Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september Norconsuk *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum kommune. Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse. 14. september 2010. Norconsuk *"

Transkript

1 Sørum kommune Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010 Norconsuk *

2 Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: I Sørum kommunale eiendomsselskap KF Postboks I 13 l92l Sørumsand Oppdragsgivers kontaktperson: Rådg ver: Norconsuh å Norconsult AS Vesttordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: Telefax: E-post: fi www norconsult.no Foretaksreg.: NO MVA upp0ragsre0er: Isabel von Klltzins Oppdragsnr.: Revisjon: Dokumentnr: Dato: Olav Ytre-Arne Utarbe det av: S gn.: GreteKierdsenm. n. Fagkontrollertav: Sign.: &/+t^ot z Antall sider og b lag 43 sider. 3 vedless Pål Kietil Eian m. fl. < Godkjent av: Sig GreteKierdsen<s 4 "/tu Revision Dato Beskrivelse Utarbe det raokontrollert Godkient I Undersøkelse av tak oq bassenq GKJ,E GKJ SAITJIMENDRAG Rehabiliterings-, ombyggings- og utvidelsesmulighetene for Melvold ungdomsskole skal utredes. I Norconsults rapport , datert27. mars 2009, ble det anbefalt å glennomføre en uwidet, tverrfaglig teknisk analyse på utvalgte deler av skolen. Befaringer ble gjennomført den 10. mars og 10. august I denne rapporten er det redegjort for resultatene fra disse befaringene sammen med den tekniske delen i rapporten fra 2009, slik at resultatene er samlet i én teknisk rapport. Melvold ungdomsskole er i utgangspunktet en robust bygning med bærekonstruksjoner, etasjeskillere og bassengtrau i plasstøpt betong. Verken materialprøver av betongen i bassengtrauet eller bæreevnevurderinger av bærekonstruksjonene har avslørt store svakheter. Teglveggene har en del skader som skyldes uheldig materialvalg og prosjekteringsfeil. I tillegg er de dårlig isolerte etter dagens standard. Vi anbefaler derfor riving av ytre vange på alle teglvegger. Bindingsverksvegger og tak er i god stand, men må ved en større ombygging fìl økt isolasjonstykkelse. Taket over hovedinngangen må fìi ny tekking og bedre fall mot sluk. Svømmehallen er i relativt god stand, men utbedringstiltak må gjennomføres på yttervegger, basseng og ventilasjonsanlegg. Ytterveggene må bli luft- og damptette ved å legge en solid dampsperre på innsiden. Bindingsverksvegger og vinduer må byttes. Noe mekanisk reparasjon av betongen i selve bassengtrauet må gjennomføres. Rundt bassenget anbefales det at det legges ny elastisk membran under flisene og at fugen rundt bassenget utbedres. Samtidig som flisene fiernes og membranen legges bør hellingen på dekket kontrolleres og evt. korrigeres. Områder med bom i flissjiktet og uwaskede fuger i svømmebassenget utbedres. Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av vinduer og tekniske installasjoner. Ved en større ombygging må vinduene og mesteparten av de tekniske installasjonene skiftes ut. Heisen må skiftes ut og helst flyttes. To tiltak knyttet til det elektriske anlegget anbefales gjennomført umiddelbart: På hovedfordelingen må det monteres avdekning slik at strømskinnene ikke kan berøres ved et uhell. På ventilasjonssystem 3 må det monteres egne sikkerhetsbrytere på viftene. Det har blitt giennomført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene som viser at de inneholder store mengder bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer, først og fremst asbest og ftalater. Bygningsdelene er ikke farlige der de er i dag, men dersom slike stoffer ikke {emes før rivingen tar til, vil rivemassene forurenses. Det er fullt mulig ved en ombygging å fìl en bygningsm rsse med et mye lavere energibehov enn i dag. For å oppnå passivhusstandard eller energiklasse A iht. energimerkeordningen, må man giøre egne beregninger og vurderinger. X:\NOR\Oppdrag\Bergen\501\14\ \dok\Utv det undersøkelse mars 2010\GKJ_rapport_o5 doc

3 Sørum kommune Melvold ungdomsskole Utvidet teknisk tilstandsanalyse 14. september 2010

4 Tittel: Melvold ungdomsskole - Utvidet teknisk tilstandsanalyse RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Sørum kommunale eiendomsselskap KF Postboks Sørumsand Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA Oppdragsleder: Isabel von Klitzing Olav Ytre-Arne Oppdragsnr.: Dokumentnr.: Utarbeidet av: Sign.: Grete Kjeldsen m. fl. <Sign.> Revisjon: Dato: Fagkontrollert av: Sign.: Pål Kjetil Eian m. fl. <Sign.> Antall sider og bilag Godkjent av: Sign.: 43 sider, 3 vedlegg Grete Kjeldsen <Sign.> Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Undersøkelse av tak og basseng GKJ PEI GKJ SAMMENDRAG Rehabiliterings-, ombyggings- og utvidelsesmulighetene for Melvold ungdomsskole skal utredes. I Norconsults rapport , datert 27. mars 2009, ble det anbefalt å gjennomføre en utvidet, tverrfaglig teknisk analyse på utvalgte deler av skolen. Befaringer ble gjennomført den 10. mars og 10. august I denne rapporten er det redegjort for resultatene fra disse befaringene sammen med den tekniske delen i rapporten fra 2009, slik at resultatene er samlet i én teknisk rapport. Melvold ungdomsskole er i utgangspunktet en robust bygning med bærekonstruksjoner, etasjeskillere og bassengtrau i plasstøpt betong. Verken materialprøver av betongen i bassengtrauet eller bæreevnevurderinger av bærekonstruksjonene har avslørt store svakheter. Teglveggene har en del skader som skyldes uheldig materialvalg og prosjekteringsfeil. I tillegg er de dårlig isolerte etter dagens standard. Vi anbefaler derfor riving av ytre vange på alle teglvegger. Bindingsverksvegger og tak er i god stand, men må ved en større ombygging få økt isolasjonstykkelse. Taket over hovedinngangen må få ny tekking og bedre fall mot sluk. Svømmehallen er i relativt god stand, men utbedringstiltak må gjennomføres på yttervegger, basseng og ventilasjonsanlegg. Ytterveggene må bli luft- og damptette ved å legge en solid dampsperre på innsiden. Bindingsverksvegger og vinduer må byttes. Noe mekanisk reparasjon av betongen i selve bassengtrauet må gjennomføres. Rundt bassenget anbefales det at det legges ny elastisk membran under flisene og at fugen rundt bassenget utbedres. Samtidig som flisene fjernes og membranen legges bør hellingen på dekket kontrolleres og evt. korrigeres. Områder med bom i flissjiktet og utvaskede fuger i svømmebassenget utbedres. Det er et stort etterslep på vedlikeholdet av vinduer og tekniske installasjoner. Ved en større ombygging må vinduene og mesteparten av de tekniske installasjonene skiftes ut. Heisen må skiftes ut og helst flyttes. To tiltak knyttet til det elektriske anlegget anbefales gjennomført umiddelbart: På hovedfordelingen må det monteres avdekning slik at strømskinnene ikke kan berøres ved et uhell. På ventilasjonssystem 3 må det monteres egne sikkerhetsbrytere på viftene. Det har blitt gjennomført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene som viser at de inneholder store mengder bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer, først og fremst asbest og ftalater. Bygningsdelene er ikke farlige der de er i dag, men dersom slike stoffer ikke fjernes før rivingen tar til, vil rivemassene forurenses. Det er fullt mulig ved en ombygging å få en bygningsmasse med et mye lavere energibehov enn i dag. For å oppnå passivhusstandard eller energiklasse A iht. energimerkeordningen, må man gjøre egne beregninger og vurderinger.

