Teknisk miljøanalyse og renere produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk miljøanalyse og renere produksjon"

Transkript

1 Teknisk miljøanalyse og renere produksjon 1

2 Teknisk Miljøanalyse Teknisk Miljøanalyse er en fysisk, teknisk gjennomgang av virksomheten med tanke på miljø og ressursbruk. Den omfatter sider som råvarer, produksjonsmetoder, avfall, diverse utslipp og energi. Den skal finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene som vil forhindre at avfall og forurensninger oppstår i produksjonen, samt øke muligheten for resirkulering og gjenvinning. 2

3 Introduksjon til begrepet Renere produksjon Definisjon fra USA (1987) av Cleaner Production : the conceptual and procedural approach to production and demands that all phases of the life cycle of a product or of a process should be addressed with the objective of prevention or the minimization of short and long term risk to humans and the environment.

4 Renere teknologi: innebærer endringer i råvarer, prosessendringer, teknologier og nye produktkvaliteter for maksimalt å kunne redusere utslipp til vann og luft og avfallsproduksjon. Renere produksjon: innebærer en systematisk analyse av egen virksomhet for å klarlegge potensialer for å minske avfall og forurensninger. I steden for bygging av renseanlegg eller behandlingssystemer for avfall, vurderer man produkter, råstoffbruk, driftsrutiner, prosesser og avløpssystemer for å redusere avfallsmengden. 4

5 Renere produksjon inkluderer prinsipper som: unngå forurensning minimalisere avfallsproduksjon kildereduksjon renere teknologier Altså, det innebærer noe videre enn f.eks. forurensningskontroll, renseteknologi, avfallshåndtering og avfallsdeponering. Det bygger på føre var prinsippet.

6 Når er TM best egnet? Teknisk miljøanalyse gjennomføres dersom følgende forhold er typiske. Bedriften har: generelt store utslipp og mye avfall dårlig oversikt over ressursbruk, materialflyt og avfallsgenerering høyt forbruk av vann, energi og andre innsatsfaktorer 6

7 Teknisk miljøanalyse Erkjennelse av behov for Renere produksjon Planlegging og organisering Kartleggingsfasen Analysering av muligheter Gjennomføring 7

8 Erkjennelse av behov for Renere produksjon Planlegging og organisering Definer overordnet mål for arbeidet Bedriftsbeskrivelse Prosjektorganisering Når gruppen er klar for oppstart Kartleggingsfasen Analysering av muligheter Gjennomføring 8

9 Erkjennelse av behov for Renere produksjon Planlegging og organisering Når gruppen er klar for oppstart Kartleggingsfasen Samle inn prosess- og utstyrsdata Prioriter og velg ut kartleggingsområder i bedriften Kartlegg avfallsmengder Vurder helse, miljø og sikkerhet Vurder muligheter for miljøforbedringer Oppsummer og velg ut foreslåtte tiltak Lag rapport om de utvalgte muligheter Analysering av muligheter Gjennomføring 9

10 Erkjennelse av behov for Renere produksjon Planlegging og organisering Kartleggingsfasen Lag rapport om de utvalgte muligheter Analysering av muligheter Teknisk evaluering Økonomisk evaluering Miljømessig evaluering (indre - ytre) Velg ut tiltak for gjennomføring Handlingsplan Lag sluttrapport som fokusere på anbefalte tiltak Gjennomføring 10

11 Erkjennelse av behov for Renere produksjon Planlegging og organisering Kartleggingsfasen Velg nye muligheter og etabler på nytt Analysering av muligheter Lag sluttrapport som fokuserer på anbefalte tiltak Gjennomføring Prosjektering Finansiering Installering av teknisk utstyr Tiltaksgjennomføring Evaluering Gjenta prosessen 11

12 MØREFORSKING Ålesund Postboks 5075, N-6021 Ålesund Metodehåndbok for innføring av renere produksjon i verftsindustrien Rapport Å9502 METODEHÅNDBOK FOR INNFØRING AV RENERE PRODUKSJON I VERFTSINDUSTRIEN ANNIK MAGERHOLM FET TANJA MARI FISKAA MØREFORSKING ÅLESUND ISSN Ålesund MØREFORSKING Ålesund 12

