Form, funksjon & velvære

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Form, funksjon & velvære"

Transkript

1

2 Form, funksjon & velvære Fornuften råder igj en heldigvis kj ø p er v i produkter med omtanke, produkter s o m ikke belaster miljøet vårt mer enn nødvendigt og produkter som er sikre, holder le nge både rent fysisk, men også i et design som vi kan klare å se på i mange år fremover. Produkter som ikke er likegyldige, produkter. Men som gjør noe for oss mennesker. I 1986 grunnla Nordmann en Bjørn Grobstok, daværende eier av VVS Marketing og den danske forretningsmann e n O ve Ovesen det Skandinaviske Wellness firmaet Royal Bathroom A/S, I Norge også kj ent under navnet RSB. Bakgrunn en var at han forventet at den begynn ende interesse for Wellnesss som han hadde sett i Europa også ville bre seg til Scandinavia. Beslutningen var rik tig, det har aldri mer enn i disse tider hersket et behov for å oppnå balanse mellem kropp og sje l hvilket er selve essensen i det man med et moderne ord kall er Wellness eller Velvære. Det at bad til alle tider h a r vært forbundet med avslapping og fordypelse fra det enkle badekar til de mer avanserte massasjekar. Badekar er tilbake i de Norske badeværelser, det er livskvalitet å tilbringe en halvtime i bade karet et ter endt arbeidsdag, barna vil elske det. Med mere enn 20 forskellige mod eller kan vi oppfylte ethvert behov for størrelse og design. Massasjekar, man behøver ikke å forlate hjemmet for å få en Wellness oplevelse, altså å skjemme bort seg selv med Royals massasjekar opp når du den samme grad av velvære i dit t eget hjem. Det e r slett ikke så dyrt eller miljøbelastende som noen kritikere sier, det koster faktisk under 25 kr. å ta et avslappende massasjebad i ditt eget Royal massasjekar. Vå re mer enn 20 års erfaring i å bygge massasjekar til det Skandinaviske marked kombinert med et tett samarbeid med verdens to største leverandører av komponenter til massasjekar industrien, nemlig det Danskamerikanske firma, Hydroair og det Ø s tr i g s ke Firma Koller, sikrer at du få r den beste Kvalitete n på markedet, og hvis uhellet skulle være ute er du garanteret reservedeler minst 10 år frem i tiden. Et ann et meget vik tigt tema når du skal ve lge massasjekar er hygiene, Royal har en re kke rense s ystemer alle utviklet for å lette rengj øringen og sikre hygien en. Vi kan ut over det vanlige systemer d e r tørrblåsing og restvannstømming også tilby Ozon rengøring som d reper de mikroorganismer der er grobune n for bakterier og hvis man ønsker en kombinas j on av det sikreste og det enkleste i bruk vårt Ewac system, som over det full automatiske rengj øringsprogram kemisk desinfis erer alle skjulte rør og samlinger. Ønsker du kvalitet, rengjøringsvennlighet og sikkerhet så gå på jak t i Royals katalog et ter det karet som passer til nettopp dit t behov.

3 Innholdsfor tegnelse Badekar G a n s ke e n ke l t Pr i s e r Massasjekar We l l n e s h j e m m e h o s d e g Sl i k v i r ke r d i t t m a s s a s j e k a r Tre ve i e r ti l ve l væ re Te k n i k k S ys te m b e s k r i ve l s e r Pr i s e r Professj onell rådgivning T i l b e h ø r Rengjøring og hygiene Plantegninger badekar Plantegninger massasjekar

4 BADEKAR G ANSK E ENK ELT! Royal kan tilby et s to r t sortiment i badekar fra de rendyrkede minimalistiske kar til de mere svungne former i de klassiske kar. Royal s minimalistiske kar som Viva, Cleo og Linea holder seg nært den danske design tradisjonen. Hvor alt det overflødige er skåret ve k k, de r man forener de rene grunnformer med praktisk funksjonalitet fremstillt i de beste materialer for at sikre en kvalitet s o m holder like le nge som d esignet. I det rene klassiske karet som Queen og det mode r ne inspirerte kar som Room, får du ro og harmoni som følger med produktet. Vi gir de g 3 valgmuligheter: Standard badekar B adekar l eve re s med ben stativ og av/overløp. T i l l e g g s p a k ke 1 Va r e n u m m e r : L ø s t l eve ret etgreps armatur og håndd u s j ti l monteri n g p å karkanten. T i l l e g g s p a k ke 2 Va r e n u m m e r : L ø s t l eve r t Børma termostat og de sign dusj til montering på karkanten. S t a n d a rd p l a s s e r i n g av a r m atu r, s e: w w w.roya lb ath ro o m.d k T i l l e g g s p a k ke 1 4 T i l l e g g s p a k ke 2

5 Badekar VIVA VENSTRE VIVA BOX VIVA HØYRE VIVA høyre 1750x800 mm, 150 liter VIVA OVAL Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Varenummer Badekar Standard Tilleggspakke 1 Varenummer Badekar Standard Tilleggspakke 1 Varenummer Helstøpt LPanel annpåfyllning på badekar ved tilleggspakke 1, V skjer via rist i siden av karret. Viva venstre 1750x800 mm, 150 liter Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Vannpåfyllning på badekar ved tilleggspakke 1, skjer via rist i siden av karret. viva box 1750x800 mm, 150 liter Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Badekar Standard Tilleggspakke 1 Helstøpt LPanel Varenummer Vannpåfyllning på badekar ved tilleggspakke 1, skjer via rist i siden av karret. viva oval 1750x800 mm, 150 liter Tilleggspakke

6 Badekar dupla 1790x1200 mm, 345 liter Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Varenummer Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Varenummer 1xx xx010 1xx Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, skjer via rist i siden av karret. cleo 1600x750 mm, 175 liter 1700x750 mm, 180 liter 1800x800 mm, 185 liter Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, skjer via rist i siden av karret. Koder (xx) for modelvariant: 6 Cleo 1600 = 01 Cleo 1700 = 02 Cleo 1800 = 03

7 Badekar linea Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel 1700x800 mm, 145 liter 1800x800 mm, 150 liter Varenummer 3xx xx Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, skjer via rist i siden av karret. Koder for modelvariant: Linea 1700 = 14 Linea 1800 = 40 lisa Badekar Standard Tilleggspakke x700 mm, 135 liter 1600x700 mm, 145 liter 1700x700 mm, 155 liter Varenummer 300xx xx1 300xx2 Vannpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1, skjer via rist i siden av karret Koder (xx) for modelvariant: Lisa 1500 = 55 Lisa 1600 = 56 Lisa 1700 = 57 rosana Badekar Standard Tilleggspakke 1 Tilleggspakke x1400 mm, 205 liter 1500x1500 mm, 215 liter Varenummer 3xx annpåfylling på badekar ved tilleggspakke 1 og 2, V skjer via rist i siden av karret. Koder (xx) for modelvariant: Rosana 1400 = 46 Rosana 1500 = 47 7