5 Side: 3 av 43 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN Generelt Hva analysen omfatter BEFARING TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN I Bakgrunn Oppdrag Begrensninger Sammendrag Generelt om skolen Brannsikkerhet Helse- og miljøfarlige stoffer Klimaskjerm Drenering og grunnmur Yttervegger Vinduer Tak og tekning Tekniske installasjoner Luftbehandlingsanlegg og inneklima Øvrige tekniske installasjoner Svømmehall TEKNISK VURDERING AV UTVALGTE DELER I Miljøkartlegging Tilstandsanalyse av klimaskjerm Termografering av klimaveggen i svømmehallen Destruktiv kontroll av klimavegg i svømmehallen Generell tilstandsvurdering av vegger i tegl Generell tilstandsvurdering av bindingsverksvegger Tak Lekkasje i rom Forslag til tiltak Energiøkonomiske vurderinger VVS Sanitær Varme Ventilasjonssystem Øvrige ventilasjonssystemer Annet VVS-relatert Elektriske anlegg Tilstandsanalyse av bassengtrau Lokaliseringssystem Bassengtrauet i teknisk rom Utjevningsbassenget I selve bassengrommet Svømmebassenget Materialundersøkelser Oppsummering av prøveresultater Vurdering av skader og behov for tiltak Oppsummering/anbefalte utbedringer Kontroll av bæreevne Generelt Sammenlikning av laststandarder Bæreevnevurderinger...41

6 Side: 4 av Ombygging generelt TVERRFAGLIG OPPSUMMERING...42 VEDLEGG Vedlegg A: Bilder fra befaringen i 2009 Vedlegg B: Rapport vedr. heisen fra OTIS Vedlegg C: Resultater fra kloridanalysen og bilder.

7 Side: 5 av 43 1 BAKGRUNN 1.1 Generelt Rehabiliterings-, ombyggings- og utvidelsesmulighetene for Melvold ungdomsskole skal utredes. I den forbindelse ble det, som en del av utredningen, den 16. januar 2009 gjennomført stedlige registreringer på et utvalg av rom, samt utvendig på fasader. Se Norconsults rapport , datert 27. mars I den tekniske vurderingen ble det anbefalt å gjennomføre en utvidet, tverrfaglig teknisk analyse på utvalgte deler av skolen. En slik analyse ble gjennomført den 10. mars Da det på det tidspunktet var snø på taket og vann i bassenget, ble befaring av tak og tomt basseng først gjennomført den 10. august I denne rapporten er det redegjort for resultatene fra denne utvidede analysen. Den tekniske delen i rapport er også med her for å ha resultatene samlet i én teknisk rapport. Teksten fra 2009 er markert med skravert tekst. 1.2 Hva analysen omfatter Følgende punkter ble foreslått gjennomført i en utvidet teknisk analyse i rapporten i 2009: 1) Klargjøring av den totale brannsikkerheten ved skolen gjennom en brannteknisk tilstandsanalyse. 2) Gjennomføre miljøkartlegging på dagens skole, altså i forkant av rehab. prosjektet. 3) Tilstandsanalyse av klimavegg for å fastslå reparasjonsmetode på skallmuren, ev. etterisolering. 4) Lokale undersøkelser i rom 201 mht. vannlekkasjer gjennom glassfelt. 5) Tilstandsregistrering på taktekking/beslagsløsninger og ev. vurdering av å etterisolere takene (ENØK). 6) Utredning ventilasjonssystemer generelt. 7) Fastslå behov for oppgradering av skolens elektriske anlegg, herunder behov for utskifting av hovedtavle. 8) Nærmere vurderinger vedr. heisen. 9) Tverrfaglig tilstandsanalyse av svømmehallen. Minimum følgende bør inngå: a) Destruktiv kontroll av konstruksjoner i klimavegg og tak b) Termografering av klimavegg c) Inspeksjon og målinger mht. ventilasjonssystem 1 d) Tilstandsanalyse av bassengtrau mht. membranløsninger, betongkvalitet, armeringsoverdekning, ph-verdi og kloridinnhold i betongen e) Systematisk kartlegging av tilstand på flislagte overflater (tomt basseng) 10) Avhengig av omfanget av rehabiliteringen, kan det være behov for nærmere undersøkelser ev. etterregning av etasjeskiller og ev. hovedbæresystem mht. økte nyttelaster på tak og i brukerrom. Pkt. 1) ble tatt ut da det ikke er gjort endringer et at siste brannrapport forelå i 2004 og det ble ansett som lite hensiktsmessig å gjøre en ny brannteknisk vurdering nå før en større ombygging. Pkt. 4), deler av pkt. 5) og 9 a) ble ikke gjennomført den 10. mars da taket ikke ble befart pga. mye snø. Lekkasjene i glassfelt i 201 antas å ha sammenheng med taket. Disse punktene ble undersøkt ved befaringen den 10. august Skolen ønsket ikke å tømme bassenget midt i skoleåret, slik at også pkt. 9 e) ble utsatt til sommerferien. Pkt. 10) er gjennomført på grunnlag av originaltegninger oversendt fra Sørum kommune. Beregningene er også ønsket for å kunne vurdere om bæreevnen setter begrensninger vedr. ny arealdisponering. Befaringene og vurderingene er gjort med bakgrunn i kommunens ønske om at skolen etter ombygging skal ha samme levetid som en ny skole.

8 Side: 6 av 43 2 BEFARING Heiko Trampenau fra Norconsult AS gjennomførte en befaring av skolen den 16. januar En utvidet tverrfaglig befaring ble gjennomført den 10. mars 2010 av følgende personell fra Norconsult AS: Oppgave Gjennomført av Se kap. 2) Miljøkartlegging Kristian Mejlgaard Ulla 4.1 3) Tilstandsanalyse av klimavegg Grete Kjeldsen 4.2 9a) Destruktiv kontroll av konstruksjoner i klimavegg og tak i svømmehallen 9b) Termografering av klimaveggen i svømmehallen 6) Utredning ventilasjonssystemer generelt. Arne Pihl Bordi 4.3 9c) Inspeksjon av ventilasjonssystem 1 i svømmehallen. 7) Vurdering av skolens elektriske anlegg, herunder behov for utskifting av hovedtavle. Morten Vollhaug 4.4 8) Nærmere vurderinger vedr. heisen. 9d) Tilstandsanalyse av bassengtrau mht. membranløsninger, betongkvalitet, armeringsoverdekning, ph-verdi og kloridinnhold i betongen. Jan Viggo Holm Nancy Helen Hansen ) Kontrollregning av etasjeskiller og hovedbæresystem mht. økte nyttelaster på tak og i brukerrom. Øyvind Ellingsen 4.6 Miljøkartleggingen under pkt. 1) foregikk over to dager, dvs. 10. og 11. mars. I forbindelse med kontrollregning av bæresystemet under pkt. 10) er det ikke gjennomført noen befaring. Grete Kjeldsen og Filip Sørensen fra Norconsult gjennomførte en befaring av tomt basseng og tak den 10. august Driftsoperatør Jan-Erik Sætre bisto ved befaringene den 10. mars og den 10. august.

9 Side: 7 av 43 3 TEKNISK VURDERING AV BYGNINGSMASSEN I Bakgrunn Oppdrag Dette avsnittet inneholder en oppsummering av registreringene, samt vurdering av teknisk tilstand. Hovedformålet er å gi input til beslutningstakerne i kommunen, slik at eventuelt nødvendige endringer med hensyn til skolens kapasitet og tilrettelegging for fleksible undervisningsformer kan vurderes samtidig med bakgrunn i skolens tekniske tilstand og standard og forventet vedlikeholdsbehov. I den grad det er anbefalt konkrete tiltak, er disse valgt under forutsetning av at anlegget brukes videre til undervisingsformål i en periode på minimum 15 til 20 år. Dersom brukstiden blir kortere enn dette, vil neppe de investeringer som foreslås kunne forsvares økonomisk sett. Generelt sett vil planmessig utskifting av tekniske anlegg, og løpende vedlikehold av bygningsmassen ellers, være avgjørende for anleggets totale levetid. Befaringene og vurderingene i forbindelse med den utvidede tekniske analysen i 2010 er gjort med bakgrunn i kommunens ønske om at skolen etter ombygging skal ha samme levetid som en ny skole. Våre vurderinger er basert på forelagt dokumentasjon, tilbakemeldinger fra spørreskjemaet, innhentet informasjon i møte med bruker/driftsansvarlige samt egne observasjoner. Følgende dokumentasjon er mottatt: Tilstandsoversikt Tegninger med kommentarer Inneklimarapport Tilstandsrapport heis Brannteknisk statusrapport Videre er det benyttet ettersendt informasjon fra skolens driftspersonell vedrørende kapasitet på ventilasjonsvifter ved skolen Begrensninger Det er ved registreringen ikke utført destruktive inngrep i konstruksjoner eller installasjoner, og alle utvendige registreringer er utført fra bakkenivå. Det må derfor tas et generelt forbehold om at mulige skjulte feil eller mangler ikke er oppdaget. Taket var ved befaring snødekt og ble derfor ikke inspisert. I svømmehallen var bassenget vannfylt ved befaring og ble derfor heller ikke inspisert. 3.2 Sammendrag Generelt om skolen Skolen er oppført i to byggetrinn. Skolefløyen, blokk B og C, ble bygget i 1976 i to etasjer pluss underetasje i blokk B. Idrettsfløyen med svømmehall, blokk A, ble bygget til fire år senere i to etasjer, nordvest for skolefløyen.

10 Side: 8 av 43 Bortsett fra innvendige tiltak i skolefløyen, som etablering av skillevegger og mindre tilpasninger/endringer av romfunksjoner, fremstår skolen i dag i vesentlig grad slik som da den var ny. Teknisk tilstand for dagens skoleanlegg varierer, men vurderes - alderen tatt i betraktning - samlet sett å være akseptabel. Imidlertid må det i løpet av relativt kort tid påregnes en rekke rehabiliteringstiltak for å hindre forringelse. Dette gjelder hovedsakelig bygningsmessige tiltak knyttet til svømmehallen, fasaderehabilitering inkludert utskifting av originale vinduer, og tiltak i forbindelse med oppgradering av tekniske installasjoner. Før det tas beslutninger om å foreta konkrete tiltak som er knyttet til ovennevnte vil det være behov for å gjennomføre mer detaljerte undersøkelser av klimaskallet generelt, svømmehallen spesielt og tekniske installasjoner. Skolen er løsmassefundamentert. Det er ved befaring ikke registrert symptomer på at skolen har vært utsatt for nevneverdige setninger/skjevsetninger. Hovedbæresystemer i begge byggetrinn består av plasstøpte bjelker og søyler. Også etasjeskiller er utført i plasstøpt betong. Kapasitet på eksisterende hovedbæresystem og etasjeskiller samt behov for eventuelle forsterkninger må vurderes i den videre planleggingsprosessen. Bjelke-søyle-systemet ligger i all hovedsak i fasadene og i korridorveggene. Det innebærer at de fleste innervegger kan fjernes uten at det er nødvendig med inngrep i hovedbæresystemet. Dette betyr at skolefløyen er godt tilrettelagt for å oppnå fleksibel og behovstilpasset arealbruk. I skolefløyen er etasjehøyden i henholdsvis 1. og 2. etasje 3,2 og 3,4 meter, noe som gir tilfredsstillende rom for tekniske føringer ved valg av åpne arealer Brannsikkerhet Det er forelagt brannteknisk statusrapport fra Skansen Consult AS. Rapporten ble utarbeidet i Det er ved befaring oppgitt at bortsett fra oppgradering av brannalarmanlegget med oppkopling til Brannvesenets alarmsentral samt nødlysanlegget i 2006, er det ikke gjort tiltak med hensyn til å øke brannsikkerheten etter at rapporten ble utarbeidet. Brannsikkerhetsnivået ved skolen er derfor ikke nærmere vurdert av Norconsult i denne rapporten. Brannteknisk statusrapport fra Skansen Consult AS konkluderer med at brannsikkerhetsnivået ved skolen ikke er tilfredsstillende. Det er i rapporten fastslått vesentlige avvik fra forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og det er således behov for omfattende brannteknisk oppgradering for å kunne ivareta både personsikkerhet og verdisikring på en tilfredsstillende måte. Tiltakene med oppgradering av brannalarm- og nødlysanlegg vurderes ikke å være tilstrekkelige for å kompensere for generelle svakheter ved brannsikkerheten ved Melvold ungdomsskole. Forbedring av brannsikkerhetsnivået ved skolen er, uavhengig av om det foretas ombygninger og/eller utvidelser eller om skolen brukes videre i den form den er i pr. i dag, et høyt prioritert tiltak. Kostnadene for brannteknisk oppgradering av dagens skole som er oppgitt i rapporten fra Skansen, er ikke nærmere vurdert i denne rapporten, men virker lave basert på et skjønnsmessig anslag Helse- og miljøfarlige stoffer Det er oppgitt ved befaring at lysarmaturer med PCB-holdige kondensatorer er byttet. For øvrig er det ikke utført kartlegging av eventuell forekomst av helse- og miljøfarlige stoffer ved skolen.

11 Side: 9 av 43 Isolerglassruter ved skolen (produksjonsår 1975/1976), nærmere sagt limsjiktet under avstandslista, kan inneholde PCB. Dette anbefales nærmere undersøkt på originale ruter. Generelt anbefales at det allerede i tidligfasen gjennomføres kartlegging av miljø- og helsefarlige stoffer ved skolen, dette fordi eventuelle forekomster kan gi føringer for måten rehabiliteringen blir utført på. For rehabiliteringer over 100 m 2 eller 10 tonn avfall er det med virkning fra 1. januar 2008 stilt forskriftskrav om å gjennomføre slik kartlegging. Kravet gjelder også for tiltak som ikke er søknadspliktige. 3.3 Klimaskjerm Drenering og grunnmur Skolens beliggenhet og terrengarronderingen rundt skolen tilsier at det i perioder stedvis må påregnes stort overvannstilsig mot bygningen/grunnmuren. Det ble i 2005 foretatt komplett utskifting av drenssystemet rundt skolen. Dette ble utført som et preventivt tiltak, og ikke fordi det hadde oppstått fuktproblemer. Det er ved befaring ikke registrert symptomer på fuktinntrengning gjennom grunnmuren eller indikasjoner på fuktinntrengning gjennom gulv på grunn. Unntaket er et lokalt parti av grunnmuren i korridor/sluse 029 (blokk A). Her er panelkledning på innside av grunnmur fjernet. Det er synlig en markant vertikalsprekk i grunnmuren som tidligere er forsøkt tettet. Sprekken fortsetter i dekke over underetasjen i hele korridorens bredde og er også synlig i garderoben, rom jf. vedlegg A, bilde nr. 1 og 2. Det er ved befaring målt forhøyet fuktinnhold på betongoverflaten, men normalt fuktinnhold på panelkledning ved siden av. Veggpartiet bør holdes under observasjon. Fuktinntrengningen vil sannsynligvis ikke kunne stoppes permanent fra innsiden Yttervegger Yttervegger ved skolen er utført som skallmur av gul tegl med antatt 100 mm isolasjon mellom teglvangene. Muren er utført uten bevegelsesfuger, bortsett fra i overgangen mellom skole- og idrettsfløy. Det er synlig markante vertikalsprekker i utstikkende veggender ved alle utvendige hjørner - jf. vedlegg A, bilde nr. 3. Samme skadetypen forefinnes ved inngangspartiene, der hvor indre teglvange passerer klimaskillet fra innvendig til utvendig - jf. vedlegg A, bilde nr. 4. Nevnte vertikalsprekker er i de fleste veggender og overgangene synlige i hele fasadens høyde opp til gesimsen. Sprekkene følger delvis fugemønsteret i ytre teglvange og går delvis gjennom hele teglstein. Det er flere partier i ytterveggen med mer eller mindre utpregede frostskader på tegloverflaten i ytre vange. Frostskadet tegl er mest fremtredende over større, sammenhengende arealer nær gesimsoppkanter ved begge inngangspartiene - jf. vedlegg A, bilde nr 5 og 6, men forekommer også ved veggender, bilde nr. 7, eller ved enkeltstein, bilde nr. 8. Utbredelse av og antall teglstein som er frostskadet er betydelig større i skolefløyen enn i idrettsfløyen. Det vil si, teglstein som er benyttet i byggetrinn 2 har åpenbart bedre frostbestandighet enn teglen i opprinnelig del av skolen. Det er flere fasadepartier med fargenyanser, skjolder, saltutslag og/eller misfarging, først og fremst synlig i fasader tilhørende svømmehallen. Det visuelle inntrykket av overflaten er ujevnt og kan delvis betegnes som skjemmende - jf. vedlegg A, bilde nr. 9 og 10. Vurderinger Vertikale sprekker skyldes manglende bevegelsesfuger. Rapport fra Byggforsk refererer til NS 3475:2003 og sier at det for uarmert murverk uten glidesjikt bør være m mellom vertikale bevegelsesfuger. Den laveste verdien gjelder for sørvegger, den høyeste for nordvegger. Ved hjørner skal første bevegelsesfuge fra hjørne ligge i en avstand av halve tabellverdien. Slike skader repareres

