Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer;

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer;"

Transkript

1 Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer; - Scenarioanalysemetoden CRIOP Program-seminar, Olje og gass, 10. mars 2004 Stig Ole Johnsen, SINTEF Håkon Fartum, Statoil

2 Innhold Hovedprosjekt Analysemetoden CRIOP Hva er CRIOP Oppdateringsprosessen Status for metoden Videre arbeid Oppsummering og mer informasjon

3 Hovedprosjekt - Målsetting Utvikle bedre metodikk for vurdering av sikkerhetsmessige konsekvensene av tekniske og organisatoriske endringer Oppdragsgiver: Norsk Hydro v/ John Monsen

4 Hovedprosjekt Aktiviteter: Gjennomgang og beskrivelse av aktuelle analysemetoder Diskusjon av barrierebegrepet Beskrivelse av teknologiske trender og organisatoriske utviklingstrekk Relevante analysemetoder: Oppgaveanalyse Stressfaktoranalyse / Demand Resource Analysis (DRA) Total endringsanalyse Barriereanalyse Scenarioanalyse CRIOP

5 Hovedprosjekt Aktiviteter: Prosjektet har fokusert spesielt på to av de relevante analysemetodene: 1. Scenarioanalysemetoden (CRIOP), hvor CRIOPmetoden har blitt oppdatert og videreutviklet i nært samarbeid med øvrige aktører 2. Utvikling av en kvalitativ metode for barriereendringsanalyse (BEA)

6 Hovedprosjekt Aktiviteter: I 2004 vil metodene brukes og videreutvikles i samarbeid med næringen. Metodene i prioritert rekkefølge: 1. Scenarioanalysemetoden CRIOP 2. Barriereendringsanalyse (BEA) 3. Demand Resource Analysis (DRA)

7 Innhold Hovedprosjekt Analysemetoden CRIOP Hva er CRIOP Oppdateringsprosessen Status for metoden Videre arbeid Oppsummering og mer informasjon

8 CRIOP Kortversjon: En praktisk metode for utvikling og validering av kontrollsenterets evne til å håndtere unormale situasjoner. Fullstendig versjon: CRIOP is a methodology used to verify and validate the ability of a control centre to safely and effectively handle all modes of operations including start up, normal operations, maintenance and revision maintenance, process disturbances, safety critical situations and shut down.

9 Hva er CRIOP analyse CRIOP metoden ble laget i 1990 i regi av SINTEF og består av : Sjekklister og Scenarioanalyse Metode som krever ca 2-5 dagsverk innsats CRIOP ble utviklet i samarbeid med Oljeindustrien og har vært brukt løpende siden da. Brukt som standardmetode i Hydro: Oseberg C, Troll B, Njord, Visund, Troll C, Oseberg Sør, Grane. Resultatet av en CRIOP er Prosess mellom brukere og designere, gjennomgang av viktige områder med identifisering av problemer som må løses og en tiltaksliste med ansvarlig

10 CRIOP: Hva består metoden av? CRIOP er delt opp i 2 deler:

11 CRIOP del 1: Generell sjekkliste Layout, Working environment, Control and safety systems, Job Organisation, Procedures, Training Ex: Control and Safety Systems -Områder Controls Out-of-range values Information reliability Communication equipment Large screen displays Vulnerability Example: Communication equipment 3.40 Can communication equipment be reached from the operator's workplace? (Control room operators should be able to communicate with other personnel while working at the VDUs. Check radio, VHF, telephones, public address system (PA), intercom.)

12 CRIOP del 2: Scenarioanalyse 1. Valg av ulykkes-2scenarier Grafisk beskrivelse 3. Identifisering av av hendelsesforløp med bruk av STEPdiagram (kritiske) operatøroppgaver Oppgaveanalyse med bruk av scenariosjekkliste for å avdekke svake punkt problemer knyttet til deteksjon, diagnose, beslutning og aksjon

13 Erfaringer fra STEP analyse Oppleves som meningsfullt og spennende Godt kommunikasjonsmiddel - på tvers av språk/kulturer STEP diagrammet kan gi nok innsikt i analyser og tiltak Mulig å unngå uønskede situasjoner Eksempler på Scenarier fra tidligere VISUND CRIOP Utblåsning ifbm. boring Kollisjon med supplybåt, drivende fartøy Brudd på ankerline ifbm ekstremt vær

14 Innhold Hovedprosjekt Analysemetoden CRIOP Hva er CRIOP Oppdateringsprosessen Status for metoden Videre arbeid Oppsummering og mer informasjon

15 CRIOP oppdatering CRIOP ikke oppdatert siden 1990 Sjekklistene for gamle, i utakt med regelverk men positiv erfaring CRIOP 2003: Oppdaterte sjekklister (eks ISO 11064, Alarmhåndtering, bruk av Storskjerm..) Scenarier er oppdatert Eksempler og metodikk Oppdatert mht arbeidsbelastning, barrieretenkning og opplæringsmateriale Utvidet omfang av kontrollsenter til å omfatte mer bl.a. krankabin

16 CRIOP utviklet med Tilsyn OD,(Petroleumstilsynet) Standardiseringsorgan ISO, NORSOK.. Operatører Norsk Hydro, STATOIL, Shell, Phillips.. Kontraktører og Systemleverandører Aker-Kværner, ABB, Simrad, Siemens,... CRIOP 2003 Rådgivere IFE, Safetec, DNV Scandpower, HFS,..

17 CRIOP prosessen i Organisering av prosessen (Mål, Organisering) 2A. Utvikling Utviklingstrekk Nye metoder Fremtidig behov 2B. Dagens status Brukererfaringer og endringer Relevant litteratur, ny viten Nytt regelverk og nye standarder 3. Endringsprosess CRIOP Kravspesifikasjon/ Prototype Søkekonferanse, Workshop 4. Resultat CRIOP 2003 Metoderapport

18 Innhold Hovedprosjekt Analysemetoden CRIOP Hva er CRIOP Oppdateringsprosessen Status for metoden Videre arbeid Oppsummering og mer informasjon

19 Omfang av CRIOP 2003 Forutsetter/samvirker med prosjektfasemodeller (eks HF) ISO CRIOP 2003 (Tilgjengelig elektronisk, web) 1.Sjekklister (refererer til) 2. Scenarioanalyser oppdateres, (Metoder og praktisk gjennomføring) 3. Gode pedagogiske eksempler på scenarioer 4. Kursmateriell og presentasjonsmateriell OD-regelverk, YA710 Alarmer, Storskjerm NORSOK

20 Tidspunkt for CRIOP A. Clarification B. Analysis 1 C. Conceptual design 2 3 D. Detailed Design E. Operation and Feedback

21 Tidspunkt for CRIOP A. Clarification CRIOP 2003 Checklist: 1. Layout, 2. Working Environment, 3. Control and Safety CRIOP Scenario Analysis B. Analysis C. Conceptual design D. Detailed Design E. Operation and Feedback

22 Tidspunkt for CRIOP A. Clarification CRIOP 2003 Checklist: 1. Layout, 2. Working Environment, 3. Control and Safety CRIOP Scenario Analysis (Checklist 1., 2. and 3.) 4. Job organisation, 5. Procedures and 6. Training CRIOP Scenario Analysis B. Analysis C. Conceptual design D. Detailed Design E. Operation and Feedback

23 Endringskostnader Endringskostnader i prosjekter (Når skal CRIOP gjennomføres?) Fase Fasene : B-Analysis, C-Concept, D-Detailed Design, E-Operational

24 Endringskostnader Endringskostnader i prosjekter (Når skal CRIOP gjennomføres?) Faktor ,000 dyrere Faktor dyrere Fase Fasene : B-Analysis, C-Concept, D-Detailed Design, E-Operational

25 Endringskostnader Endringskostnader i prosjekter (Når skal CRIOP gjennomføres?) Påvirkningsmulighet Faktor ,000 dyrere Faktor dyrere Fase Fasene : B-Analysis, C-Concept, D-Detailed Design, E-Operational

26 Innhold Hovedprosjekt Analysemetoden CRIOP Hva er CRIOP Oppdateringsprosessen Status for metoden Videre arbeid Oppsummering og mer informasjon

27 CRIOP videre Bruk / videreutvikling gjøres i samarbeid med prosjektene: Snøhvit - STATOIL Visund - STATOIL Oseberg Feltsenter Norsk Hydro Beredskapssentral og driftsstøttesentral Norsk Hydro Løpende oppdatert på

28 CRIOP videreutvikling Spørsmål i sjekklistene forenkles og omstruktureres Spørsmål tilpasses fasene Vanskelig å svare Ja/Nei diskuteres Forklarer bruk i modifikasjonsprosjekter Innarbeider nye spørsmål edrift / Integrated Operations Security / Virus Erfarings- nettverk etableres på

29 Hovedprosjekt; videre I 2004 vil analysemetodene videreutvikles, testes ut og ferdigstilles Metodene (CRIOP, BEA og DRA) er kvalitative. De uttrykker ikke endring i risiko kvantitativt, men kan gi kvalitativ input til en kvantitativ risikoanalyse (se fig.) Det er imidlertid en utfordring å reflektere denne type informasjon i dagens kvantitative risikoanalyser. (Videreutvikling av dagens risikoanalyser pågår i andre prosjekt, ref. BORA-prosjektet)

30 Innhold Hovedprosjekt Analysemetoden CRIOP Hva er CRIOP Oppdateringsprosessen Status for metoden Videre arbeid Oppsummering og mer informasjon

31 Mer informasjon om prosjektet CRIOP: A scenario method for crisis intervention and operability analysis, SINTEF report STF38 A03424 Prosjektrapport 2002, Morgendagens HMS-analyser for vurdering av tekniske og organisatoriske endringer, SINTEF-rapport STF38 F02423 Øien K, Monsen J. et al : Experience with complex technical and organizational changes.. ESREL 03, Maastricht, 2003, pp Øien K, Monsen J. et al : Development of a scenario analysis method for the analysis of complex changes. PSAM7/ESREL 04, Berlin, Øien K, Monsen J. A et al. : barrier change analysis method (BCAM). PSAM7/ESREL 04, Berlin, 2004.

NOTAT. Draft Suggested Human Factors curriculum. HFC - human factors in control. 1 Innledning. 2 Oversikt over foreslått kurspakke innen HF

NOTAT. Draft Suggested Human Factors curriculum. HFC - human factors in control. 1 Innledning. 2 Oversikt over foreslått kurspakke innen HF SAK, FORMÅL NOTAT HFC - human factors in control Draft Suggested Human Factors curriculum Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73

Detaljer

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) S. Hauge, S.O. Johnsen (SINTEF), T. Sivertsen, Ø. Berg (IFE). OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF

Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Presentasjon av forskningsmiljøet ved NTNU og SINTEF Stein Haugen K. G. Jebsen Professor i teknisk sikkerhet / Leder ROSS Geminisenter Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk NTNU 1 Hva er ROSS?

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen

Begrenset Fortrolig. T-2 og T-F Sigve Knudsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport NSOAF Eni Saipem Organisatoriske og menneskelige faktorer ved ivaretakelse av brønnkontroll Aktivitetsnummer 014000007 og 401003005 Gradering Offentlig

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047189 504144 113 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Kompetansebehov og erfaringer

Detaljer

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047219 504144 63

FORFATTER/REDAKTØR. Johnsen S. O. OPPDRAGSGIVER(E) HFC forum GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 9788214047219 504144 63 TITTEL RAPPORT HFC forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Praktisk erfaring fra samhandlingsrom.

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer.

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer. operasjonell risikoanalyse Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer lan for hovedprosjekt (orprosjektrapport) ev 4, 16.10.2003 (blank side) eport No: 200254-02 Classification:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Masteroppgave, Teknisk Kybernetikk Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen henrik.eriksen@gmail.com Veileder: Professor Tor E. Onshus, NTNU Ekstern veileder:

Detaljer

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner

Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Struktur og sikkerhet av nettverk ved integrerte operasjoner Henrik Børstad Eriksen Master i teknisk kybernetikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Medveileder: Stig Ole Johnsen,

Detaljer

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger

Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersjonell om risikovurderinger Veileder for tilsynspersonell om risikovurderinger INNHOLD 1. Innledning...1 2. Hva er egentlig risiko?...2 3. Risikostyring...2 4. Risikobildet...3

Detaljer

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø

Barrieretenkning. Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012. Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø Barrieretenkning Brann-, gass- og nødavstengningssystemer Ifea kurs, 11. og 12. april 2012 Torgrim Log Teknisk sikkerhet, Statoil Kårstø 1 - Classification: Internal 2011-05-10Classification: 2010-05-16

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser

Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Rev 02 Undersøkelse og Gransking Beste Praksis for Undersøkelse og Gransking av HMS- hendelser SfS Anbefaling 029N/2014 Utarbeidet av SfS Arbeidsgruppe: 28. August 2014 Gjelder

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis

En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Silje V. Nordgarden og Anne Siri B. Carlsen En risikovurderingsprosess, fra skrivebord til praksis Del II Masteroppgave 2013 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING

MASTEROPPGAVE. Vårsemester 2009. Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING MASTEROPPGAVE Vårsemester 2009 Student: Per Kristian Fonn Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ERKLÆRING Jeg erklærer herved på ære og samvittighet at jeg har utført ovennevnte hovedoppgave

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn... 7 Problemstilling... 8 Metode... 10 Barrierebegrepet... 11 Regelverket... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Bakgrunn... 7 2. Problemstilling... 8 3. Metode...10 4. Barrierebegrepet... 11 4.1 Passiv brannbeskyttelse som del av barrierebegrepet... 11 4.2 Ulemper

Detaljer

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag.

SAMMENDRAG FOREDRAGENE. Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SAMMENDRAG AV FOREDRAGENE Da en del av foreclragsholdeme fikk kort tidsfrist, vil det for noen av presentasjonene ikke foreligge sammendrag. SESJON 1: SIKKERHET OG BEREDSKAP Ordstyrere: Olav Hauso, Oljedirektoratet

Detaljer

KD-HBWR-2012-01. Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024

KD-HBWR-2012-01. Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024 KD-HBWR-2012-01 Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024 Desember 2012 Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015 2024 Innholdsfortegnelse Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

Forord Denne rapporten er skrevet av stud. techn. Glenn Langli Bjørsrud og teller 0 studiepoeng i tiende semester ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Rapporten fullfører masterstudiet

Detaljer