8 8

9 Frittstående badekar Standard Hvite føtter Krom føtter Messing føtter Krom kantlist Krom av/overløp Messing av/overløp Varenummer 31xx inkl queen 1600x800 mm, 110 liter 1700x800 mm, 130 liter Koder (xx) for modelvariant: ROOM 1780x950 mm, 470 liter Queen 1600 = 51 Queen 1700 = 61 Badekar Standard Varenummer Tilleggspakke 1 Tilleggspakke 2 Helstøpt LPanel 9

10 Tid til velvære og avslapping Et massasjek a r med luft og vannmassasje vil være til stor ny t te for alle som har ømme og trette muskler, eller for dem som setter pris på e get velvære. Har du problemer med rygg, nakke og ben eller stress, isjassmerter samt hodepine forårsaket av muskelspe n ndinger, så vil et regelme ssig bad i et massasjekar også været godt for de g. Le n de g tilbake og nyt roen, så du kan kjenne at du slapper av i hele kroppen. Du vil et ter et bad føle de g som født på ny. Advarsel: Det er vanedannende! 10

11 Massasjekar wellness hjemme hos deg! Massasjekar er ren velvære, med et Royal massasjekar kan du få di t t eget mini wellness center. Klar til bruk når du har behov for ro og fred, når du et ter en lang arbeidsdag har ømme og trette muskler som tre nger kjærlig massasje. Et massasjekar fra Royal er et kar som bygger på den Danske design tradisjon. Et massasjekar fra et av de e ldste firmaer i brans j en firmaet produserte s i t t første k a r for mer en n 20 år siden. Det er din garanti for et sikkert k valitetskar. slik virker ditt M assas jekar Vannmassasje Vannmassasjen styrker den positive innvirkningen vann har på menneskekroppen, via de mange velplasserte dysene. På hver enkelt karmodell er den mest hensiktsmessige dyseplasseringen valgt, slik at alle deler av kroppen kan masseres effektivt samtidig. Dermed oppnås også den perfekte intensitet som kreves for dyp muskelterapi, noe som har store fordeler sammenlignet med tradisjonell kroppsmassasje. Vann og luftmassasje I tillegg til vannmassasje kan luftmassasje tilvelges. Luftmassasjen hjelper kroppen å fornye oksygennivået. Det virker avslappende og eliminerer både depresjoner og andre negative symptomer som fremkalles av å leve under konstant stress. Ved å gjenoppbygge oksygennivået i de enkelte cellene, gjenoppbygger og forynger boblene også huden, og bidrar i betydelig grad til å forebygge rynker, slapphet og synlig mørke årer. Via det integrerte kanalsystemet i karets bunn dannes det hundrevis av små bobler som masserer alle deler av kroppen, samt gir en stimulerende heldekkende massasje som virker foryngende, forfriskende og avslappende. 11

12 Massasjekar Tre veier til velvære CLASSIC S I LV E R U t v i k l et ti l d e g s o m s et te r p r i s p å d et e n k l e, ove rs k u e l i g e o g ro b u s te f re m fo r d e m a n g e va l g m u l i g h ete r. Ve l g m e l l o m va n n m a s s a s j e o g va n nl u f tm a s s a s j e. Er vå r t b re d e a l s i d i g e s e r i e, s o m h a r s o m s t a n d a rd ele k tronisk touch panel, ozon re ngjøring og pulsering av va n n m a s s a s j e n s a m t a u to d r y f u n ks j o n, s o m t ø r r b l å s e r b u n n sys te m et et te r b r u k. I ti l l e g g f i n n e s e n re k ke u ts t y r s p a k ke r. 12

13 Massasjekar R OYA L R E D D OT Er s e r i e n s o m h a r a l t m a n k a n ø n s ke. A l l e k a r h a r s o m s t a n d a rd va n n o g l u f tm a s s a s j e, o g d e e r a l l e u ts t y r te m e d d et f u l l a u to m ati s ke re n g j ø r i n g s sys te m Ewac. Vann p åf ylling e r automatisk og te mpe rature n st yre s via termostaten. De e r alle utst yr t med Børmas d e s i g n d u s j. A l t s a m m e n s t y re s v i a d et d e s i g n p re m i e r te b etj e n i n g s p a n e l et, s o m e nte n k a n m o nte re s i k a r k a nte n e l l e r p å ve g g e n. D et e l e g a nte b etj e n i n g s p a n e l ti l roya l s e r i e n få s ve g g m o nte r t, i n n m u r t e l l e r n e d fe l t d i re k te i k a r k a nte n. D et f l ot te, f a rg e r i ke d e s i g n et o g b etj e n i n g sp a n e l ets l o g i s ke o g ove r s k u e l i g e b etj e n i n g e r b l i t t b e l ø n n et m e d d e n et te r tr a k te d e re d d ot d e s i g n p r i s. R e d d ot d e s i g n p r i s e n e r e n av ve rd e n s m e s t et te r tr a k te d e o g a n e r k j e nte p r i s e r b l a n d t i nte r n a s j o n a l e p ro d u k te r. Ku n d e b e s te p ro d u k te r b l i r hve r t å r ti l d e l t re d d ot d e s i g n p r i s e n, s o m e r b e g re p et av e s teti s k, f u n ks j o n e l t o g k va l i tets s i k ke r t d e s i g n. 13

14 Te k n i k k R yg g m a s s a s j e Te r a p i l y s Va r m e e l e m e n t Fo r o pti m a l u tny t te l s e av va n n m a s s a s j e n, s a mt o p p ret th o l d e l s e av e n b e h a g e l i g b ad ete m p e r atu r, a n b e fa l e s et va r m e e l e m e nt i a l l e b o b l e k a r. Et va r m e e l e m e nt p å 6 k W k a n b åd e o p p ret th o l d e o g va r m e o p p te m p e r atu re n i a l l e k a r. Ve d C l a s s i c o g S i l ve rb etj e n i n g a k ti ve re s va rm e e l e m e ntet n å r j etp u m p e n s t a r te s, fo r u ts at t at te m p e r atu re n e r u n d e r c a. 3 8 g r ad e r (fa b r i k ki n n s ti l t). Te m p e r atu re n k a n i m i d l e r ti d s ti l l e s i n n p å va r m e e l e m e ntet s o m e r p l a s s e r t s a m m e n m e d k a rets ø v r i g e te k n i k k. Ve d R oya lb etj e n i n g k a n ø n s ket te m p e r atu r s ti l l e s i n n v i a b etj e n i n g s p a n e l et. Va r m e e l e m e ntet a k ti ve re s n å r p u m p e n k j ø re r o g te m p e r atu re n e r u n d e r d e n fo r h å n d s i n n s ti l te te mp e r atu re n. m a s s a s j e ti l r yg g, fø t te r o g s k u l d re. I ko m b i n a s j o n m e d d et va r m e va n n et s i k re s tot a l ko m fo r t o g my kg j ø r i n g av m u s k l e r o g l e d d. E n e ks tr a k r af ti g p u m p e i n n g å r i p a k ke n, s l i k at m a s s a s j e n s f u l l e ef fe k t tre n g e r h e l t i n n i vev o g m u s k l e r, n o e s o m s k a p e r o pti m a l ve l væ re. R yg g m a ss a s j e p a k ke n b e s t å r av et e ks tr a a nt a l l m i k rova n n m a s s a s j e d ys e r. D ys e n e e r p l a s s e r t s l i k at k ro p p e n f å r e n s å o pti m a l o g i nte n s i v m a s s a s j e s o m m u l i g. A nt a l l d ys e r va r i e re r av h e n g i g av d et e n ke l te k a r s a m t d ets s i t te ko m fo r t. D ys e p l a ss e r i n g e n k a n s e e s p å d e te k n i s ke te g n i n g e n e p å h j e m m e s i d e w w w.roya lb ath ro o m.d k. R yg g m a s s a s j e Pa k ke n b e s t å r av 3 4 e ks tr a m i k ro d ys e r ti l m a s s a s j e o g l i n d r i n g av r yg g m u s k u l atu re n. D ys e n e e r p l a ss e r t p å d et m e s t h e n s i k ts m e s s i g e s te d et, av h e n g i g av d e n a k tu e l l e m o d e l l e n. S t o r r yg g m a s s a s j e p a k ke S ys te m et g i r o pti m a l o g i nte n s i v 14 U n d e r va n n s l y s Lyset skaper en hyggelig stemning og gir en god ef fek t i badeværelset. Te r a p i l y s Te r a p i l ys s k a p e r ve l væ re. I ko m b in a s j o n m e d d et va r m e, m a s s e re n d e va n n et b l i r o p p l eve l s e n n æ r m e s t te r a p e u ti s k. Lys et s k i f te r a u to m ati s k i fo r s k j e l l i g e, va r m e f a rg e r p å va k ke r t v i s, o g p åv i r ke r a l l e s a n s e r. Lys et s k a p e r e n h e l t s p e s i e l l o g avs l a p p e n d e b ad e o p p l eve l s e. I n s p e k s j o n s l u ke Booster V i l d u h a e ks tr a k r af t p å va n n m a ss a s j e n, a n b ef a l e r v i b o o s te r. Ve d h j e l p av e n ko m p re s s o r p re s s e s l u f t i n n i sys te m et, n o e s o m s k a p e r e n e ks tr a k r af ti g va n n s trø m, o g g i r e n m a s s a s j e s o m g j ø r u n d e r ve r ke r fo r ø m m e m u s k l e r s a m t s ti ve l e d d. Pulsering Pu l s e r i n g av s åve l va n n o g l u f tm a ss a s j e g i r e n s t ø r re b ad e o p p l eve l s e i d et va n n ets b eve g e l s e r v i l s ti m u l e re b l o d s i r k u l a s j o n e n, s a m t b l ø tg j ø re d e ø m m e m u s k l e n e. M a t e r i a l va l g R oya l B ath ro o m te s te r o g u t v i k l e r a l l e b ad e o g b o b l e k a r fo r tl ø p e n d e, s l i k at v i a l l ti d v i l h a d et b e s te p å m a r ke d et. V i h a r s at t vå r æ re i å k u n b r u ke ko m p o n e nte r av m a r ke d ets h ø ye s te k va l i tet, s l i k at vå re k a r k a n va re i å r et te r å r. Vå re m oto re r o g p u m p e r e r i k ke b a re C Em e r ket, m e n o p pf y l l e r s e l v fø l g e l i g s a mtl i g e g o d k j e n n i n g s o g s i k ke r h ets k r av i n n e n e li n s t a l l a s j o n e r. V i b e ny tte r o g s å m a r ke d ets m e s t l yd sva ke m oto re r o g p u m p e r. A l l e vå re k a r l eve re s fe rd i g m o nte r te, 10 0 % te s tet o g k l a r ti l b r u k m e d é n g a n g.

15 Te k n i k k Ewa c C l e a n s y s t e m R oya l S c a n d i n av i a n h a r a l l ti d h at t fo k u s p å å l eve re d et a l l e r y p p e r s te, o g va r fø r s t p å d et s k a n d i n av i s ke m a r ke d et m e d et h e l a u to m ati s k re n g j ø r i n g s p ro g r a m s o m t a r h e n sy n ti l b åd e ef fe k ti v i tet, m i l j ø o g b r u ke re n s s i k ke r h et. D et te sys te m et e r et e l e k tro n i s k s t y r t re n g j ø r i n g s p ro g r a m s o m d e s i nf i s e re r d et s k j u l te rø r o g l u f tsys te m et et te r e n d t b r u k. D et a u to m ati s ke d e s i nfe ks j o n s p ro g r a m m et fo ret a r e n a u to m ati s k d o s e ri n g av d e s i nfe ks j o n s m i d d e l m e n s k a ret e r f y l t m e d va n n. Pro g r a m m et va re r i c a. 5 m i n u t te r. Et te r e n d t b r u k e r k a ret d e s i nf i s e r t o g b a k te r i ef r i t t. N å r va n n et s l i p p e s u t v i l d e n a u to m ati s ke d r yf u n ks j o n e n a k ti ve re s, s o m t ø r r b l å s e r b u n n syste m et. D e s i nf i s e r i n g svæ s ke n s o m ti l s et te s e r u t v i k l et i tet t s a m a r b e i d m e d e n s t ø r re d a n s k v i r ks o m h et, hvo r e n g r u p p e e n g a s j e r te i n g e n i ø re r h a r u t v i k l et d e n n e ef fe k ti ve væ s ke n s o m i k ke e r s k ad e l i g fo r k ro p p e n. S ys te m et h a r n å væ r t p å m a r ke d et i ove r 16 å r ti l s to r g l e d e fo r m a n g e. O zo n r e n g j ø r i n g L a n atu re n re n s e d i t t b o b l e k a r! O zo n e r e n svæ r t ef fe k ti v re n s e m eto d e fo r b o b l e k a r, o g k a n b i d r a ti l å re d u s e re b r u ke n av k j e m i k a l i e r. En s p e s i e l l U Vl a m p e o m d a n n e r o ksyg e n m o l e k y l e r ti l ozo n i ozo n ato re n. N å r va n n et b l i r u ts at t fo r ozo n, d re p e s d e m i k ro o rg a n i s m e r s o m e r g ro b u n n fo r b a kte r i e r. Separat teknikk D et k a n væ re h e n s i k ts m e s s i g å p l a s s e re te k n i k ke n fo r s e g. Fo r e ks e m p e l i fo r b i n d e l s e m e d i n n m u r i n g av k a ret e l l e r hv i s m a n av p l a s s h e n sy n ø n s ke r å p l a s s e re te k n i k ke n i et ti l s t ø te n d e ro m. En ke l te av vå re k a r l eve re s m e d s e p a r at te k n i k k s o m s t a n d a rd. Ve d i n n m u r i n g s k a l d et væ re ad g a n g ti l te k n i k ke n. T i l d et te fo r m å l et a n b ef a l e s i n s p e ks j o n s l u ke n s o m v i s e s i vå r ti l b e h ø r s p r i s l i s te. T i l sva re n d e s k a l d et a nve n d e s e n u tl u f tn i n g s r i s t p å m i n x10 0 m m. N ø d ve n d i g e e l i n s t a l l a s j o n e r : Kar: Spenning: Forbruk: Sikring: Uten varmeelement 230V3 1,5 kw 10 A 2,0 kw varmeelement 230V3 3,5 kw 16 A 2,0 kw varmeelement 400V3N 3,5 kw 10 A 6,0 kw varmeelement 230V3 7,5 kw 20 A 6,0 kw varmeelement 400V3N 7,5 kw 16 A 15

16 Va n n p å f y l l i n g Vann i store mengder Vannpåfylling er et vesentlig element av utstyret til et badekar/massasjekar. Velger du karkantarmatur slipper du ubehag og bakterie risikoen ved å ha en dusjslange hengende ned i karet fra veggfeste. Samtidig er bade vannets temperatur behagelig, så karet er klart til bruk. I tillegg unngår du unødvendige detaljer som forstyrrer et rolig utseende. Designet på karkantarmaturen er utformet slik at det passer annet tilbehør. Va n n p å f y l l i n g Ve d a l l e b ad e k a r o g m a s s a s j e k a r C l a s s i c o g S i l ve r s k j e r va n n p åf y l l i n g m a n u e l t v i a et etg re p s a r m atu r p å k a rk a nte n. V i anbefaler en løsning hvor vannet f ylle s via karets dyse r eller avløp. Ved Royal massasjekar skjer f ylling elek tronisk v i a ko ntro l l p a n e l et. Et e n ke l t tr y k k p å b etj e n i n g s p a n e l et g j ø r at m a s s a s j e k a ret f y l l e s a u to m ati s k m e d va n n, o g p åf y l l i n g e n s to p p e r a u to m ati s k n å r k a ret e r ti l s tre k ke l i g f y l t. Va n n p åf y l l i n g k a n l eve re s m e d e nte n s k j u l t b l a n d e ve nti l e l l e r e n te r m o s t at p å k a r k a nte n. D u s j s l a n g e n e r l a g ret u n d e r k a nte n av k a ret n å r d e n i k ke e r i b r u k. R oya l d u s j C l a s s i c/s i l ve r d u s j 16

17 Profes jonel r ådgivning av spesialistene R oya l B ath ro o m s e l g e r g j e n n o m p rofe s j o n e l l e fo r h a n d l e re. D et g i r d e g s i k ke r h et fo r e n o pti m a l r åd g i v n i n g, i n s t a l l a s j o n, p rø ve k j ø r i n g o g h å n d tve r ks m e s s i g ko r re k t s e r v i c e r i n g av m a s s a s j e k a ret. D et e r i k ke u te n g r u n n, at v i e r e n av S k a n d i n av i e n s fø re n d e l eve r a n d ø re r av m a s s a s j e k a r, o g h a r væ ret p å m a r ke d et i 24 å r. Te lefon w w w.v vsmar keting.no w w w.royalbathroom.dk 17

18 Systembeskrivelse System 1 System 2 Pneumatisk vannmassasje Pneumatisk luft og vannmassasje Restvannstømning Restvannstømning Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Stålstativ Stålstativ System 1 System 2 System 4 System 5 Elektronisk vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Restvannstømning Restvannstømning Restvannstømning Restvannstømning Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Ozon rengjøring Ozon rengjøring Ozon rengjøring Ozon rengjøring Pulsering Pulsering Pulsering Auto Dryfunksjon Auto Dryfunksjon Auto Dryfunksjon Classic Pulsering Silver 6 kw varmelegeme Vannpåfylling med etgreps armatur Vannpåfylling med etgreps armatur Hånddusj Hånddusj Undervannslys Stålstativ Stålstativ Stor ryggmassasje Stor ryggmassasje Stålstativ Stålstativ System 4 System 5 Elektronisk luft og vannmassasje Elektronisk luft og vannmassasje Restvannstømning Restvannstømning Luftregulering av vannmassasje Luftregulering av vannmassasje Trinnløs hastighetsregulering av luftmassasjen Trinløs hastighetsregulering av luftmassasjen Pulsering Pulsering Auto Dryfunksjon Auto Dryfunksjon 6 KW varmelegeme Royal EWAC cleansystem EWAC cleansystem AUX AUX Automatisk vannpåfylling med synlig termostat Automatisk vannpåfylling med synlig termostat Design hånddusj Design hånddusj Digital avlesning i display Digital avlesning i display Sleep timer Sleep timer Undervannslys Stor ryggmassasje pakke Stor ryggmassasje pakke Store dyser Booster Stålstativ 18 Stålstativ

19 Rektangulære massasjekar Cleo Type/varenummer System 1 System x750 mm, 175 liter 1700x750 mm, 180 liter 1800x800 mm, 185 liter Classic 1xx210 6 vanndyser og/eller 38 luftdyser * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel.. * Rygmassasje kan kun leveres med separat teknikk. * Royal System 4 & 5 samt Silver System 5 leveres med separat teknikk som standard. Koder (xx) for modelvariant: Helstøpt Lpanel 1xx220 1xx010 1xx Silver 1xx310 1xx320 1xx341 1x350* 1xx010 1xx Royal 1xx441* 1xx451* 1xx010 1xx System 4 System 5 Helstøpt Lpanel Cleo 1600 = 01 Cleo 1700 = 02 System 4 System 5 Cleo 1800 = 03 Linea Type/varenummer System 1 System x800 mm, 145 liter 1800x800 mm, 150 liter Classic 3xx210 3xx220 3xx011 6 vanndyser og/eller 38 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx350* 3xx Royal 3xx441* 3xx451* 3xx System 4 System 5 Helstøpt Lpanel * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel. * Royal System 4 & 5 samt Silver System 5 leveres med separat teknikk som standard. Koder (xx) for modelvariant: Linea 1700 = 14 Linea 1800 = 40 Diva Type/varenummer System 1 System x740 mm, 125 liter 1690x740 mm, 135 liter 1800x740 mm, 145 liter Classic 3xx210 3xx220 3xx Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx350* 3xx Royal 3xx441* 3xx451* 3xx vanndyser og/eller 38/38/40 luftdyser * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel. * Royal System 4 & 5 samt Silver System 5 leveres med separat teknikk som standard. Koder (xx) for modelvariant: Diva 1600 = 11 Diva 1690 = 12 Diva 1800 = 41 19

20 Hjørne massasjekar sento Type/varenummer System 1 System x1200 mm, 135 liter Classic vanndyser og/eller 34 luftdyser Silver * Følgende tilbehør kan ikke tilvelges: 69 & System 4 System 5 Helstøpt Lpanel Royal sirius Type/varenummer System 1 System x1300 mm, 175 liter Classic vanndyser og/eller 38 luftdyser Silver * Royal * * Leveres som standard med separat teknikk i Sytem 5. * Varmeelement & ryggpakker kan ikke kombineres som tilvalg. 20 System 4 System 5 Helstøpt Lpanel

21 Hjørne massasjekar simona Type/varenummer System 1 System x1400 mm, 175 liter 1500x1500 mm, 185 liter Classic 3xx210 3xx220 6 vanndyser og/eller 38 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx Royal 3xx441 3xx System 4 System 5 Koder (xx) for modelvariant: Simona 1400 = 20 System 4 System 5 Simona 1500 = 03 rosana Type/varenummer System 1 System x1400 mm, 205 liter 1500x1500 mm, 215 liter Classic 3xx210 3xx220 6 vanndyser og/eller 50/54 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx xx441* 3xx451* * Royal leveres med veggmontert betjeningspanel. * Royal System 5 leveres med separat teknikk som standard. Royal Koder (xx) for modelvariant: Rosana 1400 = 46 Helstøpt Lpanel Helstøpt Lpanel Rosana 1500 = 47 21

22 Spesial massasjekar dupla Type/varenummer System 1 System x1200 mm, 345 liter Classic vanndyser og/eller 96 luftdyser Silver System 4 System Royal System 4 System 5 royal round Type/varenummer System 1 System 2 Ø 1720 mm, 350 liter Classic vanndyser og/eller 48 luftdyser Silver Royal Leveres alltid med separat teknikk som standard. 22 Helstøpt Lpanel Helstøpt Lpanel

23 23

24 Asymetriske massasjekar tandem Type/varenummer System 1 System x1300 mm, 250 liter Classic 1xx210 1xx220 1xx010 5 vanndyser og/eller 70 luftdyser Silver 1xx310 1xx320 1xx341 1xx350 1xx Royal 1xx441 1xx451 1xx * På bildet vises en høyremodell. Koder (xx) for modelvariant: 24 Tandem høyremodell = 04 Tandem venstremodell = 05 System 4 System 5 Helstøpt Lpanel

25 Asymetriske massasjekar naos Type/varenummer System 1 System x1000 mm, 125 liter 1580x1000 mm, 130 liter 1700x1000 mm, 145 liter 1800x1000 mm, 150 liter Classic 3xx210 3xx vanndyser og/eller 36/38/40/42 luftdyser Silver 3xx310 3xx320 3xx341 3xx xx441 3xx * På bildet vises en venstremodell. Royal Koder (xx) for modelvariant: Hoyremodell: Venstremodell: Naos 1500 = 08 Naos 1500 = 05 Naos 1580 = 09 Naos 1580 = 06 System 4 Naos 1700 = 10 Naos 1700 = 07 System 5 Helstøpt Lpanel Naos 1800 = 39 Naos 1800 = 38 25

26 Tilbehør Nr. Tilbehør Classic Silver Royal 1 2,0 kw varmeelement ,0 kw varmeelement Undervannslys 1 stk Terapilys Vannpåfylling m/ettgrepsarmatur Vannpåfylling m/ettgrepsarmatur og hånddusj Stor ryggmassasjepakke inkl. kraftigere pumpe Ryggmassasje Separat teknikk (monteringstegning nødvendig) Vegghengt betjeningspanel Inspeksjonslukke med rist i krom. H: 408 mm B: 509 mm Pipe cleaner 500 ml EWAC Digital Water safe 500 ml SunWac Water Safe tabletter 32 stk SunWac Water Safe tabletter 1200 stk Smøremiddel for avløp Invisible Shield rensekrem Invisible Shield overflatebeskyttelse Tillegg for endring av standard plaseringer Tilleggspris for etterlevering av front eller Lpanel

27 Rengjøring og hygiene E wac D i g ital Water S a f e D e s i nfe k ti o n sve s ke u t v i k l et ti l b r u k i m o d e r n e m a s s a sj e k a r m e d i n n e byg g et C l e a n S ys te m. Pi pe Cleaner R e n g j ø r i n g sve s ke ti l d et s k j u l te rø r sys te m, s o m f j e r n e r fet t o g s m u s s. Pi p e C l e a n e r d re p e r i k ke b a k te r i e r, m e n g j ø r re nt. B r u ke s ti l h ove d re n g j ø r i n g 3 4 g a n g e r å r l i g. S k a l s u p p l e re s m e d D e s i nfe ks j o n sve s ke e l l e r t a b l et te r. S u n Wac Water S a f e tabletter H yg i e j n et a b l et te r ti l b r u k i k a r ti l m a n u e l d e s i nfe ks j o n. Ta b l et te n e r b e re g n et ti l å b r y te n e d n et to p p d e n m e n g d e b a k te r i e r s o m e n e n ke l t p e r s o n avg i r ti l l va n n et. En e ske inne holde r 32 tablet te r. Br uk 1 tablet t pr. person. I nvisible S hield rensekrem T i l g l a s s, p o r s e l e n, k ro m m e ove r f l ate r, b ad e o g m a ss a s j e k a r, v i ny l, f l i s e r o g a r m atu re r. F j e r n e r s m u s s o g k a l k b e l e g g n i n g e r. I nvisible S hield Over f latebeskyttelse Er e n u sy n l i g b e l e g g n i n g s o m g j ø r at ove r f l ate n b l i r m e r g l at t. D et te g j ø r at s m u s s o g k a l k i k ke s et te r s e g s å g o d t. Fa s ts i t te n d e s m u s s f j e r n e s fø r s t m e d I nv i s i b l e re n s e k re m. 27

28 Plantegninger badekar VIVA HØyRE VIVA VENSTRE VIVA BOX VIVA OVAL DUPLA CLEO 28

29 Plantegninger badekar LISA ROSANA QUEEN LINEA (1600) 395 G 1/ G 1/ S t a n d a r d p l a s s e r i n g av a r m a tu r, s e: 1700 (1600) w w w.r oya l b a th r o o m.dk 150 G 1/2 395 ROOM G 1/2 29

30 Plantegninger massasjekar LINEA 1000 SENTO DIVA CLEO SIMONA SIRIUS

31 Plantegninger massasjekar ROSANA DUPLA ROYAL ROUND TANDEM NAOS S t a n d a r d p l a s s e r i n g av a r m a tu r, s e: w w w.r oya l b a th r o o m.dk 31

32 Gjelder fra er inkl. mva. Med forbehold om prisendringer og eventuelle trykkfeil. Frakt tilkommer: Østlandet/Sørlandet: 850, Vestlandet/Trøndelag: 1100, NordNorge: 2100, VVS Marketing AS, Syretårnet 41, PB 4133, 3005 Drammen Tlf Faks

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Luft, vann og kjærlighet.

