetanse

36 Fremdriftsplan Innhent kompetanse rådfør deg meg kompetente personer. Jobb aldri med en sak alene Ikke etterforsk det er politiet sin oppgave

37 Framdriftsplan Pedagogisk leder / lærer: innhenter kompetanse og snakker med styrer / rektor. Lag et avdelings eller team møte, der dere snakker om barnet / barna du er bekymret for. La assistentene forberede seg planlegg hvilke barn dere skal snakke om, be de observere barnet i ulike situasjoner.

38 Logg bok Skriv ned det du ser og hører som er relevante hendelser og observasjoner som under bygger bekymringen. Skriv ned dag, dato, klokkeslett og situasjon.

39 Logg bok Ikke trekk fra ikke legg til. Skriv ned det som du observerer som kan tale for og imot... får los! Den som hører/så/overhørte må selv skrive det ned.

40 Fremdriftsplan Bekymringsmelding om seksuelle overgrep og vold sendes barnevernet uten at foreldrene er informert. Straffbar handling bevisforspillelse.

41 Lov om barneversstjenester Kap. 4 Særlige tiltak snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser..

42 Lov om barnevernstjenester Barnevernet skal ikke etterforske eller avdekke. Barnevernet skal undersøke.

43 Du melder en bekymring for et barn Politiet skal etterforske

44 barnevernet Kall inn melder på møte vær åpen snakk sammen Ikke etterforsk det er politiet sin oppgave Undersøk bekymringen: hvordan oppsto uro bekymringen..?

45 barnevernet Snakker gjerne med politi underveis slik at dere/de er sikre på å ikke ødelegge politietterforskning som eventuelt kommer senere i saken. Fra anmeldelse til politiavhør av barnet skal det gå maks 14 dager. Dommeravhør av barn under 16 år.

46 Saken henlagt På grunn av bevisets stilling Intet straffbart forhold funnet bevist 2 ulike henleggelseskoder.

47 VI TRENGER GODT FAGLIG ARBEID DOKUMENTERE DET MAN GJØR DOKUMENTERE DET MAN FINNER Nødvendig å få politikere med.

48 IKKE GI OPP Stå sammen Barn trenger oss Barn må ikke ofres av frykt for at vi henges ut i media

49 Hvordan våge å se, og å melde fra.. Hva er konsekvensene hvis du ikke våger å se, hvis du ikke våger å melde fra..

50 Alle fagfolk Vær åpne for å ta imot det utenkelige. Du må tåle å høre. Når du våger å spørre må du tåle å høre svaret.

51 Lykke til!

VEILEDER FOR HÅNDTERING AV MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO

VEILEDER FOR HÅNDTERING AV MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Tromsø kommune Rådmannen VEILEDER FOR HÅNDTERING AV MISTANKE OM SEKSUELLE OVERGREP I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO Utarbeidet høsten 2011 av: Bente Wilhelmsen, barnehagefaglig rådgiver Anne Stine Rørnes, skolefaglig

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

VOLD I NÆRE RELASJONER

VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER SØGNE KOMMUNE 2011-2016 1 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Formål med handlingsplanen... 3 2. Definisjoner og ulike typer vold... 4 2.1. Hva er vold?...

Detaljer

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi?

Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer. Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Barn som vokser opp i familier med rusmiddelproblemer Hva og hvordan ser vi? Hva og hvordan gjør vi? Hilde Jeanette Løberg 08.05.2014 «Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen» Fakta Over 90%

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3 MOBBING I BARNEHAGEN...4 Vi kan skille mellom direkte(fysisk)

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Når barns atferd gjør deg bekymret

Når barns atferd gjør deg bekymret Therese Rieber-Mohn Espen Lilleberg Når barns atferd gjør deg bekymret Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne- og likestillingsministeren

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner?

Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? Hva gjør jeg når jeg er bekymret for at noen utsettes for vold i nære relasjoner? En rådgivende handlingskjede for alle som bor og jobber i Skien kommune www.skien.kommune.no «Kan du leve med at du ikke

Detaljer

TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING

TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING TILO TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING EN HANDLINGSVEILEDER FOR BARN I RISIKO LØRENSKOG KOMMUNE - TIDLIG INTERVENSJON OG LANGSIKTIG OPPFØLGING / 2 FORORD Denne handlingsveilederen er utarbeidet

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

Den nødvendige samtalen. når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol

Den nødvendige samtalen. når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol Den nødvendige samtalen når samtalen handler om bekymringer for et barn og foreldres bruk av alkohol Innhold Den nødvendige samtalen når samtalen handler om bekymringer for et barn og voksnes bruk av alkohol...

Detaljer

Notat 27.08.2010. Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold

Notat 27.08.2010. Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold Notat 27.08.2010 Barnevernet Politisk rådgiver, Benjamin Grønvold Innhold Innhold... 2 Barnevernet... 5 2 Om barnevernet... 5 Barnevernloven... 5 Det biologiske prinsipp... 5 Barnets beste... 5 Særlige

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Krisesenteret i Sogn og Fjordane Krisesenteret i Sogn og Fjordane Lokalisert i Florø 12 faste ansatte 9,7 årsverk Dekker heile Sogn og Fjordane Finansiert av kommunene i Sogn og Fjordane Rom for 13 kvinner 1 mann + barn Lov om kommunale

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien

Små vitner til vold. Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Små vitner til vold Informasjonshefte om barn som lever med vold i familien Innhold Vold gjør barn utrygge 4 Barn forsøker å overleve 6 Vold merker barna for livet 8 Dette sier barn om vold 14 Samlivsbrudd

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune

BTI - VERKTØYKASSEN. Tromsø Kommune BTI - VERKTØYKASSEN Tromsø Kommune Innhold Observasjonsskjema... 3 Barn og unges signaler på mulig mistrivsel... 4 Samtykke fra foresatte til tverrfaglig samarbeid.... 5 Bekymringsskala vedrørende barn

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer