Form, funksjon & velvære

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Form, funksjon & velvære"

Transkript

1

2 Form, funksjon & velvære Fornuften råder igj en heldigvis kj ø p er v i produkter med omtanke, produkter s o m ikke belaster miljøet vårt mer enn nødvendigt og produkter som er sikre, holder le nge både rent fysisk, men også i et design som vi kan klare å se på i mange år fremover. Produkter som ikke er likegyldige, produkter. Men som gjør noe for oss mennesker. I 1986 grunnla Nordmann en Bjørn Grobstok, daværende eier av VVS Marketing og den danske forretningsmann e n O ve Ovesen det Skandinaviske Wellness firmaet Royal Bathroom A/S, I Norge også kj ent under navnet RSB. Bakgrunn en var at han forventet at den begynn ende interesse for Wellnesss som han hadde sett i Europa også ville bre seg til Scandinavia. Beslutningen var rik tig, det har aldri mer enn i disse tider hersket et behov for å oppnå balanse mellem kropp og sje l hvilket er selve essensen i det man med et moderne ord kall er Wellness eller Velvære. Det at bad til alle tider h a r vært forbundet med avslapping og fordypelse fra det enkle badekar til de mer avanserte massasjekar. Badekar er tilbake i de Norske badeværelser, det er livskvalitet å tilbringe en halvtime i bade karet et ter endt arbeidsdag, barna vil elske det. Med mere enn 20 forskellige mod eller kan vi oppfylte ethvert behov for størrelse og design. Massasjekar, man behøver ikke å forlate hjemmet for å få en Wellness oplevelse, altså å skjemme bort seg selv med Royals massasjekar opp når du den samme grad av velvære i dit t eget hjem. Det e r slett ikke så dyrt eller miljøbelastende som noen kritikere sier, det koster faktisk under 25 kr. å ta et avslappende massasjebad i ditt eget Royal massasjekar. Vå re mer enn 20 års erfaring i å bygge massasjekar til det Skandinaviske marked kombinert med et tett samarbeid med verdens to største leverandører av komponenter til massasjekar industrien, nemlig det Danskamerikanske firma, Hydroair og det Ø s tr i g s ke Firma Koller, sikrer at du få r den beste Kvalitete n på markedet, og hvis uhellet skulle være ute er du garanteret reservedeler minst 10 år frem i tiden. Et ann et meget vik tigt tema når du skal ve lge massasjekar er hygiene, Royal har en re kke rense s ystemer alle utviklet for å lette rengj øringen og sikre hygien en. Vi kan ut over det vanlige systemer d e r tørrblåsing og restvannstømming også tilby Ozon rengøring som d reper de mikroorganismer der er grobune n for bakterier og hvis man ønsker en kombinas j on av det sikreste og det enkleste i bruk vårt Ewac system, som over det full automatiske rengj øringsprogram kemisk desinfis erer alle skjulte rør og samlinger. Ønsker du kvalitet, rengjøringsvennlighet og sikkerhet så gå på jak t i Royals katalog et ter det karet som passer til nettopp dit t behov.

3 Innholdsfor tegnelse Badekar G a n s ke e n ke l t Pr i s e r Massasjekar We l l n e s h j e m m e h o s d e g Sl i k v i r ke r d i t t m a s s a s j e k a r Tre ve i e r ti l ve l væ re Te k n i k k S ys te m b e s k r i ve l s e r Pr i s e r Professj onell rådgivning T i l b e h ø r Rengjøring og hygiene Plantegninger badekar Plantegninger massasjekar

4 BADEKAR G ANSK E ENK ELT! Royal kan tilby et s to r t sortiment i badekar fra de rendyrkede minimalistiske kar til de mere svungne former i de klassiske kar. Royal s minimalistiske kar som Viva, Cleo og Linea holder seg nært den danske design tradisjonen. Hvor alt det overflødige er skåret ve k k, de r man forener de rene grunnformer med praktisk funksjonalitet fremstillt i de beste materialer for at sikre en kvalitet s o m holder like le nge som d esignet. I det rene klassiske karet som Queen og det mode r ne inspirerte kar som Room, får du ro og harmoni som følger med produktet. Vi gir de g 3 valgmuligheter: Standard badekar B adekar l eve re s med ben stativ og av/overløp. T i l l e g g s p a k ke 1 Va r e n u m m e r : L ø s t l eve ret etgreps armatur og håndd u s j ti l monteri n g p å karkanten. T i l l e g g s p a k ke 2 Va r e n u m m e r : L ø s t l eve r t Børma termostat og de sign dusj til montering på karkanten. S t a n d a rd p l a s s e r i n g av a r m atu r, s e: w w w.roya lb ath ro o m.d k T i l l e g g s p a k ke 1 4 T i l l e g g s p a k ke 2

5 Badekar VIVA VENSTRE VIVA BOX VIVA HØYRE VIVA høyre 1750x800 mm, 150 liter VIVA OVAL Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Varenummer Badekar Standard Tilleggspakke 1 Varenummer Badekar Standard Tilleggspakke 1 Varenummer Helstøpt LPanel annpåfyllning på badekar ved tilleggspakke 1, V skjer via rist i siden av karret. Viva venstre 1750x800 mm, 150 liter Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Vannpåfyllning på badekar ved tilleggspakke 1, skjer via rist i siden av karret. viva box 1750x800 mm, 150 liter Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Badekar Standard Tilleggspakke 1 Helstøpt LPanel Varenummer Vannpåfyllning på badekar ved tilleggspakke 1, skjer via rist i siden av karret. viva oval 1750x800 mm, 150 liter Tilleggspakke

6 Badekar dupla 1790x1200 mm, 345 liter Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Varenummer Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Varenummer 1xx xx010 1xx Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, skjer via rist i siden av karret. cleo 1600x750 mm, 175 liter 1700x750 mm, 180 liter 1800x800 mm, 185 liter Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, skjer via rist i siden av karret. Koder (xx) for modelvariant: 6 Cleo 1600 = 01 Cleo 1700 = 02 Cleo 1800 = 03