Luft, vann og kjærlighet. ViV era BoB le- og M a SSa SJekar pris er og M odeller Luft, vann og kjærlighet. Hawaii 5 / 4 / 5 Malta 5 / 4 Saba 4 / 55 / 7 Mallorca 45 Jersey 5 / 6 / 7 Fem års kvalitetsgaranti www.victoryspa.no Side

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

2010 M a s s a s j e b a d

2010 M a s s a s j e b a d Massasjebad 2010 Full kontroll Soft 155 x 155 Soft 145 x 145 Soft 190 x 90 Soft 170 x 75 Soft 160 x 100 Art 150 x 150 Art 140 x 140 Art 180 x 80 Art 160 x 75 Art 150 x 90 Max vol. [l] Min vol. [l] 370

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR

BADEKAR & MASSASJEBADEKAR BADEKAR & MASSASJEBADEKAR & Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra Noro Scandinavia. Her finner du det du behøver å tenke på ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene

Detaljer

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING

INSTALLASJONS BRUKSANVISNING INSTALLASJONS & BRUKSANVISNING MASSASJEBADEKAR Takk for at du har valgt et massasjebadekar fra NORO. ved installasjon når det gjelder elektrisitet og vann, funksjonene i ditt massasjebadekar og tips for

Detaljer

V2014 BADEKAR MASSASJEBAD

V2014 BADEKAR MASSASJEBAD V2014 BADEKAR MASSASJEBAD TEKNISK INFORMASJON Oversikt EGO massasjesystemer Modeller Strømforbruk : System 1: 550 watt, Sytem 2: 1550 watt, : 1750 watt * Dybde kar = dybde fra bunnen til toppen ** Dybde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

D U S J K A M P A N J E

D U S J K A M P A N J E D U S J K A M P A N J E Gjeldende fra 01.03.2008 Alle priser er inkl. mva. Frakt: + 7% nord for Trondheim. Med forbehold om prisendringer og eventuelle trykkfeil. VVS Marketing AS, Syretårnet 41, PB 4133,

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Standard- og tilvalgsprodukter 2014

Standard- og tilvalgsprodukter 2014 Standard- og tilvalgsprodukter 2014 Norsk Rørservice AS Org nr 913 529 979 Norsk Rørservice AS Schweigaards gate 81 0656 Oslo Telefon: 988 05 411 post@norskrorserviceno VikingBad dusjhjørne, buet Dusjhjørne

Detaljer

Luft, vann og kjærlighet.

Luft, vann og kjærlighet. V i v e r a B o b l e - o g m a ss a sj e k a r p r i s e r o g m o d e l l e r 8 / 9 Hawaii 5 / 4 / 5 Malta 5 / 4 Luft, vann og kjærlighet. Saba 4 / 55 / 7 Mallorca 45 Jersey 5 / 6 / 7 Fem års kvalitetsgaranti

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

KFV Bad. Bad som gir deg. Komfort Frihet Verdighet

KFV Bad. Bad som gir deg. Komfort Frihet Verdighet KFV Bad Bad som gir deg Komfort Frihet Verdighet Ibiza Flott design Vegg og hjørne Whirlpool modell Experience the refreshing, relaxing and Stor dør gjør badet enkelt Skli-sikkert sete og gulv Velg mellom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Veil. priser pr. 01.01.2013 PORSELEN. Veiledende priser pr. 01.01.2013 inkl. mva.

Veil. priser pr. 01.01.2013 PORSELEN. Veiledende priser pr. 01.01.2013 inkl. mva. Veil. priser pr. 01.01.2013 One dot PORSELEN Veiledende priser pr. 01.01.2013 inkl. mva. Forbrukerprisliste Med forbehold om prisendringer og eventuelle trykkfeil Frakt: + 7 % nord for Trondheim Alessi

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

-Laget for verdens tøffeste klima -Markedets beste termolokk -Unike massasjefunksjoner -Vedlikeholdsfritt kabinett

-Laget for verdens tøffeste klima -Markedets beste termolokk -Unike massasjefunksjoner -Vedlikeholdsfritt kabinett Det ypperste innen massasjebad! Spa-priser fra: 38 990,- Alle priser er inkl. mva Frakt tilkommer -Laget for verdens tøffeste klima -Markedets beste termolokk -Unike massasjefunksjoner -Vedlikeholdsfritt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

badekar massasjekar dusjer

badekar massasjekar dusjer badekar massasjekar dusjer norskprodusert inspirert av vann 2013 inspirert av vann der det er vann, er det liv. der det er bevegelse, er det energi. Interform kombinerer vann og bevegelse. Forestill deg

Detaljer

O p pva r m i n g m e d el ekt ri ske fl ammer ELEKTRISKE PEISER

O p pva r m i n g m e d el ekt ri ske fl ammer ELEKTRISKE PEISER O p pva r m i n g m e d el ekt ri ske fl ammer ELEKTRISKE PEISER T RY G G P E I S KO S U T E N P I P E V R M T V E L KO M M E N ldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elpeis skapes

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Spameny. Hoveveien 65, 4818 Færvik. Tlf: 370 60 830/ 926 91 022. Mail: spa@arendalherregaard.no. www.arendalherregaard.no. www.spasenter.

Spameny. Hoveveien 65, 4818 Færvik. Tlf: 370 60 830/ 926 91 022. Mail: spa@arendalherregaard.no. www.arendalherregaard.no. www.spasenter. Spameny Hoveveien 65, 4818 Færvik Tlf: 370 60 830/ 926 91 022 Mail: spa@arendalherregaard.no www.arendalherregaard.no www.spasenter.no Velkommen til spa Praktisk info Badeavdelingen i SPA har 18 års aldersgrense,

Detaljer

Best pris. på badet... BEST PRIS. Utgave 1/2015 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE!

Best pris. på badet... BEST PRIS. Utgave 1/2015 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE! BEST PRIS Utgave 5/13 gjeldende fra 15.10.2013 Best pris på badet... Utgave 1/2015 KVALIETSPRODUKTER FRA DUSCHOLUX, ALLESI, DUOBAD, LAUFEN, POOLSPA MED FLERE... SE TILBUDENE! BEST PRIS DUSCHOSTAR ROUND

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Prisliste: FORM OG FARGE: Forming av bryn kr 100,- Farging av bryn kr 100,- Farging og forming av bryn kr 150,- Farging av vipper kr 150- Farging av vipper og bryn kr

Detaljer

- Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR

- Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR - Kvalitet til fornuftige priser DUSJ & BADEKAR KVALITET 10 års kvalitetsgaranti på våre trinser. Produktene til Sanipro er utviklet med tanke på moderne design, funksjonalitet, sikkerhet og ikke minst

Detaljer

BADEROMSMØBLER. Møbelseriene Sekel, Vilan, Arte og Fiol

BADEROMSMØBLER. Møbelseriene Sekel, Vilan, Arte og Fiol BADEROMSMØBLER Møbelseriene Sekel, Vilan, Arte og Fiol DUOBAD SEKEL SORT DUOBAD SEKEL er både luksuriøst og harmonisk. Sekel representerer det klassiske og nostalgiske baderommet. Badet bør være et sted

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

2015-1. elektriske peiser trygg peiskos uten pipe 2015-1 elektriske peiser trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

BRIGG Massasjebadekar. Monteringsanvisning. Edition 1-10

BRIGG Massasjebadekar. Monteringsanvisning. Edition 1-10 BRIGG Massasjebadekar Monteringsanvisning Edition 1-10 3:1 3:2 Monterings- og bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for Brigg badekar og massasjebadekar. Gratulerer med ditt valg av massasjebadekar!