12 Side: 10 av 43 ved ommuring. Spesielle reparasjonstiltak er nødvendige der hvor indre teglvange passerer klimaskillet fra innvendig til utvendig Frostskadet tegl skyldes at det er brukt tegl med for dårlig frostbestandighet. Erfaringsmessig er gul teglstein mindre frostbestandig enn rød. Frostskadet stein må erstattes. Ved mer enn fem frostskadede stein per m 2, bør lokal ommuring velges fremfor utskifting av enkeltstein. Pussing med tykkpuss på hele fasaden er et annet alternativ, men det er usikkert hvor holdbart dette er. Fargenyanser og misfarging på fasader tilhørende svømmehallen skyldes fuktgjennomgang i veggen. Skallmuren har ikke noe damptett sjikt. Bortsett fra skjoldene, har veggene overraskende få skader, frostskader for eksempel. For å stoppe fuktvandringen må veggen tettes på innvendig side med for eksempel puss eller damptett membran og fliser. Utfordringen er å få tette overganger mot golv og tak. Ved rehabilitering av svømmehallen bør etterisolering av hallen vurderes. Konklusjon: Det blir svært mye ommuring, i hvert fall av ytre vange. Basert på den visuelle registreringen, virker det sannsynlig at en konkluderer med å mure den helt om. Før det tas en beslutning vedrørende rehabiliteringsmåten, må det gjennomføres destruktive kontroller for å få undersøkt tilstanden på binderne mellom vangene, fugearmering og fukttilstand i isolasjonssjiktet Vinduer Bortsett fra glassfelt over inngangspartier, er vinduene i all hovedsak originale tofagsvinduer i malt/beiset tre med to-lags isolerglass. Det store faget er utformet som fastfelt. Åpningsfeltet, som utgjør ca. 1/5-del av den totale vindusbredden, er sidehengslet. Vindusglasset er byttet på en del av vinduene, men mesteparten av vinduene har originale vindusruter. Et stort antall av disse er punktert. Det er registrert betydelig vedlikeholdsetterslep. Dette gjelder både funksjon og tetthet av åpningsfelt og malingsvedlikehold på utvendig side - jf. vedlegg A, bilde nr. 11. Det er fuktinntrengning ved glassfeltet i hall, rom 201. Fuktinntrengningen er oppgitt forekommer ved spesielle værforhold. Årsaken er uavklart, og det er behov for nærmere, eventuelt destruktive, undersøkelser. Vurderinger Originale vinduer nærmer seg slutten av teknisk levetid som normalt kan forventes. Videre er teknisk levetid avkortet fordi nødvendig vedlikehold er uteblitt. Det vil sannsynligvis ikke være lønnsomt å gjennomføre utbedringer for å innhente etterslepet og for å forlenge brukstiden med noen år Tak og tekning Betongtaket er uoppforet. Skolen har kun innvendige taknedløp. Det er oppgitt at det er bra fallforhold på takflaten. Taket er folietekket uten singelballast. Folien ble sist fornyet i år 2000 etter en periode med diverse lekkasjer gjennom taket, og i denne forbindelse ble fuktig isolasjon skiftet, og det ble lagt inn brannskiller i isolasjonssjiktet. Bruker er ikke kjent med pågående lekkasjer. Vurderinger Teknisk tilstand til isolasjonsmaterialet i taket er usikker på grunn av tidligere lekkasjer. Uansett bør man ved rehabiliteringen vurdere å fornye isolasjonen for å redusere varmetapet gjennom taket (ENØK). Vedr. tak over svømmehallen, se under pkt. 3.5.

13 Side: 11 av Tekniske installasjoner Luftbehandlingsanlegg og inneklima Skolen er utstyrt med fire, balanserte ventilasjonssystemer. Alle systemer har varmegjenvinning. System 1 betjener utelukkende svømmehallen. Aggregatet er plassert i rom 047, ved enden av bassenget og ble installert i år jf. vedlegg A, bilde nr. 12. Målt luftmengde som distribueres gjennom systemet er oppgitt med m 3 /h. Bruker oppgir at systemet virker bra. System 2 ventilerer resterende del av idrettsfløyen i underet. og 1. etasje. Aggregatet befinner seg i rom 045, ved siden av aggregatrom for system 1 - jf. vedlegg A, bilde nr. 13. Bruker oppgir at systemet virker tilfredsstillende. System 3 betjener hele skolefløyen i alle plan, unntatt søndre del av underetasjen, rom 065 til 074. Aggregatet er oppgitt å være fra byggeåret og er plassert i rom 058 (NB. Installasjonene kunne ikke inspiseres ved befaring fordi rommet brukes som lagerrom). Bruker oppgir at fra og med i fjor har anlegget blitt kjørt med økt lufthastighet og at luftmengden ble økt fra ca til m 3 /h. Ved befaringen ble det registrert merkbar støybelastning fra ventilasjonsanlegget i flere brukerrom. Det ble også registrert lokal diskomfort i form av merkbar/sjenerende trekk i nærheten av friskluftventiler i flere brukerrom i 1. etasje. System 4 betjener rommene 065 til 074 i underetasje. Aggregat har toppanslutning, er plassert i rom 066 og ble satt i drift i jf. vedlegg A, bilde nr. 14. Vurderinger System 1 System 1 har et moderne aggregat og ventilerer et areal på ca. 600 m 2. Luftmengden tilsvarer ca. 21,5 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Anlegget må kunne forutsettes viderebrukt, se også under pkt. 5.5 Svømmehall. System 2 Systemet betjener et samlet areal på ca. 800 m 2. Basert på aggregatets dimensjon, anslås dets kapasitet til ca m 3, noe som tilsvarer 10 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Luftmengden som er nødvendig for å innfri dagens komfortkrav anslås til ca m 3 /h. I forbindelse med den planlagte rehabiliteringen må det vurderes nærmere om det er lønnsomt å bruke det eksisterende aggregat videre for ventilasjon av arealer i 1. etasje (ca. 340 m 2 ) og å supplere med et nytt aggregat som betjener underetasjen eller å installere et nytt aggregat som betjener begge plan. System 3 Inneklimaundersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2008, ble foretatt i fire brukerrom i 2. etasje, det vil si utelukkende i rom som betjenes av system 3. Undersøkelsen ble gjennomført etter at luftmengden i systemet ble økt med ca. 15 %, jf. tekst over. Det ble gjennomført målinger med hensyn til lufttemperatur, CO 2 -konsentrasjon i inneluften og relativ luftfuktighet. Resultatet av undersøkelsen er at inneklimaet i de vurderte rommene anses som tilfredsstillende. Det ble registrert kun korte perioder der anbefalte grenseverdier for ovennevnte måleparametre var overskredet noe. Det er vår vurdering, til tross for tilfredsstillende resultat fra undersøkelsen, at både aggregat og kanalnett tilhørende system 3 må påregnes fornyet i løpet av relativt få år. Dette begrunnes med at både forventet teknisk levetid er nådd/overskredet, og ytelsen. Det totale arealet som betjenes gjennom systemet er anslått til 440 m 2 (u.et.) pluss 1250 m 2 (1. et.) pluss 1250 m 2 (2. et.), totalt ca m 2. Basert på en luftmengde på m3/h, tilsvarer dette 6,5 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Nye skoleanlegg prosjekteres for luftmengder som er to til tre ganger så stor som målt for system

14 Side: 12 av En ytterligere økning av lufthastigheten i systemet vil forsterke støybelastningen fra kanalnettet og medføre mer diskomfort pga. trekk. Rom 058 har tilstrekkelig størrelse til å installere et nytt, moderne aggregat som har en kapasitet som er i tråd med dagens komfortkrav. Ved oppgradering av system 3 kan det vurderes å beholde det eksisterende kanalnettet (både for tilluft og avtrekk) og å bruke begge to som avtrekkskanaler i det oppgraderte anlegget, slik at kun et nytt tilluftssystem er nødvendig å etablere. Dette valget ville imidlertid gi visse føringer eller begrensninger for mulig arealbruk i skolefløyen. Ved oppgradering/utskifting av system 3 bør det samtidig vurderes om dette systemet med fordel også burde betjene arealet som pr. i dag ventileres gjennom system 4. System 4 Det foreligger ingen teknisk informasjon om aggregatet. Ventilert areal er ca. 360 m 2. Med grunnlag i aggregatets størrelse, anslås aggregatet har kapasitet på ca m 3 /h, noe som betyr ca. 4 m 3 /h pr. m 2 gulvareal. Det er nødvendig med nærmere vurderinger/ inspeksjon for å vurdere tiltak knyttet til system Øvrige tekniske installasjoner Det elektriske anlegg ved skolen er stort sett fra byggeåret. Anlegget har trolig liten eller ingen reserveplass. I forbindelse med oppgradering av ventilasjonssystemene må det påregnes omfattende oppgradering av det elektriske anlegget. Oppgraderingen vil trolig innbefatte ny hovedtavle. Skolen har utelukkende elektrisk oppvarming gjennom panelovner. ESWA-takvarmeanlegg på skolekjøkken er ikke i drift. Panelovnene er fra byggeåret og er modne for utskifting. Varmtvannsberederne ble byttet i 1996 og vil ha betydelig restlevetid. Heisens tekniske tilstand ble vurdert senest i 2006 av Alpha Heisconsult AS, ref rapport datert Det vil være naturlig å vurdere heisen nærmere i prosjektets neste fase. 3.5 Svømmehall Svømmehaller er bygninger som, på grunn de spesielle inneklimaforhold med høy fuktighet og høy temperatur samt bruk av kjemikalier, stiller ekstra store krav til blant annet materialenes bestandighet og til klimaskallets tetthet. Svømmehallen ved Melvold ungdomsskole har ulike brukere, brukes blant annet som folkebad og har vært i drift i snart 30 år. Ventilasjonsanlegget samt bassengtekniske installasjoner er fornyet i de senere årene. Ser man bort fra reparasjoner på selve bassengtrauet og på flislagte overflater i hallen, er det ikke gjort vesentlig vedlikehold eller oppgradering når det gjelder det bygningsmessige. Med basis i dette og tatt brukstiden i betraktning, er den bygningsmessige tilstanden av hallen overraskende god - oversiktsbilder jf. vedlegg A, bilder nr. 15 og 16. Det er likevel på det rene at det er behov for en rekke bygningsmessige tiltak i svømmehallen når dens funksjon skal opprettholdes i lengre tid fremover. Disse tiltakene må vurderes i samspill med funksjon og ytelse av de tekniske installasjonene i hallen, først og fremst ventilasjonsanlegget. Hovedområdene de bygningsmessige tiltakene gjelder er følgende:

15 Side: 13 av 43 Klimavegger i hallen Det er klare tegn til fuktvandring innenfra og ut gjennom klimavegger, se under pkt Det må forventes at skadeutviklingen på grunn av denne fuktvandringen vil akselerere. Det er klare tegn til stort varmetap gjennom klimavegger - jf. vedlegg A, bilde nr. 17. Vinduer i hallen må byttes. Bassengtrau Det er synlige lekkasjer gjennom bassengtrau og tilstøtende konstruksjoner i underetasje - jf. vedlegg A, bilde nr. 18. Bom på overflaten av bassengvegg i underetasje på flere steder indikerer betongskader på grunn av armeringskorrosjon med årsak i klorider i bassengvannet. Omfanget for dette er ikke kartlagt. Utviklingen vil normalt akselerere. Flislagte overflater i hallen Det er registrert utilstrekkelig heft til underlaget (bom) på flislagte overflater i hallen. Det anbefales at det i neste trinn gjennomføres en detaljert tverrfaglig tilstandsanalyse av svømmehallen. I denne analysen bør minimum følgende inngå: Destruktiv kontroll av konstruksjoner i klimavegg og tak Termografering av klimavegg Inspeksjon og målinger mht. ventilasjonssystem 1. Tilstandsanalyse på bassengtrau mht. membranløsninger, betongkvalitet, armeringsoverdekning, phverdi og kloridinnhold i betongen. Systematisk kartlegging av tilstand på flislagte overflater (tomt basseng). 4 TEKNISK VURDERING AV UTVALGTE DELER I Miljøkartlegging Det har blitt gjennomført en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene. Kartleggingen er rapportert i en egen miljøsaneringsbeskrivelse ( MSB-01). Bygningene inneholder store mengder bygningsdeler med helse- og miljøfarlige stoffer, først og fremst asbest og ftalater. Det er brukt asbestholdige plater både som fasadeplater og vindsperre, og det er ftalatholdig vinylbelegg på de fleste gulvoverflater. Originale vinduer i bygningen er fra 1975, og må håndteres som PCB-holdige, med mindre det kan vises med materialprøve at de ikke innholder PCB eller klorparafiner. Det er i tillegg en del vinduer fra perioden 1975 til 1990 som kan inneholde klorparafiner. Disse må også håndteres som farlig avfall, med mindre det med materialprøve kan vises at lister og vinduslim ikke inneholder klorparafiner. I flere rom er det funnet termostater med kapillarrør som kan inneholde kvikksølv. I naturfagsalen kan vannlåser, sluk og knær i avløpsrør inneholde kvikksølv. Det er ikke påvist maling i bygget som inneholder konsentrasjon av PCB eller tungmetaller over grensen for farlig avfall, men det er gjort drøyt hundre målinger med miljøpistol (energidispersiv røntgenfluorescens, EDXRF) som viser konsentrasjoner over forurensningsforskriftens normverdi. Malt betong må derfor håndteres som lett forurensede masser. Det er i tillegg registrert flere mindre forekomster av helse og miljøfarlige stoffer