13 Metodehåndbok for verftsindustrien Del A Del B Generell del Hva er renere produksjon Prosjekt gjennomføring Veiledning i kartlegging, tiltaksgenerering og tiltaksanalyse Vedlegg Del C Gjennomføring av tiltak Kort veiledning i den praktiske gjennomføringen av tiltakene Vedlegg 1 : Arbeidsark som skal fylles ut av bedriften. Vedlegg 2 : Faktaark fra fem skipsverft Vedlegg 3 : Ordforklaringer Vedlegg 4 : Livsløpsanalyse Vedlegg 5 : Rapport disposisjon Vedlegg 6 : Aktuelle adresser 13

Materialflyt, resirkulering og økologisk effektivitet for aluminium i Norge

Materialflyt, resirkulering og økologisk effektivitet for aluminium i Norge Sammendrag Oppgavens hovedformål har vært å kartlegge materialflyten av aluminium i Norge. Hensikten med en slik kartlegging var å drøfte dagens og fremtidens resirkuleringsgrad i relasjon til teknologisk

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøregnskaper og valg av indikatorer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskaper og valg av indikatorer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøregnskap: Et miljøregnskap skal inneholde tallmateriale over materialstrømmer inn og ut av bedriften, og en vurdering av miljøvirkninger

Detaljer

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG

Prosjektstyring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG styring i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt på AllmennBYGG Sted: E2510 - HiN Dato: 13. januar 2006 Program 08.15-08.30 Åpning Gjennomgang av program 08.30-09.00 som arbeidsform Definisjon

Detaljer

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter Rapport 2004-123 Evaluering av miljøavgifter ECON-rapport nr. 2008-123, Prosjekt nr. 43330 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-750-9 hje, hli/cjo, jms, 4. september 2008 Offentlig Evaluering av miljøavgifter

Detaljer

Kurs i Miljørevisjon. 14.05 2013 Linda K. Eide

Kurs i Miljørevisjon. 14.05 2013 Linda K. Eide Kurs i Miljørevisjon 14.05 2013 Linda K. Eide Hvorfor miljørevisjon- miljøstyring Litt miljøhistorikk Hvorfor miljøstyring Arbeidsmetodikk Hovedelementer i et miljøstyringssystem Miljøstrategier 60 årene

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012.

VEDTAK: 1. Styret tar status for miljø- og klimatiltak i Sykehuset Innlandet HF for 2011 til orientering, og slutter seg til handlingsplan for 2012. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 028 2012 KLIMA OG MILJØFOKUS I SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS MILJØTILTAK I 2011 OG REVIDERT HANDLINGSPLAN 2012. ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OG PROSESS

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Finn Veien PROSESSVEILEDER

Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien PROSESSVEILEDER Finn Veien til prosjektveiviseren Prosjektveiviseren beskriver den anbefalte prosjektmetodikken i offentlige virksomheter. Finn Veien er et e-læringskurs som hjelper deg og din

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Radikale miljøinnovasjoner i kontorsektoren mot Faktor 10-kontoret

Radikale miljøinnovasjoner i kontorsektoren mot Faktor 10-kontoret Radikale miljøinnovasjoner i kontorsektoren mot Faktor 10-kontoret Sluttrapport Line Sommerfeldt, Ingunn Saur Modahl Anne Rønning, Frank Hugo Storelv Ole Jørgen Hanssen Stiftelsen Østfoldforskning, www.sto.no

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Sluttrapport fra Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Versjon 1 Denne rapporten er utarbeidet av Elin Økstad og Lars von Krogh i samarbeid med prosjektgruppen Desember 2000

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Miljøstyring og energiledelse ved PRIOR Midt-Norge

Miljøstyring og energiledelse ved PRIOR Midt-Norge side 1 av 49 Miljøstyring og energiledelse ved PRIOR Midt-Norge Knut Loe, PMN Audun Amundsen, STØ Eirik Rekstad, PMN Johnny Olafsen, PMN Versjon 2, februar 1999 side 2 av 49 Miljøstyring og energiledelse

Detaljer