7 Badekar linea Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel 1700x800 mm, 145 liter 1800x800 mm, 150 liter Varenummer 3xx xx Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, skjer via rist i siden av karret. Koder for modelvariant: Linea 1700 = 14 Linea 1800 = 40 lisa Badekar Standard Tilleggspakke x700 mm, 135 liter 1600x700 mm, 145 liter 1700x700 mm, 155 liter Varenummer 300xx xx1 300xx2 Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1, skjer via rist i siden av karret Koder (xx) for modelvariant: Lisa 1500 = 55 Lisa 1600 = 56 Lisa 1700 = 57 rosana Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke x1400 mm, 205 liter 1500x1500 mm, 215 liter Varenummer 3xx annpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, V skjer via rist i siden av karret. Koder (xx) for modelvariant: Rosana 1400 = 46 Rosana 1500 = 47 7

8 8

9 Frittstående badekar Standard Hvite føtter Krom føtter Messing føtter Krom kantlist Krom av/overløp Messing av/overløp Varenummer 31xx inkl queen 1600x800 mm, 110 liter 1700x800 mm, 130 liter Koder (xx) for modelvariant: ROOM 1780x950 mm, 470 liter Queen 1600 = 51 Queen 1700 = 61 Badekar Standard Varenummer Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel 9

10 Tid til velvære og avslapping Et massasjek a r med luft og vannmassasje vil være til stor ny t te for alle som har ømme og trette muskler, eller for dem som setter pris på e get velvære. Har du problemer med rygg, nakke og ben eller stress, isjassmerter samt hodepine forårsaket av muskelspe n ndinger, så vil et regelme ssig bad i et massasjekar også været godt for de g. Le n de g tilbake og nyt roen, så du kan kjenne at du slapper av i hele kroppen. Du vil et ter et bad føle de g som født på ny. Advarsel: Det er vanedannende! 10

11 Massasjekar wellness hjemme hos deg! Massasjekar er ren velvære, med et Royal massasjekar kan du få di t t eget mini wellness center. Klar til bruk når du har behov for ro og fred, når du et ter en lang arbeidsdag har ømme og trette muskler som tre nger kjærlig massasje. Et massasjekar fra Royal er et kar som bygger på den Danske design tradisjon. Et massasjekar fra et av de e ldste firmaer i brans j en firmaet produserte s i t t første k a r for mer en n 20 år siden. Det er din garanti for et sikkert k valitetskar. slik virker ditt M assas jekar Vannmassasje Vannmassasjen styrker den positive innvirkningen vann har på menneskekroppen, via de mange velplasserte dysene. På hver enkelt karmodell er den mest hensiktsmessige dyseplasseringen valgt, slik at alle deler av kroppen kan masseres effektivt samtidig. Dermed oppnås også den perfekte intensitet som kreves for dyp muskelterapi, noe som har store fordeler sammenlignet med tradisjonell kroppsmassasje. Vann og luftmassasje I tillegg til vannmassasje kan luftmassasje tilvelges. Luftmassasjen hjelper kroppen å fornye oksygennivået. Det virker avslappende og eliminerer både depresjoner og andre negative symptomer som fremkalles av å leve under konstant stress. Ved å gjenoppbygge oksygennivået i de enkelte cellene, gjenoppbygger og forynger boblene også huden, og bidrar i betydelig grad til å forebygge rynker, slapphet og synlig mørke årer. Via det integrerte kanalsystemet i karets bunn dannes det hundrevis av små bobler som masserer alle deler av kroppen, samt gir en stimulerende heldekkende massasje som virker foryngende, forfriskende og avslappende. 11

12 Massasjekar Tre veier til velvære CLASSIC S I LV E R U t v i k l et ti l d e g s o m s et te r p r i s p å d et e n k l e, ove rs k u e l i g e o g ro b u s te f re m fo r d e m a n g e va l g m u l i g h ete r. Ve l g m e l l o m va n n m a s s a s j e o g va n nl u f tm a s s a s j e. Er vå r t b re d e a l s i d i g e s e r i e, s o m h a r s o m s t a n d a rd ele k tronisk touch panel, ozon re ngjøring og pulsering av va n n m a s s a s j e n s a m t a u to d r y f u n ks j o n, s o m t ø r r b l å s e r b u n n sys te m et et te r b r u k. I ti l l e g g f i n n e s e n re k ke u ts t y r s p a k ke r. 12

13 Massasjekar R OYA L R E D D OT Er s e r i e n s o m h a r a l t m a n k a n ø n s ke. A l l e k a r h a r s o m s t a n d a rd va n n o g l u f tm a s s a s j e, o g d e e r a l l e u ts t y r te m e d d et f u l l a u to m ati s ke re n g j ø r i n g s sys te m Ewac. Vann p åf ylling e r automatisk og te mpe rature n st yre s via termostaten. De e r alle utst yr t med Børmas d e s i g n d u s j. A l t s a m m e n s t y re s v i a d et d e s i g n p re m i e r te b etj e n i n g s p a n e l et, s o m e nte n k a n m o nte re s i k a r k a nte n e l l e r p å ve g g e n. D et e l e g a nte b etj e n i n g s p a n e l ti l roya l s e r i e n få s ve g g m o nte r t, i n n m u r t e l l e r n e d fe l t d i re k te i k a r k a nte n. D et f l ot te, f a rg e r i ke d e s i g n et o g b etj e n i n g sp a n e l ets l o g i s ke o g ove r s k u e l i g e b etj e n i n g e r b l i t t b e l ø n n et m e d d e n et te r tr a k te d e re d d ot d e s i g n p r i s. R e d d ot d e s i g n p r i s e n e r e n av ve rd e n s m e s t et te r tr a k te d e o g a n e r k j e nte p r i s e r b l a n d t i nte r n a s j o n a l e p ro d u k te r. Ku n d e b e s te p ro d u k te r b l i r hve r t å r ti l d e l t re d d ot d e s i g n p r i s e n, s o m e r b e g re p et av e s teti s k, f u n ks j o n e l t o g k va l i tets s i k ke r t d e s i g n. 13