16 Side: 14 av 43 Miljøsanering gjøres som første del av en rive- eller rehabiliteringsprosess. Omfanget av en slik sanering er diskutert i miljøsaneringsbeskrivelsens kapittel 4. Hvordan de forskjellige forekomstene av bygningsdeler med helse- og miljøfarlig stoff over grensen for farlig avfall skal fjernes, dersom de skal fjernes, er angitt i miljøsaneringsbeskrivelsens kapittel 5. I Tabell er det gjort en oppsummering av registrerte helse- og miljøfarlige stoffer: Tabell Oppsummering av registrerte helse- og miljøfarlige stoffer i bygningene Helse- og miljøfarlig stoff Type forekomst Mengde Asbest Eternittplater på fasade 295 m 2 (~ 4,4 tonn) Internittplater som vindsperre på 285 m 2 (~1,5 tonn) fasade Bly Blyskjøter på avløpsrør 0,6 kg per skjøt Bromerte flammehemmere Cellegummiisolasjon ca. 5 kg Ftalater Gulvbelegg ca m 2 (~ 6,7 tonn) Gulvlister av vinyl ca lm (~0,1 tonn) Takfolie ca m 2 (~2 tonn) KFK/HKFK/HFK Kjøleenhet 1 stk (~2 kg) Klor parafiner Vinduer ca stk (~ 1 tonn) Kvikksølv Lysstoffrør ca stk (~ 0,2 tonn) Vannlåser, sluk og knær Mengde usikker Olje og kjemikalier Gjensatte malingsspann o.l. Mengde usikker PCB Vinduer ca. 190 stk (~ 3,8 tonn) Pentaklorfenol Baderomsplater ca. 10 m 2 (~ 0,1 tonn) EE-avfall Diverse ca. 1 tonn Det tas forbehold om at bygningene kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som ligger skjult i bygningskroppen eller på atypiske steder, samt i de delene av bygningene der vi ikke fikk tilgang ved befaringen. Dette er bare et sammendrag av utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse og er kun til orientering. For alle andre formål henvises det til miljøsaneringsbeskrivelsen. 4.2 Tilstandsanalyse av klimaskjerm Termografering av klimaveggen i svømmehallen Til termograferingen ble det benyttet et termograferingskamera av typen FLIR Thermacam E25. Kameraet registrerer forskjeller i overflatetemperatur og benyttes derfor til å lokalisere varmetap, kuldebroer og luftlekkasjer. Ytterveggene i svømmehallen ble først termografert innenfra, deretter utenfra. Ute var det sol fra klar himmel, men de termograferte fasadene var ikke belyst med sol. Lufttemperaturen steg noe utover dagen, men lå rundt 0 C under termograferingen, slik at temperaturforskjellen mellom ute og inne var godt over 25 C. Termograferingen bekreftet mistankene om fukt- og varmetransport i ytterveggen i svømmehallen. Bilde viser langveggen mot nord. Bildet viser at betongsøylene er kuldebroer (mørke striper) og at varmetapet er spesielt høyt ved søylen innerst i hjørnet.

17 Side: 15 av 43 Bilde Veggen mot nord innenfra. Betongsøylene er kuldebroer. Ventilene under vinduene er varme. Bilde viser samme veggen fotografert utenfra. Det viser at i tillegg til betongsøylene avgir også ventilasjonskanalene varme til ytre vange. Dette ses som lyse flekker på veggen. Bilde Veggen mot nord utenfra. I tillegg til betongsøylene avgir også ventilasjonskanalene varme. I tillegg til betongsøylene som ble markert som tydelige kuldebroer, var det tydelige mørke flekker på veggen, spesielt nede mot gulvet, men også sporadisk andre steder, spesielt rundt ventiler som vist på Bilde Dette kan være tegn på fuktakkumulering i veggen. Bilde Mørke flekker er synlig nederst på veggen mellom betongsøyler og ventilasjonskanaler. Bildet til høyre viser en mørk flekk lokalisert rett over en ventil.

18 Side: 16 av 43 Over flere av vinduene var det til dels store istapper, se Bilde Disse kom ikke fra taket, men fra veggen over vinduene. Varm, fuktig luft trenger inn i veggen over vinduene og kondenserer. Når det smelter, renner det ut og fryser igjen til is. Mot gavlveggen mot vest, er hele vinduet og veggen på vei innover. Se Bilde Isdannelsen i veggen kan ha vært så stor at den har presset veggen innover. Bilde Istapper over vinduene. Ved gavlveggen mot vest er hele vinduet på vei innover (se pil). Bilde viser veggen over vinduene. Termografiet viser tydelige varme felter i bindingsverksveggen. Øverst ser man hvordan etasjeskilleren er en kuldebro som fører varme ut i veggen. De øvrige lyse feltene over vinduene tyder på at også resten av veggen er varm. Det største varmetapet er tydelig å se rundt vinduene. Kondensdannelsen i veggen kan skyldes utettheter rundt vinduene og/eller utett dampsperre. Bilde Veggfelt over vinduer med isdannelse. Innenfra er lite av bindingsverksveggen over vinduene synlig pga. den nedhengte himlingen. Bilde viser at det er kalde felter over vindu med isdannelse. Dette tyder på fuktakkumulering i veggen. Trestenderen i bindingsverket er også en kuldebro. Bilde Veggparti over vindu sett innenfra.

19 Side: 17 av 43 Mot gavlveggen mot øst, i overgangen til taket er det tydelig mosevekst. Bilde viser at dette området er varmt. Teglmuren er varm og i tillegg til etasjeskilleren sees et større varmt felt i bindingsverksveggen. Moseveksten tyder på at det her er varmt og fuktig store deler av året slik at i tillegg til de kuldebroene som er her, er det sannsynligvis kraftige luftlekkasjer i overgangen vegg/vegg og vegg/tak. Bilde I overgangen mot gavlvegg mot øst er det tydelige kuldebroer og mosevekst. Bilde viser at på gavlveggen er betongsøyler - og bjelker tydelige kuldebroer. Mørke flekker på innvendig vange kan tyde på noe fuktakkumulering i veggen. Bilde Gavlvegg mot vest sett fra innsiden. Bilde viser samme vegg sett fra utsiden. Termografiet viser en stor varm flekk øverst på veggen. Dette viser at det foregår en varme- og fukttransport gjennom veggen. Bilde Gavlvegg mot vest sett fra utsiden. Teglveggen bærer preg av fukttransport innenfra.

20 Side: 18 av 43 Gangen inn til utstyrsrommet står åpen inn mot svømmehallen. Der er det tre åpninger hvor det tidligere satt vinduer. De er nå erstattet med treplater og trepanel. Disse åpningene er ikke isolert og er ikke lufttette. Innenfra kan man enkelte steder se rett ut. Bilde viser åpningene sett utenfra. Termografiet viser kraftig varmegjennomgang i åpningene. Fotografiet viser isdannelse. På innvendig side er det kondensdannelse slik at treverket er fuktig. Dette medfører fare for soppvekst. Bilde Åpninger i gang til utstyrsrom. Galleriet over svømmehallen er nå avstengt. En dør i gavlveggen fungerte tidligere som rømningsvei for dette galleriet. Den står rett over åpningene vist i Bilde Ståldøren som står der nå er, ifølge driftsoperatøren satt inn for relativt kort tid siden. På innsiden er den korrodert, på utsiden ser man tydelig at det er kraftige luftlekkasjer i monteringsfugen rundt døren. Bilde viser tydelig hvordan luftlekkasjene i fugen sprer varme til ytre vange. Veggen rundt døren er veldig misfarget, har frostskader i teglsteinen og er mosegrodd. Monteringsfugen er tettet med polyuretanskum. På utsiden er skummet vått og mosegrodd. Bilde Dør fra galleri med kraftige luftlekkasjer i monteringsfugen Destruktiv kontroll av klimavegg i svømmehallen Teglveggen under vinduene ble åpnet utenfra bl.a. for å undersøke tilstanden på armeringsjern og bindere, se Bilde Ventilasjonskanalene er isolert med 50 mm EPS og fyller hele hulrommet mellom vangene. På hver side av kanalene står den en trestender. Disse var i god stand og lite merket av fukt på de delene vi så.