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Serviceprisliste DekkPartner

Serviceprisliste DekkPartner Serviceprisliste DekkPartner Gyldig fra 01.04.2014 Innholdsfortegnelse Side Person, vare, SUV, lett last, last/buss, MC 3 Traktor, industri, tilhenger, tralle, gressklipper 4 Truck luft, ( strøapparater,

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Prisliste: FORM OG FARGE: Forming av bryn kr 100,- Farging av bryn kr 75,- Farging og forming av bryn kr 150,- Farging av vipper kr 125,- Farging av vipper og bryn kr

Detaljer

Oras Optima kranserie Family

Oras Optima kranserie Family Oras Optima kranserie Family Disse kranene har noe nytt, noe smart, noe ekstra - de er mer enn bare kraner. De smarte funksjonene gjør bruken av kranene enklere, tryggere og mer energivennlig enn tidligere.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Veien til velvære i ditt innendørs boblebad

Veien til velvære i ditt innendørs boblebad Veien til velvære i ditt innendørs boblebad Scandinavian SpaCare Innendørs boblebad Innendørs og utendørs spa Det er en totalopplevelse å ta spabad. Når du slår på vannet og lar deg synke ned i det oppvarmede

Detaljer

ELEKTRISKE PEISER TRYGG PEISKOS UTEN PIPE

ELEKTRISKE PEISER TRYGG PEISKOS UTEN PIPE ELEKTRISKE PEISER TRYGG PEISKOS UTEN PIPE VRMT VELKOMMEN ldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elpeis skapes den unike stemningen av levende flammer, samtidig er peisen like

Detaljer

elektriske peiser trygg peiskos uten pipe

elektriske peiser trygg peiskos uten pipe elektriske peiser 2015-1 trygg peiskos uten pipe varmt velkommen Aldri før har det vært enklere å få peiskos. Med siste generasjon elektrisk peis skapes den unike stemningen av levende flammer. Elektriske

Detaljer

Talgø bad. Urbana 730/900

Talgø bad. Urbana 730/900 Talgø bad 2009 Urbana 730/900 Lifestyle 700 Lifestyle 700 sort, m/speilhylle Servantskap 700 sort 41539727 Servant Lilly 700c 30881536 Speilhylle 700 30853360 Lavt sideskap 30773550 Kr 1.995 Høyt sideskap

Detaljer

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Prisliste: FORM OG FARGE: Forming av bryn kr 100,- Farging av bryn kr 75,- Farging og forming av bryn kr 150,- Farging av vipper kr 125,- Farging av vipper og bryn kr

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

BADEKAR MED HØYDEJUSTERING

BADEKAR MED HØYDEJUSTERING BADEKAR MED HØYDEJUSTERING Velvære for bruker og pleier Det å kunne ta seg et avslappende bad og tilbringe litt kvalitetstid for seg selv er noe alle burde unne seg. Også de som bor på pleie- og omsorgshjem,

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

KORSBAKKEN TRADING AS

KORSBAKKEN TRADING AS KORSBAKKEN TRADING AS K orsbakken Trading AS er et handelsfirma som ble startet i 1976. I hele denne tiden har vi utviklet sortimentet for å gi våre kunder kvalitets- og designprodukter til en hyggelig

Detaljer

DUSCHOSTAR 2 ROUND Hjørneinngang FRA KR ,-

DUSCHOSTAR 2 ROUND Hjørneinngang FRA KR ,- KAMPANJE 2017.1 DUSCHOSTAR 2 ROUND Hjørneinngang FRA KR. 5.990,- Bredde 800, 900 og 1000 mm, monteringsmål utvendig profil 780, 880 og 980 mm Høyde 2000 mm Klart herdet sikkerhetsglass, Glasstykkelse 6

Detaljer

Mora Rexx Collection Blandebatterier for kjøkken og baderom

Mora Rexx Collection Blandebatterier for kjøkken og baderom Mora Rexx Collection Blandebatterier for kjøkken og baderom Mora Rexx Collection Mora Rexx - Kjøkken 06-11 Mora Rexx - Dusj og Bad 12-17 Sortimentoversikt 18 Å være bosatt i Skandinavia på 1700-tallet

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N

FM Mattsson. Dusj. Trykksak nr 250 /4 N FM Mattsson Dusj Trykksak nr 250 /4 N En ren nytelse i form og funksjon Like fine og se på som å bruke Å dusje skal være en ren nytelse i dobbel forstand. Det er spesielt godt å kjenne det svale regnet

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi!

Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Jane 1200 Co ection Info Dagens baderomsmøbler skal være praktiske, enkle å holde rene og samtidig ha en høy kvalitet alt dette garanterer vi! Alle baderom har høy fuktighet som møblene må tåle våre gjør

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON

K U R S H E F T E WEB REDAKSJON K U R S H E F T E WEB REDAKSJON * WEB Redaksjon Innhold Innlogging................................................................................................................ 4 Startbilde.................................................................................................................

Detaljer

BADEKAR MED DØR OG STOL

BADEKAR MED DØR OG STOL BADEKAR MED DØR OG STOL Innhold Funksjonalitet i fokus... 4 Sittebadekar med dør Bazz smart flexidør... 6 Bazz hjørnebadekar... 8 Coniston... 10 Bimini... 11 Derwent... 12 Ennerdale... 13 Windermere...