14 Te k n i k k R yg g m a s s a s j e Te r a p i l y s Va r m e e l e m e n t Fo r o pti m a l u tny t te l s e av va n n m a s s a s j e n, s a mt o p p ret th o l d e l s e av e n b e h a g e l i g b ad ete m p e r atu r, a n b e fa l e s et va r m e e l e m e nt i a l l e b o b l e k a r. Et va r m e e l e m e nt p å 6 k W k a n b åd e o p p ret th o l d e o g va r m e o p p te m p e r atu re n i a l l e k a r. Ve d C l a s s i c o g S i l ve rb etj e n i n g a k ti ve re s va rm e e l e m e ntet n å r j etp u m p e n s t a r te s, fo r u ts at t at te m p e r atu re n e r u n d e r c a. 3 8 g r ad e r (fa b r i k ki n n s ti l t). Te m p e r atu re n k a n i m i d l e r ti d s ti l l e s i n n p å va r m e e l e m e ntet s o m e r p l a s s e r t s a m m e n m e d k a rets ø v r i g e te k n i k k. Ve d R oya lb etj e n i n g k a n ø n s ket te m p e r atu r s ti l l e s i n n v i a b etj e n i n g s p a n e l et. Va r m e e l e m e ntet a k ti ve re s n å r p u m p e n k j ø re r o g te m p e r atu re n e r u n d e r d e n fo r h å n d s i n n s ti l te te mp e r atu re n. m a s s a s j e ti l r yg g, fø t te r o g s k u l d re. I ko m b i n a s j o n m e d d et va r m e va n n et s i k re s tot a l ko m fo r t o g my kg j ø r i n g av m u s k l e r o g l e d d. E n e ks tr a k r af ti g p u m p e i n n g å r i p a k ke n, s l i k at m a s s a s j e n s f u l l e ef fe k t tre n g e r h e l t i n n i vev o g m u s k l e r, n o e s o m s k a p e r o pti m a l ve l væ re. R yg g m a ss a s j e p a k ke n b e s t å r av et e ks tr a a nt a l l m i k rova n n m a s s a s j e d ys e r. D ys e n e e r p l a s s e r t s l i k at k ro p p e n f å r e n s å o pti m a l o g i nte n s i v m a s s a s j e s o m m u l i g. A nt a l l d ys e r va r i e re r av h e n g i g av d et e n ke l te k a r s a m t d ets s i t te ko m fo r t. D ys e p l a ss e r i n g e n k a n s e e s p å d e te k n i s ke te g n i n g e n e p å h j e m m e s i d e w w w.roya lb ath ro o m.d k. R yg g m a s s a s j e Pa k ke n b e s t å r av 3 4 e ks tr a m i k ro d ys e r ti l m a s s a s j e o g l i n d r i n g av r yg g m u s k u l atu re n. D ys e n e e r p l a ss e r t p å d et m e s t h e n s i k ts m e s s i g e s te d et, av h e n g i g av d e n a k tu e l l e m o d e l l e n. S t o r r yg g m a s s a s j e p a k ke S ys te m et g i r o pti m a l o g i nte n s i v 14 U n d e r va n n s l y s Lyset skaper en hyggelig stemning og gir en god ef fek t i badeværelset. Te r a p i l y s Te r a p i l ys s k a p e r ve l væ re. I ko m b in a s j o n m e d d et va r m e, m a s s e re n d e va n n et b l i r o p p l eve l s e n n æ r m e s t te r a p e u ti s k. Lys et s k i f te r a u to m ati s k i fo r s k j e l l i g e, va r m e f a rg e r p å va k ke r t v i s, o g p åv i r ke r a l l e s a n s e r. Lys et s k a p e r e n h e l t s p e s i e l l o g avs l a p p e n d e b ad e o p p l eve l s e. I n s p e k s j o n s l u ke Booster V i l d u h a e ks tr a k r af t p å va n n m a ss a s j e n, a n b ef a l e r v i b o o s te r. Ve d h j e l p av e n ko m p re s s o r p re s s e s l u f t i n n i sys te m et, n o e s o m s k a p e r e n e ks tr a k r af ti g va n n s trø m, o g g i r e n m a s s a s j e s o m g j ø r u n d e r ve r ke r fo r ø m m e m u s k l e r s a m t s ti ve l e d d. Pulsering Pu l s e r i n g av s åve l va n n o g l u f tm a ss a s j e g i r e n s t ø r re b ad e o p p l eve l s e i d et va n n ets b eve g e l s e r v i l s ti m u l e re b l o d s i r k u l a s j o n e n, s a m t b l ø tg j ø re d e ø m m e m u s k l e n e. M a t e r i a l va l g R oya l B ath ro o m te s te r o g u t v i k l e r a l l e b ad e o g b o b l e k a r fo r tl ø p e n d e, s l i k at v i a l l ti d v i l h a d et b e s te p å m a r ke d et. V i h a r s at t vå r æ re i å k u n b r u ke ko m p o n e nte r av m a r ke d ets h ø ye s te k va l i tet, s l i k at vå re k a r k a n va re i å r et te r å r. Vå re m oto re r o g p u m p e r e r i k ke b a re C Em e r ket, m e n o p pf y l l e r s e l v fø l g e l i g s a mtl i g e g o d k j e n n i n g s o g s i k ke r h ets k r av i n n e n e li n s t a l l a s j o n e r. V i b e ny tte r o g s å m a r ke d ets m e s t l yd sva ke m oto re r o g p u m p e r. A l l e vå re k a r l eve re s fe rd i g m o nte r te, 10 0 % te s tet o g k l a r ti l b r u k m e d é n g a n g.

15 Te k n i k k Ewa c C l e a n s y s t e m R oya l S c a n d i n av i a n h a r a l l ti d h at t fo k u s p å å l eve re d et a l l e r y p p e r s te, o g va r fø r s t p å d et s k a n d i n av i s ke m a r ke d et m e d et h e l a u to m ati s k re n g j ø r i n g s p ro g r a m s o m t a r h e n sy n ti l b åd e ef fe k ti v i tet, m i l j ø o g b r u ke re n s s i k ke r h et. D et te sys te m et e r et e l e k tro n i s k s t y r t re n g j ø r i n g s p ro g r a m s o m d e s i nf i s e re r d et s k j u l te rø r o g l u f tsys te m et et te r e n d t b r u k. D et a u to m ati s ke d e s i nfe ks j o n s p ro g r a m m et fo ret a r e n a u to m ati s k d o s e ri n g av d e s i nfe ks j o n s m i d d e l m e n s k a ret e r f y l t m e d va n n. Pro g r a m m et va re r i c a. 5 m i n u t te r. Et te r e n d t b r u k e r k a ret d e s i nf i s e r t o g b a k te r i ef r i t t. N å r va n n et s l i p p e s u t v i l d e n a u to m ati s ke d r yf u n ks j o n e n a k ti ve re s, s o m t ø r r b l å s e r b u n n syste m et. D e s i nf i s e r i n g svæ s ke n s o m ti l s et te s e r u t v i k l et i tet t s a m a r b e i d m e d e n s t ø r re d a n s k v i r ks o m h et, hvo r e n g r u p p e e n g a s j e r te i n g e n i ø re r h a r u t v i k l et d e n n e ef fe k ti ve væ s ke n s o m i k ke e r s k ad e l i g fo r k ro p p e n. S ys te m et h a r n å væ r t p å m a r ke d et i ove r 16 å r ti l s to r g l e d e fo r m a n g e. O zo n r e n g j ø r i n g L a n atu re n re n s e d i t t b o b l e k a r! O zo n e r e n svæ r t ef fe k ti v re n s e m eto d e fo r b o b l e k a r, o g k a n b i d r a ti l å re d u s e re b r u ke n av k j e m i k a l i e r. En s p e s i e l l U Vl a m p e o m d a n n e r o ksyg e n m o l e k y l e r ti l ozo n i ozo n ato re n. N å r va n n et b l i r u ts at t fo r ozo n, d re p e s d e m i k ro o rg a n i s m e r s o m e r g ro b u n n fo r b a kte r i e r. Separat teknikk D et k a n væ re h e n s i k ts m e s s i g å p l a s s e re te k n i k ke n fo r s e g. Fo r e ks e m p e l i fo r b i n d e l s e m e d i n n m u r i n g av k a ret e l l e r hv i s m a n av p l a s s h e n sy n ø n s ke r å p l a s s e re te k n i k ke n i et ti l s t ø te n d e ro m. En ke l te av vå re k a r l eve re s m e d s e p a r at te k n i k k s o m s t a n d a rd. Ve d i n n m u r i n g s k a l d et væ re ad g a n g ti l te k n i k ke n. T i l d et te fo r m å l et a n b ef a l e s i n s p e ks j o n s l u ke n s o m v i s e s i vå r ti l b e h ø r s p r i s l i s te. T i l sva re n d e s k a l d et a nve n d e s e n u tl u f tn i n g s r i s t p å m i n x10 0 m m. N ø d ve n d i g e e l i n s t a l l a s j o n e r : Kar: Spenning: Forbruk: Sikring: Uten varmeelement 230V3 1,5 kw 10 A 2,0 kw varmeelement 230V3 3,5 kw 16 A 2,0 kw varmeelement 400V3N 3,5 kw 10 A 6,0 kw varmeelement 230V3 7,5 kw 20 A 6,0 kw varmeelement 400V3N 7,5 kw 16 A 15

16 Va n n p å f y l l i n g Vann i store mengder Vannpåfylling er et vesentlig element av utstyret til et badekar/massasjekar. Velger du karkantarmatur slipper du ubehag og bakterie risikoen ved å ha en dusjslange hengende ned i karet fra veggfeste. Samtidig er bade vannets temperatur behagelig, så karet er klart til bruk. I tillegg unngår du unødvendige detaljer som forstyrrer et rolig utseende. Designet på karkantarmaturen er utformet slik at det passer annet tilbehør. Va n n p å f y l l i n g Ve d a l l e b ad e k a r o g m a s s a s j e k a r C l a s s i c o g S i l ve r s k j e r va n n p åf y l l i n g m a n u e l t v i a et etg re p s a r m atu r p å k a rk a nte n. V i anbefaler en løsning hvor vannet f ylle s via karets dyse r eller avløp. Ved Royal massasjekar skjer f ylling elek tronisk v i a ko ntro l l p a n e l et. Et e n ke l t tr y k k p å b etj e n i n g s p a n e l et g j ø r at m a s s a s j e k a ret f y l l e s a u to m ati s k m e d va n n, o g p åf y l l i n g e n s to p p e r a u to m ati s k n å r k a ret e r ti l s tre k ke l i g f y l t. Va n n p åf y l l i n g k a n l eve re s m e d e nte n s k j u l t b l a n d e ve nti l e l l e r e n te r m o s t at p å k a r k a nte n. D u s j s l a n g e n e r l a g ret u n d e r k a nte n av k a ret n å r d e n i k ke e r i b r u k. R oya l d u s j C l a s s i c/s i l ve r d u s j 16

17 Profes jonel r ådgivning av spesialistene R oya l B ath ro o m s e l g e r g j e n n o m p rofe s j o n e l l e fo r h a n d l e re. D et g i r d e g s i k ke r h et fo r e n o pti m a l r åd g i v n i n g, i n s t a l l a s j o n, p rø ve k j ø r i n g o g h å n d tve r ks m e s s i g ko r re k t s e r v i c e r i n g av m a s s a s j e k a ret. D et e r i k ke u te n g r u n n, at v i e r e n av S k a n d i n av i e n s fø re n d e l eve r a n d ø re r av m a s s a s j e k a r, o g h a r væ ret p å m a r ke d et i 24 å r. Te lefon w w w.v vsmar keting.no w w w.royalbathroom.dk 17

18 Systembeskrivelse System 1 System 2 Pneumatisk vannmassasje Pneumatisk luft og vannmassasje Restvannstømning Restvannstømning Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Stålstativ Stålstativ System 1 System 2 System 4 System 5 Elektronisk vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Restvannstømning Restvannstømning Restvannstømning Restvannstømning Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Ozon rengjøring Ozon rengjøring Ozon rengjøring Ozon rengjøring Pulsering Pulsering Pulsering Auto Dryfunksjon Auto Dryfunksjon Auto Dryfunksjon Classic Pulsering Silver 6 kw varmelegeme Vannpåfylling med etgreps armatur Vannpåfylling med etgreps armatur Hånddusj Hånddusj Undervannslys Stålstativ Stålstativ Stor ryggmassasje Stor ryggmassasje Stålstativ Stålstativ System 4 System 5 Elektronisk luft og vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Restvannstømning Restvannstømning Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Trinnløs hastighetsregulering av luftmassasjen Trinløs hastighetsregulering av luftmassasjen Pulsering Pulsering Auto Dryfunksjon Auto Dryfunksjon 6 KW varmelegeme Royal EWAC cleansystem EWAC cleansystem AUX AUX Automatisk vannpåfylling med synlig termostat Automatisk vannpåfylling med synlig termostat Design hånddusj Design hånddusj Digital avlesning i display Digital avlesning i display Sleep timer Sleep timer Undervannslys Stor ryggmassasje pakke Stor ryggmassasje pakke Store dyser Booster Stålstativ 18 Stålstativ

19 Rektangulære massasjekar Cleo Type/varenummer System 1 System x750 mm, 175 liter 1700x750 mm, 180 liter 1800x800 mm, 185 liter Classic 1xx210 6 vanndyser og/eller 38 luftdyser * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel.. * Rygmassasje kan kun leveres med separat teknikk. * Royal System 4 & 5 samt Silver System 5 leveres med separat teknikk som standard. Koder (xx) for modelvariant: Helstøpt Lpanel 1xx220 1xx010 1xx Silver 1xx310 1xx320 1xx341 1x350* 1xx010 1xx Royal 1xx441* 1xx451* 1xx010 1xx System 4 System 5 Helstøpt Lpanel Cleo 1600 = 01 Cleo 1700 = 02 System 4 System 5 Cleo 1800 = 03 Linea Type/varenummer System 1 System x800 mm, 145 liter 1800x800 mm, 150 liter Classic 3xx210 3xx220 3xx011 6 vanndyser og/eller 38 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx350* 3xx Royal 3xx441* 3xx451* 3xx System 4 System 5 Helstøpt Lpanel * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel. * Royal System 4 & 5 samt Silver System 5 leveres med separat teknikk som standard. Koder (xx) for modelvariant: Linea 1700 = 14 Linea 1800 = 40 Diva Type/varenummer System 1 System x740 mm, 125 liter 1690x740 mm, 135 liter 1800x740 mm, 145 liter Classic 3xx210 3xx220 3xx Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx350* 3xx Royal 3xx441* 3xx451* 3xx vanndyser og/eller 38/38/40 luftdyser * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel. * Royal System 4 & 5 samt Silver System 5 leveres med separat teknikk som standard. Koder (xx) for modelvariant: Diva 1600 = 11 Diva 1690 = 12 Diva 1800 = 41 19

20 Hjørne massasjekar sento Type/varenummer System 1 System x1200 mm, 135 liter Classic vanndyser og/eller 34 luftdyser Silver * Følgende tilbehør kan ikke tilvelges: 69 & System 4 System 5 Helstøpt Lpanel Royal sirius Type/varenummer System 1 System x1300 mm, 175 liter Classic vanndyser og/eller 38 luftdyser Silver * Royal * * Leveres som standard med separat teknikk i Sytem 5. * Varmeelement & ryggpakker kan ikke kombineres som tilvalg. 20 System 4 System 5 Helstøpt Lpanel

21 Hjørne massasjekar simona Type/varenummer System 1 System x1400 mm, 175 liter 1500x1500 mm, 185 liter Classic 3xx210 3xx220 6 vanndyser og/eller 38 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx Royal 3xx441 3xx System 4 System 5 Koder (xx) for modelvariant: Simona 1400 = 20 System 4 System 5 Simona 1500 = 03 rosana Type/varenummer System 1 System x1400 mm, 205 liter 1500x1500 mm, 215 liter Classic 3xx210 3xx220 6 vanndyser og/eller 50/54 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx xx441* 3xx451* * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel. * Royal System 5 leveres med separat teknikk som standard. Royal Koder (xx) for modelvariant: Rosana 1400 = 46 Helstøpt Lpanel Helstøpt Lpanel Rosana 1500 = 47 21

22 Spesial massasjekar dupla Type/varenummer System 1 System x1200 mm, 345 liter Classic vanndyser og/eller 96 luftdyser Silver System 4 System Royal System 4 System 5 royal round Type/varenummer System 1 System 2 Ø 1720 mm, 350 liter Classic vanndyser og/eller 48 luftdyser Silver Royal Leveres alltid med separat teknikk som standard. 22 Helstøpt Lpanel Helstøpt Lpanel

23 23

24 Asymetriske massasjekar tandem Type/varenummer System 1 System x1300 mm, 250 liter Classic 1xx210 1xx220 1xx010 5 vanndyser og/eller 70 luftdyser Silver 1xx310 1xx320 1xx341 1xx350 1xx Royal 1xx441 1xx451 1xx * På bildet vises en høyremodell. Koder (xx) for modelvariant: 24 Tandem høyremodell = 04 Tandem venstremodell = 05 System 4 System 5 Helstøpt Lpanel

25 Asymetriske massasjekar naos Type/varenummer System 1 System x1000 mm, 125 liter 1580x1000 mm, 130 liter 1700x1000 mm, 145 liter 1800x1000 mm, 150 liter Classic 3xx210 3xx vanndyser og/eller 36/38/40/42 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx xx441 3xx * På bildet vises en venstremodell. Royal Koder (xx) for modelvariant: Hoyremodell: Venstremodell: Naos 1500 = 08 Naos 1500 = 05 Naos 1580 = 09 Naos 1580 = 06 System 4 Naos 1700 = 10 Naos 1700 = 07 System 5 Helstøpt Lpanel Naos 1800 = 39 Naos 1800 = 38 25

26 Tilbehør Nr. Tilbehør Classic Silver Royal 1 2,0 kw varmeelement ,0 kw varmeelement Undervannslys 1 stk Terapilys Vannpåfylling m/ettgrepsarmatur Vannpåfylling m/ettgrepsarmatur og hånddusj Stor ryggmassasjepakke inkl. kraftigere pumpe Ryggmassasje Separat teknikk (monteringstegning nødvendig) Vegghengt betjeningspanel Inspeksjonslukke med rist i krom. H: 408 mm B: 509 mm Pipe cleaner 500 ml EWAC Digital Water safe 500 ml SunWac Water Safe tabletter 32 stk SunWac Water Safe tabletter 1200 stk Smøremiddel for avløp Invisible Shield rensekrem Invisible Shield overflatebeskyttelse Tillegg for endring av standard plaseringer Tilleggspris for etterlevering av front eller Lpanel

27 Rengjøring og hygiene E wac D i g ital Water S a f e D e s i nfe k ti o n sve s ke u t v i k l et ti l b r u k i m o d e r n e m a s s a sj e k a r m e d i n n e byg g et C l e a n S ys te m. Pi pe Cleaner R e n g j ø r i n g sve s ke ti l d et s k j u l te rø r sys te m, s o m f j e r n e r fet t o g s m u s s. Pi p e C l e a n e r d re p e r i k ke b a k te r i e r, m e n g j ø r re nt. B r u ke s ti l h ove d re n g j ø r i n g 3 4 g a n g e r å r l i g. S k a l s u p p l e re s m e d D e s i nfe ks j o n sve s ke e l l e r t a b l et te r. S u n Wac Water S a f e tabletter H yg i e j n et a b l et te r ti l b r u k i k a r ti l m a n u e l d e s i nfe ks j o n. Ta b l et te n e r b e re g n et ti l å b r y te n e d n et to p p d e n m e n g d e b a k te r i e r s o m e n e n ke l t p e r s o n avg i r ti l l va n n et. En e ske inne holde r 32 tablet te r. Br uk 1 tablet t pr. person. I nvisible S hield rensekrem T i l g l a s s, p o r s e l e n, k ro m m e ove r f l ate r, b ad e o g m a ss a s j e k a r, v i ny l, f l i s e r o g a r m atu re r. F j e r n e r s m u s s o g k a l k b e l e g g n i n g e r. I nvisible S hield Over f latebeskyttelse Er e n u sy n l i g b e l e g g n i n g s o m g j ø r at ove r f l ate n b l i r m e r g l at t. D et te g j ø r at s m u s s o g k a l k i k ke s et te r s e g s å g o d t. Fa s ts i t te n d e s m u s s f j e r n e s fø r s t m e d I nv i s i b l e re n s e k re m. 27

28 Plantegninger badekar VIVA HØyRE VIVA VENSTRE VIVA BOX VIVA OVAL DUPLA CLEO 28

29 Plantegninger badekar LISA ROSANA QUEEN LINEA (1600) 395 G 1/ G 1/ S t a n d a r d p l a s s e r i n g av a r m a tu r, s e: 1700 (1600) w w w.r oya l b a th r o o m.dk 150 G 1/2 395 ROOM G 1/2 29

30 Plantegninger massasjekar LINEA 1000 SENTO DIVA CLEO SIMONA SIRIUS

31 Plantegninger massasjekar ROSANA DUPLA ROYAL ROUND TANDEM NAOS S t a n d a r d p l a s s e r i n g av a r m a tu r, s e: w w w.r oya l b a th r o o m.dk 31

32 Gjelder fra er inkl. mva. Med forbehold om prisendringer og eventuelle trykkfeil. Frakt tilkommer: Østlandet/Sørlandet: 850, Vestlandet/Trøndelag: 1100, NordNorge: 2100, VVS Marketing AS, Syretårnet 41, PB 4133, 3005 Drammen Tlf Faks

Best pris. på badet... BEST PRIS. Utgave 1/2015 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE!

Best pris. på badet... BEST PRIS. Utgave 1/2015 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE! BEST PRIS Utgave 5/13 gjeldende fra 15.10.2013 Best pris på badet... Utgave 1/2015 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE! BEST PRIS DUSCHOSTAR ROUND

Detaljer

IFÖ BAD 2014. 6 historie 70 BADEKAR 76 PORSELENSSERVANTER 10 BADEROMSMØBLER 56 DUSJVEGGER 64 DUSJKABINETTER TOALETTER. Ifö sense 10.

IFÖ BAD 2014. 6 historie 70 BADEKAR 76 PORSELENSSERVANTER 10 BADEROMSMØBLER 56 DUSJVEGGER 64 DUSJKABINETTER TOALETTER. Ifö sense 10. IFÖ BAD 2014 6 historie 70 BADEKAR 8 design 76 PORSELENSSERVANTER 10 BADEROMSMØBLER 82 TOALETTER Ifö sense 10 Ifö CAPRICe 26 92 made in sweden Bestill brosjyremateriell på www.ifosanitar.no eller hos din

Detaljer

Dusjboken. Nye impulser til spennende baderomsløsninger 2010/2011

Dusjboken. Nye impulser til spennende baderomsløsninger 2010/2011 Dusjboken Nye impulser til spennende baderomsløsninger 200/20 Perfekte baderom Duscholux - mer enn 30 års erfaring i utvikling og produksjon av dusj og badeprodukter. Denne erfaringen har gjort oss til

Detaljer

Best pris. på badet... BEST PRIS. Utgave 2/2014 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE!

Best pris. på badet... BEST PRIS. Utgave 2/2014 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE! BEST PRIS Utgave 5/13 gjeldende fra 15.10.2013 Best pris på badet... Utgave 2/2014 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE! BEST PRIS DUSCHOSTAR ROUND

Detaljer

MONTERING / BRUKERVEILEDNING BOBLEKAR / BADEKAR

MONTERING / BRUKERVEILEDNING BOBLEKAR / BADEKAR MONTERING / BRUKERVEILEDNING BOBLEKAR / BADEKAR 1 GARANTIBEVIS PÅ ALLE VÅRE MODELLER ER DET 5 ÅRS GARANTI MOT FABRIKASJONSFEIL. GARANTIEN OMFATTER REPERASJON ELLER UTBYTTE AV DEFEKTE DELER PÅ GRUNN AV

Detaljer

April 2009. Perfekte baderom

April 2009. Perfekte baderom D U S J B O K E N April 2009 Perfekte baderom Perfekte baderom Duscholux - mer enn 30 års erfaring i utvikling og produksjon av dusj og badeprodukter. Denne erfaringen har gjort oss til en av verdens ledende

Detaljer

Baderom 2015 møbler / Dusjer / BaDekar / POrseleNsserVaNTer / TOaleTTer

Baderom 2015 møbler / Dusjer / BaDekar / POrseleNsserVaNTer / TOaleTTer Baderom 2015 møbler / Dusjer / BadekAR / PORSELENSSERVANTER / TOALETTER 10 BADEROMSMØBLER Ifö Silva, Ifö Sense, Ifö Parade, Ifö icon, Ifö Renova, Ifö møbelpakker, Ifö Option 56 DUSJER Ifö Space, Ifö Solid,

Detaljer

2 201 LUKSUS I HVERDAGEN

2 201 LUKSUS I HVERDAGEN 2012 LUKSUS I HVERDAGEN NOEN AV VÅRE NYHETER 2012 NORO SUNDBORN 7995, NÅ KAN ALLE UNNE SEG ET LUKSURIØST BADEROM Velkommen til vår baderomsverden. Du holder nå vår nye katalog. 132 sider fulle med mange

Detaljer

DUSJBOKEN Perfekte dusjløsninger til alle typer baderom

DUSJBOKEN Perfekte dusjløsninger til alle typer baderom DUSJBOKEN Perfekte dusjløsninger til alle typer baderom 2 INNHOLD Introduksjon 3 Hvordan bygge dusjløsninger 4 Collection 3 5-9 Collection 2 0-3 Collection 2 Life 4-5 Collection Basic 6-7 Collection X

Detaljer

triomont Den enkleste veien til vegghengt klosett, bidé og servant

triomont Den enkleste veien til vegghengt klosett, bidé og servant triomont Den enkleste veien til vegghengt klosett, bidé og servant MER enn 1600 kombinasjonsmuligheter! HVA passer best til ditt bad? triomont ET BADEROM OG 14 CM ER ALT DU TRENGER. Har du et baderom og

Detaljer

avantgarde Modern Classic servantarmatur PuraVida 110 PuraVida 150 PuraVida 400 Metris 110 raindance select150 raindance e360

avantgarde Modern Classic servantarmatur PuraVida 110 PuraVida 150 PuraVida 400 Metris 110 raindance select150 raindance e360 Ka t a l o g servantarmatur Hånddusj H o d e d u s j avantgarde PuraVida 110 PuraVida 150 PuraVida 400 Modern Metris 110 raindance select150 raindance e360 Talis 80 Croma 100 Croma 160 Focus 70 Crometta

Detaljer

Massasjebad. for bedre livskvalitet!

Massasjebad. for bedre livskvalitet! Massasjebad for bedre livskvalitet! Forretningen i Lørenskog, 10 minutter fra Oslo sentrum Forretningen i Hokksund Grunnleggerne av Quality Spas, familien Dalen, falt fullstendig for utendørs massasjebad

Detaljer

Kraner for kjøkken og bad

Kraner for kjøkken og bad Kraner for kjøkken og bad Mars 2009 WHEN DESIGN MAKES SENSE: Hos Damixa har vi alltid vært kjent for vårt design, og det er vi natur lig - vis stolte av. Men vi designer ikke bare for designets egen skyld.

Detaljer

LYD OG LYS SLIK BOR TRENDEKSPERTEN BADEKARETS RENESSANSE INSPIRASJON & LØSNINGER INSPIRASJONSMAGASIN RØRLEGGERKJEDEN VARME & BAD ELEKTRONIKK PÅ BADET

LYD OG LYS SLIK BOR TRENDEKSPERTEN BADEKARETS RENESSANSE INSPIRASJON & LØSNINGER INSPIRASJONSMAGASIN RØRLEGGERKJEDEN VARME & BAD ELEKTRONIKK PÅ BADET 2014/2015 INSPIRASJONSMAGASIN RØRLEGGERKJEDEN VARME & BAD ELEKTRONIKK PÅ BADET LYD OG LYS SLIK BOR TRENDEKSPERTEN BADEKARETS RENESSANSE INSPIRASJON & LØSNINGER 2014-2015 vb.no 1 INNHOLD ARTIKLER & INTERVJUER

Detaljer

VI KJØRER TIL DIN DØR!