21 Side: 19 av 43 Bilde Åpning av veggen mot nord. Det hvite er plastisolasjonen rundt ventilasjonskanalen. Den destruktive kontrollen viste at veggen er isolert med 200 mm mineralull mellom vangene, se Bilde Mineralullen var noen steder full av is og var tildels frosset fast mot ytre vange. Fugearmeringen ser ut til å bestå av 2 Ф 10 mm jern. Vi traff akkurat på en armeringsskjøt der begge jernene er skjøtt på samme sted. Armeringen er korrodert og begge jernene er korrodert like mye. Hvis armeringen har vært kammet, er kammene korrodert bort, se Bilde Bilde Det er 200 mm mineralull mellom vangene. Fugearmeringen var korrodert. I denne langveggen ligger det fugearmering for hvert 9. eller 10. skift. Hvor armeringen lå, kunne lett leses ut av de begynnende skadene som følge av korrosjonen, se Bilde Noen steder var fugen på vei ut. Andre steder var det sprekker og små avskallinger i teglsteinen på begge sider av fugen. Veggen er forholdsvis kraftig armert. De samme tegnene til armeringskorrosjon ble, overraskende nok, ikke registrert så tydelig på gavlveggen.

22 Side: 20 av 43 Bilde Skader i murverket som følge av at fugearmeringen korroderer. Til venstre er fugen på vei ut. Til høyre er det en sprekk i teglsteinen som snart vil medføre en avskalling. Vi fant flere trådbindere på et lite område, slik at antall bindere må antas å være tilstrekkelig. Binderne var av en rustfri type og U-formet slik at to og to lå ganske tett. Området i overgangen mellom murvange og luftspalte er mest kritisk mht. punktkorrosjon. På noen bindere så vi små korrosjonsmerker, på andre ikke, se Bilde Bilde Trådbindere med og uten merker etter korrosjon Generell tilstandsvurdering av vegger i tegl Teglsteinen fra 1976 har store frostskader, typisk nok spesielt på de delene som står kaldt. Før 1980 var det ikke vanlig å bruke rustfrie trådbindere slik at selv om fuktbelastningen ikke er så stor på veggene fra 1976 som på svømmehallen, vil risikoen for korrosjon være større. Det var heller ikke tydelige tegn til armeringskorrosjon i form av tydelige skader i fuger på disse veggene. Frostskader og vertikale sprekker pga. manglende bevegelsesfuger dominerer skadebildet, som før nevnt. Arkitektens tegninger og tykkelsen viser at det er 100 mm mineralullisolasjon i alle teglveggene, bortsett fra den som ble åpnet på svømmehallen, dvs. veggen mot nordvest. Veggen som ble åpnet har større avstand mellom teglvangene enn de øvrige veggene for å få plass til ventilasjonskanalene. I trapperommet ved hovedinngangen, rom 201, er det tegn til fuktgjennomgang og saltutslag på innvendig side, se Bilde Årsaken til dette er ikke kjent. Fuktgjennomgang ved regnvær var ikke vanlig ifølge driftsoperatøren. Det kan være merker etter for eksempel gamle taklekkasjer.

23 Side: 21 av 43 Bilde Innvendig vange i trapperom med merker etter fuktgjennomgang Generell tilstandsvurdering av bindingsverksvegger Bindingsverksveggene på langsidene av skolebygget og svømmehallen har, så langt vi har registrert, følgende oppbygging sett innenfra: gipsplater, rupanel, dampsperre av plastfolie, 100 mm mineralullisolasjon i bindingsverk av tre, vindsperre av internittplater, utlekting, eternittplater. Noen steder er det trepanel istedenfor gipsplater som innvendig kledning. Bilde Bindingsverksvegg sett innefra et klasserom. Åpning tatt i bindingsverksvegg. Bilde viser et termografi av bindingsverksveggen tatt fra utsiden. Den viser at etasjeskilleren over andre etasje utgjør en stor kuldebro langs hele fasaden. Det samme gjelder for etasjeskilleren mellom første og andre etasje. I tillegg er det et stort varmetap fra vinduene, som forventet. Bilde Bindingsverksvegg sett fra utsiden med termografi.

24 Side: 22 av Tak Taktekkingen ble, som tidligere nevnt, skiftet i 2000 etter lekkasjer. Hele taket ble tekket om, også over svømmehallen (blokk A). Fuktig isolasjon ble byttet og det ble lagt inn striper av mineralull mht. brann. Det ble lagt til noe isolasjon langs kantene for å få bedre fall, men utover dette ble ikke isolasjonstykkelsen økt. Dagens utseende på taket tyder heller ikke på det. I følge tegninger er taket prosjektert med 100 mm isolasjon. Ballasten ble fjernet ved utskiftingen. I dag er taket tekket med en mekanisk festet PVC-folie. Det er tre sluk over skoledelen (blokk B og C) og to sluk over svømmehallen. Slukene er plassert på linje midt på taket og har innvendige nedløp. Fallforholdene er forholdsvis gode, men det blir liggende vanndammer utenfor slukene på områder med svanker. Se Bilde Antall sluk og plasseringen av dem medfører at vannet i noen områder har lang vei til sluk. Bilde Taket på skoledelen (blokk B og C) og på svømmehallen (blokk A) sett fra vest. Tilstanden på tekkingen vurderes å være god og det er, i følge bruker, ingen kjente lekkasjer fra taket i dag. Slukene er åpne og takflaten er ren. Det samler seg imidlertid noe smuss i hjørnene som bør fjernes årlig. På Bilde har planteveksten alt startet. Smuss og planter holder på fuktigheten og bidrar til raskere nedbrytning av taktekkingen. Bilde Hjørne med smuss og plantevekst Parapetbeslagene har ikke fall innover og er festet med skruer med gummimansjett, se Bilde Dette medfører at det dannes vanndammer på beslagene. Avslutninger, overganger og falser på beslagene er av varierende kvalitet. Takfolien er trukket over parapetene, noe som er avgjørende for tettheten. Mindre lekkasjer kan ikke utelukkes.

25 Side: 23 av 43 Bilde Parapetbeslag med dårlig fall og vanndammer Lekkasje i rom 202 Ved befaringen 10. august registrerte vi merker etter vann på gulvet innenfor vindusveggen hvor det tidligere er rapportert at det er lekkasjer ved spesielle værforhold (mye regn kombinert med vind), se Bilde Gulvlisten innenfor var svart i hjørnet og langs gulvet. Vi registrerte ikke andre fuktmerker. Bilde Merker etter vann på gulvet. Svarte fuktmerker på gulvlisten i hjørnet. Glassveggen ble åpnet, reparert og tettet for noen år tilbake. Dette stoppet ikke lekkasjene. Det var ingenting på taket eller parapetbeslagene som tydet på at lekkasjene kom derfra. Foran glassveggen, over inngangen, er det et lite tak, se Bilde Taket har sluk og innvendig nedløp, men det har dårlig fall til sluk slik at det blir liggende vanndammer på det. En befaring på taket avslørte skader i taktekkingen. Det kan se ut som om skadene skyldes stillasføttene fra reparasjonen eller lignende. På befaringstidspunktet var det mer vann under tekkingen enn over. Ved å trykke på taktekkingen ved skadestedene, piplet det vann ut av hullene, se Bilde Bilde Taket over inngangspartiet foran glassveggen. Skader i taktekkingen.

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB

Rapport. Oppdragsnavn: Gruben Kirke. Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Dokumentkode: REHAB Rapport Oppdragsnavn: 1400262 Gruben Kirke Emne: Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner Dokumentkode: Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Høyer Finseth.