Detaljer

BADEINSPIRASJON 2015. Designbadekar Massasjebadekar Utendørs Spa Dampdusjer. www.neptunbath.com

BADEINSPIRASJON 2015. Designbadekar Massasjebadekar Utendørs Spa Dampdusjer. www.neptunbath.com BADEINSPIRASJON 2015 Designbadekar Massasjebadekar Utendørs Spa Dampdusjer www.neptunbath.com Välkommen till Svenska Neptun Innehåll Vilkår Side 110 Vi på Svenske Neptun AB vil ønske deg velkommen til

Detaljer

Nyheter. Solid hvit ask - elsket kjøkken

Nyheter. Solid hvit ask - elsket kjøkken news Nyheter V vi mennesker er så ulike. Noen vil ha det aller nyeste. Andre foretrekker det mer tradisjonelle. Derfor har våre designere tatt fram et stort og variert sortiment. Uansett om man bor i et

Detaljer

Solid hvit ask - elsket kjøkken

Solid hvit ask - elsket kjøkken news Nyheter Vi mennesker er så ulike. Noen vil ha det aller nyeste. Andre foretrekker det mer tradisjonelle. Derfor har våre designere tatt fram et stort og variert sortiment. Uansett om man bor i et

Detaljer

Magic Line hev- og senkbare badekar MAGIC 1000 MAGIC 2000 MAGIC 3000

Magic Line hev- og senkbare badekar MAGIC 1000 MAGIC 2000 MAGIC 3000 MAGIC 1000 MAGIC 2000 MAGIC 3000 Magic Line hev- og senkbare badekar Magic Line består av tre badekarmodeller Magic 1000, 2000 og 3000. Hver modell kan tilpasses brukerens behov ved hjelp av valgfritt

Detaljer

Rengjøringsvennlig og minimalistisk design Passer til Triomont innbyggingssisterner. 5G86 Hygienic Flush veggskål uten vulst

Rengjøringsvennlig og minimalistisk design Passer til Triomont innbyggingssisterner. 5G86 Hygienic Flush veggskål uten vulst NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GJØR DET BARNSLIG ENKELT Å HOLDE DET RENT NYHET! hygienic flush ENKLERE RENHOLD MED SMARTERE SPYLING Hygienic Flush Smartere

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

katalog Massasjebad & Badekar

katalog Massasjebad & Badekar katalog Massasjebad & Badekar NORSK DESIGN&PRODUKSJON 2014 Innhold Introduksjon av Hurricane spabad 4 Presentasjon av modellseriene 5 2000 serien 2135 Hjørne 8 2150 Hjørne 10 2170 rett 12 2180 rett 14

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

- MONTERINGSVEILEDNING DESIGN SERIEN

- MONTERINGSVEILEDNING DESIGN SERIEN 5 - GARANTIBEVIS - MONTERINGSVEILEDNING DESIGN SERIEN - FDV 1 GARANTIBEVIS VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER SOM FORÅRSAKER LEKASJE I KARET. VI GIR 5 ÅRS GARANTI MOT SPREKKDANNELSER I OVERFLATEN

Detaljer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer

PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer PÅ TIDE MED NYTT ILDSTED? Vi leverer, monterer og garanterer SÅ RASKT! Ta med deg din peisdrøm til din nærmeste Ildstedet-butikk og snakk med en av våre rådgivere om løsninger som passer ditt rom og lommebok.

Detaljer

SOMMERMENY SPA AVDELINGEN

SOMMERMENY SPA AVDELINGEN SOMMERMENY SPA AVDELINGEN Farris Bad tang innpakning med SOFTPACK 50 min. kr. 1 095,- SOMMERMENY SPA AVDELINGEN Tang innpakning er en perfekt balanse av havets næringsstoffer. Huden og kroppen vil av-giftes

Detaljer

Full pakke! Kampanjeperiode 20. nov. 9. des Alt til baderommet. Nyhet! Malin møbelpakke!

Full pakke! Kampanjeperiode 20. nov. 9. des Alt til baderommet. Nyhet! Malin møbelpakke! Full pakke! Kampanjeperiode 20. nov. 9. des. 2017 Alt til baderommet www.alternabad.no Nyhet! Malin møbelpakke! Se flere flotte produkter og priser på de neste sidene! Kampanjeperiode 20. november 9. desember

Detaljer

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ, FR70 PRO DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ med integrert sideorganisator for enkel og effektiv administrasjon av snorer. Velegnet for montering av alle FOSS panel/odf. Finnes som 1-,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

RAULAND FJELLSPA. Varm hilsen fra Smarati Skog og medarbeidere

RAULAND FJELLSPA. Varm hilsen fra Smarati Skog og medarbeidere RAULAND FJELLSPA Velkommen till Rauland Fjellspa! Forlat hverdagens bekymringer og tenk kun på deg selv en stund. Unn deg noen velfortjente timer av luksus og velbehag. Ta inn den fantastiske naturen Rauland

Detaljer

Urbant design. Geberit Monolith

Urbant design. Geberit Monolith Urbant design. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

livet, al fresco Denne siden: Terrassebord og rekkverk i fargene Tree House & Vintage Lantern

livet, al fresco Denne siden: Terrassebord og rekkverk i fargene Tree House & Vintage Lantern livet, al fresco En hyggelig grillkveld med dine nærmeste venner. En sommerdag hvor barna leker ute. En tidlig morgen i soloppgangen. Det er en TID og et STED for alle dine beste øyeblikk. Vi velger å

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

25% introduksjonsrabatt på Showergreen helt fram til 31. mai.

25% introduksjonsrabatt på Showergreen helt fram til 31. mai. Nr. 1 2012 25% introduksjonsrabatt på Showergreen helt fram til 31. mai. La dine gjester starte dagen med å spare på miljøet mens du sparer opp til 50% av vannforbruket og strømutgifter 25 Vannforbruk

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

KLASSISK 3-LAGS VINDU

KLASSISK 3-LAGS VINDU KLASSISK 3-LAGS VINDU ET KLASSISK 3-LAGS VINDU MED UNIK ISOLASJONSEVNE Det vakre håndverket i Frekhaug vinduet har gledet mennesker i tradisjoner. Nå setter vi en ny standard med toppmodellen Frekhaug

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

Scandispa Massasjekar. Installasjons- og bruksanvisning

Scandispa Massasjekar. Installasjons- og bruksanvisning N Scandispa Massasjekar Installasjons- og bruksanvisning Ordrenummer: Ta vare på ditt ordrenummer, da det må oppgis i forbindelse med eventuell senere henvendelse til Scandi-aqualine a/s 2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kjære kunde. Takk for at du valgte et badekar fra. Westerbergs

Kjære kunde. Takk for at du valgte et badekar fra. Westerbergs Kjære kunde Denne bruksanvisningen er utarbeidet slik at du skal få glede av ditt boblekar i mange år fremover. Her kan du lese hvordan boblekaret skal installeres, vedlikeholdes og nytes på beste måte,

Detaljer

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G

R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G R E T N I N G S L I N J E R F O R I N K L U S J O N A V K V I N N E R I M E D I S I N S K F O R S K N I N G Kjønn som va riabel i all medisinsk fo rs k n i n g B a kgru n n Det er i økende grad blitt klart

Detaljer

Opplev spa på egenhånd. Deep Sea Experience

Opplev spa på egenhånd. Deep Sea Experience Opplev spa på egenhånd Deep Sea Experience DEEP SEA EXPERIENCE Et spa må oppleves, men hvis du lurer på hva dette egentlig er, får du her en nærmere beskrivelse av Deep Sea Experience. La føttene hvile

Detaljer