VI KJØRER TIL DIN DØR! Hjemlevering VI KJØRER TIL DIN DØR! EKSPEDISJONS- GEBYR KR 995, GJELDER HELE NORGE! NYHET! trendy Landlig GENUIN klassisk moderne 64 herlige nyheter 2014 Luksus i hverdagen! NOEN AV VÅRE NYHETER 2014 NORO

Detaljer

BAD VASKEROM KJØKKEN inne- & utemiljø. leverandør av rent vann

BAD VASKEROM KJØKKEN inne- & utemiljø. leverandør av rent vann BAD VASKEROM KJØKKEN inne- & utemiljø leverandør av rent vann Produktkatalog 2013 / 2014 Å handle utstyr til bad, kjøkken og vaskerom er noe de fleste gjør ganske sjelden. I stadig større grad er design

Detaljer

SEASIDE. ny form med klassiske toner. nyheter. trendy. moderne. klassisk GENUIN. Luksus i hverdagen

SEASIDE. ny form med klassiske toner. nyheter. trendy. moderne. klassisk GENUIN. Luksus i hverdagen SEASIDE ny form med klassiske toner 49 herlige nyheter 013 trendy Landlig GENUIN klassisk moderne Luksus i hverdagen NOEN AV VÅRE NYHETER 2013 NORO SUNDBORN 7995, NÅ KAN ALLE UNNE SEG ET LUKSURIØST BADEROM

Detaljer

www.grohe.no GROHE utstyr til bad www.grohe.no Grohe A/S Karihaugveien 89 1086 Oslo Tlf.: 22 906110 Fax: 22 906120 E-mail: grohe@grohe.

www.grohe.no GROHE utstyr til bad www.grohe.no Grohe A/S Karihaugveien 89 1086 Oslo Tlf.: 22 906110 Fax: 22 906120 E-mail: grohe@grohe. GROHE Enjoy Water GROHE utstyr til bad GROHE utstyr til bad NO 08.2007 Copyright by GROHE Grohe A/S Karihaugveien 89 1086 Oslo Tlf.: 22 906110 Fax: 22 906120 E-mail: grohe@grohe.no Er du glad i vann? Armaturer

Detaljer

Produktkatalog 2013 IT S WHERE YOU WANT TO BE

Produktkatalog 2013 IT S WHERE YOU WANT TO BE Produktkatalog 2013 Luxury doesn t come any better IT S WHERE YOU WANT TO BE World s best built spa UTENDØRS MASSASJEBAD 2013 Luxury doesn t come any better IT S WHERE YOU WANT TO BE World s best built

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

The World Series. opplev vannets magiske evner!

The World Series. opplev vannets magiske evner! The World Series opplev vannets magiske evner! Verdens flotteste Spas Hvorfor nøye seg med mindre? 2 Oppdag Catalina Spas Vi har brukt 40 år på å perfeksjonere kunsten. I løpet av disse tiårene har vi

Detaljer

HARA VARMEPUMPER KIRIGAMINE ÅRETS NYHET. www.miba.no VARMEPUMPEN SOM TENKER

HARA VARMEPUMPER KIRIGAMINE ÅRETS NYHET. www.miba.no VARMEPUMPEN SOM TENKER ÅRETS NYHET VARMEPUMPER Japanske Mitsubishi Electric imponerer først og fremst på varmeeffekt, der merket knuser samtlige konkurrenter ved -15 grader.( ) Sitat fra Forbrukerrådet KIRIGAMINE HARA VARMEPUMPEN

Detaljer

vikingbad UTENDØRS MASSASJEBAD MOTSTRØMSBASSENG IT S WHERE YOU WANT TO BE KAMPANJEHEFTE 2013

vikingbad UTENDØRS MASSASJEBAD MOTSTRØMSBASSENG IT S WHERE YOU WANT TO BE KAMPANJEHEFTE 2013 vikingbad KAMPANJEHEFTE 2013 World s best built spa IT S WHERE YOU WANT TO BE Luxury doesn t come any better UTENDØRS MASSASJEBAD MOTSTRØMSBASSENG Luxury doesn t come any better! Viking Spa er en Nord-Amerikansk

Detaljer

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR BADEKAR & MASSASJEBADEKAR & Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra Noro Scandinavia. Her finner du det du behøver å tenke på ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene

Detaljer

SRENp NA Y T E L S E

SRENp NA Y T E L S E Livskvalitet Legg bort telefonen, støyen og alle krav og plikter du møter i den hektiske hverdagen. Synk ned i det varme beroligende vannet i spaet, og kjenn følelsen av total avslappelse. Setets kurver

Detaljer

PORSGRUND Baderomskolleksjon

PORSGRUND Baderomskolleksjon 2013 PORSGRUND Baderomskolleksjon Porsgrund Bad AS arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Vi reserverer oss derfor mot endringer som har skjedd etter at katalogen gikk i trykk, fargeavvikelser som

Detaljer

BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2011 / 2012

BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2011 / 2012 BADEROM FRA GUSTAVSBERG 2011 / 2012 med miljø, som tradisjon Gustavsbergs fabrikk utenfor Stockholm har eksistert siden 1825. Produksjonen av baderomsporselen og badekar startet opp på 1940-tallet, og

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

MADE FOR THE JOY OF HOME LIVING

MADE FOR THE JOY OF HOME LIVING Baderomsmøbler CALIDRIS Dansani AS Nils Hansens vei 13 N-0667 Oslo T +47 23 05 21 50 F +47 23 05 21 51 mail@dansani.no Det tas forbehold om pris- og produktendringer, tekniske spesifikasjoner og fargeavvik

Detaljer

Kunderapport fra montering og bruk av Hurricane Massasjebad

Kunderapport fra montering og bruk av Hurricane Massasjebad Kunderapport fra montering og bruk av Hurricane Massasjebad F:\Fjordbad\Rapport Hurricane.doc Innhold 1. INNLEDNING...3 2. VALG AV LØSNING... 4 2.1 GENERELL MARKEDSUNDERSØKELSE... 4 2.2 STØRRELSE OG UTFORMING

Detaljer