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5 Side: 1 av 5 Til: Fra: Asker kommune v/rolf Langum Heiko Trampenau Dato: 15. mars 2011 NESØYA SKOLE Vurdering av bygningsmassens fleksibilitet og tilpasningsdyktighet ved rehabilitering og utbygging 1

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS

Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk. Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Ombygging til moderne bruk Bygningsfysikk Pål Kjetil Eian, Norconsult AS 1 Hva er bygningsfysikk? Kunnskapen om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning (fysikkens

Detaljer

Tilstandskontroll av konstruksjoner

Tilstandskontroll av konstruksjoner Tilstandskontroll av konstruksjoner Funksjonskrav varmeisolasjon fuktsikring lyd brann ventilasjon bæreevne 03.09.2003 1 Kort om krav i lov og forskrift 1924-1997 Lov av 1924: Fokus på styrke og brann,

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE

NOTAT SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE NOTAT Oppdrag Thorvald Meyers Minde skade på mur Kunde Nord-Odal kommune Notat nr. 001 Til Nord-Odal kommune v./morten Raaden Fra Kopi Vegard Haugen SKADER PÅ MURVERK VED THORVALD MEYERS MINDE Dato 2011-12-09

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking 1 av 6 Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking Dato for kontroll: 16.2.2009 Grunnkontroll: Underetasje i Grendehus og Sirius bygg. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 100200 Fakturaadresse Vestby kommune

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982 Notat Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 122982 Til: Bjørndalen Panorama sameie Arne Chr. Knutshaug Kopi: Utarbeidet av: Trond S. Ulriksen Kontrollert av: Erik Algaard

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

TERMOGRAFERINGSRAPPORT

TERMOGRAFERINGSRAPPORT TERMOGRAFERINGSRAPPORT Objektets navn og adresse : Region vest Bjørgvin fengsel. Olav Bjordalsvei 63, 5111 Breistein Værforhold : ( Utetemperatur / Sol / Skyet / Nedbør / Vind ) 4 ⁰C / Regn / Vindstille

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG

ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG Oppdragsgiver Fredensborg Norge as Rapporttype Tilstandsvurdering 2014-08-30 ULLEVÅLSALLEEN 2 TILSTAND BETONG TILSTAND BETONG 2 (17) TILSTAND BETONG Oppdragsnr.: 1120438 Oppdragsnavn: Ullevålsalleen 2

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Det anbefales å foreta en utbedring rundt vinduer og tilslutninger mellom Snapp panel og beslag. Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. Rapport Oppdrag: PUNKTVEIEN 1 Emne: Rapport: Oppdragsgiver: TILSTANDSRAPPORT PUNKTVEIEN BORETTSLAG Dato: 25.august 2003 Oppdrag / Rapportnr. 410 007 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Leif H.

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand

Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Til: Vann og avløpsetaten, Oslo i kommune v/marcus Svensson Fra: Norconsult AS v/morten Lian Dato: 2013-09-27 Silhuset på Alnsjøen - Kort oppsummering av tilstand Bakgrunn Norconsult har fått i oppdrag

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

0 07.05.2015 Utsendt til oppdragsgiver SK TSN TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Eiganes skole Inneklimavurderinger DOKUMENTKODE 217661 RIBfy NOT 002 EMNE Fukt og muggsoppkartlegging TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Stavanger Eiendom OPPDRAGSLEDER Svein Kyllingstad

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE

MILJØSANERINGSBESKRIVESLE MILJØSANERINGSBESKRIVESLE Prosjekt Byggherre Dovre u-skole Dovre kommune I forbindelse med at Dovre u-skole på Dombås skal renoveres/ombygges er det gjennomført en miljøkartlegging av bygget med hensyn

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09

Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker. Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Det hjelper ikke om detaljen er lekker når den lekker Ingeniørfokus på bygningsdetaljer og konseptuelle løsninger NAL kurs 2013-04-09 Pål Kjetil Eian RIF-godkjent rådgiver i Bygningsfysikk Seksjonsleder

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE

TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE 1 Oppdragsgiver Tromsø kommune Rapporttype Tilstandsrapport 2015-08-14 TILSTANDSRAPPORT BRENSHOLMEN SKOLE FUNDAMENTER Ramboll 2 (10) BRENSHOLMEN SKOLE Oppdragsnr.: 1350011004 Oppdragsnavn: Tilstandsvurdering

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere

BYGG SLIK. Etterisolering ytterveggen utvendig. heldekkende isolering isolering mellom stendere STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 3 Rekv.nr 3039NO desember 2011 BYGG SLIK Etterisolering ytterveggen utvendig heldekkende isolering isolering mellom stendere Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

OPPDRAGSGIVER Fiskeridirektoratet, Bergen. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Tor-Arne Helle

OPPDRAGSGIVER Fiskeridirektoratet, Bergen. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Tor-Arne Helle Norconsult AS, Lakselv Kirkeveien 5, Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA RAPPORT TITTEL Vurdering

Detaljer

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utsendt notat BKW SK TSN REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nye St. Svithun vgs DOKUMENTKODE 217715 RIM NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rogaland fylkeskommune OPPDRAGSLEDER Brynhild Kvalvik Watne KONTAKTPERSON Edeltraud Munding SAKSBEHANDLER

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy

Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Tilstandsanalyse som arbeidsverktøy Foreleser: Seniorforsker Arne Nesje Badeteknisk 2011 Sarpsborg 1 Tilstandsanalyse for hvem og av hvem? Ekstern undersøkelse Undersøkelse av driftspersonalet av eget

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim 2

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler g Siv.ing. Kristian M. Ulla September 2010 Dagens tema Helse- og miljøskadelige li stoffers skadevirkninger k i Stoffene i en rive-

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater. Sverre B. Holøs, Seniorforsker, SINTEF Byggforsk.

Tilstandsanalyse av utvendige overflater. Sverre B. Holøs, Seniorforsker, SINTEF Byggforsk. Tilstandsanalyse av utvendige overflater. Sverre B. Holøs, Seniorforsker,. Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse, Spesialrådgivning Tilstandsanalyse

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus 1 2 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap:

Detaljer

Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Odd Magne Solheim

Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Odd Magne Solheim RAPPORT Tittel: Oppdragsgiver: Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 2. Observasjoner Det ble på befaringen opplyst om at det kun er registrert sprekker og riss i øverste etasje i trapperom mot vest, se figur 1 for trapperommets beliggenhet. Øvrige deler av bygningen er

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011

Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler. Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige bygningsdeler Siv.ing. Kristian M. Ulla Vedlikeholdsplanlegging Teknisk Vinteruke Mars 2011 Om meg Kristian Mejlgaard Ulla Sivilingeniør Jobber med

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

NOTAT 1 INNLEDNING 2 OM BYGGET. 2.1 Løbergsboligen MILJØSANERINGSBESKRIVELSE NOTAT Oppdragsgiver: Bergen kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 523767 Ombygging Hålandsdalen leirskole Del: Miljøsaneringsbeskrivelse Løbergsboligen og garasje/skistall Dato: 2010-04-22 Skrevet

Detaljer

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS

Rehabilitering av svømmehaller. Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS Rehabilitering av svømmehaller Pål Kjetil Eian, seksjonsleder Bygningsfysikk, Norconsult AS 1 Tenk totaløkonomi når ny svømmehall skal planlegges eller eksisterende rehabiliteres! Investeringskostnad +

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Undervisningsbygg v/ Roy Themte Fra: Norconsult AS v/ Kristian Ulla Dato: 2013-02-25 Funn av asbest i Sogn VGS som krever sikringstiltak 1 BAKGRUNN Norconsult har de siste ukene gjennomført miljøkartlegging

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 B E S K R I V E L S E M U R O G P U S S A R B E I D E R Utarbeidet av: ABO Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Tilbudsgrunnlag/beskrivelse Mur-og

Detaljer

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as

NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK. Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as NUSB Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap TILSTANDSRAPPORT TAK Rapport utarbeidet av Ringen utvikling as Oslo 27. april 2007 2 Sammendrag Eksisterende taktekking er ca. 20 år gammel.

Detaljer